E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 3 din actul OUG 123 2003 modifica Ordonanţa 38 2003
Articolul 18 din actul OUG 123 2003 modifica articolul 3 din actul OUG 196 2002
Articolul 3 din actul OUG 123 2003 in legatura cu OUG 196 2002
Articolul 21 din actul OUG 123 2003 modifica articolul 1 din actul OUG 192 2002
Articolul 21 din actul OUG 123 2003 modifica articolul 2 din actul OUG 192 2002
Articolul 21 din actul OUG 123 2003 modifica articolul 3 din actul OUG 192 2002
Articolul 21 din actul OUG 123 2003 modifica articolul 4 din actul OUG 192 2002
Articolul 16 din actul OUG 123 2003 modifica articolul 1 din actul OUG 191 2002
Articolul 17 din actul OUG 123 2003 modifica articolul 4 din actul OUG 191 2002
Articolul 17 din actul OUG 123 2003 modifica articolul 6 din actul OUG 191 2002
Articolul 18 din actul OUG 123 2003 modifica articolul 4 din actul OUG 191 2002
Articolul 3 din actul OUG 123 2003 modifica OUG 177 2002
Articolul 12 din actul OUG 123 2003 in legatura cu OUG 66 2002
Articolul 12 din actul OUG 123 2003 in legatura cu OUG 33 2002
Articolul 3 din actul OUG 123 2003 modifica OUG 160 2000
Articolul 2 din actul OUG 123 2003 modifica OUG 24 2000
Articolul 3 din actul OUG 123 2003 modifica articolul 2 din actul OUG 8 2000
Articolul 3 din actul OUG 123 2003 modifica Legea 142 1999
Articolul 3 din actul OUG 123 2003 modifica Legea 138 1999
Articolul 3 din actul OUG 123 2003 modifica Ordonanţa 65 1998
Articolul 3 din actul OUG 123 2003 modifica Legea 154 1998
Articolul 3 din actul OUG 123 2003 in legatura cu Legea 128 1997
Articolul 3 din actul OUG 123 2003 modifica articolul 2 din actul Legea 50 1996
Articolul 3 din actul OUG 123 2003 modifica articolul 4 din actul Legea 50 1996
Articolul 3 din actul OUG 123 2003 modifica articolul 5 din actul Legea 50 1996
Articolul 3 din actul OUG 123 2003 modifica articolul 6 din actul Legea 50 1996
A fost modificat de:
OUG 123 2003 in legatura cu articolul 16 din actul Ordonanţa 9 2005
OUG 123 2003 modificat de articolul 45 din actul OUG 92 2004
Articolul 34 din actul OUG 123 2003 in legatura cu articolul 2 din actul OUG 82 2004
Articolul 38 din actul OUG 123 2003 in legatura cu articolul 2 din actul OUG 82 2004
Articolul 22 din actul OUG 123 2003 modificat de Legea 400 2004
Articolul 1 din actul OUG 123 2003 in legatura cu articolul 5 din actul OUG 68 2004
Articolul 22 din actul OUG 123 2003 completat de OUG 46 2004
OUG 123 2003 aprobat de Legea 164 2004
Articolul 10 din actul OUG 123 2003 modificat de Legea 164 2004
Articolul 21 din actul OUG 123 2003 modificat de Legea 164 2004
Articolul 22 din actul OUG 123 2003 modificat de Legea 164 2004
Articolul 38 din actul OUG 123 2003 modificat de Legea 164 2004
Articolul 46 din actul OUG 123 2003 modificat de Legea 164 2004
Articolul 50 din actul OUG 123 2003 articole noi... Legea 164 2004
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 123 din 11 decembrie 2003

privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 919 din 22 decembrie 2003


SmartCity3


    Avand in vedere faptul ca actele normative prin care s-au stabilit nivelurile de salarizare ale personalului din sectorul bugetar isi inceteaza aplicabilitatea la data de 31 decembrie 2003,
    luand in considerare necesitatea unificarii prevederilor actelor normative care au ca obiect de reglementare salarizarea personalului contractual, precum si a eliminarii neconcordantelor existente intre anumite prevederi din legislatia privind salarizarea functionarilor publici si dispozitiile Codului muncii,
    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutie,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    In anul 2004 se asigura o crestere salariala, corelata cu evolutia estimata a indicelui preturilor de consum, ce va fi acordata in doua etape, astfel:
    a) 6% incepand cu data de 1 ianuarie 2004, fata de nivelul din 31 decembrie 2003;
    b) 6% incepand cu data de 1 octombrie 2004, fata de nivelul din 30 septembrie 2004.

    CAP. 1
    Reglementari privind salarizarea personalului contractual din sectorul bugetar

    SECTIUNEA 1
    Majorarea indemnizatiilor lunare si a salariilor de baza

    Art. 2
    (1) Salariile de baza prevazute in anexele la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobata prin Legea nr. 383/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost majorate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 191/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 220/2003, la limita minima si la limita maxima, se majoreaza cu 6% fata de nivelul din 31 decembrie 2003, incepand cu data de 1 ianuarie 2004, si cu 6% incepand cu data de 1 octombrie 2004, fata de nivelul din 30 septembrie 2004.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul functiilor pentru care in anexele la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000, aprobata prin Legea nr. 383/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, este prevazut un singur nivel de salarizare.
    Art. 3
    Majorarea salariilor de baza prevazuta la art. 1, respectiv cu 6% in luna ianuarie 2004 fata de nivelul din 31 decembrie 2003 si cu 6% in luna octombrie 2004 fata de nivelul din 30 septembrie 2004, se aplica in mod corespunzator si celorlalte categorii de personal din sectorul bugetar, dupa cum urmeaza:
    a) indemnizatiilor lunare ale persoanelor care ocupa functii de demnitate publica alese si numite, precum si ale celor care ocupa functii asimilate cu functii de demnitate publica, prevazute in anexele la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 191/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 220/2003;
    b) salariilor de baza ale personalului salarizat conform anexelor la Ordonanta Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea unor categorii de diplomati, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 81/2001, astfel cum a fost modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 207/2002, aprobata prin Legea nr. 166/2003;
    c) indemnizatiilor controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi salarizati potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi, aprobata prin Legea nr. 711/2001, cu modificarile ulterioare, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 186/2002, aprobata prin Legea nr. 195/2003;
    d) indemnizatiilor si sprijinului salarial lunar pentru personalul clerical stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu modificarile aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 299/2003;
    e) valorilor de referinta sectoriale in vigoare in luna decembrie 2003 prevazute in anexele nr. 2, 4, 5 si 6 la Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, valorilor de referinta sectoriale in vigoare in luna decembrie 2003 pentru stabilirea indemnizatiilor magistratilor potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 177/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 347/2003, pentru stabilirea soldelor de functie si de grad ale personalului militar potrivit prevederilor Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 180/2002, aprobata prin Legea nr. 89/2003, precum si a salariilor politistilor pentru functia indeplinita si pentru gradul profesional detinut, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 353/2003;
    f) valorilor coeficientilor de multiplicare 1,000, pentru stabilirea salariilor de baza ale personalului bugetar din invatamant, prevazute la art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din invatamant, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, aprobata prin Legea nr. 662/2001, cu modificarile ulterioare, astfel cum au fost stabilite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 315/2003. Salariile de baza corespunzatoare functiei de profesor universitar se vor determina in anul 2004 numai pe baza valorii coeficientului de multiplicare 1,000 si a coeficientilor de multiplicare, aprobate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 315/2003.
    Art. 4
    Salariile de baza individuale, care se situeaza intre limitele prevazute in anexele la actele normative in vigoare, vor fi majorate cu 6% incepand cu data de 1 ianuarie 2004, fata de nivelul din 31 decembrie 2003, si cu 6% incepand cu data de 1 octombrie 2004, fata de nivelul din 30 septembrie 2004.
    Art. 5
    La institutiile si unitatile bugetare la care cheltuielile de personal se asigura si din venituri proprii, constituite potrivit legii, cresterile salariale stabilite in conditiile art. 1 se pot acorda in limita procentelor stabilite si la date ulterioare, corelat cu realizarea resurselor necesare pentru acoperirea cresterilor, cu avizul ordonatorului principal de credite bugetare.
    Art. 6
    (1) In anul 2004, personalul contractual salarizat intre limitele corespunzatoare functiei poate beneficia, pe langa cresterile salariale acordate potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, de o crestere salariala prin evaluarea performantelor profesionale individuale realizate in anul 2003, potrivit reglementarilor in vigoare, cu incadrarea in nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile prevazute de lege pentru anul 2004.
    (2) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului contractual si acordarea salariilor de baza corespunzatoare evaluarii se vor realiza pana la finele lunii mai 2004.

    SECTIUNEA a 2-a
    Alte reglementari

    Art. 7
    (1) Promovarea personalului contractual in anul 2004, in conditiile legii, se poate face numai pe un post vacant de natura celui pe care urmeaza sa fie promovata persoana, cu exceptia cazurilor mentionate in legi speciale si cu incadrarea in nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile.
    (2) Promovarea in conditiile legii a persoanelor incadrate pe functia de debutant, precum si a celor care au absolvit studii de nivel superior intr-un domeniu care sa cuprinda activitatea respectiva se face prin transformarea postului pe care acestea sunt incadrate intr-un post de nivel superior.
    Art. 8
    Absolventii invatamantului superior de lunga sau de scurta durata, care la data trecerii pe functia corespunzatoare studiilor absolvite erau incadrati pe functii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului in care au absolvit studiile universitare, se incadreaza la gradul profesional corespunzator studiilor absolvite, la care se asigura o crestere cu pana la 20% a salariului de baza avut.
    Art. 9
    In vederea stabilirii salariului de baza, in termen de 15 zile de la reluarea activitatii, persoanele angajate in sectorul bugetar aflate in concediu platit pentru ingrijirea copiilor in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, potrivit legii, cele care nu au prestat activitate in ultimele 12 luni fiind in concediu medical sau in concediu fara plata, potrivit legii, precum si cele ale caror contracte individuale de munca sunt suspendate vor fi evaluate prin examenul de testare a cunostintelor profesionale avute, organizat in acest scop de angajator:
    a) cu persoanele care promoveaza acest examen se va proceda in acelasi mod ca si in cazul persoanelor angajate prin concurs;
    b) persoanelor care nu promoveaza acest examen li se atribuie salariul avut anterior sau, dupa caz, salariul minim al functiei avute anterior.
    Art. 10
    (1) Pentru rezultate deosebite obtinute in activitatea desfasurata, ordonatorul de credite poate acorda in limita a 15% din numarul total al personalului contractual prevazut in statul de functii, la inceputul anului bugetar, un salariu de merit lunar de pana la 15% din salariul de baza, care face parte din acesta si care constituie baza de calcul pentru sporuri si alte drepturi care se acorda in raport cu salariul de baza. Salariile de merit se vor acorda personalului incadrat pe functii de executie in proportie de cel putin doua treimi din numarul total stabilit in conditiile prezentului alineat. Ordonatorii principali de credite care au in subordine unitati bugetare cu un numar redus de posturi pot aproba ca incadrarea in numarul maxim de beneficiari de salariu de merit si in proportiile stabilite pentru functiile de executie sa se faca la nivelul unitatilor respective luate impreuna. Repartizarea numarului de beneficiari de salariu de merit pe unitatile luate in calcul, in acest caz, se face de catre ordonatorul principal de credite.
    (2) Personalul care beneficiaza de salariu de merit se stabileste o data pe an, dupa aprobarea bugetelor anuale, pe baza rezultatelor obtinute in activitatea desfasurata in anul precedent, apreciata conform criteriilor elaborate de ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, acolo unde nu sunt astfel de organizatii sindicale. In cazul in care pe parcursul anului intervin modificari ale functiei detinute, care nu sunt imputabile persoanei beneficiare de salariu de merit, inclusiv modificarea functiei prin promovare, acordarea acestuia se mentine pana la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit. In cazul in care pe parcursul anului se intrerup raporturile de munca ale unor beneficiari de salariu de merit, acestea se pot redistribui, de la data de 1 a lunii urmatoare, altor persoane care detin functii de acelasi nivel, respectiv functii de conducere sau de executie, pe perioada ramasa. Aceste prevederi se aplica corespunzator si personalului militar salarizat in baza Legii nr. 138/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Pentru personalul contractual nou-angajat, salariul de merit se poate acorda dupa o perioada de cel putin 6 luni de la angajare.
    (4) Personalul incadrat ca debutant nu poate beneficia de salariu de merit.
    (5) Personalul salarizat cu indemnizatie lunara ca unica forma de remunerare a activitatii nu se cuprinde in numarul total de posturi in vederea determinarii numarului de beneficiari ai salariului de merit.
    Art. 11
    (1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare in limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevazut in statul de functii, cu incadrare in fondurile aprobate prin buget. Premiile se pot acorda in cursul anului salariatilor care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate in activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate in lunile urmatoare, in cadrul aceluiasi an bugetar.
    (2) In cazurile in care se realizeaza economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, ordonatorii principali de credite pot aproba acordarea de premii in cursul anului, din economiile realizate, in limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevazute in bugetul aprobat, pentru personalul contractual din aparatul propriu si din unitatile subordonate, fara a depasi valoarea economiilor realizate.
    (3) Premiile individuale se stabilesc de catre ordonatorii de credite, in limita sumelor alocate cu aceasta destinatie de catre ordonatorii principali de credite, cu avizul organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, cu avizul reprezentantilor salariatilor, acolo unde nu sunt astfel de organizatii sindicale.
    Art. 12
    Personalul didactic auxiliar din unitatile de invatamant preuniversitar si din cadrul unitatilor conexe, respectiv centre si cabinete de asistenta psihopedagogica, centre logopedice, cabinete scolare, casa corpului didactic, cluburile sportive scolare, cluburile si palatele copiilor si elevilor, precum si personalul din invatamant, altul decat cel prevazut in anexele la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 315/2003, beneficiaza in continuare de o crestere a salariilor de baza cu 5%, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2002, aprobata prin Legea nr. 417/2002, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2002, aprobata prin Legea nr. 547/2002.
    Art. 13
    (1) Sporul de confidentialitate se acorda personalului contractual din aparatul de lucru al Guvernului in cuantum de pana la 15%, precum si personalului contractual din institutiile si autoritatile publice pentru care, prin acte normative specifice, se prevede acordarea acestui spor.
    (2) Categoriile de personal, cuantumurile sporului de confidentialitate si conditiile de acordare se stabilesc in limitele prevazute de reglementarile in vigoare, de catre ordonatorii principali de credite, cu incadrarea in cheltuielile de personal prevazute in bugetul aprobat.
    Art. 14
    Personalul contractual beneficiaza si de celelalte drepturi de natura salariala care se acorda, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    Art. 15
    Pentru militarii angajati pe baza de contract soldele de functie se stabilesc in continuare potrivit legii, pe baza coeficientilor de ierarhizare, de minimum 1,30 si de maximum 1,45.
    Art. 16
    Se completeaza capitolul III "Functii specifice unor ministere" din anexa nr. I b "Administratia publica centrala de specialitate" la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 191/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 220/2003, cu un nou punct, punctul 5, dupa cum urmeaza:

    "5. MINISTERUL SANATATII

    Functii specifice din aparatul propriu si din serviciile descentralizate
________________________________________________________________________________
Nr.     Functia      Nivelul                Salariul de baza - lei -
crt.                 studiilor   _______________________________________________
                                           minim                   maxim
                                 _______________________________________________
                                  1.01.2004   1.10.2004   1.01.2004   1.10.2004
________________________________________________________________________________
1.    Asistent-sef     SSD        3.286.000   3.484.000   7.102.000   7.529.000
________________________________________________________________________________
2.    Asistent-sef      M         3.000.000   3.180.000   5.708.000   6.051.000
________________________________________________________________________________

    Art. 17
    (1) Se completeaza capitolul I pozitia 1 din anexa nr. IV/3b la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 191/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 220/2003, cu gradul IA, cu nivelurile salariului de baza la limita minima de 4.517.000 lei si la limita maxima de 9.202.000 lei, la care se aplica prevederile art. 2.
    (2) Se completeaza capitolul II pozitia 1 din anexa nr. IV/3b la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 191/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 220/2003, cu gradul IA, cu nivelurile salariului de baza la limita minima de 3.107.000 lei si la limita maxima de 7.219.000 lei, la care se aplica prevederile art. 2.
    (3) Se completeaza capitolul B lit. d) pozitia 1.2 "Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini sau activitati suplimentare functiei de baza, care fac parte din salariul de baza, din anexa nr. VI/2b la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 191/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 220/2003, cu un nou nr. crt. 3 cu urmatorul cuprins:
    "3. Dirijor, concert - maestru, solist concertist, solist instrumentist, dirijor cor academic, care vor avea o indemnizatie de conducere in procente din salariul de baza, la limita maxima de pana la 15% ."
    Art. 18
    (1) Se completeaza capitolul II din anexa nr. IV/5 b la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 191/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 220/2003, cu pozitia I expert sportiv gradul I A cu salariul de baza la limita minima de 3.572.000 lei si la limita maxima de 6.916.000 lei. Pentru functiile de antrenor categoria I - V, expert sportiv gradul I - II si referent sportiv gradul III - IV, salariile de baza la limita minima si maxima vor fi cele stabilite pentru functiile de antrenor categoria I - V poz. 222 - 226 din anexa nr. III b la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 315/2003.
    (2) Se completeaza anexa nr. III b la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 315/2003, cu functia de restaurator cu studii superioare, pozitiile 209 pana la 212, cu functia de restaurator cu studii superioare de scurta durata, pozitiile 213 pana la 216, si cu functiile de restaurator si custode sala cu studii medii, pozitiile 217 pana la 220. Functia de manuitor carte cu studii M/G se va introduce in anexa nr. III b la pozitia cu numarul 228 si va avea coeficientul de multiplicare pentru limita minima de 1,681 si pentru limita maxima de 1,877.
    Art. 19
    (1) Munca prestata peste durata normala a timpului de lucru de catre personalul incadrat in functii de executie sau de conducere este considerata munca suplimentara si se compenseaza cu timp liber corespunzator. In cazul in care compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzator nu a fost posibila in urmatoarele 30 de zile dupa efectuarea acesteia, orele suplimentare se vor plati, in luna urmatoare, cu un spor aplicat la salariul de baza, dupa cum urmeaza:
    a) 75% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru;
    b) 100% din salariul de baza pentru orele urmatoare si pentru orele lucrate in zilele de repaus saptamanal sau in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza.
    (2) Munca peste durata normala a timpului de lucru poate fi prestata si sporurile prevazute la alin. (1) se pot plati numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa de seful ierarhic, fara a se depasi 360 de ore anual.
    (3) La locurile de munca la care durata normala a timpului de lucru a fost redusa potrivit legii sub 8 ore pe zi, depasirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, in situatii cu totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzator.

    CAP. 2
    Reglementari privind salarizarea functionarilor publici

    SECTIUNEA 1
    Dispozitii generale

    Art. 20
    Dispozitiile prezentului capitol se aplica functionarilor publici din autoritatile si institutiile publice finantate integral sau partial de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale.
    Art. 21
    (1) Salariile de baza pentru functiile publice prevazute pentru luna octombrie 2003 in anexele I - IV la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natura salariala ale functionarilor publici, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 228/2003, se majoreaza dupa cum urmeaza:
    a) cu 6% incepand cu data de 1 ianuarie 2004 fata de nivelul din 31 decembrie 2003;
    b) cu 6% incepand cu data de 1 octombrie 2004 fata de nivelul din 30 septembrie 2004.
    (2) Salariile de baza individuale ale functionarilor publici care in luna decembrie 2003 aveau niveluri mai mari decat cele stabilite in anexele nr. I - IV la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 192/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 228/2003, se majoreaza la fel ca salariile de baza prevazute la alin. (1).
    Art. 22
    (1) Pentru functionarii publici care ocupa o functie publica de conducere, salariul de baza este cel corespunzator functiei publice de executie detinute inainte de reincadrare, la care se adauga o indemnizatie de conducere care face parte din salariul de baza si care constituie baza de calcul pentru sporuri si alte drepturi care se acorda in raport cu salariul de baza, diferentiata in raport cu raspunderea functiei publice de conducere.
    (2) Indemnizatia de conducere se stabileste la numirea in functia publica de conducere de catre ordonatorul de credite si este stabilita in procent fix din salariul de baza corespunzator functiei publice de executie detinute inainte de reincadrare, cu exceptia functiilor publice de conducere prevazute in anexele nr. I - IV la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 192/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 228/2003, ale caror salarii de baza cuprind si indemnizatia de conducere.
    (3) Indemnizatia de conducere se acorda si functionarilor publici de executie din cadrul compartimentelor cu un numar de pana la 5 posturi, in cuantum de pana la 20% din salariul de baza al functionarului public, pe perioada in care conduce sau coordoneaza programe/proiecte prevazute in programul de activitate al institutiei, stabilita de ordonatorul de credite in raport de complexitatea programului/proiectului condus sau coordonat.
    Art. 23
    (1) Din fondurile bugetare alocate prin bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale, ordonatorii principali de credite repartizeaza pentru aparatul propriu si pentru unitatile subordonate sumele destinate cheltuielilor cu salariile, in vederea realizarii atributiilor autoritatii sau institutiei publice.
    (2) Gestiunea sistemului de salarizare a functionarilor publici se asigura de fiecare ordonator de credite, cu incadrarea in resursele financiare alocate anual si in numarul maxim de posturi, precum si in structura acestora, aprobate potrivit legii.
    Art. 24
    Monitorizarea si controlul aplicarii prevederilor legale privind salarizarea functionarilor publici se realizeaza de catre Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si Ministerul Finantelor Publice, potrivit atributiilor din domeniul de activitate al acestor institutii si de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici pentru functiile publice.

    SECTIUNEA a 2-a
    Elementele sistemului de salarizare

    Art. 25
    (1) Sistemul de salarizare a functionarilor publici are in vedere urmatoarele:
    a) crearea unui sistem unitar de salarizare aplicabil tuturor functionarilor publici;
    b) crearea unei ierarhizari a sistemului de salarizare pe categorii, clase si grade;
    c) salarizarea functionarilor publici in raport cu activitatea depusa si cu importanta acesteia.
    (2) Sistemul de salarizare cuprinde salariile de baza, sporurile, premiile, stimulentele si alte drepturi.

    Salarii de baza
    Art. 26
    (1) Salariile de baza se stabilesc in mod diferentiat, avandu-se in vedere realizarea unei ierarhii juste si motivate in sistem de cariera, in raport cu natura competentelor, cu activitatea desfasurata si cu importanta ei, corespunzator cerintelor categoriei, clasei si gradului functiei publice, prevazute de Ordonanta de urgenta nr. 192/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 228/2003.
    (2) Pentru functiile publice cu acelasi nivel de studii, specifice diferitelor domenii de activitate bugetara, salariile de baza se diferentiaza in raport cu raspunderea si importanta sociala a domeniului de activitate, cu prioritatile de dezvoltare sau de crestere a calitatii serviciilor in anumite domenii, precum si cu necesitatile de atragere a personalului de specialitate spre anumite activitati.
    (3) Salariile de baza se diferentiaza si in raport cu nivelul la care se presteaza activitatea, respectiv la nivel central sau la nivel local.
    (4) Functionarii publici numiti in functii publice specifice, aprobate potrivit legii, sunt salarizati prin asimilare cu functiile publice prevazute in anexele la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 192/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 228/2003. Stabilirea asimilarii functiilor publice si a salariului pentru functionarii publici care sunt numiti in functii publice specifice se face prin actul administrativ al conducatorului autoritatii sau institutiei publice, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
    Art. 27
    (1) Pentru rezultate deosebite obtinute in activitatea desfasurata, ordonatorul de credite poate acorda, in limita a 20% din numarul de posturi corespunzatoare functiilor publice, prevazut in statul de functii, un salariu de merit lunar de pana la 15% din salariul de baza, care face parte din acesta si care constituie baza de calcul pentru sporuri si alte drepturi care se acorda in raport cu salariul de baza. Salariile de merit se vor acorda functionarilor publici incadrati pe functii publice de executie in proportie de cel putin doua treimi din numarul total al functiilor publice stabilit in conditiile prezentului alineat. Ordonatorii principali de credite care au in subordine unitati bugetare cu un numar redus de functii publice pot aproba ca incadrarea in numarul maxim de beneficiari de salariu de merit si in proportiile stabilite pentru functiile publice de executie sa se faca la nivelul unitatilor respective luate impreuna; repartizarea numarului de beneficiari de salariu de merit pe unitatile luate in calcul, in acest caz, se face de catre ordonatorul principal de credite.
    (2) Functionarii publici care beneficiaza de salariu de merit se stabilesc in fiecare an, dupa aprobarea bugetelor anuale, pe baza rezultatelor obtinute in activitatea desfasurata in perioada anterioara. In cazul in care pe parcursul anului se intrerup sau se modifica raporturile de serviciu ale unor beneficiari de salariu de merit, acestea se pot redistribui incepand cu data de intai a lunii urmatoare altor functionari publici care detin functii publice de aceeasi categorie, pe perioada ramasa.
    (3) Pot beneficia de salarii de merit functionarii publici care nu au fost sanctionati disciplinar si cei a caror sanctiune a fost radiata de drept, potrivit legii.
    (4) In cazul in care pe parcursul anului intervin modificari ale functiei detinute, care nu sunt imputabile functionarului public, inclusiv modificarea functiei prin promovare, salariul de merit acordat se mentine pana la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit.
    (5) Pentru functionarii publici nou-angajati salariul de merit se poate acorda dupa o perioada de cel putin 6 luni de la angajare.
    (6) Functionarii publici debutanti nu pot beneficia de salariu de merit.
    Art. 28
    (1) Incadrarea pe o functie publica de executie sau de conducere se face potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) In anul 2004, pentru candidatii declarati admisi la concursul pentru ocuparea functiilor publice de executie se aplica prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici.
    (3) Pentru indeplinirea atributiilor ce revin unor posturi pe care sunt incadrati functionari publici de executie si care devin temporar vacante, in conditiile prevazute de art. 87 si 88 din Legea nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi angajate cu contract individual de munca, pe o perioada egala cu durata suspendarii, alte persoane care indeplinesc conditiile prevazute de fisa postului, dar numai in situatia in care in corpul de rezerva nu exista functionari publici care sa indeplineasca conditiile prevazute de fisa postului.
    (4) Promovarea, in conditiile legii, a persoanelor incadrate in functia de debutant, precum si a celor care au absolvit studii la nivel superior in specialitatea in care isi desfasoara activitatea se face prin transformarea postului pe care acestea sunt incadrate intr-un post de nivel superior.
    (5) Absolventii invatamantului superior de lunga sau de scurta durata, care, la data trecerii pe functia corespunzatoare studiilor absolvite, erau incadrati pe functii cu nivel de studii inferior, se incadreaza pe functia si clasa corespunzatoare studiilor absolvite, asigurandu-se o crestere de pana la 20% a salariului de baza avut. Stabilirea gradului profesional corespunzator noii clase se face prin aplicarea criteriilor privind reincadrarea stabilite de Agentia Nationala a Functionarilor Publici, dar nu mai mult de gradul profesional principal, dupa obtinerea avizului prevazut de art. XVI din Legea nr. 161/2003, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care, dupa aplicarea procentului de 20%, salariul de baza astfel stabilit se situeaza sub nivelul prevazut in anexele la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 192/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 220/2003, pentru clasa a III-a, gradul 3, se va acorda salariul de baza de la acest nivel, iar gradul profesional va fi de asistent.

    SECTIUNEA a 3-a
    Sporuri

    Art. 29
    (1) Functionarii publici beneficiaza, la functia de baza, de un spor de vechime in munca de pana la 25%, calculat la salariul de baza, corespunzator timpului lucrat in program normal de lucru, dupa cum urmeaza:
________________________________________________________
 Transe de vechime in munca   Cota din salariul de baza
________________________________________________________
     intre 3 si 5 ani                   5%
     de la 5 la 10 ani                 10%
     de la 10 la 15 ani                15%
     de la 15 la 20 ani                20%
     peste 20 de ani                   25%
________________________________________________________

    (2) Sporul corespunzator vechimii in munca se plateste cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea in munca, prevazuta la transa respectiva.
    Art. 30
    Functionarii publici care, potrivit programului normal de lucru, isi desfasoara activitatea in timpul noptii, intre orele 22,00 si 6,00, beneficiaza, pentru orele lucrate in acest interval, de un spor pentru munca prestata in timpul noptii de 25% din salariul de baza, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin jumatate din programul normal de lucru.
    Art. 31
    (1) Orele prestate peste durata normala a timpului de lucru de functionarii publici incadrati in functii publice de executie, de conducere sau din categoria inaltilor functionari publici se vor plati cu un spor din salariul de baza, dupa cum urmeaza:
    a) 75% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru;
    b) 100% din salariul de baza pentru orele urmatoare. Cu spor de 100% se platesc si orele lucrate in zilele de repaus saptamanal sau in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza.
    (2) Munca prestata potrivit alin. (1) poate fi compensata cu timp liber corespunzator, la cererea functionarului public, in conditiile in care orele nu au fost platite.
    (3) Munca peste durata normala a timpului de lucru poate fi prestata si sporurile prevazute la alin. (1) se pot plati numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa in scris de seful ierarhic, fara a se depasi 360 de ore anual.
    Art. 32
    Functionarii publici care poseda titlul stiintific de "doctor" beneficiaza de un spor pentru titlul stiintific de 15% din salariul de baza, daca isi desfasoara activitatea in domeniul pentru care poseda titlul stiintific respectiv.
    Art. 33
    (1) Sporul de confidentialitate se acorda functionarilor publici din aparatul de lucru al Guvernului in cuantum de pana la 15%, precum si functionarilor publici din cadrul Administratiei Prezidentiale, Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, Ministerului Afacerilor Externe, directiilor subordonate ministrului delegat pentru comert din cadrul Ministerului Economiei si Comertului, Consiliului Legislativ, Institutiei Avocatul Poporului si Curtii Constitutionale, in cuantumul prevazut de reglementarile in vigoare.
    (2) Categoriile de functionari publici, cuantumurile sporului de confidentialitate si conditiile de acordare se stabilesc, in limitele prevazute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu incadrarea in cheltuielile de personal prevazute in bugetul aprobat.

    SECTIUNEA a 4-a
    Premii

    Art. 34
    (1) Ordonatorii de credite vor acorda premii lunare in limita a 10% din cheltuielile cu salariile aferente functiilor publice prevazute in statul de functii, cu incadrarea in fondurile aprobate prin buget. Premiile se pot acorda in cursul anului functionarilor publici care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate in activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate in lunile urmatoare, in cadrul aceluiasi an bugetar.
    (2) In cazurile in care se realizeaza economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, ordonatorii principali de credite pot aproba acordarea de premii in cursul anului din economiile realizate, in limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente functiilor publice avizate, in conditiile legii, fara a depasi valoarea economiilor realizate.
    (3) Premiile individuale se stabilesc de catre ordonatorii de credite, in limita sumelor alocate cu aceasta destinatie de catre ordonatorul principal de credite, cu avizul organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, cu avizul reprezentantilor functionarilor publici, acolo unde nu sunt astfel de organizatii sindicale.
    Art. 35
    (1) Pentru activitatea desfasurata, functionarii publici beneficiaza de un premiu anual egal cu salariul mediu lunar de baza realizat in anul pentru care se face premierea.
    (2) Pentru functionarii publici care nu au lucrat tot timpul anului, premiul se acorda proportional cu perioada in care au lucrat, luandu-se in calcul media salariilor de baza lunare realizate in perioada in care au desfasurat activitate, raportata la perioada intregului an.
    (3) Plata premiului anual se va face pentru toti functionarii publici incepand cu luna ianuarie a anului urmator.
    (4) Ordonatorii de credite pot reduce sau anula premiul anual in cazul functionarilor publici care in cursul anului au fost sanctionati disciplinar.
    Art. 36
    (1) Autoritatile si institutiile publice care, potrivit legii, au dreptul sa procedeze la confiscarea si valorificarea de bunuri sau sa aplice si sa incaseze penalitati pot constitui un fond de stimulare a functionarilor publici, in limitele prevazute de dispozitiile legale in vigoare. Modul de constituire din fiecare sursa, conditiile de utilizare a fondului se stabilesc cu avizul consultativ al organizatiilor sindicale reprezentative, prin hotarare a Guvernului.
    (2) Pana la intrarea in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la alin. (1), raman aplicabile reglementarile existente privind constituirea si conditiile de utilizare a fondurilor pentru stimularea personalului.

    SECTIUNEA a 5-a
    Alte drepturi

    Art. 37
    Pe perioada in care functionarii publici sunt trimisi in delegare in alte localitati decat cea in care isi desfasoara activitatea, autoritatile sau institutiile publice le acorda indemnizatii de delegare si le deconteaza cheltuielile de transport si de cazare, in conditiile stabilite pentru personalul din institutiile publice.
    Art. 38
    (1) Functionarii publici numiti temporar intr-o functie publica de conducere pe o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice primesc, pe langa salariul de baza al functiei de executie in care sunt incadrati, si indemnizatia corespunzatoare functiei publice de conducere pe care o preiau.
    (2) Functionarii publici pot fi numiti temporar intr-o functie publica de conducere, pe o perioada de maximum 6 luni intr-un an calendaristic.
    Art. 39
    (1) Pe durata delegarii, detasarii sau mutarii temporare intr-o alta activitate functionarii publici in cauza isi pastreaza categoria, functia, clasa si gradul profesional avute anterior.
    (2) Cand detasarea sau mutarea temporara in alta activitate se face pe o functie publica la care este stabilit un salariu de baza mai mare, functionarii publici detasati sau trecuti temporar in alta activitate au dreptul la acest salariu in conditiile prevazute de lege.
    (3) Pe perioada detasarii sau mutarii temporare in alta activitate functionarii publici primesc, pe langa salariul de baza stabilit potrivit alin. (1) si (2), si celelalte drepturi ce se acorda personalului din autoritatea sau institutia publica respectiva.
    (4) Drepturile ce se acorda pe timpul detasarii sau mutarii temporare in alta activitate se suporta de catre autoritatea, institutia publica sau unitatea unde functionarul public respectiv isi desfasoara activitatea.
    Art. 40
    (1) Functionarul public mutat, in cadrul aceleiasi autoritati, institutii publice sau unitati, in alta localitate are dreptul la:
    a) rambursarea costului transportului pentru el si membrii familiei sale, precum si pentru bunurile din gospodaria sa;
    b) plata unei indemnizatii egale cu salariul de baza net din ultima luna;
    c) un concediu platit de 5 zile lucratoare, in vederea mutarii efective, acordat la cererea sa.
    (2) Mutarea in alta localitate se va putea face, in toate cazurile, numai cu asigurarea unei locuinte de serviciu, in conditiile legii.
    (3) De drepturile prevazute la alin. (1) beneficiaza si functionarii publici care solicita sa fie transferati in alta unitate situata intr-o localitate diferita de cea de domiciliu, daca in cererea de transfer s-a facut aceasta mentiune.
    (4) Plata drepturilor respective se suporta de catre autoritatea sau institutia publica la care se face transferul.
    Art. 41
    (1) La incadrarea intr-o autoritate, institutie publica sau unitate din alta localitate decat cea de domiciliu, in primul an de activitate dupa absolvirea studiilor functionarii publici beneficiaza de o indemnizatie de instalare egala cu un salariu de baza corespunzator functiei de debutant in care urmeaza sa fie incadrati.
    (2) Indemnizatia de instalare poate fi egala cu doua salarii de baza pentru acele localitati unde atragerea specialistilor se face cu mare greutate. Lista localitatilor respective se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor, dupa consultarea organizatiilor sindicale din administratia publica.
    (3) Functionarii publici care au beneficiat de indemnizatia de instalare si care ulterior au demisionat sau au incetat raporturile de serviciu din motive imputabile lor inainte de implinirea unui an de la instalare vor restitui, in conditiile legii, indemnizatia primita, calculata proportional cu perioada ramasa pana la expirarea termenului de un an.
    Art. 42
    (1) Functionarii publici care isi continua studiile beneficiaza de concedii de studii potrivit legii. In cazul in care conducatorul autoritatii sau institutiei publice apreciaza ca studiile sunt utile autoritatii sau institutiei publice in care functionarul public isi desfasoara activitatea, pe perioada concediului de studii acordat, in limita a 30 de zile lucratoare anual din acesta, functionarului public respectiv i se platesc salariul de baza corespunzator functiei indeplinite si, dupa caz, sporul de vechime.
    (2) Functionarii publici care urmeaza o forma de specializare sau perfectionare pe o durata mai mare de o luna, dar nu mai mult de un an, si primesc pe aceasta perioada drepturile salariale sunt obligati sa se angajeze in scris ca vor lucra de la 1 la 5 ani in autoritatea sau institutia publica respectiva. In cazul nerespectarii angajamentului, acestia vor restitui autoritatii sau institutiei publice drepturile salariale primite pe perioada cursurilor de specializare sau perfectionare, proportional cu timpul ramas pana la implinirea termenului, precum si celelalte drepturi acordate, pe aceeasi perioada, de autoritatea sau institutia publica trimitatoare, cu exceptia cazului in care functionarii publici respectivi nu mai detin functiile publice din motive neimputabile acestora sau in cazul transferului in interesul serviciului. Prevederile prezentului alineat se aplica si in situatia prevazuta la alin. (1).
    (3) In afara concediului de odihna, functionarii publici au dreptul, in conditiile legii, la zile de concediu platit in cazul urmatoarelor evenimente familiale deosebite:
    a) casatoria functionarului public - 5 zile lucratoare;
    b) nasterea sau casatoria unui copil - 3 zile lucratoare;
    c) decesul sotului sau al unei rude ori afin pana la gradul III inclusiv al functionarului public - 3 zile lucratoare.

    CAP. 3
    Dispozitii finale si comune

    Art. 43
    (1) Personalul institutiilor si autoritatilor care se reorganizeaza sau isi schimba raporturile de subordonare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, cu modificarile ulterioare, isi mentine nivelul salarizarii prevazut prin actele normative in vigoare, la care se aplica cresterile salariale prevazute la art. 1.
    (2) In cazul in care salariul de baza majorat cu 6% de la data de 1 ianuarie 2004 si cu 6% incepand cu data de 1 octombrie 2004 se situeaza sub salariul de baza minim brut pe tara, se acorda salariul de baza minim brut pe tara.
    Art. 44
    Personalul din sectorul bugetar necuprins in prezenta ordonanta de urgenta, salarizat potrivit legilor speciale, altele decat cele prevazute la art. 3, va beneficia de cresteri salariale in anul 2004 prin modificarea in mod corespunzator a prevederilor din actele normative respective.
    Art. 45
    (1) Pentru acordarea sporului de vechime in munca, angajatorul va lua in considerare integral si perioadele lucrate anterior in alte domenii de activitate decat cele bugetare.
    (2) Pensionarii pentru limita de varsta, care se angajeaza pe baza unui contract individual de munca in sectorul bugetar, potrivit legii, beneficiaza de sporul de vechime corespunzator vechimii in munca dobandite in intreaga activitate.
    Art. 46
    (1) Personalul din sectorul bugetar are dreptul in fiecare an calendaristic la un concediu de odihna si la alte concedii, in conditiile legii.
    (2) Durata minima a concediului de odihna este de 20 de zile lucratoare pe an.
    (3) La determinarea indemnizatiei de concediu de odihna se vor lua in calcul, pe langa salariul de baza, si sporurile de care beneficiaza, potrivit legii.
    (4) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an. In cazul in care, din motive justificate, personalul din sectorul bugetar nu a putut efectua concediul de odihna la care avea dreptul intr-un an calendaristic, cu acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul pana la sfarsitul anului urmator.
    (5) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii raporturilor juridice de munca sau de serviciu in cazul functionarilor publici.
    (6) Celelalte prevederi din Hotararea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare, republicata, cu modificarile ulterioare, raman in vigoare.
    (7) Indemnizatia de concediu de odihna se plateste de catre angajator cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de plecarea in concediu.
    Art. 47
    Drepturile salariale stabilite personalului bugetar corespunzator structurii organizatorice si numarului maxim de posturi aprobate potrivit legii se vor acorda in acelasi cuantum si in cazul in care structura organizatorica sau raporturile de subordonare si numarul maxim de posturi se modifica, potrivit legii, in cursul anului.
    Art. 48
    (1) Ordonatorii principali de credite pot aproba, o data pe trimestru, pana la data de 1 septembrie, in limita numarului maxim de posturi prevazut in anexele la Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 si in Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003 si cu incadrarea in nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile, numai pentru posturile vacante, utilizarea unui numar mai mare de posturi de nivel inferior sau de acelasi nivel prin reducerea corespunzatoare a unui numar de posturi de nivel superior, precum si modificarea in ceea ce priveste calitatea acestor posturi, cu avizul Ministerului Finantelor Publice. Fac exceptie de la aviz Administratia Prezidentiala, Camera Deputatilor, Senatul, Curtea Constitutionala, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului si Consiliul Concurentei.
    (2) Prevederile alin. (1) privind modificarea in ceea ce priveste calitatea posturilor se aplica corespunzator si ordonatorilor principali de credite din administratia publica locala, numai cu avizul Ministerului Administratiei si Internelor, iar pentru functiile publice numai cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
    (3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica pentru functiile publice numai in limita posturilor prevazute in Planul de ocupare a functiilor publice, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
    Art. 49
    (1) Solutionarea contestatiilor in legatura cu stabilirea salariilor de baza, sporurilor, premiilor si a altor drepturi care se acorda potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta este de competenta ordonatorilor de credite.
    (2) Contestatiile vor fi depuse in termen de 5 zile de la data luarii la cunostinta de actul de stabilire a salariului.
    (3) Ordonatorii de credite vor solutiona contestatiile in termen de 10 zile, cu avizul organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, cu avizul reprezentantilor functionarilor publici, acolo unde nu sunt astfel de organizatii sindicale.
    (4) Impotriva masurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana in cauza se poate adresa instantei de contencios administrativ sau, dupa caz, instantei judecatoresti competente, potrivit legii, in termen de 30 de zile de la data comunicarii solutionarii contestatiei.
    Art. 50
    (1) Salariile de baza, soldele si indemnizatiile lunare sunt brute si impozabile, potrivit legii.
    (2) Salariile de baza, soldele si indemnizatiile lunare calculate pentru prima etapa si a doua etapa de majorare, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, vor fi rotunjite din 1.000 lei in 1.000 de lei in favoarea salariatilor.
    Art. 51
    Prevederile prezentei ordonante de urgenta se intregesc cu dispozitiile din cuprinsul actelor normative speciale care reglementeaza salarizarea si alte drepturi pentru personalul din sectorul bugetar.
    Art. 52
    Prevederile prezentei ordonante de urgenta intra in vigoare pe data de 1 ianuarie 2004.
    Art. 53
    Incepand cu anul 2005 cresterile salariale ale personalului din sectorul bugetar, ca urmare a evolutiei prognozate a indicelui preturilor de consum, pot fi aprobate prin hotarare a Guvernului.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Ion Giurescu,
                         secretar de stat

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la OUG 123/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 123 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    ZI BUNA SI BINE AȚI VENIT LA ASDA FINANCE LTD Ai nevoie de finanțare 100%? Pot să vă rezolv nevoile financiare cu o problemă a spatelui cu o rată a dobânzii de 3%. Indiferent de circumstanțele dvs., lucrător pe cont propriu, pensionar, aveți un rating de credit slab, vă putem ajuta. rambursare flexibilă, Contactați-ne la: asdaservices24@gmail.com Aplică acum pentru toate tipurile de împrumuturi și obține bani urgent! * Înființarea unei francize * Achiziție de afaceri * Expansiunea afacerii * Proiect de capital/infrastructură * Achizitie imobiliara comerciala * Executarea contractului * Finanțarea comerțului etc. Salutari,
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    HEAD PÄEVA JA TERE TULEMAST ASDA FINANCE LTD Kas vajate 100% rahalisi vahendeid? Saan lahendada teie rahalised vajadused alaseljaprobleemiga, mille intressimäär on 3%. Olenemata teie olukorrast, füüsilisest isikust ettevõtja, pensionil, halva krediidireitinguga, saame aidata. paindlik tagasimakse, võtke meiega ühendust aadressil: asdaservices24@gmail.com Taotlege kohe igat tüüpi laenu ja hankige raha kiiresti! * Frantsiisi käivitamine * Ettevõtte omandamine * Äritegevuse laiendamine * Kapitali / infrastruktuuri projekt * Ärikinnisvara ost * Lepingu täitmine * Kaubanduse finantseerimine jne. Lugupidamisega
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I’m very excited to speak about Elite Wizard Bitcoin Recovery, this cyber security company was able to assist me in recovering my stolen digital funds and cryptocurrency. I’m truly amazed by their excellent service and professional work. I never thought I could get back my funds until I approached them with my problems and provided all the necessary information. It took them 72 hours to recover my funds and I was amazed. Without any doubt, I highly recommend Elite Wizard Bitcoin Recovery for all your cryptocurrency recovery, digital funds recovery, hacking, and cybersecurity-related issues. Email: eliterecovery247@cyber-wizard.com WhatsApp: +1 (740) 688-0116 Call: +1 (805) -386-9670
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I was once lured into a crypto currency investment platform that I came across on Instagram. I lost about $508,000 to this evil scheme after I invested and accumulated profits, I was denied withdrawals on the specified date. I wrote to the customer support but I was given no feedback, I knew I had been scammed and I started to search for a way to recover my crypto.. I considered myself fortunate that I stumbled upon a post on the internet web about a Recovery Expert Jeanson James Ancheta wizard. I would highly recommend Jeanson James Ancheta wizard agent to anyone who wants to recover their lost funds from any scam. He is the best in the business and will do anything possible to help you get your money back. I never thought it would be possible to get back crypto once it is sent but I'm super happy and grateful for the services of Jeanson James Ancheta wizard. Kindly reach out to him if you need any help.(jeansonjamesanchetawizard62@gmail.com) or WhatsApp number: +4531898073 or Telegram number: +4571398534.
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I know of a group of private investigators who can help you with they are also hackers but prefer to be called private investigators They can help with your bitcoin issues and your clients will be happy doing business with you,they can also help yo with your bad credit score,hacking into phones,binary recovery,wiping criminal records,increase school score, stolen files in your office or school,blank atm etc. Just name it and you will live a better life Contact +1(410}6350697 Premiumhackservices@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
     After losing over $300,000.00 to fraudulent stock brokers who operated under the name "fxtradebit," I found myself drowning in debt. However, I was fortunate enough to come across Century Hackers Group. They played a crucial role in my journey towards recovery by exposing the true nature of the scammers. Initially, I was on the verge of paying the requested transfer fees out of desperation to retrieve my money, but the recovery hacker from Century hackers intervened. They revealed that the scammers were impostors and that their company was merely a copycat of a legitimate one. This revelation devastated me, but Century Hackers used their expertise to trace the money back to the accounts and wallets where I had sent it. Their remarkable efforts turned the situation in my favor , for which I am immensely grateful to Century hackers . You can reach them through email as well century@cyberservices.com or WhatsApp: +3197005034955
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 123/2003
Ordonanţa 38 2003
privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor
OUG 196 2002
privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2003 personalului din invatamant, salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din invatamant, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica
OUG 191 2002
privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica
OUG 192 2002
privind reglementarea drepturilor de natura salariala ale functionarilor publici
OUG 177 2002
privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor
OUG 66 2002
pentru stabilirea unor masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant
OUG 33 2002
privind modificarea cap. I din anexa nr. 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din invatamant, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica
OUG 160 2000
privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi
OUG 24 2000
privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar
OUG 8 2000
pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din invatamant, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica
Legea 142 1999
privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
Legea 138 1999
privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii
Ordonanţa 65 1998
privind salarizarea diplomatilor
Legea 154 1998
privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica
Legea 128 1997
privind Statutul personalului didactic
Legea 50 1996
privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti
Ordonanţa 9 2005
privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica
OUG 92 2004
privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005
OUG 82 2004
privind unele masuri in domeniul functiei publice
Legea 400 2004
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 46/2004 pentru completarea art. 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
OUG 68 2004
privind unele masuri in domeniul invatamantului
OUG 46 2004
pentru completarea art. 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
Legea 164 2004
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu