E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 7 din actul OUG 191 2002 modificat de OUG 106 2004
Articolul 1 din actul OUG 191 2002 modificat de articolul 1 din actul OUG 107 2004
Articolul 5 din actul OUG 191 2002 in legatura cu Ordin 4847 2004
OUG 191 2002 in legatura cu articolul 1 din actul Legea 102 2004
Articolul 7 din actul OUG 191 2002 modificat de articolul 19 din actul OUG 11 2004
Articolul 5 din actul OUG 191 2002 modificat de OUG 6 2004
Articolul 1 din actul OUG 191 2002 modificat de articolul 16 din actul OUG 123 2003
Articolul 4 din actul OUG 191 2002 modificat de articolul 17 din actul OUG 123 2003
Articolul 6 din actul OUG 191 2002 modificat de articolul 17 din actul OUG 123 2003
Articolul 4 din actul OUG 191 2002 modificat de articolul 18 din actul OUG 123 2003
OUG 191 2002 aprobat de Legea 220 2003
Articolul 7 din actul OUG 191 2002 modificat de Legea 220 2003
Articolul 10 din actul OUG 191 2002 modificat de Legea 220 2003
Articolul 14 din actul OUG 191 2002 modificat de Legea 220 2003
Articolul 1 din actul OUG 191 2002 modificat de Legea 220 2003
Articolul 2 din actul OUG 191 2002 modificat de Legea 220 2003
Articolul 7 din actul OUG 191 2002 modificat de Rectificare 191 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 191 din 12 decembrie 2002

privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 951 din 24 decembrie 2002


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    (1) In anul 2003, salariile personalului contractual din sectorul bugetar stabilite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobata prin Legea nr. 383/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si indemnizatiile personalului care ocupa functii de demnitate publica, stabilite potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, cu modificarile ulterioare, avute la 31 decembrie 2002, se majoreaza in doua etape, astfel:
    a) cu 6% incepand cu data de 1 ianuarie 2003;
    b) cu 9% incepand cu data de 1 octombrie 2003 fata de nivelul din luna septembrie.
    (2) Pentru personalul contractual din sectorul bugetar, salarizat potrivit anexei nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000, salariile de baza avute se majoreaza in doua etape, astfel:
    a) cu 3% incepand cu data de 1 ianuarie 2003;
    b) cu 4,5% incepand cu data de 1 octombrie 2003 fata de nivelul din luna septembrie.
    Art. 2
    (1) In aplicarea prevederilor art. 1 alin. (1), limita minima si limita maxima a salariilor de baza prevazute in anexele la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000, aprobata prin Legea nr. 383/2001, astfel cum au fost majorate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 42/2001 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2001 personalului din sectorul bugetar, aprobata si modificata prin Legea nr. 387/2001, si prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 187/2001 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar in anul 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 342/2002, se majoreaza incepand cu data de 1 ianuarie 2003 cu 6% si incepand cu data de 1 octombrie 2003 cu 9% .
    (2) In aplicarea prevederilor art. 1 alin. (2) limita maxima se majoreaza incepand cu data de 1 ianuarie 2003 cu 3% si incepand cu data de 1 octombrie 2003 cu 4,5% .
    (3) Prevederile alin. (1) si alin. (2) se aplica si pentru personalul la care este stabilit un singur nivel al salariului de baza.
    Art. 3
    (1) Salariile de baza majorate potrivit art. 2 sunt prevazute in anexele nr. Ia - VIa, pentru perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2003, si in anexele nr. Ib - VIb, pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2003, la prezenta ordonanta de urgenta.
    (2) Indemnizatiile persoanelor care ocupa functii de demnitate publica alese si numite, precum si ale celor care ocupa functii asimilate cu functii de demnitate publica sunt prevazute in anexele nr. VII/1a, VII/2a si VIIIa, pentru perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2003, si, respectiv, in anexele nr. VII/1b, VII/2b si VIIIb, pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2003, la prezenta ordonanta de urgenta.
    (3) In salariile de baza corespunzatoare limitei maxime, precum si in cele corespunzatoare unui singur nivel, prevazute in anexele la prezenta ordonanta de urgenta, este inclusa si majorarea de pana la 8,29%, acordata potrivit Hotararii Guvernului nr. 403/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 183 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
    Art. 4
    (1) Salariile de baza individuale, care se situeaza intre limitele prevazute in anexele la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000, aprobata prin Legea nr. 383/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, avute la data aplicarii prezentei ordonante de urgenta, vor fi majorate incepand cu data de 1 ianuarie 2003 cu 6% si incepand cu data de 1 octombrie 2003 cu 9% fata de nivelul din luna septembrie, iar pentru personalul salarizat potrivit anexei nr. I la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000, aprobata prin Legea nr. 383/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, cu 3% incepand cu data de 1 ianuarie 2003 si cu 4,5% incepand cu data de 1 octombrie 2003.
    (2) In cazul in care salariul de baza majorat cu 6% de la 1 ianuarie 2003 se situeaza sub limita minima stabilita in anexele la prezenta ordonanta de urgenta, se acorda salariul de baza prevazut pentru limita minima.
    Art. 5
    (1) In anul 2003, personalul salarizat intre limitele prevazute in anexele la prezenta ordonanta de urgenta poate beneficia, pe langa cresterile salariale acordate potrivit art. 1, si de o crestere salariata prin evaluarea performantelor profesionale individuale realizate in anul 2002, cu incadrarea in nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile prevazute de lege pentru anul 2003.
    (2) Evaluarea performantelor profesionale individuale se va desfasura pana la finele lunii mai 2003.
    Art. 6
    Salariile de baza calculate potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta vor fi rotunjite din 1.000 in 1.000 lei in favoarea salariatului.
    Art. 7
    (1) Promovarea personalului in anul 2003, in conditiile legii, se poate face numai pe un post vacant de natura celui pe care urmeaza sa fie promovata persoana si cu incadrarea in nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile.
    (2) Promovarea in conditiile legii a persoanelor incadrate pe functia de debutant, precum si a celor care au absolvit studii de nivel superior in specialitatea in care isi desfasoara activitatea se face prin transformarea postului pe care acestea sunt incadrate intr-un post de nivel superior.
    Art. 8
    Absolventii invatamantului superior de lunga sau de scurta durata, care la data trecerii pe functia corespunzatoare studiilor absolvite erau incadrati pe functii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului in care au absolvit studiile universitare, se incadreaza la gradul profesional corespunzator studiilor absolvite, la care se asigura o crestere de pana la 20% a salariului de baza avut.
    Art. 9
    In vederea stabilirii salariului de baza, in termen de 15 zile de la reluarea activitatii, persoanele angajate in sectorul bugetar aflate in concediu platit pentru ingrijirea copiilor in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, potrivit legii, persoanele angajate care nu au prestat activitate in ultimele 12 luni fiind in concediu medical sau in concediu fara plata, potrivit legii, precum si persoanele angajate din institutiile publice ale caror contracte individuale de munca sunt suspendate si persoanele care revin in functia publica din care au fost suspendate, in conditiile legii, vor fi evaluate prin examenul de testare a cunostintelor profesionale avute, organizat in acest scop de angajator:
    a) cu persoanele care promoveaza acest examen se va proceda in acelasi mod ca si in cazul persoanelor angajate prin concurs;
    b) persoanelor care nu promoveaza acest examen li se atribuie salariul avut anterior sau, dupa caz, salariul minim al functiei avute anterior.
    Art. 10
    Ordonatorii principali de credite pot aproba, o data pe trimestru, in limita numarului maxim de posturi prevazut in anexele la Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 si cu incadrarea in nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile, numai pentru posturile vacante, utilizarea unui numar mai mare de posturi de nivel inferior, prin reducerea corespunzatoare a unui numar de posturi de nivel superior, precum si modificarea in ceea ce priveste calitatea acestor posturi, de functionar public sau contractual, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
    Art. 11
    (1) Pentru rezultate deosebite obtinute in activitatea desfasurata, ordonatorul de credite poate acorda, in limita a 15% din numarul total al personalului contractual prevazut in statul de functii, un salariu de merit lunar de pana la 15% din salariul de baza, care face parte din acesta si care constituie baza de calcul pentru sporuri si alte drepturi care se acorda in raport cu salariul de baza. Salariile de merit se vor acorda personalului incadrat pe functii de executie in proportie de doua treimi din numarul total stabilit in conditiile prezentului alineat. Ordonatorii principali de credite care au in subordine unitati bugetare cu un numar redus de posturi pot aproba ca incadrarea in numarul maxim de beneficiari de salariu de merit si in proportiile stabilite pentru functiile de executie sa se faca la nivelul unitatilor respective luate impreuna. Repartizarea numarului de beneficiari de salariu de merit pe unitatile luate in calcul, in acest caz, se face de catre ordonatorul principal de credite.
    (2) Personalul care beneficiaza de salariu de merit se stabileste o data pe an, dupa aprobarea bugetelor anuale, pe baza rezultatelor obtinute in activitatea desfasurata in anul precedent, apreciata conform criteriilor elaborate de ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor.
    (3) Pentru personalul contractual nou-angajat, salariul de merit se poate acorda dupa o perioada de cel putin 6 luni de la angajare.
    (4) Personalul incadrat ca debutant nu poate beneficia de salariu de merit pe perioada respectiva.
    (5) Personalul cu indemnizatie lunara ca unica forma de remunerare a activitatii nu se cuprinde in numarul total de posturi in vederea determinarii numarului de beneficiari ai salariului de merit.
    Art. 12
    (1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare in limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, cu incadrare in fondurile aprobate anual prin buget cu aceasta destinatie. Premiile se pot acorda in cursul anului salariatilor care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate in activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate in lunile urmatoare, in cadrul aceluiasi an bugetar.
    (2) In cazurile in care se realizeaza economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, ordonatorii principali de credite pot aproba acordarea de premii in cursul anului, din economiile realizate, in limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevazute in bugetul aprobat, pentru personalul contractual din aparatul propriu si din unitatile subordonate, fara a depasi valoarea economiilor realizate.
    (3) Premiile individuale se stabilesc de catre ordonatorii de credite, in limita sumelor alocate cu aceasta destinatie de catre ordonatorii principali de credite, cu avizul organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, cu avizul reprezentantilor salariatilor, acolo unde nu sunt astfel de organizatii sindicale.
    Art. 13
    Personalul din sectorul bugetar necuprins in prezenta ordonanta de urgenta, salarizat potrivit legilor speciale, va beneficia de cresteri salariate in anul 2003 prin modificarea in mod corespunzator a prevederilor din actele normative respective.
    Art. 14
    (1) Anexele nr. Ia, IIa, IIIa, IV/1a - IV/11a, V/1a, V/2a, VI/1a si VI/2a*) la prezenta ordonanta de urgenta modifica si inlocuiesc, incepand cu data de 1 ianuarie 2003 si pana la 30 septembrie 2003, anexele nr. l, II, III/3, IV/1 - IV/11, V/1, V/2, VI/1, VI/2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000, aprobata prin Legea nr. 383/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Anexele nr. VII/1a, VII/2a si VIIIa*) la prezenta ordonanta de urgenta modifica si inlocuiesc, incepand cu data de 1 ianuarie 2003 si pana la 30 septembrie 2003, anexele nr. II/1, II/2 si III la Legea nr. 154/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Anexele nr. Ib, IIb, IIIb, IV/1b - IV/11b, V/1b, V/2b, VI/1b si VI/2b*) la prezenta ordonanta de urgenta modifica si inlocuiesc, incepand cu data de 1 octombrie 2003 si pana la 31 decembrie 2003, anexele nr. Ia, IIa, IIIa, IV/1a - IV/11a, V/1a, V/2a, VI/1a si VI/2a din aceeasi ordonanta.
    (4) Anexele nr. VII/1b, VII/2b si VIIIb*) la prezenta ordonanta de urgenta modifica si inlocuiesc, incepand cu data de 1 octombrie 2003 si pana la 31 decembrie 2003, anexele nr. VII/1a, VII/2a si VIIIa.
------------
    *) Anexele nr. Ia, IIa, IIIa, IV/1a - IV/11a, V/1a, V/2a, VI/1a, VI/2a, VII/1a, VII/2a, VIIIa, Ib, IIb, IIIb, IV/1b - IV/11b, V/1b, V/2b, VI/1b, VI/2b, VII/1b, VII/2b si VIIIb sunt reproduse in facsimil.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1a
    (valabil la 01.01.2003)

                ADMINISTRATIA PUBLICA CENTRALA DE SPECIALITATE
(ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile Administratiei Prezidentiale*1), aparatul de lucru al Guvernului si aparatul Parlamentului Romaniei)

    *1) Administratia Prezidentiala poate aplica pentru salariatii sai, prin analogie, prevederile legale in vigoare, referitoare la sporuri, indiferent de natura lor. Ordonatorul principal de credite va stabili, in mod concret, salariatii care urmeaza sa beneficieze de sporuri, cuantumul acestora, precum si conditiile de acordare, cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate prin buget.

    I. Salarii de baza pentru functii de specialitate*)

    A. Functii de conducere
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor
________________________________________________________________________________
  1. Secretar general                             S             16.375.000
  2. Secretar general adjunct                     S             14.740.000
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    Se utilizeaza in ministere si in alte organe centrale de specialitate.

    B. Functii de executie ________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                             minim      maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale
  1. Consilier, expert, inspector de
     specialitate, revizor contabil;
     gradul IA                                    S        3.400.000   8.112.000
  2. Consilier, expert, inspector de
     specialitate, revizor contabil; gradul I     S        3.100.000   7.095.000
  3. Consilier, expert, inspector de
     specialitate, revizor contabil;
     gradul II                                    S        2.850.000   6.427.000
  4. Referent de specialitate, inspector de
     specialitate, revizor contabil;
     gradul III                                   S        2.750.000   5.761.000
  5. Referent de specialitate, inspector de
     specialitate, revizor contabil;
     gradul IV                                    S        2.700.000   5.177.000
  6. Referent, inspector, revizor contabil;
     debutant                                     S        2.650.000       -
  7. Tehnician-economist, secretar superior,
     referent, interpret relatii, interpret
     profesional, subinginer; gradul IA          SSD       2.800.000   7.095.000
  8. Tehnician-economist, secretar superior,
     referent, interpret relatii, interpret
     profesional, subinginer; gradul I           SSD       2.750.000   5.761.000
  9. Tehnician-economist, secretar superior,
     referent, interpret relatii, interpret
     profesional, subinginer; gradul II          SSD       2.700.000   5.177.000
 10. Tehnician-economist, secretar superior,
     referent, interpret relatii, interpret
     profesional, subinginer; gradul III         SSD       2.650.000   4.676.000
 11. Tehnician-economist, secretar superior,
     referent, interpret relatii, interpret
     profesional, subinginer; debutant           SSD       2.600.000       -

     b) Functii de executie pe grade profesionale din serviciile de contencios
 12. Consilier juridic gradul IA                  S        3.400.000   8.112.000
 13. Consilier juridic, gradul I                  S        3.100.000   7.095.000
 14. Consilier juridic gradul II                  S        2.850.000   6.427.000
 15. Consilier juridic gradul III                 S        2.750.000   5.761.000
 16. Consilier juridic gradul IV                  S        2.700.000   5.177.000
 17. Consilier juridic debutant                   S        2.650.000       -

     c) Functii de executie pe trepte profesionale
 18. Referent IA                                  M       2.800.000    4.131.000
 19. Referent I                                   M       2.750.000    3.593.000
 20. Referent II                                  M       2.700.000    3.341.000
 21. Referent III                                 M       2.650.000    2.926.000
 22. Referent IV                                  M       2.600.000    2.672.000
 23. Referent debutant                            M       2.550.000        -
________________________________________________________________________________
    *) Functiile prevazute in cap. I. B se utilizeaza pentru salarizarea functiilor de alta specialitate decat cele specifice din cadrul altor institutii centrale, precum si pentru salarizarea personalului din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor judetene si al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu exceptia secretarilor prevazuti la cap. II din Anexa nr. IIa.

    II. Salarii de baza pentru functii de de conducere si de executie de specialitate specifice serviciilor Parlamentului, Administratiei Prezidentiale*1), Guvernului, Curtii Supreme de Justitie, Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, Curtii Constitutionale, Consiliului Legislativ, Avocatului Poporului si Curtii de Conturi

    *1) Administratia Prezidentiala poate aplica pentru salariatii sai, prin analogie, prevederile legale in vigoare, referitoare la sporuri, indiferent de natura lor. Ordonatorul principal de credite va stabili, in mod concret, salariatii care urmeaza sa beneficieze de sporuri, cuantumul acestora, precum si conditiile de acordare, cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate prin buget.

     A. Functii de conducere specifice
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor
________________________________________________________________________________
  1. Sef departament, director general            S            16.375.000
________________________________________________________________________________

    B. Functii de executie de specialitate specifice
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia*)                      Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                             minim      maxim
________________________________________________________________________________
  2. Sef birou senatorial, sef cabinet            S        3.100.000   7.095.000
  3. Sef birou senatorial, stenodactilograf,
     sef cabinet, referent                       SSD       2.600.000   5.927.000
  4. Sef birou senatorial, stenodactilograf,
     sef cabinet, referent                        M        2.550.000   5.177.000
  5. Sef birou senatorial, stenodactilograf,
     sef cabinet, referent                        PL       2.550.000   5.927.000
  6. Director de cabinet                          S        5.263.000  12.684.000
  7. Consilier                                    S        5.263.000  12.684.000
  8. Expert                                       S        5.100.000  11.600.000
  9. Consultant                                   S        3.486.000   7.930.000
 10. Secretar cabinet, secretar dactilograf       M        2.550.000   4.342.000
________________________________________________________________________________
    *) Se utilizeaza si pentru cabinetul demnitarului.

    III. Functii specifice unor ministere

    1. MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    a) Functii specifice din aparatul propriu si din unitatile teritoriale

    Garda financiara - personal militarizat
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor
________________________________________________________________________________
  1. Comisar general                              S            14.904.000
________________________________________________________________________________

    Functii de executie
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                             minim      maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale
  1. Comisar principal IA                         S        3.400.000   8.112.000
  2. Comisar principal I                          S        3.100.000   7.095.000
  3. Comisar principal II                         S        2.850.000   6.262.000
  4. Comisar principal III                        S        2.750.000   5.761.000
  5. Comisar principal IV                         S        2.700.000   5.593.000
  6. Comisar debutant                             S        2.650.000       -
  7. Comisar principal I                         SSD       2.750.000   6.427.000
  8. Comisar principal II                        SSD       2.700.000   5.761.000
  9. Comisar principal III                       SSD       2.650.000   5.177.000
 10. Comisar debutant                            SSD       2.600.000       -

     b) Functii de executie pe trepte profesionale
 11. Comisar IA                                   M        2.800.000   4.342.000
 12. Comisar I                                    M        2.700.000   3.841.000
 13. Comisar II                                   M        2.650.000   3.508.000
 14. Comisar III                                  M        2.600.000   3.175.000
 15. Comisar debutant                             M        2.550.000       -
________________________________________________________________________________

    Audit intern
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                             minim      maxim
________________________________________________________________________________
  1. Auditor - ofiter                             S        7.900.000  11.641.000
  2. Auditor - expert                             S        5.500.000   9.139.000
  3. Auditor - inspector                          S        3.900.000   7.470.000
  4. Auditor - asistent                           S        3.100.000   6.637.000
________________________________________________________________________________

    b) Functii specifice din serviciile publice descentralizate.

    Functii de executie pe trepte profesionale specifice unitatilor subordonate Ministerului Finantelor Publice
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                            minim       maxim
________________________________________________________________________________
  1. Casier trezorier I                           M        2.650.000   3.341.000
  2. Casier trezorier II; agent fiscal,
     operator rol, numarator bani; I             M; G      2.600.000   2.926.000
  3. Casier trezorier, agent fiscal, operator
     rol, numarator bani; debutant               M; G      2.550.000       -
________________________________________________________________________________

    2. MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                            minim       maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale
  1. Ministru consilier                           S       3.400.000 13.017.000*)
  2. Consilier economic                           S       3.200.000    7.095.000
  3. Secretar economic I                          S       2.900.000    6.428.000
  4. Secretar economic II                         S       2.700.000    5.761.000
  5. Secretar economic III                        S       2.650.000    5.177.000
________________________________________________________________________________
    *) Cuprinde si indemnizatia de conducere.

     b) Functii de executie pe trepte profesionale
  1. Referent transmitere I                       M        2.700.000   3.593.000
  2. Referent transmitere II                      M        2.650.000   3.258.000
  3. Referent transmitere III                     M        2.600.000   2.926.000
  4. Referent debutant                            M        2.550.000       -
________________________________________________________________________________

    3. MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI

    Functii de executie
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                            minim       maxim
________________________________________________________________________________
     Functii de executie pe grade profesionale
  1. Instructor sportiv, referent sportiv;
     gradul I                                    SSD       2.750.000   5.761.000
  2. Instructor sportiv, referent sportiv;
     gradul II                                   SSD       2.700.000   5.177.000
  3. Instructor sportiv, referent sportiv;
     gradul III                                  SSD       2.650.000   4.676.000
  4. Instructor sportiv, referent sportiv;
     debutant                                    SSD       2.600.000       -
________________________________________________________________________________

    4. MINISTERUL DE INTERNE

    Functii specifice Arhivelor Nationale
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                            minim       maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale
  1. Arhivist gradul IA                           S        3.400.000   8.081.000
  2. Arhivist gradul I                            S        3.100.000   7.095.000
  3. Arhivist gradul II                           S        2.850.000   6.428.000
  4. Arhivist gradul III                          S        2.750.000   5.761.000
  5. Arhivist gradul IV                           S        2.700.000   5.177.000
  6. Arhivist debutant                            S        2.650.000       -
  7. Arhivist gradul IA                          SSD       2.800.000   7.095.000
  8. Arhivist gradul I                           SSD       2.750.000   5.761.000
  9. Arhivist gradul II                          SSD       2.700.000   5.177.000
 10. Arhivist gradul III                         SSD       2.650.000   4.676.000
 11. Arhivist debutant                           SSD       2.600.000       -

     b) Functii de executie pe trepte profesionale
 12. Arhivar IA                                   M        2.800.000   4.131.000
 13. Arhivar I                                    M        2.750.000   3.593.000
 14. Arhivar II                                   M        2.700.000   3.341.000
 15. Arhivar III                                  M        2.650.000   2.926.000
 16. Arhivar debutant                             M        2.550.000       -
________________________________________________________________________________

    IV.  Functii specifice unor organe din subordinea Ministerului Finantelor Publice

                             OFICIUL CONCURENTEI
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                            minim       maxim
________________________________________________________________________________
      Functii de executie pe grade profesionale
  1.  Inspector de concurenta gradul I            S        3.400.000   8.112.000
  2.  Inspector de concurenta gradul II           S        3.200.000   7.095.000
  3.  Inspector de concurenta gradul III          S        2.900.000   6.428.000
________________________________________________________________________________

                                     *
                                   *   *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 2a
    (valabil la 01.01.2003)

                            ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA

    Prefecturi, consilii, primarii si servicii publice din subordinea acestora

    I. Salarii de baza pentru activitatea de specialitate

    Functii de executie
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                            minim       maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale
  1. Consilier, inspector de specialitate,
     revizor contabil, arhitect; gradul IA        S        2.850.000   5.929.000
  2. Consilier, inspector de specialitate,
     revizor contabil, arhitect; gradul I         S        2.800.000   5.241.000
  3. Referent de specialitate, inspector de
     specialitate, revizor contabil,
     arhitect; gradul II                          S        2.750.000   4.553.000
  4. Referent de specialitate, inspector de
     specialitate, revizor contabil,
     arhitect; gradul III                         S        2.700.000   4.125.000
  5. Referent, inspector, revizor contabil,
     arhitect; debutant                           S        2.650.000       -
  6. Conductor arhitect IA, referent IA,
     inspector IA, subinginer IA                 SSD       2.750.000   4.212.000
  7. Conductor arhitect I, referent I,
     inspector I, subinginer I                   SSD       2.700.000   3.700.000
  8. Conductor arhitect II, referent II,
     inspector II, subinginer II                 SSD       2.650.000   3.300.000
  9. Conductor arhitect, referent,
     subinginer, inspector; debutant             SSD       2.600.000       -

     b) Functii de executie pe grade profesionale din serviciile de contencios
 10. Consilier juridic gradul IA                  S        3.400.000   6.615.000
 11. Consilier juridic gradul I                   S        3.100.000   5.929.000
 12. Consilier juridic gradul II                  S        2.800.000   5.241.000
 13. Consilier juridic gradul III                 S        2.750.000   4.553.000
 14. Consilier juridic gradul IV                  S        2.700.000   3.953.000
 15. Consilier juridic debutant                   S        2.650.000       -

     c) Functii de executie pe trepte profesionale
 16. Referent, inspector; IA                      M        2.750.000   3.868.000
 17. Referent, inspector; I                       M        2.700.000   3.610.000
 18. Referent, inspector; II                      M        2.650.000   3.267.000
 19. Referent, inspector; III                     M        2.600.000   3.011.000
 20. Referent, inspector; debutant                M        2.550.000       -
 21. Agent agricol I                              M        2.650.000   3.180.000
 22. Agent agricol II                            M; G      2.600.000   3.011.000
 23. Agent agricol III                           M; G      2.550.000   2.752.000
 24. Agent agricol debutant                      M; G      2.500.000       -
________________________________________________________________________________

    II. Salarii de baza pentru functii din aparatul prefecturilor si al consiliilor

    1. Prefectura Municipiului Bucuresti si Consiliul General al Municipiului Bucuresti
__________________________________________________________________
Nr.            Functia                   Salariul de baza - lei -
crt.
__________________________________________________________________
  1. Secretar general al prefecturii             16.011.000
  2. Secretar                                    16.011.000
__________________________________________________________________

    2. Prefecturi si consilii judetene
__________________________________________________________________
Nr.            Functia                   Salariul de baza - lei -
crt.                                     _________________________
                                         Categoria I  Categoria II
__________________________________________________________________
  3. Secretar general al prefecturii      15.001.000    13.988.000
  4. Secretar                             15.001.000    13.988.000
__________________________________________________________________

    3. Consilii locale: municipale, orasenesti, comunale
_________________________________________________________________________
Nr.       Functia                    Salariul de baza - lei -
crt.                     ________________________________________________
                         Cu peste                  Categoria
                         320.000      ___________________________________
                         locuitori*)       I          II           III
_________________________________________________________________________
  5. Municipii
        - secretar       12.472.000   11.293.000   10.282.000   9.270.000

  6. Orase
        - secretar            -       7.754.000    6.998.000    5.902.000
_________________________________________________________________________
    *) Se aplica si la sectoarele municipiului Bucuresti.

___________________________________________________________________________
Nr.       Functia                    Salariul de baza - lei -
crt.                     __________________________________________________
                         Cu peste                  Categoria
                         15.000     _______________________________________
                         locuitori        I              II          III
                                        intre           intre      pana la
                                    7.001 - 15.000  3.001 - 7.000   3.000
                                      locuitori       locuitori   locuitori
___________________________________________________________________________
  7. Comune
        - secretar       5.564.000    5.059.000       4.638.000   4.385.000
___________________________________________________________________________

    NOTA:
    1. Stabilirea categoriilor judetelor, municipiilor si oraselor se face prin hotarare a Guvernului.
    2. In cazul secretarului unitatilor administrativ teritoriale, care, in mod exceptional potrivit legii, are studii medii, salariul de baza prevazut de prezenta ordonanta de urgenta se diminueaza cu 10% .

                                     *
                                   *   *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VI la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 3a
    valabil la 01.01.2003

                           CONSILIUL CONCURENTEI

   Salarii de baza pentru functiile de executie de specialitate specifice ale Consiliului Concurentei
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                             minim      maxim
________________________________________________________________________________
  1. Inspector de concurenta gradul I             S        5.150.000  11.680.000
  2. Inspector de concurenta gradul II            S        4.650.000  10.563.000
  3. Inspector de concurenta gradul III           S        4.150.000   9.448.000
  4. Inspector de concurenta asistent             S        3.000.000   6.789.000
________________________________________________________________________________

                                     *
                                   *   *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. IV/3 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 4/1a
    (valabil la 01.01.2003)

                               SANATATE

    I. Unitati sanitare si de asistenta sociala altele decat cele clinice

    A. Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                             minim      maxim
________________________________________________________________________________
  1. Medic primar                                 S        4.144.000   8.442.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  S        5.100.000  12.662.000
  2. Medic specialist                             S        3.547.000   6.045.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  S        4.144.000   7.887.000
  3. Medic                                        S        2.700.000   5.299.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  S        3.264.000   7.326.000
  4. Medic stagiar                                S        2.650.000       -
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  S        3.052.000       -
  5. Farmacist primar*)                           S        3.547.000   6.332.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  S        4.020.000   9.767.000
  6. Farmacist specialist                         S        3.080.000   5.299.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  S        3.547.000   7.003.000
  7. Farmacist                                    S        2.700.000   4.182.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  S        2.880.000   6.458.000
  8. Farmacist stagiar                            S        2.650.000       -
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  S        2.833.000       -
  9. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;
     principal                                    S        2.800.000   6.293.000
 10. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;
     specialist                                   S        2.750.000   4.971.000
 11. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical      S        2.700.000   4.142.000
 12. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;
     debutant                                     S        2.650.000       -
 13. Dentist principal                           SSD       2.700.000   4.639.000
 14. Dentist                                     SSD       2.650.000   4.101.000
 15. Dentist debutant                            SSD       2.600.000       -
 16. Asistent medical principal*)            SSD       2.700.000   4.708.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                 SSD       3.100.000   5.853.000
 17. Asistent medical*)                      SSD       2.650.000   4.211.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                 SSD       2.850.000   4.941.000
 18. Asistent medical debutant*)             SSD       2.600.000       -
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                 SSD       2.700.000       -
 19. Asistent medical principal*)                PL       2.650.000   4.639.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  PL       2.700.000   5.714.000
 20. Asistent medical*)                          PL       2.600.000   4.142.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  PL       2.650.000   4.802.000
 21. Asistent medical debutant*)                 PL       2.550.000       -
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  PL       2.600.000       -
 22. Asistent medical principal*)                M        2.650.000   4.308.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  M        2.700.000   5.133.000
 23. Asistent medical*)                          M        2.600.000   3.645.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  M        2.650.000   4.142.000
 24. Asistent medical debutant*)                 M        2.550.000       -
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  M        2.600.000       -
 25. Tehnician dentar principal*)               M        2.650.000   4.474.000
 26. Tehnician dentar*)                         M        2.600.000   3.811.000
 27. Tehnician dentar debutant*)                M        2.550.000       -
 28. Sora medicala principala*)                M        2.650.000   3.975.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  M        2.700.000   4.971.000
 29. Sora medicala*)                           M        2.600.000   3.314.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  M        2.650.000   3.645.000
 30. Sora medicala debutanta*)                 M        2.550.000       -
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  M        2.600.000       -
________________________________________________________________________________
    *) Se poate utiliza numai in unitati sanitare umane.
    *) Se aplica si functiilor de asistent farmacie, asistent social si educator-puericultor, tehnician dentar si tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica si protezare auditiva, care au studii de acest nivel.
    *) Se aplica si functiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica si protezare auditiva.
    *) Se aplica si functiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenta, moasa, masor, gipsar, autopsier registrator, medical, statistician medical, instructor C.F.M., instructor de educatie, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.
    *) Se aplica urmatoarelor functii: asistent medical specialist; tehnician superior de imagistica, radiologie, radioterapie si radiodiagnostic; cosmetician medical specialist; asistent medical specializat; tehnician de laborator clinic; tehnician de farmacie; asistent de fiziokinetoterapie; asistent medical de urgente medico-chirurgicale; asistent medico-social; tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologica; asistent igienist pentru cabinet stomatologic; asistent pentru stomatologie care au studii de acest nivel.
    *2) Salariul de baza la limita maxima cuprinde si salariul de baza mai mare, prevazut la pct. 2 din Nota la anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 281/1993, pentru personalul din anatomia patologica si medicina legala, care lucreaza in morgi, prosecturi si histopatologie.

    B. Salarii de baza pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                             minim      maxim
________________________________________________________________________________
 31. Biolog, biochimist, chimist fizician;
     principal                                    S        3.547.000   6.293.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  S        4.020.000   9.767.000
 32. Biolog, biochimist, chimist, fizician;
     specialist                                   S        3.080.000   4.971.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  S        3.547.000   7.003.000
 33. Biolog, biochimist, chimist, fizician        S        2.700.000   4.142.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  S        2.880.000   4.971.000
 34. Biolog, biochimist, chimist, fizician;
     debutant                                     S        2.650.000       -
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  S        2.833.000       -
 35. Psiholog, logoped, sociolog, profesor
     C.F.M., kinetoterapeut, asistent social;
     principal.                                   S        2.750.000   4.887.000
 36. Psiholog, logoped, sociolog, profesor
     C.F.M., kinetoterapeut, asistent social      S        2.700.000   4.474.000
 37. Psiholog, logoped, sociolog, profesor
     C.F.M., kinetoterapeut, asistent social;
     debutant                                     S        2.650.000       -
 38. Profesor C.F.M., biolog, chimist;
     principal*)                                 SSD       2.700.000   4.639.000
 39. Profesor C.F.M., biolog, chimist;*)         SSD       2.650.000   4.101.000
 40. Profesor C.f.M. biolog, chimist;
     debutant*)                                  SSD       2.600.000       -

     C. Salarii de baza pentru personalul auxiliar sanitar
 41. Infirmiera, agent D.D.D.                     G        2.550.000   2.650.000
 42. Infirmiera, agent D.D.D.; debutant           G        2.500.000       -
 43. Brancardier, baies, namolar,
     spalatoreasa, ingrijitoare                   G        2.500.000   2.650.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  G        2.550.000   3.479.000
 44. Ambulantier*)                                        2.600.000   3.645.000
 45. Sofer autosanitara I*)                              2.600.000   3.314.000
 46. Sofer autosanitara II*)                             2.550.000   2.982.000
 47. Sofer autosanitara III*)                            2.500.000   2.650.000
________________________________________________________________________________
    *) Se aplica si functiilor de educator-puericultor, asistent social si cosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu diploma invatamantul superior de scurta durata, cu durata studiilor de 2 - 3 ani invatamant de zi sau de 3 - 4 ani invatamant seral sau fara frecventa.
    *) Se ocupa prin concurs de catre personalul care indeplineste conditiile de incadrare pentru functia de sofer autosanitara I, poseda diploma de absolvire a cursului organizat potrivit Ordinului ministrului sanatatii nr. 388/1992 si are 2 ani vechime in functia de sofer autosanitara I.
    *) Se aplica nivelurile I si II pentru salarizarea soferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanta judetene si al municipiului Bucuresti, iar nivelurile de salarizare II si III, soferilor autosanitarelor din alte unitati sanitare.
    *2) Salariul de baza la limita maxima cuprinde si salariul de baza mai mare, prevazut la pct. 2 din Nota la anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 281/1993, pentru personalul din anatomia patologica si medicina legala, care lucreaza in morgi, prosecturi si histopatologie.

    II. Unitati clinice, institute si centre medicale*1)

    A. Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                             minim      maxim
________________________________________________________________________________
  1. Medic primar                                 S        4.728.000  10.214.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  S        5.675.000  13.966.000
  2. Medic specialist                             S        4.144.000   7.947.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  S        4.728.000   9.603.000
  3. Medic rezident anul VI - VII                 S        5.915.000       -
  4. Medic rezident anul IV - V                   S        5.529.000       -
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  S        6.172.000       -
  5. Medic rezident anul III                      S        4.886.000       -
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  S        5.529.000       -
  6. Medic rezident anul II                       S        4.244.000       -
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  S        4.886.000       -
  7. Medic rezident anul I                        S        3.600.000       -
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  S        4.244.000       -
  8. Farmacist primar*)                           S        3.547.000   8.277.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*)                                   S        4.375.000  10.678.000
  9. Farmacist specialist                         S        2.957.000   6.622.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  S        3.312.000   8.526.000
 10. Farmacist rezident anul III                  S        4.244.000       -
 11. Farmacist rezident anul II                   S        3.858.000       -
 12. Farmacist rezident anul I                    S        3.472.000       -
 13. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;
     principal                                    S        2.800.000   8.277.000
 14. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;
     specialist                                   S        2.700.000   6.622.000
 15. Asistent medical principal*)             SSD       2.700.000   6.196.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                 SSD       3.160.000   7.591.000
 16. Asistent medical*)                       SSD       2.650.000   5.533.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                 SSD       2.750.000   6.099.000
 17. Asistent medical principal*)                PL       2.650.000   6.126.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  PL       3.150.000   7.452.000
 18. Asistent medical*)                          PL       2.600.000   5.465.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  PL       2.700.000   5.961.000
 19. Asistent medical principal*)                M        2.650.000   5.299.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  M        2.933.000   6.622.000
 20. Asistent medical*)                          M        2.600.000   4.802.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  M        2.650.000   5.299.000
 21. Sora medicala principala*)                 M        2.650.000   4.802.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  M        2.750.000   6.126.000
 22. Sora medicala*)                            M        2.600.000   4.142.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  M        2.650.000   4.802.000
________________________________________________________________________________

     B. Salarii de baza pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                             minim      maxim
________________________________________________________________________________
 23. Biolog, biochimist, chimist, fizician;
     principal                                    S        3.547.000   8.277.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  S        4.375.000  10.678.000
 24. Biolog, biochimist, chimist, fizician;
     specialist                                   S        2.957.000   6.622.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  S        3.312.000   8.526.000
 25. Psiholog, logoped, sociolog, profesor
     C.F.M., kinetoterapeut, asistent social;
     principal                                    S        2.750.000   7.947.000
 26. Profesor C.F.M. principal                   SSD       2.700.000   6.126.000
________________________________________________________________________________
    *) Se poate utiliza numai in unitati sanitare umane.
    *) Se aplica si functiilor de asistent farmacie, asistent social si educator-puericultor, tehnician dentar si tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica si protezare auditiva, care au studii de acest nivel.
    *) Se aplica si functiilor de oficiant sanitar, laborant cu liceu sanitar.
    *) Se aplica urmatoarelor functii: asistent medical specialist; tehnician superior de imagistica, radiologie, radioterapie si radiodiagnostic; cosmetician medical specialist; asistent medical specializat; tehnician de laborator clinic; tehnician de farmacie; asistent de fiziokinetoterapie; asistent medical de urgente medico-chirurgicale; asistent medico-social; tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologica; asistent igienist pentru cabinet stomatologic; asistent pentru stomatologie, care au studii de acest nivel.
    *1) Se poate aplica si personalului de cercetare cu studii superioare din unitatile clinice, din institutele si centrele medicale, care este confirmat in gradele profesionale de la cap. II lit. A nr. crt. 1 - 12 si lit. B nr. crt. 23 - 25.
    *2) Salariul de baza la limita maxima cuprinde si salariul de baza mai mare, prevazut la pct. 2 din Nota la anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 281/1993, pentru personalul din anatomia patologica si medicina legala, care lucreaza in morgi, prosecturi si histopatologie.

    NOTA:
    1. Salariul de baza pentru personalul medical cuprinde la cap. II si sporul pentru institute, centre medicale, clinici universitare prevazut la art. 8 lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 281/1993 cu modificarile si completarile ulterioare.
    2. Salarizarea fizicienilor principali din compartimentul (laboratorul) de igiena radiatiilor nucleare din cadrul directiilor de sanatate publica, din centrele universitare, care isi desfasoara activitatea si in unitati sanitare clinice, se stabileste pe baza salariilor de baza din cap. II "Unitati clinice, institute si centre medicale" - litera B.

                                     *
                                   *   *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/2 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 4/2a
    (valabil la 01.01.2003)

                                CERCETARE

    UNITATI DE CERCETARE STIINTIFICA, DEZVOLTARE TEHNOLOGICA SI PROIECTARE

    Salarii de baza pentru functiile de specialitate din activitatea de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                             minim      maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale
  1. Cercetator stiintific principal gradul I     S        3.934.000  11.974.000
  2. Cercetator stiintific principal
     gradul II                                    S        3.150.000  11.202.000
  3. Cercetator stiintific principal
     gradul III                                   S        2.800.000   8.735.000
  4. Cercetator stiintific                        S        2.750.000   6.753.000

     b) Functii de executie de specialitate neatestate
  5. Asistent de cercetare stiintifica            S        2.700.000   5.313.000
  6. Asistent de cercetare stiintifica
     stagiar                                      S        2.650.000       -

     c) Functii de executie auxiliare din activitatea de cercetare stiintifica,
        pe trepte profesionale
  7. Asistent I                                   M        2.700.000   4.247.000
  8. Asistent II                                  M        2.650.000   3.615.000
  9. Asistent III                                 M        2.600.000   3.346.000
 10. Asistent stagiar                             M        2.550.000       -
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    Functiile prevazute la pozitiile nr. 1 - 4, utilizate in unitatile de cercetare stiintifica ale Academiei Romane, sunt echivalate cu functiile didactice din invatamantul superior, dupa cum urmeaza: cercetator stiintific principal gradul I cu profesor universitar; cercetator stiintific principal gradul II cu conferentiar universitar; cercetator stiintific principal gradul III cu sef de lucrari (lector universitar) si cercetator stiintific cu asistent universitar.

                                     *
                                   *   *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/3 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 4/3a
    (valabil la 01.01.2003)

                                 CULTURA

                            UNITATI DE CULTURA

    I. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din unitatile teatrale, muzicale si de cinematografie
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                             minim      maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale
  1. Regizor artistic, dirijor, solist
     (vocal, balet, concertist,
     instrumentist), actor, pictor scenograf,
     consultant artistic, coregraf,
     concertmaistru*), artist
     instrumentist I;                             S
     gradul I                                              2.900.000   7.450.000
     gradul II                                             2.850.000   5.547.000
     gradul III                                            2.800.000   4.970.000
     gradul IV                                             2.750.000   4.389.000
     gradul V                                              2.700.000   4.059.000
     debutant                                              2.650.000       -
  2. Maestru (balet-dans, cor, corepetitor),
     dirijor cor, producator delegat,
     impresar artistic;                           S
     gradul I                                              2.750.000   6.127.000
     gradul II                                             2.700.000   5.133.000
     gradul III                                            2.650.000   4.389.000
  3. Sef orchestra, artist instrumentist II,
     maestru de studii (balet, canto),
     secretar literar (muzical, public
     relations), operator imagine (sunet),
     sufleor opera, artist liric opera;           S
     gradul I                                              2.850.000   5.547.000
     gradul II                                             2.800.000   4.970.000
     gradul III                                            2.750.000   4.389.000
     gradul IV                                             2.700.000   4.059.000
     debutant                                              2.650.000       -
  4. Artist liric, balerin, dansator,
     acompaniator, corepetitor, actor
     manuitor papusi, sculptor papusi,
     sufleor teatru, artist plastic,
     machior, peruchier, montor imagine,
     editor imagine;                              S
     gradul I                                              2.800.000   4.722.000
     gradul II                                             2.750.000   4 307.000
     gradul III                                            2.700.000   4.059.000
     debutant                                              2.650.000       -

     b) Functii de executie pe trepte profesionale
  5. Dirijor, sef orchestra, maestru
     (balet-dans, corepetitor),
     concertmaistru, maestru de studii balet,
     maestru lumini-sunet;
            I                                              2.700.000   4.059.000
            II                                             2.650.000   3.478.000
            III                                            2.600.000   3.066.000
            debutant                                       2.550.000       -
  6. Solist (vocal, balet, concertist,
     instrumentist), actor, instrumentist,
     sufleor opera, corist opera;
            I                                              2.700.000   4.059.000
            II                                             2.650.000   3.478.000
            III                                            2.600.000   3.066.000
            debutant                                       2.550.000       -
  7. Maestru artist circ, artist circ,
     maestru (acordor pian-clavecin, lutier),
     specialist (orga, instrumente de suflat);
            I                                              2.800.000   4.970 000
            II                                             2.750.000   4.389.000
            III                                            2.700.000   4.059.000
            IV                                             2.650.000   3.478.000
            V                                              2.600.000   3.151.000
            debutant                                       2.550.000       -
  8. Corist, balerin, dansator, corepetitor,
     actor manuitor papusi, sculptor papusi,
     sufleor teatru, artist plastic, machior,
     peruchier, montor imagine, operator
     imagine, editor imagine, regizor scena
     (culise), secretar platou;
            I                                              2.700.000   3.561.000
            II                                             2.650.000   3.314.000
            III                                            2.600.000   2.981.000
            debutant                                       2.550.000       -
  9. Regizor scena (culise), secretar platou;     M
            I                                              2.700.000   3.561.000
            II                                             2.650.000   3.314.000
            III                                            2.600.000   2.981.000
            debutant                                       2.550.000       -
 10. Supraveghetor sala, controlor bilete,
     garderobier, plasator                       M; G      2.500.000   2.817.000

     c) Muncitori din activitatea specifica institutiilor teatrale si muzicale
 11. Muncitor calificat
            I                                              2.750.000   3.520.000
            II                                             2.700.000   3.314.000
            III                                            2.650.000   3.066.000
            IV                                             2.600.000   2.817.000
            V                                              2.550.000   2.650.000
            VI                                             2.500.000   2.600.000
________________________________________________________________________________
    *) La salarizarea functiei de concertmaistru se utilizeaza gradele profesionale I, II si III.

    II. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din presa, edituri, informare documentara
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                             minim      maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale
  1. Redactor de rubrica, redactor, lector,
     publicist comentator, corespondent in
     strainatate;                                 S
     gradul I                                              2.800.000   4.970.000
     gradul II                                             2.750.000   4.389.000
     gradul III                                            2.700.000   4.059.000
     debutant                                              2.650.000       -
  2. Sef agentie publicitate, administrator
     (publicatii, editura), reporter
     (fotoreporter, corespondent local);          S
     gradul I*)                                            2.800.000   4.802.000
     gradul II                                             2.750.000   4.307.000
     gradul III                                            2.700.000   3.975.000
     debutant                                              2.650.000       -
  3. Secretar (tehnic) de redactie,
     documentarist, traducator, caricaturist,
     desenator artistic, corector,
     tehnoredactor;                               S
     gradul I                                              2.800.000   4.722.000
     gradul II                                             2.750.000   4.307.000
     gradul III                                            2.700.000   4.059.000
     debutant                                              2.650.000       -
  4. Redactor, secretar de redactie;             SSD
     gradul I                                              2.750.000   4.389.000
     gradul II                                             2.700.000   4.059.000
     gradul III                                            2.650.000   3.478.000
     debutant                                              2.600.000       -

     b) Functii de executie pe trepte profesionale
  5. Redactor, secretar (tehnic) de redactie,
     documentarist, traducator, caricaturist,
     desenator artistic, corector,
     tehnoredactor;                               M
     treapta IA                                            2.700.000   4.059.000
     treapta I                                             2.650.000   3.561.000
     treapta II                                            2.600.000   3.314.000
     debutant                                              2.550.000       -
 6.  Laborant foto, retusor foto, fotograf;      M; G
     treapta I                                             2.700.000   3.478.000
     treapta II                                            2.650.000   3.066.000
     treapta III                                           2.600.000   2.817.000
     debutant                                              2.550.000       -
________________________________________________________________________________
    *) Nivelul de salarizare nu se aplica functiilor de administrator (publicatii, editura).

    III. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din muzee si biblioteci

    Functii de executie
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                             minim      maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale
  1. Muzeograf, restaurator, conservator,
     bibliograf, bibliotecar;                     S
     gradul IA                                             2.800.000   6.623.000
     gradul I                                              2.750.000   4.553.000
     gradul II                                             2.700.000   4.142.000
     debutant                                              2.650.000       -
  2. Muzeograf, restaurator, conservator,
     bibliograf, bibliotecar-arhivist;           SSD
     gradul I                                              2.750.000   4.970.000
     gradul II                                             2.700.000   4.059.000
     gradul III                                            2.650.000   3.478.000
     debutant                                              2.600.000       -

     b) Functii de executie pe trepte profesionale
  3. Restaurator*), conservator, trezorier,
     gestionar custode sala;                      M
     treapta I                                             2.700.000   4.059.000
     treapta II                                            2.650.000   3.561.000
     treapta III                                           2.600.000   3.314.000
     debutant                                              2.550.000       -
  4. Bibliotecar                                  M
     treapta IA                                            2.700.000   4.059.000
     treapta I                                             2.650.000   3.561.000
     treapta II                                            2.600.000   3.314.000
     debutant                                              2.550.000       -
  5. Supraveghetor muzeu, manuitor carte        M; G       2.550.000   2.817.000
________________________________________________________________________________
    *) In institutiile muzeale din domeniul traditiei populare pot fi incadrati si absolventi ai invatamantului gimnazial si profesional.

    IV. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din case de cultura, camine culturale si alte institutii de cultura
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                             minim      maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale
  1. Referent;                                    S
     gradul I                                              2.800.000   4.722.000
     gradul II                                             2.750.000   4.307.000
     gradul III                                            2.700.000   4.059.000
     debutant                                              2.650.000       -
  2. Referent;                                   SSD
     gradul I                                              2.750.000   4.389.000
     gradul II                                             2.700.000   4.059.000
     gradul III                                            2.650.000   3.478.000
     debutant                                              2.600.000       -

     b) Functii de executie pe trepte profesionale
  3. Referent;
     treapta IA                                            2.700.000   4.059.000
     treapta I                                             2.650.000   3.561.000
     treapta II                                            2.600.000   3.314.000
     debutant                                              2.550.000       -
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    1. Persoanele incadrate in unitatile de cultura, care au rezultate valoroase in activitate, pot ocupa in mod cu totul exceptional, cu aprobarea nominala a ministrului culturii, functii de specialitate fara a avea studiile necesare postului.
    2. Salariile de baza pentru salariatii teatrelor nationale, operelor nationale, muzeelor nationale, bibliotecilor nationale si ai Bibliotecii Academiei Romane, precum si ai Filarmonicii "George Enescu" - Bucuresti, pentru activitatea de importanta nationala desfasurata in aceste institutii, pot fi cu pana la 20% mai mari, in limita fondului de salarii aprobat prin bugetul de stat.

                                     *
                                   *   *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/4 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 4/4a
    (valabil la 01.01.2003)

                               CULTE

    Salarii de baza pentru personalul clerical*)

    Functii de executie
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                             minim      maxim
________________________________________________________________________________
  1. Preot
     gradul I                                     S        2.800.000   5.960.000
     gradul II                                    S        2.750.000   4.970.000
     definitiv                                    S        2.700.000   4.472.000
     debutant                                     S        2.650.000       -
  2. Preot
     gradul I                                     M        2.650.000   4.307.000
     definitiv                                    M        2.600.000   4.142.000
     debutant                                     M        2.550.000       -
________________________________________________________________________________
    *) Se utilizeaza pentru salarizarea personalului incadrat in unitatile bugetare.
    Conditiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    Ministerul Culturii si Cultelor este autorizat sa certifice asimilarea functiilor de la alte culte cu cea de preot.

                                     *
                                   *   *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/5 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 4/5a
    (valabil la 01.01.2003)

                                  SPORT

                             UNITATI SPORTIVE

    I. Salariul de baza pentru functiile de specialitate din federatii sportive
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                      Nivelul     Salariul de baza - lei -
crt.                                        studiilor*) ________________________
                                                             minim      maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale
  1. Secretar federatie, antrenor federal,
     antrenor lot national*), expert
     sportiv; gradul IA                                    2.800.000   6.173.000
  2. Secretar federatie, antrenor federal,
     antrenor lot national*), expert
     sportiv; gradul I                                     2.750.000   5.280.000
  3. Secretar federatie, antrenor federal,
     antrenor lot national*), expert
     sportiv; gradul II                                    2.700.000   4.712.000
  4. Secretar federatie, antrenor federal,
     antrenor lot national*); gradul III,
     instructor sportiv gradul I                           2.650.000   4.307.000
  5. Secretar federatie, antrenor federal;
     gradul IV, instructor sportiv
     gradul II                                             2.600.000   3.983.000
  6. Instructor sportiv debutant                           2.550.000       -

     b) Functii de executie pe trepte profesionale
  7. Instructor sportiv I, referent I                      2.700.000   3.983.000
  8. Instructor sportiv II, referent II                    2.650.000   3.575.000
  9. Instructor sportiv III, referent III                  2.600.000   3.331.000
 10. Instructor sportiv debutant                           2.550.000       -
________________________________________________________________________________
    *) Nivelul studiilor si conditiile de ocupare a functiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    *) Se poate utiliza si la cluburile sportive, cu aprobarea ministrului tineretului si sportului.

    II. Salariul de baza pentru functiile de specialitate din alte unitati sportive
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                      Nivelul     Salariul de baza - lei -
crt.                                        studiilor*) ________________________
                                                             minim      maxim
________________________________________________________________________________
     Functii de executie pe categorii de clasificare*)
  1. Antrenor categoria I, expert sportiv
     gradul I                                              2.800.000   4.875.000
  2. Antrenor categoria II, expert sportiv
     gradul II                                             2.750.000   4.307.000
  3. Antrenor categoria III, referent
     sportiv gradul III                                    2.700.000   3.983.000
  4. Antrenor categoria IV, referent
     sportiv gradul IV                                     2.650.000   3.659.000
  5. Antrenor categoria V                                  2.600.000   3.331.000
  6. Antrenor debutant, referent sportiv
     debutant                                              2.550.000       -
________________________________________________________________________________
    *) Nivelul studiilor si conditiile de ocupare a functiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    *) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.

                                     *
                                   *   *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/6 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 4/6a
    (valabil la 01.01.2003)

                            AUTORITATEA VAMALA

                        DIRECTIA GENERALA A VAMILOR

    Salarii de baza pentru functiile de specialitate

    CAP. 1
    Aparatul central

________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                             minim      maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale
  1. Expert vamal                                 S        4.646.000  10.881.000
  2. Inspector vamal, referent de
     specialitate; gradul IA                      S        3.954.000   9.257.000
  3. Inspector vamal, referent de
     specialitate; gradul I                       S        3.676.000   8.610.000
  4. Inspector vamal, referent de
     specialitate; gradul II                      S        3.399.000   7.959.000
  5. Inspector vamal, referent de
     specialitate; gradul III                     S        3.123.000   7.309.000
  6. Inspector vamal, referent de
     specialitate; gradul IV                      S        3.082.000   6.660.000
  7. Inspector vamal, referent de
     specialitate; debutant                       S        3.031.000       -
  8. Referent gradul I                           SSD       3.190.000   7.472.000
  9. Referent gradul II                          SSD       2.915.000   6.822.000
 10. Referent gradul III                         SSD       2.858.000   6.173.000
 11. Referent debutant                           SSD       2.814.000       -

     b) Functii de executie pe trepte profesionale
 12. Referent IA                                  M        2.983.000   6.985.000
 13. Referent I                                   M        2.750.000   6.336.000
 14. Referent II                                  M        2.700.000   5.686.000
 15. Referent III                                 M        2.650.000   5.038.000
 16. Referent IV                                  M        2.600.000   4.387.000
 17. Referent debutant                            M        2.550.000      -
________________________________________________________________________________

    CAP. 2
    Directia Generala a Vamilor

    Directia de supraveghere si control vamal, Directia de supraveghere pentru zonele vamale speciale

    Salarii de baza pentru functiile de specialitate
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                             minim      maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale
  1. Expert vamal                                 S        5.547.000  12.178.000
  2. Inspector vamal, referent de
     specialitate; gradul IA                      S        4.716.000  11.044.000
  3. Inspector vamal, referent de
     specialitate; gradul I                       S        4.438.000  10.394.000
  4. Inspector vamal, referent de
     specialitate; gradul II                      S        4.092.000   9.582.000
  5. Inspector vamal, referent de
     specialitate; gradul III                     S        3.745.000   8.771.000
  6. Inspector vamal, referent de
     specialitate; gradul IV                      S        3.684.000   7.959.000
  7. Inspector vamal, referent de
     specialitate; debutant                       S        3.634.000       -
  8. Referent gradul I                           SSD       3.884.000   9.095.000
  9. Referent gradul II                          SSD       3.538.000   8.283.000
 10. Referent gradul III                         SSD       3.458.000   7.472.000
 11. Referent debutant                           SSD       3.407.000       -

     b) Functii de executie pe trepte profesionale
 12. Referent IA                                  M        3.676.000   8.610.000
 13. Referent I                                   M        3.329.000   7.798.000
 14. Referent II                                  M        3.051.000   7.147.000
 15. Referent III                                 M        2.750.000   6.498.000
 16. Referent IV                                  M        2.600.000   5.847.000
 17. Referent debutant                            M        2.550.000       -
________________________________________________________________________________

    CAP. 3
    Directia regionala vamala

    Salarii de baza pentru activitatea de specialitate
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                             minim      maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale
  1. Expert vamal                                 S        4.092.000   9.582.000
  2. Inspector vamal, referent de
     specialitate; gradul IA                      S        3.684.000   7.959.000
  3. Inspector vamal, referent de
     specialitate; gradul I                       S        3.123.000   7.309.000
  4. Inspector vamal, referent de
     specialitate; gradul II                      S        2.750.000   6.498.000
  5. Inspector vamal, referent de
     specialitate; gradul III                     S        2.700.000   5.847.000
  6. Inspector vamal, referent de
     specialitate; debutant                       S        2.650.000       -
  7. Referent gradul I                           SSD       2.750.000   6.336.000
  8. Referent gradul II                          SSD       2.700.000   5.686.000
  9. Referent gradul III                         SSD       2.650.000   5.199.000
 10. Referent debutant                           SSD       2.600.000       -

     b) Functii de executie pe trepte profesionale
 11. Referent IA                                  M        2.750.000   5.686.000
 12. Referent I                                   M        2.700.000   5.199.000
 13. Referent II                                  M        2.650.000   4.712.000
 14. Referent III                                 M        2.600.000   4.063.000
 15. Referent debutant                            M        2.550.000       -
________________________________________________________________________________

    CAP. 4
    Birouri vamale

    Salarii de baza pentru activitatea de specialitate

    A. Functii de executie de categoria A
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                             minim      maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale
  1. Expert vamal                             S sau
                                              scoala
                                              vamala       3.676.000   8.610.000
  2. Inspector vamal principal                S sau
                                              scoala
                                              vamala       2.982.000   6.985.000
  3. Inspector vamal gradul I                 S sau
                                              scoala
                                              vamala       2.800.000   6.336.000
  4. Inspector vamal gradul II                S sau
                                              scoala
                                              vamala       2.750.000   5.686.000
  5. Inspector vamal gradul III               S sau
                                              scoala
                                              vamala       2.700.000   5.038.000
  6. Inspector vamal debutant                 S sau
                                              scoala
                                              vamala       2.650.000       -
  7. Inspector vamal                          Scoala
                                              vamala
                                              sau SSD      2.750.000   5.766.000
  8. Controlor vamal gradul I                 Scoala
                                              vamala
                                              sau SSD      2.700.000   5.038.000
  9. Controlor vamal gradul II                Scoala
                                              vamala
                                              sau SSD      2.650.000   4.387.000
 10. Agent vamal debutant                     Scoala
                                              vamala
                                              sau SSD      2.600.000       -

     b) Functii de executie pe trepte profesionale
 11. Controlor vamal I                            M        2.700.000   5.199.000
 12. Controlor vamal II                           M        2.650.000   4.712.000
 13. Controlor vamal III                          M        2.600.000   4.063.000
 14. Controlor vamal debutant                     M        2.550.000       -
________________________________________________________________________________

    B. Functii de executie de categoria B
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                             minim      maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale
  1. Inspector pentru datoria vamala
     principal                                    S        2.982.000   6.985.000
  2. Inspector pentru datoria vamala
     gradul I                                     S        2.800.000   6.336.000
  3. Inspector pentru datoria vamala
     gradul II                                    S        2.750.000   5.686.000
  4. Inspector pentru datoria vamala
     gradul III                                   S        2.700.000   5.038.000
  5. Inspector pentru datoria vamala
     debutant                                     S        2.650.000       -
  6. Inspector pentru datoria vamala          Scoala
                                              vamala
                                              sau SSD      2.750.000   5.766.000
  7. Controlor pentru datoria vamala          Scoala
     gradul I                                 vamala
                                              sau SSD      2.700.000   5.038.000
  8. Controlor pentru datoria vamala          Scoala
     gradul II                                vamala
                                              sau SSD      2.650.000   4.387.000
  9. Controlor pentru datoria vamala          Scoala
     debutant                                 vamala
                                              sau SSD      2.600.000       -

     b) Functii de executie pe trepte profesionale
 10. Controlor pentru datoria vamala I            M        2.700.000   5.199.000
 11. Controlor pentru datoria vamala II           M        2.650.000   4.712.000
 12. Controlor pentru datoria vamala III          M        2.600.000   4.063.000
 13. Controlor pentru datoria vamala
     debutant                                     M        2.550.000       -
________________________________________________________________________________

                                     *
                                   *   *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/7 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 4/7a
    (valabil la 01.01.2003)

                              NAVIGATIE

                UNITATI NAVALE SI CAPITANII DE PORTURI

    Salarii de baza pentru functiile de specialitate
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                             minim      maxim
________________________________________________________________________________
  1. Comandant instructor                         S        2.800.000   6.498.000
  2. Sef mecanic instructor                       S        2.750.000   4.712.000

     a) Functii de executie pe nave maritime
  3. Comandant                                    S        2.800.000   5.930.000
  4. Sef mecanic                                  S        2.750.000   4.794.000
  5. Capitan secund, sef mecanic secund,
     sef electrician                              S        2.700.000   4.063.000
  6. Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter
     electrician                                  S        2.700.000   3.821.000
  7. Ofiter aspirant                              S        2.650.000       -

     b) Functii de executie pe nave portuare, tehnice, fluviale
  8. Capitan dragor                               M        2.650.000   3.983.000
  9. Capitan                                      M        2.650.000   3.659.000
 10. Sef mecanic                                  M        2.650.000   3.575.000
 11. Dragor - sef                                 M        2.650.000   3.496.000
 12. Ofiter punte                                 M        2.600.000   3.331.000
 13. Ofiter mecanic, ofiter electrician           M        2.600.000   3.252.000
 14. Dragor                                       M        2.550.000   3.010.000
 15. Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter
     electrician, dragor; aspirant                M        2.550.000       -

     c) Functii de executie comune pe nave
 16. Sef statie RTG                               M        2.650.000   3.496.000
 17. Ofiter RTG I                                 M        2.600.000   3.170.000
 18. Ofiter RTG II                                M        2.550.000   2.926.000
 19. Sef echipaj                                           2.550.000   3.413.000
 20. Conducator salupa, sef timonier, ajutor
     ofiter mecanic                                        2.500.000   3.170.000
 21. Electrician, motorist, motopompist,
     timonier, marinar                                     2.500.000   3.010.000
 22. Electrician, motorist, motopompist,
     timonier, marinar; debutant                           2.500.000       -
 23. Scafandru autonom                                     2.600.000   3.821.000
 24. Scafandru greu                                        2.550.000   3.496.000
 25. Scafandru debutant                                    2.500.000       -

     d) Functii de executie de specialitate din activitatea capitaniilor de porturi

        - Functii de executie pe grade profesionale -
 26. Capitan de port specialist                   S        2.750.000   4.794.000
 27. Capitan de port gradul I                     S        2.700.000   4.035.000

        - Functii de executie pe trepte profesionale -
 28. Capitan de port gradul II                    M        2.600.000   3.659.000
 29. Ofiter de port gradul I                      M        2.650.000   3.496.000
 30. Ofiter de port gradul II                     M        2.600.000   3.170.000
 31. Ofiter de port debutant                      M        2.550.000       -
________________________________________________________________________________

    Capitaniile de porturi vor putea utiliza si functiile prevazute la lit. a) - c) din prezenta anexa, in functie de dotare si de atributiile acestora, stabilite conform prevederilor legale.

    NOTA:
    Criteriile si conditiile pentru ocuparea functiilor prevazute in prezenta anexa se stabilesc prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei si se utilizeaza de catre toate unitatile, indiferent de subordonare.

                                     *
                                   *   *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/8 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 4/8a
    (valabil la 01.01.2003)

                              AGRICULTURA

    LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITATII SEMINTELOR, PENTRU
CONTROLUL SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALA, PENTRU CONTROLUL STIINTIFIC AL PRODUSELOR BIOLOGICE SI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU CARANTINA FITOSANITARA, PRECUM SI UNITATI CU SI FARA PERSONALITATE JURIDICA SUBORDONATE DIRECTIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURA SI ALIMENTATIE, DIRECTIILOR SANITAR-VETERINARE JUDETENE

    Salarii de baza pentru functiile de specialitate
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                      Nivelul     Salariul de baza - lei -
crt.                                        studiilor   ________________________
                                                            minim       maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale
  1. Inginer*), meteorolog (hidrolog,
     hidrogeolog, pedolog); expert                S        2.850.000   6.498.000
  2. Inginer*), meteorolog (hidrolog,
     hidrogeolog, pedolog); gradul I              S        2.800.000   4.549.000
  3. Inginer*), meteorolog (hidrolog,
     hidrogeolog, pedolog); gradul II             S        2.750.000   3.983.000
  4. Inginer*), meteorolog (hidrolog,
     hidrogeolog, pedolog); gradul III            S        2.700.000   3.821.000
  5. Inginer*), meteorolog (hidrolog,
     hidrogeolog, pedolog); debutant              S        2.650.000       -
  6. Medic primar veterinar*)                    S        2.850.000   7.309.000
  7. Medic veterinar gradul I                     S        2.800.000   5.199.000
  8. Medic veterinar gradul II                    S        2.750.000   4.549.000
  9. Medic veterinar gradul III                   S        2.700.000   3.821.000
 10. Medic veterinar debutant                     S        2.650.000       -
 11. Subinginer, asistent veterinar,
     conductor tehnic; I                         SSD       2.750.000   4.549.000
 12. Subinginer, asistent veterinar,
     conductor tehnic; II                        SSD       2.700.000   3.659.000
 13. Subinginer, asistent veterinar,
     conductor tehnic; III                       SSD       2.650.000   3.413.000
 14. Subinginer, asistent veterinar,
     conductor tehnic; debutant                  SSD       2.600.000       -

     b) Functii de executie pe trepte profesionale
 15. Tehnician*), observator meteorolog
     (hidrolog, hidrogeolog); IA                  M        2.700.000   3.901.000
 16. Tehnician*), observator meteorolog
     (hidrolog, hidrogeolog); I                   M        2.650.000   3.331.000
 17. Tehnician*), observator meteorolog
     (hidrolog, hidrogeolog); II                  M        2.600.000   3.010.000
 18. Tehnician*), observator meteorolog
     (hidrolog, hidrogeolog); debutant            M        2.550.000       -
 19. Asistent veterinar I, tehnician
     veterinar IA                                 M        2.700.000   3.901.000
 20. Asistent veterinar II, tehnician
     veterinar I                                  M        2.650.000   3.496.000
 21. Asistent veterinar III, tehnician
     veterinar II                                 M        2.600.000   3.170.000
 22. Asistent veterinar, tehnician
     veterinar; debutant                          M        2.550.000       -
 23. Agent veterinar I                        Scoala       2.600.000   3.010.000
                                           profesionala
 24. Agent veterinar II                       Scoala       2.550.000   2.683.000
                                           profesionala
 25. Agent veterinar debutant                 Scoala       2.500.000       -
                                           profesionala
________________________________________________________________________________
    *) Specialitatea functiei de inginer este cea care se regaseste in activitatea de baza a unitatii (agronomie, horticultura, zootehnie si altele). Cu acelasi nivel pot fi salarizate si functiile de biolog (chimist), daca persoanele incadrate pe aceste functii desfasoara activitate in specialitatea functiei.
    *) In functia de medic primar veterinar pot fi incadrate persoanele care au obtinut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare.
    *) Specialitatea functiei de tehnician este cea care se regaseste in activitatea de baza a unitatii (agronomie, horticultura, zootehnie si altele).

                                     *
                                   *   *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/9 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 4/9a
    (valabil la 01.01.2003)

             OFICII DE CADASTRU SI ORGANIZARE A TERITORIULUI

    Salarii de baza pentru functiile de specialitate
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                            minim       maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale
  1. Inginer cadastru gradul IA                   S        2.850.000   6.498.000
  2. Inginer cadastru gradul I                    S        2.800.000   4.549.000
  3. Inginer cadastru gradul II                   S        2.750.000   4.144.000
  4. Inginer cadastru gradul III                  S        2.700.000   3.821.000
  5. Inginer cadastru debutant                    S        2.650.000       -
  6. Subinginer cadastru I                       SSD       2.750.000   4.549.000
  7. Subinginer cadastru II                      SSD       2.700.000   3.901.000
  8. Subinginer cadastru III                     SSD       2.650.000   3.413.000
  9. Subinginer cadastru debutant                SSD       2.600.000       -

     b) Functii de executie pe trepte profesionale
 10. Tehnician cadastru IA                        M        2.700.000   3.901.000
 11. Tehnician cadastru I                         M        2.650.000   3.331.000
 12. Tehnician cadastru II                        M        2.600.000   3.010.000
 13. Tehnician cadastru debutant                  M        2.550.000       -
 14. Operator cadastru I                         M; G      2.650.000   3.010.000
 15. Operator cadastru II                        M; G      2.600.000   2.683.000
 16. Operator cadastru debutant                  M; G      2.550.000       -
________________________________________________________________________________

                                     *
                                   *   *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/10 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 4/10a
    (valabil la 01.01.2003)

                           PROTECTIA MEDIULUI

    AGENTII DE PROTECTIE A MEDIULUI, ADMINISTRATIA REZERVATIEI BIOSFEREI "DELTA DUNARII"

    Salarii de baza pentru functiile de specialitate
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                            minim       maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale
  1. Inspector de specialitate expert,
     inginer expert*)                             S        2.850.000   6.498.000
  2. Inspector de specialitate, inginer*);
     gradul I                                     S        2.800.000   4.549.000
  3. Inspector de specialitate, inginer*);
     gradul II                                    S        2.750.000   3.983.000
  4. Inspector de specialitate, inginer*);
     gradul III                                   S        2.700.000   3.821.000
  5. Inspector, inginer*); debutant               S        2.650.000       -
  6. Subinginer I                                SSD       2.750.000   4.549.000
  7. Subinginer II                               SSD       2.700.000   3.659.000
  8. Subinginer III                              SSD       2.650.000   3.413.000
  9. Subinginer debutant                         SSD       2.600.000       -

     b) Functii de executie pe trepte profesionale
 10. Tehnician, observator conditii mediu;
     IA*)                                        M        2.700.000   3.901.000
 11. Tehnician, observator conditii mediu;
     I*)                                         M        2.650.000   3.331.000
 12. Tehnician, observator conditii mediu;
     II*)                                        M        2.600.000   3.010.000
 13. Tehnician, observator conditii mediu;
     debutant*)                                  M        2.550.000       -
________________________________________________________________________________
    *) Specialitatea functiei de inginer este cea care se regaseste in activitatea de baza a unitatii.
    Cu acelasi nivel pot fi salarizate, in activitatea de baza, si functiile de biolog, chimist, fizician si altele, daca persoanele incadrate pe aceste functii desfasoara activitate in specialitatea functiei.
    *) Specialitatea functiilor de tehnician si de observator conditii mediu este cea care se regaseste in activitatea de baza a unitatii.

                                     *
                                   *   *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/11 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 4/11a
    (valabil la 01.01.2003)

                             AVIATIA SPORTIVA

                            AEROCLUBUL ROMANIEI

    I. Salarii de baza pentru functiile de specialitate

    1. Personal navigant si tehnic navigant profesionist

    Functii de executie
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                      Nivelul     Salariul de baza - lei -
crt.                                        studiilor*) ________________________
                                                            minim       maxim
________________________________________________________________________________
  1. Personal navigant si tehnic navigant profesionist
        clasa I                                            2.800.000   6.498.000
        clasa a II-a                                       2.750.000   4.633.000
        clasa a III-a                                      2.700.000   4.062.000
        clasa a IV-a                                       2.650.000   3.821.000
        clasa a V-a                                        2.600.000       -
________________________________________________________________________________
    *) Nivelul studiilor si conditiile de ocupare a functiilor se stabilesc prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.

    2. Personal tehnic aeronautic
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                      Nivelul     Salariul de baza - lei -
crt.                                        studiilor   ________________________
                                                            minim       maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe clase profesionale
  1. Inginer de aviatie                         S
        clasa I                                            2.850.000   6.498.000
        clasa a II-a                                       2.800.000   4.633.000
        clasa a III-a                                      2.750.000   4.062.000
        clasa a IV-a                                       2.700.000   3.821.000
        debutant                                           2.650.000       -
  2. Tehnician de aviatie                       M
        clasa I                                            2.750.000   3.901.000
        clasa a II-a                                       2.700.000   3.575.000
        clasa a III-a                                      2.650.000   3.252.000
        clasa a IV-a                                       2.600.000   3.010.000
        debutant                                           2.550.000       -
  3. Mecanic de aviatie                    Scoala
        clasa I                            tehnica de      2.800.000   4.144.000
        clasa a II-a                       aviatie sau     2.750.000   3.575.000
        clasa a III-a                      echivalenta     2.700.000   3.170.000
        clasa a IV-a                                       2.600.000   3.010.000
        debutant                                           2.550.000       -
  4. Mecanic pentru intretinerea                M;
     aparatelor de lansare la zbor (turn   Scoala
     de parasutism, automosor, plior       profesionala
     parasute, deltaplanism, etc.)
        clasa I                                            2.750.000   3.901.000
        clasa a II-a                                       2.700.000   3.413.000
        clasa a III-a                                      2.650.000   3.170.000
        clasa a IV-a                                       2.600.000   3.010.000
        debutant                                           2.550.000       -
  5. Maistru de aviatie                    Scoala de
        clasa I                            maistri         2.700.000   4.224.000
        clasa a II-a                       aviatie         2.650.000   3.901.000
        clasa a III-a                                      2.600.000   3.331.000
________________________________________________________________________________

    3. Personal operativ aeronautic

    Functii de executie
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                      Nivelul     Salariul de baza - lei -
crt.                                        studiilor   ________________________
                                                            minim       maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale
  1.  Meteorolog aeronautic specialist         S
        gradul I                                           2.850.000   6.498.000
        gradul II                                          2.800.000   4.633.000
        gradul III                                         2.750.000   4.063.000
        gradul IV                                          2.700.000   3.821.000
        debutant                                           2.650.000       -

     b) Functii de executie pe trepte profesionale
  2. Meteorolog aeronautic                 M + curs de
               I                           calificare      2.650.000   3.496.000
               II                                          2.600.000   3.170.000
               debutant                                    2.550.000       -
  3. Controlor trafic dirijare             M + curs de
               I                           calificare      2.650.000   3.901.000
               II                                          2.600.000   3.496.000
               III                                         2.550.000   3.170.000
  4. Controlor trafic operatiuni auxiliare M + curs de
               I                           calificare      2.700.000   3.575.000
               II                                          2.650.000   3.252.000
               III                                         2.600.000   3.010.000
               debutant                                    2.550.000       -
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    1. Criteriile de incadrare si de avansare in clase a personalului navigant, tehnic navigant si tehnic aeronautic si, respectiv in grade si trepte profesionale a personalului operativ aeronautic, se stabilesc prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
    2. In cazul pierderii licentei de zbor pentru calificarea detinuta, din cauze medicale, personalul navigant si tehnic navigant profesionist isi mentine incadrarea in clasa detinuta, ca instructor la sol.

                                     *
                                   *   *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/12 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 5/1a
    (valabil la 01.01.2003)

    FUNCTII DE EXECUTIE DIN ALTE UNITATI BUGETARE DE SUBORDONARE CENTRALA, PRECUM SI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE, FINANCIAR, APROVIZIONARE, INVESTITII DIN ACTIVITATILE CUPRINSE IN ANEXELE IV/1 - IV/11 SI DIN UNITATILE DE INVATAMANT

    I. Salarii de baza pentru activitatea de specialitate
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                            minim       maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale
  1. Consilier, expert, inspector de
     specialitate; gradul I, inginer,
     economist; specialist IA                     S        2.850.000   5.624.000
  2. Referent de specialitate, inspector de
     specialitate; gradul II, economist,
     referent, inginer; gradul I                  S        2.800.000   4.499.000
  3. Referent de specialitate, inspector de
     specialitate; gradul III, economist,
     referent, inginer; gradul II                 S        2.750.000   4.183.000
  4. Referent de specialitate, inspector de
     specialitate; gradul IV, economist,
     referent, inginer; gradul III                S        2.700.000   3.868.000
  5. Referent, inspector, inginer, economist;
     debutant                                     S        2.650.000       -
  6. Referent, subinginer, conductor
     arhitect, arhivist,
     tehnician-economist; I                      SSD       2.750.000   4.219.000
  7. Referent, subinginer, conductor
     arhitect, arhivist,
     tehnician-economist; II                     SSD       2.700.000   3.903.000
  8. Referent, subinginer, conductor
     arhitect, arhivist,
     tehnician-economist; III                    SSD       2.650.000   3.482.000
  9. Referent, subinginer, conductor
     arhitect, arhivist, tehnician-economist;
     debutant                                    SSD       2.600.000       -

     b) Functii de executie pe grade profesionale din serviciile de contencios
 10. Consilier juridic gradul IA                  S        2.850.000   5.624.000
 11. Consilier juridic gradul I                   S        2.800.000   4.499.000
 12. Consilier juridic gradul II                  S        2.750.000   4.183.000
 13. Consilier juridic gradul III                 S        2.700.000   3.868.000
 14. Consilier juridic debutant                   S        2.650.000       -

     c) Functii de executie pe trepte profesionale
 15. Tehnician, merceolog, contabil,
     referent; IA                                 M        2.750.000   3.482.000
 16. Tehnician, merceolog, contabil,
     referent; I                                  M        2.700.000   3.233.000
 17. Tehnician, merceolog, contabil,
     referent; II                                 M        2.650.000   2.921.000
 18. Tehnician, merceolog, contabil,
     referent; III                                M        2.600.000   2.675.000
 19. Tehnician, merceolog, contabil,
     referent; debutant                           M        2.550.000       -
________________________________________________________________________________

    II. Unitati de perfectionare a personalului cu pregatire superioara

    Salarii de baza pentru functiile de specialitate
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                            minim       maxim
________________________________________________________________________________
     Functii de executie pe grade profesionale
  1. Expert-consultant IA                         S        2.800.000   5.624.000
  2. Expert-consultant I                          S        2.750.000   4.922.000
  3. Expert-consultant II                         S        2.700.000   4.360.000
________________________________________________________________________________

    III. Unitati de perfectionare a personalului cu pregatire medie si centre de calificare si recalificare

    Salarii de baza pentru functiile de specialitate
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                            minim       maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale
  1. Expert gradul I                              S        2.800.000   4.922.000
  2. Expert gradul II                             S        2.750.000   4.219.000
  3. Expert gradul III                            S        2.700.000   3.868.000
  4. Expert debutant                              S        2.650.000       -

     b) Functii de executie pe trepte profesionale
  5. Instructor I                                 M        2.700.000   3.868.000
  6. Instructor II                                M        2.650.000   3.307.000
  7. Instructor III                               M        2.600.000   3.025.000
  8. Instructor debutant                          M        2.550.000       -
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica si functiilor de specialitate din scoala populara de arta.

    IV. Proiectare

    Salarii de baza pentru functiile de specialitate
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                            minim       maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale
  1. Proiectant gradul I                          S        2.850.000   5.485.000
  2. Proiectant gradul II                         S        2.800.000   4.782.000
  3. Proiectant gradul III                        S        2.750.000   4.148.000
  4. Proiectant gradul IV                         S        2.700.000   3.798.000
  5. Proiectant debutant                          S        2.650.000       -
  6. Subinginer cartograf I                      SSD       2.750.000   4.219.000
  7. Subinginer cartograf II                     SSD       2.700.000   3.868.000
  8. Subinginer cartograf III                    SSD       2.650.000   3.377.000
  9. Subinginer cartograf debutant               SSD       2.600.000       -

     b) Functii de executie pe trepte profesionale
 10. Tehnician proiectant I                       M        2.700.000   3.868.000
 11. Tehnician proiectant II*)                    M        2.650.000   3.307.000
 12. Tehnician proiectant III*)                   M        2.600.000   3.025.000
 13. Tehnician proiectant debutant*)              M        2.550.000       -
________________________________________________________________________________
    *) Salariul de baza prevazut pentru aceasta functie se utilizeaza si la functia de desenator tehnic cartograf.

    V. Unitati de informatica

    Salarii de baza pentru functiile de specialitate
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                            minim       maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale
  1. Analist, programator, inginer de
     sistem; IA                                   S        2.900.000   5.624.000
  2. Analist, programator, inginer de
     sistem; I                                    S        2.850.000   5.343.000
  3. Analist, programator, inginer de
     sistem; II                                   S        2.800.000   4.782.000
  4. Analist, programator, inginer de
     sistem; III                                  S        2.750.000   4.148.000
  5. Analist, programator, inginer de
     sistem; IV                                   S        2.700.000   3.798.000
  6. Analist, programator, inginer de sistem;
     debutant                                     S        2.650.000       -
  7. Informatician, conductor tehnic; I          SSD       2.750.000   4.219.000
  8. Informatician, conductor tehnic; II         SSD       2.700.000   3.868.000
  9. Informatician, conductor tehnic; III        SSD       2.650.000   3.377.000
 10. Informatician, conductor tehnic;
     debutant                                    SSD       2.600.000       -

     b) Functii de executie pe trepte profesionale
 11. Analist (programator) ajutor IA              M        2.750.000   3.868.000
 12. Analist (programator) ajutor I               M        2.700.000   3.586.000
 13. Analist (programator) ajutor II              M        2.650.000   3.235.000
 14. Analist (programator) ajutor III             M        2.600.000   2.956.000
 15. Analist (programator) debutant               M        2.550.000       -
 16. Operator, controlor date; I                  M        2.750.000   3.586.000
 17. Operator, controlor date; II                 M        2.700.000   3.235.000
 18. Operator, controlor date; III                M        2.650.000   2.956.000
 19. Operator, controlor date; IV                 M        2.600.000   2.700.000
 20. Operator, controlor date; debutant           M        2.550.000       -
________________________________________________________________________________

                                     *
                                   *   *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/1 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 5/2a
    (valabil la 01.01.2003)

                 ALTE FUNCTII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR

    Salarii de baza pentru personalul din activitatea de secretariat-administrativ, gospodarire, intretinere-reparatii si de deservire*1)

    *1) Se utilizeaza in administratia publica si in unitatile subordonate acesteia, finantate partial sau integral de la bugetul de stat.

    Functii de executie pe trepte profesionale
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                            minim       maxim
________________________________________________________________________________
  1. Stenodactilograf IA*)                        M        2.700.000   3.688.000
  2. Stenodactilograf I                           M        2.650.000   3.124.000
  3. Stenodactilograf II                          M        2.600.000   2.862.000
  4. Stenodactilograf debutant                    M        2.550.000       -
  5. Secretar-dactilograf, dactilograf; IA*)      M        2.650.000   3.462.000
  6. Secretar-dactilograf, dactilograf; I        M; G      2.600.000   3.051.000
  7. Secretar-dactilograf, dactilograf; II       M; G      2.550.000   2.784.000
  8. Secretar-dactilograf, dactilograf;
     debutant                                    M; G      2.500.000       -
  9. Secretar, secretar-dactilograf; I*)        M; G      2.600.000   2.936.000
 10. Secretar, secretar-dactilograf; II*)       M; G      2.550.000   2.675.000
 11. Secretar, secretar-dactilograf;
     debutant*)                                 M; G      2.500.000       -
 12. Administrator I                              M        2.650.000   3.725.000
 13. Administrator II                             M        2.600.000   3.386.000
 14. Administrator III                            M        2.550.000   3.051.000
 15. Sef depozit I                                M        2.600.000   3.352.000
 16. Sef depozit II                               M        2.550.000   3.051.000
 17. Casier, magaziner; I                         M        2.600.000   3.274.000
 18. Casier, magaziner; II                       M; G      2.550.000   2.936.000
 19. Casier, magaziner; debutant                 M; G      2.500.000       -
 20. Functionar, arhivar; I                       M        2.700.000   3.201.000
 21. Functionar, arhivar; II                      M        2.650.000   2.936.000
 22. Functionar, arhivar; III                     M        2.600.000   2.675.000
 23. Functionar, arhivar; debutant                M        2.550.000       -
 24. Sef formatie paza, pompieri                           2.500.000   2.936.000
 25. Portar, paznic, pompier, ingrijitor,
     guard, bufetier, manipulant bunuri,
     curier; I                                             2.550.000   2.650.000
 26. Portar, paznic, pompier, ingrijitor,
     guard, bufetier, manipulant bunuri,
     curier; II                                            2.500.000   2.600.000
 27. Maistru I                                             2.600.000   3.614.000
 28. Maistru II                                            2.550.000   3.352.000
 29. Sofer IA*)                                          2.650.000   4.214.000
 30. Sofer I*)                                           2.600.000   3.688.000
 31. Sofer II*)                                         2.550.000   3.537.000
 32. Muncitor calificat I                                  2.800.000   3.537.000
 33. Muncitor calificat II                                 2.750.000   3.352.000
 34. Muncitor calificat III                                2.700.000   3.124.000
 35. Muncitor calificat IV                                 2.650.000   2.936.000
 36. Muncitor calificat V                                  2.600.000   2.711.000
 37. Muncitor calificat VI                                 2.550.000   2.650.000
 38. Muncitor necalificat                                  2.500.000   2.600.000
________________________________________________________________________________
    *) Se utilizeaza in ministere si celelalte institutii centrale ale administratiei publice.
    *) Se utilizeaza in activitatea de secretariat-administrativ din unitatile bugetare.
    *) Se utilizeaza in Parlament, in ministere si in celelalte institutii centrale ale administratiei publice, in parcul propriu.
    *) Se utilizeaza in ministere si celelalte institutii centrale ale administratiei publice, in parcul comun.

    NOTA:
    In unitatile bugetare din subordinea ministerelor si a celorlalte institutii ale administratiei publice, incadrarea soferilor se face tinand seama si de autovehiculul pe care il deservesc, potrivit echivalarii categoriilor de calificare cu treptele profesionale, elaborata de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.

                                     *
                                   *   *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/2 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 6/1a
    (valabil la 01.01.2003)

                   INDEMNIZATII DE CONDUCERE COMUNE

____________________________________________________________________________
                                                        Indemnizatia de
Nr.                    Functia                            conducere in
crt.                                                   procente din salariul
                                                           de baza - % -
                                                       _____________________
                                                           limita maxima
____________________________________________________________________________
  1. Director general, inspector de stat sef                    55
  2. Director general adjunct, inspector de stat
     sef adjunct                                                50
  3. Director, inspector-sef                                    50
  4. Director adjunct, inspector sef adjunct                    40
  5. Contabil sef                                               40
  6. Inginer sef                                                40
  7. Sef serviciu, sef sectie, sef serviciu contencios          30
  8. Sef birou, sef atelier, sef laborator, sef oficiu          25
  9. Sef formatie muncitori                                     15
____________________________________________________________________________

    ANEXA 6/2a
    (valabil la 01.01.2003)

                     INDEMNIZATII DE CONDUCERE SPECIFICE

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                                                           |Indemnizatia |
|crt.|                        Functia                            |de conducere |
|    |                                                           |in procente  |
|    |                                                           |din salariul |
|    |                                                           |   de baza   |
|    |                                                           |    - % -    |
|    |                                                           |_____________|
|    |                                                           |limita maxima|
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | A. Serviciile Parlamentului, Administratiei               |             |
|    | Prezidentiale, Guvernului, Curtii Supreme de Justitie,    |             |
|    | Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie,       |             |
|    | Curtii Constitutionale, Consiliului Legislativ, Avocatului|             |
|    | Poporului si Curtii de Conturi                            |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 1. | Sef departament, director general                         |     55      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 2. | Director, sef sector, sef compartiment                    |     50      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 3. | Director adjunct, sef sector adjunct, sef compartiment    |     40      |
|    | adjunct                                                   |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 4. | Sef serviciu, sef sectie                                  |     30      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 5. | Sef birou, sef oficiu, sef atelier                        |     25      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | B. Ministere, alte organe de specialitate, precum si      |             |
|    | unitatile teritoriale de specialitate din subordinea      |             |
|    | acestora                                                  |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | a) aparatul propriu                                       |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 1. Ministerul Finantelor Publice                          |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 1.1. Garda Financiara - aparatul central                  |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 1. | Comisar general adjunct                                   |     50      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 2. | Comisar sef divizie                                       |     30      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 2. Ministerul Educatiei si Cercetarii                     |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|Nr. |                                                           |Indemnizatia |
|crt.|                        Functia*)                          |de conducere |
|    |                                                           |in procente  |
|    |                                                           |din salariul |
|    |                                                           |   de baza   |
|    |                                                           |    - % -    |
|    |                                                           |_____________|
|    |                                                           | minim maxim |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 1. | Inspector general                                         |  45     55  |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 2. | Inspector principal de specialitate                       |  45     50  |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | *) Se calculeaza conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.      |
|____|_________________________________________________________________________|
|    | b) servicii publice descentralizate                       |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 1. Ministerul Finantelor Publice                          |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 1.1. Garda Financiara - aparatul teritorial               |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 1. | Comisar sef sectie                                        |     40      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 2. | Comisar sef sectie adjunct                                |     30      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 3. | Comisar sef sectie divizie                                |     25      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 1.2. Directii generale ale finantelor publice             |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | - Administratia finantelor publice a municipiului         |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 1. | Director administratie financiara                         |     40      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 2. | Director adjunct administratie financiara                 |     30      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | - Administratia finantelor publice a orasului             |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 3. | Sef administratie                                         |     30      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | - Administratia finantelor publice a comunei              |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 4. | Sef administratie                                         |     25      |
|    |                                                           |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|Nr. |                                                           |Indemnizatia |
|crt.|                        Functia                            |de conducere |
|    |                                                           |in procente  |
|    |                                                           |din salariul |
|    |                                                           |   de baza   |
|    |                                                           |    - % -    |
|    |                                                           |_____________|
|    |                                                           | minim maxim |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 2. Ministerul Educatiei si Cercetarii                     |             |
|    |                                                           |             |
|    | 2.1. Inspectoratul scolar*)                               |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 1. | Inspector scolar general                                  |  45     55  |
| 2. | Inspector scolar general adjunct                          |  35     45  |
| 3. | Inspector scolar de specialitate                          |  30     40  |
| 4. | Inspector scolar                                          |  25     30  |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | *) Se calculeaza conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.      |
|____|_________________________________________________________________________|
|Nr. |                                                           |Indemnizatia |
|crt.|                        Functia                            |de conducere |
|    |                                                           |in procente  |
|    |                                                           |din salariul |
|    |                                                           |   de baza   |
|    |                                                           |    - % -    |
|    |                                                           |_____________|
|    |                                                           |limita maxima|
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 3. Ministerul Sanatatii si Familiei                       |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 3.1. Directia de sanatate publica                         |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini, activitati si            |
|    | responsabilitati suplimentare functiei de baza, care fac parte din      |
|    | salariul de baza                                                        |
|____|_________________________________________________________________________|
| 1. | Medic inspector                                           |     25      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 2. | Farmacist inspector                                       |     25      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | c) aparatul propriu al administratiei publice locale si   |             |
|    | serviciile publice din subordinea acesteia                |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 1. Prefecturi, consilii judetene, Primaria Municipiului Bucuresti si    |
|    | Consiliul General al Municipiului Bucuresti si la sectoarele            |
|    | municipiului Bucuresti, consilii locale                                 |
|____|_________________________________________________________________________|
|    | 1.1. La nivel de judet, la municipiul Bucuresti si la sectoarele        |
|    | municipiului Bucuresti, la municipiile de categoria I                   |
|____|_________________________________________________________________________|
| 1. | Sef departament*), arhitect sef*)                        |     55      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 2. | Arhitect-sef adjunct*)                                  |     50      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 3. | Sef filiala, sef corp control comercial I                 |     30      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 4. | Sef corp control comercial II                             |     25      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 1.2. La nivel de municipii, altele decat cele de categoria I si la oras |
|____|_________________________________________________________________________|
| 1. | Sef corp control comercial I, arhitect-sef*)           |     30      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 2. | Sef corp control comercial II                             |     25      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 1.3. La nivel de comuna                                                 |
|____|_________________________________________________________________________|
| 1. | Sef perceptie                                             |     25      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 2. | Sef birou                                                 |     15      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 1.4. Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini, activitati si       |
|    | responsabilitati suplimentare functiei de baza, care fac parte din      |
|    | salariul de baza                                                        |
|____|_________________________________________________________________________|
| 1. | Persoana cu responsabilitate in domeniul urbanismului si  |     15      |
|    | amenajarii teritoriului si al autorizarii executarii      |             |
|    | lucrarilor de constructii*)                           |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | *) Se utilizeaza numai la Consiliul General al Municipiului Bucuresti.  |
|    | *) Se utilizeaza la nivel de judet, la Primaria Municipiului Bucuresti,|
|    | la sectoarele Municipiului Bucuresti, si la municipiile de toate        |
|    | categoriile.                                                            |
|    | *) Se utilizeaza numai la Primaria Municipiului Bucuresti.            |
|    | *) Se utilizeaza la orase.                                           |
|    | *) Se utilizeaza la comune.                                         |
|____|_________________________________________________________________________|
|    | d) din unitati subordonate ministerelor si altor organe   |             |
|    | de specialitate                                           |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|Nr. |                                                           |Indemnizatia |
|crt.|                        Functia                            |de conducere |
|    |                                                           |in procente  |
|    |                                                           |din salariul |
|    |                                                           |   de baza   |
|    |                                                           |    - % -    |
|    |                                                           |_____________|
|    |                                                           |limita maxima|
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 1. Ministerul Culturii si Cultelor                        |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 1.1. Functiile de conducere din activitatea redactionala  |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 1. | Redactor-sef                                              |     40      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 2. | Redactor-sef adjunct                                      |     30      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 3. | Sef redactie, secretar general de redactie                |     25      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 1.2. Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini sau    |             |
|    | activitati suplimentare functiei de baza, care fac parte  |             |
|    | din salariul de baza                                      |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 1. | Artistii lirici opera, artistii lirici, coristii opera,   |     10      |
|    | coristii, balerinii, artistii instrumentisti,             |             |
|    | instrumentistii, dansatorii, care desfasoara activitate   |             |
|    | solistica.                                                |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 2. | Artistii instrumentisti si instrumentistii care desfasoara|     10      |
|    | activitate de sef de partida.                             |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 2. Ministerul Sanatatii si Familiei                       |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 2.1. Unitati sanitare                                     |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 2.1.1. Functiile de conducere medico-sanitare             |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 1. | Medic (farmacist) director                                |     50      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 2. | Medic (farmacist) director adjunct                        |     40      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 3. | Medic sef (policlinica, statie salvare, centru transfuzie |     40      |
|    | sanguina si altele similare)                              |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 4. | Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog,  |     25      |
|    | sef sectie, sef laborator si altele similare)             |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 5. | Asistent medical sef                                      |     25      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 2.1.2. Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini,     |             |
|    | activitati si responsabilitati suplimentare functiei de   |             |
|    | baza, care fac parte din salariul de baza                 |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 1. | Farmacist sef serviciu                                    |     15      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 2. | Chimist, biolog, biochimist; cu gestiune                  |     10      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 3. | Asistent medical (tehnician sanitar, sora medicala,       |     10      |
|    | oficiant medical, moasa, laborant si altele similare) sef |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 4. | Spalatoreasa cu gestiune; Sef echipa                      |      7      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 2.1.3. Indemnizatii pentru activitati prestate in afara   |             |
|    | obligatiilor functiei de baza si care nu fac parte din    |             |
|    | salariul de baza                                          |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 1. | Membrii comisiilor de avizare medico-legala, ai           |cel mult 25% |
|    | comisiilor de expertiza si recuperare a capacitatii de    |in cursul    |
|    | munca si ai comisiilor medicale                           |unei luni,   |
|    |                                                           |din salariul |
|    |                                                           |de baza al   |
|    |                                                           |functiei de  |
|    |                                                           |executie     |
|    |                                                           |indeplinite  |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 3. Ministerul Tineretului si Sportului                    |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 3.1. Functii de conducere din federatii sportive          |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 1. | Presedinte federatie                                      |     30      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 2. | Secretar general federatie                                |     25      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 3.2. Functii de conducere din alte unitati sportive       |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 3.2.1. Cluburi                                            |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 1. | Presedinte club                                           |     20      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 2. | Vicepresedinte club                                       |     10      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 3.2.2. Complex sportiv                                    |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 1. | Sef complex sportiv                                       |     10      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 4. Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si      |             |
|    | Locuintei                                                 |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 4.1. Unitati navale si capitanii de porturi               |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | Functiile de conducere din unitatile navale si            |             |
|    | capitaniile de porturi                                    |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 1. | Capitan sef port                                          |     20      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 2. | Sef grup scafandri                                        |     10      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 4.2. Pentru activitatea de imersiune, desfasurata potrivit|             |
|    | prevederilor art. 8 lit. f) din Hotararea Guvernului      |             |
|    | nr. 281/1993 se acorda o indemnizatie de 15.000 lei/ora   |             |
|    | de scufundare.                                            |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 4.3. Aviatie sportiva                                     |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 4.3.1. Functiile de conducere specifice activitatii de    |             |
|    | zbor                                                      |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 1. | Comandant detasament zbor                                 |     50      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 2. | Comandant aeroclub teritorial                             |     50      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 3. | Comandant adjunct aeroclub teritorial                     |     30      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 4. | Sef sector zbor aeroclub teritorial                       |     15      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 4.3.2. Functiile de conducere specifice activitatii tehnic|             |
|    | aeronautice                                               |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 1. | Sef grupa lucrari - reparatii (LR)                        |     30      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 2. | Sef sector tehnic                                         |     15      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 4.3.3. Functiile de conducere specifice activitatii       |             |
|    | operativ-aeronautice                                      |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 1. | Director zbor                                             |     40      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 2. | Director tehnic                                           |     40      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 3. | Sef serviciu informare zbor - meteo - navigatie           |     30      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 4.3.4. Indemnizatia de zbor pentru personalul navigant si |             |
|    | tehnic, navigant profesionist, precum si indemnizatia de  |             |
|    | exploatare pentru personalul tehnic aeronautic din        |             |
|    | Aeroclubul Romaniei                                       |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | Activitatea pentru care se acorda:                        |Indemnizatia |
|    |                                                           |  pana la:   |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 1. | Misiuni prevazute in Codul aerian                         |14.000 lei/  |
|    |                                                           |ora de zbor  |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 2. | Misiuni prevazute in Codul aerian                         |9.000        |
|    |                                                           |lei/start    |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 3. | Salturi cu parasuta                                       |51.000       |
|    |                                                           |lei/salt     |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 4. | Lansarea la zbor a aeronavelor si aterizari               |8.000        |
|    |                                                           |lei/aterizare|
|____|___________________________________________________________|_____________|

    NOTA:
    1. Indemnizatia de zbor la baza pentru zboruri de acrobatie si inalta acrobatie aeriana va fi echivalata, astfel:
       1 ora zbor acrobatie        = 2 ore zbor normal
       1 ora zbor inalta acrobatie = 4 ore zbor normal
       Zborul in formatie este echivalent cu zborul de inalta acrobatie.
    2. Indemnizatia de zbor la baza, acordata personalului navigant si tehnic navigant profesionist, face parte din salariul de baza si constituie baza de calcul pentru toate drepturile care se acorda in raport cu acesta.
    3. Criteriile pentru acordarea indemnizatiei de zbor si de exploatare pe functii si misiuni, in limitele prevazute, precum si majorarea cu pana la 60% a indemnizatiei pentru zborurile ce se executa in conditii deosebite se stabilesc de catre Aeroclubul Romaniei.

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                                                           |Indemnizatia |
|crt.|                        Functia                            |de conducere |
|    |                                                           |in procente  |
|    |                                                           |din salariul |
|    |                                                           |   de baza   |
|    |                                                           |    - % -    |
|    |                                                           |_____________|
|    |                                                           |limita maxima|
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 5. Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor     |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 5.1. Functii de conducere din activitatea specifica       |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 1. | Sef oficiu*), inspector sef*)                             |      40     |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 2. | Sef statie, sef ferma, sef centru, sef circumscriptie     |      30     |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | *) Se utilizeaza la oficiile sau inspectoratele cu personalitate        |
|    | juridica, dupa caz.                                                     |
|____|_________________________________________________________________________|
|    | 5.2. Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini, activitati si       |
|    | responsabilitati suplimentare functiei de baza, care fac parte din      |
|    | salariul de baza:                                                       |
|____|_________________________________________________________________________|
|    | - Medicii veterinari incadrati in activitatile prevazute  |   10% din   |
|    | in Anexa nr. IV/8 la prezenta ordonanta, autorizati sa    | salariul de |
|    | exercite atributii de inspector al politiei               |   baza al   |
|    | sanitar-veterinare.                                       | functiei de |
|    |                                                           |   executie  |
|    |                                                           | indeplinite |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | Marimea concreta a sporului se stabileste de organul care il            |
|    | autorizeaza.                                                            |
|____|_________________________________________________________________________|
|    | 6. Ministerul Apelor si Protectiei Mediului               |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 6.1. Functii de conducere din activitatea specifica       |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 1. | Inspector sef*)                                           |     40      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | *) Se utilizeaza la agentiile de supraveghere a protectiei mediului.    |
|____|_________________________________________________________________________|
|    | 7. Academia Romana                                        |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 7.1. Functii de conducere specifice din activitatea de    |             |
|    | cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si          |             |
|    | proiectare.                                               |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 1. | Director institut                                         |     50      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 2. | Director adjunct stiintific, director adjunct institut    |     40      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 3. | Secretar stiintific, director centru                      |     30      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 8. Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale             |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 8.1. Functii de conducere specifice in unitatile de       |             |
|    | perfectionare a personalului cu pregatire medie si centre |             |
|    | de calificare si recalificare                             |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 1. | Director centru de perfectionare                          |     30      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 2. | Director adjunct centru de perfectionare                  |     25      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 3. | Director centru de calificare si recalificare             |     30      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 4. | Sef centru de calificare                                  |     15      |
|____|___________________________________________________________|_____________|

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                                                           |Indemnizatia |
|crt.|                        Functia                            |de conducere |
|    |                                                           |in procente  |
|    |                                                           |din salariul |
|    |                                                           |   de baza   |
|    |                                                           |    - % -    |
|    |                                                           |_____________|
|    |                                                           |limita maxima|
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | C. Autoritatea vamala                                     |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 1. | Sef birou vamal                                           |     30      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 2. | Sef adjunct birou vamal                                   |     25      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 3. | Sef tura, sef sector                                      |     20      |
|____|___________________________________________________________|_____________|

    ANEXA 7/1a
    (valabil la 01.01.2003)

                    FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA ALESE

    Indemnizatiile persoanelor din cadrul organelor autoritatii publice, alese in functie potrivit prevederilor Constitutiei Romaniei
________________________________________________________________________________
Nr.                          Functia                                Indemnizatia
crt.                                                                   - lei -
________________________________________________________________________________
     Presedintia Romaniei
  1. Presedintele Romaniei                                           42.764.000

     Parlamentul Romaniei
  2. Presedintele Senatului si Presedintele Camerei Deputatilor      39.459.000
  3. Vicepresedintii Senatului si ai Camerei Deputatilor             36.349.000
  4. Secretarii si Chestorii Senatului si ai Camerei Deputatilor     34.211.000
  5. Presedintii comisiilor permanente ale Senatului si
     Camerei Deputatilor                                             34.211.000
  6. Presedintii grupurilor parlamentare ale Senatului si
     Camerei Deputatilor                                             34.211.000
  7. Vicepresedintii comisiilor permanente ale Senatului si
     Camerei Deputatilor                                             32.073.000
  8. Secretarii comisiilor permanente ale Senatului si
     Camerei Deputatilor                                             31.684.000
  9. Senatori, deputati                                              31.295.000

     Primarii si consilii
 10. Primar general al Capitalei                                     29.935.000
 11. Viceprimar al Capitalei                                         27.019.000
 12. Presedinte al consiliului judetean (categoria I)                28.768.000
 13. Presedinte al consiliului judetean (categoria II)               27.019.000
 14. Vicepresedinte al consiliului judetean (categoria I)            25.853.000
 15. Vicepresedinte al consiliului judetean (categoria II)           24.103.000
 16. Primar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori)                25.270.000
 17. Primar de municipiu (categoria I)                               23.520.000
 18. Primar de municipiu (categoria II)                              21.576.000
 19. Primar de municipiu (categoria III)                             19.827.000
 20. Viceprimar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori)            22.160.000
 21. Viceprimar de municipiu (categoria I)                           20.410.000
 22. Viceprimar de municipiu (categoria II)                          18.661.000
 23. Viceprimar de municipiu (categoria III)                         16.911.000
 24. Primar de oras (categoria I)                                    18.078.000
 25. Primar de oras (categoria II)                                   16.523.000
 26. Primar de oras (categoria III)                                  14.968.000
 27. Viceprimar de oras (categoria I)                                14.968.000
 28. Viceprimar de oras (categoria II)                               13.607.000
 29. Viceprimar de oras (categoria III)                              12.052.000
 30. Primar de comuna (cu peste 15.000 locuitori)                    12.052.000
 31. Primar de comuna (categoria I)                                  10.886.000
 32. Primar de comuna (categoria II)                                  9.719.000
 33. Primar de comuna (categoria III)                                 8.553.000
 34. Viceprimar de comuna (cu peste 15.000 locuitori)                 9.719.000
 35. Viceprimar de comuna (categoria I)                               8.553.000
 36. Viceprimar de comuna (categoria II)                              7.192.000
 37. Viceprimar de comuna (categoria III)                             6.026.000
________________________________________________________________________________

    CAP. 2
    Indemnizatia membrilor consiliilor judetene sau locale

________________________________________________________________________________
Nr.                          Functia                                Indemnizatia
crt.                                                                   - lei -
________________________________________________________________________________
  1. Consilier:
     - la Consiliul General al Municipiului Bucuresti                 4.535.000
     - la consilii judetene (categoria I)                             4.389.000
     - la consilii judetene (categoria II)                            4.096.000
     - la consilii locale municipale (cu peste 320.000 locuitori)     3.804.000
     - la consilii locale municipale (categoria I)                    3.657.000
     - la consilii locale municipale (categoria II)                   3.365.000
     - la consilii locale municipale (categoria III)                  3.072.000
     - la consilii locale orasenesti (categoria I)                    2.780.000
     - la consilii locale orasenesti (categoria II)                   2.487.000
     - la consilii locale orasenesti (categoria III)                  2.341.000
     - la consilii locale comunale (cu peste 15.000 locuitori)        1.902.000
     - la consilii locale comunale (categoria I)                      1.756.000
     - la consilii locale comunale (categoria II)                     1.463.000
     - la consilii locale comunale (categoria III)                    1.317.000
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    Indemnizatia se acorda proportional cu numarul de sedinte ordinare sau extraordinare ale consiliilor judetene sau locale, precum si ale comisiilor de specialitate sau ale delegatilor permanenti, la care persoana a participat, din numarul total al sedintelor organizate.

                                     *
                                   *   *

    Indemnizatiile prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. II/1 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 7/2a
    (valabil la 01.01.2003)

                  FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA NUMITE

    Indemnizatiile persoanelor din cadrul organelor autoritatii publice, numite in functii potrivit legii
________________________________________________________________________________
Nr.                          Functia                                Indemnizatia
crt.                                                                   - lei -
________________________________________________________________________________
     Guvernul Romaniei
  1. Prim-ministru                                                   39.459.000
  2. Ministru                                                        34.211.000
  3. Secretar de stat membru al Guvernului                           31.295.000
  4. Secretar de stat                                                29.935.000
  5. Subsecretar de stat                                             25.270.000

     Curtea Suprema de Justitie
  6. Presedinte                                                      39.459.000
  7. Vicepresedinte                                                  34.794.000
  8. Presedinte de sectie                                            32.073.000
  9. Judecator                                                       31.295.000

     Curtea Constitutionala
 10. Presedinte                                                      39.459.000
 11. Judecator                                                       34.794.000

     Consiliul Legislativ
 12. Presedinte consiliu                                             34.211.000
 13. Presedinte de sectie                                            32.073.000

     Avocatul poporului
 14. Avocatul poporului                                              34.211.000
 15. Adjunct al avocatului poporului                                 29.935.000

     Curtea de Conturi
 16. Presedinte                                                      39.459.000
 17. Vicepresedinte                                                  34.794.000
 18. Presedinte de sectie                                            32.073.000
 19. Consilier conturi                                               31.295.000
 20. Procuror financiar general                                      34.017.000

     Prefecturi
 21. Prefect al municipiului Bucuresti                               29.935.000
 22. Prefect (la judet categoria I)                                  28.768.000
 23. Prefect (la judet categoria II)                                 27.019.000
 24. Subprefect al municipiului Bucuresti                            27.019.000
 25. Subprefect (la judet categoria I)                               25.853.000
 26. Subprefect (la judet categoria II)                              24.103.000

     Secretariatul general al Guvernului
 27. Secretar general al Guvernului                                  31.295.000
 28. Secretar general adjunct al Guvernului                          29.935.000
 29. Consilier de stat                                               29.935.000

     Administratia Prezidentiala
 30. Consilier prezidential                                          34.211.000
 31. Consilier de stat                                               29.935.000

     Parlamentul Romaniei
 32. Secretar general la Camera Deputatilor si la Senat              31.295.000
 33. Secretar general adjunct la Camera Deputatilor si la Senat      29.935.000

     Consiliul Concurentei
 34. Presedinte                                                      34.211.000
 35. Vicepresedinte                                                  29.935.000
 36. Consilier de concurenta                                         25.270.000

     Consiliul National al Audiovizualului
 37. Presedinte                                                      29.935.000
 38. Membri                                                          25.270.000
________________________________________________________________________________

                                 *
                               *   *

    Indemnizatiile prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. II/2 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 8a
    (valabil la 01.01.2003)

            FUNCTII ASIMILATE CU FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA

    Indemnizatii pentru personalul din institutii publice din subordinea Guvernului
________________________________________________________________________________
Nr.                          Functia                                Indemnizatia
crt.                                                                   - lei -
________________________________________________________________________________
     Institutii publice din subordinea Guvernului*)
  1. Conducatorul institutiei (presedinte, director general,
     sef oficiu etc.)                                                21.771.000

  2. Adjunctul conducatorului institutiei (vicepresedinte,
     director general adjunct etc.)                                  18.466.000
________________________________________________________________________________
    *) Institutiile publice si denumirile functiilor de conducere utilizate se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

                                     *
                                   *   *

    Indemnizatiile prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. III la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 1b
    (valabil la 01.10.2003)

               ADMINISTRATIA PUBLICA CENTRALA DE SPECIALITATE
(ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile Administratiei Prezidentiale*1)) aparatul de lucru al Guvernului si aparatul Parlamentului Romaniei)

    *1) Administratia Prezidentiala poate aplica pentru salariatii sai, prin analogie, prevederile legale in vigoare, referitoare la sporuri, indiferent de natura lor. Ordonatorul principal de credite va stabili, in mod concret, salariatii care urmeaza sa beneficieze de sporuri, cuantumul acestora, precum si conditiile de acordare, cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate prin buget.

    I. Salarii de baza pentru functii de specialitate*)

    *) Functiile prevazute in cap. I. B se utilizeaza pentru salarizarea functiilor de alta specialitate decat cele specifice din cadrul altor institutii centrale, precum si pentru salarizarea personalului din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor judetene si al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu exceptia secretarilor prevazuti la cap. II din Anexa nr. IIa.

    A. Functii de conducere
________________________________________________________________________________
Nr.                Functia                    Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor
________________________________________________________________________________
  1. Secretar general                             S            17.370.000
  2. Secretar general adjunct                     S            15.384.000
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    Se utilizeaza in ministere si in alte organe centrale de specialitate.

    B. Functii de executie
________________________________________________________________________________
Nr.                Functia                    Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                           minim       maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale
  1. Consilier, expert, inspector de
     specialitate, revizor contabil;
     gradul IA                                    S        3.706.000   8.470.000
  2. Consilier, expert, inspector de
     specialitate, revizor contabil; gradul I     S        3.379.000   7.405.000
  3. Consilier, expert, inspector de
     specialitate, revizor contabil;
     gradul II                                    S        3.107.000   6.707.000
  4. Referent de specialitate, inspector de
     specialitate, revizor contabil;
     gradul III                                   S        2.998.000   6.013.000
  5. Referent de specialitate, inspector de
     specialitate, revizor contabil;
     gradul IV                                    S        2.943.000   5.403.000
  6. Referent, inspector, revizor contabil;
     debutant                                     S        2.800.000       -
  7. Tehnician-economist, secretar superior,
     referent, interpret relatii, interpret
     profesional, subinginer; gradul IA          SSD       3.052.000   7.405.000
  8. Tehnician-economist, secretar superior,
     referent, interpret relatii, interpret
     profesional, subinginer; gradul I           SSD       2.998.000   6.014.000
  9. Tehnician-economist, secretar superior,
     referent, interpret relatii, interpret
     profesional, subinginer; gradul II          SSD       2.943.000   5.403.000
 10. Tehnician-economist, secretar superior,
     referent, interpret relatii, interpret
     profesional, subinginer; gradul III         SSD       2.889.000   4.880.000
 11. Tehnician-economist, secretar superior,
     referent, interpret relatii, interpret
     profesional, subinginer; debutant           SSD       2.650.000       -

     b) Functii de executie pe grade profesionale din serviciile de contencios
 12. Consilier juridic gradul IA                  S        3.706.000   8.470.000
 13. Consilier juridic gradul I                   S        3.379.000   7.405.000
 14. Consilier juridic gradul II                  S        3.107.000   6.707.000
 15. Consilier juridic gradul III                 S        2.998.000   6.013.000
 16. Consilier juridic gradul IV                  S        2.943.000   5.403.000
 17. Consilier juridic debutant                   S        2.800.000       -

     c) Functii de executie pe trepte profesionale
 18. Referent IA                                  M        3.052.000   4.311.000
 19. Referent I                                   M        2.998.000   3.750.000
 20. Referent II                                  M        2.943.000   3.487.000
 21. Referent III                                 M        2.889.000   3.053.000
 22. Referent IV                                  M        2.834.000   2.900.000
 23. Referent debutant                            M        2.600.000       -
________________________________________________________________________________

    II. Salarii de baza pentru functii de conducere si de executie de specialitate specifice serviciilor Parlamentului, Administratiei Prezidentiale*1), Guvernului, Curtii Supreme de Justitie, Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, Curtii Constitutionale, Consiliului Legislativ, Avocatului Poporului si Curtii de Conturi

    *1) Administratia Prezidentiala poate aplica pentru salariatii sai, prin analogie, prevederile legale in vigoare, referitoare la sporuri, indiferent de natura lor. Ordonatorul principal de credite va stabili, in mod concret, salariatii care urmeaza sa beneficieze de sporuri, cuantumul acestora, precum si conditiile de acordare, cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate prin buget.

    A. Functii de conducere specifice
________________________________________________________________________________
Nr.                Functia                    Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor
________________________________________________________________________________
  1. Sef departament, director general            S            17.112.000
________________________________________________________________________________

    B. Functii de executie de specialitate specifice
________________________________________________________________________________
Nr.                Functia*)                  Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                           minim       maxim
________________________________________________________________________________
  2. Sef birou senatorial, sef cabinet            S        3.379.000   7.405.000
  3. Sef birou senatorial, stenodactilograf,
     sef cabinet, referent                       SSD       2.834.000   6.194.000
  4. Sef birou senatorial, stenodactilograf,
     sef cabinet, referent                        M        2.780.000   5.403.000
  5. Sef birou senatorial, stenodactilograf,
     sef cabinet, referent                        PL       2.780.000   6.194.000
  6. Director de cabinet                          S        5.737.000  13.238.000
  7. Consilier                                    S        5.737.000  13.238.000
  8. Expert                                       S        5.559.000  12.120.000
  9. Consultant                                   S        3.800.000   8.280.000
 10. Secretar cabinet, secretar dactilograf       M        2.780.000   4.530.000
________________________________________________________________________________
    *) Se utilizeaza si pentru cabinetul demnitarului.

    III. Functii specifice unor ministere

    1. MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

    a) Functii specifice din aparatul propriu si din unitatile teritoriale
    Garda financiara - personal militarizat
________________________________________________________________________________
Nr.                Functia                    Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor
________________________________________________________________________________
  1. Comisar general                              S            15.555.000
________________________________________________________________________________

    Functii de executie
________________________________________________________________________________
Nr.                Functia                    Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                           minim       maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale
  1. Comisar principal IA                         S        3.706.000   8.470.000
  2. Comisar principal I                          S        3.379.000   7.405.000
  3. Comisar principal II                         S        3.107.000   6.707.000
  4. Comisar principal III                        S        2.998.000   6.013.000
  5. Comisar principal IV                         S        2.943.000   5.845.000
  6. Comisar debutant                             S        2.800.000       -
  7. Comisar principal I                         SSD       2.998.000   6.707.000
  8. Comisar principal II                        SSD       2.943.000   6.013.000
  9. Comisar principal III                       SSD       2.889.000   5.403.000
 10. Comisar debutant                            SSD       2.650.000       -

     b) Functii de executie pe trepte profesionale
 11. Comisar IA                                   M        3.052.000   4.532.000
 12. Comisar I                                    M        2.943.000   4.010.000
 13. Comisar II                                   M        2.889.000   3.661.000
 14. Comisar III                                  M        2.834.000   3.314.000
 15. Comisar debutant                             M        2.600.000       -
________________________________________________________________________________

    Audit intern
________________________________________________________________________________
Nr.                Functia                    Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                           minim       maxim
________________________________________________________________________________
  1. Auditor - ofiter                             S        8.611.000  12.149.000
  2. Auditor - expert                             S        5.995.000   9.538.000
  3. Auditor - inspector                          S        4.251.000   7.796.000
  4. Auditor - asistent                           S        3.379.000   6.927.000
________________________________________________________________________________

    b) Functii specifice din serviciile publice descentralizate.
    Functii de executie pe trepte profesionale specifice unitatilor subordonate Ministerului Finantelor Publice
________________________________________________________________________________
Nr.                Functia                    Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                           minim       maxim
________________________________________________________________________________
  1. Casier trezorier I                           M        2.889.000   3.492.000
  2. Casier trezorier II; agent fiscal,
     operator rol, numarator bani; I             M; G      2.834.000   3.058.000
  3. Casier trezorier, agent fiscal,
     operator rol, numarator bani; debutant      M; G      2.600.000       -
________________________________________________________________________________

    2. MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
________________________________________________________________________________
Nr.                Functia                    Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                           minim       maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale
  1. Ministru consilier                           S      3.706.000  13.603.000*)
  2. Consilier economic                           S      3.488.000     7.415.000
  3. Secretar economic I                          S      3.161.000     6.718.000
  4. Secretar economic II                         S      2.943.000     6.013.000
  5. Secretar economic III                        S      2.889.000     5.403.000

    b) Functii de executie pe trepte profesionale
 1. Referent transmitere I                        M      2.943.000     3.755.000
 2. Referent transmitere II                       M      2.889.000     3.405.000
 3. Referent transmitere III                      M      2.834.000     3.058.000
 4. Referent debutant                             M      2.600.000         -
________________________________________________________________________________
    *) Cuprinde si indemnizatia de conducere.

    3. MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI

    Functii de executie
________________________________________________________________________________
Nr.                Functia                    Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                           minim       maxim
________________________________________________________________________________
     Functii de executie pe grade profesionale
  1. Instructor sportiv, referent sportiv;
     gradul I                                    SSD       2.998.000   6.013.000
  2. Instructor sportiv, referent sportiv;
     gradul II                                   SSD       2.943.000   5.403.000
  3. Instructor sportiv, referent sportiv;
     gradul III                                  SSD       2.889.000   4.880.000
  4. Instructor sportiv, referent sportiv;
     debutant                                    SSD       2.650.000       -
________________________________________________________________________________

    4. MINISTERUL DE INTERNE

    Functii specifice Arhivelor Nationale
________________________________________________________________________________
Nr.                Functia                    Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                           minim       maxim
________________________________________________________________________________
     Functii de executie pe grade profesionale
  1. Arhivist gradul IA                           S        3.706.000   8.470.000
  2. Arhivist gradul I                            S        3.379.000   7.405.000
  3. Arhivist gradul II                           S        3.107.000   6.707.000
  4. Arhivist gradul III                          S        2.998.000   6.013.000
  5. Arhivist gradul IV                           S        2.943.000   5.403.000
  6. Arhivist debutant                            S        2.800.000       -
  7. Arhivist gradul IA                          SSD       3.052.000   7.405.000
  8. Arhivist gradul I                           SSD       2.998.000   6.013.000
  9. Arhivist gradul II                          SSD       2.943.000   5.403.000
 10. Arhivist gradul III                         SSD       2.889.000   4.880.000
 11. Arhivist debutant                           SSD       2.650.000       -

     b) Functii de executie pe trepte profesionale
 12. Arhivar IA                                   M        3.052.000   4.311.000
 13. Arhivar I                                    M        2.998.000   3.750.000
 14. Arhivar II                                   M        2.943.000   3.487.000
 15. Arhivar III                                  M        2.889.000   3.053.000
 16. Arhivar debutant                             M        2.600.000       -
________________________________________________________________________________

    IV. Functii specifice unor organe din subordinea Ministerului Finantelor Publice

                               OFICIUL CONCURENTEI
________________________________________________________________________________
Nr.                Functia                    Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                           minim       maxim
________________________________________________________________________________
     Functii de executie pe grade profesionale
  1. Inspector de concurenta gradul I             S        3.706.000   8.470.000
  2. Inspector de concurenta gradul II            S        3.488.000   7.405.000
  3. Inspector de concurenta gradul III           S        3.161.000   6.707.000
________________________________________________________________________________

                                     *
                                   *   *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 2b
    (valabil la 01.10.2003)

                      ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA

    Prefecturi, consilii, primarii si servicii publice din subordinea acestora

    I. Salarii de baza pentru activitatea de specialitate

    Functii de executie
________________________________________________________________________________
Nr.                Functia                    Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                           minim       maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale
  1. Consilier, inspector de specialitate,
     revizor contabil, arhitect; gradul IA        S        3.107.000   6.432.000
  2. Consilier, inspector de specialitate,
     revizor contabil, arhitect; gradul I         S        3.052.000   5.685.000
  3. Referent de specialitate, inspector de
     specialitate, revizor contabil,
     arhitect; gradul II                          S        2.998.000   4.940.000
  4. Referent de specialitate, inspector de
     specialitate, revizor contabil,
     arhitect; gradul III                         S        2.943.000   4.475.000
  5. Referent, inspector, revizor contabil,
     arhitect; debutant                           S        2.800.000       -
  6. Conductor arhitect IA, referent IA,
     inspector IA, subinginer IA                 SSD       2.998.000   4.569.000
  7. Conductor arhitect I, referent I,
     inspector I, subinginer I                   SSD       2.943.000   3.947.000
  8. Conductor arhitect II, referent II,
     inspector II, subinginer II                 SSD       2.889.000   3.559.000
  9. Conductor arhitect, referent,
     subinginer, inspector; debutant             SSD       2.650.000       -

     b) Functii de executie pe grade profesionale din serviciile de contencios
 10. Consilier juridic gradul IA                  S        3.706.000   7.176.000
 11. Consilier juridic gradul I                   S        3.379.000   6.432.000
 12. Consilier juridic gradul II                  S        3.052.000   5.685.000
 13. Consilier juridic gradul III                 S        2.998.000   4.940.000
 14. Consilier juridic gradul IV                  S        2.943.000   4.289.000
 15. Consilier juridic debutant                   S        2.800.000       -

     c) Functii de executie pe trepte profesionale
 16. Referent, inspector; IA                      M        2.998.000   4.197.000
 17. Referent, inspector; I                       M        2.943.000   3.916.000
 18. Referent, inspector; II                      M        2.889.000   3.545.000
 19. Referent, inspector; III                     M        2.834.000   3.266.000
 20. Referent, inspector; debutant                M        2.600.000       -
 21. Agent agricol I                              M        2.889.000   3.467.000
 22. Agent agricol II                            M; G      2.834.000   3.266.000
 23. Agent agricol III                           M; G      2.780.000   3.000.000
 24. Agent agricol debutant                      M; G      2.550.000       -
________________________________________________________________________________

    II. Salarii de baza pentru functii din aparatul prefecturilor si al consiliilor

    1. Prefectura Municipiului Bucuresti si Consiliul General al Municipiului Bucuresti
________________________________________________________________________________
Nr.                Functia                              Salariul de baza - lei -
crt.
________________________________________________________________________________
  1. Secretar general al prefecturii                           17.090.000
  2. Secretar                                                  17.090.000
________________________________________________________________________________

    2. Prefecturi si consilii judetene
________________________________________________________________________________
Nr.                Functia                            Salariul de baza - lei -
crt.                                                 ___________________________
                                                     Categoria I    Categoria II
________________________________________________________________________________
  3. Secretar general al prefecturii                  16.274.000     15.176.000
  4. Secretar                                         16.274.000     15.176.000
________________________________________________________________________________

    3. Consilii locale: municipale, orasenesti, comunale
________________________________________________________________________________
Nr.         Functia                     Salariul de baza - lei -
crt.                      ______________________________________________________
                          Cu peste                     Categoria
                          320.000      _________________________________________
                          locuitori*)        I            II            III
                          ______________________________________________________
  5. Municipii
     - secretar           13.531.000     12.251.000    11.155.000     10.056.000

  6. Orase
     - secretar                -          9.000.000     8.600.000      8.400.000
________________________________________________________________________________
    *) Se aplica si la sectoarele municipiului Bucuresti.

________________________________________________________________________________
Nr.         Functia                     Salariul de baza - lei -
crt.                      ______________________________________________________
                          Cu peste                     Categoria
                          15.000      _________________________________________
                          locuitori        I              II            III
                                         intre          intre         pana la
                                     7.001 - 15.000  3.001 - 7.000     3.000
                                        locuitori     locuitori      locuitori
                          ______________________________________________________
  7. Comune
     - secretar           8.362.000     6.700.000     6.300.000      6.100.000
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    1. Stabilirea categoriilor judetelor, municipiilor si oraselor se face prin hotarare a Guvernului.
    2. In cazul secretarului unitatilor administrativ teritoriale, care, in mod exceptional potrivit legii, are studii medii, salariul de baza prevazut de prezenta ordonanta de urgenta se diminueaza cu 10% .

                                     *
                                   *   *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VI la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 3/b
    (Valabil la 01.10.2003)

                         CONSILIUL CONCURENTEI

    Salarii de baza pentru functiile de executie de specialitate specifice ale Consiliului Concurentei
________________________________________________________________________________
Nr.                Functia                    Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                           minim       maxim
________________________________________________________________________________
  1. Inspector de concurenta gradul I             S        5.614.000  12.732.000
  2. Inspector de concurenta gradul II            S        5.069.000  11.514.000
  3. Inspector de concurenta gradul III           S        4.524.000  10.299.000
  4. Inspector de concurenta asistent             S        3.270.000   7.401.000
________________________________________________________________________________

                                     *
                                   *   *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. IV/3 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 4/1b
    (valabil la 01.10.2003)

                                 SANATATE

    I. Unitati sanitare si de asistenta sociala, altele decat cele clinice

    A. Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar
________________________________________________________________________________
Nr.                Functia                    Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                           minim       maxim
________________________________________________________________________________
  1. Medic primar                                 S        4.517.000   9.202.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  S        5.559.000  13.802.000
  2. Medic specialist                             S        3.867.000   6.590.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  S        4.517.000   8.597.000
  3. Medic                                        S        2.943.000   5.776.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  S        3.558.000   7.986.000
  4. Medic stagiar                                S        2.800.000       -
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  S        3.327.000       -
  5. Farmacist primar*)                           S        3.867.000   6.902.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  S        4.382.000  10.647.000
  6. Farmacist specialist                         S        3.358.000   5.776.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  S        3.867.000   7.634.000
  7. Farmacist                                    S        2.943.000   4.559.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  S        3.140.000   7.040.000
  8. Farmacist stagiar                            S        2.800.000       -
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  S        3.088.000       -
  9. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;
     principal                                    S        3.052.000   6.860.000
 10. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;
     specialist                                   S        2.998.000   5.419.000
 11. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical      S        2.943.000   4.515.000
 12. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;
     debutant                                     S        2.800.000       -
 13. Dentist principal                           SSD       2.943.000   5.057.000
 14. Dentist                                     SSD       2.889.000   4.471.000
 15. Dentist debutant                            SSD       2.650.000       -
 16. Asistent medical principal*)            SSD       2.943.000   5.132.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                 SSD       3.379.000   6.380.000
 17. Asistent medical*)                      SSD       2.889.000   4.590.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                 SSD       3.107.000   5.386.000
 18. Asistent medical debutant*)             SSD       2.650.000       -
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                 SSD       2.943.000       -
 19. Asistent medical principal*)                PL       2.889.000   5.057.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  PL       2.943.000   6.229.000
 20. Asistent medical*)                          PL       2.834.000   4.515.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  PL       2.889.000   5.235.000
 21. Asistent medical debutant*)                 PL       2.600.000       -
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  PL       2.834.000       -
 22. Asistent medical principal*)                M        2.889.000   4.696.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  M        2.943.000   5.595.000
 23. Asistent medical*)                          M        2.834.000   3.974.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  M        2.889.000   4.515.000
 24. Asistent medical debutant*)                 M        2.600.000       -
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  M        2.834.000       -
 25. Tehnician dentar principal*)               M        2.889.000   4.877.000
 26. Tehnician dentar*)                         M        2.834.000   4.154.000
 27. Tehnician dentar debutant*)                M        2.600.000       -
 28. Sora medicala principala*)                M        2.889.000   4.333.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  M        2.943.000   5.419.000
 29. Sora medicala*)                           M        2.834.000   3.613.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  M        2.889.000   3.974.000
 30. Sora medicala debutanta*)                 M        2.600.000       -
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  M        2.834.000       -
________________________________________________________________________________
    *) Se poate utiliza numai in unitati sanitare umane.
    *) Se aplica si functiilor de asistent farmacie, asistent social si educator-puericultor, tehnician dentar si tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica si protezare auditiva, care au studii de acest nivel.
    *) Se aplica si functiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica si protezare auditiva.
    *) Se aplica si functiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenta, moasa, masor, gipsar, autopsier, registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M, instructor de educatie, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.
    *) Se aplica urmatoarelor functii: asistent medical specialist; tehnician superior de imagistica, radiologie, radioterapie si radiodiagnostic; cosmetician medical specialist; asistent medical specializat; tehnician de laborator clinic; tehnician de farmacie; asistent de fiziokinetoterapie; asistent medical de urgente medico-chirurgicale; asistent medico-social; tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologica; asistent igienist pentru cabinet stomatologic; asistent pentru stomatologie, care au studii de acest nivel.

    B. Salarii de baza pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
________________________________________________________________________________
Nr.                Functia                    Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                           minim       maxim
________________________________________________________________________________
 31. Biolog, biochimist, chimist, fizician;
     principal                                    S        3.867.000   6.860.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  S        4.382.000  10.647.000
 32. Biolog, biochimist, chimist, fizician;
     specialist                                   S        3.358.000   5.419.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  S        3.867.000   7.634.000
 33. Biolog, biochimist, chimist, fizician        S        2.943.000   4.515.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  S        3.140.000   5.419.000
 34. Biolog, biochimist, chimist, fizician;
     debutant                                     S        2.800.000       -
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  S        3.088.000       -
 35. Psiholog, logoped, sociolog, profesor
     C.F.M., kinetoterapeut, asistent social;
     principal.                                   S        2.998.000   5.327.000
 36. Psiholog, logoped, sociolog, profesor
     C.F.M., kinetoterapeut, asistent social      S        2.943.000   4.877.000
 37. Psiholog, logoped, sociolog, profesor
     C.F.M., kinetoterapeut, asistent social;
     debutant                                     S        2.800.000       -
 38. Profesor C.F.M. biolog, chimist;
     principal*)                                 SSD       2.943.000   5.057.000
 39. Profesor C.F.M., biolog, chimist*);         SSD       2.889.000   4.471.000
 40. Profesor C.F.M., biolog, chimist;
     debutant*)                                  SSD       2.650.000       -

     C. Salarii de baza pentru personalul auxiliar sanitar
 41. Infirmiera, agent D.D.D.                     G        2.780.000   2.889.000
 42. Infirmiera, agent D.D.D.; debutant           G        2.550.000       -
 43. Brancardier, baies, namolar,
     spalatoreasa, ingrijitoare                   G        2.725.000   2.889.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  G        2.780.000   3.793.000
 44. Ambulantier*)                                        2.834.000   3.974.000
 45. Sofer autosanitara I*)                              2.834.000   3.613.000
 46. Sofer autosanitara II*)                             2.780.000   3.251.000
 47. Sofer autosanitara III*)                            2.725.000   2.889.000
________________________________________________________________________________
    *) Se aplica si functiilor de educator-puericultor, asistent social si cosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu diploma invatamantul superior de scurta durata, cu durata studiilor de 2 - 3 ani invatamant de zi sau de 3 - 4 ani invatamant seral sau fara frecventa.
    *) Se ocupa prin concurs de catre personalul care indeplineste conditiile de incadrare pentru functia de sofer autosanitara I, poseda diploma de absolvire a cursului organizat potrivit Ordinului ministrului sanatatii nr. 388/1992 si are 2 ani vechime in functia de sofer autosanitara I.
    *) Se aplica nivelurile I si II pentru salarizarea soferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanta judetene si al municipiului Bucuresti, iar nivelurile de salarizare II si III, soferilor autosanitarelor din alte unitati sanitare.

    II. Unitati clinice, institute si centre medicale*1)

    *1) Se poate aplica si personalului de cercetare cu studii superioare din unitatile clinice, din institutele si centrele medicale, care este confirmat in gradele profesionale de la cap. II lit. A nr. crt. 1 - 12 si lit. B nr. crt. 23 - 25

    A. Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar
________________________________________________________________________________
Nr.                Functia                    Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                           minim       maxim
________________________________________________________________________________
  1. Medic primar                                 S        5.154.000  11.134.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  S        6.186.000  15.223.000
  2. Medic specialist                             S        4.517.000   8.663.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  S        5.154.000  10.468.000
  3. Medic rezident anul VI - VII                 S        6.448.000       -
  4. Medic rezident anul IV - V                   S        6.027.000       -
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  S        6.728.000       -
  5. Medic rezident anul III                      S        5.326.000       -
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  S        6.027.000       -
  6. Medic rezident anul II                       S        4.626.000       -
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  S        5.326.000       -
  7. Medic rezident anul I                        S        3.924.000       -
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  S        4.626.000       -
  8. Farmacist primar*)                           S        3.867.000   9.022.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  S        4.769.000  11.640.000
  9. Farmacist specialist                         S        3.224.000   7.218.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  S        3.611.000   9.294.000
 10. Farmacist rezident anul III                  S        4.626.000       -
 11. Farmacist rezident anul II                   S        4.206.000       -
 12. Farmacist rezident anul I                    S        3.785.000       -
 13. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;
     principal                                    S        3.052.000   9.022.000
 14. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;
     specialist                                   S        2.943.000   7.218.000
 15. Asistent medical principal*)             SSD       2.943.000   6.754.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                 SSD       3.445.000   8.275.000
 16. Asistent medical*)                       SSD       2.889.000   6.031.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                 SSD       2.998.000   6.648.000
 17. Asistent medical principal*)                PL       2.889.000   6.678.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  PL       3.434.000   8.123.000
 18. Asistent medical*)                          PL       2.834.000   5.957.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  PL       2.943.000   6.498.000
 19. Asistent medical principal*)                M        2.889.000   5.776.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  M        3.197.000   7.218.000
 20. Asistent medical*)                          M        2.834.000   5.235.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  M        2.889.000   5.776.000
 21. Sora medicala principala*)                 M        2.889.000   5.235.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  M        2.998.000   6.678.000
 22. Sora medicala*)                            M        2.834.000   4.515.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  M        2.889.000   5.235.000
________________________________________________________________________________

    B. Salarii de baza pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
________________________________________________________________________________
Nr.                Functia                    Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                           minim       maxim
________________________________________________________________________________
 23. Biolog, biochimist, chimist, fizician;
     principal                                    S        3.867.000   9.022.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  S        4.769.000  11.640.000
 24. Biolog, biochimist, chimist, fizician;
     specialist                                   S        3.224.000   7.218.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala*2)                                  S        3.611.000   9.294.000
 25. Psiholog, logoped, sociolog, profesor
     C.F.M., kinetoterapeut, asistent social;
     principal                                    S        2.998.000   8.663.000
 26. Profesor C.F.M. principal                   SSD       2.943.000   6.678.000
________________________________________________________________________________
    *) Se poate utiliza numai in unitati sanitare umane.
    *) Se aplica si functiilor de asistent farmacie, asistent social si educator-puericultor, tehnician dentar si tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica si protezare auditiva, care au studii de acest nivel.
    *) Se aplica si functiilor de oficiant sanitar, laborant cu liceu sanitar.
    *) Se aplica urmatoarelor functii: asistent medical specialist; tehnician superior de imagistica, radiologie, radioterapie si radiodiagnostic; cosmetician medical specialist; asistent medical specializat; tehnician de laborator clinic; tehnician de farmacie; asistent de fiziokinetoterapie; asistent medical de urgente medico-chirurgicale; asistent medico-social; tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologica; asistent igienist pentru cabinet stomatologic; asistent pentru stomatologie, care au studii de acest nivel.
    *2) Salariul de baza la limita maxima cuprinde si salariul de baza mai mare, prevazut la pct. 2 din Nota la anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 281/1993, pentru personalul din anatomia patologica si medicina legala, care lucreaza in morgi, prosecturi si histopatologie.

    NOTA:
    1. Salariul de baza pentru personalul medical cuprinde la cap. II si sporul pentru institute, centre medicale, clinici universitare prevazut la art. 8 lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 281/1993 cu modificarile si completarile ulterioare.
    2. Salarizarea fizicienilor principali din compartimentul (laboratorul) de igiena radiatiilor nucleare din cadrul directiilor de sanatate publica, din centrele universitare, care isi desfasoara activitatea si in unitati sanitare clinice, se stabileste pe baza salariilor de baza din cap. II "Unitati clinice, institute si centre medicale" - litera B.

                                     *
                                   *   *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/2 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 4/2b
    (valabil la 01.10.2003)

                              CERCETARE

    UNITATI DE CERCETARE STIINTIFICA, DEZVOLTARE TEHNOLOGICA SI PROIECTARE

    Salarii de baza pentru functiile de specialitate din activitatea de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica
________________________________________________________________________________
Nr.                Functia                    Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                           minim       maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale
  1. Cercetator stiintific principal gradul I     S        4.289.000  13.052.000
  2. Cercetator stiintific principal
     gradul II                                    S        3.434.000  12.211.000
  3. Cercetator stiintific principal
     gradul III                                   S        3.052.000   9.522.000
  4. Cercetator stiintific                        S        2.998.000   7.361.000

     b) Functii de executie de specialitate neatestate
  5. Asistent de cercetare stiintifica            S        2.943.000   5.792.000
  6. Asistent de cercetare stiintifica
     stagiar                                      S        2.800.000       -

     c) Functii de executie auxiliare din activitatea de cercetare stiintifica, pe trepte profesionale
  7. Asistent I                                   M        2.943.000   4.630.000
  8. Asistent II                                  M        2.889.000   3.941.000
  9. Asistent III                                 M        2.834.000   3.648.000
 10. Asistent stagiar                             M        2.600.000       -
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    Functiile prevazute la pozitiile nr. 1 - 4, utilizate in unitatile de cercetare stiintifica ale Academiei Romane, sunt echivalate cu functiile didactice din invatamantul superior, dupa cum urmeaza: cercetator stiintific principal gradul I cu profesor universitar; cercetator stiintific principal gradul II cu conferentiar universitar; cercetator stiintific principal gradul III cu sef de lucrari (lector universitar) si cercetator stiintific cu asistent universitar.

                                     *
                                   *   *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/3 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 4/3b
    (valabil la 01.10.2003)

                                CULTURA

                          UNITATI DE CULTURA

    I. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din unitatile teatrale, muzicale si de cinematografie
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                             minim      maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale
  1. Regizor artistic, dirijor, solist
     (vocal, balet, concertist,
     instrumentist), actor, pictor scenograf,
     consultant artistic, coregraf,
     concertmaistru*), artist
     instrumentist I;                             S
     gradul I                                              3.161.000   8.121.000
     gradul II                                             3.107.000   6.047.000
     gradul III                                            3.052.000   5.418.000
     gradul IV                                             2.998.000   4.785.000
     gradul V                                              2.943.000   4.425.000
     debutant                                              2.800.000       -
  2. Maestru (balet-dans, cor, corepetitor),
     dirijor cor, producator delegat,
     impresar artistic;                           S
     gradul I                                              2.998.000   6.679.000
     gradul II                                             2.943.000   5.595.000
     gradul III                                            2.889.000   4.785.000
  3. Sef orchestra, artist instrumentist II,
     maestru de studii (balet, canto),
     secretar literar (muzical, public
     relations), operator imagine (sunet),
     sufleor opera, artist liric opera;           S
     gradul I                                              3.107.000   6.047.000
     gradul II                                             3.052.000   5.418.000
     gradul III                                            2.998.000   4.785.000
     gradul IV                                             2.943.000   4.425.000
     debutant                                              2.800.000       -
  4. Artist liric, balerin, dansator,
     acompaniator, corepetitor, actor
     manuitor papusi, sculptor papusi,
     sufleor teatru, artist plastic, machior,
     peruchier, montor imagine, editor
     imagine;                                     S
     gradul I                                              3.052.000   5.147.000
     gradul II                                             2.998.000   4.695.000
     gradul III                                            2.943.000   4.425.000
     debutant                                              2.800.000       -

     b) Functii de executie pe trepte profesionale
  5. Dirijor, sef orchestra, maestru
     (balet-dans, corepetitor),
     concertmaistru, maestru de studii balet,
     maestru lumini-sunet;
            I                                              2.943.000   4.425.000
            II                                             2.889.000   3.792.000
            III                                            2.834.000   3.342.000
            debutant                                       2.600.000       -
  6. Solist (vocal, balet, concertist,
     instrumentist), actor, instrumentist,
     sufleor opera, corist opera;
            I                                              2.943.000   4.425.000
            II                                             2.889.000   3.792.000
            III                                            2.834.000   3.342.000
            debutant                                       2.600.000       -
  7. Maestru artist circ, artist circ,
     maestru (acordor pian-clavecin, lutier),
     specialist (orga, instrumente de
     suflat);
            I                                              3.052.000   5.418.000
            II                                             2.998.000   4.785.000
            III                                            2.943.000   4.425.000
            IV                                             2.889.000   3.792.000
            V                                              2.834.000   3.435.000
            debutant                                       2.600.000       -
  8. Corist, balerin, dansator, corepetitor,
     actor manuitor papusi, sculptor papusi,
     sufleor teatru, artist plastic, machior,
     peruchier, montor imagine, operator
     imagine, editor imagine, regizor scena
     (culise), secretar platou;
            I                                              2.943.000   3.882.000
            II                                             2.889.000   3.613.000
            III                                            2.834.000   3.250.000
            debutant                                       2.600.000       -
  9. Regizor scena (culise), secretar platou;     M
            I                                              2.943.000   3.882.000
            II                                             2.889.000   3.613.000
            III                                            2.834.000   3.250.000
            debutant                                       2.600.000       -
 10. Supraveghetor sala, controlor bilete,
     garderobier, plasator                      M; G       2.725.000   3.071.000

     c) Muncitori din activitatea specifica institutiilor teatrale si muzicale
 11. Muncitor calificat
            I                                              2.998.000   3.837.000
            II                                             2.943.000   3.613.000
            III                                            2.889.000   3.342.000
            IV                                             2.834.000   3.071.000
            V                                              2.780.000   2.889.000
            VI                                             2.725.000   2.834.000
________________________________________________________________________________
    *) La salarizarea functiei de concertmaistru se utilizeaza gradele profesionale I, II si III.

    II. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din presa, edituri, informare documentara
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                             minim      maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale
  1. Redactor de rubrica, redactor, lector,
     publicist comentator, corespondent in
     strainatate;                                 S
     gradul I                                              3.052.000   5.418.000
     gradul II                                             2.998.000   4.785.000
     gradul III                                            2.943.000   4.425.000
     debutant                                              2.800.000       -
  2. Sef agentie publicitate, administrator
     (publicatii, editura), reporter
     (fotoreporter, corespondent local);          S
     gradul I*)                                            3.052.000   5.235.000
     gradul II                                             2.998.000   4.695.000
     gradul III                                            2.943.000   4.333.000
     debutant                                              2.800.000       -
  3. Secretar (tehnic) de redactie,
     documentarist, traducator,
     caricaturist, desenator artistic,
     corector, tehnoredactor;                     S
     gradul I                                              3.052.000   5.147.000
     gradul II                                             2.998.000   4.695.000
     gradul III                                            2.943.000   4.425.000
     debutant                                              2.800.000       -
  4. Redactor, secretar de redactie;             SSD
     gradul I                                              2.998.000   4.785.000
     gradul II                                             2.943.000   4.425.000
     gradul III                                            2.889.000   3.792.000
     debutant                                              2.650.000       -

     b) Functii de executie pe trepte profesionale
  5. Redactor, secretar (tehnic) de redactie,
     documentarist, traducator, caricaturist,
     desenator artistic, corector,
     tehnoredactor;                               M
     treapta IA                                            2.943.000   4.425.000
     treapta I                                             2.889.000   3.882.000
     treapta II                                            2.834.000   3.613.000
     debutant                                              2.600.000       -
  6. Laborant foto, retusor foto, fotograf;      M; G
     treapta I                                             2.943.000   3.792.000
     treapta II                                            2.889.000   3.342.000
     treapta III                                           2.834.000   3.071.000
     debutant                                              2.600.000       -
________________________________________________________________________________
    *) Nivelul de salarizare nu se aplica functiilor de administrator (publicatii, editura).

    III. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din muzee si biblioteci

    Functii de executie
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                             minim      maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale
  1. Muzeograf, restaurator, conservator,
     bibliograf, bibliotecar;                     S
     gradul IA                                             3.052.000   7.219.000
     gradul I                                              2.998.000   4.963.000
     gradul II                                             2.943.000   4.515.000
     debutant                                              2.800.000       -
  2. Muzeograf, restaurator, conservator,
     bibliograf, bibliotecar-arhivist;           SSD
     gradul I                                              2.998.000   5.418.000
     gradul II                                             2.943.000   4.425.000
     gradul III                                            2.889.000   3.792.000
     debutant                                              2.650.000       -

     b) Functii de executie pe trepte profesionale
  3. Restaurator*), conservator, trezorier
     gestionar custode sala;                      M
     treapta I                                             2.943.000   4.425.000
     treapta II                                            2.889.000   3.882.000
     treapta III                                           2.834.000   3.613.000
     debutant                                              2.600.000       -
  4. Bibliotecar                                  M
     treapta IA                                            2.943.000   4.425.000
     treapta I                                             2.889.000   3.882.000
     treapta II                                            2.834.000   3.613.000
     debutant                                              2.600.000       -
  5. Supraveghetor muzeu, manuitor carte          M; G     2.780.000   3.071.000
________________________________________________________________________________
    *) In institutiile muzeale din domeniul traditiei populare pot fi incadrati si absolventi ai invatamantului gimnazial si profesional.

    IV. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din case de cultura, camine culturale si alte institutii de cultura
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                             minim      maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale
  1. Referent;                                    S
     gradul I                                              3.052.000   5.147.000
     gradul II                                             2.998.000   4.695.000
     gradul III                                            2.943.000   4.425.000
     debutant                                              2.800.000       -
  2. Referent;                                   SSD
     gradul I                                              2.998.000   4.785.000
     gradul II                                             2.943.000   4.425.000
     gradul III                                            2.889.000   3.792.000
     debutant                                              2.650.000       -

     b) Functii de executie pe trepte profesionale
  3. Referent;
     treapta IA                                            2.943.000   4.425.000
     treapta I                                             2.889.000   3.882.000
     treapta II                                            2.834.000   3.613.000
     debutant                                              2.600.000       -
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    1. Persoanele incadrate in unitatile de cultura, care au rezultate valoroase in activitate, pot ocupa in mod cu totul exceptional, cu aprobarea nominala a ministrului culturii, functii de specialitate fara a avea studiile necesare postului.
    2. Salariile de baza pentru salariatii teatrelor nationale, operelor nationale, muzeelor nationale, bibliotecilor nationale si ai Bibliotecii Academiei Romane, precum si ai Filarmonicii "George Enescu" - Bucuresti, pentru activitatea de importanta nationala desfasurata in aceste institutii, pot fi cu pana la 20% mai mari, in limita fondului de salarii aprobat prin bugetul de stat.

                                     *
                                   *   *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/4 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 4/4b
    (valabil la 01.10.2003)

                                   CULTE

    Salarii de baza pentru personalul clerical*)

    Functii de executie
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                             minim      maxim
________________________________________________________________________________
  1. Preot
     gradul I                                     S        3.052.000   6.497.000
     gradul II                                    S        2.998.000   5.418.000
     definitiv                                    S        2.943.000   4.875.000
     debutant                                     S        2.800.000       -
  2. Preot
     gradul I                                     M        2.889.000   4.695.000
     definitiv                                    M        2.834.000   4.515.000
     debutant                                     M        2.600.000       -
________________________________________________________________________________
    *) Se utilizeaza pentru salarizarea personalului incadrat in unitatile bugetare.
    Conditiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    Ministerul Culturii si Cultelor este autorizat sa certifice asimilarea functiilor de la alte culte cu cea de preot.

                                     *
                                   *   *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/5 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 4/5b
    (valabil la 01.10.2003)

                                 SPORT

                            UNITATI SPORTIVE

    I. Salariul de baza pentru functiile de specialitate din federatii sportive
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                     Nivelul      Salariul de baza - lei -
crt.                                       studiilor*)  ________________________
                                                             minim      maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale
  1. Secretar federatie, antrenor federal,
     antrenor lot national*), expert
     sportiv; gradul IA                                    3.052.000   6.729.000
  2. Secretar federatie, antrenor federal,
     antrenor lot national*), expert
     sportiv; gradul I                                     2.998.000   5.756.000
  3. Secretar federatie, antrenor federal,
     antrenor lot national*), expert
     sportiv; gradul II                                    2.943.000   5.137.000
  4. Secretar federatie, antrenor federal,
     antrenor lot national*); gradul III,
     instructor sportiv gradul I                           2.889.000   4.695.000
  5. Secretar federatie, antrenor federal;
     gradul IV, instructor sportiv
     gradul II                                             2.834.000   4.342.000
  6. Instructor sportiv debutant                           2.600.000       -

     b) Functii de executie pe trepte profesionale
  7. Instructor sportiv I, referent I                      2.943.000   4.342.000
  8. Instructor sportiv II, referent II                    2.889.000   3.897.000
  9. Instructor sportiv III, referent III                  2.834.000   3.631.000
 10. Instructor sportiv debutant                           2.600.000       -
________________________________________________________________________________
    *) Nivelul studiilor si conditiile de ocupare a functiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    *) Se poate utiliza si la cluburile sportive, cu aprobarea ministrului tineretului si sportului.

    II. Salariul de baza pentru functiile de specialitate din alte unitati sportive
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                      Nivelul     Salariul de baza - lei -
crt.                                        studiilor*) ________________________
                                                           minim      maxim
________________________________________________________________________________
     Functii de executie pe categorii de clasificare*)
  1. Antrenor categoria I, expert sportiv
     gradul I                                              3.052.000   5.314.000
  2. Antrenor categoria II, expert sportiv
     gradul II                                             2.998.000   4.695.000
  3. Antrenor categoria III, referent
     sportiv gradul III                                    2.943.000   4.342.000
  4. Antrenor categoria IV, referent
     sportiv gradul IV                                     2.889.000   3.989.000
  5. Antrenor categoria V                                  2.834.000   3.631.000
  6. Antrenor debutant, referent sportiv
     debutant                                              2.600.000       -
________________________________________________________________________________
    *) Nivelul studiilor si conditiile de ocupare a functiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    *) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.

                                     *
                                   *   *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/6 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 4/6b
    (valabil la 01.10.2003)

                           AUTORITATEA VAMALA

                       DIRECTIA GENERALA A VAMILOR

     Salarii de baza pentru functiile de specialitate

    CAP. 1
    Aparatul central

________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                             minim      maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale
  1. Expert vamal                                 S        5.065.000  11.861.000
  2. Inspector vamal, referent de
     specialitate; gradul IA                      S        4.310.000  10.091.000
  3. Inspector vamal, referent de
     specialitate; gradul I                       S        4.007.000   9.385.000
  4. Inspector vamal, referent de
     specialitate; gradul II                      S        3.705.000   8.676.000
  5. Inspector vamal, referent de
     specialitate; gradul III                     S        3.405.000   7.967.000
  6. Inspector vamal, referent de
     specialitate; gradul IV                      S        3.360.000   7.260.000
  7. Inspector vamal, referent de
     specialitate; debutant                       S        3.304.000       -
  8. Referent gradul I                           SSD       3.478.000   8.145.000
  9. Referent gradul II                          SSD       3.178.000   7.436.000
 10. Referent gradul III                         SSD       3.116.000   6.729.000
 11. Referent debutant                           SSD       3.068.000       -

     b) Functii de executie pe trepte profesionale
 12. Referent IA                                  M        3.252.000   7.614.000
 13. Referent I                                   M        2.998.000   6.907.000
 14. Referent II                                  M        2.943.000   6.198.000
 15. Referent III                                 M        2.889.000   5.492.000
 16. Referent IV                                  M        2.834.000   4.782.000
 17. Referent debutant                            M        2.600.000       -
________________________________________________________________________________

    CAP. 2
    Directia Generala a Vamilor

    Directia de supraveghere si control vamal, Directia de supraveghere pentru zonele vamale speciale

    Salarii de baza pentru functiile de specialitate
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                             minim      maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale
  1. Expert vamal                                 S        6.047.000  13.275.000
  2. Inspector vamal, referent de
     specialitate; gradul IA                      S        5.141.000  12.038.000
  3. Inspector vamal, referent de
     specialitate; gradul I                       S        4.838.000  11.330.000
  4. Inspector vamal, referent de
     specialitate; gradul II                      S        4.461.000  10.445.000
  5. Inspector vamal, referent de
     specialitate; gradul III                     S        4.083.000   9.561.000
  6. Inspector vamal, referent de
     specialitate; gradul IV                      S        4.016.000   8.676.000
  7. Inspector vamal, referent de
     specialitate; debutant                       S        3.962.000       -
  8. Referent gradul I                           SSD       4.234.000   9.914.000
  9. Referent gradul II                          SSD       3.857.000   9.029.000
 10. Referent gradul III                         SSD       3.770.000   8.145.000
 11. Referent debutant                           SSD       3.714.000       -

    b) Functii de executie pe trepte profesionale
 12. Referent IA                                  M        4.007.000   9.385.000
 13. Referent I                                   M        3.629.000   8.500.000
 14. Referent II                                  M        3.326.000   7.791.000
 15. Referent III                                 M        2.998.000   7.083.000
 16. Referent IV                                  M        2.834.000   6.374.000
 17. Referent debutant                            M        2.600.000       -
________________________________________________________________________________

    CAP. 3
    Directia regionala vamala

    Salarii de baza pentru activitatea de specialitate
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                             minim      maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale
  1. Expert vamal                                 S        4.461.000  10.445.000
  2. Inspector vamal, referent de
     specialitate; gradul IA                      S        4 016.000   8.676.000
  3. Inspector vamal, referent de
     specialitate; gradul I                       S        3.405.000   7.967.000
  4. Inspector vamal, referent de
     specialitate; gradul II                      S        2.998.000   7.083.000
  5. Inspector vamal, referent de
     specialitate; gradul III                     S        2.943.000   6.374.000
  6. Inspector vamal, referent de
     specialitate; debutant                       S        2.800.000       -
  7. Referent gradul I                           SSD       2.998.000   6.907.000
  8. Referent gradul II                          SSD       2.943.000   6.198.000
  9. Referent gradul III                         SSD       2.889.000   5.667.000
 10. Referent debutant                           SSD       2.650.000       -

    b) Functii de executie pe trepte profesionale
 11. Referent IA                                  M        2.998.000   6.198.000
 12. Referent I                                   M        2.943.000   5.667.000
 13. Referent II                                  M        2.889.000   5.137.000
 14. Referent III                                 M        2.834.000   4.429.000
 15. Referent debutant                            M        2.600.000       -
________________________________________________________________________________

    CAP. 4
    Birouri vamale

    Salarii de baza pentru activitatea de specialitate

    A. Functii de executie de categoria A
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                             minim      maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale
  1. Expert vamal                             S sau
                                              scoala
                                              vamala       4.007.000   9.385.000
  2. Inspector vamal principal                S sau
                                              scoala
                                              vamala       3.251.000   7.614.000
  3. Inspector vamal gradul I                 S sau
                                              scoala
                                              vamala       3.052.000   6.907.000
  4. Inspector vamal gradul II                S sau
                                              scoala
                                              vamala       2.998.000   6.198.000
  5. Inspector vamal gradul III               S sau
                                              scoala
                                              vamala       2.943.000   5.492.000
  6. Inspector vamal debutant                 S sau
                                              scoala
                                              vamala       2.800.000       -
  7. Inspector vamal                          Scoala
                                              vamala
                                              sau SSD      2.998.000   6.285.000
  8. Controlor vamal gradul I                 Scoala
                                              vamala
                                              sau SSD      2.943.000   5.492.000
  9. Controlor vamal gradul II                Scoala
                                              vamala
                                              sau SSD      2.889.000   4.782.000
 10. Agent vamal debutant                     Scoala
                                              vamala
                                              sau SSD      2.650.000       -

     b) Functii de executie pe trepte profesionale
 11. Controlor vamal I                            M        2.943.000   5.667.000
 12. Controlor vamal II                           M        2.889.000   5.137.000
 13. Controlor vamal III                          M        2.834.000   4.429.000
 14. Controlor vamal debutant                     M        2.600.000       -
________________________________________________________________________________

    B. Functii de executie de categoria B
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                             minim      maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale
  1. Inspector pentru datoria vamala
     principal                                    S        3.251.000   7.614.000
  2. Inspector pentru datoria vamala gradul I     S        3.052.000   6.907.000
  3. Inspector pentru datoria vamala
     gradul II                                    S        2.998.000   6.198.000
  4. Inspector pentru datoria vamala
     gradul III                                   S        2.943.000   5.492.000
  5. Inspector pentru datoria vamala debutant     S        2.800.000       -
  6. Inspector pentru datoria vamala          Scoala
                                              vamala
                                              sau SSD      2.998.000   6.285.000
  7. Controlor pentru datoria vamala gradul I Scoala
                                              vamala
                                              sau SSD      2.943.000   5.492.000
  8. Controlor pentru datoria vamala          Scoala
     gradul II                                vamala
                                              sau SSD      2.889.000   4.782.000
  9. Controlor pentru datoria vamala debutant Scoala
                                              vamala
                                              sau SSD      2.650.000       -

     b) Functii de executie pe trepte profesionale
 10. Controlor pentru datoria vamala I            M        2.943.000   5.667.000
 11. Controlor pentru datoria vamala II           M        2.889.000   5.137.000
 12. Controlor pentru datoria vamala III          M        2.834.000   4.429.000
 13. Controlor pentru datoria vamala debutant     M        2.600.000       -
________________________________________________________________________________

                                     *
                                   *   *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/7 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 4/7b
    (valabil la 01.10.2003)

                                 NAVIGATIE

                  UNITATI NAVALE SI CAPITANII DE PORTURI

    Salarii de baza pentru functiile de specialitate
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                             minim      maxim
________________________________________________________________________________
  1. Comandant instructor                         S        3.052.000   7.083.000
  2. Sef mecanic instructor                       S        2.998.000   5.137.000

     a) Functii de executie pe nave maritime
  3. Comandant                                    S        3.052.000   6.464.000
  4. Sef mecanic                                  S        2.998.000   5.226.000
  5. Capitan secund, sef mecanic secund, sef
     electrician                                  S        2.943.000   4.429.000
  6. Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter
     electrician                                  S        2.943.000   4.165.000
  7. Ofiter aspirant                              S        2.800.000       -

     b) Functii de executie pe nave portuare, tehnice, fluviale
  8. Capitan dragor                               M        2.889.000   4.342.000
  9. Capitan                                      M        2.889.000   3.989.000
 10. Sef mecanic                                  M        2.889.000   3.897.000
 11. Dragor-sef                                   M        2.889.000   3.811.000
 12. Ofiter punte                                 M        2.834.000   3.631.000
 13. Ofiter mecanic, ofiter electrician           M        2.834.000   3.545.000
 14. Dragor                                       M        2.780.000   3.281.000
 15. Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter
     electrician, dragor; aspirant                M        2.600.000       -

     c) Functii de executie comune pe nave
 16. Sef statie RTG                               M        2.889.000   3.811.000
 17. Ofiter RTG I                                 M        2.834.000   3.456.000
 18. Ofiter RTG II                                M        2.780.000   3.190.000
 19. Sef echipaj                                           2.780.000   3.721.000
 20. Conducator salupa, sef timonier, ajutor
     ofiter mecanic                                        2.725.000   3.456.000
 21. Electrician, motorist, motopompist,
     timonier, marinar                                     2.725.000   3.281.000
 22. Electrician, motorist, motopompist,
     timonier, marinar; debutant                           2.550.000       -
 23. Scafandru autonom                                     2.834.000   4.165.000
 24. Scafandru greu                                        2.780.000   3.811.000
 25. Scafandru debutant                                    2.550.000       -

     d) Functii de executie de specialitate din activitatea capitaniilor de porturi

     - Functii de executie pe grade profesionale -
 26. Capitan de port specialist                   S        2.998.000   5.226.000
 27. Capitan de port gradul I                     S        2.943.000   4.399.000

     - Functii de executie pe trepte profesionale -
 28. Capitan de port gradul II                    M        2.834.000   3.989.000
 29. Ofiter de port gradul I                      M        2.889.000   3.811.000
 30. Ofiter de port gradul II                     M        2.834.000   3.456.000
 31. Ofiter de port debutant                      M        2.600.000       -
________________________________________________________________________________

    Capitaniile de porturi vor putea utiliza si functiile prevazute la lit. a) - c) din prezenta anexa, in functie de dotare si de atributiile acestora, stabilite conform prevederilor legale.

    NOTA:
    Criteriile si conditiile pentru ocuparea functiilor prevazute in prezenta anexa se stabilesc prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei si se utilizeaza de catre toate unitatile, indiferent de subordonare.

                                     *
                                   *   *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/8 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 4/8b
    (valabil la 01.10.2003)

                              AGRICULTURA

    LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITATII SEMINTELOR, PENTRU CONTROLUL SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALA, PENTRU CONTROLUL STIINTIFIC AL PRODUSELOR BIOLOGICE SI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU CARANTINA FITOSANITARA, PRECUM SI UNITATI CU SI FARA PERSONALITATE JURIDICA SUBORDONATE DIRECTIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURA SI ALIMENTATIE, DIRECTIILOR SANITAR-VETERINARE JUDETENE

    Salarii de baza pentru functiile de specialitate
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                     Nivelul      Salariul de baza - lei -
crt.                                       studiilor    ________________________
                                                             minim      maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale
  1. Inginer*), meteorolog (hidrolog,
     hidrogeolog, pedolog); expert                S        3.107.000   7.083.000
  2. Inginer*), meteorolog (hidrolog,
     hidrogeolog, pedolog); gradul I              S        3.052.000   4.959.000
  3. Inginer*), meteorolog (hidrolog,
     hidrogeolog, pedolog); gradul II             S        2.998.000   4.342.000
  4. Inginer*), meteorolog (hidrolog,
     hidrogeolog, pedolog); gradul III            S        2.943.000   4.165.000
  5. Inginer*), meteorolog (hidrolog,
     hidrogeolog, pedolog); debutant              S        2.800.000       -
  6. Medic primar veterinar*)                    S        3.107.000   7.967.000
  7. Medic veterinar gradul I                     S        3.052.000   5.667.000
  8. Medic veterinar gradul II                    S        2.998.000   4.959.000
  9. Medic veterinar gradul III                   S        2.943.000   4.165.000
 10. Medic veterinar debutant                     S        2.800.000       -
 11. Subinginer, asistent veterinar,
     conductor tehnic; I                         SSD       2.998.000   4.959.000
 12. Subinginer, asistent veterinar,
     conductor tehnic; II                        SSD       2.943.000   3.989.000
 13. Subinginer, asistent veterinar,
     conductor tehnic; III                       SSD       2.889.000   3.721.000
 14. Subinginer, asistent veterinar,
     conductor tehnic; debutant                  SSD       2.650.000       -

     b) Functii de executie pe trepte profesionale
 15. Tehnician*), observator meteorolog
     (hidrolog, hidrogeolog); IA                  M        2.943.000   4.253.000
 16. Tehnician*), observator meteorolog
     (hidrolog, hidrogeolog); I                   M        2.889.000   3.631.000
 17. Tehnician*), observator meteorolog
     (hidrolog, hidrogeolog); II                  M        2.834.000   3.281.000
 18. Tehnician*), observator meteorolog
     (hidrolog, hidrogeolog); debutant            M        2.600.000       -
 19. Asistent veterinar I, tehnician
     veterinar IA                                 M        2.943.000   4.253.000
 20. Asistent veterinar II, tehnician
     veterinar I                                  M        2.889.000   3.811.000
 21. Asistent veterinar III, tehnician
     veterinar II                                 M        2.834.000   3.456.000
 22. Asistent veterinar, tehnician
     veterinar; debutant                          M         2.600.000       -
 23. Agent veterinar I                     Scoala
                                           profesionala     2.834.000  3.281.000
 24. Agent veterinar II                    Scoala
                                           profesionala     2.780.000  2.925.000
 25. Agent veterinar debutant              Scoala
                                           profesionala     2.650.000      -
________________________________________________________________________________
    *) Specialitatea functiei de inginer este cea care se regaseste in activitatea de baza a unitatii (agronomie, horticultura, zootehnie si altele). Cu acelasi nivel pot fi salarizate si functiile de biolog (chimist), daca persoanele incadrate pe aceste functii desfasoara activitate in specialitatea functiei.
    *) In functia de medic primar veterinar pot fi incadrate persoanele care au obtinut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare.
    *) Specialitatea functiei de tehnician este cea care se regaseste in activitatea de baza a unitatii (agronomie, horticultura, zootehnie si altele).

                                     *
                                   *   *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/9 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 4/9b
    (valabil la 01.10.2003)

                OFICII DE CADASTRU SI ORGANIZARE A TERITORIULUI

    Salarii de baza pentru functiile de specialitate
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                             minim      maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale
  1. Inginer cadastru gradul IA                   S        3.107.000   7.083.000
  2. Inginer cadastru gradul I                    S        3.052.000   4.959.000
  3. Inginer cadastru gradul II                   S        2.998.000   4.517.000
  4. Inginer cadastru gradul III                  S        2.943.000   4.165.000
  5. Inginer cadastru debutant                    S        2.800.000       -
  6. Subinginer cadastru I                       SSD       2.998.000   4.959.000
  7. Subinginer cadastru II                      SSD       2.943.000   4.253.000
  8. Subinginer cadastru III                     SSD       2.889.000   3.721.000
  9. Subinginer cadastru debutant                SSD       2.650.000       -

     b) Functii de executie pe trepte profesionale
 10. Tehnician cadastru IA                        M        2.943.000   4.253.000
 11. Tehnician cadastru I                         M        2.889.000   3.631.000
 12. Tehnician cadastru II                        M        2.834.000   3.281.000
 13. Tehnician cadastru debutant                  M        2.600.000       -
 14. Operator cadastru I                        M; G       2.889.000   3.281.000
 15. Operator cadastru II                       M; G       2.834.000   2.925.000
 16. Operator cadastru debutant                 M; G       2.600.000       -
________________________________________________________________________________

                                     *
                                   *   *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/10 la Legea nr 154/1998.

    ANEXA 4/10b
    (valabil la 01.10.2003)

                          PROTECTIA MEDIULUI

    AGENTII DE PROTECTIE A MEDIULUI, ADMINISTRATIA REZERVATIEI BIOSFEREI "DELTA DUNARII"

    Salarii de baza pentru functiile de specialitate
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                             minim      maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale
  1. Inspector de specialitate expert,
     inginer expert*)                             S        3.107.000   7.083.000
  2. Inspector de specialitate, inginer*);
     gradul I                                     S        3.052.000   4.959.000
  3. Inspector de specialitate, inginer*);
     gradul II                                    S        2.998.000   4.342.000
  4. Inspector de specialitate, inginer*);
     gradul III                                   S        2.943.000   4.165.000
  5. Inspector, inginer*); debutant               S        2.800.000       -
  6. Subinginer I                                SSD       2.998.000   4.959.000
  7. Subinginer II                               SSD       2.943.000   3.989.000
  8. Subinginer III                              SSD       2.889.000   3.721.000
  9. Subinginer debutant                         SSD       2.650.000       -

     b) Functii de executie pe trepte profesionale
 10. Tehnician, observator conditii mediu;
     IA*)                                        M        2.943.000   4.253.000
 11. Tehnician, observator conditii mediu;
     I*)                                         M        2.889.000   3.631.000
 12. Tehnician, observator conditii mediu;
     II*)                                        M        2.834.000   3.281.000
 13. Tehnician, observator conditii mediu;
     debutant*)                                  M        2.600.000       -
________________________________________________________________________________
    *) Specialitatea functiei de inginer este cea care se regaseste in activitatea de baza a unitatii. Cu acelasi nivel pot fi salarizate, in activitatea de baza, si functiile de biolog, chimist, fizician si altele, daca persoanele incadrate pe aceste functii desfasoara activitate in specialitatea functiei.
    *) Specialitatea functiilor de tehnician si de observator conditii mediu este cea care se regaseste in activitatea de baza a unitatii.

                                     *
                                   *   *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/11 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 4/11b
    (valabil la 01.10.2003)

                            AVIATIA SPORTIVA

                           AEROCLUBUL ROMANIEI

    I. Salarii de baza pentru functiile de specialitate

    1. Personal navigant si tehnic navigant profesionist

    Functii de executie
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                      Nivelul     Salariul de baza - lei -
crt.                                        studiilor*) ________________________
                                                            minim       maxim
________________________________________________________________________________
  1. Personal navigant si tehnic navigant
     profesionist
     clasa I                                               3.052.000   7.083.000
     clasa a II-a                                          2.998.000   5.083.000
     clasa a III-a                                         2.943.000   4.428.000
     clasa a IV-a                                          2.889.000   4.165.000
     clasa a V-a                                           2.834.000       -
________________________________________________________________________________
    *) Nivelul studiilor si conditiile de ocupare a functiilor se stabilesc prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.

    2. Personal tehnic aeronautic
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                     Nivelul      Salariul de baza - lei -
crt.                                       studiilor    ________________________
                                                             minim      maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe clase profesionale
  1. Inginer de aviatie                           S
     clasa I                                               3.107.000   7.083.000
     clasa a II-a                                          3.052.000   5.050.000
     clasa a III-a                                         2.998.000   4.428.000
     clasa a IV-a                                          2.943.000   4.165.000
     debutant                                              2.800.000       -
  2. Tehnician de aviatie                         M
     clasa I                                               2.998.000   4.253.000
     clasa a II-a                                          2.943.000   3.897.000
     clasa a III-a                                         2.889.000   3.545.000
     clasa a IV-a                                          2.834.000   3.281.000
     debutant                                              2.600.000       -
  3. Mecanic de aviatie                    Scoala
                                           tehnica
     clasa I                               de aviatie      3.052.000   4.517.000
                                           sau
     clasa a II-a                          echivalenta     2.998.000   3.897.000
     clasa a III-a                                         2.943.000   3.456.000
     clasa a IV-a                                          2.834.000   3.281.000
     debutant                                              2.600.000       -
  4. Mecanic pentru intretinerea           M; Scoala
     aparatelor de lansare la zbor (turn   profesionala
     de parasutism, automosor, plior
     parasute, deltaplanism etc.)
     clasa I                                               2.998.000   4.253.000
     clasa a II-a                                          2.943.000   3.721.000
     clasa a III-a                                         2.889.000   3.456.000
     clasa a IV-a                                          2.834.000   3.281.000
     debutant                                              2.600.000       -
  5. Maistru de aviatie                    Scoala de
     clasa I                               maistri         2.943.000   4.605.000
     clasa a II-a                          aviatie         2.889.000   4.253.000
     clasa a III-a                                         2.834.000   3.631.000
________________________________________________________________________________

    3. Personal operativ aeronautic

    Functii de executie
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                             minim      maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale
  1. Meteorolog aeronautic specialist            S
     gradul I                                              3.107.000   7.083.000
     gradul II                                             3.052.000   5.050.000
     gradul III                                            2.998.000   4.428.000
     gradul IV                                             2.943.000   4.165.000
     debutant                                              2.800.000       -

     b) Functii de executie pe trepte profesionale
  2. Meteorolog aeronautic                 M + curs de
            I                              calificare      2.889.000   3.811.000
            II                                             2.834.000   3.456.000
            debutant                                       2.600.000       -
  3. Controlor trafic dirijare             M + curs de
            I                              calificare      2.889.000   4.253.000
            II                                             2.834.000   3.811.000
            III                                            2.780.000   3.456.000
  4. Controlor trafic operatiuni           M + curs de
     auxiliare                             calificare
            I                                              2.943.000   3.897.000
            II                                             2.889.000   3.545.000
            III                                            2.834.000   3.281.000
            debutant                                       2.600.000       -
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    1. Criteriile de incadrare si de avansare in clase a personalului navigant, tehnic navigant si tehnic aeronautic si, respectiv in grade si trepte profesionale a personalului operativ aeronautic, se stabilesc prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
    2. In cazul pierderii licentei de zbor pentru calificarea detinuta, din cauze medicale, personalul navigant si tehnic navigant profesionist isi mentine incadrarea in clasa detinuta, ca instructor la sol.

                                     *
                                   *   *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/12 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 5/1b
    (valabil la 01.10.2003)

    FUNCTII DE EXECUTIE DIN ALTE UNITATI BUGETARE DE SUBORDONARE CENTRALA, PRECUM SI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE, FINANCIAR, APROVIZIONARE, INVESTITII DIN ACTIVITATILE CUPRINSE IN ANEXELE IV/1 - IV/11 SI DIN UNITATILE DE INVATAMANT

    I. Salarii de baza pentru activitatea de specialitate
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                             minim      maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale
  1. Consilier, expert, inspector de
     specialitate; gradul I, inginer,
     economist; specialist IA                     S        3.107.000   6.131.000
  2. Referent de specialitate, inspector de
     specialitate; gradul II, economist,
     referent, inginer; gradul I                  S        3.052.000   4.904.000
  3. Referent de specialitate, inspector de
     specialitate; gradul III, economist,
     referent, inginer; gradul II                 S        2.998.000   4.560.000
  4. Referent de specialitate, inspector de
     specialitate; gradul IV, economist,
     referent, inginer; gradul III                S        2.943.000   4.217.000
  5. Referent, inspector, inginer, economist;
     debutant                                     S        2.800.000       -
  6. Referent, subinginer, conductor
     arhitect, arhivist,
     tehnician-economist; I                      SSD       2.998.000   4.599.000
  7. Referent, subinginer, conductor
     arhitect, arhivist,
     tehnician-economist; II                     SSD       2.943.000   4.255.000
  8. Referent, subinginer, conductor
     arhitect, arhivist,
     tehnician-economist; III                    SSD       2.889.000   3.796.000
  9. Referent, subinginer, conductor
     arhitect, arhivist,
     tehnician-economist; debutant               SSD       2.650.000       -

     b) Functii de executie pe grade profesionale din serviciile de contencios
 10. Consilier juridic gradul IA                  S        3.107.000   6.131.000
 11. Consilier juridic gradul I                   S        3.052.000   4.904.000
 12. Consilier juridic gradul II                  S        2.998.000   4.560.000
 13. Consilier juridic gradul III                 S        2.943.000   4.217.000
 14. Consilier juridic debutant                   S        2.800.000       -

     c) Functii de executie pe trepte profesionale
 15. Tehnician, merceolog, contabil,
     referent; IA                                 M        2.998.000   3.795.000
 16. Tehnician, merceolog, contabil,
     referent; I                                  M        2.943.000   3.524.000
 17. Tehnician, merceolog, contabil,
     referent; II                                 M        2.889.000   3.184.000
 18. Tehnician, merceolog, contabil,
     referent; III                                M        2.834.000   2.916.000
 19. Tehnician, merceolog, contabil,
     referent; debutant                           M        2.600.000       -
________________________________________________________________________________

    II. Unitati de perfectionare a personalului cu pregatire superioara

    Salarii de baza pentru functiile de specialitate
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                             minim      maxim
________________________________________________________________________________
     Functii de executie pe grade profesionale
  1. Expert-consultant IA                         S        3.052.000   6.131.000
  2. Expert-consultant I                          S        2.998.000   5.365.000
  3. Expert-consultant II                         S        2.943.000   4.753.000
________________________________________________________________________________

    III. Unitati de perfectionare a personalului cu pregatire medie si centre de calificare si recalificare

    Salarii de baza pentru functiile de specialitate
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                             minim      maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale
  1. Expert gradul I                              S        3.052.000   5.365.000
  2. Expert gradul II                             S        2.998.000   4.599.000
  3. Expert gradul III                            S        2.943.000   4.217.000
  4. Expert debutant                              S        2.800.000       -

     b) Functii de executie pe trepte profesionale
  5. Instructor I                                 M        2.943.000   4.217.000
  6. Instructor II                                M        2.889.000   3.605.000
  7. Instructor III                               M        2.834.000   3.298.000
  8. Instructor debutant                          M        2.600.000       -
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica si functiilor de specialitate din scoala populara de arta.

    IV. Proiectare

    Salarii de baza pentru functiile de specialitate
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                             minim      maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale
  1. Proiectant gradul I                          S        3.107.000   5.979.000
  2. Proiectant gradul II                         S        3.052.000   5.213.000
  3. Proiectant gradul III                        S        2.998.000   4.522.000
  4. Proiectant gradul IV                         S        2.943.000   4.140.000
  5. Proiectant debutant                          S        2.800.000       -
  6. Subinginer cartograf I                      SSD       2.998.000   4.599.000
  7. Subinginer cartograf II                     SSD       2.943.000   4.217.000
  8. Subinginer cartograf III                    SSD       2.889.000   3.681.000
  9. Subinginer cartograf debutant               SSD       2.650.000       -

     b) Functii de executie pe trepte profesionale
 10. Tehnician proiectant I                       M        2.943.000   4.217.000
 11. Tehnician proiectant II*)                    M        2.889.000   3.605.000
 12. Tehnician proiectant III*)                   M        2.834.000   3.298.000
 13. Tehnician proiectant debutant*)              M        2.600.000       -
________________________________________________________________________________
    *) Salariul de baza prevazut pentru aceasta functie se utilizeaza si la functia de desenator tehnic cartograf.

    V. Unitati de informatica

    Salarii de baza pentru functiile de specialitate
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                             minim      maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale
  1. Analist, programator,
     inginer de sistem; IA                        S        3.161.000   6.131.000
  2. Analist, programator,
     inginer de sistem; I                         S        3.107.000   5.824.000
  3. Analist, programator,
     inginer de sistem; II                        S        3.052.000   5.213.000
  4. Analist, programator,
     inginer de sistem; III                       S        2.998.000   4.522.000
  5. Analist, programator,
     inginer de sistem; IV                        S        2.943.000   4.140.000
  6. Analist, programator,
     inginer de sistem; debutant                  S        2.800.000       -
  7. Informatician, conductor tehnic; I          SSD       2.998.000   4.599.000
  8. Informatician, conductor tehnic; II         SSD       2.943.000   4.217.000
  9. Informatician, conductor tehnic; III        SSD       2.889.000   3.681.000
 10. Informatician, conductor tehnic;
     debutant                                    SSD       2.650.000       -

     b) Functii de executie pe trepte profesionale
 11. Analist (programator) ajutor IA              M        2.998.000   4.217.000
 12. Analist (programator) ajutor I               M        2.943.000   3.909.000
 13. Analist (programator) ajutor II              M        2.889.000   3.527.000
 14. Analist (programator) ajutor III             M        2.834.000   3.223.000
 15. Analist (programator) debutant               M        2.600.000       -
 16. Operator, controlor date; I                  M        2.998.000   3.909.000
 17. Operator, controlor date; II                 M        2.943.000   3.527.000
 18. Operator, controlor date; III                M        2.889.000   3.223.000
 19. Operator, controlor date; IV                 M        2.834.000   2.943.000
 20. Operator, controlor date; debutant           M        2.600.000       -
________________________________________________________________________________

                                     *
                                   *   *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/1 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 5/2b
    (valabil la 01.10.2003)

                     ALTE FUNCTII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR

    Salarii de baza pentru personalul din activitatea de secretariat-administrativ, gospodarire, intretinere-reparatii si de deservire*1)

    *1) Se utilizeaza in administratia publica si in unitatile subordonate acesteia, finantate partial sau integral de la bugetul de stat.

    Functii de executie pe trepte profesionale
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                             minim      maxim
________________________________________________________________________________
  1. Stenodactilograf IA*)                        M        2.943.000   4.020.000
  2. Stenodactilograf I                           M        2.889.000   3.406.000
  3. Stenodactilograf II                          M        2.834.000   3.120.000
  4. Stenodactilograf debutant                    M        2.600.000       -
  5. Secretar-dactilograf, dactilograf; IA*)      M        2.889.000   3.774.000
  6. Secretar-dactilograf, dactilograf; I        M; G      2.834.000   3.326.000
  7. Secretar-dactilograf, dactilograf; II       M; G      2.780.000   3.035.000
  8. Secretar-dactilograf, dactilograf;
     debutant                                    M; G      2.550.000       -
  9. Secretar, secretar-dactilograf; I*)        M; G      2.834.000   3.201.000
 10. Secretar, secretar-dactilograf; II*)       M; G      2.780.000   2.916.000
 11. Secretar, secretar-dactilograf;
     debutant*)                                 M; G      2.550.000       -
 12. Administrator I                              M        2.889.000   4.061.000
 13. Administrator II                             M        2.834.000   3.691.000
 14. Administrator III                            M        2.780.000   3.326.000
 15. Sef depozit I                                M        2.834.000   3.654.000
 16. Sef depozit II                               M        2.780.000   3.326.000
 17. Casier, magaziner; I                         M        2.834.000   3.569.000
 18. Casier, magaziner; II                       M; G      2.780.000   3.201.000
 19. Casier, magaziner; debutant                 M; G      2.550.000       -
 20. Functionar, arhivar; I                       M        2.889.000   3.490.000
 21. Functionar, arhivar; II                      M        2.834.000   3.201.000
 22. Functionar, arhivar; III                     M        2.780.000   2.916.000
 23. Functionar, arhivar; debutant                M        2.600.000       -
 24. Sef formatie paza, pompieri                           2.725.000   3.201.000
 25. Portar, paznic, pompier, ingrijitor,
     guard, bufetier, manipulant bunuri,
     curier; I                                             2.780.000   2.889.000
 26. Portar, paznic, pompier, ingrijitor,
     guard, bufetier, manipulant bunuri,
     curier; II                                            2.725.000   2.834.000
 27. Maistru I                                             2.834.000   3.940.000
 28. Maistru II                                            2.780.000   3.654.000
 29. Sofer IA*)                                          2.889.000   4.594.000
 30. Sofer I*)                                           2.834.000   4.020.000
 31. Sofer II*)                                         2.780.000   3.856.000
 32. Muncitor calificat I                                  3.052.000   3.856.000
 33. Muncitor calificat II                                 2.998.000   3.654.000
 34. Muncitor calificat III                                2.943.000   3.406.000
 35. Muncitor calificat IV                                 2.889.000   3.201.000
 36. Muncitor calificat V                                  2.834.000   2.955.000
 37. Muncitor calificat VI                                 2.780.000   2.889.000
 38. Muncitor necalificat                                  2.725.000   2.834.000
________________________________________________________________________________
    *) Se utilizeaza in ministere si celelalte institutii centrale ale administratiei publice.
    *) Se utilizeaza in activitatea de secretariat-administrativ din unitatile bugetare.
    *) Se utilizeaza in Parlament, in ministere si in celelalte institutii centrale ale administratiei publice, in parcul propriu.
    *) Se utilizeaza in ministere si celelalte institutii centrale ale administratiei publice, in parcul comun.

    NOTA:
    In unitatile bugetare din subordinea ministerelor si a celorlalte institutii ale administratiei publice, incadrarea soferilor se face tinand seama si de autovehiculul pe care il deservesc, potrivit echivalarii categoriilor de calificare cu treptele profesionale, elaborata de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.

                                     *
                                   *   *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/2 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 6/1b
    (valabil la 01.10.2003)

                         INDEMNIZATII DE CONDUCERE COMUNE

________________________________________________________________________________
Nr.                                                             Indemnizatia de
crt.                         Functia                            conducere in
                                                                procente din
                                                                salariul de baza
                                                                     - % -
                                                                ________________
                                                                 limita maxima
________________________________________________________________________________
  1. Director general, inspector de stat sef                          55
  2. Director general adjunct, inspector de stat sef adjunct          50
  3. Director, inspector sef                                          50
  4. Director adjunct, inspector sef adjunct                          40
  5. Contabil sef                                                     40
  6. Inginer sef                                                      40
  7. Sef serviciu, sef sectie, sef serviciu contencios                30
  8. Sef birou, sef atelier, sef laborator, sef oficiu                25
  9. Sef formatie muncitori                                           15
________________________________________________________________________________

    ANEXA 6/2b
    (valabil la 01.10.2003)

                          INDEMNIZATII DE CONDUCERE SPECIFICE

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                                                           |Indemnizatia |
|crt.|                        Functia                            |de conducere |
|    |                                                           |in procente  |
|    |                                                           |din salariul |
|    |                                                           |   de baza   |
|    |                                                           |    - % -    |
|    |                                                           |_____________|
|    |                                                           |limita maxima|
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | A. Serviciile Parlamentului, Administratiei Prezidentiale,|             |
|    |    Guvernului, Curtii Supreme de Justitie, Parchetului de |             |
|    |    pe langa Curtea Suprema de Justitie, Curtii            |             |
|    |    Constitutionale, Consiliul Legislativ, Avocatului      |             |
|    |    Poporului si Curtii de Conturi                         |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 1. | Sef departament, director general                         |      55     |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 2. | Director, sef sector, sef compartiment                    |      50     |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 3. | Director adjunct, sef sector adjunct, sef                 |             |
|    | compartiment adjunct                                      |      40     |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 4. | Sef serviciu, sef sectie                                  |      30     |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 5. | Sef birou, sef oficiu, sef atelier                        |      25     |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | B. Ministere, alte organe de specialitate, precum si      |             |
|    |    unitatile teritoriale de specialitate din subordinea   |             |
|    |    acestora                                               |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | a) aparatul propriu                                       |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 1. Ministerul Finantelor Publice                          |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 1.1. Garda Financiara - aparatul central                  |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 1. | Comisar general adjunct                                   |      50     |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 2. | Comisar sef divizie                                       |      30     |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 2. Ministerul Educatiei si Cercetarii                     |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|Nr. |                                                           |Indemnizatia |
|crt.|                        Functia*)                          |de conducere |
|    |                                                           |in procente  |
|    |                                                           |din salariul |
|    |                                                           |   de baza   |
|    |                                                           |    - % -    |
|    |                                                           |_____________|
|    |                                                           | minim maxim |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 1. | Inspector general                                         |  45     55  |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 2. | Inspector principal de specialitate                       |  45     50  |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | *) Se calculeaza conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.      |
|____|_________________________________________________________________________|
|Nr. |                                                           |Indemnizatia |
|crt.|                        Functia                            |de conducere |
|    |                                                           |in procente  |
|    |                                                           |din salariul |
|    |                                                           |   de baza   |
|    |                                                           |    - % -    |
|    |                                                           |_____________|
|    |                                                           |limita maxima|
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | b) servicii publice descentralizate                       |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 1. Ministerul Finantelor Publice                          |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 1.1. Garda Financiara - aparatul teritorial               |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 1. | Comisar sef sectie                                        |      40     |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 2. | Comisar sef sectie adjunct                                |      30     |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 3. | Comisar sef sectie divizie                                |      25     |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 1.2. Directii generale ale finantelor publice             |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | - Administratia finantelor publice a municipiului         |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 1. | Director administratie financiara                         |      40     |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 2. | Director adjunct administratie financiara                 |      30     |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | - Administratia finantelor publice a orasului             |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 3. | Sef administratie                                         |      30     |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | - Administratia finantelor publice a comunei              |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 4. | Sef administratie                                         |      25     |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|Nr. |                                                           |Indemnizatia |
|crt.|                        Functia                            |de conducere |
|    |                                                           |in procente  |
|    |                                                           |din salariul |
|    |                                                           |   de baza   |
|    |                                                           |    - % -    |
|    |                                                           |_____________|
|    |                                                           | minim maxim |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 2. Ministerul Educatiei si Cercetarii                     |             |
|    | 2.1. Inspectoratul scolar*)                               |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 1. | Inspector scolar general                                  |   45    55  |
| 2. | Inspector scolar general adjunct                          |   35    45  |
| 3. | Inspector scolar de specialitate                          |   30    40  |
| 4. | Inspector scolar                                          |   25    30  |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | *) Se calculeaza conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.      |
|____|_________________________________________________________________________|
|Nr. |                                                           |Indemnizatia |
|crt.|                        Functia                            |de conducere |
|    |                                                           |in procente  |
|    |                                                           |din salariul |
|    |                                                           |   de baza   |
|    |                                                           |    - % -    |
|    |                                                           |_____________|
|    |                                                           |limita maxima|
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 3. Ministerul Sanatatii si Familiei                       |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 3.1. Directia de sanatate publica                         |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini activitati si             |
|    | responsabilitati suplimentare functiei de baza, care fac parte din      |
|    | salariul de baza                                                        |
|____|_________________________________________________________________________|
| 1. | Medic inspector                                           |      25     |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 2. | Farmacist inspector                                       |      25     |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | c) aparatul propriu al administratiei publice             |             |
|    | locale si serviciile publice din subordinea acesteia      |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 1. Prefecturi, consilii judetene, Primaria Municipiului Bucuresti si    |
|    |    Consiliul General al Municipiului Bucuresti si la sectoarele         |
|    |    municipiului Bucuresti, consilii locale                              |
|____|_________________________________________________________________________|
|    | 1.1. La nivel de judet, la municipiul Bucuresti si la sectoarele        |
|    | municipiului Bucuresti, la municipiile de categoria I                   |
|____|_________________________________________________________________________|
| 1. | Sef departament*), arhitect sef*)                        |      55     |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 2. | Arhitect-sef adjunct*)                                  |      50     |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 3. | Sef filiala, sef corp control comercial I                 |      30     |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 4. | Sef corp control comercial II                             |      25     |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 1.2. La nivel de municipii, altele decat cele de categoria I si la oras |
|____|_________________________________________________________________________|
| 1. | Sef corp control comercial I, arhitect-sef*)           |      30     |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 2. | Sef corp control comercial II                             |      25     |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 1.3. La nivel de comuna                                                 |
|____|_________________________________________________________________________|
| 1. | Sef perceptie                                             |      25     |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 2. | Sef birou                                                 |      15     |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 1.4. Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini, activitati si       |
|    | responsabilitati suplimentare functiei de baza, care fac parte din      |
|    | salariul de baza                                                        |
|____|_________________________________________________________________________|
| 1. | Persoana cu responsabilitate in domeniul urbanismului     |             |
|    | si amenajarii teritoriului si al autorizarii executarii   |             |
|    | lucrarilor de constructii*)                           |      15     |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | *) Se utilizeaza numai la Consiliul General al Municipiului Bucuresti.  |
|    | *) Se utilizeaza la nivel de judet, la Primaria Municipiului Bucuresti,|
|    | la sectoarele Municipiului Bucuresti si la municipiile de toate         |
|    | categoriile.                                                            |
|    | *) Se utilizeaza numai la Primaria Municipiului Bucuresti             |
|    | *) Se utilizeaza la orase.                                           |
|    | *) Se utilizeaza la comune.                                         |
|____|_________________________________________________________________________|
|    | d) din unitati subordonate ministerelor si altor organe   |             |
|    | de specialitate                                           |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|Nr. |                                                           |Indemnizatia |
|crt.|                        Functia                            |de conducere |
|    |                                                           |in procente  |
|    |                                                           |din salariul |
|    |                                                           |   de baza   |
|    |                                                           |    - % -    |
|    |                                                           |_____________|
|    |                                                           |limita maxima|
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 1. Ministerul Culturii si Cultelor                        |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 1.1. Functiile de conducere din activitatea redactionala  |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 1. | Redactor-sef                                              |      40     |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 2. | Redactor-sef adjunct                                      |      30     |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 3. | Sef redactie, secretar general de redactie                |      25     |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 1.2. Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini sau    |             |
|    | activitati suplimentare functiei de baza, care fac parte  |             |
|    | din salariul de baza                                      |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 1. | Artistii lirici opera, artistii lirici, coristii opera,   |             |
|    | coristii, balerinii, artistii instrumentisti,             |             |
|    | instrumentistii, dansatorii, care desfasoara              |             |
|    | activitate solistica.                                     |      10     |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 2. | Artistii instrumentisti si instrumentistii care desfasoara|             |
|    | activitate de sef de partida.                             |      10     |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 2. Ministerul Sanatatii si Familiei                       |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 2.1. Unitati sanitare                                     |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 2.1.1. Functiile de conducere medico-sanitare             |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 1. | Medic (farmacist) director                                |      50     |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 2. | Medic (farmacist) director adjunct                        |      40     |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 3. | Medic sef (policlinica, statie salvare, centru transfuzie |             |
|    | sanguina si altele similare)                              |      40     |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 4. | Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog,  |             |
|    | sef sectie, sef laborator si altele similare)             |      25     |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 5. | Asistent medical sef                                      |      25     |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 2.1.2. Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini,     |             |
|    | activitati si responsabilitati suplimentare functiei de   |             |
|    | baza, care fac parte din salariul de baza                 |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 1. | Farmacist sef serviciu                                    |     15      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 2. | Chimist, biolog, biochimist; cu gestiune                  |     10      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 3. | Asistent medical (tehnician sanitar, sora medicala,       |             |
|    | oficiant medical, moasa, laborant si altele similare) sef |     10      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 4. | Spalatoreasa cu gestiune; Sef echipa                      |      7      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 2.1.3. Indemnizatii pentru activitati prestate in afara   |             |
|    | obligatiilor functiei de baza si care nu fac parte din    |             |
|    | salariul de baza                                          |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 1. | Membrii comisiilor de avizare medico-legala, ai           |cel mult 25% |
|    | comisiilor de expertiza si recuperare a capacitatii de    |in cursul    |
|    | munca si ai comisiilor medicale                           |unei luni,   |
|    |                                                           |din salariul |
|    |                                                           |de baza al   |
|    |                                                           |functiei de  |
|    |                                                           |executie     |
|    |                                                           |indeplinite  |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 3. Ministerul Tineretului si Sportului                    |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 3.1. Functii de conducere din federatii sportive          |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 1. | Presedinte federatie                                      |     30      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 2. | Secretar general federatie                                |     25      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 3.2. Functii de conducere din alte unitati sportive       |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 3.2.1. Cluburi                                            |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 1. | Presedinte club                                           |     20      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 2. | Vicepresedinte club                                       |     10      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 3.2.2. Complex sportiv                                    |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 1. | Sef complex sportiv                                       |     10      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 4. Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si      |             |
|    | Locuintei                                                 |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 4.1. Unitati navale si capitanii de porturi               |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | Functiile de conducere din unitatile navale si capitaniile|             |
|    | de porturi                                                |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 1. | Capitan sef port                                          |     20      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 2. | Sef grup scafandri                                        |     10      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 4.2. Pentru activitatea de imersiune, desfasurata potrivit|             |
|    | prevederilor art. 8 lit. f) din Hotararea Guvernului      |             |
|    | nr. 281/1993, se acorda o indemnizatie de 17.000 lei/ora  |             |
|    | de scufundare.                                            |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 4.3. Aviatie sportiva                                     |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 4.3.1. Functiile de conducere specifice activitatii de    |             |
|    | zbor                                                      |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 1. | Comandant detasament zbor                                 |     50      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 2. | Comandant aeroclub teritorial                             |     50      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 3. | Comandant adjunct aeroclub teritorial                     |     30      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 4. | Sef sector zbor aeroclub teritorial                       |     15      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 4.3.2. Functiile de conducere specifice activitatii tehnic|             |
|    | aeronautice                                               |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 1. | Sef grupa lucrari - reparatii (LR)                        |     30      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 2. | Sef sector tehnic                                         |     15      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 4.3.3. Functiile de conducere specifice activitatii       |             |
|    | operativ - aeronautice                                    |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 1. | Director zbor                                             |     40      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 2. | Director tehnic                                           |     40      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 3. | Sef serviciu informare zbor - meteo - navigatie           |     30      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 4.3.4. Indemnizatia de zbor pentru personalul navigant si |             |
|    | tehnic, navigant profesionist, precum si indemnizatia de  |             |
|    | exploatare pentru personalul tehnic aeronautic din        |             |
|    | Aeroclubul Romaniei                                       |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | Activitatea pentru care se acorda:                        |Indemnizatia |
|    |                                                           |pana la:     |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 1. | Misiuni prevazute in Codul aerian                         |16.000 lei/  |
|    |                                                           |ora de zbor  |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 2. | Misiuni prevazute in Codul aerian                         |10.000       |
|    |                                                           |lei/start    |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 3. | Salturi cu parasuta                                       |56.000       |
|    |                                                           |lei/salt     |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 4. | Lansarea la zbor a aeronavelor si aterizari               |9.000        |
|    |                                                           |lei/aterizare|
|____|___________________________________________________________|_____________|

    NOTA:
    1. Indemnizatia de zbor la baza pentru zboruri de acrobatie si inalta acrobatie aeriana va fi echivalata, astfel:
       1 ora zbor acrobatie        = 2 ore zbor normal
       1 ora zbor inalta acrobatie = 4 ore zbor normal
       Zborul in formatie este echivalent cu zborul de inalta acrobatie.
    2. Indemnizatia de zbor la baza, acordata personalului navigant si tehnic navigant profesionist, face parte din salariul de baza si constituie baza de calcul pentru toate drepturile care se acorda in raport cu acesta.
    3. Criteriile pentru acordarea indemnizatiei de zbor si de exploatare pe functii si misiuni, in limitele prevazute, precum si majorarea cu pana la 60% a indemnizatiei pentru zborurile ce se executa in conditii deosebite se stabilesc de catre Aeroclubul Romaniei.

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                                                           |Indemnizatia |
|crt.|                        Functia                            |de conducere |
|    |                                                           |in procente  |
|    |                                                           |din salariul |
|    |                                                           |   de baza   |
|    |                                                           |    - % -    |
|    |                                                           |_____________|
|    |                                                           |limita maxima|
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 5. Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor     |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 5.1. Functii de conducere din activitatea specifica       |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 1. | Sef oficiu*), inspector sef*)                             |     40      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 2. | Sef statie, sef ferma, sef centru, sef circumscriptie     |     30      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | *) Se utilizeaza la oficiile sau inspectoratele cu personalitate        |
|    | juridica, dupa caz.                                                     |
|____|_________________________________________________________________________|
|    | 5.2. Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini, activitati si       |
|    | responsabilitati suplimentare functiei de baza, care fac parte din      |
|    | salariul de baza:                                                       |
|____|_________________________________________________________________________|
|    | - Medicii veterinari incadrati in activitatile prevazute  |10% din      |
|    | in Anexa nr. IV/8 la prezenta ordonanta, autorizati sa    |salariul de  |
|    | exercite atributii de inspector al politiei sanitar -     |baza al      |
|    | veterinare.                                               |functiei de  |
|    |                                                           |executie     |
|    |                                                           |indeplinite  |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | Marimea concreta a sporului se stabileste de organul care il            |
|    | autorizeaza                                                             |
|____|_________________________________________________________________________|
|    | 6. Ministerul Apelor si Protectiei Mediului               |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 6.1. Functii de conducere din activitatea specifica       |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 1. | Inspector sef*)                                           |     40      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | *) Se utilizeaza la agentiile de supraveghere a protectiei mediului.    |
|____|_________________________________________________________________________|
|    | 7. Academia Romana                                        |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 7.1. Functii de conducere specifice din activitatea de    |             |
|    | cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si          |             |
|    | proiectare.                                               |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 1. | Director institut                                         |     50      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 2. | Director adjunct stiintific, director adjunct institut    |     40      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 3. | Secretar stiintific, director centru                      |     30      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 8. Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale             |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 8.1. Functii de conducere specifice in unitatile de       |             |
|    | perfectionare a personalului cu pregatire medie si centre |             |
|    | de calificare si recalificare                             |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 1. | Director centru de perfectionare                          |     30      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 2. | Director adjunct centru de perfectionare                  |     25      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 3. | Director centru de calificare si recalificare             |     30      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 4. | Sef centru de calificare                                  |     15      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                                                           |Indemnizatia |
|crt.|                        Functia                            |de conducere |
|    |                                                           |in procente  |
|    |                                                           |din salariul |
|    |                                                           |   de baza   |
|    |                                                           |    - % -    |
|    |                                                           |_____________|
|    |                                                           |limita maxima|
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | C. Autoritatea vamala                                     |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 1. | Sef birou vamal                                           |     30      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 2. | Sef adjunct birou vamal                                   |     25      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 3. | Sef tura, sef sector                                      |     20      |
|____|___________________________________________________________|_____________|

    ANEXA 7/1b
    (valabil la 01.10.2003)

                       FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA ALESE

    CAP. 1
    Indemnizatiile persoanelor din cadrul organelor autoritatii publice, alese in functie potrivit prevederilor Constitutiei Romaniei

________________________________________________________________________________
Nr.                          Functia                                Indemnizatia
crt.                                                                   - lei -
________________________________________________________________________________
     Presedintia Romaniei
  1. Presedintele Romaniei                                           46.613.000

     Parlamentul Romaniei
  2. Presedintele Senatului si Presedintele Camerei Deputatilor      43.011.000
  3. Vicepresedintii Senatului si ai Camerei Deputatilor             39.621.000
  4. Secretarii si Chestorii Senatului si ai Camerei Deputatilor     37.290.000
  5. Presedintii comisiilor permanente ale Senatului si Camerei
     Deputatilor                                                     37.290.000
  6. Presedintii grupurilor parlamentare ale Senatului si Camerei
     Deputatilor                                                     37.290.000
  7. Vicepresedintii comisiilor permanente ale Senatului si
     Camerei Deputatilor                                             34.960.000
  8. Secretarii comisiilor permanente ale Senatului si Camerei
     Deputatilor                                                     34.536.000
  9. Senatori, deputati                                              34.112.000

     Primarii si consilii
 10. Primar general al Capitalei                                     32.630.000
 11. Viceprimar al Capitalei                                         29.451.000
 12. Presedinte al consiliului judetean (categoria I)                31.358.000
 13. Presedinte al consiliului judetean (categoria II)               29.451.000
 14. Vicepresedinte al consiliului judetean (categoria I)            28.180.000
 15. Vicepresedinte al consiliului judetean (categoria II)           26.273.000
 16. Primar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori)                27.545.000
 17. Primar de municipiu (categoria I)                               25.637.000
 18. Primar de municipiu (categoria II)                              23.518.000
 19. Primar de municipiu (categoria III)                             21.612.000
 20. Viceprimar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori)            24.155.000
 21. Viceprimar de municipiu (categoria I)                           22.247.000
 22. Viceprimar de municipiu (categoria II)                          20.341.000
 23. Viceprimar de municipiu (categoria III)                         18.433.000
 24. Primar de oras (categoria I)                                    19.706.000
 25. Primar de oras (categoria II)                                   18.011.000
 26. Primar de oras (categoria III)                                  16.316.000
 27. Viceprimar de oras (categoria I)                                16.316.000
 28. Viceprimar de oras (categoria II)                               14.832.000
 29. Viceprimar de oras (categoria III)                              13.137.000
 30. Primar de comuna (cu peste 15.000 locuitori)                    13.137.000
 31. Primar de comuna (categoria I)                                  11.866.000
 32. Primar de comuna (categoria II)                                 10.594.000
 33. Primar de comuna (categoria III)                                 9.323.000
 34. Viceprimar de comuna (cu peste 15.000 locuitori)                10.594.000
 35. Viceprimar de comuna (categoria I)                               9.323.000
 36. Viceprimar de comuna (categoria II)                              7.840 000
 37. Viceprimar de comuna (categoria III)                             6.569.000
________________________________________________________________________________

    CAP. 2
    Indemnizatia membrilor consiliilor judetene sau locale

________________________________________________________________________________
Nr.                          Functia                                Indemnizatia
crt.                                                                   - lei -
________________________________________________________________________________
  1. Consilier:
     - la Consiliul General al Municipiului Bucuresti                 4.944.000
     - la consilii judetene (categoria I)                             4.785.000
     - la consilii judetene (categoria II)                            4.465.000
     - la consilii locale municipale (cu peste 320.000 locuitori)     4.147.000
     - la consilii locale municipale (categoria I)                    3.987.000
     - la consilii locale municipale (categoria II)                   3.668.000
     - la consilii locale municipale (categoria III)                  3.349.000
     - la consilii locale orasenesti (categoria I)                    3.031.000
     - la consilii locale orasenesti (categoria II)                   2.711.000
     - la consilii locale orasenesti (categoria III)                  2.552.000
     - la consilii locale comunale (cu peste 15.000 locuitori)        2.074.000
     - la consilii locale comunale (categoria I)                      1.915.000
     - la consilii locale comunale (categoria II)                     1.595.000
     - la consilii locale comunale (categoria III)                    1.436.000
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    Indemnizatia se acorda proportional cu numarul de sedinte ordinare sau extraordinare ale consiliilor judetene sau locale, precum si ale comisiilor de specialitate sau ale delegatilor permanenti, la care persoana a participat, din numarul total al sedintelor organizate.

                                     *
                                   *   *

    Indemnizatiile prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. II/1 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 7/2b
    (valabil la 01.10.2003)

                    FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA NUMITE

    Indemnizatiile persoanelor din cadrul organelor autoritatii publice, numite in functii potrivit legii
________________________________________________________________________________
Nr.                          Functia                                Indemnizatia
crt.                                                                   - lei -
________________________________________________________________________________
     Guvernul Romaniei
  1. Prim-ministru                                                   43.011.000
  2. Ministru                                                        37.290.000
  3. Secretar de stat membru al Guvernului                           34.112.000
  4. Secretar de stat                                                32.630.000
  5. Subsecretar de stat                                             27.545.000

     Curtea Suprema de Justitie
  6. Presedinte                                                      43.011.000
  7. Vicepresedinte                                                  37.926.000
  8. Presedinte de sectie                                            34.960.000
  9. Judecator                                                       34.112.000

     Curtea Constitutionala
 10. Presedinte                                                      43.011.000
 11. Judecator                                                       37.926.000

     Consiliul Legislativ
 12. Presedinte consiliu                                             37.290.000
 13. Presedinte de sectie                                            34.960.000

     Avocatul poporului
 14. Avocatul poporului                                              37.290.000
 15. Adjunct al avocatului poporului                                 32.630.000

     Curtea de Conturi
 16. Presedinte                                                      43.011.000
 17. Vicepresedinte                                                  37.926.000
 18. Presedinte de sectie                                            34.960.000
 19. Consilier conturi                                               34.112.000
 20. Procuror financiar general                                      37.079.000

     Prefecturi
 21. Prefect al municipiului Bucuresti                               32.630.000
 22. Prefect (la judet categoria I)                                  31.358.000
 23. Prefect (la judet categoria II)                                 29.451.000
 24. Subprefect al municipiului Bucuresti                            29.451.000
 25. Subprefect (la judet categoria I)                               28.180.000
 26. Subprefect (la judet categoria II)                              26.273.000

     Secretariatul general al Guvernului
 27. Secretar general al Guvernului                                  34.112.000
 28. Secretar general adjunct al Guvernului                          32.630.000
 29. Consilier de stat                                               32.630.000

     Administratia Prezidentiala
 30. Consilier prezidential                                          37.290.000
 31. Consilier de stat                                               32.630.000

     Parlamentul Romaniei
 32. Secretar general la Camera Deputatilor si la Senat              34.112.000
 33. Secretar general adjunct la Camera Deputatilor si la Senat      32.630.000

     Consiliul Concurentei
 34. Presedinte                                                      37.290.000
 35. Vicepresedinte                                                  32.630.000
 36. Consilier de concurenta                                         27.545.000

     Consiliului National al Audiovizualului
 37. Presedinte                                                      32.630.000
 38. Membri                                                          27.545.000
________________________________________________________________________________

                                     *
                                   *   *

    Indemnizatiile prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. II/2 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 8b
    (valabil la 01.10.2003)

               FUNCTII ASIMILATE CU FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA

    Indemnizatii pentru personalul din institutii publice din subordinea Guvernului
________________________________________________________________________________
Nr.                          Functia                                Indemnizatia
crt.                                                                   - lei -
________________________________________________________________________________
     Institutii publice din subordinea Guvernului*)
  1. Conducatorul institutiei                                        23.731.000
     (presedinte, director general, sef oficiu, etc.)
  2. Adjunctul conducatorului institutiei                            20.128.000
     (vicepresedinte, director general adjunct etc.)
________________________________________________________________________________
    *) Institutiile publice si denumirile functiilor de conducere utilizate se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

                                     *
                                   *   *

    Indemnizatiile prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. III la Legea nr. 154/1998.SmartCity5

COMENTARII la OUG 191/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 191 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 191/2002
OUG 106 2004
privind stabilirea indemnizatiilor unor alesi locali pentru anul 2005
OUG 107 2004
pentru modificarea titlului capitolului II din anexa nr. Ib la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 191/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica
Ordin 4847 2004
privind aprobarea Metodologiei pentru utilizarea functiei didactice auxiliare de administrator financiar (patrimoniu) si echivalarea acesteia cu functiile de specialitate prevazute la cap. I lit. a) si c) din anexa nr. V/1 si cu unele functii cuprinse in anexa nr. V/2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 191/2002, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea 102 2004
privind majorarea unor drepturi salariale ale personalului de specialitate artistica din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucuresti
OUG 11 2004
privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale
OUG 6 2004
pentru completarea anexei nr. V/1 b la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 191/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica
OUG 123 2003
privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
Legea 220 2003
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 191/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica
Rectificare 191 2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu