E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 4 din actul OUG 244 2000 in legatura cu Ordin 105 2003
Articolul 3 din actul OUG 244 2000 in legatura cu Ordin 288 2002
Articolul 3 din actul OUG 244 2000 in legatura cu Ordin 289 2002
Articolul 28 din actul OUG 244 2000 in legatura cu Ordin 147 2002
Articolul 4 din actul OUG 244 2000 in legatura cu Ordin 117 2002
Articolul 6 din actul OUG 244 2000 in legatura cu Ordin 118 2002
Articolul 7 din actul OUG 244 2000 in legatura cu Ordin 118 2002
Articolul 13 din actul OUG 244 2000 in legatura cu Ordin 119 2002
Articolul 15 din actul OUG 244 2000 in legatura cu Ordin 120 2002
Articolul 3 din actul OUG 244 2000 in legatura cu Ordin 116 2002
Articolul 31 din actul OUG 244 2000 in legatura cu Ordin 121 2002
Articolul 4 din actul OUG 244 2000 in legatura cu Ordin 114 2002
Articolul 3 din actul OUG 244 2000 in legatura cu Ordin 115 2002
OUG 244 2000 republicat de articolul 2 din actul Legea 466 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 244 din 28 noiembrie 2000    * Republicata

privind siguranta barajelor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 96 din  4 februarie 2002


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. II din Legea nr. 466/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 428 din 31 iulie 2001, dandu-se textelor o noua numerotare.
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 244/2000 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 633 din 6 decembrie 2000 si a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 466/2001.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Dreptul de realizare si de exploatare in siguranta a barajelor, precum si obligatiile corespunzatoare rezultate din actele normative privind protectia mediului vor fi exercitate in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, precum si cu prevederile conventiilor internationale la care Romania este parte.
    (2) Respectarea exigentelor de performanta referitoare la siguranta barajelor este obligatorie in toate etapele de realizare si de exploatare a acestora: proiectare, executie, exploatare in perioada de executie, exploatare curenta si postutilizare sau abandonare.
    (3) Evaluarea starii de siguranta in exploatare si verificarea respectarii exigentelor de performanta referitoare la siguranta barajelor se realizeaza de experti si specialisti atestati de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si certificati/avizati de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului.
    Art. 2
    In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin urmatorii termeni se intelege:
    a) baraj - orice lucrare hidrotehnica avand o structura existenta sau propusa, care este capabila sa asigure acumularea, permanenta sau nepermanenta, de apa, de deseuri industriale lichide sau solide depuse subacvatic (din industria chimica, industria energetica si din iazurile de decantare din industria miniera), a caror rupere poate produce pierderea necontrolata a continutului acumulat, cu efecte negative deosebit de importante asupra mediului social, economic si/sau natural. Notiunea de baraj cuprinde:
    1. totalitatea elementelor constructive realizate, inclusiv constructiile si instalatiile-anexa aferente acestuia, precum si cele naturale, terenul de fundatie si versantii care asigura acumularea, reprezentand cuveta lacului de acumulare;
    2. barajele si digurile care realizeaza retentii permanente sau nepermanente de apa;
    3. lucrarile hidrotehnice speciale (centrale hidroelectrice si ecluze din frontul barat, derivatii cu nivel liber realizate in rambleu, rezervoare supraterane cu volume de peste 5.000 mc si conducte fortate);
    4. barajele si digurile care realizeaza depozite de deseuri industriale;
    b) categorie de importanta a barajelor - clasificare bazata pe cuantificarea riscului unui baraj, utilizandu-se un sistem de criterii, indici si notari, conform metodologiei de incadrare in categorii de importanta aprobate prin ordin comun al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei si ministrului apelor si protectiei mediului.
    In functie de valoarea indicelui de risc asociat barajului, care pentru barajele cu risc acceptabil are o valoare adimensionala, mai mica sau egala cu 1, barajele se incadreaza in una dintre urmatoarele categorii de importanta:
    - A - baraj de importanta exceptionala;
    - B - baraj de importanta deosebita;
    - C - baraj de importanta normala;
    - D - baraj de importanta redusa.
    In cazul unei valori a indicelui de risc asociat barajului mai mare de 1, riscul este inacceptabil, iar barajul nu poate fi exploatat;
    c) baraj cu risc sporit - baraj care este declarat de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului ca fiind cu potential crescut privind consecintele produse asupra populatiei, proprietatii si mediului, in cazul cedarii;
    d) expert certificat/avizat - expert tehnic sau specialist verificator de proiecte, atestat de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei pentru constructii hidrotehnice in domeniile A7 (rezistenta si stabilitatea la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii si amenajari hidrotehnice) si B5 (siguranta in exploatare pentru constructii si amenajari hidrotehnice) si certificat/avizat de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajelor;
    e) CONSIB - Comisia Nationala pentru Siguranta Barajelor si Lucrarilor Hidrotehnice, infiintata conform legii;
    f) detinator de baraj - persoana juridica cu orice titlu, care are in pastrare, proprietate si/sau administrare un baraj.
    Art. 3
    (1) Incadrarea in categorii de importanta a barajelor reprezinta o obligatie legala a detinatorilor/administratorilor cu orice titlu, denumiti in continuare detinatori de baraje, si este utilizata pentru:
    a) stabilirea tipului de urmarire in timp a barajelor - speciala sau curenta -, in conformitate cu rigorile impuse de sistemul calitatii in constructii;
    b) ierarhizarea barajelor in vederea stabilirii programelor de evaluare a starii de siguranta in exploatare a acestora;
    c) stabilirea listei cuprinzand barajele cu risc sporit;
    d) stabilirea atributiilor de verificare si control al barajelor, care revin Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si Ministerului Apelor si Protectiei Mediului;
    e) stabilirea obligatiilor ce revin detinatorilor de baraje, precum si altor persoane juridice si fizice privind siguranta in exploatare a acestor tipuri de lucrari si luarea masurilor corespunzatoare de reducere a riscului.
    (2) La stabilirea categoriei de importanta a barajelor detinatorii acestor tipuri de lucrari, Ministerul Apelor si Protectiei Mediului si Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, vor tine seama de:
    a) caracteristicile tehnice ale lucrarii, furnizate de detinator;
    b) necesitatea protectiei populatiei, a proprietatii si a mediului impotriva consecintelor potentiale produse in cazul cedarii acestor lucrari;
    c) marimea pagubelor potentiale sau a prejudiciului pe care il poate aduce un accident la barajul respectiv;
    d) costul masurilor de siguranta impuse si daca acestea sunt acceptabile sub aspectul eficientei economice;
    e) impactul social-economic in cazul ruperii unui baraj;
    f) modul in care barajul este proiectat, construit, exploatat, reparat, afectat in timpul exploatarii, inspectat periodic, mentinut in exploatare, postutilizat sau abandonat;
    g) modul in care apa si deseul industrial lichid ori depus hidraulic sunt acumulate in cuveta lacului de acumulare;
    h) persoana care a avut responsabilitatea proiectarii, constructiei, repararii, exploatarii, inspectiei, deciziei de postutilizare sau de abandonare a barajului.
    (3) In scopul protectiei populatiei, a proprietatii si a mediului Ministerul Apelor si Protectiei Mediului poate majora categoria de importanta a unui baraj fata de cea declarata de detinator si il poate declara cu risc sporit. Lista cuprinzand barajele cu risc sporit si cele cu categorie de importanta majorata se aproba prin ordin al conducatorului acestei autoritati.
    (4) Metodologiile privind stabilirea categoriilor de importanta a barajelor si metodologiile de evaluare a starii de siguranta in exploatare a barajelor se aproba prin ordin comun al ministrului apelor si protectiei mediului si ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei, pe baza avizului tehnic consultativ al CONSIB.
    Art. 4
    (1) Stabilirea exigentelor de performanta care definesc sistemul calitatii in domeniul constructiilor de baraje, procedurile si reglementarile tehnice, precum si controlul respectarii acestora sunt asigurate de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului.
    (2) Reglementarile si procedurile cu caracter general, aferente sistemului calitatii in domeniul constructiilor de baraje, se stabilesc prin ordine comune ale conducatorilor autoritatilor mentionate la alin. (1).
    (3) Normele tehnice aferente asigurarii calitatii in constructiile de baraje se elaboreaza de catre Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si se aproba prin ordin al ministrului.
    (4) Normele tehnice referitoare la comportarea in exploatare, expertizarea proiectelor si regimul de exploatare in siguranta a barajelor se aproba prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului. Iazurile de decantare din industria miniera se realizeaza, se exploateaza si se conserva conform normelor specifice intocmite prin grija Ministerului Industriei si Resurselor si aprobate prin ordine comune ale ministrului apelor si protectiei mediului, ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei si ministrul industriei si resurselor.
    (5) Aspectele tehnice ale reglementarilor si normelor, precum si prioritatile de intocmire a acestora sunt avizate de CONSIB.
    (6) Prevederile alin. (3) se aplica si in cazul iazurilor de decantare miniere care isi inceteaza activitatea la expirarea licentei de concesionare.
    (7) Expertii certificati/avizati pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajelor isi desfasoara activitatea in baza regulamentului privind organizarea si certificarea corpului de experti si a procedurii de avizare a specialistilor pentru evaluarea starii de siguranta a barajelor din categoriile de importanta C si D. Regulamentul si procedura se elaboreaza de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului si se aproba prin ordin al conducatorului acestuia.
    (8) Certificarea personalului de exploatare privind activitatea de urmarire a comportarii in timp a barajelor se efectueaza in baza regulamentului specific. Regulamentul se elaboreaza de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului si se aproba prin ordin al conducatorului acestuia.
    Art. 5
    (1) Detinatorii cu orice titlu de baraje sunt direct responsabili de realizarea si de mentinerea sigurantei in exploatare a acestora in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Pentru barajele existente la care nu exista sau nu este cunoscut un proprietar sau administrator legal rolul de detinator revine administratiei publice locale - comuna, oras, municipiu, judet - pe teritoriul careia se gasesc acestea, la cererea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului sau/si a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

    CAP. 2
    Regimul de folosire a barajelor

    Art. 6
    (1) Pentru barajele noi sau in cazul interventiilor constructive care modifica parametrii de baza ai barajelor existente detinatorii acestora sunt obligati sa obtina de la Ministerul Apelor si Protectiei Mediului acordul de functionare in siguranta.
    (2) Prin exceptie, ministrul apelor si protectiei mediului stabileste prin ordin ca pentru lucrarile incadrate in categoriile de importanta C si D acordul de functionare in siguranta sa fie emis de unitatile teritoriale ale Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, pe baza avizului unui expert certificat/avizat.
    (3) Acordul de functionare in siguranta se refera la incadrarea in categorii de importanta a barajului, la adoptarea solutiilor de proiectare, la conditiile de amplasament si la respectarea normelor si reglementarilor legale, precum si a experientei in domeniu.
    (4) Acordul de functionare in siguranta este obligatoriu pentru obtinerea autorizatiei de constructie.
    Art. 7
    (1) Pentru barajele aflate in exploatare sau in faza provizorie de punere in exploatare detinatorul acestora este obligat sa obtina o autorizatie de functionare in conditii de siguranta, emisa de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, pe baza recomandarilor din documentatia avizata de expertul certificat.
    (2) Prin exceptie, la recomandarea CONSIB, pentru lucrarile incadrate in categoriile de importanta C si D autorizatia de functionare in conditii de siguranta se poate emite de catre unitatile teritoriale ale Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, pe baza unei documentatii privind starea de siguranta avizate de expertul certificat.
    (3) Autorizatia de functionare in conditii de siguranta certifica indeplinirea exigentelor de performanta in perioada de exploatare si este obligatorie pentru obtinerea autorizatiilor de gospodarire a apelor si de protectie a mediului.
    (4) Autorizatia de functionare in conditii de siguranta se emite pe o durata determinata, stabilita prin autorizatie, de maximum 10 ani si se reinnoieste la expirare sau in cazul producerii unor incidente ori accidente in exploatare.
    Art. 8
    Procedurile si competentele de emitere a acordului de functionare in siguranta si a autorizatiei de functionare in conditii de siguranta pentru baraje se aproba prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului, pe baza avizului tehnic consultativ al CONSIB.
    Art. 9
    (1) Exploatarea barajelor, indiferent de destinatia acestora, de catre detinatorii cu orice titlu fara autorizatia de functionare in conditii de siguranta prevazuta de prezenta ordonanta de urgenta este interzisa.
    (2) Indeplinirea conditiilor de exploatare in conditii de siguranta prevazute prin expertize avizate de CONSIB sau a conditiilor stabilite prin ordine ale ministrului apelor si protectiei mediului si ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei este obligatorie.
    Art. 10
    (1) Detinatorii de baraje sunt obligati sa urmareasca comportarea in timp a acestor constructii pe baza unor proiecte specializate, elaborate prin grija acestora.
    (2) Proiectele de urmarire a comportarii in timp a barajelor trebuie sa respecte reglementarile generale in domeniu, prevazute de legislatia in vigoare si de normativele tehnice specifice, precum si elementele stabilite la proiectare sau prin evaluarile periodice ale starii de siguranta.
    (3) Activitatea de urmarire a comportarii in timp a barajelor se organizeaza pe 3 niveluri, astfel:
    a) nivelul I, cuprinzand inspectiile vizuale, masuratorile la aparate de masura si control si interpretarea primara a rezultatelor - depasirea unor valori de atentie si alarma -, realizate de personalul de exploatare cu sarcini specifice, certificat de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului;
    b) nivelul II, cuprinzand sinteza periodica a observatiilor, a masuratorilor si a inspectiilor tehnice anuale si interpretarea acestora din punct de vedere al sigurantei barajului, realizata prin grija detinatorului de specialisti care intocmesc rapoarte sintetice anuale;
    c) nivelul III, cuprinzand analiza si avizarea rapoartelor de sinteza anuale, realizate de o comisie de urmarire a comportarii in timp a barajelor, organizata de catre detinator, a carei componenta este avizata de CONSIB si aprobata de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului; in cazul detinatorilor care nu organizeaza comisii proprii, analiza si avizarea rapoartelor anuale vor fi realizate fie de comisiile aprobate ale altor detinatori, fie de grupuri de specialisti aprobati de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, cu avizul tehnic consultativ al CONSIB.
    (4) Rapoartele anuale privind comportarea si siguranta in exploatare a barajelor aflate in administrarea unui detinator sunt analizate in cadrul evaluarii periodice a sigurantei, iar indeplinirea corecta din punct de vedere legal, tehnic si organizatoric a obligatiilor prevazute in proiectele de urmarire a comportarii in timp a constructiilor conditioneaza emiterea autorizatiei de functionare in conditii de siguranta sau reinnoirea acesteia.
    (5) Nerespectarea proiectului de urmarire a comportarii in timp a constructiilor atrage suspendarea autorizatiei de functionare in conditii de siguranta pe o perioada de 30 de zile, timp in care trebuie realizata conformarea cu proiectul.
    Art. 11
    Pentru prevenirea unor accidente sau a unor avarii datorate sabotajelor, vandalismului ori unor actiuni iresponsabile detinatorii de baraje cu risc sporit sunt obligati sa organizeze si sa realizeze un sistem de securitate si paza a barajelor, aprobat de inspectoratele judetene de protectie civila*).
------------
    *) Conform art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, serviciile publice comunitare profesioniste se infiinteaza in subordinea consiliilor judetene prin preluarea de la Ministerul de Interne a structurilor unificate ale inspectoratelor de protectie civila, a grupurilor si brigazilor de pompieri militari.

    Art. 12
    (1) In scopul asigurarii protectiei si sigurantei barajelor se interzice realizarea unor constructii, depozite, amenajari sau a altor activitati in ampriza barajelor ori in zonele de protectie stabilite la aprobarea proiectului sau conform prevederilor legale.
    (2) Realizarea de lucrari de traversare a barajelor sau in zonele lor de protectie se poate face in baza permisului de traversare obtinut conform procedurii emise de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului.
    Art. 13
    In cazul trecerii in conservare, al postutilizarii sau al abandonarii unui baraj, detinatorul acestuia va intocmi o documentatie distincta. Detinatorul va stabili si va asigura, pe cheltuiala proprie, lucrarile si masurile de incadrare intr-o categorie de folosinta posibila a barajului sau va demola constructia, cu asigurarea corespunzatoare a curgerii apelor, inclusiv a apelor maxime, in sectiunea barata initial. Procedura de trecere in conservare, postutilizare sau abandonare a barajelor se elaboreaza de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului si se aproba prin ordin.
    Art. 14
    Detinatorii cu orice titlu de baraje au obligatia de a declara public caracteristicile generale, categoria de importanta si gradul de risc asociat acestora. Declaratia se efectueaza conform procedurii care se elaboreaza de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului si se aproba prin ordin.

    CAP. 3
    Controlul in domeniul sigurantei barajelor

    Art. 15
    Controlul indeplinirii exigentelor de performanta si al respectarii prevederilor legale aferente sigurantei barajelor se face de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului sau de imputerniciti ai acestuia.
    Art. 16
    Controlul indeplinirii exigentelor de performanta privind calitatea in constructii, stabilite prin Legea nr. 10/1995, se face de catre Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei sau de catre organele teritoriale ale acestuia.
    Art. 17
    Controlul curent al activitatii de urmarire a comportarii in timp a barajelor va fi asigurat de imputernicitii Ministerului Apelor si Protectiei Mediului si ai Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
    Art. 18
    In scopul indeplinirii atributiilor de control imputernicitii cu drept de control, dupa declinarea identitatii si calitatii, au dreptul:
    a) de acces la baraje, indiferent de detinatorul si destinatia acestora, pentru a face constatari privind respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta si ale reglementarilor ce decurg din aceasta;
    b) de a controla existenta si functionalitatea aparaturii de masura si control prevazute pentru urmarirea comportarii in timp a barajelor, in conformitate cu prevederile proiectelor specifice;
    c) de a constata contraventii si de a aplica sanctiuni conform competentelor acordate.
    Art. 19
    Pentru efectuarea controlului in unitatile cu regim special de acces imputernicitii cu drept de control vor primi aprobare si din partea autoritatii publice centrale care coordoneaza unitatile respective.

    CAP. 4
    Sanctiuni

    Art. 20
    Incalcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta atrage raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.
    Art. 21
    Constituie contraventii urmatoarele fapte:
    a) functionarea barajelor fara autorizatie de functionare in siguranta si fara proiect de urmarire a comportarii in timp a constructiei;
    b) neindeplinirea conditiilor de siguranta prevazute prin ordine ale ministrului apelor si protectiei mediului si ale ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei;
    c) nerespectarea prevederilor acordului de functionare in siguranta si nerespectarea prevederilor autorizatiei de functionare in conditii de siguranta;
    d) realizarea unor constructii, depozite, amenajari sau a altor activitati in ampriza barajelor ori in zonele de protectie;
    e) nerealizarea remedierilor in termenul prevazut de prezenta ordonanta de urgenta, in cazul suspendarii autorizatiei de functionare in conditii de siguranta;
    f) abandonarea unui baraj fara proiect de abandonare si conservare elaborat de un expert certificat/avizat;
    g) declararea eronata a caracteristicilor barajului in scopul obtinerii de avantaje;
    h) neindeplinirea prevederilor legale privind reevaluarea sigurantei barajelor existente;
    i) nerealizarea sistemului de securitate si paza prevazut de prezenta ordonanta de urgenta;
    j) neindeplinirea conditiilor de exploatare in siguranta stabilite prin ordine ale ministrului apelor si protectiei mediului si/sau ale ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
    Art. 22
    (1) Contraventiile prevazute la art. 21, savarsite de persoane fizice, se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) cu amenda de la 50.000.000 lei la 500.000.000 lei cele prevazute la art. 21 lit. a), b), c), d), g) si h);
    b) cu amenda de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei cele prevazute la art. 21 lit. e), f), i) si j).
    (2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) pot fi aplicate si persoanelor juridice.
    (3) Cuantumul amenzilor va fi actualizat prin hotarare a Guvernului.
    Art. 23
    Constituie infractiuni urmatoarele fapte:
    a) executarea barajelor fara acordul de functionare in siguranta a barajului;
    b) functionarea barajelor fara autorizatie de functionare in conditii de siguranta, punand in pericol populatia si mediul;
    c) nedeclararea barajelor detinute si a caracteristicilor acestora;
    d) neindeplinirea masurilor stabilite prin expertize avizate de CONSIB, daca fapta pune in pericol siguranta constructiei si produce urmari grave pentru populatie sau pentru factorii de mediu;
    e) deteriorarea sau distrugerea aparaturii de masura si control montate in baraje, precum si folosirea unei aparaturi neetalonate.
    Art. 24
    Infractiunile prevazute la art. 23 se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
    Art. 25
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 22 se fac de inspectori din cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului si de imputerniciti ai acestuia.
    Art. 26
    Infractiunile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta se constata de organele abilitate, precum si de personalul prevazut la art. 17, care inainteaza actul de constatare la organul local de cercetare penala.

    CAP. 5
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 27
    (1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Ministerul Apelor si Protectiei Mediului va elabora regulamentul privind organizarea si certificarea corpurilor de experti, respectiv procedura de avizare a expertilor si a specialistilor pentru intocmirea evaluarii starii de siguranta in exploatare a barajelor, care vor fi aprobate prin ordin al ministrului.
    (2) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Ministerul Apelor si Protectiei Mediului va elabora procedura de autorizare, care va fi aprobata prin ordin al ministrului.
    Art. 28
    (1) In termen de 120 de zile de la intrarea in vigoare a procedurilor de autorizare detinatorii cu orice titlu ai barajelor sunt obligati sa declare la Ministerul Apelor si Protectiei Mediului lucrarile detinute si incadrarea lor in categorii de importanta, in vederea esalonarii obtinerii autorizarilor.
    (2) Depunerea documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de functionare in siguranta a barajului se va face la termenele stabilite prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului, in baza esalonarii propuse de CONSIB.
    Art. 29
    Detinatorii cu orice titlu ai barajelor aflate in exploatare, care in urma evaluarii starii de siguranta nu indeplinesc exigentele de performanta necesare pentru obtinerea autorizatiei de functionare in conditii de siguranta decat dupa realizarea unor masuri si lucrari propuse prin raportul de evaluare a starii de siguranta, sunt obligati sa realizeze aceste exigente de performanta in termenul stabilit de comun acord cu reprezentantii Ministerului Apelor si Protectiei Mediului si ai Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, dar nu mai tarziu de 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 30
    (1) Nerealizarea prevederilor art. 28 conduce imediat la introducerea restrictiilor de exploatare si, dupa caz, la declansarea operatiunilor de abandonare.
    (2) Pentru barajele care prezinta un indice de risc asociat inacceptabil va fi declansata operatiunea de abandonare.
    (3) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Ministerul Apelor si Protectiei Mediului va elabora metodologia de declarare a operatiunilor de abandonare a barajelor, care va fi aprobata prin ordin al ministrului.
    Art. 31
    (1) Detinatorul barajului are obligatia sa tina o fisa de evidenta a barajului*) cuprinzand datele importante privind constructia si evenimentele care au avut loc in timp. Fisa actualizata va fi transmisa anual la Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, impreuna cu un raport privind starea barajului. La fiecare 2 ani raportul va fi completat cu o analiza aprofundata a comportarii in timp a barajului.
    (2) In cazul barajelor utilizate pentru alimentari cu apa sau al barajelor care realizeaza acumulari de apa in scopuri multiple, detinatorul cu orice titlu al barajului va transmite Ministerului Apelor si Protectiei Mediului un raport privind prima umplere a lacului de acumulare realizat prin barajul respectiv.
           
    *) Conform art. III din Legea nr. 466/2001 continutul fisei de evidenta se va stabili prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a acestei legi.SmartCity5

COMENTARII la OUG 244/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 244 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 244/2000
Ordin 105 2003
privind aprobarea Instructiunilor de organizare si functionare a comisiilor de avizare a documentatiilor de evaluare a starii de siguranta in exploatare a barajelor - NTLH-040 si aprobarea componentelor nominale ale comisiei centrale si comisiilor teritoriale de avizare
Ordin 288 2002
pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea categoriilor de importanta a barajelor - NTLH-021
Ordin 289 2002
pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajelor si lacurilor de acumulare - NTLH-022 si a Metodologiei privind evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajelor si digurilor care realizeaza depozite de deseuri industriale - NTLH-023
Ordin 147 2002
pentru aprobarea Procedurii de declarare publica a caracteristicilor generale, a categoriei de importanta si a gradului de risc asociat barajelor - NTLH-036
Ordin 114 2002
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si certificarea corpului de experti pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajelor incadrate in categoriile de importanta A si B - NTLH-014 si a Procedurii de avizare a specialistilor pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajelor incadrate in categoriile de importanta C si D - NTLH-015
Ordin 115 2002
pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea categoriilor de importanta a barajelor - NTLH-021
Ordin 116 2002
pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajelor si lacurilor de acumulare - NTLH-022 si a Metodologiei privind evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajelor si digurilor care realizeaza depozite de deseuri industriale - NTLH-023
Ordin 117 2002
pentru aprobarea Regulamentului privind certificarea personalului de conducere si coordonare a activitatii de urmarire a comportarii in timp a barajelor - NTLH-031
Ordin 118 2002
pentru aprobarea Procedurii de emitere a acordului si autorizatiei de functionare in siguranta a barajelor - NTLH-032
Ordin 119 2002
pentru aprobarea Procedurii de trecere in conservare, postutilizare sau abandonare a barajelor - NTLH-033
Ordin 120 2002
pentru aprobarea Procedurii si competentelor de efectuare a controlului privind siguranta in exploatare a barajelor - NTLH-034
Ordin 121 2002
pentru aprobarea continutului Fisei de evidenta a barajelor - NTLH-035
Legea 466 2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranta barajelor
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu