E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 83 din 12 iulie 1996

Legea serviciilor postale

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 156 din 22 iulie 1996


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Accesul oricarei persoane fizice sau juridice la serviciile postale si transmiterea libera a trimiterilor postale sunt garantate in conditiile prezentei legi.
    Art. 2
    In intelesul prezentei legi se definesc:
    a) servicii postale: primirea, prelucrarea, transportul sau transmiterea si predarea trimiterilor postale la destinatie in conditiile stabilite prin reglementarile in vigoare;
    b) trimiteri postale: comunicari scrise sau inregistrate, documente, valori, acte, bunuri materiale, mandate postale sau telegrafice incredintate operatorilor postali pentru a fi transportate sau transmise si predate la destinatie;
    c) servicii postale de baza: serviciile postale destinate publicului, efectuate contra cost in interiorul tarii si in traficul international privind:
    - corespondenta: scrisori, carti postale imprimate (inclusiv inscrisurile in relief, inregistrarile sonore pentru folosinta nevazatorilor), acte de procedura juridica, telegrame (cu exceptia transmiterii);
    - pachete mici (pana la doua kilograme);
    - mandate postale sau telegrafice.
    Art. 3
    Serviciile postale se efectueaza numai prin persoane juridice abilitate conform prevederilor prezentei legi, denumite in continuare operatori de servicii postale.
    Art. 4
    (1) Secretul scrisorilor, telegramelor si al altor trimiteri postale este garantat prin lege. Toate persoanele implicate in activitati postale sunt obligate sa asigure confidentialitatea trimiterilor. Este interzis a viola sau a divulga continutul corespondentei sau al altor trimiteri postale, de a da informatii despre cei ce utilizeaza serviciile postale sau de a inlesni si incuraja asemenea fapte.
    (2) Operatorii de servicii postale pot deschide trimiterile postale numai in cazul deteriorarii acestora in timpul prelucrarii sau transportului, exceptand culpa proprie, in scopul obtinerii datelor necesare predarii acestora la destinatar sau la expeditor.
    (3) In cazul suspiciunii de utilizare frauduloasa a serviciilor postale, fapte care pot constitui contraventii conform art. 34 din prezenta lege, sau la solicitarea organelor vamale pentru verificarea continutului, operatorii de servicii postale pot solicita deschiderea trimiterilor postale de catre expeditor sau destinatar.
    (4) In scopul descoperirii infractiunilor si a autorilor lor si pentru aflarea adevarului in cauzele penale, operatorii de servicii postale vor pune la dispozitia organelor de urmarire penala sau a instantelor de judecata toate valorile si trimiterile postale considerate corpuri delicte si toate actele de care au nevoie, pe baza dispozitiei scrise, date de magistratul competent conform Codului de procedura penala.
    Art. 5
    (1) Autoritatea de reglementare privind domeniul serviciilor postale este Ministerul Comunicatiilor, care actioneaza pentru aplicarea prevederilor prezentei legi si isi exercita atributiile prin ordin al ministrului.
    (2) Reglementarea serviciilor postale trebuie sa asigure dezvoltarea armonioasa a acestor servicii la nivel national, eficienta, operativitatea, calitatea si diversificarea lor, precum si furnizarea serviciilor postale de baza pentru publicul larg, avand in vedere protectia sociala a utilizatorilor conform principiului serviciului universal.
    Art. 6
    Principiul serviciului universal se aplica unui ansamblu minimal de servicii de calitate determinata, care trebuie furnizate la un pret rezonabil pentru toti utilizatorii, in conditii nediscriminatorii, pe intreg teritoriul tarii.

    CAP. 2
    Servicii postale

    Art. 7
    (1) Operatorul national desemnat pentru a efectua servicii postale de baza este Regia Autonoma "Posta Romana". Aceste servicii postale sunt rezervate Regiei Autonome "Posta Romana" pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade prin lege.
    (2) In perioada prevazuta la alin. (1), Regia Autonoma "Posta Romana" se poate transforma in societate comerciala pe actiuni de interes public, cu obligativitatea asigurarii serviciului universal conform art. 6, preluand efectuarea serviciilor postale de baza.
    Art. 8
    Nu constituie incalcare a drepturilor de rezervare si nu se supune autorizarii prevazute la art. 13 prestarea urmatoarelor activitati:
    a) corespondenta transportata, cu titlu gratuit, de catre persoane fizice imputernicite de expeditor pentru a fi predata destinatarului;
    b) transportul banilor si al valorilor agentilor economici prin angajati proprii, efectuarea de plati sau incasari de sume datorate sau cuvenite din activitatea proprie a acestor agenti;
    c) corespondenta secreta a autoritatilor publice, unitatilor militare, unitatilor de cercetare sau productie care executa comenzi in domeniul apararii nationale, ori a altor institutii publice, colectata, transportata si distribuita prin curieri speciali, reglementata prin alte acte normative.
    Art. 9
    Regia Autonoma "Posta Romana" are drept de rezervare pentru amplasarea cutiilor postale in locuri publice si in mijloacele de transport in comun.
    Art. 10
    (1) Regia Autonoma "Posta Romana" are obligatia sa asigure, in conditiile legii si conform principiului serviciului universal, serviciile postale de baza pe intreg teritoriul national si in relatiile internationale pentru orice persoana fizica sau juridica, cu respectarea, de catre utilizatori, a dispozitiilor legale si a instructiunilor specifice.
    (2) Regia Autonoma "Posta Romana" poate refuza orice trimitere postala, daca prin acceptarea ei in circuitul postal se pune in pericol viata sau sanatatea unor persoane ori se pot produce pagube materiale sau deteriorarea altor trimiteri postale.
    (3) Organizarea activitatilor in reteaua Regiei Autonome "Posta Romana" va asigura efectuarea serviciilor postale in toate zonele locuite si in fiecare zi lucratoare, iar pentru telegrame, si in zilele nelucratoare.
    Art. 11
    (1) Serviciile postale, altele decat cele de baza, pot fi efectuate de orice operator, inclusiv de Regia Autonoma "Posta Romana", in conditii de competitie reglementata potrivit legii.
    (2) Din categoria serviciilor postale mentionate la alin. (1) fac parte prezentarea, transportul si distribuirea corespondentei expres sau prin curier accelerat, serviciul de mesagerie si alte servicii, in interiorul tarii si in trafic international.
    Art. 12
    Operatorii de servicii postale, altele decat cele rezervate Regiei Autonome "Posta Romana", pot folosi reteaua postala apartinand acesteia, pe baze contractuale, in conditiile respectarii prezentei legi.

    CAP. 3
    Autorizarea operatorilor de servicii postale

    Art. 13
    (1) Pot fi autorizate pentru efectuarea serviciilor postale, altele decat cele de baza, persoane juridice romane sau reprezentante ale unor persoane juridice straine, inregistrate in Romania, care au in obiectul lor de activitate prestarea unor astfel de servicii.
    (2) Autorizatia se acorda de catre Ministerul Comunicatiilor pentru o perioada de cel mult 10 ani, cu dreptul de a fi prelungita in conditiile legii.
    (3) Autorizatia de operator de servicii postale mentioneaza tipul serviciului, zona geografica si conditiile de operare a serviciilor. Neindeplinirea obligatiilor stabilite in autorizatie sau incalcarea unor prevederi legale poate duce la retragerea partiala sau totala a acesteia.
    (4) Pentru activitatea de autorizare Ministerul Comunicatiilor percepe taxe de autorizare, prevazute in anexa la prezenta lege, care se fac venit la bugetul de stat. Taxele de autorizare vor fi modificate prin hotarare a Guvernului in functie de indicele de inflatie.
    Art. 14
    (1) Definirea, greutatea maxima, dimensiunile maxime si conditiile generale privind prezentarea si distribuirea trimiterilor postale, precum si normele principale tehnice si de calitate pentru serviciile postale de baza se stabilesc prin ordin al ministrului comunicatiilor.
    (2) Regia Autonoma "Posta Romana" emite instructiuni privind aplicarea acestor conditii pentru serviciile proprii, in special retragerea, modificarea adresei, inapoierea la expeditor, imposibilitatea predarii la destinatar a trimiterilor postale, termenul de pastrare, precum si responsabilitatile ce decurg din acestea, instructiuni care se supun aprobarii autoritatii de reglementare.
    Art. 15
    (1) Autoritatea de reglementare poate solicita operatorilor de servicii postale informatiile si datele statistice necesare pentru evaluarea modului de indeplinire a prevederilor autorizatiei, precum si a functionarii si calitatii serviciului postal prestat.
    (2) Datele privind modul de functionare si parametrii de calitate ai serviciilor postale rezervate se publica anual de catre Regia Autonoma "Posta Romana".

    CAP. 4
    Emiterea si comercializarea de timbre si efecte postale

    Art. 16
    In exercitarea atributiilor sale, Regia Autonoma "Posta Romana" are dreptul exclusiv de a emite, de a pune si de a retrage din circulatie timbre si efecte postale.
    Art. 17
    (1) Timbrele si efectele postale cu timbru imprimat se tiparesc pe baza machetelor grafice realizate de Regia Autonoma "Posta Romana" in concordanta cu reglementarile interne si internationale in domeniu si cu avizul Comisiei filatelice.
    (2) Regia Autonoma "Posta Romana" elaboreaza programe anuale ale emisiunilor de timbre si efecte postale, stabilind structura si tematica lor.
    Art. 18
    Componenta, atributiile si modul de functionare a Comisiei filatelice se aproba prin ordin al ministrului comunicatiilor.
    Art. 19
    (1) Timbrele postale sunt valorificate atat la valoarea lor nominala, cat si la valoarea filatelica, prin Regia Autonoma "Posta Romana" sau prin alti agenti economici.
    (2) Timbrele postale se comercializeaza atat in tara, cat si in strainatate sau formeaza obiectul schimburilor filatelice in conditiile legii.
    (3) Comercializarea timbrelor postale se efectueaza in conditiile stabilite de legislatia interna si de acordurile internationale in domeniu la care tara noastra este parte.
    Art. 20
    Regia Autonoma "Posta Romana" stabileste si asigura conditiile de conservare, evidenta si pastrare a timbrelor si efectelor postale cu timbru imprimat, a timbrelor de patrimoniu, a altor bunuri filatelice, precum si stocul de timbre necesar schimbului cu administratiile postale din alte tari in Conservatorul sau de timbre.

    CAP. 5
    Tarifarea serviciilor postale

    Art. 21
    (1) Pentru prestarea serviciilor postale se percep tarife stabilite conform legii.
    (2) In cazul serviciilor postale rezervate Regiei Autonome "Posta Romana", tarifele se supun aprobarii autoritatii de reglementare, cu avizul autoritatilor cu atributii in domeniul stabilirii preturilor si tarifelor.
    (3) Tarifele se stabilesc avand in vedere furnizarea pe termen lung a serviciilor postale, pe baza eficientei economice, diferentiat pentru persoane fizice si persoane juridice, si asigurarea, dupa caz, a caracterului universal al serviciului postal si a conditiilor pentru dezvoltarea retelei postale.
    (4) Tarifele vor fi facute publice de catre operatorul de servicii postale.
    Art. 22
    (1) Este interzisa subventionarea serviciilor postale deschise concurentei din veniturile obtinute ca urmare a activitatilor rezervate Regiei Autonome "Posta Romana".
    (2) Expedierea grupata sub forma unei singure trimiteri a mai multor trimiteri postale din domeniul serviciilor postale rezervate, cu destinatari diferiti, in scopul neachitarii tarifului pe fiecare trimitere, este interzisa.
    Art. 23
    Nu sunt supuse tarifarii:
    a) trimiterile postale expediate de administratiile postale si oficiile lor;
    b) schimbul de trimiteri intre organele Uniunii Postale Universale si organele uniunilor regionale, intre organele acestor uniuni si cele expediate de acestea catre administratiile postale sau oficiile lor;
    c) trimiterile postale care contin inscrisuri in relief si inregistrari sonore pentru folosinta nevazatorilor, transmise de asociatiile nevazatorilor sau adresate acestora;
    d) alte trimiteri specificate in conventiile si acordurile internationale la care Romania este parte.

    CAP. 6
    Raspunderea pentru prestarea serviciilor postale

    Art. 24
    (1) Raspunderea operatorilor de servicii postale, in conditiile prezentei legi, incepe de la prezentarea trimiterilor postale si dureaza pana la sfarsitul termenului de reclamare administrativa.
    (2) Termenul de reclamare administrativa si termenul de pastrare pentru trimiterile postale interne este de 6 luni, iar pentru cele externe, de un an, calculat din ziua prezentarii trimiterii postale.
    (3) Termenul de solutionare a reclamatiilor administrative este de 3 luni pentru trimiterile postale interne si de 6 luni pentru trimiterile externe, de la data depunerii reclamatiei administrative.
    (4) Dupa expirarea acestor termene expeditorul sau destinatarul poate solicita informatii despre trimiterile postale inregistrate pana la expirarea termenului de arhivare (de regula 2 ani) a documentelor postale, fara a avea dreptul la despagubiri.
    (5) Pentru serviciile postale deschise concurentei, termenele de reclamare administrativa pot fi stabilite prin contract intre operator si beneficiar.
    Art. 25
    Trimiterile postale apartin expeditorului pana in momentul predarii lor la destinatar. Pana in acest moment, expeditorul are dreptul de a le retrage, de a modifica adresa inscrisa pe ele, de a anula sau a modifica indicatiile speciale. Asupra lor nu se pot aplica sechestre sau popriri.
    Art. 26
    (1) Termenul pentru chemare in judecata este de 6 luni pentru trimiterile postale interne si de un an pentru cele externe.
    (2) Termenul pentru introducerea actiunii se socoteste de la data primirii raspunsului la reclamatia administrativa sau, in cazul in care nu s-a raspuns la reclamatia administrativa introdusa in termen, de la expirarea termenului de solutionare a acesteia.
    (3) Actiunea nu va fi primita daca nu se face dovada introducerii reclamatiei administrative in termen.
    Art. 27
    (1) Expeditorul are dreptul la o despagubire corespunzatoare valorii reale a pierderii, distrugerii sau avarierii trimiterilor postale inregistrate, care nu va depasi valorile specificate la art. 28. Pagubele indirecte si beneficiile nerealizate, provenite din erori, pierderi sau intarzieri in transmiterea sau predarea trimiterilor postale, nu se despagubesc.
    (2) Expeditorul poate renunta la dreptul sau de despagubire in favoarea destinatarului.
    Art. 28
    Regia Autonoma "Posta Romana" raspunde pentru trimiterile postale interne inregistrate, dupa cum urmeaza:
    1. In caz de pierdere, sustragere sau predare gresita:
    a) cu intreaga valoare declarata pentru o trimitere postala expediata cu valoarea declarata;
    b) cu intreaga valoare declarata pentru o trimitere postala depusa cu ramburs pana in momentul predarii la destinatar;
    c) cu intreaga valoare a rambursului pentru o trimitere postala cu ramburs, dupa predarea acesteia destinatarului, cand operatorul postal a omis incasarea rambursului de la destinatar;
    d) cu intreaga valoare pentru mandate;
    e) cu suma reprezentand de zece ori tariful de prezentare pentru o trimitere postala recomandata;
    f) cu suma reprezentand de zece ori tariful de prezentare pentru un colet fara valoare declarata, indiferent de greutate.
    Despagubirile prevazute la lit. a), b) si c) nu vor depasi valoarea reala a continutului.
    In afara despagubirilor prevazute la pct. 1 se restituie si tarifele incasate la prezentare.
    2. In caz de lipsa partiala sau avariere:
    a) cu valoarea declarata pentru partea lipsa sau avariata, inscrisa in nota de inventar, pentru scrisorile deschise cu valoare declarata;
    b) cu valoarea proportionala corespunzatoare greutatii lipsa, pentru scrisorile inchise cu valoare declarata;
    c) cu cota-parte din despagubirea prevazuta la pct. 1 lit. f), stabilita in raport cu greutatea lipsa sau cu greutatea continutului avariat, pentru coletele fara valoare declarata;
    d) cu valoarea stabilita care nu poate depasi valoarea declarata si nici pe cea reala a continutului lipsa sau avariat, luata in considerare la locul si in momentul prezentarii coletului cu valoare declarata.
    Pierderea completa a continutului este similara cu pierderea trimiterii postale.
    Cand expeditorul a declarat o valoare mai mica decat cea reala, despagubirea este la nivelul valorii declarate.
    3. (1) Cu tarifele incasate la prezentare:
    a) pentru telegramele si avizele telefonice nepredate;
    b) pentru telegramele predate mai tarziu decat ar fi ajuns prin posta terestra;
    c) pentru avizele telefonice care nu au fost predate in timp util;
    d) pentru telegramele al caror continut este denaturat.
    (2) In cazul neefectuarii serviciilor postale suplimentare, nominalizate de expeditor prin indicatii speciale, se restituie numai tarifele incasate suplimentar.
    Art. 29
    Regia Autonoma "Posta Romana" nu raspunde pentru trimiterile postale neinregistrate sau pentru cele inregistrate, daca paguba s-a produs din vina expeditorului, daca trimiterea a fost primita fara obiectii de catre destinatar sau cand paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forta majora.
    Art. 30
    Regia Autonoma "Posta Romana" raspunde pentru trimiterile postale externe in conformitate cu prevederile conventiilor si aranjamentelor internationale la care Romania este parte.
    Art. 31
    Bunurile din trimiterile postale expediate prin Regia Autonoma "Posta Romana", care nu au putut fi predate destinatarilor si nici expeditorilor, dupa expirarea termenului de reclamare administrativa si pastrare se vor valorifica sau se vor distruge de catre aceasta, sumele rezultate fiind facute venit la Regia Autonoma "Posta Romana".
    Art. 32
    Operatorii serviciilor postale deschise concurentei raspund fata de expeditori conform prevederilor contractuale.
    Art. 33
    Expeditorii unor trimiteri postale raspund fata de operatorii postali pentru daunele rezultate din natura periculoasa a trimiterilor postale sau a conditiilor de ambalare neadecvate continutului acestora, in limita valorii daunelor si a sumelor platite ca despagubire altor beneficiari ai serviciilor postale ale caror trimiteri postale au fost deteriorate din aceasta cauza.

    CAP. 7
    Sanctiuni

    Art. 34
    Constituie contraventii la dispozitiile prezentei legi urmatoarele fapte, daca, potrivit legii penale, nu constituie infractiuni:
    1. predarea sau expedierea, fara a declara natura reala a bunurilor, prin orice trimitere postala, de:
    a) obiecte care prin natura lor sau prin modul cum sunt ambalate pericliteaza, la manipulare sau la transport, viata ori sanatatea oamenilor, distrug, degradeaza sau deterioreaza instalatiile ori alte trimiteri postale;
    b) materii explozibile, inflamabile, stupefiante, otravuri, substante corosive, toxice sau radioactive;
    c) materiale sau obiecte a caror circulatie este interzisa, cu exceptia cazurilor cand se prezinta o autorizatie speciala data de organele competente;
    d) animale vii, cu exceptia celor admise conform instructiunilor privind serviciile postale;
    2. introducerea, in trimiterile postale pentru care se percepe un tarif inferior, de alte trimiteri postale pentru care sunt stabilite tarife superioare:
    a) introducerea, in scrisori simple sau recomandate, de bani, valori ori alte obiecte pretioase de orice natura;
    b) sustragerea de la plata individuala a tarifelor prin expedierea intr-o singura trimitere postala a mai multor trimiteri cu destinatari diferiti.
    In cazul in care destinatarul va plati despagubirile, i se va preda trimiterea postala, expeditorul ramanand obligat numai la plata amenzii;
    3. francarea trimiterilor postale cu timbre decupate din carti postale sau din alte formulare cu marca postala imprimata ori cu marci postale intrebuintate sau prin oricare alt mijloc neautorizat;
    4. impiedicarea instalarii cutiilor postale;
    5. distrugerea sau deteriorarea cutiilor postale sau deschiderea lor neautorizata;
    6. colectarea, primirea, transportul si distribuirea corespondentei de orice fel, a banilor, a valorilor care pot face obiectul trimiterilor postale, efectuate in mod repetat de catre persoane fizice sau juridice neautorizate de Ministerul Comunicatiilor, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 8.
    Art. 35
    (1) Contraventiile prevazute la art. 34 pct. 1-4 se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 500.000 lei, iar cele de la pct. 5 si 6, cu amenda de la 300.000 lei la 3.000.000 lei.
    (2) In cazul contraventiilor prevazute la art. 34 pct. 1 si 2, contravenientul datoreaza, dupa caz, si despagubirile prevazute la art. 33.
    (3) Cuantumul amenzilor poate fi modificat prin hotarare a Guvernului, in functie de cursul de referinta al monedei nationale.
    Art. 36
    (1) Contraventiile se constata de catre agenti imputerniciti de Ministerul Comunicatiilor, care aplica si sanctiunea.
    (2) Pot fi contravenienti persoanele fizice si persoanele juridice.
    Art. 37
    Bunurile care fac obiectul contraventiilor prevazute la art. 34 pct. 1 vor fi confiscate si valorificate conform legii.
    Art. 38
    In masura in care prezenta lege nu dispune altfel, contraventiilor prevazute la art. 34 li se aplica dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 25, 26 si 27.
    Art. 39
    Faptele savarsite in legatura cu serviciile postale si cu efectuarea acestora, care prin natura lor constituie infractiuni, se pedepsesc conform legii penale.

    CAP. 8
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 40
    In exercitarea responsabilitatilor sale in domeniul reglementarii serviciilor postale, Ministerul Comunicatiilor negociaza si participa, dupa caz, la acorduri sau conventii cu autoritati de reglementare a serviciilor postale din alte tari sau cu organizatii internationale de resort.
    Art. 41
    Pentru conditii deosebite: stare de asediu, stare de urgenta, de dezastru sau calamitati, Ministerul Comunicatiilor, in colaborare cu Ministerul Apararii Nationale, poate dispune reorganizarea, restrangerea sau suspendarea temporara a prestarii serviciilor postale, facand publica aceasta decizie.
    Art. 42
    (1) Constructiile, spatiile si terenurile aferente, proprietate publica a statului, in care se desfasoara activitatea oficiilor postale si care nu sunt proprietatea Regiei Autonome "Posta Romana", se transfera in administrarea acesteia, pe baza de protocol, prin hotarare a Guvernului.
    (2) Autoritatile administratiei publice locale vor sprijini Regia Autonoma "Posta Romana" prin asigurarea spatiilor necesare desfasurarii serviciilor postale, prin inchirierea lor cu prioritate sau prin concesionare in conditiile legii.
    Art. 43
    (1) Agentii economici care efectueaza transportul trimiterilor postale pe cale terestra, aeriana, fluviala sau maritima au obligatia sa asigure acest serviciu cu prioritate, precum si accesul salariatilor postali la mijlocul de transport sau in incinta acestuia.
    (2) In vederea alinierii la reglementarile Uniunii Postale Universale si ale Uniunii Europene privind schimburile postale internationale, operatorii de servicii postale beneficiaza de acces si prioritate la punctele de frontiera si la organele vamale.
    Art. 44
    (1) Dreptul de a utiliza emblema Regiei Autonome "Posta Romana" apartine in exclusivitate acesteia.
    (2) Uniformele salariatilor Regiei Autonome "Posta Romana", cu emblema acesteia, vor fi purtate numai in timpul exercitarii atributiilor de serviciu.
    Art. 45
    La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
    - Decretul nr. 197/1955 privind exploatarea serviciilor de posta si telecomunicatii, partea referitoare la sectorul de posta;
    - art. 1 si 2 din H.C.M. nr. 2.487/1969 pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor la dispozitiile legale privind functionarea serviciilor de posta si telecomunicatii;
    - Hotararea Guvernului nr. 1.014/1990 cu privire la valorificarea, conservarea, evidenta si pastrarea timbrelor si efectelor postale cu timbru imprimat si organizarea Comisiei filatelice;
    - art. 7 din Decretul nr. 106/1990 privind regimul timbrelor in Romania;
    - orice alte dispozitii contrare.
    Art. 46
    Prezenta lege intra in vigoare in termen de 60 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 27 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

               PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                     ADRIAN NASTASE

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 27 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                p. PRESEDINTELE SENATUI
                      VALER SUIAN

    ANEXA 1

                 TAXELE DE AUTORIZARE

    Taxele de autorizare prevazute la art. 13 sunt urmatoarele:
    1. Taxa de autorizare pentru servicii postale pe aria unei localitati: 300.000 lei
    2. Taxa de autorizare pentru servicii postale pe aria unui judet: 1.000.000 lei
    3. Taxa de autorizare pentru servicii postale pe aria mai multor judete sau pe teritoriul national: 3.000.000 lei.
SmartCity5

COMENTARII la Legea 83/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 83 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 83/1996
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu