Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 761 din 30 aprilie 2001

pentru stabilirea structurii raportarilor referitoare la cheltuielile de personal, prevazute in Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 233 din  9 mai 2001


SmartCity3


    Ministrul finantelor publice,
    avand in vedere dispozitiile art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile ulterioare, si dispozitiile art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificarile ulterioare,
    in temeiul art. 14 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001,
    emite urmatorul ordin:

    ARTICOL UNIC
    (1) In vederea monitorizarii cheltuielilor de personal prevazute in bugetul de stat si in bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate, Guvernul, prin Ministerul Finantelor Publice, instituie un sistem de raportare a acestor cheltuieli, astfel:
    a) Pana la 16 mai 2001 ordonatorii principali de credite bugetare vor prezenta Ministerului Finantelor Publice, in structura prevazuta in anexa nr. 1 la prezentul ordin, situatia privind repartizarea pe fiecare luna a cheltuielilor de personal, avand in vedere asigurarea conditiilor de desfasurare a activitatii, potrivit atributiilor stricte ale acestora, pana la sfarsitul anului.
    In cazul in care repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal si a numarului de posturi nu se incadreaza in cheltuielile si, respectiv, in numarul maxim de posturi aprobate pentru anul 2001 sau nu asigura desfasurarea activitatii fiecarei institutii pana la sfarsitul anului, situatia transmisa de ordonatorii principali de credite nu va fi luata in considerare, sistandu-se deschiderile de credite bugetare pana la transmiterea unei noi situatii care sa respecte dispozitiile art. 11 si 14 din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001 si ale art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000, cu modificarile ulterioare.
    b) Lunar, pe data de 5 a lunii curente pentru luna anterioara, ordonatorii tertiari de credite bugetare prezinta ordonatorilor secundari sau principali de credite bugetare, dupa caz, situatia privind platile de casa efectuate din sumele prevazute in bugetele proprii, la titlul "Cheltuieli de personal", pe fiecare sursa de finantare. Pe data de 8 a lunii curente pentru luna anterioara ordonatorii secundari de credite bugetare prezinta ordonatorilor principali de credite bugetare situatia centralizatoare privind platile de casa efectuate din sumele prevazute in bugetul propriu si in bugetele unitatilor subordonate, la titlul "Cheltuieli de personal", pe fiecare sursa de finantare. Pe data de 15 a lunii curente pentru luna anterioara ordonatorii principali de credite bugetare vor prezenta Ministerului Finantelor Publice situatia centralizatoare privind platile de casa efectuate din sumele prevazute in bugetul propriu si, daca este cazul, in bugetele unitatilor subordonate, la titlul "Cheltuieli de personal", pe fiecare sursa de finantare.
    c) In situatia in care zilele stabilite pentru transmiterea lucrarilor mentionate mai sus sunt nelucratoare, raportarea se face in prima zi lucratoare dupa aceste date.
    d) Sumele transmise reprezentand platile de casa trebuie sa corespunda cu cele din extrasul de cont eliberat de catre trezorerie la sfarsitul lunii pentru care se face raportarea.
    (2) Raportarile solicitate la alin. (1) lit. b) se vor prezenta potrivit formularului cuprins in anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    (3) Pentru lunile ianuarie, februarie si martie raportarea prevazuta la alin. (1) lit. b) ramane cea comunicata in baza Adresei Ministerului Finantelor Publice nr. 40.361 din 31 ianuarie 2001.

                     p. Ministrul finantelor publice,
                             Maria Manolescu,
                             secretar de stat

    ANEXA 1

    Institutia publica ...........................
    Cod*1) .......................................

                                 SITUATIA
privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal aprobate pe anul 2001

    Sursa de finantare*2) ........................
    Capitol*1) ...................................

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Cheltuieli de personal (mii lei)
    B - Cheltuieli cu salariile (mii lei)
    C - contributii pentru asigurari sociale de stat (mii lei)
    D - cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj (mii lei)
    E - cheltuieli pentru constituirea Fondului de asigurari sociale de sanatate (mii lei)
 ______________________________________________________________________________
|           |       |            din care:                    |       |        |
|           |       |_________________________________________|       |        |
|           |       |   |  contributii aferente |  deplasari, |Numarul|Castigul|
|   Luna    |       |   |_______________________|   detasari  | mediu | mediu  |
|           |       |   |   Total   |   |   |   | transferari |  de   | lunar  |
|           |   A   | B | (mii lei) | C | D | E |  (mii lei)  |posturi| (lei)  |
|           |       |   |           |   |   |   |             |ocupate|        |
|___________|_______|___|___________|___|___|___|_____________|_______|________|
|    0      |1=2+3+7| 2 |  3=4+5+6  | 4 | 5 | 6 |      7      |   8   | 9=2/8  |
|___________|_______|___|___________|___|___|___|_____________|_______|________|
|ianuarie   |       |   |           |   |   |   |             |       |        |
|___________|_______|___|___________|___|___|___|_____________|_______|________|
|februarie  |       |   |           |   |   |   |             |       |        |
|___________|_______|___|___________|___|___|___|_____________|_______|________|
|martie     |       |   |           |   |   |   |             |       |        |
|___________|_______|___|___________|___|___|___|_____________|_______|________|
|aprilie    |       |   |           |   |   |   |             |       |        |
|___________|_______|___|___________|___|___|___|_____________|_______|________|
|mai        |       |   |           |   |   |   |             |       |        |
|___________|_______|___|___________|___|___|___|_____________|_______|________|
|iunie      |       |   |           |   |   |   |             |       |        |
|___________|_______|___|___________|___|___|___|_____________|_______|________|
|iulie      |       |   |           |   |   |   |             |       |        |
|___________|_______|___|___________|___|___|___|_____________|_______|________|
|august     |       |   |           |   |   |   |             |       |        |
|___________|_______|___|___________|___|___|___|_____________|_______|________|
|septembrie |       |   |           |   |   |   |             |       |        |
|___________|_______|___|___________|___|___|___|_____________|_______|________|
|octombrie  |       |   |           |   |   |   |             |       |        |
|___________|_______|___|___________|___|___|___|_____________|_______|________|
|noiembrie  |       |   |           |   |   |   |             |       |        |
|___________|_______|___|___________|___|___|___|_____________|_______|________|
|decembrie  |       |   |           |   |   |   |             |       |        |
|___________|_______|___|___________|___|___|___|_____________|_______|________|
|TOTAL:     |       |   |           |   |   |   |             |       |        |
|___________|_______|___|___________|___|___|___|_____________|_______|________|
    *1) Se va completa potrivit clasificatiei bugetare.
    *2) Se va completa, dupa caz, cu urmatoarele surse de finantare: bugetul de stat si bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate.

    NOTA:
    Ordonatorii principali de credite bugetare, la completarea prezentei situatii, vor avea in vedere atat aparatul propriu, cat si unitatile subordonate.
    Pentru lunile ianuarie - martie vor fi inscrise sume la nivelul platilor efective, comunicate Ministerului Finantelor Publice in baza Adresei nr. 40.361 din 31 ianuarie 2001.

                     Ordonator principal de credite,
                    .................................

    Intocmit
    Numele si prenumele .............................
    Telefon (Fax) ...................................

    ANEXA 2

    Institutia publica ..............................
    Cod .........................

                                SITUATIE
privind monitorizarea cheltuielilor de personal finantate de la bugetul*1) .....
                   pe luna ............... anul 2001
________________________________________________________________________________
                                                          Plati       Plati in
                                               Program   cumulate    luna pentru
                                                2001     efectuate     care se
                                                         in lunile       face
                                                       anterioare*2)  raportarea
________________________________________________________________________________
                   0                      1       2         3             4
________________________________________________________________________________
Capitolul*3) ...
 Cheltuieli de personal (1+2+3+4+5)    mii lei
  din acestea
 1. Cheltuieli cu salariile (1.1+1.2+
    1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8+1.9)       mii lei
  1.1. Salarii de baza*4)              mii lei
  1.2. Salarii de merit                mii lei
  1.3. Indemnizatii de conducere       mii lei
  1.4. Spor de vechime                 mii lei
  1.5. Sporuri pentru conditii de
       munca                           mii lei
  1.6. Plati pentru ore suplimentare   mii lei
  1.7. Fond de premii                  mii lei
  1.8. Alte drepturi salariale
       acordate personalului incadrat
       cu contract de munca            mii lei
  1.9. Drepturi salariale acordate
       personalului incadrat pe baza
       de conventii civile             mii lei
 2. Contributii pentru asigurari
    sociale de stat                    mii lei
 3. Cheltuieli pentru constituirea
    Fondului pentru plata ajutorului
    de somaj                           mii lei
 4. Contributii pentru constituirea
    Fondului de asigurari sociale
    de sanatate                        mii lei
 5. Deplasari, detasari, transferari   mii lei
 6. Numar mediu de persoane
    remunerate, din care:
  6.1. persoane incadrate cu conventie
       civila
 7. Castigul mediu lunar (rd. 1/rd.6), lei
    din care:
  7.1. persoane incadrate cu conventie
       civila (rd. 1.9/rd.6.1)         lei
________________________________________________________________________________
    *1) Se va completa in mod distinct, dupa caz, cu bugetul de stat, bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate, iar in cazul Ministerului Afacerilor Externe si pentru cheltuielile de personal ce urmeaza sa fie suportate din venituri extrabugetare provenite din taxe consulare.
    *2) Datele trebuie sa corespunda cu cele transmise in col. 3 cumulat cu cele din col. 4 din raportarea anterioara.
    *3) Macheta se completeaza pentru fiecare capitol de cheltuieli, potrivit clasificatiei bugetare.
    *4) Cuprinde si indemnizatiile pentru persoanele care ocupa functii de demnitate publica sau asimilate acestora.

    NOTA:
    In cazul Ministerului Afacerilor Externe si Ministerului Turismului se vor completa situatii distincte pentru personalul din tara si, respectiv, pentru personalul de la misiunile din strainatate.

                     Ordonator principal de credite,
                    .................................

    Intocmit
    Numele si prenumele .............................
    Telefon (Fax) ...................................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 761/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 761 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 50 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu