Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 733 din 25 aprilie 2001

pentru stabilirea structurii raportarilor referitoare la cheltuielile de personal prevazute de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2001 nr. 191/2001

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 222 din  2 mai 2001


SmartCity3


    Ministrul finantelor publice,
    avand in vedere dispozitiile art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile ulterioare, si dispozitiile art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificarile ulterioare,
    in temeiul art. 13 lit. b) din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2001 nr. 191/2001,
    emite urmatorul ordin:

    ARTICOL UNIC
    (1) In vederea monitorizarii cheltuielilor de personal prevazute in bugetul asigurarilor sociale de stat Guvernul, prin Ministerul Finantelor Publice, instituie un sistem de raportare a acestor cheltuieli, astfel:
    a) Pana la data de 8 mai 2001 ordonatorul principal de credite bugetare va prezenta Ministerului Finantelor Publice, in structura prevazuta in anexa nr. 1 la prezentul ordin, situatia privind repartizarea pe fiecare luna a cheltuielilor de personal, avand in vedere asigurarea conditiilor de desfasurare a activitatii, potrivit atributiilor stricte ale acestora, pana la sfarsitul anului.
    In cazul in care repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal si a numarului de posturi nu se incadreaza in cheltuielile si, respectiv, in numarul maxim de posturi aprobat pentru anul 2001 sau nu asigura desfasurarea activitatii fiecarei institutii pana la sfarsitul anului, situatia transmisa de ordonatorii principali de credite bugetare nu va fi luata in considerare, sistandu-se deschiderile de credite bugetare pana la transmiterea unei noi situatii care sa respecte dispozitiile art. 13 din Legea nr. 191/2001 si ale art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000, cu modificarile ulterioare.
    b) Lunar, pe data de 5 a lunii curente pentru luna anterioara, ordonatorii tertiari de credite bugetare prezinta ordonatorilor secundari sau principali de credite bugetare, dupa caz, situatia privind platile de casa efectuate din sumele prevazute in bugetele proprii, la titlul "Cheltuieli de personal", pe fiecare sursa de finantare. Pe data de 8 a lunii curente pentru luna anterioara ordonatorii secundari de credite bugetare prezinta ordonatorilor principali de credite bugetare situatia centralizatoare privind platile de casa efectuate din sumele prevazute in bugetul propriu si in bugetele unitatilor subordonate, la titlul "Cheltuieli de personal", pe fiecare sursa de finantare. Pe data de 15 a lunii curente pentru luna anterioara ordonatorii principali de credite bugetare vor prezenta Ministerului Finantelor Publice situatia centralizatoare privind platile de casa efectuate din sumele prevazute in bugetul propriu si, daca este cazul, in bugetele unitatilor subordonate, la titlul "Cheltuieli de personal", pe fiecare sursa de finantare.
    c) In situatia in care zilele stabilite pentru transmiterea lucrarilor mentionate mai sus sunt nelucratoare, raportarea se face in prima zi lucratoare dupa aceste date.
    d) Sumele transmise reprezentand platile de casa trebuie sa corespunda cu cele din extrasul de cont eliberat de trezorerie la sfarsitul lunii pentru care se face raportarea.
    (2) Raportarile solicitate la alin. (1) lit. b) se vor prezenta potrivit formularului prezentat in anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    (3) Pentru lunile ianuarie, februarie si martie raportarea prevazuta la alin. (1) lit. b) ramane cea comunicata in baza Adresei Ministerului Finantelor Publice nr. 40.361 din 31 ianuarie 2001.

                    p. Ministrul finantelor publice,
                             Maria Manolescu,
                             secretar de stat

    ANEXA 1

    Institutia publica ........................
    Cod*1) ....................................

                                SITUATIE
privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal aprobate pe anul 2001

    Sursa de finantare*2) ...............
    Capitol*1) ..........................

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Cheltuieli cu salariile (mii lei)
    B - contributii pentru asigurari sociale de stat (mii lei)
    C - cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj
        (mii lei)
    D - cheltuieli pentru constituirea Fondului de asigurari sociale de sanatate
        (mii lei)
________________________________________________________________________________
                                        din care:
                          ____________________________________
  Luna       Cheltuieli       contributii aferente              Numar     Castig
             de personal      --------------------              mediu de  mediu
              (mii lei)    A    Total    B   C   D  deplasari,  posturi   lunar
                              (mii lei)             detasari,   ocupate   (lei)
                                                    transferari
                                                     (mii lei)
________________________________________________________________________________
   0          1=2+3+7      2   3=4+5+6   4   5   6      7           8     9=2/8
________________________________________________________________________________
ianuarie
februarie
martie
aprilie
mai
iunie
iulie
august
septembrie
octombrie
noiembrie
decembrie
________________________________________________________________________________
TOTAL:
________________________________________________________________________________
    *1) Se va completa potrivit clasificatiei bugetare.
    *2) Se va completa, dupa caz, cu urmatoarele surse de finantare: bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj.

    NOTA:
    La completarea prezentei situatii ordonatorul principal de credite bugetare va avea in vedere atat aparatul propriu, cat si unitatile subordonate.
    Pentru lunile ianuarie - martie vor fi inscrise sume la nivelul platilor efective, comunicate Ministerului Finantelor Publice in baza Adresei nr. 40.361 din 31 ianuarie 2001.

                         Ordonator principal de credite,
                        .................................

    Intocmit,
    Numele si prenumele ...................
    Telefon (Fax) .........................

    ANEXA 2

    Institutia publica ........................
    Cod .......................................

                                 SITUATIE
privind monitorizarea cheltuielilor de personal finantate de la bugetul*1) ................................. pe luna ............ anul 2001
________________________________________________________________________________
                                                        Plati          Plati
                                                       cumulate       in luna
                                             Program   efectuate     pentru care
                                               2001    in lunile      se face
                                                       anterioare*2) raportarea
________________________________________________________________________________
                  0                  1           2          3            4
________________________________________________________________________________
Capitolul*3) ...
  Cheltuieli de personal          mii lei
   (1+2+3+4+5),
   din acestea:
   1. Cheltuieli cu salariile
      (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6
      +1.7+1.8+1.9)               mii lei
    1.1. Salarii de baza*4)       mii lei
    1.2. Salarii de merit         mii lei
    1.3. Indemnizatii de
         conducere                mii lei
    1.4. Spor de vechime          mii lei
    1.5. Sporuri pentru conditii
         de munca                 mii lei
    1.6. Plati pentru ore
         suplimentare             mii lei
    1.7. Fond de premii           mii lei
    1.8. Alte drepturi salariale
         acordate personalului
         incadrat cu contract de
         munca                    mii lei
    1.9. Drepturi salariale
         acordate personalului
         incadrat pe baza de
         conventii civile         mii lei
   2. Contributii pentru
      asigurari sociale de stat   mii lei
   3. Cheltuieli pentru
      constituirea Fondului
      pentru plata ajutorului
      de somaj                    mii lei
   4. Contributii pentru
      constituirea Fondului de
      asigurari sociale de
      sanatate                    mii lei
   5. Deplasari, detasari,
      transferari                 mii lei
   6. Numar mediu de persoane
      remunerate,
      din care:
    6.1. persoane incadrate pe
         baza de conventii civile
   7. Castigul mediu lunar
      (rd. 1/rd. 6),                lei
      din care:
    7.1. persoane incadrate cu
         conventie civila
         (rd. 1.9/rd. 6.1)          lei
________________________________________________________________________________
    *1) Se va completa in mod distinct, dupa caz, cu bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj.
    *2) Datele trebuie sa corespunda cu cele transmise in col. 3 cumulat cu cele din col. 4 din raportarea anterioara.
    *3) Macheta se completeaza pentru fiecare capitol de cheltuieli, potrivit clasificatiei bugetare.
    *4) Cuprinde si indemnizatiile pentru persoanele care ocupa functii de demnitate publica sau asimilate acestora.

                        Ordonator principal de credite,
                       .................................

    Intocmit,
    Numele si prenumele ...................
    Telefon (Fax) .........................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 733/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 733 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu