Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 197 din 20 mai 1955

privind exploatarea serviciilor de posta si telecomunicatii

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA


SmartCity3


    Prezidiul Marii Adunari Nationale a Republicii Populare Romane, decreteaza:

    Art. 1
    Ministerul Postelor si Telecomunicatiilor poarta raspunderea dezvoltarii tuturor mijloacelor de posta si telecomunicatii in Republica Populara Romana si stabileste normele generale obligatorii privind construirea, exploatarea si dezvoltarea mijloacelor de posta si telecomunicatii.
    Organizarea si exploatarea serviciilor de posta si telecomunicatii, precum si radiocomunicatiilor se efectueaza numai de Ministerul Postelor si Telecomunicatiilor sau cu autorizarea acestuia.
    Art. 2
    Ministerul Postelor si Telecomunicatiilor executa:
    a) colectarea, primirea, transportul si distribuirea corespondentelor de orice fel, a banilor si valorilor pana la orice suma, precum si a coletelor pana la 12 kg, iar a coletelor cu continutul indivizibil pana la 20 kg;
    b) emiterea si retragerea timbrelor postale, a imprimatelor postale si de telecomunicatii, precum si vanzarea lor;
    c) indeplinirea formalitatilor de vamuire la trimiterile postale;
    d) difuzarea si expedierea presei;
    e) comunicarea actelor de procedura juridica;
    f) construirea, instalarea si intretinerea liniilor si retelelor de telecomunicatii, precum instalarea, intretinerea si exploatarea aparatelor si utilajului necesar transmiterii sau receptiei prin fir, radioelectrice, optice si acustice a sunetelor, scrisurilor, imaginilor, mesagiilor sau informatiilor de orice natura de folosinta generala;
    g) coordonarea, inspectarea si verificarea instalatiilor de telecomunicatii de folosinta generala, precum si a celor ce utilizeaza reteaua Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor;
    h) inspectarea si verificarea instalatiilor, serviciilor si personalului de radiocomunicatii, din punct de vedere tehnic si al capacitatii profesionale, de pe teritoriul Republicii Populare Romane sau care se afla pe bordul vaselor si aeronavelor romane, prin organe aprobate de Comisia speciala de radiocomunicatii;
    i) reprezentarea intereselor in materie de posta si telecomunicatii de folosinta generala ale Republicii Populare Romane la conferintele si reuniunile internationale de specialitate;
    j) exercitarea tuturor drepturilor si obligatiilor in materie de posta si telecomunicatii ce decurg din conventiile, aranjamentele si regulamentele internationale;
    k) sprijinirea si organizarea, in colaborare cu Academia Republicii Populare Romane, Ministerul Invatamantului sau orice alta institutie, intreprindere sau organizatie, a activitatii stiintifice in domeniul postei si telecomunicatiilor;
    l) eliberarea documentelor pentru exercitarea profesiunii tuturor categoriilor de radiotelegrafisti ai institutiilor, intreprinderilor si organizatiilor, precum si pentru radioamatori;
    m) avizarea asupra programelor analitice folosite de institutiile, intreprinderile si organizatiile care instruiesc sau califica personalul folosit in radiocomunicatii;
    n) orice alte operatiuni, in legatura cu serviciile de posta si telecomunicatii, ce se vor stabili prin conventii incheiate intre Ministerul Postelor si Telecomunicatiilor si unitatile interesate.
    Art. 3
    Distribuirea numai in aceeasi localitate a trimiterilor postale, banilor si valorilor se poate face si prin angajatii proprii, de catre unitatile din sectorul socialist.
    De asemenea, in aceeasi localitate, se poate face de catre institutii, intreprinderi sau organizatii de orice fel, plata si incasarea sumelor de bani datorate sau cuvenite din activitatea lor proprie.
    Art. 4
    Ministerul Postelor si Telecomunicatiilor, cu respectarea dispozitiilor si prescriptiilor tehnice date de organele interesate si competente, are dreptul:
    a) sa instaleze stalpii, suporti si firele liniei sale de telecomunicatii pe terenul si constructiile apartinand institutiilor, intreprinderilor si organizatiilor de tot felul sau particularilor;
    b) sa instaleze posturi telefonice publice in orice loc sau imobil unde publicul are acces direct;
    c) sa instaleze cutii de scrisori pe orice cladire sau teren, precum si pe mijloace de locomotie de folosinta generala;
    d) sa taie crengile arborilor care impiedica construirea, intretinerea si functionarea normala a liniei de telecomunicatii.
    Daca exercitiul acestor drepturi a produs o paguba, cel prejudiciat are dreptul la o despagubire in limita pagubelor cauzate.
    Actiunea in justitie se poate face in termen de 1 an de la efectuarea lucrarii.
    Art. 5
    Este cu desavarsire oprit angajatilor Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor si unitatilor sale de a viola sau divulga secretul corespondentelor sau de a da informatii cu privire la cei ce utilizeaza serviciile de posta si telecomunicatii.
    Art. 6
    Ministerul Postelor si Telecomunicatiilor, prin unitatile sale, raspunde numai pentru trimiterile inregistrate, dupa cum urmeaza:
    I. In caz de pierdere, sustragere sau predare gresita:
    a) cu intreaga valoare declarata, pentru o trimitere depusa cu valoare declarata;
    b) cu intreaga valoare declarata, pentru o trimitere depusa cu ramburs, pana in momentul predarii destinatarului;
    c) cu intreaga valoare a rambursului, pentru o trimitere depusa cu ramburs, dupa predarea ei destinatarului.
    Despagubirile prevazute la literele a, b, c nu vor depasi valoarea reala a continutului;
    d) cu intreaga valoare, pentru mandatele postale sau telegrafice;
    e) cu intreaga valoare, plus 40 lei, pentru mandatele telegrafice depuse de Banca de Stat a Republicii Populare Romane;
    f) cu 20 lei, pentru o trimitere recomandata;
    g) cu 40 lei, pentru o trimitere recomandata depusa de Ministerul Finantelor sau Banca de Stat a Republicii Populare Romane;
    h) cu 50 lei, pentru un colet fara valoare declarata, indiferent de greutate.
    In afara de despagubirile prevazute la pct. I se restituie si taxele incasate la prezentare.
    II.  In caz de lipsa partiala sau avariere:
    a) cu valoarea corespunzatoare din nota inventar, pentru scrisorile deschise cu valoare declarata;
    b) cu valoare corespunzatoare greutatii lipsa, pentru scrisorile inchise cu valoare declarata;
    c) cu diferenta dintre valoarea continutului ramas si valoarea declarata, pentru scrisorile inchise cu valoare declarata depuse de organele Ministerului Finantelor sau Bancii de Stat a Republicii Populare Romane, care contin bani sau documente cu valoare;
    d) cu suma respectiva stabilita pe baza pct. I lit. h, al acestui articol si in raport cu greutatea lipsa sau greutatea continutului avariat, pentru coletele fara valoare declarata;
    e) cu valoarea stabilita in raport cu valoarea declarata si valoarea reala a continutului lipsa sau avariat, pentru coletele cu valoare declarata.
    III. Cu taxele incasate la prezentare:
    - pentru telegramele si avizele telefonice nepredate;
    - pentru telegramele predate mai tarziu decat ar fi ajuns prin posta terestra;
    - pentru avizele telefonice ce nu au fost predate in timpul util inainte de ora fixata pentru convorbire si
    - pentru telegramele al caror continut este denaturat, incat textul a devenit de neinteles.
    In caz de neindeplinire a serviciilor speciale indicate de expeditor se restituie numai taxele accesorii incasate.
    Alte despagubiri in afara de cele prevazute in acest articol nu se acorda.
    Art. 7
    Termenul de reclamare pentru trimiterile interne este de 6 luni pentru cele postale si de 3 luni pentru cele de telecomunicatii. Pentru trimiterile externe, termenul este cel prevazut de conventiile si angajamentele internationale in vigoare.
    Termenul se socoteste din ziua depunerii trimiterii.
    Art. 8
    Expeditorul sau destinatarul poate chema in judecata unitatile Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor in termenele prevazute in art. 7, numai in urmatoarele cazuri:
    a) cand acesta nu a dat raspuns la reclamatia introdusa;
    b) cand despagubirea acordata nu este conforma prezentului Decret;
    c) cand, dupa parerea sa, refuzul de a i se acorda despagubirile prevazute in prezentul Decret este neintemeiat.
    Termenul pentru introducerea actiunii se socoteste de la data primirii raspunsului la reclamare sau in cazul in care nu s-a raspuns la reclamatia introdusa in termen, din ziua depunerii trimiterii, timp de un an.
    Actiunea nu va fi primita daca nu se face dovada reclamarii in termen.
    Art. 9
    Trimiterile postale si de telecomunicatii apartin expeditorilor pana in momentul predarii lor destinatarilor. Asupra lor nu se pot infiinta sechestre sau popriri.
    Art. 10
    In scopul descoperirii infractiunilor si pentru aflarea adevarului material in cauzele penale venite spre judecare in fata instantelor, Ministerul Postelor si Telecomunicatiilor va pune la dispozitia organelor Procuraturii si a instantelor de judecata toate valorile si trimiterile postale si de telecomunicatii, corpuri delicte si toate actele de care au nevoie, la cererea scrisa a acestor organe.
    Art. 11
    Pentru orice prestare de servicii de posta si telecomunicatii, efectuate de Ministerul Postelor si Telecomunicatiilor, se percep taxe tarifare.
    Gratuitatile sunt interzise.
    Art. 12
    Instalatiile de posta si telecomunicatii puse de Ministerul Postelor si Telecomunicatiilor la dispozitia institutiilor, intreprinderilor sau organizatiilor de orice fel, precum si particularilor, apartin unitatilor Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor si nu pot fi instrainate, urmarite sau sechestrate. La incetarea folosirii, ele vor fi restituite in buna stare.
    Art. 13
    Instalatiile electrice de tot felul care tulbura functionarea normala a instalatiilor de telecomunicatii, vor fi prevazute in mod obligatoriu cu sisteme de protectie indicate de Ministerul Postelor si Telecomunicatiilor.
    Art. 14
    Orice organ insarcinat cu paza padurilor, drumurilor, cailor ferate si lucrarilor de arta este obligat sa instiinteze in caz de intrerupere sau stricaciune vizibila a liniilor si instalatiilor de telecomunicatii, unitatea cea mai apropiata a Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor, sau orice alt organ de stat care sa poata anunta o unitate a Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor.
    Art. 15
    In caz de accident, intrerupere sau orice impiedicare a serviciului de posta si telecomunicatii, toate organele administratiei de stat sunt obligate sa dea tot concursul organelor Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor, in cadrul dispozitiilor legale, pentru restabilirea si asigurarea functionarii normale a acestor servicii.
    Art. 16
    Urmarirea, executarea si incasarea debitelor restante P.T.T.R., precum si a despagubirilor civile datorate pentru pagubele rezultand din contraventiile stabilite de Ministerul Postelor si Telecomunicatiilor prin acte normative, se face prin agentii unitatilor Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor, conform normelor procedurale in vigoare.
    Art. 17
    Ministerul Postelor si Telecomunicatiilor va stabili pe baza de regulamente, instructiuni si ordine conditiile de exploatare a serviciilor de posta si telecomunicatii de folosinta generala, precum si responsabilitatile ce decurg din ele.
    Conditiile de exploatare si dezvoltare a serviciilor de posta si telecomunicatii, autorizate de Ministerul Postelor si Telecomunicatiilor, precum si formele de colaborare reciproca in sectorul serviciilor de posta si telecomunicatii, ce nu sunt de folosinta generala, se vor putea stabili prin conventii incheiate intre Ministerul Postelor si Telecomunicatiilor si organele centrale interesate.
    Art. 18
    Instalatiile si serviciile de posta si telecomunicatii din folosinta Ministerului Fortelor Armate, Ministerul Afacerilor Interne si Ministerul Cailor Ferate nu intra in prevederile prezentului Decret.
    Art. 19
    Legea de exploatare a postelor, telegrafelor si telefoanelor, din 25 iunie 1938, cu modificarile ulterioare, Legea pentru dezvoltarea si perfectionarea serviciului telefonic roman, din 4 iulie 1930, cu modificarile ulterioare, precum si dispozitiile din Decretul nr. 216 pentru organizarea radioficarii si radiodifuziunii, din 23 mai 1949, contrarii prezentului decret, se abroga.

                PRESEDINTELE PREZIDIULUI
                MARII ADUNARI NATIONALE
                Dr. Petru Groza

                SECRETARUL PREZIDIULUI
                MARII ADUNARI NATIONALE
                Avram Bunaciu
SmartCity5

COMENTARII la Decretul 197/1955

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 197 din 1955
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 1937 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 19296 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu