E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordonanţa 65 1998 modificat de articolul 3 din actul OUG 123 2003
Ordonanţa 65 1998 in legatura cu OUG 207 2002
Ordonanţa 65 1998 modificat de articolul 2 din actul OUG 187 2001
Ordonanţa 65 1998 in legatura cu Legea 669 2001
Articolul 9 din actul Ordonanţa 65 1998 completat de Legea 81 2001
Ordonanţa 65 1998 aprobat de Legea 81 2001
Ordonanţa 65 1998 modificat de Legea 81 2001
Ordonanţa 65 1998 in legatura cu articolul 1 din actul OUG 42 2001
Ordonanţa 65 1998 in legatura cu articolul 1 din actul OUG 33 2001
Ordonanţa 65 1998 in legatura cu articolul 2 din actul OUG 33 2001
Articolul 2 din actul Ordonanţa 65 1998 modificat de articolul 2 din actul OUG 257 2000
Articolul 3 din actul Ordonanţa 65 1998 modificat de articolul 2 din actul OUG 257 2000
Articolul 4 din actul Ordonanţa 65 1998 modificat de articolul 2 din actul OUG 257 2000
Articolul 4 din actul Ordonanţa 65 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 257 2000
Articolul 5 din actul Ordonanţa 65 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 257 2000
Articolul 6 din actul Ordonanţa 65 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 257 2000
Articolul 6 din actul Ordonanţa 65 1998 articole noi... articolul 1 din actul OUG 257 2000
Articolul 8 din actul Ordonanţa 65 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 257 2000
Articolul 8 din actul Ordonanţa 65 1998 articole noi... articolul 1 din actul OUG 257 2000
Articolul 9 din actul Ordonanţa 65 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 257 2000
Articolul 12 din actul Ordonanţa 65 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 257 2000
Articolul 13 din actul Ordonanţa 65 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 257 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 65 1998 modificat de articolul 2 din actul OUG 257 2000
Articolul 5 din actul Ordonanţa 65 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 125 2000
Articolul 12 din actul Ordonanţa 65 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 125 2000
Articolul 13 din actul Ordonanţa 65 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 125 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 65 1998 modificat de articolul 2 din actul OUG 125 2000
Articolul 2 din actul Ordonanţa 65 1998 modificat de articolul 2 din actul OUG 125 2000
Articolul 3 din actul Ordonanţa 65 1998 modificat de articolul 2 din actul OUG 125 2000
Articolul 4 din actul Ordonanţa 65 1998 modificat de articolul 2 din actul OUG 125 2000
Articolul 4 din actul Ordonanţa 65 1998 in legatura cu articolul 2 din actul Hotărârea 390 1999
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 65 din 21 august 1998

privind salarizarea diplomatilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 314 din 27 august 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. 7 lit. c) din Legea 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    In sensul prezentei ordonante, diplomatii sunt functionarii care detin grad diplomatic sau consular in conformitate cu Statutul Corpului Diplomatic si Consular al Romaniei si au ca principala atributie de serviciu infaptuirea politicii externe a Romaniei prin tratative, corespondenta si alte mijloace pasnice.
    Art. 2
    (1) Dispozitiile prezentei ordonante se aplica diplomatilor definiti la art. 1, pe durata incadrarii lor in tara, precum si celor detasati in centrala Ministerului Afacerilor Externe, care dobandesc calitatea de diplomat, insa numai pe durata detasarii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    (2) Diplomatii trimisi in misiune permanenta in strainatate la misiunile diplomatice, la oficiile consulare si la alte reprezentante ale Romaniei in strainatate sunt salarizati potrivit hotararii Guvernului.
    Art. 3
    Salarizarea diplomatilor se face tinand seama de rolul, raspunderea, complexitatea si importanta functiei exercitate, de specificul activitatii de promovare a politicii externe a Romaniei, precum si de pregatirea si competenta profesionala a persoanelor care exercita aceste functii.
    Art. 4
    (1) Gestiunea sistemului de stabilire a salariului de baza pentru diplomati se asigura de catre ordonatorul principal de credite, cu incadrarea in resursele financiare alocate anual si in numarul de posturi stabilit prin legile bugetare anuale.
    (2) Stabilirea salariilor de baza individuale pentru diplomati se face potrivit normelor de evaluare a performantei individuale.
    Art. 5
    (1) Salariile de baza ale diplomatilor se stabilesc pe functii diplomatice si consulare. Pentru fiecare functie salariul de baza se stabileste in cadrul unui interval delimitat de un coeficient de multiplicare minim si un coeficient de multiplicare maxim, aplicabil la valoarea de referinta sectoriala utilizata in administratia publica centrala, actualizata potrivit prevederilor legale in vigoare la momentul aplicarii.
    (2) Grilele de intervale pentru stabilirea salariilor de baza pentru diplomati, diferentiate pe functii diplomatice si consulare, sunt prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 6
    (1) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante compensatiile acordate prin hotararile Guvernului de indexare a salariilor se includ in salariile de baza. Fiecarui diplomat i se va mentine salariul de baza avut, inclusiv compensatiile acordate, cu exceptia diplomatilor care se situeaza sub nivelul minim al functiei si gradului profesional avut, care vor fi incadrati la nivelul minim al intervalului respectiv.
    (2) Criteriile de stabilire a salariilor de baza intre limite pentru diplomati si normele de evaluare a performantelor profesionale individuale se vor elabora de catre Ministerul Afacerilor Externe si se vor propune spre aprobare prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante.
    (3) Metodologia de aplicare a criteriilor si normelor aprobate in conformitate cu prevederile alin. (2) se vor elabora prin ordin al ministrului afacerilor externe.
    (4) Dispozitiile legale referitoare la alte drepturi salariale, cum sunt sporurile pentru conditiile de munca, sporul pentru vechimea in munca, alte sporuri, precum si premiile si stimulentele, acordate persoanelor ale caror salarii de baza se stabilesc potrivit grilelor de salarizare prevazute in anexele nr. 1 si 4, raman in vigoare.
    (5) Salariul de baza al diplomatilor se reevalueaza anual de catre angajator, cu respectarea limitelor prevazute pentru functia diplomatica in care este incadrat.
    Art. 7
    (1) Functiile diplomatice si consulare pot fi ocupate de personalul care are cel mult doua grade diplomatice sau consulare imediat sub gradul necesar functiei, cu exceptia gradului de ambasador, care se acorda numai prin decret prezidential.
    (2) Functiile diplomatice si consulare si gradele minime necesare pentru ocuparea acestora sunt cele prevazute in anexa nr. 2.
    (3) Gradele diplomatice si consulare sunt reglementate in Statutul Corpului Diplomatic si Consular.
    Art. 8
    Angajarea in functie diplomatica sau consulara si avansarea in functie si in gradul imediat superior se fac pe baza de concurs sau examen, potrivit reglementarilor in vigoare.
    Art. 9
    (1) Salariile de baza pentru diplomatii care exercita functii de conducere sunt cele corespunzatoare functiei diplomatice, la care se adauga o indemnizatie de conducere care face parte din salariul de baza, diferentiata in raport cu raspunderea pe care o implica functia de conducere indeplinita.
    (2) Indemnizatiile pentru functiile de conducere sunt stabilite in procente din salariul de baza si sunt prevazute in anexa nr. 3.
    (3) Indemnizatia de conducere poate fi reevaluata anual, in raport cu rezultatele obtinute in activitatea desfasurata, dupa aprobarea bugetului de stat.
    Art. 10
    Indemnizatia de conducere se acorda si diplomatilor care conduc sau coordoneaza programe/proiecte, pe perioada de derulare a acestora, prevazute in programul de activitate al Ministerului Afacerilor Externe.
    Art. 11
    Persoanele numite temporar in locul unei persoane cu functie de conducere care lipseste din institutie o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice, in care nu beneficiaza de salariu, primesc si indemnizatia corespunzatoare functiei de conducere pe care o preiau.
    Art. 12
    Salariile de baza si indemnizatiile de conducere se stabilesc astfel incat, impreuna cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare care se adauga la salariul de baza, sa se incadreze in fondurile alocate de la bugetul de stat cu aceasta destinatie.
    Art. 13
    (1) Dispozitiile prezentei ordonante se aplica si functiilor de executie specifice Ministerului Afacerilor Externe, pe grade profesionale.
    (2) Functiile de executie specifice Ministerului Afacerilor Externe, precum si coeficientii de multiplicare pentru acestea sunt cele prevazute in anexa nr. 4.
    Art. 14
    Anexele nr. 1, 2, 3 si 4 fac parte integranta din prezenta ordonanta.
    Art. 15
    Dispozitiile prezentei ordonante se completeaza cu reglementarile legale in domeniu, aplicabile in administratia publica centrala, daca prin acestea nu se dispune altfel.
    Art. 16
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga anexa nr. III/1 cap. I lit. a) pct. 1) din Ordonanta Guvernului nr. 39/1994 privind stabilirea unor coeficienti de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar, aprobata si modificata prin Legea nr. 134/1994 si republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 182 din 8 august 1996, numai cu privire la salarizarea personalului diplomatic si consular, precum si orice alte dispozitii contrare.

                  PRIM-MINISTRU
                   RADU VASILE

                        Contrasemneaza:
                        p. Ministrul afacerilor externe,
                        Mihai Ungureanu,
                        secretar de stat

                        Ministrul muncii si
                        protectiei sociale,
                        Alexandru Athanasiu

                        Ministrul finantelor,
                        Daniel Daianu

    ANEXA 1

     ________________________________________________
    | Valoarea de referinta sectoriala = 637.000 lei |
    |________________________________________________|

                      COEFICIENTII DE MULTIPLICARE
         pentru functiile diplomatice si consulare de cariera
------------------------------------------------------------------
Nr.     Functii            Nivelul    Coeficientul de multiplicare
crt.    diplomatice        studiilor  ----------------------------
        si consulare                   minim               maxim
------------------------------------------------------------------
 1. Ambasador                  S         -                 8,600*
 2. Ministru consilier         S       2,825               7,800*
 3. Consilier diplomatic,
    consul general             S       2,625               7,350
 4. Secretar I, consul         S       2,425               6,900
 5. Secretar II, viceconsul    S       2,225               6,450
 6. Secretar III               S       2,070               6,100
 7. Atasat, agent consular     S       2,055               3,100
------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    Coeficientii de multiplicare corespunzatori functiilor de ambasador si ministru consilier cuprind si indemnizatia de conducere.

    ANEXA 2

                     GRADELE DIPLOMATICE MINIME
     pentru incadrarea pe functiile diplomatice si consulare
-----------------------------------------------------------------
Nr.   Functii                     Gradul diplomatic sau consular
crt.  diplomatice si consulare    minim necesar pentru incadrare
-----------------------------------------------------------------
 a)  Functii diplomatice             Grade diplomatice
 1.  Ambasador                       Ambasador
 2.  Ministru consilier              Secretar diplomatic I
 3.  Consilier diplomatic            Secretar diplomatic II
 4.  Secretar I                      Secretar diplomatic III
 5.  Secretar II                     Atasat
 6.  Secretar III                    Atasat
 7.  Atasat                          Atasat
 b)  Functii consulare               Grade consulare
 8.  Consul general                  Viceconsul
 9.  Consul                          Agent consular
 10. Viceconsul                      Agent consular
 11. Agent consular                  Agent consular
----------------------------------------------------------------

    ANEXA 3

                       INDEMNIZATIILE DE CONDUCERE
corespunzatoare functiilor de conducere exercitate de personalul incadrat pe functii diplomatice si consulare de cariera
--------------------------------------------------------------
Nr.   Functia                                 Indemnizatia de
crt.                                          conducere in
                                              procente din
                                              salariul de baza
                                              (limita maxima)
--------------------------------------------------------------
 1. Director general                                55
 2. Director, director de cabinet, consilier
    al ministrului                                  50
 3. Director adjunct                                40
 4. Sef serviciu                                    30
 5. Sef birou                                       25
--------------------------------------------------------------

    ANEXA 4

     ________________________________________________
    | Valoarea de referinta sectoriala = 637.000 lei |
    |________________________________________________|

                       COEFICIENTII DE MULTIPLICARE
pentru functiile de executie specifice Ministerului Afacerilor Externe
------------------------------------------------------------------
 Nr.    Functii            Nivelul    Coeficientul de multiplicare
 crt.   diplomatice        studiilor  ----------------------------
        si consulare                   minim               maxim
------------------------------------------------------------------
 1. Interpret relatii
    diplomatice I             S        1,925               3,850
 2. Interpret relatii
    diplomatice II            S        1,725               3,450
 3. Curier diplomatic I,
    referent relatii I,
    interpret relatii
    diplomatice III           S        1,570               3,100
 4. Referent relatii II,
    curier diplomatic II      S        1,555                  
                                                                SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 65/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 65 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 65/1998
OUG 123 2003
privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
OUG 207 2002
privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2003 personalului diplomatic salarizat potrivit Ordonantei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea unor categorii de diplomati
OUG 187 2001
privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2002 personalului din sectorul bugetar
Legea 669 2001
privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 257/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea diplomatilor
Legea 81 2001
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea diplomatilor
OUG 42 2001
privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2001 personalului din sectorul bugetar
OUG 33 2001
privind unele masuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritatii judecatoresti
OUG 257 2000
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea diplomatilor
OUG 125 2000
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea diplomatilor
Hotărârea 390 1999
privind aprobarea criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite si a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru diplomati
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu