E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
OUG 24 2000 abrogat de Legea 330 2009
OUG 24 2000 modificat de Ordonanţa 10 2008
OUG 24 2000 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 9 2005
OUG 24 2000 in legatura cu articolul 1 din actul Legea 102 2004
OUG 24 2000 modificat de articolul 2 din actul OUG 123 2003
OUG 24 2000 in legatura cu Legea 220 2003
Articolul 3 din actul OUG 24 2000 modificat de articolul 14 din actul OUG 191 2002
Articolul 4 din actul OUG 24 2000 modificat de articolul 14 din actul OUG 191 2002
Articolul 5 din actul OUG 24 2000 modificat de articolul 14 din actul OUG 191 2002
Articolul 6 din actul OUG 24 2000 modificat de articolul 14 din actul OUG 191 2002
OUG 24 2000 in legatura cu OUG 191 2002
Articolul 1 din actul OUG 24 2000 modificat de articolul 14 din actul OUG 191 2002
Articolul 2 din actul OUG 24 2000 modificat de articolul 14 din actul OUG 191 2002
Articolul 3 din actul OUG 24 2000 modificat de articolul 2 din actul OUG 25 2002
Articolul 6 din actul OUG 24 2000 modificat de articolul 2 din actul OUG 25 2002
Articolul 4 din actul OUG 24 2000 modificat de OUG 23 2002
OUG 24 2000 modificat de articolul 2 din actul OUG 187 2001
OUG 24 2000 aprobat de Legea 383 2001
Articolul 3 din actul OUG 24 2000 in legatura cu Legea 334 2001
Articolul 5 din actul OUG 24 2000 in legatura cu Ordin 761 2001
Articolul 5 din actul OUG 24 2000 in legatura cu Ordin 733 2001
OUG 24 2000 in legatura cu articolul 1 din actul OUG 42 2001
OUG 24 2000 modificat de articolul 2 din actul OUG 42 2001
OUG 24 2000 in legatura cu articolul 2 din actul OUG 33 2001
Articolul 1 din actul OUG 24 2000 modificat de articolul 4 din actul OUG 33 2001
Articolul 2 din actul OUG 24 2000 modificat de articolul 4 din actul OUG 33 2001
Articolul 4 din actul OUG 24 2000 modificat de articolul 4 din actul OUG 33 2001
Articolul 5 din actul OUG 24 2000 modificat de articolul 4 din actul OUG 33 2001
Articolul 10 din actul OUG 24 2000 modificat de OUG 282 2000
Articolul 1 din actul OUG 24 2000 modificat de OUG 250 2000
Articolul 2 din actul OUG 24 2000 modificat de OUG 250 2000
Articolul 4 din actul OUG 24 2000 modificat de OUG 250 2000
Articolul 5 din actul OUG 24 2000 modificat de OUG 250 2000
Articolul 4 din actul OUG 24 2000 modificat de OUG 185 2000
Articolul 3 din actul OUG 24 2000 modificat de articolul 6 din actul OUG 160 2000
Articolul 6 din actul OUG 24 2000 modificat de articolul 6 din actul OUG 160 2000
Articolul 3 din actul OUG 24 2000 modificat de articolul 8 din actul Ordonanţa 83 2000
Articolul 3 din actul OUG 24 2000 modificat de articolul 9 din actul Ordonanţa 83 2000
OUG 24 2000 in legatura cu articolul 4 din actul OUG 82 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 24 din 30 martie 2000

privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 138 din 31 martie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    CAP. 1
    Indemnizatii si salarii de baza

    Art. 1
    (1) Pentru activitatea desfasurata personalul contractual din sectorul bugetar primeste un salariu de baza stabilit potrivit anexelor nr. I - V la prezenta ordonanta de urgenta, precum si celelalte drepturi salariale prevazute prin dispozitiile legale in vigoare, corespunzatoare fiecarui domeniu de activitate.
    (2) In sensul prevederilor alin. (1), prin expresia personal contractual din sectorul bugetar, denumit in continuare personal contractual, se intelege personalul angajat in acest sector in functii de conducere sau in functii de executie, pe baza de contract individual de munca incheiat in conditiile legii.
    Art. 2
    Salariile de baza pentru fiecare functie de executie, pe grade profesionale sau trepte profesionale, ocupate de personalul contractual, se stabilesc intre limita minima si cea maxima prevazute in anexele nr. I - V care fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 3
    (1) In cazul personalului contractual care ocupa o functie de conducere in sectorul bugetar, salariul de baza este cel corespunzator functiei de executie, gradului profesional sau treptei profesionale, la care se adauga o indemnizatie de conducere, diferentiata in raport cu complexitatea si raspunderea ce revin functiei de conducere, potrivit anexei nr. VI care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
    (2) Indemnizatia de conducere face parte din salariul de baza si este stabilita in procente din salariul de baza al functiei de executie.
    (3) Indemnizatia de conducere se acorda in mod corespunzator si personalului contractual care conduce sau coordoneaza programe sau proiecte prevazute in programul de activitate al institutiei publice respective, pe perioada de derulare a acestora.

    CAP. 2
    Modul de stabilire a salariilor de baza si a indemnizatiilor de conducere

    Art. 4
    Salariile de baza si indemnizatiile de conducere pentru personalul contractual se stabilesc astfel incat, impreuna cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, sa se incadreze in fondurile alocate de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale pentru cheltuielile cu salariile, in vederea realizarii obiectivelor stabilite.
    Art. 5
    (1) In limita fondurilor bugetare aprobate prin bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, ordonatorii principali de credite defalcheaza pe luni cheltuielile cu salariile si le comunica Ministerului Finantelor, in termen de 15 zile lucratoare de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a legii bugetului de stat si, respectiv, a legii bugetului asigurarilor sociale de stat, atat pentru aparatul propriu, cat si pentru unitatile subordonate. Defalcarea pe luni se va realiza astfel incat sa se asigure desfasurarea in bune conditii a activitatii pana la sfarsitul anului.
    (2) In termenul prevazut la alin. (1) sumele defalcate pe luni pentru unitatile subordonate se comunica de catre ordonatorii principali de credite, dupa caz, ordonatorilor secundari, iar acestia, ordonatorilor tertiari de credite bugetare. Deschiderile de credite bugetare si cheltuielile cu salariile, ce se pot efectua de fiecare ordonator principal de credite, nu pot depasi totalul sumelor defalcate, pe luni, cumulate de la inceputul anului.
    Art. 6
    Stabilirea salariului de baza pentru personalul contractual se va face pe baza normelor metodologice pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului din sectorul bugetar, aprobate potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 154/1998.
    Art. 7
    (1) Indemnizatia de conducere se stabileste, la incadrarea in functie, de catre conducatorul institutiei publice, in raport cu complexitatea activitatii desfasurate in cadrul acesteia.
    (2) Indemnizatia de conducere poate fi reevaluata anual, in raport cu rezultatele obtinute de compartimentul condus in realizarea sarcinilor programate, dupa aprobarea bugetului institutiei publice respective.

    CAP. 3
    Gestiunea sistemului de salarizare a personalului contractual

    Art. 8
    Gestiunea sistemului de salarizare a personalului contractual se asigura de fiecare ordonator principal de credite, cu incadrarea in resursele financiare alocate anual si in numarul de posturi aprobate prin acte normative.
    Art. 9
    Monitorizarea si controlul aplicarii prevederilor legale privind salarizarea personalului contractual se realizeaza de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si de Ministerul Finantelor, potrivit atributiilor din domeniul de activitate al acestor ministere.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 10
    (1) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica incepand cu data de 1 aprilie 2000.
    (2) Personalul contractual care prin aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta are salariul de baza sub cel corespunzator limitei minime a functiei, gradului profesional sau treptei profesionale avute va fi incadrat la nivelul minim prevazut in anexele la prezenta ordonanta de urgenta.
    (3) Stabilirea salariului de baza intre limitele prevazute prin prezenta ordonanta de urgenta se face o data pe an, pe baza evaluarii anuale a performantelor profesionale individuale, efectuata in conditiile legii.
    (4) Pentru anul 2000, pe baza rezultatului evaluarii, salariile de baza stabilite in conditiile prezentei ordonante de urgenta se aplica in doua etape, astfel: doua treimi din cresterile salariilor de baza rezultate, incepand cu data de 1 aprilie 2000, si o treime din cresterile respective, incepand cu data de 1 septembrie 2000.
    Art. 11
    Drepturile salariale stabilite, care nu au putut fi achitate datorita neincadrarii in cheltuielile salariale, defalcate lunar potrivit art. 5, se suporta, in conditiile legii, de persoanele care au aprobat aceste drepturi salariale.
    Art. 12
    Pana la intrarea in vigoare a legii salarizarii functionarilor publici prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica si in cazul personalului contractual care ocupa o functie publica.
    Art. 13
    Prevederile prezentei ordonante de urgenta nu se aplica:
    a) personalului din organele autoritatii judecatoresti, salarizat potrivit Legii nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) presedintelui, vicepresedintelui si secretarului general ai Academiei Romane; salariile de baza ale acestora se stabilesc in conformitate cu prevederile Statutului Academiei Romane;
    c) personalului diplomatic si consular de cariera;
    d) personalului didactic si didactic auxiliar din unitatile de a invatamant;
    e) personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala.
    Art. 14
    Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica si personalului civil incadrat in structurile unor ministere cu atributii privind apararea, ordinea publica si siguranta nationala.
    Art. 15
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga anexele nr. IV/1 - IV/3, V, VI, VII/2 - VII/12, VIII/1, VIII/2, IX/1 si IX/2 la Legea nr. 154/1998, precum si orice alte dispozitii contrare.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministru de stat,
                       presedintele Consiliului de
                       Coordonare Economico-Financiara,
                       Mircea Ciumara

                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Smaranda Dobrescu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministrul functiei publice,
                       Vlad Rosca

    ANEXA 1

               ADMINISTRATIA PUBLICA CENTRALA DE SPECIALITATE
(ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile Presedintiei, aparatul de lucru al Guvernului si aparatul Parlamentului Romaniei)

    I. Salarii de baza pentru functii de specialitate*)

                        A. Functii de conducere
___________________________________________________________________
Nr.  Functia                     Nivelul           Salariul de baza
crt.                             studiilor               (lei)
___________________________________________________________________
 1.  Secretar general               S                 10.000.000
 2.  Secretar general adjunct       S                  9.000.000
___________________________________________________________________

    NOTA:
    Se utilizeaza in ministere si in alte organe centrale de specialitate.

                        B. Functii de executie
______________________________________________________________________________
Nr.  Functia                                    Nivelul     Salariul de baza
crt.                                            studiilor         (lei)
                                                          ____________________
                                                            minim      maxim
______________________________________________________________________________
             a) Functii de executie pe grade profesionale

 1.  Consilier, expert, inspector de
     specialitate, revizor contabil; gradul IA      S     1.575.000  5.500.000
 2.  Consilier, expert, inspector de
     specialitate, revizor contabil; gradul I       S     1.364.000  4.810.000
 3.  Consilier, expert, inspector de
     specialitate, revizor contabil; gradul II      S     1.199.000  4.357.000
 4.  Referent de specialitate, inspector de
     specialitate, revizor contabil; gradul III     S     1.184.000  3.905.000
 5.  Referent de specialitate, inspector de
     specialitate, revizor contabil; gradul IV      S     1.132.000  3.509.000
 6.  Referent, inspector, revizor contabil;
     debutant                                       S     1.095.000      -
 7.  Tehnician-economist, secretar superior,
     referent, interpret relatii, interpret
     profesional, subinginer; gradul IA            SSD    1.364.000  4.810.000
 8.  Tehnician-economist, secretar superior,
     referent, interpret relatii, interpret
     profesional, subinginer; gradul I             SSD    1.281.000  3.905.000
 9.  Tehnician-economist, secretar superior,
     referent, interpret relatii, interpret
     profesional, subinginer; gradul II            SSD    1.070.000  3.509.000
10.  Tehnician-economist, secretar superior,
     referent, interpret relatii, interpret
     profesional, subinginer; gradul III           SSD      968.000  3.169.000
11.  Tehnician-economist, secretar superior,
     referent, interpret relatii, interpret
     profesional, subinginer; debutant             SSD      948.000      -

    b) Functii de executie pe grade profesionale din serviciile de contencios

12.  Consilier juridic gradul IA                    S     2.193.000  5.500.000
13.  Consilier juridic gradul I                     S     2.005.000  4.810.000
14.  Consilier juridic gradul II                    S     1.816.000  4.357.000
15.  Consilier juridic gradul III                   S     1.627.000  3.905.000
16.  Consilier juridic gradul IV                    S     1.462.000  3.509.000
17.  Consilier juridic debutant                     S     1.448.000      -

                c) Functii de executie pe trepte profesionale

18.  Referent IA                                    M     1.112.000  2.800.000
19.  Referent I                                     M     1.029.000  2.434.000
20.  Referent II                                    M       981.000  2.264.000
21.  Referent III                                   M       901.000  1.981.000
22.  Referent IV                                    M       849.000  1.811.000
23.  Referent debutant                              M       844.000      -
______________________________________________________________________________
    *) Functiile prevazute la cap. I lit. B se utilizeaza pentru salarizarea functiilor de alta specialitate decat cele specifice din cadrul altor institutii centrale, potrivit legii.

    II. Salarii de baza pentru functii de conducere si de executie de specialitate, specifice serviciilor Parlamentului, Presedintiei, Guvernului, Curtii Supreme de Justitie, Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, Curtii Constitutionale, Consiliului Legislativ, Avocatului Poporului si Curtii de Conturi

                  A. Functii de conducere specifice
___________________________________________________________________
Nr.  Functia                            Nivelul    Salariul de baza
crt.                                    studiilor       (lei)
___________________________________________________________________
 1.  Sef departament, director general     S          10.000.000
___________________________________________________________________

             B. Functii de executie de specialitate specifice
______________________________________________________________________________
Nr.  Functia*)                                  Nivelul     Salariul de baza
crt.                                            studiilor         (lei)
                                                          ____________________
                                                            minim      maxim
______________________________________________________________________________
 2.  Sef birou senatorial, sef cabinet              S     2.005.000  4.810.000
 3.  Sef birou senatorial, stenodactilograf,
     sef cabinet, referent                         SSD    1.674.000  4.018.000
 4.  Sef birou senatorial, stenodactilograf,
     sef cabinet, referent                          M     1.368.000  3.509.000
 5.  Sef birou senatorial, stenodactilograf,
     sef cabinet, referent                         PL     1.557.000  4.018.000
 6.  Director de cabinet                            S     3.584.000  8.601.000
 7.  Consilier                                      S     3.584.000  8.601.000
 8.  Expert                                         S     3.278.000  7.866.000
 9.  Consultant                                     S     2.240.000  5.376.000
10.  Secretar cabinet, secretar-dactilograf         M       944.000  2.943.000
______________________________________________________________________________
    *) Se utilizeaza si pentru cabinetul demnitarului.

    III. Functii specifice unor ministere

    1. MINISTERUL FINANTELOR

    a) Functii specifice din aparatul propriu si din unitatile teritoriale

               Garda financiara - personal militarizat
___________________________________________________________________
Nr.  Functia                            Nivelul    Salariul de baza
crt.                                    studiilor       (lei)
___________________________________________________________________
 1.  Comisar general                       S          9.100.000
___________________________________________________________________

                             Functii de executie
______________________________________________________________________________
Nr.  Functia                                    Nivelul     Salariul de baza
crt.                                            studiilor         (lei)
                                                          ____________________
                                                            minim      maxim
______________________________________________________________________________
               a) Functii de executie pe grade profesionale

 1.  Comisar principal IA                           S     1.996.000  5.500.000
 2.  Comisar principal I                            S     1.785.000  4.810.000
 3.  Comisar principal II                           S     1.533.000  4.244.000
 4.  Comisar principal III                          S     1.317.000  3.905.000
 5.  Comisar principal IV                           S     1.307.000  3.792.000
 6.  Comisar debutant                               S     1.305.000      -
 7.  Comisar principal I                           SSD    1.616.000  4.357.000
 8.  Comisar principal II                          SSD    1.441.000  3.905.000
 9.  Comisar principal III                         SSD    1.235.000  3.509.000
10.  Comisar debutant                              SSD    1.180.000      -

               b) Functii de executie pe trepte profesionale

11.  Comisar IA                                     M     1.226.000  2.943.000
12.  Comisar I                                      M     1.085.000  2.603.000
13.  Comisar II                                     M       991.000  2.377.000
14.  Comisar III                                    M       896.000  2.151.000
15.  Comisar debutant                               M       892.000      -
______________________________________________________________________________

                             Audit intern
______________________________________________________________________________
Nr.  Functia                                    Nivelul     Salariul de baza
crt.                                            studiilor         (lei)
                                                          ____________________
                                                            minim      maxim
______________________________________________________________________________
 1.  Auditor-ofiter                                 S     4.692.000  7.894.000
 2.  Auditor-expert                                 S     3.278.000  6.196.000
 3.  Auditor-inspector                              S     2.335.000  5.065.000
 4.  Auditor-asistent                               S     1.863.000  4.499.000
______________________________________________________________________________

           b) Functii specifice din serviciile publice descentralizate

    Functii de executie pe trepte profesionale, specifice unitatilor subordonate Ministerului Finantelor
______________________________________________________________________________
Nr.  Functia                                    Nivelul     Salariul de baza
crt.                                            studiilor         (lei)
                                                          ____________________
                                                            minim      maxim
______________________________________________________________________________
 1.  Casier trezorier I                             M       944.000  2.264.000
 2.  Casier trezorier II; agent fiscal,
     operator rol, numarator bani; I               M; G     849.000  1.981.000
 3.  Casier trezorier, agent fiscal, operator
     rol, numarator bani; debutant                 M; G     829.000      -
______________________________________________________________________________

    2. MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
______________________________________________________________________________
Nr.  Functia                                    Nivelul     Salariul de baza
crt.                                            studiilor         (lei)
                                                          ____________________
                                                            minim      maxim
______________________________________________________________________________
                Functii de executie pe trepte profesionale

 1.  Referent transmitere I                         M     1.014.000  2.434.000
 2.  Referent transmitere II                        M       920.000  2.207.000
 3.  Referent transmitere III                       M       859.000  1.981.000
 4.  Referent debutant                              M       849.000      -
______________________________________________________________________________

    3. MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI
______________________________________________________________________________
Nr.  Functia                                 Nivelul     Salariul de baza
crt.                                         studiilor         (lei)
                                                        ______________________
                                                         minim      maxim
______________________________________________________________________________
                 Functii de executie pe grade profesionale

 1.  Ministru consilier                           S     2.193.000  8.828.000*)
 2.  Consilier economic                           S     2.005.000  4.810.000
 3.  Secretar economic I                          S     1.816.000  4.358.000
 4.  Secretar economic II                         S     1.627.000  3.905.000
 5.  Secretar economic III                        S     1.462.000  3.509.000
______________________________________________________________________________
    *) Cuprinde si indemnizatia de conducere.

    4. MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI

                           Functii de executie
______________________________________________________________________________
Nr.  Functia                                    Nivelul     Salariul de baza
crt.                                            studiilor         (lei)
                                                          ____________________
                                                            minim      maxim
______________________________________________________________________________
                  Functii de executie pe grade profesionale

 1.  Instructor sportiv, referent sportiv;
     gradul I                                      SSD    1.627.000  3.905.000
 2.  Instructor sportiv, referent sportiv;
     gradul II                                     SSD    1.462.000  3.509.000
 3.  Instructor sportiv, referent sportiv;
     gradul III                                    SSD    1.321.000  3.169.000
 4.  Instructor sportiv, referent sportiv;
     debutant                                      SSD    1.274.000      -
______________________________________________________________________________

    5. MINISTERUL DE INTERNE

                    Functii specifice Arhivelor Nationale
______________________________________________________________________________
Nr.  Functia                                    Nivelul     Salariul de baza
crt.                                            studiilor         (lei)
                                                          ____________________
                                                            minim      maxim
______________________________________________________________________________
               a) Functii de executie pe grade profesionale

 1.  Arhivist gradul IA                             S     1.575.000  5.500.000
 2.  Arhivist gradul I                              S     1.364.000  4.810.000
 3.  Arhivist gradul II                             S     1.199.000  4.358.000
 4.  Arhivist gradul III                            S     1.184.000  3.905.000
 5.  Arhivist gradul IV                             S     1.132.000  3.509.000
 6.  Arhivist debutant                              S     1.095.000      -
 7.  Arhivist gradul IA                            SSD    1.364.000  4.810.000
 8.  Arhivist gradul I                             SSD    1.281.000  3.905.000
 9.  Arhivist gradul II                            SSD    1.070.900  3.509.000
10.  Arhivist gradul III                           SSD      968.000  3.169.000
11.  Arhivist debutant                             SSD      948.000      -

               b) Functii de executie pe trepte profesionale

12.  Arhivar IA                                     M     1.112.000  2.800.000
13.  Arhivar I                                      M     1.029.000  2.434.000
14.  Arhivar II                                     M       983.000  2.264.000
15.  Arhivar III                                    M       901.000  1.981.000
16.  Arhivar debutant                               M       844.000      -
______________________________________________________________________________

    IV. Functii specifice unor organe din subordinea Guvernului

                             OFICIUL CONCURENTEI
______________________________________________________________________________
Nr.  Functia                                    Nivelul     Salariul de baza
crt.                                            studiilor         (lei)
                                                          ____________________
                                                            minim      maxim
______________________________________________________________________________
                 Functii de executie pe grade profesionale

 1.  Inspector de concurenta gradul I               S     2.193.000  5.500.000
 2.  Inspector de concurenta gradul II              S     2.005.000  4.810.000
 3.  Inspector de concurenta gradul III             S     1.816.000  4.358.000
______________________________________________________________________________

                                      *
                                  *       *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 2

    ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA

    Prefecturi, consilii, primarii si servicii publice din subordinea acestora

    I. Salarii de baza pentru activitatea de specialitate

                             Functii de executie
______________________________________________________________________________
Nr.  Functia                                    Nivelul     Salariul de baza
crt.                                            studiilor         (lei)
                                                          ____________________
                                                            minim      maxim
______________________________________________________________________________
                 a) Functii de executie pe grade profesionale

 1.  Consilier, inspector de specialitate,
     revizor contabil, arhitect; gradul IA          S     1.627.000  3.905.000
 2.  Consilier, inspector de specialitate,
     revizor contabil, arhitect; gradul I           S     1.439.000  3.452.000
 3.  Referent de specialitate, inspector de
     specialitate, revizor contabil, arhitect;
     gradul II                                      S     1.250.000  2.999.000
 4.  Referent de specialitate, inspector de
     specialitate, revizor contabil, arhitect,
     gradul III                                     S     1.132.000  2.717.000
 5.  Referent, inspector, revizor contabil,
     arhitect; debutant                             S     1.061.000      -
 6.  Conductor arhitect IA, referent IA,
     subinginer IA                                 SSD    1.156.000  2.773.000
 7.  Conductor arhitect I, referent I,
     subinginer I                                  SSD      967.000  2.320.000
 8.  Conductor arhitect II, referent II,
     subinginer II                                 SSD      896.000  2.151.000
 9.  Conductor arhitect, referent, subinginer;
     debutant                                      SSD      892.000      -

    b) Functii de executie pe grade profesionale din serviciile de contencios

10.  Consilier juridic gradul IA                    S     2.193.000  4.358.000
11.  Consilier juridic gradul I                     S     2.005.000  3.905.000
12.  Consilier juridic gradul II                    S     1.816.000  3.452.000
13.  Consilier juridic gradul III                   S     1.627.000  2.999.000
14.  Consilier juridic gradul IV                    S     1.462.000  2.603.000
15.  Consilier juridic debutant                     S     1.448.000      -

                  c) Functii de executie pe trepte profesionale

16.  Referent, inspector; IA                        M     1.061.000  2.547.000
17.  Referent, inspector; I                         M       991.000  2.377.000
18.  Referent, inspector; II                        M       896.000  2.151.000
19.  Referent, inspector; III                       M       835.000  1.981.000
20.  Referent, inspector; debutant                  M       830.000      -
21.  Agent agricol I                                M       873.000  2.094.000
22.  Agent agricol II                              M; G     826.000  1.981.000
23.  Agent agricol III                             M; G     755.000  1.811.000
24.  Agent agricol debutant                        M; G     750.000      -
______________________________________________________________________________

    II. Salarii de baza pentru functii din aparatul prefecturilor si al consiliilor

    1. Prefectura Municipiului Bucuresti si Consiliului General al Municipiului Bucuresti
___________________________________________________________________
Nr.  Functia                                       Salariul de baza
crt.                                                    (lei)
___________________________________________________________________
 1.  Secretar general al prefecturii                   9.500.000
 2.  Secretar                                          9.500.000
___________________________________________________________________

    2. Prefecturi si consilii judetene
____________________________________________________________________________
Nr.  Functia                                           Salariul de baza
crt.                                                        (lei)
                                                 ___________________________
                                                 Categoria I    Categoria II
____________________________________________________________________________
 3.  Secretar general al prefecturii             8.900.000      8.300.000
 4.  Secretar                                    8.900.000      8.300.000
____________________________________________________________________________

    3.  Consilii locale: municipale, orasenesti, comunale
____________________________________________________________________________
Nr.  Functia                                    Salariul de baza
crt.                                                  (lei)
                                 ___________________________________________
                                 Cu peste             Categoria
                                 320.000     _______________________________
                                 locuitori*)     I         II        III
____________________________________________________________________________
 5.  Municipii
     - secretar                  7.400.000   6.700.000  6.100.000  5.500.000
____________________________________________________________________________
    *) Se aplica si la sectoarele municipiului Bucuresti.

____________________________________________________________________________
 6.  Orase
     - secretar                      -       4.600.000  4.150.000  3.500.000
____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Nr.  Functia                                    Salariul de baza
crt.                                                  (lei)
                                 __________________________________________
                                 Cu peste             Categoria
                                 15.000    ________________________________
                                 locuitori    I         II        III
                                            intre      intre      pana la
                                            7.001 -    3.001 -    3.000
                                            15.000     7.000      locuitori
                                            locuitori  locuitori
___________________________________________________________________________
 7.  Comune
     - secretar                  3.300.000  3.000.000  2.750.000  2.600.000
___________________________________________________________________________

    NOTA:
    Stabilirea categoriilor judetelor, municipiilor si oraselor se face prin hotarare a Guvernului.

                                      *
                                  *       *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VI la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 3/1

    COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

    Salarii de baza pentru functiile de executie de specialitate specifice din aparatul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare
______________________________________________________________________________
Nr.  Functia                                    Nivelul     Salariul de baza
crt.                                            studiilor         (lei)
                                                          ____________________
                                                            minim      maxim
______________________________________________________________________________
 1.  Reglementator piete de capital, analist
     politici de piata, inspector autorizare,
     controlor valori mobiliare, supraveghetor,
     anchetator; gradul I                           S     3.207.000  7.696.000
 2.  Reglementator piete de capital, analist
     politici de piata, inspector autorizare,
     controlor valori mobiliare, supraveghetor,
     anchetator; gradul II                          S     2.900.000  6.960.000
 3.  Reglementator piete de capital, analist
     politici de piata, inspector autorizare,
     controlor valori mobiliare, supraveghetor,
     anchetator; gradul III                         S     2.594.000  6.225.000
 4.  Reglementator piete de capital, analist
     politici de piata, inspector autorizare,
     controlor valori mobiliare, supraveghetor,
     anchetator; asistent                           S     1.863.000  4.471.000
______________________________________________________________________________

                                      *
                                  *       *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. IV/1 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 3/2

    CURTEA DE CONTURI

    Salarii de baza pentru functiile de executie de specialitate specifice ale Curtii de Conturi
______________________________________________________________________________
Nr.  Functia                                    Nivelul     Salariul de baza
crt.                                            studiilor         (lei)
                                                          ____________________
                                                            minim      maxim
______________________________________________________________________________
 1.  Controlor financiar gradul I, judecator
     financiar gradul I, procuror financiar
     gradul I, magistrat-asistent gradul I,
     judecator financiar gradul I inspector,
     procuror financiar gradul I inspector          S     3.207.000  7.696.000
 2.  Controlor financiar gradul II, judecator
     financiar gradul II, procuror financiar
     gradul II, magistrat-asistent gradul II        S     2.900.000  6.960.000
 3.  Controlor financiar gradul III, judecator
     financiar gradul III, procuror financiar
     gradul III                                     S     2.594.000  6.225.000
 4.  Controlor financiar-asistent                   S     1.863.000  4.471.000
______________________________________________________________________________

                                      *
                                  *       *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. IV/2 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 3/3

    CONSILIUL CONCURENTEI

    Salariile de baza pentru functiile de executie de specialitate specifice ale Consiliului Concurentei
______________________________________________________________________________
Nr.  Functia                                    Nivelul     Salariul de baza
crt.                                            studiilor         (lei)
                                                          ____________________
                                                            minim      maxim
______________________________________________________________________________
 1.  Inspector de concurenta gradul I               S     3.207.000  7.696.000
 2.  Inspector de concurenta gradul II              S     2.900.000  6.960.000
 3.  Inspector de concurenta gradul III             S     2.594.000  6.225.000
 4.  Inspector de concurenta asistent               S     1.863.000  4.471.000
______________________________________________________________________________

                                      *
                                  *       *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. IV/3 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 4/1

    SANATATE

    I. Unitati sanitare si de asistenta sociala, altele decat cele clinice

    A. Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar
______________________________________________________________________________
Nr.  Functia                                    Nivelul     Salariul de baza
crt.                                            studiilor         (lei)
                                                          ____________________
                                                            minim      maxim
______________________________________________________________________________
 1.  Medic primar                                   S     2.661.000  5.562.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    S     3.269.000  8.343.000
 2.  Medic specialist                               S     2.281.000  3.981.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    S     2.661.000  5.195.000
 3.  Medic rezident anul II - VII                   S     1.901.000  3.163.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    S     2.281.000  4.145.000
 4.  Medic rezident anul I                          S     1.673.000  2.836.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    S     2.129.000  3.490.000
 5.  Medic                                          S     1.521.000  3.490.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    S     2.098.000  4.826.000
 6.  Medic stagiar                                  S     1.521.000      -
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    S     1.962.000      -
 7.  Farmacist primar*)                             S     2.281.000  4.171.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    S     2.585.000  6.435.000
 8.  Farmacist specialist                           S     1.977.000  3.490.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    S     2.281.000  4.613.000
 9.  Farmacist rezident anul II - III               S     1.673.000  2.727.000
10.  Farmacist rezident anul I                      S     1.673.000      -
11.  Farmacist                                      S     1.369.000  2.754.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    S     1.851.000  4.254.000
12.  Farmacist stagiar                              S     1.369.000      -
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    S     1.821.000      -
13.  Fiziokinetoterapeut principal                  S     1.573.000  4.145.000
14.  Fiziokinetoterapeut specialist                 S     1.218.000  3.272.000
15.  Fiziokinetoterapeut                            S     1.182.000  2.727.000
16   Fiziokinetoterapeut debutant                   S     1.174.000      -
17.  Dentist principal                             SSD    1.182.000  3.054.000
18.  Dentist                                       SSD    1.023.000  2.700.000
19.  Dentist debutant                              SSD    1.005.000      -
20.  Asistent medical principal*)                 PL     1.179.000  3.054.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                   PL     1.954.000  3.763.000
21.  Asistent medical*)                           PL     1.027.000  2.727.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                   PL     1.521.000  3.163.000
22.  Asistent medical debutant*)                  PL       913.000      -
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                   PL     1.467.000      -
23.  Asistent medical principal*)                  M     1.141.000  2.836.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    M     1.749.000  3.381.000
24.  Asistent medical*)                            M       989.000  2.400.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    M     1.445.000  2.727.000
25.  Asistent medical debutant*)                   M       894.000      -
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    M     1.432.000      -
26.  Tehnician dentar principal*)                 M     1.168.000  2.945.000
27.  Tehnician dentar*)                           M       955.000  2.509.000
28.  Tehnician dentar debutant*)                  M       941.000      -
29.  Sora medicala principala*)                  M     1.065.000  2.618.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    M     1.604.000  3.272.000
30.  Sora medicala*)                             M       913.000  2.182.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    M     1.353.000  2.400.000
31.  Sora medicala debutanta*)                   M       875.000      -
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    M     1.326.000      -
______________________________________________________________________________
    *) Se poate utiliza numai in unitati sanitare umane.
    *) Se aplica si functiilor de asistent farmacie, asistent social si educator-puericultor, tehnician dentar si tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica si protezare auditiva, care au studii de acest nivel.
    *) Se aplica si functiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica si protezare auditiva.
    *) Se aplica si functiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenta, moasa, masor, gipsar, autopsier, registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M., instructor de educatie, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.
    *2) Salariul de baza la limita maxima cuprinde si salariul de baza mai mare, prevazut la pct. 2 din Nota la anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 281/1993, pentru personalul din anatomia patologica si medicina legala, care lucreaza in morgi, prosecturi si histopatologie.

    B. Salarii de baza pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare

32.  Biolog, biochimist, chimist, fizician;
     principal                                      S     2.281.000  4.145.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    S     2.592.000  6.435.000
33.  Biolog, biochimist, chimist, fizician;
     specialist                                     S     1.977.000  3.272.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    S     2.281.000  4.613.000
34.  Biolog, biochimist, chimist, fizician          S     1.369.000  2.727.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    S     1.851.000  3.272.000
35.  Biolog, biochimist, chimist, fizician;
     debutant                                       S     1.369.000      -
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    S     1.817.000      -
36.  Psiholog, logoped, sociolog, profesor
     C.F.M., kinetoterapeut, asistent social;
     principal                                      S     1.218.000  3.218.000
37.  Psiholog, logoped, sociolog, profesor
     C.F.M., kinetoterapeut, asistent social        S     1.182.000  2.945.000
38.  Psiholog, logoped, sociolog, profesor
     C.F.M., kinetoterapeut, asistent social;
     debutant                                       S     1.173.000      -
39.  Profesor C.F.M., biolog, chimist;
     principal*)                                   SSD    1.182.000  3.054.000
40.  Profesor C.F.M., biolog, chimist*)            SSD    1.023.000  2.700.000
41.  Profesor C.F.M., biolog, chimist;
     debutant*)                                    SSD    1.005.000      -

    C. Salarii de baza pentru personalul auxiliar sanitar

42.  Infirmiera, agent D.D.D.                       G       856.000  1.636.000
43.  Infirmiera, agent D.D.D.; debutant             G       700.000      -
44.  Brancardier, baies, namolar, spalatoreasa,
     ingrijitoare                                   G       700.000  1.473.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    G     1.179.000  2.291.000
45.  Ambulantier*)                                       1.136.000  2.400.000
46.  Sofer autosanitara I*)                             1.082.000  2.182.000
47.  Sofer autosanitara II*)                              982.000  1.963.000
48.  Sofer autosanitara III*)                             891.000  1.745.000
______________________________________________________________________________
    *) Se aplica si functiilor de educator-puericultor, asistent social si cosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu diploma invatamantul superior de scurta durata, cu durata studiilor de 2 - 3 ani invatamant de zi sau de 3 - 4 ani invatamant seral sau fara frecventa.
    *) Se ocupa prin concurs de catre personalul care indeplineste conditiile de incadrare pentru functia de sofer autosanitara I, poseda diploma de absolvire a cursului organizat potrivit Ordinului ministrului sanatatii nr. 388/1992 si are 2 ani vechime in functia de sofer autosanitara I.
    *) Se aplica nivelurile I si II pentru salarizarea soferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanta judetene si al municipiului Bucuresti, iar nivelurile de salarizare II si III, soferilor autosanitarelor din alte unitati sanitare.
    *2) Salariul de baza la limita maxima cuprinde si salariul de baza mai mare, prevazut la pct. 2 din Nota la anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 281/1993, pentru personalul din anatomia patologica si medicina legala, care lucreaza in morgi, prosecturi si histopatologie.

    II. Unitati clinice, institute si centre medicale*1)

    A. Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar
______________________________________________________________________________
Nr.  Functia                                    Nivelul     Salariul de baza
crt.                                            studiilor         (lei)
                                                          ____________________
                                                            minim      maxim
______________________________________________________________________________
 1.  Medic primar                                   S     3.041.000  6.729.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    S     3.649.000  9.202.000
 2.  Medic specialist                               S     2.661.000  5.235.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    S     3.041.000  6.326.000
 3.  Medic rezident anul II - VII                   S     2.281.000  3.817.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    S     2.661.000  4.690.000
 4.  Medic rezident anul I                          S     2.053.000  3.381.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    S     2.509.000  4.035.000
 5.  Farmacist primar*)                             S     2.281.000  5.453.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    S     2.813.000  7.034.000
 6.  Farmacist specialist                           S     1.901.000  4.363.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    S     2.129.000  5.617.000
 7.  Fiziokinetoterapeut principal                  S     1.445.000  5.453.000
 8.  Fiziokinetoterapeut specialist                 S     1.027.000  4.363.000
 9.  Asistent medical principal*)                 PL     1.293.000  4.035.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                   PL     2.030.000  4.908.000
10.  Asistent medical*)                           PL     1.141.000  3.599.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                   PL     1.673.000  3.926.000
11.  Asistent medical principal*)                  M     1.179.000  3.490.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    M     1.885.000  4.363.000
12.  Asistent medical*)                            M     1.027.000  3.163.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    M     1.536.000  3.490.000
13.  Sora medicala principala*)                   M     1.103.000  3.163.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    M     1.749.000  4.035.000
14.  Sora medicala*)                              M       951.000  2.727.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    M     1.483.000  3.163.000
______________________________________________________________________________

    B. Salarii de baza pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
______________________________________________________________________________
Nr.  Functia                                    Nivelul     Salariul de baza
crt.                                            studiilor         (lei)
                                                          ____________________
                                                            minim      maxim
______________________________________________________________________________
15.  Biolog, biochimist, chimist, fizician;
     principal                                      S     2.281.000  5.453.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    S     2.813.000  7.034.000
16.  Biolog, biochimist, chimist, fizician;
     specialist                                     S     1.901.000  4.363.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                    S     2.129.000  5.617.000
17.  Psiholog, logoped, sociolog, profesor
     C.F.M., kinetoterapeut, asistent social;
     principal                                      S     1.491.000  5.235.000
18.  Profesor C.F.M. principal                     SSD    1.246.000  4.035.000
______________________________________________________________________________
    *1) Se poate aplica si personalului de cercetare cu studii superioare din unitatile clinice, institutele si centrele medicale, care este confirmat in gradele profesionale de la cap. II lit. A nr. crt. 1 - 6 si lit. B nr. crt. 15 - 17.
    *2) Salariul de baza la limita maxima cuprinde si salariul de baza mai mare, prevazut la pct. 2 din Nota la anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 281/1993, pentru personalul din anatomia patologica si medicina legala, care lucreaza in morgi, prosecturi si histopatologie.

    NOTA:
    1. Salariul de baza pentru personalul medical cuprinde la cap. II si sporul pentru institute, centre medicale, clinici universitare prevazut la art. 8 lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 281/1993.
    2. Salarizarea fizicienilor principali din compartimentul (laboratorul) de igiena radiatiilor nucleare din cadrul directiilor de sanatate publica, din centrele universitare, care isi desfasoara activitatea si in unitati sanitare clinice, se stabileste pe baza salariilor de baza din cap. II "Unitati clinice, institute si centre medicale" - litera B.
------------
    *) Se poate utiliza numai in unitati sanitare umane.
    *) Se aplica si functiei de asistent farmacie.
    *) Se aplica si functiilor de oficiant sanitar, laborant cu liceu sanitar.

                                      *
                                  *       *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/2 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 4/2

    CERCETARE

    Unitati de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si proiectare

    Salarii de baza pentru functiile de specialitate din activitatea de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica
______________________________________________________________________________
Nr.  Functia                                    Nivelul     Salariul de baza
crt.                                            studiilor         (lei)
                                                          ____________________
                                                            minim      maxim
______________________________________________________________________________
             a) Functii de executie pe grade profesionale

 1.  Cercetator stiintific principal gradul I       S     2.529.000  6.000.000
 2.  Cercetator stiintific principal gradul II      S     2.023.000  4.343.000
 3.  Cercetator stiintific principal gradul III     S     1.726.000  3.451.000
 4.  Cercetator stiintific                          S     1.517.000  3.034.000

             b) Functii de executie de specialitate neatestate

 5.  Asistent de cercetare stiintifica              S     1.398.000  2.796.000
 6.  Asistent de cercetare stiintifica stagiar      S     1.386.000      -

    c) Functii de executie auxiliare din activitatea de cercetare stiintifica,
                           pe trepte profesionale

 7.  Asistent I                                     M     1.398.000  2.796.000
 8.  Asistent II                                    M     1.190.000  2.380.000
 9.  Asistent III                                   M     1.101.000  2.201.000
10.  Asistent stagiar                               M     1.059.000      -
______________________________________________________________________________

                                      *
                                  *       *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/3 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 4/3

    CULTURA

    UNITATI DE CULTURA

    I. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din unitatile teatrale, muzicale si de cinematografie
______________________________________________________________________________
Nr.  Functia                                    Nivelul     Salariul de baza
crt.                                            studiilor         (lei)
                                                          ____________________
                                                            minim      maxim
______________________________________________________________________________
          a) Functii de executie pe grade profesionale

 1.  Regizor artistic, dirijor, solist (vocal,
     balet, concertist, instrumentist), actor,
     pictor scenograf, consultant artistic,
     coregraf, concertmaistru*), artist
     instrumentist I;                               S
     gradul I                                             1.773.000  4.908.000
     gradul II                                            1.523.000  3.654.000
     gradul III                                           1.364.000  3.272.000
     gradul IV                                            1.205.000  2.890.000
     gradul V                                             1.114.000  2.672.000
     debutant                                             1.077.000      -
 2.  Maestru (balet-dans, cor, corepetitor),
     dirijor cor, producator delegat, impresar
     artistic;                                      S
     gradul I                                             1.682.000  4.035.000
     gradul II                                            1.409.000  3.381.000
     gradul III                                           1.205.000  2.890.000
 3.  Sef orchestra, artist instrumentist II,
     maestru de studii (balet, canto), secretar
     literar (muzical, public relations),
     operator imagine (sunet), sufleor opera,
     artist liric opera;                            S
     gradul I                                             1.523.000  3.654.000
     gradul II                                            1.364.000  3.272.000
     gradul III                                           1.205.000  2.890.000
     gradul IV                                            1.114.000  2.672.000
     debutant                                             1.077.000      -
 4.  Artist liric, balerin, dansator,
     acompaniator, corepetitor, actor manuitor
     papusi, sculptor papusi, sufleor teatru,
     artist plastic, machior, peruchier,
     montor imagine, editor imagine;                S
     gradul I                                             1.296.000  3.109.000
     gradul II                                            1.182.000  2.836.000
     gradul III                                           1.114.000  2.672.000
     debutant                                             1.077.000      -

              b) Functii de executie pe trepte profesionale

 5.  Dirijor, sef orchestra, maestru
     (balet-dans, corepetitor), concertmaistru,
     maestru de studii balet, maestru
     lumini-sunet;
     I                                                    1.114.000  2.672.000
     II                                                     955.000  2.291.000
     III                                                    841.000  2.018.000
     debutant                                               837.000      -
 6.  Solist (vocal, balet, concertist,
     instrumentist), actor instrumentist,
     sufleor opera, corist opera
     I                                                    1.114.000  2.672.000
     II                                                     955.000  2.291.000
     III                                                    841.000  2.018.000
     debutant                                               837.000      -
 7.  Maestru artist circ, artist circ, maestru
     (acordor pian-clavecin, lutier),
     specialist (orga, instrumente de suflat);
     I                                                    1.364.000  3.272.000
     II                                                   1.205.000  2.890.000
     III                                                  1.114.000  2.672.000
     IV                                                     955.000  2.291.000
     V                                                      864.000  2.073.000
     debutant                                               837.000      -
 8.  Corist, balerin, dansator, corepetitor
     actor manuitor papusi, sculptor papusi,
     sufleor teatru, artist plastic, machior,
     peruchier, montor imagine, operator
     imagine, editor imagine, regizor scena
     (culise), secretar platou;
     I                                                      977.000  2.345.000
     II                                                     909.000  2.182.000
     III                                                    827.000  1.963.000
     debutant                                               818.000      -
 9.  Regizor scena (culise), secretar platou;       M
     I                                                      977.000  2.345.000
     II                                                     909.000  2.182.000
     III                                                    827.000  1.963.000
     debutant                                               818.000      -
10.  Supraveghetor sala, controlor bilete,
     garderobier, plasator                         M; G     773.000  1.854.000

     c) Muncitori din activitatea specifica institutiilor teatrale si muzicale

11.  Muncitor calificat
     I                                                    1.136.000  2.318.000
     II                                                   1.068.000  2.182.000
     III                                                    977.000  2.018.000
     IV                                                     909.000  1.854.000
     V                                                      818.000  1.691.000
     VI                                                     750.000  1.555.000
______________________________________________________________________________
    *) La salarizarea functiei de concertmaistru se utilizeaza gradele profesionale I, II si III.

    II. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din presa, edituri, informare documentara
______________________________________________________________________________
Nr.  Functia                                    Nivelul     Salariul de baza
crt.                                            studiilor         (lei)
                                                          ____________________
                                                            minim      maxim
______________________________________________________________________________
               a) Functii de executie pe grade profesionale

 1.  Redactor de rubrica, redactor, lector,
     publicist comentator, corespondent in
     strainatate;                                   S
     gradul I                                             1.364.000  3.272.000
     gradul II                                            1.205.000  2.890.000
     gradul III                                           1.114.000  2.672.000
     debutant                                             1.077.000      -
 2.  Sef agentie publicitate, administrator
     (publicatii, editura), reporter
     (fotoreporter, corespondent local);            S
     gradul I*)                                           1.318.000  3.163.000
     gradul II                                            1.182.000  2.836.000
     gradul III                                           1.091.000  2.618.000
     debutant                                             1.077.000      -
 3.  Secretar (tehnic) de redactie,
     documentarist, traducator, caricaturist,
     desenator artistic, corector,
     tehnoredactor;                                 S
     gradul I                                             1.296.000  3.109.000
     gradul II                                            1.182.000  2.836.000
     gradul III                                           1.114.000  2.672.000
     debutant                                             1.077.000      -
 4.  Redactor, secretar de redactie;               SSD
     gradul I                                             1.205.000  2.890.000
     gradul II                                            1.114.000  2.672.000
     gradul III                                             964.000  2.291.000
     debutant                                               959.000      -

                b) Functii de executie pe trepte profesionale

 5.  Redactor, secretar (tehnic) de redactie,
     documentarist, traducator, caricaturist,
     desenator artistic, corector,
     tehnoredactor;                                 M
     treapta IA                                           1.114.000  2.672.000
     treapta I                                              977.000  2.345.000
     treapta II                                             909.000  2.182.000
     debutant                                               837.000      -
 6.  Laborant foto, retusor foto, fotograf;        M; G
     treapta I                                              955.000  2.291.000
     treapta II                                             841.000  2.018.000
     treapta III                                            773.000  1.854.000
     debutant                                               759.000      -
______________________________________________________________________________
    *) Nivelul de salarizare nu se aplica functiilor de administrator (publicatii, editura).

    III. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din muzee si biblioteci
______________________________________________________________________________
Nr.  Functia                                    Nivelul     Salariul de baza
crt.                                            studiilor         (lei)
                                                          ____________________
                                                            minim      maxim
______________________________________________________________________________
               a) Functii de executie pe grade profesionale

 1.  Muzeograf, restaurator, conservator,
     bibliograf, bibliotecar                        S
     gradul IA                                            1.500.000  4.363.000
     gradul I                                             1.250.000  2.999.000
     gradul II                                            1.136.000  2.727.000
     debutant                                             1.077.000      -
 2.  Muzeograf, restaurator, conservator,
     bibliograf, bibliotecar-arhivist              SSD
     gradul I                                             1.205.000  3.272.000
     gradul II                                            1.114.000  2.672.000
     gradul III                                             964.000  2.291.000
     debutant                                               959.000      -

             b) Functii de executie pe trepte profesionale

 3.  Restaurator*), conservator, trezorier,
     gestionar custode sala                         M
     treapta I                                            1.114.000  2.672.000
     treapta II                                             977.000  2.345.000
     treapta III                                            909.000  2.182.000
     debutant                                               837.000      -
 4.  Bibliotecar                                    M
     treapta IA                                           1.114.000  2.672.000
     treapta I                                              977.000  2.345.000
     treapta II                                             909.000  2.182.000
     debutant                                               837.000      -
 5.  Supraveghetor muzeu, manuitor carte           M; G     773.000  1.854.000
______________________________________________________________________________
    *) In institutiile muzeale din domeniul traditiei populare pot fi incadrati si absolventi ai invatamantului gimnazial si profesional

    IV. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din case de cultura, camine culturale si alte institutii de cultura
______________________________________________________________________________
Nr.  Functia                                    Nivelul     Salariul de baza
crt.                                            studiilor         (lei)
                                                          ____________________
                                                            minim      maxim
______________________________________________________________________________
                a) Functii de executie pe grade profesionale

 1.  Referent;                                      S
     gradul I                                             1.296.000  3.109.000
     gradul II                                            1.182.000  2.836.000
     gradul III                                           1.114.000  2.672.000
     debutant                                             1.077.000      -
 2.  Referent;                                     SSD
     gradul I                                             1.205.000  2.890.000
     gradul II                                            1.114.000  2.672.000
     gradul III                                             964.000  2.291.000
     debutant                                               959.000      -

                b) Functii de executie pe trepte profesionale

 3.  Referent;
     treapta IA                                           1.114.000  2.672.000
     treapta I                                              977.000  2.345.000
     treapta II                                             909.000  2.182.000
     debutant                                               837.000      -
______________________________________________________________________________

    NOTA:
    1. Persoanele incadrate in unitatile de cultura, care au rezultate valoroase in activitate, pot ocupa in mod cu totul exceptional, cu aprobarea nominala a ministrului culturii, functii de specialitate fara a avea studiile necesare postului.
    2. Salariile de baza pentru salariatii teatrelor nationale, operelor nationale, muzeelor nationale, bibliotecilor nationale si ai Bibliotecii Academiei Romane, precum si ai Filarmonicii "George Enescu" Bucuresti, pentru activitatea de importanta nationala desfasurata in aceste institutii, pot fi cu pana la 20% mai mari, in limita fondului de salarii aprobat prin bugetul de stat.

                                      *
                                  *       *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/4 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 4/4

    CULTE

    Salarii de baza pentru personalul clerical*)

                            Functii de executie
______________________________________________________________________________
Nr.  Functia                                    Nivelul     Salariul de baza
crt.                                            studiilor         (lei)
                                                          ____________________
                                                            minim      maxim
______________________________________________________________________________
 1.  Preot
     gradul I                                       S     1.636.000  3.926.000
     gradul II                                      S     1.364.000  3.272.000
     definitiv                                      S     1.227.000  2.945.000
     debutant                                       S     1.218.000      -
 2.  Preot
     gradul I                                       M     1.182.000  2.836.000
     definitiv                                      M     1.136.000  2.727.000
     debutant                                       M     1.118.000      -
______________________________________________________________________________
    *) Se utilizeaza pentru salarizarea personalului incadrat in unitatile bugetare.
    Conditiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    Secretariatul de Stat pentru Culte este autorizat sa certifice asimilarea functiilor de la alte culte cu cea de preot.

                                      *
                                  *       *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/5 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 5

    SPORT

    UNITATI SPORTIVE

    I. Salariul de baza pentru functiile de specialitate din federatii sportive
______________________________________________________________________________
Nr.  Functia                                  Nivelul      Salariul de baza
crt.                                          studiilor*)       (lei)
                                                          ____________________
                                                            minim      maxim
______________________________________________________________________________
                 a) Functii de executie pe grade profesionale

 1.  Secretar federatie, antrenor federal,
     antrenor lot national*), expert
     sportiv; gradul IA                                   1.605.000  4.066.000
 2.  Secretar federatie, antrenor federal
     antrenor lot national*), expert
     sportiv; gradul I                                    1.449.000  3.478.000
 3.  Secretar federatie, antrenor federal,
     antrenor lot national*), expert
     sportiv; gradul II                                   1.293.000  3.103.000
 4.  Secretar federatie, antrenor federal,
     antrenor lot national*); gradul III,
     instructor sportiv gradul I                          1.182.000  2.836.000
 5.  Secretar federatie, antrenor federal;
     gradul IV, instructor sportiv gradul II              1.093.000  2.622.000
 6.  Instructor sportiv debutant                          1.075.000      -

                b) Functii de executie pe trepte profesionale

 7.  Instructor sportiv I, referent I                     1.093.000  2.622.000
 8.  Instructor sportiv II, referent II                     981.000  2.354.000
 9.  Instructor sportiv III, referent III                   914.000  2.194.000
10.  Instructor sportiv debutant                            834.000      -
______________________________________________________________________________
    *) Nivelul studiilor si conditiile de ocupare a functiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    *) Se poate utiliza si la cluburile sportive, cu aprobarea ministrului tineretului si sportului.

    II. Salariul de baza pentru functiile de specialitate din alte unitati sportive
______________________________________________________________________________
Nr.  Functia                                  Nivelul      Salariul de baza
crt.                                          studiilor*)       (lei)
                                                          ____________________
                                                            minim      maxim
______________________________________________________________________________
            Functii de executie pe categorii de clasificare*)

 1.  Antrenor categoria I, expert sportiv
     gradul I                                             1.338.000  3.210.000
 2.  Antrenor categoria II, expert sportiv
     gradul II                                            1.182.000  2.836.000
 3.  Antrenor categoria III, referent
     sportiv gradul III                                   1.093.000  2.622.000
 4.  Antrenor categoria IV, referent
     sportiv gradul IV                                    1.004.000  2.408.000
 5.  Antrenor categoria V                                   923.000  2.194.000
 6.  Antrenor debutant, referent sportiv
     debutant                                               914.000      -
______________________________________________________________________________
    *) Nivelul studiilor si conditiile de ocupare a functiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    *) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.

                                      *
                                  *       *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/6 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 4/6

    AUTORITATEA VAMALA

    DIRECTIA GENERALA A VAMILOR

    Salarii de baza pentru functiile de specialitate

    CAP. 1
    Aparatul central
______________________________________________________________________________
Nr.  Functia                                    Nivelul     Salariul de baza
crt.                                            studiilor         (lei)
                                                          ____________________
                                                            minim      maxim
______________________________________________________________________________
                a) Functii de executie pe grade profesionale

 1.  Expert vamal                                   S     2.987.000  7.169.000
 2.  Inspector vamal, referent de specialitate;
     gradul IA                                      S     2.542.000  6.099.000
 3.  Inspector vamal, referent de specialitate;
     gradul I                                       S     2.363.000  5.671.000
 4.  Inspector vamal, referent de specialitate;
     gradul II                                      S     2.185.000  5.243.000
 5.  Inspector vamal, referent de specialitate;
     gradul III                                     S     2.007.000  4.815.000
 6.  Inspector vamal, referent de specialitate;
     gradul IV                                      S     1.828.000  4.387.000
 7.  Inspector vamal, referent de specialitate;
     debutant                                       S     1.797.000      -
 8.  Referent gradul I                             SSD    2.051.000  4.922.000
 9.  Referent gradul II                            SSD    1.873.000  4.494.000
10.  Referent gradul III                           SSD    1.695.000  4.066.000
11.  Referent debutant                             SSD    1.668.000      -

               b) Functii de executie pe trepte profesionale

12.  Referent IA                                    M     1.918.000  4.601.000
13.  Referent I                                     M     1.739.000  4.173.000
14.  Referent II                                    M     1.561.000  3.745.000
15.  Referent III                                   M     1.383.000  3.317.000
16.  Referent IV                                    M     1.204.000  2.889.000
17.  Referent debutant                              M     1.177.000      -
______________________________________________________________________________

    CAP. 2
    Directia Generala a Vamilor

    Directia de supraveghere si control vamal, Directia de supraveghere pentru zonele vamale speciale

    Salarii de baza pentru functiile de specialitate
______________________________________________________________________________
Nr.  Functia                                    Nivelul     Salariul de baza
crt.                                            studiilor         (lei)
                                                          ____________________
                                                            minim      maxim
______________________________________________________________________________
                  a) Functii de executie pe grade profesionale

 1.  Expert vamal                                   S     3.567.000  8.025.000
 2.  Inspector vamal, referent de specialitate;
     gradul IA                                      S     3.032.000  7.276.000
 3.  Inspector vamal, referent de specialitate;
     gradul I                                       S     2.854.000  6.848.000
 4.  Inspector vamal, referent de specialitate;
     gradul II                                      S     2.631.000  6.313.000
 5.  Inspector vamal, referent de specialitate;
     gradul III                                     S     2.408.000  5.778.000
 6.  Inspector vamal, referent de specialitate,
     gradul IV                                      S     2.185.000  5.243.000
 7.  Inspector vamal, referent de specialitate,
     debutant                                       S     2.154.000      -
 8.  Referent gradul I                             SSD    2.497.000  5.992.000
 9.  Referent gradul II                            SSD    2.274.000  5.457.000
10.  Referent gradul III                           SSD    2.051.000  4.922.000
11.  Referent debutant                             SSD    2.020.000      -

                b) Functii de executie pe trepte profesionale

12.  Referent IA                                    M     2.363.000  5.671.000
13.  Referent I                                     M     2.140.000  5.136.000
14.  Referent II                                    M     1.962.000  4.708.000
15.  Referent III                                   M     1.784.000  4.280.000
16.  Referent IV                                    M     1.605.000  3.852.000
17.  Referent debutant                              M     1.579.000      -
______________________________________________________________________________

    CAP. 3
    Directia regionala vamala

    Salarii de baza pentru activitatea de specialitate
______________________________________________________________________________
Nr.  Functia                                    Nivelul     Salariul de baza
crt.                                            studiilor         (lei)
                                                          ____________________
                                                            minim      maxim
______________________________________________________________________________
                a) Functii de executie pe grade profesionale

 1.  Expert vamal                                   S     2.631.000  6.313.000
 2.  Inspector vamal, referent de specialitate;
     gradul IA                                      S     2.185.000  5.243.000
 3.  Inspector vamal, referent de specialitate;
     gradul I                                       S     2.007.000  4.815.000
 4.  Inspector vamal, referent de specialitate;
     gradul II                                      S     1.784.000  4.280.000
 5.  Inspector vamal, referent de specialitate;
     gradul III                                     S     1.605.000  3.852.000
 6.  Inspector vamal, referent de specialitate;
     debutant                                       S     1.579.000      -
 7.  Referent gradul I                             SSD    1.739.000  4.173.000
 8.  Referent gradul II                            SSD    1.561.000  3.745.000
 9.  Referent gradul III                           SSD    1.427.000  3.424.000
10.  Referent debutant                             SSD    1.400.000      -

              b) Functii de executie pe trepte profesionale

11.  Referent IA                                    M     1.561.000  3.745.000
12.  Referent I                                     M     1.427.000  3.424.000
13.  Referent II                                    M     1.293.000  3.103.000
14.  Referent III                                   M     1.115.000  2.675.000
15.  Referent debutant                              M     1.088.000      -
______________________________________________________________________________

    CAP. 4
    Birouri vamale

    Salarii de baza pentru activitatea de specialitate

                   A. Functii de executie de categoria A
______________________________________________________________________________
Nr.  Functia                                    Nivelul     Salariul de baza
crt.                                            studiilor         (lei)
                                                          ____________________
                                                            minim      maxim
______________________________________________________________________________
               a) Functii de executie pe grade profesionale

 1.  Expert vamal                               S sau     2.363.000  5.671.000
                                                scoala
                                                vamala
 2.  Inspector vamal principal                  S sau     1.918.000  4.601.000
                                                scoala
                                                vamala
 3.  Inspector vamal gradul I                   S sau     1.739.000  4.173.000
                                                scoala
                                                vamala
 4.  Inspector vamal gradul II                  S sau     1.561.000  3.745.000
                                                scoala
                                                vamala
 5.  Inspector vamal gradul III                 S sau     1.383.000  3.317.000
                                                scoala
                                                vamala
 6.  Inspector vamal debutant                   S sau     1.356.000      -
                                                scoala
                                                vamala
 7.  Inspector vamal                            Scoala    1.583.000  3.799.000
                                                vamala
                                                sau SSD
 8.  Controlor vamal gradul I                   Scoala    1.383.000  3.317.000
                                                vamala
                                                sau SSD
 9.  Controlor vamal gradul II                  Scoala    1.204.000  2.889.000
                                                vamala
                                                sau SSD
10.  Agent vamal debutant                       Scoala    1.177.000      -
                                                vamala
                                                sau SSD

                 b) Functii de executie pe trepte profesionale

11.  Controlor vamal I                              M     1.427.000  3.424.000
12.  Controlor vamal II                             M     1.293.000  3.103.000
13.  Controlor vamal III                            M     1.115.000  2.675.000
14.  Controlor vamal debutant                       M       955.000      -
______________________________________________________________________________

                    B. Functii de executie de categoria B
______________________________________________________________________________
Nr.  Functia                                    Nivelul     Salariul de baza
crt.                                            studiilor         (lei)
                                                          ____________________
                                                            minim      maxim
______________________________________________________________________________
             a) Functii de executie pe grade profesionale

 1.  Inspector pentru datoria vamala principal      S     1.918.000  4.601.000
 2.  Inspector pentru datoria vamala gradul I       S     1.739.000  4.173.000
 3.  Inspector pentru datoria vamala gradul II      S     1.561.000  3.745.000
 4.  Inspector pentru datoria vamala
     gradul III                                     S     1.383.000  3.317.000
 5.  Inspector pentru datoria vamala debutant       S     1.356.000      -
 6.  Inspector pentru datoria vamala            Scoala    1.583.000  3.799.000
                                                vamala
                                                sau SSD
 7.  Controlor pentru datoria vamala gradul I   Scoala    1.383.000  3.317.000
                                                vamala
                                                sau SSD
 8.  Controlor pentru datoria vamala gradul II  Scoala    1.204.000  2.889.000
                                                vamala
                                                sau SSD
 9.  Controlor pentru datoria vamala debutant   Scoala    1.177.000      -
                                                vamala
                                                sau SSD

                b) Functii de executie pe trepte profesionale

10.  Controlor pentru datoria vamala I              M     1.427.000  3.424.000
11.  Controlor pentru datoria vamala II             M     1.293.000  3.103.000
12.  Controlor pentru datoria vamala III            M     1.115.000  2.675.000
13.  Controlor pentru datoria vamala debutant       M       955.000      -
______________________________________________________________________________

                                      *
                                  *       *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/7 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 4/7

    NAVIGATIE

    UNITATI NAVALE SI CAPITANII DE PORTURI

    Salarii de baza pentru functiile de specialitate
______________________________________________________________________________
Nr.  Functia                                    Nivelul     Salariul de baza
crt.                                            studiilor         (lei)
                                                          ____________________
                                                            minim      maxim
______________________________________________________________________________
 1.  Comandant instructor                           S     1.383.000  4.280.000
 2.  Sef mecanic instructor                         S     1.293.000  3.103.000

                  a) Functii de executie pe nave maritime

 3.  Comandant                                      S     1.405.000  3.906.000
 4.  Sef mecanic                                    S     1.316.000  3.157.000
 5.  Capitan secund, sef mecanic secund,
     sef electrician                                S     1.115.000  2.675.000
 6.  Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter
     electrician                                    S     1.048.000  2.515.000
 7.  Ofiter aspirant                                S     1.039.000      -

          b) Functii de executie pe nave portuare, tehnice, fluviale

 8.  Capitan dragor                                 M     1.093.000  2.622.000
 9.  Capitan                                        M     1.004.000  2.408.000
10.  Sef mecanic                                    M       981.000  2.354.000
11.  Dragor-sef                                     M       959.000  2.301.000
12.  Ofiter punte                                   M       914.000  2.194.000
13.  Ofiter mecanic, ofiter electrician             M       892.000  2.140.000
14.  Dragor                                         M       825.000  1.980.000
15.  Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter
     electrician, dragor; aspirant                  M       807.000      -

                    c) Functii de executie comune pe nave

16.  Sef statie RTG                                 M       959.000  2.301.000
17.  Ofiter RTG I                                   M       870.000  2.087.000
18.  Ofiter RTG II                                  M       803.000  1.926.000
19.  Sef echipaj                                            937.000  2.247.000
20.  Conducator salupa, sef timonier, ajutor
     ofiter mecanic                                         870.000  2.087.000
21.  Electrician, motorist, motopompist,
     timonier, marinar                                      825.000  1.980.000
22.  Electrician, motorist, motopompist,
     timonier, marinar; debutant                            807.000      -
23.  Scafandru autonom                                    1.048.000  2.515.000
24.  Scafandru greu                                         959.000  2.301.000
25.  Scafandru debutant                                     923.000      -

         d) Functii de executie de specialitate din activitatea
                        capitaniilor de porturi

              - Functii de executie pe grade profesionale -

26.  Capitan de port specialist                     S     1.316.000  3.157.000
27.  Capitan de port gradul I                       S     1.115.000  2.675.000

              - Functii de executie pe trepte profesionale -

28.  Capitan de port gradul II                      M     1.004.000  2.408.000
29.  Ofiter de port gradul I                        M       959.000  2.301.000
30.  Ofiter de port gradul II                       M       870.000  2.087.000
31.  Ofiter de port debutant                        M       807.000      -
______________________________________________________________________________
    Capitaniile de porturi vor putea utiliza si functiile prevazute la lit. a) - c) din prezenta anexa, in functie de dotare si de atributiile acestora, stabilite conform prevederilor legale.

    NOTA:
    Criteriile si conditiile pentru ocuparea functiilor prevazute in prezenta anexa se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor si se utilizeaza de toate unitatile, indiferent de subordonare.

                                      *
                                  *       *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/8 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 4/8

    AGRICULTURA

    LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITATII SEMINTELOR, PENTRU CONTROLUL SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALA, PENTRU CONTROLUL STIINTIFIC AL PRODUSELOR BIOLOGICE SI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU CARANTINA FITOSANITARA, PRECUM SI UNITATI CU SI FARA PERSONALITATE JURIDICA SUBORDONATE DIRECTIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURA SI ALIMENTATIE, DIRECTIILOR SANITAR-VETERINARE JUDETENE

    Salarii de baza pentru functiile de specialitate
______________________________________________________________________________
Nr.  Functia                                 Nivelul       Salariul de baza
crt.                                         studiilor          (lei)
                                                          ____________________
                                                            minim      maxim
______________________________________________________________________________
                a) Functii de executie pe grade profesionale

 1.  Inginer*), meteorolog (hidrolog,
     hidrogeolog, pedolog); expert                S       1.427.000  4.280.000
 2.  Inginer*), meteorolog (hidrolog,
     hidrogeolog, pedolog); gradul I              S       1.249.000  2.996.000
 3.  Inginer*), meteorolog (hidrolog,
     hidrogeolog, pedolog); gradul II             S       1.093.000  2.622.000
 4.  Inginer*), meteorolog (hidrolog,
     hidrogeolog, pedolog); gradul III            S       1.048.000  2.515.000
 5.  Inginer*), meteorolog (hidrolog,
     hidrogeolog, pedolog); debutant              S       1.039.000      -
 6.  Medic primar veterinar*)                    S       1.672.000  4.815.000
 7.  Medic veterinar gradul I                     S       1.427.000  3.424.000
 8.  Medic veterinar gradul II                    S       1.249.000  2.996.000
 9.  Medic veterinar gradul III                   S       1.048.000  2.515.000
10.  Medic veterinar debutant                     S       1.076.000      -
11.  Subinginer, asistent veterinar,
     conductor tehnic; I                         SSD      1.160.000  2.996.000
12.  Subinginer, asistent veterinar,
     conductor tehnic; II                        SSD      1.004.000  2.408.000
13.  Subinginer, asistent veterinar,
     conductor tehnic; III                       SSD        937.000  2.247.000
14.  Subinginer, asistent veterinar,
     conductor tehnic; debutant                  SSD        923.000      -

                b) Functii de executie pe trepte profesionale

15.  Tehnician*), observator meteorolog
     (hidrolog, hidrogeolog); IA                  M       1.004.000  2.568.000
16.  Tehnician*), observator meteorolog
     (hidrolog, hidrogeolog); I                   M         914.000  2.194.000
17.  Tehnician*), observator meteorolog
     (hidrolog, hidrogeolog); II                  M         825.000  1.980.000
18.  Tehnician*), observator meteorolog
     (hidrolog, hidrogeolog); debutant            M         807.000      -
19.  Asistent veterinar I, tehnician
     veterinar IA                                 M       1.048.000  2.568.000
20.  Asistent veterinar II, tehnician
     veterinar I                                  M         959.000  2.301.000
21.  Asistent veterinar III, tehnician
     veterinar II                                 M         870.000  2.087.000
22.  Asistent veterinar, tehnician
     veterinar; debutant                          M         807.000      -
23.  Agent veterinar I                          Scoala
                                             profesionala   825.000  1.980.000
24.  Agent veterinar II                         Scoala
                                             profesionala   736.000  1.766.000
25.  Agent veterinar debutant                   Scoala
                                             profesionala   732.000      -
______________________________________________________________________________
    *) Specialitatea functiei de inginer este cea care se regaseste in activitatea de baza a unitatii (agronomie, horticultura, zootehnie si altele). Cu acelasi nivel pot fi salarizate si functiile de biolog (chimist), daca persoanele incadrate pe aceste functii desfasoara activitate in specialitatea functiei.
    *) In functia de medic primar veterinar pot fi incadrate persoanele care au obtinut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare.
    *) Specialitatea functiei de tehnician este cea care se regaseste in activitatea de baza a unitatii (agronomie, horticultura, zootehnie si altele).

                                      *
                                  *       *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/9 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 4/9

    OFICII DE CADASTRU SI ORGANIZARE A TERITORIULUI

    Salarii de baza pentru functiile de specialitate
______________________________________________________________________________
Nr.  Functia                                    Nivelul     Salariul de baza
crt.                                            studiilor         (lei)
                                                          ____________________
                                                            minim      maxim
______________________________________________________________________________
                a) Functii de executie pe grade profesionale

 1.  Inginer cadastru gradul IA                     S     1.628.000  4.280.000
 2.  Inginer cadastru gradul I                      S     1.249.000  2.996.000
 3.  Inginer cadastru gradul II                     S     1.137.000  2.729.000
 4.  Inginer cadastru gradul III                    S     1.062.000  2.515.000
 5.  Inginer cadastru debutant                      S     1.057.000      -
 6.  Subinginer cadastru I                         SSD    1.160.000  2.996.000
 7.  Subinginer cadastru II                        SSD    1.070.000  2.568.000
 8.  Subinginer cadastru III                       SSD      946.000  2.247.000
 9.  Subinginer cadastru debutant                  SSD      941.000      -

                b) Functii de executie pe trepte profesionale

10.  Tehnician cadastru IA                          M     1.070.000  2.568.000
11.  Tehnician cadastru I                           M       914.000  2.194.000
12.  Tehnician cadastru II                          M       834.000  1.980.000
13.  Tehnician cadastru debutant                    M       830.000      -
14.  Operator cadastru I                           M; G     825.000  1.980.000
15.  Operator cadastru II                          M; G     754.000  1.766.000
16.  Operator cadastru debutant                    M; G     749.000      -
______________________________________________________________________________

                                      *
                                  *       *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/10 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 4/10

    PROTECTIA MEDIULUI

    AGENTII DE PROTECTIE A MEDIULUI, ADMINISTRATIA REZERVATIEI BIOSFEREI "DELTA DUNARII"

    Salarii de baza pentru functiile de specialitate
______________________________________________________________________________
Nr.  Functia                                    Nivelul     Salariul de baza
crt.                                            studiilor         (lei)
                                                          ____________________
                                                            minim      maxim
______________________________________________________________________________
                 a) Functii de executie pe grade profesionale

 1.  Inspector de specialitate expert, inginer
     expert*)                                       S     1.427.000  4.280.000
 2.  Inspector de specialitate, inginer*);
     gradul I                                       S     1.249.000  2.996.000
 3.  Inspector de specialitate, inginer*);
     gradul II                                      S     1.093.000  2.622.000
 4.  Inspector de specialitate, inginer*);
     gradul III                                     S     1.048.000  2.515.000
 5.  Inspector, inginer*); debutant                 S     1.044.000      -
 6.  Subinginer I                                  SSD    1.160.000  2.996.000
 7.  Subinginer II                                 SSD    1.004.000  2.408.000
 8.  Subinginer III                                SSD      937.000  2.247.000
 9.  Subinginer debutant                           SSD      923.000      -

                b) Functii de executie pe trepte profesionale

10.  Tehnician, observator conditii mediu;
     IA*)                                          M     1.004.000  2.568.000
11.  Tehnician, observator conditii mediu; I*)     M       914.000  2.194.000
12.  Tehnician, observator conditii mediu;
     II*)                                          M       825.000  1.980.000
13.  Tehnician, observator conditii mediu;
     debutant*)                                    M       807.000      -
______________________________________________________________________________
    *) Specialitatea functiei de inginer este cea care se regaseste in activitatea de baza a unitatii. Cu acelasi nivel pot fi salarizate, in activitatea de baza, si functiile de biolog, chimist, fizician si altele, daca persoanele incadrate in aceste functii desfasoara activitate in specialitatea functiei.
    *) Specialitatea functiilor de tehnician si de observator conditii mediu este cea care se regaseste in activitatea de baza a unitatii.

                                      *
                                  *       *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/11 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 4/11

    AVIATIA SPORTIVA

    AEROCLUBUL ROMANIEI

    Salarii de baza pentru functiile de specialitate

    1. Personal navigant si tehnic navigant profesionist

                          Functii de executie
______________________________________________________________________________
Nr.  Functia                                  Nivelul       Salariul de baza
crt.                                          studiilor*)         (lei)
                                                          ____________________
                                                            minim      maxim
______________________________________________________________________________
 1.  Personal navigant si tehnic navigant
     profesionist
     clasa I                                              1.472.000  4.280.000
     clasa a II-a                                         1.271.000  3.050.000
     clasa a III-a                                        1.115.000  2.675.000
     clasa a IV-a                                         1.048.000  2.515.000
     clasa a V-a                                          1.039.000      -
______________________________________________________________________________
    *) Nivelul studiilor si nivelul de ocupare a functiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.

    2. Personal tehnic aeronautic
______________________________________________________________________________
Nr.  Functia                                 Nivelul        Salariul de baza
crt.                                         studiilor            (lei)
                                                          ____________________
                                                            minim      maxim
______________________________________________________________________________
                a) Functii de executie pe clase profesionale

 1.  Inginer de aviatie                          S
     clasa I                                              1.472.000  4.280.000
     clasa a II-a                                         1.271.000  3.050.000
     clasa a III-a                                        1.115.000  2.675.000
     clasa a IV-a                                         1.048.000  2.515.000
     debutant                                             1.039.000      -
 2.  Tehnician de aviatie                        M
     clasa I                                              1.070.000  2.568.000
     clasa a II-a                                           981.000  2.354.000
     clasa a III-a                                          892.000  2.140.000
     clasa a IV-a                                           825.000  1.980.000
     debutant                                               807.000      -
 3.  Mecanic de aviatie                      Scoala
     clasa I                                 tehnica de   1.137.000  2.729.000
     clasa a II-a                            aviatie sau    981.000  2.354.000
     clasa a III-a                           echivalenta    870.000  2.087.000
     clasa a IV-a                                           825.000  1.980.000
     debutant                                               807.000      -
 4.  Mecanic pentru intretinerea aparatelor
     de lansare la zbor (turn de parasutism,     M;
     automosor, plior parasute,                scoala
     deltaplanism etc.)                      profesionala
     clasa I                                                981.000  2.568.000
     clasa a II-a                                           937.000  2.247.000
     clasa a III-a                                          870.000  2.087.000
     clasa a IV-a                                           825.000  1.980.000
     debutant                                               807.000      -
 5.  Maistru de aviatie                      Scoala de
     clasa I                                 maistri      1.160.000  2.782.000
     clasa a II-a                            de aviatie   1.070.000  2.568.000
     clasa a III-a                                          914.000  2.194.000
______________________________________________________________________________

    3. Personal operativ aeronautic

                            Functii de executie
______________________________________________________________________________
Nr.  Functia                                 Nivelul        Salariul de baza
crt.                                         studiilor           (lei)
                                                          ____________________
                                                            minim      maxim
______________________________________________________________________________
                a) Functii de executie pe grade profesionale

 1.  Meteorolog aeronautic specialist            S
     gradul I                                             1.472.000  4.280.000
     gradul II                                            1.271.000  3.050.000
     gradul III                                           1.115.000  2.675.000
     gradul IV                                            1.048.000  2.515.000
     debutant                                             1.039.000      -

                b) Functii de executie pe trepte profesionale

 2.  Meteorolog aeronautic                   M + curs de
     I                                       calificare     959.000  2.301.000
     II                                                     870.000  2.087.000
     debutant                                               807.000      -
 3.  Controlor trafic dirijare               M + curs de
     I                                       calificare   1.070.000  2.568.000
     II                                                     959.000  2.301.000
     III                                                    870.000  2.087.000
 4.  Controlor trafic operatiuni auxiliare   M + curs de
     I                                       calificare     981.000  2.354.000
     II                                                     892.000  2.140.000
     III                                                    825.000  1.980.000
     debutant                                               807.000      -
______________________________________________________________________________

                                      *
                                  *       *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/12 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 5/1

    FUNCTII DE EXECUTIE DIN ALTE UNITATI BUGETARE DE SUBORDONARE CENTRALA, PRECUM SI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE, FINANCIAR, APROVIZIONARE, INVESTITII, DIN ACTIVITATILE CUPRINSE IN ANEXELE Nr. IV/1 - IV/11, SI DIN UNITATILE DE INVATAMANT

    I. Salarii de baza pentru activitatea de specialitate
______________________________________________________________________________
Nr.  Functia                                    Nivelul     Salariul de baza
crt.                                            studiilor         (lei)
                                                          ____________________
                                                            minim      maxim
______________________________________________________________________________
             a) Functii de executie pe grade profesionale

 1.  Consilier, expert, inspector de
     specialitate; gradul I, inginer,
     economist; specialist IA                       S     1.558.000  3.704.000
 2.  Referent de specialitate, inspector de
     specialitate; gradul II, economist,
     referent, inginer; gradul I                    S     1.347.000  2.963.000
 3.  Referent de specialitate, inspector de
     specialitate; gradul III, economist,
     referent, inginer; gradul II                   S     1.242.000  2.755.000
 4.  Referent de specialitate, inspector de
     specialitate; gradul IV, economist,
     referent, inginer; gradul III                  S     1.158.000  2.547.000
 5.  Referent, inspector, inginer, economist;
     debutant                                       S     1.154.000      -
 6.  Referent, subinginer, conductor arhitect,
     arhivist, tehnician-economist; I              SSD    1.263.000  2.778.000
 7.  Referent, subinginer, conductor arhitect,
     arhivist, tehnician-economist; II             SSD    1.158.000  2.570.000
 8.  Referent, subinginer, conductor arhitect,
     arhivist, tehnician-economist; III            SSD    1.032.000  2.292.000
 9.  Referent, subinginer, conductor arhitect,
     arhivist, tehnician-economist; debutant       SSD    1.027.000      -

    b) Functii de executie pe grade profesionale din serviciile de contencios

10.  Consilier juridic gradul IA                    S     1.558.000  3.704.000
11.  Consilier juridic gradul I                     S     1.347.000  2.963.000
12.  Consilier juridic gradul II                    S     1.242.000  2.755.000
13.  Consilier juridic gradul III                   S     1.158.000  2.547.000
14.  Consilier juridic debutant                     S     1.154.000      -

                  c) Functii de executie pe trepte profesionale
15.  Tehnician, merceolog, contabil, referent;
     IA                                             M     1.158.000  2.292.000
16.  Tehnician, merceolog, contabil, referent;
     I                                              M     1.074.000  2.130.000
17.  Tehnician, merceolog, contabil, referent;
     II                                             M       969.000  1.922.000
18.  Tehnician, merceolog, contabil, referent;
     III                                            M       905.000  1.760.000
19.  Tehnician, merceolog, contabil, referent;
     debutant                                       M       901.000      -
______________________________________________________________________________

    II.  Unitati de perfectionare a personalului cu pregatire superioara

    Salarii de baza pentru functiile de specialitate
______________________________________________________________________________
Nr.  Functia                                    Nivelul     Salariul de baza
crt.                                            studiilor         (lei)
                                                          ____________________
                                                            minim      maxim
______________________________________________________________________________
                  Functii de executie pe grade profesionale

 1.  Expert-consultant IA                           S     1.684.000  3.704.000
 2.  Expert-consultant I                            S     1.474.000  3.241.000
 3.  Expert-consultant II                           S     1.305.000  2.871.000
______________________________________________________________________________

    III. Unitati de perfectionare a personalului cu pregatire medie si centre de calificare si recalificare

    Salarii de baza pentru functiile de specialitate
______________________________________________________________________________
Nr.  Functia                                    Nivelul     Salariul de baza
crt.                                            studiilor         (lei)
                                                          ____________________
                                                            minim      maxim
______________________________________________________________________________
              a) Functii de executie pe grade profesionale

 1.  Expert gradul I                                S     1.474.000  3.241.000
 2.  Expert gradul II                               S     1.263.000  2.778.000
 3.  Expert gradul III                              S     1.158.000  2.547.000
 4.  Expert debutant                                S     1.154.000      -

              b) Functii de executie pe trepte profesionale

 5.  Instructor I                                   M     1.158.000  2.547.000
 6.  Instructor II                                  M       990.000  2.176.000
 7.  Instructor III                                 M       905.000  1.991.000
 8.  Instructor debutant                            M       901.000      -
______________________________________________________________________________

    NOTA:
    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica si functiilor de specialitate din Scoala populara de arta.

    IV. Proiectare

    Salarii de baza pentru functiile de specialitate
______________________________________________________________________________
Nr.  Functia                                    Nivelul     Salariul de baza
crt.                                            studiilor         (lei)
                                                          ____________________
                                                            minim      maxim
______________________________________________________________________________
                a) Functii de executie pe grade profesionale

 1.  Proiectant gradul I                            S     1.642.000  3.612.000
 2.  Proiectant gradul II                           S     1.431.000  3.149.000
 3.  Proiectant gradul III                          S     1.242.000  2.732.000
 4.  Proiectant gradul IV                           S     1.158.000  2.501.000
 5.  Proiectant debutant                            S     1.154.000      -
 6.  Subinginer cartograf I                        SSD    1.263.000  2.778.000
 7.  Subinginer cartograf II                       SSD    1.158.000  2.547.000
 8.  Subinginer cartograf III                      SSD    1.032.000  2.223.000
 9.  Subinginer cartograf debutant                 SSD    1.027.000      -

                b) Functii de executie pe trepte profesionale

10.  Tehnician proiectant I                         M     1.158.000  2.547.000
11.  Tehnician proiectant II*)                      M       990.000  2.176.000
12.  Tehnician proiectant III*)                     M       905.000  1.991.000
13.  Tehnician proiectant debutant*)                M       901.000      -
______________________________________________________________________________
    *) Salariul de baza prevazut pentru aceasta functie se utilizeaza si la functia de desenator tehnic cartograf.

    V. Unitati de informatica

    Salarii de baza pentru functiile de specialitate
______________________________________________________________________________
Nr.  Functia                                    Nivelul     Salariul de baza
crt.                                            studiilor         (lei)
                                                          ____________________
                                                            minim      maxim
______________________________________________________________________________
                 a) Functii de executie pe grade profesionale

 1.  Analist, programator, inginer de sistem;
     IA                                             S     1.768.000  3.704.000
 2.  Analist, programator, inginer de sistem;
     I                                              S     1.600.000  3.519.000
 3.  Analist, programator, inginer de sistem;
     II                                             S     1.431.000  3.149.000
 4.  Analist, programator, inginer de sistem;
     III                                            S     1.242.000  2.732.000
 5.  Analist, programator, inginer de sistem;
     IV                                             S     1.158.000  2.501.000
 6.  Analist, programator, inginer de sistem;
     debutant                                       S     1.154.000      -
 7.  Informatician, conductor tehnic; I            SSD    1.263.000  2.778.000
 8.  Informatician, conductor tehnic; II           SSD    1.158.000  2.547.000
 9.  Informatician, conductor tehnic; III          SSD    1.027.000  2.223.000
10.  Informatician, conductor tehnic;
     debutant                                      SSD    1.027.000      -

                  b) Functii de executie pe trepte profesionale

11.  Analist (programator) ajutor IA                M     1.158.000  2.547.000
12.  Analist (programator) ajutor I                 M     1.074.000  2.362.000
13.  Analist (programator) ajutor II                M       969.000  2.130.000
14.  Analist (programator) ajutor III               M       905.000  1.945.000
15.  Analist (programator) debutant                 M       901.000      -
16.  Operator, controlor date; I                    M     1.074.000  2.362.000
17.  Operator, controlor date; II                   M       969.000  2.130.000
18.  Operator, controlor date; III                  M       884.000  1.945.000
19.  Operator, controlor date; IV                   M       821.000  1.760.000
20.  Operator, controlor date; debutant             M       817.000      -
______________________________________________________________________________

                                      *
                                  *       *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/1 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 5/2

    ALTE FUNCTII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR

    Salarii de baza pentru personalul din activitatea de secretariat-administrativ, gospodarire, intretinere-reparatii si de deservire*1)

                 Functii de executie pe trepte profesionale
______________________________________________________________________________
Nr.  Functia                                    Nivelul     Salariul de baza
crt.                                            studiilor         (lei)
                                                          ____________________
                                                            minim      maxim
______________________________________________________________________________
 1.  Stenodactilograf IA*)                          M     1.095.000  2.269.000
 2.  Stenodactilograf I                             M       969.000  1.922.000
 3.  Stenodactilograf II                            M       905.000  1.760.000
 4.  Stenodactilograf debutant                      M       901.000      -
 5.  Secretar-dactilograf, dactilograf; IA*)        M     1.074.000  2.130.000
 6.  Secretar-dactilograf, dactilograf; I          M; G     947.000  1.876.000
 7.  Secretar-dactilograf, dactilograf; II         M; G     863.000  1.713.000
 8.  Secretar-dactilograf, dactilograf;
     debutant                                      M; G     859.000      -
 9.  Secretar, secretar-dactilograf; I*)          M; G     905.000  1.806.000
10.  Secretar, secretar-dactilograf; II*)         M; G     821.000  1.644.000
11.  Secretar, secretar-dactilograf;
     debutant*)                                   M; G     817.000      -
12.  Administrator I                                M     1.158.000  2.292.000
13.  Administrator II                               M     1.053.000  2.084.000
14.  Administrator III                              M       947.000  1.876.000
15.  Sef depozit I                                  M     1.032.000  2.061.000
16.  Sef depozit II                                 M       947.000  1.876.000
17.  Casier, magaziner; I                           M     1.011.000  2.014.000
18.  Casier, magaziner; II                         M; G     905.000  1.806.000
19.  Casier, magaziner; debutant                   M; G     901.000      -
20.  Functionar, arhivar; I                         M       990.000  1.968.000
21.  Functionar, arhivar; II                        M       905.000  1.806.000
22.  Functionar, arhivar; III                       M       821.000  1.644.000
23.  Functionar, arhivar; debutant                  M       817.000      -
24.  Sef formatie paza, pompieri                            905.000  1.806.000
25.  Portar, paznic, pompier, ingrijitor,
     guard, bufetier, manipulant bunuri,
     curier; I                                              779.000  1.551.000
26.  Portar, paznic, pompier, ingrijitor,
     guard, bufetier, manipulant bunuri,
     curier; II                                             716.000  1.436.000
27.  Maistru I                                            1.116.000  2.223.000
28.  Maistru II                                           1.032.000  2.061.000
29.  Sofer IA*)                                         1.137.000  2.593.000
30.  Sofer I*)                                          1.116.000  2.269.000
31.  Sofer II*)                                        1.095.000  2.176.000
32.  Muncitor calificat I                                 1.095.000  2.176.000
33.  Muncitor calificat II                                1.032.000  2.061.000
34.  Muncitor calificat III                                 969.000  1.922.000
35.  Muncitor calificat IV                                  905.000  1.806.000
36.  Muncitor calificat V                                   842.000  1.667.000
37.  Muncitor calificat VI                                  779.000  1.551.000
38.  Muncitor necalificat                                   716.000  1.436.000
______________________________________________________________________________
    *1) Se utilizeaza in administratia publica si in unitatile subordonate acesteia, finantate partial sau integral de la bugetul de stat.
    *) Se utilizeaza in ministere si in celelalte institutii centrale ale administratiei publice.
    *) Se utilizeaza in activitatea de secretariat-administrativ din unitatile bugetare.
    *) Se utilizeaza in Parlament, in ministere si in celelalte institutii centrale ale administratiei publice, in parcul propriu.
    *) Se utilizeaza in ministere si in celelalte institutii centrale ale administratiei publice, in parcul comun.

    NOTA:
    In unitatile bugetare din subordinea ministerelor si a celorlalte institutii ale administratiei publice incadrarea soferilor se face tinandu-se seama si de autovehiculul pe care il deservesc, potrivit echivalarii categoriilor de calificare cu treptele profesionale elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

                                    *
                                *       *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/2 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 6/1

    INDEMNIZATII DE CONDUCERE COMUNE
______________________________________________________________________________
Nr.   Functia                                                 Indemnizatia de
crt.                                                          conducere in
                                                              procente din
                                                              salariul de baza
                                                                    - % -
                                                              ________________
                                                               limita maxima
______________________________________________________________________________
 1.  Director general, inspector de stat-sef                        55
 2.  Director general adjunct, inspector de stat-sef adjunct        50
 3.  Director, inspector-sef                                        50
 4.  Director adjunct, inspector-sef adjunct                        40
 5.  Contabil-sef                                                   40
 6.  Inginer-sef                                                    40
 7.  Sef serviciu, sef sectie, sef serviciu contencios              30
 8.  Sef birou, sef atelier, sef laborator, sef oficiu              25
 9.  Sef formatie muncitori                                         15
______________________________________________________________________________

    ANEXA 6/2

    INDEMNIZATII DE CONDUCERE SPECIFICE
______________________________________________________________________________
Nr.   Functia                                                 Indemnizatia de
crt.                                                          conducere in
                                                              procente din
                                                              salariul de baza
                                                                    - % -
                                                              ________________
                                                               limita maxima
______________________________________________________________________________
    A. Serviciile Parlamentului, Presedintiei, Guvernului, Curtii Supreme
        de Justitie, Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie,
              Curtii Constitutionale, Consiliului Legislativ,
                Avocatului Poporului si Curtii de Conturi

 1.  Sef departament, director general                              55
 2.  Director, sef sector, sef compartiment                         50
 3.  Director adjunct, sef sector adjunct, sef compartiment
     adjunct                                                        40
 4.  Sef serviciu, sef sectie                                       30
 5.  Sef birou, sef oficiu, sef atelier                             25

    B. Ministere, alte organe de specialitate, precum si unitatile
          teritoriale de specialitate din subordinea acestora

                           a) Aparatul propriu

                         1. Ministerul Finantelor
                  1.1. Garda financiara - aparatul central

 1.  Comisar general adjunct                                        50
 2.  Comisar sef divizie                                            30

                      2. Ministerul Educatiei Nationale
______________________________________________________________________________
Nr.   Functia*)                                               Indemnizatia de
crt.                                                          conducere in
                                                              procente din
                                                              salariul de baza
                                                                    - % -
                                                              ________________
                                                                minim   maxim
______________________________________________________________________________
 1.  Inspector general                                           45      55
 2.  Inspector principal de specialitate                         45      50
______________________________________________________________________________
    *) Se calculeaza conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.

______________________________________________________________________________
Nr.   Functia                                                 Indemnizatia de
crt.                                                          conducere in
                                                              procente din
                                                              salariul de baza
                                                                    - % -
                                                              ________________
                                                               limita maxima
______________________________________________________________________________
                    b) Servicii publice descentralizate

                        1. Ministerul Finantelor
               1.1. Garda financiara - aparatul teritorial

 1.  Comisar sef sectie                                             40
 2.  Comisar sef sectie adjunct                                     30
 3.  Comisar sef sectie divizie                                     25

               1.2. Directia generala a finantelor publice si
                       controlului financiar de stat
                         - la nivel de municipiu -

 1.  Director administratie financiara                              40
 2.  Director adjunct administratie financiara                      30
 3.  Sef circumscriptie fiscala                                     30

                         - la nivel de comuna -

 1.  Sef perceptie                                                  25

                        2. Ministerul Culturii
                   2.1. Inspectoratul pentru cultura

 1.  Consilier teritorial-sef                                       50
 2.  Consilier teritorial-sef adjunct                               40
______________________________________________________________________________
Nr.   Functia                                                 Indemnizatia de
crt.                                                          conducere in
                                                              procente din
                                                              salariul de baza
                                                                    - % -
                                                              ________________
                                                                minim   maxim
______________________________________________________________________________
                 2*1). Ministerul Educatiei Nationale
                     2*1).1. Inspectoratul scolar*)

 1.  Inspector scolar general                                    45      55
 2.  Inspector scolar general adjunct                            35      45
 3.  Inspector scolar de specialitate                            30      40
 4.  Inspector scolar                                            25      30
------------
    *) Se calculeaza conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.

                         3. Ministerul Sanatatii
                    3.1. Directia de sanatate publica
         Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini, activitati si
          responsabilitati suplimentare functiei de baza, care fac
                        parte din salariul de baza

 1.  Medic inspector                                                25
 2.  Farmacist inspector                                            25

              c) Aparatul propriu al administratiei publice locale
                  si serviciile publice din subordinea acesteia

    1. Prefecturi, consilii judetene, Primaria Municipiului Bucuresti
    si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consilii locale
______________________________________________________________________________
Nr.   Functia                                                 Indemnizatia de
crt.                                                          conducere in
                                                              procente din
                                                              salariul de baza
                                                                   - % -
                                                              ________________
                                                               limita maxima
______________________________________________________________________________
            1.1. La nivel de judet si la municipiul Bucuresti

 1.  Sef departament*)                                              55
 2.  Arhitect-sef                                                   50
 3.  Arhitect-sef adjunct                                           40
 4.  Sef filiala, sef corp control comercial I                      30
 5.  Sef corp control comercial II                                  25
------------
    *) Se utilizeaza numai la Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

                    1.2. La nivel de municipiu si oras

 1.  Sef corp control comercial I                                   30
 2.  Sef corp control comercial II                                  25

                          1.3. La nivel de comuna

 1.  Sef perceptie                                                  25
 2.  Sef birou                                                      15
______________________________________________________________________________

             d) Unitati subordonate ministerelor si altor organe
                              de specialitate
______________________________________________________________________________
Nr.   Functia                                                 Indemnizatia de
crt.                                                          conducere in
                                                              procente din
                                                              salariul de baza
                                                                   - % -
                                                              ________________
                                                               limita maxima
______________________________________________________________________________
                           1. Ministerul Culturii

            1.1. Functiile de conducere din activitatea redactionala

 1.  Redactor-sef                                                   40
 2.  Redactor-sef adjunct                                           30
 3.  Sef redactie, secretar general de redactie                     25

        1.2. Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini sau activitati
        suplimentare functiei de baza, care fac parte din salariul de baza

 1.  Artistii lirici opera, artistii lirici, coristii opera,        10
     coristii, balerinii, artistii instrumentisti,
     instrumentistii, dansatorii, care desfasoara activitate
     solistica
 2.  Artistii instrumentisti si instrumentistii care                10
     desfasoara activitate de sef de partida

                       2. Ministerul Sanatatii

                        2.1. Unitati sanitare
            2.1.1. Functiile de conducere medico-sanitare

 1.  Medic (farmacist) director                                     50
 2.  Medic (farmacist) director adjunct                             40
 3.  Medic-sef (policlinica, statie salvare, centru                 40
     transfuzie sanguina si altele similare)
 4.  Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog,       25
     sef sectie, sef laborator si altele similare)
 5.  Asistent medical-sef                                           25

       2.1.2. Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini, activitati
              si responsabilitati suplimentare functiei de baza,
                   care fac parte din salariul de baza

 1.  Farmacist diriginte                                            15
 2.  Chimist, biolog, biochimist; cu gestiune                       10
 3.  Asistent medical (tehnician sanitar, sora medicala,            10
     oficiant medical, moasa, laborant si altele similare)
     sef
 4.  Spalatoreasa cu gestiune; sef echipa                            7

      2.1.3. Indemnizatii pentru activitati prestate in afara obligatiilor
             functiei de baza si care nu fac parte din salariul de baza

 1.  Membrii comisiilor de avizare medico-legala, ai          cel mult 25% in
     comisiilor de expertiza si recuperare a capacitatii      cursul unei
     de munca si ai comisiilor medicale                       luni, din
                                                              salariul de baza
                                                              al functiei
                                                              de executie
                                                              indeplinite
______________________________________________________________________________
Nr.   Functia                                                 Indemnizatia de
crt.                                                          conducere in
                                                              procente din
                                                              salariul de baza
                                                                   - % -
                                                              ________________
                                                               limita maxima
______________________________________________________________________________
                   3. Ministerul Tineretului si Sportului
              3.1. Functii de conducere din federatii sportive

 1.  Presedinte federatie                                           30
 2.  Secretar general federatie                                     25

              3.2. Functii de conducere din alte unitati sportive
                               3.2.1. Cluburi

 1.  Presedinte club                                                20
 2.  Vicepresedinte club                                            10

                           3.2.2. Complex sportiv

 1.  Sef complex sportiv                                            10

                       4. Ministerul Transporturilor
               4.1. Unitati navale si capitanii de porturi

    Functiile de conducere din unitatile navale si capitaniile de porturi

 1.  Capitan sef port                                               20
 2.  Sef grup scafandri                                             10

    4.2. Pentru activitatea de imersiune desfasurata potrivit prevederilor
       art. 8 lit. f) din Hotararea Guvernului nr. 281/1993 se acorda o
                indemnizatie de 7.300 lei/ora de scufundare.

                          4.3. Aviatie sportiva
          4.3.1. Functiile de conducere specifice activitatii de zbor

 1.  Comandant detasament zbor                                      50
 2.  Comandant aeroclub teritorial                                  50
 3.  Comandant adjunct aeroclub teritorial                          30
 4.  Sef sector zbor aeroclub teritorial                            15

    4.3.2. Functiile de conducere specifice activitatii tehnic-aeronautice

 1.  Sef grupa lucrari-reparatii (LR)                               30
 2.  Sef sector tehnic                                              15

    4.3.3. Functiile de conducere specifice activitatii operativ-aeronautice

 1.  Director zbor                                                  40
 2.  Director tehnic                                                40
 3.  Sef serviciu informare zbor-meteo-navigatie                    30

    4.3.4. Indemnizatia de zbor pentru personalul navigant si tehnic,
           navigant profesionist, precum si indemnizatia de exploatare
           pentru personalul tehnic aeronautic din Aeroclubul Romaniei

    Activitatea pentru care se acorda                        Indemnizatia
    _________________________________                   ______________________

 1. Misiuni prevazute in Codul aerian      pana la:      6.200 lei/ora de zbor
 2. Misiuni prevazute in Codul aerian                    3.300 lei/start
 3. Salturi cu parasuta                                 27.400 lei/salt
 4. Lansarea la zbor a aeronavelor si                    1.800 lei/aterizare
    aterizari
______________________________________________________________________________

    NOTA:
    1. Indemnizatia de zbor la baza pentru zboruri de acrobatie si inalta acrobatie aeriana va fi echivalata astfel:
    - 1 ora zbor acrobatie        = 2 ore zbor normal
    - 1 ora zbor inalta acrobatie = 4 ore zbor normal
    Zborul in formatie este echivalent cu zborul de inalta acrobatie.
    2. Indemnizatia de zbor la baza, acordata personalului navigant si tehnic navigant profesionist, face parte din salariul de baza si constituie baza de calcul pentru toate drepturile care se acorda in raport cu acesta.
    3. Criteriile pentru acordarea indemnizatiei de zbor si de exploatare pe functii si misiuni, in limitele prevazute, precum si majorarea cu pana la 60% a indemnizatiei pentru zborurile ce se executa in conditii deosebite se stabilesc de Aeroclubul Romaniei.
______________________________________________________________________________
Nr.   Functia                                                 Indemnizatia de
crt.                                                          conducere in
                                                              procente din
                                                              salariul de baza
                                                                   - % -
                                                              ________________
                                                               limita maxima
______________________________________________________________________________
                       5. Ministerul Agriculturii
         5.1. Functii de conducere din activitatea specifica

 1.  Sef oficiu*), inspector-sef*)                                  40
 2.  Sef statie, sef ferma, sef centru, sef circumscriptie          30
------------
    *) Se utilizeaza la oficiile sau inspectoratele cu personalitate juridica, dupa caz.

    5.2. Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini, activitati
         si responsabilitati suplimentare functiei de baza, care
         fac parte din salariul de baza

 - Medicii veterinari incadrati in activitatile prevazute     10% din salariul
   in anexa nr. IV/8 la prezenta ordonanta, autorizati sa     de baza functiei
   exercite atributii de inspector al politiei                de executie
   sanitar-veterinare. Marimea concreta a sporului se         indeplinite
   stabileste de organul care il autorizeaza.

______________________________________________________________________________
Nr.   Functia                                                 Indemnizatia de
crt.                                                          conducere in
                                                              procente din
                                                              salariul de baza
                                                                   - % -
                                                              ________________
                                                               limita maxima
______________________________________________________________________________
            6. Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului
              6.1. Functii de conducere din activitatea specifica

 1.  Guvernator*)                                                   50
 2.  Inspector sef*)                                               40
------------
    *) Se utilizeaza numai la Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii".
    *) Se utilizeaza la agentiile de supraveghere a protectiei mediului.

                           7. Academia Romana
       7.1. Functii de conducere specifice din activitatea de cercetare
                stiintifica, dezvoltare tehnologica si proiectare

 1.  Director institut                                              50
 2.  Director adjunct stiintific, director adjunct institut         40
 3.  Secretar stiintific, director centru                           30

                8. Ministerul Muncii si Protectiei Sociale
      8.1. Functii de conducere specifice in unitatile de perfectionare
  a personalului cu pregatire medie si in centre de calificare si recalificare

 1.  Director centru de perfectionare                               30
 2.  Director adjunct centru de perfectionare                       25
 3.  Director centru de calificare si recalificare                  30
 4.  Sef centru de calificare                                       15
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Nr.   Functia                                                 Indemnizatia de
crt.                                                          conducere in
                                                              procente din
                                                              salariul de baza
                                                                   - % -
                                                              ________________
                                                               limita maxima
______________________________________________________________________________
                         C. Autoritatea vamala

 1.  Sef biroul vamal                                               30
 2.  Sef adjunct birou vamal                                        25
 3.  Sef tura, sef sector                                           20

                         D. Autoritati autonome

            1.  Functii de conducere la Curtea de Conturi

 1.  Director directie control financiar, sef compartiment          40
     control financiar la Camera de Conturi; presedinte
     colegiu jurisdictional, director adjunct la Directia de
     control financiar si la Camera de Conturi a Municipiului
     Bucuresti, sef serviciu control, controlor financiar
     care exercita control preventiv
 2.  Judecator financiar inspector, procuror financiar              35
     inspector

      2. Functii de conducere la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

 1.  Director general de departament                                55
 2.  Director general adjunct de departament                        50
 3.  Director                                                       50
 4.  Director adjunct al directiilor aferente departamentelor       40
 5.  Sef serviciu                                                   30
 6.  Sef birou din cadrul directiilor aferente departamentelor      25
______________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la OUG 24/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 24 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1701 2009
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 24/2000
Legea 330 2009
privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice
Ordonanţa 10 2008
privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale
Ordonanţa 9 2005
privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica
Legea 102 2004
privind majorarea unor drepturi salariale ale personalului de specialitate artistica din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucuresti
OUG 123 2003
privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
Legea 220 2003
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 191/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica
OUG 191 2002
privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica
OUG 25 2002
privind aprobarea Statutului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare
OUG 23 2002
pentru modificarea anexei nr. IV/1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobata prin Legea nr. 383/2001
OUG 187 2001
privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2002 personalului din sectorul bugetar
Legea 383 2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar
Legea 334 2001
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti
Ordin 761 2001
pentru stabilirea structurii raportarilor referitoare la cheltuielile de personal, prevazute in Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001
Ordin 733 2001
pentru stabilirea structurii raportarilor referitoare la cheltuielile de personal prevazute de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2001 nr. 191/2001
OUG 42 2001
privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2001 personalului din sectorul bugetar
OUG 33 2001
privind unele masuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritatii judecatoresti
OUG 282 2000
pentru modificarea si completarea art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar
OUG 250 2000
pentru modificarea salariilor de baza pentru unele functii prevazute in anexele nr. I, II, IV si V la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar
OUG 185 2000
pentru modificarea anexei nr. IV/2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar
OUG 160 2000
privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi
Ordonanţa 83 2000
pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti
OUG 82 2000
pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu