E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 4 din actul OUG 82 2000 in legatura cu OUG 24 2000
Articolul 1 din actul OUG 82 2000 modifica articolul 2 din actul Legea 188 1999
Articolul 1 din actul OUG 82 2000 modifica articolul 10 din actul Legea 188 1999
Articolul 1 din actul OUG 82 2000 modifica articolul 11 din actul Legea 188 1999
Articolul 1 din actul OUG 82 2000 modifica articolul 12 din actul Legea 188 1999
Articolul 1 din actul OUG 82 2000 modifica articolul 13 din actul Legea 188 1999
Articolul 1 din actul OUG 82 2000 modifica articolul 14 din actul Legea 188 1999
Articolul 1 din actul OUG 82 2000 modifica articolul 16 din actul Legea 188 1999
Articolul 1 din actul OUG 82 2000 modifica articolul 25 din actul Legea 188 1999
Articolul 1 din actul OUG 82 2000 modifica articolul 30 din actul Legea 188 1999
Articolul 1 din actul OUG 82 2000 modifica articolul 35 din actul Legea 188 1999
Articolul 1 din actul OUG 82 2000 modifica articolul 51 din actul Legea 188 1999
Articolul 1 din actul OUG 82 2000 modifica articolul 54 din actul Legea 188 1999
Articolul 1 din actul OUG 82 2000 modifica articolul 58 din actul Legea 188 1999
Articolul 1 din actul OUG 82 2000 modifica articolul 59 din actul Legea 188 1999
Articolul 1 din actul OUG 82 2000 modifica articolul 60 din actul Legea 188 1999
Articolul 1 din actul OUG 82 2000 modifica articolul 7 din actul Legea 188 1999
Articolul 1 din actul OUG 82 2000 modifica articolul 63 din actul Legea 188 1999
Articolul 1 din actul OUG 82 2000 modifica articolul 64 din actul Legea 188 1999
Articolul 1 din actul OUG 82 2000 modifica articolul 65 din actul Legea 188 1999
Articolul 1 din actul OUG 82 2000 modifica articolul 66 din actul Legea 188 1999
Articolul 1 din actul OUG 82 2000 modifica articolul 89 din actul Legea 188 1999
Articolul 1 din actul OUG 82 2000 modifica articolul 91 din actul Legea 188 1999
Articolul 1 din actul OUG 82 2000 modifica articolul 92 din actul Legea 188 1999
Articolul 1 din actul OUG 82 2000 modifica articolul 96 din actul Legea 188 1999
Articolul 1 din actul OUG 82 2000 modifica articolul 97 din actul Legea 188 1999
Articolul 1 din actul OUG 82 2000 modifica articolul 1 din actul Legea 188 1999
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 82 din 19 iunie 2000

pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 293 din 28 iunie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 600 din 8 decembrie 1999, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Titlul sectiunii a 2-a din capitolul II va avea urmatorul cuprins;
    "Structura carierei functionarilor publici: categorii, clase si grade"
    2. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    Fiecare dintre cele trei categorii ale functiei publice se imparte in trei clase. Clasa este o etapa din cariera functionarului public. Structura ierarhica a claselor este urmatoarea: clasa a III-a, clasa a II-a si clasa I, ca nivel maxim."
    3. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    Fiecare clasa se imparte in trei grade de functionari publici definitivi. Structura ierarhica a gradelor este urmatoarea: gradul 3, gradul 2 si gradul 1, ca nivel maxim."
    4. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    Fiecare grad corespunde unui nivel al salariului de baza din grila de salarizare."
    5. Alineatul (1) al articolului 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    (1) Functionarul public isi pastreaza clasa si gradul avute si atunci cand nu mai detine functia publica din motive neimputabile acestuia. In acest caz Agentia Nationala a Functionarilor Publici ii va asigura functionarului public incadrarea in alta functie publica, in limita posturilor disponibile si potrivit pregatirii lui profesionale."
    6. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    Categoriile, clasele si gradele carierei functionarului public sunt urmatoarele:
______________________________________________________
                               Clase
           ___________________________________________
           Clasa a III-a    Clasa a II-a     Clasa I
Categorii  ___________________________________________
                               Grade
______________________________________________________
    A        3   2   1       3   2   1      3   2   1
    B        3   2   1       3   2   1      3   2   1
    C        3   2   1       3   2   1      3   2   1"
______________________________________________________

    7. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    Functiile publice se identifica prin categoria, clasa si gradul corespunzatoare."
    8. Litera b) a alineatului (1) al articolului 25 va avea urmatorul cuprins:
    "b) documentele privind evaluarea anuala a activitatii acestuia, avansarile in functii, grade, clase sau categorii, precum si sanctiunile disciplinare ce i-au fost aplicate, ordonate cronologic si fara discontinuitati."
    9. Litera b) a alineatului (2) al articolului 30 va avea urmatorul cuprins:
    "b) crearea unei ierarhii a sistemului de salarizare pe categorii, clase si grade, bazate pe evaluarea postului;"
    10. Alineatul (2) al articolului 35 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Pentru motive de sanatate functionarilor publici li se poate aproba, in mod exceptional, schimbarea compartimentului sau autoritatii ori a institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, cu pastrarea clasei si gradului avute. Schimbarea se poate face numai daca functionarul public in cauza este apt profesional sa indeplineasca noile atributii ce ii revin."
    11. Articolul 51 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 51
    (1) Persoanele care au ocupat functii de demnitate publica alese sau numite ori functii asimilate acestora, potrivit legii, precum si cele care au detinut functii de specialitate in afara autoritatilor sau institutiilor publice pot fi numite, in urma concursului, in functii publice definitive. Aceste persoane vor fi numite in categoria corespunzatoare studiilor absolvite, in clasa si gradul corespunzatoare vechimii in functia de demnitate publica sau de specialitate, la care se adauga, daca este cazul, vechimea in functii publice detinute anterior.
    (2) Persoanele care revin in corpul functionarilor publici dupa parasirea acestuia pentru motive care nu le sunt imputabile vor fi incadrate in clasa si gradul dobandite anterior, la care se pot adauga, prin examen organizat de Agentia Nationala a Functionarilor Publici, clasele si gradele corespunzatoare timpului lucrat in alte sectoare."
    12. Alineatul (1) al articolului 54 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 54
    (1) La terminarea perioadei de stagiu, pe baza rezultatului evaluarii realizate potrivit art. 53 alin. (3), functionarul public debutant este numit functionar public definitiv clasa a III-a, gradul 3, in categoria corespunzatoare nivelului de studii absolvite sau este obligat sa repete, o singura data, perioada de stagiu. In raport cu rezultatul evaluarii realizate dupa repetarea perioadei de stagiu, functionarul public debutant este numit functionar public definitiv sau este eliberat din functia publica pentru incompetenta profesionala."
    13. Alineatul (1) al articolului 58 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 58
    (1) Functionarii publici, cu exceptia functionarilor publici civili din ministerele si institutiile centrale privind apararea nationala, ordinea publica si siguranta nationala, pot fi alesi sau numiti pentru exercitarea unei functii de demnitate publica. Pe durata exercitarii functiei de demnitate publica ei sunt suspendati din functia publica pe care o detin si isi pastreaza clasa si gradul avute."
    14. Alineatul (2) al articolului 59 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Evaluarea activitatii functionarilor publici se face tinand seama de criteriile de performanta pe baza carora se definesc clasele si gradele existente in cadrul aceleiasi categorii."
    15. Alineatul (1) al articolului 60 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 60
    (1) La inceputul anului conducatorii de compartimente vor comunica in scris fiecarui functionar public criteriile de performanta stabilite de Agentia Nationala a Functionarilor Publici, corespunzatoare categoriei, clasei si gradului functiei publice ocupate de acesta."
    16. Titlul sectiunii a 2-a din capitolul VII va avea urmatorul cuprins:
    "Avansarea in grade, clase si categorii"
    17. Articolul 63 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 63
    In cariera profesionala functionarul public beneficiaza, in urma rezultatelor obtinute la evaluarea performantelor profesionale individuale, de dreptul de a avansa in grad, clasa sau in categorie in urma dobandirii unei diplome de studii de nivel superior celei avute."
    18. Articolul 64 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 64
    (1) Avansarea in gradul urmator se face in cadrul aceleiasi clase.
    (2) Functionarii publici avanseaza in grad daca au o vechime de minimum 2 ani in gradul din care sunt avansati si daca au obtinut la evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale, 2 ani consecutivi, cel putin calificativul <<bun>>.
    (3) In mod exceptional functionarii publici care au obtinut la evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale calificativul <<exceptional>> avanseaza in grad daca au o vechime de minimum un an in gradul din care sunt avansati."
    19. Alineatul (1) al articolului 65 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 65
    (1) Avansarea cu un grad in clasa urmatoare se face de la gradul 1 al unei clase la gradul 3 al clasei imediat superioare."
    20. Articolul 66 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 66
    (1) Pot beneficia de avansarea in clasa numai functionarii publici inscrisi in tabelul de avansari, care se intocmeste si se completeaza anual in fiecare autoritate sau institutie publica.
    (2) Pentru a fi inscrisi pe tabelul de avansari functionarii publici trebuie sa fi obtinut la evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale, in ultimii 2 ani consecutivi premergatori inscrierii, calificativul <<exceptional>>.
    (3) In mod exceptional functionarii publici care la promovarea gradelor clasei a III-a si a primului grad al clasei a II-a au obtinut calificativul <<exceptional>> pot fi inscrisi in tabelul de avansari, in vederea avansarii directe in gradul 3 al clasei I.
    (4) Avansarile in clasa se fac in ordinea inscrierii pe tabelul de avansari, in cadrul numarului de posturi vacante, fara a se depasi numarul maxim de titulari pentru fiecare clasa stabilit in conditiile prezentei legi.
    (5) Numarul maxim de titulari pentru fiecare clasa, in raport cu efectivul total al functionarilor publici din cadrul fiecarei autoritati sau institutii publice, se stabileste anual prin hotarare a Guvernului sau, dupa caz, a consiliului judetean ori local.
    (6) Avansarile aprobate de autoritatile sau institutiile publice vor fi comunicate in termen de 30 de zile Agentiei Nationale a Functionarilor Publici."
    21. Litera e) a articolului 89 va avea urmatorul cuprins:
    "e) pensionarea potrivit legii ori cand nu mai este necesara mentinerea in activitate a functionarului public pensionat reincadrat."
    22. Alineatul (2) al articolului 91 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Transferul in interesul serviciului se poate face numai cu acordul scris al functionarului public transferat. In acest caz functionarul public isi pastreaza clasa si gradul dobandite anterior."
    23. Litera c) a articolului 92 va avea urmatorul cuprins:
    "c) pentru incompetenta profesionala, in conditiile prevazute de dispozitiile art. 54 alin. (1) sau, dupa caz, ale art. 62 alin. (2);"
    24. Articolul 92 se completeaza cu litera e) cu urmatorul cuprins:
    "e) nu mai indeplineste una dintre conditiile prevazute la art. 6 lit. a), d) - g)."
    25. Articolul 96 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 96
    La incetarea raporturilor de serviciu in conditiile art. 89 lit. a) - e) functionarul public are indatorirea sa predea lucrarile si bunurile care i-au fost incredintate in vederea exercitarii atributiilor de serviciu."
    26. Alineatele (1) si (2) ale articolului 97 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 97
    (1) Functionarii incadrati pe perioada nedeterminata in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice vor fi numiti in functiile publice corespunzatoare posturilor pe care le ocupa, cu respectarea dispozitiilor prezentei legi, pana la data de 31 iulie 2000.
    (2) Functionarii care ocupa o functie publica de conducere intr-o autoritate sau institutie publica vor sustine un examen de atestare pe post. Conditiile de desfasurare a examenului de atestare se stabilesc prin hotarare a Guvernului."
    27. Anexa se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 2
    In termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Agentia Nationala a Functionarilor Publici si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale vor elabora, cu avizul Ministerului Functiei Publice si al Ministerului Finantelor, proiectul de lege privind salarizarea functionarilor publici.
    Art. 3
    Pana la data intrarii in vigoare a legii privind salarizarea functionarilor publici salarizarea acestora se va face potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu exceptia functiilor publice prevazute la poz. 1 - 6 din cap. I al anexei la Legea nr. 188/1999, la care se aplica prevederile Legii nr. 154/1998.
    Art. 4
    La stabilirea functiilor publice pentru fiecare autoritate sau institutie publica, potrivit art. 22 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, se va realiza si echivalarea dintre functiile publice respective pe grade si clase si functiile de specialitate pe grade si trepte profesionale prevazute in anexele la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000, dupa cum urmeaza:
    a) primele 4 grade, respectiv clasa I - gradele 1 - 3 si clasa a II-a - gradul 1, ale functiilor publice prevazute la cap. II lit. B, cap. III lit. B si cap. IV lit. B din anexa la Legea nr. 188/1999 se echivaleaza cu gradele IA - III, respectiv treptele IA - III, dupa caz, prevazute in anexa nr. I si la cap. I din anexa nr. II la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000;
    b) urmatoarele 5 grade, respectiv clasa a II-a - gradele 2 - 3 si clasa a III-a - gradele 1 - 3, ale functiilor publice prevazute la cap. II lit. B, cap. III lit. B si cap. IV lit. B din anexa la Legea nr. 188/1999 se echivaleaza cu gradul IV, respectiv treapta IV, dupa caz, prevazuta in anexa nr. I si la cap. I din anexa nr. II la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000;
    c) gradul de debutant prevazut in anexa la Legea nr. 188/1999 se echivaleaza cu gradul de debutant prevazut in anexa nr. I si la cap. I din anexa nr. II la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000;
    d) pentru functiile de specialitate fara grade si trepte profesionale, prevazute la cap. II lit. B din anexa nr. I la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000, echivalarea se va realiza in raport cu functiile ocupate, cu nivelul incadrarii in aceste functii si cu rezultatul evaluarii performantelor profesionale individuale, pe baza normelor aprobate potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 154/1998.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Presedintele Agentiei Nationale
                       a Functionarilor Publici,
                       Ludovic Orban,
                       secretar de stat

                       p. Ministrul functiei publice,
                       Marian Parjol,
                       secretar de stat

                       Ministru de stat,
                       presedintele Consiliului de
                       Coordonare Economico-Financiara,
                       Mircea Ciumara

                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Smaranda Dobrescu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                              LISTA
                   cuprinzand functiile publice

    I. Aparatul Guvernului si al Parlamentului

                  A. Functii publice de conducere

    1. Secretar general al Guvernului
    2. Secretar general al Senatului
    3. Secretar general al Camerei Deputatilor
    4. Secretar general adjunct al Guvernului
    5. Secretar general adjunct al Senatului
    6. Secretar general adjunct al Camerei Deputatilor
    7. Sef departament
    8. Director general
    9. Director
   10. Director adjunct
   11. Contabil-sef
   12. Sef sector
   13. Sef serviciu
   14. Sef birou


                            B. Functii publice de executie

    1. Consilier                     Categoria A  Clasa I        Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
    2. Expert                        Categoria A  Clasa a II-a   Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                  Clasa a III-a  Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                                 Debutant
    3. Consilier juridic             Categoria A  Clasa I        Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                  Clasa a II-a   Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                  Clasa a III-a  Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                                 Debutant
    4. Auditor                       Categoria A  Clasa I        Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                  Clasa a II-a   Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                  Clasa a III-a  Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
    5. Referent de specialitate      Categoria B  Clasa I        Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                  Clasa a II-a   Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                  Clasa a III-a  Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                                 Debutant
    6. Referent                      Categoria C  Clasa I        Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                  Clasa a II-a   Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                  Clasa a III-a  Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                                 Debutant

    II. Aparatul propriu al ministerelor si al celorlalte organe ale administratiei publice centrale de specialitate

                  A. Functii publice de conducere

    1. Secretar general
    2. Secretar general adjunct
    3. Comisar general
    4. Sef de departament
    5. Director general
    6. Inspector de stat sef
    7. Inspector general de stat
    8. Director general adjunct
    9. Inspector de stat sef adjunct
   10. Inspector general de stat adjunct
   11. Comisar general adjunct
   12. Director
   13. Inspector-sef
   14. Director adjunct
   15. Inspector-sef adjunct
   16. Contabil-sef
   17. Sef sector
   18. Comisar-sef divizie
   19. Sef serviciu
   20. Sef birou

                  B. Functii publice de executie

    1. Consilier                     Categoria A  Clasa I        Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
    2. Expert                        Categoria A  Clasa a II-a   Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                  Clasa a III-a  Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                                 Debutant
    3. Inspector de specialitate     Categoria A  Clasa a II-a   Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                  Clasa a III-a  Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                                 Debutant
    4. Consilier juridic             Categoria A  Clasa I        Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                  Clasa a II-a   Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                  Clasa a III-a  Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                                 Debutant
    5. Auditor                       Categoria A  Clasa I        Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                  Clasa a II-a   Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                  Clasa a III-a  Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
    6. Referent de specialitate      Categoria B  Clasa I        Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                  Clasa a II-a   Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                  Clasa a III-a  Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                                 Debutant
    7. Referent                      Categoria C  Clasa I        Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                  Clasa a II-a   Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                  Clasa a III-a  Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                                 Debutant
    8. Comisar                       Categoria A  Clasa I        Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                  Clasa a II-a   Gradul 1
                                                                 Debutant
                                     Categoria B  Clasa I        Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                  Clasa a II-a   Gradul 1
                                                                 Debutant
                                     Categoria C  Clasa I        Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                  Clasa a II-a   Gradul 1
                                                                 Debutant

    III. Aparatul propriu al prefecturilor, serviciile descentralizate ale ministerelor si ale altor organe ale administratiei publice centrale de specialitate din unitatile administrativ-teritoriale

                  A. Functii publice de conducere

    1. Secretarul general al prefecturii
    2. Director general
    3. Inspector-sef
    4. Director general adjunct
    5. Inspector-sef adjunct
    6. Director
    7. Director adjunct
    8. Contabil-sef
    9. Comisar-sef sectie
   10. Comisar-sef sectie adjunct
   11. Comisar-sef sectie divizie
   12. Sef serviciu
   13. Sef birou

                  B. Functii publice de executie

    1. Consilier                     Categoria A  Clasa I        Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
    2. Expert                        Categoria A  Clasa a II-a   Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                  Clasa a III-a  Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                                 Debutant
    3. Inspector de specialitate     Categoria A  Clasa a II-a   Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                  Clasa a III-a  Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                                 Debutant
    4. Consilier juridic             Categoria A  Clasa I        Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                  Clasa a II-a   Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                  Clasa a III-a  Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                                 Debutant
    5. Auditor                       Categoria A  Clasa I        Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                  Clasa a II-a   Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                  Clasa a III-a  Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
    6. Inspector de munca            Categoria A  Clasa I        Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                  Clasa a II-a   Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                  Clasa a III-a  Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                                 Debutant
    7. Referent de specialitate      Categoria B  Clasa I        Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                  Clasa a II-a   Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                  Clasa a III-a  Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                                 Debutant
    8. Inspector                     Categoria C  Clasa I        Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                  Clasa a II-a   Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                  Clasa a III-a  Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                                 Debutant
    9. Referent                      Categoria C  Clasa I        Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                  Clasa a II-a   Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                  Clasa a III-a  Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                                 Debutant
   10. Comisar                       Categoria A  Clasa I        Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                  Clasa a II-a   Gradul 1
                                                                 Debutant
                                     Categoria B  Clasa I        Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                  Clasa a II-a   Gradul 1
                                                                 Debutant
                                     Categoria C  Clasa I        Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                  Clasa a II-a   Gradul 1
                                                                 Debutant

    IV. Aparatul propriu al autoritatilor administratiei publice locale

                  A. Functii publice de conducere

    1. Secretarul judetului si municipiului Bucuresti
    2. Secretarul municipiului, sectorului municipiului Bucuresti, orasului si comunei
    3. Sef departament
    4. Arhitect-sef
    5. Director general
    6. Director general adjunct
    7. Director
    8. Director adjunct
    9. Contabil-sef
   10. Sef serviciu
   11. Sef birou

                  B. Functii publice de executie

    1. Consilier                     Categoria A  Clasa I        Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
    2. Expert                        Categoria A  Clasa a II-a   Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                  Clasa a III-a  Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                                 Debutant
    3. Inspector de specialitate     Categoria A  Clasa a II-a   Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                  Clasa a III-a  Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                                 Debutant
    4. Consilier juridic             Categoria A  Clasa I        Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                  Clasa a II-a   Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                  Clasa a III-a  Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                                 Debutant
    5. Auditor                       Categoria A  Clasa I        Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                  Clasa a II-a   Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                  Clasa a III-a  Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
    6. Referent de specialitate      Categoria B  Clasa I        Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                  Clasa a II-a   Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                  Clasa a III-a  Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                                 Debutant
 7. Inspector                        Categoria C  Clasa I        Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                  Clasa a II-a   Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                  Clasa a III-a  Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                                 Debutant
 8. Referent                         Categoria C  Clasa I        Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                  Clasa a II-a   Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                  Clasa a III-a  Gradul 1
                                                                 Gradul 2
                                                                 Gradul 3
                                                                 Debutant

    NOTA:
    1. Functiile publice specifice unor autoritati sau institutii publice centrale ori unor institutii subordonate acestora se stabilesc de conducatorii autoritatilor sau institutiilor respective, cu acordul autoritatilor ierarhic superioare si cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
    2. Functiile publice specifice din aparatul propriu al prefecturilor se stabilesc prin ordin al prefectului, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
    3. Functiile publice specifice din aparatul propriu al autoritatilor administratiei publice locale se stabilesc, la propunerea presedintelui consiliului judetean sau, dupa caz, a primarului, prin hotarare a consiliului judetean sau, dupa caz, local si cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
    4. Dispozitiile prezentei legi referitoare la consilierii juridici le sunt aplicabile acestora pana la adoptarea statutului propriu al acestei categorii profesionale.SmartCity5

COMENTARII la OUG 82/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 82 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu