Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 733 din 25 aprilie 2001

pentru stabilirea structurii raportarilor referitoare la cheltuielile de personal prevazute de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2001 nr. 191/2001

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 222 din  2 mai 2001


SmartCity3


    Ministrul finantelor publice,
    avand in vedere dispozitiile art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile ulterioare, si dispozitiile art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificarile ulterioare,
    in temeiul art. 13 lit. b) din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2001 nr. 191/2001,
    emite urmatorul ordin:

    ARTICOL UNIC
    (1) In vederea monitorizarii cheltuielilor de personal prevazute in bugetul asigurarilor sociale de stat Guvernul, prin Ministerul Finantelor Publice, instituie un sistem de raportare a acestor cheltuieli, astfel:
    a) Pana la data de 8 mai 2001 ordonatorul principal de credite bugetare va prezenta Ministerului Finantelor Publice, in structura prevazuta in anexa nr. 1 la prezentul ordin, situatia privind repartizarea pe fiecare luna a cheltuielilor de personal, avand in vedere asigurarea conditiilor de desfasurare a activitatii, potrivit atributiilor stricte ale acestora, pana la sfarsitul anului.
    In cazul in care repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal si a numarului de posturi nu se incadreaza in cheltuielile si, respectiv, in numarul maxim de posturi aprobat pentru anul 2001 sau nu asigura desfasurarea activitatii fiecarei institutii pana la sfarsitul anului, situatia transmisa de ordonatorii principali de credite bugetare nu va fi luata in considerare, sistandu-se deschiderile de credite bugetare pana la transmiterea unei noi situatii care sa respecte dispozitiile art. 13 din Legea nr. 191/2001 si ale art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000, cu modificarile ulterioare.
    b) Lunar, pe data de 5 a lunii curente pentru luna anterioara, ordonatorii tertiari de credite bugetare prezinta ordonatorilor secundari sau principali de credite bugetare, dupa caz, situatia privind platile de casa efectuate din sumele prevazute in bugetele proprii, la titlul "Cheltuieli de personal", pe fiecare sursa de finantare. Pe data de 8 a lunii curente pentru luna anterioara ordonatorii secundari de credite bugetare prezinta ordonatorilor principali de credite bugetare situatia centralizatoare privind platile de casa efectuate din sumele prevazute in bugetul propriu si in bugetele unitatilor subordonate, la titlul "Cheltuieli de personal", pe fiecare sursa de finantare. Pe data de 15 a lunii curente pentru luna anterioara ordonatorii principali de credite bugetare vor prezenta Ministerului Finantelor Publice situatia centralizatoare privind platile de casa efectuate din sumele prevazute in bugetul propriu si, daca este cazul, in bugetele unitatilor subordonate, la titlul "Cheltuieli de personal", pe fiecare sursa de finantare.
    c) In situatia in care zilele stabilite pentru transmiterea lucrarilor mentionate mai sus sunt nelucratoare, raportarea se face in prima zi lucratoare dupa aceste date.
    d) Sumele transmise reprezentand platile de casa trebuie sa corespunda cu cele din extrasul de cont eliberat de trezorerie la sfarsitul lunii pentru care se face raportarea.
    (2) Raportarile solicitate la alin. (1) lit. b) se vor prezenta potrivit formularului prezentat in anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    (3) Pentru lunile ianuarie, februarie si martie raportarea prevazuta la alin. (1) lit. b) ramane cea comunicata in baza Adresei Ministerului Finantelor Publice nr. 40.361 din 31 ianuarie 2001.

                    p. Ministrul finantelor publice,
                             Maria Manolescu,
                             secretar de stat

    ANEXA 1

    Institutia publica ........................
    Cod*1) ....................................

                                SITUATIE
privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal aprobate pe anul 2001

    Sursa de finantare*2) ...............
    Capitol*1) ..........................

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Cheltuieli cu salariile (mii lei)
    B - contributii pentru asigurari sociale de stat (mii lei)
    C - cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj
        (mii lei)
    D - cheltuieli pentru constituirea Fondului de asigurari sociale de sanatate
        (mii lei)
________________________________________________________________________________
                                        din care:
                          ____________________________________
  Luna       Cheltuieli       contributii aferente              Numar     Castig
             de personal      --------------------              mediu de  mediu
              (mii lei)    A    Total    B   C   D  deplasari,  posturi   lunar
                              (mii lei)             detasari,   ocupate   (lei)
                                                    transferari
                                                     (mii lei)
________________________________________________________________________________
   0          1=2+3+7      2   3=4+5+6   4   5   6      7           8     9=2/8
________________________________________________________________________________
ianuarie
februarie
martie
aprilie
mai
iunie
iulie
august
septembrie
octombrie
noiembrie
decembrie
________________________________________________________________________________
TOTAL:
________________________________________________________________________________
    *1) Se va completa potrivit clasificatiei bugetare.
    *2) Se va completa, dupa caz, cu urmatoarele surse de finantare: bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj.

    NOTA:
    La completarea prezentei situatii ordonatorul principal de credite bugetare va avea in vedere atat aparatul propriu, cat si unitatile subordonate.
    Pentru lunile ianuarie - martie vor fi inscrise sume la nivelul platilor efective, comunicate Ministerului Finantelor Publice in baza Adresei nr. 40.361 din 31 ianuarie 2001.

                         Ordonator principal de credite,
                        .................................

    Intocmit,
    Numele si prenumele ...................
    Telefon (Fax) .........................

    ANEXA 2

    Institutia publica ........................
    Cod .......................................

                                 SITUATIE
privind monitorizarea cheltuielilor de personal finantate de la bugetul*1) ................................. pe luna ............ anul 2001
________________________________________________________________________________
                                                        Plati          Plati
                                                       cumulate       in luna
                                             Program   efectuate     pentru care
                                               2001    in lunile      se face
                                                       anterioare*2) raportarea
________________________________________________________________________________
                  0                  1           2          3            4
________________________________________________________________________________
Capitolul*3) ...
  Cheltuieli de personal          mii lei
   (1+2+3+4+5),
   din acestea:
   1. Cheltuieli cu salariile
      (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6
      +1.7+1.8+1.9)               mii lei
    1.1. Salarii de baza*4)       mii lei
    1.2. Salarii de merit         mii lei
    1.3. Indemnizatii de
         conducere                mii lei
    1.4. Spor de vechime          mii lei
    1.5. Sporuri pentru conditii
         de munca                 mii lei
    1.6. Plati pentru ore
         suplimentare             mii lei
    1.7. Fond de premii           mii lei
    1.8. Alte drepturi salariale
         acordate personalului
         incadrat cu contract de
         munca                    mii lei
    1.9. Drepturi salariale
         acordate personalului
         incadrat pe baza de
         conventii civile         mii lei
   2. Contributii pentru
      asigurari sociale de stat   mii lei
   3. Cheltuieli pentru
      constituirea Fondului
      pentru plata ajutorului
      de somaj                    mii lei
   4. Contributii pentru
      constituirea Fondului de
      asigurari sociale de
      sanatate                    mii lei
   5. Deplasari, detasari,
      transferari                 mii lei
   6. Numar mediu de persoane
      remunerate,
      din care:
    6.1. persoane incadrate pe
         baza de conventii civile
   7. Castigul mediu lunar
      (rd. 1/rd. 6),                lei
      din care:
    7.1. persoane incadrate cu
         conventie civila
         (rd. 1.9/rd. 6.1)          lei
________________________________________________________________________________
    *1) Se va completa in mod distinct, dupa caz, cu bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj.
    *2) Datele trebuie sa corespunda cu cele transmise in col. 3 cumulat cu cele din col. 4 din raportarea anterioara.
    *3) Macheta se completeaza pentru fiecare capitol de cheltuieli, potrivit clasificatiei bugetare.
    *4) Cuprinde si indemnizatiile pentru persoanele care ocupa functii de demnitate publica sau asimilate acestora.

                        Ordonator principal de credite,
                       .................................

    Intocmit,
    Numele si prenumele ...................
    Telefon (Fax) .........................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 733/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 733 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu