E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 10 din actul Ordonanţa 83 2000 modifica articolul 29 din actul Legea 78 2000
Articolul 9 din actul Ordonanţa 83 2000 modifica articolul 3 din actul OUG 24 2000
Articolul 8 din actul Ordonanţa 83 2000 modifica articolul 3 din actul OUG 24 2000
Articolul 9 din actul Ordonanţa 83 2000 modifica articolul 2 din actul Legea 154 1998
Articolul 9 din actul Ordonanţa 83 2000 abrogă articolul 2 din actul Legea 56 1996
Articolul 9 din actul Ordonanţa 83 2000 abrogă articolul 6 din actul Legea 56 1996
Articolul 9 din actul Ordonanţa 83 2000 abrogă articolul 12 din actul Legea 56 1996
Articolul 9 din actul Ordonanţa 83 2000 abrogă articolul 13 din actul Legea 56 1996
Articolul 9 din actul Ordonanţa 83 2000 abrogă articolul 23 din actul Legea 56 1996
Articolul 9 din actul Ordonanţa 83 2000 modifica articolul 1 din actul Legea 56 1996
Articolul 9 din actul Ordonanţa 83 2000 modifica articolul 2 din actul Legea 56 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 83 2000 modifica articolul 2 din actul Legea 50 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 83 2000 modifica articolul 3 din actul Legea 50 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 83 2000 modifica articolul 4 din actul Legea 50 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 83 2000 modifica articolul 5 din actul Legea 50 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 83 2000 abrogă articolul 6 din actul Legea 50 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 83 2000 abrogă articolul 7 din actul Legea 50 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 83 2000 abrogă articolul 8 din actul Legea 50 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 83 2000 abrogă articolul 9 din actul Legea 50 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 83 2000 abrogă articolul 10 din actul Legea 50 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 83 2000 modifica articolul 11 din actul Legea 50 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 83 2000 modifica articolul 12 din actul Legea 50 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 83 2000 abrogă articolul 15 din actul Legea 50 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 83 2000 completeaza articolul 17 din actul Legea 50 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 83 2000 modifica articolul 18 din actul Legea 50 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 83 2000 modifica articolul 19 din actul Legea 50 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 83 2000 modifica articolul 21 din actul Legea 50 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 83 2000 modifica articolul 22 din actul Legea 50 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 83 2000 modifica articolul 23 din actul Legea 50 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 83 2000 modifica articolul 24 din actul Legea 50 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 83 2000 completeaza articolul 3 din actul Legea 50 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 83 2000 modifica articolul 4 din actul Legea 50 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 83 2000 modifica articolul 25 din actul Legea 50 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 83 2000 modifica articolul 26 din actul Legea 50 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 83 2000 modifica articolul 28 din actul Legea 50 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 83 2000 modifica articolul 29 din actul Legea 50 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 83 2000 abrogă articolul 30 din actul Legea 50 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 83 2000 modifica articolul 31 din actul Legea 50 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 83 2000 modifica articolul 32 din actul Legea 50 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 83 2000 modifica articolul 33 din actul Legea 50 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 83 2000 modifica articolul 38 din actul Legea 50 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 83 2000 modifica articolul 39 din actul Legea 50 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 83 2000 abrogă articolul 40 din actul Legea 50 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 83 2000 modifica articolul 41 din actul Legea 50 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 83 2000 completeaza articolul 1 din actul Legea 50 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 83 2000 modifica articolul 44 din actul Legea 50 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 83 2000 modifica articolul 45 din actul Legea 50 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 83 2000 abrogă articolul 47 din actul Legea 50 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 83 2000 modifica articolul 48 din actul Legea 50 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 83 2000 modifica articolul 50 din actul Legea 50 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 83 2000 modifica articolul 56 din actul Legea 50 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 83 2000 abrogă articolul 61 din actul Legea 50 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 83 2000 modifica articolul 1 din actul Legea 50 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 83 2000 modifica articolul 2 din actul Legea 50 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 83 2000 modifica articolul 3 din actul Legea 50 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 83 2000 modifica articolul 4 din actul Legea 50 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 83 2000 modifica articolul 5 din actul Legea 50 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 83 2000 modifica articolul 7 din actul Legea 50 1996
Articolul 5 din actul Ordonanţa 83 2000 modifica Legea 50 1996
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 83 din 29 august 2000

pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 425 din  1 septembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. Q pct. 1 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    Art. 1
    Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 563 din 18 noiembrie 1999, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Dupa titlul capitolului I "Salarizarea si alte drepturi ale personalului din cadrul instantelor judecatoresti si parchetelor" se introduce sectiunea 1 "Dispozitii generale".
    2. Dupa articolul 1 se introduce articolul 1^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 1^1
    (1) Indemnizatiile pentru magistrati si salariile de baza pentru celelalte categorii de personal din organele autoritatii judecatoresti se stabilesc pe baza valorii de referinta sectoriala prevazuta de lege pentru functiile de demnitate publica alese si numite din cadrul autoritatilor legislativa si executiva. Aceasta valoare corectata periodic in raport cu evolutia preturilor de consum in conditiile stabilite de prevederile legale se aplica de drept si personalului salarizat potrivit prezentei legi.
    (2) Valoarea de referinta sectoriala prevazuta la alin. (1) constituie baza de calcul pentru stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare a magistratilor si a salariilor de baza corespunzatoare grilelor de intervale prevazute pentru celelalte categorii de functii de executie.
    (3) Ordonatorii principali de credite calculeaza nivelurile indemnizatiilor lunare si ale salariilor de baza ce corespund coeficientilor de multiplicare si grilelor de intervale prevazute in anexele nr. 1, 2, 4, 5 si 5^1 la prezenta lege si valorii de referinta sectoriala stabilita la alin. (1), rotunjite din o mie in o mie de lei in favoarea personalului.
    (4) Acordarea salariilor de baza de catre ordonatorii principali de credite bugetare, in conditiile prezentei legi, se face pe baza Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de acordare a salariilor de baza intre limite, aprobata de ministrul justitiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, in limita fondurilor bugetare alocate pentru cheltuieli de personal."
    3. Sectiunea 1 "Salarizarea si alte drepturi ale magistratilor" se renumeroteaza si devine "Sectiunea 1^1".
    4. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    (1) Magistratii au dreptul, pentru activitatea desfasurata, la o indemnizatie de incadrare lunara, stabilita pe functii, in raport cu nivelul instantelor si parchetelor si cu vechimea in magistratura.
    (2) Coeficientii de multiplicare pe baza carora se stabileste indemnizatia lunara sunt prevazuti la cap. A al anexei nr. 1.
    (3) Indemnizatia prevazuta la alin. (1) si (2) este unica forma de remunerare lunara a activitatii corespunzatoare functiei de magistrat si reprezinta baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determina in raport cu venitul salarial."
    5. Alineatul (2) al articolului 3 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Promovarea pe loc in functii de executie, in raport cu nivelul instantei sau al parchetului, se face in functia imediat superioara, daca cel in cauza are o activitate meritorie atestata prin acordarea calificativului <<foarte bun>> in ultimii 4 ani, precum si vechimea in magistratura prevazuta de lege numai ca judecator sau procuror, cu respectarea celorlalte conditii prevazute de Legea nr. 92/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Numarul posturilor pentru care se poate face promovarea pe loc se stabileste pentru judecatori de catre ministrul justitiei, iar pentru procurori, de catre procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, in functie de conditiile concrete ale fiecarei instante sau, dupa caz, ale fiecarui parchet, precum si de resursele bugetare aprobate. Prevederile alin. (1) sunt aplicabile."
    6. Alineatul (3) al articolului 3 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Magistratii stagiari vor beneficia in perioada stagiului de coeficienti de multiplicare stabiliti corespunzator fiecarei etape de stagiu, cu conditia promovarii examenelor prevazute de lege."
    7. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    Personalul de specialitate juridica din Ministerul Justitiei si Institutul National al Magistraturii asimilat magistratilor conform Legii nr. 92/1992, republicata, se salarizeaza in raport cu vechimea in magistratura, potrivit prevederilor cap. B al anexei nr. I."
    8. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    (1) Magistratii beneficiaza de un adaos la indemnizatia de incadrare lunara, in raport cu vechimea efectiva in functiile prevazute la art. 42 si art. 43 alin. 2 din Legea nr. 92/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, calculat in procente la indemnizatia bruta de incadrare, dupa cum urmeaza:
    - de la 5 la 10 ani     - 5%;
    - de la 10 la 15 ani    - 10%;
    - de la 15 la 20 de ani - 15%;
    - peste 20 de ani       - 20% .
    (2) Adaosul la indemnizatia de incadrare prevazut la alin. (1) se acorda de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea in magistratura.
    (3) Adaosul la indemnizatia de incadrare se ia in calcul la stabilirea pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale, precum si la stabilirea pensiei de serviciu conform art. 103 din Legea nr. 92/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
    9. Articolele 6, 7, 8, 9 si 10 se abroga.
    10. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    Magistratii care functioneaza la instante si parchete din mediul rural beneficiaza de indemnizatii majorate cu pana la 10% . Majorarea se stabileste in functie de izolarea localitatii si de conditiile concrete de viata, prin ordin al ministrului justitiei."
    11. Alineatele (1) si (2) ale articolului 12 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    (1) Magistratii pensionari pentru limita de varsta, care sunt reincadrati potrivit legii, beneficiaza de cumulul pensiei cu indemnizatia de incadrare corespunzatoare functiei, de adaosul pentru vechime in magistratura prevazut la art. 5 alin. (1), precum si de celelalte drepturi reglementate de lege.
    (2) La incetarea activitatii magistratii prevazuti la alin. (1) au dreptul la recalcularea pensiei, incluzandu-se in baza de calcul a pensiei vechimea in munca si veniturile realizate din indemnizatia de incadrare si, dupa caz, adaosul pentru vechime in magistratura, realizate dupa data pensionarii."
    12. Articolul 15 se abroga.
    13. Dupa articolul 17 se introduce articolul 17^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 17^1
    (1) Asistentii judiciari numiti in conditiile Legii nr. 92/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt remunerati cu indemnizatia lunara corespunzatoare coeficientului de multiplicare prevazut la nr. crt. 29 din cap. A al anexei nr. 1.
    (2) In cazul in care asistentii judiciari sunt numiti si functioneaza ori sunt delegati la instante care au sediul in alte localitati decat cele in care isi au domiciliul, acestia beneficiaza de cheltuieli de transport, diurna si cazare, potrivit dispozitiilor legale aplicabile personalului din unitatile bugetare."
    14. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 18
    (1) Salariile de baza pentru personalul auxiliar de specialitate de la instantele judecatoresti si parchete sunt stabilite intre limitele minima-maxima, pe grade sau trepte profesionale, in functie de pregatirea profesionala, de vechimea in specialitate si de nivelul instantei sau al parchetului.
    (2) Grilele de intervale si coeficientii de multiplicare pentru stabilirea salariilor de baza, precum si indemnizatiile de conducere ale personalului de specialitate auxiliar de la judecatorii si parchetele de pe langa aceste instante sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (3) Personalul auxiliar de specialitate prevazut la alin. (1) beneficiaza de un spor de fidelitate, in raport cu vechimea efectiva in functia auxiliara de specialitate, calculat la salariul de baza, dupa cum urmeaza:
    - de la 5 la 10 ani     - 5%;
    - de la 10 la 15 ani    - 10%;
    - de la 15 la 20 de ani - 15%;
    - peste 20 de ani       - 20% .
    (4) Sporul prevazut la alin. (3) se plateste de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea in functia auxiliara de specialitate.
    (5) Sporul de fidelitate se ia in calcul la stabilirea pensiilor si a celorlalte drepturi de asigurari sociale, potrivit legii."
    15. Alineatul (1) al articolului 19 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    (1) Salariile de baza pentru personalul auxiliar de specialitate de la tribunale si de la parchetele de pe langa acestea sunt cu 5% mai mari decat cele prevazute la cap. A al anexei nr. 2; salariile de baza ale personalului auxiliar de specialitate de la curtile de apel si parchetele de pe langa aceste instante sunt cu 7% mai mari decat cele prevazute la cap. A al anexei nr. 2; salariile de baza pentru personalul auxiliar de specialitate de la Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie sunt cu 10% mai mari decat cele prevazute la cap. A al anexei nr. 2."
    16. Alineatul (2) al articolului 19 se abroga.
    17. Alineatul (3) al articolului 19 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Grefierii care participa la efectuarea actelor privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, a actelor de publicitate imobiliara, a celor de executare penala si executare civila, a actelor comisiei pentru cetatenie, precum si cei care sunt secretarii comisiilor de cercetare a averii beneficiaza de o indemnizatie lunara de 10% din salariul brut, calculata in raport cu timpul efectiv lucrat in aceste activitati. De aceeasi indemnizatie beneficiaza si conducatorii de carte funciara."
    18. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 21
    Salariile de baza pentru functiile de executie de specialitate din Institutul National de Expertize Criminalistice si din laboratoarele de expertize criminalistice sunt stabilite intre limitele minima-maxima, pe grade si trepte profesionale, in raport cu pregatirea profesionala si vechimea in specialitate."
    19. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22
    (1) Grilele de intervale si coeficientii de multiplicare a salariilor de baza pentru functiile de executie de specialitate, precum si indemnizatiile de conducere din Institutul National de Expertize Criminalistice si laboratoarele de expertize criminalistice din subordinea Ministerului Justitiei sunt prevazute in anexa nr. 4.
    (2) Functiile de director al Institutului National de Expertize Criminalistice, de sef de laborator si de adjuncti ai acestora, precum si de sef sector si sef sectie pot fi ocupate numai de experti criminalisti gradele I si II."
    20. Alineatul (1) al articolului 23 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 23
    (1) Expertii criminalisti si personalul auxiliar de specialitate beneficiaza de spor de fidelitate in conditiile art. 18 alin. (3) - (5), care se aplica in mod corespunzator."
    21. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 24
    (1) Personalul de instruire de specialitate juridica al Institutului National al Magistraturii se salarizeaza prin asimilarea functiilor acestuia cu functiile de magistrati, potrivit prevederilor cap. B al anexei nr. 1, in raport cu vechimea in magistratura.
    (2) Grilele de intervale si coeficientii de multiplicare a salariilor de baza pentru personalul de instruire de alta specialitate decat cea juridica, precum si pentru secretari sunt prevazuti in anexa nr. 5."
    22. Dupa capitolul III se introduce capitolul III^1 "Salarizarea personalului din serviciile de reintegrare sociala si supraveghere".
    23. Dupa articolul 24 se introduc articolele 24^1 si 24^2 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 24^1
    (1) Personalul de specialitate specific din cadrul serviciilor de reintegrare sociala si supraveghere se salarizeaza potrivit grilelor de intervale si coeficientilor de multiplicare prevazuti in anexa nr. 5^1.
    (2) In functiile de sef serviciu de reintegrare sociala si supraveghere pot fi numiti numai consilieri de reintegrare sociala si supraveghere gradele I - III.
    Art. 24^2
    (1) Personalul serviciilor de reintegrare sociala si supraveghere beneficiaza de drepturile prevazute la art. 23, care se aplica in mod corespunzator.
    (2) Personalul serviciilor de reintegrare sociala si supraveghere beneficiaza de sporul prevazut la pct 1 din anexa nr. 7, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului justitiei."
    24. Titlul capitolului IV va avea urmatorul cuprins:
    "CAP. IV
    Salarizarea personalului din Directia Generala a Penitenciarelor, din unitatile subordonate acesteia, din Serviciul Independent de Protectie si Anticoruptie, din Directia Medicala si unitatile sanitare subordonate, precum si a personalului din Ministerul Justitiei care coordoneaza si controleaza aceste institutii"
    25. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 25
    Personalul militar din Ministerul Justitiei, cu atributii de coordonare si control al activitatii penitenciarelor, precum si personalul militar din cadrul Directiei Generale a Penitenciarelor, din unitatile subordonate acesteia, din Directia Medicala si unitatile sanitare subordonate si din Serviciul Independent de Protectie si Anticoruptie este salarizat potrivit prevederilor Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, cu modificarile si completarile ulterioare."
    26. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26
    Personalul civil din cadrul Directiei Generale a Penitenciarelor si din unitatile subordonate acesteia, din cadrul Serviciului Independent de Protectie si Anticoruptie si din Directia Medicala si unitatile sanitare subordonate beneficiaza de drepturile salariale reglementate de legislatia aplicabila in sectorul bugetar, de unele drepturi salariale prevazute in Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de prezenta lege."
    27. Articolul 28 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 28
    (1) Salariile de baza pentru functiile de executie, altele decat cele de magistrati, se stabilesc, in cadrul grilelor de intervale prevazute de lege, in raport cu pregatirea, competenta profesionala si vechimea in specialitate, pe grade si trepte profesionale, precum si in raport cu nivelul unitatii.
    (2) Promovarea personalului auxiliar de specialitate pe grade sau trepte profesionale se face pe baza de concurs sau examen, in raport cu vechimea in specialitate, competenta profesionala si rezultatele obtinute in activitate.
    (3) Salariul de baza al personalului prevazut la alin. (1) se reevalueaza anual de catre angajator, cu respectarea limitelor coeficientilor de multiplicare prevazute in grilele de intervale pentru gradul sau treapta profesionala in care acesta este incadrat.
    (4) Modul de organizare a concursului si a examenului prevazut la alin. (2) se stabileste prin regulament aprobat de ministrul justitiei si, dupa caz, de procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie."
    28. Articolul 29 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 29
    (1) Salariul de baza pentru personalul cu functii de conducere, altele decat cele de magistrati, este cel corespunzator functiei de executie, gradului sau treptei profesionale in care cei in cauza sunt incadrati, la care se adauga o indemnizatie de conducere stabilita in procente din salariul de baza, diferentiata in raport cu complexitatea si raspunderea ce revin functiei de conducere. Indemnizatia de conducere face parte din salariul de baza.
    (2) Indemnizatia de conducere se stabileste la numirea in functie, de catre ordonatorul de credite, in raport cu complexitatea activitatii desfasurate in cadrul functiei de conducere.
    (3) Indemnizatia de conducere poate fi reevaluata anual, in raport cu rezultatele obtinute de structura condusa in realizarea atributiilor, obiectivelor, programelor si proiectelor, dupa aprobarea bugetului anual.
    (4) Indemnizatia de conducere se acorda si persoanelor prevazute la alin. (1), care conduc sau coordoneaza programe/proiecte pe perioada de derulare a acestora, prevazute in programul de activitate al institutiei."
    29. Articolul 30 se abroga.
    30. Articolul 31 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 31
    (1) Pentru rezultate deosebite in activitatea desfasurata, personalul, cu exceptia magistratilor, poate primi salariul de merit, care face parte din salariul de baza brut. Salariul de merit poate fi de pana la 20%, aplicat la salariul de baza brut, si se acorda anual.
    (2) Pentru personalul instantelor judecatoresti si parchetelor, altul decat magistratii, precum si pentru personalul Institutului National de Expertize Criminalistice, al laboratoarelor de expertiza criminalistica, al Institutului National al Magistraturii, al serviciilor de reintegrare sociala si supraveghere, al institutiilor prevazute la art. 26, precum si cel al Ministerului Justitiei, salariul de merit se poate acorda pentru cel mult 25% din numarul de posturi prevazute in statul de functii pentru aceste categorii.
    (3) Salariile de merit stabilite potrivit alin. (1) si (2) vor fi acordate cel mult 1/3 pentru functiile de conducere.
    (4) Pentru personalul nou-angajat salariul de merit se poate acorda dupa o perioada de cel putin 6 luni de la angajare."
    31. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 32
    Activitatea profesionala a personalului se evalueaza anual conform metodologiei prevazute la art. 1^1 alin. (4)."
    32. La articolul 33, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
    "(3) Prevederile alin. (1) si (2) nu sunt aplicabile magistratilor."
    33. La articolul 38 se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
    "(2) In cazul numirii temporare in conditiile alin. (1) in locul magistratilor cu functii de conducere la instantele judecatoresti sau parchete, persoana in cauza beneficiaza de indemnizatia lunara prevazuta in anexa nr. 1, corespunzatoare functiei pe care o preia."
    34. Alineatul (3) al articolului 39 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Magistratii care nu beneficiaza de locuinta proprietate personala ori carora nu li s-a atribuit locuinta de catre autoritatile administratiei publice locale sau, potrivit alin. (2), locuinta de serviciu au dreptul la compensarea diferentei dintre chiria ce s-ar stabili pentru o locuinta de serviciu, potrivit legii, si chiria platita efectiv pe baza unui contract de inchiriere incheiat in conditiile legii. Acest drept nu are caracter salarial si nu se impoziteaza."
    35. La articolul 39, dupa alineatul (4) se introduc alineatele (5), (6) si (7) cu urmatorul cuprins:
    "(5) Cheltuielile de transport compensate potrivit alin. (4), precum si cele prevazute de Legea nr. 92/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se impoziteaza.
    (6) Prevederile alin. (3) - (5) se aplica si magistratilor in functie la data prezentei legi.
    (7) Locuintele de serviciu nu pot fi vandute magistratilor si nici altor categorii de personal."
    36. Articolul 40 se abroga.
    37. Articolul 41 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 41
    (1) Magistratii si familiile acestora beneficiaza, ca masura de protectie sociala, de inlesniri, stabilite prin ordin al ministrului justitiei si, dupa caz, al procurorului general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, in folosirea caselor de odihna, a sanatoriilor si a altor amenajari recreative si sportive, aflate in proprietatea sau administrarea Ministerului Justitiei si, respectiv, a Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie.
    (2) Magistratii si personalul auxiliar de specialitate in functie si pensionari, precum si familiile acestora beneficiaza in mod gratuit, potrivit Legii nr. 92/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de asistenta medicala, medicamente si proteze, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului. Aceste drepturi nu au caracter salarial si nu se impoziteaza."
    38. Dupa articolul 41 se introduce articolul 41^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 41^1
    (1) Magistratii si celelalte categorii de personal salarizate in baza prezentei legi au dreptul pe perioada concediului de odihna, pe langa indemnizatia de concediu, la o prima egala cu indemnizatia bruta sau, dupa caz, salariul de baza brut, din luna anterioara plecarii in concediu, care se impoziteaza separat.
    (2) In perioada concediului de odihna magistratii si personalul auxiliar de specialitate beneficiaza, o singura data pe an, de decontarea contravalorii a 7,5 litri carburant la suta de kilometri, in cazul in care efectueaza deplasarea cu autoturismul propriu intre localitatea de domiciliu si localitatea din tara in care isi petrece concediul de odihna. In acest caz nu se mai poate beneficia de transportul gratuit prevazut la art. 101 alin. (2) din Legea nr. 92/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
    39. La articolul 44, dupa alineatul (3) se introduce alineatul (3^1) cu urmatorul cuprins:
    "(3^1) Prevederile alin. (1) - (3) se aplica pe toata durata delegarii sau detasarii."
    40. Alineatul (1) al articolului 45 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 45
    (1) Orele lucrate, din dispozitia conducatorului instantei sau parchetului, peste durata normala a timpului de munca sau in zilele de sarbatori legale ori declarate ca zile nelucratoare, de catre personalul incadrat in functii de executie, cu exceptia magistratilor, pot fi recuperate in urmatoarele 30 de zile sau, la cererea celor in cauza platite majorat cu un spor de 100% din salariul de baza. Numarul orelor platite cu sporul de 100% nu poate depasi 360 de ore intr-un an."
    41. Alineatul (2) al articolului 45 se abroga.
    42. Articolul 47 se abroga.
    43. Alineatul (4) al articolului 48 se abroga.
    44. Dupa articolul 48 se introduce articolul 48^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 48^1
    (1) In caz de deces al magistratului ori al altei persoane din cadrul organelor autoritatii judecatoresti, membrii familiei, care au dreptul, potrivit legii, la pensie de urmas, primesc pe o perioada de 3 luni echivalentul indemnizatiei sau, dupa caz, salariul de baza din ultima luna de activitate a celui decedat.
    (2) In cazul in care decizia pentru pensia de urmas nu a fost emisa din vina institutiei in termen de 3 luni de la data decesului, aceasta va achita in continuare drepturile prevazute la alin. (1) pana la emiterea deciziei pentru pensia de urmas."
    45. La articolul 50, dupa alineatul (5) se introduce alineatul (6) cu urmatorul cuprins:
    "(6) Prevederile alin. (1) si (3) se aplica numai in cazul in care examenele se organizeaza si se desfasoara in afara orelor de program."
    46. Articolul 56 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 56
    (1) Judecatorii financiari din Colegiul jurisdictional al Curtii de Conturi, judecatorii financiari inspectori din Sectia jurisdictionala a Curtii de Conturi, procurorii financiari si procurorii financiari inspectori de pe langa Curtea de Conturi sunt salarizati cu coeficientii de multiplicare prevazuti la cap. A al anexei nr. 1 la prezenta lege, pentru procurorii si, respectiv, procurorii inspectori din Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie. Presedintele Colegiului jurisdictional al Curtii de Conturi se salarizeaza la nivelul procurorului sef de sectie din Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie.
    (2) Judecatorii financiari din cadrul colegiilor jurisdictionale ale camerelor de conturi judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si procurorii financiari de pe langa camerele de conturi se salarizeaza cu coeficientii de multiplicare prevazuti la cap. A al anexei nr. 1 la prezenta lege, pentru functiile similare din cadrul curtilor de apel si a parchetelor de pe langa aceste instante. Presedintii colegiilor jurisdictionale ale camerelor de conturi judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, se salarizeaza la nivelul vicepresedintilor curtilor de apel.
    (3) Magistratii-asistenti din cadrul Sectiei jurisdictionale a Curtii de Conturi se salarizeaza cu coeficientul de multiplicare prevazut de prezenta lege pentru judecatorii curtilor de apel.
    (4) Personalul auxiliar de specialitate din cadrul Colegiului jurisdictional si al Sectiei jurisdictionale ale Curtii de Conturi, precum si cel care functioneaza pe langa procurorul general de pe langa Curtea de Conturi este salarizat potrivit prevederilor prezentei legi aplicabile personalului auxiliar din cadrul Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie. Prevederile art. 18 alin. (3) si ale art. 19 alin. (1) se aplica in mod corespunzator.
    (5) Personalul auxiliar de specialitate din cadrul colegiilor jurisdictionale ale camerelor de conturi, precum si cel care functioneaza pentru procurorii financiari de pe langa camerele de conturi este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile personalului auxiliar de specialitate din cadrul curtilor de apel si parchetelor de pe langa aceste instante. Prevederile art. 18 alin. (3) si ale art. 19 alin. (1) se aplica in mod corespunzator.
    (6) Indemnizatiile judecatorilor financiari, procurorilor financiari, judecatorilor financiari inspectori, procurorilor financiari inspectori si magistratilor-asistenti, stabilite potrivit alin. (1) - (3), sunt unica forma de salarizare a acestora. Prevederile art. 5 se aplica in mod corespunzator."
    47. Dupa articolul 56 se introduce articolul 56^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 56^1
    Prevederile prezentei legi se aplica in mod corespunzator judecatorilor, magistratilor-asistenti si personalului auxiliar de specialitate de la Curtea Suprema de Justitie."
    48. Articolul 61 se abroga.
    49. Anexa nr. 1 "Salarizarea personalului de la instantele judecatoresti si parchete" se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1 "Indemnizatiile magistratilor din cadrul instantelor judecatoresti si parchetelor, precum si ale personalului de specialitate juridica asimilat magistratilor potrivit Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca" la prezenta ordonanta.
    50. Anexa nr. 2 "Indemnizatiile pentru personalul de conducere din Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie si din Ministerul Justitiei" se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2 "Salarizarea personalului auxiliar de specialitate de la judecatorii si parchetele de pe langa judecatorii" la prezenta ordonanta.
    51. Anexa nr. 3 "Indemnizatiile membrilor Consiliului Superior al Magistraturii" se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 3 la prezenta ordonanta.
    52. Anexa nr. 4 "Coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza si indemnizatiile de conducere pentru personalul laboratoarelor de expertiza criminalistica" se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 4 "Salarizarea personalului din Institutul National de Expertize Criminalistice si laboratoarele de expertize criminalistice" la prezenta ordonanta.
    53. Anexa nr. 5 "Coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza si indemnizatiile de conducere pentru personalul care nu are pregatire juridica si pentru personalul auxiliar din Institutul National al Magistraturii" se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 5 "Salarizarea personalului de instruire care nu are pregatire juridica si a personalului auxiliar din Institutul National al Magistraturii" la prezenta ordonanta.
    54. Dupa anexa nr. 5 se introduce anexa nr. 5^1 "Salarizarea personalului din serviciile de reintegrare sociala si supraveghere" care va avea cuprinsul prevazut in anexa nr. 6 la prezenta ordonanta.
    55. La anexa nr. 7, alineatul 2 al punctului 1 se abroga.
    Art. 2
    Prevederile prezentei ordonante se aplica in limita bugetelor aprobate Ministerului Justitiei, Ministerului Public, Curtii Supreme de Justitie si Curtii de Conturi, dupa suplimentarea lor corespunzatoare. Pentru Ministerul Justitiei se aplica si dispozitiile art. 59 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, precum si ale art. 25 si 26 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 3
    (1) In termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, ministrul justitiei va emite metodologia prevazuta la art. 1^1 alin. (4).
    (2) Metodologia prevazuta la alin. (1) se va emite si de catre presedintele Curtii de Conturi in acelasi termen.
    Art. 4
    (1) La intrarea in vigoare a prezentei ordonante tuturor categoriilor de personal li se vor mentine, dupa caz, functiile, gradul sau treapta profesionala de incadrare.
    (2) Stabilirea indemnizatiilor de incadrare ale magistratilor se va face in raport cu functia detinuta, nivelul instantei si, dupa caz, vechimea in magistratura. Pentru celelalte categorii de personal stabilirea salariului de baza se va face in functie de gradatia avuta la data prezentei ordonante.
    (3) In termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante, ministrul justitiei, procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie si, dupa caz, presedintele Curtii de Conturi vor lua masuri pentru evaluarea personalului potrivit metodologiei prevazute la art. 1^1 alin. (4).
    Art. 5
    Referirile la "salariul de baza" al magistratilor din cuprinsul Legii nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si din alte acte normative se inlocuiesc cu "indemnizatia de incadrare lunara" a acestora.
    Art. 6
    Anexele nr. 1 - 6 fac parte integranta din prezenta ordonanta.
    Art. 7
    Modul si conditiile de aplicare a prezentei ordonante pentru personalul din organele autoritatii judecatoresti se vor stabili, in mod unitar, prin protocol incheiat intre Ministerul Justitiei, Curtea Suprema de Justitie si Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie.
    Art. 8
    Nota la anexa nr. III/2 "Curtea de Conturi" la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 138 din 31 martie 2000, se completeaza cu un alineat cu urmatorul cuprins:
    "Controlorii financiari beneficiaza de spor de fidelitate, in raport cu vechimea efectiva in functii economice de specialitate si de control financiar, in conditiile prevazute la art. 18 alin. (3) si (5) din Legea nr. 50/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de spor de risc si suprasolicitare neuropsihica de 50% din salariul de baza brut lunar, precum si de sporul pentru titlul stiintific de <<doctor>> sau <<doctor docent>> de 15% din salariul de baza brut."
    Art. 9
    (1) Prezenta ordonanta intra in vigoare la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a suplimentat in mod corespunzator bugetul pe anul 2000 al institutiilor publice prevazute la art. II, cu exceptia art. I pct. 38 care se aplica de la data de 1 ianuarie 2001.
    (2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga:
    - art. 2, 6, 12, 12^1, 13, 13^1, 23^1, dispozitiile privind coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza ale magistratilor-asistenti si ale personalului auxiliar de specialitate din anexele nr. 1 si 2, precum si orice dispozitii referitoare la salariul de merit, sporuri si indemnizatii pentru magistratii-asistenti, din Legea nr. 56/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor Curtii Supreme de Justitie, ale magistratilor-asistenti si ale celorlalte categorii de personal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 139 din 4 iulie 1996, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 55/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 225 din 30 august 1997, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 126/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 333 din 18 iulie 2000;
    - prevederile de la nr. crt. 11 - 13 din anexa nr. II/2 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 266 din 16 iulie 1998;
    - prevederile din anexa nr. III/2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 138 din 31 martie 2000, referitoare la salarizarea judecatorilor financiari, procurorilor financiari, judecatorilor financiari inspectori, procurorilor financiari inspectori si magistratilor-asistenti ai Curtii de Conturi;
    - orice alte dispozitii contrare prezentei ordonante.
    Art. 10
    Articolul 29 alineatul (2) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 219 din 18 mai 2000, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Persoanele prevazute la art. 28 alin. (4), (5) si (6) vor primi, pe langa celelalte drepturi banesti, un spor de 30% din salariul de baza."
    Art. 11
    Legea nr. 50/1996, republicata, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor si anexelor o noua numerotare.

                 PRIM-MINISTRU
           MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                      Contrasemneaza:
                      Ministru de stat, ministrul justitiei,
                      Valeriu Stoica

                      Ministrul finantelor,
                      Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                           INDEMNIZATIILE
magistratilor din cadrul instantelor judecatoresti si parchetelor, precum si ale personalului de specialitate juridica asimilat magistratilor potrivit Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata

                                                  Valoarea de referinta
                                                  sectoriala = 1.140.800 lei
____________________________________________________________________________
 Nr.        Functia                               Nivelul    Coeficientul
 crt.                                             studiilor  de multiplicare
____________________________________________________________________________
  1            2                                      3              4
____________________________________________________________________________
                    A. Indemnizatiile magistratilor

             Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie

  1.  Procuror general                                S            17,500
  2.  Prim-adjunct al procurorului general            S            17,200
  3.  Adjunct al procurorului general                 S            17,000
  4.  Procuror consilier al procurorului general      S            16,000
  5.  Procuror sef sectie                             S            15,750
  6.  Procuror sef sectie adjunct                     S            15,500
  7.  Procuror inspector sef                          S            15,250
  8.  Procuror inspector                              S            15,000
  9.  Procuror sef serviciu                           S            14,500
 10.  Procuror sef birou                              S            14,000
 11.  Procuror                                        S            13,750

             Curti de apel, parchete de pe langa curtile de apel

 12.  Presedinte, procuror general                    S            15,500
 13.  Vicepresedinte, procuror general adjunct        S            15,000
 14.  Judecator inspector, procuror inspector         S            14,000
 15.  Presedinte sectie, procuror sef sectie          S            14,000
 16.  Procuror sef serviciu                           S            13,500
 17.  Judecator, procuror                             S            13,000

                  Tribunale, parchete de pe langa tribunale

 18.  Presedinte prim-procuror                        S            14,500
 19.  Vicepresedinte, prim-procuror adjunct           S            14,000
 20.  Presedinte sectie, procuror sef sectie          S            13,500
 21.  Procuror sef birou                              S            13,000
 22.  Judecator, procuror, peste 6 ani vechime
      in magistratura                                 S            12,500
 23.  Judecator, procuror, 4 - 6 ani vechime in
      magistratura                                    S            12,000

                Judecatorii, parchete de pe langa judecatorii

 24.  Presedinte, prim-procuror                       S            13,500
 25.  Vicepresedinte, prim-procuror adjunct           S            13,000
 26.  Presedinte sectie, procuror sef sectie          S            12,500
 27.  Judecator, procuror, peste 4 ani vechime
      in magistratura                                 S            11,500
 28.  Judecator, procuror, 2 - 4 ani vechime in
      magistratura                                    S            11,000

                            Magistrati stagiari

 29.  Judecator, procuror 1 - 2 ani                   S             7,500
 30.  Judecator, procuror 6 luni - 1 an               S             6,000
 31.  Judecator, procuror 0 - 6 luni                  S             4,500
____________________________________________________________________________

    NOTA:
    1. Vechimea in magistratura si conditiile de numire in functiile de magistrati sunt cele prevazute de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata.
    2. La instantele si parchetele cu volum foarte mare de activitate coeficientii de multiplicare pentru functiile prevazute la nr. crt. 12 - 16, 18 - 21 si 24 - 26 se majoreaza cu 0,200.
    Instantele si parchetele la care se aplica prevederile alin. 1 se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei si, dupa caz, al procurorului general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.

    B. Salarizarea personalului de specialitate juridica din Ministerul Justitiei si din Institutul National al Magistraturii, asimilat magistratilor potrivit prevederilor Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata
____________________________________________________________________________
 Nr.        Functia                          Nivelul         Salarizare
 crt.                                        studiilor       asimilata
____________________________________________________________________________
  1            2                                 3                 4
____________________________________________________________________________
  1.  Secretar general, director general,        S     Coeficient de
      consilierul ministrului justitiei                multiplicare prevazut
                                                       la cap. A, nr. crt. 4
  2.  Director la directii de specialitate       S     Cap. A, nr. crt. 5
      juridica, secretar general adjunct,
      director Institutul National al
      Magistraturii
  3.  Director adjunct la directii de            S     Cap. A, nr. crt. 6
      specialitate juridica, director
      adjunct Institutul National al
      Magistraturii
  4.  Inspector general judecatoresc sef         S     Cap. A, nr. crt. 7
  5.  Inspector general judecatoresc,            S     Cap. A, nr. crt. 8
      inspector general notarial,
      inspector general penitenciare
  6.  Sef serviciu de specialitate juridica      S     Cap. A, nr. crt. 9
  7.  Sef birou de specialitate juridica         S     Cap. A, nr. crt. 10
  8.  Consilieri de specialitate juridica,       S     Cap. A, nr. crt. 11,
      personal de instruire de specialitate            17, 22, 23, 27 - 31,
      juridica la Institutul National al               in raport cu vechimea
      Magistraturii                                    in magistratura
                                                       prevazuta de Legea
                                                       nr. 92/1992,
                                                       republicata, cu
                                                       modificarile si
                                                       completarile
                                                       ulterioare, precum
                                                       si de prezenta lege
____________________________________________________________________________

    ANEXA 2

                             SALARIZAREA
personalului auxiliar de specialitate de la judecatorii si parchetele de pe langa judecatorii

    A. Coeficienti de multiplicare pentru personalul de specialitate auxiliar

                                                  Valoarea de referinta
                                                  sectoriala = 1.140.800 lei
____________________________________________________________________________
 Nr.        Functia          Nivelul    Coeficientul        Vechimea in
 crt.                        studiilor  de multiplicare     specialitate
                                        ---------------
                                        minim     maxim
____________________________________________________________________________
  1. Executor judecatoresc       S      3,750     5,000  7 ani in functii
     gradul I                                            juridice, auxiliare
                                                         juridice, economice
                                                         sau administrative
  2. Executor judecatoresc       S      3,500     4,700  4 ani - " -
     gradul II
  3. Executor judecatoresc       S      3,200     4,500  1 an  - " -
     gradul III
  4. Executor judecatoresc       S      2,000     -              -
     debutant
  5. Grefier,                    S      3,750     5,000  7 ani in functii
     grefier-statistician,                               juridice sau
     grefier-documentarist,                              auxiliare de
     grefier-analist-                                    specialitate
     programator, gradul I
  6. Grefier,                    S      3,500     4,700  4 ani - " -
     grefier-statistician,
     grefier-documentarist,
     grefier-analist-
     programator, gradul II
  7. Grefier,                    S      3,200     4,500  1 an  - " -
     grefier-statistician,
     grefier-documentarist,
     grefier-analist-
     programator, gradul III
  8. Grefier,                    S      2,000       -            -
     grefier-statistician,
     grefier-documentarist,
     grefier-analist-
     programator, debutant
  9. Executor judecatoresc       M      3,700     4,500  7 ani in functii
     treapta I                                           auxiliare juridice,
                                                         economice sau
                                                         administrative
 10. Executor judecatoresc       M      3,500     4,300  4 ani - " -
     treapta II
 11. Executor judecatoresc       M      3,000     4,000  1 an  - " -
     treapta III
 12. Executor judecatoresc       M      1,950       -            -
     debutant
 13. Grefier,                    M      3,700     4,500  7 ani in functii
     grefier-statistician,                               auxiliare juridice
     grefier-documentarist,
     grefier-analist-
     programator, conducator
     carte funciara,
     treapta I
 14. Grefier,                    M      3,500     4,300  4 ani in functii
     grefier-statistician,                               auxiliare juridice
     grefier-documentarist,
     grefier-analist-
     programator, conducator
     carte funciara,
     treapta II
 15. Grefier,                    M      3,000     4,000  1 an  " - "
     grefier-statistician,
     grefier-documentarist,
     grefier-analist-
     programator, conducator
     de carte funciara,
     treapta III
 16. Grefier-dactilograf         M      3,000     4,000  7 ani in functii
     treapta I                                           auxiliare juridice
                                                         sau administrative
 17. Grefier-dactilograf         M      2,500     3,500  4 ani " - "
     treapta II
 18. Grefier-dactilograf         M      2,000     3,000  1 an  " - "
     treapta III
 19. Grefier,                    M      1,950       -            -
     grefier-statistician,
     grefier-documentarist,
     grefier-analist-
     programator, conducator
     carte funciara,
     grefier-dactilograf,
     debutant
 20. Arhivar registrator         M      2,000     2,750          -
     treapta I
 21. Arhivar registrator         M      1,900     2,500          -
     treapta II
 22. Arhivar registrator         M      1,800     2,200          -
     treapta III
 23. Arhivar registrator         M      1,500       -            -
     debutant
 24. Agent procedural           M/G     1,800     2,100          -
 25. Aprod                      M/G     1,500     1,800          -
____________________________________________________________________________

    NOTA:
    1. Pentru ocuparea functiei de executor judecatoresc, prevazuta la nr. crt. 1 - 4, sunt necesare studii superioare juridice sau economice.
    2. Pentru ocuparea functiei de grefier, prevazuta la nr. crt. 5 - 8, sunt necesare studii superioare juridice sau studii superioare de specialitate corespunzatoare functiei.
    3. La numirea in functie si la stabilirea gradului sau treptei profesionale pentru grefier pot fi luate in considerare si perioadele lucrate in functii economice si administrative cu studii superioare sau medii, dupa caz; in aceasta situatie vechimea minima in specialitatea prevazuta in anexa se majoreaza cu 3 ani.
    Aceste prevederi se aplica si in cazul celor care au ocupat functii medii tehnice sau alte functii de acelasi nivel.
    4. Pentru personalul care, inainte de absolvirea invatamantului superior, prevazut la pct. 1 si 2, a ocupat functii medii de specialitate, se poate lua in calcul si cel mult jumatate din timpul cat a lucrat in functiile respective.
    5. In functia de grefier-sef la judecatorii si parchetele corespunzatoare pot fi numiti numai grefieri treptele profesionale I si II sau grefieri gradele I - III.
    6. Pentru functiile de grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier-analist-programator si grefier-dactilograf de la toate instantele judecatoresti si parchete pot fi luate in considerare si perioadele lucrate in functii economice si administrative.
    In acest caz nu se aplica prevederile pct. 3 alin. 1.
    7. Salariile functiilor de grefier si grefier-dactilograf sunt mai mari cu 15% pentru persoanele care utilizeaza in interesul serviciului cel putin o limba straina, in medie 50% din timpul de lucru, si pentru care poseda atestat.
    8. Grefierii si grefierii-dactilografi care au atestat de stenodactilograf si stenografiaza in medie cel putin 30% din timpul de lucru beneficiaza de un spor la salariul de baza de 10% .

    B. Indemnizatii de conducere pentru personalul auxiliar de specialitate cu functii de conducere la instantele judecatoresti si parchete
____________________________________________________________________________
 Nr.                    Functia                           Indemnizatia de
 crt.                                                  conducere in procente
                                                       din salariul de baza
                                                         - limita maxima -
____________________________________________________________________________
  1. Grefier-sef sectie din Parchetul de pe langa
     Curtea Suprema de Justitie                                  25%
  2. Grefier-sef serviciu din Parchetul de pe langa
     Curtea Suprema de Justitie                                  20%
  3. Prim-grefier la curtea de apel si parchetul de
     pe langa curtea de apel                                     20%
  4. Grefier-sef de sectie la curtea de apel si
     parchetul de pe langa curtea de apel                        18%
  5. Prim-grefier la tribunal si parchetul de pe
     langa tribunal                                              18%
  6. Grefier-sef sectie la tribunal si parchetul
     de pe langa tribunal                                        15%
  7. Grefier-sef judecatorie si parchetul de pe
     langa judecatorie                                           15%
  8. Grefier-sef sectie judecatorie si parchetul de
     pe langa judecatorie                                        15%
____________________________________________________________________________

    NOTA:
    Indemnizatiile de conducere pentru instantele si parchetele din municipiul Bucuresti sunt mai mari cu 10% .

    ANEXA 3

                             INDEMNIZATIILE
membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
____________________________________________________________________________
                    Functia                        Indemnizatia in procente
                                                     din indemnizatia de
                                                   incadrare a judecatorului
                                                    de la Curtea Suprema de
                                                           Justitie
____________________________________________________________________________
Membrii Consiliului Superior al Magistraturii si              55%
presedintii de sedinta (ministrul justitiei si
presedintele Curtii Supreme de Justitie)
____________________________________________________________________________

    ANEXA 4

                             SALARIZAREA
personalului din Institutul National de Expertize Criminalistice si laboratoarele de expertize criminalistice

    I. Coeficientii de multiplicare pentru functiile de executie de specialitate criminalistica si functiile auxiliare de specialitate

                                                  Valoarea de referinta
                                                  sectoriala = 1.140.800 lei
____________________________________________________________________________
Nr.         Functia          Nivelul     Coeficientul       Vechimea in
crt.                         studiilor  de multiplicare     specialitate
                                        ---------------
                                        minim     maxim
____________________________________________________________________________
     A. Functii de specialitate criminalistica

  1. Expert criminalist         S        7,750    9,800        10 ani
     gradul I
  2. Expert criminalist         S        6,750    9,000         7 ani
     gradul II
  3. Expert criminalist         S        6,000    8,000         4 ani
     gradul III
  4. Asistent criminalist       S        5,250    7,000          1 an
  5. Asistent criminalist       S        4,000      -              -
     debutant

     B. Functii auxiliare de specialitate

  6. Tehnician criminalist      M        3,700    4,500  7 ani in functii
     treapta I                                           tehnice
                                                         criminalistice
  7. Tehnician criminalist      M        3,500    4,300  4 ani in functii
     treapta II                                          tehnice
                                                         criminalistice
  8. Tehnician criminalist      M        3,000    4,000  1 an in functii
     treapta III                                         tehnice
                                                         criminalistice
  9. Tehnician criminalist      M        1,950      -              -
     debutant
 10. Secretar-dactilograf       M        2,250    3,200  7 ani in functii
     laborator expertize                                 auxiliare juridice,
     criminalistice                                      economice sau
     treapta I                                           administrative
 11. Secretar-dactilograf       M        2,000    2,750  4 ani in functii
     laborator expertize                                 auxiliare juridice,
     criminalistice                                      economice sau
     treapta II                                          administrative
 12. Secretar-dactilograf       M        1,500    2,500  1 an in functii
     laborator expertize                                 auxiliare juridice,
     criminalistice                                      economice sau
     treapta III                                         administrative
 13. Secretar-dactilograf       M        1,250      -              -
     laborator expertize
     criminalistice debutant
____________________________________________________________________________

    II. Indemnizatii de conducere
____________________________________________________________________________
Nr.                  Functia                             Indemnizatia de
crt.                                                  conducere in procente
                                                       din salariul de baza
                                                         - limita maxima -
____________________________________________________________________________
  1.  Director Institutul National de Expertize
      Criminalistice                                            40%
  2.  Director adjunct Institutul National de
      Expertize Criminalistice                                  35%
  3.  Sef laborator interjudetean expertize
      criminalistice                                            30%
  4.  Sef sector                                                25%
  5.  Sef sectie                                                20%
  6.  Sef serviciu                                              15%
  7.  Sef birou                                                 15%
  8.  Sef laborator tehnic                                      15%
____________________________________________________________________________

    NOTA:
    1. Personalul prevazut in prezenta anexa poate fi utilizat si la parchete.
    2. La Institutul National de Expertize Criminalistice si la Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie salariile de baza pentru personalul de specialitate sunt mai mari cu 0,200.
    3. La numirea in functia de tehnician criminalist si la stabilirea treptei profesionale pot fi luate in considerare si perioadele lucrate in functii de tehnician in alte sectoare de activitate; in acest caz vechimea in specialitate prevazuta in anexa se majoreaza cu 3 ani.
    4. Tehnicienii criminalisti incadrati la parchete beneficiaza de prevederile art. 19 alin. (1).

    ANEXA 5

                            SALARIZAREA
personalului de instruire care nu are pregatire juridica si a personalului auxiliar din Institutul National al Magistraturii

    Coeficienti de multiplicare pentru functiile de instruire ale personalului care nu are pregatire juridica si pentru functiile auxiliare

                                                  Valoarea de referinta
                                                  sectoriala = 1.140.800 lei
____________________________________________________________________________
Nr.         Functia                        Nivelul         Coeficientul
crt.                                       studiilor     de multiplicare
                                                         -------------------
                                                           minim     maxim
____________________________________________________________________________
     A. Functii de instruire

  1. Profesor gradul I                        S            3,900     8,400
  2. Profesor gradul II                       S            3,400     7,900
  3. Expert gradul I                          S            2,500     5,000

     B. Functii auxiliare

  1. Secretar gradul I                        S            2,100     2,900
____________________________________________________________________________

    NOTA:
    In functiile de profesor gradul I si gradul II pot fi numite numai cadre didactice care au titlul de profesor universitar si, respectiv, de conferentiar universitar.

    ANEXA 6 (5^1)

                                SALARIZAREA
personalului de specialitate specific serviciilor de reintegrare sociala si supraveghere

                                                  Valoarea de referinta
                                                  sectoriala = 1.140.800 lei
___________________________________________________________________________
Nr.         Functia                Nivelul    Coeficientul     Vechimea in
crt.                               studiilor  de multiplicare  specialitate
                                              ---------------
                                              minim     maxim
___________________________________________________________________________
     A. Functii de specialitate specifice de executie

  1. Consilier de reintegrare
     sociala si supraveghere
     gradul I                          S      4,000      5,500    7 ani
  2. Consilier de reintegrare
     sociala si supraveghere           S      3,500      4,500    4 ani
     gradul II
  3. Consilier de reintegrare
     sociala si supraveghere           S      3,000      4,000    1 an
     gradul III
  4. Consilier de reintegrare
     sociala si supraveghere           S      2,000        -        -
     debutant

     B. Indemnizatii de conducere
____________________________________________________________________________
            Functia                                       Indemnizatia de
                                                       conducere in procente
                                                       din salariul de baza
                                                         - limita maxima -
____________________________________________________________________________
 Sef serviciu reintegrare sociala si supraveghere               30%
____________________________________________________________________________

    NOTA:
    Functiile de inspector de reintegrare sociala si supraveghere din cadrul Ministerului Justitiei se salarizeaza cu coeficientii de multiplicare prevazuti la cap. A, majorati cu 0,500.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 83/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 83 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 83/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu