E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
OUG 244 2000 modificat de Legea 255 2013
OUG 244 2000 modificat de Legea 187 2012
Articolul 16 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 17 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 21 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 22 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 23 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 25 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 27 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 28 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 29 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 30 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 31 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
OUG 244 2000 aprobat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 1 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 2 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 3 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 4 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 5 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 6 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 7 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 8 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 9 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 10 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 12 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 13 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 14 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 15 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
OUG 244 2000 republicat de OUG 244 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 244 din 28 noiembrie 2000

privind siguranta barajelor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 633 din  6 decembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Dreptul de realizare si de exploatare in siguranta a barajelor, precum si obligatiile corespunzatoare rezultate din actele normative privind protectia mediului vor fi exercitate in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, precum si cu prevederile conventiilor internationale la care Romania este parte.
    (2) Respectarea exigentelor de performanta referitoare la siguranta barajelor este obligatorie in toate etapele de realizare si de exploatare a acestora: proiectare, executie, exploatare in perioada de executie, exploatare curenta si postutilizare sau abandonare.
    (3) Evaluarea starii de siguranta in exploatare si verificarea respectarii exigentelor de performanta referitoare la siguranta barajelor se realizeaza de experti si specialisti atestati de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si certificati/avizati de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    Art. 2
    In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin urmatorii termeni se intelege:
    a) baraj - orice lucrare hidrotehnica avand o structura existenta sau propusa, care este capabila sa asigure acumularea, permanenta ori nepermanenta, de apa, de deseuri industriale lichide sau solide depuse subacvatic (din industria chimica, industria energetica si din iazurile de decantare din industria miniera), a carei rupere poate produce pierderea necontrolata a continutului acumulat, cu efecte negative deosebit de importante asupra mediului social, economic si/sau natural. Notiunea de baraj cuprinde:
    a1) totalitatea elementelor constructive realizate, inclusiv constructiile si instalatiile-anexa aferente acestuia, precum si a celor naturale, terenul de fundatie si versantii care asigura acumularea, care reprezinta cuveta lacului de acumulare;
    a2) barajele si digurile care realizeaza retentii permanente sau nepermanente de apa;
    a3) lucrarile hidrotehnice speciale (centrale hidroelectrice si ecluze din frontul barat, derivatii cu nivel liber realizate in rambleu, rezervoare supraterane cu volume de peste 5000 mc si conducte fortate);
    a4) barajele si digurile care realizeaza depozite de deseuri industriale.
    b) categorie de importanta a barajelor - clasificare bazata pe cuantificarea riscului unui baraj, utilizandu-se un sistem de criterii, indici si notari, conform metodologiei de incadrare in categorii de importanta aprobate prin ordin comun al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului si al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului.
    In functie de valoarea indicelui de risc asociat barajului, care pentru barajele cu risc acceptabil are o valoare adimensionala, mai mica sau egala cu 1, barajele se incadreaza in una dintre urmatoarele categorii de importanta:
    - A: baraj de importanta exceptionala;
    - B: baraj de importanta deosebita;
    - C: baraj de importanta normala;
    - D: baraj de importanta redusa.
    In cazul unei valori a indicelui de risc asociat barajului mai mare de 1, riscul este inacceptabil, iar barajul nu poate fi exploatat;
    c) baraj cu risc sporit - baraj care este declarat de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului ca fiind cu potential crescut privind consecintele produse asupra populatiei, proprietatii si mediului, in cazul cedarii.
    d) expert certificat/avizat - expert tehnic sau specialist verificator de proiecte, atestat de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului pentru constructii hidrotehnice in domeniile A7 (rezistenta si stabilitatea la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii si amenajari hidrotehnice) si B5 (siguranta in exploatare pentru constructii si amenajari hidrotehnice) si certificat/avizat de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajelor;
    e) CONSIB - Comisia Nationala pentru Siguranta Barajelor si Lucrarilor Hidrotehnice, infiintata conform legii;
    f) detinator de baraj - persoana juridica cu orice titlu, care are in pastrare, proprietate si/sau administrare un baraj.
    Art. 3
    (1) Incadrarea in categorii de importanta a barajelor reprezinta o obligatie legala a detinatorilor/administratorilor, cu orice titlu, denumiti in continuare detinatori de baraje, si este utilizata pentru:
    a) stabilirea tipului de urmarire in timp a barajelor - speciala sau curenta - in conformitate cu rigorile impuse de sistemul calitatii in constructii;
    b) ierarhizarea barajelor in vederea stabilirii programelor de evaluare a starii de siguranta in exploatare a acestora;
    c) stabilirea listei cuprinzand barajele cu risc sporit;
    d) stabilirea atributiilor de verificare si control al barajelor, care revin autoritatilor publice centrale din domeniul lucrarilor publice si din domeniul gospodaririi apelor;
    e) stabilirea obligatiilor ce revin detinatorilor de baraje, precum si altor persoane juridice si fizice privind siguranta in exploatare a acestor tipuri de lucrari si luarea masurilor corespunzatoare de reducere a riscului.
    (2) La stabilirea categoriei de importanta a barajelor detinatorii acestor tipuri de lucrari, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului vor tine seama de:
    a) caracteristicile tehnice ale lucrarii, furnizate de catre detinator;
    b) necesitatea protectiei populatiei, a proprietatii si a mediului impotriva consecintelor potentiale produse in cazul cedarii acestor lucrari;
    c) marimea pagubelor potentiale sau a prejudiciului pe care il poate aduce un accident la barajul respectiv;
    d) costul masurilor de siguranta impuse si daca acestea sunt acceptabile sub aspectul eficientei economice;
    e) impactul social-economic in cazul ruperii unui baraj;
    f) modul in care barajul este proiectat, construit, exploatat, reparat, afectat in timpul exploatarii, inspectat periodic, mentinut in exploatare, postutilizat sau abandonat;
    g) modul in care apa si deseul industrial lichid ori depus hidraulic sunt acumulate in cuveta lacului de acumulare;
    h) persoana care a avut responsabilitatea proiectarii, constructiei, repararii, exploatarii, inspectiei, deciziei de postutilizare sau de abandonare a barajului.
    (3) In scopul protectiei populatiei, a proprietatii si a mediului, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului poate majora categoria de importanta a unui baraj fata de cea declarata de detinator si il poate declara cu risc sporit. Lista cuprinzand barajele cu risc sporit si cele cu categorie de importanta majorata se aproba prin ordin al conducatorului acestei autoritati.
    (4) Metodologiile privind stabilirea categoriilor de importanta a barajelor si metodologiile de evaluare a starii de siguranta in exploatare a barajelor se aproba prin ordin comun al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului si al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului, pe baza avizului tehnic consultativ al CONSIB.
    Art. 4
    (1) Stabilirea exigentelor de performanta care definesc sistemul calitatii in domeniul constructiilor de baraje, procedurile si reglementarile tehnice, precum si controlul respectarii acestora sunt asigurate de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    (2) Reglementarile si procedurile cu caracter general, aferente sistemului calitatii in domeniul constructiilor de baraje, se stabilesc prin ordine comune ale conducatorilor autoritatilor mentionate la alin. (1).
    (3) Normele tehnice aferente asigurarii calitatii in constructiile de baraje se elaboreaza si se aproba prin ordin al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului.
    (4) Normele tehnice referitoare la comportarea in exploatare, expertizarea proiectelor si regimul de exploatare in siguranta a barajelor se aproba prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului. Iazurile de decantare din industria miniera se realizeaza, se exploateaza si se conserva conform normelor specifice intocmite prin grija Ministerului Industriei si Comertului si aprobate prin ordine comune ale ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului, ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului si ministrului industriei si comertului.
    (5) Aspectele tehnice ale reglementarilor si normelor, precum si prioritatile de intocmire a acestora sunt avizate de CONSIB.
    (6) Prevederile alin. (3) se aplica si in cazul iazurilor de decantare miniere care isi inceteaza activitatea la expirarea licentei de concesionare.
    (7) Expertii certificati/avizati pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajelor isi desfasoara activitatea in baza regulamentului privind organizarea si certificarea corpului de experti si a procedurii de avizare a specialistilor pentru evaluarea starii de siguranta a barajelor din categoriile de importanta C si D. Regulamentul si procedura se elaboreaza de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si se aproba prin ordin al conducatorului acestuia.
    (8) Certificarea personalului de exploatare privind activitatea de urmarire a comportarii in timp a barajelor se efectueaza in baza regulamentului specific. Regulamentul se elaboreaza de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si se aproba prin ordin al conducatorului acestuia.
    Art. 5
    (1) Detinatorii cu orice titlu de baraje sunt direct responsabili de realizarea si de mentinerea sigurantei in exploatare a acestora in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Pentru barajele existente la care nu exista sau nu este cunoscut un proprietar ori administrator legal, rolul de detinator revine administratiei publice locale - comuna, oras, municipiu, judet - pe teritoriul careia se gasesc acestea, la cererea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului sau/si a Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.

    CAP. 2
    Regimul de folosire a barajelor

    Art. 6
    (1) Pentru barajele noi sau in cazul interventiilor constructive care modifica parametrii de baza ai barajelor existente detinatorii acestora sunt obligati sa obtina de la Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului acordul de functionare in siguranta.
    (2) Prin exceptie, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului stabileste prin ordin ca pentru lucrarile incadrate in categoriile de importanta C si D acordul de functionare in siguranta sa fie emis de unitatile teritoriale ale Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, pe baza avizului unui expert certificat/avizat.
    (3) Acordul de functionare in siguranta se refera la incadrarea in categorii de importanta a barajului, la adoptarea solutiilor de proiectare, la conditiile de amplasament si la respectarea normelor si reglementarilor legale, precum si a experientei in domeniu.
    (4) Acordul de functionare in siguranta este obligatoriu pentru obtinerea autorizatiei de constructie.
    Art. 7
    (1) Pentru barajele aflate in exploatare sau in faza provizorie de punere in exploatare detinatorul acestora este obligat sa obtina o autorizatie de functionare in conditii de siguranta, emisa de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, pe baza recomandarilor din documentatia avizata de expertul certificat.
    (2) Prin exceptie, la recomandarea CONSIB, pentru lucrarile incadrate in categoriile de importanta C si D autorizatia de functionare in conditii de siguranta se poate emite de catre unitatile teritoriale ale Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, in baza unei documentatii privind starea de siguranta avizate de expertul certificat.
    (3) Autorizatia de functionare in conditii de siguranta certifica indeplinirea exigentelor de performanta in perioada de exploatare si este obligatorie pentru obtinerea autorizatiilor de gospodarire a apelor si de protectie a mediului.
    (4) Autorizatia de functionare in conditii de siguranta se emite pe o durata determinata, stabilita prin autorizatie, de maximum 10 ani si se reinnoieste la expirare sau in cazul producerii unor incidente ori accidente in exploatare.
    Art. 8
    Procedurile si competentele de emitere a acordului de functionare in siguranta si a autorizatiei de functionare in conditii de siguranta pentru baraje se aproba prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului, in baza avizului tehnic consultativ al CONSIB.
    Art. 9
    (1) Exploatarea barajelor, indiferent de destinatia acestora, de catre detinatorii cu orice titlu fara autorizatia de functionare in conditii de siguranta prevazuta de prezenta ordonanta de urgenta este interzisa.
    (2) Indeplinirea conditiilor de exploatare in conditii de siguranta prevazute prin expertize avizate de CONSIB sau a conditiilor stabilite prin ordine ale ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului si ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului este obligatorie.
    Art. 10
    (1) Detinatorii de baraje sunt obligati sa urmareasca comportarea in timp a acestor constructii pe baza unor proiecte specializate, elaborate prin grija acestora.
    (2) Proiectele de urmarire a comportarii in timp a barajelor trebuie sa respecte reglementarile generale in domeniu, prevazute de legislatia in vigoare si de normativele tehnice specifice, precum si elementele stabilite la proiectare sau prin evaluarile periodice ale starii de siguranta.
    (3) Activitatea de urmarire a comportarii in timp a barajelor se organizeaza pe 3 niveluri, astfel:
    a) nivelul I, cuprinzand inspectiile vizuale, masuratorile la aparate de masura si control si interpretarea primara a rezultatelor - depasirea unor valori de atentie si alarma - realizate de personalul de exploatare cu sarcini specifice, certificat de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului;
    b) nivelul II, cuprinzand sinteza periodica a observatiilor, a masuratorilor si a inspectiilor tehnice anuale si interpretarea acestora din punct de vedere al sigurantei barajului, realizata, prin grija detinatorului, de specialisti care intocmesc rapoarte sintetice anuale;
    c) nivelul III, cuprinzand analiza si avizarea rapoartelor de sinteza anuale, realizate de o comisie de urmarire a comportarii in timp a barajelor, organizata de catre detinator, a carei componenta este avizata de CONSIB si aprobata de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului; in cazul detinatorilor care nu organizeaza comisii proprii, analiza si avizarea rapoartelor anuale vor fi realizate fie de comisiile aprobate ale altor detinatori, fie de grupuri de specialisti aprobati de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, cu avizul tehnic consultativ al CONSIB.
    (4) Rapoartele anuale privind comportarea si siguranta in exploatare a barajelor aflate in administrarea unui detinator sunt analizate in cadrul evaluarii periodice a sigurantei, iar indeplinirea corecta din punct de vedere legal, tehnic si organizatoric a obligatiilor prevazute in proiectele de urmarire a comportarii in timp a constructiilor conditioneaza emiterea autorizatiei de functionare in conditii de siguranta sau reinnoirea acesteia.
    (5) Nerespectarea proiectului de urmarire a comportarii in timp a constructiilor atrage suspendarea autorizatiei de functionare in conditii de siguranta pe o perioada de 30 de zile, timp in care trebuie realizata conformarea cu proiectul.
    Art. 11
    Pentru prevenirea unor accidente sau a unor avarii datorate sabotajelor, vandalismului ori unor actiuni iresponsabile detinatorii de baraje cu risc sporit sunt obligati sa organizeze si sa realizeze un sistem de securitate si paza a barajelor, aprobat de inspectoratele judetene de protectie civila.
    Art. 12
    In scopul asigurarii protectiei si sigurantei barajelor se interzice realizarea unor constructii, depozite, amenajari sau a altor activitati in ampriza barajelor ori in zonele de protectie stabilite la aprobarea proiectului sau conform prevederilor legale.
    Art. 13
    In cazul trecerii in conservare, al postutilizarii sau al abandonarii unui baraj, detinatorul acestuia va intocmi o documentatie distincta. Detinatorul va stabili si va asigura, pe cheltuiala proprie, lucrarile si masurile de incadrare intr-o categorie de folosinta posibila a barajului sau va demola constructia, cu asigurarea corespunzatoare a curgerii apelor, inclusiv a apelor maxime, in sectiunea barata initial. Procedura de trecere in conservare, postutilizare sau abandonare a barajelor se elaboreaza de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si se aproba prin ordin.
    Art. 14
    Detinatorii cu orice titlu de baraje au obligatia de a declara public caracteristicile generale, categoria de importanta si gradul de risc asociat acestora. Declaratia se efectueaza conform procedurii care se elaboreaza de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si se aproba prin ordin.

    CAP. 3
    Controlul in domeniul sigurantei barajelor

    Art. 15
    Controlul indeplinirii exigentelor de performanta si al respectarii prevederilor legale aferente sigurantei barajelor se face de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului sau de imputerniciti ai acestuia.
    Art. 16
    Controlul indeplinirii exigentelor de performanta privind calitatea in constructii se face de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului sau de organele teritoriale ale acestuia, conform legii.
    Art. 17
    Controlul curent al activitatii de urmarire a comportarii in timp a barajelor va fi asigurat de imputernicitii Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si ai Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
    Art. 18
    In scopul indeplinirii atributiilor de control imputernicitii cu drept de control, dupa declinarea identitatii si calitatii, au dreptul:
    a) de acces la baraje, indiferent de detinatorul si destinatia acestora, pentru a face constatari privind respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta si ale reglementarilor ce decurg din aceasta;
    b) de a controla existenta si functionalitatea aparaturii de masura si control prevazute pentru urmarirea comportarii in timp a barajelor, in conformitate cu prevederile proiectelor specifice;
    c) de a constata contraventii si de a aplica sanctiuni conform competentelor acordate.
    Art. 19
    Pentru efectuarea controlului in unitatile cu regim special de acces imputernicitii cu drept de control vor primi aprobare si din partea autoritatii publice centrale care coordoneaza unitatile respective.

    CAP. 4
    Sanctiuni

    Art. 20
    Incalcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta atrage raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.
    Art. 21
    Constituie contraventii urmatoarele fapte:
    a) functionarea barajelor fara autorizatie de functionare in siguranta si fara proiect de urmarire a comportarii in timp a constructiei;
    b) neindeplinirea conditiilor de siguranta prevazute prin ordine ale ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului si ale ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului;
    c) deteriorarea sau distrugerea aparaturii de masura si control montate in baraje;
    d) nerespectarea prevederilor acordului de functionare in siguranta si nerespectarea prevederilor autorizatiei de functionare in conditii de siguranta;
    e) realizarea unor constructii, depozite, amenajari sau a altor activitati in ampriza barajelor ori in zonele de protectie;
    f) nerealizarea remedierilor in termenul prevazut de prezenta ordonanta de urgenta, in cazul suspendarii autorizatiei de functionare in conditii de siguranta;
    g) abandonarea unui baraj fara proiect de abandonare si conservare elaborat de un expert certificat/avizat;
    h) declararea eronata a caracteristicilor barajului in scopul obtinerii de avantaje;
    i) neindeplinirea prevederilor legale privind reevaluarea sigurantei barajelor existente;
    j) nerealizarea sistemului de securitate si paza prevazut de prezenta ordonanta de urgenta;
    k) neindeplinirea conditiilor de exploatare in siguranta stabilite prin ordine ale ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului si/sau ale ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului.
    Art. 22
    (1) Contraventiile prevazute la art. 21, savarsite de persoane fizice, se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) cu amenda de la 50.000.000 lei la 500.000.000 lei cele prevazute la art. 21 lit. a), b), d), e), h) si i);
    b) cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei cele prevazute la art. 21 lit. c), f), g), j) si k).
    (2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) pot fi aplicate si persoanelor juridice.
    Art. 23
    Constituie infractiuni urmatoarele fapte:
    a) executarea barajelor fara acordul de functionare in siguranta a barajului;
    b) functionarea barajelor fara autorizatie de functionare in conditii de siguranta, punand in pericol populatia si mediul inconjurator;
    c) nedeclararea barajelor detinute si a caracteristicilor acestora;
    d) neindeplinirea masurilor stabilite prin expertize avizate de CONSIB, daca fapta pune in pericol siguranta constructiei si produce urmari grave pentru populatie sau pentru factorii de mediu.
    Art. 24
    Infractiunile prevazute la art. 23 se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
    Art. 25
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 22 se fac de inspectori din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si de imputerniciti ai acestuia.
    Art. 26
    Infractiunile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta se constata de organele abilitate, precum si de personalul prevazut la art. 17, care inainteaza actul de constatare la organul local de cercetare penala.

    CAP. 5
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 27
    (1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului va elabora si va aproba prin ordin regulamentul privind organizarea si certificarea corpurilor de experti, respectiv procedura de avizare a expertilor si a specialistilor pentru intocmirea evaluarii starii de siguranta in exploatare a barajelor.
    (2) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului va elabora si va aproba prin ordin procedura de autorizare.
    Art. 28
    (1) In termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a procedurilor de autorizare detinatorii cu orice titlu ai barajelor sunt obligati sa declare la Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului lucrarile detinute si incadrarea lor in categorii de importanta, in vederea esalonarii obtinerii autorizarilor.
    (2) Depunerea documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de functionare in siguranta a barajului se va face la termenele stabilite prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului, in baza esalonarii propuse de CONSIB.
    Art. 29
    Detinatorii cu orice titlu ai barajelor aflate in exploatare, care in urma evaluarii starii de siguranta nu indeplinesc exigentele de performanta necesare pentru obtinerea autorizatiei de functionare in conditii de siguranta decat dupa realizarea unor masuri si lucrari propuse prin raportul de evaluare a starii de siguranta, sunt obligati sa realizeze aceste exigente de performanta in termenul stabilit de comun acord cu reprezentantii Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si ai Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, dar nu mai tarziu de 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 30
    (1) Nerealizarea prevederilor art. 27 si 28 conduce imediat la introducerea restrictiilor de exploatare si, dupa caz, la declansarea operatiunilor de abandonare.
    (2) Pentru barajele care prezinta un indice de risc asociat inacceptabil va fi declansata operatiunea de abandonare.
    (3) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului va elabora si va aproba prin ordin metodologia de declarare a operatiunilor de abandonare a barajelor.
    Art. 31
    (1) Detinatorul barajului are obligatia sa tina o fisa de evidenta a barajului cuprinzand datele importante privind constructia si evenimentele care au avut loc in timp. Fisa actualizata va fi transmisa anual la Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, impreuna cu un raport privind starea barajului. La fiecare 2 ani raportul va fi completat cu o analiza aprofundata a comportarii in timp a barajului.
    (2) In cazul barajelor utilizate pentru alimentari cu apa sau al barajelor care realizeaza acumulari de apa in scopuri multiple, detinatorul cu orice titlu al barajului va transmite la Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului un raport privind prima umplere a lacului de acumulare realizat prin barajul respectiv.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul apelor, padurilor
                       si protectiei mediului,
                       Romica Tomescu

                       Ministrul lucrarilor publice
                       si amenajarii teritoriului,
                       Nicolae Noica

                       Ministrul industriei si comertului,
                       Radu BerceanuSmartCity5

COMENTARII la OUG 244/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 244 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu