Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 23 din 28 februarie 2002

pentru modificarea anexei nr. IV/1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobata prin Legea nr. 383/2001

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 177 din 14 martie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ARTICOL UNIC
    Anexa nr. IV/1 "Sanatate" la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 138 din 31 martie 2000, aprobata prin Legea nr. 383/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

    "ANEXA IV/1

                              SANATATE

    I. Unitati sanitare si de asistenta sociala, altele decat cele clinice

    A. Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar
________________________________________________________________________________
Nr.                                          Nivelul        Salariul de baza
crt.         Functia                         studiilor           (lei)
                                                        ________________________
                                                         minim          maxim
________________________________________________________________________________
  1. Medic primar                                S        3.490.000    6.566.000
     - din anatomia patologica si medicina       S        4.286.000    9.848.000
     legala*2)
  2. Medic specialist                            S        2.991.000    4.701.000
     - din anatomia patologica si medicina       S        3.490.000    6.133.000
     legala*2)
  3. Medic                                       S        1.995.000    4.121.000
     - din anatomia patologica si medicina       S        2.752.000    5.697.000
     legala*2)
  4. Medic stagiar                               S        1.995.000         -
     - din anatomia patologica si medicina       S        2.573.000         -
     legala*2)
  5. Farmacist primar*)                          S        2.991.000    4.924.000
     - din anatomia patologica si medicina       S        3.390.000    7.596.000
     legala*2)
  6. Farmacist specialist                        S        2.594.000    4.121.000
     - din anatomia patologica si medicina       S        2.991.000    5.446.000
     legala*2)
  7. Farmacist                                   S        1.836.000    3.252.000
     - din anatomia patologica si medicina       S        2.428.000    5.022.000
     legala*2)
  8. Farmacist stagiar                           S        1.836.000         -
     - din anatomia patologica si medicina       S        2.389.000         -
     legala*2)
  9. Fiziokinetoterapeut, bioinginer             S        2.064.000    4.894.000
     medical; principal
 10. Fiziokinetoterapeut, bioinginer             S        1.836.000    3.865.000
     medical; specialist
 11. Fiziokinetoterapeut, bioinginer             S        1.836.000    3.220.000
     medical
 12. Fiziokinetoterapeut, bioinginer             S        1.836.000         -
     medical; debutant
 13. Dentist principal                          SSD       1.836.000    3.607.000
 14. Dentist                                    SSD       1.836.000    3.188.000
 15. Dentist debutant                           SSD       1.836.000         -
 16. Asistent medical principal*)           SSD       1.836.000    3.661.000
     - din anatomia patologica si medicina      SSD       2.563.000    4.551.000
     legala*2)
 17. Asistent medical*)                     SSD       1.836.000    3.274.000
     - din anatomia patologica si medicina      SSD       1.995.000    3.842.000
     legala*2)
 18. Asistent medical debutant*)            SSD       1.836.000         -
     - din anatomia patologica si medicina      SSD       1.924.000         -
     legala*2)
 19. Asistent medical principal*)              PL        1.836.000    3.607.000
     - din anatomia patologica si medicina      PL        2.563.000    4.443.000
     legala*2)
 20. Asistent medical*)                        PL        1.836.000    3.220.000
     - din anatomia patologica si medicina      PL        1.995.000    3.734.000
     legala*2)
 21. Asistent medical debutant*)               PL        1.836.000         -
     - din anatomia patologica si medicina      PL        1.924.000         -
     legala*2)
 22. Asistent medical principal*)               M        1.836.000    3.350.000
     - din anatomia patologica si medicina       M        2.295.000    3.992.000
     legala*2)
 23. Asistent medical*)                         M        1.836.000    2.834.000
     - din anatomia patologica si medicina       M        1.897.000    3.220.000
     legala*2)
 24. Asistent medical debutant*)                M        1.836.000         -
     - din anatomia patologica si medicina       M        1.880.000         -
     legala*2)
 25. Tehnician dentar principal*)              M        1.836.000    3.478.000
 26. Tehnician dentar*)                        M        1.836.000    2.963.000
 27. Tehnician dentar debutant*)               M        1.836.000         -
 28. Sora medicala principala*)               M        1.836.000    3.091.000
     - din anatomia patologica si medicina       M        2.105.000    3.865.000
     legala*2)
 29. Sora medicala*)                          M        1.836.000    2.577.000
     - din anatomia patologica si medicina       M        1.836.000    2.834.000
     legala*2)
 30. Sora medicala debutanta*)                M        1.836.000         -
     - din anatomia patologica si medicina       M        1.836.000         -
     legala*2)
________________________________________________________________________________
    *) Se poate utiliza numai in unitati sanitare umane.
    *) Se aplica si functiilor de asistent farmacie, asistent social si educator-puericultor, tehnician dentar si tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica si protezare auditiva, care au studii de acest nivel.
    *) Se aplica si functiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica si protezare auditiva.
    *) Se aplica si functiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenta, moasa, masor, gipsar, autopsier, registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M., instructor de educatie, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.
    *) Se aplica urmatoarelor functii: asistent medical specialist; tehnician superior de imagistica, radiologie, radioterapie si radiodiagnostic; cosmetician medical specialist; asistent medical specializat; tehnician de laborator clinic; asistent de fiziokinetoterapie; asistent medical de urgente medico-chirurgicale; asistent medico-social; tehnician dentar specializat; asistent de profilaxie stomatologica; asistent igienist pentru cabinet stomatologic; asistent pentru stomatologie, care au studii de acest nivel.

    B. Salarii de baza pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
________________________________________________________________________________
Nr.                                          Nivelul        Salariul de baza
crt.         Functia                         studiilor           (lei)
                                                        ________________________
                                                         minim          maxim
________________________________________________________________________________
 31. Biolog, biochimist, chimist, fizician;      S       2.991.000     4.894.000
     principal
     - din anatomia patologica si medicina       S       3.400.000     7.596.000
     legala*2)
 32. Biolog, biochimist, chimist, fizician;      S       2.594.000     3.865.000
     specialist
     - din anatomia patologica si medicina       S       2.991.000     5.446.000
     legala*2)
 33. Biolog, biochimist, chimist, fizician       S       1.836.000     3.220.000
     - din anatomia patologica si medicina       S       2.428.000     3.865.000
     legala*2)
 34. Biolog, biochimist, chimist, fizician;      S       1.836.000          -
     debutant
     - din anatomia patologica si medicina       S       2.384.000          -
     legala*2)
 35. Psiholog, logoped, sociolog, profesor       S       1.836.000     3.800.000
     C.F.M., kinetoterapeut, asistent
     social; principal
 36. Psiholog, logoped, sociolog, profesor       S       1.836.000     3.478.000
     C.F.M., kinetoterapeut, asistent social
 37. Psiholog, logoped, sociolog, profesor       S       1.836.000          -
     C.F.M., kinetoterapeut, asistent
     social; debutant
 38. Profesor C.F.M., biolog, chimist;          SSD      1.836.000     3.607.000
     principal*)
 39. Profesor C.F.M., biolog, chimist*)         SSD      1.836.000     3.188.000
 40. Profesor C.F.M., biolog, chimist;          SSD      1.836.000          -
     debutant*)

             C. Salarii de baza pentru personalul auxiliar sanitar

 41. Infirmiera, agent D.D.D.                    G       1.836.000     1.934.000
 42. Infirmiera, agent D.D.D.; debutant          G       1.836.000          -
 43. Brancardier, baies, namolar,                G       1.836.000          -
     spalatoreasa, ingrijitoare
     - din anatomia patologica si medicina       G       1.836.000     2.705.000
     legala*2)
 44. Ambulantier*)                                      1.836.000     2.834.000
 45. Sofer autosanitara I*)                            1.836.000     2.577.000
 46. Sofer autosanitara II*)                           1.836.000     2.318.000
 47. Sofer autosanitara III*)                          1.836.000     2.061.000
________________________________________________________________________________
    *) Se aplica si functiilor de educator-puericultor, asistent social si cosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu diploma invatamantul superior de scurta durata, cu durata studiilor de 2 - 3 ani invatamant de zi sau de 3 - 4 ani invatamant seral sau fara frecventa.
    *) Se ocupa prin concurs de catre personalul care indeplineste conditiile de incadrare pentru functia de sofer autosanitara I, poseda diploma de absolvire a cursului organizat potrivit Ordinului ministrului sanatatii nr. 388/1992 si are 2 ani vechime in functia de sofer autosanitara I.
    *) Se aplica nivelurile I si II pentru salarizarea soferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanta judetene si al municipiului Bucuresti, iar nivelurile de salarizare II si III, soferilor autosanitarelor din alte unitati sanitare.

    II. Unitati clinice, institute si centre medicale*1)

    A. Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar
________________________________________________________________________________
Nr.                                          Nivelul        Salariul de baza
crt.         Functia                         studiilor           (lei)
                                                        ________________________
                                                         minim          maxim
________________________________________________________________________________
  1. Medic primar                                S       3.987.000     7.943.000
     - din anatomia patologica si medicina       S       4.785.000    10.862.000
     legala*2)
  2. Medic specialist                            S       3.490.000     6.180.000
     - din anatomia patologica si medicina       S       3.987.000     7.468.000
     legala*2)
  3. Medic rezident anul VI - VII                S       4.600.000          -
  4. Medic rezident anul IV - V                  S       4.300.000          -
     - din anatomia patologica si medicina       S       4.800.000          -
     legala*2)
  5. Medic rezident anul III                     S       3.800.000          -
     - din anatomia patologica si medicina       S       4.300.000          -
     legala*2)
  6. Medic rezident anul II                      S       3.300.000          -
     - din anatomia patologica si medicina       S       3.800.000          -
     legala*2)
  7. Medic rezident anul I                       S       2.800.000          -
     - din anatomia patologica si medicina       S       3.300.000          -
     legala*2)
  8. Farmacist primar*)                          S       2.991.000     6.437.000
     -  din anatomia patologica si medicina      S       3.689.000     8.304.000
     legala*2)
  9. Farmacist specialist                        S       2.494.000     5.150.000
     - din anatomia patologica si medicina       S       2.793.000     6.631.000
     legala*2)
 10. Farmacist rezident anul III                 S       3.300.000          -
 11. Farmacist rezident anul II                  S       3.000.000          -
 12. Farmacist rezident anul I                   S       2.700.000          -
 13. Fiziokinetoterapeut, bioinginer             S       1.897.000     6.437.000
     medical; principal
 14. Fiziokinetoterapeut, bioinginer             S       1.836.000     5.150.000
     medical; specialist
 15. Asistent medical principal*)            SSD      1.836.000     4.818.000
     - din anatomia patologica si medicina      SSD      2.664.000     5.903.000
     legala*2)
 16. Asistent medical*)                      SSD      1.836.000     4.302.000
     - din anatomia patologica si medicina      SSD      2.196.000     4.742.000
     legala*2)
 17. Asistent medical principal*)              PL       1.836.000     4.764.000
     - din anatomia patologica si medicina      PL       2.664.000     5.795.000
     legala*2)
 18. Asistent medical*)                        PL       1.836.000     4.249.000
     - din anatomia patologica si medicina      PL       2.196.000     4.635.000
     legala*2)
 19. Asistent medical principal*)               M       1.836.000     4.121.000
     - din anatomia patologica si medicina       M       2.473.000     5.150.000
     legala*2)
 20. Asistent medical*)                         M       1.836.000     3.734.000
     - din anatomia patologica si medicina       M       2.016.000     4.121.000
     legala*2)
 21. Sora medicala principala*)                M       1.836.000     3.734.000
     - din anatomia patologica si medicina       M       2.295.000     4.764.000
     legala*2)
 22. Sora medicala*)                           M       1.836.000     3.220.000
     - din anatomia patologica si medicina       M       1.946.000     3.734.000
     legala*2)
________________________________________________________________________________

    B. Salarii de baza pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
________________________________________________________________________________
Nr.                                          Nivelul        Salariul de baza
crt.         Functia                         studiilor           (lei)
                                                        ________________________
                                                         minim          maxim
________________________________________________________________________________
 23. Biolog, biochimist, chimist, fizician;      S       2.991.000     6.437.000
     principal
     - din anatomia patologica si medicina       S       3.689.000     8.304.000
     legala*2)
 24. Biolog, biochimist, chimist, fizician;      S       2.494.000     5.150.000
     specialist
     - din anatomia patologica si medicina       S       2.793.000     6.631.000
     legala*2)
 25. Psiholog, logoped, sociolog, profesor       S       1.956.000     6.180.000
     C.F.M., kinetoterapeut, asistent
     social; principal
 26. Profesor C.F.M. principal                  SSD      1.836.000     4.764.000
________________________________________________________________________________
    *1) Se poate aplica si personalului de cercetare cu studii superioare din unitatile clinice, din institutele si centrele medicale, care este confirmat in gradele profesionale mentionate la cap. II lit. A nr. crt. 1 - 12 si lit. B nr. crt. 23 - 25.
    *2) Salariul de baza la limita maxima cuprinde si salariul de baza mai mare, prevazut la pct. 2 din Nota din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 281/1993, pentru personalul din anatomia patologica si medicina legala, care lucreaza in morgi, prosecturi si histopatologie.
    *) Se poate utiliza numai in unitati sanitare umane.
    *) Se aplica si functiilor de asistent farmacie, asistent social si educator-puericultor, tehnician dentar si tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica si protezare auditiva, care au studii de acest nivel.
    *) Se aplica si functiilor de oficiant sanitar, laborant cu liceu sanitar.
    *) Se aplica urmatoarelor functii: asistent medical specialist; tehnician superior de imagistica, radiologie, radioterapie si radiodiagnostic; cosmetician medical specialist; asistent medical specializat; tehnician de laborator clinic; asistent de fiziokinetoterapie; asistent medical de urgente medico-chirurgicale; asistent medico-social; tehnician dentar specializat; asistent de profilaxie stomatologica; asistent igienist pentru cabinet stomatologic; asistent pentru stomatologie; care au studii de acest nivel.

    NOTA:
    1. Salariul de baza pentru personalul medical cuprinde la cap. II si sporul pentru institute, centre medicale si clinici universitare, prevazut la art. 8 lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 281/1993, cu modificarile si completarile ulterioare.
    2. Salarizarea fizicienilor principali din compartimentul (laboratorul) de igiena radiatiilor nucleare din cadrul directiilor de sanatate publica si din centrele universitare, care isi desfasoara activitatea si in unitati sanitare clinice, se stabileste pe baza salariilor de baza cuprinse la cap. II <<Unitati clinice, institute si centre medicale>> lit. B.

                                 *
                               *   *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/2 la Legea nr. 154/1998.
    Salariile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta includ si cresterile salariale acordate in prima etapa in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 187/2001 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2002 personalului din sectorul bugetar."

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul sanatatii si familiei,
                         Daniela Bartos

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Enache Jiru,
                         secretar de statSmartCity5

COMENTARII la OUG 23/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 23 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu