E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordonanţa 34 2002 abrogat de OUG 111 2011
Ordonanţa 34 2002 modificat de Legea 133 2007
Articolul 6 din actul Ordonanţa 34 2002 in legatura cu Hotărârea 7 2004
Ordonanţa 34 2002 in legatura cu Decizia 1333 2003
Ordonanţa 34 2002 in legatura cu Legea 304 2003
Ordonanţa 34 2002 in legatura cu Decizia 131 2002
Ordonanţa 34 2002 in legatura cu Ordin 225 2002
Ordonanţa 34 2002 aprobat de Legea 527 2002
Ordonanţa 34 2002 modificat de Legea 527 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 34 2002 modificat de Legea 527 2002
Articolul 2 din actul Ordonanţa 34 2002 modificat de Legea 527 2002
Articolul 3 din actul Ordonanţa 34 2002 modificat de Legea 527 2002
Articolul 4 din actul Ordonanţa 34 2002 modificat de Legea 527 2002
Articolul 5 din actul Ordonanţa 34 2002 modificat de Legea 527 2002
Articolul 8 din actul Ordonanţa 34 2002 modificat de Legea 527 2002
Articolul 10 din actul Ordonanţa 34 2002 modificat de Legea 527 2002
Articolul 11 din actul Ordonanţa 34 2002 modificat de Legea 527 2002
Articolul 12 din actul Ordonanţa 34 2002 modificat de Legea 527 2002
Articolul 13 din actul Ordonanţa 34 2002 modificat de Legea 527 2002
Articolul 14 din actul Ordonanţa 34 2002 modificat de Legea 527 2002
Articolul 15 din actul Ordonanţa 34 2002 modificat de Legea 527 2002
Articolul 18 din actul Ordonanţa 34 2002 modificat de Legea 527 2002
Articolul 19 din actul Ordonanţa 34 2002 modificat de Legea 527 2002
Articolul 20 din actul Ordonanţa 34 2002 modificat de Legea 527 2002
Articolul 21 din actul Ordonanţa 34 2002 modificat de Legea 527 2002
Articolul 22 din actul Ordonanţa 34 2002 modificat de Legea 527 2002
Articolul 23 din actul Ordonanţa 34 2002 modificat de Legea 527 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 34 2002 modificat de Legea 527 2002
Articolul 22 din actul Ordonanţa 34 2002 modificat de articolul 66 din actul OUG 79 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 34 din 30 ianuarie 2002

privind accesul la retelele de comunicatii electronice si la infrastructura asociata, precum si interconectarea acestora

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 88 din  2 februarie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. VI.1 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    Art. 1
    (1) Prezenta ordonanta are ca scop stabilirea unui cadru de reglementare a relatiilor dintre operatorii de retele si furnizorii de servicii in privinta accesului la retelele de comunicatii electronice si a interconectarii acestora, precum si in privinta accesului la infrastructura asociata.
    (2) Principiile fundamentale ale cadrului de reglementare stabilit in conditiile prezentei ordonante sunt promovarea concurentei, asigurarea interoperabilitatii serviciilor de comunicatii electronice si protejarea intereselor consumatorilor.
    (3) Prezenta ordonanta stabileste drepturile si obligatiile operatorilor si ale persoanelor care solicita interconectarea sau accesul la retelele instalate, operate, controlate sau puse la dispozitie de catre acestia sau la infrastructura asociata acestor retele.
    (4) Prevederile prezentei ordonante nu sunt aplicabile accesului realizat de catre utilizatorii finali.
    Art. 2
    In intelesul prezentei ordonante, urmatorii termeni se definesc astfel:
    a) retea de comunicatii electronice - sistemele de transmisie si, acolo unde este cazul, echipamentele de comutare sau rutare, precum si orice alte resurse, care permit transportul semnalelor prin fir, radio, fibra optica sau orice alte mijloace electromagnetice, incluzand retelele de comunicatii prin satelit, retelele fixe (cu comutare de circuite sau de pachete, inclusiv Internet) si retelele mobile terestre, sistemele de transport al energiei electrice, in masura in care sunt utilizate in scopul transmiterii de semnale, retelele utilizate pentru transmiterea comunicatiei audiovizuale si retelele de cablu TV, indiferent de tipul informatiei transportate;
    b) serviciu de comunicatii electronice - un serviciu, furnizat de regula contra cost, care consta, in intregime sau in principal, in transportul semnalelor prin retelele de comunicatii electronice, inclusiv serviciile de telecomunicatii si serviciile de transmisie prin retelele utilizate pentru comunicatii audiovizuale, dar fara a include serviciile prin care se furnizeaza continutul transmis prin intermediul retelelor sau serviciilor de comunicatii electronice sau prin care se exercita controlul editorial asupra acestui continut; de asemenea, nu se includ serviciile societatii informationale care nu constau, in intregime sau in principal, in transportul semnalelor prin intermediul retelelor de comunicatii electronice;
    c) retea publica de comunicatii - o retea de comunicatii electronice care este utilizata, in intregime sau in principal, pentru furnizarea de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, indiferent daca aceste servicii sunt accesibile publicului direct sau prin intermediul altei retele de comunicatii electronice;
    d) infrastructura asociata - acele resurse asociate cu o retea de comunicatii electronice sau cu un serviciu de comunicatii electronice care permit sau sustin furnizarea de servicii prin intermediul retelei respective sau al serviciului respectiv; include sistemele de acces restrictionat si ghidurile electronice de programe;
    e) sistem de acces restrictionat - orice modalitate tehnica sau dispozitiv prin intermediul caruia accesul sub o forma inteligibila la un serviciu protejat de difuzare a programelor de radio sau de televiziune se poate face in mod restrictionat, pe baza de abonament sau pe baza altei forme de autorizare individuala prealabila;
    f) operator - o persoana care instaleaza, opereaza, controleaza sau pune la dispozitie tertilor o retea publica de comunicatii sau elemente ale infrastructurii asociate ori o persoana care este autorizata sa instaleze, sa opereze, sa controleze sau sa puna la dispozitie tertilor o retea publica de comunicatii;
    g) utilizator - orice persoana fizica sau juridica care utilizeaza sau solicita un serviciu de comunicatii electronice destinat publicului;
    h) abonat - orice persoana fizica sau juridica care a incheiat un contract cu un furnizor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, in vederea furnizarii unor asemenea servicii;
    i) utilizator final - un utilizator care nu instaleaza, nu opereaza, nu controleaza si nu pune la dispozitie tertilor o retea publica de comunicatii si care nu furnizeaza servicii de comunicatii electronice destinate publicului;
    j) acces - reprezinta punerea la dispozitia unui tert de imobile, echipamente sau servicii, in conditii determinate, in mod exclusiv sau neexclusiv, in scopul furnizarii de servicii de comunicatii electronice; accesul cuprinde, printre altele:
    - accesul la elemente ale retelei si la infrastructura asociata, care poate implica conectarea echipamentelor, prin mijloace fixe sau non-fixe, incluzand accesul la bucla locala si la infrastructura si serviciile necesare furnizarii de servicii prin bucla locala;
    - accesul la infrastructura fizica, inclusiv cladiri, conducte si piloni;
    - accesul la sisteme software relevante, inclusiv la sistemele de asistenta operationala;
    - accesul la sisteme de translatare a numerelor sau la sistemele care au o functionalitate echivalenta;
    - accesul la retele fixe si mobile, in special pentru roaming;
    - accesul la sistemele de acces restrictionat pentru serviciile de televiziune digitala;
    - accesul la serviciile de retele virtuale;
    k) acces neconditionat - furnizarea de acces la imobile, echipamente sau servicii, dupa caz, care nu este conditionata de:
    - achizitia concomitenta de catre solicitant a unor produse sau servicii care nu sunt necesare furnizarii tipului de acces solicitat;
    - achizitia unui volum impus de produse sau servicii, care excede volumului necesar furnizarii tipului de acces solicitat;
    - impunerea oricaror conditii comerciale, tehnice sau de alta natura, care nu sunt necesare furnizarii tipului de acces solicitat;
    l) interconectare - legatura fizica si logica realizata intre retelele publice de comunicatii utilizate de aceeasi persoana sau de persoane diferite, pentru a permite utilizatorilor unei persoane sa comunice cu utilizatorii aceleiasi persoane sau ai unei persoane diferite ori sa aiba acces la serviciile furnizate de o terta persoana; serviciile pot fi utilizate de catre partile implicate sau de catre alte parti care au acces la reteaua respectiva; interconectarea este o forma particulara de acces realizata de operatorii de retele publice de comunicatii;
    m) serviciu de programe de televiziune pentru ecran lat - un serviciu de programe de televiziune care consta, in tot sau in parte, in programe produse si editate pentru a fi afisate pe toata suprafata ecranului in format lat; formatul 16:9 este formatul de referinta pentru serviciile de programe de televiziune pentru ecran lat;
    n) bucla locala - circuitul fizic care conecteaza punctul terminal al retelei aflat la punctul de prezenta al abonatului cu repartitorul sau cu un echipament echivalent dintr-o retea publica de telefonie fixa;
    o) subbucla locala - acea bucla locala partiala care conecteaza punctul terminal al retelei aflat la punctul de prezenta al abonatului cu un punct de concentrare sau cu un punct de acces intermediar determinat dintr-o retea publica de telefonie fixa;
    p) acces partajat la bucla locala - furnizarea unui acces la bucla locala sau la subbucla locala a operatorului, care sa permita beneficiarului utilizarea frecventelor nonvocale ale spectrului de frecvente disponibil pe perechea de fire metalice torsadate; bucla locala poate fi utilizata in continuare de catre operator in vederea furnizarii serviciului de telefonie catre public;
    q) colocare - furnizarea spatiului fizic si a resurselor tehnice necesare depozitarii si conectarii corespunzatoare a echipamentului apartinand beneficiarului acestei forme de acces;
    r) roaming - posibilitatea oferita utilizatorilor serviciilor de comunicatii electronice furnizate printr-o retea publica de comunicatii de a primi si transmite apeluri telefonice vocale ori transmisii de date sau de a avea acces la alte servicii de comunicatii electronice atunci cand acestia nu se afla in aria geografica de acoperire a retelei respective, prin intermediul unei alte retele, in urma incheierii unui acord comercial in acest sens intre operatorii sau furnizorii de servicii implicati;
    s) oferta de referinta - acea oferta comerciala, realizata in conditiile prezentei ordonante, prin intermediul careia un operator isi asuma obligatia de a include in orice acord de acces sau interconectare un set minim de obligatii, in sarcina sa, anume determinate in cuprinsul acesteia;
    t) servicii paneuropene - acele servicii furnizate la nivel european in baza unor standarde si practici comerciale comune.
    Art. 3
    (1) Furnizorii de servicii de comunicatii electronice si operatorii de retele de comunicatii electronice au dreptul sa negocieze intre ei acorduri de acces sau interconectare, in vederea stabilirii conditiilor tehnice si comerciale pe care le implica accesul sau interconectarea.
    (2) Acordul de acces sau interconectare nu poate contine obligatii care nu au legatura cu serviciul de acces sau interconectare efectiv oferit, sub sanctiunea nulitatii clauzelor care prevad aceste obligatii.
    Art. 4
    (1) Pentru a se asigura furnizarea si interoperabilitatea serviciilor de comunicatii electronice destinate publicului orice operator al unei retele publice de comunicatii are:
    a) dreptul de a negocia un acord de interconectare cu orice alt operator al unei retele publice de comunicatii, in vederea furnizarii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, inclusiv a serviciilor de comunicatii electronice accesibile utilizatorilor prin intermediul unei alte retele publice de comunicatii interconectate cu reteaua oricaruia dintre cei doi operatori;
    b) obligatia, la cererea unui tert autorizat in conditiile legii, de a negocia un acord de interconectare cu solicitantul in cauza, in vederea furnizarii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, inclusiv a serviciilor de comunicatii electronice accesibile utilizatorilor prin intermediul unei alte retele publice de comunicatii interconectate cu reteaua oricareia dintre parti.
    (2) Obligatiile legate de acces sau interconectare impuse de autoritatea de reglementare, in conformitate cu prevederile art. 5 - 8, unor operatori au caracter de referinta pentru conditiile de acces sau interconectare negociate de alti operatori cu tertii.
    (3) Retelele publice de comunicatii instalate in vederea furnizarii de servicii de programe de televiziune digitala trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice necesare in vederea furnizarii serviciilor sau programelor de televiziune pentru ecran lat.
    (4) Operatorii care receptioneaza si retransmit servicii sau programe de televiziune pentru ecran lat au obligatia de a pastra formatul pentru ecran lat respectiv.
    (5) Informatiile obtinute ca urmare a negocierilor desfasurate in conditiile alin. (1) lit. a) si b) trebuie utilizate numai in scopul pentru care au fost comunicate si nu pot fi divulgate catre nici un tert care ar obtine astfel un avantaj de ordin competitiv, inclusiv catre alte departamente, filiale, sedii secundare sau parteneri ai operatorului ori ai furnizorului de servicii care a ajuns in posesia respectivelor informatii.
    Art. 5
    (1) Autoritatea de reglementare va lua toate masurile necesare pentru a incuraja si, acolo unde este cazul, a asigura, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante, accesul si interconectarea in conditii adecvate, precum si interoperabilitatea serviciilor, cu respectarea principiilor eficientei economice, promovarii concurentei si ale maximizarii beneficiului utilizatorului final.
    (2) Masurile adoptate in conformitate cu prevederile alin. (1) pot viza in special, fara a aduce atingere masurilor care ar putea fi luate, in conformitate cu prevederile art. 8, fata de persoanele care detin o putere semnificativa pe piata, impunerea urmatoarelor obligatii:
    a) obligatii in sarcina persoanelor care controleaza accesul la utilizatorii finali, inclusiv, acolo unde este cazul, obligatia de a asigura interconectarea retelelor acestor persoane, daca impunerea acestor obligatii este necesara pentru asigurarea conectivitatii intre utilizatorii finali;
    b) obligatia operatorilor de a furniza accesul la acele elemente ale infrastructurii asociate care sunt mentionate expres in acest scop in hotararea Guvernului adoptata in conformitate cu prevederile art. 6, in conditii echitabile, rezonabile si nediscriminatorii, daca impunerea acestei obligatii este necesara pentru a asigura accesul utilizatorilor finali la serviciile de difuzare in format digital a programelor de radio sau de televiziune.
    (3) In cazul in care impune unui operator obligatii de furnizare a accesului in conditiile art. 12, autoritatea de reglementare poate stabili conditii tehnice sau operationale care trebuie indeplinite de catre furnizorul sau de catre beneficiarii accesului, daca aceasta masura este necesara pentru asigurarea functionarii normale a retelei.
    (4) Obligatiile si conditiile impuse in conformitate cu alin. (1) - (3) trebuie sa fie obiective, transparente, proportionale si nediscriminatorii.
    (5) Autoritatea de reglementare are dreptul sa stabileasca, in conformitate cu prevederile alin. (1) si (4), conditiile in care se realizeaza interconectarea sau accesul, din proprie initiativa sau, in lipsa acordului partilor, la cererea uneia dintre parti.
    Art. 6
    Conditiile generale referitoare la sistemele de acces restrictionat la serviciile de difuzare in format digital a programelor de radio si televiziune, indiferent de mijloacele de comunicatie utilizate, se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    Art. 7
    Obligatiile legate de acces sau interconectare in vigoare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante isi produc in continuare efectele, pana la adoptarea de catre autoritatea de reglementare a unei decizii contrare, conform prevederilor art. 8.
    Art. 8
    (1) Daca in urma unei analize de piata realizate in conditiile legii sau in urma aplicarii prevederilor art. 15 alin. (1) un operator este desemnat ca avand putere semnificativa pe o anumita piata, autoritatea de reglementare poate impune acestuia, in mod corespunzator, una sau mai multe dintre obligatiile prevazute la art. 9 - 14.
    (2) In masura in care legea nu dispune altfel si fara a se aduce atingere prevederilor art. 5 si 6, autoritatea de reglementare poate impune obligatiile prevazute la art. 9 - 13 numai operatorilor care au fost desemnati potrivit prevederilor alin. (1).
    (3) Obligatiile impuse in conformitate cu prevederile alin. (1) si (2) trebuie sa fie, in functie de natura problemei identificate, proportionale si justificate si trebuie sa fie adoptate numai dupa consultarea partilor interesate, in conditiile legii.
    (4) Daca pe baza unei analize de piata realizate in conditiile legii autoritatea de reglementare stabileste ca pe o anumita piata relevanta exista concurenta efectiva, atunci ea va retrage sau va modifica in mod corespunzator obligatiile impuse in conformitate cu prevederile alin. (1) si (2).
    (5) Cu cel putin 30 de zile inainte de retragerea oricaror obligatii impuse unui anumit operator, autoritatea de reglementare trebuie sa aduca aceasta intentie la cunostinta persoanelor care au incheiat acorduri de interconectare sau acces cu operatorul respectiv, pentru a permite acestora sa gaseasca furnizori alternativi sau sa renegocieze acordul incheiat.
    Art. 9
    (1) Autoritatea de reglementare poate impune operatorilor, in conformitate cu prevederile art. 8, obligatii de transparenta in legatura cu interconectarea retelelor de comunicatii ori cu accesul la aceste retele sau la infrastructura asociata. Aceste obligatii pot viza aducerea la cunostinta publicului a anumitor informatii, precum specificatiile tehnice, caracteristicile retelei, modalitatile si conditiile de furnizare si utilizare, informatiile contabile si tarifele practicate.
    (2) In cazul in care unui operator i-au fost impuse obligatii de nediscriminare, autoritatea de reglementare poate impune acelui operator obligatia de a publica o oferta de referinta care trebuie sa fie suficient de detaliata pentru a asigura ca solicitantii nu vor trebui sa plateasca pentru resurse care nu sunt necesare serviciului pe care l-au solicitat.
    (3) Oferta de referinta va cuprinde o descriere detaliata a ofertelor pentru fiecare dintre elementele retelei sau ale infrastructurii asociate, potrivit necesitatilor pietei, precum si conditiile tehnice si comerciale, inclusiv de pret, corespunzatoare fiecaruia dintre aceste elemente.
    (4) Autoritatea de reglementare poate impune in oferta de referinta clauze care sa asigure respectarea obligatiilor prevazute in prezenta ordonanta.
    (5) Autoritatea de reglementare poate preciza ce informatii trebuie aduse la cunostinta publicului, nivelul de detaliu cerut si modalitatea de publicare.
    Art. 10
    Autoritatea de reglementare poate impune operatorilor, in conformitate cu prevederile art. 8, obligatii de nediscriminare in legatura cu interconectarea retelelor de comunicatii ori cu accesul la aceste retele sau la infrastructura asociata, prin care sa se asigure, in special, ca operatorii:
    a) aplica conditii echivalente in circumstante echivalente altor persoane care furnizeaza servicii echivalente;
    b) pun la dispozitie tertilor servicii si informatii in aceleasi conditii, inclusiv in ceea ce priveste calitatea, cu cele oferite pentru propriile servicii sau pentru serviciile furnizate filialelor, sediilor secundare sau partenerilor lor.
    Art. 11
    (1) Autoritatea de reglementare poate impune operatorilor, in conformitate cu prevederile art. 8, obligatii privind evidenta contabila separata, in cadrul contabilitatii interne de gestiune, pentru anumite activitati care au legatura cu interconectarea retelelor de comunicatii ori cu accesul la aceste retele sau la infrastructura asociata.
    (2) Autoritatea de reglementare poate, in special, sa impuna unui operator integrat pe verticala sa urmareasca distinct in evidenta corespunzatoare tarifele la vanzarea de gros si tarifele de transfer intern, pentru a asigura, intre altele, indeplinirea obligatiei de nediscriminare impuse in conformitate cu prevederile art. 10 sau pentru a impiedica subventionarea incrucisata, in cazurile in care aceasta este interzisa potrivit legii.
    (3) Pentru a facilita verificarea indeplinirii obligatiilor de transparenta si de nediscriminare autoritatea de reglementare poate sa impuna operatorilor obligatia de a furniza, la cerere, inregistrari contabile, inclusiv date provenind de la terti privitoare la venituri.
    (4) In scopul promovarii unei piete deschise si concurentiale autoritatea de reglementare poate publica informatiile contabile obtinute, in conditiile legii.
    Art. 12
    (1) Autoritatea de reglementare poate impune operatorilor, in conformitate cu prevederile art. 8, obligatia de a permite accesul si utilizarea unor elemente specifice ale retelei si a infrastructurii asociate, in special in cazul in care se considera ca refuzul de a acorda accesul ori impunerea unor clauze care au efect similar ar conduce la impiedicarea dezvoltarii unei piete concurentiale, la nivelul vanzarii cu amanuntul, sau la prejudicierea intereselor utilizatorilor finali.
    (2) Obligatiile prevazute la alin. (1) pot viza, printre altele:
    a) acordarea catre un tert a dreptului de acces la elemente determinate ale retelei sau la infrastructura asociata, inclusiv a accesului neconditionat la bucla locala;
    b) negocierea, cu buna-credinta, cu orice tert care solicita accesul;
    c) neretragerea dreptului de acces deja acordat;
    d) furnizarea catre terti a anumitor servicii, prin vanzarea de gros a acestora, in vederea revanzarii;
    e) acordarea accesului liber la interfetele tehnice, protocoalele sau alte tehnologii esentiale care sunt indispensabile pentru interoperabilitatea serviciilor, inclusiv a serviciilor de retele virtuale;
    f) furnizarea colocarii sau a altor forme de utilizare partajata a imobilelor sau echipamentelor, inclusiv a conductelor, cladirilor si pilonilor;
    g) furnizarea unor servicii determinate, necesare pentru asigurarea interoperabilitatii serviciilor destinate utilizatorilor finali, inclusiv a resurselor destinate serviciilor de retele inteligente sau a serviciului de roaming in retelele mobile;
    h) acordarea accesului la sistemele de asistenta operationala sau la alte sisteme software similare, necesare pentru asigurarea unei concurente loiale in furnizarea serviciilor;
    i) interconectarea retelelor sau a elementelor retelelor.
    (3) Autoritatea de reglementare poate atasa obligatiilor prevazute la alin. (1) conditii referitoare la echitatea, rezonabilitatea si celeritatea indeplinirii acestora.
    (4) La impunerea obligatiilor prevazute la alin. (1) autoritatea de reglementare va lua in considerare, in special:
    a) viabilitatea tehnica si economica a utilizarii sau instalarii unor infrastructuri alternative, in conditiile dezvoltarii pietei, pe baza naturii si tipului interconectarii sau accesului in cauza;
    b) fezabilitatea furnizarii accesului solicitat, in functie de capacitatea disponibila;
    c) investitia initiala realizata de proprietarul infrastructurii, pe baza riscurilor implicate in angajarea unei asemenea investitii;
    d) necesitatea promovarii concurentei pe termen lung;
    e) existenta anumitor drepturi de proprietate intelectuala, daca este cazul;
    f) furnizarea de servicii paneuropene.
    Art. 13
    (1) Daca o analiza de piata realizata in conditiile legii indica absenta concurentei efective, care presupune ca operatorul in cauza este capabil sa mentina tarifele la un nivel excesiv de inalt sau sa reduca tarifele in mod nejustificat, in detrimentul utilizatorilor finali, atunci autoritatea de reglementare poate, in conformitate cu prevederile art. 8, sa impuna obligatii referitoare la acoperirea costurilor si controlul tarifelor, inclusiv obligatii de fundamentare a tarifelor in functie de costuri si obligatii privind evidenta contabila, pentru furnizarea anumitor forme de acces sau interconectare. La impunerea obligatiilor autoritatea de reglementare va lua in considerare investitia facuta de operatorul in cauza si va permite existenta unei rate rezonabile de recuperare a capitalului investit, tinand seama de riscurile asociate acestei investitii.
    (2) Orice mecanism de acoperire a costurilor sau orice metodologie de tarifare impuse in conditiile alin. (1) trebuie sa promoveze eficienta economica si concurenta si sa maximizeze beneficiul consumatorilor. In acest scop autoritatea de reglementare poate sa ia in considerare tarifele practicate pe pietele concurentiale comparabile.
    (3) In cazul in care un operator are obligatia sa isi fundamenteze tarifele in functie de costuri, atunci proba faptului ca tarifele respective sunt determinate prin adaugarea la costuri a unei rate rezonabile de recuperare a investitiei se afla in sarcina operatorului in cauza. In vederea calcularii costului furnizarii eficiente a serviciilor autoritatea de reglementare poate utiliza metode de contabilizare a costurilor, altele decat cele utilizate de operator. Autoritatea de reglementare poate cere unui operator sa furnizeze toate informatiile care au stat la baza determinarii unor tarife si poate impune, daca este cazul, ajustari ale acestor tarife.
    (4) In cazul in care controlul tarifelor se realizeaza prin impunerea implementarii unui sistem de contabilitate a costurilor, descrierea acestui sistem trebuie facuta publica, indicandu-se cel putin principalele categorii in care sunt grupate costurile si regulile utilizate pentru alocarea costurilor. Indeplinirea obligatiilor de implementare a sistemului contabil trebuie auditata anual de un organism independent, rezultatele acestui audit urmand sa fie publicate in conditiile stabilite de autoritatea de reglementare.
    Art. 14
    (1) Autoritatea de reglementare poate impune operatorului cu pozitie semnificativa pe piata furnizarii de bucla locala, in conformitate cu prevederile art. 8, obligatia de a publica o oferta de referinta pentru accesul neconditionat la bucla locala constituita dintr-o pereche de fire metalice torsadate.
    (2) Oferta de referinta realizata in conditiile alin. (1) trebuie sa contina cel putin elementele prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta.
    (3) Ofertei de referinta realizate in conditiile alin. (1) ii sunt aplicabile in mod corespunzator prevederile art. 9 alin. (2) - (5).
    (4) Operatorul prevazut la alin. (1) are obligatia de a accepta toate cererile de acces la bucla locala si la infrastructura asociata primite, ori de cate ori acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.
    (5) Operatorul prevazut la alin. (1) are obligatia de a pune la dispozitie solicitantilor, in aceleasi conditii cu acelea oferite pentru propriile servicii sau pentru serviciile furnizate filialelor, sediilor secundare sau partenerilor sai, acele resurse asociate cu furnizarea accesului neconditionat la bucla locala, in special in ceea ce priveste colocarea, conexiunile si sistemele software relevante.
    (6) Operatorul prevazut la alin. (1) are obligatia sa aplice tarife fundamentate pe costuri pentru accesul neconditionat la bucla locala si la infrastructura asociata.
    (7) Operatorul prevazut la alin. (1) are obligatia de a include in oferta de referinta clauzele impuse de autoritatea de reglementare in vederea asigurarii respectarii principiilor nediscriminarii, concurentei loiale, eficientei economice si ale maximizarii beneficiilor utilizatorilor.
    Art. 15
    (1) Daca pe o piata relevanta exista un singur operator, atunci se prezuma, in vederea aplicarii prevederilor art. 8 alin. (1), ca acesta are putere semnificativa pe piata respectiva.
    (2) Obligatiile impuse unui operator prezumat, in conformitate cu prevederile alin. (1), a avea putere semnificativa pe o anumita piata raman in vigoare pana in momentul in care autoritatea de reglementare, pe baza unei analize de piata realizate in conditiile legii, stabileste ca exista concurenta efectiva pe piata relevanta in cauza.
    Art. 16
    (1) Controlul respectarii prevederilor prezentei ordonante revine, in conditiile legii, autoritatii de reglementare, care actioneaza prin personalul de control imputernicit in acest scop.
    (2) Autoritatea de reglementare poate delega exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) unei alte persoane juridice de drept public cu atributii de supraveghere si control in domeniul comunicatiilor.
    Art. 17
    (1) In exercitarea atributiilor de control personalul imputernicit in acest scop al autoritatii de reglementare sau al persoanei juridice prevazute la art. 16 alin. (2) poate solicita furnizorilor de servicii sau operatorilor de retele informatiile care ii sunt necesare, mentionand baza legala si scopul solicitarii, si poate stabili termene pana la care aceste informatii sa ii fie furnizate, sub sanctiunea prevazuta la art. 19 alin. (1) lit. a).
    (2) Personalul de control, imputernicit in acest scop, al autoritatii de reglementare sau al persoanei juridice prevazute la art. 16 alin. (2) poate sa solicite declaratii sau orice documente necesare pentru efectuarea controlului, sa ridice copii de pe orice registre, acte financiar-contabile si comerciale sau alte evidente; de asemenea, este autorizat sa faca inspectii inopinate, al caror rezultat va fi consemnat intr-un proces-verbal de constatare, si sa primeasca, la convocare sau la fata locului, informatii si justificari.
    Art. 18
    (1) Urmatoarele fapte constituie contraventii:
    a) incalcarea obligatiilor prevazute la art. 4 alin. (3) si (4);
    b) incalcarea obligatiilor prevazute la art. 5 alin. (2) lit. b);
    c) incalcarea obligatiei de negociere prevazute la art. 4 alin. (1) lit. b);
    d) incalcarea obligatiei de nedivulgare prevazute la art. 4 alin. (5);
    e) nerespectarea conditiilor stabilite de autoritatea de reglementare in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3);
    f) nerespectarea conditiilor stabilite de autoritatea de reglementare in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5);
    g) incalcarea obligatiilor de nediscriminare prevazute la art. 10;
    h) incalcarea obligatiilor prevazute la art. 11 alin. (1) - (3);
    i) incalcarea obligatiilor prevazute la art. 12 alin. (1) - (3);
    j) aplicarea unor tarife cu nerespectarea dispozitiilor de control al tarifelor date in aplicarea art. 13;
    k) incalcarea obligatiilor prevazute la art. 13 alin. (1);
    l) incalcarea obligatiilor prevazute la art. 14.
    (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) cu amenda de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei, pentru faptele prevazute la lit. a) si b);
    b) cu amenda de la 50.000.000 lei la 1.000.000.000 lei, iar pentru furnizorii sau operatorii cu o cifra de afaceri de peste 25.000.000.000 lei, cu amenda in suma de pana la 5% din cifra de afaceri, pentru faptele prevazute la lit. c) - l).
    (3) Cuantumul amenzilor prevazute la alin. (2) poate fi actualizat prin hotarare a Guvernului, in functie de evolutia indicelui inflatiei.
    (4) Individualizarea sanctiunii in cazul savarsirii uneia dintre faptele prevazute la alin. (1) se face tinandu-se seama de gravitatea faptei si a consecintelor sale asupra concurentei, dupa criteriile cifrei de afaceri a furnizorului sau operatorului respectiv.
    (5) Cifra de afaceri prevazuta la alin. (2) este suma veniturilor realizate din vanzarile de produse sau din prestarile de servicii realizate de agentul economic in cursul ultimului exercitiu financiar, din care se scad sumele reprezentand taxa pe valoarea adaugata.
    Art. 19
    (1) Autoritatea de reglementare poate obliga operatorii la plata unor amenzi administrative in suma de pana la 300.000.000 lei pentru fiecare zi de intarziere, stabilind totodata si data de la care acestea se calculeaza, pentru a-i determina:
    a) sa furnizeze in mod complet si corect informatiile care le-au fost cerute conform prevederilor art. 11 alin. (3), art. 13 alin. (3) sau ale art. 17 alin. (1), precum si orice alte informatii cerute de autoritatea de reglementare in aplicarea prevederilor prezentei ordonante;
    b) sa se supuna controlului prevazut la art. 16 si la art. 17 alin. (2);
    c) sa se conformeze masurilor luate de autoritatea de reglementare sau, dupa caz, de persoana juridica prevazuta la art. 16 alin. (2), in aplicarea prevederilor prezentei ordonante, in termen de 30 de zile de la comunicarea acestora;
    d) sa respecte conditiile de acces sau interconectare stabilite in conformitate cu art. 5 alin. (2) lit. a);
    e) sa respecte obligatiile de transparenta prevazute la art. 9.
    (2) Valoarea maxima a amenzii administrative prevazute la alin. (1) poate fi actualizata prin hotarare a Guvernului, in functie de evolutia indicelui inflatiei.
    (3) Sumele rezultate din incasarea amenzilor prevazute la alin. (1) se retin integral ca venituri proprii extrabugetare, cu titlu permanent, la dispozitia autoritatii de reglementare si vor fi folosite in conformitate cu prevederile bugetului de venituri si cheltuieli aprobat potrivit legii.
    Art. 20
    (1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 18 alin. (1) se face de catre personalul de control prevazut la art. 16.
    (2) Sanctiunile pentru faptele prevazute la art. 18 alin. (1) lit. a) si b) se aplica de catre personalul de control prevazut la art. 16.
    (3) Sanctiunile pentru faptele prevazute la art. 18 alin. (1) lit. c) - l), precum si amenzile administrative prevazute la art. 19 se aplica de catre organele de conducere ale autoritatii de reglementare.
    (4) Actul prin care se aplica sanctiunile pentru faptele prevazute la art. 18 sau amenzile administrative prevazute la art. 19, neatacat in termenul prevazut de lege, constituie titlu executoriu, fara vreo alta formalitate.
    (5) Contraventiilor prevazute la art. 18 li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
    Art. 21
    Orice persoana care utilizeaza sau divulga, in alte scopuri decat cele prevazute de prezenta ordonanta, documente sau informatii cu caracter de secret profesional, primite sau de care a luat cunostinta in indeplinirea atributiilor de serviciu sau in legatura cu serviciul, raspunde potrivit legii penale, putand fi obligata si la repararea prejudiciului cauzat.
    Art. 22
    Autoritatea de reglementare in sensul prezentei ordonante este Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.
    Art. 23
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga art. 38 - 40 din Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul comunicatiilor si
                         tehnologiei informatiei,
                         Dan Nica

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                            ELEMENTELE MINIME
care trebuie incluse intr-o oferta de referinta pentru accesul neconditionat la bucla locala constituita dintr-o pereche de fire metalice torsadate

    A. Conditii asociate accesului neconditionat la bucla locala
    1. Elemente ale retelei la care se ofera accesul, cuprinzand in principal urmatoarele:
    a) accesul la bucla locala;
    b) accesul la frecventele nonvocale ale spectrului de frecvente ale buclei locale, in cazul accesului partajat la bucla locala.
    2. Informatii referitoare la amplasarea punctelor fizice de acces si la disponibilitatea buclei locale in parti determinate ale retelei de acces; difuzarea acestor informatii poate fi limitata la sfera partilor interesate, in vederea evitarii riscului de a se aduce atingere ordinii publice.
    3. Conditii tehnice referitoare la accesul si utilizarea buclei locale, inclusiv caracteristicile tehnice ale perechii de fire metalice torsadate in bucla locala.
    4. Proceduri de comanda si de aprovizionare, eventuale restrictii de utilizare.

    B. Servicii de colocare
    1. Informatii referitoare la situarea sediilor operatorului unde se poate realiza colocarea; difuzarea acestor informatii poate fi limitata la sfera partilor interesate, in vederea evitarii riscului de a se aduce atingere ordinii publice.
    2. Posibilitatile de colocare in sediile mentionate la pct. 1, incluzand posibilitatile de colocare fizica si, daca este cazul, colocarea la distanta si colocarea virtuala.
    3. Caracteristicile echipamentului si, daca este cazul, restrictii privind colocarea anumitor echipamente.
    4. Masuri adoptate de operator pentru a asigura securitatea sediilor sale.
    5. Conditii de acces in incinte pentru personalul beneficiarului.
    6. Norme tehnice si standarde de siguranta.
    7. Reguli de alocare a spatiului acolo unde spatiul disponibil pentru colocare este limitat.
    8. Conditii in care beneficiarii pot sa inspecteze sediile unde se poate realiza o colocare fizica si sediile unde colocarea a fost refuzata pe motiv de capacitate insuficienta.

    C. Sisteme informationale
    Conditii de acces la anumite sisteme ale operatorului: sistemele de asistenta operationala, sistemele informationale sau bazele de date pentru pregatirea comenzilor, aprovizionare, mentenanta, solicitari de reparatii si facturare.

    D. Conditii de furnizare
    1. Termenul sau termenele in care operatorul trebuie sa raspunda la cererile de furnizare a serviciilor si a elementelor infrastructurii asociate; acorduri asupra nivelului serviciului, rezolvarea problemelor, proceduri de restabilire a nivelului normal al serviciului si parametri de calitate a serviciilor.
    2. Clauze contractuale standard, inclusiv, daca este cazul, despagubirile datorate in caz de nerespectare a termenului sau termenelor stabilite in conformitate cu prevederile pct. 1.
    3. Tarife sau formule de calcul al tarifelor pentru fiecare serviciu, functie si element al infrastructurii asociate, prevazut in prezenta anexa.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 34/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 34 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I’m very excited to speak about Elite Wizard Bitcoin Recovery, this cyber security company was able to assist me in recovering my stolen digital funds and cryptocurrency. I’m truly amazed by their excellent service and professional work. I never thought I could get back my funds until I approached them with my problems and provided all the necessary information. It took them 72 hours to recover my funds and I was amazed. Without any doubt, I highly recommend Elite Wizard Bitcoin Recovery for all your cryptocurrency recovery, digital funds recovery, hacking, and cybersecurity-related issues. Email: eliterecovery247@cyber-wizard.com WhatsApp: +1 (740) 688-0116 Call: +1 (805) -386-9670
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I was once lured into a crypto currency investment platform that I came across on Instagram. I lost about $508,000 to this evil scheme after I invested and accumulated profits, I was denied withdrawals on the specified date. I wrote to the customer support but I was given no feedback, I knew I had been scammed and I started to search for a way to recover my crypto.. I considered myself fortunate that I stumbled upon a post on the internet web about a Recovery Expert Jeanson James Ancheta wizard. I would highly recommend Jeanson James Ancheta wizard agent to anyone who wants to recover their lost funds from any scam. He is the best in the business and will do anything possible to help you get your money back. I never thought it would be possible to get back crypto once it is sent but I'm super happy and grateful for the services of Jeanson James Ancheta wizard. Kindly reach out to him if you need any help.(jeansonjamesanchetawizard62@gmail.com) or WhatsApp number: +4531898073 or Telegram number: +4571398534.
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I know of a group of private investigators who can help you with they are also hackers but prefer to be called private investigators They can help with your bitcoin issues and your clients will be happy doing business with you,they can also help yo with your bad credit score,hacking into phones,binary recovery,wiping criminal records,increase school score, stolen files in your office or school,blank atm etc. Just name it and you will live a better life Contact +1(410}6350697 Premiumhackservices@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
     After losing over $300,000.00 to fraudulent stock brokers who operated under the name "fxtradebit," I found myself drowning in debt. However, I was fortunate enough to come across Century Hackers Group. They played a crucial role in my journey towards recovery by exposing the true nature of the scammers. Initially, I was on the verge of paying the requested transfer fees out of desperation to retrieve my money, but the recovery hacker from Century hackers intervened. They revealed that the scammers were impostors and that their company was merely a copycat of a legitimate one. This revelation devastated me, but Century Hackers used their expertise to trace the money back to the accounts and wallets where I had sent it. Their remarkable efforts turned the situation in my favor , for which I am immensely grateful to Century hackers . You can reach them through email as well century@cyberservices.com or WhatsApp: +3197005034955
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! Hello everyone I want to use this Medium to say big thank you to www.ethicsrefinance.com for they just helped me recover my stolen crypto worth $367,000 through their hacking skills I tried it I was skeptic but it worked and I got my money back, I’m so glad I came across them early because I thought I was never going to have my money back from those fake online investments website .. you can also contact them via ethicsrefinance@gmail.com You can also contact them for the service below * Western Union Transfer * Blank atm card * Bank Transfer * PayPal / Skrill Transfer * Crypto Mining * CashApp Transfer * Bitcoin Loans * Recover Stolen/Missing Crypto/Funds/Assets Email Address: ethicsrefinance@gmail.com website: www.ethicsrefinance.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Please visit (http://dradodalovetemple.com) i am here to give testimony on how this powerful spell caster called Dr Adoda helped me to fix my relationship. i was heartbroken when my fiancee told me he is no longer interested in marrying me because he was having an affair with the other woman where he work. I cried and sobbed every day, until it got so bad that I reached out to the Internet for help, that was when i read a review about the great work of Dr Adoda, then i contacted him for help to get my lover back, he helped me cast a powerful (reconciliation love spell) and to my greatest surprise after 48 hours of doing the love spell my Fiancee came back on his knees begging me to forgive him We are now happily married and all thanks goes to Dr Adoda Wonders for helping me save my relationship you can contact Dr Adoda through his email address: adodalovespelltemple440@gmail.com or WHATSAPP him on+2348112825421
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 34/2002
OUG 111 2011
privind comunicaţiile electronice
Legea 133 2007
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2006 privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale
Hotărârea 7 2004
privind protectia juridica a serviciilor bazate pe acces conditionat sau constand in accesul conditionat
Decizia 1333 2003
privind regimul de autorizare generala pentru furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice
Legea 304 2003
pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice
Decizia 131 2002
privind regimul de autorizare generala pentru furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice
Ordin 225 2002
privind punerea in aplicare a instructiunilor elaborate de Consiliul Concurentei in baza Legii concurentei nr. 21/1996
Legea 527 2002
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele de comunicatii electronice si la infrastructura asociata, precum si interconectarea acestora
OUG 79 2002
privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu