Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 4847 bis  din  1 octombrie 2004

privind aprobarea Metodologiei pentru utilizarea functiei didactice auxiliare de administrator financiar (patrimoniu) si echivalarea acesteia cu functiile de specialitate prevazute la cap. I lit. a) si c) din anexa nr. V/1 si cu unele functii cuprinse in anexa nr. V/2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 191/2002, cu modificarile si completarile ulterioare

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 925 din 11 octombrie 2004


SmartCity3


    In conformitate cu prevederile notei din anexa nr. 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004 privind unele masuri in domeniul invatamantului,
    avand in vedere aplicarea art. 50 alin. (11) si a art. 50 alin. (13) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii,

    ministrul educatiei si cercetarii emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Metodologia pentru utilizarea functiei didactice auxiliare de administrator financiar (patrimoniu) si echivalarea acesteia cu functiile de specialitate prevazute la cap. I lit. a) si c) din anexa nr. V/1 si cu unele functii cuprinse in anexa nr. V/2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 191/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prevederile prezentului ordin intra in vigoare cu data aplicarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2004.
    Art. 3
    Directiile generale din Ministerul Educatiei si Cercetarii, institutiile de invatamant superior de stat, unitatile de invatamant preuniversitar, unitatile conexe din subordinea inspectoratelor scolare si alte unitati subordonate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Ministrul educatiei si cercetarii,
                           Alexandru Athanasiu

    ANEXA 1

                              METODOLOGIA
pentru utilizarea functiei didactice auxiliare de administrator financiar (patrimoniu) si echivalarea acesteia cu functiile de specialitate prevazute la cap. I lit. a) si c) din anexa nr. V/1 si cu unele functii cuprinse in anexa nr. V/2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 191/2002, cu modificarile si completarile ulterioare

    Art. 1
    Functia de administrator financiar (patrimoniu) se utilizeaza ca functie didactica auxiliara in cadrul institutiilor si unitatilor de invatamant, al unitatilor conexe si al altor unitati subordonate Ministerului Educatiei si Cercetarii, pentru activitatile care cuprind atributii si sarcini cu specific financiar-contabil, normare salarizare, investitii, reparatii, aprovizionare si administrative.
    Art. 2
    Se va putea utiliza functia de administrator financiar (patrimoniu) cu studii superioare, echivalata cu functiile de specialitate prevazute la cap. I lit. a) din anexa nr. V/1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 191/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
________________________________________________________________________________
   Ordonanta de urgenta a Guvernului       | Ordonanta de urgenta a Guvernului
           nr. 191/2002                    |          nr. 68/2004
___________________________________________|____________________________________
Nr.     Functii prevazute            Studii|Nr.    Functii prevazute      Studii
crt.    la cap. I lit. a)                  |crt.   in anexa nr. 3
        din anexa nr. V/1                  |
___________________________________________|____________________________________
  1. Consilier, expert; gradul I,       S  |228. Administrator financiar     S
     inginer, economist; gradul I A        |     (patrimoniu) grad I
  2. Referent de specialitate           S  |229. Administrator financiar     S
     gradul II, economist, referent,       |     (patrimoniu) grad II
     inginer; gradul I                     |
  3. Referent de specialitate           S  |230. Administrator financiar     S
     gradul III, economist,                |     (patrimoniu) grad III
     referent, inginer; gradul II          |
  4. Referent de specialitate           S  |230. Administrator financiar
     gradul IV, economist,                 |     (patrimoniu) grad III       S
     referent, inginer; gradul III         |
  5. Referent, inginer, economist;      S  |231. Administrator financiar
     debutant                              |     (patrimoniu) debutant       S
___________________________________________|____________________________________

    Pentru functiile cu studii superioare de scurta durata (SSD) de referent, subinginer, tehnician-economist, prevazute la nr. crt. 6, 7, 8 si 9 din cap. I lit. a) din anexa nr. V/1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 191/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor utiliza coeficientii de multiplicare de la pozitiile 131, 132, 133 si 134 ale functiei de subinginer, prevazute in anexa nr. 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004.
    Art. 3
    Se va putea utiliza functia de administrator financiar (patrimoniu) cu studii medii, echivalata cu functiile de specialitate prevazute la cap. I lit. c) din anexa nr. V/1 si cu unele functii cuprinse in anexa nr. V/2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 191/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
________________________________________________________________________________
   Ordonanta de urgenta a Guvernului       |Ordonanta de urgenta a Guvernului
           nr. 191/2002                    |         nr. 68/2004
___________________________________________|____________________________________
Nr.     Functii prevazute            Studii|Nr.    Functii prevazute     Studii
crt.    la cap. I lit. c)                  |crt.   in anexa nr. 3
        din anexa nr. V/1                  |
___________________________________________|____________________________________
 15. Tehnician, merceolog, contabil,    M  |232. Administrator financiar     M
     referent; I A                         |     (patrimoniu) treapta I
 16. Tehnician, merceolog, contabil,    M  |233. Administrator financiar     M
     referent; I                           |     (patrimoniu) treapta II
 17. Tehnician, merceolog, contabil,    M  |234. Administrator financiar     M
     referent; II                          |     (patrimoniu) treapta III
 18. Tehnician, merceolog, contabil,    M  |234. Administrator financiar     M
     referent; III                         |     (patrimoniu) treapta III
 19. Tehnician, merceolog, contabil,    M  |235. Administrator financiar     M
     referent; debutant                    |     (patrimoniu) debutant
___________________________________________|____________________________________

________________________________________________________________________________
   Ordonanta de urgenta a Guvernului       | Ordonanta de urgenta a Guvernului
           nr. 191/2002                    |          nr. 68/2004
___________________________________________|____________________________________
Nr.     Functii prevazute            Studii|Nr.    Functii prevazute      Studii
crt.    in anexa nr. V/2                   |crt.   in anexa nr. 3
___________________________________________|____________________________________
 12. Administrator I                    M  |232. Administrator financiar     M
                                           |     (patrimoniu) treapta I
 13. Administrator II                   M  |233. Administrator financiar     M
                                           |     (patrimoniu) treapta II
 14. Administrator III                  M  |234. Administrator financiar     M
                                           |     (patrimoniu) treapta III
___________________________________________|____________________________________

    Art. 4
    Stabilirea salariului de baza din grila de salarizare al salariatului echivalat intre noile limite ale functiei de administrator financiar (patrimoniu) se va face cu respectarea stricta a prevederilor art. 2 si 3, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 176/1999 si ale Hotararii Guvernului nr. 749/1998, avandu-se in vedere urmatoarele:
    - punctajul postului de administrator financiar (patrimoniu) stabilit pentru gradul sau treapta profesionala echivalata conform prezentului ordin;
    - punctajul obtinut de salariat la evaluarea performantelor profesionale efectuata in anul 2004, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 123/2003;
    - coeficientii de multiplicare de la limitele functiei de administrator financiar (patrimoniu) ale gradului sau treptei profesionale corespunzatoare.
    Echivalarea pe noile functii se va face numai cu acordul persoanei, avand in vedere modificarea contractului individual de munca. Nu se admit promovari in grade sau trepte profesionale in afara echivalarilor prevazute in prezentul ordin.
    Art. 5
    Sporul de stabilitate prevazut de art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda numai persoanelor angajate care au vechime de peste 10 ani neintrerupti pe functiile echivalate, in institutiile de invatamant superior de stat, unitatile de invatamant preuniversitar, unitatile conexe din subordinea inspectoratelor scolare si in alte unitati subordonate Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    Art. 6
    Pentru functia de administrator financiar (patrimoniu) sporul de suprasolicitare neuropsihica prevazut de art. 50 alin. (13) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda in conformitate cu art. 3 lit. B.c) din anexa la Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 4.209/2004.
    Art. 7
    Pentru functiile de conducere prevazute la noile functii didactice auxiliare de administrator financiar (patrimoniu) se va utiliza anexa nr. VI/1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 191/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. Indemnizatiile de conducere se vor calcula conform acesteia.
    Art. 8
    Metodologia de calcul al salariilor personalului didactic auxiliar este cea prevazuta in macheta la Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 4.209/2004, aplicandu se si pentru functia de administrator financiar (patrimoniu).SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 4847/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 4847 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu