E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Legea 184 2004 aproba OUG 121 2003
Legea 184 2004 modifica articolul 1 din actul OUG 121 2003
Legea 184 2004 modifica articolul 2 din actul OUG 121 2003
Legea 184 2004 modifica articolul 7 din actul OUG 121 2003
Legea 184 2004 in legatura cu OUG 177 2002
Legea 184 2004 modifica articolul 7 din actul Legea 154 1998
Legea 184 2004 modifica articolul 4 din actul Legea 21 1996
Legea 184 2004 modifica articolul 5 din actul Legea 21 1996
Legea 184 2004 modifica articolul 6 din actul Legea 21 1996
Legea 184 2004 modifica articolul 12 din actul Legea 21 1996
Legea 184 2004 modifica articolul 18 din actul Legea 21 1996
Legea 184 2004 modifica articolul 20 din actul Legea 21 1996
Legea 184 2004 modifica articolul 21 din actul Legea 21 1996
Legea 184 2004 modifica articolul 27 din actul Legea 21 1996
Legea 184 2004 modifica articolul 28 din actul Legea 21 1996
Legea 184 2004 modifica articolul 30 din actul Legea 21 1996
Legea 184 2004 modifica articolul 41 din actul Legea 21 1996
Legea 184 2004 modifica articolul 42 din actul Legea 21 1996
Legea 184 2004 modifica articolul 44 din actul Legea 21 1996
Legea 184 2004 modifica articolul 45 din actul Legea 21 1996
Legea 184 2004 modifica articolul 46 din actul Legea 21 1996
Legea 184 2004 modifica articolul 52 din actul Legea 21 1996
Legea 184 2004 modifica articolul 60 din actul Legea 21 1996
Legea 184 2004 modifica articolul 62 din actul Legea 21 1996
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 184 din 17 mai 2004

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 121/2003 pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 461 din 24 mai 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 121 din 4 decembrie 2003 pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 875 din 10 decembrie 2003, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. Partea introductiva a articolului I va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    Legea concurentei nr. 21/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 88 din 30 aprilie 1996, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:"
    2. La articolul I punctul 2, alineatul (1) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    (1) Preturile produselor si tarifele serviciilor si lucrarilor se determina in mod liber prin concurenta, pe baza cererii si ofertei. Preturile si tarifele practicate in cadrul unor activitati cu caracter de monopol natural sau al unor activitati economice, stabilite prin lege, se stabilesc si se ajusteaza cu avizul Ministerului Finantelor Publice, cu exceptia celor pentru care, prin legi speciale, sunt prevazute alte competente."
    3. La articolul I punctul 3, alineatele (3), (4), (5) si (7) ale articolului 5 vor avea urmatorul cuprins:
    "(3) Regimul exceptarii sub forma de dispensa, al deciziei de acordare a acesteia, termenele, informatiile de prezentat, durata si conditiile dispensei se stabilesc de catre Consiliul Concurentei, prin regulamente si instructiuni. Beneficiul exceptarii prevazut la alin. (2) se acorda prin decizie a Consiliului Concurentei pentru cazuri individuale de intelegeri, decizii luate de asociatii de agenti economici sau practici concertate si se stabileste prin regulamente ale Consiliului Concurentei pentru cazurile de exceptare pe categorii de intelegeri, decizii ale asociatiilor de agenti economici sau practici concertate. Agentii economici sau asociatiile de agenti economici pot solicita Consiliului Concurentei dispensa, proband indeplinirea conditiilor stabilite la alin. (2).
    (4) Categoriile de intelegeri, deciziile luate de asociatiile de agenti economici si practici concertate, exceptate prin aplicarea prevederilor alin. (2), precum si conditiile si criteriile de incadrare pe categorii de acordare si de retragere a beneficiului exceptarii se stabilesc de Consiliul Concurentei, prin regulament.
    (5) Intelegerile, deciziile luate de asociatiile de agenti economici si practicile concertate care se incadreaza in vreuna dintre categoriile exceptate prin aplicarea prevederilor alin. (2) si stabilite prin prevederile alin. (3) sunt considerate legale, fara obligatia notificarii sau obtinerii unei decizii din partea Consiliului Concurentei. Agentii economici sau asociatiile de agenti economici, care se prevaleaza de beneficiul exceptarii pe categorii, sunt tinuti sa faca dovada indeplinirii conditiilor si criteriilor prevazute la alin. (3) si (4).
    ...........................................................................
    (7) Dispensa acordata conform alin. (6) pentru o intelegere, decizie luata de o asociatie de agenti economici ori practica concertata poate fi reinnoita, la cerere, daca sunt satisfacute in continuare conditiile cerute, si poate fi revocata daca conditiile in care a fost acordata nu mai corespund; decizia de acordare a dispensei este nula daca a fost acordata pe baza unor informatii false, inexacte ori incomplete in raport cu cele solicitate."
    4. La articolul I punctul 4, partea introductiva a articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    Este interzisa folosirea in mod abuziv a unei pozitii dominante detinute de catre unul sau mai multi agenti economici pe piata romaneasca ori pe o parte substantiala a acesteia, prin recurgerea la fapte anticoncurentiale, care au ca obiect sau pot avea ca efect afectarea activitatii economice ori prejudicierea consumatorilor. Asemenea practici abuzive pot consta, in special, in:"
    5. La articolul I punctul 12, litera d) a articolului 12 va avea urmatorul cuprins:
    "d) agentii economici, inclusiv cei care fac parte din grupuri economice, realizeaza operatiuni de restructurare sau reorganizare a propriilor activitati."
    6. La articolul I punctul 18, alineatul (3) al articolului 18 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Presedintele, vicepresedintii si consilierii de concurenta trebuie sa aiba o independenta reala si sa se bucure de o inalta reputatie profesionala si probitate civica. Pentru a fi numit membru al Consiliului Concurentei se cer studii superioare, inalta competenta profesionala, o buna reputatie si vechime de minimum 10 ani in activitati din domeniile: economic, comercial, al preturilor si concurentei sau juridic."
    7. La articolul I punctul 18, alineatul (5) al articolului 18 se abroga.
    8. La articolul I punctul 18, literele e) si f) ale alineatului (9) si alineatul (12) ale articolului 18 vor avea urmatorul cuprins:
    "e) la survenirea unei incompatibilitati dintre cele prevazute la alin. (6) si (8), conform prevederilor alin. (12);
    f) prin revocare, pentru incalcarea grava a prezentei legi si pentru condamnare penala, prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, pentru savarsirea unei infractiuni.
    ...........................................................................
    (12) Membrii Consiliului Concurentei sunt obligati sa notifice de indata Consiliului survenirea oricarei situatii de incompatibilitate sau impediment dintre cele prevazute la alin. (6) si (8), ei fiind de drept suspendati din functie din momentul survenirii acestei situatii, iar daca situatia se prelungeste peste 10 zile consecutive, mandatul inceteaza si se procedeaza conform prevederilor alin. (10) si (11)."
    9. La articolul I punctul 19, articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 20
    (1) Mandatele membrilor Consiliului Concurentei incep de la data depunerii juramantului de catre acestia si expira la implinirea termenelor prevazute la art. 18 alin. (2), calculate de la aceasta data.
    (2) Daca, pana la expirarea mandatului in curs, presedintele Consiliului Concurentei desemnat pentru mandatul urmator nu va fi prestat juramantul cu respectarea dispozitiilor art. 19, membrii Consiliului Concurentei in exercitiu isi vor continua activitatea pana la depunerea juramantului de catre presedintele Consiliului, desemnat pentru mandatul urmator sub conducerea presedintelui anterior."
    10. La articolul I punctul 20, alineatele (1) si (6) ale articolului 21 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 21
    (1) Consiliul Concurentei isi desfasoara activitatea, delibereaza si ia decizii in plen si in comisii, cu majoritatea voturilor membrilor.
    ...........................................................................
    (6) Deciziile adoptate de Consiliul Concurentei in plen conform prevederilor alin. (4) se semneaza de catre presedinte, in numele Consiliului Concurentei; ele vor putea fi atacate in termen de 30 de zile de la publicare sau, dupa caz, de la comunicare, in procedura de contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti; sentinta va fi pronuntata fara drept de apel, impotriva ei putand fi declarat recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie."
    11. La articolul I punctul 24, litera b) a articolului 27 va avea urmatorul cuprins:
    "b) ia deciziile prevazute de prezenta lege pentru cazurile de incalcare a dispozitiilor art. 5, 6, 9, 13 si 16, constatate in urma investigatiilor efectuate de catre inspectorii de concurenta, in baza prevederilor legii si abilitarii cu puteri de inspectie prin ordin al presedintelui; o copie a acestui ordin va fi inmanata de inspectorii de concurenta abilitati agentului economic sau asociatiei de agenti economici supusi investigatiei."
    12. La articolul I, dupa punctul 24 se introduce un punct nou, punctul 24^1, cu urmatorul cuprins:
    "24^1. - La articolul 27, dupa litera d) se introduce litera d^1) cu urmatorul cuprins:
    <<d^1) ia decizii de retragere a beneficiului exceptarii de la prevederile art. 5 alin. (1), stabilit prin regulament al Consiliului Concurentei pentru unele categorii de intelegeri, decizii luate de asociatiile de agenti economici sau practici concertate, atunci cand constata ca acestea nu mai indeplinesc prevederile art. 5 alin. (2);">>
    13. La articolul I punctul 25, litera c) a alineatului (2) al articolului 28 va avea urmatorul cuprins:
    "c) exceptarea unor categorii de intelegeri, decizii ale asociatiilor agentilor economici sau practici concertate;"
    14. La articolul I punctul 26, alineatul (4) al articolului 28 va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Consiliul Concurentei emite ordine prin care stabileste plafoanele valorice revizuibile periodic, prevazute de prezenta lege, pune in aplicare, suspenda sau abroga propriile reglementari adoptate, dispune efectuarea de investigatii, ordona inspectii si masurile de luat in privinta agentilor economici."
    15. La articolul I, dupa punctul 27 se introduce un punct nou, punctul 27^1, cu urmatorul cuprins:
    "27^1. Litera d) a articolului 30 va avea urmatorul cuprins:
    <<d) organizatiilor profesionale, patronale si sindicale interesate, incluzand printre acestea si Camera de Comert si Industrie a Romaniei;>>"
    16. La articolul I punctul 36, articolului 41 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 41
    In realizarea investigatiilor, precum si a atributiilor conferite in baza prezentei legi, inspectorii de concurenta pot solicita agentilor economici sau asociatiilor de agenti economici informatiile si documentele care le sunt necesare, mentionand baza legala si scopul solicitarii, si pot stabili termene pana la care aceste informatii si documente sa le fie furnizate, sub sanctiunea prevazuta in prezenta lege."
    17. La articolul I punctul 37, litera a) a alineatului (1) si alineatul (2) ale articolului 42 vor avea urmatorul cuprins:
    "a) sa intre in spatiile, terenurile sau mijloacele de transport pe care agentii economici ori asociatiile de agenti economici le detin legal;
    ...........................................................................
    (2) Inspectorii de concurenta cu puteri de inspectie, prevazuti la alin. (1), vor proceda la actele prevazute la alin. (1) numai daca exista indicii ca pot fi gasite documente sau pot fi obtinute informatii considerate necesare pentru indeplinirea misiunii lor, iar rezultatul acestora va fi consemnat intr-un proces-verbal de constatare si inventariere."
    18. La articolul I punctul 40, alineatul (1) al articolului 44 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 44
    (1) Inspectorii de concurenta pot proceda la inspectii, in conformitate cu prevederile art. 43, doar in baza unui ordin emis de catre presedintele Consiliului Concurentei si cu autorizarea judiciara data prin incheiere de catre presedintele tribunalului in a carui circumscriptie sunt situate locurile de controlat sau de catre un judecator delegat de acesta. Cand aceste locuri sunt situate in circumscriptiile unor tribunale diferite si actiunea trebuie desfasurata simultan in fiecare dintre ele, oricare dintre presedintii tribunalelor competente poate emite o incheiere unica."
    19. La articolul I punctul 41, alineatul (1) al articolului 45 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 45
    (1) Organele administratiei publice centrale si locale, precum si orice alte institutii si autoritati publice sunt obligate sa permita inspectorilor de concurenta accesul la documentele, datele si informatiile detinute de acestea, potrivit puterilor de inspectie stabilite de presedintele Consiliului Concurentei, fara a se putea opune caracterul de secret de stat sau secret de serviciu al unor asemenea documente, date si informatii."
    20. La articolul I punctul 42, alineatul (3) al articolului 46 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) In cazul in care cererea sau plangerea inaintata nu cade sub incidenta prezentei legi, Consiliul Concurentei va raspunde, in scris, in termenele prevazute prin legi speciale."
    21. La articolul I punctul 51, alineatele (2) si (3) ale articolului 52 vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Masurile de suspendare sau de interdictie a practicilor anticoncurentiale constatate, precum si dispozitiile obligatorii date agentilor economici de a reveni la situatia anterioara vor fi dispuse de Consiliul Concurentei, in aplicarea prevederilor art. 50 si 51, numai la constatarea unor fapte manifest ilicite, constitutive de practici anticoncurentiale prohibite expres de prezenta lege si care trebuie eliminate fara intarziere, pentru a preveni sau a opri producerea unui prejudiciu grav si cert.
    (3) Masurile prevazute la alin. (1) si (2) trebuie sa fie strict limitate, atat in durata, cat si in obiectul lor, la ceea ce este necesar pentru a corija afectarea liberei concurente."
    22. La articolul I punctul 57, alineatul (3) al articolului 60 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Sanctiunile pentru contraventiile prevazute la art. 55 lit. a) si la art. 56 alin. (1) lit. c) si d), precum si amenzile cominatorii prevazute la art. 59 se aplica de catre comisiile Consiliului Concurentei prin decizii."
    23. La articolul I punctul 62, alineatul (1) al articolului 62 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 62
    (1) Deciziile emise conform art. 50, 51, 59 si 60 vor fi comunicate partilor in cauza de catre Consiliul Concurentei si vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pe cheltuiala contravenientului sau a solicitantului, dupa caz, ori pe pagina de Internet a Consiliului Concurentei."
    24. Alineatele (1) si (2) ale articolului II vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    (1) Indemnizatiile prevazute in anexa nr. VII/2b la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, la nr. crt. 34, 35 si 36 se inlocuiesc cu indemnizatiile prevazute la nr. crt. 16, 17 si 18 din aceeasi anexa.
    (2) Salariile de baza ale inspectorilor de concurenta din cadrul Consiliului Concurentei se stabilesc prin asimilare cu indemnizatiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 347/2003, astfel: de la anexa nr. 1 cap. A, nr. crt. 11 - pentru inspectorul de concurenta superior, nr. crt. 18 - pentru inspectorul de concurenta principal, nr. crt. 23 - pentru inspectorul de concurenta asistent si nr. crt. 32 - pentru inspectorul de concurenta debutant."
    25. La articolul II, dupa alineatul (2) se introduc patru alineate noi, alineatele (2^1) - (2^4), cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) Personalul de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei beneficiaza in mod corespunzator de prevederile art. 30 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 177/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 347/2003.
    (2^2) Personalul Consiliului Concurentei beneficiaza de spor de confidentialitate de pana la 15% din salariul de baza. Categoriile de personal, cuantumul sporului si conditiile de acordare se stabilesc prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei, cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate institutiei.
    (2^3) Prin derogare de la prevederile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 154/1998, prevederile alin. (2^1) si (2^2) se aplica in mod corespunzator si membrilor Plenului Consiliului Concurentei.
    (2^4) Membrii Plenului Consiliului Concurentei si inspectorii de concurenta beneficiaza si de drepturile stabilite prin alte acte normative aplicabile personalului din sectorul bugetar."
    26. La articolul II, alineatul (3) se abroga.
    27. Articolul VII va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    Legea concurentei nr. 21/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 88 din 30 aprilie 1996, cu modificarile si completarile aduse prin legea de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare."

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 30 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 29 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                          PRESEDINTELE SENATUI
                             NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 184/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 184 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu