Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 138 din 24 iulie 1997

pentru modificarea si completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 170 din 25 iulie 1997


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 101 din 22 mai 1992, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 2, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    "(3) In exercitarea controlului, Curtea Constitutionala se pronunta numai asupra problemelor de drept, fara a putea modifica sau completa prevederea legala supusa controlului. De asemenea, Curtea Constitutionala nu se poate pronunta asupra modului de interpretare si de aplicare a legii, ci numai asupra intelesului sau contrar Constitutiei."
    2. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    (1) Competenta Curtii Constitutionale este cea stabilita prin Constitutie.
    (2) Curtea Constitutionala este singura in drept sa hotarasca asupra competentei sale. Ea hotaraste in cazurile expres si limitativ prevazute in art. 144 din Constitutie.
    (3) Competenta Curtii Constitutionale, stabilita potrivit alin. (2), nu poate fi contestata de nici o autoritate publica."
    3. Articolul 8 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) Curtea Constitutionala isi desfasoara activitatea in plen, in conditiile prezentei legi si ale Regulamentului de organizare si functionare a Curtii Constitutionale, iar actele Curtii se adopta cu votul majoritatii judecatorilor, daca prin prezenta lege nu se prevede altfel."
    4. Articolul 11 alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Presedintele supravegheaza activitatea de ordonator de credite a secretarului general al Curtii Constitutionale."
    5. Articolul 14 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    (1) Sedintele de judecata sunt publice, in afara de cazul in care, din motive intemeiate, plenul hotaraste sedinta secreta."
    6. La articolul 18, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Daca sesizarea s-a facut de presedintele uneia dintre Camerele Parlamentului, Curtea Constitutionala o va comunica presedintelui celeilalte Camere, precum si Guvernului, iar daca sesizarea s-a facut de catre Guvern, Curtea o va comunica presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, prevederile alin. (2) aplicandu-se in mod corespunzator."
     7. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 23
    (1) Curtea Constitutionala decide asupra exceptiilor ridicate in fata instantelor judecatoresti privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonanta in vigoare, de care depinde solutionarea cauzei.
    (2) Exceptia poate fi ridicata la cererea uneia dintre parti sau, din oficiu, de catre instanta de judecata.
    (3) Nu pot face obiectul exceptiei prevederile legale a caror constitutionalitate a fost stabilita potrivit art. 145 alin. (1) din Constitutie sau prevederile constatate ca fiind neconstitutionale printr-o decizie anterioara a Curtii Constitutionale.
    (4) Sesizarea Curtii Constitutionale se dispune de catre instanta in fata careia s-a ridicat exceptia de neconstitutionalitate, printr-o incheiere care va cuprinde punctele de vedere ale partilor, opinia instantei asupra exceptiei, si va fi insotita de dovezile depuse de parti. Daca exceptia a fost ridicata din oficiu, incheierea trebuie motivata, cuprinzand si sustinerile partilor, precum si dovezile necesare.
    (5) Pe perioada solutionarii exceptiei de neconstitutionalitate judecarea cauzei se suspenda.
    (6) Daca exceptia este inadmisibila, fiind contrara prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanta o respinge printr-o incheiere motivata, fara a mai sesiza Curtea Constitutionala."
    8. La articolul 24, alineatele (1), (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 24
    (1) Primind incheierea prevazuta la art. 23 alin. (4), presedintele Curtii Constitutionale va desemna pe unul dintre judecatori ca raportor si va comunica incheierea prin care a fost sesizata Curtea Constitutionala presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, indicandu-le data pana la care pot sa trimita punctul lor de vedere. Prevederile art. 19 alineatul ultim se aplica in mod corespunzator.
    (2) Judecatorul desemnat ca raportor, potrivit alin. (1), este obligat sa ia masurile necesare pentru administrarea probelor la data judecatii.
    (3) Termenul de judecata se stabileste de presedintele Curtii, la data depunerii raportului."
    9. Articolul 25 se abroga.
    10. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26
    (1) Decizia prin care se constata neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonanta in vigoare este definitiva si obligatorie.
    (2) In caz de admitere a exceptiei, Curtea se va pronunta si asupra constitutionalitatii altor prevederi din actul atacat, de care, in mod necesar si evident, nu pot fi disociate prevederile mentionate in sesizare.
    (3) Deciziile sunt obligatorii de la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei si produc efecte numai pentru viitor.
    (4) Deciziile pronuntate in conditiile alin. (1) se comunica celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului."
    11. La articolul 37, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) Proiectul de lege sau, dupa caz, propunerea legislativa se depune la Curte, insotit de avizul Consiliului Legislativ."
    12. Articolul 48 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 48
    (1) Curtea Constitutionala are 10 magistrati-asistenti subordonati presedintelui Curtii, dintre care unul este magistrat-asistent sef."
    13. Articolul 49 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 49
    (1) Secretariatul Curtii Constitutionale este condus de un secretar general, asimilat functiei de secretar de stat, numit si revocat de plenul Curtii dintre juristii cu o vechime in activitatea juridica de cel putin 10 ani si activitate meritorie."
    14. La articolul 49, alineatele (3) si (4) vor avea urmatorul cuprins:
    "(3) Secretarul general isi desfasoara activitatea sub supravegherea presedintelui Curtii Constitutionale. El asigura pregatirea, organizarea si coordonarea lucrarilor Curtii si este ordonator de credite, in conditiile art. 11 alin. (2).
    (4) Atributiile secretarului general si cele ale personalului Secretariatului Curtii Constitutionale se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Curtii."
    15. Articolul 50 alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Proiectul de buget se aproba, cu avizul consultativ al Ministerului Finantelor, de plenul Curtii si se inainteaza Guvernului, pentru a fi inclus distinct in proiectul bugetului de stat supus legiferarii. Eventualele obiectii ale Curtii Constitutionale la proiectul de buget al Guvernului se prezinta Parlamentului spre solutionare."
    Art. 2
    Prevederile anterioare acestei legi, referitoare la recurs, se aplica recursurilor in curs de solutionare si deciziilor care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, nu sunt inca definitive.
    Art. 3
    Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare si actualizandu-se denumirile.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 9 iulie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                      PRESEDINTELE SENATUI
                           PETRE ROMAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 10 iulie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                  p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                        ANDREI IOAN CHILIMANSmartCity5

COMENTARII la Legea 138/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 138 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu