Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 2723 din 11 ianuarie 1957

privind reglementarea sanctionarii contraventiilor savarsite in sectoarele de posta, telegraf, telefon si radio

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE MINISTRI

ACT PUBLICAT IN: COLECTIA DE HOTARARI SI DISPOZITII NR. 3 din 11 ianuarie 1957


SmartCity3


              INSTRUCTIUNI
privind reglementarea sanctionarii contraventiilor savarsite in sectoarele de posta, telegraf, telefon si radio

    In temeiul dispozitiilor Decretului nr. 30 din 6 aprilie 1951 pentru infiintarea, reorganizarea si desfiintarea unor ministere si organe centrale si ale Hotararii Consiliului de Ministri pentru organizarea si functionarea Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor, precum si in baza Decretului nr. 184 pentru reglementarea sanctionarii contraventiilor, republicat in Buletinul Oficial nr. 12 din 24 mai 1955, ministrul Postelor si Telecomunicatiilor emite urmatoarele instructiuni pentru sanctionarea incalcarilor aratate mai jos, din sectorul sau de activitate, ce constituie contraventii:
    1. Se sanctioneaza cu amenda de la 5-100 lei - daca fapta prin modul cum a fost savarsita nu constituie infractiune - predarea spre expediere prin orice trimitere postala, de:
    a) obiecte care prin natura sau ambalarea lor, la manipulare sau transport pericliteaza viata sau sanatatea oamenilor, sau distrug, degradeaza ori deterioreaza instalatiile sau celelalte trimiteri postale;
    b) materii explozibile, inflamabile, otravuri, acizi sau alte substante toxice;
    c) materiale sau obiecte a caror circulatie este interzisa, cu exceptia cazurilor in care se prezinta o autorizare speciala data de organele competente;
    d) obiecte cu caracter obscen si imoral;
    e) animale vii, cu exceptia celor prevazute de regulamentul postal sau instructiunile emise de Ministerul Postelor si Telecomunicatiilor.
    In cazurile prevazute mai sus trimiterile postale vor fi sau vor putea fi confiscate, potrivit distinctiunilor prevazute in art. 8 din Decretul nr. 184/1954.
    Despagubirile civile vor reprezenta valoarea reala a pagubelor materiale produse.
    2. Se sanctioneaza cu amenda de la 5-150 lei sau avertisment:
    a) introducerea in scrisori simple sau recomandate, de bani, valori sau obiecte pretioase de orice natura;
    b) introducerea in trimiterile postale cu tarif redus, de alte trimiteri taxabile la o categorie superioara;
    c) introducerea in acelasi plic sau ambalaj, de trimiteri postale de orice natura, purtand adrese diferite;
    d) introducerea in scrisori cu valoare declarata, de comunicari scrise cu caracter de corespondenta, moneda metalica, metale pretioase lucrate sau nelucrate, bijuterii sau alte obiecte pretioase;
    e) introducerea in colete postale, de comunicari scrise cu caracter de corespondenta, moneda metalica, bilete de banca, valori la purtator. Se excepteaza expeditiile de hartie moneda sau moneda metalica, efectuate de Banca de Stat a Republicii Populare Romane prin casetele sale.
    Expeditorul va plati o despagubire egala cu taxele de transport prevazute de tariful postal al categoriei fiecarui obiect din trimiterea respectiva.
    In cazul in care destinatarul va plati despagubirea, i se va preda trimiterea postala, expeditorul ramanand obligat numai la plata amenzii.
    Atunci cand expeditorul sau destinatarul, inainte de descoperirea contraventiei, incunostiinteaza din proprie initiativa unitatea P.T.T.R. despre introducerea de bani, valori sau obiecte de orice natura, in cazul contraventiilor prevazute de alin. a, d si e, sanctiunea va fi avertismentul, iar despagubirea va reprezenta plata taxelor tarifare.
    3. Francarea trimiterilor cu timbre taiate dupa carti postale sau alte formulare cu timbru imprimat pe ele, ori cu timbre care au mai fost intrebuintate, daca fapta prin modul cum a fost savarsita nu constituie infractiune, se sanctioneaza cu amenda de la 5-50 lei.
    Despagubirea va reprezenta taxa conform tarifului postal pentru trimiterile nefrancate sau insuficient francate.
    4. Colectarea, primirea, transportul si distribuirea corespondentelor de orice fel, a banilor, a valorilor si coletelor, efectuate in mod obisnuit de catre acei care nu sunt indreptatiti la acestea, potrivit Decretului nr. 197 din 27 mai 1955 privind exploatarea serviciilor de posta si telecomunicatii, se sanctioneaza cu amenda de la 20-100 lei.
    Atunci cand faptele prevazute in alineatul precedent sunt savarsite in mod obisnuit, din proprie initiativa, de angajatii institutiilor, unitatilor sau organizatiilor obstesti, in alte situatii decat cele prevazute in art. 3 din Decretul nr. 197/1955, se vor sanctiona cu amenda de la 20-150 lei.
    Cand faptele prevazute in alineatul precedent sunt savarsite de angajati in urma dispozitiei primite din partea unitatii sau organizatiei, aceasta se sanctioneaza cu amenda de la 50-150 lei.
    Prin expresia "in mod obisnuit", in sensul acestui articol, se intelege atat repetarea in timp a activitatilor prevazute in alin. 1, cat si savarsirea mai multor asemenea activitati deodata.
    In cazurile prevazute in prezentul articol, contravenientul va fi obligat la plata unei despagubiri egale cu taxele de transport potrivit tarifului postal al categoriei fiecarui obiect din trimiterea respectiva.
    5. Modificarea ori schimbarea fara autorizatie eliberata de unitatile Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor a instalatiilor telefonice, telegrafice sau de radioficare care fac parte din inventarul acestor unitati, aflate la un abonat, sau a celor publice, se sanctioneaza, daca fapta in modul cum a fost savarsita nu constituie infractiune, cu amenda de la 10-150 lei.
    Despagubirile civile vor reprezenta valoarea cheltuielilor de refacere. In caz de adaugiri de aparataj se vor plati in plus taxele tarifare de abonament pentru adaugirea respectiva.
    Instalatia adaugita poate fi confiscata in folosul Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor.
    Atunci cand faptele de mai sus se savarsesc de catre o institutie, unitate sau organizatie obsteasca, aceasta se va sanctiona cu amenda de la 50-150 lei.
    6. Efectuarea de convorbiri telefonice interurbane, sau mesagii telegrafice in interese personale sau straine de interesele unitatii, de catre institutiile si intreprinderile ce au inchiriate de la Ministerul Postelor si Telecomunicatiilor circuite telefonice interurbane sau fire telegrafice, precum si de catre institutiile si intreprinderile ce poseda circuite telefonice interurbane si fire telegrafice proprii, constituie contraventii si atrage sanctionarea unitatii cu amenda de la 10-100 lei pentru fiecare contraventie savarsita.
    Despagubirea civila reprezinta valoarea convorbirii efectuate conform tarifului telegrafic sau telefonic.
    7. Deteriorarea sau degradarea fara intentie a instalatiilor exterioare de telecomunicatii, daca fapta nu constituie infractiune, se sanctioneaza cu amenda de la 25-150 lei.
    Despagubirea civila va reprezenta valoarea instalatiei si cheltuielile de refacere.
    8. Impiedicarea accesului publicului la posturile telefonice publice, sau afisarea unor anunturi inexacte in legatura cu functionarea acestora, se sanctioneaza cu amenda de la 10-150 lei.
    9. Instalarea, folosirea sau pastrarea de aparataj radiofonic fara autorizatie legala personala, se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) pentru un post receptor cu galena sau pentru un difuzor la domiciliu, cu amenda de la 5-20 lei;
    b) pentru un post receptor ce se foloseste la domiciliu, in magazine si ateliere care nu se ocupa cu vanzarea sau repararea aparatelor de radio, in scoli de orice fel, internate, cluburi si camine culturale, sfaturi populare, spitale, sanatorii, cantine si orice alt loc public, precum si pentru posturi portabile in valize sau instalate pe mijloace de transport, cu amenda de la 20-100 lei;
    c) pentru un post receptor ce se foloseste de catre cinematografe, teatre, sali de spectacole, hoteluri, restaurante sau localuri de consum in general sau de magazine si ateliere care se ocupa cu vanzarea sau cu repararea aparatelor de radio, pentru megafoane in gradini, restaurante, bodegi, sau pentru o statie de radioamplificare, cu amenda de la 50-150 lei;
    Despagubirile civile vor reprezenta valoarea reala a pagubei materiale stabilite pe baza tarifului radio si in nici un caz nu vor fi mai mici decat costul prevazut de tarif al abonamentului pe un an.
    10. Folosirea aparatajului radiofonic in alte conditii decat cele specificate in autorizatie, se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) daca contraventia consta in neanuntarea de catre abonat in termen de o luna a schimbarii domiciliului in raza aceluiasi oficiu P.T.T.R., sanctiunea va fi amenda de la 5-50 lei;
    b) daca contraventia consta in neanuntarea categoriei sau destinatiei aparatajului folosit, amenda va fi dupa caz aceea stabilita la lit. a-c inclusiv de la punctul 9.
    In cazurile prevazute la acest alineat, daca pentru categoria sau destinatia schimbata a aparatajului este prevazuta o taxa mai mare de abonament, despagubirile civile vor fi egale cu diferenta de abonament de la data inregistrarii aparatajului autorizat pana la data constatarii destinatiei gasite, care in nici un caz nu vor fi mai mici decat diferenta de abonament trimestrial potrivit tarifului.
    11. Vinderea, revinderea, construirea, repararea sau transmiterea in orice mod a aparatelor de radioreceptie si difuzoarelor de radioficare de catre intreprinderile comerciale, constructori sau reparatori radio, care exercita meseria in scop comercial, unei persoane care nu poseda autorizatie radio, se sanctioneaza cu amenda de la 50-100 lei.
    Netinerea de catre cei aratati la al. 1 a registrelor tip de vanzari, reparatii de aparate radioreceptie, difuzoare de radioficare, atrage sanctionarea cu aceiasi amenda.
    12. Folosirea unei instalatii de radiocomunicatii de catre o unitate sau organizatie obsteasca pe uscat, pe o nava sau aeronava, fara posedarea autorizatiei legale de functionare eliberata de Ministerul Postelor si Telecomunicatiilor, atrage sanctionarea conducatorului unitatii sau organizatiei, respectiv a comandantului navei sau aeronavei, cu o amenda de 50-150 lei. Despagubirile civile vor reprezenta taxa de autorizare.
    De asemenea se sanctioneaza cu amenda de la 50-150 lei:
    a) folosirea pentru manipularea de instalatii de radiocomunicatii prevazute in al. 1, a unor persoane care nu poseda certificat de radiotelegrafist valabil pentru clasa cel putin corespunzatoare categoriei statiei, eliberat de Ministerul Postelor si Telecomunicatiilor, conform dispozitiilor legale in vigoare;
    b) iesirea in larg a unei nave si zborul unei aeronave fara a avea la bord instalatie de radio sau fara a avea un radiotelegrafist posesor de certificat, in cazul in care tonajul sau specificul vasului sau aparatului impun conform dispozitiilor legale in vigoare, prevederea lor cu o astfel de instalatie;
    c) mutarea sau modificarea instalatiilor radio dintr-o statie de radioficatie fixa sau mobila, fara aprobarea legala prealabila a Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor.
    13. Emiterea sau receptionarea de corespondenta cu alt caracter decat cel prevazut in autorizatia de functionare a unei statii radioelectrice, autorizate de Ministerul Postelor si Telecomunicatiilor, precum si emiterea sau receptionarea corespondentei apartinand altor institutii, intreprinderi sau organizatii, atrage sanctionarea unitatii sau organizatiei in cauza cu amenda de la 50-150 lei. In acest caz despagubirea va reprezenta valoarea taxelor tarifare neachitate.
    14. Folosirea sau exploatarea de instalatii electrice de tot felul care tulbura functionarea normala a instalatiilor de telecomunicatii si care nu sunt utilate cu sisteme de protectie, in termenul prevazut de instructiunile corespunzatoare publicate de Ministerul Postelor si Telecomunicatiilor, se sanctioneaza cu amenda de la 50-150 lei. Instalatiile vor putea fi confiscate.
    15. Contraventiile se constata de organele Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor delegate in mod special in acest scop.
    16. Procesul verbal de constatare a contraventiei se inainteaza unitatii din care face parte organul constatator al contraventiei.
    Conducatorul acelei unitati sau loctiitorul sau rezolva procesul verbal potrivit art. 20 din Decretul nr. 184/1954, republicat la 26 mai 1955.
    17. In cazul contraventiilor savarsite de unitatile sau organizatiile obstesti se poate face intampinare impotriva incheierilor de aplicare a sanctiunii si a masurii confiscarii.
    Intampinarea se rezolva de organul ierarhic superior celui care a rezolvat procesul verbal de constatare a contraventiei.
    In celelalte cazuri decat cel prevazut la alineatul precedent contravenientul poate face plangere la tribunalul popular in circumscriptia caruia domiciliaza, impotriva incheierii de aplicare a sanctiunii, a masurii confiscarii si de stabilire a despagubirilor pe baza de tarif.
    Plangerea se introduce la organul care a rezolvat procesul verbal de constatare a contraventiei sau direct la instanta, in termen de 15 zile de la comunicarea incheierii si suspenda executarea acesteia.
    18. Executarea despagubirilor se face de organele Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor conform Decretului nr. 216 pentru organizarea radioficarii si radiodifuziunii in Republica Populara Romana, publicat in Buletinul Oficial nr. 32 din 23 mai 1949 si a Decretului nr. 344 pentru reglementarea urmaririi executarii si incasarii debitelor restante ale Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor publicat in Buletinul Oficial nr. 49 din 26 septembrie 1952.
    19. Dispozitiunile prezentelor instructiuni se completeaza cu prevederile Decretului nr. 184/1954, astfel cum acest decret a fost republicat in Buletinul Oficial nr. 12 din 28 mai 1955.
    20. Directorii Directiunilor Generale a Postelor, Telegrafelor si Telefoanelor, Radio si Seful Oficiului Juridic, vor aduce la indeplinire dispozitiunile prezentelor instructiuni.

                                                   


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 2723/1957

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 2723 din 1957
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 2723/1957
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu