E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Legea 66 1997 abrogat de articolul 2 din actul OUG 25 2002
Articolul 1 din actul Legea 66 1997 abrogat de articolul 10 din actul Legea 154 1998
Articolul 2 din actul Legea 66 1997 abrogat de articolul 10 din actul Legea 154 1998
Articolul 3 din actul Legea 66 1997 abrogat de articolul 10 din actul Legea 154 1998
Articolul 4 din actul Legea 66 1997 abrogat de articolul 10 din actul Legea 154 1998
Articolul 6 din actul Legea 66 1997 abrogat de articolul 10 din actul Legea 154 1998
Articolul 7 din actul Legea 66 1997 abrogat de articolul 10 din actul Legea 154 1998
Articolul 9 din actul Legea 66 1997 abrogat de articolul 10 din actul Legea 154 1998
Articolul 10 din actul Legea 66 1997 modificat de articolul 10 din actul Legea 154 1998
Articolul 22 din actul Legea 66 1997 abrogat de articolul 10 din actul Legea 154 1998
Articolul 28 din actul Legea 66 1997 abrogat de articolul 10 din actul Legea 154 1998
Articolul 30 din actul Legea 66 1997 modificat de articolul 10 din actul Legea 154 1998
Legea 66 1997 promulgat de Decretul 159 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 66 din 21 aprilie 1997

cu privire la salarizarea membrilor si personalului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, precum si a personalului burselor de valori

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 73 din 23 aprilie 1997


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Salarizarea membrilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, precum si a personalului acesteia, se face tinand seama de rolul, importanta si raspunderea ce revin acestei institutii.
    Art. 2
    Coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza pentru functiile ce formeaza obiectul prezentei legi sunt stabiliti in raport cu coeficientul 1,00 utilizat pentru personalul din sectorul bugetar, conform legii.
    Art. 3
    Coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza pentru membrii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare sunt prevazuti in anexa nr. 1.
    Art. 4
    Coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza pentru functiile de executie de specialitate specifice din aparatul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare sunt prevazuti in anexa nr. 2.
    Art. 5
    Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare va putea include in statele proprii de functii, daca considera necesar, si alte functii in afara celor de specialitate specifice, prin preluarea functiilor respective din anexele la Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Presedintelui si Guvernului Romaniei, precum si a personalului Presedintiei, Guvernului si a celorlalte organe ale puterii executive, republicata, si, respectiv, din anexele la Hotararea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare, cu modificarile ulterioare.
    Art. 6
    (1) Salariatii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare incadrati in functii de executie de specialitate specifice sau, dupa caz, in alte functii de executie, care coordoneaza activitatea unor departamente, directii, servicii sau alte compartimente, au salarii de baza corespunzatoare functiei de executie in care sunt incadrati, la care se adauga o indemnizatie de conducere, prevazuta in anexa nr. 3, care face parte din salariul de baza si se acorda diferentiat in raport cu raspunderea functiei de conducere indeplinite.
    (2) Ponderea functiilor de conducere nu poate depasi 20% din totalul posturilor prevazute in statul de functii.
    Art. 7
    Salariatii incadrati in functii de executie de specialitate specifice sau, dupa caz, in alte functii de executie, care primesc sarcina de realizare a unor programe, activitati, studii complexe si altele asemenea, coordonand un colectiv, beneficiaza pe perioada cat indeplinesc aceasta sarcina de o indemnizatie care face parte din salariul de baza, stabilita in raport cu complexitatea ei, in limitele maxime prevazute in anexa nr. 3.
    Art. 8
    (1) Pentru rezultate deosebite obtinute in activitatea desfasurata, salariatii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pot primi un salariu de merit lunar, de pana la 15% din salariul de baza, si care face parte din acesta.
    (2) Salariatii care beneficiaza de salariu de merit se stabilesc, prin hotarare, de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, o data pe an, de regula dupa adoptarea bugetului de stat. Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda dupa o perioada de 6 luni de la angajare.
    (3) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numarul total de posturi prevazut in statul de functii, din care cel putin doua treimi vor fi utilizate pentru functiile de executie.
    Art. 9
    (1) Trecerea in gradatia imediat superioara sau majorarea salariului, in cazul in care acesta este prevazut intre limite, precum si stabilirea indemnizatiilor de conducere se fac o data pe an, de regula dupa adoptarea bugetului de stat, cu aprobarea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.
    (2) La trecerea in gradatia imediat superioara sau la majorarea salariului se tine seama de calitatile personale, concretizate prin rezultatele obtinute in activitatea profesionala, notate cu calificativul "foarte bine" sau "bine" in anul precedent.
    (3) Vechimea minima necesara pentru trecerea in gradatia imediat superioara este de 2 ani. In mod exceptional, vechimea minima poate fi redusa la 6 luni.
    Art. 10
    (1) Angajarea pe un post vacant, precum si avansarea in functie, in grade sau trepte profesionale, a personalului de executie, altul decat cel de specialitate specific, se fac prin concurs sau examen, in conditiile legii, in raport cu competenta profesionala si cu rezultatele obtinute in activitate. Salariul de baza ce se acorda la angajare sau, dupa caz, la avansare, este cel prevazut la gradatia 1 a functiei, gradului sau treptei profesionale in care se face incadrarea.
    (2) Vechimea minima in grad sau treapta profesionala pentru avansarea in gradul sau treapta imediat superioara este de cel putin 2 ani. Fac exceptie de la aceasta prevedere persoanele incadrate in functiile prevazute cu salariul de debutant.
    (3) Persoanele incadrate cu salariul de debutant vor fi salarizate astfel pana la expirarea perioadei de proba. Avansarea in gradul sau treapta profesionala imediat superioara se face pe baza de examen. In cazul nepromovarii examenului, perioada de proba se poate prelungi o singura data cu 3 luni.
    (4) In mod exceptional, prin hotarare a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare se poate aproba prezentarea la concurs sau la examen a salariatilor care au demonstrat competenta profesionala, dar nu indeplinesc conditia de vechime minima prevazuta la alin. (2).
    (5) Salariatii care trec din functii cu salarii fixe sau intre limite, pe functii la care salariile sunt stabilite pe gradatii, se incadreaza, prin numire, la gradatia care sa le asigure un salariu de baza apropiat de cel avut. In aceleasi conditii se incadreaza si salariatii care trec din functii cu salarii fixe pe functii cu salarii intre limite.
    Art. 11
    (1) Persoanele salarizate potrivit prezentei legi beneficiaza, la functia de baza, de un spor de vechime in munca de pana la 25% calculat la salariul de baza, corespunzator timpului efectiv lucrat in program normal de lucru, astfel:
---------------------------------------------
 Transele de vechime        Procentele din
 in munca                   salariul de baza
---------------------------------------------
 - intre 3 si 5 ani                5
 - de la 5 la 10 ani              10
 - de la 10 la 15 ani             15
 - de la 15 la 20 de ani          20
 - peste 20 de ani                25
---------------------------------------------
    (2) Sporul de vechime in munca se plateste cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare aceleia in care s-a implinit vechimea in munca.
    (3) Pensionarii pentru limita de varsta, care se reangajeaza in munca, potrivit legii, beneficiaza de sporul de vechime corespunzator vechimii in munca dobandite dupa data pensionarii.
    Art. 12
    (1) Orele prestate peste durata normala a timpului de lucru de catre personalul incadrat in functii de executie se compenseaza cu timp liber corespunzator, in conditiile stabilite de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare. Daca munca prestata nu a putut fi compensata cu timp liber corespunzator, orele suplimentare se platesc cu un spor calculat la salariul de baza, astfel:
    a) 50% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru;
    b) 100% din salariul de baza pentru orele urmatoare; cu spor de 100% se platesc si orele lucrate in zilele de repaus saptamanal sau in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, nu se lucreaza.
    (2) Munca peste durata normala a timpului de lucru poate fi prestata si sporurile prevazute la alin. (1) se pot plati numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa de conducatorul compartimentului sau al sectorului de activitate, fara a depasi 120 de ore anual. In cazuri cu totul deosebite se poate aproba efectuarea orelor suplimentare peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 de ore anual.
    Art. 13
    (1) Salariatii care lucreaza in conditii grele de munca, in atelierele tipografice si de multiplicare, primesc un spor de pana la 15% din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat in aceste conditii. Locurile de munca, categoriile de personal, precum si cuantumul sporului se aproba de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
    (2) Salariatii care, potrivit programului de lucru, isi desfasoara activitatea in timpul noptii, intre orele 22,00 si 6,00, beneficiaza, pentru orele lucrate in acest interval, de un spor de 25% din salariul de baza, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin jumatate din programul normal de lucru.
    Art. 14
    (1) Pentru premierea individuala a personalului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare se constituie un fond de premiere lunar, prin aplicarea unei cote de pana la 2% asupra fondului de salarii prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli propriu, aprobat. Din acest fond pot fi acordate premii in cursul anului salariatilor care au realizat sau au contribuit direct la obtinerea unor rezultate in activitate, apreciate ca valoroase.
    (2) In cazul in care se realizeaza economii la capitolul "Cheltuieli de personal", prevazut in bugetul propriu de venituri si cheltuieli, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare poate acorda premii, in cursul anului, in limita a 2% din fondul de salarii prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli propriu, aprobat. Premiile individuale se aproba de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
    Art. 15
    (1) Pentru activitatea desfasurata, personalul salarizat potrivit prezentei legi beneficiaza la sfarsitul anului calendaristic de un premiu anual de pana la un salariu mediu lunar de baza, realizat in anul pentru care se face plata.
    (2) Premiul anual poate fi redus sau anulat de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare in cazul celor care in cursul anului au desfasurat o activitate necorespunzatoare sau au avut abateri pentru care au fost sanctionati disciplinar.
    Art. 16
    Persoanele incadrate in cadrul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare in calitate de colaborator, pentru realizarea unor lucrari, beneficiaza de drepturile prevazute in anexa nr. 4.
    Art. 17
    (1) Angajarea personalului prin cumul de functii se face cu acordul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si al conducerii unitatii la care persoana in cauza are functia de baza.
    (2) Daca o parte din programul functiei cumulate se suprapune celui de la functia de baza in care este incadrat, se va asigura decalarea programului.
    Art. 18
    Persoana numita temporar in locul unei persoane care exercita atributii de conducere si care lipseste din institutie o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice si nu beneficiaza de salariu pe perioada respectiva primeste, pe langa salariul de baza al functiei, gradului sau treptei profesionale in care este incadrata, indemnizatia corespunzatoare atributiilor de conducere pe care le exercita.
    Art. 19
    Membrii si personalul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, care efectueaza deplasari in interesul serviciului, in alte localitati decat sediul unitatii in care lucreaza, au dreptul la decontarea cheltuielilor de cazare si la diurna de deplasare, in aceleasi conditii cu personalul din institutiile publice.
    Art. 20
    Pentru activitatea specifica desfasurata, unele categorii de personal, stabilite de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, beneficiaza de un spor de confidentialitate de 10% din salariul de baza.
    Art. 21
    Presedintele, vicepresedintele si membrii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare sunt demnitari de stat.
    Art. 22
    Salariile de baza pentru alte functii decat cele din anexele la prezenta lege, precum si conditiile de incadrare sunt prevazute in anexa nr. 8 la Legea nr. 40/1991, republicata, mai mari cu 20% pentru personalul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.
    Art. 23
    Membrii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, precum si personalul acesteia, trimisi in strainatate, invitati pe contul organizatorilor sau al altor parteneri externi, pentru actiuni stiintifice, de perfectionare, schimb de experienta, burse, documentare, congrese, conferinte si simpozioane sau alte forme de reuniuni si manifestari internationale, beneficiaza de drepturile stabilite prin reglementarile legale in vigoare pentru unitatile bugetare.
    Art. 24
    (1) Contestatiile in legatura cu acordarea gradatiilor, sporurilor, premiilor si a altor drepturi, care se stabilesc potrivit prevederilor prezentei legi, se solutioneaza de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
    (2) Contestatiile vor fi depuse in termen de 5 zile de la data comunicarii in scris a masurii contestate.
    (3) Solutionarea contestatiilor se face in termen de 30 de zile de la sesizare.
    (4) Impotriva hotararii pronuntate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare se poate formula contestatie la instantele judecatoresti competente.
    (5) Contestatiile in legatura cu stabilirea salariilor, precum si cele privind modificarea unilaterala a salariilor prevazute in contractul individual de munca se solutioneaza de instantele judecatoresti competente.
    Art. 25
    Salariatii cu atributii de conducere vor fi supusi unei perioade de proba de 3 luni. Daca la sfarsitul perioadei de proba salariatul s-a dovedit corespunzator functiei respective, numirea se va definitiva de la data inceperii perioadei de proba. In cazul in care salariatul care provine din aceeasi unitate s-a dovedit necorespunzator in functia respectiva, acesta va fi trecut in functia de executie avuta anterior in unitate.
    Art. 26
    Pe perioada exercitarii mandatului de membru al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, contractul individual de munca al acestuia se suspenda. La incetarea exercitarii mandatului, persoana in cauza isi reia activitatea in executarea aceluiasi contract individual de munca.
    Art. 27
    Reglementarea concediului de odihna si a celorlalte concedii se face prin regulament aprobat de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, in conditiile legii.
    Art. 28
    Salariile de baza corespunzatoare coeficientilor de ierarhizare si indemnizatiile de conducere prevazute in prezenta lege sunt brute si impozabile. Acestea vor fi actualizate tinand seama de indexarile acordate in conformitate cu prevederile hotararilor Guvernului.
    Art. 29
    Salariile si celelalte drepturi prevazute in prezenta lege se acorda cu data de intai a lunii in care legea intra in vigoare.
    Art. 30
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezenta lege.
    Art. 31
    Salarizarea personalului burselor de valori se face potrivit reglementarilor proprii adoptate de adunarea generala a asociatiei fiecarei burse de valori.
    Art. 32
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga art. 120 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 1 aprilie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                 PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                         ION DIACONESCU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 1 aprilie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                      PRESEDINTELE SENATUI
                           PETRE ROMAN

    ANEXA 1

                    COEFICIENTII DE IERARHIZARE
a salariilor de baza pentru membrii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare
---------------------------------------------------
 Nr.   Functia            Coeficientii de
 crt.                     ierarhizare a salariilor
---------------------------------------------------
 1.  Presedinte             6,00*)
 2.  Vicepresedinte         5,75
 3.  Membru al comisiei     5,50
---------------------------------------------------
----------------
    *) Prin asimilare cu functia de ministru.

    Coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza se vor actualiza o data cu modificarea coeficientului de ierarhizare cu care s-a facut asimilarea pentru functia de presedinte.

    ANEXA 2

                    COEFICIENTII DE IERARHIZARE
a salariilor de baza pentru functiile de executie de specialitate specifice
din aparatul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare
--------------------------------------------------------
 Nr.   Functia                 Nivelul    Coeficientii
 crt.                          studiilor  de ierarhizare
                                          a salariilor
--------------------------------------------------------
 1. Reglementator piete de
    capital, analist politici
    de piata, inspector
    autorizare, controlor
    valori mobiliare,
    supraveghetor,
    anchetator; gradul I           S      4,10 - 4,40*)
 2. Reglementator piete de
    capital, analist politici
    de piata, inspector
    autorizare, controlor
    valori mobiliare,
    supraveghetor, anchetator;
    gradul II                      S      3,70 - 4,00*)
 3. Reglementator piete de
    capital, analist politici
    de piata, inspector
    autorizare, controlor
    valori mobiliare,
    supraveghetor, anchetator;
    gradul III                     S      3,30 - 3,60
 4. Reglementator piete de
    capital, analist politici
    de piata, inspector
    autorizare, controlor
    valori mobiliare,
    supraveghetor, anchetator;
    asistent                       S      2,35 - 2,80*)
 5. Sef cabinet                    M      1,30 - 1,70*)
 6. Secretar de cabinet            M      1,15 - 1,45*)
--------------------------------------------------------
    *) Prin asimilare cu functiile de consilier guvernamental, expert guvernamental si, respectiv, consultant in aparatul Guvernului, dupa caz.
    *) Prin asimilare cu functiile de sef cabinet II si, respectiv, secretar de cabinet, in aparatul Guvernului, dupa caz.

    NOTA:
    Coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza se vor actualiza o data cu modificarea coeficientilor de ierarhizare a salariilor de baza pentru functiile cu care s-a facut asimilarea.

    ANEXA 3

                           INDEMNIZATII
pentru functiile de conducere din cadrul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare
-----------------------------------------------
 Nr.   Functia                 Indemnizatia
 crt.                          de conducere
                               lunara maxima*)
                                   (lei)
-----------------------------------------------
 1. Director general de
    departament                  122.200
 2. Director general adjunct
    de departament               108.600
 3. Director                     108.600
 4. Director adjunct al
    directiilor aferente
    departamentelor               97.600
 5. Sef serviciu                  76.200
 6. Sef birou din cadrul
    directiilor aferente
    departamentelor               54.100
----------------------------------------------
    *) Indemnizatiile maxime pentru functiile de conducere sunt egale cu cele prevazute pentru functiile de director general, director general adjunct, director, director adjunct, sef serviciu, sef birou, prevazute in anexa nr. 8 pct. I lit. B la Legea nr. 40/1991, republicata, in vigoare la data de 1 ianuarie 1997, si se vor actualiza o data cu modificarile acestora.

    ANEXA 4

                             DREPTURILE
persoanelor incadrate in calitate de colaborator la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

    1. Persoanele incadrate in cadrul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, in calitate de colaborator, beneficiaza de o indemnizatie lunara de pana la nivelul salariului de baza minim brut pe tara, stabilita in raport cu perioada de colaborare si cu importanta lucrarilor efectuate.
    Persoanele care desfasoara activitatea in functii de executie de specialitate specifice, in calitate de colaborator, beneficiaza de o indemnizatie lunara de pana la 50% din salariul de baza prevazut de lege la functiile in care sunt incadrate, stabilita in raport cu timpul afectat colaborarii, cu complexitatea si cu importanta lucrarilor efectuate.
    2. Pentru unele lucrari cu caracter ocazional care nu pot fi efectuate de personalul existent se pot folosi colaboratori (stenodactilograf, traducator, interpret, translator si altii asemenea), platiti cu ora. Tariful orar se stabileste corespunzator cu salariul de baza prevazut de lege pentru functia respectiva.
    3. Persoanele incadrate in calitate de colaborator vor incheia conventii civile cu Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
    4. Daca aceste persoane desfasoara activitate de colaborare in alta localitate decat cea in care domiciliaza, au dreptul si la decontarea cheltuielilor de transport si de cazare, potrivit tarifului practicat de unitatile hoteliere, precum si la o diurna la nivelul celei stabilite pentru salariatii unitatilor bugetare, pe toata perioada cat isi desfasoara activitatea.
    5. Conventiilor civile incheiate de aceste persoane li se aplica prevederile Legii nr. 83/1995 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca.SmartCity5

COMENTARII la Legea 66/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 66 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu