E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul OUG 33 2001 abrogă OUG 257 2000
Articolul 1 din actul OUG 33 2001 abrogă OUG 245 2000
Articolul 3 din actul OUG 33 2001 suspenda articolul 4 din actul OUG 237 2000
Articolul 3 din actul OUG 33 2001 in legatura cu Ordonanţa 83 2000
Articolul 4 din actul OUG 33 2001 modifica articolul 1 din actul OUG 24 2000
Articolul 4 din actul OUG 33 2001 modifica articolul 2 din actul OUG 24 2000
Articolul 4 din actul OUG 33 2001 modifica articolul 4 din actul OUG 24 2000
Articolul 4 din actul OUG 33 2001 modifica articolul 5 din actul OUG 24 2000
Articolul 2 din actul OUG 33 2001 in legatura cu OUG 24 2000
Articolul 3 din actul OUG 33 2001 in legatura cu articolul 32 din actul Legea 188 1999
Articolul 3 din actul OUG 33 2001 in legatura cu articolul 33 din actul Legea 188 1999
Articolul 3 din actul OUG 33 2001 in legatura cu articolul 82 din actul Legea 188 1999
Articolul 3 din actul OUG 33 2001 in legatura cu Legea 21 1999
Articolul 2 din actul OUG 33 2001 in legatura cu Ordonanţa 65 1998
Articolul 1 din actul OUG 33 2001 in legatura cu Ordonanţa 65 1998
Articolul 2 din actul OUG 33 2001 in legatura cu Legea 154 1998
Articolul 3 din actul OUG 33 2001 in legatura cu articolul 41 din actul Legea 50 1996
Articolul 3 din actul OUG 33 2001 in legatura cu articolul 45 din actul Legea 50 1996
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 33 din 26 februarie 2001

privind unele masuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritatii judecatoresti

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 108 din  2 martie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 245/2000 privind stabilirea sistemului unitar de salarizare a functionarilor publici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 640 din 8 decembrie 2000, si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 257/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea diplomatilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 649 din 12 decembrie 2000, se abroga.
    Art. 2
    (1) Salariile de baza si celelalte drepturi salariale ale functionarilor publici se stabilesc, in continuare, potrivit prevederilor Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificarile si completarile ulterioare, si, dupa caz, ale altor acte normative in vigoare, aplicabile in sectorul bugetar.
    (2) Salariile de baza si celelalte drepturi salariale ale personalului diplomatic se stabilesc, in continuare, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea diplomatilor, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2000, si, dupa caz, ale altor acte normative in vigoare, aplicabile personalului diplomatic.
    Art. 3
    (1) Aplicarea prevederilor art. 32 alin. (2) referitoare la cuantumul sporului cu care se platesc orele lucrate peste durata normala a timpului de lucru, ale art. 33 alin. (2) referitoare la acordarea primei cu ocazia plecarii in concediul de odihna si ale art. 82 alin. (2) teza a doua referitoare la cuantumul indemnizatiei de delegare, din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 600 din 8 decembrie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se suspenda pana la data de 1 ianuarie 2002.
    (2) De asemenea, se suspenda pana la data de 1 ianuarie 2002 aplicarea prevederilor art. 41^1 alin. (1) care cuprind dispozitii referitoare la acordarea primei pentru concediul de odihna si ale art. 45 alin. (1) referitoare la cuantumul sporului cu care se platesc orele lucrate peste durata normala a timpului de munca din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 563 din 18 noiembrie 1999, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 83/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 425 din 1 septembrie 2000, precum si aplicarea prevederilor art. IV referitoare la acordarea primei cu ocazia plecarii in concediul de odihna din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 237/2000 pentru modificarea Legii nr. 21/1999 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 614 din 29 noiembrie 2000.
    (3) Pe perioada suspendarii aplicarii prevederilor legale mentionate la alin. (1) si (2) redevin aplicabile dispozitiile legale in materie existente la data intrarii in vigoare a Legii nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, a Ordonantei Guvernului nr. 83/2000, precum si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 237/2000.
    Art. 4
    Incepand cu luna martie 2001 salariile de baza pentru functiile prevazute in anexele nr. I, II, IV si V la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 138 din 31 martie 2000, cu modificarile ulterioare, se modifica si vor avea valorile prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 5
    Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale impreuna cu Ministerul Administratiei Publice vor elabora pana la data de 1 iulie 2001 un proiect de lege prin care sa se asigure revizuirea sistemului de salarizare in sectorul bugetar si o politica unitara prin stabilirea salariilor in functie de importanta domeniului de activitate si de performantele profesionale individuale.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

    ANEXA 1
    (Anexa nr. I la O.U.G. nr. 24/2000)

             ADMINISTRATIA PUBLICA CENTRALA DE SPECIALITATE
(ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile Administratiei Prezidentiale, aparatul de lucru al Guvernului si aparatul Parlamentului Romaniei)

    I. Salarii de baza pentru functii de specialitate*)

                       A. Functii de conducere
________________________________________________________________________________
Nr.         Functia                             Nivelul       Salariul de baza
crt.                                            studiilor          - lei -
________________________________________________________________________________
  1. Secretar general                              S             10.000.000
  2. Secretar general adjunct                      S              9.000.000
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    Se utilizeaza in ministere si in alte organe centrale de specialitate.

                       B. Functii de executie
________________________________________________________________________________
Nr.                Functia                      Nivelul       Salariul de baza
crt.                                            studiilor          - lei -
                                                            --------------------
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
    a) Functii de executie pe grade profesionale

  1. Consilier, expert, inspector de
     specialitate, revizor contabil;
     gradul IA                                      S       1.575.000  5.500.000
  2. Consilier, expert, inspector de
     specialitate, revizor contabil;
     gradul I                                       S       1.400.000  4.810.000
  3. Consilier, expert, inspector de
     specialitate, revizor contabil;
     gradul II                                      S       1.400.000  4.357.000
  4. Referent de specialitate, inspector de
     specialitate, revizor contabil;
     gradul III                                     S       1.400.000  3.905.000
  5. Referent de specialitate, inspector de
     specialitate, revizor contabil;
     gradul IV                                      S       1.400.000  3.509.000
  6. Referent, inspector, revizor contabil;
     debutant                                       S       1.400.000      -
  7. Tehnician-economist, secretar superior,
     referent, interpret relatii, interpret
     profesional, subinginer; gradul IA            SSD      1.400.000  4.810.000
  8. Tehnician-economist, secretar superior,
     referent, interpret relatii, interpret
     profesional, subinginer; gradul I             SSD      1.400.000  3.905.000
  9. Tehnician-economist, secretar superior,
     referent, interpret relatii, interpret
     profesional, subinginer; gradul II            SSD      1.400.000  3.509.000
 10. Tehnician-economist, secretar superior,
     referent, interpret relatii, interpret
     profesional, subinginer; gradul III           SSD      1.400.000  3.169.000
 11. Tehnician-economist, secretar superior,
     referent, interpret relatii, interpret
     profesional, subinginer; debutant             SSD      1.400.000     -

    b) Functii de executie pe grade profesionale din serviciile de contencios

 12. Consilier juridic gradul IA                    S       2.193.000  5.500.000
 13. Consilier juridic gradul I                     S       2.005.000  4.810.000
 14. Consilier juridic gradul II                    S       1.816.000  4.357.000
 15. Consilier juridic gradul III                   S       1.627.000  3.905.000
 16. Consilier juridic gradul IV                    S       1.462.000  3.509.000
 17. Consilier juridic debutant                     S       1.448.000      -

    c) Functii de executie pe trepte profesionale

 18. Referent IA                                    M       1.400.000  2.800.000
 19. Referent I                                     M       1.400.000  2.434.000
 20. Referent II                                    M       1.400.000  2.264.000
 21. Referent III                                   M       1.400.000  1.981.000
 22. Referent IV                                    M       1.400.000  1.811.000
 23. Referent debutant                              M       1.400.000      -
________________________________________________________________________________
    *) Functiile prevazute in cap. I B se utilizeaza pentru salarizarea functiilor de alta specialitate decat cele specifice din cadrul altor institutii centrale, potrivit legii.

    II. Salarii de baza pentru functii de conducere si de executie de specialitate specifice serviciilor Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului, Curtii Supreme de Justitie, Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, Curtii Constitutionale, Consiliului Legislativ, Avocatului Poporului si Curtii de Conturi

                        A. Functii de conducere specifice
________________________________________________________________________________
Nr.         Functia                              Nivelul      Salariul de baza
crt.                                            studiilor          - lei -
________________________________________________________________________________
  1. Sef departament, director general             S             10.000.000
________________________________________________________________________________

              B. Functii de executie de specialitate specifice
________________________________________________________________________________
Nr.                Functia*)                     Nivelul      Salariul de baza
crt.                                            studiilor          - lei -
                                                            --------------------
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
  2. Sef birou senatorial, sef cabinet              S       2.005.000  4.810.000
  3. Sef birou senatorial, stenodactilograf,
     sef cabinet, referent                         SSD      1.674.000  4.018.000
  4. Sef birou senatorial, stenodactilograf,
     sef cabinet, referent                          M       1.400.000  3.509.000
  5. Sef birou senatorial, stenodactilograf,
     sef cabinet, referent                          PL      1.557.000  4.018.000
  6. Director de cabinet                            S       3.584.000  8.601.000
  7. Consilier                                      S       3.584.000  8.601.000
  8. Expert                                         S       3.278.000  7.866.000
  9. Consultant                                     S       2.240.000  5.376.000
 10. Secretar cabinet, secretar dactilograf         M       1.400.000  2.943.000
________________________________________________________________________________
    *) Se utilizeaza si pentru cabinetul demnitarului.

    III. Functii specifice unor ministere

    1. MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

     a) Functii specifice din aparatul propriu si din unitatile teritoriale

                  Garda financiara - personal militarizat
________________________________________________________________________________
Nr.         Functia                              Nivelul      Salariul de baza
crt.                                            studiilor          - lei -
________________________________________________________________________________
  1. Comisar general                               S              9.100.000
________________________________________________________________________________

                           Functii de executie
________________________________________________________________________________
Nr.                Functia                       Nivelul      Salariul de baza
crt.                                            studiilor          - lei -
                                                            --------------------
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
                 a) Functii de executie pe grade profesionale

  1. Comisar principal IA                           S       1.996.000  5.500.000
  2. Comisar principal I                            S       1.785.000  4.810.000
  3. Comisar principal II                           S       1.533.000  4.244.000
  4. Comisar principal III                          S       1.400.000  3.905.000
  5. Comisar principal IV                           S       1.400.000  3.792.000
  6. Comisar debutant                               S       1.400.000      -
  7. Comisar principal I                           SSD      1.616.000  4.357.000
  8. Comisar principal II                          SSD      1.441.000  3.905.000
  9. Comisar principal III                         SSD      1.400.000  3.509.000
 10. Comisar debutant                              SSD      1.400.000      -

                 b) Functii de executie pe trepte profesionale

 11. Comisar IA                                     M       1.400.000  2.943.000
 12. Comisar I                                      M       1.400.000  2.603.000
 13. Comisar II                                     M       1.400.000  2.377.000
 14. Comisar III                                    M       1.400.000  2.151.000
 15. Comisar debutant                               M       1.400.000      -
________________________________________________________________________________

                                Audit intern
________________________________________________________________________________
Nr.                Functia                       Nivelul      Salariul de baza
crt.                                            studiilor          - lei -
                                                            --------------------
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
  1. Auditor-ofiter                                 S       4.692.000  7.894.000
  2. Auditor-expert                                 S       3.278.000  6.196.000
  3. Auditor-inspector                              S       2.335.000  5.065.000
  4. Auditor-asistent                               S       1.863.000  4.499.000
________________________________________________________________________________

         b) Functii specifice din serviciile publice descentralizate

    Functii de executie pe trepte profesionale specifice unitatilor subordonate Ministerului Finantelor Publice
________________________________________________________________________________
Nr.                Functia                       Nivelul      Salariul de baza
crt.                                            studiilor          - lei -
                                                            --------------------
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
  1. Casier trezorier I                             M       1.400.000  2.264.000
  2. Casier trezorier II; agent fiscal,
     operator rol, numarator bani; I              M; G      1.400.000  1.981.000
  3. Casier trezorier, agent fiscal, operator
     rol, numarator bani; debutant                M; G      1.400.000      -
________________________________________________________________________________

    2. MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
________________________________________________________________________________
Nr.                Functia                       Nivelul      Salariul de baza
crt.                                            studiilor          - lei -
                                                            --------------------
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
                Functii de executie pe trepte profesionale

  1. Referent transmitere I                         M       1.400.000  2.434.000
  2. Referent transmitere II                        M       1.400.000  2.207.000
  3. Referent transmitere III                       M       1.400.000  1.981.000
  4. Referent debutant                              M       1.400.000      -
________________________________________________________________________________

    3. MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR
________________________________________________________________________________
Nr.                Functia                       Nivelul      Salariul de baza
crt.                                            studiilor          - lei -
                                                          ----------------------
                                                            minim      maxim
________________________________________________________________________________
               Functii de executie pe grade profesionale

  1. Ministru consilier                             S     2.193.000  8.828.000*)
  2. Consilier economic                             S     2.005.000  4.810.000
  3. Secretar economic I                            S     1.816.000  4.358.000
  4. Secretar economic II                           S     1.627.000  3.905.000
  5. Secretar economic III                          S     1.462.000  3.509.000
________________________________________________________________________________
    *) Cuprinde si indemnizatia de conducere.

    4. MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI

                             Functii de executie
________________________________________________________________________________
Nr.                Functia                       Nivelul      Salariul de baza
crt.                                            studiilor          - lei -
                                                            --------------------
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
                 Functii de executie pe grade profesionale

  1. Instructor sportiv, referent sportiv;
     gradul I                                      SSD      1.627.000  3.905.000
  2. Instructor sportiv, referent sportiv;
     gradul II                                     SSD      1.462.000  3.509.000
  3. Instructor sportiv, referent sportiv;
     gradul III                                    SSD      1.400.000  3.169.000
  4. Instructor sportiv, referent sportiv;
     debutant                                      SSD      1.400.000      -
________________________________________________________________________________

    5. MINISTERUL DE INTERNE

                   Functii specifice Arhivelor Nationale
________________________________________________________________________________
Nr.                Functia                       Nivelul      Salariul de baza
crt.                                            studiilor          - lei -
                                                            --------------------
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
                a) Functii de executie pe grade profesionale

  1. Arhivist gradul IA                             S       1.575.000  5.500.000
  2. Arhivist gradul I                              S       1.400.000  4.810.000
  3. Arhivist gradul II                             S       1.400.000  4.358.000
  4. Arhivist gradul III                            S       1.400.000  3.905.000
  5. Arhivist gradul IV                             S       1.400.000  3.509.000
  6. Arhivist debutant                              S       1.400.000      -
  7. Arhivist gradul IA                            SSD      1.400.000  4.810.000
  8. Arhivist gradul I                             SSD      1.400.000  3.905.000
  9. Arhivist gradul II                            SSD      1.400.000  3.509.000
 10. Arhivist gradul III                           SSD      1.400.000  3.169.000
 11. Arhivist debutant                             SSD      1.400.000      -

               b) Functii de executie pe trepte profesionale

 12. Arhivar IA                                     M       1.400.000  2.800.000
 13. Arhivar I                                      M       1.400.000  2.434.000
 14. Arhivar II                                     M       1.400.000  2.264.000
 15. Arhivar III                                    M       1.400.000  1.981.000
 16. Arhivar debutant                               M       1.400.000      -
________________________________________________________________________________

    IV. Functii specifice unor organe din subordinea Guvernului

    OFICIUL CONCURENTEI
________________________________________________________________________________
Nr.                Functia                       Nivelul      Salariul de baza
crt.                                            studiilor          - lei -
                                                            --------------------
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
               Functii de executie pe grade profesionale

  1. Inspector de concurenta gradul I               S       2.193.000  5.500.000
  2. Inspector de concurenta gradul II              S       2.005.000  4.810.000
  3. Inspector de concurenta gradul III             S       1.816.000  4.358.000
________________________________________________________________________________

                                    *
                                *       *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 1
    (Anexa nr. II la O.U.G. nr. 24/2000)

                      ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA
Prefecturi, consilii, primarii si servicii publice din subordinea acestora

    I. Salarii de baza pentru activitatea de specialitate

                          Functii de executie
________________________________________________________________________________
Nr.                Functia                       Nivelul      Salariul de baza
crt.                                            studiilor          - lei -
                                                            --------------------
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
               a) Functii de executie pe grade profesionale

  1. Consilier, inspector de specialitate,
     revizor contabil, arhitect; gradul IA          S       1.627.000  3.905.000
  2. Consilier, inspector de specialitate,
     revizor contabil, arhitect; gradul I           S       1.439.000  3.452.000
  3. Referent de specialitate, inspector de
     specialitate, revizor contabil,
     arhitect; gradul II                            S       1.400.000  2.999.000
  4. Referent de specialitate, inspector de
     specialitate, revizor contabil,
     arhitect; gradul III                           S       1.400.000  2.717.000
  5. Referent, inspector, revizor contabil,
     arhitect; debutant                             S       1.400.000      -
  6. Conductor arhitect IA, referent IA,
     subinginer IA                                 SSD      1.400.000  2.773.000
  7. Conductor arhitect I, referent I,
     subinginer I                                  SSD      1.400.000  2.395.000
  8. Conductor arhitect II, referent II,
     subinginer II                                 SSD      1.400.000  2.160.000
  9. Conductor arhitect, referent,
     subinginer; debutant                          SSD      1.400.000      -

    b) Functii de executie pe grade profesionale din serviciile de contencios

 10. Consilier juridic gradul IA                    S       2.193.000  4.358.000
 11. Consilier juridic gradul I                     S       2.005.000  3.905.000
 12. Consilier juridic gradul II                    S       1.816.000  3.452.000
 13. Consilier juridic gradul III                   S       1.627.000  2.999.000
 14. Consilier juridic gradul IV                    S       1.462.000  2.603.000
 15. Consilier juridic debutant                     S       1.448.000      -

              c) Functii de executie pe trepte profesionale

 16. Referent, inspector; IA                        M       1.400.000  2.547.000
 17. Referent, inspector; I                         M       1.400.000  2.377.000
 18. Referent, inspector; II                        M       1.400.000  2.151.000
 19. Referent, inspector; III                       M       1.400.000  1.981.000
 20. Referent, inspector; debutant                  M       1.400.000      -
 21. Agent agricol I                                M       1.400.000  2.094.000
 22. Agent agricol II                             M; G      1.400.000  1.981.000
 23. Agent agricol III                            M; G      1.400.000  1.811.000
 24. Agent agricol debutant                       M; G      1.400.000      -
________________________________________________________________________________

    II. Salarii de baza pentru functii din aparatul prefecturilor si al consiliilor

    1. Prefectura Municipiului Bucuresti si Consiliul General al Municipiului Bucuresti
________________________________________________________________________________
Nr.         Functia                                           Salariul de baza
crt.                                                               - lei -
________________________________________________________________________________
  1. Secretar general al prefecturii                              9.500.000
  2. Secretar                                                     9.500.000
________________________________________________________________________________

    2. Prefecturi si consilii judetene
________________________________________________________________________________
Nr.                Functia                                  Salariul de baza
crt.                                                             - lei -
                                                       -------------------------
                                                       Categoria I  Categoria II
________________________________________________________________________________
  3. Secretar general al prefecturii                    8.900.000    8.300.000
  4. Secretar                                           8.900.000    8.300.000
________________________________________________________________________________

    3. Consilii locale: municipale, orasenesti, comunale
________________________________________________________________________________
Nr.                                              Salariul de baza
crt.                                                 - lei -
                 Functia  ------------------------------------------------------
                                 Cu peste                     Categoria
                          320.000 de locuitori*) -------------------------------
                                                     I         II        III
________________________________________________________________________________
  5. Municipii
     - secretar                7.400.000         6.700.000  6.100.000  5.500.000
  6. Orase
     - secretar                    -             4.600.000  4.150.000  3.500.000
________________________________________________________________________________
    *) Se aplica si la sectoarele municipiului Bucuresti.

________________________________________________________________________________
Nr.                                          Salariul de baza
crt.                                              - lei -
                 Functia  ------------------------------------------------------
                           Cu peste                Categoria
                            15.000    ------------------------------------------
                          locuitori         I               II            III
                                           intre           intre        pana la
                                      7.001 - 15.000   3.001 - 7.000     3.000
                                         locuitori       locuitori     locuitori
________________________________________________________________________________
  7. Comune
     - secretar           3.300.000      3.000.000       2.750.000     2.600.000
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    Stabilirea categoriilor judetelor, municipiilor si oraselor se face prin hotarare a Guvernului.

                                     *
                                 *       *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VI la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 1
    (Anexa nr. IV/1 la O.U.G. nr. 24/2000)

                                 SANATATE

    I. Unitati sanitare si de asistenta sociala, altele decat cele clinice

    A. Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar
________________________________________________________________________________
Nr.                Functia                       Nivelul      Salariul de baza
crt.                                            studiilor          - lei -
                                                            --------------------
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
  1. Medic primar                                   S       2.661.000  5.562.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    S       3.269.000  8.343.000
  2. Medic specialist                               S       2.281.000  3.981.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    S       2.661.000  5.195.000
  3. Medic rezident anii II - VII                   S       1.901.000  3.163.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    S       2.281.000  4.145.000
  4. Medic rezident anul I                          S       1.673.000  2.836.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    S       2.129.000  3.490.000
  5. Medic                                          S       1.521.000  3.490.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    S       2.098.000  4.826.000
  6. Medic stagiar                                  S       1.521.000      -
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    S       1.962.000      -
  7. Farmacist primar*)                             S       2.281.000  4.171.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    S       2.585.000  6.435.000
  8. Farmacist specialist                           S       1.977.000  3.490.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    S       2.281.000  4.613.000
  9. Farmacist rezident anii II - III               S       1.673.000  2.727.000
 10. Farmacist rezident anul I                      S       1.673.000      -
 11. Farmacist                                      S       1.400.000  2.754.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    S       1.851.000  4.254.000
 12. Farmacist stagiar                              S       1.400.000      -
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    S       1.821.000      -
 13. Fiziokinetoterapeut principal                  S       1.573.000  4.145.000
 14. Fiziokinetoterapeut specialist                 S       1.400.000  3.272.000
 15. Fiziokinetoterapeut                            S       1.400.000  2.727.000
 16. Fiziokinetoterapeut debutant                   S       1.400.000      -
 17. Dentist principal                             SSD      1.400.000  3.054.000
 18. Dentist                                       SSD      1.400.000  2.700.000
 19. Dentist debutant                              SSD      1.400.000      -
 20. Asistent medical principal*)                 PL       1.400.000  3.054.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                   PL       1.954.000  3.763.000
 21. Asistent medical*)                           PL       1.400.000  2.727.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                   PL       1.521.000  3.163.000
 22. Asistent medical debutant*)                  PL       1.400.000      -
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                   PL       1.467.000      -
 23. Asistent medical principal*)                  M       1.400.000  2.836.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    M       1.749.000  3.381.000
 24. Asistent medical*)                            M       1.400.000  2.400.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    M       1.445.000  2.727.000
 25. Asistent medical debutant*)                   M       1.400.000      -
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    M       1.432.000      -
 26. Tehnician dentar principal*)                 M       1.400.000  2.945.000
 27. Tehnician dentar*)                           M       1.400.000  2.509.000
 28. Tehnician dentar debutant*)                  M       1.400.000      -
 29. Sora medicala principala*)                  M       1.400.000  2.618.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    M       1.604.000  3.272.000
 30. Sora medicala*)                             M       1.400.000  2.182.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    M       1.400.000  2.400.000
 31. Sora medicala debutanta*)                   M       1.400.000      -
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    M       1.400.000      -
________________________________________________________________________________
    *) Se poate utiliza numai in unitati sanitare umane.
    *) Se aplica si functiilor de asistent farmacie, asistent social si educator-puericultor, tehnician dentar si tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica si protezare auditiva, care au studii de acest nivel.
    *) Se aplica si functiei de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica si protezare auditiva.
    *) Se aplica si functiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenta, moasa, masor, gipsar, autopsier, registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M., instructor de educatie, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.

    B. Salarii de baza pentru personalul de specialitate din compartimentele
paraclinice medico-sanitare
________________________________________________________________________________
Nr.                Functia                       Nivelul      Salariul de baza
crt.                                            studiilor          - lei -
                                                            --------------------
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
 32. Biolog, biochimist, chimist, fizician;
     principal                                      S       2.281.000  4.145.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    S       2.592.000  6.435.000
 33. Biolog, biochimist, chimist, fizician;
     specialist                                     S       1.977.000  3.272.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    S       2.281.000  4.613.000
 34. Biolog, biochimist, chimist, fizician          S       1.400.000  2.727.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    S       1.851.000  3.272.000
 35. Biolog, biochimist, chimist, fizician;
     debutant                                       S       1.400.000      -
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    S       1.817.000      -
 36. Psiholog, logoped, sociolog, profesor
     C.F.M., kinetoterapeut, asistent social;
     principal                                      S       1.400.000  3.218.000
 37. Psiholog, logoped, sociolog, profesor
     C.F.M., kinetoterapeut, asistent social        S       1.400.000  2.945.000
 38. Psiholog, logoped, sociolog, profesor
     C.F.M., kinetoterapeut, asistent social;
     debutant                                       S       1.400.000      -
 39. Profesor C.F.M., biolog, chimist;
     principal*)                                   SSD      1.400.000  3.054.000
 40. Profesor C.F.M., biolog, chimist*)            SSD      1.400.000  2.700.000
 41. Profesor C.F.M., biolog, chimist;
     debutant*)                                    SSD      1.400.000      -

          C. Salarii de baza pentru personalul auxiliar sanitar

 42. Infirmiera, agent D.D.D.                       G       1.400.000  1.636.000
 43. Infirmiera, agent D.D.D.; debutant             G       1.400.000      -
 44. Brancardier, baies, namolar,
     spalatoreasa, ingrijitoare                     G       1.400.000  1.473.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    G       1.400.000  2.291.000
 45. Ambulantier*)                                         1.400.000  2.400.000
 46. Sofer autosanitara I*)                               1.400.000  2.182.000
 47. Sofer autosanitara II*)                              1.400.000  1.963.000
 48. Sofer autosanitara III*)                             1.400.000  1.745.000
________________________________________________________________________________
    *) Se aplica si functiilor de educator-puericultor, asistent social si cosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu diploma invatamantul superior de scurta durata, cu durata studiilor de 2 - 3 ani invatamant de zi sau de 3 - 4 ani invatamant seral ori fara frecventa.
    *) Se ocupa prin concurs de catre personalul care indeplineste conditiile de incadrare pentru functia de sofer autosanitara I, poseda diploma de absolvire a cursului organizat potrivit Ordinului ministrului sanatatii nr. 388/1992 si are 2 ani vechime in functia de sofer autosanitara I.
    *) Se aplica nivelurile I si II pentru salarizarea soferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanta judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, iar nivelurile de salarizare II si III, soferilor autosanitarelor din alte unitati sanitare.

    II. Unitati clinice, institute si centre medicale*1)

    A. Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar
________________________________________________________________________________
Nr.                Functia                       Nivelul      Salariul de baza
crt.                                            studiilor          - lei -
                                                            --------------------
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
  1. Medic primar                                   S       3.041.000  6.729.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    S       3.649.000  9.202.000
  2. Medic specialist                               S       2.661.000  5.235.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    S       3.041.000  6.326.000
  3. Medic rezident anii II - VII                   S       2.281.000  3.817.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    S       2.661.000  4.690.000
  4. Medic rezident anul I                          S       2.053.000  3.381.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    S       2.509.000  4.035.000
  5. Farmacist primar*)                             S       2.281.000  5.453.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    S       2.813.000  7.034.000
  6. Farmacist specialist                           S       1.901.000  4.363.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    S       2.129.000  5.617.000
  7. Fiziokinetoterapeut principal                  S       1.445.000  5.453.000
  8. Fiziokinetoterapeut specialist                 S       1.400.000  4.363.000
  9. Asistent medical principal*)                  PL      1.400.000  4.035.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    PL      2.030.000  4.908.000
 10. Asistent medical*)                            PL      1.400.000  3.599.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    PL      1.673.000  3.926.000
 11. Asistent medical principal*)                  M       1.400.000  3.490.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    M       1.885.000  4.363.000
 12. Asistent medical*)                            M       1.400.000  3.163.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    M       1.536.000  3.490.000
 13. Sora medicala principala*)                   M       1.400.000  3.163.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    M       1.749.000  4.035.000
 14. Sora medicala*)                              M       1.400.000  2.727.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    M       1.483.000  3.163.000
________________________________________________________________________________

    B. Salarii de baza pentru personalul de specialitate din compartimentele
paraclinice medico-sanitare
________________________________________________________________________________
Nr.                Functia                       Nivelul      Salariul de baza
crt.                                            studiilor          - lei -
                                                            --------------------
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
 15. Biolog, biochimist, chimist, fizician;
     principal                                      S       2.281.000  5.453.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    S       2.813.000  7.034.000
 16. Biolog, biochimist, chimist, fizician;
     specialist                                     S       1.901.000  4.363.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    S       2.129.000  5.617.000
 17. Psiholog, logoped, sociolog, profesor
     C.F.M., kinetoterapeut, asistent social;
     principal                                      S       1.491.000  5.235.000
 18. Profesor C.F.M. principal                     SSD      1.400.000  4.035.000
________________________________________________________________________________
    *1) Se poate aplica si personalului de cercetare cu studii superioare din unitatile clinice, institutele si centrele medicale, care este confirmat in gradele profesionale mentionate la cap. II lit. A nr. crt. 1 - 6 si lit. B nr. crt. 15 - 17.
    *2) Salariul de baza la limita maxima cuprinde si salariul de baza mai mare, prevazut la pct. 2 din nota din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 281/1993, pentru personalul din anatomia patologica si medicina legala, care lucreaza in morgi, prosecturi si histopatologie.
    *) Se poate utiliza numai in unitati sanitare umane.
    *) Se aplica si functiei de asistent farmacie.
    *) Se aplica si functiilor de oficiant sanitar, laborant cu liceu sanitar.

    NOTA:
    1. La cap. II salariul de baza pentru personalul medical cuprinde si sporul pentru institute, centre medicale, clinici universitare, prevazut la art. 8 lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 281/1993.
    2. Salarizarea fizicienilor principali din compartimentul (laboratorul) de igiena radiatiilor nucleare din cadrul directiilor de sanatate publica, din centrele universitare, care isi desfasoara activitatea si in unitati sanitare clinice, se stabileste pe baza salariilor de baza cuprinse in cap. II "Unitati clinice, institute si centre medicale", lit. B.

                                    *
                                *       *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/2 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 1
    (Anexa nr. IV/2 la O.U.G. nr. 24/2000)

                                CERCETARE

    UNITATI DE CERCETARE STIINTIFICA, DEZVOLTARE TEHNOLOGICA SI PROIECTARE

    Salarii de baza pentru functiile de specialitate din activitatea de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica
________________________________________________________________________________
Nr.                Functia                       Nivelul      Salariul de baza
crt.                                            studiilor          - lei -
                                                            --------------------
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
               a) Functii de executie pe grade profesionale

  1. Cercetator stiintific principal gradul I       S       2.529.000  7.890.000
  2. Cercetator stiintific principal
     gradul II                                      S       2.023.000  7.380.000
  3. Cercetator stiintific principal
     gradul III                                     S       1.726.000  5.755.000
  4. Cercetator stiintific                          S       1.517.000  4.448.000

               b) Functii de executie de specialitate neatestate

  5. Asistent de cercetare stiintifica              S       1.400.000  3.500.000
  6. Asistent de cercetare stiintifica
     stagiar                                        S       1.400.000      -

    c) Functii de executie auxiliare din activitatea de cercetare stiintifica, pe trepte profesionale

  7. Asistent I                                     M       1.400.000  2.796.000
  8. Asistent II                                    M       1.400.000  2.380.000
  9. Asistent III                                   M       1.400.000  2.201.000
 10. Asistent stagiar                               M       1.400.000      -
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    Functiile prevazute la pozitiile nr. 1 - 4, utilizate in unitatile de cercetare stiintifica ale Academiei Romane, sunt echivalate cu functiile didactice din invatamantul superior, dupa cum urmeaza: cercetator stiintific principal gradul I cu profesor universitar; cercetator stiintific principal gradul II cu conferentiar universitar; cercetator stiintific principal gradul III cu sef de lucrari (lector universitar) si cercetator stiintific cu asistent universitar.

                                    *
                                *       *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/3 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 1
    (Anexa nr. IV/3 la O.U.G. nr. 24/2000)

                                 CULTURA

                           UNITATI DE CULTURA

    I. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din unitatile teatrale, muzicale si de cinematografie
________________________________________________________________________________
Nr.                Functia                       Nivelul      Salariul de baza
crt.                                            studiilor          - lei -
                                                            --------------------
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
               a) Functii de executie pe grade profesionale

  1. Regizor artistic, dirijor, solist
     (vocal, balet, concertist,
     instrumentist), actor, pictor scenograf,
     consultant artistic, coregraf,
     concertmaistru*), artist instrumentist I;      S
     gradul I                                               1.773.000  4.908.000
     gradul II                                              1.523.000  3.654.000
     gradul III                                             1.400.000  3.272.000
     gradul IV                                              1.400.000  2.890.000
     gradul V                                               1.400.000  2.672.000
     debutant                                               1.400.000      -
  2. Maestru (balet-dans, cor, corepetitor),
     dirijor cor, producator delegat,
     impresar artistic;                             S
     gradul I                                               1.682.000  4.035.000
     gradul II                                              1.409.000  3.381.000
     gradul III                                             1.400.000  2.890.000
  3. Sef orchestra, artist instrumentist II,
     maestru de studii (balet, canto),
     secretar literar (muzical, public
     relations), operator imagine (sunet),
     sufleor opera, artist liric opera;             S
     gradul I                                               1.523.000  3.654.000
     gradul II                                              1.400.000  3.272.000
     gradul III                                             1.400.000  2.890.000
     gradul IV                                              1.400.000  2.672.000
     debutant                                               1.400.000      -
  4. Artist liric, balerin, dansator,
     acompaniator, corepetitor, actor
     manuitor papusi, sculptor papusi,
     sufleor teatru, artist plastic,
     machior, peruchier, montor imagine,
     editor imagine;                                S
     gradul I                                               1.400.000  3.109.000
     gradul II                                              1.400.000  2.836.000
     gradul III                                             1.400.000  2.672.000
     debutant                                               1.400.000      -

                b) Functii de executie pe trepte profesionale

  5. Dirijor, sef orchestra, maestru
     (balet-dans, corepetitor),
     concertmaistru, maestru de studii
     balet, maestru lumini-sunet;
     I                                                      1.400.000  2.672.000
     II                                                     1.400.000  2.291.000
     III                                                    1.400.000  2.018.000
     debutant                                               1.400.000      -
  6. Solist (vocal, balet, concertist,
     instrumentist), actor, instrumentist,
     sufleor opera, corist opera;
     I                                                      1.400.000  2.672.000
     II                                                     1.400.000  2.291.000
     III                                                    1.400.000  2.018.000
     debutant                                               1.400.000      -
  7. Maestru artist circ, artist circ,
     maestru (acordor pian-clavecin, lutier),
     specialist (orga, instrumente de suflat);
     I                                                      1.400.000  3.272.000
     II                                                     1.400.000  2.890.000
     III                                                    1.400.000  2.672.000
     IV                                                     1.400.000  2.291.000
     V                                                      1.400.000  2.073.000
     debutant                                               1.400.000      -
  8. Corist, balerin, dansator, corepetitor,
     actor manuitor papusi, sculptor papusi,
     sufleor teatru, artist plastic, machior,
     peruchier, montor imagine, operator
     imagine, editor imagine, regizor scena
     (culise), secretar platou;
     I                                                      1.400.000  2.345.000
     II                                                     1.400.000  2.182.000
     III                                                    1.400.000  1.963.000
     debutant                                               1.400.000      -
  9. Regizor scena (culise), secretar platou;       M
     I                                                      1.400.000  2.345.000
     II                                                     1.400.000  2.182.000
     III                                                    1.400.000  1.963.000
     debutant                                               1.400.000      -
 10. Supraveghetor sala, controlor bilete,
     garderobier, plasator                        M; G      1.400.000  1.854.000

    c) Muncitori din activitatea specifica institutiilor teatrale si muzicale

 11. Muncitor calificat
     I                                                      1.400.000  2.318.000
     II                                                     1.400.000  2.182.000
     III                                                    1.400.000  2.018.000
     IV                                                     1.400.000  1.854.000
     V                                                      1.400.000  1.691.000
     VI                                                     1.400.000  1.555.000
________________________________________________________________________________
    *) La salarizarea functiei de concertmaistru se utilizeaza gradele profesionale I, II si III.

    II. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din presa, edituri, informare documentara
________________________________________________________________________________
Nr.                Functia                       Nivelul      Salariul de baza
crt.                                            studiilor          - lei -
                                                            --------------------
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
                a) Functii de executie pe grade profesionale

  1. Redactor de rubrica, redactor, lector,
     publicist comentator, corespondent in
     strainatate;                                   S
     gradul I                                               1.400.000  3.272.000
     gradul II                                              1.400.000  2.890.000
     gradul III                                             1.400.000  2.672.000
     debutant                                               1.400.000      -
  2. Sef agentie publicitate, administrator
     (publicatii, editura), reporter
     (fotoreporter, corespondent local);            S
     gradul I*)                                             1.400.000  3.163.000
     gradul II                                              1.400.000  2.836.000
     gradul III                                             1.400.000  2.618.000
     debutant                                               1.400.000      -
  3. Secretar (tehnic) de redactie,
     documentarist, traducator, caricaturist,
     desenator artistic, corector,
     tehnoredactor;                                 S
     gradul I                                               1.400.000  3.109.000
     gradul II                                              1.400.000  2.836.000
     gradul III                                             1.400.000  2.672.000
     debutant                                               1.400.000      -
  4. Redactor, secretar de redactie;               SSD
     gradul I                                               1.400.000  2.890.000
     gradul II                                              1.400.000  2.672.000
     gradul III                                             1.400.000  2.291.000
     debutant                                               1.400.000      -

               b) Functii de executie pe trepte profesionale

  5. Redactor, secretar (tehnic) de redactie,
     documentarist, traducator, caricaturist,
     desenator artistic, corector,
     tehnoredactor;                                 M
     treapta IA                                             1.400.000  2.672.000
     treapta I                                              1.400.000  2.345.000
     treapta II                                             1.400.000  2.182.000
     debutant                                               1.400.000      -
  6. Laborant foto, retusor foto, fotograf;       M; G
     treapta I                                              1.400.000  2.291.000
     treapta II                                             1.400.000  2.018.000
     treapta III                                            1.400.000  1.854.000
     debutant                                               1.400.000      -
________________________________________________________________________________
    *) Nivelul de salarizare nu se aplica functiilor de administrator (publicatii, editura).

    III. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din muzee si biblioteci

                             Functii de executie
________________________________________________________________________________
Nr.                Functia                       Nivelul      Salariul de baza
crt.                                            studiilor          - lei -
                                                            --------------------
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
                  a) Functii de executie pe grade profesionale

  1. Muzeograf, restaurator, conservator,
     bibliograf, bibliotecar;                       S
     gradul IA                                              1.500.000  4.363.000
     gradul I                                               1.400.000  2.999.000
     gradul II                                              1.400.000  2.727.000
     debutant                                               1.400.000      -
  2. Muzeograf, restaurator, conservator,
     bibliograf, bibliotecar-arhivist;             SSD
     gradul I                                               1.400.000  3.272.000
     gradul II                                              1.400.000  2.672.000
     gradul III                                             1.400.000  2.291.000
     debutant                                               1.400.000      -

               b) Functii de executie pe trepte profesionale

  3. Restaurator*), conservator, trezorier,
     gestionar, custode sala;                       M
     treapta I                                              1.400.000  2.672.000
     treapta II                                             1.400.000  2.345.000
     treapta III                                            1.400.000  2.182.000
     debutant                                               1.400.000      -
  4. Bibliotecar                                    M
     treapta IA                                             1.400.000  2.672.000
     treapta I                                              1.400.000  2.345.000
     treapta II                                             1.400.000  2.182.000
     debutant                                               1.400.000      -
  5. Supraveghetor muzeu, manuitor carte          M; G      1.400.000  1.854.000
________________________________________________________________________________
    *) In institutiile muzeale din domeniul traditiei populare pot fi incadrati si absolventi ai invatamantului gimnazial si profesional.

    IV. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din case de cultura, camine culturale si alte institutii de cultura
________________________________________________________________________________
Nr.                Functia                       Nivelul      Salariul de baza
crt.                                            studiilor          - lei -
                                                            --------------------
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
              a) Functii de executie pe grade profesionale

  1. Referent                                       S
     gradul I                                               1.400.000  3.109.000
     gradul II                                              1.400.000  2.836.000
     gradul III                                             1.400.000  2.672.000
     debutant                                               1.400.000      -
  2. Referent                                      SSD
     gradul I                                               1.400.000  2.890.000
     gradul II                                              1.400.000  2.672.000
     gradul III                                             1.400.000  2.291.000
     debutant                                               1.400.000      -

               b) Functii de executie pe trepte profesionale

  3. Referent
     treapta IA                                             1.400.000  2.672.000
     treapta I                                              1.400.000  2.345.000
     treapta II                                             1.400.000  2.182.000
     debutant                                               1.400.000      -
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    1. Persoanele incadrate in unitatile de cultura, care au rezultate valoroase in activitate, pot ocupa in mod cu totul exceptional, cu aprobarea nominala a ministrului culturii si cultelor, functii de specialitate fara a avea studiile necesare postului.
    2. Salariile de baza pentru salariatii teatrelor nationale, operelor nationale, muzeelor nationale, bibliotecilor nationale si ai Bibliotecii Academiei Romane, precum si ai Filarmonicii "George Enescu" - Bucuresti, pentru activitatea de importanta nationala desfasurata in aceste institutii, pot fi cu pana la 20% mai mari, in limita fondului de salarii aprobat prin bugetul de stat.

                                  *
                              *       *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/4 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 1
    (Anexa nr. IV/4 la O.U.G. nr. 24/2000)

                                CULTE
              Salarii de baza pentru personalul clerical*)

                          Functii de executie
________________________________________________________________________________
Nr.                Functia                       Nivelul      Salariul de baza
crt.                                            studiilor          - lei -
                                                            --------------------
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
  1. Preot
     gradul I                                       S       1.636.000  3.926.000
     gradul II                                      S       1.400.000  3.272.000
     definitiv                                      S       1.400.000  2.945.000
     debutant                                       S       1.400.000      -
  2. Preot
     gradul I                                       M       1.400.000  2.836.000
     definitiv                                      M       1.400.000  2.727.000
     debutant                                       M       1.400.000      -
________________________________________________________________________________
    *) Se utilizeaza pentru salarizarea personalului incadrat in unitatile bugetare.
    Conditiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    Ministerul Culturii si Cultelor este autorizat sa certifice asimilarea functiilor de la alte culte cu cea de preot.

                                  *
                               *     *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/5 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 1
    (Anexa nr. IV/5 la O.U.G. nr. 24/2000)

                                SPORT

                           UNITATI SPORTIVE
    I. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din federatii sportive
________________________________________________________________________________
Nr.                Functia                     Nivelul        Salariul de baza
crt.                                          studiilor*)          - lei -
                                                            --------------------
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
               a) Functii de executie pe grade profesionale

  1. Secretar federatie, antrenor federal,
     antrenor lot national*), expert
     sportiv; gradul IA                                     1.605.000  4.066.000
  2. Secretar federatie, antrenor federal,
     antrenor lot national*), expert
     sportiv; gradul I                                      1.449.000  3.478.000
  3. Secretar federatie, antrenor federal,
     antrenor lot national*), expert
     sportiv; gradul II                                     1.400.000  3.103.000
  4. Secretar federatie, antrenor federal,
     antrenor lot national*); gradul III,
     instructor sportiv gradul I                            1.400.000  2.836.000
  5. Secretar federatie, antrenor federal;
     gradul IV, instructor sportiv gradul II                1.400.000  2.622.000
  6. Instructor sportiv debutant                            1.400.000      -

           b) Functii de executie pe trepte profesionale

  7. Instructor sportiv I, referent I                       1.400.000  2.622.000
  8. Instructor sportiv II, referent II                     1.400.000  2.354.000
  9. Instructor sportiv III, referent III                   1.400.000  2.194.000
 10. Instructor sportiv debutant                            1.400.000      -
________________________________________________________________________________
    *) Nivelul studiilor si conditiile de ocupare a functiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    *) Se poate utiliza si la cluburile sportive, cu aprobarea ministrului tineretului si sportului.

    II. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din alte unitati sportive
________________________________________________________________________________
Nr.                Functia                     Nivelul        Salariul de baza
crt.                                          studiilor*)          - lei -
                                                            --------------------
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
           Functii de executie pe categorii de clasificare*)

  1. Antrenor categoria I, expert sportiv
     gradul I                                               1.400.000  3.210.000
  2. Antrenor categoria II, expert sportiv
     gradul II                                              1.400.000  2.836.000
  3. Antrenor categoria III, referent sportiv
     gradul III                                             1.400.000  2.622.000
  4. Antrenor categoria IV, referent sportiv
     gradul IV                                              1.400.000  2.408.000
  5. Antrenor categoria V                                   1.400.000  2.194.000
  6. Antrenor debutant, referent sportiv
     debutant                                               1.400.000      -
________________________________________________________________________________
    *) Nivelul studiilor si conditiile de ocupare a functiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    *) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.

                                  *
                               *     *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/6 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 1
    (Anexa nr. IV/6 la O.U.G. nr. 24/2000)

                         AUTORITATEA VAMALA

                     DIRECTIA GENERALA A VAMILOR

          Salarii de baza pentru functiile de specialitate

    CAP. 1
    Aparatul central

________________________________________________________________________________
Nr.                Functia                       Nivelul      Salariul de baza
crt.                                            studiilor          - lei -
                                                            --------------------
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
                a) Functii de executie pe grade profesionale

  1. Expert vamal                                   S       2.987.000  7.169.000
  2. Inspector vamal, referent de
     specialitate; gradul IA                        S       2.542.000  6.099.000
  3. Inspector vamal, referent de
     specialitate; gradul I                         S       2.363.000  5.671.000
  4. Inspector vamal, referent de
     specialitate; gradul II                        S       2.185.000  5.243.000
  5. Inspector vamal, referent de
     specialitate; gradul III                       S       2.007.000  4.815.000
  6. Inspector vamal, referent de
     specialitate; gradul IV                        S       1.828.000  4.387.000
  7. Inspector vamal, referent de
     specialitate; debutant                         S       1.797.000      -
  8. Referent gradul I                             SSD      2.051.000  4.922.000
  9. Referent gradul II                            SSD      1.873.000  4.494.000
 10. Referent gradul III                           SSD      1.695.000  4.066.000
 12. Referent debutant                             SSD      1.668.000      -

         b) Functii de executie pe trepte profesionale

 13. Referent IA                                    M       1.918.000  4.601.000
 14. Referent I                                     M       1.739.000  4.173.000
 15. Referent II                                    M       1.561.000  3.745.000
 16. Referent III                                   M       1.400.000  3.317.000
 17. Referent IV                                    M       1.400.000  2.889.000
 18. Referent debutant                              M       1.400.000      -
________________________________________________________________________________

    CAP. 2
    Directia Generala a Vamilor

    Directia de supraveghere si control vamal, Directia de supraveghere pentru zonele vamale speciale

               Salarii de baza pentru functiile de specialitate
________________________________________________________________________________
Nr.                Functia                       Nivelul      Salariul de baza
crt.                                            studiilor          - lei -
                                                            --------------------
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
               a) Functii de executie pe grade profesionale

  1. Expert vamal                                   S       3.567.000  8.025.000
  2. Inspector vamal, referent de
     specialitate; gradul IA                        S       3.032.000  7.276.000
  3. Inspector vamal, referent de
     specialitate; gradul I                         S       2.854.000  6.848.000
  4. Inspector vamal, referent de
     specialitate; gradul II                        S       2.631.000  6.313.000
  5. Inspector vamal, referent de
     specialitate; gradul III                       S       2.408.000  5.778.000
  6. Inspector vamal, referent de
     specialitate; gradul IV                        S       2.185.000  5.243.000
  7. Inspector vamal, referent de
     specialitate; debutant                         S       2.154.000      -
  8. Referent gradul I                             SSD      2.497.000  5.992.000
  9. Referent gradul II                            SSD      2.274.000  5.457.000
 10. Referent gradul III                           SSD      2.051.000  4.922.000
 11. Referent debutant                             SSD      2.020.000      -

                 b) Functii de executie pe trepte profesionale

 12. Referent IA                                    M       2.363.000  5.671.000
 13. Referent I                                     M       2.140.000  5.136.000
 14. Referent II                                    M       1.962.000  4.708.000
 15. Referent III                                   M       1.784.000  4.280.000
 16. Referent IV                                    M       1.605.000  3.852.000
 17. Referent debutant                              M       1.579.000      -

    CAP. 3
    Directia regionala vamala

    Salarii de baza pentru activitatea de specialitate
________________________________________________________________________________
Nr.                Functia                       Nivelul      Salariul de baza
crt.                                            studiilor          - lei -
                                                            --------------------
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
              a) Functii de executie pe grade profesionale

  1. Expert vamal                                   S       2.631.000  6.313.000
  2. Inspector vamal, referent de
     specialitate; gradul IA                        S       2.185.000  5.243.000
  3. Inspector vamal, referent de
     specialitate; gradul I                         S       2.007.000  4.815.000
  4. Inspector vamal, referent de
     specialitate; gradul II                        S       1.784.000  4.280.000
  5. Inspector vamal, referent de
     specialitate; gradul III                       S       1.605.000  3.852.000
  6. Inspector vamal, referent de specialitate;
     debutant                                       S       1.579.000      -
  7. Referent gradul I                             SSD      1.739.000  4.173.000
  8. Referent gradul II                            SSD      1.561.000  3.745.000
  9. Referent gradul III                           SSD      1.427.000  3.424.000
 10. Referent debutant                             SSD      1.400.000      -

              b) Functii de executie pe trepte profesionale

 11. Referent IA                                    M       1.561.000  3.745.000
 12. Referent I                                     M       1.427.000  3.424.000
 13. Referent II                                    M       1.400.000  3.103.000
 14. Referent III                                   M       1.400.000  2.675.000
 15. Referent debutant                              M       1.400.000      -
________________________________________________________________________________

    CAP. 4
    Birouri vamale

    Salarii de baza pentru activitatea de specialitate

    A. Functii de executie de categoria A
________________________________________________________________________________
Nr.                Functia                       Nivelul      Salariul de baza
crt.                                            studiilor          - lei -
                                                            --------------------
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
             a) Functii de executie pe grade profesionale

  1. Expert vamal                                S sau      2.363.000  5.671.000
                                             scoala vamala
  2. Inspector vamal principal                   S sau      1.918.000  4.601.000
                                             scoala vamala
  3. Inspector vamal gradul I                    S sau      1.739.000  4.173.000
                                             scoala vamala
  4. Inspector vamal gradul II                   S sau      1.561.000  3.745.000
                                             scoala vamala
  5. Inspector vamal gradul III                  S sau      1.400.000  3.317.000
                                             scoala vamala
  6. Inspector vamal debutant                    S sau      1.400.000      -
                                             scoala vamala
  7. Inspector vamal                         Scoala vamala  1.583.000  3.799.000
                                                sau SSD
  8. Controlor vamal gradul I                Scoala vamala  1.400.000  3.317.000
                                                sau SSD
  9. Controlor vamal gradul II               Scoala vamala  1.400.000  2.889.000
                                                sau SSD
 10. Agent vamal debutant                    Scoala vamala  1.400.000      -
                                                sau SSD

              b) Functii de executie pe trepte profesionale

 11. Controlor vamal I                             M       1.427.000  3.424.000
 12. Controlor vamal II                            M       1.400.000  3.103.000
 13. Controlor vamal III                           M       1.400.000  2.675.000
 14. Controlor vamal debutant                      M       1.400.000      -
________________________________________________________________________________

    B. Functii de executie de categoria B
________________________________________________________________________________
Nr.                Functia                       Nivelul      Salariul de baza
crt.                                            studiilor          - lei -
                                                            --------------------
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
             a) Functii de executie pe grade profesionale

  1. Inspector pentru datoria vamala
     principal                                      S       1.918.000  4.601.000
  2. Inspector pentru datoria vamala
     gradul I                                       S       1.739.000  4.173.000
  3. Inspector pentru datoria vamala
     gradul II                                      S       1.561.000  3.745.000
  4. Inspector pentru datoria vamala
     gradul III                                     S       1.400.000  3.317.000
  5. Inspector pentru datoria vamala
     debutant                                       S       1.400.000      -
  6. Inspector pentru datoria vamala         Scoala vamala  1.583.000  3.799.000
                                                 sau SSD
  7. Controlor pentru datoria vamala
     gradul I                                Scoala vamala  1.400.000  3.317.000
                                                 sau SSD
  8. Controlor pentru datoria vamala
     gradul II                               Scoala vamala  1.400.000  2.889.000
                                                 sau SSD
  9. Controlor pentru datoria vamala
     debutant                                Scoala vamala  1.400.000      -
                                                 sau SSD

              b) Functii de executie pe trepte profesionale

 10. Controlor pentru datoria vamala I              M       1.427.000  3.424.000
 11. Controlor pentru datoria vamala II             M       1.400.000  3.103.000
 12. Controlor pentru datoria vamala III            M       1.400.000  2.675.000
 13. Controlor pentru datoria vamala debutant       M       1.400.000      -
________________________________________________________________________________

                                  *
                               *     *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/7 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 1
    (Anexa nr. IV/7 la O.U.G. nr. 24/2000)

                              NAVIGATIE

                  UNITATI NAVALE SI CAPITANII DE PORTURI
          Salarii de baza pentru functiile de specialitate
________________________________________________________________________________
Nr.                Functia                       Nivelul      Salariul de baza
crt.                                            studiilor          - lei -
                                                            --------------------
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
  1. Comandant instructor                           S       1.400.000  4.280.000
  2. Sef mecanic instructor                         S       1.400.000  3.103.000

              a) Functii de executie pe nave maritime

  3. Comandant                                      S       1.405.000  3.906.000
  4. Sef mecanic                                    S       1.400.000  3.157.000
  5. Capitan secund, sef mecanic secund, sef
     electrician                                    S       1.400.000  2.675.000
  6. Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter
     electrician                                    S       1.400.000  2.515.000
  7. Ofiter aspirant                                S       1.400.000      -

              b) Functii de executie pe nave portuare, tehnice, fluviale

  8. Capitan dragor                                 M       1.400.000  2.622.000
  9. Capitan                                        M       1.400.000  2.408.000
 10. Sef mecanic                                    M       1.400.000  2.354.000
 11. Dragor-sef                                     M       1.400.000  2.301.000
 12. Ofiter punte                                   M       1.400.000  2.194.000
 13. Ofiter mecanic, ofiter electrician             M       1.400.000  2.140.000
 14. Dragor                                         M       1.400.000  1.980.000
 15. Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter
     electrician, dragor; aspirant                  M       1.400.000      -

              c) Functii de executie comune pe nave

 16. Sef statie RTG                                 M       1.400.000  2.301.000
 17. Ofiter RTG I                                   M       1.400.000  2.087.000
 18. Ofiter RTG II                                  M       1.400.000  1.926.000
 19. Sef echipaj                                            1.400.000  2.247.000
 20. Conducator salupa, sef timonier, ajutor
     ofiter mecanic                                         1.400.000  2.087.000
 21. Electrician, motorist, motopompist,
     timonier, marinar                                      1.400.000  1.980.000
 22. Electrician, motorist, motopompist,
     timonier, marinar; debutant                            1.400.000      -
 23. Scafandru autonom                                      1.400.000  2.515.000
 24. Scafandru greu                                         1.400.000  2.301.000
 25. Scafandru debutant                                     1.400.000      -

    d) Functii de executie de specialitate din activitatea capitaniilor de porturi

                - Functii de executie pe grade profesionale -

 26. Capitan de port specialist                     S       1.400.000  3.157.000
 27. Capitan de port gradul I                       S       1.400.000  2.657.000

                - Functii de executie pe trepte profesionale -

 28. Capitan de port gradul II                      M       1.400.000  2.408.000
 29. Ofiter de port gradul I                        M       1.400.000  2.301.000
 30. Ofiter de port gradul II                       M       1.400.000  2.087.000
 31. Ofiter de port debutant                        M       1.400.000      -
________________________________________________________________________________

    Capitaniile de porturi vor putea utiliza si functiile prevazute la lit. a) - c) din prezenta anexa, in functie de dotarea si de atributiile acestora, stabilite conform prevederilor legale.

    NOTA:
    Criteriile si conditiile pentru ocuparea functiilor prevazute in prezenta anexa se stabilesc prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei si se utilizeaza de catre toate unitatile, indiferent de subordonare.

                                  *
                              *       *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/8 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 1
    (Anexa nr. IV/8 la O.U.G. nr. 24/2000)

                              AGRICULTURA

    LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITATII SEMINTELOR, PENTRU CONTROLUL SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALA, PENTRU CONTROLUL STIINTIFIC AL PRODUSELOR BIOLOGICE SI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU CARANTINA FITOSANITARA, PRECUM SI UNITATI CU SI FARA PERSONALITATE JURIDICA SUBORDONATE DIRECTIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURA SI ALIMENTATIE, DIRECTIILOR SANITAR-VETERINARE JUDETENE

                Salarii de baza pentru functiile de specialitate
________________________________________________________________________________
Nr.                Functia                       Nivelul      Salariul de baza
crt.                                            studiilor          - lei -
                                                            --------------------
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
              a) Functii de executie pe grade profesionale

  1. Inginer*), meteorolog (hidrolog,
     hidrogeolog, pedolog); expert                  S       1.427.000  4.280.000
  2. Inginer*), meteorolog (hidrolog,
     hidrogeolog, pedolog); gradul I                S       1.400.000  2.996.000
  3. Inginer*), meteorolog (hidrolog,
     hidrogeolog, pedolog); gradul II               S       1.400.000  2.622.000
  4. Inginer*), meteorolog (hidrolog,
     hidrogeolog, pedolog); gradul III              S       1.400.000  2.515.000
  5. Inginer*), meteorolog (hidrolog,
     hidrogeolog, pedolog); debutant                S       1.400.000      -
  6. Medic primar veterinar*)                      S       1.672.000  4.815.000
  7. Medic veterinar gradul I                       S       1.427.000  3.424.000
  8. Medic veterinar gradul II                      S       1.400.000  2.996.000
  9. Medic veterinar gradul III                     S       1.400.000  2.515.000
 10. Medic veterinar debutant                       S       1.400.000      -
 11. Subinginer, asistent veterinar,
     conductor tehnic; I                           SSD      1.400.000  2.996.000
 12. Subinginer, asistent veterinar,
     conductor tehnic; II                          SSD      1.400.000  2.408.000
 13. Subinginer, asistent veterinar,
     conductor tehnic; III                         SSD      1.400.000  2.247.000
 14. Subinginer, asistent veterinar,
     conductor tehnic; debutant                    SSD      1.400.000      -

              b) Functii de executie pe trepte profesionale

 15. Tehnician*), observator meteorolog
     (hidrolog, hidrogeolog); IA                    M       1.400.000  2.568.000
 16. Tehnician*), observator meteorolog
     (hidrolog, hidrogeolog); I                     M       1.400.000  2.194.000
 17. Tehnician*), observator meteorolog
     (hidrolog, hidrogeolog); II                    M       1.400.000  1.980.000
 18. Tehnician*), observator meteorolog
     (hidrolog, hidrogeolog); debutant              M       1.400.000      -
 19. Asistent veterinar I, tehnician
     veterinar IA                                   M       1.400.000  2.568.000
 20. Asistent veterinar II, tehnician
     veterinar I                                    M       1.400.000  2.301.000
 21. Asistent veterinar III, tehnician
     veterinar II                                   M       1.400.000  2.087.000
 22. Asistent veterinar, tehnician veterinar;
     debutant                                       M       1.400.000      -
 23. Agent veterinar I                           Scoala     1.400.000  1.980.000
                                              profesionala
 24. Agent veterinar II                          Scoala     1.400.000  1.766.000
                                              profesionala
 25. Agent veterinar debutant                    Scoala     1.400.000      -
                                              profesionala
________________________________________________________________________________
    *) Specialitatea functiei de inginer este cea care se regaseste in activitatea de baza a unitatii (agronomie, horticultura, zootehnie etc.). Cu acelasi nivel pot fi salarizate si functiile de biolog (chimist), daca persoanele incadrate pe aceste functii desfasoara activitate in specialitatea functiei.
    *) In functia de medic primar veterinar pot fi incadrate persoanele care au obtinut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare.
    *) Specialitatea functiei de tehnician este cea care se regaseste in activitatea de baza a unitatii (agronomie, horticultura, zootehnie etc.).

                                   *
                                *     *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/9 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 1
    (Anexa nr. IV/9 la O.U.G. nr. 24/2000)

               OFICII DE CADASTRU SI ORGANIZARE A TERITORIULUI

             Salarii de baza pentru functiile de specialitate
________________________________________________________________________________
Nr.                Functia                       Nivelul      Salariul de baza
crt.                                            studiilor          - lei -
                                                            --------------------
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
                    a) Functii de executie pe grade profesionale

  1. Inginer cadastru gradul I A                    S       1.628.000  4.280.000
  2. Inginer cadastru gradul I                      S       1.400.000  2.996.000
  3. Inginer cadastru gradul II                     S       1.400.000  2.729.000
  4. Inginer cadastru gradul III                    S       1.400.000  2.515.000
  5. Inginer cadastru debutant                      S       1.400.000      -
  6. Subinginer cadastru I                         SSD      1.400.000  2.996.000
  7. Subinginer cadastru II                        SSD      1.400.000  2.568.000
  8. Subinginer cadastru III                       SSD      1.400.000  2.247.000
  9. Subinginer cadastru debutant                  SSD      1.400.000      -

                   b) Functii de executie pe trepte profesionale

 10. Tehnician cadastru I A                         M       1.400.000  2.568.000
 11. Tehnician cadastru I                           M       1.400.000  2.194.000
 12. Tehnician cadastru II                          M       1.400.000  1.980.000
 13. Tehnician cadastru debutant                    M       1.400.000      -
 14. Operator cadastru I                          M; G      1.400.000  1.980.000
 15. Operator cadastru II                         M; G      1.400.000  1.766.000
 16. Operator cadastru debutant                   M; G      1.400.000      -
________________________________________________________________________________

                                    *
                                *        *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/10 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 1
    (Anexa nr. IV/10 la O.U.G. nr. 24/2000)

                              PROTECTIA MEDIULUI

    INSPECTORATE DE PROTECTIE A MEDIULUI, ADMINISTRATIA REZERVATIEI BIOSFEREI
                               "DELTA DUNARII"

               Salarii de baza pentru functiile de specialitate
________________________________________________________________________________
Nr.                Functia                       Nivelul      Salariul de baza
crt.                                            studiilor          - lei -
                                                            --------------------
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
                    a) Functii de executie pe grade profesionale

  1. Inspector de specialitate expert,
     inginer expert*)                               S       1.427.000  4.280.000
  2. Inspector de specialitate, inginer*);
     gradul I                                       S       1.400.000  2.996.000
  3. Inspector de specialitate, inginer*);
     gradul II                                      S       1.400.000  2.622.000
  4. Inspector de specialitate, inginer*);
     gradul III                                     S       1.400.000  2.515.000
  5. Inspector, inginer*); debutant                 S       1.400.000      -
  6. Subinginer I                                  SSD      1.400.000  2.996.000
  7. Subinginer II                                 SSD      1.400.000  2.408.000
  8. Subinginer III                                SSD      1.400.000  2.247.000
  9. Subinginer debutant                           SSD      1.400.000      -

                   b) Functii de executie pe trepte profesionale

 10. Tehnician, observator conditii
     mediu; I A*)                                  M       1.400.000  2.568.000
 11. Tehnician, observator conditii
     mediu; I*)                                    M       1.400.000  2.194.000
 12. Tehnician, observator conditii
     mediu; II*)                                   M       1.400.000  1.980.000
 13. Tehnician, observator conditii
     mediu; debutant*)                             M       1.400.000      -
________________________________________________________________________________
    *) Specialitatea functiei de inginer este cea care se regaseste in activitatea de baza a unitatii.
    Cu acelasi nivel pot fi salarizate, in activitatea de baza, si functiile de biolog, chimist, fizician si altele, daca persoanele incadrate pe aceste functii desfasoara activitate in specialitatea functiei.
    *) Specialitatea functiilor de tehnician si de observator conditii mediu este cea care se regaseste in activitatea de baza a unitatii.

                                   *
                               *       *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/11 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 1
    (Anexa nr. IV/11 la O.U.G. nr. 24/2000)

                              AVIATIA SPORTIVA

                            AEROCLUBUL ROMANIEI

    I. Salarii de baza pentru functiile de specialitate

    1. Personal navigant si tehnic navigant profesionist

                           Functii de executie
________________________________________________________________________________
Nr.                Functia                     Nivelul        Salariul de baza
crt.                                          studiilor*)          - lei -
                                                            --------------------
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
  1. Personal navigant si tehnic navigant
     profesionist
     clasa I                                                1.472.000  4.280.000
     clasa a II-a                                           1.400.000  3.050.000
     clasa a III-a                                          1.400.000  2.675.000
     clasa a IV-a                                           1.400.000  2.515.000
     clasa a V-a                                            1.400.000      -
________________________________________________________________________________
    *) Nivelul studiilor si nivelul de ocupare a functiilor se stabilesc prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.

    2. Personal tehnic aeronautic
________________________________________________________________________________
Nr.                Functia                     Nivelul        Salariul de baza
crt.                                          studiilor            - lei -
                                                            --------------------
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
                   a) Functii de executie pe clase profesionale

  1. Inginer de aviatie                             S
     clasa I                                                1.472.000  4.280.000
     clasa a II-a                                           1.400.000  3.050.000
     clasa a III-a                                          1.400.000  2.675.000
     clasa a IV-a                                           1.400.000  2.515.000
     debutant                                               1.400.000      -
  2. Tehnician de aviatie                           M
     clasa I                                                1.400.000  2.568.000
     clasa a II-a                                           1.400.000  2.354.000
     clasa a III-a                                          1.400.000  2.140.000
     clasa a IV-a                                           1.400.000  1.980.000
     debutant                                               1.400.000       -
  3. Mecanic de aviatie                       Scoala
                                              tehnica de
                                              aviatie sau
                                              echivalenta
     clasa I                                                1.400.000  2.729.000
     clasa a II-a                                           1.400.000  2.354.000
     clasa a III-a                                          1.400.000  2.087.000
     clasa a IV-a                                           1.400.000  1.980.000
     debutant                                               1.400.000      -
  4. Mecanic pentru intretinerea aparatelor         M;
     de lansare la zbor (turn de parasutism,  Scoala
     automosor, plior parasute, deltaplanism  profesionala
     etc.)
     clasa I                                                1.400.000  2.568.000
     clasa a II-a                                           1.400.000  2.247.000
     clasa a III-a                                          1.400.000  2.087.000
     clasa a IV-a                                           1.400.000  1.980.000
     debutant                                               1.400.000      -
  5. Maistru de aviatie                       Scoala de
                                              maistri
                                              aviatie
     clasa I                                                1.400.000  2.782.000
     clasa a II-a                                           1.400.000  2.568.000
     clasa a III-a                                          1.400.000  2.194.000
________________________________________________________________________________

    3. Personal operativ aeronautic

                             Functii de executie
________________________________________________________________________________
Nr.                Functia                     Nivelul        Salariul de baza
crt.                                          studiilor            - lei -
                                                            --------------------
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
                a) Functii de executie pe grade profesionale

  1. Meteorolog aeronautic specialist               S
     gradul I                                               1.472.000  4.280.000
     gradul II                                              1.400.000  3.050.000
     gradul III                                             1.400.000  2.675.000
     gradul IV                                              1.400.000  2.515.000
     debutant                                               1.400.000      -

                 b) Functii de executie pe trepte profesionale

  2. Meteorolog aeronautic                       M+curs
                                              de calificare
     I                                                      1.400.000  2.301.000
     II                                                     1.400.000  2.087.000
     debutant                                               1.400.000      -
  3. Controlor trafic dirijare                   M+curs
                                              de calificare
     I                                                      1.400.000  2.568.000
     II                                                     1.400.000  2.301.000
     III                                                    1.400.000  2.087.000
  4. Controlor trafic operatiuni auxiliare       M+curs
                                              de calificare
     I                                                      1.400.000  2.354.000
     II                                                     1.400.000  2.140.000
     III                                                    1.400.000  1.980.000
     debutant                                               1.400.000      -
________________________________________________________________________________

                                   *
                               *       *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/12 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 1
    (Anexa nr. V/1 la O.U.G. nr. 24/2000)

    FUNCTII DE EXECUTIE DIN ALTE UNITATI BUGETARE DE SUBORDONARE CENTRALA, PRECUM SI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE, FINANCIAR, APROVIZIONARE, INVESTITII DIN ACTIVITATILE CUPRINSE IN ANEXELE NR. IV/1 - IV/11 SI DIN UNITATILE DE INVATAMANT

    I. Salarii de baza pentru activitatea de specialitate
________________________________________________________________________________
Nr.                Functia                     Nivelul        Salariul de baza
crt.                                          studiilor            - lei -
                                                            --------------------
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
                 a) Functii de executie pe grade profesionale

  1. Consilier, expert, inspector de
     specialitate;
     gradul I, inginer, economist;
     specialist IA                                  S       1.558.000  3.704.000
  2. Referent de specialitate, inspector de
     specialitate;
     gradul II, economist, referent,
     inginer; gradul I                              S       1.400.000  2.963.000
  3. Referent de specialitate, inspector de
     specialitate;
     gradul III, economist, referent,
     inginer; gradul II                             S       1.400.000  2.755.000
  4. Referent de specialitate, inspector de
     specialitate;
     gradul IV, economist, referent,
     inginer; gradul III                            S       1.400.000  2.547.000
  5. Referent, inspector, inginer, economist;
     debutant                                       S       1.400.000      -
  6. Referent, subinginer, conductor
     arhitect, arhivist, tehnician-
     economist; I                                   SSD     1.400.000  2.778.000
  7. Referent, subinginer, conductor
     arhitect, arhivist, tehnician-
     economist; II                                  SSD     1.400.000  2.570.000
  8. Referent, subinginer, conductor
     arhitect, arhivist, tehnician-
     economist; III                                 SSD     1.400.000  2.292.000
  9. Referent, subinginer, conductor
     arhitect, arhivist, tehnician-
     economist; debutant                            SSD     1.400.000      -

    b) Functii de executie pe grade profesionale din serviciile de contencios

 10. Consilier juridic gradul IA                    S       1.558.000  3.704.000
 11. Consilier juridic gradul I                     S       1.400.000  2.963.000
 12. Consilier juridic gradul II                    S       1.400.000  2.755.000
 13. Consilier juridic gradul III                   S       1.400.000  2.547.000
 14. Consilier juridic debutant                     S       1.400.000      -

        c) Functii de executie pe trepte profesionale

 15. Tehnician, merceolog, contabil,
     referent; IA                                   M       1.400.000  2.292.000
 16. Tehnician, merceolog, contabil,
     referent; I                                    M       1.400.000  2.130.000
 17. Tehnician, merceolog, contabil,
     referent; II                                   M       1.400.000  1.922.000
 18. Tehnician, merceolog, contabil,
     referent; III                                  M       1.400.000  1.760.000
 19. Tehnician, merceolog, contabil,
     referent; debutant                             M       1.400.000     -
________________________________________________________________________________

    II. Unitati de perfectionare a personalului cu pregatire superioara

              Salarii de baza pentru functiile de specialitate
________________________________________________________________________________
Nr.                Functia                     Nivelul        Salariul de baza
crt.                                          studiilor            - lei -
                                                            --------------------
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
                    Functii de executie pe grade profesionale

  1. Expert-consultant IA                           S       1.684.000  3.704.000
  2. Expert-consultant I                            S       1.474.000  3.241.000
  3. Expert-consultant II                           S       1.400.000  2.871.000
________________________________________________________________________________

    III. Unitati de perfectionare a personalului cu pregatire medie si centre de calificare si recalificare

            Salarii de baza pentru functiile de specialitate
________________________________________________________________________________
Nr.                Functia                     Nivelul        Salariul de baza
crt.                                          studiilor            - lei -
                                                            --------------------
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________

                 a) Functii de executie pe grade profesionale

  1. Expert gradul I                                S       1.474.000  3.241.000
  2. Expert gradul II                               S       1.400.000  2.778.000
  3. Expert gradul III                              S       1.400.000  2.547.000
  4. Expert debutant                                S       1.400.000     -

                 b) Functii de executie pe trepte profesionale

  5. Instructor I                                   M       1.400.000  2.547.000
  6. Instructor II                                  M       1.400.000  2.176.000
  7. Instructor III                                 M       1.400.000  1.991.000
  8. Instructor debutant                            M       1.400.000      -
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica si functiilor de specialitate din Scoala populara de arta.

    IV. Proiectare

                   Salarii de baza pentru functiile de specialitate
________________________________________________________________________________
Nr.                Functia                     Nivelul        Salariul de baza
crt.                                          studiilor            - lei -
                                                            --------------------
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
                 a) Functii de executie pe grade profesionale

  1. Proiectant gradul I                            S       1.642.000  3.612.000
  2. Proiectant gradul II                           S       1.431.000  3.149.000
  3. Proiectant gradul III                          S       1.400.000  2.732.000
  4. Proiectant gradul IV                           S       1.400.000  2.501.000
  5. Proiectant debutant                            S       1.400.000     -
  6. Subinginer cartograf I                        SSD      1.400.000  2.778.000
  7. Subinginer cartograf II                       SSD      1.400.000  2.547.000
  8. Subinginer cartograf III                      SSD      1.400.000  2.223.000
  9. Subinginer cartograf debutant                 SSD      1.400.000     -

                 b) Functii de executie pe trepte profesionale

 10. Tehnician proiectant I                         M        1.400.000 2.547.000
 11. Tehnician proiectant II*)                      M        1.400.000 2.176.000
 12. Tehnician proiectant III*)                     M        1.400.000 1.991.000
 13. Tehnician proiectant debutant*)                M        1.400.000     -
________________________________________________________________________________
    *) Salariul de baza prevazut pentru aceasta functie se utilizeaza si la functia de desenator tehnic cartograf.

    V. Unitati de informatica

             Salarii de baza pentru functiile de specialitate
________________________________________________________________________________
Nr.                Functia                     Nivelul        Salariul de baza
crt.                                          studiilor            - lei -
                                                            --------------------
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
                a) Functii de executie pe grade profesionale

  1. Analist, programator, inginer de
     sistem; IA                                     S       1.768.000  3.704.000
  2. Analist, programator, inginer de
     sistem; I                                      S       1.600.000  3.519.000
  3. Analist, programator, inginer de
     sistem; II                                     S       1.431.000  3.149.000
  4. Analist, programator, inginer de
     sistem; III                                    S       1.400.000  2.732.000
  5. Analist, programator, inginer de
     sistem; IV                                     S       1.400.000  2.501.000
  6. Analist, programator, inginer de
     sistem; debutant                               S       1.400.000      -
  7. Informatician, conductor tehnic; I            SSD      1.400.000  2.778.000
  8. Informatician, conductor tehnic; II           SSD      1.400.000  2.547.000
  9. Informatician, conductor tehnic; III          SSD      1.400.000  2.223.000
 10. Informatician, conductor tehnic;
     debutant                                      SSD      1.400.000      -

                b) Functii de executie pe trepte profesionale

 11. Analist (programator) ajutor IA                M       1.400.000  2.547.000
 12. Analist (programator) ajutor I                 M       1.400.000  2.362.000
 13. Analist (programator) ajutor II                M       1.400.000  2.130.000
 14. Analist (programator) ajutor III               M       1.400.000  1.945.000
 15. Analist (programator) debutant                 M       1.400.000      -
 16. Operator, controlor date; I                    M       1.400.000  2.362.000
 17. Operator, controlor date; II                   M       1.400.000  2.130.000
 18. Operator, controlor date; III                  M       1.400.000  1.945.000
 19. Operator, controlor date; IV                   M       1.400.000  1.760.000
 20. Operator, controlor date; debutant             M       1.400.000      -
________________________________________________________________________________

                                   *
                               *       *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/1 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 1
    (Anexa nr. V/2 la O.U.G. nr. 24/2000)

                  ALTE FUNCTII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR

    Salarii de baza pentru personalul din activitatea de secretariat-administrativ, gospodarire, intretinere-reparatii si de deservire*1)

    Functii de executie pe trepte profesionale
________________________________________________________________________________
Nr.                Functia                     Nivelul        Salariul de baza
crt.                                          studiilor            - lei -
                                                            --------------------
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
  1. Stenodactilograf IA*)                          M       1.400.000  2.428.000
  2. Stenodactilograf I                             M       1.400.000  2.057.000
  3. Stenodactilograf II                            M       1.400.000  1.884.000
  4. Stenodactilograf debutant                      M       1.400.000      -
  5. Secretar-dactilograf, dactilograf; IA*)        M       1.400.000  2.280.000
  6. Secretar-dactilograf, dactilograf; I         M; G      1.400.000  2.008.000
  7. Secretar-dactilograf, dactilograf; II        M; G      1.400.000  1.833.000
  8. Secretar-dactilograf, dactilograf;
     debutant                                     M; G      1.400.000      -
  9. Secretar, secretar-dactilograf; I*)         M; G      1.400.000  1.933.000
 10. Secretar, secretar-dactilograf; II*)        M; G      1.400.000  1.760.000
 11. Secretar, secretar-dactilograf;
     debutant*)                                  M; G      1.400.000      -
 12. Administrator I                                M       1.400.000  2.453.000
 13. Administrator II                               M       1.400.000  2.230.000
 14. Administrator III                              M       1.400.000  2.008.000
 15. Sef depozit I                                  M       1.400.000  2.206.000
 16. Sef depozit II                                 M       1.400.000  2.008.000
 17. Casier, magaziner; I                           M       1.400.000  2.155.000
 18. Casier, magaziner; II                        M; G      1.400.000  1.933.000
 19. Casier, magaziner; debutant                  M; G      1.400.000      -
 20. Functionar, arhivar; I                         M       1.400.000  2.106.000
 21. Functionar, arhivar; II                        M       1.400.000  1.933.000
 22. Functionar, arhivar; III                       M       1.400.000  1.760.000
 23. Functionar, arhivar; debutant                  M       1.400.000      -
 24. Sef formatie paza, pompieri                            1.400.000  1.933.000
 25. Portar, paznic, pompier, ingrijitor,
     guard, bufetier, manipulant bunuri,
     curier; I                                              1.400.000  1.660.000
 26. Portar, paznic, pompier, ingrijitor,
     guard, bufetier, manipulant bunuri,
     curier; II                                             1.400.000  1.537.000
 27. Maistru I                                              1.400.000  2.379.000
 28. Maistru II                                             1.400.000  2.206.000
 29. Sofer I A*)                                          1.400.000  2.775.000
 30. Sofer I*)                                            1.400.000  2.428.000
 31. Sofer II*)                                          1.400.000  2.329.000
 32. Muncitor calificat I                                   1.400.000  2.329.000
 33. Muncitor calificat II                                  1.400.000  2.206.000
 34. Muncitor calificat III                                 1.400.000  2.057.000
 35. Muncitor calificat IV                                  1.400.000  1.933.000
 36. Muncitor calificat V                                   1.400.000  1.784.000
 37. Muncitor calificat VI                                  1.400.000  1.660.000
 38. Muncitor necalificat                                   1.400.000  1.537.000
________________________________________________________________________________
    *1) Se utilizeaza in administratia publica si in unitatile subordonate acesteia, finantate partial sau integral de la bugetul de stat.
    *) Se utilizeaza in ministere si in celelalte institutii centrale ale administratiei publice.
    *) Se utilizeaza in activitatea de secretariat-administrativ din unitatile bugetare.
    *) Se utilizeaza in Parlament, in ministere si in celelalte institutii centrale ale administratiei publice, in parcul propriu.
    *) Se utilizeaza in ministere si in celelalte institutii centrale ale administratiei publice, in parcul comun.

    NOTA:
    In unitatile bugetare din subordinea ministerelor si a celorlalte institutii ale administratiei publice incadrarea soferilor se face tinand seama si de autovehiculul pe care il deservesc, potrivit echivalarii categoriilor de calificare cu treptele profesionale, elaborate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.

                                    *
                                *       *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/2 la Legea nr. 154/1998.SmartCity5

COMENTARII la OUG 33/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 33 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 33/2001
OUG 257 2000
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea diplomatilor
OUG 245 2000
privind stabilirea sistemului unitar de salarizare a functionarilor publici
OUG 237 2000
pentru modificarea Legii nr. 21/1999 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor
Ordonanţa 83 2000
pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti
OUG 24 2000
privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar
Legea 188 1999
privind Statutul functionarilor publici
Legea 21 1999
pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor
Ordonanţa 65 1998
privind salarizarea diplomatilor
Legea 154 1998
privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica
Legea 50 1996
privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu