Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.347 din 18.05.2017

privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 958 aflat în domeniul public al statului şi pentru transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 421 din 07 iunie 2017SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1), art. 868 şi art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 21 şi art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului 958, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat la poziţia cu nr. M.F.P. 144934 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestuia potrivit prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 2Se aprobă transmiterea imobilului prevăzut la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române. Articolul 3Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Articolul 4Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Afacerilor Interne îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificările intervenite potrivit prezentei hotărâri în anexele nr. 1 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU SORIN MIHAI GRINDEANU Contrasemnează: p. Ministrul apărării naţionale, Mircea Duşa, secretar de stat p, Ministrul afacerilor interne, Maria-Cristina Manda, subsecretar de stat Ministrul finanţelor publice, Viorel Ştefan ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului 958, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează valoarea de inventar, conform art. 21 şi art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare

Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea bunului din domeniul public al statului Adresa/Carte funciară/Nr. cadastrale Elementele-cadru de descriere tehnică Valoarea de inventar a bunului imobil înscrisă în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (lei) Valoarea de inventar actualizată a bunului imobil în urma reevaluării (lei) Administratorul bunului/CUI
144934 8.19.01 Imobil 958 Judeţul Giurgiu, comuna Mihai Bravu CF 30194 Nr. cad. 30194 Construcţii şi teren* 371.158.847 332.743.109,56 Ministerul Apărării Naţionale CUI - 4183229

* Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate. ANEXA Nr. 2 DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului 958, aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române

Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea bunului Adresa/Carte funciară/ Nr. cadastrale Valoarea de inventar (în lei) Elementele-cadru de descriere tehnică/capacitate/bucăţi/valoare contabilă Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI
0 1 2 3 4 5 6 7
144934 8.19.01 Imobil 958 Judeţul Giurgiu, comuna Mihai Bravu Nr. cad. 30194 CF 30194 332.743.109,56 1. Construcţii: Pavilionul 3: - Suprafaţă construită - 297 mp - Suprafaţă desfăşurată - 297 mp - Valoare contabilă - 300.033,60 lei Pavilionul 4: - Suprafaţă construită - 66 mp - Suprafaţă desfăşurată - 66 mp - Valoare contabilă - 8.945,10 lei Pavilionul 5: - Suprafaţă construită - 66 mp - Suprafaţă desfăşurată - 66 mp - Valoare contabilă - 8.945,10 lei Pavilionul 6: - Suprafaţă construită - 387 mp - Suprafaţă desfăşurată - 387 mp - Valoare contabilă - 153.500,30 lei Pavilionul 7: - Suprafaţă construită - 73 mp - Suprafaţă desfăşurată - 73 mp - Valoare contabilă - 1.127,90 lei Pavilionul 8: - Suprafaţă construită - 387 mp - Suprafaţă desfăşurată - 387 mp - Valoare contabilă - 1.110.667,60 lei Pavilionul 9: - Suprafaţă construită - 387 mp - Suprafaţă desfăşurată - 387 mp - Valoare contabilă - 1.350.000,30 lei Pavilionul 10: - Suprafaţă construită - 387 mp - Suprafaţă desfăşurată - 387 mp - Valoare contabilă - 3.500,30 lei Pavilionul 11: - Suprafaţă construită - 748 mp - Suprafaţă desfăşurată - 748 mp - Valoare contabilă - 111.667,60 lei Pavilionul 12: - Suprafaţă construită - 279 mp - Suprafaţă desfăşurată - 279 mp - Valoare contabilă - 2.722,40 lei Pavilionul 13: - Suprafaţă construită - 676 mp - Suprafaţă desfăşurată - 676 mp - Valoare contabilă - 50.931,00 lei Pavilionul 14: - Suprafaţă construită - 1.520 mp - Suprafaţă desfăşurată - 1.520 mp - Valoare contabilă - 61.092,90 lei Pavilionul 15: - Suprafaţă construită - 135 mp - Suprafaţă desfăşurată - 135 mp - Valoare contabilă - 1.264,00 lei Pavilionul 16: - Suprafaţă construită - 20 mp - Suprafaţă desfăşurată - 20 mp - Valoare contabilă - 4.725,40 lei Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229 Statul român, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române CUI - 4453144
0 1 2 3 4 5 6 7
Pavilionul 17: - Suprafaţă construită - 22 mp - Suprafaţă desfăşurată - 44 mp - Valoare contabilă - 44.823,96 lei Pavilionul 18: - Suprafaţă construită - 155 mp - Suprafaţă desfăşurată - 155 mp - Valoare contabilă - 29.652,79 lei Pavilionul 19: - Suprafaţă construită - 330 mp - Suprafaţă desfăşurată - 330 mp - Valoare contabilă - 7.765,25 lei Pavilionul 20: - Suprafaţă construită - 28 mp - Suprafaţă desfăşurată - 28 mp - Valoare contabilă - 159.924,71 lei Pavilionul 21: - Suprafaţă construită - 44 mp - Suprafaţă desfăşurată - 44 mp - Valoare contabilă - 34.292,43 lei Pavilionul 22: - Suprafaţă construită - 4 mp - Suprafaţă desfăşurată - 4 mp - Valoare contabilă - 8.945,10 lei Pavilionul 23: - Suprafaţă construită - 223 mp - Suprafaţă desfăşurată - 223 mp - Valoare contabilă - 1.750,10 lei Pavilionul 24: - Suprafaţă construită - 462 mp - Suprafaţă desfăşurată - 462 mp - Valoare contabilă - 6.319,90 lei Pavilionul 25: - Suprafaţă construită - 662 mp - Suprafaţă desfăşurată - 662 mp - Valoare contabilă - 29.635,60 lei Pavilionul 26: - Suprafaţă construită - 34 mp - Suprafaţă desfăşurată - 34 mp - Valoare contabilă - 1.860,60 lei Pavilionul 27: - Suprafaţă construită - 25 mp - Suprafaţă desfăşurată - 25 mp - Valoare contabilă - 7.917,77 lei Pavilionul 28: - Suprafaţă construită - 73 mp - Suprafaţă desfăşurată - 73 mp - Valoare contabilă - 1.127,90 lei Pavilionul 29: - Suprafaţă construită - 748 mp - Suprafaţă desfăşurată - 748 mp - Valoare contabilă - 30.500,30 lei Pavilionul 30: - Suprafaţă construită - 748 mp - Suprafaţă desfăşurată - 748 mp - Valoare contabilă - 11.667,60 lei Pavilionul 31: - Suprafaţă construită - 759 mp - Suprafaţă desfăşurată - 759 mp - Valoare contabilă - 11.862,00 lei Pavilionul 32: - Suprafaţă construită - 116 mp - Suprafaţă desfăşurată - 116 mp - Valoare contabilă - 6.720,50 lei Pavilionul 33: - Suprafaţă construită - 116 mp - Suprafaţă desfăşurată - 116 mp - Valoare contabilă - 6.720,50 lei
0 1 2 3 4 5 6 7
Pavilionul 34: - Suprafaţă construită - 116 mp - Suprafaţă desfăşurată - 116 mp - Valoare contabilă - 6.720,50 lei Pavilionul 35: - Suprafaţă construită - 25 mp - Suprafaţă desfăşurată - 25 mp - Valoare contabilă - 2.916,90 lei Pavilionul 36: - Suprafaţă construită - 304 mp - Suprafaţă desfăşurată - 304 mp - Valoare contabilă - 11.862,00 lei Pavilionul 37: - Suprafaţă construită - 36 mp - Suprafaţă desfăşurată - 36 mp - Valoare contabilă - 47.731,27 lei Pavilionul L1: - Suprafaţă construită - 288 mp - Suprafaţă desfăşurată - 864 mp - Valoare contabilă - 2.034.665,04 lei Pavilionul L2: - Suprafaţă construită - 288 mp - Suprafaţă desfăşurată - 864 mp - Valoare contabilă - 1.870.335,04 lei Pavilionul L3: - Suprafaţă construită - 313 mp - Suprafaţă desfăşurată - 313 mp - Valoare contabilă - 3.149.058,25 lei Pavilionul L4: - Suprafaţă construită - 313 mp - Suprafaţă desfăşurată - 313 mp - Valoare contabilă - 3.149.058,25 lei Pavilionul L5: - Suprafaţă construită - 313 mp - Suprafaţă desfăşurată - 313 mp - Valoare contabilă - 3.149.058,25 lei Pavilionul 2: - Suprafaţă construită - 771 mp - Suprafaţă desfăşurată - 2.313 mp - valoare contabilă - 42.152.600,29 lei Pavilionul 38: - Suprafaţă construită - 96 mp - Suprafaţă desfăşurată - 96 mp - valoare contabilă - 16 lei Pavilionul 39: - Suprafaţă construită - 160 mp - Suprafaţă desfăşurată - 160 mp - valoare contabilă - 119 lei Pavilionul 41: - Suprafaţă construită - 480 mp - Suprafaţă desfăşurată - 480 mp - valoare contabilă - 16 lei Pavilionul 40: - Suprafaţă construită - 120 mp - Suprafaţă desfăşurată - 120 mp - valoare contabilă - 16 lei Total suprafaţă construită - 13.600 mp Total suprafaţă desfăşurată - 16.316 mp Total valoare contabilă - 59.144.783,30 lei 2. Amenajări la terenuri: - Drum asfaltat - 680 mp - valoare contabilă - 2.372,40 lei - Drum betonat - 8.500 mp - valoare contabilă - 24.093,50 lei - Drum pământ - 300 mp - valoare contabilă - 145,80 lei
0 1 2 3 4 5 6 7
- Drum pavat - 2.230 mp - valoare contabilă - 2.333,50 lei - Împrejmuire beton - 1.320 ml - valoare contabilă - 2.430,70 lei - Împrejmuire metalică - 400 ml - valoare contabilă - 97,20 lei - Împrejmuire sârmă ghimpată 1 rând de stâlpi - 3.400 ml - valoare contabilă - 420 lei - Platouri betonate, asfaltate - 1.240 mp - valoare contabilă - 42.599,34 lei - Platforme pavate cu macadam - 4.000 mp - valoare contabilă - 8.390,90 lei - Reţea electrică aeriană - 10.025 m - valoare contabilă - 105.971,06 lei - Reţea electrică subterană - 232 m - valoare contabilă - 11.220,30 lei - Reţea canalizare - 2.982 m - valoare contabilă - 117.255,37 lei - Reţea alimentare cu apă - 2.536 m - valoare contabilă - 7.263,10 lei Total valoare contabilă amenajări la terenuri - 324.593,17 lei 3. Suprafaţa terenului - 85,3214 ha - valoarea contabilă - 273.072.308,12 lei 4. Alte active fixe: - Rezervor metalic - 10 mc - valoare contabilă - 3.000,40 lei - Rezervor metalic - 32 mc - valoare contabilă - 15.291,70 lei - Rezervor metalic - 32 mc - valoare contabilă - 15.291,70 lei - Rezervor metalic îngropat - 32 mc - valoare contabilă - 15.291,70 lei - Rezervor metalic îngropat - 32 mc - valoare contabilă - 15.291,70 lei - Rezervor combustibil - 30.000 l - valoare contabilă - 15.000,40 lei - Rezervor combustibil - 3.000 l - valoare contabilă - 15.000,00 lei - Rezervor combustibil - 3.000 l - valoare contabilă - 15.000,00 lei - Rezervor combustibil - 50.000 l - valoare contabilă - 16.000,00 lei - Rezervor combustibil - 50.000 l - valoare contabilă - 16.000,00 lei - Rezervor combustibil - 6.000 l - valoare contabilă - 5.000,00 lei - Rezervor metalic - 20 mc - valoare contabilă - 8.050,00 lei - Rezervor metalic - 20 mc - valoare contabilă - 8.050,00 lei - Rezervor metalic - 20 mc - valoare contabilă - 8.050,00 lei - Rezervor metalic - 30 mc - valoare contabilă - 8.050,00 lei - Rezervor metalic îngropat - 10 mc - valoare contabilă - 3.050,00 lei - Rezervor metalic îngropat - 10 mc - valoare contabilă - 3.050,00 lei - Rezervor metalic îngropat - 10 mc - valoare contabilă - 3.050,00 lei - Rezervor metalic îngropat - 10 mc - valoare contabilă - 3.050,00 lei - Rezervor metalic îngropat - 10 mc - valoare contabilă - 3.050,00 lei
0 1 2 3 4 5 6 7
- Rezervor metalic îngropat - 10 mc - valoare contabilă - 3.050,00 lei - Rezervor metalic îngropat - 10 mc - valoare contabilă - 3.050,00 lei - Rezervor metalic - 32 t - valoare contabilă - 11.000,00 lei - Plantaţie corcoduşi peste 3 ani - valoare contabilă - 120,00 lei - Plantaţie plopi - valoare contabilă - 120,00 lei - Plantaţie tuia - valoare contabilă - 60,00 lei - Casă fier mare - valoare contabilă - 3.681,25 lei - Porţi parc auto - valoare contabilă - 3,00 lei - Porţi parc auto - valoare contabilă - 3,00 lei - Porţi parc auto - valoare contabilă - 3,00 lei - Porţi parc auto - valoare contabilă - 3,00 lei - Porţi parc auto - valoare contabilă - 3,00 lei - Gratie fereastră - 1,83 x 1,0 m - valoare contabilă - 13,07 lei - Gratie fereastră - 0,5 m x 1 - valoare contabilă - 3,57 lei - Gratie fereastră - 0,6 m x 1 - valoare contabilă - 4,28 lei - Gratie uşă - 1,40 x 2,10 - valoare contabilă - 20,99 lei Total valoare contabilă - 201.424,96 leiSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 347/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 347 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu