E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Legea 743 2001 in legatura cu OUG 182 2002
Legea 743 2001 in legatura cu Hotărârea 1446 2002
Legea 743 2001 modificat de OUG 144 2002
Articolul 18 din actul Legea 743 2001 modificat de articolul 10 din actul OUG 144 2002
Articolul 19 din actul Legea 743 2001 modificat de articolul 12 din actul OUG 144 2002
Articolul 19 din actul Legea 743 2001 modificat de articolul 13 din actul OUG 144 2002
Articolul 24 din actul Legea 743 2001 modificat de articolul 19 din actul OUG 144 2002
Articolul 10 din actul Legea 743 2001 modificat de articolul 21 din actul OUG 144 2002
Articolul 16 din actul Legea 743 2001 in legatura cu articolul 1 din actul Ordin 1151 2002
Legea 743 2001 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 42 2002
Articolul 16 din actul Legea 743 2001 modificat de articolul 8 din actul Ordonanţa 42 2002
Articolul 11 din actul Legea 743 2001 modificat de articolul 18 din actul Ordonanţa 42 2002
Articolul 49 din actul Legea 743 2001 completat de articolul 22 din actul Ordonanţa 42 2002
Articolul 6 din actul Legea 743 2001 modificat de articolul 4 din actul OUG 77 2002
Legea 743 2001 modificat de articolul 1 din actul OUG 30 2002
Articolul 5 din actul Legea 743 2001 modificat de articolul 4 din actul OUG 30 2002
Articolul 3 din actul Legea 743 2001 in legatura cu Hotărârea 160 2002
Articolul 3 din actul Legea 743 2001 in legatura cu Hotărârea 171 2002
Articolul 16 din actul Legea 743 2001 in legatura cu Ordin 150 2002
Articolul 50 din actul Legea 743 2001 in legatura cu Ordin 92 2002
Articolul 50 din actul Legea 743 2001 in legatura cu Ordin 195091 2002
Legea 743 2001 in legatura cu Ordin 2296 2001
Legea 743 2001 promulgat de Decretul 1058 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 743 din  6 decembrie 2001

Legea bugetului de stat pe anul 2002

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 784 din 11 decembrie 2001


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Obiectul prezentei legi il constituie stabilirea volumului veniturilor si a structurii acestora pe surse, al alocarii cheltuielilor, pe destinatii, pentru bugetul de stat si bugetele fondurilor speciale, a sumelor provenite din credite externe, venituri extrabugetare si fonduri externe nerambursabile, pentru anul 2002, precum si responsabilitatile institutiilor publice implicate in procesul de executie bugetara.
    Art. 2
    Bugetul de stat autorizeaza fluxurile financiare publice de formare a veniturilor si de repartizare a acestora pe destinatii si pe ordonatori principali de credite, in conformitate cu obiectivele de dezvoltare economico-sociala a tarii si ale politicii financiare specifice anului 2002.
    Art. 3
    (1) Estimarea veniturilor bugetare pentru anul 2002 a fost realizata pe baza proiectiei indicatorilor macroeconomici.
    (2) Sinteza bugetului de stat pe anul 2002, detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe parti, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum si pe alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 1.
    (3) Bugetul de stat pe anul 2002 se stabileste la venituri in suma de 178.422,0 miliarde lei, iar la cheltuieli, in suma de 237.832,1 miliarde lei, cu un deficit de 59.410,1 miliarde lei.
    (4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe anul 2002, pe surse de finantare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, titluri si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 2.
    (5) Bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevazute in anexa nr. 3*).
    (6) Veniturile proprii, alocatiile de la bugetul de stat si cheltuielile ce se suporta din acestea, veniturile si cheltuielile gestionate in regim extrabugetar, intrarile de credite externe, precum si cheltuielile din fonduri externe nerambursabile sunt prevazute in anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite.
    (7) Bugetele fondurilor speciale sunt prevazute in anexele nr. 12 - 15, veniturile si cheltuielile acestora nefiind cuprinse in veniturile si cheltuielile bugetului de stat mentionate la alin. (3).
------------
    *) Anexa nr. 3 va fi publicata ulterior.

    CAP. 2
    Structura si regimul veniturilor bugetare

    Art. 4
    Constituirea resurselor financiare publice se face pe seama impozitelor, taxelor, contributiilor si veniturilor nefiscale, prelevate de la persoanele juridice si fizice.
    Art. 5
    Incasarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a celorlalte venituri ale bugetului de stat, ale bugetelor locale si ale bugetelor fondurilor speciale pe anul 2002, de orice natura si provenienta, se efectueaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare, precum si potrivit dispozitiilor prezentei legi.
    Art. 6
    (1) Impozitele, taxele si celelalte venituri, precum si actele normative care le reglementeaza, in baza carora se fac incasari in anul 2002 la bugetul de stat, bugetele locale si la bugetele fondurilor speciale, dupa caz, sunt prevazute in anexa nr. 4.
    (2) Controlul fiscal pentru stabilirea, urmarirea si incasarea debitelor pe anii precedenti, in limita perioadei de prescriptie, se efectueaza, potrivit prevederilor actelor normative in vigoare, la data operatiunilor supuse controlului.
    Art. 7
    Impozitele care se cuprind la capitolul "Impozitul pe venit", restante la data de 31 decembrie 1999 si neincasate pana la data de 31 decembrie 2001, se incaseaza si se inregistreaza in anul 2002 la aceleasi bugete si subdiviziuni la care au fost datorate.
    Art. 8
    Veniturile bugetului de stat pe anul 2002 sunt in suma de 178.422,0 miliarde lei si se prezinta astfel:

                                                            - miliarde lei -
    VENITURI - TOTAL,                                          178.422,0
    din care:
     Venituri curente                                          177.622,3
      din acestea:
      a) venituri fiscale:                                     168.008,1
         - impozite directe,                                    45.685,0
           din care:
         - impozitul pe profit                                  32.905,0
         - impozitul pe venit                                   43.863,0
           - cote si sume defalcate din impozitul pe venit     -38.843,3
             pentru bugetele locale (se scad)
         - impozite indirecte,                                 122.323,1
           din care:
           - taxa pe valoarea adaugata                          62.163,3
             - taxa pe valoarea adaugata incasata               93.382,0
             - sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata    -31.218,7
               pentru bugetele locale (se scad)
           - accize                                             38.252,0
           - taxe vamale                                         9.506,0
      b) venituri nefiscale:                                     9.614,2
     Venituri din capital                                          170,0
     Donatii si sponsorizari                                         2,0
     Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate              627,7

    CAP. 3
    Regimul si destinatiile cheltuielilor bugetare

    Art. 9
    Cheltuielile prevazute in bugetul de stat pe anul 2002 reprezinta limite maxime care nu pot fi depasite, iar modificarea lor se va face in conditiile legii. Angajarea, contractarea de lucrari, bunuri si servicii, precum si efectuarea de cheltuieli de catre ordonatorii de credite se fac numai cu respectarea prevederilor legale si in limita creditelor bugetare aprobate.
    Art. 10
    In vederea incadrarii in nivelul deficitului aprobat prin prezenta lege, Guvernul, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, poate limita deschiderile de credite bugetare pentru efectuarea cheltuielilor bugetare sub nivelurile aprobate, corespunzator veniturilor incasate, cheltuielilor efectuate si prognozei realizarii acestora pana la sfarsitul anului.
    Art. 11
    In structura economica cheltuielile bugetului de stat pe anul 2002, in suma de 237.832,1 miliarde lei, se prezinta astfel:

                                                   - miliarde lei -
    CHELTUIELI - TOTAL,                                237.832,1
    din care:
    1. Cheltuieli curente                              198.391,2
       din acestea:
       a) cheltuieli de personal                        35.472,8
       b) cheltuieli materiale si servicii              24.476,0
       c) subventii                                     10.828,6
       d) prime acordate producatorilor agricoli           701,0
       e) transferuri                                   64.121,0
       f) dobanzi aferente datoriei publice             61.473,8
          si alte cheltuieli
       g) rezerve                                        1.318,0
    2. Cheltuieli de capital                            14.600,1
    3. Imprumuturi acordate                                102,7
    4. Rambursari de credite, plati de dobanzi          24.738,1
    si comisioane la credite
    din acestea:
       a) rambursari de credite externe                 17.870,2
       b) plati de dobanzi si comisioane                 6.867,9
          la credite externe

    Art. 12
    (1) Ordonatorii principali de credite au obligatia sa se incadreze in cheltuielile de personal, in numarul maxim de posturi si in structura acestora, prevazute pentru fiecare in anexa nr. 3, prin stabilirea si comunicarea numarului de posturi, salariilor de baza, indemnizatiilor de conducere si celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, prevazute de lege, ordonatorilor secundari, iar acestia ordonatorilor tertiari de credite bugetare.
    (2) Sumele aferente cresterilor salariale in raport cu rata inflatiei sunt prevazute in bugetele ordonatorilor principali de credite la articolul bugetar "Cheltuieli cu salariile", alineatul "Alte drepturi salariale" si se vor utiliza in conditiile stabilite potrivit legii.
    (3) In limita cheltuielilor de personal si a numarului maxim de posturi ordonatorii principali de credite vor aproba, in termen de 15 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, statele de functii numai cu avizul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale. Un exemplar din statele de functii ale ordonatorilor principali de credite si din statele de personal centralizate, pentru institutiile din subordinea acestora, se vor depune la Ministerul Finantelor Publice in termen de 15 zile de la aprobarea acestora. Aceste prevederi nu se aplica in cazul ordonatorilor principali de credite de la Camera Deputatilor, Senat si Administratia Prezidentiala.
    (4) Termenele prevazute la art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2001 privind unele masuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritatii judecatoresti, aprobata si modificata prin Legea nr. 386/2001, se prelungesc pana la data de 31 decembrie 2002.
    (5) Plata premiului anual aferent anului 2002 pentru personalul din institutiile publice finantate integral din bugetul de stat si din bugetele locale sau din venituri extrabugetare, precum si din alocatii din bugetul de stat si din bugetele locale se efectueaza din prevederile bugetare pe anul 2003, incepand cu luna ianuarie 2003.
    (6) Din bugetele pe anul 2002 ale institutiilor publice prevazute la alin. (5) se asigura plata premiului anual aferent anului 2001.
    Art. 13
    Cheltuielile pentru deplasari, detasari, transferari, prevazute in bugetul de stat pe anul 2002, nu pot fi majorate, in conditiile legii, prin virari de credite bugetare de la alte articole de cheltuieli, cu exceptia virarilor de la un alineat la altul, in limita sumelor totale prevazute cu aceasta destinatie, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.
    Art. 14
    In vederea monitorizarii cheltuielilor de personal prevazute in bugetul de stat, ordonatorii principali de credite bugetare au urmatoarele obligatii:
    a) vor prezenta Ministerului Finantelor Publice, in termen de 15 zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, situatia privind repartizarea pe fiecare luna a cheltuielilor de personal aprobate, avand in vedere asigurarea conditiilor de desfasurare a activitatii potrivit atributiilor stricte ale acestora pana la sfarsitul anului;
    b) vor asigura ca drepturile stabilite si platile de casa aferente cheltuielilor de personal, cumulate de la inceputul anului, sa nu depaseasca sumele repartizate potrivit lit. a) pentru perioada respectiva;
    c) vor raporta lunar platile de casa aferente cheltuielilor de personal, la datele si in structura stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice, care va fi emis in termen de 5 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 15
    (1) Cheltuielile pentru autoritatile publice, care se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2002, se stabilesc in suma de 14.244,6 miliarde lei, din care: 8.994,9 miliarde lei cheltuieli de personal, 2.734,9 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 34,2 miliarde lei alocatii de la buget pentru institutii publice, 770,1 miliarde lei transferuri, 944,0 miliarde lei cheltuieli de capital, 766,5 miliarde lei rambursari de credite si plati de dobanzi si comisioane aferente acestora.
    (2) Cheltuielile pentru autoritatile publice sunt in suma de 1.146,5 miliarde lei pentru Camera Deputatilor, 528,0 miliarde lei pentru Senat, 106,5 miliarde lei pentru Administratia Prezidentiala, 52,4 miliarde lei pentru Curtea Constitutionala, 472,5 miliarde lei pentru Curtea de Conturi, 4.689,1 miliarde lei pentru autoritatea judecatoreasca, 34,6 miliarde lei pentru Consiliul Legislativ, 21,8 miliarde lei pentru Avocatul Poporului, 74,5 miliarde lei pentru Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, 34,9 miliarde lei pentru Consiliul Concurentei, 7.083,8 miliarde lei pentru administratia publica centrala, din care: 265,6 miliarde lei pentru Secretariatul General al Guvernului si 6.818,2 miliarde lei pentru ministere si celelalte autoritati ale administratiei publice centrale de specialitate.
    (3) Administratia Prezidentiala poate sa deconteze, in limitele prevazute de dispozitiile legale, cheltuielile de transport, cazare si alte cheltuieli pentru membrii delegatiilor oficiale, reprezentantii unor institutii si reprezentantii mass-media, care nu sunt salariatii Administratiei Prezidentiale si care il insotesc pe Presedintele Romaniei in vizitele pe care le efectueaza in strainatate, de la titlul "Cheltuieli materiale si servicii", articolul "Alte cheltuieli". Cheltuielile aferente deplasarilor efectuate de personalul Administratiei Prezidentiale se suporta de la acelasi articol de cheltuieli. Administratia Prezidentiala poate solicita institutiilor reprezentate in delegatiile oficiale conduse de Presedintele Romaniei, care se deplaseaza in strainatate, decontarea cheltuielilor de transport ce le revin din costul total al prestatiilor realizate cu aeronavele speciale avute la dispozitie.
    (4) Cheltuielile de intretinere si reparatii ale bunurilor din patrimoniul administrat de Camera Deputatilor, repartizate in scopul exercitarii mandatului de catre deputati in circumscriptiile electorale, sunt cuprinse in bugetul Camerei Deputatilor la titlul "Cheltuieli materiale si servicii".
    (5) Cheltuielile pentru exploatarea si intretinerea Clubului Parlamentarilor Romani si a cabinetului medical din cadrul Camerei Deputatilor se suporta din bugetul acesteia. Cheltuielile pentru exploatarea si intretinerea cabinetului medical din cadrul Senatului se suporta din bugetul acestuia.
    (6) Veniturile realizate de Camera Deputatilor, respectiv de Senat, vor fi retinute integral de catre acestea pentru acoperirea unor cheltuieli curente si de capital aferente actiunilor si activitatilor extrabugetare, organizate cu aprobarea Biroului permanent al Camerei Deputatilor, respectiv al Senatului. Administrarea, contabilizarea si raportarea veniturilor si cheltuielilor respective se vor realiza in regim extrabugetar, iar disponibilitatile de la sfarsitul anului se vor reporta in anul urmator, pentru a fi cheltuite cu aceleasi destinatii. Biroul permanent al Camerei Deputatilor, respectiv al Senatului, poate aproba utilizarea incasarilor in lei sau in valuta si pentru alte destinatii, in conditiile legii.
    (7) La determinarea nivelului cheltuielilor materiale si servicii si al cheltuielilor de capital din bugetul Ministerului Justitiei au fost avute in vedere si sumele ramase neutilizate din anii precedenti, realizate, potrivit Legii nr. 146/1997, din taxele judiciare de timbru.
    (8) Pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului roman sunt cuprinse fonduri in bugetele Administratiei Prezidentiale, Secretariatului General al Guvernului si Serviciului de Protectie si Paza.
    (9) Personalul aferent cabinetelor de lucru ale persoanelor care au avut calitatea de sef al statului roman nu este cuprins in numarul maxim de posturi pe anul 2002 aferent Administratiei Prezidentiale.
    Art. 16
    (1) Cheltuielile pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala, care se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2002, se stabilesc in suma de 48.148,5 miliarde lei, din care: 20.278,6 miliarde lei cheltuieli de personal, 13,202,2 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 2.442,1 miliarde lei alocatii de la buget pentru institutii publice, 1.651,3 miliarde lei transferuri, 1.446,8 miliarde lei cheltuieli de capital si 9.127,5 miliarde lei rambursari de credite si plati de dobanzi si comisioane aferente acestora.
    (2) Cheltuielile pentru aparare nationala se stabilesc in suma de 23.231,1 miliarde lei, in care se cuprind si cheltuielile privind asigurarea interoperabilitatii in cadrul actiunilor de integrare euroatlantica, pentru participarea la operatiuni de mentinere a pacii in curs de desfasurare, pentru participarea armatei romane in cadrul Programului "Parteneriat pentru Pace", pentru constituirea fortei de reactie rapida, precum si pentru alte actiuni aprobate in conditiile legii.
    (3) Cheltuielile pentru ordine publica si siguranta nationala se stabilesc in suma de 24.917,4 miliarde lei.
    (4) Cheltuielile pentru pregatirea personalului in institutiile militare de invatamant se suporta de catre ordonatorii principali de credite care au in subordine astfel de unitati de invatamant, indiferent de institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala din care face parte personalul militar scolarizat.
    (5) Preluarea activitatilor prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 83/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor se va face in cursul anului 2002 pe baza protocoalelor de predare-primire incheiate intre Ministerul de Interne si Ministerul Administratiei Publice, dupa aprobarea acestora prin hotarare a Guvernului. Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice ca, la solicitarea justificata a celor doua ministere, sa introduca modificarile corespunzatoare in bugetele acestora.
    (6) Obligatiile datorate bugetului de stat, cu exceptia impozitului pe venitul din salarii, scadente pana la data de 31 decembrie 2001 si neachitate de catre Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A., se sting prin compensare cu contravaloarea carburantilor si lubrifiantilor livrati de societatea respectiva Ministerului de Interne, precum si unitatilor subordonate acestui minister pana la data de 15 decembrie 2002, in limita sumei de pana la 200,0 miliarde lei. Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa elaboreze precizari metodologice pentru aplicarea prevederilor acestui alineat, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 17
    (1) Cheltuielile social-culturale care se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2002 se stabilesc in suma de 53.652,5 miliarde lei, din care: 3.801,0 miliarde lei cheltuieli de personal, 5.646,5 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 2.071,3 miliarde lei alocatii de la buget pentru institutii publice, 33.841,6 miliarde lei transferuri, 3.303,5 miliarde lei cheltuieli de capital si 4.988,6 miliarde lei rambursari de credite si plati de dobanzi si comisioane aferente acestora.
    (2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli sunt in suma de 12.770,7 miliarde lei pentru invatamant, 9.807,9 miliarde lei pentru sanatate, 3.795,4 miliarde lei pentru cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret si 27.278,5 miliarde lei pentru asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii.
    (3) In bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii la capitolul 57.01 "Invatamant", titlul "Cheltuieli materiale si servicii", sunt prevazute sume ce se acorda sub forma de ajutoare, cu ocazia inceperii anului scolar 2002/2003, unor categorii de elevi care provin din familii cu venituri reduse si pentru asigurarea manualelor scolare in conditiile prevazute la art. 174 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, iar la titlul "Cheltuieli de capital" sunt prevazute sume pentru achizitionarea de mijloace auto pentru transportul elevilor si pentru dotarea cu calculatoare a institutiilor de invatamant preuniversitar de stat, care vor fi transferate unitatilor beneficiare.
    (4) Din sumele prevazute in bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii se suporta si bursele studentilor din Republica Moldova, acordate potrivit dispozitiilor legale.
    (5) Guvernul poate garanta credite externe, in limita a 150,0 milioane dolari S.U.A., contractate de catre institutiile de invatamant superior de stat pe baza de proiecte, in conditiile legii.
    (6) In bugetul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale sunt cuprinse si fonduri pentru plata contributiilor care revin statului roman in baza acordurilor incheiate cu alte state pe linia acordarii de asistenta medicala.
    (7) Transferurile prevazute in bugetul Ministerului Informatiilor Publice se utilizeaza pe destinatiile prevazute in anexa nr. 3/33.
    (8) Din bugetul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei de la capitolul 60.01 "Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii" titlul "Cheltuieli materiale si servicii" se finanteaza cheltuielile aferente gratuitatilor si reducerilor la transportul pe calea ferata, metrou, auto si naval, de care beneficiaza, in conditiile legii, persoanele ale caror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern.
    (9) Din bugetul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei de la capitolul 60.01 "Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii", titlul "Cheltuieli materiale si servicii" se finanteaza si cheltuielile aferente facilitatilor acordate elevilor si studentilor pentru transportul pe calea ferata si metrou, pe baza foilor de drum sau a abonamentelor eliberate prin unitatile de invatamant preuniversitar si universitar, potrivit metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii si ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
    (10) Sumele de la bugetul de stat destinate Comitetului Olimpic Roman sunt prevazute in anexa la bugetul Ministerului Tineretului si Sportului.
    (11) Suma de 20,0 miliarde lei, prevazuta in bugetul Ministerului Afacerilor Externe la capitolul "Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret", se aloca pentru finantarea activitatii Fundatiei Culturale Romane.
    (12) Taxele postale percepute de Compania Nationala "Posta Romana" - S.A. pentru prestatiile reprezentand plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de pensii in anul 2002 nu pot depasi 1,35% din valoarea sumelor platite.
    Art. 18
    (1) Cheltuielile pentru servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape, care se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2002, se stabilesc in suma de 6.774,7 miliarde lei, din care: 231,9 miliarde lei cheltuieli de personal, 83,4 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 1.751,0 miliarde lei transferuri, 2.679,8 miliarde lei cheltuieli de capital si 2.028,6 miliarde lei rambursari de credite si plati de dobanzi si comisioane aferente acestora.
    (2) Cheltuielile pentru servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape, pe capitole de cheltuieli, sunt in suma de 4.637,3 miliarde lei pentru servicii si dezvoltare publica si locuinte si de 2.137,4 miliarde lei pentru mediu si ape.
    Art. 19
    (1) Cheltuielile din bugetul de stat pentru actiuni economice se stabilesc in suma de 44.688,5 miliarde lei, din care: 1.136,5 miliarde lei cheltuieli de personal, 1.716,5 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 6.192,4 miliarde lei subventii, 701,0 miliarde lei prime, 21.710,8 miliarde lei transferuri, 5.512,2 miliarde lei cheltuieli de capital si 7.719,1 miliarde lei rambursari de credite si plati de dobanzi si comisioane aferente acestora.
    (2) Cheltuielile pentru actiuni economice, pe capitole de cheltuieli, sunt in suma de 7.484,5 miliarde lei pentru industrie, 11.617,2 miliarde lei pentru agricultura si silvicultura, 18.469,1 miliarde lei pentru transporturi si comunicatii si de 7.117,7 miliarde lei pentru alte actiuni economice.
    (3) Gestionarea Fondului de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit anexelor nr. 1 si 2 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, se va face in conditiile prevederilor legale si se va utiliza pe baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor impreuna cu Ministerul Administratiei Publice.
    (4) Cheltuielile destinate stimularii productiei de export si a exportului se stabilesc in suma de 1.000,0 miliarde lei, din care:
    a) 500,0 miliarde lei pentru stabilizarea ratei dobanzii la credite pe termen scurt, mediu si lung, acordate de Banca de Export-Import a Romaniei Eximbank - S.A. si de banci pentru productia de export si pentru exportul de masini, utilaje, instalatii complexe si executarea de obiective in strainatate, precum si pentru alte exporturi creditate pe termen scurt, efectuate in anii 2001 si 2002, potrivit prevederilor art. 9 lit. c) si ale art. 10 lit. b) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior;
    b) 400,0 miliarde lei pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului in conditiile prevederilor art. 5 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 14/1995 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului, aprobata prin Legea nr. 70/1995, si in conformitate cu prevederile art. 9 lit. a) si c) si ale art. 10 lit. b) din Legea nr. 96/2000, din care: 300,0 miliarde lei pentru acordarea de bonificatii de dobanda, 50,0 miliarde lei fondul de garantii de export si 50,0 miliarde lei fondul pentru asigurarea si reasigurarea creditelor de export pe termen scurt, mediu si lung a garantiilor de export si a investitiilor romane in strainatate;
    c) 100,0 miliarde lei fondul pentru asigurarea si reasigurarea creditelor obtinute in vederea realizarii de bunuri si servicii destinate exportului de marfuri generale, altele decat cele prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 14/1995, potrivit prevederilor art. 9 lit. d) din Legea nr. 96/2000.
    (5) In bugetul Ministerului pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie sunt cuprinse si sume pentru majorarea capitalului social al Fondului national de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii, precum si suma de 88,0 miliarde lei pentru finantarea programelor de dezvoltare si a masurilor de sprijinire a infiintarii de noi intreprinderi si de sustinere a dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, potrivit legii.
    Art. 20
    (1) Cheltuielile pentru alte actiuni, care se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2002, se stabilesc in suma de 5.528,9 miliarde lei, din care: 1.029,9 miliarde lei cheltuieli de personal, 1.092,5 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 88,7 miliarde lei subventii, 2.496,1 miliarde lei transferuri, 713,8 miliarde lei cheltuieli de capital si 107,9 miliarde lei rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite.
    (2) Cheltuielile pentru alte actiuni, pe capitole de cheltuieli, sunt in suma de 3.035,2 miliarde lei pentru cercetare stiintifica si de 2.493,7 miliarde lei pentru alte actiuni.
    (3) Ministerul Educatiei si Cercetarii este autorizat, conform art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finantarea, in sistem descentralizat, in domeniul stiintei, tehnologiei si inovarii, sa angajeze pentru perioada 2002 - 2005 sume de pana la 1.000,0 miliarde lei, in vederea finantarii multianuale a programelor de cercetare-dezvoltare si stimulare a inovarii, cuprinse in Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare.
    Art. 21
    La partea de cheltuieli a bugetului de stat se stabilesc si se utilizeaza, pe baza de hotarari ale Guvernului:
    a) Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, in suma de 700,0 miliarde lei, care se foloseste pentru finantarea unor actiuni si sarcini intervenite in cursul anului in bugetul de stat si in bugetele locale, cu mentinerea echilibrului bugetar. Alocarea de sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, pentru bugetele locale, se face prin majorarea sumelor defalcate sau a transferurilor de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe, dupa caz;
    b) Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, in suma de 500,0 miliarde lei, se utilizeaza pentru lucrari operative de inlaturare a efectelor unor calamitati naturale si pentru acordarea de sprijin financiar familiilor sinistrate. Fondul de interventie la dispozitia Guvernului poate fi majorat de Guvern din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, in functie de necesitatile privind asigurarea sumelor pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale;
    c) Fondul la dispozitia Guvernului Romaniei pentru relatiile cu Republica Moldova, in suma de 118,0 miliarde lei, din care: 83,0 miliarde lei pentru proiecte economice si culturale dintre Romania si Republica Moldova, 3,0 miliarde lei pentru sprijinirea revistelor "Literatura si arta", "Glasul natiunii", "Limba romana" si "Florile dalbe" si 32,0 miliarde lei pentru plata retransmisiei emisiunilor Programului 1 al Societatii Romane de Televiziune pe teritoriul Republicii Moldova, conform Hotararii Guvernului nr. 605/1998, pentru care ordonator principal de credite este Societatea Romana de Televiziune.
    Art. 22
    In anul 2002, prin bugetul de stat se vor acorda imprumuturi in suma de 102,7 miliarde lei, din care: 50,0 miliarde lei pentru finalizarea unor obiective aprobate prin conventii bilaterale si acorduri interguvernamentale, 2,2 miliarde lei pentru persoanele care beneficiaza de statutul de refugiat si sunt lipsite de mijloace de existenta si 50,5 miliarde lei microcredite acordate persoanelor fizice care desfasoara activitati pe cont propriu, aducatoare de venituri, in vederea intretinerii materiale.

    CAP. 4
    Deficitul bugetar, datoria publica si imprumutul guvernamental

    Art. 23
    Deficitul bugetului de stat se stabileste in suma de 59.410,1 miliarde lei.
    Art. 24
    (1) Cheltuielile pentru dobanzile aferente datoriei publice se stabilesc in suma de 61.473,8 miliarde lei, din care: 28.705,6 miliarde lei reprezinta dobanzi aferente datoriei publice interne, 7.345,0 miliarde lei dobanzi aferente datoriei publice externe, care, potrivit reglementarilor legale, se platesc de la bugetul de stat, 10.753,8 miliarde lei cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de stat si de riscul garantiilor acordate de stat in conditiile legii, 12.259,4 miliarde lei diferente de curs aferente datoriei publice externe, in care sunt incluse si diferentele de curs nefavorabile aferente rambursarii ratelor si dobanzilor scadente la imprumuturile externe contractate pentru sustinerea balantei de plati si pentru ajustare structurala si 2.410,0 miliarde lei diferente de curs aferente datoriei publice interne.
    (2) In cheltuielile pentru datoria publica se cuprind si cheltuielile ocazionate in anul 2002 de stabilirea riscului de tara (rating) prin agentiile specializate.
    (3) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice ca pentru plata datoriei Romaniei catre Polonia, decurgand din acordul guvernamental bilateral de cliring cu Polonia, sa stabileasca nivelul costurilor din lei in dolari S.U.A., aferente modernizarii drumului comunal Cacica - Solonetu Nou, in limita sumei de 1,8 milioane dolari S.U.A., alocata de partea poloneza acestui obiectiv conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 7/1997 privind aprobarea Protocolului incheiat intre Ministerul Finantelor din Romania si Ministerul Finantelor din Republica Polona in problema lichidarii datoriei in valuta convertibila a Romaniei fata de Republica Polona, semnat la Bucuresti la 25 februarie 1997, aprobata prin Legea nr. 92/1997, pe baza cursului de schimb leu/dolar S.U.A. comunicat de Banca Nationala a Romaniei, in vigoare la data emiterii facturii reprezentand executarea lucrarilor.
    (4) Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei va asigura din bugetul Fondului special al drumurilor publice resursele necesare reprezentand contributia partii romane in anul 2002 la executia obiectivului de investitii "Modernizarea drumului comunal Cacica - Solonetu Nou", care se va realiza si cu sprijin financiar acordat de Polonia.
    (5) Guvernul, prin Ministerul Finantelor Publice, este autorizat sa contracteze imprumuturi de stat pentru finantarea si refinantarea deficitelor bugetului de stat din anii anteriori si din anul 2002, pana la nivelul inregistrat la finele fiecarui an.
    (6) In vederea asigurarii finantarii temporare a deficitului curent al bugetului de stat pe anul 2002 din disponibilitatile aflate in contul general al trezoreriei statului, imprumuturile de stat pentru finantarea si refinantarea deficitului bugetului de stat pot fi contractate independent de soldul contului general al trezoreriei statului.
    (7) Fondurile necesare pentru plata in anul 2002 a sumelor rezultate din Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Suediei privind reglementarea pretentiilor suedeze nesolutionate, semnat la Bucuresti la 24 iunie 2001, se vor asigura din sumele incasate potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 38/2000 privind unele masuri pentru diminuarea datoriei publice interne, aprobata prin Legea nr. 315/2001.
    (8) In situatia neconstituirii integrale a sumelor necesare potrivit alin. (7) se vor avansa sume de la bugetul de stat, subcapitolul "Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de stat si de riscul garantiilor date de stat, in conditiile legii", urmand ca pe masura incasarii sumelor potrivit art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 38/2000 sa se reconstituie sumele alocate de la bugetul de stat.
    (9) In cazul in care pana la data de 31 decembrie 2002 nu se pot reconstitui integral sumele alocate de la bugetul de stat, acestea raman cheltuieli ale acestui buget.
    (10) Veniturile din privatizare si din dividende, precum si cele din valorificarea activelor bancare neperformante, ramase dupa deducerea cheltuielilor aprobate in bugetele institutiilor publice implicate si a celor prevazute la alin. 7, se vor utiliza in conditiile prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 38/2000, aprobata prin Legea nr. 315/2001, cu exceptia celor reglementate prin Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului.

    CAP. 5
    Dispozitii referitoare la bugetele locale

    Art. 25
    (1) Din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat se stabilesc sume defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale, reprezentand 9.277,9 miliarde lei, potrivit anexei nr. 5, din care:
    a) 4.374,8 miliarde lei pentru asigurarea ajutorului social si a ajutorului pentru incalzirea locuintei, potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Sumele respective se repartizeaza in cursul anului pe unitati administrativ-teritoriale, respectiv pe sectoarele municipiului Bucuresti, prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in functie de numarul de beneficiari si de nivelul ajutoarelor aprobate. Consiliile locale au obligatia sa asigure, cu prioritate, din bugetele locale, fonduri pentru plata ajutorului social si a ajutorului pentru incalzirea locuintei;
    b) 594,6 miliarde lei pentru finantarea institutiilor de cultura descentralizate incepand cu anul 2002 si plata contributiilor pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult din tara, conform Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania. Sumele pentru asigurarea contributiilor pentru personalul neclerical se includ in bugetul propriu al judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, iar plata se face prin centrele de cult de care apartine acesta. Institutiile de cultura care trec in finantarea autoritatilor administratiei publice locale incepand cu anul 2002 sunt prevazute in anexa nr. 6;
    c) 1.092,4 miliarde lei pentru bugetele proprii ale judetelor;
    d) 3.216,1 miliarde lei se repartizeaza pe comune, orase si municipii, prin hotarare a consiliului judetean, cu prioritate acelor unitati administrativ-teritoriale care inregistreaza venituri proprii insuficiente, dupa consultarea primarilor si cu asistenta tehnica de specialitate a directiei generale a finantelor publice.
    (2) Din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat incepand cu 1 ianuarie 2002 la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale se aloca lunar, in termen de 5 zile lucratoare de la finele lunii in care s-a incasat acest impozit, o cota de 36,5% la bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, pe teritoriul carora isi desfasoara activitatea platitorii de impozite, 10% la bugetul propriu al judetului si 16% la dispozitia consiliului judetean pentru echilibrarea bugetelor comunelor, oraselor, municipiilor si, in mod exceptional, judetului.
    (3) Pentru municipiul Bucuresti cota este de 62,5% si se repartizeaza in conditiile prevazute la alin. (2), astfel: 18% la bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, 36,5% la bugetul propriu al municipiului Bucuresti si 8% la dispozitia Consiliului General al Municipiului Bucuresti, numai pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor acestuia. Aceste procente se aplica asupra impozitului pe venit incasat la bugetul de stat la nivelul fiecarui sector.
    (4) Platitorii de impozite si taxe care au organizate puncte de lucru stabile sunt obligati sa solicite inregistrarea fiscala a acestora ca platitori de impozit pe venituri din salarii, la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla punctul de lucru.
    (5) Solicitarea prevazuta la alin. (4) se face in termen de 15 zile de la data infiintarii pentru punctele de lucru nou-infiintate.
    (6) Platitorii prevazuti la alin. (4) au obligatia sa organizeze evidenta contabila corespunzatoare pentru determinarea impozitului pe venitul din salarii calculat, retinut si varsat.
    Art. 26
    Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei, in suma de 2.151,0 miliarde lei, prevazuta in anexa nr. 7, se repartizeaza de catre consiliul judetean, pe unitati administrativ-teritoriale, dupa consultarea primarilor, in functie de cantitatea de energie termica livrata populatiei si subventia aferenta, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor masuri de asigurare a fondurilor necesare furnizarii energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie. Eventualele economii inregistrate la sumele defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei, ca urmare a aplicarii prevederilor art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2001, se utilizeaza pentru majorarea ajutoarelor pentru incalzirea locuintei acordate populatiei sau pentru retehnologizarea instalatiilor pentru producerea si/sau distributia energiei termice.
    Art. 27
    Criteriul de repartizare pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din impozitul pe venit prevazut la art. 25 alin. (1) lit. d) si a celor din cota de 16% la dispozitia consiliului judetean pentru echilibrarea bugetelor locale este prevazut in anexa nr. 8.
    Art. 28
    (1) In anul 2002 se acorda transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe, in suma de 1.900,0 miliarde lei.
    (2) Ministerul Finantelor Publice, impreuna cu Ministerul Administratiei Publice, va repartiza transferurile respective pe judete si pe municipiul Bucuresti pentru finantarea unor proiecte de investitii care beneficiaza de imprumuturi externe, potrivit acordurilor de imprumut incheiate cu organismele financiare internationale.
    (3) In cazul obiectivelor de dezvoltare a utilitatilor municipale cu finantare partiala din imprumuturi externe, in baza acordurilor incheiate de Romania cu organismele financiare internationale, pentru contractele incheiate cu finantare mixta din imprumuturi externe si din fonduri locale, respectiv alocatii din bugetele locale si transferuri de la bugetul de stat, avansurile se acorda, in conditiile prevazute in contractele respective, potrivit acordurilor incheiate.
    (4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, care beneficiaza de transferuri din bugetul de stat pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe, au obligatia sa analizeze lunar executia lucrarilor de investitii si, in situatia constatarii de fonduri disponibile, sa propuna Ministerului Finantelor Publice reintregirea transferurilor de la bugetul de stat, prevazute in pozitie globala.
    Art. 29
    (1) Finantarea cheltuielilor institutiilor de invatamant preuniversitar de stat, cu exceptia manualelor si a celor prevazute la art. XIII alin. (1) lit. a) - e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobata prin Legea nr. 374/2001, creselor si centrelor judetene si locale de consultanta agricola se asigura din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale in a caror raza acestea isi desfasoara activitatea.
    (2) Pentru finantarea cheltuielilor institutiilor de invatamant preuniversitar de stat, creselor, centrelor judetene si locale de consultanta agricola, precum si a celor aferente sustinerii sistemului de protectie a drepturilor copilului si a persoanelor cu handicap, din taxa pe valoarea adaugata se stabilesc sume defalcate pentru bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale, in suma de 31.218,7 miliarde lei, potrivit anexelor nr. 9, 9a) si 9b).
    (3) Sumele destinate pentru finantarea cheltuielilor institutiilor de invatamant preuniversitar de stat, creselor, centrelor judetene si locale de consultanta agricola, precum si a celor aferente sustinerii sistemului de protectie a drepturilor copilului si a persoanelor cu handicap se repartizeaza pe comune, orase, municipii, sectoare ale municipiului Bucuresti, judet si municipiul Bucuresti de catre consiliul judetean, respectiv de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin hotarare si cu asistenta tehnica de specialitate a directiei generale a finantelor publice si, dupa caz, a inspectoratului scolar judetean sau a inspectoratului judetean pentru persoane cu handicap.
    (4) Din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, prevazute pentru judetul Dambovita, se asigura si sumele necesare in vederea aplicarii prevederilor art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 72/1999 pentru ratificarea Acordului-cadru de imprumut dintre Romania si Fondul de Dezvoltare Sociala al Consiliului Europei, semnat la Paris la 29 iulie 1999, aprobata prin Legea nr. 55/2000.
    (5) Pentru finantarea cheltuielilor institutiilor de invatamant preuniversitar de stat, creselor, centrelor judetene si locale de consultanta agricola si cultura, pe langa sumele defalcate de la bugetul de stat, autoritatile administratiei publice locale vor aloca si sume din bugetele proprii ale acestora.
    (6) Numarul maxim de posturi finantat pentru invatamantul preuniversitar de stat si pentru unitatile de cult este prevazut in anexa nr. 10.
    (7) Din bugetele locale se suporta si cheltuielile aferente facilitatilor de transport feroviar pe liniile interne pentru personalul didactic preuniversitar, potrivit prevederilor art. 107 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.
    Art. 30
    Categoriile de venituri si cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2002 sunt prevazute in anexa nr. 11.
    Art. 31
    (1) Serviciile publice comunitare pentru situatii de urgenta si de evidenta a persoanelor se vor organiza, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta si ale Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, in subordinea autoritatilor administratiei publice locale si se vor finanta din bugetele acestora, dupa aprobarea prin hotarare a Guvernului, a protocoalelor de predare-primire a activitatilor respective.
    (2) Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa introduca modificarile rezultate in urma actiunii de predare-primire a acestor activitati in volumul si in structura bugetului de stat, bugetelor locale si bugetelor Ministerului de Interne si Ministerului Administratiei Publice.
    Art. 32
    Regiile autonome de interes local care in anul 2002 se transforma, in conditiile legii, in societati comerciale vor plati la bugetele locale impozit pe profit si varsaminte din profitul net aferent perioadei in care au functionat ca regii autonome si impozit pe profit aferent perioadei din an in care functioneaza ca societati comerciale. In anii urmatori transformarii in societati comerciale impozitul pe profit se plateste la bugetul de stat, in conditiile prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAP. 6
    Bugetele fondurilor speciale

    Art. 33
    (1) Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului pentru asigurari sociale de sanatate pe anul 2002, constituit in baza prevederilor Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt prevazute in anexa nr. 12.
    (2) La stabilirea sumelor care se prevad in contractele ce se incheie de catre spitale cu casele de asigurari de sanatate pentru plata serviciilor medicale se au in vedere si cheltuielile aferente instalarii aparaturii de inalta performanta achizitionate din credite externe cu garantia statului.
    (3) Prevederile art. 12 si 14 se aplica si bugetului Fondului pentru asigurari sociale de sanatate.
    Art. 34
    (1) Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic pe anul 2002, constituit in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 29/1994, aprobata prin Legea nr. 136/1994, cu modificarile ulterioare, sunt cuprinse in anexa nr. 13.
    (2) Sumele prevazute in bugetul Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, reprezentand transferuri catre bugetele locale, defalcate pe judete conform anexei nr. 13a), se repartizeaza pe unitati administrativ-teritoriale de catre consiliul judetean, prin hotarare, cu consultarea primarilor.
    Art. 35
    (1) Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului special al drumurilor publice pe anul 2002, constituit in baza prevederilor Legii nr. 118/1996, republicata, cu modificarile ulterioare, sunt prevazute in anexa nr. 14.
    (2) Repartizarea pe judete a cotei din Fondul special al drumurilor publice, destinata drumurilor judetene si celor de interes local, se face de catre Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cu consultarea presedintilor consiliilor judetene, in conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 118/1996, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si pe baza criteriilor din normele de aplicare a acesteia, in termen de cel mult 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 36
    (1) Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului special pentru protejarea asiguratilor pe anul 2002, constituit in baza prevederilor Legii nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, sunt prevazute in anexa nr. 15.
    (2) Gestionarea si utilizarea Fondului de protejare a asiguratilor se fac de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor in conformitate cu prevederile art. 45 alin. (4) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor.
    (3) Pentru exercitiul financiar din anul 2002 cota procentuala ce se aplica asupra volumului de prime brute incasate de societatile comerciale de asigurare, asigurare-reasigurare si reasigurare este stabilita la 1,5% .
    (4) Fondul de protejare a asiguratilor se pastreaza in contul general al trezoreriei statului, iar dobanzile la disponibilitatile fondului vor fi utilizate ca sursa de venit a fondului pentru plata despagubirilor si sumelor asigurate in caz de faliment al societatilor comerciale din domeniul asigurarilor.
    (5) Disponibilitatile ramase neutilizate din Fondul de protejare a asiguratilor la sfarsitul anului financiar se reporteaza in anul financiar urmator cu aceeasi destinatie.

    CAP. 7
    Dispozitii referitoare la agentii economici

    Art. 37
    (1) Regiile autonome, societatile si companiile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare care functioneaza in baza Ordonantei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile ulterioare, si celelalte societati comerciale pot efectua anual, in limita unei cote de pana la 1,5%, aplicata asupra fondului de salarii realizat anual, aferent salariatilor cu contract individual de munca, cheltuieli care sunt deductibile la calculul profitului impozabil, pentru functionarea corespunzatoare a unor activitati sau unitati aflate in administrarea acestora potrivit legii, si anume: gradinite, crese, dispensare, cabinete medicale, servicii de sanatate acordate in cazul bolilor profesionale si al accidentelor de munca pana la internarea intr-o unitate sanitara, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, camine de nefamilisti, precum si pentru scolile pe care le au sub patronaj.
    (2) In cadrul aceleiasi limite prevazute la alin. (1) unitatile mentionate pot aloca sume si pentru: acoperirea unei parti din cheltuielile ocazionate de procurarea unor daruri pentru copiii salariatilor; acoperirea partiala a costului transportului la si de la locul de munca al salariatilor; suportarea partiala a costului biletelor de tratament sau de odihna pentru salariatii proprii si pentru membrii de familie ai acestora, inclusiv al transportului; acordarea de ajutoare pentru inmormantare; acordarea de ajutoare unor salariati care au suferit pierderi insemnate in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, pentru acoperirea unei parti din cheltuieli in cazul unor boli grave sau incurabile, precum si pentru contributia la fondurile de interventie ale asociatiei profesionale, potrivit prevederilor art. 51 din Legea minelor nr. 61/1998. De asemenea, unitatile mentionate pot contribui prin alocarea unor sume la ajutorarea copiilor din scoli si din centrele de plasament.
    (3) Persoanele fizice care desfasoara activitati independente si care obtin venituri comerciale sau venituri din profesii liberale, precum si asociatiile fara personalitate juridica, care isi desfasoara activitatea cu salariati cu contract individual de munca pot efectua, in limita unei cote de 1,5% din drepturile salariale realizate anual pentru salariatii in cauza, cheltuieli care sunt deductibile fiscal la calculul venitului net, pentru destinatiile prevazute la alin. (2).
    (4) Cheltuielile de natura celor prevazute la alin. (1) si (2), inclusiv cele suportate din transferurile pentru protectia sociala, acordate de catre regiile autonome, societatile si companiile nationale subventionate de la bugetul de stat sau care primesc transferuri de la bugetul de stat, precum si de catre societatile comerciale subventionate de la bugetul de stat, se prevad in bugetele de venituri si cheltuieli ale acestora la nivelul stabilit si aprobat de catre Guvern.
    (5) Veniturile de natura celor prevazute la alin. (2) si (3), realizate de salariati, nu se supun impozitarii si completeaza prevederile Ordonantei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit.
    (6) Pentru regiile autonome, societatile si companiile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare care functioneaza in baza Ordonantei Guvernului nr. 25/1995, subventionate de la bugetul de stat, precum si pentru societatile comerciale subventionate de la bugetul de stat si societatile comerciale cu capital de stat, care au prevazut in actul constitutiv de infiintare aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli prin hotarare a Guvernului, cheltuielile de protocol, reclama si publicitate sunt deductibile fiscal in limitele aprobate prin legile care le reglementeaza si se aproba de catre Guvern o data cu aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale acestora.
    Art. 38
    (1) Regiile autonome, societatile si companiile nationale pot emite titluri negociabile numai cu aprobarea Ministerului Finantelor Publice, pe baza propunerilor prezentate de ministere, consilii locale, judetene si de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.
    (2) Titlurile negociabile pot fi obligatiuni sau orice alte titluri de credit, stabilite de Ministerul Finantelor Publice.

    CAP. 8
    Responsabilitati in aplicarea legii

    Art. 39
    Guvernul raspunde de realizarea prevederilor bugetare, scop in care examineaza periodic situatia financiara pe economie, executia bugetara si stabileste masuri pentru mentinerea sau imbunatatirea echilibrului bugetar, dupa caz.
    Art. 40
    Guvernul poate aproba, prin hotarare, modificari in structura si intre ordonatorii principali de credite, cu incadrarea in nivelul total al intrarilor de credite externe, cuprinse in anexa nr. 2, in functie de derularea programelor de imprumut extern, aprobate potrivit legii. Prevederile din anexa nr. 3 privind intrarile de credite externe reprezinta limite maxime ce nu pot fi depasite.
    Art. 41
    Fondurile externe nerambursabile cuprinse in bugetele ordonatorilor principali de credite au caracter previzional si se vor derula potrivit acordurilor incheiate cu partenerii externi.
    Art. 42
    (1) La propunerea justificata a ordonatorilor principali de credite, in functie de derularea procesului investitional si de evolutia preturilor, se autorizeaza Guvernul, prin Ministerul Finantelor Publice, sa aprobe, pana la data de 31 octombrie 2002, modificari in listele de investitii, anexe la bugetele ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu exceptia pozitiei "Alte cheltuieli de investitii", la care se pot aproba modificari numai la cheltuielile privind proiectarea si executia consolidarilor si interventiilor pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati naturale, cuprinse la aceasta pozitie, cu incadrarea in cheltuielile de capital aprobate la capitolul respectiv, conform clasificatiei functionale.
    (2) Limitele valorice privind competenta de aprobare a documentatiilor tehnico-economice, prevazute in Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, se modifica pentru anul 2002 conform prevederilor cuprinse in anexa nr. 16.
    Art. 43
    (1) Ordonatorii principali de credite au obligatia de a analiza lunar necesitatea mentinerii unor credite bugetare potrivit prevederilor art. 41 alin. (1) din Legea nr. 72/1996 si de a propune Ministerului Finantelor Publice anularea creditelor respective.
    (2) Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului se majoreaza cu creditele bugetare anulate potrivit prevederilor alin. (1).
    Art. 44
    (1) In bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevazute, dupa caz, si sumele reprezentand contributia Guvernului Romaniei la realizarea programelor si proiectelor cu finantare internationala.
    (2) Ordonatorii principali de credite au obligatia ca, in cadrul creditelor bugetare aprobate pe anul 2002, sa asigure integral si cu prioritate fondurile necesare reprezentand componenta locala aferenta derularii programelor si proiectelor cu finantare internationala, inclusiv cele pentru integrarea in Uniunea Europeana si N.A.T.O.
    (3) Se interzice ordonatorilor principali de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul "Transferuri", alineatele "Programe cu finantare rambursabila", "Programe comunitare" si "Programe cu finantare nerambursabila" la celelalte alineate si articole de cheltuieli ale aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare.
    (4) Din sumele prevazute in bugetele ordonatorilor principali de credite la alineatul "Programe cu finantare nerambursabila" pentru cofinantarea actiunilor aferente Programului National de Aderare a Romaniei la Uniunea Europeana se pot efectua cheltuieli curente si de capital pentru derularea corespunzatoare a obiectivelor cuprinse in program.
    (5) Sumele reprezentand contributia Guvernului la realizarea obiectivelor de investitii cu finantare externa de la titlul "Cheltuieli de capital" nu pot fi redistribuite la alte obiective de investitii.
    Art. 45
    Ordonatorii de credite au obligatia ca, in cadrul prevederilor bugetare aprobate, sa asigure cu prioritate plata facturilor reprezentand consumurile de energie electrica si termica si de gaze naturale de la titlul "Cheltuieli materiale si servicii".
    Art. 46
    (1) Sumele destinate platii cotizatiilor si contributiilor la organisme internationale, aprobate potrivit prevederilor legale, inclusiv platii eventualelor comisioane bancare percepute de bancile straine corespondente ale Bancii Nationale a Romaniei pentru efectuarea transferurilor valutare aferente, sunt prevazute in bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Transferuri". Contributia Romaniei la organisme financiar-bancare internationale, stabilita potrivit dispozitiilor legale in vigoare, se asigura din bugetul Ministerului Finantelor Publice.
    (2) In vederea asigurarii platii la scadenta a cotizatiilor si contributiilor la organisme internationale si la organisme financiar-bancare internationale, precum si a rambursarilor de credite externe, platilor de dobanzi si a comisioanelor eferente acestora, ordonatorii principali de credite pot efectua, inainte de angajarea cheltuielilor, virari de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol, in cursul intregului an.
    (3) Se interzice ordonatorilor principali de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul "Rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare, precum si intre alineatele articolului de cheltuieli "Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite".
    Art. 47
    (1) Ordonatorii principali si secundari de credite vor aproba si vor transmite institutiilor publice din subordine bugetele pe structura de cheltuieli prevazuta in anexa nr. 3, in termen de 15 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) In cadrul termenului prevazut la alin. (1) Guvernul va aproba bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2002 ale regiilor autonome, societatilor sau companiilor nationale, societatilor comerciale subventionate de la bugetul de stat si institutelor nationale de cercetare-dezvoltare care functioneaza in baza Ordonantei Guvernului nr. 25/1995, la propunerea ministerelor si a altor organe centrale coordonatoare, precum si bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2002 ale societatilor comerciale cu capital de stat care au aceasta prevedere in actul constitutiv.
    Art. 48
    Ordonatorii principali de credite pot delega dreptul de a aproba folosirea si repartizarea creditelor bugetare inlocuitorilor de drept ai acestora, precum si altor persoane imputernicite special in acest scop.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 49
    (1) In anul 2002 sunt deductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile corespunzatoare tichetelor de masa repartizate de catre unitatile emitente, autorizate potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, si acordate de catre angajatori, in limita valorii nominale prevazute de lege, unui numar maxim de 1.126.000 salariati in trimestrul I, 1.226.000 salariati in trimestrul II, 1.326.000 salariati in trimestrul III si 1.426.000 salariati in trimestrul IV.
    (2) Unitatile emitente pot elibera tichete de masa pentru un numar de salariati mai mare decat cel prevazut in autorizatie numai in cazul in care acestia apartin unor categorii de angajatori care realizeaza activitati nonprofit.
    (3) Institutiile publice finantate integral din bugetul de stat, bugetele locale si din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate sau din venituri extrabugetare si alocatii din bugetul de stat, bugetele locale si bugetul Fondului de asigurari de sanatate nu pot sa-si prevada in bugetele proprii, aprobate conform legii, sume pentru acordarea tichetelor de masa.
    (4) In cazul institutiilor de invatamant superior, al unitatilor din invatamantul preuniversitar, precum si al unitatilor sanitare se pot acorda personalului propriu tichete de masa din veniturile realizate in conditiile legii.
    (5) In anul 2002 cadrele militare, militarii angajati pe baza de contract si salariatii civili, care au dreptul la hrana potrivit normelor prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, in timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, republicata, atunci cand nu beneficiaza de alimente, primesc in locul acestora contravaloarea drepturilor de hrana, indexata corespunzator cresterii salariilor, aprobata pentru sectorul bugetar in anul 2002.
    Art. 50
    (1) Pana la data de 15 decembrie 2002 contravaloarea in lei a garantiilor retinute in cota de 10% din valoarea utilajelor livrate la Combinatul minier de imbogatire a minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina se compenseaza cu obligatiile de plata datorate la bugetul de stat pana la data de 31 decembrie 2001 si neachitate de catre societatile comerciale furnizoare, iar majorarile de intarziere aferente acestor obligatii datorate pana la data compensarii se scutesc la plata. Procedura de compensare se realizeaza de catre organele fiscale teritoriale cu conditia incheierii in prealabil a unei conventii intre fiecare societate comerciala furnizoare si Ministerul Industriei si Resurselor, prin care sa se prevada obligatia expresa a acestor societati de a aduce furnitura livrata, pe cheltuiala proprie, intr-o noua garantie care sa expire o data cu garantia externa. Ministerul Industriei si Resurselor va confirma suma garantiilor retinute, actualizate la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, in vigoare la data compensarii.
    (2) Daca societatile comerciale care au beneficiat de compensarea obligatiilor bugetare conform alin. (1) nu isi indeplinesc obligatiile asumate in conventie, acestea vor restitui contravaloarea garantiilor compensate, actualizate la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, in vigoare la data restituirii garantiei. Recuperarea acestor sume, ce constituie venituri la bugetul de stat, se face de catre organele fiscale teritoriale competente ale Ministerului Finantelor Publice, in baza conventiei care constituie titlu executoriu.
    (3) In procedura de compensare prevazuta la alin. (1) nu sunt cuprinse societatile comerciale debitoare aflate in procedura de dizolvare-lichidare sau reorganizare judiciara si faliment, dupa caz, conform prevederilor legale in vigoare.
    (4) Ministerul Finantelor Publice, impreuna cu Ministerul Industriei si Resurselor sunt autorizate sa elaboreze precizari metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentului articol, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 51
    (1) Cheltuielile privind despagubirile, inclusiv cele provenite din aplicarea impozitelor, taxelor si a celorlalte venituri ale bugetului de stat, alte daune stabilite ca fiind datorate de Ministerul Finantelor Publice, in nume propriu sau in reprezentarea interesului statului, pe baza hotararilor definitive ale instantelor judecatoresti, precum si obligatiile banesti ale statului roman, nascute din aplicarea Conventiei europene a drepturilor omului si constatate prin acorduri de solutionare amiabila, prin decizii ale Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei si hotarari ale Curtii Europene a Drepturilor Omului, se acopera de catre Ministerul Finantelor Publice, pe baza de documente legale, din sumele prevazute cu aceasta destinatie in bugetul de stat pe anul 2002.
    (2) Din sumele prevazute in bugetul Ministerului Finantelor Publice pentru despagubiri civile, precum si pentru cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale, se asigura si fondurile necesare in vederea aplicarii Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, cu modificarile ulterioare.
    Art. 52
    (1) Pentru proiectele de investitii finantate din credite externe contractate de statul roman de la organismele financiare internationale - Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, Banca Europeana de Investitii, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei si altele - echivalentul in valuta imprumutului al partii in lei, reprezentand contributia partii romane la finantarea acestor proiecte, este cel valabil la data incheierii acordurilor de imprumut dintre Romania si organismele financiare respective si poate fi modificat pe parcursul executarii lucrarilor cu diferentele rezultate din actualizarea valorii totale a proiectelor, in functie de evolutia indicelui preturilor de consum total, comunicat de Institutul National de Statistica, pe propria raspundere a ordonatorilor principali de credite si a unitatilor beneficiare de imprumut extern.
    (2) In cazul schimbarii statutului juridic al beneficiarilor finali de credite externe contractate de statul roman de la organismele financiare internationale, mentionate la alin. (1), transferurile de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru investitii finantate partial din credite externe si, dupa caz, alocatiile din bugetele locale, reprezentand partial contributia partii romane la finantarea acestor proiecte vor fi asigurate in continuare, in masura in care Ministerul Finantelor Publice a avizat schimbarea statutului juridic.
    (3) Cheltuielile suplimentare rezultate in conditiile alin. (1), precum si eventualele depasiri provenite din modificarea unor dispozitii legale in domeniul impozitelor si taxelor aferente proiectelor pe parcursul derularii acestora se finanteaza din bugetul de stat, bugetele locale sau din surse proprii ale beneficiarilor finali ai imprumuturilor externe, dupa caz, pana la finalizarea proiectelor respective.
    Art. 53
    (1) Institutiile si autoritatile publice centrale si locale care au in administrare hoteluri, case de odihna si de oaspeti, baze de odihna, tratament si alte asemenea unitati vor asigura finantarea cheltuielilor curente si de capital pentru aceste unitati exclusiv din venituri extrabugetare.
    (2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanta nici o activitate legata de administrarea unitatilor prevazute la alin. (1), din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale.
    Art. 54
    Guvernul poate prezenta Parlamentului, pana la data de 30 noiembrie 2002, propuneri de rectificare a bugetului de stat si a bugetelor fondurilor speciale pe anul 2002, ca urmare a schimbarilor intervenite in evolutia indicatorilor macroeconomici, a unor masuri fiscale, a adaptarii legislatiei la conditiile economiei de piata sau a altor cauze justificate.
    Art. 55
    Anexele nr. 1 - 16 fac parte integranta din prezenta lege.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 15 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                       PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                                VALER DORNEANU

                          p. PRESEDINTELE SENATUI,
                              ALEXANDRU ATHANASIU

    ANEXA 1

                         BUGETUL DE STAT PE ANUL 2002
                                  - Sinteza -

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   - Capitol
    II  - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV  - Alineat
                                                                    - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2002
________________________________________________________________________________
         A                               B                              C
________________________________________________________________________________
0001               VENITURI                                      178.422.025.400
0002                I. VENITURI CURENTE                          177.622.325.400
0003                 A. VENITURI FISCALE                         168.008.125.400
0004                  A1. IMPOZITE DIRECTE                        45.685.022.400
0101                   IMPOZITUL PE PROFIT                        32.905.000.000
0201                   IMPOZITUL PE SALARII                          500.000.000
      01            Impozitul pe salarii - total                     500.000.000
0601                   IMPOZITUL PE VENIT                         43.863.000.000
      01            Impozit pe venituri din activitati
                    independente                                     850.000.000
      02            Impozit pe venituri din salarii               38.559.000.000
      03            Impozit pe venituri din cedarea
                    folosintei bunurilor                             625.000.000
      04            Impozit pe venituri din dividende              2.120.000.000
      05            Impozit pe venituri din dobanzi                  260.000.000
      06            Impozit pe alte venituri                         100.000.000
      07            Impozit pe venit din pensii                       30.000.000
      08            Impozitul pe veniturile obtinute din
                    jocurile de noroc, din premii si din prime
                    in bani si/sau natura                             90.000.000
      09            Impozitul pe veniturile obtinute din
                    transferul dreptului de proprietate asupra
                    valorilor mobiliare si vanzarea partilor
                    sociale                                           40.000.000
      10            Regularizari                                     850.000.000
      11            Impozitul pe veniturile din valorificarea
                    sub orice forma a drepturilor de
                    proprietate intelectuala                          50.000.000
      12            Impozitul pe veniturile realizate de
                    persoanele fizice nerezidente                    271.000.000
      13            Impozit pe veniturile din activitati
                    agricole                                          18.000.000
0701                   COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE
                       VENIT (se scad)                           -38.843.277.600
      01            Cote defalcate din impozitul pe venit (se
                    scad)                                        -27.414.375.000
      02            Sume defalcate din impozitul pe venit
                    pentru echilibrarea bugetelor locale
                    (se scad)                                     -9.277.902.600
      03            Sume defalcate din impozitul pe venit
                    pentru subventionarea energiei termice
                    livrate populatiei (se scad)                  -2.151.000.000
0801                   ALTE IMPOZITE DIRECTE                       2.265.300.000
      01            Impozitul pe veniturile realizate de
                    persoanele juridice nerezidente                1.733.300.000
      02            Impozitul pe profit obtinut din activitati
                    comerciale ilicite sau din nerespectarea
                    Legii privind protectia consumatorilor            25.000.000
      03            Impozitul pe dividende de la societatile
                    comerciale                                       300.000.000
      08            Cote din taxe de scolarizare                     200.000.000
      30            Alte incasari din impozite directe                 7.000.000
0901                   CONTRIBUTII                                 4.995.000.000
      04            Contributia pentru pensia suplimentara           559.000.000
      09            Contributia agentilor economici pentru
                    persoanele cu handicap                         4.436.000.000
1300                  A2. IMPOZITE INDIRECTE                     122.323.103.000
1301                   TAXA PE VALOAREA ADAUGATA                  62.163.303.000
      01            T.V.A. incasata                               93.382.000.000
      03            Sume defalcate din T.V.A. pentru bugetele
                    locale (se scad)                             -31.218.697.000
1401                   ACCIZE                                     38.252.000.000
1601                   TAXE VAMALE                                 9.506.000.000
      01            Taxe vamale de la persoane juridice            9.306.000.000
      02            Taxe vamale si alte venituri incasate de
                    la persoane fizice prin unitatile vamale         200.000.000
1701                   ALTE IMPOZITE INDIRECTE                    12.401.800.000
      01            Taxe pentru jocurile de noroc                    600.000.000
      03            Taxe si tarife pentru eliberarea de
                    licente si autorizatii de functionare            330.000.000
      04            Taxa pentru activitatea de prospectiune,
                    explorare si exploatare a resurselor
                    minerale                                       1.697.800.000
      10            Taxe judiciare de timbru                         950.000.000
      12            Taxe de timbru pentru activitatea
                    notariala                                        950.000.000
      13            Taxe extrajudiciare de timbru                      6.000.000
      15            Amenzi judiciare                                  20.000.000
      16            Venituri din recuperarea cheltuielilor
                    judiciare avansate de stat                        40.000.000
      18            Taxa asupra unor activitati daunatoare
                    sanatatii si din publicitatea lor                650.000.000
      21            Taxa de timbru social asupra jocurilor
                    de noroc                                         325.000.000
      22            Taxa de timbru social asupra valorii
                    automobilelor noi din import                      15.000.000
      23            Contributia agentilor economici din turism       170.000.000
      24            Impozitul pe titeiul din productia interna
                    si gazele naturale                             3.460.000.000
      25            Taxe de autorizare pentru comercializarea
                    alcoolului, bauturilor alcoolice,
                    produselor din tutun si a cafelei                248.000.000
      26            Venituri cu destinatie speciala din
                    comisionul pentru servicii vamale                600.000.000
      27            Venituri cu destinatie speciala din cotele
                    aplicate asupra veniturilor realizate in
                    domeniul aviatiei civile                         210.000.000
      28            Impozit pe veniturile
                    microintreprinderilor                          2.080.000.000
      30            Alte incasari din impozite indirecte              50.000.000
1900                 B. VENITURI NEFISCALE                         9.614.200.000
2001                   VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR
                       AUTONOME                                    2.000.000.000
2101                   VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE       1.996.200.000
      01            Taxe de metrologie                                   200.000
      03            Taxe pentru prestatiile efectuate si
                    pentru eliberarea autorizatiilor de
                    transport in trafic international                 18.000.000
      04            Taxe consulare                                   650.000.000
      05            Taxe pentru analize efectuate de
                    laboratoare, altele decat cele sanitare,
                    de pe langa institutii                            15.000.000
      12            Varsaminte din disponibilitatile
                    institutiilor publice si activitatilor
                    autofinantate                                      4.000.000
      13            Varsaminte din veniturile institutiilor
                    publice si activitatilor autofinantate            29.000.000
      30            Alte venituri de la institutiile publice       1.280.000.000
2201                   DIVERSE VENITURI                            5.618.000.000
      01            Venituri din aplicarea prescriptiei
                    extinctive                                        90.000.000
      03            Venituri din amenzi si alte sanctiuni
                    aplicate potrivit dispozitiilor legale         1.100.000.000
      04            Incasari din cota retinuta conform
                    Codului penal                                      3.000.000
      05            Restituiri de fonduri din finantarea
                    bugetara a anilor precedenti                     545.000.000
      06            Impozit pe venitul din concesionarea
                    bunurilor societatilor comerciale sau
                    companiilor nationale la care statul este
                    actionar majoritar                                 5.000.000
      07            Venituri din concesiuni                        3.200.000.000
      08            Penalitati pentru nedepunerea sau
                    depunerea cu intarziere a declaratiei de
                    impozite si taxe                                   5.000.000
      09            Incasarea dobanzilor aferente ratelor
                    lunare din vanzarea locuintelor construite
                    din fondurile statului                            11.000.000
      11            Varsaminte de la persoane juridice, pentru
                    persoane cu handicap neincadrate                  60.000.000
      12            Incasari din valorificarea bunurilor
                    confiscate, abandonate, si alte sume
                    constatate o data cu confiscarea potrivit
                    legii                                            250.000.000
      19            Venituri din dividende                            55.000.000
      20            Sumele provenite din recuperarea debitelor
                    provenite din drepturile de pensii si
                    asigurari sociale militare                         5.000.000
      30            Incasari din alte surse                          289.000.000
3000                II. VENITURI DIN CAPITAL                         170.000.000
3001                     VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR
                         BUNURI ALE STATULUI                         170.000.000
      01            Venituri din valorificarea unor bunuri ale
                    institutiilor publice                            150.000.000
      02            Venituri din valorificarea stocurilor de
                    la rezervele materiale nationale si de
                    mobilizare                                        15.000.000
      08            Venituri obtinute in procesul de stingere
                    a creantelor bugetare                              5.000.000
4000                VII. DONATII SI SPONSORIZARI                       2.000.000
4001                     DONATII SI SPONSORIZARI                       2.000.000
      01            Donatii                                            2.000.000
4200                VIII. INCASARI DIN RAMBURSAREA
                    IMPRUMUTURILOR ACORDATE                          627.700.000
4201                     INCASARI DIN RAMBURSAREA
                         IMPRUMUTURILOR ACORDATE                     627.700.000
      01            Incasari din rambursarea imprumuturilor
                    acordate pentru finalizarea unor obiective
                    aprobate prin conventii bilaterale si
                    acorduri interguvernamentale                         900.000
      05            Incasari din rambursarea imprumuturilor
                    acordate persoanelor care beneficiaza de
                    statutul de refugiat                                 100.000
      09            Incasari din rambursarea imprumuturilor
                    acordate pentru acoperirea arieratelor
                    catre CONEL si ROMGAZ                            331.000.000
      10            Incasari din rambursarea imprumuturilor
                    din fondul de redresare financiara               277.700.000
      11            Incasari din rambursarea imprumuturilor
                    acordate pentru proiecte de investitii
                    in turism                                          5.000.000
      15            Incasari din rambursarea microcreditelor
                    acordate persoanelor fizice care
                    desfasoara activitati pe cont propriu,
                    aducatoare de venituri, in vederea
                    intretinerii materiale                             3.000.000
      17            Incasari din rambursarea microcreditelor
                    acordate de agentiile guvernamentale si
                    administrate prin agentii de credit                5.000.000
      18            Incasari de la beneficiarii creditului
                    extern pentru importul de combustibili             5.000.000
5001                CHELTUIELI                                   237.832.147.648
          01         CHELTUIELI CURENTE                          198.391.203.712
          02          CHELTUIELI DE PERSONAL                      35.472.837.275
          20          CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII            24.476.001.415
          34          SUBVENTII                                   10.828.604.439
          35   01   Alocatii de la buget pentru institutii
                    publice                                        5.735.568.199
          35   02   Subventii pe produse si activitati             3.188.516.240
          35   03   Subventii pentru acoperirea diferentelor
                    de pret si tarif                               1.904.520.000
          36         PRIME                                           701.000.000
          38         TRANSFERURI                                  64.120.950.474
          39          Transferuri consolidabile                    4.845.921.519
          39   03      Transferuri din bugetul de stat catre
                       bugetele locale pentru investitii
                       finantate partial din imprumuturi
                       externe                                     1.900.000.000
          39   10      Transferuri din bugetul de stat catre
                       bugetul Fondului de asigurari sociale
                       de sanatate, reprezentand contributia
                       datorata de persoanele care satisfac
                       serviciul militar in termen                   234.963.767
          39   11      Transferuri din bugetul de stat catre
                       bugetul Fondului de asigurari sociale
                       de sanatate, reprezentand contributia
                       datorata de persoanele care executa o
                       pedeapsa privativa de libertate sau
                       arest preventiv                               154.066.752
          39   14      Program privind pietruirea drumurilor
                       comunale si alimentarea cu apa a
                       satelor                                       400.000.000
          39   16      Contributia persoanelor asigurate
                       pentru finantarea ocrotirii sanatatii       1.705.536.000
          39   19      Transferuri de la bugetul de stat catre
                       bugetele locale pentru constructii de
                       locuinte                                      385.000.000
          39   20      Transferuri de la bugetul de stat catre
                       bugetele locale pentru finantarea
                       elaborarii si/sau actualizarii
                       planurilor urbanistice generale si a
                       regulamentelor locale de urbanism              37.000.000
          39   24      Transferuri catre bugetele locale
                       pentru aeroporturi de interes local            29.355.000
          40          Transferuri neconsolidabile                 59.275.028.955
          40   01      Locuinte                                      525.000.000
          40   02      Burse                                       1.159.557.087
          40   03      Alocatii si alte ajutoare pentru copii      9.681.310.511
          40   04      Pensii si ajutoare I.O.V.R., militari
                       si alte persoane                           11.686.430.776
          40   08      Ajutoare sociale                               40.000.000
          40   09      Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii       302.975.895
          40   11      Contributii si cotizatii la organisme
                       internationale                                776.763.832
          40   15      Plati compensatorii                           644.180.056
          40   16      Fondul de cercetare-dezvoltare                586.846.481
          40   17      Fondul pentru stimularea inovarii             321.633.400
          40   19      Alocatia suplimentara pentru familiile
                       cu copii                                      887.800.000
          40   21      Plati efectuate in cadrul programelor
                       de dezvoltare                                 830.954.961
          40   22      Cheltuieli pentru sustinerea
                       programelor tehnice de conservare sau
                       de inchidere a minelor                        500.000.000
          40   23      Protectie sociala ce se acorda pentru
                       unele activitati din sectorul minier          714.338.000
          40   24      Cheltuieli pentru sustinerea
                       transportului feroviar public de
                       calatori                                    4.060.000.000
          40   26      Transferuri aferente Fondului National
                       de Preaderare                               3.343.200.000
          40   27      Transferuri aferente Fondului Roman de
                       Dezvoltare Sociala                             45.300.000
          40   28      Executarea silita a creantelor bugetare        15.000.000
          40   29      Despagubiri civile, precum si
                       cheltuieli judiciare si extrajudiciare
                       derivate din actiuni in reprezentarea
                       intereselor statului, potrivit
                       dispozitiilor legale                          849.974.540
          40   30      Onorariile pentru expertizele contabile
                       dispuse in cadrul procesului penal             15.220.000
          40   31      Transferuri pentru finantarea
                       patrimoniului genetic al animalelor            70.000.000
          40   32      Sprijinirea organizatiilor cetatenilor
                       apartinand minoritatilor nationale,
                       altele decat cele care primesc
                       subventii de la bugetul de stat,
                       potrivit legii                                130.898.435
          40   33      Proiecte de comunicare, informare
                       publica si promovarea imaginii si
                       intereselor romanesti peste hotare             30.000.000
          40   34      Sprijinirea activitatii romanilor de
                       pretutindeni si a organizatiilor
                       reprezentative ale acestora                     7.700.000
          40   35      Finantarea partidelor politice                 70.300.000
          40   36      Finantarea actiunilor cu caracter
                       stiintific si social-cultural                   2.500.000
          40   37      Finantarea unor programe si proiecte in
                       cadrul Campaniei europene pentru
                       combaterea rasismului, xenofobiei,
                       antisemitismului si intolerantei                2.666.000
          40   38      Finantarea Ansamblului "Memorialul
                       victimelor comunismului si al
                       rezistentei Sighet"                             2.000.000
          40   39      Comenzi de stat pentru carti si
                       publicatii                                     26.400.000
          40   40      Sprijin financiar pentru producerea si
                       distribuirea filmelor                          14.200.000
          40   41      Asociatii si fundatii                          33.756.000
          40   42      Alocatie de incredintare si plasament
                       familial                                      233.100.000
          40   43      Ajutor anual pentru veteranii de razboi        63.000.000
          40   44      Programe pentru sanatate                    1.082.755.655
          40   45      Programe pentru tineret                        25.500.000
          40   46      Sprijin financiar pentru activitatea
                       Comitetului Olimpic Roman                      45.400.000
          40   47      Cadastru imobiliar                             35.000.000
          40   48      Meteorologie si hidrologie                    144.966.395
          40   49      Prevenirea si combaterea inundatiilor
                       si ingheturilor                                   400.000
          40   50      Cheltuieli pentru valorificarea
                       cenusilor de pirita                            50.000.000
          40   51      Cooperare economica internationala            165.158.934
          40   53      Sprijinirea producatorilor agricoli         5.295.486.193
          40   54      Cabaline din patrimoniul genetic
                       national                                       50.106.496
          40   55      Programe cu finantare rambursabila          3.853.653.716
          40   56      Transferuri pentru drumuri, cai ferate,
                       aviatie si navigatie                        1.050.000.000
          40   57      Transferuri pentru finantarea de baza
                       a invatamantului superior                   4.373.850.000
          40   58      Transferuri pentru constituirea
                       fondului de garantare a creditelor
                       bancare acordate studentilor                    5.000.000
          40   59      Transferuri pentru cercetare-dezvoltare
                       (granturi)                                     89.839.340
          40   60      Transferuri pentru actiuni de sanatate      1.146.255.194
          40   61      Sustinerea cultelor                            44.000.000
          40   62      Stimularea exporturilor                     1.000.000.000
          40   64      Fondul la dispozitia primului-ministru
                       pentru sprijinirea comunitatilor
                       romanesti de pretutindeni                       1.000.000
          40   66      Contributia statului la salarizarea
                       personalului de cult                          525.104.833
          40   68      Programe de protectie sociala si
                       integrare socioprofesionala a
                       persoanelor cu handicap                        27.500.000
          40   70      Sustinerea sistemului de protectie a
                       copilului                                     251.830.910
          40   75      Contributia statului care se aloca
                       Patriarhiei Romane pentru sprijinirea
                       asezamintelor Bisericii Ortodoxe Romane
                       din afara granitelor                           27.984.828
          40   80      Alte transferuri                              278.273.558
          40   81      Fond de garantare a imprumuturilor
                       pentru intreprinderi mici si mijlocii         144.000.000
          40   82      Transferuri pentru actiuni de
                       ecologizare                                   143.250.000
          40   83      Transferuri catre Consiliul National de
                       Formare Profesionala a Adultilor                3.059.000
          40   84      Finantarea Ansamblului "Memorialul
                       revolutiei - Decembrie 1989" din
                       municipiul Timisoara                            2.500.000
          40   85      Transferuri pentru transportul de
                       calatori cu metroul                           595.000.000
          40   86      Programul de realizare a sistemului
                       national antigrindina                           3.800.000
          40   87      Sume destinate finantarii programelor
                       sportive realizate de structurile
                       sportive de drept privat                      182.099.860
          40   88      Transferuri catre Consiliul National
                       al Persoanelor Varstnice                        2.482.000
          40   89      Transferuri pentru sprijinirea
                       proprietarilor de paduri                       42.000.000
          40   91      Renta viagera                                  29.540.000
          40   93      Programe comunitare                           641.958.989
          40   94      Programe cu finantare nerambursabila          243.267.080
          49         DOBANZI                                      61.473.825.000
          50   01      Dobanzi aferente datoriei publice
                       interne                                    28.705.625.000
          50   02      Dobanzi aferente datoriei publice
                       externe                                     7.345.000.000
          50   03      Cheltuieli ocazionate de emisiunea si
                       plasarea titlurilor de stat si de
                       riscurile garantiilor date de stat in
                       conditiile legii                           10.753.800.000
          50   04      Diferente de curs aferente datoriei
                       publice externe                            12.259.400.000
          50   05      Diferente de curs aferente datoriei
                       publice interne                             2.410.000.000
          60         REZERVE                                       1.317.985.109
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                         14.600.132.166
          79        IMPRUMUTURI ACORDATE                             102.715.360
          80   02      Imprumuturi acordate pentru finalizarea
                       unor obiective aprobate prin conventii
                       bilaterale si acorduri
                       interguvernamentale                            50.000.000
          80   05      Imprumuturi acordate persoanelor care
                       beneficiaza de statutul de refugiat si
                       sunt lipsite de mijloace de existenta           2.233.440
          80   13      Microcredite acordate persoanelor
                       fizice care desfasoara activitati pe
                       cont propriu, aducatoare de venituri,
                       in vederea intretinerii materiale              50.481.920
          84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                    COMISIOANE LA CREDITE                         24.738.096.410
          85         Rambursari de credite externe si plati
                     de dobanzi si comisioane la credite
                     externe contractate de ordonatorii de
                     credite                                      24.738.096.410
          85   01      Rambursari de credite externe              17.870.194.110
          85   02      Plati de dobanzi si comisioane              6.867.902.300
5100                 Partea I - SERVICII PUBLICE GENERALE         14.244.553.666
5101                AUTORITATI PUBLICE                            14.244.553.666
          01         CHELTUIELI CURENTE                           12.534.056.222
          02          CHELTUIELI DE PERSONAL                       8.994.880.901
          10          Cheltuieli cu salariile                      6.245.702.636
          11          Contributii pentru asigurari sociale
                      de stat                                      1.364.618.235
          12          Contributii pentru asigurarile pentru
                      somaj                                          292.465.063
          13          Deplasari, detasari, transferari               678.804.104
          13   01     - deplasari, detasari, transferari in
                      tara                                           446.909.250
          13   02     - deplasari, detasari, transferari in
                      strainatate                                    231.894.854
          14          Contributii pentru constituirea Fondului
                      de asigurari sociale de sanatate               413.290.863
          20          CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             2.734.873.368
          21          Drepturi cu caracter social                     15.328.802
          22          Hrana                                           35.419.233
          23          Medicamente si materiale sanitare                5.500.000
          24          Cheltuieli pentru intretinere si
                      gospodarie                                   1.299.162.457
          25          Materiale si prestari de servicii cu
                      caracter functional                            401.946.627
          26          Obiecte de inventar de mica valoare sau
                      scurta durata si echipament                     80.315.632
          27          Reparatii curente                              149.159.729
          28          Reparatii capitale                             358.942.896
          29          Carti si publicatii                             39.500.581
          30          Alte cheltuieli                                339.197.411
          32          Fondul Presedintelui                             5.400.000
          33          Fondul primului-ministru                         5.000.000
          34          SUBVENTII                                       34.170.000
          35   01      Alocatii de la buget pentru institutii
                       publice                                        34.170.000
          38          TRANSFERURI                                    770.131.953
          40           Transferuri neconsolidabile                   770.131.953
          40   11       Contributii si cotizatii la organisme
                        internationale                               606.719.864
          40   41       Asociatii si fundatii                            456.000
          40   55       Programe cu finantare rambursabila            51.862.430
          40   93       Programe comunitare                            5.768.119
          40   94       Programe cu finantare nerambursabila         105.325.540
          70         CHELTUIELI DE CAPITAL                           944.047.304
          72           Investitii ale institutiilor publice          944.047.304
          84         RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI
                     SI COMISIOANE LA CREDITE                        766.450.140
          85          Rambursari de credite externe si plati
                      de dobanzi si comisioane la credite
                      externe contractate de ordonatorii de
                      credite                                        766.450.140
          85   01      Rambursari de credite externe                 627.918.280
          85   02      Plati de dobanzi si comisioane                138.531.860
      01            Administratia Prezidentiala                      106.493.000
      02            Autoritati legislative                         1.674.518.000
      03            Autoritati judecatoresti                       4.689.093.246
      04            Alte organe ale autoritatilor publice            690.697.450
      05            Autoritati executive                           7.083.751.970
5400                Partea a II-a - APARARE, ORDINE PUBLICA SI
                    SIGURANTA NATIONALA                           48.148.498.421
          01         CHELTUIELI CURENTE                           37.574.221.214
          02          CHELTUIELI DE PERSONAL                      20.278.612.027
          20          CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII            13.202.211.704
          34          SUBVENTII                                    2.442.068.898
          35   01      Alocatii de la buget pentru institutii
                       publice                                     2.442.068.898
          38          TRANSFERURI                                  1.651.328.585
          39           Transferuri consolidabile                     384.572.784
          39   10       Transferuri din bugetul de stat catre
                        bugetul Fondului de asigurari sociale
                        de sanatate, reprezentand contributia
                        datorata de persoanele care satisfac
                        serviciul militar in termen                  230.506.032
          39   11       Transferuri din bugetul de stat catre
                        bugetul Fondului de asigurari sociale
                        de sanatate, reprezentand contributia
                        datorata de persoanele care executa o
                        pedeapsa privativa de libertate sau
                        arest preventiv                              154.066.752
          40           Transferuri neconsolidabile                 1.266.755.801
          40   09       Alte ajutoare, alocatii si
                        indemnizatii                                   4.050.000
          40   11       Contributii si cotizatii la organisme
                        internationale                                11.134.594
          40   15       Plati compensatorii                          644.180.056
          40   60       Transferuri pentru actiuni de
                        sanatate                                     516.453.431
          40   94       Programe cu finantare nerambursabila          90.543.180
          70         CHELTUIELI DE CAPITAL                         1.446.788.187
          84         RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI
                     SI COMISIOANE LA CREDITE                      9.127.489.020
          85          Rambursari de credite externe si plati
                      de dobanzi si comisioane la credite
                      externe contractate de ordonatorii de
                      credite                                      9.127.489.020
          85   01      Rambursari de credite externe               7.690.956.440
          85   02      Plati de dobanzi si comisioane              1.436.532.580
5401               APARARE NATIONALA                              23.231.105.604
          01        CHELTUIELI CURENTE                            15.562.810.100
          02         CHELTUIELI DE PERSONAL                        8.420.059.327
          10         Cheltuieli cu salariile                       7.034.173.706
          11         Contributii pentru asigurari sociale
                     de stat                                         571.891.882
          12         Contributii pentru asigurarile pentru
                     somaj                                           122.565.770
          13         Deplasari, detasari, transferari                282.000.000
          13   01    - deplasari, detasari, transferari in
                     tara                                            107.000.000
          13   02    - deplasari, detasari, transferari in
                     strainatate                                     175.000.000
          14         Contributii pentru constituirea Fondului
                     de asigurari sociale de sanatate                409.427.969
          20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              6.216.826.803
          21         Drepturi cu caracter social                     708.394.524
          22         Hrana                                         2.745.173.151
          23         Medicamente si materiale sanitare                17.076.500
          24         Cheltuieli pentru intretinere si
                     gospodarie                                      750.199.715
          25         Materiale si prestari de servicii cu
                     caracter functional                           1.325.007.028
          26         Obiecte de inventar de mica valoare sau
                     scurta durata si echipament                     346.703.577
          27         Reparatii curente                                90.254.637
          28         Reparatii capitale                               49.949.975
          29         Carti si publicatii                               2.870.945
          30         Alte cheltuieli                                 181.196.751
          38          TRANSFERURI                                    925.923.970
          39          Transferuri consolidabile                      101.033.110
          39   10      Transferuri din bugetul de stat catre
                       bugetul Fondului de asigurari sociale
                       de sanatate, reprezentand contributia
                       datorata de persoanele care satisfac
                       serviciul militar in termen                   101.033.110
          40          Transferuri neconsolidabile                    824.890.860
          40   11      Contributii si cotizatii la organisme
                       internationale                                  5.688.160
          40   15      Plati compensatorii                           644.180.056
          40   60      Transferuri pentru actiuni de sanatate        175.022.644
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                            502.674.504
          72          Investitii ale institutiilor publice           502.674.504
          84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI
                    SI COMISIOANE LA CREDITE                       7.165.621.000
          85         Rambursari de credite externe si plati
                     de dobanzi si comisioane la credite
                     externe contractate de ordonatorii de
                     credite                                       7.165.621.000
          85   01     Rambursari de credite externe                6.136.551.000
          85   02     Plati de dobanzi si comisioane               1.029.070.000
      01            Administratie centrala                           239.989.510
      02            Aparare nationala si operatiuni de
                    mentinere a pacii                             14.936.150.963
      03            Actiuni de integrare euroatlantica si
                    pentru constituirea fortei de reactie
                    rapida                                         7.177.392.896
      04            Parteneriat pentru pace                          165.741.958
      05            Plati compensatorii                              711.830.277
5501               ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA          24.917.392.817
          01        CHELTUIELI CURENTE                            22.011.411.114
          02         CHELTUIELI DE PERSONAL                       11.858.552.700
          10         Cheltuieli cu salariile                       9.082.274.748
          11         Contributii pentru asigurari sociale
                     de stat                                         282.968.700
          12         Contributii pentru asigurarile pentru
                     somaj                                            66.741.276
          13         Deplasari, detasari, transferari                160.678.570
          13   01    - deplasari, detasari, transferari
                       in tara                                       118.717.310
          13   02    - deplasari, detasari, transferari
                       in strainatate                                 41.961.260
          14         Contributii pentru constituirea Fondului
                     de asigurari sociale de sanatate                568.054.485
          20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              6.985.384.901
          21         Drepturi cu caracter social                     385.739.026
          22         Hrana                                         3.060.112.183
          23         Medicamente si materiale sanitare                38.546.839
          24         Cheltuieli pentru intretinere si
                     gospodarie                                      528.473.864
          25         Materiale si prestari de servicii cu
                     caracter functional                             407.088.682
          26         Obiecte de inventar de mica valoare sau
                     scurta durata si echipament                     968.749.918
          27         Reparatii curente                                61.567.004
          28         Reparatii capitale                               55.741.747
          29         Carti si publicatii                               3.077.209
          30         Alte cheltuieli                                 187.995.134
          34         SUBVENTII                                     2.442.068.898
          35   01     Alocatii de la buget pentru institutii
                      publice                                      2.442.068.898
          38         TRANSFERURI                                     725.404.615
          39          Transferuri consolidabile                      283.539.674
          39   10      Transferuri din bugetul de stat catre
                       bugetul Fondului de asigurari sociale
                       de sanatate, reprezentand contributia
                       datorata de persoanele care satisfac
                       serviciul militar in termen                   129.472.922
          39   11      Transferuri din bugetul de stat catre
                       bugetul Fondului de asigurari sociale
                       de sanatate, reprezentand contributia
                       datorata de persoanele care executa o
                       pedeapsa privativa de libertate sau
                       arest preventiv                               154.066.752
          40          Transferuri neconsolidabile                    441.864.941
          40   09      Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii         4.050.000
          40   11      Contributii si cotizatii la organisme
                       internationale                                  5.446.434
          40   29      Despagubiri civile, precum si
                       cheltuieli judiciare si extrajudiciare
                       derivate din actiuni in reprezentarea
                       intereselor statului, potrivit
                       dispozitiilor legale                              174.540
          40   30      Onorariile pentru expertizele contabile
                       dispuse in cadrul procesului penal                220.000
          40   60      Transferuri pentru actiuni de sanatate        341.430.787
          40   94      Programe cu finantare nerambursabila           90.543.180
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                            944.113.683
          71          Stocuri pentru rezerve materiale
                      nationale si de mobilizare                       1.700.000
          72          Investitii ale institutiilor publice           942.413.683
          84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                    COMISIOANE LA CREDITE                          1.961.868.020
          85         Rambursari de credite externe si plati
                     de dobanzi si comisioane la credite
                     externe contractate de ordonatorii de
                     credite                                       1.961.868.020
          85   01     Rambursari de credite externe                1.554.405.440
          85   02     Plati de dobanzi si comisioane                 407.462.580
      01           Administratie centrala                          1.235.943.015
      02           Politie                                         7.075.347.379
      03           Protectie si paza contra incendiilor            1.058.687.164
      04           Paza si supravegherea frontierei                2.428.825.648
      05           Jandarmerie                                     3.309.112.496
      06           Siguranta nationala                             5.959.991.071
      07           Penitenciare                                    2.641.201.135
      50           Alte institutii si actiuni privind ordinea
                   publica si siguranta nationala                  1.208.284.909
5700               Partea a III-a - CHELTUIELI
                   SOCIAL-CULTURALE                               53.652.480.790
          01        CHELTUIELI CURENTE                            45.360.381.888
          02         CHELTUIELI DE PERSONAL                        3.801.018.128
          20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              5.646.535.622
          34         SUBVENTII                                     2.071.242.652
          35   01     Alocatii de la buget pentru institutii
                      publice                                      2.071.242.652
          38         TRANSFERURI                                  33.841.585.486
          39          Transferuri consolidabile                    1.708.327.394
          39   10      Transferuri din bugetul de stat catre
                       bugetul Fondului de asigurari sociale
                       de sanatate, reprezentand contributia
                       datorata de persoanele care satisfac
                       serviciul militar in termen                     2.791.394
          39   16      Contributia persoanelor asigurate
                       pentru finantarea ocrotirii sanatatii       1.705.536.000
          40          Transferuri neconsolidabile                 32.133.258.092
          40   02      Burse                                       1.131.237.087
          40   03      Alocatii si alte ajutoare pentru copii      9.681.310.511
          40   04      Pensii si ajutoare I.O.V.R., militari
                       si alte persoane                           11.686.430.776
          40   08      Ajutoare sociale                               40.000.000
          40   09      Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii       298.925.895
          40   11      Contributii si cotizatii la organisme
                       internationale                                 47.568.938
          40   19      Alocatia suplimentara pentru familiile
                       cu copii                                      887.800.000
          40   32      Sprijinirea organizatiilor cetatenilor
                       apartinand minoritatilor nationale,
                       altele decat cele care primesc subventii
                       de la bugetul de stat, potrivit legii         130.898.435
          40   33      Proiecte de comunicare, informare
                       publica si promovarea imaginii si
                       intereselor romanesti peste hotare             30.000.000
          40   34      Sprijinirea activitatii romanilor de
                       pretutindeni si a organizatiilor
                       reprezentative ale acestora                     7.700.000
          40   36      Finantarea actiunilor cu caracter
                       stiintific si social-cultural                   2.500.000
          40   37      Finantarea unor programe si proiecte
                       in cadrul Campaniei europene pentru
                       combaterea rasismului, xenofobiei,
                       antisemitismului si intolerantei                2.666.000
          40   38      Finantarea Ansamblului "Memorialul
                       victimelor comunismului si al
                       rezistentei Sighet"                             2.000.000
          40   39      Comenzi de stat pentru carti si
                       publicatii                                     26.400.000
          40   40      Sprijin financiar pentru producerea si
                       distribuirea filmelor                          14.200.000
          40   41      Asociatii si fundatii                          33.300.000
          40   42      Alocatie de incredintare si plasament
                       familial                                      233.100.000
          40   43      Ajutor anual pentru veteranii de razboi        63.000.000
          40   44      Programe pentru sanatate                    1.082.755.655
          40   45      Programe pentru tineret                        25.500.000
          40   46      Sprijin financiar pentru activitatea
                       Comitetului Olimpic Roman                      45.400.000
          40   55      Programe cu finantare rambursabila            245.041.280
          40   57      Transferuri pentru finantarea de baza
                       a invatamantului superior                   4.373.850.000
          40   58      Transferuri pentru constituirea
                       fondului de garantare a creditelor
                       bancare acordate studentilor                    5.000.000
          40   60      Transferuri pentru actiuni de sanatate        629.801.763
          40   61      Sustinerea cultelor                            44.000.000
          40   64      Fondul la dispozitia primului-ministru
                       pentru sprijinirea comunitatilor
                       romanesti de pretutindeni                       1.000.000
          40   66      Contributia statului la salarizarea
                       personalului de cult                          525.104.833
          40   68      Programe de protectie sociala si
                       integrare socioprofesionala a
                       persoanelor cu handicap                        27.500.000
          40   70      Sustinerea sistemului de protectie a
                       copilului                                     251.830.910
          40   75      Contributia statului care se aloca
                       Patriarhiei Romane pentru sprijinirea
                       asezamintelor Bisericii Ortodoxe
                       Romane din afara granitelor                    27.984.828
          40   80      Alte transferuri                               57.854.024
          40   83      Transferuri catre Consiliul National de
                       Formare Profesionala a Adultilor                3.059.000
          40   84      Finantarea Ansamblului "Memorialul
                       revolutiei - Decembrie 1989" din
                       municipiul Timisoara                            2.500.000
          40   87      Sume destinate finantarii programelor
                       sportive realizate de structurile
                       sportive de drept privat                      182.099.860
          40   88      Transferuri catre Consiliul National al
                       Persoanelor Varstnice                           2.482.000
          40   91      Renta viagera                                  29.540.000
          40   93      Programe comunitare                           245.590.197
          40   94      Programe cu finantare nerambursabila            6.326.100
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                          3.303.541.442
          84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI
                    SI COMISIOANE LA CREDITE                       4.988.557.460
          85        Rambursari de credite externe si plati de
                    dobanzi si comisioane la credite externe
                    contractate de ordonatorii de credite          4.988 557.460
          85   01    Rambursari de credite externe                 3.601.062.740
          85   02    Plati de dobanzi si comisioane                1.387.494.720
5701               INVATAMANT                                     12.770.709.059
          01        CHELTUIELI CURENTE                            10.318.917.524
          02        CHELTUIELI DE PERSONAL                         2.217.922.404
          10        Cheltuieli cu salariile                        1.671.142.631
          11         Contributii pentru asigurari sociale
                     de stat                                         293.812.037
          12         Contributii pentru asigurarile pentru
                     somaj                                            62.944.514
          13         Deplasari, detasari, transferari                 54.884.741
          13   01    - deplasari, detasari, transferari in
                       tara                                           44.717.913
          13   02    - deplasari, detasari, transferari in
                       strainatate                                    10.166.828
          14         Contributii pentru constituirea Fondului
                     de asigurari sociale de sanatate                112.299.738
          20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              1.411.476.433
          21         Drepturi cu caracter social                     421.484.223
          22         Hrana                                           247.990.970
          23         Medicamente si materiale sanitare                 3.340.488
          24         Cheltuieli pentru intretinere si
                     gospodarie                                      145.578.623
          25         Materiale si prestari de servicii cu
                     caracter functional                              42.354.311
          26         Obiecte de inventar de mica valoare sau
                     scurta durata si echipament                      64.610.027
          27         Reparatii curente                                29.093.988
          28         Reparatii capitale                              167.414.957
          29         Carti si publicatii                              13.355.590
          30         Alte cheltuieli                                  58.134.298
          31         Manuale                                         191.729.800
          34         SUBVENTII                                       710.530.000
          35   01     Alocatii de la buget pentru institutii
                      publice                                        710.530.000
          38         TRANSFERURI                                   5.978.988.687
          39          Transferuri consolidabile                        2.728.858
          39   10      Transferuri din bugetul de stat catre
                       bugetul Fondului de asigurari sociale
                       de sanatate, reprezentand contributia
                       datorata de persoanele care satisfac
                       serviciul militar in termen                     2.728.858
          40          Transferuri neconsolidabile                  5.976.259.829
          40   02      Burse                                       1.131.237.087
          40   55      Programe cu finantare rambursabila            245.041.280
          40   57      Transferuri pentru finantarea de baza
                       a invatamantului superior                   4.373.850.000
          40   58      Transferuri pentru constituirea
                       fondului de garantare a creditelor
                       bancare acordate studentilor                    5.000.000
          40   66      Contributia statului la salarizarea
                       personalului de cult                            8.243.221
          40   80      Alte transferuri                                2.170.944
          40   93      Programe comunitare                           209.203.197
          40   94      Programe cu finantare nerambursabila            1.514.100
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                          1.891.746.905
          72           Investitii ale institutiilor publice        1.891.746.905
          84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI
                    SI COMISIOANE LA CREDITE                         560.044.630
          85         Rambursari de credite externe si plati
                     de dobanzi si comisioane la credite
                     externe contractate de ordonatorii de
                     credite                                         560.044.630
          85   01     Rambursari de credite externe                  203.272.880
          85   02     Plati de dobanzi si comisioane                 356.771.750
      01            Administratie centrala                            44.068.530
      02            Invatamant prescolar                             162.258.641
      03            Invatamant primar si gimnazial                 1.211.661.945
      04            Invatamant liceal                                662.877.241
      09            Invatamant superior                            7.208.107.563
      10            Biblioteci centrale, universitare si
                    pedagogice                                       176.274.135
      14            Internate, camine si cantine pentru
                    elevi si studenti                                455.230.742
      25            Servicii publice descentralizate                 782.216.475
      50            Alte institutii si actiuni de invatamant       2.068.013.787
5801               SANATATE                                        9.807.876.580
          01        CHELTUIELI CURENTE                             4.250.862.560
          02         CHELTUIELI DE PERSONAL                        1.091.104.224
          10         Cheltuieli cu salariile                         803.472.720
          11         Contributii pentru asigurari sociale
                     de stat                                         185.891.543
          12         Contributii pentru asigurarile pentru
                     somaj                                            39.811.978
          13         Deplasari, detasari, transferari                  5.862.265
          13   01    - deplasari, detasari, transferari
                       in tara                                         4.997.265
          13   02    - deplasari, detasari, transferari
                       in strainatate                                    865.000
          14         Contributii pentru constituirea Fondului
                     de asigurari sociale de sanatate                 56.065.718
          20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              1.377.691.240
          21         Drepturi cu caracter social                         650.046
          22         Hrana                                           421.362.952
          23         Medicamente si materiale sanitare               206.973.331
          24         Cheltuieli pentru intretinere si
                     gospodarie                                      144.784.102
          25         Materiale si prestari de servicii cu
                     caracter functional                             403.149.479
          26         Obiecte de inventar de mica valoare sau
                     scurta durata si echipament                      38.213.691
          27         Reparatii curente                                74.374.614
          28         Reparatii capitale                                7.780.792
          29         Carti si publicatii                               1.766.940
          30         Alte cheltuieli                                  78.635.293
          34         SUBVENTII                                        54.250.000
          35   01     Alocatii de la buget pentru institutii
                      publice                                         54.250.000
          38         TRANSFERURI                                   1.727.817.096
          39          Transferuri consolidabile                           22.740
          39   10      Transferuri din bugetul de stat catre
                       bugetul Fondului de asigurari sociale
                       de sanatate, reprezentand contributia
                       datorata de persoanele care satisfac
                       serviciul militar in termen                        22.740
          40          Transferuri neconsolidabile                  1.727.794.356
          40   11      Contributii si cotizatii la organisme
                       internationale                                 15.236.938
          40   44      Programe pentru sanatate                    1.082.755.655
          40   60      Transferuri pentru actiuni de sanatate        629.801.763
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                          1.194.632.390
          72          Investitii ale institutiilor publice         1.194.632.390
          84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                    COMISIOANE LA CREDITE                          4.362.381.630
          85         Rambursari de credite externe si plati de
                     dobanzi si comisioane la credite externe
                     contractate de ordonatorii de credite         4.362.381.630
          85   01     Rambursari de credite externe                3.383.867.060
          85   02     Plati de dobanzi si comisioane                 978.514.570
      01            Administratie centrala                           750.000.000
      03            Spitale                                        1.267.346.910
      05            Crese                                              1.966.524
      07            Centre de transfuzii sanguine                    450.000.000
      09            Centre de sanatate                               131.230.597
      25            Servicii publice descentralizate               3.245.387.994
      50            Alte institutii si actiuni sanitare            3.961.944.555
5901               CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND
                   ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET              3.795.411.629
          01        CHELTUIELI CURENTE                             3.628.650.231
          02         CHELTUIELI DE PERSONAL                          197.629.500
          10         Cheltuieli cu salariile                         128.194.000
          11         Contributii pentru asigurari sociale de
                     stat                                             29.909.000
          12         Contributii pentru asigurarile pentru
                     somaj                                             6.410.000
          13         Deplasari, detasari, transferari                 24.141.500
          13   01    - deplasari, detasari, transferari
                       in tara                                         9.190.701
          13   02    - deplasari, detasari, transferari
                       in strainatate                                 14.950.799
          14         Contributii pentru constituirea fondului
                     de asigurari sociale de sanatate                  8.975.000
          20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              1.013.159.313
          24         Cheltuieli pentru intretinere si
                     gospodarie                                       29.557.669
          25         Materiale si prestari de servicii cu
                     caracter functional                             693.115.117
          26         Obiecte de inventar de mica valoare sau
                     scurta durata si echipament                       2.788.509
          27         Reparatii curente                                 2.256.914
          28         Reparatii capitale                                1.451.819
          29         Carti si publicatii                               8.285.359
          30         Alte cheltuieli                                 275.703.926
          34         SUBVENTII                                     1.288.182.887
          35   01     Alocatii de la buget pentru institutii
                      publice                                      1.288.182.887
          38         TRANSFERURI                                   1.129.678.531
          39          Transferuri consolidabile                           39.796
          39   10     Transferuri din bugetul de stat catre
                      bugetul Fondului de asigurari sociale
                      de sanatate, reprezentand contributia
                      datorata de persoanele care satisfac
                      serviciul militar in termen                         39.796
          40         Transferuri neconsolidabile                   1.129.638.735
          40   11     Contributii si cotizatii la organisme
                      internationale                                  29.364.000
          40   32     Sprijinirea organizatiilor cetatenilor
                      apartinand minoritatilor nationale,
                      altele decat cele care primesc subventii
                      de la bugetul de stat, potrivit legii          130.898.435
          40   33     Proiecte de comunicare, informare
                      publica si promovarea imaginii si
                      intereselor romanesti peste hotare              30.000.000
          40   34     Sprijinirea activitatii romanilor de
                      pretutindeni si a organizatiilor
                      reprezentative ale acestora                      7.700.000
          40   36     Finantarea actiunilor cu caracter
                      stiintific si social-cultural                    2.500.000
          40   37     Finantarea unor programe si proiecte
                      in cadrul Campaniei Europene pentru
                      combaterea rasismului, xenofobiei,
                      antisemitismului si intolerantei                 2.666.000
          40   38     Finantarea Ansamblului "Memorialul
                      victimelor comunismului si al
                      rezistentei Sighet"                              2.000.000
          40   39     Comenzi de stat pentru carti si
                      publicatii                                      26.400.000
          40   40     Sprijin financiar pentru producerea si
                      distribuirea filmelor                           14.200.000
          40   45     Programe pentru tineret                         25.500.000
          40   46     Sprijin financiar pentru activitatea
                      Comitetului Olimpic Roman                       45.400.000
          40   61     Sustinerea cultelor                             44.000.000
          40   64     Fondul la dispozitia primului-ministru
                      pentru sprijinirea comunitatilor
                      romanesti de pretutindeni                        1.000.000
          40   66     Contributia statului la salarizarea
                      personalului de cult                           516.861.612
          40   75     Contributia statului care se aloca
                      Patriarhiei Romane, pentru sprijinirea
                      asezamintelor Bisericii Ortodoxe Romane
                      din afara granitelor                            27.984.828
          40   84     Finantarea Ansamblului "Memorialul
                      revolutiei - Decembrie 1989" din
                      municipiul Timisoara                             2.500.000
          40   87     Sume destinate finantarii programelor
                      sportive realizate de structurile
                      sportive de drept privat                       182.099.860
          40   93     Programe comunitare                             36.387.000
          40   94     Programe cu finantare nerambursabila             2.177.000
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                            156.321.398
          72        Investitii ale institutiilor publice             156.321.398
          84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                    COMISIOANE LA CREDITE                             10.440.000
          85         Rambursari de credite externe si plati de
                     dobanzi si comisioane la credite externe
                     contractate de ordonatorii de credite            10.440.000
          85   02    Plati de dobanzi si comisioane                   10.440.000
      01            Administratie centrala                           144.700.767
      02            Biblioteci publice nationale                      84.782.856
      04            Muzee                                            209.906.257
      05            Teatre si institutii profesioniste de
                    spectacole si concerte                           290.190.908
      15            Culte religioase                                 588.846.440
      20            Activitatea sportiva                             863.548.085
      21            Activitatea de tineret                            70.000.000
      25            Servicii publice descentralizate                  89.413.929
      50            Alte institutii si actiuni privind
                    cultura, religia si activitatea sportiva
                    si de tineret                                  1.454.022.387
6001               ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII,
                   AJUTOARE SI INDEMNIZATII                       27.278.483.522
          01        CHELTUIELI CURENTE                            27.161.951.573
          02         CHELTUIELI DE PERSONAL                          294.362.000
          10         Cheltuieli cu salariile                         212.433.000
          11         Contributii pentru asigurari sociale de
                     stat                                             46.646.000
          12         Contributii pentru asigurarile pentru
                     somaj                                             9.998.000
          13         Deplasari, detasari, transferari                 10.413.000
          13   01    - deplasari, detasari, transferari
                       in tara                                         6.500.000
          13   02    - deplasari, detasari, transferari
                       in strainatate                                  3.913.000
          14         Contributii pentru constituirea Fondului
                     de asigurari sociale de sanatate                 14.872.000
          20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              1.844.208.636
          21         Drepturi cu caracter social                   1.253.842.192
          22         Hrana                                               357.700
          23         Medicamente si materiale sanitare                    77.800
          24         Cheltuieli pentru intretinere si
                     gospodarie                                       60.370.000
          25         Materiale si prestari de servicii cu
                     caracter functional                             416.092.158
          26         Obiecte de inventar de mica valoare sau
                     scurta durata si echipament                       5.280.500
          27         Reparatii curente                                 8.797.500
          28         Reparatii capitale                               17.700.000
          29         Carti si publicatii                               2.225.000
          30         Alte cheltuieli                                  79.465.786
          34         SUBVENTII                                        18.279.765
          35   01     Alocatii de la buget pentru institutii
                      publice                                         18.279.765
          38         TRANSFERURI                                  25.005.101.172
          39          Transferuri consolidabile                    1.705.536.000
          39   16      Contributia persoanelor asigurate
                       pentru finantarea ocrotirii sanatatii       1.705.536.000
          40          Transferuri neconsolidabile                 23.299.565.172
          40   03      Alocatii si alte ajutoare pentru copii      9.681.310.511
          40   04      Pensii si ajutoare I.O.V.R., militari
                       si alte persoane                           11.686.430.776
          40   08      Ajutoare sociale                               40.000.000
          40   09      Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii       298.925.895
          40   11      Contributii si cotizatii la organisme
                       internationale                                  2.968.000
          40   19      Alocatia suplimentara pentru familiile
                       cu copii                                      887.800.000
          40   41      Asociatii si fundatii                          33.300.000
          40   42      Alocatie de incredintare si plasament
                       familial                                      233.100.000
          40   43      Ajutor anual pentru veteranii de razboi        63.000.000
          40   68      Programe de protectie sociala si
                       integrare socioprofesionala a
                       persoanelor cu handicap                        27.500.000
          40   70      Sustinerea sistemului de protectie a
                       copilului                                     251.830.910
          40   80      Alte transferuri                               55.683.080
          40   83      Transferuri catre Consiliul National de
                       Formare Profesionala a Adultilor                3.059.000
          40   88      Transferuri catre Consiliul National
                       al Persoanelor Varstnice                        2.482.000
          40   91      Renta viagera                                  29.540.000
          40   94      Programe cu finantare nerambursabila            2.635.000
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                             60.840.749
          72         Investitii ale institutiilor publice             60.840.749
          84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                    COMISIOANE LA CREDITE                             55.691.200
          85         Rambursari de credite externe si plati de
                     dobanzi si comisioane la creditele
                     externe contractate de ordonatorii de
                     credite                                          55.691.200
          85   01     Rambursari de credite externe                   13.922.800
          85   02     Plati de dobanzi si comisioane                  41.768.400
      01           Administratie centrala                            182.789.800
      08           Centre de primire a minorilor                       2.644.250
      09           Ajutor social                                      40.000.000
      14           Alocatia de incredintare si plasament
                   familial                                          237.800.000
      15           Alocatia de stat pentru copii                   9.893.960.447
      17           Ajutoare pentru sotii de militari in termen         7.348.320
      18           Centre de primire, triere si cazare a
                   persoanelor solicitante a statutului de
                   refugiat                                           10.312.059
      19           Alocatia suplimentara pentru familiile cu
                   copii                                             957.847.000
      20           Pensii, ajutoare, indemnizatii si sporuri
                   I.O.V.R., veterani de razboi si pentru
                   alte categorii de beneficiari                   5.378.392.412
      21           Pensii militari                                 5.278.804.132
      25           Servicii publice descentralizate                  247.864.665
      29           Concediu platit pentru cresterea copiilor
                   pana la 2 ani                                       3.674.160
      37           Ajutoare speciale                               1.255.634.477
      38           Indemnizatii nevazatori salariati                   9.389.520
      43           Sustinerea sistemului de protectie a
                   drepturilor copilului                             251.830.910
      48           Programe de protectie sociala si integrare
                   socioprofesionala a persoanelor cu handicap        27.500.000
      50           Alte actiuni privind asistenta sociala,
                   alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii      3.492.691.370
6300               Partea a IV-a - SERVICII SI DEZVOLTARE
                   PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE                 6.774.663.921
          01        CHELTUIELI CURENTE                             2.066.272.840
          02         CHELTUIELI DE PERSONAL                          231.918.000
          20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                 83.382.920
          38         TRANSFERURI                                   1.750.971.920
          39         Transferuri consolidabile                       822.000.000
          39   14     Program privind pietruirea drumurilor
                      comunale si alimentarea cu apa a satelor       400.000.000
          39   19     Transferuri de la bugetul de stat catre
                      bugetele locale pentru constructii de
                      locuinte                                       385.000.000
          39   20     Transferuri de la bugetul de stat catre
                      bugetele locale pentru finantarea
                      elaborarii si/sau actualizarii
                      planurilor urbanistice generale si a
                      regulamentelor locale de urbanism               37.000.000
          40          Transferuri neconsolidabile                    928.971.920
          40   01      Locuinte                                      525.000.000
          40   11      Contributii si cotizatii la organisme
                       internationale                                 10.546.520
          40   47      Cadastru imobiliar                             35.000.000
          40   55      Programe cu finantare rambursabila            227.100.000
          40   82      Transferuri pentru actiuni de
                       ecologizare                                    54.750.000
          40   93      Programe comunitare                            76.575.400
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                          2.679.839.121
          84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                    COMISIOANE LA CREDITE                          2.028.551.960
          85         Rambursari de credite externe si plati de
                     dobanzi si comisioane la credite externe
                     contractate de ordonatorii de credite         2.028.551.960
          85   01     Rambursari de credite externe                1.427.087.000
          85   02     Plati de dobanzi si comisioane                 601.464.960
6301               SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE      4.637.307.375
          01        CHELTUIELI CURENTE                             1.609.100.000
          38         TRANSFERURI                                   1.609.100.000
          39          Transferuri consolidabile                      822.000.000
          39   14      Program privind pietruirea drumurilor
                       comunale si alimentarea cu apa a
                       satelor                                       400.000.000
          39   19      Transferuri de la bugetul de stat catre
                       bugetele locale pentru constructii de
                       locuinte                                      385.000.000
          39   20      Transferuri de la bugetul de stat catre
                       bugetele locale pentru finantarea
                       elaborarii si/sau actualizarii
                       planurilor urbanistice generale si a
                       regulamentelor locale de urbanism              37.000.000
          40          Transferuri neconsolidabile                    787.100.000
          40   01      Locuinte                                      525.000.000
          40   47      Cadastru imobiliar                             35.000.000
          40   55      Programe cu finantare rambursabila            227.100.000
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                          1.129.833.595
          72         Investitii ale institutiilor publice          1.129.833.595
          84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                    COMISIOANE LA CREDITE                          1.898.373.780
          85         Rambursari de credite externe si plati de
                     dobanzi si comisioane la credite externe
                     contractate de ordonatorii de credite         1.898.373.780
          85   01    Rambursari de credite externe                 1.427.087.000
          85   02    Plati de dobanzi si comisioane                  471.286.780
      08            Locuinte                                       2.039.833.595
      50            Alte actiuni privind dezvoltarea publica
                    si locuinte                                    2.597.473.780
6401               MEDIU SI APE                                    2.137.356.546
          01        CHELTUIELI CURENTE                               457.172.840
          02         CHELTUIELI DE PERSONAL                          231.918.000
          10          Cheltuieli cu salariile                        166.247.000
          11          Contributii pentru asigurari sociale de
                      stat                                            38.786.000
          12          Contributii pentru asigurarile pentru
                      somaj                                            8.313.000
          13          Deplasari, detasari, transferari                 6.935.000
          13   01     - deplasari, detasari, transferari
                        in tara                                        4.435.000
          13   02     - deplasari, detasari, transferari
                        in strainatate                                 2.500.000
          14          Contributii pentru constituirea fondului
                      de asigurari sociale de sanatate                11.637.000
          20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                 83.382.920
          24          Cheltuieli pentru intretinere si
                      gospodarie                                      43.586.764
          25          Materiale si prestari de servicii cu
                      caracter functional                             24.768.843
          26          Obiecte de inventar de mica valoare sau
                      scurta durata si echipament                      1.397.880
          27          Reparatii curente                                2.560.976
          29          Carti si publicatii                              1.632.686
          30          Alte cheltuieli                                  9.435.771
          38         TRANSFERURI                                     141.871.920
          40          Transferuri neconsolidabile                    141.871.920
          40   11      Contributii si cotizatii la organisme
                       internationale                                 10.546.520
          40   82      Transferuri pentru actiuni de
                       ecologizare                                    54.750.000
          40   93      Programe comunitare                            76.575.400
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                          1.550.005.526
          72          Investitii ale institutiilor publice           100.000.000
          73          Investitii ale regiilor autonome,
                      societatilor si companiilor nationale si
                      societatilor comerciale cu capital
                      majoritar de stat                            1.450.005.526
          84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI
                    SI COMISIOANE LA CREDITE                         130.178.180
          85         Rambursari de credite externe si plati de
                     dobanzi si comisioane la credite externe
                     contractate de ordonatorii de credite           130.178.180
          85   02     Plati de dobanzi si comisioane                 130.178.180
      01           Administratie centrala                             80.808.750
      02           Dezvoltare surse de apa, acumulari si
                   amenajari hidrotehnice                          1.395.529.336
      03           Supraveghere si protectie mediu, reducerea
                   si controlul poluarii                             647.227.910
      04           Prospectiuni geologice privind sursele de
                   apa                                                 1.020.750
      05           Controlul activitatilor nucleare                   12.769.800
6600               Partea a V-a - ACTIUNI ECONOMICE               44.688.534.513
          01        CHELTUIELI CURENTE                            31.457.227.300
          02         CHELTUIELI DE PERSONAL                        1.136.476.814
          20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              1.716.480.095
          34         SUBVENTII                                     6.192.416.124
          35   01     Alocatii de la buget pentru institutii
                      publice                                      1.175.593.884
          35   02     Subventii pe produse si activitati           3.112.302.240
          35   03     Subventii pentru acoperirea diferentelor
                      de pret si tarif                             1.904.520.000
          36         PRIME                                           701.000.000
          38         TRANSFERURI                                  21.710.854.267
          39          Transferuri consolidabile                       29.355.000
          39   24      Transferuri catre bugetele locale pentru
                       aeroporturi de interes local                   29.355.000
          40          Transferuri neconsolidabile                 21.681.499.267
          40   02     Burse                                           28.320.000
          40   11     Contributii si cotizatii la organisme
                      internationale                                  42.126.488
          40   21     Plati efectuate in cadrul programelor de
                      dezvoltare                                     830.954.961
          40   22     Cheltuieli pentru sustinerea programelor
                      tehnice de conservare sau de inchidere a
                      minelor                                        500.000.000
          40   23     Protectie sociala ce se acorda pentru
                      unele activitati din sectorul minier           714.338.000
          40   24     Cheltuieli pentru sustinerea
                      transportului feroviar public de
                      calatori                                     4.060.000.000
          40   26     Transferuri aferente Fondului National
                      de Preaderare                                3.343.200.000
          40   48     Meteorologie si hidrologie                     144.966.395
          40   49     Prevenirea si combaterea inundatiilor
                      si ingheturilor                                    400.000
          40   50     Cheltuieli pentru valorificarea
                      cenusilor de pirita                             50.000.000
          40   51     Cooperare economica internationala               4.000.000
          40   53     Sprijinirea producatorilor agricoli          5.295.486.193
          40   54     Cabaline din patrimoniul genetic
                      national                                        50.106.496
          40   55     Programe cu finantare rambursabila           3.329.650.006
          40   56     Transferuri pentru drumuri, cai ferate,
                      aviatie si navigatie                         1.050.000.000
          40   62     Stimularea exporturilor                      1.000.000.000
          40   80     Alte transferuri                                92.419.534
          40   81     Fond de garantare a imprumuturilor
                      pentru intreprinderi mici si mijlocii          144.000.000
          40   82     Transferuri pentru actiuni de
                      ecologizare                                     88.500.000
          40   85     Transferuri pentru transportul de
                      calatori cu metroul                            595.000.000
          40   86     Programul de realizare a sistemului
                      national antigrindina                            3.800.000
          40   89     Transferuri pentru sprijinirea
                      proprietarilor de paduri                        42.000.000
          40   94     Programe cu finantare nerambursabila            41.072.260
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                          5.512.158.823
          84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                    COMISIOANE LA CREDITE                          7.719.148.390
          85         Rambursari de credite externe si plati de
                     dobanzi si comisioane la credite externe
                     contractate de ordonatorii de credite         7.719.148.390
          85   01     Rambursari de credite externe                4.475.484.060
          85   02     Plati de dobanzi si comisioane               3.243.664.330
6601               INDUSTRIE                                       7.484.466.514
          01        CHELTUIELI CURENTE                             5.070.440.764
          02         CHELTUIELI DE PERSONAL                          109.461.000
          10          Cheltuieli cu salariile                         75.505.000
          11          Contributii pentru asigurari sociale de
                      stat                                            17.616.000
          12          Contributii pentru asigurarile pentru
                      somaj                                            3.776.000
          13          Deplasari, detasari, transferari                 7.278.500
          13   01     - deplasari, detasari, transferari
                        in tara                                        1.628.500
          13   02     - deplasari, detasari, transferari
                        in strainatate                                 5.650.000
          14          Contributii pentru constituirea fondului
                      de asigurari sociale de sanatate                 5.285.500
          20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                201.647.376
          24          Cheltuieli pentru intretinere si
                      gospodarie                                      36.527.825
          25          Materiale si prestari de servicii cu
                      caracter functional                              3.076.825
          26          Obiecte de inventar de mica valoare sau
                      scurta durata si echipament                        936.743
          27          Reparatii curente                                1.867.849
          28          Reparatii capitale                                  65.727
          29          Carti si publicatii                                312.270
          30          Alte cheltuieli                                158.860.137
          34         SUBVENTII                                     3.089.611.600
          35   01     Alocatii de la buget pentru institutii
                      publice                                          1.339.500
          35   02     Subventii pe produse si activitati           3.087.152.100
          35   03     Subventii pentru acoperirea diferentelor
                      de pret si tarif                                 1.120.000
          38         TRANSFERURI                                   1.669.720.788
          40          Transferuri neconsolidabile                  1.669.720.788
          40   11      Contributii si cotizatii la organisme
                       internationale                                  6.685.380
          40   22      Cheltuieli pentru sustinerea programelor
                       tehnice de conservare sau de inchidere a
                       minelor                                       500.000.000
          40   23      Protectie sociala ce se acorda pentru
                       unele activitati din sectorul minier          714.338.000
          40   50      Cheltuieli pentru valorificarea
                       cenusilor de pirita                            50.000.000
          40   51      Cooperare economica internationala            161.158.934
          40   55      Programe cu finantare rambursabila            145.718.940
          40   80      Alte transferuri                                3.319.534
          40   82      Transferuri pentru actiuni de
                       ecologizare                                    88.500.000
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                          2.335.710.000
          72         Investitii ale institutiilor publice            110.000.000
          73         Investitii ale regiilor autonome,
                     societatilor si companiilor nationale si
                     societatilor comerciale cu capital
                     majoritar de stat                             2.225.710.000
          84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                    COMISIOANE LA CREDITE                             78.315.750
          85         Rambursari de credite externe si plati
                     de dobanzi si comisioane la creditele
                     externe contractate de ordonatorii de
                     credite                                          78.315.750
          85   01     Rambursari de credite externe                   14.618.940
          85   02     Plati de dobanzi si comisioane                  63.696.810
      01            Administratie centrala                           303.919.654
      02            Prospectiuni si lucrari geologice pentru
                    descoperirea de resurse minerale                 130.000.000
      03            Combustibili minerali solizi                   1 820.708.000
      06            Resurse minerale, altele decat
                    combustibili                                   2.900.549.534
      07            Industrie prelucratoare                          535.995.129
      50            Alte cheltuieli in domeniul industriei         1.793.294.197
6701               AGRICULTURA SI SILVICULTURA                    11.617.196.149
          01        CHELTUIELI CURENTE                            10.779.104.123
          02         CHELTUIELI DE PERSONAL                          700.759.000
          10          Cheltuieli cu salariile                        507.248.000
          11          Contributii pentru asigurari sociale de
                      stat                                           118.342.000
          12          Contributii pentru asigurarile pentru
                      somaj                                           25.362.000
          13          Deplasari, detasari, transferari                14.300.000
          13   01     - deplasari, detasari, transferari
                        in tara                                       12.100.000
          13   02     - deplasari, detasari, transferari in
                        strainatate                                    2.200.000
          14          Contributii pentru constituirea fondului
                      de asigurari sociale de sanatate                35.507.000
          20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                993.223.937
          22          Hrana                                            1.200.000
          23          Medicamente si materiale sanitare               65.829.000
          24          Cheltuieli pentru intretinere si
                      gospodarie                                      59.520.000
          25          Materiale si prestari de servicii cu
                      caracter functional                            825.723.937
          26          Obiecte de inventar de mica valoare sau
                      scurta durata si echipament                      2.655.000
          27          Reparatii curente                                2.500.000
          28          Reparatii capitale                              31.374.489
          29          Carti si publicatii                              1.287.511
          30          Alte cheltuieli                                  3.134.000
          34         SUBVENTII                                     2.863.400.000
          35   01     Alocatii de la buget pentru institutii
                      publice                                        960.000.000
          35   03     Subventii pentru acoperirea diferentelor
                      de pret si tarif                             1.903.400.000
          36         PRIME                                           701.000.000
          37          Prime acordate producatorilor agricoli         701.000.000
          38         TRANSFERURI                                   5.520.721.186
          40          Transferuri neconsolidabile                  5.520.721.186
          40   11      Contributii si cotizatii la organisme
                       internationale                                 13.302.277
          40   31     Transferuri pentru finantarea
                      patrimoniului genetic al animalelor             70.000.000
          40   53     Sprijinirea producatorilor agricoli          5.295.486.193
          40   54     Cabaline din patrimoniul genetic
                      national                                        50.106.496
          40   55     Programe cu finantare rambursabila               8.753.960
          40   89     Transferuri pentru sprijinirea
                      proprietarilor de paduri                        42.000.000
          40   94     Programe cu finantare nerambursabila            41.072.260
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                            648.045.806
          72         Investitii ale institutiilor publice            193.045.806
          73         Investitii ale regiilor autonome,
                     societatilor si companiilor nationale si
                     societatilor comerciale cu capital
                     majoritar de stat                               455.000.000
          84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                    COMISIOANE LA CREDITE                            190.046.220
          85         Rambursari de credite externe si plati
                     de dobanzi si comisioane la credite
                     externe contractate de ordonatorii de
                     credite                                         190.046.220
          85   01     Rambursari de credite externe                  114.863.100
          85   02     Plati de dobanzi si comisioane                  75.183.120
      01            Administratie centrala                           109.564.515
      02            Amendare soluri acide si alcaline                 50.000.000
      03            Acoperire sume fixe la seminte                   409.400.000
      04            Combatere daunatori si boli in sectorul
                    vegetal                                          281.606.260
      05            Reproductie si selectie animale                  199.992.598
      06            Programe pentru sustinerea preturilor la
                    produsele agricole                                83.188.730
      07            Subventionare dobanzi aferente creditelor
                    bancare acordate producatorilor agricoli         120.000.000
      10            Alte programe pentru sprijinirea
                    producatorilor agricoli                        5.996.486.193
      14            Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari
                    si combatere a eroziunii solului               1.686.227.330
      15            Silvicultura                                     348.874.969
      17            Prevenirea si combaterea bolilor la
                    animale si combaterea epizootiilor               517.223.937
      25            Servicii publice descentralizate               1.405.161.472
      50            Alte unitati si actiuni din domeniul
                    agriculturii si silviculturii                    409.470.145
6801               TRANSPORTURI SI COMUNICATII                    18.469.158.742
          01        CHELTUIELI CURENTE                             9.246.038.083
          02         CHELTUIELI DE PERSONAL                          172.255.512
          10          Cheltuieli cu salariile                        115.706.000
          11          Contributii pentru asigurari sociale de
                      stat                                            28.465.000
          12          Contributii pentru asigurarile pentru
                      somaj                                            5.786.000
          13          Deplasari, detasari, transferari                14.198.512
          13   01     - deplasari, detasari, transferari
                        in tara                                        4.207.203
          13   02     - deplasari, detasari, transferari
                        in strainatate                                 9.991.309
          14          Contributii pentru constituirea fondului
                      de asigurari sociale de sanatate                 8.100.000
          20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                128.632.736
          21          Drepturi cu caracter social                        440.000
          22          Hrana                                            1.082.400
          23          Medicamente si materiale sanitare                   23.234
          24          Cheltuieli pentru intretinere si
                      gospodarie                                      40.603.889
          25          Materiale si prestari de servicii cu
                      caracter functional                             32.246.647
          26          Obiecte de inventar de mica valoare sau
                      scurta durata si echipament                      2.728.842
          27          Reparatii curente                               15.277.833
          28          Reparatii capitale                              28.000.000
          29          Carti si publicatii                              2.495.268
          30          Alte cheltuieli                                  5.734.623
          34         SUBVENTII                                        25.150.140
          35   02     Subventii pe produse si activitati              25.150.140
          38         TRANSFERURI                                   8.919.999.695
          39          Transferuri consolidabile                       29.355.000
          39   24      Transferuri catre bugetele locale
                       pentru aeroporturi de interes local            29.355.000
          40          Transferuri neconsolidabile                  8.890.644.695
          40   02     Burse                                           28.320.000
          40   11     Contributii si cotizatii la organisme
                      internationale                                  12.582.731
          40   24     Cheltuieli pentru sustinerea
                      transportului feroviar public de
                      calatori                                     4.060.000.000
          40   55     Programe cu finantare rambursabila           3.143.641.964
          40   56     Transferuri pentru drumuri, cai ferate,
                      aviatie si navigatie                         1.050.000.000
          40   80     Alte transferuri                                 1.100.000
          40   85     Transferuri pentru transportul de
                      calatori cu metroul                            595.000.000
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                          2.397.816.029
          72         Investitii ale institutiilor publice            119.973.734
          73         Investitii ale regiilor autonome,
                     societatilor si companiilor nationale si
                     societatilor comerciale cu capital
                     majoritar de stat                             2.277.842.295
          84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                    COMISIOANE LA CREDITE                          6.825.304.630
          85         Rambursari de credite externe si plati de
                     dobanzi si comisioane la credite externe
                     contractate de ordonatorii de credite         6.825.304.630
          85   01     Rambursari de credite externe                3.823.897.020
          85   02     Plati de dobanzi si comisioane               3.001.407.610
      01            Administratie centrala                           644.427.002
      02            Aviatie civila                                 2.618.138.016
      03            Navigatie civila                               1.041.259.862
      05            Drumuri si poduri                              5.413.637.930
      06            Transport feroviar                             6.930.044.184
      07            Transport in comun                             1.634.381.850
      08            Aeroporturi de interes local                      29.355.000
      09            Aviatie civila finantata din venituri cu
                    destinatie speciala                              148.966.153
      10            Comunicatii                                        7.848.745
      50            Alte cheltuieli in domeniul
                    transporturilor si comunicatiilor                  1.100.000
6901               ALTE ACTIUNI ECONOMICE                          7.117.713.108
          01        CHELTUIELI CURENTE                             6.361.644.330
          02         CHELTUIELI DE PERSONAL                          154.001.302
          10          Cheltuieli cu salariile                        109.329.855
          11          Contributii pentru asigurari sociale de
                      stat                                            25.508.403
          12          Contributii pentru asigurarile pentru
                      somaj                                            5.467.227
          13          Deplasari, detasari, transferari                 6.042.100
          13   01     - deplasari, detasari, transferari
                        in tara                                        3.024.500
          13   02     - deplasari, detasari, transferari
                        in strainatate                                 3.017.600
          14          Contributii pentru constituirea Fondului
                      de asigurari sociale de sanatate                 7.653.717
          20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                392.976.046
          22          Hrana                                               27.500
          23          Medicamente si materiale sanitare                    1.100
          24          Cheltuieli pentru intretinere si
                      gospodarie                                     127.309.340
          25          Materiale si prestari de servicii cu
                      caracter functional                             40.184.000
          26          Obiecte de inventar de mica valoare sau
                      scurta durata si echipament                      7.994.534
          27          Reparatii curente                               21.411.400
          28          Reparatii capitale                              18.055.000
          29          Carti si publicatii                                973.332
          30          Alte cheltuieli                                177.019.840
          34         SUBVENTII                                       214.254.384
          35   01     Alocatii de la buget pentru institutii
                      publice                                        214.254.384
          38         TRANSFERURI                                   5.600.412.598
          40          Transferuri neconsolidabile                  5.600.412.598
          40   11      Contributii si cotizatii la organisme
                       internationale                                  9.556.100
          40   21      Plati efectuate in cadrul programelor
                       de dezvoltare                                 830.954.961
          40   26      Transferuri aferente Fondului National
                       de Preaderare                               3.343.200.000
          40   48      Meteorologie si hidrologie                    144.966.395
          40   49      Prevenirea si combaterea inundatiilor
                       si ingheturilor                                   400.000
          40   51      Cooperare economica internationala              4.000.000
          40   55      Programe cu finantare rambursabila             31.535.142
          40   62      Stimularea exporturilor                     1.000.000.000
          40   80      Alte transferuri                               88.000.000
          40   81      Fond de garantare a imprumuturilor
                       pentru intreprinderi mici si mijlocii         144.000.000
          40   86      Programul de realizare a sistemului
                       national antigrindina                           3.800.000
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                            130.586.988
          71          Stocuri pentru rezerve materiale
                      nationale si de mobilizare                      92.574.205
          72           Investitii ale institutiilor publice           37.908.624
          73           Investitii ale regiilor autonome,
                       societatilor si companiilor nationale
                       si societatilor comerciale cu capital
                       majoritar de stat                                 104.159
          84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                    COMISIOANE LA CREDITE                            625.481.790
          85         Rambursari de credite externe si plati de
                     dobanzi si comisioane la credite externe
                     contractate de ordonatorii de credite           625.481.790
          85   01     Rambursari de credite externe                  522.105.000
          85   02     Plati de dobanzi si comisioane                 103.376.790
      01            Administratie centrala                         1.188.208.008
      02            Rezerve materiale nationale si de
                    mobilizare                                       351.219.636
      03            Prevenire si combatere inundatii si
                    ingheturi                                          1.474.939
      04            Meteorologie si hidrologie                       757.221.525
      05            Stimulare productie de export si a
                    exportului                                     1.000.000.000
      06            Actiuni de cooperare economica
                    internationala                                     4.000.000
      07            Stimulare intreprinderi mici si mijlocii         144.000.000
      10            Sistemul National Antigrindina                     3.800.000
      13            Promovarea si dezvoltarea turismului             179.589.000
      18            Fondul National de Preaderare                  3.343.200.000
      50            Alte cheltuieli pentru actiuni economice         145.000.000
7100               Partea a VI-a - ALTE ACTIUNI                    5.528.890.868
          01        CHELTUIELI CURENTE                             4.707.234.139
          02         CHELTUIELI DE PERSONAL                        1.029.931.405
          20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              1.092.517.706
          34         SUBVENTII                                        88.706.765
          35   01     Alocatii de la buget pentru institutii
                      publice                                         12.492.765
          35   02     Subventii pe produse si activitati              76.214.000
          38         TRANSFERURI                                   2.496.078.263
          39          Transferuri consolidabile                        1.666.341
          39   10      Transferuri din bugetul de stat catre
                       bugetul Fondului de asigurari sociale
                       de sanatate, reprezentand contributia
                       datorata de persoanele care satisfac
                       serviciul militar in termen                     1.666.341
          40          Transferuri neconsolidabile                  2.494.411.922
          40   11      Contributii si cotizatii la organisme
                       internationale                                 58.667.428
          40   16      Fondul de cercetare-dezvoltare                586.846.481
          40   17      Fondul pentru stimularea inovarii             321.633.400
          40   27      Transferuri aferente Fondului Roman de
                       Dezvoltare Sociala                             45.300.000
          40   28      Executarea silita a creantelor
                       bugetare                                       15.000.000
          40   29      Despagubiri civile, precum si
                       cheltuieli judiciare si extrajudiciare
                       derivate din actiuni in reprezentarea
                       intereselor statului, potrivit
                       dispozitiilor legale                          849.800.000
          40   30      Onorariile pentru expertizele contabile
                       dispuse in cadrul procesului penal             15.000.000
          40   35      Finantarea partidelor politice                 70.300.000
          40   59      Transferuri pentru cercetare-dezvoltare
                       (granturi)                                     89.839.340
          40   80      Alte transferuri                              128.000.000
          40   93      Programe comunitare                           314.025.273
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                            713.757.289
          84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                    COMISIOANE LA CREDITE                            107.899.440
          85         Rambursari de credite externe si plati de
                     dobanzi si comisioane la credite externe
                     contractate de ordonatorii de credite           107.899.440
          85   01     Rambursari de credite externe                   47.685.590
          85   02     Plati de dobanzi si comisioane                  60.213.850
7101               CERCETARE STIINTIFICA                           3.035.243.925
          01        CHELTUIELI CURENTE                             2.882.652.127
          02         CHELTUIELI DE PERSONAL                          553.490.813
          10          Cheltuieli cu salariile                        416.835.238
          11          Contributii pentru asigurari sociale de
                      stat                                            87.423.147
          12          Contributii pentru asigurarile pentru
                      somaj                                           18.714.864
          13          Deplasari, detasari, transferari                 1.966.695
          13   01     - deplasari, detasari, transferari
                        in tara                                        1.098.430
          13   02     - deplasari, detasari, transferari
                        in strainatate                                   868.265
          14          Contributii pentru constituirea fondului
                      de asigurari sociale de sanatate                28.550.869
          20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                890.500.286
          21          Drepturi cu caracter social                      5.257.093
          22          Hrana                                           10.685.794
          24          Cheltuieli pentru intretinere si
                      gospodarie                                      25.949.478
          25          Materiale si prestari de servicii cu
                      caracter functional                             28.758.794
          26          Obiecte de inventar de mica valoare sau
                      scurta durata si echipament                        882.795
          27          Reparatii curente                                1.996.940
          28          Reparatii capitale                               1.982.750
          29          Carti si publicatii                                666.607
          30          Alte cheltuieli                                814.320.035
          34         SUBVENTII                                        12.492.765
          35   01     Alocatii de la buget pentru institutii
                      publice                                         12.492.765
          38         TRANSFERURI                                   1.426.168.263
          39          Transferuri consolidabile                          156.341
          39   10      Transferuri din bugetul de stat catre
                       bugetul Fondului de asigurari sociale
                       de sanatate, reprezentand contributia
                       datorata de persoanele care satisfac
                       serviciul militar in termen                       156.341
          40          Transferuri neconsolidabile                  1.426.011.922
          40   11      Contributii si cotizatii la organisme
                       internationale                                 58.667.428
          40   16      Fondul de cercetare-dezvoltare                586.846.481
          40   17      Fondul pentru stimularea inovarii             321.633.400
          40   59      Transferuri pentru cercetare-dezvoltare
                       (granturi)                                     89.839.340
          40   80      Alte transferuri                               55.000.000
          40   93      Programe comunitare                           314.025.273
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                            152.591.798
          72         Investitii ale institutiilor publice            152.591.798
      01            Administratie centrala                           111.211.556
      02            Cercetare fundamentala                           442.478.213
      03            Cercetare aplicativa si experimentala          2.197.682.668
      50            Alte institutii si actiuni pentru
                    cercetare stiintifica                            283.871.488
7201               ALTE ACTIUNI                                    2.493.646.943
          01        CHELTUIELI CURENTE                             1.824.582.012
          02         CHELTUIELI DE PERSONAL                          476.440.592
          10          Cheltuieli cu salariile                        362.315.311
          11           Contributii pentru asigurari sociale
                       de stat                                        66.667.045
          12           Contributii pentru asigurarile pentru
                       somaj                                          14.268.890
          13           Deplasari, detasari, transferari                8.500.000
          13   01      - deplasari, detasari, transferari
                         in tara                                       4.955.000
          13   02      - deplasari, detasari, transferari
                         in strainatate                                3.545.000
          14           Contributii pentru constituirea
                       fondului de asigurari sociale de
                       sanatate                                       24.689.346
          20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                 202.017.420
          21         Drepturi cu caracter social                       2.500.000
          22         Hrana                                            26.690.140
          24         Cheltuieli pentru intretinere si
                     gospodarie                                       14.825.160
          25         Materiale si prestari de servicii cu
                     caracter functional                               4.487.120
          26         Obiecte de inventar de mica valoare sau
                     scurta durata si echipament                      16.035.000
          27         Reparatii curente                                 1.400.000
          28         Reparatii capitale                                   33.000
          29         Carti si publicatii                              40.141.000
          30         Alte cheltuieli                                  95.906.000
          34        SUBVENTII                                         76.214.000
          35   02    Subventii pe produse si activitati               76.214.000
          38        TRANSFERURI                                    1.069.910.000
          39         Transferuri consolidabile                         1.510.000
          39   10     Transferuri din bugetul de stat catre
                      bugetul Fondului de asigurari sociale de
                      sanatate, reprezentand contributia
                      datorata de persoanele care satisfac
                      serviciul militar in termen                      1.510.000
          40         Transferuri neconsolidabile                   1.068.400.000
          40   27     Transferuri aferente Fondului Roman de
                      Dezvoltare Sociala                              45.300.000
          40   28     Executarea silita a creantelor bugetare         15.000.000
          40   29     Despagubiri civile, precum si cheltuieli
                      judiciare si extrajudiciare derivate din
                      actiuni in reprezentarea intereselor
                      statului, potrivit dispozitiilor legale        849.800.000
          40   30     Onorariile pentru expertizele contabile
                      dispuse in cadrul procesului penal              15.000.000
          40   35     Finantarea partidelor politice                  70.300.000
          40   80     Alte transferuri                                73.000.000
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                            561.165.491
          72         Investitii ale institutiilor publice            561.165.491
          84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                    COMISIOANE LA CREDITE                            107.899.440
          85         Rambursari de credite externe si plati
                     de dobanzi si comisioane la credite
                     externe contractate de ordonatorii de
                     credite                                         107.899.440
          85   01     Rambursari de credite externe                   47.685.590
          85   02     Plati de dobanzi si comisioane                  60.213.850
      01            Administratie centrala vamala si unitati
                    teritoriale                                      373.109.000
      05            Sistemul national de decoratii                    20.000.000
      06            Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor
                    internationale                                     3.768.732
      07            Protectie bugetare                               172.804.892
      08            Executarea silita a creantelor bugetare           15.000.000
      10            Despagubiri civile, precum si cheltuieli
                    judiciare si extrajudiciare derivate din
                    actiuni in reprezentarea intereselor
                    statului, potrivit dispozitiilor legale          849.800.000
      11            Onorarii pentru expertizele contabile
                    dispuse un cadrul procesului penal                15.000.000
      12            Dezvoltarea si modernizarea punctelor de
                    control pentru trecerea frontierei, precum
                    si a celorlalte unitati vamale                   555.829.440
      13            Programe de informare si prezentare a
                    imaginii Romaniei                                215.000.000
      18            Masuri active pentru combaterea somajului          2.500.000
      19            Zboruri speciale                                  76.214.000
      20            Fondul Roman de Dezvoltare Sociala                86.370.000
      50            Alte cheltuieli                                  108.250.879
8500               Partea a XI-a - TRANSFERURI                     1.900.000.000
8501               TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT                 1.900.000.000
          01        CHELTUIELI CURENTE                             1.900.000.000
          38         TRANSFERURI                                   1.900.000.000
          39          Transferuri consolidabile                    1.900.000.000
          39   03      Transferuri din bugetul de stat catre
                       bugetele locale pentru investitii
                       finantate partial din imprumuturi
                       externe                                     1.900.000.000
      03            Transferuri din bugetul de stat catre
                    bugetele locale pentru investitii
                    finantate partial din imprumuturi externe      1.900.000.000
8600               Partea a XII-a - IMPRUMUTURI ACORDATE             102.715.360
8601               IMPRUMUTURI                                       102.715.360
          79        IMPRUMUTURI ACORDATE                             102.715.360
          80   02    Imprumuturi acordate pentru finalizarea
                     unor obiective aprobate prin conventii
                     bilaterale si acorduri
                     interguvernamentale                              50.000.000
          80   05    Imprumuturi acordate persoanelor care
                     beneficiaza de statutul de refugiat si
                     sunt lipsite de mijloace de existenta             2.233.440
          80   13    Microcredite acordate persoanelor fizice
                     care desfasoara activitati pe cont
                     propriu, aducatoare de venituri, in
                     vederea intretinerii materiale                   50.481.920
      02             Imprumuturi pentru finalizarea unor
                     obiective aprobate prin conventii
                     bilaterale si acorduri
                     interguvernamentale                              50.000.000
      05             Imprumuturi acordate persoanelor care
                     beneficiaza de statutul de refugiat si
                     sunt lipsite de mijloace de existenta             2.233.440
      11             Microcredite acordate persoanelor fizice
                     care desfasoara activitati pe cont
                     propriu, aducatoare de venituri, in
                     vederea intretinerii materiale                   50.481.920
8800               Partea a XIII-a - PLATI DE DOBANZI SI ALTE
                   CHELTUIELI                                     61.473.825.000
8801               DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE SI ALTE
                   CHELTUIELI                                     61.473.825.000
          01        CHELTUIELI CURENTE                            61.473.825.000
          49        DOBANZI                                       61.473.825.000
          50   01    Dobanzi aferente datoriei publice interne    28.705.625.000
          50   02    Dobanzi aferente datoriei publice externe     7.345.000.000
          50   03    Cheltuieli ocazionate de emisiunea si
                     plasarea titlurilor de stat si de riscul
                     garantiilor date de stat in conditiile
                     legii                                        10.753.800.000
          50   04    Diferente de curs aferente datoriei
                     publice externe                              12.259.400.000
          50   05    Diferente de curs aferente datoriei
                     publice interne                               2.410.000.000
      01            Dobanzi aferente datoriei publice interne     28.705.625.000
      02            Dobanzi aferente datoriei publice externe      7.345.000.000
      03            Cheltuieli ocazionate de emisiunea si
                    plasarea titlurilor de stat si de riscul
                    garantiilor date de stat, in conditiile
                    legii                                         10.753.800.000
      04            Diferente de curs aferente datoriei
                    publice externe                               12.259.400.000
      05            Diferente de curs aferente datoriei
                    publice interne                                2.410.000.000
9500               Partea a XV-a - FONDURI DE REZERVA              1.317.985.109
9501               FONDURI DE REZERVA                              1.317.985.109
          60        REZERVE                                        1.317.985.109
      01            Fond de rezerva bugetara la dispozitia
                    Guvernului                                       699.985.109
      02            Fond de interventie la dispozitia
                    Guvernului                                       500.000.000
      03            Fond la dispozitia Guvernului Romaniei
                    pentru relatiile cu Republica Moldova            118.000.000
9901                DEFICIT                                      -59.410.122.248
________________________________________________________________________________

    ANEXA 2

                                 SINTEZA
cheltuielilor pe surse, capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli pe anul 2002

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat
                                                                    - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV                 Denumire indicator                 Program
                                                                      2002
________________________________________________________________________________
         A                               B                              C
________________________________________________________________________________
5000               TOTAL GENERAL                                 301.483.738.852
          01        CHELTUIELI CURENTE                           236.959.628.818
          02         CHELTUIELI DE PERSONAL                       36.985.699.957
          20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             34.979.581.123
          34         SUBVENTII                                    10.933.025.439
          36         PRIME                                           701.000.000
          38         TRANSFERURI                                  90.568.512.190
          49         DOBANZI                                      61.473.825.000
          60         REZERVE                                       1.317.985.109
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                         39.323.298.264
          79        IMPRUMUTURI ACORDATE                             102.715.360
          84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI       25.098.096.410
                    SI COMISIOANE LA CREDITE
          85         Rambursari de credite externe si plati de
                     dobanzi si comisioane la credite externe
                     contractate de ordonatorii de credite        24.738.096.410
          85   01     Rambursari de credite externe               17.870.194.110
          85   02     Plati de dobanzi si comisioane               6.867.902.300
          88         Rambursari de credite interne si plati de
                     dobanzi si comisioane aferente acestora         360.000.000
          88   01     Rambursari de credite interne                  300.000.000
          88   02     Plati de dobanzi si comisioane                  60.000.000
5001               BUGET DE STAT                                 237.832.147.648
          01        CHELTUIELI CURENTE                           198.391.203.712
          02         CHELTUIELI DE PERSONAL                       35.472.837.275
          20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             24.476.001.415
          34         SUBVENTII                                    10.828.604.439
          36         PRIME                                           701.000.000
          38         TRANSFERURI                                  64.120.950.474
          49         DOBANZI                                      61.473.825.000
          60         REZERVE                                       1.317.985.109
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                         14.600.132.166
          79        IMPRUMUTURI ACORDATE                             102.715.360
          84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                    COMISIOANE LA CREDITE                         24.738.096.410
          85         Rambursari de credite externe si plati de
                     dobanzi si comisioane la credite externe
                     contractate de ordonatorii de credite        24.738.096.410
          85   01     Rambursari de credite externe               17.870.194.110
          85   02     Plati de dobanzi si comisioane               6.867.902.300
5101               AUTORITATI PUBLICE                             14.244.553.666
          01        CHELTUIELI CURENTE                            12.534.056.222
          02         CHELTUIELI DE PERSONAL                        8.994.880.901
          20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              2.734.873.368
          34         SUBVENTII                                        34.170.000
          38         TRANSFERURI                                     770.131.953
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                            944.047.304
          84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                    COMISIOANE LA CREDITE                            766.450.140
          85         Rambursari de credite externe si plati de
                     dobanzi si comisioane la credite externe
                     contractate de ordonatorii de credite           766.450.140
          85   01     Rambursari de credite externe                  627.918.280
          85   02     Plati de dobanzi si comisioane                 138.531.860
      01           Administratia Prezidentiala                       106.493.000
      02           Autoritati legislative                          1.674.518.000
      03           Autoritati judecatoresti                        4.689.093.246
      04           Alte organe ale autoritatilor publice             690.697.450
      05           Autoritati executive                            7.083.751.970
5401               APARARE NATIONALA                              23.231.105.604
          01        CHELTUIELI CURENTE                            15.562.810.100
          02        CHELTUIELI DE PERSONAL                         8.420.059.327
          20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII               6.216.826.803
          38        TRANSFERURI                                      925.923.970
          70       CHELTUIELI DE CAPITAL                             502.674.504
          84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI
                   SI COMISIOANE LA CREDITE                        7.165.621.000
          85        Rambursari de credite externe si plati de
                    dobanzi si comisioane la credite externe
                    contractate de ordonatorii de credite          7.165.621.000
          85   01    Rambursari de credite externe                 6.136.551.000
          85   02    Plati de dobanzi si comisioane                1.029.070.000
      01           Administratie centrala                            239.989.510
      02           Aparare nationala si operatiuni de
                   mentinere a pacii                              14.936.150.963
      03           Actiuni de integrare euroatlantica si
                   pentru constituirea fortei de reactie
                   rapida                                          7.177.392.896
      04           Parteneriat pentru pace                           165.741.958
      05           Plati compensatorii                               711.830.277
5501              ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA           24.917.392.817
          01        CHELTUIELI CURENTE                            22.011.411.114
          02         CHELTUIELI DE PERSONAL                       11.858.552.700
          20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              6.985.384.901
          34         SUBVENTII                                     2.442.068.898
          38         TRANSFERURI                                     725.404.615
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                            944.113.683
          84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                    COMISIOANE LA CREDITE                          1.961.868.020
          85         Rambursari de credite externe si plati de
                     dobanzi si comisioane la credite externe
                     contractate de ordonatorii de credite         1.961.868.020
          85   01     Rambursari de credite externe                1.554.405.440
          85   02     Plati de dobanzi si comisioane                 407.462.580
      01           Administratie centrala                          1.235.943.015
      02           Politie                                         7.075.347.379
      03           Protectie si paza contra incendiilor            1.058.687.164
      04           Paza si supravegherea frontierei                2.428.825.648
      05           Jandarmerie                                     3.309.112.496
      06           Siguranta nationala                             5.959.991.071
      07           Penitenciare                                    2.641.201.135
      50           Alte institutii si actiuni privind ordinea
                   publica si siguranta nationala                  1.208.284.909
5701              INVATAMANT                                      12.770.709.059
          01        CHELTUIELI CURENTE                            10.318.917.524
          02         CHELTUIELI DE PERSONAL                        2.217.922.404
          20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              1.411.476.433
          34         SUBVENTII                                       710.530.000
          38         TRANSFERURI                                   5.978.988.687
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                          1.891.746.905
          84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                    COMISIOANE LA CREDITE                            560.044.630
          85         Rambursari de credite externe si plati de
                     dobanzi si comisioane la credite externe
                     contractate de ordonatorii de credite           560.044.630
          85   01     Rambursari de credite externe                  203.272.880
          85   02     Plati de dobanzi si comisioane                 356.771.750
      01           Administratie centrala                             44.068.530
      02           Invatamant prescolar                              162.258.641
      03           Invatamant primar si gimnazial                  1.211.661.945
      04           Invatamant liceal                                 662.877.241
      09           Invatamant superior                             7.208.107.563
      10           Biblioteci centrale, universitare si
                   pedagogice                                        176.274.135
      14           Internate, camine si cantine pentru elevi
                   si studenti                                       455.230.742
      25           Servicii publice descentralizate                  782.216.475
      50           Alte institutii si actiuni de invatamant        2.068.013.787
5801              SANATATE                                         9.807.876.580
          01       CHELTUIELI CURENTE                              4.250.862.560
          02        CHELTUIELI DE PERSONAL                         1.091.104.224
          20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII               1.377.691.240
          34        SUBVENTII                                         54.250.000
          38        TRANSFERURI                                    1.727.817.096
          70       CHELTUIELI DE CAPITAL                           1.194.632.390
          84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                   COMISIOANE LA CREDITE                           4.362.381.630
          85        Rambursari de credite externe si plati de
                    dobanzi si comisioane la credite externe
                    contractate de ordonatorii de credite          4.362.381.630
          85   01    Rambursari de credite externe                 3.383.867.060
          85   02    Plati de dobanzi si comisioane                  978.514.570
      01           Administratie centrala                            750.000.000
      03           Spitale                                         1.267.346.910
      05           Crese                                               1.966.524
      07           Centre de transfuzii sanguine                     450.000.000
      09           Centre de sanatate                                131.230.597
      25           Servicii publice descentralizate                3.245.387.994
      50           Alte institutii si actiuni sanitare             3.961.944.555
5901               CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND
                   ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET              3.795.411.629
          01        CHELTUIELI CURENTE                             3.628.650.231
          02         CHELTUIELI DE PERSONAL                          197.629.500
          20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              1.013.159.313
          34         SUBVENTII                                     1.288.182.887
          38         TRANSFERURI                                   1.129.678.531
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                            156.321.398
          84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                    COMISIOANE LA CREDITE                             10.440.000
          85         Rambursari de credite externe si plati de
                     dobanzi si comisioane la credite externe
                     contractate de ordonatorii de credite            10.440.000
          85   02     Plati de dobanzi si comisioane                  10.440.000
      01           Administratie centrala                            144.700.767
      02           Biblioteci publice nationale                       84.782.856
      04           Muzee                                             209.906.257
      05           Teatre si institutii profesioniste de
                   spectacole si concerte                            290.190.908
      15           Culte religioase                                  588.846.440
      20           Activitatea sportiva                              863.548.085
      21           Activitatea de tineret                             70.000.000
      25           Servicii publice descentralizate                   89.413.929
      50           Alte institutii si actiuni privind cultura,
                   religia si activitatea sportiva si de
                   tineret                                         1.454.022.387
6001               ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII,
                   AJUTOARE SI INDEMNIZATII                       27.278.483.522
          01        CHELTUIELI CURENTE                            27.161.951.573
          02         CHELTUIELI DE PERSONAL                          294.362.000
          20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              1.844.208.636
          34         SUBVENTII                                        18.279.765
          38         TRANSFERURI                                  25.005.101.172
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                             60.840.749
          84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                    COMISIOANE LA CREDITE                             55.691.200
          85         Rambursari de credite externe si plati de
                     dobanzi si comisioane la credite externe
                     contractate de ordonatorii de credite            55.691.200
          85   01     Rambursari de credite externe                   13.922.800
          85   02     Plati de dobanzi si comisioane                  41.768.400
      01           Administratie centrala                            182.789.800
      08           Centre de primire a minorilor                       2.644.250
      09           Ajutor social                                      40.000.000
      14           Alocatia de incredintare si plasament
                   familial                                          237.800.000
      15           Alocatia de stat pentru copii                   9.893.960.447
      17           Ajutoare pentru sotii de militari in
                   termen                                              7.348.320
      18           Centre de primire, triere si cazare a
                   persoanelor solicitante a statutului de
                   refugiat                                           10.312.059
      19           Alocatia suplimentara pentru familiile cu
                   copii                                             957.847.000
      20           Pensii, ajutoare, indemnizatii si
                   sporuri I.O.V.R., veterani de razboi si
                   pentru alte categorii de beneficiari            5.378.392.412
      21           Pensii militari                                 5.278.804.132
      25           Servicii publice descentralizate                  247.864.665
      29           Concediu platit pentru cresterea copiilor
                   pana la 2 ani                                       3.674.160
      37           Ajutoare speciale                               1.255.634.477
      38           Indemnizatii nevazatori salariati                   9.389.520
      43           Sustinerea sistemului de protectie a
                   drepturilor copilului                             251.830.910
      48           Programe de protectie sociala si integrare
                   socioprofesionala a persoanelor cu handicap        27.500.000
      50           Alte actiuni privind asistenta sociala,
                   alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii      3.492.691.370
6301              SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE       4.637.307.375
          01       CHELTUIELI CURENTE                              1.609.100.000
          38        TRANSFERURI                                    1.609.100.000
          70       CHELTUIELI DE CAPITAL                           1.129.833.595
          84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI
                   SI COMISIOANE LA CREDITE                        1.898.373.780
          85        Rambursari de credite externe si plati
                    de dobanzi si comisioane la credite
                    externe contractate de ordonatorii de
                    credite                                        1.898.373.780
          85   01    Rambursari de credite externe                 1.427.087.000
          85   02    Plati de dobanzi si comisioane                  471.286.780
      08            Locuinte                                       2.039.833.595
      50            Alte actiuni privind dezvoltarea publica
                    si locuinte                                    2.597.473.780
6401               MEDIU SI APE                                    2.137.356.546
          01        CHELTUIELI CURENTE                               457.172.840
          02         CHELTUIELI DE PERSONAL                          231.918.000
          20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                 83.382.920
          38         TRANSFERURI                                     141.871.920
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                          1.550.005.526
          84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI
                    SI COMISIOANE LA CREDITE                         130.178.180
          85         Rambursari de credite externe si plati de
                     dobanzi si comisioane la credite externe
                     contractate de ordonatorii de credite           130.178.180
          85   02     Plati de dobanzi si comisioane                 130.178.180
      01            Administratie centrala                            80.808.750
      02             Dezvoltare surse de apa, acumulari
                     si amenajari hidrotehnice                     1.395.529.336
      03             Supraveghere si protectie mediu,
                     reducerea si controlul poluarii                 647.227.910
      04             Prospectiuni geologice privind sursele
                     de apa                                            1.020.750
      05             Controlul activitatilor nucleare                 12.769.800
6601               INDUSTRIE                                       7.484.466.514
          01        CHELTUIELI CURENTE                             5.070.440.764
          02         CHELTUIELI DE PERSONAL                          109.461.000
          20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                201.647.376
          34         SUBVENTII                                     3.089.611.600
          38         TRANSFERURI                                   1.669.720.788
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                          2.335.710.000
          84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
                    DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE                  78.315.750
          85         Rambursari de credite externe si plati de
                     dobanzi si comisioane la credite externe
                     contractate de ordonatorii de credite            78.315.750
          85   01     Rambursari de credite externe                   14.618.940
          85   02     Plati de dobanzi si comisioane                  63.696.810
      01            Administratie centrala                           303.919.654
      02            Prospectiuni si lucrari geologice pentru
                    descoperirea de resurse minerale                 130.000.000
      03            Combustibili minerali solizi                   1.820.708.000
      06            Resurse minerale, altele decat
                    combustibili                                   2.900.549.534
      07            Industrie prelucratoare                          535.995.129
      50            Alte cheltuieli in domeniul industriei         1.793.294.197
6701               AGRICULTURA SI SILVICULTURA                    11.617.196.149
          01        CHELTUIELI CURENTE                            10.779.104.123
          02         CHELTUIELI DE PERSONAL                          700.759.000
          20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                993.223.937
          34         SUBVENTII                                     2.863.400.000
          36         PRIME                                           701.000.000
          38         TRANSFERURI                                   5.520.721.186
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                            648.045.806
          84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI
                    SI COMISIOANE LA CREDITE                         190.046.220
          85         Rambursari de credite externe si plati de
                     dobanzi si comisioane la credite externe
                     contractate de ordonatorii de credite           190.046.220
          85   01     Rambursari de credite externe                  114.863.100
          85   02     Plati de dobanzi si comisioane                  75.183.120
      01             Administratie centrala                          109.564.515
      02             Amendare soluri acide si alcaline                50.000.000
      03             Acoperire sume fixe la seminte                  409.400.000
      04             Combatere daunatori si boli in
                     sectorul vegetal                                281.606.260
      05             Reproductie si selectie animale                 199.992.598
      06             Programe pentru sustinerea preturilor
                     la produsele agricole                            83.188.730
      07             Subventionare dobanzi aferente creditelor
                     bancare acordate producatorilor agricoli        120.000.000
      10             Alte programe pentru sprijinirea
                     producatorilor agricoli                       5.996.486.193
      14             Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari
                     si combatere a eroziunii solului              1.686.227.330
      15             Silvicultura                                    348.874.969
      17             Prevenirea si combaterea bolilor la
                     animale si combaterea epizootiilor              517.223.937
      25             Servicii publice descentralizate              1.405.161.472
      50             Alte unitati si actiuni din domeniul
                     agriculturii si silviculturii                   409.470.145
6801               TRANSPORTURI SI COMUNICATII                    18.469.158.742
          01        CHELTUIELI CURENTE                             9.246.038.083
          02         CHELTUIELI DE PERSONAL                          172.255.512
          20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                128.632.736
          34         SUBVENTII                                        25.150.140
          38         TRANSFERURI                                   8.919.999.695
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                          2.397.816.029
          84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI
                    SI COMISIOANE LA CREDITE                       6.825.304.630
          85         Rambursari de credite externe si plati de
                     dobanzi si comisioane la credite externe
                     contractate de ordonatorii de credite         6.825.304.630
          85   01     Rambursari de credite externe                3.823.897.020
          85   02     Plati de dobanzi si comisioane               3.001.407.610
      01            Administratie centrala                           644.427.002
      02            Aviatie civila                                 2.618.138.016
      03            Navigatie civila                               1.041.259.862
      05            Drumuri si poduri                              5.413.637.930
      06            Transport feroviar                             6.930.044.184
      07            Transport in comun                             1.634.381.850
      08            Aeroporturi de interes local                      29.355.000
      09            Aviatie civila finantata din venituri cu
                    destinatie speciala                              148.966.153
      10            Comunicatii                                        7.848.745
      50            Alte cheltuieli in domeniul
                    transporturilor si comunicatiilor                  1.100.000
6901               ALTE ACTIUNI ECONOMICE                          7.117.713.108
          01        CHELTUIELI CURENTE                             6.361.644.330
          02         CHELTUIELI DE PERSONAL                          154.001.302
          20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                392.976.046
          34         SUBVENTII                                       214.254.384
          38         TRANSFERURI                                   5.600.412.598
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                            130.586.988
          84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI
                    SI COMISIOANE LA CREDITE                         625.481.790
          85         Rambursari de credite externe si plati de
                     dobanzi si comisioane la credite externe
                     contractate de ordonatorii de credite           625.481.790
          85   01     Rambursari de credite externe                  522.105.000
          85   02     Plati de dobanzi si comisioane                 103.376.790
      01             Administratie centrala                        1.188.208.008
      02             Rezerve materiale nationale si de
                     mobilizare                                      351.219.636
      03             Prevenire si combatere inundatii si
                     ingheturi                                         1.474.939
      04             Meteorologie si hidrologie                      757.221.525
      05             Stimulare productie de export si a
                     exportului                                    1.000.000.000
      06             Actiuni de cooperare economica
                     internationala                                    4.000.000
      07             Stimulare intreprinderi mici si mijlocii        144.000.000
      10             Sistemul national antigrindina                    3.800.000
      13             Promovarea si dezvoltarea turismului            179.589.000
      18             Fondul national de preaderare                 3.343.200.000
      50             Alte cheltuieli pentru actiuni economice        145.000.000
7101               CERCETARE STIINTIFICA                           3.035.243.925
          01        CHELTUIELI CURENTE                             2.882.652.127
          02         CHELTUIELI DE PERSONAL                          553.490.813
          20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                890.500.286
          34         SUBVENTII                                        12.492.765
          38         TRANSFERURI                                   1.426.168.263
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                            152.591.798
      01            Administratie centrala                           111.211.556
      02            Cercetare fundamentala                           442.478.213
      03            Cercetare aplicativa si experimentala          2.197.682.668
      50            Alte institutii si actiuni pentru
                    cercetare stiintifica                            283.871.488
7201               ALTE ACTIUNI                                    2.493.646.943
          01        CHELTUIELI CURENTE                             1.824.582.012
          02         CHELTUIELI DE PERSONAL                          476.440.592
          20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                202.017.420
          34         SUBVENTII                                        76.214.000
          38         TRANSFERURI                                   1.069.910.000
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                            561.165.491
          84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI
                    SI COMISIOANE LA CREDITE                         107.899.440
          85         Rambursari de credite externe si plati de
                     dobanzi si comisioane la credite externe
                     contractate de ordonatorii de credite           107.899.440
          85   01     Rambursari de credite externe                   47.685.590
          85   02     Plati de dobanzi si comisioane                  60.213.850
      01             Administratie centrala vamala si
                     unitati teritoriale                             373.109.000
      05             Sistemul national de decoratii                   20.000.000
      06             Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor
                     internationale                                    3.768.732
      07             Protectie civila                                172.804.892
      08             Executarea silita a creantelor bugetare          15.000.000
      10            Despagubiri civile, precum si cheltuieli
                    judiciare si extrajudiciare derivate din
                    actiuni in reprezentarea intereselor
                    statului, potrivit dispozitiilor legale          849.800.000
      11            Onorarii pentru expertizele contabile
                    dispuse in cadrul procesului penal                15.000.000
      12            Dezvoltarea si modernizarea punctelor de
                    control pentru trecerea frontierei, precum
                    si a celorlalte unitati vamale                   555.829.440
      13            Programe de informare si prezentare a
                    imaginii Romaniei                                215.000.000
      18            Masuri active pentru combaterea somajului          2.500.000
      19            Zboruri speciale                                  76.214.000
      20            Fondul Roman de Dezvoltare Sociala                86.370.000
      50            Alte cheltuieli                                  108.250.879
8501               TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT                 1.900.000.000
          01        CHELTUIELI CURENTE                             1.900.000.000
          38         TRANSFERURI                                   1.900.000.000
      03            Transferuri din bugetul de stat catre
                    bugetele locale pentru investitii
                    finantate partial din imprumuturi externe      1.900.000 000
8601               IMPRUMUTURI                                       102.715.360
          79        IMPRUMUTURI ACORDATE                             102.715.360
      02            Imprumuturi pentru finalizarea unor
                    obiective aprobate prin conventii
                    bilaterale si acorduri interguvernamentale        50.000.000
      05            Imprumuturi acordate persoanelor care
                    beneficiaza de statutul de refugiat si
                    care sunt lipsite de mijloace de existenta         2.233.440
      11            Microcredite acordate persoanelor fizice
                    care desfasoara activitati pe cont
                    propriu, aducatoare de venituri, in
                    vederea intretinerii materiale                    50.481.920
8801               DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE
                   SI ALTE CHELTUIELI                             61.473.825.000
          01        CHELTUIELI CURENTE                            61.473.825.000
          49         DOBANZI                                      61.473.825.000
      01            Dobanzi aferente datoriei publice interne     28.705.625.000
      02            Dobanzi aferente datoriei publice externe      7.345.000.000
      03            Cheltuieli ocazionate de emisiunea si
                    plasarea titlurilor de stat si de riscul
                    garantiilor date de stat, in conditiile
                    legii                                         10.753.800.000
      04            Diferente de curs aferente datoriei
                    publice externe                               12.259.400.000
      05            Diferente de curs aferente datoriei
                    publice interne                                2.410.000.000
9501              FONDURI DE REZERVA                               1.317.985.109
          60       REZERVE                                         1.317.985.109
      01             Fond de rezerva bugetara la dispozitia
                     Guvernului                                      699.985.109
      02             Fond de interventie la dispozitia
                     Guvernului                                      500.000.000
      03             Fond la dispozitia Guvernului Romaniei          118.000.000
                     pentru relatiile cu Republica Moldova
9901              DEFICIT                                        -59.410.122.248
5050              FONDURI SPECIALE - TOTAL                        11.864.904.511
          01       CHELTUIELI CURENTE                              6.064.904.511
          20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII               5.964.904.511
          38        TRANSFERURI                                      100.000.000
          70       CHELTUIELI DE CAPITAL                           5.440.000.000
          84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI
                   SI COMISIOANE LA CREDITE                          360.000.000
          88        Rambursari de credite interne si plati
                    de dobanzi si comisioane aferente acestora       360.000.000
          88   01    Rambursari de credite interne                   300.000.000
          88   02    Plati de dobanzi si comisioane                   60.000.000
5011               FOND SPECIAL SISTEM ENERGETIC                   4.300.000.000
          01        CHELTUIELI CURENTE                               100.000.000
          38         TRANSFERURI                                     100.000.000
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                          3.840.000.000
          84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI
                    SI COMISIOANE LA CREDITE                         360.000.000
          88         Rambursari de credite interne si plati de
                     dobanzi si comisioane aferente acestora         360.000.000
          88   01     Rambursari de credite interne                  300.000.000
          88   02     Plati de dobanzi si comisioane                  60.000.000
6611               INDUSTRIE                                       4.200.000.000
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                          3.840.000.000
          84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI
                    SI COMISIOANE LA CREDITE                         360.000.000
          88         Rambursari de credite interne si plati de
                     dobanzi si comisioane aferente acestora         360.000.000
          88   01     Rambursari de credite interne                  300.000.000
          88   02     Plati de dobanzi si comisioane                  60.000.000
      05             Electricitate si alte forme de energie
                     finantate din venituri cu destinatie
                     speciala                                      4.200.000.000
8411               TRANSFERURI CATRE BUGETELE LOCALE                 100.000.000
          01        CHELTUIELI CURENTE                               100.000.000
          38         TRANSFERURI                                     100.000.000
      23              Transferuri din bugetul Fondului special
                      pentru dezvoltarea sistemului energetic
                      catre bugetele locale                          100.000.000
5012               FOND SPECIAL DRUMURI PUBLICE                    7.564.904.511
          01        CHELTUIELI CURENTE                             5.964.904.511
          20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              5.964.904.511
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                          1.600.000.000
6812               TRANSPORTURI SI COMUNICATII                     7.564.904.511
          01        CHELTUIELI CURENTE                             5.964.904.511
          20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              5.964.904.511
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                          1.600.000.000
      05            Drumuri si poduri                              7.564.904.511
5014               CREDITE EXTERNE                                29.182.754.824
          01        CHELTUIELI CURENTE                            12.932.498.619
          02         CHELTUIELI DE PERSONAL                           19.943.576
          20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                187.216.591
          34         SUBVENTII                                       104.421.000
          38         TRANSFERURI                                  12.620.917.452
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                         16.250.256.205
5114               AUTORITATI PUBLICE                                600.420.751
          01        CHELTUIELI CURENTE                               175.618.719
          02         CHELTUIELI DE PERSONAL                              278.456
          20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                 31.778.791
          38         TRANSFERURI                                     143.561.472
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                            424.802.032
      05            Autoritati executive                             600.420.751
5414               APARARE NATIONALA                               4.255.223.972
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                          4.255.223.972
      02            Aparare nationala si operatiuni de
                    mentinere a pacii                              4.255.223.972
5514               ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA           2.350.979.703
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                          2.350.979.703
      02            Politie                                        1.740.350.000
      06            Siguranta nationala                              610.629.703
5714               INVATAMANT                                      1.819.013.820
          01        CHELTUIELI CURENTE                               571.530.940
          38         TRANSFERURI                                     571.530.940
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                          1.247.482.880
      02            Invatamant prescolar                              62.374.145
      03            Invatamant primar si gimnazial                   873.238.015
      04            Invatamant liceal                                311.870.720
      09            Invatamant superior                              571.530.940
5814               SANATATE                                        3.485.110.047
          01        CHELTUIELI CURENTE                                59.171.900
          02         CHELTUIELI DE PERSONAL                           17.403.500
          20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                 41.768.400
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                          3.425.938.147
      03             Spitale                                       3.425.938.147
      50             Alte institutii si actiuni sanitare              59.171.900
5914               CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND                73.090.000
                   ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET
          01        CHELTUIELI CURENTE                                73.090.000
          20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                 73.090.000
      50            Alte institutii si actiuni privind
                    cultura, religia si activitatea sportiva
                    si de tineret                                     73.090.000
6014               ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII,
                   AJUTOARE SI INDEMNIZATII                          172.612.682
          01        CHELTUIELI CURENTE                               153.226.923
          02         CHELTUIELI DE PERSONAL                              400.977
          20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                 13.276.546
          38         TRANSFERURI                                     139.549.400
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                             19.385.759
      01            Administratie centrala                             6.640.000
      25            Servicii publice descentralizate                  26.423.282
      43            Sustinerea sistemului de protectie a
                    drepturilor copilului                            139.549.400
6314               SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE      2.540.911.000
          01        CHELTUIELI CURENTE                             1.496.701.000
          38         TRANSFERURI                                   1.496.701.000
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                          1.044.210.000
      08            Locuinte                                       1.044.210.000
      50            Alte actiuni privind dezvoltarea publica
                    si locuinte                                    1.496.701.000
6414               MEDIU SI APE                                    1.044.210.000
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                          1.044.210.000
      02            Dezvoltare surse de apa, acumulari si
                    amenajari hidrotehnice                         1.044.210.000
6614               INDUSTRIE                                         396.799.800
          01        CHELTUIELI CURENTE                               396.799.800
          38         TRANSFERURI                                     396.799.800
      01            Administratie centrala                           396.799.800
6714               AGRICULTURA SI SILVICULTURA                       184.129.030
          01        CHELTUIELI CURENTE                                44.901.030
          38         TRANSFERURI                                      44.901.030
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                            139.228.000
      15            Silvicultura                                     139.228.000
      50            Alte unitati si actiuni din domeniul
                    agriculturii si silviculturii                     44.901.030
6814               TRANSPORTURI SI COMUNICATII                    11.615.245.270
          01        CHELTUIELI CURENTE                             9.408.444.460
          38         TRANSFERURI                                   9.408.444.460
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                          2.206.800.810
      01            Administratie centrala                         1.322.666.000
      02            Aviatie civila                                   133.310.810
      03            Navigatie civila                               1.029.280.000
      05            Drumuri si poduri                              5.737.350.170
      06            Transport feroviar                             2.348.428.290
      07            Transport in comun                             1.044.210.000
6914               ALTE ACTIUNI ECONOMICE                            349.810.350
          01        CHELTUIELI CURENTE                               349.810.350
          34         SUBVENTII                                       104.421.000
          38         TRANSFERURI                                     245.389.350
      01            Administratie centrala                           106.161.350
      04            Meteorologie si hidrologie                       243.649.000
7214               ALTE ACTIUNI                                      295.198.399
          01        CHELTUIELI CURENTE                               203.203.497
          02         CHELTUIELI DE PERSONAL                            1.860.643
          20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                 27.302.854
          38         TRANSFERURI                                     174.040.000
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                             91.994.902
      12            Dezvoltarea si modernizarea punctelor
                    de control pentru trecerea frontierei,
                    precum si a celorlalte unitati vamale             97.459.601
      18            Masuri active pentru combaterea somajului         23.698.798
      20            Fondul Roman de Dezvoltare Sociala               174.040.000
5003               SUME ALOCATE DIN VENITURI EXTRABUGETARE         8.730.288.312
          01        CHELTUIELI CURENTE                             6.353.253.317
          02         CHELTUIELI DE PERSONAL                        1.473.715.388
          20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              3.873.087.929
          38         TRANSFERURI                                   1.006.450.000
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                          2.377.034.995
5103               AUTORITATI PUBLICE                                461.800.000
          01        CHELTUIELI CURENTE                               378.500.000
          02         CHELTUIELI DE PERSONAL                          153.750.000
          20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                224.750.000
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                             83.300.000
      03            Autoritati judecatoresti                          90.000.000
      04            Alte organe ale autoritatilor publice              3.000.000
      05            Autoritati executive                             368.800.000
5403               APARARE NATIONALA                                 883.539.001
          01        CHELTUIELI CURENTE                               499.634.001
          02         CHELTUIELI DE PERSONAL                          130.041.000
          20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                369.593.001
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                            383.905.000
      02            Aparare nationala si operatiuni de
                    mentinere a pacii                                883.539.001
5503               ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA             894.331.805
          01        CHELTUIELI CURENTE                               806.731.805
          02         CHELTUIELI DE PERSONAL                          134.810.000
          20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                671.921.805
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                             87.600.000
      02            Politie                                          303.775.000
      04            Paza si supravegherea frontierei                  21.000.000
      05            Jandarmerie                                      275.500.000
      06            Siguranta nationala                               13.556.805
      50            Alte institutii si actiuni privind
                    ordinea publica si siguranta nationala           280.500.000
5703               INVATAMANT                                      4.148.678.000
          01        CHELTUIELI CURENTE                             2.735.428.000
          02         CHELTUIELI DE PERSONAL                          925.145.960
          20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              1.809.832.040
          38         TRANSFERURI                                         450.000
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                          1.413.250.000
      04            Invatamant liceal                                    235.000
      06            Invatamant postliceal                              1.955.700
      09            Invatamant superior                            2.166.180.000
      14            Internate, camine si cantine pentru
                    elevi si studenti                                274.660.600
      50            Alte institutii si actiuni de invatamant       1.705.646.700
5803               SANATATE                                          103.000.000
          01        CHELTUIELI CURENTE                                97.000.000
          02         CHELTUIELI DE PERSONAL                            1.300.000
          20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                 95.700.000
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                              6.000.000
      01             Administratie centrala                           15.000.000
      03             Spitale                                          88.000.000
5903               CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND
                   ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET                384.614.750
          01        CHELTUIELI CURENTE                               253.307.755
          02         CHELTUIELI DE PERSONAL                           32.144.230
          20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                221.163.525
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                            131.306.995
      20            Activitatea sportiva                             200.000.000
      25            Servicii publice descentralizate                   5.000.000
      50            Alte institutii si actiuni privind
                    cultura, religia si activitatea sportiva
                    si de tineret                                    179.614.750
6003               ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII,
                   AJUTOARE SI INDEMNIZATII                              423.720
          01        CHELTUIELI CURENTE                                   313.720
          02         CHELTUIELI DE PERSONAL                              266.398
          20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                     47.322
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                                110.000
      50            Alte actiuni privind asistenta sociala,
                    alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii           423.720
6303               SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE         50.000.000
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                             50.000.000
      08             Locuinte                                         50.000.000
6403               MEDIU SI APE                                      120.000.000
          01        CHELTUIELI CURENTE                                57.500.000
          02         CHELTUIELI DE PERSONAL                           18.450.000
          20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                 39.050.000
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                             62.500.000
      03            Supraveghere si protectie mediu, reducerea
                    si controlul poluarii                            103.000.000
      05            Controlul activitatilor nucleare                  17.000.000
6603               INDUSTRIE                                          18.500.000
          01        CHELTUIELI CURENTE                                15.500.000
          02         CHELTUIELI DE PERSONAL                            9.500.000
          20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                  6.000.000
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                              3.000.000
      01            Administratie centrala                            18.500.000
6703               AGRICULTURA SI SILVICULTURA                     1.019.070.000
          01        CHELTUIELI CURENTE                             1.016.070.000
          02         CHELTUIELI DE PERSONAL                              830.000
          20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                  9.240.000
          38         TRANSFERURI                                   1.006.000.000
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                              3.000.000
      10            Alte programe pentru sprijinirea
                    producatorilor agricoli                        1.006.000.000
      15            Silvicultura                                      13.070.000
6903               ALTE ACTIUNI ECONOMICE                            205.831.000
          01        CHELTUIELI CURENTE                               144.943.000
          02         CHELTUIELI DE PERSONAL                           39.727.800
          20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                105.215.200
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                             60.888.000
      02            Rezerve materiale nationale si de
                    mobilizare                                        42.307.200
      50            Alte cheltuieli pentru actiuni economice         163.523.800
7103               CERCETARE STIINTIFICA                              25.500.000
          01        CHELTUIELI CURENTE                                19.125.000
          02         CHELTUIELI DE PERSONAL                            4.950.000
          20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                 14.175.000
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                              6.375.000
      01            Administratie centrala                               150.000
      02            Cercetare fundamentala                            18.850.000
      50            Alte institutii si actiuni pentru
                    cercetare stiintifica                              6.500.000
7203               ALTE ACTIUNI                                      415.000.036
          01        CHELTUIELI CURENTE                               329.200.036
          02         CHELTUIELI DE PERSONAL                           22.800.000
          20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                306.400.036
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                             85.800.000
      01            Administratie centrala vamala si unitati
                    teritoriale                                      390.000.036
      50            Alte cheltuieli                                   25.000.000
5030               FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                 13.873.643.557
          01        CHELTUIELI CURENTE                            13.217.768.659
          02         CHELTUIELI DE PERSONAL                           19.203.718
          20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                478.370.677
          38         TRANSFERURI                                  12.720.194.264
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                            655.874.898
5130               AUTORITATI PUBLICE                                297.296.731
          01        CHELTUIELI CURENTE                               188.407.578
          02         CHELTUIELI DE PERSONAL                           19.203.718
          20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                142.550.060
          38         TRANSFERURI                                      26.653.800
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                            108.889.153
      04            Alte organe ale autoritatilor publice             15.821.000
      05            Autoritati executive                             281.475.731
5530               ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA             361.780.845
          01        CHELTUIELI CURENTE                                 4.542.300
          20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                  4.542.300
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                            357.238.545
      07            Penitenciare                                      60.172.125
      50            Alte institutii si actiuni privind ordinea
                    publica si siguranta nationala                   301.608.720
5730               INVATAMANT                                        239.103.729
          01        CHELTUIELI CURENTE                               239.103.729
          20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                 18.514.500
          38         TRANSFERURI                                     220.589.229
      50            Alte institutii si actiuni de invatamant         239.103.729
5930               CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND
                   ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET                 58.698.360
          01        CHELTUIELI CURENTE                                53.722.360
          38         TRANSFERURI                                      53.722.360
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                              4.976.000
      21            Activitatea de tineret                            30.397.360
      50            Alte institutii si actiuni privind
                    cultura, religia si activitatea sportiva
                    si de tineret                                     28.301.000
6030               ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII,
                   AJUTOARE SI INDEMNIZATII                          735.629.317
          01        CHELTUIELI CURENTE                               735.629.317
          20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                118.479.317
          38         TRANSFERURI                                     617.150.000
      01            Administratie centrala                            12.329.317
      43            Sustinerea sistemului de protectie a
                    drepturilor copilului                            723.300.000
6430               MEDIU SI APE                                      338.112.700
          01        CHELTUIELI CURENTE                               232.087.000
          38         TRANSFERURI                                     232.087.000
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                            106.025.700
      02            Dezvoltare surse de apa, acumulari si
                    amenajari hidrotehnice                           106.025.700
      03            Supraveghere si protectie mediu, reducerea       232.087.000
                    si controlul poluarii
6630               INDUSTRIE                                          53.975.824
          01        CHELTUIELI CURENTE                                53.975.824
          38         TRANSFERURI                                      53.975.824
      01            Administratie centrala                            53.975.824
6730               AGRICULTURA SI SILVICULTURA                     5.284.472.298
          01        CHELTUIELI CURENTE                             5.284.472.298
          38         TRANSFERURI                                   5.284.472.298
      10            Alte programe pentru sprijinirea
                    producatorilor agricoli                        5.284.472.298
6830               TRANSPORTURI SI COMUNICATII                     3.603.671.183
          01        CHELTUIELI CURENTE                             3.603.671.183
          38         TRANSFERURI                                   3.603.671.183
      05            Drumuri si poduri                              1.298.141.145
      06            Transport feroviar                             2.305.530.038
6930               ALTE ACTIUNI ECONOMICE                          2.422.560.000
          01        CHELTUIELI CURENTE                             2.422.560.000
          38         TRANSFERURI                                   2.422.560.000
      01            Administratie centrala                         2.422.560.000
7130               CERCETARE STIINTIFICA                             205.312.570
          01        CHELTUIELI CURENTE                               205.312.570
          38         TRANSFERURI                                     205.312.570
      03            Cercetare aplicativa si experimentala            205.312.570
7230               ALTE ACTIUNI                                      273.030.000
          01        CHELTUIELI CURENTE                               194.284.500
          20         CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                194.284.500
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL                             78.745.500
      12            Dezvoltarea si modernizarea punctelor de
                    control pentru trecerea frontierei, precum
                    si a celorlalte unitati vamale                   273.030.000
________________________________________________________________________________

    ANEXA 4

                          LISTA
cuprinzand impozitele, taxele si celelalte venituri pe anul 2002
________________________________________________________________________________
     Denumirea impozitelor,
     taxelor si a celorlalte   Acte normative care reglementeaza impozitele,
     venituri                  taxele si alte venituri
________________________________________________________________________________
                               I. PENTRU BUGETUL DE STAT

I. VENITURI CURENTE
 A. VENITURI FISCALE:
 A1. Impozite directe
  1. Impozitul pe profit       Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind
                               impozitul pe profit, aprobata si modificata prin
                               Legea nr. 73/1996, republicata in 1997, cu
                               modificarile si completarile ulterioare;
                               Ordonanta Guvernului nr. 24/1996 privind
                               impozitul pe venitul reprezentantelor din Romania
                               ale societatilor comerciale si organizatiilor
                               economice straine, aprobata si modificata prin
                               Legea nr. 29/1997, cu modificarile ulterioare;
                               Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind
                               infiintarea si functionarea Fondului de garantare
                               a depozitelor in sistemul bancar, aprobata si
                               modificata prin Legea nr. 88/1997, cu
                               modificarile ulterioare;
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/1998
                               privind regimul zonelor defavorizate, aprobata si
                               modificata prin Legea nr. 20/1999, republicata in
                               1999, cu modificarile si completarile ulterioare;
                               Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000,
                               modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului
                               nr. 240/2000; Legea nr. 199/2000 privind
                               utilizarea eficienta a energiei, cu modificarile
                               ulterioare; Ordonanta Guvernului nr. 126/2000
                               privind continuarea realizarii Unitatii 2 din
                               cadrul obiectivului de investitii "Centrala
                               Nuclearoelectrica Cernavoda 5x700 MW", aprobata
                               si modificata prin Legea nr. 335/2001;
                               Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii
                               Nationale a Romaniei, modificata si completata
                               prin Legea nr. 156/1999;
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 297/2000
                               pentru completarea Legii nr. 133/1999 privind
                               stimularea intreprinzatorilor privati pentru
                               infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici
                               si mijlocii, aprobata si modificata prin
                               Legea nr. 415/2001; Legea nr. 332/2001 privind
                               promovarea investitiilor directe cu impact
                               semnificativ in economie; Legea nr. 361/2001
                               privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.
                               108/2000 pentru aprobarea exceptarii de la plata
                               impozitului pe profit aferent veniturilor proprii
                               ale Companiei Nationale "Aeroportul International
                               Bucuresti - Otopeni" - S.A., destinate acoperirii
                               cheltuielilor de investitii si a avansului pentru
                               modernizarea Aeroportului International
                               Bucuresti - Otopeni si a celor pentru rambursarea
                               creditelor externe contractate, potrivit legii,
                               cu aceasta destinatie;
                               Ordonanta Guvernului nr. 65/2001 privind
                               constituirea si functionarea parcurilor
                               industriale.
  2. Impozitul pe venit        Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul
                               pe venit; Legea nr. 19/2000 privind sistemul
                               public de pensii si alte drepturi de asigurari
                               sociale, cu modificarile si completarile
                               ulterioare; Ordonanta Guvernului nr. 75/2000
                               privind autorizarea expertilor criminalisti,
                               Ordonanta Guvernului nr. 126/2000 privind
                               continuarea realizarii Unitatii 2 din cadrul
                               obiectivului de investitii "Centrala
                               Nuclearoelectrica Cernavoda 5x700 MW", aprobata
                               si modificata prin Legea nr. 335/2001;
                               Legea nr. 268/2001 privind privatizarea
                               societatilor comerciale ce detin in administrare
                               terenuri proprietate publica si privata a
                               statului cu destinatie agricola si infiintarea
                               Agentiei Domeniilor Statului.
  3. Alte impozite directe:
  a) impozitul pe veniturile   Ordonanta Guvernului nr. 83/1998 privind
     realizate de persoanele   impunerea unor venituri realizate din Romania de
     juridice nerezidente      persoane fizice si juridice nerezidente,
                               modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 26/2000;
                               conventiile de evitare a dublei impuneri
                               incheiate de Romania cu alte state;
  b) impozitul pe profit       Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei
     obtinut din activitati    impotriva unor activitati comerciale ilicite,
     comerciale ilicite sau    republicata in 1991, completata prin
     din nerespectarea         Legea nr. 177/1998 si prin Ordonanta Guvernului
     Legii privind protectia   nr. 126/1998, aprobata prin Legea nr. 243/1998;
     consumatorilor            Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind
                               protectia consumatorilor, aprobata si modificata
                               prin Legea nr. 11/1994, republicata in 1994, cu
                               modificarile ulterioare;
  c) impozitul pe dividende    Ordonanta Guvernului nr. 26/1995 privind
     de la societatile         impozitul pe dividende, aprobata si modificata
     comerciale                prin Legea nr. 101/1995, cu modificarile
                               ulterioare;
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 217/1999
                               pentru modificarea si completarea Ordonantei
                               Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe
                               profit, aprobata si modificata prin
                               Legea nr. 198/2001;
                               Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul
                               pe venit;
  d) alte incasari din         alte legi specifice prin care se stabilesc
     impozite directe          impozite directe cuvenite bugetului de stat.
  4. Contributii:
  a) contributia pentru pensia Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de
     suplimentara              stat;
  b) contributia agentilor     Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999
     economici pentru          privind protectia speciala si incadrarea in munca
     persoanele cu handicap    a persoanelor cu handicap, modificata si
                               completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului
                               nr. 40/2000 si prin Ordonanta de urgenta a
                               Guvernului nr. 32/2001, aprobata si modificata
                               prin Legea nr. 374/2001.
 A2. Impozite indirecte
  1. Taxa pe valoarea adaugata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000
                               privind taxa pe valoarea adaugata, cu
                               modificarile si completarile ulterioare;
                               Ordonanta Guvernului nr. 30/1995 privind regimul
                               de concesionare a construirii si exploatarii unor
                               tronsoane de cai de comunicatii terestre -
                               autostrazi si cai ferate, aprobata si modificata
                               prin Legea nr. 136/1996;
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 31/1997
                               privind regimul investitiilor straine in Romania
                               - pentru facilitatile in derulare pana la
                               expirarea termenelor acordate;
                               Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 privind
                               operatiunile de leasing si societatile de
                               leasing, aprobata si modificata prin
                               Legea nr. 90/1998, republicata in 2000;
                               Ordonanta Guvernului nr. 8/1998 privind
                               constituirea Fondului special pentru promovarea
                               si dezvoltarea turismului, cu modificarile
                               ulterioare, aprobata si modificata prin
                               Legea nr. 23/2000;
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/1998
                               privind regimul zonelor defavorizate, aprobata
                               prin Legea nr. 20/1999, republicata in 1999, cu
                               modificarile si completarile ulterioare;
                               Ordonanta Guvernului nr. 116/1998 privind
                               instituirea regimului special pentru activitatea
                               de transport maritim international, cu
                               modificarile ulterioare;
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1999 cu
                               privire la gestionarea fondurilor nerambursabile
                               alocate Romaniei de catre Comunitatea Europeana,
                               precum si a fondurilor de cofinantare aferente
                               acestora, aprobata prin Legea nr. 22/2000;
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1999
                               privind scutirea de la plata drepturilor de
                               import a bunurilor importate prin servicii
                               postale si in regim de curierat rapid de catre
                               persoanele juridice, aprobata prin
                               Legea nr. 119/2000;
                               Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000;
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 208/2000
                               privind scutirea de taxa pe valoarea adaugata
                               pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de
                               servicii prevazute in anexa la Hotararea
                               Guvernului nr. 211/2000 privind garantarea de
                               catre Ministerul Finantelor a unor imprumuturi
                               externe pentru Ministerul Apararii Nationale,
                               aprobata prin Legea nr. 134/2001;
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 297/2000
                               pentru completarea Legii nr. 133/1999 privind
                               stimularea intreprinzatorilor privati pentru
                               infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici
                               si mijlocii, aprobata si modificata prin
                               Legea nr. 415/2001;
                               Ordonanta Guvernului nr. 65/2001 privind
                               constituirea si functionarea parcurilor
                               industriale; Legea nr. 332/2001 privind
                               promovarea investitiilor directe cu impact
                               semnificativ in economie; Legea nr. 423/2001
                               pentru sprijinirea sectorului de pescuit la Marea
                               Neagra; alte legi specifice care prevad
                               reglementari in domeniul taxei pe valoarea
                               adaugata.
  2. Accize                    Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind regimul
                               produselor supuse accizelor, cu modificarile si
                               completarile ulterioare;
                               Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000;
                               Legea nr. 423/2001 pentru sprijinirea sectorului
                               de pescuit la Marea Neagra.
  3. Taxe vamale:
  a) taxe vamale de la         Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al
     persoane juridice         Romaniei, cu modificarile ulterioare;
                               Legea nr. 35/1991 privind regimul investitiilor
                               straine, republicata in 1993, cu modificarile
                               ulterioare - pentru facilitatile in derulare pana
                               la expirarea termenelor acordate;
                               Ordonanta Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful
                               vamal de import al Romaniei, aprobata si
                               modificata prin Legea nr. 102/1994, cu
                               modificarile ulterioare;
                               Legea minelor nr. 61/1998;
                               Legea petrolului nr. 134/1995;
                               Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 privind
                               operatiunile de leasing si societatile de
                               leasing, aprobata si modificata prin
                               Legea nr. 90/1998, cu modificarile si
                               completarile ulterioare, republicata in 2000;
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 31/1997
                               privind regimul investitiilor straine in Romania
                               - pentru facilitatile in derulare pana la
                               expirarea termenelor acordate;
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/1998
                               privind regimul zonelor defavorizate, aprobata
                               prin Legea nr. 20/1999, republicata in 1999, cu
                               modificarile si completarile ulterioare;
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999
                               privind protectia speciala si incadrarea in munca
                               a persoanelor cu handicap, modificata prin
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2000;
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 208/1999
                               privind regimul vamal al marfurilor
                               comercializate in regim duty-free, aprobata si
                               modificata prin Legea nr. 640/2001;
                               Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000;
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 124/2000
                               pentru aprobarea modificarii taxelor vamale
                               aplicate in Romania la importul anumitor produse
                               agricole originare din Uniunea Europeana,
                               aprobata prin Legea nr. 249/2001;
                               Ordonanta Guvernului nr. 126/2000 privind
                               continuarea realizarii Unitatii 2 din cadrul
                               obiectivului de investitii "Centrala
                               Nuclearoelectrica Cernavoda 5 x 700 MW", aprobata
                               si modificata prin Legea nr. 335/2001;
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2000
                               privind scutirea de la plata taxelor vamale
                               pentru instalatii, echipamente, utilaje si parti
                               ale acestora, know-how, precum si combustibili
                               energetici care se importa prin credite externe
                               contractate cu garantia statului de companii si
                               societati nationale, institutii publice si
                               societati comerciale, aprobata si modificata
                               prin Legea nr. 353/2001;
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 297/2000
                               pentru completarea Legii nr. 133/1999 privind
                               stimularea intreprinzatorilor privati pentru
                               infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici
                               si mijlocii, aprobata si modificata prin
                               Legea nr. 415/2001;
                               Ordonanta Guvernului nr. 78/2001 pentru
                               modificarea Legii nr. 199/2000 privind utilizarea
                               eficienta a energiei;
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2001
                               privind scutirea temporara de la plata taxelor
                               vamale a unor cantitati de gaze naturale
                               provenite din import, aprobata prin
                               Legea nr. 530/2001; Legea nr. 332/2001 privind
                               promovarea investitiilor directe cu impact
                               semnificativ in economie; alte legi specifice
                               care prevad reglementari in domeniul taxelor
                               vamale;
  b) taxe vamale si alte       Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al
     venituri incasate de la   Romaniei, cu modificarile ulterioare;
     persoane fizice prin      Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999
     unitatile vamale          privind protectia speciala si incadrarea in munca
                               a persoanelor cu handicap, modificata prin
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2000.
  4. Alte impozite indirecte:
  a) taxe pentru jocuri de     Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/1998
     noroc                     privind regimul de autorizare a activitatilor din
                               domeniul jocurilor de noroc, aprobata si
                               modificata prin Legea nr. 166/1999, modificata si
                               completata prin Ordonanta Guvernului nr. 36/2000;
  b) majorari si penalitati    Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar,
     de intarziere pentru      cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al
     venituri nevarsate la     artelor plastice si de divertisment, modificata
     termen                    si completata prin Ordonanta Guvernului nr.
                               123/2000; Legea nr. 12/1996 pentru modificarea
                               Legii nr. 3/1992 privind instituirea "Timbrului
                               Olimpic";
  c) taxe si tarife pentru     Legea nr. 72/1996 privind finantele publice,
     eliberarea de licente si  cu modificarile ulterioare;
     autorizatii de            Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile
     functionare               ulterioare; Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996,
                               cu modificarile ulterioare;
                               Legea serviciilor postale nr. 83/1996;
                               Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in
                               siguranta a activitatilor nucleare, republicata
                               in 1998;
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1998
                               privind energia electrica si termica, modificata
                               prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
                               67/2000; Legea nr. 85/1997 privind acceptarea de
                               catre Romania a Codului international de
                               management pentru exploatarea in siguranta a
                               navelor si pentru prevenirea poluarii
                               (Codul international de management al sigurantei
                               - Codul I.S.M.), adoptat de catre Organizatia
                               Maritima Internationala prin Rezolutia A 741(18)
                               din 4 noiembrie 1993;
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/1996
                               privind acordarea licentelor de instalare si
                               operare a retelelor GSM si DCS 1800 si stabilirea
                               taxelor de licenta, modificata prin
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/1997,
                               aprobate si modificate prin Legea nr. 163/1997,
                               republicata in 1998 si modificata prin
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/1998,
                               aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1999;
                               Ordonanta Guvernului nr. 9/1993 privind taxele de
                               eliberare a deciziilor de autorizare in domeniul
                               audiovizualului, aprobata prin
                               Legea nr. 102/1994, modificata si completata prin
                               Ordonanta Guvernului nr. 19/1998, aprobata si
                               modificata prin Legea nr. 231/1998;
                               Ordonanta Guvernului nr. 42/1995 privind
                               productia de produse alimentare destinate
                               comercializarii, aprobata si modificata prin
                               Legea nr. 123/1995, modificata si completata
                               prin Ordonanta Guvernului nr. 33/1999, aprobata
                               si modificata prin Legea nr. 183/2001;
                               Legea protectiei mediului nr. 137/1995,
                               republicata in 2000;
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 208/1999
                               privind regimul vamal al marfurilor
                               comercializate in regim duty-free, aprobata si
                               modificata prin Legea nr. 640/2001;
                               Ordonanta Guvernului nr. 80/1998 privind
                               prelungirea duratei de valabilitate a licentei
                               NMT si stabilirea taxei aferente;
                               Legea sanitara veterinara nr. 60/1974,
                               republicata, cu modificarile si completarile
                               ulterioare; Ordonanta Guvernului nr. 56/2000
                               privind reglementarea depozitarii cerealelor si
                               semintelor oleaginoase, regimul certificatelor de
                               depozit pentru acestea, precum si constituirea
                               Fondului de garantare pentru certificatele de
                               depozit, modificata prin Ordonanta de urgenta a
                               Guvernului nr. 109/2000, aprobata si modificata
                               prin Legea nr. 39/2001; Legea nr. 139/2000
                               privind activitatea de meteorologie;
                               Ordonanta Guvernului nr. 49/2000 privind regimul
                               de obtinere, testare, utilizare si comercializare
                               a organismelor modificate genetic prin tehnicile
                               biotehnologiei moderne, precum si a produselor
                               rezultate din acestea;
                               Ordonanta Guvernului nr. 128/2000 pentru
                               stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate
                               in regim de urgenta catre populatie de Ministerul
                               de Interne; Legea nr. 176/2000 privind
                               dispozitivele medicale;
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 243/2000
                               privind protectia atmosferei, aprobata si
                               modificata prin Legea nr. 655/2001;
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 16/2001
                               privind gestionarea deseurilor industriale
                               reciclabile, aprobata si modificata prin
                               Legea nr. 465/2001; alte legi specifice care
                               prevad reglementari in domeniul taxelor si
                               tarifelor de licenta si autorizatiilor de
                               functionare;
  d) taxa pentru activitatea   Legea petrolului nr. 134/1995;
     de prospectiune,          Legea minelor nr. 61/1998;
     explorare si exploatare
     a resurselor minerale
  e) taxe judiciare de timbru  Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de
                               timbru, cu modificarile ulterioare;
                               Legea nr. 115/1996 privind declararea si
                               controlul averii demnitarilor, magistratilor,
                               functionarilor publici si a unor persoane cu
                               functii de conducere; alte legi specifice
                               desfasurarii activitatii pentru care se stabilesc
                               taxe judiciare de timbru cuvenite bugetului de
                               stat;
  f) taxe de timbru pentru     Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de
     activitatea notariala     timbru, cu modificarile ulterioare;
                               Ordonanta Guvernului nr. 12/1998 privind taxele
                               de timbru pentru activitatea notariala, aprobata
                               si modificata prin Legea nr. 122/1998, cu
                               modificarile ulterioare;
  g) taxe extrajudiciare de    Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare
     timbru                    de timbru;
  h) amenzi judiciare          Ordonanta Guvernului nr. 30/1999 pentru
                               modificarea si completarea Legii nr. 146/1997
                               privind taxele judiciare de timbru si a
                               Ordonantei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele
                               de timbru pentru activitatea notariala, aprobata
                               prin Legea nr. 169/2001;
                               Codul de procedura penala;
                               Codul de procedura civila, cu modificarile
                               ulterioare;
  i) venituri din recuperarea  Ordonanta Guvernului nr. 30/1999 pentru
     cheltuielilor judiciare   modificarea si completarea Legii nr. 146/1997
     avansate de stat          privind taxele judiciare de timbru si a
                               Ordonantei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele
                               de timbru pentru activitatea notariala, aprobata
                               prin Legea nr. 169/2001; Legea nr. 126/1999
                               privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.
                               50/1997 pentru completarea Ordonantei Guvernului
                               nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de
                               expertiza contabila si a contabililor autorizati;
  j) taxa asupra unor          Ordonanta Guvernului nr. 22/1992 privind
     activitati daunatoare     finantarea ocrotirii sanatatii, aprobata prin
     sanatatii si din          Legea nr. 114/1992, modificata si completata prin
     publicitatea lor          Ordonanta Guvernului nr. 109/1999 si prin
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2001,
                               aprobata si modificata prin Legea nr. 374/2001;
  k) taxa de timbru social     Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/1999
     asupra jocurilor de       privind infiintarea si utilizarea Fondului
     noroc                     national de solidaritate, aprobata prin
                               Legea nr. 366/2001, modificata prin
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2001,
                               aprobata si modificata prin Legea nr. 374/2001;
  l) taxa de timbru social     Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/1999
     asupra valorii            privind infiintarea si utilizarea Fondului
     automobilelor noi din     national de solidaritate, aprobata prin
     import                    Legea nr. 366/2001, modificata prin
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2001,
                               aprobata si modificata prin Legea nr. 374/2001;
  m) contributia agentilor     Ordonanta Guvernului nr. 8/1998 privind
     economici din turism      constituirea Fondului special pentru promovarea
                               si dezvoltarea turismului, modificata si
                               completata prin Ordonanta Guvernului nr. 43/1998,
                               aprobata prin Legea nr. 23/2000, modificata prin
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2001,
                               aprobata si modificata prin Legea nr. 374/2001;
  n) impozitul pe titeiul din  Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind regimul
     productia interna si      produselor supuse accizelor, cu modificarile si
     gazele naturale           completarile ulterioare;
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 160/1999
                               privind instituirea unor masuri de stimulare a
                               activitatii titularilor de acorduri petroliere si
                               subcontractantilor acestora, care desfasoara
                               operatiuni petroliere in perimetre marine ce
                               includ zone cu adancime de apa de peste 100
                               metri, aprobata si modificata prin
                               Legea nr. 399/2001;
  o) taxe de autorizare pentru Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind regimul
     comercializarea           produselor supuse accizelor, cu modificarile si
     alcoolului, bauturilor    completarile ulterioare;
     alcoolice, produselor din
     tutun si a cafelei
  p) venituri cu destinatie    Legea nr. 8/1994 privind constituirea si
     speciala din comisionul   utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea si
     pentru servicii vamale    modernizarea punctelor de control pentru trecerea
                               frontierei, precum si a celorlalte unitati
                               vamale, modificata prin Ordonanta de urgenta a
                               Guvernului nr. 97/1999 si prin
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2001,
                               aprobata si modificata prin Legea nr. 374/2001;
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 160/1999
                               privind instituirea unor masuri de stimulare a
                               activitatii titularilor de acorduri petroliere si
                               subcontractantilor acestora, care desfasoara
                               operatiuni petroliere in perimetre marine ce
                               includ zone cu adancime de apa de peste 100
                               metri, aprobata si modificata prin
                               Legea nr. 399/2001;
  q) venituri cu destinatie    Ordonanta Guvernului nr. 47/1998 privind
     speciala din cotele       constituirea si utilizarea Fondului special al
     aplicate asupra           aviatiei civile, aprobata si modificata prin
     veniturilor realizate in  Legea nr. 212/2001, modificata prin
     domeniul aviatiei civile  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2001,
                               aprobata si modificata prin Legea nr. 374/2001;
  r) impozit pe veniturile     Ordonanta Guvernului nr. 24/2001 privind
     microintreprinderilor     impunerea microintreprinderilor;
  s) alte incasari din         Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
     impozite indirecte        modificarile ulterioare; alte legi specifice prin
                               care se stabilesc impozite indirecte cuvenite
                               bugetului de stat.
 B.  VENITURI NEFISCALE
  1. Varsaminte din profitul   Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind
     net al regiilor autonome  repartizarea profitului la societatile nationale,
                               companiile nationale si societatile comerciale cu
                               capital integral sau majoritar de stat, precum si
                               la regiile autonome;
  2. Varsaminte de la
     institutiile publice:
  a) taxe de metrologie        Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
                               modificarile ulterioare; Ordonanta Guvernului nr.
                               20/1992 privind activitatea de metrologie,
                               aprobata si modificata prin Legea nr. 11/1994, cu
                               modificarile ulterioare;
  b) taxe pentru prestatiile   Ordonanta Guvernului nr. 48/1994 privind
     efectuate si eliberarea   modificarea unor taxe pentru folosirea
     autorizatiilor de         drumurilor publice si pentru unele prestari de
     transport in trafic       servicii in porturi si aeroporturi, aprobata
     international             prin Legea nr. 123/1994, modificata prin
                               Ordonanta Guvernului nr. 67/1998, aprobata prin
                               Legea nr. 44/2001;
                               Ordonanta Guvernului nr. 116/1998 privind
                               instituirea regimului special pentru activitatea
                               de transport maritim international, cu
                               modificarile ulterioare;
  c) taxe consulare            Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
                               modificarile ulterioare;
                               Ordonanta Guvernului nr. 24/1992 privind
                               stabilirea serviciilor consulare si a taxelor
                               percepute pentru prestarea acestora, aprobata si
                               modificata prin Legea nr. 89/1993, cu
                               modificarile si completarile ulterioare;
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 265/2000
                               privind desfiintarea unilaterala a regimului de
                               vize pentru cetatenii apartinand statelor membre
                               ale Uniunii Europene, aprobata prin
                               Legea nr. 227/2001;
  d) taxe pentru analize       Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
     efectuate de laboratoare, modificarile ulterioare;
     altele decat cele         Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind
     sanitare, de pe langa     protectia consumatorilor, republicata in 1994, cu
     institutii                modificarile ulterioare;
  e) taxe si alte venituri     Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
     din protectia mediului    modificarile ulterioare;
                               Legea protectiei mediului nr. 137/1995,
                               republicata in 2000, modificata prin
                               Legea nr. 453/2001; Ordonanta de urgenta a
                               Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor
                               formalitati administrative pentru inregistrarea
                               si autorizarea functionarii comerciantilor;
  f) varsaminte din            Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
     disponibilitatile         modificarile ulterioare; Decretul nr. 151/1975
     institutiilor publice si  privind autofinantarea unor activitati ale
     activitatilor             institutiilor de stat, aprobat prin
     autofinantate             Legea nr. 54/1975, cu modificarile ulterioare;
  g) varsaminte din veniturile Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
     institutiilor publice si  modificarile ulterioare; Decretul nr. 151/1975
     activitatilor             privind autofinantarea unor activitati ale
     autofinantate             institutiilor de stat, aprobat prin
                               Legea nr. 54/1975, cu modificarile ulterioare;
 h) alte venituri de la        Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
    institutiile publice       modificarile ulterioare; Legea nr. 52/1994
                               privind valorile mobiliare si bursele de valori,
                               cu modificarile ulterioare; Legea nr. 111/1996
                               privind desfasurarea in siguranta a activitatilor
                               nucleare, republicata in 1998;
                               Legea locuintei nr. 114/1996, republicata in
                               1997, cu modificarile ulterioare;
                               Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica
                               si regimul juridic al acesteia;
                               Legea nr. 203/1999 privind permisele de munca,
                               completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului
                               nr. 172/2000; Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu
                               privire la asociatii si fundatii;
                               Ordonanta Guvernului nr. 22/1992 privind
                               finantarea ocrotirii sanatatii, aprobata prin
                               Legea nr. 114/1992, modificata si completata prin
                               Ordonanta Guvernului nr. 109/1999 si prin
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2001,
                               aprobata si modificata prin Legea nr. 374/2001;
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 104/2001
                               pentru organizarea si functionarea Politiei de
                               Frontiera Romane; alte legi specifice care prevad
                               reglementari in acest domeniu.
 3.  Diverse venituri:
 a)  venituri din aplicarea    Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
     prescriptiei extinctive   modificarile ulterioare; Decretul nr. 167/1958
     (pentru institutiile      privind prescriptia extinctiva, republicat in
     publice)                  1960, cu modificarile ulterioare;
                               Ordonanta Guvernului nr. 70/1997 privind
                               controlul fiscal, aprobata si modificata prin
                               Legea nr. 64/1999, cu modificarile ulterioare;
  b) venituri din amenzi si    Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
     alte sanctiuni aplicate   juridic al contraventiilor; Legea nr. 87/1994
     potrivit dispozitiilor    pentru combaterea evaziunii fiscale;
     legale                    Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al
                               Romaniei; Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea si
                               sanctionarea spalarii banilor;
                               Ordonanta Guvernului nr. 23/1992 privind
                               modificarea unor sanctiuni contraventionale,
                               aprobata prin Legea nr. 114/1992, cu modificarile
                               ulterioare; Ordonanta Guvernului nr. 55/1994
                               privind majorarea limitelor minime si maxime ale
                               amenzilor contraventionale stabilite prin acte
                               normative aflate in vigoare la 1 iunie 1994,
                               aprobata prin Legea nr. 129/1994 si modificata
                               prin Ordonanta Guvernului nr. 27/1998;
                               Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind
                               intarirea disciplinei financiar-valutare,
                               aprobata si modificata prin Legea nr. 131/1996,
                               cu modificarile si completarile ulterioare;
                               Ordonanta Guvernului nr. 23/1995 privind
                               instituirea sistemului de marcare pentru
                               tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice,
                               republicata in 1997, modificata si completata
                               prin Ordonanta Guvernului nr. 86/1998, prin
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/1999 si
                               prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
                               47/2000; Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind
                               executarea creantelor bugetare, cu modificarile
                               ulterioare; Ordonanta Guvernului nr. 70/1997
                               privind controlul fiscal, aprobata prin
                               Legea nr. 64/1999, cu modificarile ulterioare;
                               Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind
                               procedura de intocmire si depunere a
                               declaratiilor de impozite si taxe, aprobata si
                               modificata prin Legea nr. 73/1998, republicata in
                               1999, modificata si completata prin
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/1999 si
                               prin Ordonanta Guvernului nr. 11/2001;
                               Legea nr. 133/1999 privind stimularea
                               intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si
                               dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii;
                               Legea nr. 31/2000 privind stabilirea si
                               sanctionarea contraventiilor silvice;
                               Legea nr. 32/2000 privind societatile de
                               asigurare si supravegherea asigurarilor, cu
                               modificarile ulterioare;
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000
                               privind regimul deseurilor, aprobata si
                               modificata prin Legea nr. 426/2001;
                               Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000;
                               Legea protectiei mediului nr. 137/1995,
                               republicata in 2000; Legea nr. 2/2000 privind
                               modificarea si completarea Legii nr. 61/1991
                               pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor
                               norme de convietuire sociala, a ordinii si
                               linistii publice;
                               Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind regimul
                               produselor supuse accizelor, cu modificarile si
                               completarile ulterioare; Legea nr. 143/2000
                               privind combaterea traficului si consumului
                               ilicit de droguri;
                               Ordonanta Guvernului nr. 39/2000 pentru
                               stabilirea si sanctionarea unor fapte
                               contraventionale in operatiunile de transport
                               feroviar si cu metroul;
                               Ordonanta Guvernului nr. 45/2000 privind unele
                               masuri pentru combaterea producerii si
                               comercializarii neautorizate a fonogramelor;
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2000
                               privind sprijinul acordat producatorilor de
                               lapte, aprobata si modificata prin
                               Legea nr. 42/2001;
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 16/2001
                               privind gestionarea deseurilor industriale
                               reciclabile, aprobata prin Legea nr. 465/2001;
                               Ordonanta Guvernului nr. 22/1992 privind
                               finantarea ocrotirii sanatatii, aprobata prin
                               Legea nr. 114/1992, modificata si completata prin
                               Ordonanta Guvernului nr. 109/1999 si prin
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2001,
                               aprobata si modificata prin Legea nr. 374/2001;
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2001
                               privind regimul preturilor si tarifelor
                               reglementate, care se stabilesc cu avizul
                               Oficiului Concurentei; Legea nr. 268/2001 privind
                               privatizarea societatilor comerciale ce detin in
                               administrare terenuri proprietate publica si
                               privata a statului cu destinatie agricola si
                               infiintarea Agentiei Domeniilor Statului;
                               Ordonanta Guvernului nr. 24/2001 privind
                               impunerea microintreprinderilor; legile specifice
                               desfasurarii activitatii pentru care se stabilesc
                               amenzi;
  c) incasari din cota         Codul penal al Romaniei, republicat in 1997,
     retinuta conform          cu modificarile ulterioare;
     Codului penal al
     Romaniei
  d) restituiri de fonduri     Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
     din finantarea bugetara   modificarile ulterioare;
     a anilor precedenti
  e) impozit pe venitul din    Legea nr. 133/1999 privind stimularea
     concesionarea bunurilor   intreprinzatorilor privati pentru infiintarea
     societatilor comerciale   si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii,
     sau companiilor           cu modificarile ulterioare;
     nationale la care statul
     este actionar majoritar
  f) venituri din concesiuni   Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea
                               unitatilor economice de stat ca regii autonome si
                               societati comerciale, cu modificarile ulterioare;
                               Legea petrolului nr. 134/1995; Legea nr. 72/1996
                               privind finantele publice, cu modificarile
                               ulterioare; Legea minelor nr. 61/1998;
                               Ordonanta Guvernului nr. 30/1995 privind regimul
                               de concesionare a construirii si exploatarii unor
                               tronsoane de cai de comunicatii terestre -
                               autostrazi si cai ferate, aprobata si modificata
                               prin Legea nr. 136/1996; Legea nr. 213/1998
                               privind proprietatea publica si regimul juridic
                               al acesteia; Legea nr. 219/1998 privind regimul
                               concesiunilor; Legea nr. 139/2000 privind
                               activitatea de meteorologie; alte legi specifice
                               referitoare la concesionarea unor bunuri ale
                               statului;
  g) penalitati pentru         Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind
     nedepunerea sau depunerea procedura de intocmire si depunere a
     cu intarziere a           declaratiilor de impozite si taxe, aprobata si
     declaratiei de impozite   modificata prin Legea nr. 73/1998, republicata
     si taxe                   in 1999, modificata si completata prin
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/1999 si
                               prin Ordonanta Guvernului nr. 11/2001;
  h) incasarea dobanzilor      Legea nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si
     aferente ratelor lunare   spatii cu alta destinatie, construite din
     din vanzarea locuintelor  fondurile statului si din fondurile unitatilor
     construite din fondurile  economice sau bugetare de stat, republicata in
     statului                  1998;
  i) varsaminte de la persoane Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999
     juridice pentru persoane  privind protectia speciala si incadrarea in munca
     cu handicap neincadrate   a persoanelor cu handicap, modificata si
                               completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului
                               nr. 40/2000 si prin
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2001,
                               aprobata si modificata prin Legea nr. 374/2001;
  j) incasari din              Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
     valorificarea bunurilor   juridic al contraventiilor; Legea nr. 72/1996
     confiscate, abandonate    privind finantele publice, cu modificarile
     si alte sume constatate   ulterioare; Legea nr. 141/1997 privind
     o data cu confiscarea,    Codul vamal al Romaniei; Legea nr. 12/1990
     potrivit legii            privind protejarea populatiei impotriva unor
                               activitati comerciale ilicite, republicata in
                               1991, completata prin Legea nr. 177/1998 si prin
                               Ordonanta Guvernului nr. 126/1998;
                               Legea nr. 34/1996 privind aprobarea volumului
                               maxim de masa lemnoasa ce se va recolta in anul
                               1996; Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea si
                               sanctionarea spalarii banilor;
                               Ordonanta Guvernului nr. 128/1998 pentru
                               reglementarea modului si conditiilor de
                               valorificare a bunurilor legal confiscate sau
                               intrate, potrivit legii, in proprietatea privata
                               a statului, aprobata si modificata prin
                               Legea nr. 98/1999, modificata si completata prin
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 38/1998,
                               aprobata si modificata prin Legea nr. 94/1999,
                               modificata si completata prin
                               Ordonanta Guvernului nr. 37/2000 si prin
                               Ordonanta Guvernului nr. 113/2000;
                               Ordonanta Guvernului nr. 23/1995 privind
                               instituirea sistemului de marcare pentru
                               tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice,
                               aprobata si modificata prin Legea nr. 132/1995,
                               republicata in 1997, modificata si completata
                               prin Ordonanta Guvernului nr. 86/1998, prin
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/1999 si
                               prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
                               47/2000;
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 152/1999
                               privind produsele medicamentoase de uz uman,
                               modificata prin Ordonanta Guvernului nr.
                               100/2000;
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/1997 cu
                               privire la regimul juridic al adoptiei, aprobata
                               si modificata prin Legea nr. 87/1998;
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 101/1999
                               privind valorificarea si transmiterea, fara
                               plata, a unor bunuri confiscate si a unor bunuri
                               provenite din cadouri, devenite proprietate
                               privata a statului, aflate in administrarea si,
                               respectiv, in custodia Regiei Autonome
                               "Administratia Patrimoniului Protocolului de
                               Stat", aprobata si modificata prin
                               Legea nr. 403/2001;
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2001
                               privind regimul preturilor si tarifelor
                               reglementate, care se stabilesc cu avizul
                               Oficiului Concurentei;
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2001
                               privind frontiera de stat a Romaniei;
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 16/2001
                               privind gestionarea deseurilor industriale
                               reciclabile, aprobata prin Legea nr. 465/2001;
                               legile specifice desfasurarii activitatii in care
                               se prevede confiscarea de bunuri si sume;
  k) venituri realizate din    Legea nr. 156/1997 privind acoperirea financiara
     incasarea debitelor       a datoriilor fata de stat si de alte persoane
     evidentiate in            juridice, ramase in urma desfiintarii fostelor
     bilanturile de lichidare  cooperative agricole de productie;
     a patrimoniului fostelor
     C.A.P.
  l) venituri din dividende    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/1998
                               pentru completarea
                               Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind
                               executarea creantelor bugetare;
  m) sumele provenite din      Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de
     recuperarea debitelor     stat;
     provenite din drepturile
     de pensii si asigurari
     sociale militare
  n) incasari din alte surse   Codul de procedura penala, republicat in 1997;
                               Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei
                               juridice a unor imobile cu destinatia de
                               locuinte, trecute in proprietatea statului;
                               Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea
                               regulamentului operatiilor de casa (valabil
                               pentru institutiile publice); Legea nr. 46/1996
                               privind pregatirea populatiei pentru aparare;
                               Hotararea Guvernului nr. 618/1997 privind modul
                               de executare a serviciului utilitar alternativ;
                               Ordonanta Guvernului nr. 121/1998 privind
                               raspunderea materiala a militarilor, aprobata
                               prin Legea nr. 25/1999; Legea nr. 75/1995 privind
                               producerea, controlul calitatii, comercializarea
                               si folosirea semintelor si materialului saditor,
                               precum si inregistrarea soiurilor de plante
                               agricole, republicata in 1997;
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 62/2001
                               privind conversia in actiuni a unor sume datorate
                               statului; alte legi specifice prin care se
                               stabilesc incasari de sume la bugetul de stat.

II.  VENITURI DIN CAPITAL
  1. Venituri din
     valorificarea unor bunuri
     ale statului:
  a) venituri din              Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
     valorificarea unor bunuri modificarile ulterioare;
     ale institutiilor publice Ordonanta Guvernului nr. 19/1995 privind unele
                               masuri de perfectionare a regimului achizitiilor
                               publice, precum si a regimului de valorificare a
                               bunurilor scoase din functiune, apartinand
                               institutiilor publice, aprobata prin
                               Legea nr. 96/1995;
                               Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru
                               reglementarea procesului de scoatere din
                               functiune, casare si valorificare a activelor
                               corporale care alcatuiesc domeniul public al
                               statului si al unitatilor
                               administrativ-teritoriale, aprobata prin
                               Legea nr. 246/2001;
                               Ordonanta Guvernului nr. 22/1992 privind
                               finantarea ocrotirii sanatatii, aprobata prin
                               Legea nr. 114/1992, modificata si completata prin
                               Ordonanta Guvernului nr. 109/1999 si prin
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2001,
                               aprobata si modificata prin Legea nr. 374/2001;
  b) venituri din              Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat,
     valorificarea stocurilor  republicata in 1997, completata prin
     de la rezervele materiale Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 133/1999;
     nationale si de           Ordonanta Guvernului nr. 36/1996 privind unele
     mobilizare                masuri specifice pentru improspatarea stocurilor
                               de produse petroliere din rezervele de mobilizare
                               ale armatei, aprobata si modificata prin
                               Legea nr. 208/1998;
  c) venituri obtinute in      Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/1998
     procesul de stingere a    pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.
     creantelor bugetare       11/1996 privind executarea creantelor bugetare.

VIII INCASARI DIN RAMBURSAREA
     IMPRUMUTURILOR ACORDATE
  1. Incasari din rambursarea
     imprumuturilor acordate:
  a) pentru finalizarea unor   Legea nr. 95/1993 privind continuarea
     obiective aprobate prin   participarii Romaniei la construirea Combinatului
     conventii bilaterale si   minier de imbogatire a minereurilor acide cu
     interguvernamentale       continut de fier de la Krivoi-Rog - Ucraina si
                               asigurarea resurselor de finantare necesare,
                               modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului
                               nr. 3/2001 si aprobata prin Legea nr. 368/2001;
                               Ordonanta Guvernului nr. 19/1996 privind
                               asigurarea rambursarii imprumutului de stat si a
                               dobanzilor aferente, destinat continuarii
                               participarii Romaniei la construirea Combinatului
                               minier de imbogatire a minereurilor acide cu
                               continut de fier de la Krivoi-Rog - Ucraina,
                               aprobata prin Legea nr. 7/1997;
  b) persoanelor care          Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind
     beneficiaza de statutul   statutul si regimul refugiatilor in Romania,
     de refugiat               aprobata si modificata prin Legea nr. 323/2001;
  c) pentru acoperirea         Legea bugetului de stat pe anul 1998 nr.
     arieratelor catre CONEL   109/1998;
     si ROMGAZ                 Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/1998 cu
                               privire la rectificarea bugetului de stat pe anul
                               1998, aprobata si modificata prin
                               Legea nr. 29/1998;
  d) din fondul de redresare   Ordonanta Guvernului nr. 13/1995 privind unele
     financiara                masuri de accelerare a procesului de
                               restructurare a regiilor autonome si a
                               societatilor comerciale cu capital majoritar de
                               stat, de intarire a disciplinei financiare si de
                               imbunatatire a decontarilor in economie, aprobata
                               si modificata prin Legea nr. 119/1995, cu
                               modificarile ulterioare (in cadrul termenului de
                               prescriptie);
  e) pentru proiecte de        Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999;
     investitii in turism      Ordonanta Guvernului nr. 8/1998 privind
                               constituirea Fondului special pentru promovarea
                               si dezvoltarea turismului, modificata si
                               completata prin Ordonanta Guvernului nr. 43/1998
                               si prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
                               32/2001, aprobata si modificata prin
                               Legea nr. 374/2001;
  f) incasari din rambursarea  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/1999
     microcreditelor acordate  privind infiintarea si utilizarea Fondului
     persoanelor fizice care   national de solidaritate, aprobata si modificata
     desfasoara activitati pe  prin Legea nr. 366/2001 si modificata prin
     cont propriu, aducatoare  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2001,
     de venituri, in vederea   aprobata si modificata prin Legea nr. 374/2001;
     intretinerii materiale
  g) incasari din rambursarea  Ordonanta Guvernului nr. 40/2000 privind
     microcreditelor acordate  acreditarea agentiilor de credit in vederea
     de agentiile              administrarii fondurilor pentru acordarea de
     guvernamentale si         microcredite;
     administrate prin agentii
     de credit
  h) incasari de la            Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 55/2001
     beneficiarii creditului   privind reglementarea rambursarii ratelor
     extern pentru importul de scadente, precum si plata altor costuri
     combustibili              aferente unor imprumuturi externe.

                       II. PENTRU BUGETELE LOCALE

  I. VENITURI CURENTE
  A. VENITURI FISCALE
 A1. Impozite directe
  1. Impozitul pe profit       Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind
                               impozitul pe profit, aprobata si modificata prin
                               Legea nr. 73/1996, republicata in 1997, cu
                               modificarile si completarile ulterioare;
                               Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000.
  2. Impozite si taxe de la
     populatie:
  a) impozitul pe cladiri de   Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele
     la persoane fizice        locale, republicata in 1998, cu modificarile si
                               completarile ulterioare;
                               Ordonanta Guvernului nr. 27/1996 privind
                               acordarea de facilitati persoanelor care
                               domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din
                               muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei "Delta
                               Dunarii", aprobata si modificata prin
                               Legea nr. 96/1997, republicata in 1997;
                               Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol,
                               pescuitul si acvacultura;
  b) taxe asupra mijloacelor   Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele
     de transport detinute de  locale, republicata in 1998, cu modificarile si
     persoane fizice           completarile ulterioare;
                               Ordonanta Guvernului nr. 27/1996 privind
                               acordarea de facilitati persoanelor care
                               domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din
                               muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei "Delta
                               Dunarii", aprobata si modificata prin
                               Legea nr. 96/1997, republicata in 1997;
                               Legea apiculturii nr. 89/1998;
  c) impozitul pe terenuri de  Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele
     la persoane fizice        locale, republicata in 1998, cu modificarile si
                               completarile ulterioare;
                               Ordonanta Guvernului nr. 27/1996 privind
                               acordarea de facilitati persoanelor care
                               domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din
                               muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei "Delta
                               Dunarii", aprobata si modificata prin
                               Legea nr. 96/1997, republicata in 1997;
                               Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol,
                               pescuitul si acvacultura;
  d) alte impozite si taxe de  Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele
     la populatie              locale, republicata in 1998, cu modificarile si
                               completarile ulterioare;
                               Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata
                               in 1998 si modificata prin
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1998,
                               aprobata si modificata prin Legea nr. 218/1998;
                               Ordonanta Guvernului nr. 27/1996 privind
                               acordarea de facilitati persoanelor care
                               domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din
                               muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei "Delta
                               Dunarii", aprobata si modificata prin
                               Legea nr. 96/1997, republicata in 1997; alte legi
                               prin care se stabilesc impozite si taxe de la
                               populatie.
  3. Taxa pentru folosirea     Legea nr. 69/1993 privind instituirea taxei
     terenurilor proprietate   pentru folosirea terenurilor proprietate de stat
     de stat                   in alte scopuri decat pentru agricultura sau
                               silvicultura;
                               Legea nr. 78/1995 privind protectia personalului
                               si a patrimoniului din sectorul productiei de
                               aparare, cu modificarile ulterioare;
                               Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000;
                               Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata,
                               cu modificarile ulterioare.
  4. Impozitul pe cladiri si
     terenuri de la persoane
     juridice:
  a) impozit pe cladiri        Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele
     de la persoane juridice   locale, republicata in 1998, cu modificarile si
                               completarile ulterioare;
                               Legea nr. 78/1995 privind protectia personalului
                               si a patrimoniului din sectorul productiei de
                               aparare, cu modificarile ulterioare;
                               Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000;
                               Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol,
                               pescuitul si acvacultura;
  b) impozit pe terenuri de la Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele
     persoane juridice         locale, republicata in 1998, cu modificarile si
                               completarile ulterioare;
                               Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol,
                               pescuitul si acvacultura.
  5. Alte impozite directe:
  a) taxa asupra mijloacelor   Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele
     de transport detinute de  locale, republicata in 1998, cu modificarile si
     persoane juridice         completarile ulterioare;
                               Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000;
  b) impozitul pe terenul      Legea nr. 34/1994 privind impozitul pe venitul
     agricol                   agricol, modificata prin
                               Ordonanta Guvernului nr. 8/2001 si prin
                               Legea nr. 196/2001:
  c) alte incasari din         Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele
     impozite directe          locale, republicata in 1998, cu modificarile si
                               completarile ulterioare;
                               Ordonanta Guvernului nr. 30/1995 privind
                               regimul de concesionare a construirii si
                               exploatarii unor tronsoane de cai de comunicatii
                               terestre - autostrazi si cai ferate, aprobata si
                               modificata prin Legea nr. 136/1996.
 A2. Impozite indirecte
  1. Impozitul pe spectacole   Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
                               locale, cu modificarile si completarile
                               ulterioare;
                               Legea nr. 147/1998 privind impozitul pe
                               spectacole;
                               Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000.
  2. Alte impozite indirecte:
  a) taxe si tarife pentru     Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele
     eliberarea de licente si  locale, republicata in 1998, cu modificarile si
     autorizatii de            completarile ulterioare;
     functionare               Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii
                               lucrarilor de constructii, republicata in 1997,
                               modificata si completata prin Legea nr. 453/2001;
  b) taxe extrajudiciare de    Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare
     timbru                    civila;
                               Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare
                               de timbru;
  c) alte incasari din         Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata
     impozite indirecte        in 1998 si modificata prin
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1998,
                               aprobata si modificata prin Legea nr. 218/1998;
                               alte legi specifice prin care se stabilesc
                               impozite indirecte cuvenite bugetelor locale.
  B. VENITURI NEFISCALE
  1. Varsaminte din profitul   Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind
     net al regiilor autonome  repartizarea profitului la societatile nationale,
                               companiile nationale si societatile comerciale cu
                               capital integral sau majoritar de stat, precum si
                               la regiile autonome.
  2. Varsaminte de la
     institutiile publice:
  a) alte venituri privind     Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
     circulatia pe drumurile   juridic al contraventiilor;
     publice                   Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
                               locale, modificata si completata prin
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/1998,
                               aprobata prin Legea nr. 86/1999;
  b) venituri din incasarea    Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
     contravalorii lucrarilor  locale, modificata si completata prin
     de combatere a            Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/1998,
     daunatorilor si bolilor   aprobata prin Legea nr. 86/1999;
     in sectorul vegetal -     Decretul-lege nr. 43/1990 privind unele masuri
     servicii publice de       pentru stimularea taranimii si activitatii
     protectie a plantelor     economice a unitatilor agricole cooperatiste si
                               de stat, cu modificarile ulterioare;
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/1999
                               privind reorganizarea activitatii de protectie a
                               plantelor si carantina fitosanitara, aprobata si
                               modificata prin Legea nr. 206/2001;
  c) veniturile punctelor de   Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
     insamantari artificiale   locale, modificata si completata prin
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/1998,
                               aprobata prin Legea nr. 86/1999;
                               Decretul-lege nr. 43/1990 privind unele masuri
                               pentru stimularea taranimii si activitatii
                               economice a unitatilor agricole cooperatiste si
                               de stat, cu modificarile ulterioare;
  d) veniturile                Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
     circumscriptiilor         locale, modificata si completata prin
     sanitar-veterinare        Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/1998,
                               aprobata prin Legea nr. 86/1999;
                               Decretul-lege nr. 43/1990 privind unele masuri
                               pentru stimularea taranimii si activitatii
                               economice a unitatilor agricole cooperatiste si
                               de stat, cu modificarile ulterioare;
  e) contributia lunara a      Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2001
     parintilor sau            pentru reglementarea unor probleme financiare,
     sustinatorilor legali     aprobata si modificata prin Legea nr. 374/2001;
     pentru intretinerea
     copiilor in crese
  f) varsaminte din            Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
     disponibilitatile         locale, modificata si completata prin
     institutiilor publice     Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/1998,
     si activitatilor          aprobata prin Legea nr. 86/1999;
     autofinantate
  g) contributii datorate de   Legea nr. 208/1997 privind cantinele de
     persoanele beneficiare    ajutor social;
     ale serviciilor
     cantinelor de ajutor
     social
  h) alte venituri de la       Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
     institutiile publice      locale, modificata si completata prin
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/1998,
                               aprobata prin Legea nr. 86/1999;
                               Legea locuintei nr. 114/1996, republicata in
                               1997, cu modificarile ulterioare;
                               Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica
                               si regimul juridic al acesteia;
                               Legea administratiei publice locale nr. 215/2001.
  3. Diverse venituri:
  a) venituri din recuperarea  Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
     cheltuielilor de          locale, modificata si completata prin
     judecata, imputatii si    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/1998,
     despagubiri (pentru       aprobata prin Legea nr. 86/1999;
     institutii publice)       Codul penal al Romaniei, republicat in 1997;
                               Codul de procedura civila, cu modificarile
                               ulterioare; Codul muncii;
  b) venituri din amenzi si    Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
     alte sanctiuni aplicate   juridic al contraventiilor;
     potrivit dispozitiilor    Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii
     legale                    fiscale;
                               Ordonanta Guvernului nr. 55/1994 privind
                               majorarea limitelor minime si maxime ale
                               amenzilor contraventionale stabilite prin acte
                               normative aflate in vigoare la 1 iunie 1994,
                               aprobata prin Legea nr. 129/1994;
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/1997
                               privind protectia copilului aflat in dificultate,
                               republicata in 1998;
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/1997
                               privind reorganizarea regiilor autonome,
                               aprobata si modificata prin Legea nr. 207/1997 si
                               modificata prin
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997,
                               aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile
                               ulterioare; Legea nr. 189/1998 privind finantele
                               publice locale, cu modificarile ulterioare;
                               Ordonanta Guvernului nr. 70/1997 privind
                               controlul fiscal, aprobata prin
                               Legea nr. 64/1999;
                               Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind
                               procedura de intocmire si depunere a
                               declaratiilor de impozite si taxe, aprobata prin
                               Legea nr. 73/1998, republicata in 1999,
                               modificata si completata prin
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/1999 si
                               prin Ordonanta Guvernului nr. 11/2001;
                               Legea nr. 133/1999 privind stimularea
                               intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si
                               dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii;
                               Legea nr. 31/2000 privind stabilirea si
                               sanctionarea contraventiilor silvice;
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000
                               privind regimul deseurilor, aprobata prin
                               Legea nr. 426/2001; Legea nr. 148/2000 privind
                               publicitatea;
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2001
                               privind frontiera de stat a Romaniei; legile
                               specifice desfasurarii activitatii prin care se
                               stabilesc amenzi;
  c) restituiri de fonduri din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
     finantarea bugetara a     locale, modificata si completata prin
     anilor precedenti         Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/1998,
                               aprobata prin Legea nr. 86/1999;
  d) impozit pe venitul din    Legea nr. 133/1999 privind stimularea
     concesionarea bunurilor   intreprinzatorilor privati pentru infiintarea
     societatilor comerciale   si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii;
     sau companiilor nationale
     la care statul este
     actionar majoritar,
     precum si regiilor
     autonome
  e) venituri din concesiuni   Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
     si inchirieri             locale, modificata si completata prin
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/1998,
                               aprobata prin Legea nr. 86/1999;
                               Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata
                               in 1998 si modificata prin
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1998,
                               aprobata si modificata prin
                               Legea nr. 218/1998; Legea nr. 50/1991 privind
                               autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
                               republicata in 1997, modificata si completata
                               prin Legea nr. 453/2001;
                               Legea administratiei publice locale nr. 215/2001;
                               Legea nr. 82/1993 privind constituirea
                               Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", cu
                               modificarile ulterioare;
                               Legea locuintei nr. 114/1996, republicata in
                               1997, cu modificarile ulterioare;
                               Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;
                               Ordonanta Guvernului nr. 15/1992 cu privire la
                               impozitele si taxele locale, aprobata si
                               modificata prin Legea nr. 114/1992, cu
                               modificarile ulterioare; Legea nr. 213/1998
                               privind proprietatea publica si regimul juridic
                               al acesteia;
                               Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000;
                               legi specifice care reglementeaza activitati de
                               concesionari si inchirieri;
  f) penalitati pentru         Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind
     nedepunerea sau           procedura de intocmire si depunere a
     depunerea cu intarziere   declaratiilor de impozite si taxe, aprobata prin
     a declaratiei             Legea nr. 73/1998, republicata in 1999,
     de impozite si taxe       modificata si completata prin
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/1999 si
                               prin Ordonanta Guvernului nr. 11/2001;
  g) incasari din              Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
     valorificarea bunurilor   locale, modificata si completata prin
     confiscate potrivit legii Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/1998,
                               aprobata prin Legea nr. 86/1999;
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 16/2001
                               privind gestionarea deseurilor industriale
                               reciclabile, aprobata prin Legea nr. 465/2001;
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2001
                               privind frontiera de stat a Romaniei;
  h) venituri realizate din    Legea nr. 156/1997 privind acoperirea financiara
     administrarea sau         a datoriilor fata de stat si de alte persoane
     valorificarea bunurilor   juridice, ramase in urma desfiintarii fostelor
     fostelor C.A.P.           cooperative agricole de productie;
  i) incasari din alte surse   Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele
                               locale, republicata in 1998, cu modificarile si
                               completarile ulterioare;
                               Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
                               locale, modificata si completata prin
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/1998,
                               aprobata prin Legea nr. 86/1999;
                               Legea nr. 416/2001 privind venitul minim
                               garantat.

 II. VENITURI DIN CAPITAL
  1. Venituri din
     valorificarea unor bunuri
     ale statului:
  a) venituri din              Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
     valorificarea unor bunuri locale, modificata si completata prin
     ale institutiilor publice Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/1998,
                               aprobata prin Legea nr. 86/1999;
                               Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata
                               in 1998 si modificata prin
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1998;
                               Ordonanta Guvernului nr. 19/1995 privind unele
                               masuri de perfectionare a regimului achizitiilor
                               publice, precum si a regimului de valorificare a
                               bunurilor scoase din functiune, apartinand
                               institutiilor publice, aprobata prin
                               Legea nr. 96/1995;
                               Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru
                               reglementarea procesului de scoatere din
                               functiune, casare si valorificare a activelor
                               corporale care alcatuiesc domeniul public al
                               statului si al unitatilor
                               administrativ-teritoriale, aprobata prin
                               Legea nr. 246/2001;
  b) venituri din vanzarea     Legea nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte
     locuintelor construite    si spatii cu alta destinatie, construite din
     din fondurile statului    fondurile statului si din fondurile unitatilor
                               economice sau bugetare de stat, republicata in
                               1998;
  c) venituri din privatizare  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997
                               privind privatizarea societatilor comerciale,
                               aprobata prin Legea nr. 44/1998, modificata si
                               completata prin Legea nr. 99/1999.

III. VENITURI CU DESTINATIE
     SPECIALA
  1. Venituri cu destinatie
     speciala:
  a) taxe speciale             Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
                               locale, modificata si completata prin
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/1998,
                               aprobata prin Legea nr. 86/1999;
  b) venituri din vanzarea     Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
     unor bunuri apartinand    locale, modificata si completata prin
     domeniului privat         Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/1998,
                               aprobata prin Legea nr. 86/1999;
  c) venituri din Fondul       Legea nr. 118/1996 privind constituirea si
     special al drumurilor     utilizarea Fondului special al drumurilor
     publice                   publice, republicata in 1998, cu modificarile si
                               completarile ulterioare;
 d) venituri din fondul de     Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
    interventie                modificarile ulterioare; Legea nr. 189/1998
                               privind finantele publice locale, modificata si
                               completata prin
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/1998,
                               aprobata prin Legea nr. 86/1999;
  e) venituri din fondul       Ordonanta Guvernului nr. 19/1994 privind
     pentru locuinte           stimularea investitiilor pentru realizarea unor
                               lucrari publice si constructii de locuinte,
                               aprobata si modificata prin Legea nr. 82/1995,
                               modificata si completata prin
                               Ordonanta Guvernului nr. 76/2001;
                               Legea locuintei nr. 114/1996, republicata in
                               1997, cu modificarile ulterioare;
  f) venituri din amortizarea  Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
     mijloacelor fixe          locale, modificata si completata prin
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/1998,
                               aprobata prin Legea nr. 86/1999;
  g) donatii si sponsorizari   Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
                               locale, modificata si completata prin
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/1998,
                               aprobata prin Legea nr. 86/1999;
  h) sume acordate de persoane Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
     juridice si fizice in     locale, modificata si completata prin
     vederea participarii la   Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/1998,
     finantarea unor actiuni   aprobata prin Legea nr. 86/1999;
     de interes public
  i) venituri din finantarea   Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
     Programului de pietruire  locale, modificata si completata prin
     a drumurilor comunale si  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/1998,
     alimentare cu apa a       aprobata prin Legea nr. 86/1999;
     satelor
  j) venituri pentru           Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind masuri
     finantarea actiunilor     pentru reducerea riscului seismic al
     privind riscul seismic al constructiilor existente, aprobata si modificata
     constructiilor existente  prin Legea nr. 82/1995, modificata si
     cu destinatie de locuinta completata prin Ordonanta Guvernului nr. 12/1999,
                               aprobata prin Legea nr. 12/2000, modificata si
                               completata prin Legea nr. 460/2001;
  k) venituri din inchirierea, Legea nr. 146/1999 privind organizarea,
     vanzarea si concesionarea functionarea si finantarea spitalelor, cu
     unor bunuri aflate in     modificarile ulterioare.
     administrarea spitalelor
     publice

 IV. PRELEVARI DIN BUGETUL
     DE STAT
  1. Cote defalcate din        Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 216/1999
     impozitul pe venit        pentru modificarea Legii nr. 189/1998 privind
                               finantele publice locale.

                  III. FONDUL DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE

  I. VENITURI CURENTE
  A. VENITURI FISCALE
 A1. Impozite directe
  1. Contributii la Fondul de
     asigurari sociale de
     sanatate:
  a) contributii de la         Legea asigurarilor sociale de sanatate
     persoane juridice sau     nr. 145/1997, modificata si completata prin
     fizice care angajeaza     Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/1998
     personal salariat         si prin
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 180/2000;
  b) contributia persoanelor   Legea asigurarilor sociale de sanatate
     asigurate                 nr. 145/1997, modificata si completata prin
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/1998 si
                               prin
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 180/2000;
 c) contributii facultative la Legea asigurarilor sociale de sanatate
    asigurarile sociale de     nr. 145/1997, modificata si completata prin
    sanatate                   Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/1998 si
                               prin
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 180/2000.

  B. VENITURI NEFISCALE
  1. Diverse venituri:
  a) incasari din alte surse   Legea asigurarilor sociale de sanatate
                               nr. 145/1997, modificata si completata prin
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/1998 si
                               prin
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 180/2000.

            IV. FONDUL SPECIAL PENTRU DEZVOLTAREA SISTEMULUI ENERGETIC

  I. VENITURI CURENTE
  A. VENITURI FISCALE
 A2. Impozite indirecte
  1. Alte impozite indirecte:
  a) taxa de dezvoltare        Ordonanta Guvernului nr. 29/1994 privind
     cuprinsa in tariful       constituirea si utilizarea Fondului special
     energiei electrice si     pentru dezvoltarea sistemului energetic,
     termice                   aprobata prin Legea nr. 136/1994, modificata si
                               completata prin Legea nr. 18/1997, prin
                               Ordonanta Guvernului nr. 26/1999 si prin
                               Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 165/1999,
                               aprobata prin Legea nr. 97/2001;
                               Ordonanta Guvernului nr. 17/1996 privind
                               compensarea creantelor si angajamentelor la
                               Fondul special pentru dezvoltarea sistemului
                               energetic, aprobata prin Legea nr. 68/1996.

                 V. FONDUL SPECIAL AL DRUMURILOR PUBLICE

  I. VENITURI CURENTE
  A. VENITURI FISCALE
 A2. Impozite indirecte
  a) cota asupra pretului cu   Legea nr. 118/1996 privind constituirea si
     ridicata, exclusiv        utilizarea Fondului special al drumurilor
     accizele, pentru          publice, republicata in 1998, modificata si
     carburantii auto livrati  completata prin
     la intern de producatori  Ordonanta Guvernului nr. 72/1998, prin
     si a valorii in vama      Ordonanta Guvernului nr. 110/1999, prin
     pentru carburanti auto    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 35/2000
     importati                 si prin Legea nr. 264/2001.

                  VI. FONDUL SPECIAL PENTRU PROTEJAREA ASIGURATILOR

  I. VENITURI CURENTE
  B. VENITURI NEFISCALE
  1. Diverse venituri:
  a) venituri din cota asupra  Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si
     volumului de prime brute  reasigurarile in Romania, cu modificarile
                               ulterioare.
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    Majorarile de intarziere si majorarile datorate pe perioada inlesnirilor la plata conform Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, cu modificarile ulterioare, se fac venit in acelasi cont bugetar al debitului care le-a generat.

    ANEXA 5

                              SUME
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2002

                                                                    - mii lei -
________________________________________________________________________________
     Total                           din care, pentru:
              __________________________________________________________________
              Asigurarea                                 Sume defalcate din
              ajutorului    Cultura si culte          impozitul pe venit pentru
              social si         din care:                    echilibrare
              ajutorului                                      din care:
              pentru        ------------------------ ---------------------------
              incalzirea    Contributii Institutii   Bugetul       Bugetele
              locuintei,    pentru      de cultura   propriu al    locale ale
              potrivit      personalul  preluate de  judetului     comunelor,
              Legii         neclerical  autoritatile               oraselor si
              nr. 416/2001              locale                     municipiilor
              privind
              venitul minim
              garantat
________________________________________________________________________________

                               TOTAL

                                    594.638.600              4.308.454.000
9.277.902.600 4.374.810.000 ------------------------ ---------------------------
                            480.854.600  113.784.000 1.092.363.500 3.216.090.500
________________________________________________________________________________

                            1. Judetul ALBA

                                     23.375.100                86.383.000
  196.002.100    86.244.000 ------------------------ ---------------------------
                             19.921.100    3.454.000    21.595.750    64.787.250
________________________________________________________________________________

                            2. Judetul ARAD

                                     10.468.900                77.193.000
  180.369.900    92.708.000 ------------------------ ---------------------------
                             10.468.900            0    19.298.250    57.894.750
________________________________________________________________________________

                            3. Judetul ARGES

                                     15.552.800               101.822.000
  248.307.800   130.933.000 ------------------------ ---------------------------
                             14.782.800      770.000    25.455.500    76.366.500
________________________________________________________________________________

                            4. Judetul BACAU

                                     12.062.500               137.845.000
  295.938.500   146.031.000 ------------------------ ---------------------------
                             12.062.500            0    34.461.250   103.383.750
________________________________________________________________________________

                             5. Judetul BIHOR

                                     22.641.400                90.426.000
  234.003.400   120.936.000 ------------------------ ---------------------------
                             22.641.400            0    22.606.500    67.819.500
________________________________________________________________________________

                             6. Judetul BISTRITA-NASAUD

                                      7.556.300                82.707.000
  162.540.300    72.277.000 ------------------------ ---------------------------
                              7.556.300            0    20.676.750    62.030.250
________________________________________________________________________________

                             7. Judetul BOTOSANI

                                     17.649.300               162.474.000
  302.635.300   122.512.000 ------------------------ ---------------------------
                              6.951.800   10.697.500    40.618.500   121.855.500
________________________________________________________________________________

                             8. Judetul BRASOV

                                     11.760.300                86.015.000
  209.437.300   111.662.000 ------------------------ ---------------------------
                             11.760.300            0    21.503.750    64.511.250
________________________________________________________________________________

                             9. Judetul BRAILA

                                      5.083.300                76.458.000
  174.607.300    98.066.000 ------------------------ ---------------------------
                              5.083.300            0    19.114.500    57.343.500
________________________________________________________________________________

                            10. Judetul BUZAU

                                      6.786.900               135.272.000
  249.668.900   107.610.000 ------------------------ ---------------------------
                              6.786.900            0    33.818.000   101.454.000
________________________________________________________________________________

                            11. Judetul CARAS-SEVERIN

                                     14.260.800                95.205.000
  178.642.800    69.177.000 ------------------------ ---------------------------
                             14.260.800            0    23.801.250    71.403.750
________________________________________________________________________________

                            12. Judetul CALARASI

                                      3.050.000               104.762.000
  184.319.000    76.507.000 ------------------------ ---------------------------
                              3.050.000            0    26.190.500    78.571.500
________________________________________________________________________________

                            13. Judetul CLUJ

                                     20.910.300                81.972.000
  214.936.300   112.054.000 ------------------------ ---------------------------
                             20.910.300            0    20.493.000    61.479.000
________________________________________________________________________________

                            14. Judetul CONSTANTA

                                      7.144.100                66.901.000
  219.135.100   145.090.000 ------------------------ ---------------------------
                              7.144.100                 16.725.250    50.175.750
________________________________________________________________________________

                            15. Judetul COVASNA

                                      2.995.000                51.095.000
   98.929.000    44.839.000 ------------------------ ---------------------------
                              2.995.000                 12.773.750    38.321.250
________________________________________________________________________________

                            16. Judetul DAMBOVITA

                                     13.756.800               127.185.000
  248.943.800   108.002.000 ------------------------ ---------------------------
                             10.441.400    3.315.400    31.796.250    95.388.750
________________________________________________________________________________

                            17. Judetul DOLJ

                                     21.474.100               130.126.000
  303.673.100   152.073.000 ------------------------ ---------------------------
                             10.826.100   10.648.000    32.531.500    97.594.500
________________________________________________________________________________

                            18. Judetul GALATI

                                     12.447.300                88.956.000
  218.351.300   116.948.000 ------------------------ ---------------------------
                             12.447.300            0    22.239.000    66.717.000
________________________________________________________________________________

                            19. Judetul GIURGIU

                                      2.500.400                93.000.000
  157.400.400    61.900.000 ------------------------ ---------------------------
                              2.500.400            0    23.250.000    69.750.000
________________________________________________________________________________

                            20. Judetul GORJ

                                      8.298.200                63.225.000
  152.913.200    81.390.000 ------------------------ ---------------------------
                              8.298.200            0    15.806.250    47.418.750
________________________________________________________________________________

                            21. Judetul HARGHITA

                                      6.484.700                80.134.000
  142.625.700    56.007.000 ------------------------ ---------------------------
                              6.484.700            0    20.033.500    60.100.500
________________________________________________________________________________

                            22. Judetul HUNEDOARA

                                      8.243.200                93.000.000
  226.191.200   124.948.000 ------------------------ ---------------------------
                              8.243.200            0    23.250.000    69.750.000
________________________________________________________________________________

                            23. Judetul IALOMITA

                                     4.066.700                79.031.000
  137.823.700    54.726.000 ------------------------ ---------------------------
                              4.066.700            0    19.757.750    59.273.250
________________________________________________________________________________

                            24. Judetul IASI

                                     18.519.800               176.809.000
  367.048.800   171.720.000 ------------------------ ---------------------------
                             18.519.800            0    44.202.250   132.606.750
________________________________________________________________________________

                            25. Judetul ILFOV

                                      5.468.000                24.628.000
   86.917.000    56.821.000 ------------------------ ---------------------------
                              5.468.000            0     6.157.000    18.471.000
________________________________________________________________________________

                            26. Judetul MARAMURES

                                     18.849.500               131.964.000
  276.470.500   125.657.000 ------------------------ ---------------------------
                             18.849.500            0    32.991.000    98.973.000
________________________________________________________________________________

                            27. Judetul MEHEDINTI

                                      7.418.900                75.723.000
  137.872.900    54.731.000 ------------------------ ---------------------------
                              7.418.900            0    18.930.750    56.792.250
________________________________________________________________________________

                            28. Judetul MURES

                                     30.432.900               102.557.000
  233.448.900   100.459.000 ------------------------ ---------------------------
                             18.409.900   12.023.000    25.639.250    76.917.750
________________________________________________________________________________

                            29. Judetul NEAMT

                                     24.949.500               161.003.000
  312.521.500   126.569.000 ------------------------ ---------------------------
                             24.949.500            0    40.250.750   120.752.250
________________________________________________________________________________

                            30. Judetul OLT

                                      8.737.800                99.984.000
  207.945.800    99.224.000 ------------------------ ---------------------------
                              8.737.800            0    24.996.000    74.988.000
________________________________________________________________________________

                            31. Judetul PRAHOVA

                                      6.374.700               121.671.000
  253.841.700   125.796.000 ------------------------ ---------------------------
                              6.374.700            0    30.417.750    91.253.250
________________________________________________________________________________

                            32. Judetul SATU MARE

                                     10.606.300                97.043.000
  179.712.300    72.063.000 ------------------------ ---------------------------
                             10.606.300            0    24.260.750    72.782.250
________________________________________________________________________________

                            33. Judetul SALAJ

                                     12.886.900                68.004.000
  122.283.900    41.393.000 ------------------------ ---------------------------
                             12.886.900            0    17.001.000    51.003.000
________________________________________________________________________________

                            34. Judetul SIBIU

                                     25.818.500                61.387.000
  160.463.500    73.258.000 ------------------------ ---------------------------
                             14.288.300   11.530.200    15.346.750    46.040.250
________________________________________________________________________________

                            35. Judetul SUCEAVA

                                     35.269.000               214.671.000
  397.685.000   147.745.000 ------------------------ ---------------------------
                             16.404.000   18.865.000    53.667.750   161.003.250
________________________________________________________________________________

                            36. Judetul TELEORMAN

                                      8.325.700               132.331.000
  226.871.700    86.215.000 ------------------------ ---------------------------
                              8.325.700            0    33.082.750    99.248.250
________________________________________________________________________________

                            37. Judetul TIMIS

                                     41.818.000                79.031.000
  207.422.000    86.573.000 ------------------------ ---------------------------
                             18.245.000   23.573.000    19.757.750    59.273.250
________________________________________________________________________________

                            38. Judetul TULCEA

                                      6.896.800                52.197.000
  116.248.800    57.155.000 ------------------------ ---------------------------
                              6.896.800            0    13.049.250    39.147.750
________________________________________________________________________________

                            39. Judetul VASLUI

                                      8.435.600               179.750.000
  319.372.600   131.187.000 ------------------------ ---------------------------
                              8.435.600            0    44.937.500   134.812.500
________________________________________________________________________________

                            40. Judetul VALCEA

                                     13.628.800                86.751.000
  175.068.800    74.689.000 ------------------------ ---------------------------
                             13.628.800            0    21.687.750    65.063.250
________________________________________________________________________________

                            41. Judetul VRANCEA

                                      6.429.700               104.763.000
  183.907.700    72.715.000 ------------------------ ---------------------------
                              6.429.700            0    26.190.750    78.572.250
________________________________________________________________________________

                            42. MUNICIPIUL BUCURESTI

                                     45.203.800                         0
  428.403.800   383.200.000 ------------------------ ---------------------------
                             26.295.900   18.907.900             0             0
________________________________________________________________________________

            Sume ce se repartizeaza in baza unor acte normative*)

  147.000.000                                 0               147.000.000
                            ------------------------ ---------------------------
                                      0            0    52.000.000    95.000.000
________________________________________________________________________________
    *) In baza prevederilor art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 253/2000 se aloca Consiliului Judetean Iasi suma de 52.000.000 mii lei, iar in baza prevederilor art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2001 se aloca Consiliului Local al Municipiului Buzau suma de 62.000.000 mii lei si Consiliului Local al Municipiului Pascani suma de 33.000.000 mii lei.

    ANEXA 6

                               LISTA
institutiilor de cultura care se finanteaza din bugetele locale incepand cu anul 2002
________________________________________________________________________________
Nr.        Judetul               Denumirea institutiilor de cultura
crt.
________________________________________________________________________________
  1.  ALBA                 - Muzeul National al Unirii Alba
  2.  ARGES                - Centrul de Cultura "Bratianu" Stefanesti - Arges
  3.  BOTOSANI             - Memorialul "Mihai Eminescu" Ipotesti
  4.  DAMBOVITA            - Complexul Muzeal "Curtea Domneasca" Targoviste
  5.  DOLJ                 - Teatrul National Craiova
  6.  MURES                - Teatrul National Targu Mures
  7.  SIBIU                - Complexul National Muzeal "Astra" Sibiu
  8.  SUCEAVA              - Muzeul Etnografic al Bucovinei
                           - Muzeul National al Bucovinei
  9.  TIMIS                - Opera Romana Timisoara
                           - Teatrul National Timisoara
 10. MUNICIPIUL BUCURESTI  - Centrul de Cultura "Palatele Brancovenesti de la
                             Portile Bucurestiului din Mogosoaia"
                           - Centrul National de Conservare si Valorificare a
                             Traditiei si Creatiei Populare
                           - Institutul de Studii Orientale "Sergiu Al. George"
                           - Muzeul Literaturii Romane
                           - Muzeul National Cotroceni
                           - Muzeul "George Enescu"
________________________________________________________________________________

    ANEXA 7

                              SUME
defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei pe anul 2002
                                      - mii lei -
__________________________________________________
Nr.        Judetul                      Suma
crt.
__________________________________________________
      TOTAL                        2.151.000.000
  1.  ALBA                            10.749.000
  2.  ARAD                            38.627.000
  3.  ARGES                           65.436.000
  4.  BACAU                           41.992.000
  5.  BIHOR                           63.833.000
  6.  BISTRITA-NASAUD                 18.085.000
  7.  BOTOSANI                        93.636.000
  8.  BRASOV                          84.438.000
  9.  BRAILA                          33.966.000
 10.  BUZAU                           93.024.000
 11.  CARAS-SEVERIN                   26.734.000
 12.  CALARASI                        38.702.000
 13.  CLUJ                            35.125.000
 14.  CONSTANTA                      113.438.000
 15.  COVASNA                         13.223.000
 16.  DAMBOVITA                       22.445.000
 17.  DOLJ                            52.046.000
 18.  GALATI                          49.195.000
 19.  GIURGIU                          4.916.000
 20.  GORJ                            22.659.000
 21.  HARGHITA                        36.572.000
 22.  HUNEDOARA                       46.937.000
 23.  IALOMITA                         9.374.000
 24.  IASI                            88.470.000
 25.  ILFOV                            5.815.000
 26.  MARAMURES                        8.506.000
 27.  MEHEDINTI                       18.277.000
 28.  MURES                           26.128.000
 29.  NEAMT                           19.964.000
 30.  OLT                             16.477.000
 31.  PRAHOVA                         86.306.000
 32.  SATU MARE                        9.188.000
 33.  SALAJ                           19.441.000
 34.  SIBIU                           15.691.000
 35.  SUCEAVA                         52.238.000
 36.  TELEORMAN                       39.302.000
 37.  TIMIS                           93.708.000
 38.  TULCEA                          31.387.000
 39.  VASLUI                          23.312.000
 40.  VALCEA                          36.567.000
 41.  VRANCEA                         19.616.000
 42.  MUNICIPIUL BUCURESTI           525.455.000
__________________________________________________

    ANEXA 8

                              CRITERIU
de repartizare a sumelor defalcate din impozitul pe venit, pe unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2002: CAPACITATEA FINANCIARA

    Se calculeaza potrivit urmatoarei formule:

                  (VPj + Ij) : Pj     Pu
                 ----------------- x ----
                  (VPu + Iu) : Pu     Pj
    SDu = ----------------------------------- x SDj,
                  _                        _
             n   |                          |
            ___  |  (VPj + Ij) : Pj     Pu  |
            \    | ----------------- x ---- |
            /    |  (VPu + Iu) : Pu     Pj  |
            ---  |                          |
          u = 1  |_                        _|

    in care:
    SDu = sume defalcate din impozitul pe venit pe unitate administrativ-teritoriala;
    SDj = suma defalcata din impozitul pe venit, repartizata pe total judet potrivit acestui criteriu;
    VPj = venituri proprii la nivelul judetului;
    Ij = impozitul pe venit cuvenit potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 216/1999 la nivelul judetului;
    Pj = populatia judetului;
    VPu = veniturile proprii ale unitatii administrativ-teritoriale;
    Iu = impozitul pe venit cuvenit unitatii administrativ-teritoriale potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 216/1999;
    Pu = populatia unitatii administrativ-teritoriale.

    ANEXA 9

                               SUME
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor institutiilor de invatamant preuniversitar de stat, a creselor, centrelor judetene si locale de consultanta agricola, sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului si a persoanelor cu handicap, pe anul 2002

                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
Nr.  Judetul         Total sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata
crt.
________________________________________________________________________________
                            din care, pentru:
________________________________________________________________________________
Invatamant                 Centre      Sustinerea sistemului de  Sustinerea
preuniversitar  Crese      judetene    protectie a copilului     sistemului de
de stat                    si locale   ________________________  protectie a
                           de                         din care,  persoanelor
                           consultanta     Total      pentru     cu handicap
                           agricola                   copiii cu
                                                      handicap
                                                      din
                                                      sistemul
                                                      SSPH
________________________________________________________________________________
     TOTAL                     31.218.697.000
27.381.802.000 168.584.000 131.055.000 1.668.136.000 145.200.000 1.869.120.000

  1. ALBA                         621.272.100
   530.959.800     867.000   3.699.000    34.335.700   3.985.200    51.410.600

  2. ARAD                         620.326.900
   539.494.700   1.481.000   3.337.000    47.068.300   2.065.500    28.945.900

  3. ARGES                        993.471.100
   878.561.500   5.386.000   4.775.000    41.419.200   3.584.700    63.329.400

  4. BACAU                      1.108.643.600
   980.048.000   5.999.000   3.334.000    48.161.100   6.482.000    71.101.500

  5. BIHOR                        991.794.200
   877.148.300   4.613.000   3.758.000    52.085.400   4.134.000    54.189.500

  6. BISTRITA-NASAUD              535.285.800
   474.867.300   4.135.000   3.115.000    34.561.100   2.881.600    18.607.400

  7. BOTOSANI                     682.108.000
   590.328.100   1.178.000   3.016.000    36.455.500   4.111.400    51.130.400

  8. BRASOV                       802.621 300
   716.709.600   2.402.000   2.155.000    44.103.100   2.613.400    37.251.600

  9. BRAILA                       507.143.400
   431.502.400   2.925.000   2.338.000    41.519.100   2.789.800    28.858.900

 10. BUZAU                        724.629.900
   630.058.200   2.295.000   3.468.000    51.964.600   2.871.500    36.844.100

 11. CARAS-SEVERIN                500.669.400
   420.932.000   1.788.000   3.532.000    24.151.400   3.030.400    50.266.000

 12. CALARASI                     388.915.400
   329.649.700   1.303.000   3.300.000    24.779.800   2.517.100    29.882.900

 13. CLUJ                       1.026.085.100
   934.839.100   8.206.000   3.264.000    48.274.400   4.227.200    31.501.600

 14. CONSTANTA                    919.130.000
   808.991.200   7.512.000   2.935.000    44.941.400   5.179.200    54.750.400

 15. COVASNA                      372.765.500
   334.407.100   1.045.000   2.187.000    16.566.200   1.002.200    18.560.200

 16. DAMBOVITA                    766.324.800
   666.465.700   2.313.000   4.106.000    34.691.700   4.695.000    58.748.400*)

 17. DOLJ                       1.118.446.900
 1.014.460.200   4.944.000   3.825.000    47.238.400   4.425.100    47.979.300

 18. GALATI                       798.939.300
   724.683.200   3.249.000   2.670.000    49.484.900   3.693.000    18.852.200

 19. GIURGIU                      310.636.700
   256.768.700     641.000   2.765.000    13.657.500   3.090.000    36.804.500

 20. GORJ                         607.983.000
   547.337.700   3.109.000   2.479.000    24.804.200   2.948.800    30.253.100

 21. HARGHITA                     567.647.200
   517.162.200   1.608.000   2.165.000    25.738.200   2.229.500    20.973.800

 22. HUNEDOARA                    681.745.400
   608.451.900   3.411.000   2.091.000    40.601.000   3.210.100    27.190.500

 23. IALOMITA                     365.826.900
   310.140.400     982.000   2.495.000    23.802.900   1.540.200    28.406.600

 24. IASI                       1.232.383.800
 1.061.565.400   9.970.000   4.319.000   104.477.000   6.290.800    52.052.400

 25. ILFOV                        275.241.100
   218.473.100     180.000   3.039.000    23.379.500   1.738.500    30.169.500

 26. MARAMURES                    840.973.500
   745.106.700   8.198.000   2.946.000    37.146.600   3.987.300    47.576.200

 27. MEHEDINTI                    438.293.900
   390.336.600   1.234.000   2.843.000    25.666.700   1.631.300    18.213.600

 28. MURES                        905.666.500
   792.231.300   2.454.000   3.695.000    42.941.600   4.565.500    64.344.600

 29. NEAMT                        906.731.200
   780.037.000   6.499.000   3.616.000    40.926.400   5.190.700    75.652.800

 30. OLT                          664.110.800
   585.071.400   2.718.000   4.041.000    37.086.400   2.607.100    35.194.000

 31. PRAHOVA                    1.069.882.400
   933.424.800   4.117.000   3.427.000    52.566.200   3.388.200    76.347.400

 32. SATU MARE                    603.125.000
   521.360.600   2.226.000   3.243.000    36.656.200   2.703.500    39.639.200

 33. SALAJ                        439.920.300
   384.326.000     898.000   3.049.000    19.052.900   3.069.100    32.594.400

 34. SIBIU                        685.613.800
   582.848.000   4.308.000   2.884.000    27.700.200   3.804.700    67.873.600

 35. SUCEAVA                    1.069.979.200
   931.332.700   3.117.000   3.730.000    51.310.500   5.134.600    80.489.000

 36. TELEORMAN                    544.947.900
   479.879.700   1.922.000   3.623.000    31.537.400     994.900    27.985.800

 37. TIMIS                        962.415.100
   828.641.900   3.794.000   3.277.000    60.099.500   4.225.200    66.602.700

 38. TULCEA                       367.308.000
   320.278.100   2.105.000   2.310.000    22.770.400   1.288.500    19.844.500

 39. VASLUI                       694.568.100
   611.344.900   1.364.000   2.927.000    40.745.400   2.673.900    38.186.800

 40. VALCEA                       675.553.900
   561.892.300   5.956.000   2.677.000    50.171.500   4.429.900    54.857.100

 41. VRANCEA                      559.162.000
   470.497.200   2.367.000   3.217.000    35.182.700   2.644.800    47.898.100

 42. MUNICIPIUL BUCURESTI       2.270.408.600
 2.059.187.300  33.765.000   1.383.000    78.313.800   7.524.600    97.759.500
________________________________________________________________________________
    *) In baza prevederilor art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 72/1999, aprobata prin Legea nr. 55/2000, se aloca Consiliului Local al Comunei Gura Ocnitei suma de 3.603.000 mii lei.

    ANEXA 9a)

                               SUME
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor institutiilor de invatamant preuniversitar de stat, pe anul 2002

                                                                     - mii lei -
________________________________________________________________________________
                                 Total sume            din care, pentru:
Nr.      Judetul                 defalcate    __________________________________
crt.                             din taxa pe    Bugetul propriu  Bugetele locale
                                 valoarea       al judetului     ale comunelor,
                                 adaugata       (invatamant      oraselor si
                                                special)         municipiilor
________________________________________________________________________________

     TOTAL                    27.381.802.000     1.189.859.000    26.191.943.000

  1. ALBA                        530 959.800        15.382.100       515.577.700
  2. ARAD                        539.494.700        33.255.300       506.239.400
  3. ARGES                       878.561.500        25.649.100       852.912.400
  4. BACAU                       980.048.000        20.738.700       959.309.300
  5. BIHOR                       877.148.300        60.029.300       817.119.000
  6. BISTRITA-NASAUD             474.867.300        37.001.000       437.866.300
  7. BOTOSANI                    590.328.100        20.355.300       569.972.800
  8. BRASOV                      716.709.600        32.013.900       684.695.700
  9. BRAILA                      431.502.400        18.960.000       412.542.400
 10. BUZAU                       630.058.200        27.982.000       602.076.200
 11. CARAS-SEVERIN               420.932.000        27.990.500       392.941.500
 12. CALARASI                    329.649.700         1.242.100       328.407.600
 13. CLUJ                        934.839.100        75.449.500       859.389.600
 14. CONSTANTA                   808.991.200        25.886.300       783.104.900
 15. COVASNA                     334.407.100         8.874.900       325.532.200
 16. DAMBOVITA                   666.465.700        16.946.400       649.519.300
 17. DOLJ                      1.014.460.200        40.969.100       973.491.100
 18. GALATI                      724.683.200        29.090.000       695.593.200
 19. GIURGIU                     256.768.700         1.690.300       255.078.400
 20. GORJ                        547.337.700         9.698.200       537.639.500
 21. HARGHITA                    517.162.200        10.416.500       506.745.700
 22. HUNEDOARA                   608.451.900        20.803.500       587.648.400
 23. IALOMITA                    310.140.400        14.013.100       296.127.300
 24. IASI                      1.061.565.400        51.291.200     1.010.274.200
 25. ILFOV                       218.473.100        11.336.700       207.136.400
 26. MARAMURES                   745.106.700        32.164.900       712.941.800
 27. MEHEDINTI                   390.336.600         6.269.300       384.067.300
 28. MURES                       792.231.300        19.326.800       772.904.500
 29. NEAMT                       780.037.000        36.594.100       743.442.900
 30. OLT                         585.071.400        16.188.100       568.883.300
 31. PRAHOVA                     933.424.800        29.515.700       903.909.100
 32. SATU MARE                   521.360.600        23.664.000       497.696.600
 33. SALAJ                       384.326.000        14.639.400       369.686.600
 34. SIBIU                       582.848.000        36.355.800       546.492.200
 35. SUCEAVA                     931.332.700        66.902.500       864.430.200
 36. TELEORMAN                   479.879.700         6.418.000       473.461.700
 37. TIMIS                       828.641.900        63.089.000       765.552.900
 38. TULCEA                      320.278.100        13.530.600       306.747.500
 39. VASLUI                      611.344.900        23.214.500       588.130.400
 40. VALCEA                      561.892.300        13.063.400       548.828.900
 41. VRANCEA                     470.497.200        13.630.800       456.866.400
 42. MUNICIPIUL BUCURESTI      2.059.187.300       138.227.100     1.920.960.200
________________________________________________________________________________

    ANEXA 9b)

                               SUME
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor institutiilor de invatamant preuniversitar de stat din bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor pe anul 2002

                                                                     - mii lei -
________________________________________________________________________________
                          Total sume               din care, pentru:
Nr.       Judetul         defalcate      _______________________________________
crt.                      din taxa pe     Finantarea      Burse       Obiecte de
                          valoarea        cheltuielilor   acordate    inventar
                          adaugata        de personal     elevilor
________________________________________________________________________________

     TOTAL               26.191.943.000  25.966.455.000  191.738.000  33.750.000

  1. ALBA                   515.577.700     511.468.900    3.493.800     615.000
  2. ARAD                   506.239.400     501.718.900    3.843.900     676.600
  3. ARGES                  852.912.400     846.242.600    5.671.500     998.300
  4. BACAU                  959.309.300     951.126.000    6.958.500   1.224.800
  5. BIHOR                  817.119.000     810.814.000    5.361.300     943.700
  6. BISTRITA-NASAUD        437.866.300     434.173.800    3.139.800     552.700
  7. BOTOSANI               569.972.800     565.037.200    4.196.900     738.700
  8. BRASOV                 684.695.700     678.168.700    5.550.100     976.900
  9. BRAILA                 412.542.400     408.815.100    3.169.400     557.900
 10. BUZAU                  602.076.200     597.046.100    4.277.200     752.900
 11. CARAS-SEVERIN          392.941.500     389.427.200    2.988.300     526.000
 12. CALARASI               328.407.600     325.245.700    2.688.600     473.300
 13. CLUJ                   859.389.600     852.343.000    5.991.900   1.054.700
 14. CONSTANTA              783.104.900     775.628.000    6.357.800   1.119.100
 15. COVASNA                325.532.200     323.030.100    2.127.600     374.500
 16. DAMBOVITA              649.519.300     644.032.600    4.665.500     821.200
 17. DOLJ                   973.491.100     966.300.000    6.114.800   1.076.300
 18. GALATI                 695.593.200     689.159.400    5.470.800     963.000
 19. GIURGIU                255.078.400     252.668.500    2.049.200     360.700
 20. GORJ                   537.639.500     533.342.400    3.653.900     643.200
 21. HARGHITA               506.745.700     502.980.000    3.202.100     563.600
 22. HUNEDOARA              587.648.400     582.548.500    4.336.600     763.300
 23. IALOMITA               296.127.300     293.214.100    2.477.200     436.000
 24. IASI                 1.010.274.200   1.001.600.100    7.375.800   1.298.300
 25. ILFOV                  207.136.400     204.864.700    1.931.700     340.000
 26. MARAMURES              712.941.800     707.086.200    4.979.200     876.400
 27. MEHEDINTI              384.067.300     380.803.800    2.775.000     488.500
 28. MURES                  772.904.500     766.879.700    5.123.000     901.800
 29. NEAMT                  743.442.900     737.180.000    5.325.500     937.400
 30. OLT                    568.883.300     563.858.500    4.272.700     752.100
 31. PRAHOVA                903.909.100     896.154.100    6.594.300   1.160.700
 32. SATU MARE              497.696.600     493.434.600    3.624.100     637.900
 33. SALAJ                  369.686.600     366.853.600    2.409.000     424.000
 34. SIBIU                  546.492.200     541.771.800    4.013.900     706.500
 35. SUCEAVA                864.430.200     856.665.500    6.602.500   1.162.200
 36. TELEORMAN              473.461.700     469.487.600    3.379.300     594.800
 37. TIMIS                  765.552.900     758.750.100    5.784.600   1.018.200
 38. TULCEA                 306.747.500     303.974.000    2.358.200     415.300
 39. VASLUI                 588.130.400     582.961.300    4.395.400     773.700
 40. VALCEA                 548.828.900     544.473.000    3.703.900     652.000
 41. VRANCEA                456.866.400     453.030.000    3.262.200     574.200
 42. MUNICIPIUL
     BUCURESTI            1.920.960.200   1.902.095.600   16.041.000   2.823.600
________________________________________________________________________________

    ANEXA 10

                       NUMARUL MAXIM DE POSTURI
finantat pentru invatamantul preuniversitar de stat si personalul neclerical angajat in unitatile de cult, pe anul 2002
________________________________________________________________________________
Nr.                    Total              din care, pentru:           Total
crt.   Judetul         numar de        ____________________________   numar de
                       posturi din     Invatamantul  Invatamantul     posturi
                       invatamantul    special       preuniversitar   pentru
                       preuniversitar  finantat      finantat din     personalul
                                       din bugetul   bugetele         neclerical
                                       propriu al    consiliilor      angajat in
                                       consiliului   locale           unitatile
                                       judetean                       de cult
________________________________________________________________________________

     TOTAL                343.688        15.192         328.496        17.500

  1. ALBA                   6.597           200           6.397           725
  2. ARAD                   7.012           409           6.603           381
  3. ARGES                 10.871           326          10.545           538
  4. BACAU                 11.328           268          11.060           439
  5. BIHOR                 10.716           715          10.001           824
  6. BISTRITA-NASAUD        5.728           487           5.241           275
  7. BOTOSANI               7.596           301           7.295           253
  8. BRASOV                 9.608           444           9.164           428
  9. BRAILA                 5.645           240           5.405           185
 10. BUZAU                  7.672           351           7.321           247
 11. CARAS-SEVERIN          5.535           392           5.143           519
 12. CALARASI               4.459            24           4.435           111
 13. CLUJ                  11.818           952          10.866           761
 14. CONSTANTA             10.412           294          10.118           260
 15. COVASNA                4.587           112           4.475           109
 16. DAMBOVITA              7.926           201           7.725           380
 17. DOLJ                  10.856           435          10.421           394
 18. GALATI                 9.071           383           8.688           453
 19. GIURGIU                3.264            28           3.236            91
 20. GORJ                   6.345           122           6.223           302
 21. HARGHITA               6.790           127           6.663           236
 22. HUNEDOARA              7.603           282           7.321           300
 23. IALOMITA               3.857           160           3.697           148
 24. IASI                  13.672           641          13.031           674
 25. ILFOV                  3.332           159           3.173           199
 26. MARAMURES              8.965           362           8.603           686
 27. MEHEDINTI              4.954            89           4.865           270
 28. MURES                 10.427           225          10.202           670
 29. NEAMT                  8.526           465           8.061           908
 30. OLT                    7.493           196           7.297           318
 31. PRAHOVA               11.017           428          10.589           232
 32. SATU MARE              7.014           309           6.705           386
 33. SALAJ                  4.928           181           4.747           469
 34. SIBIU                  7.659           461           7.198           520
 35. SUCEAVA               12.092           927          11.165           597
 36. TELEORMAN              5.766            83           5.683           303
 37. TIMIS                 11.230           861          10.369           664
 38. TULCEA                 4.379           168           4.211           251
 39. VASLUI                 7.643           289           7.354           307
 40. VALCEA                 6.597           135           6.462           496
 41. VRANCEA                5.856           164           5.692           234
 42. MUNICIPIUL BUCURESTI  26.842         1.796          25.046           957
________________________________________________________________________________

    ANEXA 11

                   CATEGORIILE DE VENITURI SI CHELTUIELI
               care se prevad in bugetele locale pe anul 2002
________________________________________________________________________________
Nr.                Denumirea veniturilor si cheltuielilor
crt.
________________________________________________________________________________

                              CAPITOLUL I
    Veniturile si cheltuielile care se prevad in bugetele proprii ale
judetelor

                              A. Venituri
                  (impozite, taxe si alte venituri)

  1.  Impozitul pe profit de la regiile autonome si societatile comerciale de
      sub autoritatea consiliilor judetene
  2.  Alte impozite directe:
      a) Alte incasari din impozite directe
  3.  Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea
      consiliilor judetene
  4.  Varsaminte de la institutiile publice:
      a) Venituri din incasarea contravalorii lucrarilor de combatere a
         daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal - servicii publice de
         protectie a plantelor
      b) Alte venituri de la institutiile publice
  5.  Diverse venituri:
      a) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si
         despagubiri
      b) Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate, potrivit dispozitiilor
         legale
      c) Restituiri de fonduri din finantarea bugetara locala a anilor
         precedenti
      d) Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societatilor comerciale
         sau companiilor nationale la care statul este actionar majoritar,
         precum si regiilor autonome
      e) Venituri din concesiuni si inchirieri
      f) Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, potrivit legii
      g) Incasari din alte surse
  6.  Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului:
      a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
         (de subordonare judeteana)
      b) Venituri din privatizare
  7.  Venituri cu destinatie speciala:
      a) Taxe speciale
      b) Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat
      c) Venituri din fondul pentru drumurile publice
      d) Venituri din fondul de interventie
      e) Venituri din fondul pentru locuinte
      f) Venituri din amortizarea mijloacelor fixe
      g) Donatii si sponsorizari
      h) Sume acordate de persoane juridice si fizice in vederea participarii
         la finantarea unor actiuni de interes public
      i) Venituri pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor
         comunale si alimentarea cu apa a satelor
      j) Venituri pentru finantarea actiunilor privind reducerea riscului
         seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta
  8.  Cote si sume defalcate din impozitul pe venit:
      a) Cote defalcate din impozitul pe venit
      b) Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
         locale
      c) Sume alocate de consiliul judetean din cota defalcata din impozitul
         pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale si a bugetului propriu
  9.  Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale
 10.  Subventii primite din bugetul de stat:
      a) Subventii primite de bugetele locale pentru investitii finantate
         partial din imprumuturi externe
      b) Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea elaborarii
         si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor
         locale de urbanism
      c) Subventii primite de bugetele locale pentru aeroporturi de interes
         local
 11.  Subventii primite de la alte bugete:
      a) Subventii primite de la alte bugete locale pentru sustinerea sistemului
         de protectie a copilului

                              B. Cheltuieli

  1.  Autoritati executive
  2.  Invatamant:
      a) Invatamant special
  3.  Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret:
      a) Biblioteci publice judetene
      b) Muzee
      c) Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte
      d) Scoli populare de arta
      e) Centre de conservare si de valorificare a traditiei si creatiei
         populare
      f) Culte religioase
      g) Activitate sportiva
      h) Alte institutii si actiuni privind cultura, religia si activitatea
         sportiva si de tineret
  4.  Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii:
      a) Sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului
      b) Servicii publice specializate pentru protectia copilului
      c) Alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si
         indemnizatii
  5.  Servicii si dezvoltare publica si locuinte:
      a) Alimentari cu apa, statii de epurare pentru ape uzate, colectoare,
         statii de pompare
      b) Retele, centrale si puncte termice
      c) Canalizare
      d) Amenajari hidrotehnice de interes local, in intravilan
      e) Alte actiuni privind servicii, dezvoltare publica si locuinte
  6.  Agricultura si silvicultura:
      a) Combaterea daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal - servicii
         publice de protectie a plantelor
      b) Centre judetene si locale de consultanta agricola
  7.  Transporturi si comunicatii:
      a) Aviatie civila
      b) Drumuri si poduri
      c) Alte cheltuieli in domeniul transporturilor si comunicatiilor
  8.  Alte actiuni economice:
      a) Prevenire si combatere inundatii si ingheturi
      b) Sustinerea programelor de dezvoltare regionala
  9.  Alte actiuni:
      a) Comandamente militare:
      b) Protectie civila
      c) Alte cheltuieli
 10.  Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, dobanzilor si comisioanelor
      aferente:
      a) Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, dobanzilor si
         comisioanelor aferente contractate/garantate de stat
      b) Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, dobanzilor si
         comisioanelor aferente contractate/garantate de autoritatile
         administratiei publice locale
 11.  Dobanzi aferente datoriei publice si alte cheltuieli:
      a) Dobanzi aferente datoriei publice locale interne
      b) Dobanzi aferente datoriei publice locale externe
      c) Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de valoare in
         conditiile legii
      d) Diferente de curs aferente datoriei publice locale externe
 12.  Plati de dobanzi si comisioane:
      a) Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur
      b) Dobanda datorata trezoreriei statului in cadrul planului de redresare
 13.  Rambursari de imprumuturi:
      a) Rambursare de imprumuturi acordate din fondul de tezaur
      b) Rambursare de imprumuturi acordate din trezoreria statului
      c) Rambursare de imprumuturi interne pentru investitii
      d) Rambursare de imprumuturi externe pentru investitii
 14.  Fondul de rezerva bugetara:
      a) Fondul de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor judetene
 15.  Cheltuieli cu destinatie speciala:
      a) Servicii publice finantate din taxe speciale
      b) Cheltuieli din fondul pentru drumurile publice
      c) Cheltuieli din fondul de interventie
      d) Cheltuieli din fondul pentru locuinte
      e) Cheltuieli din amortizarea mijloacelor fixe
      f) Cheltuieli din donatii si sponsorizari
      g) Cheltuieli din sume acordate de persoane juridice si fizice in
         vederea participarii la finantarea unor actiuni de interes public
      h) Cheltuieli pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor
         comunale si alimentarea cu apa a satelor
      i) Cheltuieli pentru finantarea actiunilor privind reducerea riscului
         seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta
      j) Cheltuieli pentru investitii din venituri realizate din vanzarea
         unor bunuri apartinand domeniului privat

                              CAPITOLUL II
       Veniturile si cheltuielile care se prevad in bugetele proprii ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti si al Consiliului General al Municipiului Bucuresti

                              A. Venituri
                    (impozite, taxe si alte venituri)

  1.  Impozitul pe profit de la regiile autonome si societatile comerciale
      de sub autoritatea consiliilor locale
  2.  Impozite si taxe de la populatie:
      a) Impozitul pe cladiri de la persoane fizice
      b) Taxe asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice
      c) Impozitul pe terenuri de la persoane fizice
      d) Alte impozite si taxe de la populatie
  3.  Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat
  4.  Impozitul pe cladiri si terenuri de la persoane juridice:
      a) Impozitul pe cladiri de la persoane juridice
      b) Impozitul pe teren de la persoane juridice
  5.  Alte impozite directe:
      a) Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice
      b) Impozitul pe terenul agricol
      c) Alte incasari din impozite directe
  6.  Impozitul pe spectacole
  7.  Alte impozite indirecte:
      a) Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de
         functionare
      b) Taxe extrajudiciare de timbru
      c) Alte incasari din impozite indirecte
  8.  Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea
      consiliilor locale
  9.  Varsaminte de la institutiile publice:
      a) Alte venituri privind circulatia pe drumurile publice
      b) Venituri din incasarea contravalorii lucrarilor de combatere a
         daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal - servicii publice de
         protectie a plantelor*)
      c) Veniturile punctelor de insamantari artificiale
      d) Veniturile circumscriptiilor sanitar-veterinare
      e) Varsaminte din disponibilitatile institutiilor publice si activitatilor
         autofinantate
      f) Contributii datorate de persoanele beneficiare ale serviciilor
         cantinelor de ajutor social
      g) Contributia lunara a parintilor sau sustinatorilor legali pentru
         intretinerea copiilor in crese
      h) Alte venituri de la institutiile publice
 10.  Diverse venituri:
      a) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si
         despagubiri
      b) Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate, potrivit dispozitiilor
         legale
      c) Restituiri de fonduri din finantarea bugetara locala a anilor
         precedenti
      d) Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societatilor comerciale
         sau companiilor nationale la care statul este actionar majoritar,
         precum si regiilor autonome
      e) Venituri din concesiuni si inchirieri
      f) Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei
         de impozite si taxe
      g) Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, potrivit legii
      h) Venituri realizate din administrarea sau valorificarea bunurilor
         fostelor cooperative agricole de productie
      i) Incasari din alte surse
 11.  Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului:
      a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
      b) Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului
      c) Venituri din privatizare
 12.  Venituri cu destinatie speciala:
      a) Taxe speciale
      b) Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat
      c) Venituri din fondul pentru drumurile publice
      d) Venituri din fondul de interventie
      e) Venituri din fondul pentru locuinte
      f) Venituri din amortizarea mijloacelor fixe
      g) Donatii si sponsorizari
      h) Sume acordate de persoane juridice si fizice in vederea participarii la
         finantarea unor actiuni de interes public
      i) Venituri pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor
         comunale si alimentarea cu apa a satelor
      j) Venituri pentru finantarea actiunilor privind reducerea riscului
         seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta
      k) Venituri din inchirierea, vanzarea si concesionarea unor bunuri aflate
         in administrarea spitalelor publice
 13.  Cote si sume defalcate din impozitul pe venit:
      a) Cote defalcate din impozitul pe venit
      b) Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
         locale
      c) Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei
         termice livrate populatiei
      d) Sume alocate de consiliul judetean din cota defalcata din impozitul
         pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale si a bugetului propriu
 14.  Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale
 15.  Subventii primite din bugetul de stat:
      a) Subventii primite de bugetele locale pentru investitii finantate
         partial din imprumuturi externe
      b) Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea elaborarii
         si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor
         locale de urbanism
 16.  Subventii primite de la alte bugete:
      a) Subventii primite de la bugetul fondului special pentru dezvoltarea
         sistemului energetic
      b) Subventii primite de la alte bugete locale pentru sustinerea sistemului
         de protectie a copilului*)

                              B. Cheltuieli

  1.  Autoritati executive
  2.  Invatamant:
      a) Invatamant prescolar
      b) Invatamant primar si gimnazial
      c) Invatamant liceal
      d) Invatamant profesional
      e) Invatamant postliceal
      f) Invatamant special*)
      g) Internate, camine si cantine pentru elevi (alocatii de la bugetele
         locale in completarea veniturilor proprii)
  3.  Sanatate (cheltuielile creselor, cele pentru drepturile donatorilor
      onorifici de sange ce se acorda potrivit Legii nr. 4/1995 privind
      donarea de sange, utilizarea terapeutica a sangelui uman si organizarea
      transfuzionala in Romania, precum si alte cheltuieli care se pot suporta
      in conformitate cu prevederile Legii asigurarilor sociale de sanatate nr.
      145/1997, cu modificarile ulterioare):
      a) Crese
      b) Alte institutii si actiuni sanitare
  4.  Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret:
      a) Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale
      b) Muzee
      c) Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte
      d) Scoli populare de arta
      e) Case de cultura
      f) Camine culturale
      g) Culte religioase
      h) Activitatea sportiva
      i) Activitatea de tineret
      j) Alte institutii si actiuni privind cultura, religia si activitatea
         sportiva si de tineret
  5.  Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii:
      a) Centre de ingrijire si asistenta
      b) Centre-pilot de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap
      c) Centre de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap
      d) Centre de integrare prin terapie ocupationala
      e) Centre de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica
      f) Cantine de ajutor social
      g) Ajutor social
      h) Sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului
      i) Servicii publice specializate pentru protectia copilului
      j) Camine pentru persoane varstnice
      k) Drepturile asistentului personal pentru copii si adulti cu handicap
         grav
      l) Alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si
         indemnizatii
  6.  Servicii si dezvoltare publica si locuinte:
      a) Intretinerea si repararea strazilor
      b) Iluminat
      c) Salubritate
      d) Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de
         agrement
      e) Locuinte
      f) Alimentari cu apa, statii de epurare pentru ape uzate, colectoare,
         statii de pompare
      g) Retele, centrale si puncte termice
      h) Canalizare
      i) Amenajari hidrotehnice de interes local, in intravilan
      j) Introducere de gaze naturale in localitati
      k) Electrificari rurale
      l) Alte actiuni privind servicii, dezvoltare publica si locuinte
  7.  Agricultura si silvicultura:
      a) Combaterea daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal - servicii
         publice de protectie a plantelor*)
      b) Puncte de insamantari artificiale
      c) Circumscriptii sanitar-veterinare (exclusiv epizootii)
      d) Centre judetene si locale de consultanta agricola
  8.  Transporturi si comunicatii:
      a) Drumuri si poduri
      b) Transportul in comun
      c) Alte cheltuieli in domeniul transporturilor si comunicatiilor
  9.  Alte actiuni economice:
      a) Prevenire si combatere inundatii si ingheturi
      b) Sustinerea programelor de dezvoltare regionala
      c) Alte cheltuieli pentru actiuni economice
 10.  Alte actiuni:
      a) Comandamente militare
      b) Protectie civila
      c) Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
      d) Alte cheltuieli
 11.  Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, dobanzilor si
      comisioanelor aferente:
      a) Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, dobanzilor si
         comisioanelor aferente contractate/garantate de stat
      b) Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, dobanzilor si
         comisioanelor aferente contractate/garantate de autoritatile
         administratiei publice locale
 12.  Transferuri catre alte bugete:
      a) Transferuri din bugetele locale catre bugetul Fondului de asigurari
         sociale de sanatate
      b) Transferuri din bugetele locale pentru sustinerea sistemului de
         protectie a copilului
 13.  Dobanzi aferente datoriei publice si alte cheltuieli:
      a) Dobanzi aferente datoriei publice locale interne
      b) Dobanzi aferente datoriei publice locale externe
      c) Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de valoare in
         conditiile legii
      d) Diferente de curs aferente datoriei publice locale externe
 14.  Plati de dobanzi:
      a) Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur
      b) Dobanda datorata trezoreriei statului in cadrul planului de redresare
 15.  Rambursari de imprumuturi acordate:
      a) Rambursare de imprumuturi acordate din fondul de tezaur
      b) Rambursare de imprumuturi acordate din trezoreria statului
      c) Rambursare de imprumuturi interne pentru investitii
      d) Rambursare de imprumuturi externe pentru investitii
 16.  Fondul de rezerva bugetara:
      a) Fondul de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale
 17.  Cheltuieli cu destinatie speciala:
      a) Servicii publice finantate din taxe speciale
      b) Cheltuieli din fondul pentru drumurile publice
      c) Cheltuieli din fondul de interventie
      d) Cheltuieli din fondul pentru locuinte
      e) Cheltuieli din amortizarea mijloacelor fixe
      f) Cheltuieli din donatii si sponsorizari
      g) Cheltuieli din sume acordate de persoane juridice si fizice in vederea
         participarii la finantarea unor actiuni de interes public
      h) Cheltuieli pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor
         comunale si alimentarea cu apa a satelor
      i) Cheltuieli pentru finantarea actiunilor privind reducerea riscului
         seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta
      j) Cheltuieli pentru achizitionarea de aparatura medicala pentru spitalele
         publice
      k) Cheltuieli pentru investitii din venituri realizate din vanzarea unor
         bunuri apartinand domeniului privat
________________________________________________________________________________
     *) Pentru bugetul municipiului Bucuresti
    *) Pentru bugetele sectoarelor municipiului Bucuresti

    NOTA:
    Majorarile si penalitatile de intarziere pentru venituri nevarsate la termen se inregistreaza la capitolul si subcapitolul corespunzatoare impozitului sau taxei la care se refera.
    Repartizarea cheltuielilor pe bugete componente se face in functie de subordonarea unitatilor, precum si de localitatea in care isi are sediul institutia publica, in cazul unitatilor preluate cu finantare partiala sau totala din bugetele locale.

    ANEXA 12

    CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

                              BUGETUL
    Fondului de asigurari sociale de sanatate pe anul 2002

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat
                                                                    - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV           Denumirea indicatorilor                 Program
                                                                      2002
________________________________________________________________________________
         A                               B                              C
________________________________________________________________________________
0016               VENITURI - TOTAL                               50.863.191.157
2516                I. VENITURI CURENTE                           48.557.079.038
3316                A. VENITURI FISCALE                           47.489.398.536
4416                 A1. IMPOZITE DIRECTE                         47.489.398.536
1216                  CONTRIBUTIA LA FONDUL DE
                      ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE               47.489.398.536
      01               Contributii de la persoane juridice
                       sau fizice, care angajeaza personal
                       salariat                                   18.597.470.100
      02               Contributia persoanelor asigurate          28.876.128.036
      03               Contributii facultative la asigurarile
                       sociale de sanatate                            15.800.400
1916                B. VENITURI NEFISCALE                          1.067.680.502
2216                   DIVERSE VENITURI                            1.067.680.502
      30                Incasari din alte surse                    1.067.680.502
3416                IV. SUME PRIMITE DE LA ALTE BUGETE             2.306.112.119
3516                SUME DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU
                    PERSOANELE ASIGURATE PRIN EFECTUL LEGII        2.094.566.519
      01            Persoane care satisfac serviciul militar
                    in termen                                        234.963.767
      02            Persoane care executa o pedeapsa privativa
                    de libertate sau arest preventiv                 154.066.752
      03            Persoane care fac parte dintr-o familie
                    care beneficiaza de ajutor social              1.705.536.000
3616                 SUME DE LA BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE
                     DE STAT PENTRU PERSOANELE ASIGURATE
                     PRIN EFECTUL LEGII                              211.545.600
      01             Persoane aflate in concediu medical sau
                     in concediu medical pentru ingrijirea
                     copilului bolnav in varsta de pana la
                     6 ani                                           211.545.600

5016                CHELTUIELI - TOTAL                            47.796.378.386
           01          CHELTUIELI CURENTE                         47.375.826.386
           02           CHELTUIELI DE PERSONAL                       581.731.927
           20           CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII          46.794.094.459
           70          CHELTUIELI DE CAPITAL                         420.552.000
5916               Partea a III-a - CHELTUIELI
                   SOCIAL-CULTURALE                               46.406.265.688
           01          CHELTUIELI CURENTE                         46.406.265.688
           20           CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII          46.406.265.688
6216               SERVICII MEDICALE SI MEDICAMENTE               46.406.265.688
           01           CHELTUIELI CURENTE                        46.406.265.688
           20           CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII          46.406.265.688
           25            Materiale si prestari de servicii
                         cu caracter medical*)                    46.406.265.688
7216               Partea VI-a - ALTE ACTIUNI                      1.390.112.698
           01          CHELTUIELI CURENTE                            969.560.698
           02           CHELTUIELI DE PERSONAL                       581.731.927
           20           CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             387.828.771
           70          CHELTUIELI DE CAPITAL                         420.552.000
7316               CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI           1.390.112.698
           01          CHELTUIELI CURENTE                            969.560.698
           02           CHELTUIELI DE PERSONAL                       581.731.927
           10            Cheltuieli cu salariile                     418.038.815
           11            Contributii pentru asigurari sociale
                         de stat                                      97.528.456
           12            Cheltuieli pentru constituirea
                         Fondului pentru plata ajutorului
                         de somaj                                     20.901.940
           13            Deplasari, detasari, transferari             16.000.000
           13  01         Deplasari, detasari, transferari
                          in tara                                     13.000.000
           13  02         Deplasari in strainatate                     3.000.000
           14            Contributii pentru constituirea
                         Fondului de asigurari sociale
                         de sanatate                                  29.262.716
           20           CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             387.828.771
           24            Cheltuieli pentru intretinere si
                         gospodarie                                  114.828.771
           25            Materiale si prestari de servicii
                         cu caracter functional                       95.000.000
           26            Obiecte de inventar de mica valoare
                         sau scurta durata si echipament              60.000.000
           27            Reparatii curente                            50.000.000
           28            Reparatii capitale                           42.000.000
           29            Carti si publicatii                           4.000.000
           30            Alte cheltuieli                              22.000.000
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                            420.552.000
           72        Investitii ale institutiilor publice            420.552.000
                   din total capitol:
      01           Administratie centrala                            278.022.540
      25           Servicii publice descentralizate                1.112.090.159
9516               FONDURI DE REZERVA                                635.789.889
      06            Fondul de rezerva al Casei Nationale de
                    Asigurari de Sanatate                            635.789.889
9816               EXCEDENT/DEFICIT                                2.431.022.882
________________________________________________________________________________
    *) Se detaliaza pe subcapitole de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate la propunerile caselor de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si ale Casei de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si ale Casei de Asigurari de Sanatate a Transporturilor.

    ANEXA 12a)

    CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

                     CHELTUIELI CU SALARIILE PE ANUL 2002
         (sume alocate din bugetul asigurarilor sociale de sanatate)

                                                                    - mii lei -
________________________________________________________________________________
    Denumirea indicatorului                                    Cod   Buget 2002
________________________________________________________________________________
              A                                                 B         C
________________________________________________________________________________
 BUGETUL FONDULUI DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE               68
 Fond aferent salariilor de baza                                 01  249.239.016
 Salarii de merit                                                02    8.850.352
 Indemnizatie de conducere                                       03   28.423.763
 Spor de vechime                                                 04   56.203.869
 Ore suplimentare                                                07    2.198.382
 Fond de premii                                                  08   28.511.058
 Fond aferent platii cu ora                                      11      370.300
 Fond pentru conventii civile                                    12    3.335.272
 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii           13   10.175.724
 Alte drepturi salariale                                         14   30.731.079
 Cheltuieli cu salariile                                         15  418.038.815
 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI DE ASIGURARI
 SOCIALE DE SANATATE                                          73.16
 Fond aferent salariilor de baza                                 01  249.239.016
 Salarii de merit                                                02    8.850.352
 Indemnizatie de conducere                                       03   28.423.763
 Spor de vechime                                                 04   56.203.869
 Ore suplimentare                                                07    2.198.382
 Fond de premii                                                  08   28.511.058
 Fond aferent platii cu ora                                      11      370.300
 Fond pentru conventii civile                                    12    3.335.272
 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii           13   10.175.724
 Alte drepturi salariale                                         14   30.731.079
 Cheltuieli cu salariile                                         15  418.038.815
________________________________________________________________________________

    ANEXA 12b)

    CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

    NUMARUL MAXIM DE POSTURI SI FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZA PE ANII 2001 - 2002
       (Sumele alocate prin Fondul pentru asigurari sociale de sanatate)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Salariu mediu de baza in luna decembrie 2001
    B - Reducerea numarului de posturi in anul 2002
    C - Cresterea numarului de posturi in anul 2002
    D - Diferente 2002 fata de 2001
                                                                     - mii lei -
________________________________________________________________________________
                               Numar     A     B  C  Numar      D    Fond
                               maxim                 maxim           aferent
                               de                    de              salariilor
                               posturi               posturi         de baza in
                               in anul               in anul         anul 2002
                               2001                  2002
________________________________________________________________________________
              1                  2       3     4  5  6=2-4+5   7=6-2     8=
                                                                     3x6x12 luni
________________________________________________________________________________
TOTAL:                         4.413                  4.413          249.239.016
din care:
7316 CHELTUIELI DE
ADMINISTRARE A FONDULUI DE
ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE  4.413                  4.413          249.239.016
din care:
2. Persoane asimilate celor
care ocupa functii de
demnitate publica                  3                      3              880.092
Conducatorul institutiei
(presedinte)                       1   26.669             1              320.028
Adjunctul conducatorului
institutiei (vicepresedinte)       2   23.336             2              560.064
4. Functionari publici         3.864                  3.864          227.318.976
Consilier A/I/1                1.460    6.509         1.460          114.037.680
Consilier A/I/2                  100    5.694           100            6.832.800
Consilier A/I/3                  118    5.157           118            7.302.312
Expert A/II/1                    121    4.623           121            6.712.596
Expert A/II/2                     22    4.154            22            1.096.656
Expert A/II/3                      1    4.154             1               49.848
Expert A/III/1                     2    4.154             2               99.696
Expert A/III/2                     1    4.154             1               49.848
Expert A/-/Debutant                1    1.841             1               22.092
Inspector de
specialitate A/II/1              190    4.623           190           10.540.440
Inspector de
specialitate A/II/2               60    4.154            60            2.990.880
Inspector de
specialitate A/II/3                6    4.154             6              299.088
Inspector de
specialitate A/III/1               1    4.154             1               49.848
Inspector de
specialitate A/III/2               7    4.154             7              348.936
Inspector de
specialitate A/III/3               5    4.154             5              249.240
Inspector de
specialitate A/-/Debutant         29    1.841            29              640.668
Consilier juridic A/I/1           70    6.509            70            5.467.560
Consilier juridic A/I/2            8    5.694             8              546.624
Consilier juridic A/I/3            6    5.157             6              371.304
Consilier juridic A/II/1          42    4.623            42            2.329.992
Consilier juridic A/II/2           8    4.154             8              398.784
Consilier juridic A/II/3           3    4.154             3              149.544
Consilier juridic A/III/1          7    4.154             7              348.936
Consilier juridic A/III/3          1    4.154             1               49.848 Consilier
juridic A/-/Debutant               6    1.904             6              137.088
Auditor A/I/1                    150    6.509           150           11.716.200
Auditor A/I/2                     31    5.694            31            2.118.168
Auditor A/I/3                     32    5.157            32            1.980.288
Auditor A/II/1                     5    4.623             5              277.380
Auditor A/II/2                     3    4.154             3              149.544
Auditor A/III/1                    1    4.154             1               49.848
Referent de
specialitate B/I/1                17    5.694            17            1.161.576
Referent de
specialitate B/I/3                 6    4.154             6              299.088
Referent de
specialitate B/II/1                9    3.751             9              405.108
Referent de
Specialitate B/-/Debutant          1    1.841             1               22.092
Referent C/I/1                   827    3.315           827           32.898.060
Referent C/I/2                   117    2.883           117            4.047.732
Referent C/I/3                    83    2.680            83            2.669.280
Referent C/II/1                  181    2.347           181            5.097.684
Referent C/II/2                   86    2.144            86            2.212.608
Referent C/II/3                    2    2.144             2               51.456
Referent C/III/1                  15    2.144            15              385.920
Referent C/III/2                   1    2.144             1               25.728
Referent C/III/3                   2    2.144             2               51.456
Referent C/-/Debutant             19    1.841            19              419.748
Director general                   1   13.142             1              157.704
5. Personal cu contract de
munca
a) personal de specialitate:     181                    181           10.190.820
Consilier, expert, inspector
de specialitate, revizor
contabil; gradul I A              61    6.509            61            4.764.588
Consilier, expert, inspector
de specialitate, revizor
contabil; gradul I                 9    5.694            9               614.952
Consilier, expert, inspector
de specialitate, revizor
contabil; gradul II                3    5.157            3               185.652
Referent de specialitate,
inspector de specialitate,
revizor contabil; gradul III       8    4.623            8               443.808
Referent de specialitate,
inspector de specialitate,
revizor contabil; gradul IV        2    4.154            2                99.696
Tehnician-economist, secretar
superior, referent, interpret
relatii, interpret
profesional, subinginer;
gradul I A                         7    5.694             7              478.296
Tehnician-economist, secretar
superior, referent, interpret
relatii, interpret
profesional, subinginer;
gradul I                           7    4.623             7              388.332
Tehnician-economist, secretar
superior, referent, interpret
relatii, interpret
profesional, subinginer
gradul II                          2    4.154             2               99.696
Referent IA                       64    3.315            64            2.545.920
Referent I                         9    2.883             9              311.364
Referent II                        4    2.680             4              128.640
Referent III                       2    2.347             2               56.328
Referent IV                        2    2.144             2               51.456
Referent debutant                  1    1.841             1               22.092
b) personal care ocupa
functii comune:                  365                    365           10.849.128
Secretar-dactilograf,
dactilograf; I                    35    2.435            35            1.022.700
Secretar-dactilograf,
dactilograf; II                    3    2.230             3               80.280
Secretar,
secretar-dactilograf; I            2    2.378             2               57.072
Administrator I                    1    2.904             1               34.848
Casier magaziner; I               36    2.551            36            1.102.032
Casier magaziner; II               5    2.288             5              137.280
Casier magaziner; debutant         1    1.841             1               22.092
Functionar arhivar; I             17    2.495            17              508.980
Functionar arhivar; II             3    2.288             3               82.368
Functionar arhivar; III            2    2.085             2               50.040
Functionar arhivar; debutant       1    1.841             1               22.092
Portar, paznic, pompier,
ingrijitor, guard, bufetier,
manipulant bunuri, curier; I      83    1.965            83            1.957.140
Portar, paznic, pompier,
ingrijitor, guard, bufetier,
manipulant bunuri, curier; II      3    1.820             3               65.520
Sofer IA                           7    3.286             7              276.024
Sofer I                           98    2.875            98            3.381.000
Sofer II                          23    2.757            23              760.932
Muncitor calificat I              12    2.757            12              397.008
Muncitor calificat II             12    2.613            12              376.272
Muncitor calificat III             4    2.435             4              116.880
Muncitor calificat IV              3    2.288             3               82.368
Muncitor calificat VI              6    1.965             6              141.480
Muncitor necalificat               8    1.820             8              174.720
________________________________________________________________________________

    ANEXA 13

    MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

                                   BUGETUL
          Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic
                                 pe anul 2002

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat
                                                                    - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV              Denumirea indicatorilor              Program
                                                                      2002
________________________________________________________________________________
         A                               B                              C
________________________________________________________________________________
0011               VENITURI - TOTAL                                4.500.000.000
2511                I. VENITURI CURENTE                            4.500.000.000
3311                 A. VENITURI FISCALE                           4.500.000.000
1211                  A2. IMPOZITE INDIRECTE                       4.500.000.000
1711                   ALTE IMPOZITE INDIRECTE                     4.500.000.000
      19                Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful
                        energiei electrice si termice              4 500.000.000
5011               CHELTUIELI - TOTAL                              4.300.000.000
           01          CHELTUIELI CURENTE                            100.000.000
           38           TRANSFERURI                                  100.000.000
           39            Transferuri consolidabile                   100.000.000
           70          CHELTUIELI DE CAPITAL                       3.840.000.000
           84           RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
                        DOBANZI SI COMISIOANE                        360.000.000

6711                 Partea a V-a - ACTIUNI ECONOMICE              4.200.000.000
6611                 INDUSTRIE                                     4.200.000.000
           70          CHELTUIELI DE CAPITAL                       3.840.000.000
           73           Investitii ale regiilor autonome,
                        societatilor si companiilor nationale
                        si societatilor comerciale cu capital
                        majoritar de stat                          3.840.000.000
           84          RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI
                       SI COMISIOANE                                 360.000.000
           88          RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
                       DOBANZI SI COMISIOANE                         360.000.000
           88  01      Rambursari de credite interne                 300.000.000
           88  02      Plati de dobanzi si comisioane                 60.000.000
      05              Electricitate si alte forme de energie       4.200.000.000
8411                  TRANSFERURI CATRE BUGETELE LOCALE              100.000.000
           39          Transferuri consolidabile                     100.000.000
           39  23       Transferuri din bugetul Fondului
                        special pentru dezvoltarea sistemului
                        energetic catre bugetele locale              100.000.000
9811                  EXCEDENT/DEFICIT                               200.000.000
________________________________________________________________________________

    ANEXA 13a)

                                TRANSFERURI
din bugetul Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic catre bugetele locale pe anul 2002

                                  - mii lei -
    __________________________________________
     Nr.  Judetul                   Suma
     crt.
    __________________________________________

          TOTAL                 100.000.000

       1. Braila                    500.000
       2. Cluj                    7.680.000
       3. Covasna                13.440.000
       4. Dambovita              14.400.000
       5. Galati                    400.000
       6. Giurgiu                 1.300.000
       7. Harghita               15.260.000
       8. Hunedoara               1.300.000
       9. Ialomita                  500.000
      10. Neamt                   5.000.000
      11. Prahova                 1.715.000
      12. Suceava                28.310.000
      13. Teleorman               4.200.000
      14. Timis                   4.200.000
      15. Vrancea                 1.795.000
    __________________________________________

    ANEXA 14

    MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

                                   BUGETUL
            Fondului special al drumurilor publice pe anul 2002

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat
                                                                    - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV              Denumirea indicatorilor              Program
                                                                      2002
________________________________________________________________________________
         A                               B                              C
________________________________________________________________________________
0012               VENITURI - TOTAL                            10.195.156.923
2512                I. VENITURI CURENTE                        10.195.156.923
3312                 A. VENITURI FISCALE                       10.195.156.923
1212                  A2. IMPOZITE INDIRECTE                   10.195.156.923
1712                   ALTE IMPOZITE INDIRECTE                 10.195.156.923*)
      07              Cota asupra pretului cu ridicata,
                      exclusiv accizele, pentru carburantii
                      auto livrati la intern de catre
                      producatori si asupra valorii in vama
                      pentru carburantii auto importati        10.195.156.923
5012               CHELTUIELI - TOTAL                           7.564.904.511
           01       CHELTUIELI CURENTE                          5.964.904.511
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII           5.964.904.511
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                       1.600.000.000
6912                a) Pentru drumurile nationale:

6712                Partea a V-a - ACTIUNI ECONOMICE            4.917.187.932
6812                TRANSPORTURI SI COMUNICATII                 4.917.187.932
           01       CHELTUIELI CURENTE                          3.817.187.932
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII           3.817.187.932
           27         Reparatii curente                         3.130.094.104
           28         Reparatii capitale                          687.093.828*)
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                       1.100.000.000
           73        Investitii ale regiilor autonome,
                     societatilor si companiilor nationale
                     si societatilor comerciale cu capital
                     majoritar de stat                          1.100.000.000
      05            Drumuri si poduri                           4.917.187.932
7012                b) Pentru drumurile locale:

6712                Partea a V-a - ACTIUNI ECONOMICE            2.647.716.579
7112                TRANSPORTURI SI COMUNICATII                 2.647.716.579
           01       CHELTUIELI CURENTE                          2.147.716.579
           20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII           2.147.716.579
           27         Reparatii curente                         1.932.944.921
           28         Reparatii capitale                          214.771.658
           70       CHELTUIELI DE CAPITAL                         500.000.000
           73        Investitii ale regiilor autonome,
                     societatilor si companiilor nationale
                     si societatilor comerciale cu capital
                     majoritar de stat                            500.000.000
      05            Drumuri si poduri                           2.647.716.579
9812                EXCEDENT/DEFICIT                            2.630.252.412
________________________________________________________________________________
    *) Inclusiv incasarile din restantele din anii precedenti, care in executie se vor evidentia distinct.
    *) Reparatii capitale din care: 326.852.000 mii lei reprezinta contributia partii romane la realizarea lucrarilor de reabilitare finantate conform Acordului de imprumut dintre Romania, Banca Europeana de Investitii si Administratia Nationala a Drumurilor (A.N.D.) pentru finantarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a III-a, ratificat prin Legea nr. 34/1999.

    ANEXA 15

    COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR

                                    BUGETUL
    Fondului special pentru protejarea asiguratilor pe anul 2002

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat
                                                                    - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I   II  III  IV              Denumirea indicatorilor              Program
                                                                      2002
________________________________________________________________________________
         A                               B                              C
________________________________________________________________________________
0013               VENITURI-TOTAL                                    202.000.000
2513                I. VENITURI CURENTE                              202.000.000
1913                 B. VENITURI NEFISCALE                           202.000.000
2213                  DIVERSE VENITURI                               202.000.000
      14              Venituri din aplicarea cotei de 1,5%
                      asupra volumului de prime brute                202.000.000
5013               CHELTUIELI - TOTAL                                202.000.000
           01         CHELTUIELI CURENTE                             202.000.000
           38          TRANSFERURI                                   202.000.000

7013               Partea a V-a - ACTIUNI ECONOMICE                  202.000.000
6913                ALTE ACTIUNI ECONOMICE                           202.000.000
           01        CHELTUIELI CURENTE                              202.000.000
           38         TRANSFERURI                                    202.000.000
           40          Transferuri neconsolidabile                   202.000.000
      16            Despagubiri datorate in caz de faliment
                    al societatilor de asigurari                     202.000.000
9813                EXCEDENT/DEFICIT
________________________________________________________________________________

    ANEXA 16

                              LIMITE VALORICE
privind competenta de aprobare a documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor noi de investitii

    1. Documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor noi de investitii care se finanteaza, potrivit legii, din bugetul de stat, bugetele fondurilor speciale si din credite externe se aproba, cu acordul prealabil al Ministerului Finantelor Publice, de catre:
    a) Guvern - pentru valori mai mari de 130 miliarde lei;
    b) ordonatorii principali de credite - pentru valori cuprinse intre 18 miliarde lei si 130 miliarde lei;
    c) ceilalti ordonatori de credite   pentru valori cuprinse intre 6 miliarde lei si 18 miliarde lei, cu avizul prealabil al ordonatorului principal de credite.
    2. Documentatiile tehnico economice aferente obiectivelor noi de investitii ale caror valori nu depasesc 6 miliarde lei se aproba fara acordul prealabil al Ministerului Finantelor Publice, de catre ordonatorii de credite, cu avizul prealabil al ordonatorului principal de credite.SmartCity5

COMENTARII la Legea 743/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 743 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 743/2001
Ordonanţa 7 2001
privind impozitul pe venit
OUG 32 2001
pentru reglementarea unor probleme financiare
OUG 33 2001
privind unele masuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritatii judecatoresti
OUG 237 2000
pentru modificarea Legii nr. 21/1999 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor
Ordonanţa 83 2000
pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti
Legea 188 1999
privind Statutul functionarilor publici
Legea 21 1999
pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor
Legea 142 1998
privind acordarea tichetelor de masa
Legea 50 1996
privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti
Ordonanţa 26 1994
privind drepturile de hrana, in timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala
OUG 182 2002
privind reglementarea unor masuri financiare pe anul 2002
Hotărârea 1446 2002
privind modificarea sumelor alocate din credite externe pe anul 2002
OUG 144 2002
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002
Ordin 1151 2002
pentru aprobarea Precizarilor metodologice privind stingerea prin compensare a unor obligatii de plata potrivit prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, modificate prin art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2002 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002
Ordonanţa 42 2002
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002
OUG 77 2002
privind trecerea unor institutii de cultura in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor
OUG 30 2002
pentru modificarea unor anexe la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, precum si a unor alte acte normative
Hotărârea 160 2002
pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevazute la lit. a) - d), f) si g) din anexa nr. 3/33/07 la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001
Hotărârea 171 2002
pentru aprobarea detalierii listei-sinteza pe amplasamente si obiective de investitii din cadrul Programului de constructii de locuinte pentru tineret
Ordin 150 2002
pentru aprobarea Precizarilor metodologice privind stingerea prin compensare a unor obligatii de plata potrivit prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001
Ordin 92 2002
pentru aprobarea Precizarilor metodologice privind compensarea unor obligatii de plata potrivit prevederilor art. 50 alin. (1), (2) si (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001
Ordin 195091 2002
pentru aprobarea Precizarilor metodologice privind compensarea unor obligatii de plata potrivit prevederilor art. 50 alin. (1), (2) si (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001
Ordin 2296 2001
pentru stabilirea structurii raportarilor referitoare la cheltuielile de personal, prevazute de Legea bugetului de stat pe anul 2002 si de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2002
Decretul 1058 2001
pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu