E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Legea 138 1999 modificat de Legea 49 2012
Legea 138 1999 modificat de Legea 330 2009
Legea 138 1999 modificat de Ordonanţa 8 2008
Legea 138 1999 completat de Ordonanţa 8 2008
Legea 138 1999 modificat de Ordonanţa 15 2007
Legea 138 1999 completat de Ordonanţa 15 2007
Legea 138 1999 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 13 2005
Articolul 1 din actul Legea 138 1999 completat de articolul 1 din actul OUG 29 2004
Articolul 7 din actul Legea 138 1999 completat de articolul 1 din actul OUG 29 2004
Articolul 1 din actul Legea 138 1999 modificat de articolul 1 din actul OUG 2 2004
Legea 138 1999 modificat de articolul 3 din actul OUG 123 2003
Legea 138 1999 in legatura cu articolul 1 din actul OUG 180 2002
Articolul 1 din actul Legea 138 1999 in legatura cu articolul 1 din actul OUG 91 2001
Legea 138 1999 in legatura cu articolul 3 din actul OUG 91 2001
Legea 138 1999 in legatura cu articolul 1 din actul OUG 42 2001
Legea 138 1999 modificat de articolul 3 din actul OUG 42 2001
Articolul 31 din actul Legea 138 1999 completat de OUG 38 2001
Articolul 2 din actul Legea 138 1999 modificat de articolul 1 din actul OUG 227 2000
Articolul 7 din actul Legea 138 1999 in legatura cu OUG 241 2000
Legea 138 1999 in legatura cu OUG 136 2000
Legea 138 1999 in legatura cu OUG 137 2000
Legea 138 1999 promulgat de Decretul 257 1999
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 138 din 20 iulie 1999

privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 347 din 22 iulie 1999


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Dispozitiile prezentei legi se aplica personalului militar si civil din cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Paza, Serviciului de Telecomunicatii Speciale si Ministerului Justitiei.
    Art. 2
    Prin personal militar, in sensul prezentei legi, se intelege: ofiteri, maistri militari, subofiteri - cadre militare in activitate, militari angajati pe baza de contract, elevi si studenti militari ai institutiilor de invatamant militare si civile, militari cu termen redus, militari in termen si fiii regimentului.

    CAP. 2
    Salarizarea personalului militar si unele drepturi ale personalului civil

    Sectiunea 1
    Solda lunara a personalului militar
    Art. 3
    Cadrele militare in activitate si militarii angajati pe baza de contract au dreptul la o solda lunara, compusa din: solda de functie, solda de grad, solda de merit, indemnizatia de comanda, gradatii si indemnizatia de dispozitiv.
    Art. 4
    (1) Soldele de functie ale cadrelor militare in activitate si ale militarilor angajati pe baza de contract sunt diferentiate prin coeficienti de ierarhizare, in raport cu atributiile ce revin fiecarei functii, complexitatea si gradul de raspundere cerut de indeplinirea acesteia, solicitarile la efort, arma si esalonul la care isi desfasoara activitatea.
    (2) Principalele functii, nivelul studiilor si coeficientii de ierarhizare ai soldelor de functie pe grade militare pentru cadrele militare in activitate si militarii angajati pe baza de contract sunt prevazute in anexa nr. 1 lit. A si B.
    (3) Guvernul este abilitat sa stabileasca coeficientii de ierarhizare ai soldelor de functie pentru celelalte functii din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala.
    (4) Solda de functie se acorda de la data prevazuta in ordinul de numire. Pentru persoanele chemate sau rechemate in randul cadrelor militare in activitate si militarii angajati pe baza de contract solda de functie se acorda de la data prezentarii la serviciu.
    Art. 5
    (1) Cadrele militare in activitate si militarii angajati pe baza de contract, pentru rezultate deosebite obtinute in activitatea desfasurata, pot primi o solda de merit lunara, de pana la 20% din solda de functie.
    (2) Solda de merit se stabileste o data pe an, de regula dupa aprobarea bugetului, in baza criteriilor elaborate de catre ministere sau, dupa caz, de institutiile centrale si se acorda pentru cel mult 30% din numarul total de posturi prevazute in statele de organizare.
    (3) Solda de merit se retrage in cursul anului, daca nu mai sunt indeplinite elementele de apreciere avute in vedere la acordarea acesteia.
    Art. 6
    (1) Ofiterii imputerniciti sa asigure indeplinirea atributiilor functiilor de comandanti sau sefi si loctiitori ai acestora, sefi de serviciu sau de sectie si sefi de birou, precum si functiile asimilate acestora beneficiaza pe perioada respectiva de solda functiilor in care sunt imputerniciti si, dupa caz, de indemnizatia de comanda a functiilor respective.
    (2) Ofiterii imputerniciti isi mentin soldele de functie si indemnizatiile de comanda avute anterior, daca acestea sunt mai mari decat cele acordate in baza prevederilor alin. (1).
    Art. 7
    Militarii angajati pe baza de contract, incadrati in functii de maistri militari sau subofiteri, primesc solda functiilor in care sunt incadrati.
    Art. 8
    Ofiterii in activitate, numiti in functii inferioare gradelor pe care le au ca urmare a situatiilor prevazute la art. 81 lit. a) si b) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, primesc soldele de functie minime pentru gradele pe care le au.
    Art. 9
    (1) Pentru gradele pe care le au cadrele militare in activitate si militarii angajati pe baza de contract beneficiaza de solda de grad. Coeficientii de ierarhizare ai soldelor de grad sunt prevazuti in anexa nr. 1 lit. C.
    (2) Solda de grad se stabileste de la data acordarii gradului, respectiv a inaintarii in grad. Pentru persoanele chemate sau rechemate in randul cadrelor militare in activitate si pentru militarii angajati pe baza de contract solda de grad se plateste de la data prezentarii la serviciu.
    Art. 10
    (1) Ofiterii care indeplinesc functii pentru care sunt prevazute grade superioare gradului pe care il au beneficiaza de 50% din diferenta dintre solda de grad corespunzatoare gradului prevazut in statul de organizare si solda gradului pe care il au. Sumele care se acorda in aceste conditii se includ in solda de grad.
    (2) Ofiterii carora le expira stagiul in grad si indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr. 80/1995, dar nu pot fi inaintati in grad din lipsa de functii, au dreptul la 75% din diferenta dintre solda gradului imediat superior si solda gradului pe care il au, iar dupa expirarea inca o data a stagiului prevazut de Legea nr. 80/1995, ofiterii in cauza au dreptul la solda gradului imediat superior. Sumele ce se acorda in aceste conditii se includ in solda de grad. Aceste drepturi se acorda incepand cu data stabilita pentru inaintarile in grad, pana la data obtinerii gradului imediat superior, fara a se mai cere indeplinirea in continuare a conditiilor care au determinat acordarea lor.
    (3) Prevederile alin. (2) se aplica ofiterilor care beneficiaza de acest drept la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    Art. 11
    (1) Ofiterii, maistrii militari, subofiterii si militarii angajati pe baza de contract, in raport cu timpul servit in calitate de cadru militar in activitate, respectiv cu timpul servit ca militar angajat pe baza de contract, si in functie de rezultatele obtinute, au dreptul la 1 - 7 gradatii, care se acorda din trei in trei ani.
    (2) Persoanele chemate sau rechemate in randul cadrelor militare in activitate, militarii angajati pe baza de contract, precum si rezervistii concentrati beneficiaza de gradatii in raport cu vechimea in munca legal stabilita, dupa cum urmeaza:
    - 3 - 5 ani        gradatia I;
    - 5 - 10 ani       gradatia a II-a;
    - 10 - 15 ani      gradatia a III-a;
    - 15 - 20 de ani   gradatia a IV-a;
    - 20 - 25 de ani   gradatia a V-a;
    - peste 25 de ani  gradatia a VI-a.
    (3) Cadrele militare trecute in rezerva care sunt rechemate in activitate beneficiaza de numarul de gradatii avut inainte de trecerea in rezerva, daca acesta este mai mare decat cel cuvenit, prin aplicarea prevederilor alin. (2), luandu-se in calcul pentru acordarea gradatiei urmatoare si vechimea scursa de la acordarea ultimei gradatii pana la trecerea in rezerva. Prevederile de mai sus se aplica si persoanelor care au avut calitatea de militari angajati pe baza de contract si redobandesc aceasta calitate potrivit reglementarilor legale in vigoare si care revin in unitati militare din ministerele si institutiile centrale prevazute la art. 1.
    (4) Prevederile alin. (2) se aplica si absolventilor institutiilor militare de invatamant pentru vechimea in munca avuta pana la data intrarii in aceste institutii.
    (5) Fiecare gradatie reprezinta 6% din solda de functie, solda de grad, solda de merit si indemnizatia de comanda.
    Art. 12
    (1) Ofiterii care, potrivit prevederilor legale, indeplinesc functii de conducere de: comandanti sau sefi si loctiitori ai acestora, sefi de serviciu, de sectie si de birou, precum si asimilatii acestora, in raport cu raspunderea functiilor de conducere indeplinite, de marimea si importanta unitatilor sau compartimentelor, precum si de ponderea muncii de conducere fata de activitatea de executie pe care o realizeaza, beneficiaza lunar de o indemnizatie de comanda de 10 - 50% din solda de functie.
    (2) Functiile pentru care se acorda indemnizatia de comanda, marimea concreta a procentului, precum si normele de acordare si de suspendare se stabilesc prin ordin al ministrului sau, dupa caz, al conducatorului institutiei centrale.
    (3) Indemnizatia se acorda de la data numirii in functiile cu drept la indemnizatie de comanda si inceteaza la data schimbarii din functiile respective.
    Art. 13
    Cadrele militare in activitate, militarii angajati pe baza de contract si salariatii civili beneficiaza de o indemnizatie de dispozitiv lunara de 25% din solda de functie, solda de grad, solda de merit, indemnizatia de comanda si gradatii, respectiv din salariul de baza.
    Art. 14
    Militarii in termen, militarii cu termen redus, elevii si studentii militari ai institutiilor de invatamant militare si civile si fiii regimentului beneficiaza de drepturile banesti prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 15
    (1) Statele de organizare se elaboreaza de ministerele sau institutiile centrale in baza structurilor organizatorice aprobate si cuprind functiile de ofiteri, maistri militari, subofiteri si militari in termen, pe grade, nivelul studiilor si coeficientii de ierarhizare ai soldelor de functie.
    (2) Statele de organizare cuprind si functiile de salariati civili pe grade sau trepte profesionale si nivelul corespunzator al studiilor.

    Sectiunea a 2-a
    Indemnizatii, prime, sporuri, premii si alte drepturi banesti ale personalului militar si civil
    Art. 16
    (1) Cadrele militare in activitate si militarii angajati pe baza de contract, pentru titlurile de clasificare obtinute in specialitate, beneficiaza de o indemnizatie de 6 - 10% din solda lunara.
    (2) Indemnizatia se acorda si militarilor in termen pentru titlurile de clasificare obtinute in specialitate si se calculeaza asupra soldei lunare minime, cuvenita unui militar angajat pe baza de contract, cu gradul de soldat, cu o gradatie.
    (3) Specialitatile militare, conditiile de acordare si de retragere a titlurilor de clasificare, retrogradarea dintr-o clasa superioara la una inferioara se stabilesc prin ordin al ministrului sau al conducatorului institutiei centrale.
    Art. 17
    Personalul care lucreaza cu cifru are dreptul la o indemnizatie de 15 - 20% din solda lunara, respectiv din salariul de baza. Functiile cu drept de indemnizatie si marimea concreta a procentului se stabilesc prin statele de organizare.
    Art. 18
    Subofiterii, militarii angajati pe baza de contract si salariatii civili care desfasoara activitate de conducatori de autovehicule, inclusiv cei care conduc motociclete cu atas, care prin natura muncii lucreaza peste programul normal de lucru, inclusiv in zilele de repaus saptamanal sau in zilele in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, si carora nu li se poate acorda timp liber corespunzator au dreptul la o indemnizatie de 5 - 25% din solda lunara, respectiv din salariul de baza, conform regulamentelor elaborate de ministere sau de institutii centrale.
    Art. 19
    (1) Cadrele militare in activitate, militarii angajati pe baza de contract si salariatii civili, trimisi in interesul serviciului, in delegare sau detasare, la aplicatii, trageri, instructie in tabara sau in alte misiuni, in alte localitati decat cele in care se afla sediul unitatii din care fac parte, au dreptul la indemnizatia de delegare sau de detasare, precum si la decontarea cheltuielilor de cazare si transport, potrivit reglementarilor in vigoare aplicabile personalului din sectorul bugetar.
    (2) Militarii in termen, militarii cu termen redus, elevii si studentii militari ai institutiilor de invatamant militare si civile, care se deplaseaza in interes de serviciu si carora nu li se pot asigura masa si cazarea gratuit in unitatile militare din localitatea unde se executa misiunea, au dreptul la indemnizatia de delegare, la decontarea cheltuielilor de cazare si transport, potrivit alin. (1).
    Art. 20
    (1) Cadrele militare in activitate, mutate sau transferate in interes de serviciu dintr-o localitate in alta, individual sau impreuna cu unitatea, au dreptul la:
    a) o indemnizatie de mutare egala cu solda lunara bruta cuvenita pentru functiile in care au fost numite la noua unitate;
    b) o indemnizatie pentru fiecare membru de familie aflat in intretinere, egala cu 1/4 din solda lunara bruta cuvenita cadrelor militare, in luna schimbarii domiciliului membrilor de familie;
    c) rambursarea costului transportului pentru cadre, membrii de familie si gospodaria lor;
    d) o permisie de 5 zile lucratoare, in vederea mutarii efective, acordata la cerere.
    (2) Indemnizatia de mutare prevazuta la alin. (1) lit. a) se acorda cadrelor militare in activitate la prezentarea in unitatea stabilita prin ordinul organelor competente, iar indemnizatia prevazuta la alin. (1) lit. b) se acorda membrilor de familie numai dupa schimbarea domiciliului in localitatea in care au fost mutate cadrele militare in activitate.
    (3) Drepturile prevazute la alin. (1) se acorda si persoanelor chemate sau rechemate in randul cadrelor militare in activitate, daca sunt incadrate in unitati militare situate in alte localitati decat cele in care isi au domiciliul. Indemnizatia se calculeaza in raport cu solda lunara bruta stabilita pentru functiile in care sunt numite.
    (4) Cadrele militare in activitate care urmeaza cursurile unei institutii de invatamant beneficiaza, dupa absolvire, de indemnizatia de mutare si de decontarea costului transportului, prevazute la alin. (1), daca sunt mutate in alte localitati decat cele din care au plecat la studii sau in care isi au domiciliul.
    (5) La absolvirea institutiilor de invatamant, elevii si studentii militari carora li se acorda grade de ofiteri, maistri militari sau subofiteri ori cei care au obtinut asemenea grade pe timpul scolarizarii au dreptul, la prezentarea la unitati, la o indemnizatie de instalare egala cu solda lunara stabilita pentru functiile in care au fost numiti si la decontarea cheltuielilor de transport pentru ei, membrii de familie si gospodaria lor. Aceste drepturi se acorda si celor care sunt repartizati in unitati ale marinei civile, aviatiei civile sau in alte unitati. Militarii angajati pe baza de contract, care au obtinut grade de subofiteri ca urmare a absolvirii unor cursuri, beneficiaza de indemnizatie de instalare numai in situatia in care nu au beneficiat de indemnizatie in conditiile art. 20 alin. (6). In localitatile cu conditii grele de cazare sau izolate, stabilite de ministerele sau institutiile centrale, indemnizatia poate fi la nivelul a doua solde lunare brute.
    (6) Militarii angajati pe baza de contract, la incheierea primului contract cu durata de 3 ani, beneficiaza de o indemnizatie de instalare egala cu solda de functie in care au fost incadrati, solda de grad, gradatiile la care au dreptul si indemnizatia de dispozitiv.
    (7) Cadrele militare in activitate, care au beneficiat de indemnizatia de instalare si care ulterior si-au prezentat demisia inainte de implinirea unui termen de 3 ani de la absolvirea institutiilor de invatamant, vor restitui indemnizatia primita, proportional cu perioada ramasa pana la expirarea termenului de 3 ani. Aceasta prevedere se aplica in mod corespunzator si militarilor angajati pe baza de contract.
    (8) Cadrelor militare trecute in rezerva sau direct in retragere, in baza art. 85 alin. 1 lit. a) - f) din Legea nr. 80/1995, care isi schimba domiciliul in termen de 12 luni de la data schimbarii pozitiei de activitate, li se ramburseaza cheltuielile de transport pentru ele, membrii lor de familie si gospodarie, pana la localitatea unde isi stabilesc domiciliul.
    (9) In cazul decesului cadrului militar, familia acestuia are dreptul la rambursarea costului transportului prevazut la alin. (8), daca in termen de 12 luni de la data decesului isi stabileste domiciliul in alta localitate.
    Art. 21
    Pentru conditiile de munca speciale in care isi desfasoara activitatea si eforturile depuse pentru exploatarea si conducerea aeronavelor, personalul aeronautic din aviatia militara si parasutistii militari beneficiaza si de alte drepturi banesti, sub forma de prime, prevazute in anexa nr. 3.
    Art. 22
    Personalul navigant de marina din subunitatile si unitatile de nave, submarine, ambarcat, precum si scafandrii beneficiaza si de unele drepturi banesti prevazute in anexa nr. 4.
    Art. 23
    Personalul militar si salariatii civili din unitatile militare de constructii, unitatile militare de cai ferate si drumuri si din alte unitati, care executa lucrari pe santiere de constructii, in industrie, agricultura, lucrari de geo-topo-fotogrammetrie si in alte sectoare de activitate, tinand seama de conditiile in care isi desfasoara activitatea si de programul de lucru, beneficiaza si de alte drepturi banesti, in conditiile prevazute in anexa nr. 5.
    Art. 24
    Pentru activitatea desfasurata in unitati situate in localitati sau in zone izolate ori unde atragerea personalului se face cu greutate, cadrele militare in activitate, militarii angajati pe baza de contract si salariatii civili beneficiaza de un spor de pana la 20% din solda lunara, respectiv din salariul de baza. Criteriile de stabilire a localitatilor si a zonelor izolate, categoriile de personal si marimea concreta a sporului se stabilesc prin ordin al ministrului sau, dupa caz, al conducatorului institutiei centrale.
    Art. 25
    (1) Cadrele militare in activitate, militarii angajati pe baza de contract si salariatii civili, care executa, conduc, coordoneaza sau contribuie la realizarea misiunilor operative de protectie a demnitarilor, a actiunilor de gardare, protectie si control antiterorist, supraveghere operativa, a activitatilor de paza, supraveghere, escortare, reeducare si asistenta medicala pentru persoanele arestate preventiv sau condamnate cu pedepse privative de libertate, culegere, prelucrare, verificare si valorificare a informatiilor, investigatii, actiuni si interventie cu un grad ridicat de risc ori in conditii de pericol deosebit, beneficiaza de un spor de pana la 30% calculat la solda lunara, respectiv la salariul de baza.
    (2) Sporul de pana la 30% se acorda si militarilor in termen care isi desfasoara activitatea in conditii de pericol deosebit, calculat in raport cu coeficientul de ierarhizare minim al soldei de functie a militarilor angajati pe baza de contract.
    (3) Unitatile militare, categoriile de personal, conditiile de pericol deosebit, precum si cuantumul sporului se stabilesc prin ordin al ministrului sau al conducatorului institutiei centrale.
    Art. 26
    (1) Personalul militar si civil care lucreaza in conditii de pericol in unitatile de fabricare, experimentare, analiza sau depozitare a munitiilor, pulberilor, explozivilor si substantelor toxice speciale sau care executa operatiuni de depozitare, dezamorsare, manipulare, examinare ori neutralizare a acestora beneficiaza de un spor pentru conditii periculoase de munca, diferentiat in functie de gradul de pericol, de timpul efectiv lucrat in aceste locuri, calculat la solda lunara, respectiv la salariul de baza, astfel:
    - locuri de munca sau operatiuni
      deosebit de periculoase ............. 37 - 50%;
    - locuri de munca sau operatiuni
      foarte periculoase .................. 16 - 30%;
    - locuri de munca sau operatiuni
      periculoase ..................... pana la 16% .
    (2) Locurile de munca sau operatiunile periculoase, diferentiate in functie de gradul de pericol pe care il reprezinta, procentul corespunzator fiecarui loc de munca sau operatiune, precum si alte reglementari se stabilesc prin ordin al ministrului sau al conducatorului institutiei centrale.
    Art. 27
    Dispozitiile legale prin care sunt stabilite sporuri pentru conditii periculoase sau vatamatoare, pentru activitati care solicita o incordare psihica foarte ridicata sau care se desfasoara in conditii deosebite de munca, pentru conditii grele de munca, pentru activitatea desfasurata in schimb de noapte, precum si alte reglementari se aplica si personalului militar care se afla in situatii similare, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale. Normele de aplicare se stabilesc prin ordin al ministrului sau al conducatorului institutiei centrale.
    Art. 28
    (1) Ministerele si institutiile centrale constituie un fond de premiere prin aplicarea unei cote de 5% din fondul de salarii aprobat in buget.
    (2) Din fondul prevazut la alin. (1) ministrii, conducatorii institutiilor centrale, comandantii sau sefii vor acorda premii in timpul anului personalului militar si civil pentru indeplinirea exemplara a atributiilor de serviciu.
    (3) Metodologia de constituire a fondului si criteriile de premiere si acordare se stabilesc prin ordin al ministrului sau al conducatorului institutiei centrale.
    Art. 29
    (1) Pentru activitatea desfasurata cadrele militare in activitate, militarii angajati pe baza de contract si salariatii civili beneficiaza la sfarsitul anului calendaristic de un premiu anual egal cu solda lunara bruta, respectiv cu salariul de baza brut din ultima luna a anului pentru care se face premierea.
    (2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului premiul se acorda proportional cu perioada in care au lucrat, luandu-se in calcul solda lunara bruta sau salariul de baza brut din ultima luna de activitate.
    (3) Premiul anual se poate reduce pana la anulare in cazul in care cadrele militare, militarii angajati pe baza de contract si salariatii civili nu au desfasurat in cursul anului o activitate profesionala corespunzatoare sau au savarsit abateri grave sanctionate disciplinar.
    Art. 30
    Personalul muzicilor militare, care executa prestatii pe baza de contracte sau comenzi incheiate cu persoane fizice sau juridice, beneficiaza si de premii din veniturile extrabugetare realizate, potrivit reglementarilor in vigoare.
    Art. 31
    (1) La trecerea in rezerva sau direct in retragere, cu drept la pensie, cadrele militare, pentru activitatea depusa, in functie de vechimea efectiva ca militar si ca salariat civil in cadrul ministerelor si institutiilor centrale prevazute la art. 1, beneficiaza de un ajutor neimpozabil stabilit in raport cu solda lunara bruta avuta in luna schimbarii pozitiei de activitate, astfel:
    Vechime:
    - pana la 5 ani        - un ajutor egal cu 3 solde;
    - intre  5 - 10 ani    - un ajutor egal cu 6 solde;
    - intre 10 - 15 ani    - an ajutor egal cu 8 solde;
    - intre 15 - 20 de ani - un ajutor egal cu 10 solde;
    - intre 20 - 25 de ani - un ajutor egal cu 12 solde;
    - intre 25 - 30 de ani - un ajutor egal cu 15 solde;
    - peste 30 de ani      - un ajutor egal cu 20 de solde.
    (2) Cadrele militare in activitate trecute in rezerva, cu drept de pensie de serviciu, inainte de implinirea varstei prevazute de reglementarile in vigoare, mai beneficiaza, pentru fiecare an ramas pana la limita de varsta, de un ajutor egal cu doua solde lunare brute neimpozabile.
    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplica cadrelor care beneficiaza de platile compensatorii prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 7/1998.
    (4) In caz de deces al beneficiarului inainte de data platii ajutorului, acesta se acorda sotiei sau sotului supravietuitor ori copiilor, iar in lipsa acestora, parintilor.
    Art. 32
    (1) Cadrele militare in activitate trecute in rezerva in baza art. 85 alin. 1 lit. c) - e) din Legea nr. 80/1995 si care nu indeplinesc conditiile de pensie primesc un ajutor neimpozabil egal cu zece solde lunare brute, stabilit in raport cu solda lunara bruta avuta in luna schimbarii pozitiei de activitate.
    (2) In cazul in care cadrele militare in activitate trecute in rezerva in baza art. 85 alin. 1 lit. c) - e) din Legea nr. 80/1995 sunt apte de munca, dar nu se pot incadra din lipsa de locuri de munca corespunzatoare pregatirii lor, mai beneficiaza de:
    a) plata unui ajutor, incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a avut loc trecerea in rezerva si pana la incadrarea in munca, fara a depasi durata maxima prevazuta de lege pentru acordarea ajutorului de somaj, in raport cu vechimea efectiva ca militar si ca salariat civil in cadrul acestor ministere si institutii centrale, calculat astfel:
    - 50% din solda lunara bruta avuta in luna schimbarii pozitiei de activitate, din care s-a dedus impozitul prevazut de lege, pentru cei care au o vechime efectiva de pana la 5 ani inclusiv;
    - 55% din solda lunara bruta avuta in luna schimbarii pozitiei de activitate, din care s-a dedus impozitul prevazut de lege, pentru cei care au o vechime efectiva de la 5 pana la 15 ani inclusiv;
    - 60% din solda lunara bruta avuta in luna schimbarii pozitiei de activitate, din care s-a dedus impozitul prevazut de lege, pentru cei care au o vechime efectiva de peste 15 ani;
    b) plata unei alocatii de sprijin, dupa incetarea platii ajutorului prevazut la lit. a), in conditiile prevazute de Legea nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata, cu modificarile ulterioare.
    Art. 33
    Militarii angajati pe baza de contract, carora li s-a desfacut contractul inainte de expirarea termenului prevazut in contract din motive neimputabile lor pana la aplicarea prezentei legi, beneficiaza de:
    a) plata unui ajutor, de la data desfacerii contractului si pana la incadrarea in munca, fara a depasi durata maxima prevazuta de lege, in raport cu vechimea in serviciu, astfel:
    - 50% din solda lunara bruta avuta in luna desfacerii contractului, din care s-a dedus impozitul prevazut de lege, pentru cei care au o vechime in serviciu de pana la 5 ani inclusiv;
    - 55% din solda lunara bruta avuta in luna desfacerii contractului, din care s-a dedus impozitul prevazut de lege, pentru cei care au o vechime in serviciu de la 5 pana la 15 ani inclusiv;
    - 60% din solda lunara bruta avuta in luna desfacerii contractului, din care s-a dedus impozitul prevazut de lege, pentru cei care au o vechime in serviciu de peste 15 ani;
    b) plata unei alocatii de sprijin, dupa incetarea platii ajutorului prevazut la lit. a), in conditiile prevazute de Legea nr. 1/1991, republicata, cu modificarile ulterioare.
    Art. 34
    (1) Rezervistii chemati in activitate dupa 90 de zile de la data trecerii in rezerva, atunci cand sunt trecuti din nou in rezerva sau retragere, beneficiaza de ajutorul prevazut la art. 31, din care se deduce ajutorul acordat la trecerea in rezerva anterioara, exprimat in numar de solde.
    (2) In caz de rechemare in cadrele militare in activitate, in termen de pana la 90 de zile de la data trecerii in rezerva, ajutorul exprimat in numar de solde lunare se restituie, iar la o noua trecere in rezerva sau retragere se ia in considerare si timpul servit inaintea primei treceri in rezerva sau retragere.
    Art. 35
    Drepturile banesti prevazute la art. 31 si 32 nu se acorda celor trecuti in rezerva in baza art. 85 lit. f) - l), art. 87 si 88 din Legea nr. 80/1995.
    Art. 36
    In caz de deces al cadrelor militare in activitate, sotia sau sotul supravietuitor ori copiii, iar in lipsa acestora, parintii beneficiaza de ajutorul prevazut la art. 31 alin. (1), fara a fi necesara indeplinirea conditiilor de pensionare a celor decedati.
    Art. 37
    Cadrele militare in activitate si salariatii civili, care poseda titlul stiintific de "doctor", beneficiaza de un spor de 15% din solda de functie, respectiv din salariul de baza, daca isi desfasoara activitatea in domeniul pentru care poseda titlul stiintific respectiv.
    Art. 38
    (1) Cadrele militare si salariatii civili, care executa, in domenii specifice ministerelor si institutiilor prevazute la art. 1, lucrari de exceptie si misiuni speciale, apreciate ca atare de catre conducatorii acestora, beneficiaza de un spor de pana la 50% din solda lunara, respectiv din salariul de baza. Procentul si perioada pentru care se acorda se stabilesc, in mod individual, prin ordin al ministrului sau al conducatorului institutiei centrale.
    (2) Sporul prevazut la alin. (1) poate fi acordat pentru cel mult 5% din numarul total de posturi prevazute in statele de organizare.

    Sectiunea a 3-a
    Drepturile banesti cuvenite personalului militar pe timpul studiilor si in alte situatii
    Art. 39
    (1) Cadrele militare in activitate, pe timpul cat sunt elevi sau studenti ai institutiilor de invatamant militare sau civile, ai unor scoli, cursuri sau alte forme de pregatire, precum si cele care frecventeaza cursurile de zi ale institutiilor civile de invatamant superior beneficiaza de solda lunara avuta la data inceperii cursurilor, cu exceptia indemnizatiei de comanda. Aceste drepturi se mentin si pe perioada stagiului la unitati.
    (2) Elevii si studentii militari ai institutiilor de invatamant superior, militare sau civile, dupa obtinerea gradului de ofiter in conditiile prevazute de Legea nr. 80/1995, beneficiaza de solda gradului acordat.
    (3) Pentru ofiterii care in timp ce urmeaza cursurile institutiilor de invatamant superior militare sau civile, precum si doctoratul, sunt inaintati in grad sau pentru maistrii militari si subofiterii aflati in aceasta situatie cand li se acorda grade de ofiteri, solda de functie a acestora nu poate fi mai mica decat solda de functie minima prevazuta pentru gradul respectiv.
    (4) De drepturile prevazute la alin. (1) beneficiaza si militarii angajati pe baza de contract, care se afla in asemenea situatii.
    Art. 40
    (1) Prevederile legale in vigoare privind salarizarea in valuta in strainatate si in lei in tara se aplica si personalului militar trimis in strainatate in misiune permanenta sau temporara.
    (2) Personalul militar, pe timpul exercitarii misiunilor de mentinere a pacii, cooperarii militare cu alte state, precum si pe timpul altor activitati desfasurate in afara tarii, beneficiaza de drepturile banesti prevazute in anexa nr. 8.
    Art. 41
    (1) Cadrele militare in activitate ramase neincadrate in functii din diferite cauze si care sunt puse la dispozitie beneficiaza de solda lunara avuta, cu exceptia indemnizatiei de comanda, pe o perioada de 3 luni.
    (2) Dupa expirarea celor 3 luni plata soldei lunare prevazute la alin. (1) se poate face in continuare pe o perioada de inca cel mult 3 luni, cu aprobarea ministrului sau a conducatorului institutiei centrale.
    Art. 42
    (1) Cadrele militare in activitate si militarii angajati pe baza de contract, pe timpul cat se afla in delegare, detasare, incapacitate temporara de munca, concediu de odihna, concediu de maternitate si alte concedii platite care se acorda in baza dispozitiilor legale, in permisie si pe timpul executarii sanctiunilor disciplinare prevazute in regulamentele militare, primesc soldele lunare si celelalte drepturi banesti avute.
    (2) La plecarea in concediu de odihna cadrele militare in activitate si militarii angajati pe baza de contract primesc solda lunara cu anticipatie, care se plateste cu cel putin 5 zile inaintea plecarii in concediu.
    (3) Cadrele militare in activitate - femei, pe durata concediului pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani, beneficiaza de o indemnizatie reprezentand 85% din solda lunara avuta. Perioada concediului pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani constituie vechime in munca si in serviciu, care se au in vedere la stabilirea drepturilor care se acorda in raport cu aceasta.
    (4) Cadrele militare in activitate - femei, pe timpul concediului pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 6 ani, beneficiaza de solda lunara avuta, in procentele prevazute de reglementarile in vigoare aplicabile personalului din sectorul bugetar.
    Art. 43
    (1) Cadrelor militare in activitate trecute in rezerva, retragere sau decedate inainte de a fi efectuat concediul de odihna li se compenseaza in bani concediul neefectuat, in raport cu solda lunara avuta in luna in care a avut loc schimbarea pozitiei de activitate, respectiv decesul.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica si militarilor angajati pe baza de contract, decedati sau al caror contract inceteaza inainte de expirarea termenului pentru care a fost incheiat.
    (3) Cadrele militare in activitate care au efectuat concediul de odihna in anul in curs, inainte de data trecerii in rezerva, vor restitui cota-parte din solda lunara primita pe timpul concediului de odihna, daca trecerea in rezerva a avut loc in baza art. 85 lit. h) - l) a art. 87 si 88 din Legea nr. 80/1995.
    (4) Prevederile alin. (3) se aplica si militarilor angajati pe baza de contract carora le inceteaza sau li se reziliaza contractul pentru motive imputabile.
    Art. 44
    (1) La trecerea in rezerva sau direct in retragere in alte situatii decat cele prevazute la alin. (3) cadrele militare in activitate primesc solda lunara pana la sfarsitul lunii in care a avut loc schimbarea pozitiei de activitate.
    (2) Daca termenul legal de predare a functiei depaseste luna respectiva, plata soldei lunare se va face in continuare pana la terminarea predarii, fara a depasi acest termen. Termenul legal de predare a functiei incepe de la data schimbarii pozitiei de activitate.
    (3) Cadrele militare in activitate trecute in rezerva sau direct in retragere in baza art. 85 lit. g) - l), a art. 87 si 88 din Legea nr. 80/1995 primesc solda lunara pana la data schimbarii pozitiei de activitate, la care se adauga termenul legal pentru predarea functiei.
    (4) Pentru cadrele militare in activitate care sunt inaintate in grad si cu aceeasi data sunt trecute in rezerva sau direct in retragere drepturile banesti pentru perioada pana la finele lunii se stabilesc avandu-se in vedere coeficientul de ierarhizare corespunzator noului grad.

    Sectiunea a 4-a
    Drepturile banesti cuvenite personalului militar pe timpul concentrarii
    Art. 45
    Ofiterii, maistrii militari si subofiterii rezervisti, pe timpul concentrarii, beneficiaza de solda de functie corespunzatoare functiei pe care o indeplinesc sau celei pentru care se pregatesc, dupa caz, de solda gradului pe care il au, de gradatiile la care au dreptul, precum si de alte drepturi banesti, ca si cadrele militare in activitate, de la unitatile militare unde sunt concentrati.
    Art. 46
    (1) Pe toata durata concentrarii cu scoatere de la locul de munca gradatii si soldatii in rezerva primesc o indemnizatie lunara egala cu solda minima de functie a militarilor angajati pe baza de contract si alte drepturi banesti prevazute de dispozitiile legale pentru militarii in termen de la unitatile la care sunt concentrati.
    (2) Calculul indemnizatiei pe zi se face raportandu-se indemnizatia lunara la numarul de zile calendaristice din luna respectiva.

    Sectiunea a 5-a
    Unele drepturi salariale ale personalului civil
    Art. 47
    Personalul civil din ministerele si institutiile centrale prevazute la art. 1 beneficiaza de drepturile salariale reglementate in legislatia aplicabila in sectorul bugetar si de unele drepturi salariale prevazute in prezenta lege.
    Art. 48
    Functiile si meseriile prevazute in actele normative care reglementeaza salarizarea personalului din aparatul ministerelor si al celorlalte organe centrale de stat, precum si a celui din unitatile bugetare vor fi folosite in raport de nevoi in cadrul ministerelor si institutiilor centrale prevazute la art. 47.
    Art. 49
    Personalul civil din ministerele si institutiile centrale prevazute la art. 47, care desfasoara activitati in conditii similare cu cele ale cadrelor militare, beneficiaza de primele, sporurile si indemnizatiile acordate acestora, potrivit prevederilor aplicabile cadrelor militare in activitate.
    Art. 50
    Pensionarii militari si civili angajati in unitati din sectoarele de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala sau in functii cu atributii in acest domeniu, din cadrul institutiilor publice, beneficiaza de sporul de vechime pentru vechimea totala in munca, precum si de celelalte drepturi prevazute de lege.
    Art. 51
    Functiile specifice pentru personalul civil din structurile de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala sunt prevazute in anexa nr. 6.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 52
    (1) Valoarea corespunzatoare coeficientilor de ierarhizare din prezenta lege se stabileste in raport cu valoarea de referinta sectoriala, calculata in functie de valoarea de referinta universala si de indicatorul de prioritate intersectoriala de 0,55, prevazute in anexa nr. 1 lit. D.
    (2) Valoarea de referinta universala, valoarea de referinta sectoriala si indicatorii de prioritate intersectoriala se stabilesc anual prin legea bugetului de stat.
    Art. 53
    Soldele, stabilite in raport cu coeficientii de ierarhizare, prevazute in prezenta lege, sunt brute si se vor indexa in baza reglementarilor care privesc salarizarea personalului din sectorul bugetar.
    Art. 54
    Plata soldelor si a salariilor se face lunar, intre 17 - 27 ale fiecarei luni, pentru luna in curs.
    Art. 55
    (1) Cadrele militare in activitate cercetate si judecate in stare de libertate sau eliberate pe cautiune - puse la dispozitie - beneficiaza de coeficientii de ierarhizare minima ai soldei de functie corespunzatori gradelor pe care le au, de solda de grad si de gradatiile la care au dreptul, precum si de indemnizatia de dispozitiv, pana la definitivarea situatiei.
    (2) Cadrelor militare in activitate arestate le inceteaza plata drepturilor banesti incepand cu data suspendarii.
    (3) In cazul in care s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala ori achitarea, precum si in cazul incetarii urmaririi penale ori a procesului penal, militarii prevazuti la alin. (1) si (2) vor fi repusi in toate drepturile banesti avute la data punerii la dispozitie, respectiv a suspendarii.
    (4) Prevederile alin. (1) - (3) se aplica in mod corespunzator si celorlalte categorii de militari aflati in situatii similare.
    Art. 56
    In caz de deces, drepturile banesti cuvenite personalului militar si civil se platesc, pentru intreaga luna in care a avut loc decesul, sotului supravietuitor, copiilor sau parintilor, iar n lipsa acestora se platesc celorlalti mostenitori legali.
    Art. 57
    Drepturile neachitate personalului militar si civil si nereclamate in termen de 3 ani de la data cand trebuiau platite se prescriu.
    Art. 58
    Elementele soldelor lunare ale cadrelor militare in activitate pentru care, prin prezenta lege, s-a prevazut ca isi mentin drepturile avute, se actualizeaza ori de cate ori are loc o majorare sau o indexare.
    Art. 59
    Unele reglementari privind salarizarea cadrelor militare care indeplinesc functii in afara ministerelor si institutiilor prevazute la art. 1, in societatile comerciale, in regiile autonome, precum si salarizarea personalului din compartimentele speciale si a magistratilor militari, a personalului auxiliar militar si civil din structurile autoritatii judecatoresti sunt prevazute in anexa nr. 7.
    Art. 60
    (1) Controlul financiar preventiv al planificarii si utilizarii fondului de salarii, precum si a fondului pentru asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii, cheltuieli de delegare, detasare, cazare, mutare si transport se exercita de catre organele proprii de control.
    (2) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Finantelor controleaza, prin organele speciale, modul de aplicare a dispozitiilor legale referitoare la salarizarea muncii.
    Art. 61
    (1) Ofiterii din ministerele si institutiile prevazute la art. 1, care ocupa functii de demnitate publica, beneficiaza, pe langa indemnizatia lunara prevazuta la art. 19 din Legea nr. 154/1998, de solda de grad ca drept al titularului acestuia, de gradatiile calculate la aceasta, precum si de indemnizatia prevazuta la art. 13 din prezenta lege.
    (2) Indemnizatia de dispozitiv se calculeaza la solda de grad si gradatii.
    (3) Ofiterii prevazuti la alin. (1) pot opta pentru drepturile salariale prevazute de prezenta lege.
    Art. 62
    Personalul militar care, potrivit reglementarilor specifice, este obligat sa locuiasca in incinta unitatii sau in locuintele de serviciu ale acesteia, este scutit de plata chiriei.
    Art. 63
    Prevederile Legi nr. 1/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, referitoare la constituirea Fondului necesar pentru plata ajutorului de somaj si reglementarile legale privind contributia pentru asigurarile sociale de stat, nu se aplica personalului militar, cu exceptia militarilor angajati pe baza de contract.
    Art. 64
    Ministerele si institutiile prevazute la art. 1, in aplicarea prezentei legi, emit norme metodologice in termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 65
    Unitatile militare care se finanteaza partial sau integral din mijloace extrabugetare, precum si cluburile sportive ale Ministerului Apararii Nationale si ale Ministerului de Interne pot aplica prevederile prezentei legi.
    Art. 66
    Drepturile specifice ale personalului din ministerele si institutiile prevazute la art. 1 sunt cuprinse in anexa nr. 9.
    Art. 67
    Cadrele militare in activitate care urmeaza cursurile institutiilor de invatamant superior, precum si doctoranzii au dreptul anual la un concediu de studii, platit, de 30 de zile calendaristice.
    Art. 68
    Cadrele militare in activitate, militarii angajati pe baza de contract si salariatii civili, trimisi in delegare pe o durata mai mare de 30 de zile neintrerupte in aceeasi localitate, pot primi, in cazuri exceptionale, cu aprobarea prealabila a ministrilor sau, dupa caz, a conducatorilor institutiilor centrale, indemnizatia de delegare integrala, pe toata durata delegarii.
    Art. 69
    Acordarea drepturilor banesti reglementate prin prezenta lege se va face in limita fondurilor bugetare aprobate anual ministerelor si institutiilor centrale prevazute la art. 1.
    Art. 70
    Pe timp de mobilizare sau razboi se aplica prevederile prezentei legi, precum si unele reglementari specifice stabilite prin hotarare a Guvernului.
    Art. 71
    Anexele nr. 1 - 9 fac parte integranta din prezenta lege.
    Art. 72
    Prezenta lege intra in vigoare la data de intai a lunii urmatoare publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 73
    La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga anexele nr. IV/1 si IV/2 la Ordonanta Guvernului nr. 39/1994 privind stabilirea unor coeficienti de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar, aprobata si modificata prin Legea nr. 134/1994 si republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 182 din 8 august 1996, si orice alte dispozitii contrare, cu exceptia reglementarilor specifice si a anexei nr. X la Decretul nr. 163/1975.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 30 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                  p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                           ANDREI IOAN CHILIMAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 30 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                       p. PRESEDINTELE SENATUI
                           ULM NICOLAE SPINEANU

    ANEXA 1

    A. Coeficientii de ierarhizare ai soldelor de functie, pentru unele functii specifice apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale (structuri militare)
----------------------------------------------------------------------------
Nr.                                                 Nivelul     Coeficientul
crt. Functia                             Gradul     studiilor   de
                                                                ierarhizare
                                                                ------------
                                                                minim  maxim
----------------------------------------------------------------------------
 1. - Seful Statului Major General      general         S               6,00
                                        de armata    Academia
                                                     de Inalte
                                                     Studii
                                                     Militare
----------------------------------------------------------------------------
 2. - Prim-loctiitor al ministrului     general         S               5,95
    (pentru Ministerul de Interne)      de armata    Academia
     - Prim-adjunct al directorului                  de Inalte
     Serviciului Roman de Informatii                 Studii
                                                     Militare
----------------------------------------------------------------------------
 3. - Conducatorul institutiei          general         S               5,90
    centrale, sef departament           de armata    Academia
    (secretar de stat)                               de Inalte
                                                     Studii
                                                     Militare
----------------------------------------------------------------------------
 4. - Functii corespunzatoare gradului  general         S        5,30   5,40
    de general de armata - adjunctii    de armata    Academia
    conducatorului institutiei                       de Inalte
    (subsecretar de stat)                            Studii
                                                     Militare
----------------------------------------------------------------------------
 5. - Functii corespunzatoare gradului  general         S        5,00   5,20
    de general de corp de armata        de corp      Academia
                                        de armata    de Inalte
                                                     Studii
                                                     Militare
----------------------------------------------------------------------------
 6. - Functii corespunzatoare gradului  general         S        4,70   4,90
    de general de divizie               de divizie   Academia
                                                     de Inalte
                                                     Studii
                                                     Militare
----------------------------------------------------------------------------
 7. - Functii corespunzatoare gradului  general         S        4,40   4,60
    de general de brigada               de brigada   Academia
                                                     de Inalte
                                                     Studii
                                                     Militare
----------------------------------------------------------------------------
 8. - Functii corespunzatoare gradului  colonel         S        3,50   4,30
    de colonel                                       Academia
                                                     de Inalte
                                                     Studii
                                                     Militare
----------------------------------------------------------------------------
 9. - Functii corespunzatoare gradului  locotenent-     S        2,90   3,30
    de locotenent-colonel               colonel      Academia
                                                     de Inalte
                                                     Studii
                                                     Militare
----------------------------------------------------------------------------
10. - Functii corespunzatoare gradului  maior           S        2,40   2,70
    de maior                                         Academia
                                                     de Inalte
                                                     Studii
                                                     Militare
                                                     Scoala
                                                     militara
----------------------------------------------------------------------------
11. - Functii corespunzatoare gradului  capitan         S        2,20   2,30
    de capitan                                       Academia
                                                     de Inalte
                                                     Studii
                                                     Militare
                                                     Scoala
                                                     militara
----------------------------------------------------------------------------
12. - Functii corespunzatoare gradelor  locotenent      S        2,00   2,10
    de locotenent si sublocotenent      sublocotenent
----------------------------------------------------------------------------
13. - Functii corespunzatoare gradelor  maistru      Scoala      1,50   1,90
    de maistru militar principal,       militar      militara
    plutonier adjutant sef - maistru    principal,
    militar clasa a IV-a, sergent       plutonier
    major                               adjutant
                                        sef -
                                        maistru
                                        militar
                                        clasa
                                        a IV-a,
                                        sergent
                                        major           M
----------------------------------------------------------------------------
14. - Functii pentru militari angajati  sergent         M        1,00   1,30
    pe baza de contract                 soldat          G
----------------------------------------------------------------------------

    B. Coeficientii de ierarhizare ai soldelor de functie, pentru unele functii specifice politiei
----------------------------------------------------------------------------
Nr.                                                 Nivelul     Coeficientul
crt. Functia                             Gradul     studiilor   de
                                                                ierarhizare
                                                                ------------
                                                                minim  maxim
----------------------------------------------------------------------------
 1. Inspector general al Politiei     general de        S               5,50
                                      armata
----------------------------------------------------------------------------
 2. Functii corespunzatoare gradului  general           S        5,00   5,20
    de general de corp de armata      de corp de
                                      armata
----------------------------------------------------------------------------
 3. Functii corespunzatoare gradului  general de        S        4,70   4,90
    de general de divizie             divizie
----------------------------------------------------------------------------
 4. Functii corespunzatoare gradului  general de        S        4,40   4,60
    de general de brigada             brigada
----------------------------------------------------------------------------
 5. Functii corespunzatoare gradului  colonel           S        3,50   4,30
    de colonel
----------------------------------------------------------------------------
 6. Functii corespunzatoare gradului  locotenent-       S        2,90   3,30
    de locotenent-colonel             colonel
----------------------------------------------------------------------------
 7. Functii corespunzatoare gradului  maior             S        2,40   2,70
    de maior
----------------------------------------------------------------------------
 8. Functii corespunzatoare gradului  capitan           S        2,20   2,30
    de capitan                                       Scoala
                                                     de politie
----------------------------------------------------------------------------
 9. Functii corespunzatoare gradelor  locotenent        S        2,00   2,10
    de locotenent si sublocotenent    sublocotenent  Scoala
                                                     de politie
----------------------------------------------------------------------------
10. Functii corespunzatoare gradelor  maistru           M        1,50   1,90
    de maistru militar principal,     militar        Scoala
    plutonier adjutant sef -          principal,     de politie
    maistru militar casa a IV-a,      plutonier
    sergent major                     adjutant
                                      sef - maistru
                                      militar clasa
                                      a IV-a,
                                      sergent major
----------------------------------------------------------------------------

    C. Coeficientii de ierarhizare ai soldelor de grad pentru cadrele militare in activitate si pentru militarii angajati pe baza de contract
-----------------------------------------------------------------------------
  Gradul militar                                                 Coeficientul
                                                                 de
                                                                 ierarhizare
-----------------------------------------------------------------------------
                              I. Ofiteri
Sublocotenent; aspirant                                             1,50
Locotenent                                                          1,55
Capitan                                                             1,60
Maior; locotenent-comandor                                          1,65
Locotenent-colonel; capitan-comandor                                1,70
Colonel; comandor                                                   1,80
General de brigada; general de flotila aeriana; contraamiral        1,85
General de divizie; general de divizie aeriana; viceamiral          1,90
General de corp de armata; general-comandor; viceamiral-comandor    1,95
General de armata; general inspector; amiral                        2,05
Maresal                                                             2,30
                          II. Maistri militari
Maistru militar clasa a IV-a                                        1,25
Maistru militar clasa a III-a                                       1,30
Maistru militar clasa a II-a                                        1,35
Maistru militar clasa I                                             1,40
Maistru militar principal                                           1,45

                           III. Subofiteri
Sergent major                                                       1,25
Plutonier                                                           1,30
Plutonier major                                                     1,35
Plutonier adjutant                                                  1,40
Plutonier adjutant sef                                              1,45

                  IV. Militari angajati pe baza de contract
Soldat                                                              1,00
Fruntas                                                             1,05
Caporal                                                             1,10
Sergent                                                             1,20
-----------------------------------------------------------------------------

    D. Elementele sistemului de stabilire a soldelor personalului militar

    1. Valoarea de referinta universala                      1.247.040 lei
    2. Indicator de prioritate intersectoriala                    0,55
    3. Valoarea de referinta sectoriala*)                      687.000 lei
------------
    *) Valoarea de referinta sectoriala rezulta prin aplicarea indicatorului de prioritate intersectoriala asupra valorii de referinta universala, rotunjita la 1.000 lei prin adaos.

    NOTA:
    1. Ofiterii, maistrii militari si subofiterii, numiti in functii prevazute cu grade superioare gradului militar pe care il au, beneficiaza de coeficientii de ierarhizare corespunzatori acestor functii.
    2. Cadrelor militare care, prin reorganizarea ministerelor si institutiilor prevazute la art. 1 din lege, au fost numite in functii inferioare sau li s-a acordat un grad inferior functiei prevazute in statul de organizare li se acorda coeficientii de ierarhizare stabiliti pentru functiile din care au provenit, pe durata aprobata de ministrii sau de conducatorii institutiilor centrale.
    3. Maistrii militari carora, in cadrul procesului de reorganizare a ministerelor si institutiilor prevazute la art. 1 din lege, li se desfiinteaza functiile in care au fost incadrati pot fi numiti pe functii de subofiteri, cu mentinerea coeficientilor de ierarhizare ai functiilor din care au provenit, atata timp cat vor fi incadrati pe aceste functii.
    4. Pentru medici, cadre militare in activitate, coeficientii de ierarhizare ai functiilor in care sunt incadrati se majoreaza cu 0,10. Pentru cadrele militare din anatomie patologica si medicina legala, care lucreaza in morgi, prosecturi si histopatologie, coeficientii de ierarhizare ai soldelor de functie se majoreaza cu 100% .
    5. Cadrele militare care la data intrarii in vigoare a prezentei legi sunt incadrate pe functii si nu indeplinesc conditiile de studii vor putea beneficia in continuare de coeficientii de ierarhizare ai functiilor respective, atata timp cat sunt mentinute in aceste functii, daca isi indeplinesc in mod corespunzator atributiile ce le revin.
    6. Pentru functiile specifice Ministerului Justitiei privind activitatea penitenciarelor, care nu se regasesc in prezenta anexa, se vor folosi prin asimilare functiile Ministerului de Interne si Politiei.
    7. Pentru stabilirea cat mai corespunzatoare a sarcinilor unor functii prevazute in anexa, cu aprobarea conducatorilor ministerelor si institutiilor prevazute la art. 1 din lege, in statele de organizare se pot prevedea si unele detalii privind atributiile functiei respective.
    8. In sensul prezentei legi, prin directie se intelege: diviziunea, brigada antiterorista, formatiunea, grupul de legatura, grupul special, Institutul pentru tehnologie avansata, secretariatul general, corpul de control si unitati din aparatul central.
    9. Cadrele militare pot fi numite pe functii cu un coeficient de ierarhizare al soldei de functie mai mic decat cel prevazut in statul de organizare prin ordin al ministrilor sau conducatorilor institutiilor centrale.
    10. Coeficientii de ierarhizare cuprinsi in prezenta anexa includ si compensatiile acordate prin hotararile Guvernului de indexare a salariilor, precum si majorarea soldelor de functie si grad, acordata prin Ordonanta Guvernului nr. 42/1998.

    ANEXA 2

                              SOLDELE
militarilor in termen, militarilor cu termen redus, studentilor si elevilor militari ai institutiilor de invatamant militare si civile si fiilor regimentului

    1. Militarii in termen, militarii cu termen redus, fiii regimentului, studentii si elevii militari ai institutiilor de invatamant militare si civile au dreptul la o solda lunara pentru suportarea unor cheltuieli personale, astfel:
    a) Militarii in termen:
-----------------------------------------------------------------
 Gradul prevazut in statul de organizare         Coeficientul de
 pentru functia pe care o indeplinesc            ierarhizare
-----------------------------------------------------------------
    Soldat                                          0,100
    Fruntas                                         0,120
    Caporal                                         0,140
    Sergent                                         0,200
-----------------------------------------------------------------
    b) Militarii cu termen redus, pe perioada indeplinirii serviciului militar, beneficiaza de o solda lunara corespunzatoare coeficientului de ierarhizare 0,200.
    c) Studentii si elevii militari ai institutiilor de invatamant militare si civile:
----------------------------------------------------------------------------
                                            Coeficientul de ierarhizare
Institutii de invatamant               -------------------------------------
                                       Anul I   Anul II   Anul III  Anul IV
----------------------------------------------------------------------------
Scoli militare de maistri militari     0,100    0,120     0,140        -
si subofiteri
Academii si institutii de invatamant
superior                               0,120    0,140     0,210     0,250
Scoli militare de ofiteri de rezerva                 0,140
----------------------------------------------------------------------------
    d) Fiii regimentului beneficiaza de o solda lunara corespunzatoare coeficientului de ierarhizare 0,100.
    2. Militarii in termen, mentinuti peste durata serviciului militar in baza dispozitiilor legale, primesc in continuare solda, precum si indemnizatiile avute.
    3. Militarii in termen, care fac parte din detasamentul de asanari si deminari al Ministerului Apararii Nationale si participa la astfel de operatiuni, au dreptul la o indemnizatie lunara corespunzatoare coeficientului de ierarhizare 0,200.
    4. Studentii si elevii militari ai institutiilor de invatamant, care sunt numiti in functiile prevazute mai jos, primesc, incepand cu data de intai a lunii urmatoare numirii in functie, pe langa solda, si o indemnizatie lunara diferentiata pe coeficienti de ierarhizare, astfel:
    - student sau elev comandant de grupa                          0,100
    - student sau elev loctiitor comandant de pluton               0,110
    - student sau elev plutonier de companie (similare)            0,120
    - student sau elev plutonier major de batalion (similare)      0,130
    - student sau elev plutonier adjutant de academie,
      institutie de invatamant superior (scoala)                   0,200

    ANEXA 3

                              PRIMELE
care se acorda personalului aeronautic din aviatia militara

    I. Personalul aeronavigant definit la art. 8 si 31 din Statutul personalului aeronautic din Aviatia Militara a Romaniei, denumit in continuare statut, aprobat prin Legea nr. 35/1990, beneficiaza, in conditiile prevazute de acesta, de urmatoarele prime:
    A. Prima de clasificare
    1. Prima de clasificare se acorda lunar personalului navigant de aviatie si parasutistilor militari, in limitele a 8% - 30% din solda lunara, diferentiata in raport cu titlul de clasificare detinut, categoria de personal navigant, aeronave si activitati.
    Pentru militarii in termen sau cu termen redus prima de clasificare se calculeaza la solda lunara minima cuvenita unui militar angajat pe baza de contract, cu gradul de soldat cu o gradatie.
    B. Prima orara de zbor
    Prima orara de zbor se acorda tuturor categoriilor si specialitatilor de personal navigant de aviatie, definite la art. 9 din statut, astfel:
    2. Prima orara de zbor se acorda pilotului comandant de bord, diferentiat in functie de categoria de aeronave si de conditiile de zbor, in procente cuprinse intre 2% - 10% din solda de functie a comandantului de escadrila.
    3. Pentru zborurile executate in echipaj, membrii acestora au dreptul la prima orara de zbor, calculata in limitele a 50% - 85% din prima orara de zbor a pilotului comandant de bord, in raport cu categoria de personal navigant si cu activitatile pe care le desfasoara la bordul aeronavei.
    4. Personalului navigant i se acorda sporuri, in limitele a 50% - 200% din prima orara de zbor, stabilita la cap. I lit. B pct. 2 si 3, in functie de tipul si dificultatea misiunii de zbor, de conditiile in care se executa zborul si de categoria de aeronave respectiva.
    5. Prima orara de zbor si sporurile prevazute la cap. I lit. B pct. 2, 3 si 4 se acorda in acelasi cuantum ambilor piloti de pe avioanele de instructie de lupta in cazul zborurilor de incercare, receptie si verificare a aeronavelor, pentru cercetarea meteorologica, demonstrative sau in cadrul aplicatiilor si antrenamentelor.
    6. Pentru misiunile executate cu avioane de transport peste hotare sau in cadrul companiilor civile de transport aerian primele orare de zbor si sporurile se acorda, pentru intregul traiect de zbor, in cuantumurile prevazute de reglementarile in vigoare pentru Aviatia Civila.
    7. Prima orara de zbor se plateste in functie de durata zborului rezultata din registrele de cronometraj. In cazurile in care calificativele obtinute in urma executarii zborurilor nu sunt pozitive, durata acestora nu se ia in calcul la plata primelor orare de zbor.
    C. Prima de parasutare
    8. Prima de parasutare se acorda lunar tuturor categoriilor si specialitatilor de personal aeronavigant, definite la art. 9 si 10 din statut, in procente cuprinse intre 2% - 8% din solda de functie a comandantului de batalion parasutisti, pentru fiecare parasutare executata, diferentiat in raport cu conditiile de lansare si aterizare, cu conditiile de zbor si meteorologice si cu dificultatea lansarii.
    9. Pentru parasutarile executate sub forma de exercitii combinate, cu actionarea comenzii manuale, cu deschiderea parasutei de rezerva, cu lansarea cu container de lupta sau materiale si de la inaltimi si viteze periculoase de lansare, personalului aeronavigant definit la art. 9 si 10 din statut i se acorda sporuri in procente cuprinse intre 1% - 5% din solda de functie a comandantului de batalion parasutisti.
    10. Pentru catapultarea din aeronava pilotilor li se acorda prime echivalente cu:
    a) o solda lunara bruta, in cazul catapultarii ca urmare a unui caz de forta majora prevazut in instructiunile de pilotaj;
    b) doua solde lunare brute, in cazul catapultarii de incercare - testare sau receptie a sistemelor de salvare.
    D. Prima speciala pentru incercarea, receptia si verificarea in zbor a tehnicii aeronautice
    Prima speciala pentru incercarea, receptia si verificarea in zbor a tehnicii aeronautice se acorda tuturor categoriilor si specialitatilor de personal aeronavigant, definite la art. 8 din statut, astfel:
    11. Pentru zborurile de incercare, receptie si verificare a aeronavelor prototip si a celor nou-construite personalului navigant de aviatie i se acorda prime speciale, calculate in procente fata de solda de functie a comandantului escadrilei de aviatie, la categoria respectiva de aeronave, dupa cum urmeaza:
    a) pentru primul zbor al unei aeronave prototip, in limitele a 200% - 500%, in functie de categoria de aeronave;
    b) pentru primul zbor al unei aeronave nou-construite, in limitele a 30% - 70%, in functie de categoria de aeronave;
    c) pentru fiecare zbor de incercare a unei aeronave nou-construite, prevazut in programele de incercare pentru omologare sau de casa (cu exceptia primului zbor), in limitele a 5% - 20%, in functie de categoria de aeronave;
    d) pentru fiecare zbor de incercare a produselor noi de aviatie (motoare, sisteme de salvare, rachete, munitii, bombe, instalatii de armament si anvelope), in limitele a 4% - 15 % .
    12. Pentru parasutarile executate in scopul incercarii, receptiei si verificarii parasutelor prototip sau nou-construite, parasutistilor li se acorda prime speciale, calculate in procente fata de solda de functie a comandantului de batalion parasutisti, dupa cum urmeaza:
    a) pentru fiecare parasutare de omologare a produselor prototip si serie zero, in limitele a 10% - 20%, in functie de categoria si tipul de parasuta;
    b) pentru fiecare parasutare de receptie si verificare a produselor noi, in limitele a 5% - 10%, in functie de categoria si tipul de parasuta.
    13. Pentru zborurile de incercare a unei aeronave dupa reparatia capitala sau medie, pentru receptia unei aeronave noi sau reparate, precum si pentru verificare dupa executarea unor lucrari de importanta majora (lucrari regulamentare, schimbari de agregate de motoare) se acorda prime speciale, calculate in limitele a 4% - 18% din solda de functie a comandantului escadrilei de aviatie, la categoria respectiva de aeronave.
    14. Pentru parasutarile executate in scopul receptiei parasutelor dupa reparatia capitala sau medie, precum si pentru verificarile prin parasutare a produselor la care s-au executat lucrari de importanta majora, parasutistilor li se acorda prime speciale in procente fata de solda de functie a comandantului de batalion parasutisti, in limitele a 4% - 8% .
    15. Prime speciale, stabilite la cap. I lit D pct. 11 si 13, se acorda membrilor echipajului in cuantum de 75% din prima pilotului comandant de bord, iar pentru incercarea sau receptia aeronavelor de instructie de lupta, integral ambilor piloti.
    II. Personalul aeronautic nenavigant, definit la art. 12 si 31 din statut, beneficiaza in conditiile prevazute de acesta de urmatoarele prime:
    A. Prima de clasificare
    16. Prima de clasificare se acorda lunar personalului aeronautic nenavigant, cu exceptia inginerilor si subinginerilor, in limitele a 5% - 19% din solda lunara bruta, diferentiat in raport cu titlul de clasificare detinut, categoria de personal nenavigant si categoria de tehnica aeronautica.
    B. Prima de specializare
    17. Prima de specializare se acorda lunar ofiterilor ingineri si subingineri de aviatie, de transmisiuni aeronautice si protectia navigatiei aeriene, in limitele a 8% - 22% din solda lunara bruta, diferentiat in raport cu titlul de specializare detinut, categoria de personal nenavigant si categoria de tehnica aeronautica.
    C. Prime pentru asigurarea activitatilor aeronautice
    Primele pentru asigurarea activitatilor aeronautice se acorda tuturor categoriilor si specialitatilor de personal aeronautic nenavigant, definite la art. 12 din statut, precum si inginerilor, subinginerilor si tehnicienilor de bord, astfel:
    18. Prima de aterizare se acorda personalului tehnic-ingineresc de aviatie, definit la art. 13 din statut, din unitati (similare) care executa activitati de pregatire pentru zbor a aeronavelor, exploateaza la sol si in zbor aeronave, exploateaza si intretin mijloace tehnice de aerodrom, echipamente de altitudine si de prevenire a evenimentelor de zbor prin mijloace tehnice de control obiectiv.
    Prima de aterizare se acorda lunar, in functie de numarul aterizarilor realizate, diferentiat pe categorii de functii ale personalului si tipuri de aeronave, in limitele a 0,04% - 3% din solda de functie, pentru fiecare aterizare.
    19. Pentru aterizarile executate in cadrul starturilor de noapte prima de aterizare se majoreaza cu 50% .
    20. Pentru personalul tehnic-ingineresc de aviatie din unitatile care au in dotare avioane fara pilot, prima de aterizare (lansare) reprezinta un cuantum in limitele a 5% - 40% din solda de functie, pentru fiecare lansare, diferentiat pe categorii si tipuri de avioane fara pilot.
    21. Personalul tehnic-ingineresc de aviatie, care executa activitati tehnice de exploatare a simulatoarelor de zbor, beneficiaza de o prima pentru asigurarea tehnica in cuantum de 0,10% - 0,50% din solda de functie, pentru fiecare ora de functionare a simulatorului in procesul de instruire a personalului navigant, diferentiat pe categorii si tipuri de simulatoare.
    22. Militarii in termen, calificati, care desfasoara activitati de asigurare tehnica de aviatie, beneficiaza lunar de o prima de aterizare in limitele a 0,5% - 2,5% din solda gradului de sergent, pentru fiecare aterizare, diferentiat pe categorii de aeronave si activitati.
    23. Prima pentru asigurarea tehnica a zborului se acorda personalului tehnic-ingineresc de aviatie, definit la art. 13 din statut, din unitati (similare), mari unitati si Directia Tehnica din Statul Major al Aviatiei si Apararii Antiaeriene, care executa lucrari regulamentare, periodice si de intretinere, reparatii curente si modernizari ale tehnicii de aviatie, precum si activitati de conducere a proceselor de exploatare, reparare-fabricare, asimilare si experimentare a tehnicii de aviatie si de asigurare cu tehnica de aviatie. Face exceptie personalul tehnic-ingineresc de aviatie din unitatile de reparare-fabricare a tehnicii aeronautice si din comisiile de reprezentanti militari de pe langa acestea.
    Prima pentru asigurarea tehnica a zborului se acorda lunar, in functie de numarul orelor de zbor realizate, la esalonul respectiv, diferentiat pe categorii de personal si categorii de aeronave, in limitele a 0,003% - 0,1% din solda de functie, pentru ora de zbor.
    24. Pentru personalul de comanda din unitatile ce au in inzestrare avioane fara pilot se acorda o prima pentru asigurarea zborului egala cu valoarea unei solde lunare, la sfarsitul fiecarui an, proportional cu indeplinirea planului anual de lansari a avioanelor.
    25. Prima de reparatii se acorda personalului tehnic-ingineresc de aviatie, de transmisiuni aeronautice si protectia navigatiei aeriene din unitatile de reparare-fabricare a tehnicii aeronautice si comisiile de reprezentanti militari de pe langa acestea, care executa sau conduc activitati de reparatii, modernizari, proiectare, fabricare, asimilare si experimentare a tehnicii aeronautice militare, precum si receptia acesteia din fabricatie si reparatie.
    Prima de reparatii se acorda lunar, in functie de tehnica reparata, fabricata si receptionata, diferentiat pe categorii de personal si in raport de complexitatea lucrarilor, in procent de 0,2% - 15% din solda de functie, pentru fiecare produs receptionat de beneficiar.
    26. Prima de start se acorda meteorologilor, personalului tehnic de transmisiuni aeronautice si protectia navigatiei aeriene si personalului tehnic auto care executa, organizeaza sau conduc activitati specifice asigurarii starturilor de zbor cu aeronave militare.
    Prima de start se acorda lunar, in functie de numarul de starturi de zbor executate, in limitele a 1% - 2% din solda de functie, pentru fiecare start, diferentiat pe categorii de personal si aeronave.
    Prin start executat se intelege startul indeplinit in proportie de cel putin 50% din durata planificata, la care specialistul respectiv a desfasurat activitati specifice de asigurare a zborului.
    27. Prima de dirijare se acorda lunar navigatorilor de sol pentru conducerea, dirijarea si coordonarea activitatii de zbor a aeronavelor militare, in functie de numarul de aeronave conduse, dirijate sau coordonate, in limitele a 0,02% - 2% din solda de functie, diferentiat pe categorii de personal, tehnica aeronautica si activitati.
    III. In conformitate cu art. 57 din statut, de prevederile prezentei anexe beneficiaza personalul aeronautic din Ministerul Apararii Nationale si militarii din unitatile de toate armele, precum si cei detasati in afara Ministerului Apararii Nationale, care executa activitati aeronautice militare.
    Conditiile de acordare a primelor si sporurilor de care beneficiaza personalul aeronautic, precum si diferentierea cuantumurilor in cadrul limitelor prevazute in prezenta anexa, pe categorii de personal, tehnica aeronautica si activitati, se stabilesc prin norme aprobate de ministrul apararii nationale.
    IV. Primele acordate personalului aeronautic militar, cu exceptia majorarilor, sporurilor si primelor speciale, prevazute in prezenta anexa, se iau in calcul la stabilirea pensiei militare de stat si a pensiei suplimentare.
    V. In cazul imposibilitatii desfasurarii activitatilor aeronautice specifice categoriei de personal aeronautic din care face parte, ca urmare a unui eveniment de aviatie, a unei boli profesionale sau a unor defectiuni cauzate de activitatile aeronautice desfasurate, personalul aeronautic beneficiaza de:
    a) toate drepturile prevazute pentru categoria de personal aeronautic din care face parte, pe timpul recuperarii capacitatii de munca, pana la stabilirea situatiei medico-militare, fara a se depasi insa durata de 2 ani;
    b) o compensatie la solda lunara, astfel incat noile drepturi salariale sa nu se micsoreze, in cazul in care desfasoara alte activitati militare decat cele specifice categoriei de personal aeronautic din care face parte, pana la pensionare.
    Compensatia reprezinta diferenta dintre solda lunara si prima de clasificare, cumulate, avute ca personal aeronautic, si solda lunara cuvenita pentru functia in care este incadrat cel in cauza.
    Prevederea de la lit b) se aplica pentru personalul aeronautic care are o vechime efectiva in serviciu de cel putin 80% din vechimea minima prevazuta de legislatia in vigoare pentru pensionare.

    ANEXA 4

                          DREPTURILE
personalului navigant de marina, ale scafandrilor si ale personalului ambarcat pe submarine

    I. Drepturile personalului navigant de marina
    1. Personalul militar si civil din subunitatile si unitatile de nave ambarcate are dreptul la o indemnizatie de ambarcare, dupa cum urmeaza:
    a) Pe timpul cat navele se afla in baza lor permanenta:
    - cadrele militare in activitate, militarii angajati pe baza de contract si salariatii civili - 15% din solda lunara, respectiv din salariul de baza;
    - elevii si studentii militari, militarii in termen si militarii cu termen redus - 0,01% din solda lunara minima cuvenita unui militar angajat pe baza de contract, cu gradul de soldat, cu o gradatie, pe zi;
    b) Pe timpul cat navele se deplaseaza din baza lor permanenta pentru instructie, aplicatie sau alte misiuni, pe langa drepturile prevazute la lit. a) mai beneficiaza de:
    - cadrele militare in activitate, militarii angajati pe baza de contract si salariatii civili - 15% din solda lunara, respectiv din salariul de baza;
    - elevii si studentii militari, militarii in termen si militarii cu termen redus - 0,02% din solda lunara minima cuvenita unui militar angajat pe baza de contract, cu gradul de soldat, cu o gradatie, pe zi.
    2. Personalul care executa salturi din elicoptere in apa are dreptul, pentru fiecare salt, la o indemnizatie, dupa cum urmeaza:
    - cadrele militare in activitate, militarii angajati pe baza de contract si salariatii civili - 2% din solda de functie a comandantului de divizion scafandri;
    - elevii si studentii militari, militarii in termen si militarii cu termen redus - 0,05% din solda lunara minima cuvenita unui militar angajat pe baza de contract, cu gradul de soldat, cu o gradatie.
    3. Membrii echipajelor de pe nave, care participa efectiv la manevrele de plecare si de acostare, beneficiaza de o prima egala cu 50% din solda lunara zilnica.
    4. Indemnizatia de ambarcare care se acorda in timpul cat navele se afla in baza lor permanenta se ia in calcul la stabilirea pensiei militare de stat si a pensiei suplimentare.
    II. Drepturile scafandrilor
    1. Scafandrii militari si civili brevetati beneficiaza de o prima de clasificare in limitele a 5% - 40% din solda lunara, respectiv din salariul de baza, diferentiat in raport cu titlul de clasificare detinut.
    Prima de clasificare se acorda si militarilor in termen, scafandri, in procentele corespunzatoare titlului de clasificare din solda lunara minima cuvenita unui militar angajat pe baza de contract, cu gradul de soldat, cu o gradatie.
    2. Scafandrii brevetati si scafandrii cursanti au dreptul pentru orice scufundare reala sau in simulatoare, care cuprinde timpul compresiei, lucrul efectiv si decompresia, la o indemnizatie orara sau zilnica, in procente, din solda de functie a comandantului de divizion scafandri, astfel:
    a) pentru scufundarea autonoma, cu circuit deschis, scufundarea cu alimentare de la suprafata sau scufundarea cu turela deschisa, o indemnizatie orara in procent de 1% - 5%;
    b) pentru scufundarea autonoma cu circuit semiinchis, o indemnizatie orara in procent de 1,5% - 6%;
    c) pentru scufundarea autonoma cu circuit inchis, o indemnizatie orara in procent de 2% - 3%;
    d) pentru scufundarea unitara cu turela inchisa, scufundarea unitara cu minisubmarin sau scufundarea unitara in simulatoare, o indemnizatie orara in procent de 3% - 7%;
    e) pentru scufundarea in saturatie, o indemnizatie zilnica in procent de 12% - 50% .
    Pentru scufundarile reale, executate de scafandri de mare adancime, in scop de antrenament, indemnizatia se diminueaza cu 20% .
    Pentru scufundarile reale care se executa in apa, cu temperatura mai mica de 10 grade C, precum si pentru cele de testare a noi procedee, echipamente sau aparatura de scufundare, indemnizatia de scufundare se majoreaza cu 25% .
    3. Scafandrii lansati sau recuperati din vedete rapide, submarin sau elicopter beneficiaza de o indemnizatie de salt sau de recuperare, in procente din solda de functie a comandantului de divizion scafandri, astfel:
----------------------------------------------------------------------------
 Lansare, Recuperare       Vedeta            Elicopter          Submarin
                        ----------------------------------------------------
                           Viteza      Stationare  Evolutie  Sas Tub lansare
                        ------------                             torpila
                        12 Nd  24 Nd
                          %      %          %          %      %      %
----------------------------------------------------------------------------
 Cu micul echipament      2      3          3          4      -      -
----------------------------------------------------------------------------
 Cu echipament complet    3      4          4          5      5,5    6
----------------------------------------------------------------------------
    4. Membrii echipajelor submersibilelor de cercetare si interventie, precum si personalul de alta specialitate, care prin natura functiei executa imersiuni in incinta nepresurizata, au dreptul la o indemnizatie orara in procent de 2,5% - 5% din solda de functie a comandantului de divizion scafandri.
    5. Membrii echipei de suprafata, care asigura scufundarile din punct de vedere organizatoric, tehnic si medical, stabiliti in conformitate cu normele de organizare si conducere a activitatilor de scufundare din unitatea de scafandri, au dreptul la o indemnizatie orara sau zilnica in procent de 10% - 25% din indemnizatia de scufundare orara sau zilnica de care beneficiaza scafandrii brevetati.
    6. Indemnizatia orara sau zilnica de scufundare se acorda si personalului de alta specialitate care, prin natura atributiilor de serviciu, executa scufundari reale sau in simulatoare.
    7. Prima de clasificare, indemnizatia de salt si indemnizatia de scufundare se iau in calcul la stabilirea pensiei militare de stat si a pensiei suplimentare.
    8. Conditiile de acordare a primei de clasificare si a indemnizatiei de scufundare, precum si diferentierea cuantumurilor in cadrul limitelor prevazute in prezenta anexa, pe categorii de personal si activitati, se stabilesc prin norme aprobate de ministrul apararii nationale.
    III. Drepturile personalului militar ambarcat pe submarine
    1. Cadrele militare ambarcate pe submarine beneficiaza de o indemnizatie de ambarcare de 40% din solda lunara, iar elevii, studentii si militarii in termen, de o indemnizatie de ambarcare de 0,02% din solda lunara minima cuvenita unui militar angajat pe baza de contract, cu gradul de soldat, cu o gradatie, pe zi.
    2. Pe timpul navigatiei in imersiune cadrele militare beneficiaza de o indemnizatie orara de imersiune in procent de 2% din solda de functie a comandantului submarinului, iar elevii, studentii si militarii in termen, de o indemnizatie de imersiune de 0,04% din solda lunara minima cuvenita unui militar angajat pe baza de contract, cu gradul de soldat, cu o gradatie, pe ora.
    Pentru navigatia submarinului la adancimi cuprinse intre 100 - 200 m, indemnizatia orara de imersiune se dubleaza, iar pentru navigatia la adancimi de peste 200 m aceasta se tripleaza.
    Pentru fiecare intrare sau iesire in/din imersiune se adauga 50% din valoarea indemnizatiei orare de imersiune.
    3. Personalul ambarcat pe submarine, care participa la proba de imersiune la mare adancime, beneficiaza de o prima in cuantumul a doua solde de functie a comandantului de submarin.
    4. Pentru iesirea din submarinul avariat membrii echipajului primesc o prima echivalenta cu patru solde de functie a comandantului de submarin.
    5. Indemnizatia de ambarcare si indemnizatia de imersiune se iau in calcul la stabilirea pensiei militare de stat si a pensiei suplimentare.

    ANEXA 5

                            DREPTURILE
personalului care executa lucrari pe santiere de constructii, in industrie, agricultura, lucrari de geo-topo-fotogrammetrie si alte sectoare de activitate

    A. Drepturile militarilor in termen
    Militarii in termen beneficiaza de o prima lunara pentru depasirea planului valoric, respectiv a normei valorice, care se acorda dintr-un fond constituit, in cuantum de:
    - 70% din depasirea planului valoric pentru cei care executa lucrari manuale;
    - 20% din depasirea normelor valorice individuale stabilite pentru conducatorii auto si mecanicii conductori de utilaje;
    - 5% din depasirea normelor valorice pe total subunitate auto (utilaje), pentru premierea militarilor in termen din atelierele de reparatii.
    Cuantumul primei individuale nu poate depasi 50% din salariul de baza minim brut pe tara.
    Militarii in termen indirect productivi beneficiaza de prima lunara in cuantum de pana la 40% din prima medie realizata pe unitatea sau subunitatea din care fac parte. Primele se suporta din veniturile realizate si nu afecteaza fondul de premiere destinat militarilor in termen direct productivi.
    B. Drepturile cadrelor militare in activitate, ale militarilor angajati pe baza de contract si ale salariatilor civili
    Cadrele militare in activitate, militarii angajati pe baza de contract si salariatii civili beneficiaza de:
    a) indemnizatia de delegare sau detasare, in cuantumul prevazut de dispozitiile legale in vigoare, cu conditia ca locul de munca sa fie in alta localitate decat localitatea unde isi au domiciliul sau resedinta si numai in cazul in care nu se pot inapoia zilnic la domiciliu (resedinta).
    In cazul in care delegarea sau detasarea dureaza mai mult de 30 de zile neintrerupte in aceeasi localitate, persoanele delegate sau detasate primesc pentru timpul ce depaseste primele 30 de zile o indemnizatie in cuantumul prevazut de dispozitiile legale in vigoare;
    b) cheltuielile de cazare, potrivit dispozitiilor legale in vigoare pentru personalul nelocalnic care lucreaza pe santiere de constructii;
    c) prima lunara dintr-un fond ce se constituie in cuantum de 20% din valoarea depasirii planului valoric lunar stabilit pentru lucrari manuale si de 5% din valoarea depasirilor de norma realizate cu autovehicule si utilaje de constructii. Procentele de constituire a fondului lunar de premiere se aplica asupra depasirii totale realizate pe subunitate, respectiv pe unitate.
    Cadrele militare in activitate si salariatii civili care desfasoara activitati direct productive pentru care se stabilesc norme valorice individuale beneficiaza de prima lunara care se acorda dintr-un fond ce se constituie in conditiile prevazute pentru militarii in termen.
    Cuantumul primei individuale nu va depasi procentele de mai jos, calculate la solda lunara, respectiv la salariul de baza corespunzator timpului lucrat, astfel:
    - pana la 25% pentru personalul din subunitatile direct productive (pluton, companie, detasament, echipa, atelier, sectie, lot, batalion de utilaje si transport, santier);
    - pana la 20% pentru restul personalului - indirect productiv - de la batalioane, sectoare, brigazi (M.U.);
    - pana la 15% pentru personalul din compartimentele de resort cu atributii de coordonare din comandamentele si directiile centrale, aprobate de ministru sau de conducatorul institutiei centrale;
    d) o permisie sau o invoire de 4 zile (din care doua zile lucratoare), o data la 45 de zile, cu plata drepturilor de solda, respectiv salariu si rambursarea cheltuielilor de transport, celor care lucreaza in alte localitati decat cele in care isi au domiciliul;
    e) transport gratuit in aceleasi conditii in care se acorda cadrelor militare mutate in interes de serviciu in alte garnizoane decat cele in care isi au domiciliul.
    Prevederi comune pentru lit. A si B
    Normele valorice individuale si planul valoric in functie de care se acorda primele lunare se stabilesc in baza regulamentelor elaborate de ministerele sau de institutiile centrale.
    Prima lunara pentru depasirea planului valoric se acorda in functie de timpul prestat, de aportul la realizarea acestor actiuni si de respectarea disciplinei militare si a muncii.
    De drepturile prevazute in aceasta anexa beneficiaza si cadrele militare in activitate incadrate in unitatea militara disciplinara care participa la executarea unor lucrari si prestatii in economie.
    Militarii condamnati sa execute pedeapsa in unitatea militara disciplinara, pe timpul cat participa la lucrari si prestatii in economie, beneficiaza de 10% din valoarea muncii prestate, cu conditia indeplinirii normelor stabilite.
    Alte prevederi
    Personalul militar si civil din unitatile militare finantate integral din surse extrabugetare beneficiaza de o prima lunara care se acorda dintr-un fond constituit de 80% din depasirea realizata si se acorda astfel:
    - pana la 25% din solda lunara, respectiv din salariul de baza, pentru personalul direct productiv;
    - pana la 20% din solda lunara, respectiv din salariul de baza, pentru personalul indirect productiv.
    Personalul militar si civil caruia i se aplica prevederile lit. A si B nu beneficiaza de primele si de premiul anual, stabilite la art. 28 si 29 din lege, pentru perioada respectiva, de plata orelor prestate peste programul normal de lucru si nici de indemnizatia de santier.
    C. Drepturile cadrelor militare in activitate, ale militarilor angajati pe baza de contract si ale salariatilor civili care executa lucrari geo-topo-fotogrammetrice in teren
    Cadrele militare in activitate, militarii angajati pe baza de contract si salariatii civili care executa in teren lucrari de astronomie, geodezie, nivelment si topo-fotogrammetrie, pe timpul cat se afla in alte localitati decat sediul unitatii, beneficiaza de:
    a) indemnizatia de delegare integrala, in cuantumul prevazut de dispozitiile legale in vigoare, indiferent de distanta si de durata in zile a participarii la lucrari, cu conditia ca locul de munca sa fie in alta localitate decat localitatea unde isi au domiciliul si numai in cazul in care nu se pot inapoia zilnic la domiciliu;
    b) cheltuieli de cazare, potrivit reglementarilor in vigoare, pentru personalul care se deplaseaza in interesul serviciului, atunci cand nu li se poate asigura cazarea in mod gratuit.
    Personalul militar si civil care beneficiaza de drepturile prevazute mai sus nu beneficiaza de plata orelor prestate peste programul normal de lucru si nici de indemnizatia de santier.
    D. Unitatile si categoriile de personal pentru care se aplica prevederile prezentei anexe se stabilesc prin ordin al ministrului, respectiv al conducatorului institutiei centrale.

    ANEXA 6

                              FUNCTII SPECIFICE
pentru personalul civil din cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Paza, Serviciului de Telecomunicatii Speciale si Ministerului Justitiei
----------------------------------------------------------------------------
Nr.  Functia                      Nivelul    Asimilarea functiilor
crt.                              studiilor
----------------------------------------------------------------------------
 1. Criptanalist                     S       Cercetator stiintific principal
    - gradul IA                              gradele III - I, cercetator
    - gradul I                               stiintific
    - gradul II
    - gradul III
 2. Responsabil (sef) grup           M       Administrator, III - I
    popote; responsabil (sef)
    popota
    I
    II
    III
 3. Sef spalatorie mecanica          M       Tehnician debutant, III - IA
    I
    II
    III
    IV
    Debutant
 4. Insotitor de bord                M       Referent debutant, III - IA
    I
    II
    III
    IV
    Debutant
 5. Radiotelegrafist,                M       Tehnician, II - IA
    radiogoniometrist, operator
    control spatiu aerian
    I
    II
    III
 6. Telefonist                               Muncitor
    I                                        III
    II                                       IV
    III                                      V
    IV                                       VI
 7. Telegrafist                              Muncitor
    I                                        III
    II                                       IV
    III                                      V
 8. Telexist                                 Muncitor
    I                                        IV
    II                                       V
 9. Telefonist T.S.                          Muncitor
    I                                        I
    II                                       II
    III                                      III
    IV                                       IV
    V                                        V
    VI                                       VI
10. Telefonist supraveghetor T.S.            Muncitor
    I                                        I
    II                                       II
11. Oficiant T.S.                            Muncitor
    I                                        I
    II                                       II
    III                                      III
    IV                                       IV
    V                                        V
    VI                                       VI
12. Conducator autodrezina                   Muncitor III
----------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 7

                            UNELE REGLEMENTARI
privind salarizarea cadrelor militare in activitate care indeplinesc functii in afara Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Paza, Serviciului de Telecomunicatii Speciale si Ministerului Justitiei in societatile comerciale, in regiile autonome, precum si salarizarea personalului din compartimentele speciale si a magistratilor militari, personalului auxiliar militar si civil din structurile autoritatii judecatoresti

    1. Cadrele militare in activitate, detasate in baza reglementarilor in vigoare sa indeplineasca functii in ministere, alte organe centrale si unitati bugetare, beneficiaza de urmatoarele drepturi salariale:
    a) salariul de baza al functiei indeplinite, sporul de vechime in munca, indemnizatii, premii, sporuri si alte drepturi care se acorda personalului civil din unitatile unde isi desfasoara activitatea, potrivit legislatiei care se aplica in unitatile respective;
    b) solda de grad si gradatiile calculate la aceasta, potrivit legislatiei care se aplica cadrelor militare in activitate;
    c) in situatia in care drepturile salariale prevazute la lit. a) si b) sunt mai mici decat cele ce li s-ar cuveni ca militari incadrati in institutiile militare pe functii similare celor pe care le indeplinesc la institutiile civile unde lucreaza, cei in cauza pot opta pentru soldele militare cuvenite celor incadrati in institutii militare. In acest caz drepturile salariale cuvenite conform prevederilor lit. a) se acorda de catre institutiile civile, iar diferenta pana la totalul drepturilor salariale cuvenite in calitate de militar se acorda de catre institutiile militare.
    2. Drepturile prevazute la pct. 1 lit. b) se acorda si cadrelor militare in activitate, incadrate la societatile comerciale si regiile autonome care participa la realizarea sarcinilor in domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, nominalizate de ministerele si institutiile prevazute la art. 1 din lege, si se suporta din fondurile acestora.
    3. Salariul de baza, inclusiv indemnizatiile, sporurile sau alte drepturi care fac parte din salariul de baza, prevazute de dispozitiile legale, solda de grad, gradatiile si sporul de vechime in munca se iau in calcul la stabilirea drepturilor de pensie, ajutorului la trecerea in rezerva si a altor drepturi care se acorda in functie de solda lunara prevazuta pentru cadrele militare in activitate.
    4. Drepturile banesti cuvenite cadrelor militare in activitate, care indeplinesc functii in afara ministerelor si institutiilor prevazute la art. 1 din lege, pe timpul incapacitatii temporare de munca, al concediilor de odihna, permisiilor, precum si pe timpul deplasarilor in interesul serviciului sau in caz de mutare, se acorda potrivit reglementarilor care se aplica in aceste institutii.
    5. Drepturile salariale la trecerea in rezerva, pe timpul cursurilor si scolilor urmate in interesul pregatirii militare si in alte situatii, se acorda pentru cadrele militare in activitate prevazute la pct. 1, de catre ministerele sau institutiile centrale de unde au fost detasate.
    6. Cadrele militare in activitate prevazute la pct. 1 beneficiaza de premiile care se acorda cadrelor militare in activitate, calculate, in conditiile reglementate pentru acestea, asupra drepturilor platite de catre Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Paza, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Ministerul Justitiei.
    7. Personalul incadrat in compartimentele speciale din ministere, din alte organe centrale si din serviciile de mobilizare a economiei, subordonate Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, va putea beneficia de un spor de salariu de pana la 10%, care face parte din salariul de baza. Diferentierea acestui spor pe categorii de personal se face de catre ministere, respectiv de Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale pentru serviciile de mobilizare, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
    8. Drepturile banesti prevazute la pct. 1 lit. a), pct. 4 si 7 din prezenta anexa se platesc din fondurile unitatilor in care cadrele militare isi desfasoara activitatea, iar cele prevazute la pct. 1 lit. b) si pct. 6, din fondurile ministerelor de la care provin.
    9. Pentru cadrele militare in activitate, salarizate potrivit prezentei anexe, asimilarea functiilor indeplinite, precum si coeficientii de ierarhizare ai acestora se stabilesc de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, cu acordul ministerelor sau institutiilor centrale.
    10. Coeficientul de ierarhizare al soldei de functie, pentru cadrele militare in activitate carora le inceteaza detasarea si care sunt puse la dispozitie pentru incadrare, este cel corespunzator gradului militar stabilit conform pct. 9 din prezenta anexa, la minim.
    11. Magistratii si personalul auxiliar de specialitate, cadre militare in activitate din structurile autoritatii judecatoresti, beneficiaza de drepturile reglementate in legislatia aplicabila personalului autoritatii judecatoresti.
    Pentru calitatea de cadru militar in activitate beneficiaza de:
    a) solda de grad si gradatiile calculate la aceasta, potrivit legislatiei aplicabile cadrelor militare in activitate;
    b) premii, sporuri si alte drepturi care se acorda personalului militar, mai putin cele care au corespondent in legislatia aplicabila organelor autoritatii judecatoresti, stabilite prin hotarare a Guvernului.
    Drepturile banesti cuvenite se platesc din fondurile Ministerului Apararii Nationale.
    12. Personalul civil auxiliar si de alta specialitate din structurile militare ale autoritatii judecatoresti beneficiaza de drepturile reglementate in legislatia aplicabila personalului autoritatii judecatoresti, iar pentru activitatea desfasurata in Ministerul Apararii Nationale beneficiaza si de drepturile salariale prevazute la art. 13 din prezenta lege.

    ANEXA 8

                          DREPTURILE BANESTI
ale personalului din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Paza, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si din Ministerul Justitiei, care desfasoara misiuni in strainatate

    1. Cadrele militare in activitate si militarii angajati pe baza de contract care desfasoara misiuni in strainatate in cadrul fortelor de mentinere a pacii sub egida O.N.U., N.A.T.O. sau a altor organizatii internationale, beneficiaza de urmatoarele drepturi banesti:
    a) solda lunara, compusa din:
    - solda de functie prevazuta in ordinul de numire sau avuta anterior, daca este mai mare;
    - solda gradului pe care il au;
    - diferenta soldei de grad, in conditiile art. 10 alin. (1) si (2) din prezenta lege;
    - gradatiile la care au dreptul;
    - solda de merit;
    - indemnizatia de comanda;
    b) un spor lunar de 30%, calculat la solda lunara;
    c) o prima de campanie neimpozabila, o singura data pentru toata perioada misiunii, egala cu solda lunara. Plata acestei prime se face la plecarea in zona desfasurarii misiunii.
    2. Drepturile banesti cuvenite personalului care incadreaza batalioanele mixte constituite intre Armata Romaniei si armatele altor tari se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    3. Cadrele militare in activitate si militarii angajati pe baza de contract, care se deplaseaza in interesul unitatii trimitatoare pentru a participa la cursuri, stagii de practica si specializare, perfectionare sau care desfasoara orice fel de activitate in strainatate, mai putin cele mentionate la pct. 1 si 2 din prezenta anexa, beneficiaza pe timpul deplasarii de solda lunara avuta.

    ANEXA 9

                              DREPTURILE
specifice personalului din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Paza, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si din Ministerul Justitiei

    1. Cadrele militare in activitate, militarii angajati pe baza de contract si salariatii civili care au in primire cai sau caini de serviciu au dreptul, pe perioada respectiva, la un spor de 5% din solda lunara.
    2. In cazuri cu totul exceptionale, cand nevoia justificata a muncii o cere, personalul poate calatori cu orice tren, la orice clasa, cu vagon de dormit si cu orice alt mijloc de transport, insa numai cu aprobarea prealabila a comandantilor (sefilor) de unitati, care raspund personal de aceasta.
    3. Militarii in termen din unitatile de pompieri, care sunt cuprinsi in garzile operative de interventie la incendii, beneficiaza de solda lunara prevazuta in anexa nr. 2 pct. 1 lit. a), majorata cu 50% .
    4. In unitatile la care, pentru intretinerea curateniei localurilor, spalatul echipamentului si cazarmamentului, in statele de organizare nu este prevazut in acest scop nici un post sau fractiune de post poate fi folosit personal din afara ministerului sau institutiei centrale, pe baza de conventie, in conditiile prevazute de dispozitiile legale.
    Pentru activitati privind evidenta populatiei, pasapoarte, circulatia publica, traduceri, translatori, prelucrarea fondului arhivistic si alte documente proprii sau alte activitati specifice, stabilite de conducerea ministerului sau institutiei centrale, pot fi folositi colaboratori, care vor fi platiti potrivit prevederilor legale.
    5. Compensatia lunara pentru chirie, prevazuta la art. 20 alin. 1 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, si indemnizatia lunara pentru sotiile cadrelor militare mutate in interesul serviciului intr-o alta garnizoana, prevazuta la art. 20 alin. 2 din aceeasi lege si in Hotararea Guvernului nr. 1.109/1996, se acorda si persoanelor chemate sau rechemate in cadrele militare in activitate, daca sunt incadrate in unitati militare situate in alte localitati decat cele unde isi au domiciliul.
    6. Guvernul Romaniei este abilitat sa stabileasca si alte drepturi specifice ministerelor si institutiilor prevazute in prezenta lege.
    7. Drepturile banesti stabilite a fi acordate prin alte acte normative, in raport cu solda de baza, se vor calcula fata de solda lunara.
    8. Perioadele pentru care se acorda drepturile prevazute la art. 32 alin. (2) si la art. 33 din lege constituie vechime in munca.SmartCity5

COMENTARII la Legea 138/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 138 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 138/1999
Legea 49 2012
Legea 330 2009
privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice
Ordonanţa 8 2008
pentru modificarea si completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii si pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor si a Ordonantei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
Ordonanţa 15 2007
pentru modificarea si completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii
Ordonanţa 13 2005
privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala
OUG 29 2004
pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii
OUG 2 2004
pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii
OUG 123 2003
privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
OUG 180 2002
privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2003 personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala
OUG 91 2001
pentru stabilirea coeficientilor de ierarhizare ai soldelor unor functii din structurile Ministerului Apararii Nationale, ale caror state de organizare intra in vigoare in perioada 1 iunie 2001 - 31 decembrie 2003 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei Romaniei
OUG 42 2001
privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2001 personalului din sectorul bugetar
OUG 38 2001
pentru completarea art. 31 din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii
OUG 227 2000
pentru modificarea anexei nr. 2 la Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii
OUG 241 2000
privind salarizarea cadrelor militare in activitate care indeplinesc functii in afara Ministerului de Interne in organizatiile internationale care acorda asistenta de specialitate pe teritoriul Romaniei
OUG 136 2000
privind modul de stabilire a platilor compensatorii si a ajutoarelor care se acorda personalului militar
OUG 137 2000
privind modul de acordare a sumelor de bani reprezentand ajutoare si plati compensatorii de care beneficiaza, potrivit legii, cadrele militare trecute in rezerva sau direct in retragere
Decretul 257 1999
pentru promulgarea Legii privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu