Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 197 din 20 mai 1955

privind exploatarea serviciilor de posta si telecomunicatii

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA


SmartCity3


    Prezidiul Marii Adunari Nationale a Republicii Populare Romane, decreteaza:

    Art. 1
    Ministerul Postelor si Telecomunicatiilor poarta raspunderea dezvoltarii tuturor mijloacelor de posta si telecomunicatii in Republica Populara Romana si stabileste normele generale obligatorii privind construirea, exploatarea si dezvoltarea mijloacelor de posta si telecomunicatii.
    Organizarea si exploatarea serviciilor de posta si telecomunicatii, precum si radiocomunicatiilor se efectueaza numai de Ministerul Postelor si Telecomunicatiilor sau cu autorizarea acestuia.
    Art. 2
    Ministerul Postelor si Telecomunicatiilor executa:
    a) colectarea, primirea, transportul si distribuirea corespondentelor de orice fel, a banilor si valorilor pana la orice suma, precum si a coletelor pana la 12 kg, iar a coletelor cu continutul indivizibil pana la 20 kg;
    b) emiterea si retragerea timbrelor postale, a imprimatelor postale si de telecomunicatii, precum si vanzarea lor;
    c) indeplinirea formalitatilor de vamuire la trimiterile postale;
    d) difuzarea si expedierea presei;
    e) comunicarea actelor de procedura juridica;
    f) construirea, instalarea si intretinerea liniilor si retelelor de telecomunicatii, precum instalarea, intretinerea si exploatarea aparatelor si utilajului necesar transmiterii sau receptiei prin fir, radioelectrice, optice si acustice a sunetelor, scrisurilor, imaginilor, mesagiilor sau informatiilor de orice natura de folosinta generala;
    g) coordonarea, inspectarea si verificarea instalatiilor de telecomunicatii de folosinta generala, precum si a celor ce utilizeaza reteaua Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor;
    h) inspectarea si verificarea instalatiilor, serviciilor si personalului de radiocomunicatii, din punct de vedere tehnic si al capacitatii profesionale, de pe teritoriul Republicii Populare Romane sau care se afla pe bordul vaselor si aeronavelor romane, prin organe aprobate de Comisia speciala de radiocomunicatii;
    i) reprezentarea intereselor in materie de posta si telecomunicatii de folosinta generala ale Republicii Populare Romane la conferintele si reuniunile internationale de specialitate;
    j) exercitarea tuturor drepturilor si obligatiilor in materie de posta si telecomunicatii ce decurg din conventiile, aranjamentele si regulamentele internationale;
    k) sprijinirea si organizarea, in colaborare cu Academia Republicii Populare Romane, Ministerul Invatamantului sau orice alta institutie, intreprindere sau organizatie, a activitatii stiintifice in domeniul postei si telecomunicatiilor;
    l) eliberarea documentelor pentru exercitarea profesiunii tuturor categoriilor de radiotelegrafisti ai institutiilor, intreprinderilor si organizatiilor, precum si pentru radioamatori;
    m) avizarea asupra programelor analitice folosite de institutiile, intreprinderile si organizatiile care instruiesc sau califica personalul folosit in radiocomunicatii;
    n) orice alte operatiuni, in legatura cu serviciile de posta si telecomunicatii, ce se vor stabili prin conventii incheiate intre Ministerul Postelor si Telecomunicatiilor si unitatile interesate.
    Art. 3
    Distribuirea numai in aceeasi localitate a trimiterilor postale, banilor si valorilor se poate face si prin angajatii proprii, de catre unitatile din sectorul socialist.
    De asemenea, in aceeasi localitate, se poate face de catre institutii, intreprinderi sau organizatii de orice fel, plata si incasarea sumelor de bani datorate sau cuvenite din activitatea lor proprie.
    Art. 4
    Ministerul Postelor si Telecomunicatiilor, cu respectarea dispozitiilor si prescriptiilor tehnice date de organele interesate si competente, are dreptul:
    a) sa instaleze stalpii, suporti si firele liniei sale de telecomunicatii pe terenul si constructiile apartinand institutiilor, intreprinderilor si organizatiilor de tot felul sau particularilor;
    b) sa instaleze posturi telefonice publice in orice loc sau imobil unde publicul are acces direct;
    c) sa instaleze cutii de scrisori pe orice cladire sau teren, precum si pe mijloace de locomotie de folosinta generala;
    d) sa taie crengile arborilor care impiedica construirea, intretinerea si functionarea normala a liniei de telecomunicatii.
    Daca exercitiul acestor drepturi a produs o paguba, cel prejudiciat are dreptul la o despagubire in limita pagubelor cauzate.
    Actiunea in justitie se poate face in termen de 1 an de la efectuarea lucrarii.
    Art. 5
    Este cu desavarsire oprit angajatilor Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor si unitatilor sale de a viola sau divulga secretul corespondentelor sau de a da informatii cu privire la cei ce utilizeaza serviciile de posta si telecomunicatii.
    Art. 6
    Ministerul Postelor si Telecomunicatiilor, prin unitatile sale, raspunde numai pentru trimiterile inregistrate, dupa cum urmeaza:
    I. In caz de pierdere, sustragere sau predare gresita:
    a) cu intreaga valoare declarata, pentru o trimitere depusa cu valoare declarata;
    b) cu intreaga valoare declarata, pentru o trimitere depusa cu ramburs, pana in momentul predarii destinatarului;
    c) cu intreaga valoare a rambursului, pentru o trimitere depusa cu ramburs, dupa predarea ei destinatarului.
    Despagubirile prevazute la literele a, b, c nu vor depasi valoarea reala a continutului;
    d) cu intreaga valoare, pentru mandatele postale sau telegrafice;
    e) cu intreaga valoare, plus 40 lei, pentru mandatele telegrafice depuse de Banca de Stat a Republicii Populare Romane;
    f) cu 20 lei, pentru o trimitere recomandata;
    g) cu 40 lei, pentru o trimitere recomandata depusa de Ministerul Finantelor sau Banca de Stat a Republicii Populare Romane;
    h) cu 50 lei, pentru un colet fara valoare declarata, indiferent de greutate.
    In afara de despagubirile prevazute la pct. I se restituie si taxele incasate la prezentare.
    II.  In caz de lipsa partiala sau avariere:
    a) cu valoarea corespunzatoare din nota inventar, pentru scrisorile deschise cu valoare declarata;
    b) cu valoare corespunzatoare greutatii lipsa, pentru scrisorile inchise cu valoare declarata;
    c) cu diferenta dintre valoarea continutului ramas si valoarea declarata, pentru scrisorile inchise cu valoare declarata depuse de organele Ministerului Finantelor sau Bancii de Stat a Republicii Populare Romane, care contin bani sau documente cu valoare;
    d) cu suma respectiva stabilita pe baza pct. I lit. h, al acestui articol si in raport cu greutatea lipsa sau greutatea continutului avariat, pentru coletele fara valoare declarata;
    e) cu valoarea stabilita in raport cu valoarea declarata si valoarea reala a continutului lipsa sau avariat, pentru coletele cu valoare declarata.
    III. Cu taxele incasate la prezentare:
    - pentru telegramele si avizele telefonice nepredate;
    - pentru telegramele predate mai tarziu decat ar fi ajuns prin posta terestra;
    - pentru avizele telefonice ce nu au fost predate in timpul util inainte de ora fixata pentru convorbire si
    - pentru telegramele al caror continut este denaturat, incat textul a devenit de neinteles.
    In caz de neindeplinire a serviciilor speciale indicate de expeditor se restituie numai taxele accesorii incasate.
    Alte despagubiri in afara de cele prevazute in acest articol nu se acorda.
    Art. 7
    Termenul de reclamare pentru trimiterile interne este de 6 luni pentru cele postale si de 3 luni pentru cele de telecomunicatii. Pentru trimiterile externe, termenul este cel prevazut de conventiile si angajamentele internationale in vigoare.
    Termenul se socoteste din ziua depunerii trimiterii.
    Art. 8
    Expeditorul sau destinatarul poate chema in judecata unitatile Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor in termenele prevazute in art. 7, numai in urmatoarele cazuri:
    a) cand acesta nu a dat raspuns la reclamatia introdusa;
    b) cand despagubirea acordata nu este conforma prezentului Decret;
    c) cand, dupa parerea sa, refuzul de a i se acorda despagubirile prevazute in prezentul Decret este neintemeiat.
    Termenul pentru introducerea actiunii se socoteste de la data primirii raspunsului la reclamare sau in cazul in care nu s-a raspuns la reclamatia introdusa in termen, din ziua depunerii trimiterii, timp de un an.
    Actiunea nu va fi primita daca nu se face dovada reclamarii in termen.
    Art. 9
    Trimiterile postale si de telecomunicatii apartin expeditorilor pana in momentul predarii lor destinatarilor. Asupra lor nu se pot infiinta sechestre sau popriri.
    Art. 10
    In scopul descoperirii infractiunilor si pentru aflarea adevarului material in cauzele penale venite spre judecare in fata instantelor, Ministerul Postelor si Telecomunicatiilor va pune la dispozitia organelor Procuraturii si a instantelor de judecata toate valorile si trimiterile postale si de telecomunicatii, corpuri delicte si toate actele de care au nevoie, la cererea scrisa a acestor organe.
    Art. 11
    Pentru orice prestare de servicii de posta si telecomunicatii, efectuate de Ministerul Postelor si Telecomunicatiilor, se percep taxe tarifare.
    Gratuitatile sunt interzise.
    Art. 12
    Instalatiile de posta si telecomunicatii puse de Ministerul Postelor si Telecomunicatiilor la dispozitia institutiilor, intreprinderilor sau organizatiilor de orice fel, precum si particularilor, apartin unitatilor Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor si nu pot fi instrainate, urmarite sau sechestrate. La incetarea folosirii, ele vor fi restituite in buna stare.
    Art. 13
    Instalatiile electrice de tot felul care tulbura functionarea normala a instalatiilor de telecomunicatii, vor fi prevazute in mod obligatoriu cu sisteme de protectie indicate de Ministerul Postelor si Telecomunicatiilor.
    Art. 14
    Orice organ insarcinat cu paza padurilor, drumurilor, cailor ferate si lucrarilor de arta este obligat sa instiinteze in caz de intrerupere sau stricaciune vizibila a liniilor si instalatiilor de telecomunicatii, unitatea cea mai apropiata a Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor, sau orice alt organ de stat care sa poata anunta o unitate a Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor.
    Art. 15
    In caz de accident, intrerupere sau orice impiedicare a serviciului de posta si telecomunicatii, toate organele administratiei de stat sunt obligate sa dea tot concursul organelor Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor, in cadrul dispozitiilor legale, pentru restabilirea si asigurarea functionarii normale a acestor servicii.
    Art. 16
    Urmarirea, executarea si incasarea debitelor restante P.T.T.R., precum si a despagubirilor civile datorate pentru pagubele rezultand din contraventiile stabilite de Ministerul Postelor si Telecomunicatiilor prin acte normative, se face prin agentii unitatilor Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor, conform normelor procedurale in vigoare.
    Art. 17
    Ministerul Postelor si Telecomunicatiilor va stabili pe baza de regulamente, instructiuni si ordine conditiile de exploatare a serviciilor de posta si telecomunicatii de folosinta generala, precum si responsabilitatile ce decurg din ele.
    Conditiile de exploatare si dezvoltare a serviciilor de posta si telecomunicatii, autorizate de Ministerul Postelor si Telecomunicatiilor, precum si formele de colaborare reciproca in sectorul serviciilor de posta si telecomunicatii, ce nu sunt de folosinta generala, se vor putea stabili prin conventii incheiate intre Ministerul Postelor si Telecomunicatiilor si organele centrale interesate.
    Art. 18
    Instalatiile si serviciile de posta si telecomunicatii din folosinta Ministerului Fortelor Armate, Ministerul Afacerilor Interne si Ministerul Cailor Ferate nu intra in prevederile prezentului Decret.
    Art. 19
    Legea de exploatare a postelor, telegrafelor si telefoanelor, din 25 iunie 1938, cu modificarile ulterioare, Legea pentru dezvoltarea si perfectionarea serviciului telefonic roman, din 4 iulie 1930, cu modificarile ulterioare, precum si dispozitiile din Decretul nr. 216 pentru organizarea radioficarii si radiodifuziunii, din 23 mai 1949, contrarii prezentului decret, se abroga.

                PRESEDINTELE PREZIDIULUI
                MARII ADUNARI NATIONALE
                Dr. Petru Groza

                SECRETARUL PREZIDIULUI
                MARII ADUNARI NATIONALE
                Avram Bunaciu
SmartCity5

COMENTARII la Decretul 197/1955

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 197 din 1955
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu