E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 25 din 13 martie 2002

privind aprobarea Statutului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 226 din  4 aprilie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    (1) Se aproba Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
    (2) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare va elabora si va adopta regulamentul propriu de organizare si functionare.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga: cap. II din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 210 din 11 august 1994; cap. II din Ordonanta Guvernului nr. 69/1997 privind pietele reglementate de marfuri, servicii si instrumente derivate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 227 din 30 august 1997, aprobata cu modificari prin Legea nr. 129/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 361 din 3 august 2000; Legea nr. 66/1997 cu privire la salarizarea membrilor si personalului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, precum si a personalului burselor de valori, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 73 din 23 aprilie 1997; pct. 41, 42 si 43 din anexa nr. II/2 din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 266 din 16 iulie 1998; anexa nr. III/1 si anexa nr. VI/2 lit. D pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobata prin Legea nr. 383/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 400 din 20 iulie 2001; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/1999 privind finantarea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare din venituri extrabugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 65 din 16 februarie 1999, aprobata cu modificari prin Legea nr. 139/1999, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei ordonante de urgenta.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Presedintele Comisiei Nationale
                         a Valorilor Mobiliare,
                         Gabriela Victoria Anghelache

    ANEXA 1

                                 STATUTUL
                   Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

    Art. 1
    Statutul legal
    (1) Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, denumita in continuare C.N.V.M., este o autoritate administrativa autonoma cu personalitate juridica.
    (2) C.N.V.M. reglementeaza si supravegheaza piata de capital, pietele reglementate de marfuri si instrumente financiare derivate, precum si institutiile si operatiunile specifice acestora.
    (3) C.N.V.M. este subordonata Parlamentului si prezinta rapoarte acestuia prin comisiile pentru buget, finante si banci ale Senatului si Camerei Deputatilor.
    (4) Autoritatea C.N.V.M. se exercita pe intregul teritoriu al Romaniei.
    (5) C.N.V.M. are sediul central in municipiul Bucuresti si isi poate deschide reprezentante in functie de necesitati.
    Art. 2
    Obiective fundamentale
    C.N.V.M. are drept obiective fundamentale:
    a) stabilirea si mentinerea cadrului necesar dezvoltarii pietelor reglementate;
    b) promovarea increderii in pietele reglementate si in investitiile in instrumente financiare;
    c) asigurarea protectiei operatorilor si investitorilor impotriva practicilor neloiale, abuzive si frauduloase;
    d) promovarea functionarii corecte si transparente a pietelor reglementate;
    e) prevenirea manipularii pietei si a fraudei si asigurarea integritatii pietelor reglementate;
    f) stabilirea standardelor de soliditate financiara si de practica onesta pe pietele reglementate;
    g) adoptarea masurilor necesare pentru evitarea aparitiei riscului sistemic pe pietele reglementate;
    h) prevenirea afectarii egalitatii de informare si tratament al investitorilor sau al intereselor acestora.
    Art. 3
    Compunerea si functionarea C.N.V.M.
    (1) C.N.V.M. este compusa din 7 membri, dintre care un presedinte, 2 vicepresedinti si 4 comisari. Numirea si revocarea acestora se fac de catre Parlament in sedinta comuna a celor doua Camere.
    (2) Numirea membrilor C.N.V.M., cu nominalizarea functiilor, se face la propunerea comuna a Comisiei economice a Senatului, Comisiei pentru politica economica, reforma si privatizare a Camerei Deputatilor si a comisiilor pentru buget, finante si banci ale celor doua Camere.
    (3) Presedintele este reprezentantul de drept al C.N.V.M. ca autoritate administrativa autonoma si ca persoana juridica de drept public si in raporturi de drept comun.
    (4) In caz de indisponibilitate temporara a presedintelui reprezentarea legala a C.N.V.M. revine unuia dintre vicepresedintii acesteia, cu exceptia situatiilor prevazute la alin. (9), cand reprezentarea legala, in absenta presedintelui si vicepresedintilor, se atribuie comisarului celui mai varstnic.
    (5) C.N.V.M. se intruneste in prezenta a cel putin 3 dintre membrii sai, incluzand presedintele sau, in absenta acestuia, unul dintre vicepresedinti. Membrii C.N.V.M. absenti pot vota in scris.
    (6) Hotararile sunt adoptate cu votul a cel putin 5 membri ai C.N.V.M. In caz de partaj egal al voturilor este decisiv votul presedintelui sau, in cazul indisponibilitatii acestuia, cel al vicepresedintelui care conduce sedinta.
    (7) In cazul sedintelor C.N.V.M. la care se iau decizii privind politica generala a pietei de capital, C.N.V.M. se va intruni valabil in prezenta a cel putin 5 membri.
    (8) Hotararile adoptate sunt obligatorii pentru toti membrii C.N.V.M.; membrii care au votat impotriva si cei absenti pot consemna opinia separata in procesul-verbal al sedintei respective. Presedintele, respectiv vicepresedintele care a condus sedinta, este obligat sa semneze actele ce decurg din hotararea adoptata, chiar daca a votat impotriva.
    (9) In situatii de urgenta, cand cvorumul prevazut mai sus nu poate fi intrunit, hotararea va fi adoptata cu majoritatea simpla a membrilor prezenti, indiferent de numarul acestora, si va fi astfel pusa in aplicare, urmand sa fie confirmata, modificata sau revocata de catre C.N.V.M. in prima sedinta, in conformitate cu prevederile alineatelor precedente.
    (10) Membrii C.N.V.M. isi exercita mandatul potrivit legii. Ei raspund pentru activitatea lor in mod solidar, cu exceptia situatiei in care au votat impotriva unei hotarari si au consemnat opinia separata in procesul-verbal.
    (11) Indeplinirea sau omisiunea indeplinirii cu buna-credinta si fara neglijenta a oricarui act sau fapt in legatura cu exercitarea, in conditiile legii, a atributiilor de supraveghere si control nu poate atrage raspunderea civila sau penala, dupa caz, a membrilor C.N.V.M. numiti conform prevederilor prezentului articol sau a persoanelor delegate de aceasta in acest sens. In cazul declansarii cercetarii penale impotriva membrilor C.N.V.M. va fi informat in prealabil Parlamentul Romaniei.
    Art. 4
    Calitatea de membru al C.N.V.M. Incompatibilitati
    (1) Durata mandatului de membru al C.N.V.M. este de 5 ani, fiecare membru putand fi reinvestit o singura data.
    (2) In cazul imposibilitatii definitive de exercitare a mandatului de catre unul dintre membri comisiile parlamentare mentionate la art. 3 alin. (2) vor propune Parlamentului, in termen de 30 de zile, persoana care va fi numita pentru durata restanta a mandatului. Se considera imposibilitate definitiva de exercitare a mandatului orice imprejurare care creeaza o indisponibilizare cu o durata mai mare de 90 de zile consecutive.
    (3) Membrii C.N.V.M. trebuie sa fie cetateni romani, cu domiciliul stabil in Romania, in varsta de minimum 30 de ani, cu o buna reputatie si pregatire profesionala in domeniul economic sau juridic, avand o vechime in specialitate de minimum 5 ani.
    (4) Membrii C.N.V.M.:
    a) nu pot fi soti si nici rude ori afini pana la gradul al treilea cu Presedintele Romaniei, presedintii Camerelor Parlamentului, membrii Guvernului, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si nu se pot inrudi intre ei;
    b) nu pot fi membri ai vreunui partid politic;
    c) nu pot exercita o alta functie remunerata, publica sau privata, cu exceptia celor de cadru didactic universitar si de consultant sau expert al autoritatilor publice ori al organismelor internationale;
    d) nu pot fi membri in consiliile de administratie, directori executivi, cenzori sau auditori ai persoanelor juridice subiecte ale supravegherii C.N.V.M., Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor sau Bancii Nationale a Romaniei ori actionari semnificativi la astfel de persoane juridice;
    e) nu trebuie sa fi fost declarati faliti;
    f) nu trebuie sa aiba cazier judiciar.
    (5) Calitatea de membru al C.N.V.M. inceteaza in urmatoarele situatii:
    a) la expirarea termenului pentru care a fost numit, in conditiile alin. (1) si (2);
    b) prin demisie;
    c) prin revocare de catre Parlament in urmatoarele situatii:
    1. la aparitia unei incompatibilitati sau a unui impediment dintre cele prevazute la alin. (4);
    2. impotriva acestuia a fost pronuntata o condamnare penala cu pedeapsa privativa de libertate, ramasa definitiva;
    d) prin inlocuire, in conditiile prevazute la alin. (2).
    (6) Membrii C.N.V.M. au obligatia sa notifice de indata, in scris, Parlamentului aparitia oricareia dintre situatiile de incompatibilitate prevazute la alin. (4). Pana la decizia Parlamentului membrul C.N.V.M. este suspendat de drept.
    Art. 5
    Colaborarea cu autoritatile statului si cu alte institutii publice
    (1) C.N.V.M. colaboreaza cu Banca Nationala a Romaniei, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Consiliul Concurentei, autoritatile judecatoresti si cu alte autoritati si institutii publice in vederea indeplinirii obiectivelor sale prevazute la art. 2.
    (2) In vederea indeplinirii obiectivelor sale fundamentale C.N.V.M. va fi consultata in prealabil cu privire la actele normative ale autoritatilor publice cu impact asupra pietei de capital, pietelor reglementate de marfuri si instrumente financiare derivate, precum si asupra institutiilor si operatiunilor specifice acestora.
    (3) C.N.V.M. este invitata de drept la sedintele autoritatilor publice in care se adopta actele normative mentionate la alin. (2).
    (4) C.N.V.M. poate face schimb de informatii atat publice, cat si confidentiale cu Banca Nationala a Romaniei, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Consiliul Concurentei, precum si cu alte autoritati si institutii publice. In aplicarea prevederilor prezentului articol aceste autoritati nu vor invoca secretul de serviciu sau orice alta obligatie legala de pastrare a confidentialitatii informatiilor detinute.
    (5) C.N.V.M. poate incheia acorduri de schimb de informatii cu alte autoritati publice, prin care se stabilesc modalitatile concrete de efectuare a schimbului acestor informatii.
    Art. 6
    Cooperarea internationala
    (1) C.N.V.M. poate participa la activitatea organizatiilor internationale de profil si poate deveni membra a acestor organizatii.
    (2) C.N.V.M. poate acorda, pe baza de reciprocitate, asistenta autoritatilor de reglementare straine care au nevoie de aceasta pentru indeplinirea obiectivelor lor de supraveghere. Acest tip de asistenta include, fara a se limita la acestea:
    a) furnizarea de informatii publice sau nesupuse publicitatii despre ori in legatura cu o persoana fizica sau juridica subiect al reglementarii, supravegherii ori controlului C.N.V.M.;
    b) furnizarea de copii ale inregistrarilor tinute de entitatile supravegheate;
    c) colaborari cu persoanele care detin informatii despre obiectul unei anchete.
    Art. 7
    Prerogativele si actele C.N.V.M.
    (1) In vederea indeplinirii obiectivelor sale stabilite la art. 2 C.N.V.M. isi exercita prerogativele legale privind reglementarea prin adoptarea de norme, emiterea de acte individuale si dispunerea de masuri, dupa deliberare in sedinte tinute conform prevederilor art. 3.
    (2) In vederea indeplinirii obiectivelor sale privind protectia operatorilor si investitorilor impotriva practicilor neloiale, precum si pentru functionarea corecta si transparenta a pietei, prevenirea manipularii si evitarea aparitiei riscului sistemic pe pietele reglementate, C.N.V.M. va supraveghea in timp real si periodic institutiile, operatorii si operatiunile de pe piata de capital si de pe pietele reglementate de marfuri si instrumente financiare derivate.
    (3) C.N.V.M. adopta norme prin regulamente si instructiuni care sunt puse in aplicare prin ordin al presedintelui acesteia.
    (4) Actele individuale emise de catre C.N.V.M. sunt deciziile, ordonantele, atestatele si avizele.
    (5) Actele individuale ale C.N.V.M. sunt inscrisuri oficiale si beneficiaza de forta probanta a inscrisurilor autentice, continutul lor putand fi contrazis numai prin procedura inscrierii in fals.
    (6) C.N.V.M. poate realiza, la cerere sau din oficiu, interpretarea oficiala a tuturor normelor juridice emise de aceasta, aplicabile entitatilor reglementate si supravegheate.
    (7) C.N.V.M. este singura autoritate in masura sa se pronunte asupra considerentelor de oportunitate, evaluarilor si analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale, prevazute la alin. (1) si (2). In caz de litigiu actele individuale emise de catre C.N.V.M. cu privire la interpretarile prevazute la alin. (6) pot fi atacate cu recurs in fata Curtii de Apel Bucuresti - Sectia de contencios administrativ. Pana la pronuntarea unei hotarari definitive si irevocabile de catre instanta judecatoreasca executarea actelor C.N.V.M. nu se suspenda.
    (8) C.N.V.M. are legitimare procesuala activa si poate interveni in orice proces privind normele adoptate sau actele individuale emise de aceasta, fara obligatia de a proba un interes.
    (9) Accesul la documentele tinute de C.N.V.M. se face in conditiile legii.
    (10) C.N.V.M. va edita si va publica periodic un buletin, care este publicatia oficiala a acesteia. Actele publicate in acest buletin sunt opozabile tertilor. Buletinul va contine, fara a se limita la acestea:
    a) reglementarile adoptate de C.N.V.M.;
    b) comunicate si acte cu privire la pietele reglementate;
    c) interpretarea oficiala a reglementarilor proprii care guverneaza pietele reglementate si entitatile supravegheate.
    (11) C.N.V.M. poate infiinta o Camera arbitrala in scopul rezolvarii litigiilor izvorand din contractele incheiate pe pietele de capital, pe pietele reglementate de marfuri si instrumente financiare derivate sau in legatura cu institutiile ori operatiunile acestora. In solutionarea litigiilor Camera arbitrala va aplica:
    a) legislatia pietelor de capital, a pietelor reglementate de marfuri si instrumente financiare derivate, precum si reglementarile C.N.V.M. in materie;
    b) uzantele comerciale in materie;
    c) dispozitiile dreptului comun.
    (12) C.N.V.M. isi stabileste prin regulament propriu structura organizatorica, atributiile de conducere si de executie ale personalului sau.
    (13) C.N.V.M. stabileste prin regulament propriu regimul si principiile remunerarii membrilor si a personalului angajat.
    (14) C.N.V.M. adopta prin decizie nivelul remunerarii membrilor si personalului angajat, cu luarea in considerare a nivelului remuneratiei acordate unor pozitii si functii similare din piata financiara.
    (15) Normele adoptate de C.N.V.M. se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 8
    Reglementarile C.N.V.M.
    Regulamentele si instructiunile stabilesc norme si reguli cu privire la aplicarea legilor specifice pietei de capital, a pietelor reglementate de marfuri si instrumente financiare derivate, organismelor de plasament colectiv, precum si institutiilor si operatiunilor specifice acestora.
    Art. 9
    Actele individuale emise de C.N.V.M.
    (1) Deciziile sunt acte individuale prin care C.N.V.M. infiinteaza institutii si organisme ori le dizolva, acorda sau retrage autorizatii, anuleaza ori confirma acte ale agentilor sai, deleaga ori retrage puteri, aproba regulamente ale institutiilor si organismelor pietei de valori mobiliare, aproba sau respinge prospectele de oferta publica, stabileste remunerarea membrilor si a personalului sau, aproba reglementarile privind salarizarea personalului Bursei de Valori Bucuresti ca institutie publica si da interpretarea oficiala a propriilor reglementari care guverneaza piata de capital si pietele reglementate de marfuri si instrumente financiare derivate.
    (2) Ordonantele sunt acte prin care C.N.V.M. da dispozitii privind prezentarea de documente, situatii si informatii, audieri, impune interdictii sau suspendari de autorizatii ori activitati, dispune anchete sau alte investigatii, masuri conservatorii, precum ridicarea si depunerea de documente sau titluri, indisponibilizarea unor bunuri sau fonduri, aplica sanctiuni disciplinare si administrative.
    (3) Atestatele sunt acte prin care C.N.V.M. confirma ori recunoaste situatii sau calitati, raportari ori comunicari de date si informatii.
    (4) Avizele sunt acte prin care C.N.V.M. formuleaza raspunsuri oficiale la chestiuni privind aplicarea legii si a normelor reglementare ori da calificari privind pietele reglementate si instrumentele financiare.
    Art. 10
    Delegarea prerogativelor C.N.V.M.
    (1) C.N.V.M. poate delega unor agenti ai sai ori unor institutii sau organisme ale pietelor reglementate, subordonate acesteia, una sau mai multe dintre prerogativele cu care este investita prin lege.
    (2) Delegarea de prerogative prevazuta la alin. (1) va desemna persoana investita si va arata prerogativa delegata si actele prin care o va exercita, masurile pe care le poate lua, durata delegarii, precum si modul de supraveghere a exercitarii prerogativei respective. Delegarea de prerogative nu poate avea ca obiect adoptarea de norme, ci numai acte individuale emise in numele C.N.V.M.
    (3) Actele individuale emise si masurile dispuse in exercitarea delegarii de putere pot fi atacate inaintea C.N.V.M., care le poate confirma, modifica sau anula cu audierea persoanei investite si, daca apreciaza necesar, a celor carora li se aplica astfel de acte. C.N.V.M. poate dispune, la cerere sau din oficiu, suspendarea ori anularea actelor emise si a masurilor dispuse in exercitarea delegarii de putere.
    (4) C.N.V.M. poate retrage delegarea unei prerogative in orice moment, dar numai cu audierea persoanei sau a institutiei careia i-a fost acordata.
    Art. 11
    Confidentialitatea informatiilor
    (1) Membrii si angajatii C.N.V.M. vor respecta, in privinta informatiilor obtinute in cursul sau ca urmare a exercitarii atributiilor si care nu au devenit accesibile publicului larg, regimul juridic aplicabil secretului de serviciu. In sensul prezentei ordonante de urgenta transmiterea de informatii in cadrul prevazut la art. 6 alin. (2) nu reprezinta o incalcare a acestei obligatii.
    (2) Furnizarea de informatii de natura celor prevazute la alin. (1) va putea fi facuta sub semnatura presedintelui C.N.V.M. sau a persoanelor imputernicite in acest sens, dupa deliberarea in sedinta conform art. 3, in urmatoarele situatii:
    a) in cadrul unor proceduri judiciare, prin dispozitie a procurorului sau a instantelor de judecata, dupa caz;
    b) in cadrul negocierii sau al derularii unor acorduri internationale la care Romania este parte;
    c) in cadrul acordurilor de cooperare cu alte autoritati, cu organizatii internationale din care C.N.V.M. face parte sau din propria initiativa a C.N.V.M., in scopul asigurarii indeplinirii atributiilor specifice de supraveghere si control asupra respectarii prevederilor legale.
    Art. 12
    Transparenta informatiei
    (1) C.N.V.M. organizeaza un Oficiu de Evidenta a Valorilor Mobiliare caruia ii sunt transmise toate informatiile necesare cu privire la valorile mobiliare care se supun prevederilor prezentului statut si la emitentii acestora.
    (2) Obligatiunile si alte valori mobiliare de natura acestora, emise de catre stat, judet, oras, comuna si de catre autoritati ale administratiei publice centrale si locale, vor fi inregistrate la primirea documentului de emisiune.
    (3) Evidentele tinute de Oficiul de Evidenta a Valorilor Mobiliare sunt accesibile publicului in conditiile stabilite de C.N.V.M.
    Art. 13
    Surse de finantare
    (1) C.N.V.M. se finanteaza integral din venituri extrabugetare.
    (2) Veniturile C.N.V.M. provin din:
    a) o cota de 0,08% din valoarea tranzactiilor derulate pe orice piata reglementata, suportate de catre cumparator, cu exceptia pietelor reglementate de instrumente financiare derivate;
    b) o cota de 0,1% din valoarea activului net al organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare;
    c) o cota de 0,5% din valoarea ofertelor publice de vanzare;
    d) o cota de 2% din valoarea ofertelor publice de cumparare-preluare;
    e) tarife sau comisioane pentru tranzactiile derulate pe pietele reglementate de instrumente financiare derivate;
    f) tarife si comisioane percepute la activitati pentru care se emite de catre C.N.V.M. un act individual;
    g) tarife percepute pentru prestarea de servicii catre entitati supravegheate sau terte persoane;
    h) penalitati stabilite prin reglementari proprii ca sanctiuni patrimoniale;
    i) donatii;
    j) activitati de editura, publicitate, multiplicare;
    k) orice alte surse legale.
    (3) Cuantumul tarifelor, comisioanelor si veniturilor prevazute la alin. (2) lit. e) si k) se stabilesc prin anexa la bugetul C.N.V.M., care se aproba de Parlamentul Romaniei si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 14
    Cheltuieli
    (1) Pentru a permite C.N.V.M. si reprezentantelor acesteia sa isi desfasoare activitatea, Guvernul sau consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, ori consiliile locale vor incredinta prin hotarare acesteia administrarea bunurilor imobiliare necesare (terenuri si cladiri) apartinand domeniului public sau privat al statului, de interes national sau local, in termen de 60 de zile de la cererea temeinic justificata a C.N.V.M.
    (2) In cazul in care autoritatile prevazute la alin. (1) nu pun la dispozitie C.N.V.M., in termenele prevazute la alin. (1), imobilele respective, aceasta este in drept sa cumpere, sa inchirieze sau sa dobandeasca in proprietate ori in folosinta in orice alt mod prevazut de lege imobilele necesare desfasurarii activitatii sale din sursele de finantare prevazute la art. 13.
    (3) Cheltuielile sunt stabilite prin bugetul anual al C.N.V.M. in conformitate cu obiectivele si sarcinile acesteia, fiind aprobate de Parlamentul Romaniei.
    Art. 15
    Personalul C.N.V.M.
    (1) Personalul C.N.V.M. va fi angajat conform prevederilor Codului muncii.
    (2) Angajatii C.N.V.M. nu pot exercita alte activitati profesionale remunerate, cu exceptia celor prevazute la art. 4 alin. (4) lit. c).
    (3) Membrii personalului pot fi detasati in conditiile legii la alte autoritati de reglementare din tara sau din strainatate, respectiv la entitati supravegheate. In timpul detasarii acestia raman angajati ai C.N.V.M. si semneaza un contract de confidentialitate cu entitatea la care au fost detasati.
    Art. 16
    Raportul anual de activitate
    (1) Cel tarziu pana la data de 30 aprilie a fiecarui an C.N.V.M. va trimite comisiilor pentru buget, finante si banci ale Senatului si Camerei Deputatilor raportul sau anual de activitate, raportul anual de audit financiar si executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul precedent, care vor fi dezbatute in sedinta comuna a Camerelor.
    (2) Comisiile pentru buget, finante si banci ale Senatului si Camerei Deputatilor pot dispune oricand verificarea activitatilor C.N.V.M in conformitate cu regulamentele Senatului si ale Camerei Deputatilor.
    Art. 17
    Masuri asiguratorii si sanctiuni
    (1) C.N.V.M. poate impune, in cazuri bine justificate si pe o perioada determinata, entitatilor reglementate, emitentilor sau altor entitati care desfasoara activitati in legatura cu pietele reglementate, masuri asiguratorii sau restrictionarea exercitarii unor drepturi. Asemenea masuri se pot referi la blocarea de conturi bancare, restrangerea unor transferuri patrimoniale ale emitentilor sau blocarea transferului unor valori mobiliare ori al altor instrumente financiare pe o perioada care nu poate depasi doua saptamani.
    (2) In cazul nerespectarii legilor care guverneaza pietele de capital, pietele reglementate de marfuri si instrumente financiare derivate, organismele de plasament colectiv in valori mobiliare sau a reglementarilor sale, C.N.V.M. poate dispune sesizarea organului de urmarire penala, pentru situatia in care fapta savarsita constituie infractiune potrivit reglementarilor specifice, sau aplicarea urmatoarelor sanctiuni contraventionale:
    a) avertisment scris;
    b) amenzi;
    c) suspendarea autorizatiei;
    d) retragerea autorizatiei;
    e) anularea autorizatiei.
    (3) Sanctiunile contraventionale vor fi stabilite de legile care guverneaza piata de capital, pietele reglementate de marfuri si instrumente financiare derivate, institutiile si operatiunile specifice acestora, precum si organismele de plasament colectiv. Amenzile se fac venit la bugetul C.N.V.M., conform prevederilor legale, si pot fi actualizate anual de catre aceasta conform ratei inflatiei.SmartCity5

COMENTARII la OUG 25/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 25 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 25/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu