Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 761 din 30 aprilie 2001

pentru stabilirea structurii raportarilor referitoare la cheltuielile de personal, prevazute in Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 233 din  9 mai 2001


SmartCity3


    Ministrul finantelor publice,
    avand in vedere dispozitiile art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile ulterioare, si dispozitiile art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificarile ulterioare,
    in temeiul art. 14 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001,
    emite urmatorul ordin:

    ARTICOL UNIC
    (1) In vederea monitorizarii cheltuielilor de personal prevazute in bugetul de stat si in bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate, Guvernul, prin Ministerul Finantelor Publice, instituie un sistem de raportare a acestor cheltuieli, astfel:
    a) Pana la 16 mai 2001 ordonatorii principali de credite bugetare vor prezenta Ministerului Finantelor Publice, in structura prevazuta in anexa nr. 1 la prezentul ordin, situatia privind repartizarea pe fiecare luna a cheltuielilor de personal, avand in vedere asigurarea conditiilor de desfasurare a activitatii, potrivit atributiilor stricte ale acestora, pana la sfarsitul anului.
    In cazul in care repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal si a numarului de posturi nu se incadreaza in cheltuielile si, respectiv, in numarul maxim de posturi aprobate pentru anul 2001 sau nu asigura desfasurarea activitatii fiecarei institutii pana la sfarsitul anului, situatia transmisa de ordonatorii principali de credite nu va fi luata in considerare, sistandu-se deschiderile de credite bugetare pana la transmiterea unei noi situatii care sa respecte dispozitiile art. 11 si 14 din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001 si ale art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000, cu modificarile ulterioare.
    b) Lunar, pe data de 5 a lunii curente pentru luna anterioara, ordonatorii tertiari de credite bugetare prezinta ordonatorilor secundari sau principali de credite bugetare, dupa caz, situatia privind platile de casa efectuate din sumele prevazute in bugetele proprii, la titlul "Cheltuieli de personal", pe fiecare sursa de finantare. Pe data de 8 a lunii curente pentru luna anterioara ordonatorii secundari de credite bugetare prezinta ordonatorilor principali de credite bugetare situatia centralizatoare privind platile de casa efectuate din sumele prevazute in bugetul propriu si in bugetele unitatilor subordonate, la titlul "Cheltuieli de personal", pe fiecare sursa de finantare. Pe data de 15 a lunii curente pentru luna anterioara ordonatorii principali de credite bugetare vor prezenta Ministerului Finantelor Publice situatia centralizatoare privind platile de casa efectuate din sumele prevazute in bugetul propriu si, daca este cazul, in bugetele unitatilor subordonate, la titlul "Cheltuieli de personal", pe fiecare sursa de finantare.
    c) In situatia in care zilele stabilite pentru transmiterea lucrarilor mentionate mai sus sunt nelucratoare, raportarea se face in prima zi lucratoare dupa aceste date.
    d) Sumele transmise reprezentand platile de casa trebuie sa corespunda cu cele din extrasul de cont eliberat de catre trezorerie la sfarsitul lunii pentru care se face raportarea.
    (2) Raportarile solicitate la alin. (1) lit. b) se vor prezenta potrivit formularului cuprins in anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    (3) Pentru lunile ianuarie, februarie si martie raportarea prevazuta la alin. (1) lit. b) ramane cea comunicata in baza Adresei Ministerului Finantelor Publice nr. 40.361 din 31 ianuarie 2001.

                     p. Ministrul finantelor publice,
                             Maria Manolescu,
                             secretar de stat

    ANEXA 1

    Institutia publica ...........................
    Cod*1) .......................................

                                 SITUATIA
privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal aprobate pe anul 2001

    Sursa de finantare*2) ........................
    Capitol*1) ...................................

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Cheltuieli de personal (mii lei)
    B - Cheltuieli cu salariile (mii lei)
    C - contributii pentru asigurari sociale de stat (mii lei)
    D - cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj (mii lei)
    E - cheltuieli pentru constituirea Fondului de asigurari sociale de sanatate (mii lei)
 ______________________________________________________________________________
|           |       |            din care:                    |       |        |
|           |       |_________________________________________|       |        |
|           |       |   |  contributii aferente |  deplasari, |Numarul|Castigul|
|   Luna    |       |   |_______________________|   detasari  | mediu | mediu  |
|           |       |   |   Total   |   |   |   | transferari |  de   | lunar  |
|           |   A   | B | (mii lei) | C | D | E |  (mii lei)  |posturi| (lei)  |
|           |       |   |           |   |   |   |             |ocupate|        |
|___________|_______|___|___________|___|___|___|_____________|_______|________|
|    0      |1=2+3+7| 2 |  3=4+5+6  | 4 | 5 | 6 |      7      |   8   | 9=2/8  |
|___________|_______|___|___________|___|___|___|_____________|_______|________|
|ianuarie   |       |   |           |   |   |   |             |       |        |
|___________|_______|___|___________|___|___|___|_____________|_______|________|
|februarie  |       |   |           |   |   |   |             |       |        |
|___________|_______|___|___________|___|___|___|_____________|_______|________|
|martie     |       |   |           |   |   |   |             |       |        |
|___________|_______|___|___________|___|___|___|_____________|_______|________|
|aprilie    |       |   |           |   |   |   |             |       |        |
|___________|_______|___|___________|___|___|___|_____________|_______|________|
|mai        |       |   |           |   |   |   |             |       |        |
|___________|_______|___|___________|___|___|___|_____________|_______|________|
|iunie      |       |   |           |   |   |   |             |       |        |
|___________|_______|___|___________|___|___|___|_____________|_______|________|
|iulie      |       |   |           |   |   |   |             |       |        |
|___________|_______|___|___________|___|___|___|_____________|_______|________|
|august     |       |   |           |   |   |   |             |       |        |
|___________|_______|___|___________|___|___|___|_____________|_______|________|
|septembrie |       |   |           |   |   |   |             |       |        |
|___________|_______|___|___________|___|___|___|_____________|_______|________|
|octombrie  |       |   |           |   |   |   |             |       |        |
|___________|_______|___|___________|___|___|___|_____________|_______|________|
|noiembrie  |       |   |           |   |   |   |             |       |        |
|___________|_______|___|___________|___|___|___|_____________|_______|________|
|decembrie  |       |   |           |   |   |   |             |       |        |
|___________|_______|___|___________|___|___|___|_____________|_______|________|
|TOTAL:     |       |   |           |   |   |   |             |       |        |
|___________|_______|___|___________|___|___|___|_____________|_______|________|
    *1) Se va completa potrivit clasificatiei bugetare.
    *2) Se va completa, dupa caz, cu urmatoarele surse de finantare: bugetul de stat si bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate.

    NOTA:
    Ordonatorii principali de credite bugetare, la completarea prezentei situatii, vor avea in vedere atat aparatul propriu, cat si unitatile subordonate.
    Pentru lunile ianuarie - martie vor fi inscrise sume la nivelul platilor efective, comunicate Ministerului Finantelor Publice in baza Adresei nr. 40.361 din 31 ianuarie 2001.

                     Ordonator principal de credite,
                    .................................

    Intocmit
    Numele si prenumele .............................
    Telefon (Fax) ...................................

    ANEXA 2

    Institutia publica ..............................
    Cod .........................

                                SITUATIE
privind monitorizarea cheltuielilor de personal finantate de la bugetul*1) .....
                   pe luna ............... anul 2001
________________________________________________________________________________
                                                          Plati       Plati in
                                               Program   cumulate    luna pentru
                                                2001     efectuate     care se
                                                         in lunile       face
                                                       anterioare*2)  raportarea
________________________________________________________________________________
                   0                      1       2         3             4
________________________________________________________________________________
Capitolul*3) ...
 Cheltuieli de personal (1+2+3+4+5)    mii lei
  din acestea
 1. Cheltuieli cu salariile (1.1+1.2+
    1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8+1.9)       mii lei
  1.1. Salarii de baza*4)              mii lei
  1.2. Salarii de merit                mii lei
  1.3. Indemnizatii de conducere       mii lei
  1.4. Spor de vechime                 mii lei
  1.5. Sporuri pentru conditii de
       munca                           mii lei
  1.6. Plati pentru ore suplimentare   mii lei
  1.7. Fond de premii                  mii lei
  1.8. Alte drepturi salariale
       acordate personalului incadrat
       cu contract de munca            mii lei
  1.9. Drepturi salariale acordate
       personalului incadrat pe baza
       de conventii civile             mii lei
 2. Contributii pentru asigurari
    sociale de stat                    mii lei
 3. Cheltuieli pentru constituirea
    Fondului pentru plata ajutorului
    de somaj                           mii lei
 4. Contributii pentru constituirea
    Fondului de asigurari sociale
    de sanatate                        mii lei
 5. Deplasari, detasari, transferari   mii lei
 6. Numar mediu de persoane
    remunerate, din care:
  6.1. persoane incadrate cu conventie
       civila
 7. Castigul mediu lunar (rd. 1/rd.6), lei
    din care:
  7.1. persoane incadrate cu conventie
       civila (rd. 1.9/rd.6.1)         lei
________________________________________________________________________________
    *1) Se va completa in mod distinct, dupa caz, cu bugetul de stat, bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate, iar in cazul Ministerului Afacerilor Externe si pentru cheltuielile de personal ce urmeaza sa fie suportate din venituri extrabugetare provenite din taxe consulare.
    *2) Datele trebuie sa corespunda cu cele transmise in col. 3 cumulat cu cele din col. 4 din raportarea anterioara.
    *3) Macheta se completeaza pentru fiecare capitol de cheltuieli, potrivit clasificatiei bugetare.
    *4) Cuprinde si indemnizatiile pentru persoanele care ocupa functii de demnitate publica sau asimilate acestora.

    NOTA:
    In cazul Ministerului Afacerilor Externe si Ministerului Turismului se vor completa situatii distincte pentru personalul din tara si, respectiv, pentru personalul de la misiunile din strainatate.

                     Ordonator principal de credite,
                    .................................

    Intocmit
    Numele si prenumele .............................
    Telefon (Fax) ...................................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 761/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 761 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu