Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 23 din 28 februarie 2002

pentru modificarea anexei nr. IV/1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobata prin Legea nr. 383/2001

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 177 din 14 martie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ARTICOL UNIC
    Anexa nr. IV/1 "Sanatate" la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 138 din 31 martie 2000, aprobata prin Legea nr. 383/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

    "ANEXA IV/1

                              SANATATE

    I. Unitati sanitare si de asistenta sociala, altele decat cele clinice

    A. Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar
________________________________________________________________________________
Nr.                                          Nivelul        Salariul de baza
crt.         Functia                         studiilor           (lei)
                                                        ________________________
                                                         minim          maxim
________________________________________________________________________________
  1. Medic primar                                S        3.490.000    6.566.000
     - din anatomia patologica si medicina       S        4.286.000    9.848.000
     legala*2)
  2. Medic specialist                            S        2.991.000    4.701.000
     - din anatomia patologica si medicina       S        3.490.000    6.133.000
     legala*2)
  3. Medic                                       S        1.995.000    4.121.000
     - din anatomia patologica si medicina       S        2.752.000    5.697.000
     legala*2)
  4. Medic stagiar                               S        1.995.000         -
     - din anatomia patologica si medicina       S        2.573.000         -
     legala*2)
  5. Farmacist primar*)                          S        2.991.000    4.924.000
     - din anatomia patologica si medicina       S        3.390.000    7.596.000
     legala*2)
  6. Farmacist specialist                        S        2.594.000    4.121.000
     - din anatomia patologica si medicina       S        2.991.000    5.446.000
     legala*2)
  7. Farmacist                                   S        1.836.000    3.252.000
     - din anatomia patologica si medicina       S        2.428.000    5.022.000
     legala*2)
  8. Farmacist stagiar                           S        1.836.000         -
     - din anatomia patologica si medicina       S        2.389.000         -
     legala*2)
  9. Fiziokinetoterapeut, bioinginer             S        2.064.000    4.894.000
     medical; principal
 10. Fiziokinetoterapeut, bioinginer             S        1.836.000    3.865.000
     medical; specialist
 11. Fiziokinetoterapeut, bioinginer             S        1.836.000    3.220.000
     medical
 12. Fiziokinetoterapeut, bioinginer             S        1.836.000         -
     medical; debutant
 13. Dentist principal                          SSD       1.836.000    3.607.000
 14. Dentist                                    SSD       1.836.000    3.188.000
 15. Dentist debutant                           SSD       1.836.000         -
 16. Asistent medical principal*)           SSD       1.836.000    3.661.000
     - din anatomia patologica si medicina      SSD       2.563.000    4.551.000
     legala*2)
 17. Asistent medical*)                     SSD       1.836.000    3.274.000
     - din anatomia patologica si medicina      SSD       1.995.000    3.842.000
     legala*2)
 18. Asistent medical debutant*)            SSD       1.836.000         -
     - din anatomia patologica si medicina      SSD       1.924.000         -
     legala*2)
 19. Asistent medical principal*)              PL        1.836.000    3.607.000
     - din anatomia patologica si medicina      PL        2.563.000    4.443.000
     legala*2)
 20. Asistent medical*)                        PL        1.836.000    3.220.000
     - din anatomia patologica si medicina      PL        1.995.000    3.734.000
     legala*2)
 21. Asistent medical debutant*)               PL        1.836.000         -
     - din anatomia patologica si medicina      PL        1.924.000         -
     legala*2)
 22. Asistent medical principal*)               M        1.836.000    3.350.000
     - din anatomia patologica si medicina       M        2.295.000    3.992.000
     legala*2)
 23. Asistent medical*)                         M        1.836.000    2.834.000
     - din anatomia patologica si medicina       M        1.897.000    3.220.000
     legala*2)
 24. Asistent medical debutant*)                M        1.836.000         -
     - din anatomia patologica si medicina       M        1.880.000         -
     legala*2)
 25. Tehnician dentar principal*)              M        1.836.000    3.478.000
 26. Tehnician dentar*)                        M        1.836.000    2.963.000
 27. Tehnician dentar debutant*)               M        1.836.000         -
 28. Sora medicala principala*)               M        1.836.000    3.091.000
     - din anatomia patologica si medicina       M        2.105.000    3.865.000
     legala*2)
 29. Sora medicala*)                          M        1.836.000    2.577.000
     - din anatomia patologica si medicina       M        1.836.000    2.834.000
     legala*2)
 30. Sora medicala debutanta*)                M        1.836.000         -
     - din anatomia patologica si medicina       M        1.836.000         -
     legala*2)
________________________________________________________________________________
    *) Se poate utiliza numai in unitati sanitare umane.
    *) Se aplica si functiilor de asistent farmacie, asistent social si educator-puericultor, tehnician dentar si tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica si protezare auditiva, care au studii de acest nivel.
    *) Se aplica si functiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica si protezare auditiva.
    *) Se aplica si functiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenta, moasa, masor, gipsar, autopsier, registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M., instructor de educatie, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.
    *) Se aplica urmatoarelor functii: asistent medical specialist; tehnician superior de imagistica, radiologie, radioterapie si radiodiagnostic; cosmetician medical specialist; asistent medical specializat; tehnician de laborator clinic; asistent de fiziokinetoterapie; asistent medical de urgente medico-chirurgicale; asistent medico-social; tehnician dentar specializat; asistent de profilaxie stomatologica; asistent igienist pentru cabinet stomatologic; asistent pentru stomatologie, care au studii de acest nivel.

    B. Salarii de baza pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
________________________________________________________________________________
Nr.                                          Nivelul        Salariul de baza
crt.         Functia                         studiilor           (lei)
                                                        ________________________
                                                         minim          maxim
________________________________________________________________________________
 31. Biolog, biochimist, chimist, fizician;      S       2.991.000     4.894.000
     principal
     - din anatomia patologica si medicina       S       3.400.000     7.596.000
     legala*2)
 32. Biolog, biochimist, chimist, fizician;      S       2.594.000     3.865.000
     specialist
     - din anatomia patologica si medicina       S       2.991.000     5.446.000
     legala*2)
 33. Biolog, biochimist, chimist, fizician       S       1.836.000     3.220.000
     - din anatomia patologica si medicina       S       2.428.000     3.865.000
     legala*2)
 34. Biolog, biochimist, chimist, fizician;      S       1.836.000          -
     debutant
     - din anatomia patologica si medicina       S       2.384.000          -
     legala*2)
 35. Psiholog, logoped, sociolog, profesor       S       1.836.000     3.800.000
     C.F.M., kinetoterapeut, asistent
     social; principal
 36. Psiholog, logoped, sociolog, profesor       S       1.836.000     3.478.000
     C.F.M., kinetoterapeut, asistent social
 37. Psiholog, logoped, sociolog, profesor       S       1.836.000          -
     C.F.M., kinetoterapeut, asistent
     social; debutant
 38. Profesor C.F.M., biolog, chimist;          SSD      1.836.000     3.607.000
     principal*)
 39. Profesor C.F.M., biolog, chimist*)         SSD      1.836.000     3.188.000
 40. Profesor C.F.M., biolog, chimist;          SSD      1.836.000          -
     debutant*)

             C. Salarii de baza pentru personalul auxiliar sanitar

 41. Infirmiera, agent D.D.D.                    G       1.836.000     1.934.000
 42. Infirmiera, agent D.D.D.; debutant          G       1.836.000          -
 43. Brancardier, baies, namolar,                G       1.836.000          -
     spalatoreasa, ingrijitoare
     - din anatomia patologica si medicina       G       1.836.000     2.705.000
     legala*2)
 44. Ambulantier*)                                      1.836.000     2.834.000
 45. Sofer autosanitara I*)                            1.836.000     2.577.000
 46. Sofer autosanitara II*)                           1.836.000     2.318.000
 47. Sofer autosanitara III*)                          1.836.000     2.061.000
________________________________________________________________________________
    *) Se aplica si functiilor de educator-puericultor, asistent social si cosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu diploma invatamantul superior de scurta durata, cu durata studiilor de 2 - 3 ani invatamant de zi sau de 3 - 4 ani invatamant seral sau fara frecventa.
    *) Se ocupa prin concurs de catre personalul care indeplineste conditiile de incadrare pentru functia de sofer autosanitara I, poseda diploma de absolvire a cursului organizat potrivit Ordinului ministrului sanatatii nr. 388/1992 si are 2 ani vechime in functia de sofer autosanitara I.
    *) Se aplica nivelurile I si II pentru salarizarea soferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanta judetene si al municipiului Bucuresti, iar nivelurile de salarizare II si III, soferilor autosanitarelor din alte unitati sanitare.

    II. Unitati clinice, institute si centre medicale*1)

    A. Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar
________________________________________________________________________________
Nr.                                          Nivelul        Salariul de baza
crt.         Functia                         studiilor           (lei)
                                                        ________________________
                                                         minim          maxim
________________________________________________________________________________
  1. Medic primar                                S       3.987.000     7.943.000
     - din anatomia patologica si medicina       S       4.785.000    10.862.000
     legala*2)
  2. Medic specialist                            S       3.490.000     6.180.000
     - din anatomia patologica si medicina       S       3.987.000     7.468.000
     legala*2)
  3. Medic rezident anul VI - VII                S       4.600.000          -
  4. Medic rezident anul IV - V                  S       4.300.000          -
     - din anatomia patologica si medicina       S       4.800.000          -
     legala*2)
  5. Medic rezident anul III                     S       3.800.000          -
     - din anatomia patologica si medicina       S       4.300.000          -
     legala*2)
  6. Medic rezident anul II                      S       3.300.000          -
     - din anatomia patologica si medicina       S       3.800.000          -
     legala*2)
  7. Medic rezident anul I                       S       2.800.000          -
     - din anatomia patologica si medicina       S       3.300.000          -
     legala*2)
  8. Farmacist primar*)                          S       2.991.000     6.437.000
     -  din anatomia patologica si medicina      S       3.689.000     8.304.000
     legala*2)
  9. Farmacist specialist                        S       2.494.000     5.150.000
     - din anatomia patologica si medicina       S       2.793.000     6.631.000
     legala*2)
 10. Farmacist rezident anul III                 S       3.300.000          -
 11. Farmacist rezident anul II                  S       3.000.000          -
 12. Farmacist rezident anul I                   S       2.700.000          -
 13. Fiziokinetoterapeut, bioinginer             S       1.897.000     6.437.000
     medical; principal
 14. Fiziokinetoterapeut, bioinginer             S       1.836.000     5.150.000
     medical; specialist
 15. Asistent medical principal*)            SSD      1.836.000     4.818.000
     - din anatomia patologica si medicina      SSD      2.664.000     5.903.000
     legala*2)
 16. Asistent medical*)                      SSD      1.836.000     4.302.000
     - din anatomia patologica si medicina      SSD      2.196.000     4.742.000
     legala*2)
 17. Asistent medical principal*)              PL       1.836.000     4.764.000
     - din anatomia patologica si medicina      PL       2.664.000     5.795.000
     legala*2)
 18. Asistent medical*)                        PL       1.836.000     4.249.000
     - din anatomia patologica si medicina      PL       2.196.000     4.635.000
     legala*2)
 19. Asistent medical principal*)               M       1.836.000     4.121.000
     - din anatomia patologica si medicina       M       2.473.000     5.150.000
     legala*2)
 20. Asistent medical*)                         M       1.836.000     3.734.000
     - din anatomia patologica si medicina       M       2.016.000     4.121.000
     legala*2)
 21. Sora medicala principala*)                M       1.836.000     3.734.000
     - din anatomia patologica si medicina       M       2.295.000     4.764.000
     legala*2)
 22. Sora medicala*)                           M       1.836.000     3.220.000
     - din anatomia patologica si medicina       M       1.946.000     3.734.000
     legala*2)
________________________________________________________________________________

    B. Salarii de baza pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
________________________________________________________________________________
Nr.                                          Nivelul        Salariul de baza
crt.         Functia                         studiilor           (lei)
                                                        ________________________
                                                         minim          maxim
________________________________________________________________________________
 23. Biolog, biochimist, chimist, fizician;      S       2.991.000     6.437.000
     principal
     - din anatomia patologica si medicina       S       3.689.000     8.304.000
     legala*2)
 24. Biolog, biochimist, chimist, fizician;      S       2.494.000     5.150.000
     specialist
     - din anatomia patologica si medicina       S       2.793.000     6.631.000
     legala*2)
 25. Psiholog, logoped, sociolog, profesor       S       1.956.000     6.180.000
     C.F.M., kinetoterapeut, asistent
     social; principal
 26. Profesor C.F.M. principal                  SSD      1.836.000     4.764.000
________________________________________________________________________________
    *1) Se poate aplica si personalului de cercetare cu studii superioare din unitatile clinice, din institutele si centrele medicale, care este confirmat in gradele profesionale mentionate la cap. II lit. A nr. crt. 1 - 12 si lit. B nr. crt. 23 - 25.
    *2) Salariul de baza la limita maxima cuprinde si salariul de baza mai mare, prevazut la pct. 2 din Nota din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 281/1993, pentru personalul din anatomia patologica si medicina legala, care lucreaza in morgi, prosecturi si histopatologie.
    *) Se poate utiliza numai in unitati sanitare umane.
    *) Se aplica si functiilor de asistent farmacie, asistent social si educator-puericultor, tehnician dentar si tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica si protezare auditiva, care au studii de acest nivel.
    *) Se aplica si functiilor de oficiant sanitar, laborant cu liceu sanitar.
    *) Se aplica urmatoarelor functii: asistent medical specialist; tehnician superior de imagistica, radiologie, radioterapie si radiodiagnostic; cosmetician medical specialist; asistent medical specializat; tehnician de laborator clinic; asistent de fiziokinetoterapie; asistent medical de urgente medico-chirurgicale; asistent medico-social; tehnician dentar specializat; asistent de profilaxie stomatologica; asistent igienist pentru cabinet stomatologic; asistent pentru stomatologie; care au studii de acest nivel.

    NOTA:
    1. Salariul de baza pentru personalul medical cuprinde la cap. II si sporul pentru institute, centre medicale si clinici universitare, prevazut la art. 8 lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 281/1993, cu modificarile si completarile ulterioare.
    2. Salarizarea fizicienilor principali din compartimentul (laboratorul) de igiena radiatiilor nucleare din cadrul directiilor de sanatate publica si din centrele universitare, care isi desfasoara activitatea si in unitati sanitare clinice, se stabileste pe baza salariilor de baza cuprinse la cap. II <<Unitati clinice, institute si centre medicale>> lit. B.

                                 *
                               *   *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/2 la Legea nr. 154/1998.
    Salariile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta includ si cresterile salariale acordate in prima etapa in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 187/2001 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2002 personalului din sectorul bugetar."

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul sanatatii si familiei,
                         Daniela Bartos

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Enache Jiru,
                         secretar de statSmartCity5

COMENTARII la OUG 23/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 23 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu