E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 25 din 13 martie 2002

privind aprobarea Statutului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 226 din  4 aprilie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    (1) Se aproba Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
    (2) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare va elabora si va adopta regulamentul propriu de organizare si functionare.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga: cap. II din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 210 din 11 august 1994; cap. II din Ordonanta Guvernului nr. 69/1997 privind pietele reglementate de marfuri, servicii si instrumente derivate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 227 din 30 august 1997, aprobata cu modificari prin Legea nr. 129/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 361 din 3 august 2000; Legea nr. 66/1997 cu privire la salarizarea membrilor si personalului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, precum si a personalului burselor de valori, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 73 din 23 aprilie 1997; pct. 41, 42 si 43 din anexa nr. II/2 din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 266 din 16 iulie 1998; anexa nr. III/1 si anexa nr. VI/2 lit. D pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobata prin Legea nr. 383/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 400 din 20 iulie 2001; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/1999 privind finantarea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare din venituri extrabugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 65 din 16 februarie 1999, aprobata cu modificari prin Legea nr. 139/1999, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei ordonante de urgenta.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Presedintele Comisiei Nationale
                         a Valorilor Mobiliare,
                         Gabriela Victoria Anghelache

    ANEXA 1

                                 STATUTUL
                   Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

    Art. 1
    Statutul legal
    (1) Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, denumita in continuare C.N.V.M., este o autoritate administrativa autonoma cu personalitate juridica.
    (2) C.N.V.M. reglementeaza si supravegheaza piata de capital, pietele reglementate de marfuri si instrumente financiare derivate, precum si institutiile si operatiunile specifice acestora.
    (3) C.N.V.M. este subordonata Parlamentului si prezinta rapoarte acestuia prin comisiile pentru buget, finante si banci ale Senatului si Camerei Deputatilor.
    (4) Autoritatea C.N.V.M. se exercita pe intregul teritoriu al Romaniei.
    (5) C.N.V.M. are sediul central in municipiul Bucuresti si isi poate deschide reprezentante in functie de necesitati.
    Art. 2
    Obiective fundamentale
    C.N.V.M. are drept obiective fundamentale:
    a) stabilirea si mentinerea cadrului necesar dezvoltarii pietelor reglementate;
    b) promovarea increderii in pietele reglementate si in investitiile in instrumente financiare;
    c) asigurarea protectiei operatorilor si investitorilor impotriva practicilor neloiale, abuzive si frauduloase;
    d) promovarea functionarii corecte si transparente a pietelor reglementate;
    e) prevenirea manipularii pietei si a fraudei si asigurarea integritatii pietelor reglementate;
    f) stabilirea standardelor de soliditate financiara si de practica onesta pe pietele reglementate;
    g) adoptarea masurilor necesare pentru evitarea aparitiei riscului sistemic pe pietele reglementate;
    h) prevenirea afectarii egalitatii de informare si tratament al investitorilor sau al intereselor acestora.
    Art. 3
    Compunerea si functionarea C.N.V.M.
    (1) C.N.V.M. este compusa din 7 membri, dintre care un presedinte, 2 vicepresedinti si 4 comisari. Numirea si revocarea acestora se fac de catre Parlament in sedinta comuna a celor doua Camere.
    (2) Numirea membrilor C.N.V.M., cu nominalizarea functiilor, se face la propunerea comuna a Comisiei economice a Senatului, Comisiei pentru politica economica, reforma si privatizare a Camerei Deputatilor si a comisiilor pentru buget, finante si banci ale celor doua Camere.
    (3) Presedintele este reprezentantul de drept al C.N.V.M. ca autoritate administrativa autonoma si ca persoana juridica de drept public si in raporturi de drept comun.
    (4) In caz de indisponibilitate temporara a presedintelui reprezentarea legala a C.N.V.M. revine unuia dintre vicepresedintii acesteia, cu exceptia situatiilor prevazute la alin. (9), cand reprezentarea legala, in absenta presedintelui si vicepresedintilor, se atribuie comisarului celui mai varstnic.
    (5) C.N.V.M. se intruneste in prezenta a cel putin 3 dintre membrii sai, incluzand presedintele sau, in absenta acestuia, unul dintre vicepresedinti. Membrii C.N.V.M. absenti pot vota in scris.
    (6) Hotararile sunt adoptate cu votul a cel putin 5 membri ai C.N.V.M. In caz de partaj egal al voturilor este decisiv votul presedintelui sau, in cazul indisponibilitatii acestuia, cel al vicepresedintelui care conduce sedinta.
    (7) In cazul sedintelor C.N.V.M. la care se iau decizii privind politica generala a pietei de capital, C.N.V.M. se va intruni valabil in prezenta a cel putin 5 membri.
    (8) Hotararile adoptate sunt obligatorii pentru toti membrii C.N.V.M.; membrii care au votat impotriva si cei absenti pot consemna opinia separata in procesul-verbal al sedintei respective. Presedintele, respectiv vicepresedintele care a condus sedinta, este obligat sa semneze actele ce decurg din hotararea adoptata, chiar daca a votat impotriva.
    (9) In situatii de urgenta, cand cvorumul prevazut mai sus nu poate fi intrunit, hotararea va fi adoptata cu majoritatea simpla a membrilor prezenti, indiferent de numarul acestora, si va fi astfel pusa in aplicare, urmand sa fie confirmata, modificata sau revocata de catre C.N.V.M. in prima sedinta, in conformitate cu prevederile alineatelor precedente.
    (10) Membrii C.N.V.M. isi exercita mandatul potrivit legii. Ei raspund pentru activitatea lor in mod solidar, cu exceptia situatiei in care au votat impotriva unei hotarari si au consemnat opinia separata in procesul-verbal.
    (11) Indeplinirea sau omisiunea indeplinirii cu buna-credinta si fara neglijenta a oricarui act sau fapt in legatura cu exercitarea, in conditiile legii, a atributiilor de supraveghere si control nu poate atrage raspunderea civila sau penala, dupa caz, a membrilor C.N.V.M. numiti conform prevederilor prezentului articol sau a persoanelor delegate de aceasta in acest sens. In cazul declansarii cercetarii penale impotriva membrilor C.N.V.M. va fi informat in prealabil Parlamentul Romaniei.
    Art. 4
    Calitatea de membru al C.N.V.M. Incompatibilitati
    (1) Durata mandatului de membru al C.N.V.M. este de 5 ani, fiecare membru putand fi reinvestit o singura data.
    (2) In cazul imposibilitatii definitive de exercitare a mandatului de catre unul dintre membri comisiile parlamentare mentionate la art. 3 alin. (2) vor propune Parlamentului, in termen de 30 de zile, persoana care va fi numita pentru durata restanta a mandatului. Se considera imposibilitate definitiva de exercitare a mandatului orice imprejurare care creeaza o indisponibilizare cu o durata mai mare de 90 de zile consecutive.
    (3) Membrii C.N.V.M. trebuie sa fie cetateni romani, cu domiciliul stabil in Romania, in varsta de minimum 30 de ani, cu o buna reputatie si pregatire profesionala in domeniul economic sau juridic, avand o vechime in specialitate de minimum 5 ani.
    (4) Membrii C.N.V.M.:
    a) nu pot fi soti si nici rude ori afini pana la gradul al treilea cu Presedintele Romaniei, presedintii Camerelor Parlamentului, membrii Guvernului, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si nu se pot inrudi intre ei;
    b) nu pot fi membri ai vreunui partid politic;
    c) nu pot exercita o alta functie remunerata, publica sau privata, cu exceptia celor de cadru didactic universitar si de consultant sau expert al autoritatilor publice ori al organismelor internationale;
    d) nu pot fi membri in consiliile de administratie, directori executivi, cenzori sau auditori ai persoanelor juridice subiecte ale supravegherii C.N.V.M., Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor sau Bancii Nationale a Romaniei ori actionari semnificativi la astfel de persoane juridice;
    e) nu trebuie sa fi fost declarati faliti;
    f) nu trebuie sa aiba cazier judiciar.
    (5) Calitatea de membru al C.N.V.M. inceteaza in urmatoarele situatii:
    a) la expirarea termenului pentru care a fost numit, in conditiile alin. (1) si (2);
    b) prin demisie;
    c) prin revocare de catre Parlament in urmatoarele situatii:
    1. la aparitia unei incompatibilitati sau a unui impediment dintre cele prevazute la alin. (4);
    2. impotriva acestuia a fost pronuntata o condamnare penala cu pedeapsa privativa de libertate, ramasa definitiva;
    d) prin inlocuire, in conditiile prevazute la alin. (2).
    (6) Membrii C.N.V.M. au obligatia sa notifice de indata, in scris, Parlamentului aparitia oricareia dintre situatiile de incompatibilitate prevazute la alin. (4). Pana la decizia Parlamentului membrul C.N.V.M. este suspendat de drept.
    Art. 5
    Colaborarea cu autoritatile statului si cu alte institutii publice
    (1) C.N.V.M. colaboreaza cu Banca Nationala a Romaniei, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Consiliul Concurentei, autoritatile judecatoresti si cu alte autoritati si institutii publice in vederea indeplinirii obiectivelor sale prevazute la art. 2.
    (2) In vederea indeplinirii obiectivelor sale fundamentale C.N.V.M. va fi consultata in prealabil cu privire la actele normative ale autoritatilor publice cu impact asupra pietei de capital, pietelor reglementate de marfuri si instrumente financiare derivate, precum si asupra institutiilor si operatiunilor specifice acestora.
    (3) C.N.V.M. este invitata de drept la sedintele autoritatilor publice in care se adopta actele normative mentionate la alin. (2).
    (4) C.N.V.M. poate face schimb de informatii atat publice, cat si confidentiale cu Banca Nationala a Romaniei, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Consiliul Concurentei, precum si cu alte autoritati si institutii publice. In aplicarea prevederilor prezentului articol aceste autoritati nu vor invoca secretul de serviciu sau orice alta obligatie legala de pastrare a confidentialitatii informatiilor detinute.
    (5) C.N.V.M. poate incheia acorduri de schimb de informatii cu alte autoritati publice, prin care se stabilesc modalitatile concrete de efectuare a schimbului acestor informatii.
    Art. 6
    Cooperarea internationala
    (1) C.N.V.M. poate participa la activitatea organizatiilor internationale de profil si poate deveni membra a acestor organizatii.
    (2) C.N.V.M. poate acorda, pe baza de reciprocitate, asistenta autoritatilor de reglementare straine care au nevoie de aceasta pentru indeplinirea obiectivelor lor de supraveghere. Acest tip de asistenta include, fara a se limita la acestea:
    a) furnizarea de informatii publice sau nesupuse publicitatii despre ori in legatura cu o persoana fizica sau juridica subiect al reglementarii, supravegherii ori controlului C.N.V.M.;
    b) furnizarea de copii ale inregistrarilor tinute de entitatile supravegheate;
    c) colaborari cu persoanele care detin informatii despre obiectul unei anchete.
    Art. 7
    Prerogativele si actele C.N.V.M.
    (1) In vederea indeplinirii obiectivelor sale stabilite la art. 2 C.N.V.M. isi exercita prerogativele legale privind reglementarea prin adoptarea de norme, emiterea de acte individuale si dispunerea de masuri, dupa deliberare in sedinte tinute conform prevederilor art. 3.
    (2) In vederea indeplinirii obiectivelor sale privind protectia operatorilor si investitorilor impotriva practicilor neloiale, precum si pentru functionarea corecta si transparenta a pietei, prevenirea manipularii si evitarea aparitiei riscului sistemic pe pietele reglementate, C.N.V.M. va supraveghea in timp real si periodic institutiile, operatorii si operatiunile de pe piata de capital si de pe pietele reglementate de marfuri si instrumente financiare derivate.
    (3) C.N.V.M. adopta norme prin regulamente si instructiuni care sunt puse in aplicare prin ordin al presedintelui acesteia.
    (4) Actele individuale emise de catre C.N.V.M. sunt deciziile, ordonantele, atestatele si avizele.
    (5) Actele individuale ale C.N.V.M. sunt inscrisuri oficiale si beneficiaza de forta probanta a inscrisurilor autentice, continutul lor putand fi contrazis numai prin procedura inscrierii in fals.
    (6) C.N.V.M. poate realiza, la cerere sau din oficiu, interpretarea oficiala a tuturor normelor juridice emise de aceasta, aplicabile entitatilor reglementate si supravegheate.
    (7) C.N.V.M. este singura autoritate in masura sa se pronunte asupra considerentelor de oportunitate, evaluarilor si analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale, prevazute la alin. (1) si (2). In caz de litigiu actele individuale emise de catre C.N.V.M. cu privire la interpretarile prevazute la alin. (6) pot fi atacate cu recurs in fata Curtii de Apel Bucuresti - Sectia de contencios administrativ. Pana la pronuntarea unei hotarari definitive si irevocabile de catre instanta judecatoreasca executarea actelor C.N.V.M. nu se suspenda.
    (8) C.N.V.M. are legitimare procesuala activa si poate interveni in orice proces privind normele adoptate sau actele individuale emise de aceasta, fara obligatia de a proba un interes.
    (9) Accesul la documentele tinute de C.N.V.M. se face in conditiile legii.
    (10) C.N.V.M. va edita si va publica periodic un buletin, care este publicatia oficiala a acesteia. Actele publicate in acest buletin sunt opozabile tertilor. Buletinul va contine, fara a se limita la acestea:
    a) reglementarile adoptate de C.N.V.M.;
    b) comunicate si acte cu privire la pietele reglementate;
    c) interpretarea oficiala a reglementarilor proprii care guverneaza pietele reglementate si entitatile supravegheate.
    (11) C.N.V.M. poate infiinta o Camera arbitrala in scopul rezolvarii litigiilor izvorand din contractele incheiate pe pietele de capital, pe pietele reglementate de marfuri si instrumente financiare derivate sau in legatura cu institutiile ori operatiunile acestora. In solutionarea litigiilor Camera arbitrala va aplica:
    a) legislatia pietelor de capital, a pietelor reglementate de marfuri si instrumente financiare derivate, precum si reglementarile C.N.V.M. in materie;
    b) uzantele comerciale in materie;
    c) dispozitiile dreptului comun.
    (12) C.N.V.M. isi stabileste prin regulament propriu structura organizatorica, atributiile de conducere si de executie ale personalului sau.
    (13) C.N.V.M. stabileste prin regulament propriu regimul si principiile remunerarii membrilor si a personalului angajat.
    (14) C.N.V.M. adopta prin decizie nivelul remunerarii membrilor si personalului angajat, cu luarea in considerare a nivelului remuneratiei acordate unor pozitii si functii similare din piata financiara.
    (15) Normele adoptate de C.N.V.M. se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 8
    Reglementarile C.N.V.M.
    Regulamentele si instructiunile stabilesc norme si reguli cu privire la aplicarea legilor specifice pietei de capital, a pietelor reglementate de marfuri si instrumente financiare derivate, organismelor de plasament colectiv, precum si institutiilor si operatiunilor specifice acestora.
    Art. 9
    Actele individuale emise de C.N.V.M.
    (1) Deciziile sunt acte individuale prin care C.N.V.M. infiinteaza institutii si organisme ori le dizolva, acorda sau retrage autorizatii, anuleaza ori confirma acte ale agentilor sai, deleaga ori retrage puteri, aproba regulamente ale institutiilor si organismelor pietei de valori mobiliare, aproba sau respinge prospectele de oferta publica, stabileste remunerarea membrilor si a personalului sau, aproba reglementarile privind salarizarea personalului Bursei de Valori Bucuresti ca institutie publica si da interpretarea oficiala a propriilor reglementari care guverneaza piata de capital si pietele reglementate de marfuri si instrumente financiare derivate.
    (2) Ordonantele sunt acte prin care C.N.V.M. da dispozitii privind prezentarea de documente, situatii si informatii, audieri, impune interdictii sau suspendari de autorizatii ori activitati, dispune anchete sau alte investigatii, masuri conservatorii, precum ridicarea si depunerea de documente sau titluri, indisponibilizarea unor bunuri sau fonduri, aplica sanctiuni disciplinare si administrative.
    (3) Atestatele sunt acte prin care C.N.V.M. confirma ori recunoaste situatii sau calitati, raportari ori comunicari de date si informatii.
    (4) Avizele sunt acte prin care C.N.V.M. formuleaza raspunsuri oficiale la chestiuni privind aplicarea legii si a normelor reglementare ori da calificari privind pietele reglementate si instrumentele financiare.
    Art. 10
    Delegarea prerogativelor C.N.V.M.
    (1) C.N.V.M. poate delega unor agenti ai sai ori unor institutii sau organisme ale pietelor reglementate, subordonate acesteia, una sau mai multe dintre prerogativele cu care este investita prin lege.
    (2) Delegarea de prerogative prevazuta la alin. (1) va desemna persoana investita si va arata prerogativa delegata si actele prin care o va exercita, masurile pe care le poate lua, durata delegarii, precum si modul de supraveghere a exercitarii prerogativei respective. Delegarea de prerogative nu poate avea ca obiect adoptarea de norme, ci numai acte individuale emise in numele C.N.V.M.
    (3) Actele individuale emise si masurile dispuse in exercitarea delegarii de putere pot fi atacate inaintea C.N.V.M., care le poate confirma, modifica sau anula cu audierea persoanei investite si, daca apreciaza necesar, a celor carora li se aplica astfel de acte. C.N.V.M. poate dispune, la cerere sau din oficiu, suspendarea ori anularea actelor emise si a masurilor dispuse in exercitarea delegarii de putere.
    (4) C.N.V.M. poate retrage delegarea unei prerogative in orice moment, dar numai cu audierea persoanei sau a institutiei careia i-a fost acordata.
    Art. 11
    Confidentialitatea informatiilor
    (1) Membrii si angajatii C.N.V.M. vor respecta, in privinta informatiilor obtinute in cursul sau ca urmare a exercitarii atributiilor si care nu au devenit accesibile publicului larg, regimul juridic aplicabil secretului de serviciu. In sensul prezentei ordonante de urgenta transmiterea de informatii in cadrul prevazut la art. 6 alin. (2) nu reprezinta o incalcare a acestei obligatii.
    (2) Furnizarea de informatii de natura celor prevazute la alin. (1) va putea fi facuta sub semnatura presedintelui C.N.V.M. sau a persoanelor imputernicite in acest sens, dupa deliberarea in sedinta conform art. 3, in urmatoarele situatii:
    a) in cadrul unor proceduri judiciare, prin dispozitie a procurorului sau a instantelor de judecata, dupa caz;
    b) in cadrul negocierii sau al derularii unor acorduri internationale la care Romania este parte;
    c) in cadrul acordurilor de cooperare cu alte autoritati, cu organizatii internationale din care C.N.V.M. face parte sau din propria initiativa a C.N.V.M., in scopul asigurarii indeplinirii atributiilor specifice de supraveghere si control asupra respectarii prevederilor legale.
    Art. 12
    Transparenta informatiei
    (1) C.N.V.M. organizeaza un Oficiu de Evidenta a Valorilor Mobiliare caruia ii sunt transmise toate informatiile necesare cu privire la valorile mobiliare care se supun prevederilor prezentului statut si la emitentii acestora.
    (2) Obligatiunile si alte valori mobiliare de natura acestora, emise de catre stat, judet, oras, comuna si de catre autoritati ale administratiei publice centrale si locale, vor fi inregistrate la primirea documentului de emisiune.
    (3) Evidentele tinute de Oficiul de Evidenta a Valorilor Mobiliare sunt accesibile publicului in conditiile stabilite de C.N.V.M.
    Art. 13
    Surse de finantare
    (1) C.N.V.M. se finanteaza integral din venituri extrabugetare.
    (2) Veniturile C.N.V.M. provin din:
    a) o cota de 0,08% din valoarea tranzactiilor derulate pe orice piata reglementata, suportate de catre cumparator, cu exceptia pietelor reglementate de instrumente financiare derivate;
    b) o cota de 0,1% din valoarea activului net al organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare;
    c) o cota de 0,5% din valoarea ofertelor publice de vanzare;
    d) o cota de 2% din valoarea ofertelor publice de cumparare-preluare;
    e) tarife sau comisioane pentru tranzactiile derulate pe pietele reglementate de instrumente financiare derivate;
    f) tarife si comisioane percepute la activitati pentru care se emite de catre C.N.V.M. un act individual;
    g) tarife percepute pentru prestarea de servicii catre entitati supravegheate sau terte persoane;
    h) penalitati stabilite prin reglementari proprii ca sanctiuni patrimoniale;
    i) donatii;
    j) activitati de editura, publicitate, multiplicare;
    k) orice alte surse legale.
    (3) Cuantumul tarifelor, comisioanelor si veniturilor prevazute la alin. (2) lit. e) si k) se stabilesc prin anexa la bugetul C.N.V.M., care se aproba de Parlamentul Romaniei si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 14
    Cheltuieli
    (1) Pentru a permite C.N.V.M. si reprezentantelor acesteia sa isi desfasoare activitatea, Guvernul sau consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, ori consiliile locale vor incredinta prin hotarare acesteia administrarea bunurilor imobiliare necesare (terenuri si cladiri) apartinand domeniului public sau privat al statului, de interes national sau local, in termen de 60 de zile de la cererea temeinic justificata a C.N.V.M.
    (2) In cazul in care autoritatile prevazute la alin. (1) nu pun la dispozitie C.N.V.M., in termenele prevazute la alin. (1), imobilele respective, aceasta este in drept sa cumpere, sa inchirieze sau sa dobandeasca in proprietate ori in folosinta in orice alt mod prevazut de lege imobilele necesare desfasurarii activitatii sale din sursele de finantare prevazute la art. 13.
    (3) Cheltuielile sunt stabilite prin bugetul anual al C.N.V.M. in conformitate cu obiectivele si sarcinile acesteia, fiind aprobate de Parlamentul Romaniei.
    Art. 15
    Personalul C.N.V.M.
    (1) Personalul C.N.V.M. va fi angajat conform prevederilor Codului muncii.
    (2) Angajatii C.N.V.M. nu pot exercita alte activitati profesionale remunerate, cu exceptia celor prevazute la art. 4 alin. (4) lit. c).
    (3) Membrii personalului pot fi detasati in conditiile legii la alte autoritati de reglementare din tara sau din strainatate, respectiv la entitati supravegheate. In timpul detasarii acestia raman angajati ai C.N.V.M. si semneaza un contract de confidentialitate cu entitatea la care au fost detasati.
    Art. 16
    Raportul anual de activitate
    (1) Cel tarziu pana la data de 30 aprilie a fiecarui an C.N.V.M. va trimite comisiilor pentru buget, finante si banci ale Senatului si Camerei Deputatilor raportul sau anual de activitate, raportul anual de audit financiar si executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul precedent, care vor fi dezbatute in sedinta comuna a Camerelor.
    (2) Comisiile pentru buget, finante si banci ale Senatului si Camerei Deputatilor pot dispune oricand verificarea activitatilor C.N.V.M in conformitate cu regulamentele Senatului si ale Camerei Deputatilor.
    Art. 17
    Masuri asiguratorii si sanctiuni
    (1) C.N.V.M. poate impune, in cazuri bine justificate si pe o perioada determinata, entitatilor reglementate, emitentilor sau altor entitati care desfasoara activitati in legatura cu pietele reglementate, masuri asiguratorii sau restrictionarea exercitarii unor drepturi. Asemenea masuri se pot referi la blocarea de conturi bancare, restrangerea unor transferuri patrimoniale ale emitentilor sau blocarea transferului unor valori mobiliare ori al altor instrumente financiare pe o perioada care nu poate depasi doua saptamani.
    (2) In cazul nerespectarii legilor care guverneaza pietele de capital, pietele reglementate de marfuri si instrumente financiare derivate, organismele de plasament colectiv in valori mobiliare sau a reglementarilor sale, C.N.V.M. poate dispune sesizarea organului de urmarire penala, pentru situatia in care fapta savarsita constituie infractiune potrivit reglementarilor specifice, sau aplicarea urmatoarelor sanctiuni contraventionale:
    a) avertisment scris;
    b) amenzi;
    c) suspendarea autorizatiei;
    d) retragerea autorizatiei;
    e) anularea autorizatiei.
    (3) Sanctiunile contraventionale vor fi stabilite de legile care guverneaza piata de capital, pietele reglementate de marfuri si instrumente financiare derivate, institutiile si operatiunile specifice acestora, precum si organismele de plasament colectiv. Amenzile se fac venit la bugetul C.N.V.M., conform prevederilor legale, si pot fi actualizate anual de catre aceasta conform ratei inflatiei.SmartCity5

COMENTARII la OUG 25/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 25 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 25/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu