Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.347 din 18.05.2017

privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 958 aflat în domeniul public al statului şi pentru transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 421 din 07 iunie 2017SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1), art. 868 şi art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 21 şi art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului 958, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat la poziţia cu nr. M.F.P. 144934 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestuia potrivit prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 2Se aprobă transmiterea imobilului prevăzut la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române. Articolul 3Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Articolul 4Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Afacerilor Interne îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificările intervenite potrivit prezentei hotărâri în anexele nr. 1 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU SORIN MIHAI GRINDEANU Contrasemnează: p. Ministrul apărării naţionale, Mircea Duşa, secretar de stat p, Ministrul afacerilor interne, Maria-Cristina Manda, subsecretar de stat Ministrul finanţelor publice, Viorel Ştefan ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului 958, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează valoarea de inventar, conform art. 21 şi art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare

Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea bunului din domeniul public al statului Adresa/Carte funciară/Nr. cadastrale Elementele-cadru de descriere tehnică Valoarea de inventar a bunului imobil înscrisă în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (lei) Valoarea de inventar actualizată a bunului imobil în urma reevaluării (lei) Administratorul bunului/CUI
144934 8.19.01 Imobil 958 Judeţul Giurgiu, comuna Mihai Bravu CF 30194 Nr. cad. 30194 Construcţii şi teren* 371.158.847 332.743.109,56 Ministerul Apărării Naţionale CUI - 4183229

* Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate. ANEXA Nr. 2 DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului 958, aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române

Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea bunului Adresa/Carte funciară/ Nr. cadastrale Valoarea de inventar (în lei) Elementele-cadru de descriere tehnică/capacitate/bucăţi/valoare contabilă Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI
0 1 2 3 4 5 6 7
144934 8.19.01 Imobil 958 Judeţul Giurgiu, comuna Mihai Bravu Nr. cad. 30194 CF 30194 332.743.109,56 1. Construcţii: Pavilionul 3: - Suprafaţă construită - 297 mp - Suprafaţă desfăşurată - 297 mp - Valoare contabilă - 300.033,60 lei Pavilionul 4: - Suprafaţă construită - 66 mp - Suprafaţă desfăşurată - 66 mp - Valoare contabilă - 8.945,10 lei Pavilionul 5: - Suprafaţă construită - 66 mp - Suprafaţă desfăşurată - 66 mp - Valoare contabilă - 8.945,10 lei Pavilionul 6: - Suprafaţă construită - 387 mp - Suprafaţă desfăşurată - 387 mp - Valoare contabilă - 153.500,30 lei Pavilionul 7: - Suprafaţă construită - 73 mp - Suprafaţă desfăşurată - 73 mp - Valoare contabilă - 1.127,90 lei Pavilionul 8: - Suprafaţă construită - 387 mp - Suprafaţă desfăşurată - 387 mp - Valoare contabilă - 1.110.667,60 lei Pavilionul 9: - Suprafaţă construită - 387 mp - Suprafaţă desfăşurată - 387 mp - Valoare contabilă - 1.350.000,30 lei Pavilionul 10: - Suprafaţă construită - 387 mp - Suprafaţă desfăşurată - 387 mp - Valoare contabilă - 3.500,30 lei Pavilionul 11: - Suprafaţă construită - 748 mp - Suprafaţă desfăşurată - 748 mp - Valoare contabilă - 111.667,60 lei Pavilionul 12: - Suprafaţă construită - 279 mp - Suprafaţă desfăşurată - 279 mp - Valoare contabilă - 2.722,40 lei Pavilionul 13: - Suprafaţă construită - 676 mp - Suprafaţă desfăşurată - 676 mp - Valoare contabilă - 50.931,00 lei Pavilionul 14: - Suprafaţă construită - 1.520 mp - Suprafaţă desfăşurată - 1.520 mp - Valoare contabilă - 61.092,90 lei Pavilionul 15: - Suprafaţă construită - 135 mp - Suprafaţă desfăşurată - 135 mp - Valoare contabilă - 1.264,00 lei Pavilionul 16: - Suprafaţă construită - 20 mp - Suprafaţă desfăşurată - 20 mp - Valoare contabilă - 4.725,40 lei Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229 Statul român, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române CUI - 4453144
0 1 2 3 4 5 6 7
Pavilionul 17: - Suprafaţă construită - 22 mp - Suprafaţă desfăşurată - 44 mp - Valoare contabilă - 44.823,96 lei Pavilionul 18: - Suprafaţă construită - 155 mp - Suprafaţă desfăşurată - 155 mp - Valoare contabilă - 29.652,79 lei Pavilionul 19: - Suprafaţă construită - 330 mp - Suprafaţă desfăşurată - 330 mp - Valoare contabilă - 7.765,25 lei Pavilionul 20: - Suprafaţă construită - 28 mp - Suprafaţă desfăşurată - 28 mp - Valoare contabilă - 159.924,71 lei Pavilionul 21: - Suprafaţă construită - 44 mp - Suprafaţă desfăşurată - 44 mp - Valoare contabilă - 34.292,43 lei Pavilionul 22: - Suprafaţă construită - 4 mp - Suprafaţă desfăşurată - 4 mp - Valoare contabilă - 8.945,10 lei Pavilionul 23: - Suprafaţă construită - 223 mp - Suprafaţă desfăşurată - 223 mp - Valoare contabilă - 1.750,10 lei Pavilionul 24: - Suprafaţă construită - 462 mp - Suprafaţă desfăşurată - 462 mp - Valoare contabilă - 6.319,90 lei Pavilionul 25: - Suprafaţă construită - 662 mp - Suprafaţă desfăşurată - 662 mp - Valoare contabilă - 29.635,60 lei Pavilionul 26: - Suprafaţă construită - 34 mp - Suprafaţă desfăşurată - 34 mp - Valoare contabilă - 1.860,60 lei Pavilionul 27: - Suprafaţă construită - 25 mp - Suprafaţă desfăşurată - 25 mp - Valoare contabilă - 7.917,77 lei Pavilionul 28: - Suprafaţă construită - 73 mp - Suprafaţă desfăşurată - 73 mp - Valoare contabilă - 1.127,90 lei Pavilionul 29: - Suprafaţă construită - 748 mp - Suprafaţă desfăşurată - 748 mp - Valoare contabilă - 30.500,30 lei Pavilionul 30: - Suprafaţă construită - 748 mp - Suprafaţă desfăşurată - 748 mp - Valoare contabilă - 11.667,60 lei Pavilionul 31: - Suprafaţă construită - 759 mp - Suprafaţă desfăşurată - 759 mp - Valoare contabilă - 11.862,00 lei Pavilionul 32: - Suprafaţă construită - 116 mp - Suprafaţă desfăşurată - 116 mp - Valoare contabilă - 6.720,50 lei Pavilionul 33: - Suprafaţă construită - 116 mp - Suprafaţă desfăşurată - 116 mp - Valoare contabilă - 6.720,50 lei
0 1 2 3 4 5 6 7
Pavilionul 34: - Suprafaţă construită - 116 mp - Suprafaţă desfăşurată - 116 mp - Valoare contabilă - 6.720,50 lei Pavilionul 35: - Suprafaţă construită - 25 mp - Suprafaţă desfăşurată - 25 mp - Valoare contabilă - 2.916,90 lei Pavilionul 36: - Suprafaţă construită - 304 mp - Suprafaţă desfăşurată - 304 mp - Valoare contabilă - 11.862,00 lei Pavilionul 37: - Suprafaţă construită - 36 mp - Suprafaţă desfăşurată - 36 mp - Valoare contabilă - 47.731,27 lei Pavilionul L1: - Suprafaţă construită - 288 mp - Suprafaţă desfăşurată - 864 mp - Valoare contabilă - 2.034.665,04 lei Pavilionul L2: - Suprafaţă construită - 288 mp - Suprafaţă desfăşurată - 864 mp - Valoare contabilă - 1.870.335,04 lei Pavilionul L3: - Suprafaţă construită - 313 mp - Suprafaţă desfăşurată - 313 mp - Valoare contabilă - 3.149.058,25 lei Pavilionul L4: - Suprafaţă construită - 313 mp - Suprafaţă desfăşurată - 313 mp - Valoare contabilă - 3.149.058,25 lei Pavilionul L5: - Suprafaţă construită - 313 mp - Suprafaţă desfăşurată - 313 mp - Valoare contabilă - 3.149.058,25 lei Pavilionul 2: - Suprafaţă construită - 771 mp - Suprafaţă desfăşurată - 2.313 mp - valoare contabilă - 42.152.600,29 lei Pavilionul 38: - Suprafaţă construită - 96 mp - Suprafaţă desfăşurată - 96 mp - valoare contabilă - 16 lei Pavilionul 39: - Suprafaţă construită - 160 mp - Suprafaţă desfăşurată - 160 mp - valoare contabilă - 119 lei Pavilionul 41: - Suprafaţă construită - 480 mp - Suprafaţă desfăşurată - 480 mp - valoare contabilă - 16 lei Pavilionul 40: - Suprafaţă construită - 120 mp - Suprafaţă desfăşurată - 120 mp - valoare contabilă - 16 lei Total suprafaţă construită - 13.600 mp Total suprafaţă desfăşurată - 16.316 mp Total valoare contabilă - 59.144.783,30 lei 2. Amenajări la terenuri: - Drum asfaltat - 680 mp - valoare contabilă - 2.372,40 lei - Drum betonat - 8.500 mp - valoare contabilă - 24.093,50 lei - Drum pământ - 300 mp - valoare contabilă - 145,80 lei
0 1 2 3 4 5 6 7
- Drum pavat - 2.230 mp - valoare contabilă - 2.333,50 lei - Împrejmuire beton - 1.320 ml - valoare contabilă - 2.430,70 lei - Împrejmuire metalică - 400 ml - valoare contabilă - 97,20 lei - Împrejmuire sârmă ghimpată 1 rând de stâlpi - 3.400 ml - valoare contabilă - 420 lei - Platouri betonate, asfaltate - 1.240 mp - valoare contabilă - 42.599,34 lei - Platforme pavate cu macadam - 4.000 mp - valoare contabilă - 8.390,90 lei - Reţea electrică aeriană - 10.025 m - valoare contabilă - 105.971,06 lei - Reţea electrică subterană - 232 m - valoare contabilă - 11.220,30 lei - Reţea canalizare - 2.982 m - valoare contabilă - 117.255,37 lei - Reţea alimentare cu apă - 2.536 m - valoare contabilă - 7.263,10 lei Total valoare contabilă amenajări la terenuri - 324.593,17 lei 3. Suprafaţa terenului - 85,3214 ha - valoarea contabilă - 273.072.308,12 lei 4. Alte active fixe: - Rezervor metalic - 10 mc - valoare contabilă - 3.000,40 lei - Rezervor metalic - 32 mc - valoare contabilă - 15.291,70 lei - Rezervor metalic - 32 mc - valoare contabilă - 15.291,70 lei - Rezervor metalic îngropat - 32 mc - valoare contabilă - 15.291,70 lei - Rezervor metalic îngropat - 32 mc - valoare contabilă - 15.291,70 lei - Rezervor combustibil - 30.000 l - valoare contabilă - 15.000,40 lei - Rezervor combustibil - 3.000 l - valoare contabilă - 15.000,00 lei - Rezervor combustibil - 3.000 l - valoare contabilă - 15.000,00 lei - Rezervor combustibil - 50.000 l - valoare contabilă - 16.000,00 lei - Rezervor combustibil - 50.000 l - valoare contabilă - 16.000,00 lei - Rezervor combustibil - 6.000 l - valoare contabilă - 5.000,00 lei - Rezervor metalic - 20 mc - valoare contabilă - 8.050,00 lei - Rezervor metalic - 20 mc - valoare contabilă - 8.050,00 lei - Rezervor metalic - 20 mc - valoare contabilă - 8.050,00 lei - Rezervor metalic - 30 mc - valoare contabilă - 8.050,00 lei - Rezervor metalic îngropat - 10 mc - valoare contabilă - 3.050,00 lei - Rezervor metalic îngropat - 10 mc - valoare contabilă - 3.050,00 lei - Rezervor metalic îngropat - 10 mc - valoare contabilă - 3.050,00 lei - Rezervor metalic îngropat - 10 mc - valoare contabilă - 3.050,00 lei - Rezervor metalic îngropat - 10 mc - valoare contabilă - 3.050,00 lei
0 1 2 3 4 5 6 7
- Rezervor metalic îngropat - 10 mc - valoare contabilă - 3.050,00 lei - Rezervor metalic îngropat - 10 mc - valoare contabilă - 3.050,00 lei - Rezervor metalic - 32 t - valoare contabilă - 11.000,00 lei - Plantaţie corcoduşi peste 3 ani - valoare contabilă - 120,00 lei - Plantaţie plopi - valoare contabilă - 120,00 lei - Plantaţie tuia - valoare contabilă - 60,00 lei - Casă fier mare - valoare contabilă - 3.681,25 lei - Porţi parc auto - valoare contabilă - 3,00 lei - Porţi parc auto - valoare contabilă - 3,00 lei - Porţi parc auto - valoare contabilă - 3,00 lei - Porţi parc auto - valoare contabilă - 3,00 lei - Porţi parc auto - valoare contabilă - 3,00 lei - Gratie fereastră - 1,83 x 1,0 m - valoare contabilă - 13,07 lei - Gratie fereastră - 0,5 m x 1 - valoare contabilă - 3,57 lei - Gratie fereastră - 0,6 m x 1 - valoare contabilă - 4,28 lei - Gratie uşă - 1,40 x 2,10 - valoare contabilă - 20,99 lei Total valoare contabilă - 201.424,96 leiSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 347/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 347 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu