E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
OUG 244 2000 modificat de Legea 255 2013
OUG 244 2000 modificat de Legea 187 2012
Articolul 16 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 17 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 21 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 22 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 23 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 25 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 27 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 28 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 29 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 30 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 31 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
OUG 244 2000 aprobat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 1 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 2 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 3 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 4 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 5 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 6 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 7 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 8 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 9 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 10 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 12 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 13 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 14 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
Articolul 15 din actul OUG 244 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 466 2001
OUG 244 2000 republicat de OUG 244 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 244 din 28 noiembrie 2000

privind siguranta barajelor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 633 din  6 decembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Dreptul de realizare si de exploatare in siguranta a barajelor, precum si obligatiile corespunzatoare rezultate din actele normative privind protectia mediului vor fi exercitate in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, precum si cu prevederile conventiilor internationale la care Romania este parte.
    (2) Respectarea exigentelor de performanta referitoare la siguranta barajelor este obligatorie in toate etapele de realizare si de exploatare a acestora: proiectare, executie, exploatare in perioada de executie, exploatare curenta si postutilizare sau abandonare.
    (3) Evaluarea starii de siguranta in exploatare si verificarea respectarii exigentelor de performanta referitoare la siguranta barajelor se realizeaza de experti si specialisti atestati de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si certificati/avizati de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    Art. 2
    In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin urmatorii termeni se intelege:
    a) baraj - orice lucrare hidrotehnica avand o structura existenta sau propusa, care este capabila sa asigure acumularea, permanenta ori nepermanenta, de apa, de deseuri industriale lichide sau solide depuse subacvatic (din industria chimica, industria energetica si din iazurile de decantare din industria miniera), a carei rupere poate produce pierderea necontrolata a continutului acumulat, cu efecte negative deosebit de importante asupra mediului social, economic si/sau natural. Notiunea de baraj cuprinde:
    a1) totalitatea elementelor constructive realizate, inclusiv constructiile si instalatiile-anexa aferente acestuia, precum si a celor naturale, terenul de fundatie si versantii care asigura acumularea, care reprezinta cuveta lacului de acumulare;
    a2) barajele si digurile care realizeaza retentii permanente sau nepermanente de apa;
    a3) lucrarile hidrotehnice speciale (centrale hidroelectrice si ecluze din frontul barat, derivatii cu nivel liber realizate in rambleu, rezervoare supraterane cu volume de peste 5000 mc si conducte fortate);
    a4) barajele si digurile care realizeaza depozite de deseuri industriale.
    b) categorie de importanta a barajelor - clasificare bazata pe cuantificarea riscului unui baraj, utilizandu-se un sistem de criterii, indici si notari, conform metodologiei de incadrare in categorii de importanta aprobate prin ordin comun al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului si al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului.
    In functie de valoarea indicelui de risc asociat barajului, care pentru barajele cu risc acceptabil are o valoare adimensionala, mai mica sau egala cu 1, barajele se incadreaza in una dintre urmatoarele categorii de importanta:
    - A: baraj de importanta exceptionala;
    - B: baraj de importanta deosebita;
    - C: baraj de importanta normala;
    - D: baraj de importanta redusa.
    In cazul unei valori a indicelui de risc asociat barajului mai mare de 1, riscul este inacceptabil, iar barajul nu poate fi exploatat;
    c) baraj cu risc sporit - baraj care este declarat de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului ca fiind cu potential crescut privind consecintele produse asupra populatiei, proprietatii si mediului, in cazul cedarii.
    d) expert certificat/avizat - expert tehnic sau specialist verificator de proiecte, atestat de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului pentru constructii hidrotehnice in domeniile A7 (rezistenta si stabilitatea la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii si amenajari hidrotehnice) si B5 (siguranta in exploatare pentru constructii si amenajari hidrotehnice) si certificat/avizat de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajelor;
    e) CONSIB - Comisia Nationala pentru Siguranta Barajelor si Lucrarilor Hidrotehnice, infiintata conform legii;
    f) detinator de baraj - persoana juridica cu orice titlu, care are in pastrare, proprietate si/sau administrare un baraj.
    Art. 3
    (1) Incadrarea in categorii de importanta a barajelor reprezinta o obligatie legala a detinatorilor/administratorilor, cu orice titlu, denumiti in continuare detinatori de baraje, si este utilizata pentru:
    a) stabilirea tipului de urmarire in timp a barajelor - speciala sau curenta - in conformitate cu rigorile impuse de sistemul calitatii in constructii;
    b) ierarhizarea barajelor in vederea stabilirii programelor de evaluare a starii de siguranta in exploatare a acestora;
    c) stabilirea listei cuprinzand barajele cu risc sporit;
    d) stabilirea atributiilor de verificare si control al barajelor, care revin autoritatilor publice centrale din domeniul lucrarilor publice si din domeniul gospodaririi apelor;
    e) stabilirea obligatiilor ce revin detinatorilor de baraje, precum si altor persoane juridice si fizice privind siguranta in exploatare a acestor tipuri de lucrari si luarea masurilor corespunzatoare de reducere a riscului.
    (2) La stabilirea categoriei de importanta a barajelor detinatorii acestor tipuri de lucrari, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului vor tine seama de:
    a) caracteristicile tehnice ale lucrarii, furnizate de catre detinator;
    b) necesitatea protectiei populatiei, a proprietatii si a mediului impotriva consecintelor potentiale produse in cazul cedarii acestor lucrari;
    c) marimea pagubelor potentiale sau a prejudiciului pe care il poate aduce un accident la barajul respectiv;
    d) costul masurilor de siguranta impuse si daca acestea sunt acceptabile sub aspectul eficientei economice;
    e) impactul social-economic in cazul ruperii unui baraj;
    f) modul in care barajul este proiectat, construit, exploatat, reparat, afectat in timpul exploatarii, inspectat periodic, mentinut in exploatare, postutilizat sau abandonat;
    g) modul in care apa si deseul industrial lichid ori depus hidraulic sunt acumulate in cuveta lacului de acumulare;
    h) persoana care a avut responsabilitatea proiectarii, constructiei, repararii, exploatarii, inspectiei, deciziei de postutilizare sau de abandonare a barajului.
    (3) In scopul protectiei populatiei, a proprietatii si a mediului, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului poate majora categoria de importanta a unui baraj fata de cea declarata de detinator si il poate declara cu risc sporit. Lista cuprinzand barajele cu risc sporit si cele cu categorie de importanta majorata se aproba prin ordin al conducatorului acestei autoritati.
    (4) Metodologiile privind stabilirea categoriilor de importanta a barajelor si metodologiile de evaluare a starii de siguranta in exploatare a barajelor se aproba prin ordin comun al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului si al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului, pe baza avizului tehnic consultativ al CONSIB.
    Art. 4
    (1) Stabilirea exigentelor de performanta care definesc sistemul calitatii in domeniul constructiilor de baraje, procedurile si reglementarile tehnice, precum si controlul respectarii acestora sunt asigurate de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    (2) Reglementarile si procedurile cu caracter general, aferente sistemului calitatii in domeniul constructiilor de baraje, se stabilesc prin ordine comune ale conducatorilor autoritatilor mentionate la alin. (1).
    (3) Normele tehnice aferente asigurarii calitatii in constructiile de baraje se elaboreaza si se aproba prin ordin al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului.
    (4) Normele tehnice referitoare la comportarea in exploatare, expertizarea proiectelor si regimul de exploatare in siguranta a barajelor se aproba prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului. Iazurile de decantare din industria miniera se realizeaza, se exploateaza si se conserva conform normelor specifice intocmite prin grija Ministerului Industriei si Comertului si aprobate prin ordine comune ale ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului, ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului si ministrului industriei si comertului.
    (5) Aspectele tehnice ale reglementarilor si normelor, precum si prioritatile de intocmire a acestora sunt avizate de CONSIB.
    (6) Prevederile alin. (3) se aplica si in cazul iazurilor de decantare miniere care isi inceteaza activitatea la expirarea licentei de concesionare.
    (7) Expertii certificati/avizati pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajelor isi desfasoara activitatea in baza regulamentului privind organizarea si certificarea corpului de experti si a procedurii de avizare a specialistilor pentru evaluarea starii de siguranta a barajelor din categoriile de importanta C si D. Regulamentul si procedura se elaboreaza de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si se aproba prin ordin al conducatorului acestuia.
    (8) Certificarea personalului de exploatare privind activitatea de urmarire a comportarii in timp a barajelor se efectueaza in baza regulamentului specific. Regulamentul se elaboreaza de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si se aproba prin ordin al conducatorului acestuia.
    Art. 5
    (1) Detinatorii cu orice titlu de baraje sunt direct responsabili de realizarea si de mentinerea sigurantei in exploatare a acestora in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Pentru barajele existente la care nu exista sau nu este cunoscut un proprietar ori administrator legal, rolul de detinator revine administratiei publice locale - comuna, oras, municipiu, judet - pe teritoriul careia se gasesc acestea, la cererea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului sau/si a Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.

    CAP. 2
    Regimul de folosire a barajelor

    Art. 6
    (1) Pentru barajele noi sau in cazul interventiilor constructive care modifica parametrii de baza ai barajelor existente detinatorii acestora sunt obligati sa obtina de la Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului acordul de functionare in siguranta.
    (2) Prin exceptie, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului stabileste prin ordin ca pentru lucrarile incadrate in categoriile de importanta C si D acordul de functionare in siguranta sa fie emis de unitatile teritoriale ale Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, pe baza avizului unui expert certificat/avizat.
    (3) Acordul de functionare in siguranta se refera la incadrarea in categorii de importanta a barajului, la adoptarea solutiilor de proiectare, la conditiile de amplasament si la respectarea normelor si reglementarilor legale, precum si a experientei in domeniu.
    (4) Acordul de functionare in siguranta este obligatoriu pentru obtinerea autorizatiei de constructie.
    Art. 7
    (1) Pentru barajele aflate in exploatare sau in faza provizorie de punere in exploatare detinatorul acestora este obligat sa obtina o autorizatie de functionare in conditii de siguranta, emisa de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, pe baza recomandarilor din documentatia avizata de expertul certificat.
    (2) Prin exceptie, la recomandarea CONSIB, pentru lucrarile incadrate in categoriile de importanta C si D autorizatia de functionare in conditii de siguranta se poate emite de catre unitatile teritoriale ale Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, in baza unei documentatii privind starea de siguranta avizate de expertul certificat.
    (3) Autorizatia de functionare in conditii de siguranta certifica indeplinirea exigentelor de performanta in perioada de exploatare si este obligatorie pentru obtinerea autorizatiilor de gospodarire a apelor si de protectie a mediului.
    (4) Autorizatia de functionare in conditii de siguranta se emite pe o durata determinata, stabilita prin autorizatie, de maximum 10 ani si se reinnoieste la expirare sau in cazul producerii unor incidente ori accidente in exploatare.
    Art. 8
    Procedurile si competentele de emitere a acordului de functionare in siguranta si a autorizatiei de functionare in conditii de siguranta pentru baraje se aproba prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului, in baza avizului tehnic consultativ al CONSIB.
    Art. 9
    (1) Exploatarea barajelor, indiferent de destinatia acestora, de catre detinatorii cu orice titlu fara autorizatia de functionare in conditii de siguranta prevazuta de prezenta ordonanta de urgenta este interzisa.
    (2) Indeplinirea conditiilor de exploatare in conditii de siguranta prevazute prin expertize avizate de CONSIB sau a conditiilor stabilite prin ordine ale ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului si ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului este obligatorie.
    Art. 10
    (1) Detinatorii de baraje sunt obligati sa urmareasca comportarea in timp a acestor constructii pe baza unor proiecte specializate, elaborate prin grija acestora.
    (2) Proiectele de urmarire a comportarii in timp a barajelor trebuie sa respecte reglementarile generale in domeniu, prevazute de legislatia in vigoare si de normativele tehnice specifice, precum si elementele stabilite la proiectare sau prin evaluarile periodice ale starii de siguranta.
    (3) Activitatea de urmarire a comportarii in timp a barajelor se organizeaza pe 3 niveluri, astfel:
    a) nivelul I, cuprinzand inspectiile vizuale, masuratorile la aparate de masura si control si interpretarea primara a rezultatelor - depasirea unor valori de atentie si alarma - realizate de personalul de exploatare cu sarcini specifice, certificat de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului;
    b) nivelul II, cuprinzand sinteza periodica a observatiilor, a masuratorilor si a inspectiilor tehnice anuale si interpretarea acestora din punct de vedere al sigurantei barajului, realizata, prin grija detinatorului, de specialisti care intocmesc rapoarte sintetice anuale;
    c) nivelul III, cuprinzand analiza si avizarea rapoartelor de sinteza anuale, realizate de o comisie de urmarire a comportarii in timp a barajelor, organizata de catre detinator, a carei componenta este avizata de CONSIB si aprobata de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului; in cazul detinatorilor care nu organizeaza comisii proprii, analiza si avizarea rapoartelor anuale vor fi realizate fie de comisiile aprobate ale altor detinatori, fie de grupuri de specialisti aprobati de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, cu avizul tehnic consultativ al CONSIB.
    (4) Rapoartele anuale privind comportarea si siguranta in exploatare a barajelor aflate in administrarea unui detinator sunt analizate in cadrul evaluarii periodice a sigurantei, iar indeplinirea corecta din punct de vedere legal, tehnic si organizatoric a obligatiilor prevazute in proiectele de urmarire a comportarii in timp a constructiilor conditioneaza emiterea autorizatiei de functionare in conditii de siguranta sau reinnoirea acesteia.
    (5) Nerespectarea proiectului de urmarire a comportarii in timp a constructiilor atrage suspendarea autorizatiei de functionare in conditii de siguranta pe o perioada de 30 de zile, timp in care trebuie realizata conformarea cu proiectul.
    Art. 11
    Pentru prevenirea unor accidente sau a unor avarii datorate sabotajelor, vandalismului ori unor actiuni iresponsabile detinatorii de baraje cu risc sporit sunt obligati sa organizeze si sa realizeze un sistem de securitate si paza a barajelor, aprobat de inspectoratele judetene de protectie civila.
    Art. 12
    In scopul asigurarii protectiei si sigurantei barajelor se interzice realizarea unor constructii, depozite, amenajari sau a altor activitati in ampriza barajelor ori in zonele de protectie stabilite la aprobarea proiectului sau conform prevederilor legale.
    Art. 13
    In cazul trecerii in conservare, al postutilizarii sau al abandonarii unui baraj, detinatorul acestuia va intocmi o documentatie distincta. Detinatorul va stabili si va asigura, pe cheltuiala proprie, lucrarile si masurile de incadrare intr-o categorie de folosinta posibila a barajului sau va demola constructia, cu asigurarea corespunzatoare a curgerii apelor, inclusiv a apelor maxime, in sectiunea barata initial. Procedura de trecere in conservare, postutilizare sau abandonare a barajelor se elaboreaza de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si se aproba prin ordin.
    Art. 14
    Detinatorii cu orice titlu de baraje au obligatia de a declara public caracteristicile generale, categoria de importanta si gradul de risc asociat acestora. Declaratia se efectueaza conform procedurii care se elaboreaza de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si se aproba prin ordin.

    CAP. 3
    Controlul in domeniul sigurantei barajelor

    Art. 15
    Controlul indeplinirii exigentelor de performanta si al respectarii prevederilor legale aferente sigurantei barajelor se face de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului sau de imputerniciti ai acestuia.
    Art. 16
    Controlul indeplinirii exigentelor de performanta privind calitatea in constructii se face de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului sau de organele teritoriale ale acestuia, conform legii.
    Art. 17
    Controlul curent al activitatii de urmarire a comportarii in timp a barajelor va fi asigurat de imputernicitii Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si ai Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
    Art. 18
    In scopul indeplinirii atributiilor de control imputernicitii cu drept de control, dupa declinarea identitatii si calitatii, au dreptul:
    a) de acces la baraje, indiferent de detinatorul si destinatia acestora, pentru a face constatari privind respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta si ale reglementarilor ce decurg din aceasta;
    b) de a controla existenta si functionalitatea aparaturii de masura si control prevazute pentru urmarirea comportarii in timp a barajelor, in conformitate cu prevederile proiectelor specifice;
    c) de a constata contraventii si de a aplica sanctiuni conform competentelor acordate.
    Art. 19
    Pentru efectuarea controlului in unitatile cu regim special de acces imputernicitii cu drept de control vor primi aprobare si din partea autoritatii publice centrale care coordoneaza unitatile respective.

    CAP. 4
    Sanctiuni

    Art. 20
    Incalcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta atrage raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.
    Art. 21
    Constituie contraventii urmatoarele fapte:
    a) functionarea barajelor fara autorizatie de functionare in siguranta si fara proiect de urmarire a comportarii in timp a constructiei;
    b) neindeplinirea conditiilor de siguranta prevazute prin ordine ale ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului si ale ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului;
    c) deteriorarea sau distrugerea aparaturii de masura si control montate in baraje;
    d) nerespectarea prevederilor acordului de functionare in siguranta si nerespectarea prevederilor autorizatiei de functionare in conditii de siguranta;
    e) realizarea unor constructii, depozite, amenajari sau a altor activitati in ampriza barajelor ori in zonele de protectie;
    f) nerealizarea remedierilor in termenul prevazut de prezenta ordonanta de urgenta, in cazul suspendarii autorizatiei de functionare in conditii de siguranta;
    g) abandonarea unui baraj fara proiect de abandonare si conservare elaborat de un expert certificat/avizat;
    h) declararea eronata a caracteristicilor barajului in scopul obtinerii de avantaje;
    i) neindeplinirea prevederilor legale privind reevaluarea sigurantei barajelor existente;
    j) nerealizarea sistemului de securitate si paza prevazut de prezenta ordonanta de urgenta;
    k) neindeplinirea conditiilor de exploatare in siguranta stabilite prin ordine ale ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului si/sau ale ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului.
    Art. 22
    (1) Contraventiile prevazute la art. 21, savarsite de persoane fizice, se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) cu amenda de la 50.000.000 lei la 500.000.000 lei cele prevazute la art. 21 lit. a), b), d), e), h) si i);
    b) cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei cele prevazute la art. 21 lit. c), f), g), j) si k).
    (2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) pot fi aplicate si persoanelor juridice.
    Art. 23
    Constituie infractiuni urmatoarele fapte:
    a) executarea barajelor fara acordul de functionare in siguranta a barajului;
    b) functionarea barajelor fara autorizatie de functionare in conditii de siguranta, punand in pericol populatia si mediul inconjurator;
    c) nedeclararea barajelor detinute si a caracteristicilor acestora;
    d) neindeplinirea masurilor stabilite prin expertize avizate de CONSIB, daca fapta pune in pericol siguranta constructiei si produce urmari grave pentru populatie sau pentru factorii de mediu.
    Art. 24
    Infractiunile prevazute la art. 23 se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
    Art. 25
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 22 se fac de inspectori din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si de imputerniciti ai acestuia.
    Art. 26
    Infractiunile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta se constata de organele abilitate, precum si de personalul prevazut la art. 17, care inainteaza actul de constatare la organul local de cercetare penala.

    CAP. 5
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 27
    (1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului va elabora si va aproba prin ordin regulamentul privind organizarea si certificarea corpurilor de experti, respectiv procedura de avizare a expertilor si a specialistilor pentru intocmirea evaluarii starii de siguranta in exploatare a barajelor.
    (2) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului va elabora si va aproba prin ordin procedura de autorizare.
    Art. 28
    (1) In termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a procedurilor de autorizare detinatorii cu orice titlu ai barajelor sunt obligati sa declare la Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului lucrarile detinute si incadrarea lor in categorii de importanta, in vederea esalonarii obtinerii autorizarilor.
    (2) Depunerea documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de functionare in siguranta a barajului se va face la termenele stabilite prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului, in baza esalonarii propuse de CONSIB.
    Art. 29
    Detinatorii cu orice titlu ai barajelor aflate in exploatare, care in urma evaluarii starii de siguranta nu indeplinesc exigentele de performanta necesare pentru obtinerea autorizatiei de functionare in conditii de siguranta decat dupa realizarea unor masuri si lucrari propuse prin raportul de evaluare a starii de siguranta, sunt obligati sa realizeze aceste exigente de performanta in termenul stabilit de comun acord cu reprezentantii Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si ai Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, dar nu mai tarziu de 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 30
    (1) Nerealizarea prevederilor art. 27 si 28 conduce imediat la introducerea restrictiilor de exploatare si, dupa caz, la declansarea operatiunilor de abandonare.
    (2) Pentru barajele care prezinta un indice de risc asociat inacceptabil va fi declansata operatiunea de abandonare.
    (3) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului va elabora si va aproba prin ordin metodologia de declarare a operatiunilor de abandonare a barajelor.
    Art. 31
    (1) Detinatorul barajului are obligatia sa tina o fisa de evidenta a barajului cuprinzand datele importante privind constructia si evenimentele care au avut loc in timp. Fisa actualizata va fi transmisa anual la Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, impreuna cu un raport privind starea barajului. La fiecare 2 ani raportul va fi completat cu o analiza aprofundata a comportarii in timp a barajului.
    (2) In cazul barajelor utilizate pentru alimentari cu apa sau al barajelor care realizeaza acumulari de apa in scopuri multiple, detinatorul cu orice titlu al barajului va transmite la Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului un raport privind prima umplere a lacului de acumulare realizat prin barajul respectiv.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul apelor, padurilor
                       si protectiei mediului,
                       Romica Tomescu

                       Ministrul lucrarilor publice
                       si amenajarii teritoriului,
                       Nicolae Noica

                       Ministrul industriei si comertului,
                       Radu BerceanuSmartCity5

COMENTARII la OUG 244/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 244 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Bună ziua tuturor Numele meu este Abiezer Petit Homme Sunt din România Vreau să folosesc acest mic timp trebuie să citesc pe internet că dacă ai nevoie de un împrumut real și legitim Patricia Kingsman este compania potrivită pentru a aplica de la am fost înșelat de 2 companii pe care le-am aplicat pentru un împrumut de la și Patricia Kingsman a fost a treia companie din care am solicitat de la am primit împrumutul meu de la compania de împrumuturi Patricia Kingsman în mai puțin de 8 ore, în timp ce compania mi-a spus, așa că oricine are nevoie de un împrumut online, fără a fi înșelat, să solicite de la Patricia Kingsman fiți sigur că veți fi mulțumit de această companie. Puteți contacta această companie doar prin e-mail sau prin adresa de mail whatsapp este patriciakingsman.loans2016@gmail.com Whatsapp +1 (575) 655-0066. Salutări oricui citește acest mesaj în toată lumea.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu