E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
OUG 244 2000 modificat de Legea 255 2013
OUG 244 2000 modificat de Legea 187 2012
Articolul 16 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 17 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 21 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 22 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 23 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 25 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 27 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 28 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 29 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 30 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 31 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
OUG 244 2000 aprobat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 1 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 2 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 3 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 4 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 5 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 6 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 7 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 8 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 9 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 10 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 12 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 13 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 14 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 15 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
OUG 244 2000 republicat de OUG 244 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 244 din 28 noiembrie 2000

privind siguranta barajelor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 633 din  6 decembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Dreptul de realizare si de exploatare in siguranta a barajelor, precum si obligatiile corespunzatoare rezultate din actele normative privind protectia mediului vor fi exercitate in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, precum si cu prevederile conventiilor internationale la care Romania este parte.
    (2) Respectarea exigentelor de performanta referitoare la siguranta barajelor este obligatorie in toate etapele de realizare si de exploatare a acestora: proiectare, executie, exploatare in perioada de executie, exploatare curenta si postutilizare sau abandonare.
    (3) Evaluarea starii de siguranta in exploatare si verificarea respectarii exigentelor de performanta referitoare la siguranta barajelor se realizeaza de experti si specialisti atestati de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si certificati/avizati de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    Art. 2
    In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin urmatorii termeni se intelege:
    a) baraj - orice lucrare hidrotehnica avand o structura existenta sau propusa, care este capabila sa asigure acumularea, permanenta ori nepermanenta, de apa, de deseuri industriale lichide sau solide depuse subacvatic (din industria chimica, industria energetica si din iazurile de decantare din industria miniera), a carei rupere poate produce pierderea necontrolata a continutului acumulat, cu efecte negative deosebit de importante asupra mediului social, economic si/sau natural. Notiunea de baraj cuprinde:
    a1) totalitatea elementelor constructive realizate, inclusiv constructiile si instalatiile-anexa aferente acestuia, precum si a celor naturale, terenul de fundatie si versantii care asigura acumularea, care reprezinta cuveta lacului de acumulare;
    a2) barajele si digurile care realizeaza retentii permanente sau nepermanente de apa;
    a3) lucrarile hidrotehnice speciale (centrale hidroelectrice si ecluze din frontul barat, derivatii cu nivel liber realizate in rambleu, rezervoare supraterane cu volume de peste 5000 mc si conducte fortate);
    a4) barajele si digurile care realizeaza depozite de deseuri industriale.
    b) categorie de importanta a barajelor - clasificare bazata pe cuantificarea riscului unui baraj, utilizandu-se un sistem de criterii, indici si notari, conform metodologiei de incadrare in categorii de importanta aprobate prin ordin comun al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului si al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului.
    In functie de valoarea indicelui de risc asociat barajului, care pentru barajele cu risc acceptabil are o valoare adimensionala, mai mica sau egala cu 1, barajele se incadreaza in una dintre urmatoarele categorii de importanta:
    - A: baraj de importanta exceptionala;
    - B: baraj de importanta deosebita;
    - C: baraj de importanta normala;
    - D: baraj de importanta redusa.
    In cazul unei valori a indicelui de risc asociat barajului mai mare de 1, riscul este inacceptabil, iar barajul nu poate fi exploatat;
    c) baraj cu risc sporit - baraj care este declarat de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului ca fiind cu potential crescut privind consecintele produse asupra populatiei, proprietatii si mediului, in cazul cedarii.
    d) expert certificat/avizat - expert tehnic sau specialist verificator de proiecte, atestat de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului pentru constructii hidrotehnice in domeniile A7 (rezistenta si stabilitatea la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii si amenajari hidrotehnice) si B5 (siguranta in exploatare pentru constructii si amenajari hidrotehnice) si certificat/avizat de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajelor;
    e) CONSIB - Comisia Nationala pentru Siguranta Barajelor si Lucrarilor Hidrotehnice, infiintata conform legii;
    f) detinator de baraj - persoana juridica cu orice titlu, care are in pastrare, proprietate si/sau administrare un baraj.
    Art. 3
    (1) Incadrarea in categorii de importanta a barajelor reprezinta o obligatie legala a detinatorilor/administratorilor, cu orice titlu, denumiti in continuare detinatori de baraje, si este utilizata pentru:
    a) stabilirea tipului de urmarire in timp a barajelor - speciala sau curenta - in conformitate cu rigorile impuse de sistemul calitatii in constructii;
    b) ierarhizarea barajelor in vederea stabilirii programelor de evaluare a starii de siguranta in exploatare a acestora;
    c) stabilirea listei cuprinzand barajele cu risc sporit;
    d) stabilirea atributiilor de verificare si control al barajelor, care revin autoritatilor publice centrale din domeniul lucrarilor publice si din domeniul gospodaririi apelor;
    e) stabilirea obligatiilor ce revin detinatorilor de baraje, precum si altor persoane juridice si fizice privind siguranta in exploatare a acestor tipuri de lucrari si luarea masurilor corespunzatoare de reducere a riscului.
    (2) La stabilirea categoriei de importanta a barajelor detinatorii acestor tipuri de lucrari, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului vor tine seama de:
    a) caracteristicile tehnice ale lucrarii, furnizate de catre detinator;
    b) necesitatea protectiei populatiei, a proprietatii si a mediului impotriva consecintelor potentiale produse in cazul cedarii acestor lucrari;
    c) marimea pagubelor potentiale sau a prejudiciului pe care il poate aduce un accident la barajul respectiv;
    d) costul masurilor de siguranta impuse si daca acestea sunt acceptabile sub aspectul eficientei economice;
    e) impactul social-economic in cazul ruperii unui baraj;
    f) modul in care barajul este proiectat, construit, exploatat, reparat, afectat in timpul exploatarii, inspectat periodic, mentinut in exploatare, postutilizat sau abandonat;
    g) modul in care apa si deseul industrial lichid ori depus hidraulic sunt acumulate in cuveta lacului de acumulare;
    h) persoana care a avut responsabilitatea proiectarii, constructiei, repararii, exploatarii, inspectiei, deciziei de postutilizare sau de abandonare a barajului.
    (3) In scopul protectiei populatiei, a proprietatii si a mediului, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului poate majora categoria de importanta a unui baraj fata de cea declarata de detinator si il poate declara cu risc sporit. Lista cuprinzand barajele cu risc sporit si cele cu categorie de importanta majorata se aproba prin ordin al conducatorului acestei autoritati.
    (4) Metodologiile privind stabilirea categoriilor de importanta a barajelor si metodologiile de evaluare a starii de siguranta in exploatare a barajelor se aproba prin ordin comun al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului si al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului, pe baza avizului tehnic consultativ al CONSIB.
    Art. 4
    (1) Stabilirea exigentelor de performanta care definesc sistemul calitatii in domeniul constructiilor de baraje, procedurile si reglementarile tehnice, precum si controlul respectarii acestora sunt asigurate de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    (2) Reglementarile si procedurile cu caracter general, aferente sistemului calitatii in domeniul constructiilor de baraje, se stabilesc prin ordine comune ale conducatorilor autoritatilor mentionate la alin. (1).
    (3) Normele tehnice aferente asigurarii calitatii in constructiile de baraje se elaboreaza si se aproba prin ordin al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului.
    (4) Normele tehnice referitoare la comportarea in exploatare, expertizarea proiectelor si regimul de exploatare in siguranta a barajelor se aproba prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului. Iazurile de decantare din industria miniera se realizeaza, se exploateaza si se conserva conform normelor specifice intocmite prin grija Ministerului Industriei si Comertului si aprobate prin ordine comune ale ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului, ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului si ministrului industriei si comertului.
    (5) Aspectele tehnice ale reglementarilor si normelor, precum si prioritatile de intocmire a acestora sunt avizate de CONSIB.
    (6) Prevederile alin. (3) se aplica si in cazul iazurilor de decantare miniere care isi inceteaza activitatea la expirarea licentei de concesionare.
    (7) Expertii certificati/avizati pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajelor isi desfasoara activitatea in baza regulamentului privind organizarea si certificarea corpului de experti si a procedurii de avizare a specialistilor pentru evaluarea starii de siguranta a barajelor din categoriile de importanta C si D. Regulamentul si procedura se elaboreaza de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si se aproba prin ordin al conducatorului acestuia.
    (8) Certificarea personalului de exploatare privind activitatea de urmarire a comportarii in timp a barajelor se efectueaza in baza regulamentului specific. Regulamentul se elaboreaza de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si se aproba prin ordin al conducatorului acestuia.
    Art. 5
    (1) Detinatorii cu orice titlu de baraje sunt direct responsabili de realizarea si de mentinerea sigurantei in exploatare a acestora in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Pentru barajele existente la care nu exista sau nu este cunoscut un proprietar ori administrator legal, rolul de detinator revine administratiei publice locale - comuna, oras, municipiu, judet - pe teritoriul careia se gasesc acestea, la cererea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului sau/si a Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.

    CAP. 2
    Regimul de folosire a barajelor

    Art. 6
    (1) Pentru barajele noi sau in cazul interventiilor constructive care modifica parametrii de baza ai barajelor existente detinatorii acestora sunt obligati sa obtina de la Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului acordul de functionare in siguranta.
    (2) Prin exceptie, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului stabileste prin ordin ca pentru lucrarile incadrate in categoriile de importanta C si D acordul de functionare in siguranta sa fie emis de unitatile teritoriale ale Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, pe baza avizului unui expert certificat/avizat.
    (3) Acordul de functionare in siguranta se refera la incadrarea in categorii de importanta a barajului, la adoptarea solutiilor de proiectare, la conditiile de amplasament si la respectarea normelor si reglementarilor legale, precum si a experientei in domeniu.
    (4) Acordul de functionare in siguranta este obligatoriu pentru obtinerea autorizatiei de constructie.
    Art. 7
    (1) Pentru barajele aflate in exploatare sau in faza provizorie de punere in exploatare detinatorul acestora este obligat sa obtina o autorizatie de functionare in conditii de siguranta, emisa de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, pe baza recomandarilor din documentatia avizata de expertul certificat.
    (2) Prin exceptie, la recomandarea CONSIB, pentru lucrarile incadrate in categoriile de importanta C si D autorizatia de functionare in conditii de siguranta se poate emite de catre unitatile teritoriale ale Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, in baza unei documentatii privind starea de siguranta avizate de expertul certificat.
    (3) Autorizatia de functionare in conditii de siguranta certifica indeplinirea exigentelor de performanta in perioada de exploatare si este obligatorie pentru obtinerea autorizatiilor de gospodarire a apelor si de protectie a mediului.
    (4) Autorizatia de functionare in conditii de siguranta se emite pe o durata determinata, stabilita prin autorizatie, de maximum 10 ani si se reinnoieste la expirare sau in cazul producerii unor incidente ori accidente in exploatare.
    Art. 8
    Procedurile si competentele de emitere a acordului de functionare in siguranta si a autorizatiei de functionare in conditii de siguranta pentru baraje se aproba prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului, in baza avizului tehnic consultativ al CONSIB.
    Art. 9
    (1) Exploatarea barajelor, indiferent de destinatia acestora, de catre detinatorii cu orice titlu fara autorizatia de functionare in conditii de siguranta prevazuta de prezenta ordonanta de urgenta este interzisa.
    (2) Indeplinirea conditiilor de exploatare in conditii de siguranta prevazute prin expertize avizate de CONSIB sau a conditiilor stabilite prin ordine ale ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului si ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului este obligatorie.
    Art. 10
    (1) Detinatorii de baraje sunt obligati sa urmareasca comportarea in timp a acestor constructii pe baza unor proiecte specializate, elaborate prin grija acestora.
    (2) Proiectele de urmarire a comportarii in timp a barajelor trebuie sa respecte reglementarile generale in domeniu, prevazute de legislatia in vigoare si de normativele tehnice specifice, precum si elementele stabilite la proiectare sau prin evaluarile periodice ale starii de siguranta.
    (3) Activitatea de urmarire a comportarii in timp a barajelor se organizeaza pe 3 niveluri, astfel:
    a) nivelul I, cuprinzand inspectiile vizuale, masuratorile la aparate de masura si control si interpretarea primara a rezultatelor - depasirea unor valori de atentie si alarma - realizate de personalul de exploatare cu sarcini specifice, certificat de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului;
    b) nivelul II, cuprinzand sinteza periodica a observatiilor, a masuratorilor si a inspectiilor tehnice anuale si interpretarea acestora din punct de vedere al sigurantei barajului, realizata, prin grija detinatorului, de specialisti care intocmesc rapoarte sintetice anuale;
    c) nivelul III, cuprinzand analiza si avizarea rapoartelor de sinteza anuale, realizate de o comisie de urmarire a comportarii in timp a barajelor, organizata de catre detinator, a carei componenta este avizata de CONSIB si aprobata de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului; in cazul detinatorilor care nu organizeaza comisii proprii, analiza si avizarea rapoartelor anuale vor fi realizate fie de comisiile aprobate ale altor detinatori, fie de grupuri de specialisti aprobati de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, cu avizul tehnic consultativ al CONSIB.
    (4) Rapoartele anuale privind comportarea si siguranta in exploatare a barajelor aflate in administrarea unui detinator sunt analizate in cadrul evaluarii periodice a sigurantei, iar indeplinirea corecta din punct de vedere legal, tehnic si organizatoric a obligatiilor prevazute in proiectele de urmarire a comportarii in timp a constructiilor conditioneaza emiterea autorizatiei de functionare in conditii de siguranta sau reinnoirea acesteia.
    (5) Nerespectarea proiectului de urmarire a comportarii in timp a constructiilor atrage suspendarea autorizatiei de functionare in conditii de siguranta pe o perioada de 30 de zile, timp in care trebuie realizata conformarea cu proiectul.
    Art. 11
    Pentru prevenirea unor accidente sau a unor avarii datorate sabotajelor, vandalismului ori unor actiuni iresponsabile detinatorii de baraje cu risc sporit sunt obligati sa organizeze si sa realizeze un sistem de securitate si paza a barajelor, aprobat de inspectoratele judetene de protectie civila.
    Art. 12
    In scopul asigurarii protectiei si sigurantei barajelor se interzice realizarea unor constructii, depozite, amenajari sau a altor activitati in ampriza barajelor ori in zonele de protectie stabilite la aprobarea proiectului sau conform prevederilor legale.
    Art. 13
    In cazul trecerii in conservare, al postutilizarii sau al abandonarii unui baraj, detinatorul acestuia va intocmi o documentatie distincta. Detinatorul va stabili si va asigura, pe cheltuiala proprie, lucrarile si masurile de incadrare intr-o categorie de folosinta posibila a barajului sau va demola constructia, cu asigurarea corespunzatoare a curgerii apelor, inclusiv a apelor maxime, in sectiunea barata initial. Procedura de trecere in conservare, postutilizare sau abandonare a barajelor se elaboreaza de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si se aproba prin ordin.
    Art. 14
    Detinatorii cu orice titlu de baraje au obligatia de a declara public caracteristicile generale, categoria de importanta si gradul de risc asociat acestora. Declaratia se efectueaza conform procedurii care se elaboreaza de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si se aproba prin ordin.

    CAP. 3
    Controlul in domeniul sigurantei barajelor

    Art. 15
    Controlul indeplinirii exigentelor de performanta si al respectarii prevederilor legale aferente sigurantei barajelor se face de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului sau de imputerniciti ai acestuia.
    Art. 16
    Controlul indeplinirii exigentelor de performanta privind calitatea in constructii se face de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului sau de organele teritoriale ale acestuia, conform legii.
    Art. 17
    Controlul curent al activitatii de urmarire a comportarii in timp a barajelor va fi asigurat de imputernicitii Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si ai Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
    Art. 18
    In scopul indeplinirii atributiilor de control imputernicitii cu drept de control, dupa declinarea identitatii si calitatii, au dreptul:
    a) de acces la baraje, indiferent de detinatorul si destinatia acestora, pentru a face constatari privind respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta si ale reglementarilor ce decurg din aceasta;
    b) de a controla existenta si functionalitatea aparaturii de masura si control prevazute pentru urmarirea comportarii in timp a barajelor, in conformitate cu prevederile proiectelor specifice;
    c) de a constata contraventii si de a aplica sanctiuni conform competentelor acordate.
    Art. 19
    Pentru efectuarea controlului in unitatile cu regim special de acces imputernicitii cu drept de control vor primi aprobare si din partea autoritatii publice centrale care coordoneaza unitatile respective.

    CAP. 4
    Sanctiuni

    Art. 20
    Incalcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta atrage raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.
    Art. 21
    Constituie contraventii urmatoarele fapte:
    a) functionarea barajelor fara autorizatie de functionare in siguranta si fara proiect de urmarire a comportarii in timp a constructiei;
    b) neindeplinirea conditiilor de siguranta prevazute prin ordine ale ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului si ale ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului;
    c) deteriorarea sau distrugerea aparaturii de masura si control montate in baraje;
    d) nerespectarea prevederilor acordului de functionare in siguranta si nerespectarea prevederilor autorizatiei de functionare in conditii de siguranta;
    e) realizarea unor constructii, depozite, amenajari sau a altor activitati in ampriza barajelor ori in zonele de protectie;
    f) nerealizarea remedierilor in termenul prevazut de prezenta ordonanta de urgenta, in cazul suspendarii autorizatiei de functionare in conditii de siguranta;
    g) abandonarea unui baraj fara proiect de abandonare si conservare elaborat de un expert certificat/avizat;
    h) declararea eronata a caracteristicilor barajului in scopul obtinerii de avantaje;
    i) neindeplinirea prevederilor legale privind reevaluarea sigurantei barajelor existente;
    j) nerealizarea sistemului de securitate si paza prevazut de prezenta ordonanta de urgenta;
    k) neindeplinirea conditiilor de exploatare in siguranta stabilite prin ordine ale ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului si/sau ale ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului.
    Art. 22
    (1) Contraventiile prevazute la art. 21, savarsite de persoane fizice, se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) cu amenda de la 50.000.000 lei la 500.000.000 lei cele prevazute la art. 21 lit. a), b), d), e), h) si i);
    b) cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei cele prevazute la art. 21 lit. c), f), g), j) si k).
    (2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) pot fi aplicate si persoanelor juridice.
    Art. 23
    Constituie infractiuni urmatoarele fapte:
    a) executarea barajelor fara acordul de functionare in siguranta a barajului;
    b) functionarea barajelor fara autorizatie de functionare in conditii de siguranta, punand in pericol populatia si mediul inconjurator;
    c) nedeclararea barajelor detinute si a caracteristicilor acestora;
    d) neindeplinirea masurilor stabilite prin expertize avizate de CONSIB, daca fapta pune in pericol siguranta constructiei si produce urmari grave pentru populatie sau pentru factorii de mediu.
    Art. 24
    Infractiunile prevazute la art. 23 se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
    Art. 25
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 22 se fac de inspectori din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si de imputerniciti ai acestuia.
    Art. 26
    Infractiunile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta se constata de organele abilitate, precum si de personalul prevazut la art. 17, care inainteaza actul de constatare la organul local de cercetare penala.

    CAP. 5
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 27
    (1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului va elabora si va aproba prin ordin regulamentul privind organizarea si certificarea corpurilor de experti, respectiv procedura de avizare a expertilor si a specialistilor pentru intocmirea evaluarii starii de siguranta in exploatare a barajelor.
    (2) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului va elabora si va aproba prin ordin procedura de autorizare.
    Art. 28
    (1) In termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a procedurilor de autorizare detinatorii cu orice titlu ai barajelor sunt obligati sa declare la Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului lucrarile detinute si incadrarea lor in categorii de importanta, in vederea esalonarii obtinerii autorizarilor.
    (2) Depunerea documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de functionare in siguranta a barajului se va face la termenele stabilite prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului, in baza esalonarii propuse de CONSIB.
    Art. 29
    Detinatorii cu orice titlu ai barajelor aflate in exploatare, care in urma evaluarii starii de siguranta nu indeplinesc exigentele de performanta necesare pentru obtinerea autorizatiei de functionare in conditii de siguranta decat dupa realizarea unor masuri si lucrari propuse prin raportul de evaluare a starii de siguranta, sunt obligati sa realizeze aceste exigente de performanta in termenul stabilit de comun acord cu reprezentantii Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si ai Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, dar nu mai tarziu de 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 30
    (1) Nerealizarea prevederilor art. 27 si 28 conduce imediat la introducerea restrictiilor de exploatare si, dupa caz, la declansarea operatiunilor de abandonare.
    (2) Pentru barajele care prezinta un indice de risc asociat inacceptabil va fi declansata operatiunea de abandonare.
    (3) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului va elabora si va aproba prin ordin metodologia de declarare a operatiunilor de abandonare a barajelor.
    Art. 31
    (1) Detinatorul barajului are obligatia sa tina o fisa de evidenta a barajului cuprinzand datele importante privind constructia si evenimentele care au avut loc in timp. Fisa actualizata va fi transmisa anual la Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, impreuna cu un raport privind starea barajului. La fiecare 2 ani raportul va fi completat cu o analiza aprofundata a comportarii in timp a barajului.
    (2) In cazul barajelor utilizate pentru alimentari cu apa sau al barajelor care realizeaza acumulari de apa in scopuri multiple, detinatorul cu orice titlu al barajului va transmite la Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului un raport privind prima umplere a lacului de acumulare realizat prin barajul respectiv.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul apelor, padurilor
                       si protectiei mediului,
                       Romica Tomescu

                       Ministrul lucrarilor publice
                       si amenajarii teritoriului,
                       Nicolae Noica

                       Ministrul industriei si comertului,
                       Radu BerceanuSmartCity5

COMENTARII la OUG 244/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 244 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu