Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 761 din 30 aprilie 2001

pentru stabilirea structurii raportarilor referitoare la cheltuielile de personal, prevazute in Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 233 din  9 mai 2001


SmartCity3


    Ministrul finantelor publice,
    avand in vedere dispozitiile art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile ulterioare, si dispozitiile art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificarile ulterioare,
    in temeiul art. 14 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001,
    emite urmatorul ordin:

    ARTICOL UNIC
    (1) In vederea monitorizarii cheltuielilor de personal prevazute in bugetul de stat si in bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate, Guvernul, prin Ministerul Finantelor Publice, instituie un sistem de raportare a acestor cheltuieli, astfel:
    a) Pana la 16 mai 2001 ordonatorii principali de credite bugetare vor prezenta Ministerului Finantelor Publice, in structura prevazuta in anexa nr. 1 la prezentul ordin, situatia privind repartizarea pe fiecare luna a cheltuielilor de personal, avand in vedere asigurarea conditiilor de desfasurare a activitatii, potrivit atributiilor stricte ale acestora, pana la sfarsitul anului.
    In cazul in care repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal si a numarului de posturi nu se incadreaza in cheltuielile si, respectiv, in numarul maxim de posturi aprobate pentru anul 2001 sau nu asigura desfasurarea activitatii fiecarei institutii pana la sfarsitul anului, situatia transmisa de ordonatorii principali de credite nu va fi luata in considerare, sistandu-se deschiderile de credite bugetare pana la transmiterea unei noi situatii care sa respecte dispozitiile art. 11 si 14 din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001 si ale art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000, cu modificarile ulterioare.
    b) Lunar, pe data de 5 a lunii curente pentru luna anterioara, ordonatorii tertiari de credite bugetare prezinta ordonatorilor secundari sau principali de credite bugetare, dupa caz, situatia privind platile de casa efectuate din sumele prevazute in bugetele proprii, la titlul "Cheltuieli de personal", pe fiecare sursa de finantare. Pe data de 8 a lunii curente pentru luna anterioara ordonatorii secundari de credite bugetare prezinta ordonatorilor principali de credite bugetare situatia centralizatoare privind platile de casa efectuate din sumele prevazute in bugetul propriu si in bugetele unitatilor subordonate, la titlul "Cheltuieli de personal", pe fiecare sursa de finantare. Pe data de 15 a lunii curente pentru luna anterioara ordonatorii principali de credite bugetare vor prezenta Ministerului Finantelor Publice situatia centralizatoare privind platile de casa efectuate din sumele prevazute in bugetul propriu si, daca este cazul, in bugetele unitatilor subordonate, la titlul "Cheltuieli de personal", pe fiecare sursa de finantare.
    c) In situatia in care zilele stabilite pentru transmiterea lucrarilor mentionate mai sus sunt nelucratoare, raportarea se face in prima zi lucratoare dupa aceste date.
    d) Sumele transmise reprezentand platile de casa trebuie sa corespunda cu cele din extrasul de cont eliberat de catre trezorerie la sfarsitul lunii pentru care se face raportarea.
    (2) Raportarile solicitate la alin. (1) lit. b) se vor prezenta potrivit formularului cuprins in anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    (3) Pentru lunile ianuarie, februarie si martie raportarea prevazuta la alin. (1) lit. b) ramane cea comunicata in baza Adresei Ministerului Finantelor Publice nr. 40.361 din 31 ianuarie 2001.

                     p. Ministrul finantelor publice,
                             Maria Manolescu,
                             secretar de stat

    ANEXA 1

    Institutia publica ...........................
    Cod*1) .......................................

                                 SITUATIA
privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal aprobate pe anul 2001

    Sursa de finantare*2) ........................
    Capitol*1) ...................................

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Cheltuieli de personal (mii lei)
    B - Cheltuieli cu salariile (mii lei)
    C - contributii pentru asigurari sociale de stat (mii lei)
    D - cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj (mii lei)
    E - cheltuieli pentru constituirea Fondului de asigurari sociale de sanatate (mii lei)
 ______________________________________________________________________________
|           |       |            din care:                    |       |        |
|           |       |_________________________________________|       |        |
|           |       |   |  contributii aferente |  deplasari, |Numarul|Castigul|
|   Luna    |       |   |_______________________|   detasari  | mediu | mediu  |
|           |       |   |   Total   |   |   |   | transferari |  de   | lunar  |
|           |   A   | B | (mii lei) | C | D | E |  (mii lei)  |posturi| (lei)  |
|           |       |   |           |   |   |   |             |ocupate|        |
|___________|_______|___|___________|___|___|___|_____________|_______|________|
|    0      |1=2+3+7| 2 |  3=4+5+6  | 4 | 5 | 6 |      7      |   8   | 9=2/8  |
|___________|_______|___|___________|___|___|___|_____________|_______|________|
|ianuarie   |       |   |           |   |   |   |             |       |        |
|___________|_______|___|___________|___|___|___|_____________|_______|________|
|februarie  |       |   |           |   |   |   |             |       |        |
|___________|_______|___|___________|___|___|___|_____________|_______|________|
|martie     |       |   |           |   |   |   |             |       |        |
|___________|_______|___|___________|___|___|___|_____________|_______|________|
|aprilie    |       |   |           |   |   |   |             |       |        |
|___________|_______|___|___________|___|___|___|_____________|_______|________|
|mai        |       |   |           |   |   |   |             |       |        |
|___________|_______|___|___________|___|___|___|_____________|_______|________|
|iunie      |       |   |           |   |   |   |             |       |        |
|___________|_______|___|___________|___|___|___|_____________|_______|________|
|iulie      |       |   |           |   |   |   |             |       |        |
|___________|_______|___|___________|___|___|___|_____________|_______|________|
|august     |       |   |           |   |   |   |             |       |        |
|___________|_______|___|___________|___|___|___|_____________|_______|________|
|septembrie |       |   |           |   |   |   |             |       |        |
|___________|_______|___|___________|___|___|___|_____________|_______|________|
|octombrie  |       |   |           |   |   |   |             |       |        |
|___________|_______|___|___________|___|___|___|_____________|_______|________|
|noiembrie  |       |   |           |   |   |   |             |       |        |
|___________|_______|___|___________|___|___|___|_____________|_______|________|
|decembrie  |       |   |           |   |   |   |             |       |        |
|___________|_______|___|___________|___|___|___|_____________|_______|________|
|TOTAL:     |       |   |           |   |   |   |             |       |        |
|___________|_______|___|___________|___|___|___|_____________|_______|________|
    *1) Se va completa potrivit clasificatiei bugetare.
    *2) Se va completa, dupa caz, cu urmatoarele surse de finantare: bugetul de stat si bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate.

    NOTA:
    Ordonatorii principali de credite bugetare, la completarea prezentei situatii, vor avea in vedere atat aparatul propriu, cat si unitatile subordonate.
    Pentru lunile ianuarie - martie vor fi inscrise sume la nivelul platilor efective, comunicate Ministerului Finantelor Publice in baza Adresei nr. 40.361 din 31 ianuarie 2001.

                     Ordonator principal de credite,
                    .................................

    Intocmit
    Numele si prenumele .............................
    Telefon (Fax) ...................................

    ANEXA 2

    Institutia publica ..............................
    Cod .........................

                                SITUATIE
privind monitorizarea cheltuielilor de personal finantate de la bugetul*1) .....
                   pe luna ............... anul 2001
________________________________________________________________________________
                                                          Plati       Plati in
                                               Program   cumulate    luna pentru
                                                2001     efectuate     care se
                                                         in lunile       face
                                                       anterioare*2)  raportarea
________________________________________________________________________________
                   0                      1       2         3             4
________________________________________________________________________________
Capitolul*3) ...
 Cheltuieli de personal (1+2+3+4+5)    mii lei
  din acestea
 1. Cheltuieli cu salariile (1.1+1.2+
    1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8+1.9)       mii lei
  1.1. Salarii de baza*4)              mii lei
  1.2. Salarii de merit                mii lei
  1.3. Indemnizatii de conducere       mii lei
  1.4. Spor de vechime                 mii lei
  1.5. Sporuri pentru conditii de
       munca                           mii lei
  1.6. Plati pentru ore suplimentare   mii lei
  1.7. Fond de premii                  mii lei
  1.8. Alte drepturi salariale
       acordate personalului incadrat
       cu contract de munca            mii lei
  1.9. Drepturi salariale acordate
       personalului incadrat pe baza
       de conventii civile             mii lei
 2. Contributii pentru asigurari
    sociale de stat                    mii lei
 3. Cheltuieli pentru constituirea
    Fondului pentru plata ajutorului
    de somaj                           mii lei
 4. Contributii pentru constituirea
    Fondului de asigurari sociale
    de sanatate                        mii lei
 5. Deplasari, detasari, transferari   mii lei
 6. Numar mediu de persoane
    remunerate, din care:
  6.1. persoane incadrate cu conventie
       civila
 7. Castigul mediu lunar (rd. 1/rd.6), lei
    din care:
  7.1. persoane incadrate cu conventie
       civila (rd. 1.9/rd.6.1)         lei
________________________________________________________________________________
    *1) Se va completa in mod distinct, dupa caz, cu bugetul de stat, bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate, iar in cazul Ministerului Afacerilor Externe si pentru cheltuielile de personal ce urmeaza sa fie suportate din venituri extrabugetare provenite din taxe consulare.
    *2) Datele trebuie sa corespunda cu cele transmise in col. 3 cumulat cu cele din col. 4 din raportarea anterioara.
    *3) Macheta se completeaza pentru fiecare capitol de cheltuieli, potrivit clasificatiei bugetare.
    *4) Cuprinde si indemnizatiile pentru persoanele care ocupa functii de demnitate publica sau asimilate acestora.

    NOTA:
    In cazul Ministerului Afacerilor Externe si Ministerului Turismului se vor completa situatii distincte pentru personalul din tara si, respectiv, pentru personalul de la misiunile din strainatate.

                     Ordonator principal de credite,
                    .................................

    Intocmit
    Numele si prenumele .............................
    Telefon (Fax) ...................................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 761/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 761 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu