E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Legea 74 1996 in legatura cu articolul 14 din actul Legea 510 2004
Legea 74 1996 in legatura cu articolul 1 din actul Ordin 136 2003
Legea 74 1996 in legatura cu articolul 1 din actul Ordin 73 2003
Legea 74 1996 abrogat de articolul 65 din actul OUG 79 2002
Articolul 38 din actul Legea 74 1996 abrogat de articolul 23 din actul Ordonanţa 34 2002
Articolul 39 din actul Legea 74 1996 abrogat de articolul 23 din actul Ordonanţa 34 2002
Articolul 40 din actul Legea 74 1996 abrogat de articolul 23 din actul Ordonanţa 34 2002
Articolul 1 din actul Legea 74 1996 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1212 2001
Articolul 2 din actul Legea 74 1996 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1212 2001
Articolul 58 din actul Legea 74 1996 modificat de articolul 2 din actul Hotărârea 1212 2001
Articolul 1 din actul Legea 74 1996 modificat de Legea 560 2001
Articolul 2 din actul Legea 74 1996 modificat de Legea 560 2001
Articolul 1 din actul Legea 74 1996 modificat de Hotărârea 592 2000
Articolul 2 din actul Legea 74 1996 modificat de Hotărârea 592 2000
Articolul 1 din actul Legea 74 1996 modificat de Ordonanţa 94 1998
Articolul 2 din actul Legea 74 1996 modificat de Ordonanţa 94 1998
Legea 74 1996 in legatura cu Ordin 175 1998
Articolul 63 din actul Legea 74 1996 modificat de OUG 54 1997
Legea 74 1996 promulgat de Decretul 274 1996
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 74 din 12 iulie 1996

Legea telecomunicatiilor

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 156 din 22 iulie 1996


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Libera circulatie a informatiilor prin emisia, transmisia sau receptia de semnale, imagini sau sunete prin fir, sisteme radio, optice sau alte sisteme electromagnetice ori servicii de telecomunicatii, precum si secretul si inviolabilitatea convorbirilor telefonice sau a altor comunicari efectuate prin mijloace de telecomunicatii sunt garantate prin lege.
    Art. 2
    Proiectarea, instalarea, intretinerea, detinerea, interconectarea echipamentelor de telecomunicatii, precum si prestarea serviciilor de telecomunicatii sau alte activitati in acest domeniu pot fi efectuate de orice persoana fizica sau juridica abilitata, in conditiile prezentei legi.
    Art. 3
    (1) Serviciile si retelele de telecomunicatii vor asigura satisfacerea solicitarilor utilizatorilor in conditii de eficienta economica, cu respectarea specificatiilor si standardelor tehnice si de calitate, in scopul dezvoltarii unei infrastructuri de telecomunicatii armonizata la nivel national. Pentru realizarea acestui scop se au in vedere:
    a) prestarea serviciilor de telecomunicatii de baza in concordanta cu principiul serviciului universal;
    b) masuri privind distributia, accesibilitatea si calitatea serviciilor si retelelor de telecomunicatii pentru folosirea lor in conditii optime de catre utilizatori;
    c) competitia efectiva in domeniul telecomunicatiilor;
    d) eficienta in realizarea, punerea in functiune, furnizarea si interconectarea retelelor si serviciilor de telecomunicatii.
    (2) Principiul serviciului universal reprezinta furnizarea unui ansamblu minimal de servicii de calitate, determinata, la tarife accesibile, pe intreg teritoriul tarii.
    (3) Reglementarea serviciilor si retelelor de telecomunicatii are ca obiectiv interesul public, situatia economica a furnizorilor de servicii si retele de telecomunicatii, protectia consumatorilor, impactul asupra pietei de telecomunicatii, precum si masurile privind ordinea publica, siguranta si apararea nationala.
    Art. 4
    (1) Furnizorii serviciilor de telecomunicatii, operatorii retelelor de telecomunicatii, precum si angajatii acestora au obligatia de a asigura confidentialitatea oricaror date referitoare la cei care utilizeaza telecomunicatiile si conditiile lor de folosire. Sunt interzise interceptarea convorbirilor sau comunicarilor efectuate prin telefon, telegraf sau prin orice alte mijloace de telecomunicatii si furnizarea de informatii cu privire la continutul acestora.
    (2) Convorbirile sau comunicarile efectuate prin orice mijloace de telecomunicatii pot fi interceptate numai in cazurile prevazute de lege, de catre organele abilitate de lege, pe baza actului de autorizare emis de un procuror desemnat de procurorul general al Romaniei sau, dupa caz, de prim-procurorul Parchetului de pe langa Curtea de apel.
    (3) Furnizorii de servicii si operatorii de retele de telecomunicatii au obligatia de a asigura confidentialitatea informatiilor emise, transmise sau receptionate prin echipamentele lor de telecomunicatii, in concordanta cu stadiul tehnologic existent. Reglementarile tehnice privind confidentialitatea acestor informatii se stabilesc de catre autoritatea de reglementare.
    (4) Furnizorii de servicii si operatorii de retele de telecomunicatii vor solicita, vor stoca sau vor folosi datele de identificare a utilizatorilor, necesare numai pentru evidenta furnizarii serviciilor sau a retelelor lor, daca utilizatorul nu a consimtit in prealabil si asupra altor utilizari ale acestora. Masurile de protectie privind aceste date se stabilesc de catre autoritatea de reglementare.
    Art. 5
    (1) Ministerul Comunicatiilor, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, este autoritatea de reglementare prevazuta de prezenta lege.
    (2) Reglementarea activitatilor de telecomunicatii, precum si reglementarile tehnice prevazute in prezenta lege se elaboreaza de catre autoritatea de reglementare, cu avizul altor organisme implicate, in conditiile legii.
    (3) Autoritatea de reglementare isi exercita atributiile din prezenta lege prin ordin al ministrului.
    (4) Reglementarile si activitatile din domeniul telecomunicatiilor trebuie sa respecte hotararile organismelor si organizatiilor internationale specifice, cuprinse in tratatele la care Romania este parte.
    Art. 6
    Retelele si serviciile de telecomunicatii destinate intereselor guvernamentale, ordinii publice, sigurantei si apararii nationale se reglementeaza prin legi specifice acestor domenii.
    Art. 7
    In acceptiunea acestei legi se definesc:
    a) telecomunicatii: orice emisie, transmisie sau receptie de semnale, limbaje, imagini, sunete sau informatii de orice natura prin fir, sistem radio, optice sau alte sisteme electromagnetice;
    b) radiocomunicatii: telecomunicatii prin intermediul undelor radioelectrice;
    c) retea de telecomunicatii: ansamblul liniilor de transmisie si al dispozitivelor de comunicatie, care ofera conexiuni intre mai multe puncte terminale pentru realizarea telecomunicatiilor intre acestea, precum si instalatiile asociate necesare;
    d) retea de telecomunicatii independenta: reteaua de telecomunicatii, proprietate a unei singure persoane fizice sau persoane juridice a carei unica destinatie este satisfacerea unor servicii sau facilitati necesare proprietarului sau unui grup inchis de utilizatori;
    e) retea de telecomunicatii interna: reteaua de telecomunicatii independenta, localizata intr-o singura proprietate, fara a utiliza spectrul radioelectric, domeniul public sau alta proprietate;
    f) puncte terminale: punctele de conexiune fizica necesare pentru accesul la reteaua de telecomunicatii. Acestea fac parte integranta din reteaua de telecomunicatii si trebuie sa corespunda unor specificatii sau standarde tehnice;
    g) linii de transmisie: mediul de comunicatie utilizat ca un ghid artificial continuu pentru telecomunicatii;
    h) echipament terminal: echipamentul sau o parte a unui echipament care se conecteaza, direct sau indirect, la un punct terminal, astfel incat permite transmiterea, prelucrarea si/sau receptia informatiilor;
    i) cerinte esentiale: cerintele care trebuie indeplinite pentru a garanta siguranta utilizatorilor si a personalului operatorilor de telecomunicatii, protectia retelelor si, in special, a schimbului de informatii din gestiune si comanda asociate, inclusiv, acolo unde este cazul, utilizarea eficienta a spectrului radioelectric sau a resurselor orbitale pentru satelitii de telecomunicatii, precum si interoperabilitatea serviciilor de acelasi fel, a echipamentelor terminale si protectia informatiilor vehiculate de catre utilizatori. Interoperabilitatea echipamentelor terminale reprezinta capacitatea acestora de a functiona corect in retea, precum si cu alte echipamente terminale care permit accesul la acelasi serviciu;
    j) serviciu de telecomunicatii: furnizarea oricarui tip de telecomunicatii contra cost;
    k) serviciu de telecomunicatii de baza: furnizarea serviciului telefon sau telegraf/telex contra cost, in masura in care acestea sunt destinate publicului;
    l) operator public: persoana juridica autorizata sa instaleze si sa opereze o retea de telecomunicatii in scopul oferirii de servicii de telecomunicatii destinate publicului;
    m) operator independent: persoana fizica sau persoana juridica autorizata sa instaleze si sa opereze o retea de telecomunicatii independenta;
    n) clauza retelei deschise: ansamblul conditiilor privind accesul deschis la retelele operatorilor publici si, dupa caz, la serviciile de telecomunicatii destinate publicului, precum si utilizarea eficienta a acestora;
    o) grupul inchis de utilizatori: grup de utilizatori - persoane juridice cu acelasi tip de activitate de baza si interese economice comune, care justifica necesitatea unei retele proprii de telecomunicatii;
    p) categorie de utilizatori: clientii care prezinta aceleasi caracteristici de trafic si aceleasi solicitari de utilizare a unui serviciu de telecomunicatii;
    r) zona: spatiu geografic care cuprinde mai multe localitati.

    CAP. 2
    Reglementarea activitatilor de telecomunicatii

    Sectiunea 1
    Licente
    Art. 8
    (1) Operatorii publici, furnizorii de servicii de telecomunicatii de baza, precum si furnizorii altor servicii de telecomunicatii, in conditiile in care piata sau spectrul radioelectric disponibil limiteaza competitia, desfasoara aceste activitati numai in baza licentei eliberate de autoritatea de reglementare.
    (2) Beneficiar al licentei prevazute la alin. (1) poate fi numai o persoana juridica romana.
    Art. 9
    (1) Licenta se elibereaza numai pentru un anumit tip de retea sau pentru anumite tipuri de servicii de telecomunicatii, determinate de catre autoritatea de reglementare pentru:
    - operatori publici;
    - furnizori de servicii de telecomunicatii de baza;
    - furnizori de servicii de telecomunicatii pentru care conditiile pietei sau spectrul radioelectric disponibil limiteaza competitia.
    (2) Autoritatea de reglementare poate limita licenta unui furnizor de servicii de telecomunicatii sau unui operator public pentru anumite regiuni, orase sau linii de telecomunicatii.
    (3) O persoana juridica poate detine una sau mai multe licente din categoriile mentionate la alin. (1).
    (4) Serviciul de telecomunicatii care face obiectul unei licente nu este supus autorizarii in conformitate cu prevederile art. 26, 27 si 28.
    Art. 10
    (1) Atribuirea licentei se face prin licitatie sau incredintare directa de catre autoritatea de reglementare. Aceasta determina numarul sau tipul de licente pentru retele sau servicii de telecomunicatii, necesar pentru indeplinirea conditiilor prevazute la art. 3.
    (2) Modul de atribuire a licentelor prin licitatie sau prin incredintare directa se stabileste de catre autoritatea de reglementare, asigurandu-se o procedura obiectiva si transparenta, cu motivarea circumstantelor pe care s-a bazat in cazul alegerii metodei incredintarii directe.
    (3) Pentru atribuirea licentei prin licitatie, autoritatea de reglementare va anunta public, in presa locala si centrala, conditiile de acordare, cu respectarea prevederilor art. 11 si 12.
    (4) Licenta poate fi atribuita, prin incredintare directa in urmatoarele situatii:
    - in cazurile si pentru perioada pastrarii motivate a unor drepturi exclusive rezervate pentru prestarea serviciilor de telecomunicatii de baza;
    - pentru motive de standardizare sau de compatibilitate cu echipamentele sau tehnologia deja existenta in serviciul, reteaua sau zona respectiva, precum si pentru asigurarea continuitatii sau extinderii serviciului;
    - in cazul in care la licitatie s-a prezentat un singur participant.
    (5) Autoritatea de reglementare va elibera licenta tinand seama de calificarea tehnica, eficienta functionala, capacitatea financiara, aplicabilitatea propunerii solicitantului, de impactul asupra competitiei in domeniul telecomunicatiilor si de alte conditii expres stabilite.
    Art. 11
    (1) Licenta nu este transmisibila. Aceasta se elibereaza pentru o perioada de:
    a) 15 ani pentru serviciile de telecomunicatii de baza si pentru retelele aferente, la nivel national;
    b) 10 ani pentru serviciile de telecomunicatii de baza si pentru retelele aferente, la nivel zonal sau local;
    c) 10 ani pentru celelalte servicii si retele care fac obiectul unor licente, la nivel national;
    d) 5 ani pentru celelalte servicii si retele care fac obiectul unor licente, la nivel zonal sau local.
    (2) Licentele pot fi reinnoite in conditiile legii.
    (3) Autoritatea de reglementare stabileste conditiile licentei in conformitate cu art. 12, in scopul indeplinirii obiectivelor prevazute la art. 3 si 4.
    (1) Conditiile prevazute in licente pot fi modificate prin acord intre autoritatea de reglementare si titularul de licenta sau in situatiile prevazute la art. 5 alin. (4).
    Art. 12
    (1) Conditiile stabilite in licenta privesc drepturile si indatoririle titularului. Acestea pot sa prevada:
    a) situatiile in care titularul de licenta va garanta accesul utilizatorilor la o retea sau la un serviciu de telecomunicatii pe teritoriul geografic prevazut in licenta, inclusiv fazele de dezvoltare a retelei sau a serviciului si aplicarea principiului serviciului universal, dupa caz;
    b) nivelul minim al calitatii pe care trebuie sa-l asigure titularul de licenta;
    c) modul in care titularul de licenta va trebui sa garanteze accesul deschis si nediscriminator la serviciile si reteaua sa de telecomunicatii;
    d) tarifele titularului de licenta prevazute pentru furnizarea unui serviciu sau accesul la o retea de telecomunicatii, care necesita aprobare in conformitate cu prevederile reglementarilor pentru tarife prevazute la art. 24 si 25;
    e) situatiile in care autoritatea de reglementare aproba termenii si conditiile comerciale aplicate de catre titularul de licenta, in special cele prevazute in contractele cu beneficiarii retelei sau ai serviciilor sale de telecomunicatii;
    f) specificatiile si standardele tehnice, precum si cerintele esentiale pe care titularul de licenta trebuie sa le respecte in timpul instalarii si exploatarii retelelor si serviciilor de telecomunicatii;
    g) modul in care titularul de licenta trebuie sa participe la serviciu in conditii deosebite, implicarea sa in luarea masurilor in asemenea cazuri, precum si masurile ce trebuie intreprinse in situatii normale pentru asigurarea serviciului si in conditii deosebite;
    h) situatiile in care furnizarea anumitor servicii de telecomunicatii de catre titularul de licenta poate fi supusa unor conditii menite sa ofere si sa mentina o competitie efectiva, pentru evitarea abuzului de pozitie dominanta pe piata, conform prevederilor art. 33 si 34;
    i) cazurile in care titularul de licenta este obligat sa-si interconecteze reteaua de telecomunicatii la reteaua unui alt titular de licenta sau la retelele similare din alte tari.
    (2) Autoritatea de reglementare decide care dintre conditiile enumerate la alin. (1) vor fi prevazute in licenta.
    (3) Conditiile prevazute la lit. a), b), d) si g) sunt obligatorii pentru titularii de licenta pentru furnizarea de servicii de telecomunicatii de baza.
    Art. 13
    Licenta poate fi retrasa partial sau total, temporar sau definitiv, de catre autoritatea de reglementare, daca titularul ei incalca obligatiile prevazute in licenta sau prevederile legale privind confidentialitatea si inviolabilitatea comunicatiei. Masura retragerii licentei se ia dupa o avertizare prealabila pentru intrarea in legalitate si dupa verificarea realitatii sustinerilor titularului de licenta, comunicate in cel mult 30 de zile de la primirea avertizarii.
    Art. 14
    (1) Licentele se elibereaza in baza unor taxe care se fac venit la bugetul de stat. Cuantumul taxelor de licenta este prevazut in anexa nr. 1 la prezenta lege.
    (2) Cheltuielile privind activitatile necesare pentru controlul permanent al respectarii prevederilor licentelor, controlul tehnic asociat, verificarea parametrilor de calitate si a protectiei contra perturbatiilor si, dupa caz, monitorizarea spectrului radioelectric sunt suportate din tarifele percepute de la titularii de licenta de catre organismul specializat prevazut la art. 49 alin. (1). Aceste tarife se aproba conform prevederilor art. 25, care se aplica in mod corespunzator.
    (3) Valoarea taxelor prevazute in anexa nr. 1 va putea fi modificata prin hotarare a Guvernului, in functie de evolutia indicelui preturilor si tarifelor din economie.

    Sectiunea a 2-a
    Dreptul de acces in imobile, incinte si alte proprietati
    Art. 15
    Operatorul public de retea destinata serviciilor de telecomunicatii poate sa instaleze, sa intretina si sa mute liniile de transmisie, suporturile acestora si punctele terminale folosite pentru furnizarea de servicii de telecomunicatii in/pe/sub sau deasupra proprietatii, dupa caz, numai in conditiile prezentei legi.
    Art. 16
    (1) Titularii de licenta, care intentioneaza sa intre pe orice fel de proprietate pentru instalarea sau intretinerea liniilor de transmisie si a punctelor terminale, vor conveni, in scris, cu proprietarul sau detinatorul, toate detaliile necesare, inclusiv locul si metodele de lucru ce urmeaza a fi folosite si durata de timp in care proprietarul nu poate efectua lucrari ce ar afecta accesul si buna intretinere a instalatiilor de telecomunicatii sau care ar necesita mutarea acestora.
    (2) Acordul prevazut la alin. (1) priveste numai conectarea initiala a abonatului la reteaua titularului de licenta.
    Art. 17
    (1) In absenta acordului dat in temeiul art. 16, titularul de licenta va transmite proprietarului o notificare scrisa in care va specifica locul de desfasurare a activitatii, metodele de lucru, suprafata de teren afectata, obligatia acordarii de despagubiri in cazul in care se justifica si dreptul de contestare a notificarii, in termen de 15 zile de la comunicarea acesteia, la autoritatea de reglementare.
    (2) Contestatia va fi solutionata de catre autoritatea de reglementare in termen de 30 de zile, dupa ascultarea ambelor parti, decizia, temeinic motivata, fiind comunicata partilor. Impotriva deciziei, partea nemultumita se poate adresa instantei contenciosului administrativ potrivit Legii nr. 29/1990.
    (3) Activitatea contestata a titularului de licenta va fi suspendata pana la solutionarea definitiva a cauzei.
    Art. 18
    (1) Persoanele imputernicite de titularii de licenta sa desfasoare activitati de proiectare, instalare, intretinere si inlocuire a liniilor de transmisie, a suporturilor acestora sau a punctelor terminale necesare furnizarii serviciilor de telecomunicatii au dreptul de acces in/pe/sub sau deasupra proprietatii, in imobile si in incinte, pentru indeplinirea atributiilor de serviciu, pe baza unui ordin scris, cu acordul proprietarilor sau al locatarilor.
    (2) In lipsa acordului proprietarilor sau al locatarilor, lucrarile de telecomunicatii se pot efectua in temeiul unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, iar in caz de urgenta, pe baza unei ordonante presedintiale.
    (3) In cazul in care se impune efectuarea unor lucrari de intretinere sau de reparatii cu caracter de urgenta pentru prevenirea sau inlaturarea unor consecinte grave ori impuse de asigurarea sigurantei nationale ori a ordinii publice, persoanele imputernicite conform alin. (1) au dreptul de acces in imobile sau incinte fara permisiunea proprietarilor sau a detinatorilor, pe baza de ordonanta presedintiala. Ordonanta presedintiala se pronunta in cel mult 3 zile de la data cererii, in camera de consiliu, chiar si fara citarea partilor, si este executorie. In cazuri de urgenta extrema, prevazute la art. 32 din Legea nr. 33/1994, se va proceda in consecinta.
    (4) Instalarea liniilor de transmisie, a suporturilor si a punctelor terminale in/pe/sub sau deasupra proprietatii nu va afecta dreptul de proprietate sau alte drepturi reale, precum si dreptul de proprietate asupra echipamentelor instalate. In cazul necesitatii modificarii definitive a utilizarii unui termen si a imposibilitatii preluarii prin cumparare a acestuia, se aplica procedura de expropriere pentru cauze de utilitate publica cu dreapta si prealabila despagubire, conform legii.
    Art. 19
    Instalarea, intretinerea, inlocuirea sau mutarea liniilor de transmisie si a punctelor terminale nu vor cauza nici o schimbare a destinatiei de folosinta a proprietatii, vor afecta cat mai putin posibil folosirea proprietatii, vor schimba cat mai putin posibil aspectul exterior al proprietatii si vor fi executate intr-o maniera in care sa nu pericliteze sanatatea si siguranta oamenilor. In cazul instalarii mai multor retele de telecomunicatii in aceeasi zona, se vor utiliza, pe cat posibil, trasee si facilitati comune, avand in vedere obiectivele mentionate la art. 3.
    Art. 20
    Operatorul public, care are in licenta prevederile art. 12 alin. (1) lit. a), poate solicita proprietarilor sau detinatorilor de arbori sau alte specii vegetale ale caror ramuri sau radacini ingreuneaza sau ar ingreuna instalarea, intretinerea sau functionarea retelelor de telecomunicatii, taierea ramurilor sau a radacinilor, cu respectarea prevederilor art. 16, 17 si 18.
    Art. 21
    (1) Titularul de licenta va fi obligat, pe cheltuiala proprie, sa reaseze cablurile utilizate pentru serviciile sale de telecomunicatii, cand aceasta reasezare este necesara pentru constructia de cladiri sau pentru efectuarea de lucrari de catre proprietarul bunului, dupa expirarea duratei convenite conform art. 16 alin. (1).
    (2) Cand reasezarea cablurilor este necesara efectuarii unor lucrari de catre alte persoane decat proprietarul, cheltuielile vor fi suportate de acestea.
    Art. 22
    Titularul de licenta are dreptul sa instaleze posturi telefonice publice, pe teritoriul prevazut in licenta sa pentru acest serviciu, in/pe cladiri si in spatii ale domeniului public, cu acordul proprietarilor sau al autoritatilor respective.
    Art. 23
    (1) Titularul de licenta este raspunzator pentru daunele cauzate proprietarilor sau detinatorilor ca urmare a efectuarii lucrarilor de instalare, de intretinere sau de inlocuire a liniilor de transmisie ori a punctelor terminale, precum si pentru taierea vegetatiei in conditiile art. 20.
    (2) Proprietarii sau detinatorii bunurilor afectate de titularul de licenta in conditiile alin. (1) au dreptul la o despagubire stabilita de comun acord si echivalenta cu prejudiciul efectiv produs, ca o eventuala compensatie determinata de modificarea aspectului exterior al proprietatii.
    (3) Despagubirile se stabilesc, dupa caz, prin tranzactie sau pe cale jurisdictionala.

    Sectiunea a 3-a
    Tarife
    Art. 24
    (1) Serviciile de telecomunicatii si accesul la reteaua de telecomunicatii se efectueaza, pe baza de contracte, in schimbul perceperii unui tarif stabilit in functie de obiectivele prevazute la art. 3.
    (2) Autoritatea de reglementare urmareste ca tarifele supuse aprobarii conform art. 12 alin. (1) lit. d) sa fie nediscriminatorii si corelate cu costurile.
    (3) La stabilirea tarifelor se vor avea in vedere:
    a) acoperirea costurilor serviciilor efectuate, pe termen lung, specifice domeniului;
    b) neincluderea de sume suplimentare, ca rezultat al abuzului de pozitie dominanta pe piata, cu exceptia cazurilor justificate de obiectivele mentionate la art. 3;
    c) asigurarea in cele mai bune conditii a unor servicii pentru beneficiari;
    d) neincluderea de sume suplimentare conform prevederilor din art. 35;
    e) asigurarea competitiei pe piata si evitarea concurentei neloiale.
    (4) Tarifele sunt nediscriminatorii pentru acelasi tip de serviciu de telecomunicatii, furnizat aceleiasi categorii de utilizatori.
    (5) Pentru aplicarea prevederilor din alin. (1)-(4), autoritatea de reglementare poate aproba reguli sau principii de tarifare, inclusiv marimea modificarilor permise pentru tarifele de telecomunicatii.
    Art. 25
    (1) Tarifele percepute de titularii de licenta pentru serviciile de telecomunicatii de baza se aproba de catre autoritatea de reglementare, cu avizul autoritatii guvernamentale cu atributii in domeniul preturilor si tarifelor.
    (2) In scopul indeplinirii obiectivelor prevazute la art. 3, autoritatea de reglementare poate dispune ca titularii de licenta:
    a) sa puna la dispozitia autoritatii de reglementare informatiile, datele statistice si documentele necesare pentru aprobarea tarifelor;
    b) sa efectueze, dupa caz, inregistrarea distincta, in evidenta contabila, a costurilor pe fiecare activitate necesara furnizarii serviciilor sau operarii retelei de telecomunicatii.
    (3) Decizia autoritatii de reglementare privind aprobarea tarifelor va fi comunicata titularilor de licenta in termen de 40 de zile de la data primirii propunerii.
    (4) Tarifele aprobate vor fi facute publice de catre titularul de licenta cu cel putin 15 zile inainte de aplicare.

    Sectiunea a 4-a
    Autorizatii
    Art. 26
    (1) Operatorul independent sau furnizorul de servicii de telecomunicatii deschise competitiei poate desfasura aceste activitati numai in baza unei autorizatii emise de autoritatea de reglementare.
    (2) Beneficiar al autorizatiei prevazute la alin. (1) poate fi o persoana fizica sau juridica romana, sucursale sau reprezentante ale unor persoane juridice straine inregistrate in Romania.
    (3) Prin exceptie, retelele interne de telecomunicatii, precum si retelele independente pentru care distanta maxima intre punctele terminale este de 300 m, care nu sunt conectate la retelele de telecomunicatii si nu utilizeaza transmisii radioelectrice in spatiu - fara ghidare artificiala -, pot functiona fara autorizatia prevazuta la alin. (1).
    Art. 27
    (1) Eliberarea autorizatiei se efectueaza dupa procedura stabilita prin ordin de catre autoritatea de reglementare.
    (2) Nu se elibereaza autorizatii atunci cand:
    a) exista dovezi ca serviciul sau reteaua de telecomunicatii care face obiectul solicitatii pericliteaza securitatea sau sanatatea utilizatorilor sau a personalului ori confidentialitatea comunicarilor;
    b) in gestionarea spectrului radioelectric nu exista frecvente disponibile care pot fi alocate solicitantului.
    Art. 28
    (1) Autorizatia este personala si netransmisibila. Aceasta se elibereaza pentru o perioada de pana la 5 ani si poate fi reinnoita sau retrasa in conditiile legii.
    (2) Frecventele radioelectrice necesare pentru functionarea retelei sau a serviciilor de telecomunicatii vor fi alocate prin autorizatie, conform legii.
    (3) La eliberarea autorizatiei, autoritatea de reglementare va urmari indeplinirea obiectivelor prevazute in art. 3, stabilind prin autorizatie:
    a) drepturi si obligatii in legatura cu standarde tehnice internationale din domeniu si cu cerintele esentiale privind securitatea utilizatorilor si a personalului;
    b) conditii tehnice in timpul instalarii si functionarii retelelor si serviciilor de telecomunicatii;
    c) situatiile si conditiile in care unui operator independent i se poate permite sa incheie acorduri asupra interconectarii retelei sale cu reteaua de telecomunicatii a altui operator.
    Art. 29
    (1) Autorizatia poate fi retrasa partial sau total, temporar sau definitiv, de catre autoritatea de reglementare, daca titularul incalca obligatiile prevazute in aceasta si prevederile legale privind confidentialitatea si inviolabilitatea comunicatiilor.
    (2) Masura retragerii autorizatiei se ia dupa avertizarea prealabila pentru intrarea in legalitate si dupa verificarea realitatii sustinerilor titularilor de autorizatie, comunicate in cel mult 30 de zile de la primirea avertizarii.
    Art. 30
    (1) Autorizatia se elibereaza in baza unei taxe care se face venit la bugetul de stat. Cuantumul taxelor de autorizare este prevazut in anexa nr. 2 la prezenta lege.
    (2) Cheltuielile privind activitatile necesare pentru controlul permanent al respectarii prevederilor autorizatiilor, controlul tehnic asociat, verificarea parametrilor de calitate si a protectiei contra perturbatiilor si, dupa caz, monitorizarea spectrului radioelectric sunt suportate din tarifele percepute de la titularii de autorizatie de catre organismul specializat prevazut de art. 49 alin. (1). Aceste tarife se aproba conform prevederilor art. 25, care se aplica in mod corespunzator.
    (3) Valoarea taxelor prevazute in anexa nr. 2 poate fi modificata prin hotarare a Guvernului, in functie de evolutia indicelui preturilor si tarifelor din economie.

    Sectiunea a 5-a
    Protectia utilizatorilor
    Art. 31
    (1) Autoritatea de reglementare stabileste modalitatea in care titularul de licenta prezinta modelele contractelor pe care le incheie cu utilizatorii. Contractele se incheie numai pentru serviciile de telecomunicatii solicitate de utilizatori.
    (2) Drepturile utilizatorilor in cazurile de intrerupere a furnizarii serviciilor sau a accesului la retea si raspunderea ce revine pentru daune titularului de licenta sau de autorizatie sunt reglementate contractual, dispozitiile prevazute in cap. V aplicandu-se in mod corespunzator.
    Art. 32
    Dispozitiile art. 25 alin. (2), (3) si (4) se aplica in mod corespunzator si in cazul aprobarii termenilor si conditiilor comerciale stabilite in contractele dintre titularul de licenta si beneficiarii serviciilor de telecomunicatii respective.
    Art. 33
    Operatorii publici sau furnizorii de servicii de telecomunicatii trebuie sa permita accesul concurentilor la retea sau la un serviciu, de regula in aceleasi conditii tehnice si financiare in care ei insisi ar fi utilizatori ai retelei sau serviciului respectiv, daca acest lucru reprezinta un suport pentru oferirea altor servicii de telecomunicatii si nu exista motive obiective intemeiate care sa impiedice acordarea accesului.
    Art. 34
    (1) Operatorii publici sau furnizorii de servicii de telecomunicatii, care au o pozitie dominanta pe piata de telecomunicatii, sunt obligati sa respecte reglementarile pentru retele si servicii de telecomunicatii referitoare la clauza retelei deschise. Ei pot limita accesul la retea sau la servicii de telecomunicatii numai in cazuri justificate de respectarea cerintelor esentiale.
    (2) Termenii si conditiile comerciale in functie de care ofera servicii un operator public sau un furnizor de servicii de telecomunicatii, care are o pozitie dominanta pe piata, trebuie sa fie bazate pe criterii obiective, sa fie transparente si sa fie facute publice.
    Art. 35
    (1) Este interzis titularilor de licenta sa subventioneze tarifele pentru activitatile supuse unei autorizatii sau deschise concurentei cu venitul obtinut din serviciile si retelele care le-au fost acordate prin licenta.
    (2) Autoritatea de reglementare va solicita toate datele necesare pentru verificarea respectarii prevederilor alin. (1).
    (3) Autoritatea de reglementare poate solicita o verificare financiara de catre un expert autorizat, care sa examineze daca titularul respecta principiul mentionat la alin. (1). Cheltuielile necesare pentru efectuarea acestei verificari vor fi suportate de titular, daca expertiza constata nerespectarea prevederilor alin. (1).
    Art. 36
    Autoritatea de reglementare va avertiza pe titularul de licenta sau pe furnizorul de servicii de telecomunicatii care incalca prevederile art. 33, 34 si 35 alin. (1) sa ia masurile de inlaturare a incalcarii prevederilor legale, in cazul in care respectivul titular de licenta sau furnizor de servicii de telecomunicatii se foloseste de pozitia sa dominanta pentru a practica discriminari intre competitorii sai.
    Art. 37
    (1) Prevederile prezentului capitol se completeaza cu prevederile Legii concurentei.
    (2) La desfasurarea investigatiilor si la luarea deciziilor in cazul incalcarii prevederilor Legii concurentei poate participa si autoritatea de reglementare.

    Sectiunea a 6-a
    Interconectare si numerotare
    Art. 38
    (1) Titularul de licenta este obligat sa-si interconecteze reteaua de telecomunicatii la reteaua altui titular sau la retele similare din alte tari, in urmatoarele conditii:
    a) interconectarea sa fie prevazuta in licenta conform prevederilor art. 12 alin. (1) lit. i);
    b) limitarea interconectarii in situatia cand acest lucru este necesar pentru respectarea cerintelor esentiale;
    c) criteriile de interconectare sa fie obiective, transparente si sa fie facute publice.
    (2) Autoritatea de reglementare va preciza prin ordin al ministrului modul de aplicare a conditiilor de mai sus.
    (3) Autoritatea de reglementare are dreptul de a avertiza, la sesizarea titularilor afectati, pe titularul de licenta care nu-si indeplineste obligatiile de interconectare conform alin. (1) sau poate stabili conditiile de interconectare in cazul in care titularii de licenta nu au ajuns la un acord.
    Art. 39
    (1) Un operator independent poate, cu aprobarea prealabila a autoritatii de reglementare, sa-si conecteze, in anumite conditii, propria retea la retelele de telecomunicatii ale unui titular de licenta, ale altui operator independent sau la retele similare din alte tari, daca in autorizatia sa se prevede aceasta posibilitate, potrivit art. 28 alin. (3) lit. c).
    (2) Aprobarea autoritatii de reglementare prevazuta la alin. (1) va specifica conditiile de interconectare.
    Art. 40
    (1) Titularii de licenta si operatorii independenti autorizati vor prezenta autoritatii de reglementare o nota asupra finalizarii modificarii sau anularii oricarui acord de interconectare, cu cel putin 30 de zile inainte de intrarea in vigoare a acestuia.
    (2) Autoritatea de reglementare poate declara nul un acord de interconectare intre titularii de licenta, in parte sau in total, daca acordul pericliteaza competitia efectiva pe piata de telecomunicatii.
    (3) Prevederilor din alineatul anterior li se aplica in mod corespunzator dispozitiile art. 36.
    Art. 41
    (1) Autoritatea de reglementare efectueaza planificarea numerotarii necesare in serviciile de telecomunicatii pentru identificarea utilizatorilor. Ea va inregistra utilizarea grupelor de numerotare, schimbarile din planul de numerotare si alocarea de numere titularilor de licenta sau furnizorilor de servicii de telecomunicatii.
    (2) Autoritatea de reglementare poate modifica planurile nationale de numerotare conform acordurilor si recomandarilor internationale, precum si in scopul garantarii unei suficiente disponibilitati de numere. Modificarile vor fi facute publice cu cel putin 60 de zile inainte de aplicare.
    (3) In administrarea numerelor se vor lua in considerare necesitatile titularilor de licenta, ale furnizorilor de servicii de telecomunicatii si ale utilizatorilor, precum si principiile profitabilitatii si concurentei efective.

    CAP. 3
    Reglementari tehnice

    Art. 42
    Numai echipamentele terminale autorizate pot fi comercializate, conectate si utilizate in retelele de telecomunicatii care fac obiectul unei licente sau autorizatii. Echipamentele terminale cu alta destinatie pot fi comercializate numai cu avertizarea expresa a utilizatorilor asupra interdictiei de conectare si utilizare in retelele mentionate.
    (2) Echipamentele terminale pot fi autorizate numai daca respecta cerintele esentiale definite la art. 7 lit. i).
    (3) Autoritatea de reglementare stabileste procedura de autorizare a echipamentelor terminale, inclusiv procedura de expertiza tehnica, si desemneaza, in acest scop, laboratoare de testare independente.
    Art. 43
    (1) Proiectarea, instalarea si intretinerea retelelor de telecomunicatii, precum si instalarea, intretinerea sau conectarea echipamentelor de telecomunicatii pot fi efectuate numai de catre persoane fizice sau juridice autorizate. Fac exceptie echipamentele terminale prevazute prin constructie, cu posibilitatea conectarii de catre utilizator si autorizate in acest sens.
    (2) Autoritatea de reglementare autorizeaza persoanele prevazute la alin. 1 in functie de pregatirea, calificarea si experienta profesionala a acestora.
    Art. 44
    Autoritatea de reglementare va verifica respectarea obligatiilor prevazute in prezenta lege de catre persoanele autorizate, conform art. 43, precum si de catre laboratoarele de testare desemnate si poate lua masurile necesare, inclusiv pana la retragerea autorizatiei.
    Art. 45
    Instalatiile care perturba functionarea normala a retelelor de telecomunicatii vor fi prevazute in mod obligatoriu cu sisteme de protectie corespunzatoare, pe cheltuiala proprietarilor instalatiilor respective.

    CAP. 4
    Autoritatea de reglementare

    Art. 46
    (1) Pentru indeplinirea dispozitiilor prezentei legi, autoritatea de reglementare indeplineste functiile, isi exercita competentele in realizarea prevederilor art. 3 si 4 din lege, supravegheaza pe titularii de licenta, pe furnizorii de servicii de telecomunicatii si pe operatorii de retea autorizati.
    (2) In acest scop, autoritatea de reglementare:
    a) poate solicita operatorilor sau furnizorilor de servicii de telecomunicatii orice informatii sau documente legate de instalarea, functionarea si calitatea serviciilor si retelei de telecomunicatii;
    b) poate delega o persoana pentru a examina activitatea unui titular de licenta, furnizor de servicii de telecomunicatii sau operator independent, in scopul verificarii respectarii prevederilor licentei sau ale autorizatiei;
    c) poate solicita titularilor de licenta sa elaboreze rapoarte anuale privind indeplinirea prevederilor din licenta.
    Art. 47
    (1) Titularii de licenta sau furnizorii de servicii autorizati vor informa in scris autoritatea de reglementare privind inceperea, modificarea sau incetarea functionarii unui serviciu sau a unei retele de telecomunicatii cu cel putin 30 de zile inainte. Autoritatea de reglementare va publica aceste note, precum si notele mentionate la art. 48 alin. (1), de regula de doua ori pe an.
    (2) In caz de forta majora, informarea privind modificarea sau incetarea functionarii unui serviciu sau a unei retele de telecomunicatii se va efectua in termen de 48 de ore de la producerea evenimentului.
    Art. 48
    (1) In cazul inceperii procedurii de lichidare judiciara, lichidatorul va informa in scris, imediat, autoritatea de reglementare despre incetarea activitatii operatorului sau a furnizorului de servicii.
    (2) Preluarea retelei sau a serviciilor respective de catre alta persoana se poate face numai in conditiile prezentei legi; autoritatea de reglementare poate acorda dreptul temporar de preluare a retelei sau a serviciilor respective unei alte persoane, in interesul utilizatorilor, pe durata desfasurarii procedurii de lichidare judiciara.
    Art. 49
    (1) Autoritatea de reglementare poate delega Inspectoratului General al Comunicatiilor, organism specializat cu statut de regie autonoma, unele competente si functii, cu exceptia functiilor de acordare a licentelor.
    (2) Autoritatea de reglementare poate autoriza persoane juridice competente sa indeplineasca o parte dintre functiile sale tehnice prevazute la art. 42.
    (3) Reclamatiile privind deciziile luate de organismele tehnice mentionate la alin. (1) si (2) se solutioneaza de catre autoritatea de reglementare.
    Art. 50
    (1) Prin ordin al ministrului comunicatiilor se va infiinta Consiliul Consultativ de Telecomunicatii, format din reprezentanti ai utilizatorilor, producatorilor de echipamente de telecomunicatii, titularilor de licenta, operatorilor autorizati de retele de telecomunicatii, precum si din expertii tehnici si de reglementare.
    (2) Consiliul Consultativ de Telecomunicatii va face recomandari din proprie initiativa sau la solicitarea autoritatii de reglementare, cu privire la:
    a) principiile politicii de dezvoltare si reglementare a sectorului de telecomunicatii;
    b) continutul licentelor;
    c) tratarea sesizarilor utilizatorilor si operatorilor.
    (3) Regulamentul propriu de organizare si functionare a Consiliului Consultativ de Telecomunicatii se aproba prin ordin al ministrului comunicatiilor.
    Art. 51
    (1) Autoritatea de reglementare va publica un raport anual asupra strategiei si reglementarilor sale, cat si asupra dezvoltarii telecomunicatiilor in Romania, in cursul anului calendaristic anterior. De asemenea, va publica orice act cu caracter normativ, emis in baza si in aplicarea prezentei legi.
    (2) Autoritatea de reglementare va publica, de regula, de doua ori pe an, sinteza informarilor privind situatiile prevazute la art. 47 si 49.
    Art. 52
    Litigiile dintre autoritatea de reglementare si titularii de licenta sau de autorizatie cu privire la drepturile stabilite conform prezentei legi se solutioneaza potrivit Legii contenciosului administrativ.
    Art. 53
    Ministerul Comunicatiilor, in calitatea sa de autoritate de reglementare, participa la pregatirea si negocierea acordurilor sau tratatelor internationale din domeniul telecomunicatiilor.

    CAP. 5
    Raspunderi si sanctiuni

    Art. 54
    Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea disciplinara, contraventionala, civila sau penala, dupa caz.
    Art. 55
    (1) Operatorii publici si furnizorii de servicii de telecomunicatii raspund fata de utilizatori pentru daunele efective cauzate de neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a serviciilor, in conditiile prezentei legi.
    (2) Termenul de introducere a reclamatiei este de 6 luni, calculat din ziua prestarii serviciului. Solutionarea reclamatiei de catre operator se efectueaza in termen de cel mult 3 luni de la data inregistrarii reclamatiei.
    (3) Pentru serviciile deschise concurentei, termenul de introducere a reclamatiei si raspunderea pot fi stabilite prin contract intre operator si utilizator. Termenele de introducere a reclamatiei convenite nu pot fi mai mari decat cele prevazute la alin. (2).
    Art. 56
    (1) Termenul pentru chemarea in judecata a persoanelor prevazute la art. 55 alin. (1) este de 6 luni.
    (2) Termenul pentru introducerea actiunii se socoteste de la data primirii raspunsului la reclamatie sau, in cazul in care nu s-a raspuns la reclamatia introdusa in termen, de la expirarea termenului de solutionare a acesteia.
    Art. 57
    Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni:
    a) incalcarea conditiilor prevazute limitativ in licenta sau in autorizatie;
    b) practicarea unor tarife din categoria mentionata la art. 12 alin. (1) lit. d), neaprobate de autoritatile competente;
    c) furnizarea de servicii de telecomunicatii de catre un operator independent fara detinerea autorizatiei prevazute de prezenta lege;
    d) transmiterea licentei sau a autorizatiei altor operatori decat cei desemnati de catre autoritatea de reglementare;
    e) impiedicarea nejustificata, de catre operatorul public, a accesului concurentilor la o retea sau la un serviciu de telecomunicatii;
    f) subventionarea unor tarife pentru activitatile autorizate destinate concurentei cu venitul obtinut din serviciile licentiate, conform prevederilor art. 35 alin. (1);
    g) refuzul nejustificat al titularului de licenta de a-si interconecta reteaua de telecomunicatii la reteaua altui titular;
    h) comercializarea si utilizarea echipamentelor terminale cu incalcarea prevederilor art. 42 alin. (1);
    i) proiectarea, instalarea sau intretinerea echipamentelor de telecomunicatii sau instalarea, conectarea ori intretinerea echipamentelor de telecomunicatii de catre persoane neautorizate;
    j) blocarea sau deconectarea in mod intentionat, de catre un utilizator, a instalatiilor de telecomunicatii;
    k) deteriorarea sau degradarea din culpa a instalatiilor exterioare de telecomunicatii;
    l) impiedicarea, prin diverse mijloace, a accesului utilizatorilor la aparatele telefonice publice;
    m) conectarea neautorizata de echipamente terminale la liniile de telecomunicatii ale utilizatorilor;
    n) neasigurarea instalatiilor cu sisteme de protectie in cazul in care acestea perturba functionarea normala a retelelor de telecomunicatii;
    o) modificarea instalatiilor de telecomunicatii, proprietate a titularilor de licenta, si folosirea acestora in starea in care au fost modificate, fara acordul acestor titulari.
    Art. 58
    (1) Contraventiile prevazute de art. 57 se sanctioneaza cu amenda, dupa cum urmeaza:
    a) de la 100.000 lei la 1.000.000 lei, cele de la lit. k) si l);
    b) de la 200.000 lei la 2.000.000 lei, cele de la lit. f), g), h), i), j), m), n) si o);
    c) de la 500.000 lei la 5.000.000 lei, cele de la lit. a), b), c), d) si e).
    (2) Contraventiile se constata si sanctiunile se aplica de catre persoane imputernicite de autoritatea de reglementare sau de catre personalul imputernicit de organul abilitat de Legea concurentei, dupa caz.
    (3) Sanctiunile se aplica atat persoanelor fizice cat si celor juridice, dupa o prealabila somare pentru intrarea in legalitate.
    (4) Pentru contraventiile prevazute la art. 57 lit. a), b), g) si i), autoritatea de reglementare poate dispune si retragerea licentei sau a autorizatiei.
    (5) Bunurile ce fac obiectul contraventiilor prevazute la art. 57 lit. h) si m) se confisca.
    (6) In masura in care prezenta lege nu dispune altfel, contraventiilor prevazute la art. 57 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25, 26 si 27.
    (7) Cuantumul amenzilor poate fi modificat prin hotarare a Guvernului in functie de evolutia indicelui preturilor si tarifelor din economie.

    CAP. 6
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 59
    Reglementarea utilizarii spectrului de frecvente radioelectrice de catre retelele si echipamentele de telecomunicatii se va face prin lege.
    Art. 60
    Prevederile prezentei legi se aplica si retelelor si serviciilor de telecomunicatii destinate difuzarii programelor audiovizuale, in masura in care nu sunt reglementate prin dispozitiile Legii audiovizualului.
    Art. 61
    (1) In cazul unor evenimente de intrerupere a retelelor sau de impiedicare vizibila a serviciilor de telecomunicatii, organele insarcinate cu paza padurilor, drumurilor, cailor ferate, lucrarilor de arta si a altora asemenea, care au luat cunostinta de asemenea evenimente, sunt obligate sa instiinteze in cel mai scurt timp Ministerul Comunicatiilor.
    (2) Autoritatile administratiei publice locale vor acorda sprijin, in limita atributiilor si a sarcinilor conferite de lege, titularului de licenta respectiv, pentru restabilirea si asigurarea functionarii normale a retelelor si serviciilor de telecomunicatii.
    Art. 62
    (1) In conditii deosebite ca: stare de asediu, stare de urgenta, mobilizare ori stare de razboi, calamitati naturale sau catastrofe, Ministerul Comunicatiilor, in colaborare cu institutiile din domeniul apararii, sigurantei nationale si al ordinii publice si, dupa caz, cu Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, poate dispune reorganizarea conditiilor de desfasurare a activitatilor de telecomunicatii, facand publica aceasta decizie.
    (2) In conditii normale, Ministerul Comunicatiilor, in colaborare cu institutiile mentionate la alin. (1), va lua masuri pregatitoare, in cadrul sistemului de telecomunicatii, pentru asigurarea serviciului in conditii deosebite.
    (3) Titularii de licenta si de autorizatie au obligatia de a respecta masurile dispuse.
    Art. 63
    (1) Licentele pentru retelele operatorilor publici care furnizeaza serviciile de telecomunicatii de baza se elibereaza regiilor autonome de profil, in termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Aceste licente se vor acorda prin incredintare directa, fara plata taxelor prevazute in anexa nr. 1, pe o perioada de 5 ani, prin derogare de la prevederile art. 11.
    (2) In cazul in care regiile autonome care fac obiectul prevederilor alin. (1) se restructureaza in societati comerciale cu capital majoritar de stat, licentele eliberate sunt transmisibile noilor societati, cu modificarea corespunzatoare a prevederilor din licenta.
    (3) Autorizatiile pentru retelele de telecomunicatii independente, existente la data prezentei legi, vor fi eliberate conform prevederilor acesteia, in termen de un an de la data intrarii in vigoare a legii.
    (4) Licentele si autorizatiile eliberate anterior intrarii in vigoare a prezentei legi vor fi reinnoite, in conditiile legii, de catre autoritatea de reglementare, in termen de un an de la data intrarii in vigoare a legii.
    Art. 64
    (1) Pe perioada pastrarii drepturilor exclusive rezervate pentru furnizarea serviciilor de telecomunicatii de baza, acestea se pot liberaliza numai pentru mediul rural, in conditiile legii. Atribuirea licentelor pentru astfel de operatori de retele si furnizori de servicii se va efectua pe baza de licitatie.
    (2) Licentele care fac obiectul alin. (1) vor fi limitate:
    a) numai pentru localitati rurale sau puncte izolate in care serviciile de telecomunicatii de baza lipsesc sau sunt necorespunzatoare;
    b) numai pentru perioada in care se pastreaza drepturile exclusive rezervate.
    (3) Licentele pot fi reinnoite in conditiile prezentei legi.
    Art. 65
    Prin hotarare a Guvernului sau prin acord interministerial se vor stabili conditii specifice de folosire, de catre operatorii de telecomunicatii, a proprietatii apartinand agentilor economici cu capital de stat.
    Art. 66
    Dispozitiile referitoare la prescriptia dreptului la actiune din prezenta lege se intregesc cu prevederile Decretului nr. 167/1958 privind prescriptia extinctiva, care se aplica in mod corespunzator.
    Art. 67
    (1) Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, termen in care se va constitui, prin ordin al ministrului comunicatiilor, Consiliul Consultativ de Telecomunicatii prevazut la art. 50 alin. (1).
    (2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
    - Decretul nr. 197/1955 privind exploatarea serviciilor de posta si telecomunicatii, partea referitoare la serviciile de telecomunicatii;
    - art. 3 si 4 din H.C.M. nr. 2.487/1969 pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor la dispozitiile legale privind functionarea serviciilor de posta si telecomunicatii;
    - orice alte dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului din 26 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

            PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                   ADRIAN NASTASE

                PRESEDINTELE SENATUI
            prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

    ANEXA 1

                TAXELE DE LICENTA

    Taxele de licenta prevazute la art. 14 sunt urmatoarele:

    1. Retele de telecomunicatii prin cablu:
    - 1.1. nationale               1.000.000.000 lei
    - 1.2. zonale                    300.000.000 lei
    - 1.3. locale:
    a) urbane                        70.000.000 lei
    b) rurale                         5.000.000 lei
    2. Retele de radiocomunicatii:
    - 2.1. nationale                 100.000.000 lei
    - 2.2. zonale                     20.000.000 lei
    - 2.3. locale:
    a) urbane                          5.000.000 lei
    b) rurale                          1.000.000 lei
    3. Retele de telecomunicatii
      tip VSAT (statii mici de
      comunicatii prin satelit):
    - 3.1. statii terminale            1.000.000 lei/statie
    - 3.2. statii coordonatoare       10.000.000 lei
    4. Servicii de telecomunicatii
       de baza:
    - 4.1. nationale                 500.000.000 lei
    - 4.2. zonale/urbane              70.000.000 lei
    - 4.3. rurale                      5.000.000 lei
    5. Servicii de radiocomunicatii:
    - 5.1. nationale                  30.000.000 lei
    - 5.2. zonale/locale               3.000.000 lei
    6. Servicii de telecomunicatii
       pentru care conditiile pietei
       limiteaza competitia (altele
       decat radiocomunicatii):
    - 6.1. nationale                 100.000.000 lei
    - 6.2. zonale/locale              10.000.000 lei

    ANEXA 2

                  TAXELE DE AUTORIZARE

    Taxele pentru autorizatii prevazute la art. 30 sunt urmatoarele:

    1. Retele de telecomunicatii independente:
    - 1.1. nationale                 10.000.000 lei
    - 1.2. zonale                     3.000.000 lei
    - 1.3. locale                     1.000.000 lei
    2. Servicii cu valoare adaugata destinate publicului:
    - 2.1. nationale                  1.000.000 lei
    - 2.2. zonale/locale                500.000 lei
    3. Servicii de telecomunicatii destinate unui grup inchis de utilizatori:
    - 3.1. nationale                  2.000.000 lei
    - 3.2. zonale                     1.000.000 lei
      3.3. locale                       500.000 lei
SmartCity5

COMENTARII la Legea 74/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 74 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 74/1996
Legea 510 2004
privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei
Ordin 136 2003
pentru modificarea Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 73/2003 privind unele masuri referitoare la utilizarea frecventelor radioelectrice
Ordin 73 2003
privind unele masuri referitoare la utilizarea frecventelor radioelectrice
OUG 79 2002
privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor
Ordonanţa 34 2002
privind accesul la retelele de comunicatii electronice si la infrastructura asociata, precum si interconectarea acestora
Hotărârea 1212 2001
privind modificarea cuantumului unor taxe si amenzi in domeniul telecomunicatiilor
Legea 560 2001
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 94/1998 pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996
Hotărârea 592 2000
privind modificarea cuantumului taxelor prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996
Ordonanţa 94 1998
pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996
Ordin 175 1998
privind interconectarea retelelor de telecomunicatii
OUG 54 1997
privind modificarea art. 63 alin. (4) din Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996
Decretul 274 1996
pentru promulgarea Legii telecomunicatiilor
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu