Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 138 din 24 iulie 1997

pentru modificarea si completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 170 din 25 iulie 1997


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 101 din 22 mai 1992, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 2, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    "(3) In exercitarea controlului, Curtea Constitutionala se pronunta numai asupra problemelor de drept, fara a putea modifica sau completa prevederea legala supusa controlului. De asemenea, Curtea Constitutionala nu se poate pronunta asupra modului de interpretare si de aplicare a legii, ci numai asupra intelesului sau contrar Constitutiei."
    2. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    (1) Competenta Curtii Constitutionale este cea stabilita prin Constitutie.
    (2) Curtea Constitutionala este singura in drept sa hotarasca asupra competentei sale. Ea hotaraste in cazurile expres si limitativ prevazute in art. 144 din Constitutie.
    (3) Competenta Curtii Constitutionale, stabilita potrivit alin. (2), nu poate fi contestata de nici o autoritate publica."
    3. Articolul 8 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) Curtea Constitutionala isi desfasoara activitatea in plen, in conditiile prezentei legi si ale Regulamentului de organizare si functionare a Curtii Constitutionale, iar actele Curtii se adopta cu votul majoritatii judecatorilor, daca prin prezenta lege nu se prevede altfel."
    4. Articolul 11 alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Presedintele supravegheaza activitatea de ordonator de credite a secretarului general al Curtii Constitutionale."
    5. Articolul 14 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    (1) Sedintele de judecata sunt publice, in afara de cazul in care, din motive intemeiate, plenul hotaraste sedinta secreta."
    6. La articolul 18, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Daca sesizarea s-a facut de presedintele uneia dintre Camerele Parlamentului, Curtea Constitutionala o va comunica presedintelui celeilalte Camere, precum si Guvernului, iar daca sesizarea s-a facut de catre Guvern, Curtea o va comunica presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, prevederile alin. (2) aplicandu-se in mod corespunzator."
     7. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 23
    (1) Curtea Constitutionala decide asupra exceptiilor ridicate in fata instantelor judecatoresti privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonanta in vigoare, de care depinde solutionarea cauzei.
    (2) Exceptia poate fi ridicata la cererea uneia dintre parti sau, din oficiu, de catre instanta de judecata.
    (3) Nu pot face obiectul exceptiei prevederile legale a caror constitutionalitate a fost stabilita potrivit art. 145 alin. (1) din Constitutie sau prevederile constatate ca fiind neconstitutionale printr-o decizie anterioara a Curtii Constitutionale.
    (4) Sesizarea Curtii Constitutionale se dispune de catre instanta in fata careia s-a ridicat exceptia de neconstitutionalitate, printr-o incheiere care va cuprinde punctele de vedere ale partilor, opinia instantei asupra exceptiei, si va fi insotita de dovezile depuse de parti. Daca exceptia a fost ridicata din oficiu, incheierea trebuie motivata, cuprinzand si sustinerile partilor, precum si dovezile necesare.
    (5) Pe perioada solutionarii exceptiei de neconstitutionalitate judecarea cauzei se suspenda.
    (6) Daca exceptia este inadmisibila, fiind contrara prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanta o respinge printr-o incheiere motivata, fara a mai sesiza Curtea Constitutionala."
    8. La articolul 24, alineatele (1), (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 24
    (1) Primind incheierea prevazuta la art. 23 alin. (4), presedintele Curtii Constitutionale va desemna pe unul dintre judecatori ca raportor si va comunica incheierea prin care a fost sesizata Curtea Constitutionala presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, indicandu-le data pana la care pot sa trimita punctul lor de vedere. Prevederile art. 19 alineatul ultim se aplica in mod corespunzator.
    (2) Judecatorul desemnat ca raportor, potrivit alin. (1), este obligat sa ia masurile necesare pentru administrarea probelor la data judecatii.
    (3) Termenul de judecata se stabileste de presedintele Curtii, la data depunerii raportului."
    9. Articolul 25 se abroga.
    10. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26
    (1) Decizia prin care se constata neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonanta in vigoare este definitiva si obligatorie.
    (2) In caz de admitere a exceptiei, Curtea se va pronunta si asupra constitutionalitatii altor prevederi din actul atacat, de care, in mod necesar si evident, nu pot fi disociate prevederile mentionate in sesizare.
    (3) Deciziile sunt obligatorii de la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei si produc efecte numai pentru viitor.
    (4) Deciziile pronuntate in conditiile alin. (1) se comunica celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului."
    11. La articolul 37, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) Proiectul de lege sau, dupa caz, propunerea legislativa se depune la Curte, insotit de avizul Consiliului Legislativ."
    12. Articolul 48 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 48
    (1) Curtea Constitutionala are 10 magistrati-asistenti subordonati presedintelui Curtii, dintre care unul este magistrat-asistent sef."
    13. Articolul 49 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 49
    (1) Secretariatul Curtii Constitutionale este condus de un secretar general, asimilat functiei de secretar de stat, numit si revocat de plenul Curtii dintre juristii cu o vechime in activitatea juridica de cel putin 10 ani si activitate meritorie."
    14. La articolul 49, alineatele (3) si (4) vor avea urmatorul cuprins:
    "(3) Secretarul general isi desfasoara activitatea sub supravegherea presedintelui Curtii Constitutionale. El asigura pregatirea, organizarea si coordonarea lucrarilor Curtii si este ordonator de credite, in conditiile art. 11 alin. (2).
    (4) Atributiile secretarului general si cele ale personalului Secretariatului Curtii Constitutionale se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Curtii."
    15. Articolul 50 alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Proiectul de buget se aproba, cu avizul consultativ al Ministerului Finantelor, de plenul Curtii si se inainteaza Guvernului, pentru a fi inclus distinct in proiectul bugetului de stat supus legiferarii. Eventualele obiectii ale Curtii Constitutionale la proiectul de buget al Guvernului se prezinta Parlamentului spre solutionare."
    Art. 2
    Prevederile anterioare acestei legi, referitoare la recurs, se aplica recursurilor in curs de solutionare si deciziilor care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, nu sunt inca definitive.
    Art. 3
    Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare si actualizandu-se denumirile.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 9 iulie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                      PRESEDINTELE SENATUI
                           PETRE ROMAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 10 iulie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                  p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                        ANDREI IOAN CHILIMANSmartCity5

COMENTARII la Legea 138/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 138 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 1937 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 19296 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu