E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 1 din actul OUG 177 2002 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 23 2005
Articolul 11 din actul OUG 177 2002 abrogat de articolul 2 din actul Legea 601 2004
Articolul 1 din actul OUG 177 2002 modificat de articolul 2 din actul Legea 601 2004
OUG 177 2002 in legatura cu Legea 184 2004
OUG 177 2002 modificat de articolul 3 din actul OUG 123 2003
OUG 177 2002 aprobat de Legea 347 2003
Articolul 2 din actul OUG 177 2002 modificat de Legea 347 2003
Articolul 5 din actul OUG 177 2002 modificat de Legea 347 2003
Articolul 21 din actul OUG 177 2002 modificat de Legea 347 2003
Articolul 34 din actul OUG 177 2002 modificat de Legea 347 2003
Articolul 40 din actul OUG 177 2002 modificat de Legea 347 2003
Articolul 43 din actul OUG 177 2002 modificat de Legea 347 2003
Articolul 45 din actul OUG 177 2002 articole noi... Legea 347 2003
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 177 din  6 decembrie 2002

privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 924 din 18 decembrie 2002


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Salarizarea magistratilor de la instantele judecatoresti si parchete se face tinandu-se seama de caracterul justitiei de putere in stat, precum si de incompatibilitatile si interdictiile prevazute pentru magistrati de Constitutie si de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Totodata stabilirea salarizarii se face avandu-se in vedere rolul, raspunderea si complexitatea activitatii, pregatirea si competenta profesionala a magistratilor.
    Art. 2
    (1) Indemnizatiile pentru magistrati se stabilesc pe baza valorii de referinta sectoriala, prevazuta de lege pentru functiile de demnitate publica alese si numite din cadrul autoritatilor legislativa si executiva. Aceasta valoare, actualizata periodic potrivit dispozitiilor legale, se aplica de drept si magistratilor in temeiul prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Valoarea de referinta sectoriala prevazuta la alin. (1) constituie baza de calcul pentru stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare a magistratilor.
    (3) Ordonatorii principali de credite calculeaza nivelurile indemnizatiilor lunare ce corespund coeficientilor de multiplicare prevazuti in anexa nr. 1 si valorii de referinta sectoriala stabilite potrivit alin. (1), rotunjite din mie in mie de lei in favoarea personalului.

    CAP. 2
    Salarizarea magistratilor

    Art. 3
    (1) Magistratii au dreptul, pentru activitatea desfasurata, la o indemnizatie de incadrare bruta lunara, stabilita pe functii, in raport cu nivelul instantelor si parchetelor si cu vechimea in magistratura.
    (2) Coeficientii de multiplicare pe baza carora se stabileste indemnizatia de incadrare bruta lunara a magistratilor sunt prevazuti la cap. A al anexei nr. 1.
    (3) Magistratii stagiari vor beneficia, in perioada stagiului, de coeficienti de multiplicare corespunzatori fiecarei etape de stagiu, cu conditia promovarii examenelor prevazute de lege.
    Art. 4
    (1) Magistratii beneficiaza, in raport cu vechimea efectiva in functiile de judecator, procuror, magistrat-asistent la Curtea Suprema de Justitie sau de personal asimilat magistratilor, de o majorare a indemnizatiei stabilite potrivit art. 3 alin. (2), calculata in procente la indemnizatia bruta, dupa cum urmeaza:
    - de la 5 la 10 ani     -  5%;
    - de la 10 la 15 ani    - 10%;
    - de la 15 la 20 de ani - 15%;
    - peste 20 de ani       - 20% .
    (2) Indemnizatia majorata potrivit alin. (1) se acorda de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea efectiva in functiile prevazute la alin. (1) si constituie indemnizatia de incadrare bruta lunara.
    (3) Indemnizatia de incadrare majorata potrivit alin. (1) se ia in calcul la stabilirea pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale, la stabilirea, recalcularea si actualizarea pensiei de serviciu, reglementata de Legea nr. 92/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a oricaror alte drepturi ce se determina pe baza veniturilor salariale.
    Art. 5
    Magistratii care poseda titlul stiintific de "doctor in drept" sau "doctor docent in drept" beneficiaza, la cerere, de un spor de 15% din indemnizatia de incadrare bruta lunara, care se acorda de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a solicitat.
    Art. 6
    Magistratii care functioneaza la instante si parchete din mediul rural beneficiaza de indemnizatii de incadrare majorate cu pana la 10% . Majorarea se stabileste in functie de gradul de izolare a localitatii si de conditiile concrete de viata, prin ordin al ministrului justitiei sau, dupa caz, al procurorului general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.
    Art. 7
    (1) Magistratii pensionari pentru limita de varsta, care sunt reincadrati potrivit legii, beneficiaza de cumulul pensiei cu indemnizatia de incadrare bruta lunara corespunzatoare functiei si vechimii in magistratura, precum si de celelalte drepturi reglementate de lege.
    (2) La incetarea activitatii magistratii prevazuti la alin. (1) au dreptul la recalcularea pensiei.
    (3) Prevederile alin. (1) si (2) sunt aplicabile, in mod corespunzator, si magistratilor care beneficiaza de pensie de serviciu, potrivit Legii nr. 92/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 8
    (1) Promovarea magistratilor in functii de executie se face in conditiile prevazute de Legea nr. 92/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza de examen. Modul de organizare si de desfasurare a examenului se stabileste prin regulament aprobat de ministrul justitiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.
    (2) Promovarea pe loc in functii de executie, in raport cu nivelul instantei sau al parchetului, se face in functia imediat superioara, daca cel in cauza are o activitate meritorie atestata prin acordarea calificativului "foarte bine" in ultimii patru ani, precum si vechimea in magistratura prevazuta de lege numai ca judecator sau procuror, cu respectarea celorlalte conditii prevazute de Legea nr. 92/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Numarul posturilor pentru care se poate face promovarea pe loc se stabileste pentru judecatori de ministrul justitiei, iar pentru procurori, de catre procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, in functie de conditiile concrete ale fiecarei instante sau, dupa caz, ale fiecarui parchet, precum si de resursele bugetare aprobate. Prevederile alin. (1) sunt aplicabile.
    Art. 9
    Procurorii din cadrul Parchetului National Anticoruptie sunt salarizati cu indemnizatii de incadrare brute lunare in aceleasi conditii ca si procurorii Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, beneficiind de coeficientii de multiplicare prevazuti la nr. crt. 3 - 11 din cap. A al anexei nr. 1, in raport cu functiile pe care le exercita.
    Art. 10
    (1) Magistratii care sunt delegati sau detasati in conditiile Legii nr. 92/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la instante sau parchete inferioare isi pastreaza indemnizatia de incadrare bruta lunara si celelalte drepturi prevazute de lege. In cazul in care detasarea se face la instante sau parchete de nivel superior, magistratii beneficiaza de indemnizatia de incadrare bruta lunara si de celelalte drepturi cuvenite la aceste instante sau, dupa caz, parchete.
    (2) Drepturile care se acorda pe timpul detasarii sau trecerii temporare intr-o alta functie se suporta de institutia in care persoana in cauza isi desfasoara activitatea.
    Art. 11
    (1) Judecatorii care compun completele specializate pentru judecarea infractiunilor de coruptie, potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare, primesc un spor de 30% din indemnizatia de incadrare bruta lunara.
    (2) Pentru activitatea specializata de combatere a infractiunilor de coruptie sporul de 30% din indemnizatia de incadrare bruta lunara, prevazut la alin. (1), se acorda procurorului general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, procurorilor si specialistilor de inalta calificare din cadrul Parchetului National Anticoruptie, precum si procurorilor care participa la sedintele de judecata ale completelor specializate pentru judecarea infractiunilor de coruptie.
    (3) Modul de acordare a sporului de 30% din indemnizatia de incadrare bruta lunara pentru personalul prevazut la alin. (1) si (2) se stabileste prin norme aprobate prin ordin al ministrului justitiei.
    Art. 12
    Personalul de specialitate juridica din Ministerul Justitiei si Institutul National al Magistraturii asimilat magistratilor conform Legii nr. 92/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, personalul de specialitate juridica din Centrul de Pregatire si Perfectionare a Grefierilor si a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate, consilierii juridici din Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie, specialistii de inalta calificare din cadrul Parchetului National Anticoruptie, precum si personalul de specialitate al Institutului National de Criminologie se salarizeaza in raport cu vechimea in magistratura sau, dupa caz, in specialitate, potrivit prevederilor cap. B al anexei nr. 1.
    Art. 13
    Indemnizatiile de incadrare brute lunare si celelalte drepturi ale magistratilor se stabilesc, potrivit legii, de ministrul justitiei sau de procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, dupa caz.
    Art. 14
    Indemnizatiile membrilor Consiliului Superior al Magistraturii sunt prevazute in anexa nr. 2.

    CAP. 3
    Salarizarea si alte drepturi ale magistratilor consultanti

    Art. 15
    (1) Magistratii consultanti numiti in conditiile Legii nr. 92/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt remunerati cu indemnizatia corespunzatoare nivelurilor de salarizare prevazute, dupa caz, la nr. crt. 28 - 32 din cap. A al anexei nr. 1, in raport cu vechimea in functii juridice.
    (2) Magistratii consultanti beneficiaza de drepturile prevazute la art. 5, 21, art. 25 alin. (1), art. 27, 28 si 30.
    Art. 16
    In cazul in care magistratii consultanti sunt numiti sau functioneaza ori sunt delegati la instante care au sediul in alte localitati decat cele in care isi au domiciliul, acestia beneficiaza de cheltuieli de transport, diurna si cazare, potrivit dispozitiilor legale aplicabile personalului din unitatile bugetare.

    CAP. 4
    Alte drepturi ale magistratilor

    Art. 17
    (1) Magistratii care sunt detasati sau delegati in alta localitate beneficiaza de diurna de 2% din indemnizatia de incadrare bruta lunara, dar nu mai putin decat cuantumul prevazut pentru personalul din unitatile bugetare, de decontarea cheltuielilor de cazare la structuri de primire turistice de categoria pana la 3 stele inclusiv, precum si de decontarea transportului cu orice categorie de tren clasa I, vagon de dormit clasa I, avion ori alte mijloace de transport, dupa caz. De aceste drepturi beneficiaza si magistratii care se deplaseaza pentru sustinerea examenului de capacitate sau a altor examene prevazute de Legea nr. 92/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) In situatia in care magistratii nu beneficiaza de cazare in conditiile prevazute la alin. (1), acestia au dreptul la o suma egala cu 0,5% din indemnizatia de incadrare bruta lunara pentru fiecare noapte de cazare.
    (3) In cazul in care deplasarea se face cu autoturismul, magistratii beneficiaza de decontarea valorii a 7,5 litri carburant la suta de kilometri. Aceste drepturi nu se platesc in cazul cand autoturismul apartine institutiei.
    (4) Prevederile alin. (1) - (3) se aplica pe toata durata delegarii sau detasarii.
    (5) Prevederile alin. (1) - (3) se completeaza, dupa caz, cu reglementarile aplicabile personalului din institutiile publice.
    Art. 18
    Magistratii, indiferent de functia pe care o detin, detasati in functii de director general al Directiei Generale a Penitenciarelor, directori in cadrul Directiei Generale a Penitenciarelor sau directori de penitenciare beneficiaza pe durata detasarii de indemnizatia de incadrare bruta lunara de judecator sau, dupa caz, de procuror, prevazuta de lege pentru instanta de judecata sau parchetul de la care provin, la care se adauga indemnizatia de conducere prevazuta de lege pentru functia de conducere in care sunt detasati, precum si de drepturile prevazute in legile speciale.
    Art. 19
    Magistratii numiti temporar intr-o functie de conducere, in cazul in care titularul acesteia lipseste din institutie o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice si nu beneficiaza de salariu pe perioada respectiva, au dreptul la indemnizatia bruta lunara prevazuta la anexa nr. 1, corespunzatoare functiei pe care o preiau.
    Art. 20
    Activitatea profesionala a magistratilor si a personalului de specialitate salarizati potrivit prezentei ordonante de urgenta se evalueaza anual cu calificative de "foarte bine", "bine", "satisfacator" sau "nesatisfacator", conform metodologiei aprobate, dupa caz, de ministrul justitiei sau procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.
    Art. 21
    (1) Pentru activitatea desfasurata magistratii si personalul de specialitate salarizati potrivit prezentei ordonante de urgenta beneficiaza, la sfarsitul anului calendaristic, de un premiu anual egal cu indemnizatia de incadrare bruta din ultima luna a anului pentru care se face premierea.
    (2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului premiul se acorda proportional cu perioada in care au lucrat, luandu-se in calcul indemnizatia de incadrare bruta din ultima luna de activitate.
    (3) Premiile anuale pot fi reduse sau nu se acorda in cazul persoanelor care in cursul anului au desfasurat activitati profesionale nesatisfacatoare ori au savarsit abateri pentru care au fost sanctionate disciplinar. Aceste drepturi nu se acorda in cazul persoanelor care au fost suspendate sau inlaturate din functie pentru fapte imputabile lor.
    Art. 22
    In cazul in care ordonatorul principal de credite bugetare realizeaza economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, acesta poate acorda premii in cursul anului, in limita a 5% din fondul de salarii prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli, personalului care asigura realizarea activitatii ce revenea posturilor din care au provenit economiile.
    Art. 23
    Ministerul Justitiei si Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie pot constitui un fond de premiere lunar prin aplicarea unei cote de pana la 2% asupra fondului de salarii prevazut in bugetele de venituri si cheltuieli ale fiecarei unitati. Din acest fond pot fi acordate premii in cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la obtinerea unor rezultate in activitate apreciate ca valoroase.
    Art. 24
    Criteriile pentru acordarea premiilor prevazute la art. 21 - 23 se aproba prin ordin, dupa caz, de ministrul justitiei sau de procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.
    Art. 25
    (1) Magistratii, precum si personalul de specialitate prevazut de prezenta ordonanta de urgenta, mutati in interesul serviciului in alta localitate, in cadrul instantelor judecatoresti, parchetelor si unitatilor din subordinea Ministerului Justitiei, au dreptul la:
    a) rambursarea costului transportului pentru ei si membrii familiilor lor, precum si pentru bunurile din gospodarie;
    b) plata unei indemnizatii egale cu indemnizatia de incadrare bruta lunara la data mutarii efective in alta localitate;
    c) plata unei indemnizatii egale cu 1/4 din indemnizatia de incadrare bruta lunara pentru fiecare membru de familie mutat efectiv impreuna cu titularul dreptului;
    d) un concediu platit de 5 zile lucratoare, in vederea mutarii efective, acordat la cererea celui in cauza.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica si magistratilor numiti in functii dupa promovarea examenului de capacitate, daca numirea se face la o instanta din alta localitate decat cea in care au functionat ca magistrati stagiari.
    (3) Mutarea in alta localitate se va putea face in toate cazurile cu asigurarea unei locuinte de serviciu de catre Ministerul Justitiei sau Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie, dupa caz.
    Art. 26
    (1) Magistratii care nu beneficiaza de locuinta proprietate personala ori carora nu li s-a atribuit locuinta de catre autoritatile administratiei publice locale sau locuinta de serviciu in localitatea in care isi desfasoara activitatea au dreptul la compensarea diferentei dintre chiria ce s-ar stabili pentru o locuinta de serviciu, potrivit legii, si chiria platita pe baza unui contract de inchiriere incheiat in conditiile legii. Compensarea nu se acorda in cazul in care contractul de inchiriere este incheiat cu rude de gradul I sau II. Acest drept nu este de natura salariala si nu se impoziteaza.
    (2) Magistratii care nu beneficiaza de locuinta in localitatea in care isi desfasoara permanent activitatea si carora nu li se acorda compensarea chiriei in conditiile alin. (1) au dreptul la plata cheltuielilor de deplasare pentru transportul intre localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta si localitatea unde isi are sediul instanta sau parchetul, la nivelul contravalorii unui abonament lunar. In situatia in care nu exista mijloace de transport intre aceste localitati, iar magistratii efectueaza deplasarea cu autoturismul, acestia beneficiaza de decontarea contravalorii a 7,5 litri carburant la suta de kilometri, pentru perioada in care au lucrat efectiv.
    (3) Cheltuielile de transport compensate potrivit alin. (2) nu se impoziteaza.
    (4) Locuintele de serviciu nu pot fi vandute magistratilor si nici altor categorii de personal.
    (5) Magistratii care au instrainat o locuinta proprietate personala dupa data numirii in functie nu beneficiaza de prevederile alin. (1) - (3).
    Art. 27
    (1) Magistratii, precum si familiile acestora beneficiaza, ca masura de protectie sociala, de inlesniri stabilite prin ordin al ministrului justitiei sau al procurorului general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, dupa caz, cu privire la folosirea caselor de odihna, a sanatoriilor si a altor amenajari recreative si sportive aflate in proprietatea sau in administrarea Ministerului Justitiei si, respectiv, a Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie.
    (2) Magistratii in activitate sau pensionari, precum si sotul sau sotia si copiii aflati in intretinerea acestora beneficiaza in mod gratuit de asistenta medicala, medicamente si proteze, in conditiile respectarii dispozitiilor legale privind plata contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate.
    (3) Conditiile de acordare gratuita a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministrului justitiei si procurorului general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie. Aceste drepturi nu se impoziteaza.
    Art. 28
    In perioada concediului de odihna magistratii, precum si celalalt personal prevazut de prezenta ordonanta de urgenta beneficiaza, o singura data pe an, de transport gratuit dus-intors intre localitatea de domiciliu si localitatea din tara in care isi petrec concediul de odihna sau de decontarea valorii a 7,5 litri carburanti la suta de kilometri, in cazul in care deplasarea intre localitatea de domiciliu si localitatea din tara unde isi petrec concediul se face cu autoturismul.
    Art. 29
    (1) Absolventii, in primul an de activitate, incadrati ca magistrati sau personal de specialitate prevazut de prezenta ordonanta de urgenta in unitati din justitie si in parchete situate in alta localitate decat cea de domiciliu beneficiaza de o indemnizatie de instalare egala cu indemnizatia de incadrare bruta lunara corespunzatoare functiei, gradului sau treptei in care urmeaza sa fie incadrati. Aceasta indemnizatie se acorda si absolventilor incadrati in Ministerul Justitiei.
    (2) In cazul in care absolventul este incadrat intr-o unitate din mediul rural, indemnizatia va fi egala cu doua indemnizatii de incadrare brute lunare.
    (3) Prin ordin al ministrului justitiei sau al procurorului general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, dupa caz, se poate aproba ca pentru absolventii facultatilor de drept sa se acorde indemnizatia prevazuta la alin. (2) si in cazul angajarii lor in localitati in care atragerea juristilor se face cu mare greutate.
    (4) Drepturile prevazute la alin. (1) - (3) se inscriu in carnetul de munca si se acorda o singura data in timpul activitatii.
    (5) Drepturile acordate conform alin. (1) - (3) se restituie si se anuleaza din carnetul de munca, daca cel in cauza paraseste unitatea sau localitatea din motive care ii sunt imputabile in perioada de 2 ani de la numirea in functie.
    Art. 30
    (1) Pentru conditii deosebite de munca, grele, vatamatoare sau periculoase, la instantele judecatoresti si parchete, se acorda un spor de 15% din indemnizatia de incadrare bruta lunara, proportional cu timpul efectiv lucrat in aceste conditii.
    (2) Conditiile de acordare a sporului prevazut la alin. (1) se aproba de ministrul justitiei sau, dupa caz, de procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, in functie de conditiile deosebite, grele, vatamatoare sau periculoase, stabilite potrivit legii, daca cel putin 70% din activitate se desfasoara in aceste conditii.
    Art. 31
    (1) Magistratii si personalul de specialitate prevazut de prezenta ordonanta de urgenta, trimisi in strainatate, invitati pe contul organizatiilor sau al altor parteneri straini, pentru actiuni in interesul serviciului, beneficiaza in tara de drepturile stabilite prin regulamentul aprobat prin ordin al ministrului justitiei sau, dupa caz, al procurorului general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, cu respectarea limitelor maxime aplicabile in institutiile publice.
    (2) Pentru deplasarile in strainatate dispuse de ministrul justitiei sau de procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie cheltuielile necesare, inclusiv indemnizatia de cazare si diurna in valuta, se aproba de cel care a dispus deplasarea, in limitele reglementarilor aplicabile personalului institutiilor publice.
    (3) Pentru magistrati cheltuielile de deplasare in strainatate - diurna, cheltuieli de transport si cazare - se acorda potrivit dispozitiilor prevazute de lege pentru secretarii de stat.
    Art. 32
    (1) Magistratii care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca, fiind incadrati in gradul I sau II de invaliditate, in urma savarsirii impotriva lor a unor fapte prevazute de legea penala, in timpul sau in legatura cu serviciul, vor primi pe perioada invaliditatii o pensie egala cu indemnizatia de incadrare bruta lunara avuta la data survenirii invaliditatii si vor beneficia o singura data de o compensatie egala cu de cinci ori aceeasi indemnizatie bruta.
    (2) Magistratii care si-au pierdut partial capacitatea de munca, in conditiile alin. (1), fiind incadrabili in gradul III de invaliditate, si care nu mai pot exercita in continuare profesia vor beneficia de o pensie egala cu cel putin jumatate din indemnizatia de incadrare bruta avuta in ultima luna de activitate, de o compensatie egala cu de trei ori aceeasi indemnizatie bruta, precum si de dreptul de a cumula, in conditiile legii, pensia cu salariul, pe care il pot primi dintr-o alta activitate desfasurata.
    (3) Urmasii magistratilor decedati in conditiile prevazute la alin. (1): sotul/sotia supravietuitoare, copiii minori si copiii majori aflati la studii, pana la implinirea varstei de 26 de ani, beneficiaza, pe perioada cat indeplinesc conditiile prevazute de reglementarile legale referitoare la pensiile de asigurari sociale din sistemul public, de o pensie unica egala cu indemnizatia de incadrare bruta lunara pe care au avut-o magistratii respectivi la data decesului.
    Art. 33
    (1) In caz de deces al magistratului, membrii familiei, care au dreptul, potrivit legii, la pensie de urmas, primesc pe o perioada de 3 luni echivalentul indemnizatiei de incadrare brute din ultima luna de activitate a celui decedat. Aceste drepturi se impoziteaza potrivit legii.
    (2) In cazul in care decizia pentru pensia de urmas nu a fost emisa din vina institutiei in termen de 3 luni de la data decesului, aceasta va achita in continuare drepturile prevazute la alin. (1), pana la emiterea deciziei pentru pensia de urmas.
    Art. 34
    Magistratii si personalul de specialitate prevazut de prezenta ordonanta de urgenta beneficiaza si de drepturile stabilite prin alte acte normative speciale.

    CAP. 5
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 35
    Magistratii si personalul de specialitate prevazut de prezenta ordonanta de urgenta, aflati in activitate la data intrarii in vigoare a acesteia, se considera ca indeplinesc conditiile legale pentru functia in care sunt incadrati.
    Art. 36
    (1) Magistratii militari de la instantele si parchetele militare, precum si din Directia instantelor militare din Ministerul Justitiei si Sectia parchetelor militare din cadrul Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie beneficiaza de drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, precum si de drepturile reglementate de legislatia aplicabila personalului militar din Ministerul Apararii Nationale.
    (2) Magistratii militari pot opta intre pensia de serviciu stabilita in conditiile Legii nr. 92/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si pensia militara de serviciu, putand beneficia de prevederile legale mai favorabile.
    Art. 37
    (1) Statele de personal si statele de functii se intocmesc in limita numarului de posturi legal aprobat.
    (2) Statele de personal si statele de functii pentru curtile de apel, tribunale si judecatorii, pentru parchetele de pe langa aceste instante, pentru Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie, pentru Parchetul National Anticoruptie, pentru Ministerul Justitiei si unitatile subordonate se aproba de catre ministrul justitiei. Statele de functii pentru instante si parchete se avizeaza de catre Consiliul Superior al Magistraturii. Statele de personal si statele de functii pentru parchete se propun de catre procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie.
    Art. 38
    Drepturile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta pentru magistrati se acorda si personalului de specialitate juridica asimilat magistratilor, potrivit prevederilor Legii nr. 92/1992, republicata, cu modificarile ulterioare.
    Art. 39
    (1) Judecatorii financiari din Colegiul jurisdictional al Curtii de Conturi, judecatorii financiari inspectori din Sectia jurisdictionala a Curtii de Conturi, procurorii financiari si procurorii financiari inspectori de pe langa Curtea de Conturi sunt salarizati cu coeficientii de multiplicare prevazuti la cap. A al anexei nr. 1 pentru procurorii si, respectiv, procurorii inspectori din Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie. Presedintele Colegiului jurisdictional al Curtii de Conturi se salarizeaza la nivelul procurorului-sef de sectie din Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie.
    (2) Judecatorii financiari din cadrul colegiilor jurisdictionale ale camerelor de conturi judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si procurorii financiari de pe langa camerele de conturi se salarizeaza cu coeficientii de multiplicare prevazuti la cap. A al anexei nr. 1 pentru functiile similare din cadrul curtilor de apel si al parchetelor de pe langa aceste instante. Presedintii colegiilor jurisdictionale ale camerelor de conturi judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, se salarizeaza la nivelul vicepresedintilor curtilor de apel.
    (3) Magistratii-asistenti din cadrul Sectiei jurisdictionale a Curtii de Conturi se salarizeaza cu coeficientul de multiplicare prevazut de prezenta lege pentru judecatorii curtilor de apel.
    (4) Personalului prevazut la alin. (1) - (3) i se aplica in mod corespunzator dispozitiile art. 4.
    Art. 40
    In aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta ministrul justitiei si procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie pot emite norme metodologice comune, avizate de Consiliul Superior al Magistraturii.
    Art. 41
    Drepturile de salarizare prevazute de prezenta ordonanta de urgenta sunt brute si impozabile. Acestea vor fi actualizate prin aplicarea indexarilor acordate in conformitate cu prevederile legale.
    Art. 42
    (1) Magistratii si celelalte categorii de personal de specialitate prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, nemultumiti de modul de stabilire a drepturilor salariale, pot face contestatie, in termen de 5 zile de la data comunicarii, la organele de conducere ale Ministerului Justitiei sau Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, dupa caz. Contestatiile se solutioneaza in cel mult 30 de zile.
    (2) Impotriva hotararilor organelor de conducere se poate face plangere, in termen de 30 de zile de la comunicare, la Sectia de contencios administrativ a Curtii de Apel Bucuresti. Hotararile acestei instante sunt irevocabile.
    Art. 43
    Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica in mod corespunzator si magistratilor Curtii Supreme de Justitie.
    Art. 44
    Referirile la "salariul de baza" al magistratilor si al personalului prevazut la art. 12, cuprinse in alte acte normative, se inlocuiesc cu "indemnizatia de incadrare bruta lunara".
    Art. 45
    Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica in limita bugetelor aprobate pe anul 2003 Curtii Supreme de Justitie, Ministerului Justitiei, Ministerului Public, Curtii de Conturi, precum si bugetelor altor institutii al caror personal beneficiaza de drepturile salariale prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 46
    Magistratii si celalalt personal salarizati potrivit prezentei ordonante de urgenta nu beneficiaza de prevederile art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 187/2001 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar in anul 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 342/2002.
    Art. 47
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 48
    Valoarea de referinta sectoriala prevazuta in anexa nr. 1 se majoreaza cu 6% incepand cu data de 1 ianuarie 2003 si cu 9% incepand cu data de 1 octombrie 2003 fata de nivelul din luna septembrie 2003.
    Art. 49
    Valoarea de referinta sectoriala prevazuta in anexele nr. 2, 4, 5 si 6 la Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum a fost majorata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 187/2001, se majoreaza cu 6% incepand cu data de 1 ianuarie 2003, fata de nivelul din luna decembrie 2002 si cu 9% incepand cu data de 1 octombrie 2003, fata de nivelul din luna septembrie 2003.
    Art. 50
    (1) Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2003.
    (2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga art. 1^1, precum si celelalte dispozitii referitoare la salarizarea si alte drepturi ale magistratilor si personalului de specialitate juridica asimilat, potrivit legii, acestora, din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 563 din 18 noiembrie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul justitiei,
                         Rodica Mihaela Stanoiu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

    ANEXA 1

                             INDEMNIZATIILE
magistratilor din cadrul Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, curtilor de apel, tribunalelor, judecatoriilor, parchetelor de pe langa aceste instante, precum si ale personalului de specialitate juridica asimilat magistratilor potrivit Legii nr. 92/1992, pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

    CAP. A
    Coeficientii de multiplicare pentru indemnizatiile magistratilor

    Valoarea de referinta sectoriala = 1.833.754 lei
________________________________________________________________________________
Nr.                                                      Nivelul    Coeficientul
crt.                          Functia                    studiilor  de
                                                                    multiplicare
________________________________________________________________________________
     Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie

  1. Procuror general                                        S         17,500
  2. Prim-adjunct al procurorului general                    S         17,200
  3. Adjunct al procurorului general, procuror general       S         17,000
     al Parchetului National Anticoruptie
  4. Procuror consilier al procurorului general,             S         16,000
     procuror general adjunct al Parchetului National
     Anticoruptie
  5. Procuror sef sectie                                     S         15,750
  6. Procuror sef sectie adjunct                             S         15,500
  7. Procuror inspector-sef                                  S         15,250
  8. Procuror inspector                                      S         15,000
  9. Procuror sef serviciu                                   S         14,500
 10. Procuror sef birou                                      S         14,000
 11. Procuror                                                S         13,750

     Curti de apel, parchete de pe langa curtile de apel

 12. Presedinte, procuror general                            S         15,500
 13. Vicepresedinte, procuror general adjunct                S         15,000
 14. Judecator inspector, procuror inspector                 S         14,000
 15. Presedinte sectie, procuror sef sectie                  S         14,000
 16. Procuror sef serviciu                                   S         13,500
 17. Procuror sef birou                                      S         13,250
 18. Judecator, procuror                                     S         13,000

     Tribunale, parchete de pe langa tribunale

 19. Presedinte, prim-procuror                               S         14,500
 20. Vicepresedinte, prim-procuror adjunct                   S         14,000
 21. Presedinte sectie, procuror sef sectie                  S         13,500
 22. Procuror sef birou                                      S         13,000
 23. Judecator, procuror, peste 6 ani vechime in             S         12,500
     magistratura
 24. Judecator, procuror 4 - 6 ani vechime in                S         12,000
     magistratura

     Judecatorii, parchete de pe langa judecatorii

 25. Presedinte, prim-procuror                               S         13,500
 26. Vicepresedinte, prim-procuror adjunct                   S         13,000
 27. Presedinte sectie, procuror sef sectie                  S         12,500
 28. Judecator, procuror, peste 4 ani vechime in             S         11,500
     magistratura
 29. Judecator, procuror, 2 - 4 ani vechime in               S         11,000
     magistratura

     Magistrati stagiari

 30. Judecator, procuror 1 - 2 ani                           S          7,500
 31. Judecator, procuror 6 luni - 1 an                       S          6,000
 32. Judecator, procuror 0 - 6 luni                          S          4,500
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    1. Vechimea in magistratura si conditiile de numire in functiile de magistrat sunt cele prevazute de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Coeficientii de multiplicare de la cap. A nr. crt. 29 - 28 si 24 - 23 se acorda la implinirea vechimii prevazute de prezenta anexa in cadrul instantelor sau parchetelor de acelasi nivel. Trecerea in functii de magistrat de la o instanta sau parchet inferior la o instanta sau parchet de nivel superior si acordarea indemnizatiei corespunzatoare se fac pe baza de examen, in conditiile Legii nr. 92/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    2. La instantele si parchetele cu volum foarte mare de activitate, coeficientii de multiplicare pentru functiile prevazute la nr. crt. 12 - 17, 19 - 22 si 25 - 27 se majoreaza cu 0,200.
    Instantele si parchetele la care se aplica prevederile pct. 2 se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei si, dupa caz, al procurorului general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.

    CAP. B
    Salarizarea personalului de specialitate juridica din Ministerul Justitiei si din Institutul National al Magistraturii, asimilat magistratilor potrivit prevederilor Legii nr. 92/1992, republicata, din Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie, din Centrul de Pregatire si Perfectionare a Grefierilor si a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate, a specialistilor cu inalta calificare din Parchetul National Anticoruptie si a personalului de specialitate din Institutul National de Criminologie
________________________________________________________________________________
Nr.                                      Nivelul       Salarizarea asimilata
crt.                Functia              studiilor
________________________________________________________________________________
  1. Secretar general, director general,     S     Coeficientul de multiplicare
     consilier al ministrului justitiei            prevazut la cap. A nr. crt. 4

  2. Director la directii de                 S     Coeficientul de multiplicare
     specialitate juridica, secretar               prevazut la cap. A nr. crt. 5
     general adjunct, directorul
     Institutului National al
     Magistraturii, directorul
     Institutului National de
     Criminologie, directorul Centrului
     de Pregatire si Perfectionare a
     Grefierilor si a Celuilalt Personal
     Auxiliar de Specialitate
  3. Director adjunct la directii de         S     Coeficientul de multiplicare
     specialitate juridica, director               prevazut la cap. A nr. crt. 6
     adjunct al Institutului National al
     Magistraturii, director adjunct al
     Institutului National de
     Criminologie, director adjunct al
     Centrului de Pregatire si
     Perfectionare a Grefierilor si a
     Celuilalt Personal Auxiliar de
     Specialitate
  4. Inspector general judecatoresc          S     Coeficientul de multiplicare
     sef*)                                         prevazut la cap. A nr. crt. 7
  5. Inspector general judecatoresc,         S     Coeficientul de multiplicare
     inspector general notarial,                   prevazut la cap. A nr. crt. 8
     inspector general penitenciare
  6. Sef serviciu de specialitate            S     Coeficientul de multiplicare
     juridica                                      prevazut la cap. A nr. crt. 9
  7. Sef birou de specialitate juridica      S     Coeficientul de multiplicare
                                                   prevazut la cap. A
                                                   nr. crt. 10
  8. Consilieri de specialitate              S     Coeficientul de multiplicare
     juridica, personal de instruire de            prevazut la cap. A
     specialitate juridica la Institutul           nr. crt. 11, 18, 23, 24,
     National al Magistraturii si                  28 - 32, in raport cu
     Centrul de Pregatire si                       vechimea in magistratura
     Perfectionare a Grefierilor si a              prevazuta de
     Celuilalt Personal Auxiliar de                Legea pentru organizarea
     Specialitate, personal de                     judecatoreasca nr. 92/1992,
     specialitate la Institutul National           republicata, cu modificarile
     de Criminologie                               si completarile ulterioare,
                                                   sau, dupa caz, in
                                                   specialitate
  9. Specialisti cu inalta calificare
     din Parchetul National Anticoruptie     S     Coeficientul de multiplicare
                                                   prevazut la cap. A
                                                   nr. crt. 18
________________________________________________________________________________
    *) Adjunctul inspectorului general judecatoresc sef este salarizat cu coeficientul de multiplicare prevazut la cap. A nr. crt. 7, micsorat cu 0,100.

    ANEXA 2

                             INDEMNIZATIILE
           membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
________________________________________________________________________________
                                                    Indemnizatia in procente din
                     Functia                        indemnizatia de incadrare a
                                                    judecatorului de la
                                                    Curtea Suprema de Justitie
________________________________________________________________________________
Membrii Consiliului Superior al Magistraturii si                55%
presedintii de sedinta (ministrul justitiei si
presedintele Curtii Supreme de Justitie).
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la OUG 177/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 177 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 177/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu