Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 121 din 11 februarie 2002

pentru aprobarea continutului Fisei de evidenta a barajelor - NTLH-035

ACT EMIS DE: MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 425 din 18 iunie 2002


SmartCity3


    Ministrul apelor si protectiei mediului,
    avand in vedere prevederile art. 31 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranta barajelor, aprobata si modificata prin Legea nr. 466/2001, ale art. III din Legea nr. 466/2001, ale art. 48, 62, 64, 68 si 110 din Legea apelor nr. 107/1996, precum si ale art. 8 si 13 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
    in baza avizului tehnic consultativ al Comisiei Nationale pentru Siguranta Barajelor si a Altor Lucrari Hidrotehnice,
    in temeiul art. 7 si al prevederilor anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 352/2001,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) Se aproba continutul Fisei de evidenta a barajelor si digurilor care realizeaza retentii permanente sau nepermanente de apa, prevazuta in anexa nr. 1.
    (2) Se aproba continutul Fisei de evidenta a barajelor si digurilor care realizeaza depozite de deseuri industriale - NTLH-035, prevazuta in anexa nr. 2.
    Art. 2
    Fisele de evidenta a lucrarilor hidrotehnice speciale (centrale hidroelectrice si ecluze din frontul barat, derivatii cu nivel liber realizate in rambleu, rezervoare supraterane cu volume de peste 5.000 mc si conducte fortate) se vor intocmi dupa modelul fiselor prezentate in anexe, cu parametrii si datele specifice fiecarui tip de lucrare.
    Art. 3
    Fisa de evidenta a barajului se intocmeste de catre detinatorul acestuia, se actualizeaza anual si se transmite Directiei generale de gospodarire a apelor din cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, in cursul trimestrului I, prin unul dintre urmatoarele mijloace: posta, fax, e-mail sau suport magnetic.
    Art. 4
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 5
    Directia generala de gospodarire a apelor din cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 6
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  Ministrul apelor si protectiei mediului,
                              Petru Lificiu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

    FISA DE EVIDENTA A BARAJELOR SI DIGURILOR CARE REALIZEAZA RETENTII PERMANENTE SAU NEPERMANENTE DE APA

    I. DATE GENERALE ADMINISTRATIVE SI TEHNICE

    A. Date administrative
 ______________________________________________________________________________
| 1 |   Numele   |                  |    Raul:    |     |    Bazinul     |     |
|   | barajului: |                  |    Codul    |     |  hidrografic:  |     |
|   |            |                  |  cadastral  |     |                |     |
|___|____________|__________________|_____________|_____|________________|_____|
| 2 | Amenajarea complexa din care  |                                          |
|   | face parte (daca este cazul): |                                          |
|___|_______________________________|__________________________________________|
| 3 | Judetul     |     | Comuna    |           |  Orasul proxim:        |     |
|   |             |     | (orasul): |           |                        |     |
|___|_____________|_____|___________|___________|________________________|_____|
| 4 | Detinator*1)  |                                                          |
|___|_______________|__________________________________________________________|

    B. Date tehnice generale

    B1. Realizarea initiala
 ______________________________________________________________________________
| 5 | Proiectant general*2): |                                                 |
|___|________________________|_________________________________________________|
| 6 | Antreprenor general*2):|         | Anul       |    | Anul          |     |
|   |                        |         | inceperii: |    | terminarii:   |     |
|___|________________________|_________|____________|____|_______________|_____|
| 7 | Receptia lucrarilor       | Punere in functiune provizorie | Anul: |     |
|___|___________________________|________________________________|_______|_____|
|   |                           | Punere in functiune definitiva | Anul: |     |
|___|___________________________|________________________________|_______|_____|
|   |                           | Receptie preliminara           | Anul: |     |
|___|___________________________|________________________________|_______|_____|
|   |                           | Receptie finala                | Anul: |     |
|___|___________________________|________________________________|_______|_____|
| 8 | Abandonare*3)          |                                                 |
|___|________________________|_________________________________________________|
| - cu proiect aprobat si lucrari de inchidere:                  | DA*4)  |    |
|________________________________________________________________|________|____|
| - prin parasire sau disparitia proprietarului:                 | DA*4)  |    |
|________________________________________________________________|________|____|
| Daca este utilizat ilegal | DA*4) |   |   De catre cine: |                   |
|___________________________|_______|___|__________________|___________________|

    B2. Dupa reparatii capitale sau reabilitari
 ______________________________________________________________________________
| 9 | Proiectant general*5): |                                                 |
|___|________________________|_________________________________________________|
|10 | Antreprenor    |                 | Anul       |    | Anul          |     |
|   | general*5):    |                 | inceperii: |    | terminarii:   |     |
|___|________________|_________________|____________|____|_______________|_____|
|11 | Receptia lucrarilor       | Punere in functiune provizorie | Anul: |     |
|___|___________________________|________________________________|_______|_____|
|   |                           | Punere in functiune definitiva | Anul: |     |
|___|___________________________|________________________________|_______|_____|
|   |                           | Receptie preliminara           | Anul: |     |
|___|___________________________|________________________________|_______|_____|
|   |                           | Receptie finala                | Anul: |     |
|___|___________________________|________________________________|_______|_____|

    B3. Importanta constructiei
 ______________________________________________________________________________
|12 | Categoria de importanta*6)  |  | Validata in comisia UCC | DA |  | NU |  |
|___|_____________________________|__|_________________________|____|__|____|__|
|13 | Clasa de importanta conform   | la proiectare: |      | actuala   |      |
|   | STAS 4273                     |                |      | oficial:  |      |
|___|_______________________________|________________|______|___________|______|
|14 | Schimbarea clasei (daca este cazul) se datoreaza:                        |
|___|                             _____________________________________________|
|   |                            | - modificarii parametrilor acumularii   |   |
|___|                            |_________________________________________|___|
|   |                            | - modificarii conditiilor din aval      |   |
|___|                            |_________________________________________|___|
|   |                            | - altor cauze                           |   |
|___|____________________________|_________________________________________|___|

    B4. Avize si autorizatii de exploatare si functionare si analize de evaluare a sigurantei
 ______________________________________________________________________________
|15 | Autorizatia de   | NU |  | DA |  | nr./data |            |        |      |
|   | functionare      |    |  |    |  |          |            |        |      |
|___|__________________|____|__|____|__|__________|____________|        |______|
|16 | Aviz de          | NU |  | DA |  | nr./data |            |        |      |
|   | gospodarire ape  |    |  |    |  |          |            |        |      |
|___|__________________|____|__|____|__|__________|____________|        |______|
|17 | Acord de mediu   | NU |  | DA |  | nr./data |            |        |      |
|___|__________________|____|__|____|__|__________|____________|        |______|
|18 | Autorizatie de   | NU |  | DA |  | nr./data |            | Expira |      |
|   | mediu            |    |  |    |  |          |            |   in   |      |
|___|__________________|____|__|____|__|__________|____________|  anul  |______|
|19 | Plan de          | NU |  | DA |  | nr./data |            |        |      |
|   | conformare in    |    |  |    |  |          |            |        |      |
|   | curs             |    |  |    |  |          |            |        |      |
|___|__________________|____|__|____|__|__________|____________|        |______|
|20 | Expertiza        | NU |  | DA |  | nr./data |            |        |      |
|   | preliminara*7)   |    |  |    |  |          |            |        |      |
|___|__________________|____|__|____|__|__________|____________|        |______|
|21 | Expertiza        | NU |  | DA |  | nr./data |            |        |      |
|   | finala*7)        |    |  |    |  |          |            |        |      |
|___|__________________|____|__|____|__|__________|____________|        |______|
|22 | Autorizatia de   | NU |  | DA |  | nr./data |            |        |      |
|   | functionare in   |    |  |    |  |          |            |        |      |
|   | conditii de      |    |  |    |  |          |            |        |      |
|   | siguranta        |    |  |    |  |          |            |        |      |
|___|__________________|____|__|____|__|__________|____________|________|______|

    II. DATE PRIVIND CARACTERISTICILE BARAJULUI SI AMPLASAMENTULUI

    A. Tipul si dimensiunile barajului

    1. Tipul
 ______________________________________________________________________________
| Simbol |          Denumire                             | Observatii*8) |     |
|________|_______________________________________________|_______________|_____|
|   A    | Baraj de beton in arc (sau de greutate arcuit)|               |     |
|________|_______________________________________________|_______________|_____|
|   G    | Baraj de beton de greutate                    |               |     |
|________|_______________________________________________|_______________|_____|
|   C    | Baraj de beton cu contraforti                 |               |     |
|________|_______________________________________________|_______________|_____|
|   AA   | Baraj din anrocamente etansat cu argile       |               |     |
|________|_______________________________________________|_______________|_____|
|   AM   | Baraj din anrocamente etansat cu masca amonte |               |     |
|________|_______________________________________________|_______________|_____|
|   PO   | Baraj de pamant omogen                        |               |     |
|________|_______________________________________________|_______________|_____|
|   PA   | Baraj de pamant etansat cu argile (pamant     |               |     |
|        | fin)                                          |               |     |
|________|_______________________________________________|_______________|_____|
|   PM   | Baraj de pamant etansat cu masca amonte sau   |               |     |
|        | pereu                                         |               |     |
|________|_______________________________________________|_______________|_____|
|   SS   | Stavilar cu stavile de suprafata              |               |     |
|________|_______________________________________________|_______________|_____|
|  SBB   | Stavilar cu baraj de inchidere din beton      |               |     |
|________|_______________________________________________|_______________|_____|
|  SBML  | Stavilar cu baraj de inchidere sau contur din |               |     |
|        | materiale locale                              |               |     |
|________|_______________________________________________|_______________|_____|

    2. Dimensiuni principale
 ______________________________________________________________________________
| Inaltimea maxima       |       | Lungimea frontului               |          |
| (m) ............       |       | deversant (m) ............       |          |
|________________________|_______|__________________________________|__________|
| Lungimea la coronament |       | Lungimea barajelor de            |          |
| (m) .................. |       | inchidere (m) ............       |          |
|________________________|_______|__________________________________|__________|

    B. Evacuarea apelor mari

    1. Debite maxime
 ______________________________________________________________________________
| Debite caracteristice |    Probabilitatea anuala de  |  Valoarea debitului   |
|         maxime        |   depasire (asigurarea) - %  |       (mc/sec)        |
|_______________________|______________________________|_______________________|
| De calcul             |                              |                       |
|_______________________|______________________________|_______________________|
| De verificare         |                              |                       |
|_______________________|______________________________|_______________________|

    2. Evacuatori de ape mari si evacuatori de avarie
 ______________________________________________________________________________
| Descarcator de suprafata                    | - deversor liber         |     |
|                                             |__________________________|_____|
|                                             | - palnie                 |     |
|                                             |__________________________|_____|
|                                             | - cu stavile             |     |
|_____________________________________________|__________________________|_____|
| Golire de fund sau semi-fund                            | DA |    | NU |     |
|_________________________________________________________|____|____|____|_____|
| Descarcator fuzibil                                     | DA |    | NU |     |
|_________________________________________________________|____|____|____|_____|

    C. Terenul de fundare: natura si lucrari de tratare

    1. Tipul terenului de fundare*9)
 ______________________________________________________________________________
|    Roci   |   Roci   | Aluvionar putin | Aluvionar permeabil | Aluvionar cu  |
| sanatoase | alterate |    permeabil    |   (nisip, pietris)  | intercalatii  |
|           |          |  (argile, praf) |                     | neconsolidate |
|___________|__________|_________________|_____________________|_______________|
|___________|__________|_________________|_____________________|_______________|

    2. Tratarea, etansarea si drenarea fundatiei
 ______________________________________________________________________________
| Exista date asupra tratarii fundatiei?                     | DA |   | NU |   |
|____________________________________________________________|____|___|____|___|
| In caz afirmativ, s-au realizat:       ecrane de etansare? | DA |   | NU |   |
|                                                            |____|___|____|___|
|                                          voal de injectii? | DA |   | NU |   |
|                                                            |____|___|____|___|
|                                   injectii de consolidare? | DA |   | NU |   |
|                                                            |____|___|____|___|
|                                      injectii de legatura? | DA |   | NU |   |
|                                                            |____|___|____|___|
|                                                   drenaje? | DA |   | NU |   |
|____________________________________________________________|____|___|____|___|

    D. Seismicitate
 ______________________________________________________________________________
| Acceleratia seismica de calcul la proiectare*10)                   |       g |
|____________________________________________________________________|_________|
| Zona seismica actuala (conform P100 - 92)                               |    |
|_________________________________________________________________________|____|

    III. DATE PRIVIND STAREA ACTUALA A BARAJULUI SI AMPLASAMENTULUI

    A. Istoricul evolutiei barajului; evenimente si observatii
 ______________________________________________________________________________
| Au avut loc evenimente de tip incident, accident           | DA |   | NU |   |
| sau avarie*11)?                                            |    |   |    |   |
|____________________________________________________________|____|___|____|___|
| La reparatii s-a modificat proiectul, eliminand cauza?     | DA |   | NU |   |
|____________________________________________________________|____|___|____|___|

    B. Sistemul de supraveghere
 ______________________________________________________________________________
| Exista un sistem (oficializat) de urmarire a comportarii   | DA |   | NU |   |
| constructiei (UCC)?                                        |    |   |    |   |
|____________________________________________________________|____|___|____|___|
    In caz afirmativ:
 _____________________________________________
| Urmarirea comportarii in timp se face prin: |
|_____________________________________________|_________________
| - urmarire curenta                          | DA |   | NU |   |
|_____________________________________________|____|___|____|___|
| - urmarire speciala*12)                     | DA |   | NU |   |
|_____________________________________________|____|___|____|___|______________
| Exista proiect de urmarire aprobat?         | DA |   | in anul |    | NU |   |
|_____________________________________________|____|___|_________|____|____|___|
| Se intocmesc rapoarte sintetice anuale?     | DA |   | NU |   |
|_____________________________________________|____|___|____|___|______________
| In caz afirmativ, se face validarea anuala a rapoartelor?  | DA |   | NU |   |
|____________________________________________________________|____|___|____|___|
| Comisia UCC care face validarea  |                                           |
|__________________________________|___________________________________________|

    C. Intretinere si mentenanta; RK, reabilitari
 ______________________________________________________________________________
| S-au facut reparatii capitale sau reabilitari?             | DA |   | NU |   |
|____________________________________________________________|____|___|____|___|

    D. Lacul de acumulare (colmatari, diguri de remuu, alunecari)
   ____________________________________________________________________________
  | Se fac determinari cantitative ale gradului de colmatare | DA |   | NU |   |
  | (batimetrie)?                                            |    |   |    |   |
 _|__________________________________________________________|____|___|____|___|
|    in caz afirmativ, gradul de colmatare este:    0 - 25% |    |
|                                                           |____|
|                                                  25 - 50% |    |
|                                                           |____|
|                                                  50 - 75% |    |
|                                                           |____|
|                                                 peste 75% |    |
|___________________________________________________________|____|_____________
| Exista alunecari sau prabusiri de teren pe malurile        | DA |   | NU |   |
| lacului?                                                   |    |   |    |   |
|____________________________________________________________|____|___|____|___|
|    in caz afirmativ, acestea                  stabilizate |    |
|    sunt:                                                  |____|
|                                cu tendinta de stabilizare |    |
|                                                           |____|
|                                                 evolutive |    |
|___________________________________________________________|____|

    E. Sistemul informational, avertizarea, alarmarea, evacuarea
 ______________________________________________________________________________
| Exista linie de comunicatii sigura si redundanta cu forul  | DA |   | NU |   |
| de decizie in cazuri si situatii anormale?                 |    |   |    |   |
|____________________________________________________________|____|___|____|___|
| Exista plan de avertizare, alarmare si evacuare aprobat de | DA |   | NU |   |
| apararea civila?                                           |    |   |    |   |
|____________________________________________________________|____|___|____|___|

    F. Cartea constructiei
 ______________________________________________________________________________
| Exista "cartea constructiei" conforma cu reglementarile legale          |    |
|_________________________________________________________________________|____|
| Exista documentatii tehnice disparate, care pot fi completate conform   |    |
| reglementarilor legale                                                  |    |
|_________________________________________________________________________|____|
| Nu exista documentatie tehnica la administrator, dar probabil exista la |    |
| alte organizatii                                                        |    |
|_________________________________________________________________________|____|
| Nu exista documentatie tehnica cunoscuta de administrator               |    |
|_________________________________________________________________________|____|

    IV. DATE PRIVIND CONSECINTELE UNEI AVARII POTENTIALE

    A. Unda de rupere
 ______________________________________________________________________________
| Este calculata unda cauzata de ruperea barajului?          | DA |   | NU |   |
|____________________________________________________________|____|___|____|___|

    B. Sistemul informational, avertizarea, alarmarea (functionare operativa)
   ____________________________________________________________________________
  | Exista sistemul de comunicatii sigure cu forul de decizie| DA |   | NU |   |
  | in caz de nevoie?                                        |    |   |    |   |
  |__________________________________________________________|____|___|____|___|
  |  in caz afirmativ, acestea                telefonie in retea nationala |   |
  |  constau din:                                                          |___|
  |                                   telefonie in retea locala (comunala, |   |
  |                                              forestiera) de uz general |   |
  |                                                                        |___|
  |                                          telefonie in retea locala de  |   |
  |                                                  uz special (de firma) |   |
  |                                                                        |___|
  |                                                       telefonie mobila |   |
  |                                                                        |___|
  |                                                                  radio |   |
  |________________________________________________________________________|___|
  | Exista plan de avertizare-alarmare-evacuare, aprobat de  | DA |   | NU |   |
  | apararea civila?                                         |    |   |    |   |
 _|__________________________________________________________|____|___|____|___|
| S-au facut exercitii de evacuare a populatiei?             | DA |   | NU |   |
|____________________________________________________________|____|___|____|___|
| In caz afirmativ, ultima a avut loc in anul                         |        |
|_____________________________________________________________________|________|

    V. APRECIERI PRIVIND SIGURANTA IN EXPLOATARE
 ______________________________________________________________________________
| Exploatarea acumularii se poate face: | la parametrii normali | cu restrictii|
|_______________________________________|_______________________|______________|
| Dupa opinia Inspectiei de Stat in Constructii            |    |    |
|__________________________________________________________|____|____|
| Dupa opinia Inspectiei de Stat a Apelor                  |    |    |
|__________________________________________________________|____|____|
| Dupa opinia comisiei UCC acreditate de MAPM              |    |    |
|__________________________________________________________|____|____|
| Dupa opinia exprimata in expertiza finala                |    |    |
|__________________________________________________________|____|____|
| Dupa opinia exprimata in avizul CONSIB                   |    |    |
|__________________________________________________________|____|____|
    *1) Detinator cu orice titlu, responsabil legal cu siguranta barajului.
    *2) In cazul unor proiectanti sau antreprenori necunoscuti, se va mentiona "nu este cunoscut".
    *3) Daca este cazul.
    *4) In caz afirmativ, se noteaza casuta urmatoare cu x; in caz negativ, se lasa necompletat.
    *5) In cazul unor proiectanti sau antreprenori necunoscuti, se va mentiona "nu este cunoscut".
    *6) Conform NTLH - 021.
    *7) Conform NTLH - 022.
    *8) Se poate completa cu precizari: tipul mastii (beton, bitum), tipul etansarii (nucleu, ecran) etc.
    *9) La nivelul inferior al constructiei barajului, indiferent de tipul constructiv; a nu se confunda cu acoperirea de aluviuni sau deluviu; in cazul lipsei de informatii sau al indoielii, dupa semnul de confirmare "x" se va trece si semnul "?".
    *10) In caz de necunoastere se va trece semnul "?".
    *11) Incident: defectiune minora, remediabila fara scoaterea din exploatare; accident: defectiune a carei remediere cere scoaterea temporara din exploatare; avarie: defectiune care conduce scoaterea din functiune pe perioade lungi si eventual la pierderea necontrolabila a apei si la refacerea lucrarii.
    *12) Implica masurarea parametrilor determinanti pentru siguranta.

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

    FISA DE EVIDENTA A BARAJELOR SI DIGURILOR CARE REALIZEAZA DEPOZITE DE DESEURI INDUSTRIALE

    I. DATE GENERALE ADMINISTRATIVE SI TEHNICE

    A. Date administrative
 ______________________________________________________________________________
| 1 |    Numele    |                |   Raul*1):  |     |    Bazinul     |     |
|   |  depozitului |                |    Codul    |     |  hidrografic:  |     |
|   |  (iazului):  |                |  cadastral  |     |                |     |
|___|______________|________________|_____________|_____|________________|_____|
| 2 | Uzina de preparare            |                                          |
|   | (exploatarea miniera) din     |                                          |
|   | care face parte:              |                                          |
|___|_______________________________|__________________________________________|
| 3 | Judetul      |     | Comuna   |           |  Orasul proxim:        |     |
|   |              |     | (orasul):|           |                        |     |
|___|______________|_____|__________|___________|________________________|_____|
| 4 | Detinator*2) |                                                           |
|___|______________|___________________________________________________________|

    B. Date generale

    B1. Proiectare, executie, exploatare
 ______________________________________________________________________________
| 5 | Proiectant general:    |                                                 |
|___|________________________|_________________________________________________|
| 6 | Antreprenor general:   |         | Anul       |    | Anul          |     |
|   |                        |         | inceperii: |    | terminarii:   |     |
|___|________________________|_________|____________|____|_______________|_____|
| 7 | Receptia lucrarilor                                        | Anul: |     |
|___|____________________________________________________________|_______|_____|
| 8 | Intrarea in exploatare                                     | Anul: |     |
|___|____________________________________________________________|_______|_____|
| 9 |  Abandonare*3)         |                                                 |
|___|________________________|_________________________________________________|
| - cu proiect aprobat si lucrari de inchidere:                  | DA*4)  |    |
|________________________________________________________________|________|____|
| - prin parasire sau disparitia proprietarului:                 | DA*4)  |    |
|________________________________________________________________|________|____|
| Daca este utilizat ilegal | DA*4) |   |   De catre cine: |                   |
|___________________________|_______|___|__________________|___________________|

    B2. Importanta depozitului (iazului)
 ______________________________________________________________________________
|10 | Categoria de importanta*5) |  | Validata in comisia UCC | DA |  | NU |   |
|___|____________________________|__|_________________________|____|__|____|___|
|11 | Clasa de importanta conform   | la proiectare: |      | actuala   |      |
|   | STAS 4273                     |                |      | oficial:  |      |
|___|_______________________________|________________|______|___________|______|
|   | Schimbarea clasei (daca este cazul) se datoreaza:                        |
|___|                             _____________________________________________|
|   |                            | - modificarii parametrilor acumularii   |   |
|___|                            |_________________________________________|___|
|   |                            | - modificarii conditiilor din aval      |   |
|___|                            |_________________________________________|___|
|   |                            | - altor cauze                           |   |
|___|____________________________|_________________________________________|___|

    B3. Avize si autorizatii de exploatare si functionare si analize de evaluare a sigurantei
 ______________________________________________________________________________
|12 | Autorizatia de   | NU |  | DA |  | nr./data |            |        |      |
|   | functionare      |    |  |    |  |          |            |        |      |
|___|__________________|____|__|____|__|__________|____________|        |______|
|13 | Aviz de          | NU |  | DA |  | nr./data |            |        |      |
|   | gospodarire ape  |    |  |    |  |          |            |        |      |
|___|__________________|____|__|____|__|__________|____________|        |______|
|14 | Acord de mediu   | NU |  | DA |  | nr./data |            |        |      |
|___|__________________|____|__|____|__|__________|____________|        |______|
|15 | Autorizatie de   | NU |  | DA |  | nr./data |            | Expira |      |
|   | mediu            |    |  |    |  |          |            |   in   |      |
|___|__________________|____|__|____|__|__________|____________|  anul  |______|
|16 | Plan de          | NU |  | DA |  | nr./data |            |        |      |
|   | conformare in    |    |  |    |  |          |            |        |      |
|   | curs             |    |  |    |  |          |            |        |      |
|___|__________________|____|__|____|__|__________|____________|        |______|
|17 | Expertiza        | NU |  | DA |  | nr./data |            |        |      |
|   | preliminara*6)   |    |  |    |  |          |            |        |      |
|___|__________________|____|__|____|__|__________|____________|        |______|
|18 | Expertiza        | NU |  | DA |  | nr./data |            |        |      |
|   | finala*6)        |    |  |    |  |          |            |        |      |
|___|__________________|____|__|____|__|__________|____________|        |______|
|19 | Autorizatia de   | NU |  | DA |  | nr./data |            |        |      |
|   | functionare in   |    |  |    |  |          |            |        |      |
|   | conditii de      |    |  |    |  |          |            |        |      |
|   | siguranta        |    |  |    |  |          |            |        |      |
|___|__________________|____|__|____|__|__________|____________|________|______|

    II. DATE PRIVIND TIPUL DEPOZITULUI, DIMENSIUNILE SI CARACTERISTICILE PRINCIPALE

    A. Tipul amplasamentului
 ______________________________________________________________________________
| De vale                                                               |      |
|_______________________________________________________________________|______|
| De ses                                                                |      |
|_______________________________________________________________________|______|
| De versant (de coasta)                                                |      |
|_______________________________________________________________________|______|

    B. Procedeul de suprainaltare
 ______________________________________________________________________________
| Spre amonte, cu material de imprumut                                  |      |
|_______________________________________________________________________|______|
| Spre amonte, cu material depozitat                                    |      |
|_______________________________________________________________________|______|
| Spre aval, cu material de imprumut                                    |      |
|_______________________________________________________________________|______|
| Spre aval, prin hidrociclonare                                        |      |
|_______________________________________________________________________|______|
| Spre aval, cu grob separat prin hidrociclonare si material de imprumut|      |
|_______________________________________________________________________|______|
| In ax, utilizand hidrociclonarea                                      |      |
|_______________________________________________________________________|______|

    C. Dimensiunile principale

    C1. conform proiectului aprobat
 ______________________________________________________________________________
| Inaltimea maxima (m) ............... |     | Suprafata (ha) ........   |     |
|______________________________________|_____|___________________________|_____|
| Lungimea la coronament (m).......... |     | Volumul (mil. mc) .....   |     |
|______________________________________|_____|___________________________|_____|
                                                ______
    C2. la data actualizarii registrului (anul |______|)
 ______________________________________________________________________________
| Inaltimea maxima (m) ............... |     | Suprafata (ha) ........   |     |
|______________________________________|_____|___________________________|_____|
| Lungimea la coronament (m) ......... |     | Volumul (mil. mc) .....   |     |
|______________________________________|_____|___________________________|_____|

    D. Faza de dezvoltare
 ______________________________________________________________________________
| In faza de amorsare                                                      |   |
|__________________________________________________________________________|___|
| In exploatare curenta, cu rezerve de depozitare                          |   |
|__________________________________________________________________________|___|
| In exploatare curenta, cu suprainaltari la limita                        |   |
|__________________________________________________________________________|___|
| In conservare, cu urmarirea comportarii                                  |   |
|__________________________________________________________________________|___|
| Abandonat, nesupravegheat                                                |   |
|__________________________________________________________________________|___|

    E. Natura materialului depozitat
 ______________________________________________________________________________
| Periculos pentru mediu (substante radioactive, cianuri, metale grele,    |   |
| fenoli, etc.)                                                            |   |
|__________________________________________________________________________|___|
| Capabil sa produca efecte grave asupra mediului (pirite, sulfati,        |   |
| acizi, etc.)                                                             |   |
|__________________________________________________________________________|___|
| Cu efecte moderate asupra mediului din zona afectata (zgura si cenusa,   |   |
| slam rosu, etc.)                                                         |   |
|__________________________________________________________________________|___|

    F. Captarea si evacuarea apei limpezite
 ______________________________________________________________________________
| Prin sonde inverse                                                       |   |
|__________________________________________________________________________|___|
| Prin canal de coasta, cu ferestre pozate la versant                      |   |
|__________________________________________________________________________|___|
| Prin pompare, din iaz                                                    |   |
|__________________________________________________________________________|___|
| Prin sifonare                                                            |   |
|__________________________________________________________________________|___|

    G. Evacuarea apelor mari

    G1. Pentru iazuri de vale
 ______________________________________________________________________________
| Baraj de derivare amonte si galerie in versant                           |   |
|__________________________________________________________________________|___|
| Baraj de derivare amonte si canal sub depozit                            |   |
|__________________________________________________________________________|___|
| Baraj de derivare amonte si canal lateral deschis                        |   |
|__________________________________________________________________________|___|
| Cu acumulare temporara si evacuare prin sistemul de captare si evacuare  |   |
| al apei limpezite                                                        |   |
|__________________________________________________________________________|___|

    G2. Pentru depozite de ses sau de versant
 ______________________________________________________________________________
| Sistem independent de captare, tratare si evacuare                       |   |
|__________________________________________________________________________|___|
| Acumulare temporara in depozit si evacuare in timp, avand si descarcator |   |
| de siguranta                                                             |   |
|__________________________________________________________________________|___|
| Acumulare temporara in depozit si evacuare in timp, fara descarcator de  |   |
| siguranta                                                                |   |
|__________________________________________________________________________|___|
| Prin sifonare                                                            |   |
|__________________________________________________________________________|___|

    H. Terenul de fundare

    H1. Tipul terenului de fundare*7)
 ______________________________________________________________________________
| Aluvionar, relativ | Aluvionar putin permeabil |  Aluvionar cu intercalatii  |
|     permeabil      |       (argile, praf)      |        neconsolidate        |
|____________________|___________________________|_____________________________|
|____________________|___________________________|_____________________________|

    H2. Etansarea si drenarea fundatiei
 ______________________________________________________________________________
| Exista date asupra tratarii fundatiei?                     | DA |   | NU |   |
|____________________________________________________________|____|___|____|___|
| In caz afirmativ,                      ecrane de etansare? | DA |   | NU |   |
| s-au realizat:                                             |____|___|____|___|
|                                 impermeabilizarea cuvetei? | DA |   | NU |   |
|                                                            |____|___|____|___|
|                           etansarea cu folii impermeabile? | DA |   | NU |   |
|                                                            |____|___|____|___|
|                                                   drenaje? | DA |   | NU |   |
|____________________________________________________________|____|___|____|___|

    I. Seismicitate
 ______________________________________________________________________________
| Acceleratia seismica de calcul la proiectare*8)                     |      g |
|_____________________________________________________________________|________|
| Zona seismica actuala (conform P100 - 92)                                |   |
|__________________________________________________________________________|___|

    III. DATE PRIVIND STAREA ACTUALA A DEPOZITULUI

    A. Istoricul evolutiei depozitului; evenimente si observatii
 ______________________________________________________________________________
| Au avut loc evenimente de tip accident sau avarie?*9)      | DA |   | NU |   |
|____________________________________________________________|____|___|____|___|
| La reparatii s-a modificat proiectul, eliminand cauza?     | DA |   | NU |   |
|____________________________________________________________|____|___|____|___|

    B. Sistemul de supraveghere
 ______________________________________________________________________________
| Exista un sistem (oficializat) de urmarire a comportarii   | DA |   | NU |   |
| depozitului (UCC)?                                         |    |   |    |   |
|____________________________________________________________|____|___|____|___|
    In caz afirmativ:
 _____________________________________________
| Urmarirea comportarii in timp se face prin: |
|_____________________________________________|_________________
| - urmarire curenta                          | DA |   | NU |   |
|_____________________________________________|____|___|____|___|
| - urmarire speciala*10)                     | DA |   | NU |   |
|_____________________________________________|____|___|____|___|______________
| Exista proiect de urmarire aprobat?         | DA |   |  in anul |   | NU |   |
|_____________________________________________|____|___|__________|___|____|___|
| Se intocmesc rapoarte sintetice anuale?     | DA |   | NU |   |
|_____________________________________________|____|___|____|___|______________
| In caz afirmativ, se face validarea anuala a rapoartelor?  | DA |   | NU |   |
|____________________________________________________________|____|___|____|___|
| Comisia UCC care face validarea  |                                           |
|__________________________________|___________________________________________|

    C. Intretinere si mentenanta; RK, reabilitari
 ______________________________________________________________________________
| S-au facut reparatii capitale sau reabilitari?             | DA |   | NU |   |
|____________________________________________________________|____|___|____|___|

    D. Sistemul informational, avertizarea, alarmarea, evacuarea
 ______________________________________________________________________________
| Exista linie de comunicatii sigura si redundanta cu forul  | DA |   | NU |   |
| de decizie in cazuri si situatii anormale?                 |    |   |    |   |
|____________________________________________________________|____|___|____|___|
| Exista plan de avertizare, alarmare si evacuare aprobat de | DA |   | NU |   |
| apararea civila?                                           |    |   |    |   |
|____________________________________________________________|____|___|____|___|

    E. Cartea constructiei
 ______________________________________________________________________________
| Exista "cartea constructiei" conforma cu reglementarile legale           |   |
|__________________________________________________________________________|___|
| Exista documentatii tehnice disparate, care pot fi completate conform    |   |
| reglementarilor legale                                                   |   |
|__________________________________________________________________________|___|
| Nu exista documentatie tehnica la administrator, dar probabil exista     |   |
| la alte organizatii                                                      |   |
|__________________________________________________________________________|___|
| Nu exista documentatie tehnica cunoscuta de administrator                |   |
|__________________________________________________________________________|___|

    IV. APRECIERI PRIVIND SIGURANTA IN EXPLOATARE
 ______________________________________________________________________________
| Exploatarea acumularii se poate face: | la parametrii normali | cu restrictii|
|_______________________________________|_______________________|______________|
| Dupa opinia Inspectiei de Stat in Constructii             |   |   |
|___________________________________________________________|___|___|
| Dupa opinia Inspectiei de Stat a Apelor                   |   |   |
|___________________________________________________________|___|___|
| Dupa opinia comisiei UCC acreditate de MAPM               |   |   |
|___________________________________________________________|___|___|
| Dupa opinia exprimata in expertiza finala                 |   |   |
|___________________________________________________________|___|___|
| Dupa opinia exprimata in avizul CONSIB                    |   |   |
|___________________________________________________________|___|___|
    *1) In cazul iazurilor de vale.
    *2) Detinator cu orice titlu, responsabil legal cu siguranta depozitului.
    *3) Daca este cazul.
    *4) In caz afirmativ, se noteaza casuta urmatoare cu x; in caz negativ, se lasa necompletat.
    *5) Conform NTLH - 021.
    *6) Conform NTLH - 023.
    *7) La nivelul inferior al constructiei barajului, indiferent de tipul constructiv; a nu se confunda cu acoperirea de aluviuni sau deluviu; in cazul lipsei de informatii sau al indoielii, dupa semnul de confirmare "x" se va trece si semnul "?".
    *8) In caz de necunoastere se va trece semnul "?".
    *9) Accident: defectiune a carei remediere cere scoaterea temporara din exploatare; avarie: defectiune care conduce scoaterea din functiune pe perioade lungi si eventual la pierderea necontrolabila a apei si la refacerea lucrarii.
    *10) Implica masurarea parametrilor determinanti pentru siguranta.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 121/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 121 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 121/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu