Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 916 din 22 august 2002

privind aprobarea Listei detaliate a materialelor, dispozitivelor, echipamentelor si informatiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare si a altor dispozitive nucleare explozive

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 687 din 18 septembrie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, precum si ale art. 2 lit. e) si f) si ale anexei nr. 1 din Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Lista detaliata a materialelor, dispozitivelor, echipamentelor si informatiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare si a altor dispozitive nucleare explozive, denumita in continuare lista detaliata, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Producerea, furnizarea, inchirierea, transferul, detinerea, exportul si importul materialelor, dispozitivelor si echipamentelor prevazute in lista detaliata se fac in conformitate cu reglementarile specifice emise de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, conform Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 3
    Detinerea, transferul, importul si exportul informatiilor nepublicate prevazute in lista detaliata se fac in conformitate cu reglementarile specifice emise de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, conform Legii nr. 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 4
    Autorizarea si controlul de catre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare ale importului si exportului materialelor, dispozitivelor, echipamentelor si informatiilor prevazute in lista detaliata nu il exonereaza pe importator sau pe exportator de respectarea reglementarilor in vigoare privind controlul importului si exportului cu produse strategice.
    Art. 5
    Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul apelor si protectiei mediului,
                         Florin Stadiu,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul afacerilor externe,
                         Cristian Diaconescu,
                         secretar de stat

                         Ministru de interne,
                         Ioan Rus

                         Ministrul delegat
                         la Ministerul Educatiei si Cercetarii
                         pentru activitatea de cercetare,
                         Serban Constantin Valeca

    ANEXA 1

                           LISTA DETALIATA
a materialelor, dispozitivelor, echipamentelor si informatiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare si a altor dispozitive nucleare explozive

    1. Materiale pentru proliferarea armelor nucleare si a altor dispozitive nucleare

    1.1. Materiale nucleare:
    1.1.1. Materie prima nucleara: "uraniu natural", "uraniu saracit" sau toriu, sub forma de metal, aliaj, compus chimic sau concentrat si orice alte materiale care contin una sau mai multe din aceste materiale mentionate
    1.1.2. Materiale fisionabile speciale: uraniu-233 (U^233), uraniu-235 (U^235), plutoniu-239 (Pu^239), plutoniu-241 (Pu^241), uraniu imbogatit artificial in izotopul 233 sau in izotopul 235; orice material imbogatit artificial in oricare dintre izotopii mentionati anterior
    1.1.3. Alte materiale fisionabile: americiu-242 (Am^242), curiu-245 (Cm^245), curiu-245 (Cm^245), californiu-249 (Cf^249), californiu-251 (Cf^251), izotopi ai plutoniului, altii decat Pu-238 sau Pu-239 "anterior separati", precum si orice alte materiale care le contin
    1.1.4. Materiale pentru surse de incalzire nucleara, dupa cum urmeaza:
    a) plutoniu in orice forma, cu un continut izotopic de plutoniu-238 mai mare de 50%,
    cu exceptia:
    - incarcaturilor de plutoniu continand 1 g sau mai putin;
    - incarcaturilor de 3 grame efective sau mai putin atunci cand sunt continute intr-o componenta de detectare in instrumente;
    b) neptuniu-237 "anterior separat" in orice forma,
    cu exceptia: incarcaturilor continand 1 g sau mai putin de neptuniu-237

    1.2. Materiale de interes nuclear:
    1.2.1. Deuteriu, apa grea (oxid de deuteriu) si alti compusi ai deuteriului, precum si amestecuri si solutii continand deuteriu, in care raportul izotopic deuteriu - hidrogen este mai mare de 1:5.000
    1.2.2. Grafit de calitate nucleara, avand un grad de puritate mai mic de 5 parti la milion "echivalent in bor" si o densitate mai mare de 1,5 g/cm^3.
    Nota:
    In pct. 1.2.2 echivalent in bor (EB) este definit ca suma de EBz pentru impuritati (excluzand EBcarbon, deoarece carbonul nu este considerat impuritate), inclusiv bor, unde: EBz (parti la milion) = FC x concentratia elementului Z in parti la milion, unde FC este factor de conversie: FC = (sigmaZAB)/(sigmaBAZ) si unde sigmaZ si sigmaB sunt sectiuni de captura a neutronilor termici (barn) pentru bor si elementul Z, iar AB si AZ sunt masele atomice ale borului si elementului Z.
    1.2.3. Zirconiu continand hafniu in care raportul hafniu/zirconiu este mai mic de 1/500, sub forma de metal, aliaje continand mai mult de 50% zirconiu, compusi ai zirconiului, produse fabricate din aceste materiale, inclusiv deseurile si rebuturile care contin zirconiu,
    cu exceptia: zirconiului sub forma de foi avand o grosime maxima de 0,10 mm

    1.3. Materiale cu dubla utilizare:
    1.3.1. Aliaje de aluminiu avand urmatoarele caracteristici:
    a) o rezistenta la rupere de 460 MPa sau mai mult la 293 K (20 grade C); si
    b) in forma de tuburi sau cilindri plini (inclusiv piese forjate) la care diametrul exterior depaseste 75 mm
    1.3.2. Bismut de mare puritate (99,99% sau mai mult) cu un continut foarte redus de argint (mai putin de 10 parti la milion)
    1.3.3. Beriliu, dupa cum urmeaza: metal, aliaje continand mai mult de 50% beriliu, compusi ai beriliului, produse fabricate din aceste materiale, inclusiv deseurile si rebuturile continand beriliu,
    cu exceptia:
    - ferestrelor metalice pentru aparatura cu raze X sau pentru dispozitive de diagrafie;
    - produselor finite sau semifabricate din oxid de beriliu, special concepute pentru componente electronice sau pentru suporturi de circuite electronice;
    - beriliului (silicatului de beriliu si de aluminiu) sub forma de smarald sau acvamarin
    1.3.4. Bor si compusi de bor, amestecuri si materiale imbogatite in care izotopul de bor-10 reprezinta mai mult de 20% din continutul total in bor
    1.3.5. Calciu (foarte pur) continand cel mult 1.000 de parti la milion, altele decat magneziu, si cel mult 10 parti la milion de bor
    1.3.6. Hafniu, dupa cum urmeaza: metal, aliaje si compusi pe baza de hafniu continand mai mult de 60% hafniu, precum si produsele fabricate din aceste materiale
    1.3.7. Litiu imbogatit in izotopul 6 (6Li) pana la o concentratie mai mare de 7,5%, aliaje, compusi sau amestecuri ce contin litiu imbogatit in izotopul 6 sau produse continand unul dintre aceste elemente
    1.3.8. Magneziu (foarte pur) continand cel mult 200 parti la milion impuritati metalice, altele decat calciu, si cel mult 10 parti la milion bor
    1.3.9. Radiu-226, compusi ai radiului-226, amestecuri continand radiu-226 sau produse care contin unul dintre aceste elemente,
    cu exceptia:
    - aplicatiilor medicale;
    - produselor sau dispozitivelor a caror activitate alfa este mai mica de 0,37 GBq (100 mCi)
    1.3.10. Tungsten, tungsten carbid sau in aliaje continand mai mult de 90% tungsten sub forma de tevi simetrice (inclusiv segmente cilindrice) cu un diametru interior intre 100 mm si 300 mm si masa mai mare de 20 kg,
    cu exceptia: produselor din tungsten special concepute ca unitati de masa sau colimatori gama
    1.3.11. Tritiu, compusi si amestecuri continand tritiu in care raportul tritiu/hidrogen in atomi este mai mare de 1/1.000 si produse sau dispozitive continand unul dintre aceste elemente,
    cu exceptia: produselor sau dispozitivelor continand maximum 1,48 x 10^3 GBq (40 Ci) de tritiu sub o forma oarecare
    1.3.12. Heliu-3 (3He) sau heliu imbogatit in izotopul 3, amestecuri continand heliu-3 si produse sau dispozitive continand unul dintre aceste elemente,
    cu exceptia: produselor sau dispozitivelor continand mai putin de 1 g de heliu-3
    1.3.13. Radionuclizi alfa-emitatori avand timpul de injumatatire prin dezintegrare alfa de 10 zile sau mai mult, dar mai mic de 200 de ani, dupa cum urmeaza:
    a) element chimic;
    b) compusi avand o activitate alfa de 37 GBq/kg sau mai mult;
    c) amestecuri avand o activitate alfa de 37 GBq/kg sau mai mult;
    d) produsi sau dispozitive continand unul dintre aceste elemente,
    cu exceptia: produsilor sau a dispozitivelor cu o activitate alfa mai mica de 3,7 GBq (100 mCi)
    1.3.14. Trifluorura de clor (CIF3)
    1.3.15. Compusi sau pudre special pregatite pentru formarea barierelor de difuzie gazoasa, rezistente la coroziunea UF6 (nichel sau aliaje continand 60% Ni in masa sau mai mult, oxid de Al si polimeri de hidrocarburi in intregime fluorurate), avand un grad de puritate de 99,9% sau mai mare, o dimensiune medie a particulelor mai mica de 10 micrometri si un grad inalt de uniformitate a dimensiunilor particulelor
    1.3.16. Materiale fibroase sau filamentare ori preimpregnate, dupa cum urmeaza:
    a) materiale fibroase sau filamentare cu carbon sau cu aramide, cu un "modul specific" egal cu 12,7 x 10^6 m sau mai mare si cu o rezistenta specifica la tractiune egala cu 235 x 10^3 m sau mai mare,
    cu exceptia: "materialelor fibroase sau filamentare" cu aramide reacoperite de un modificator superficial pe baza de ester, cu un continut in masa de 0,25% sau mai mult;
    b) materiale fibroase sau filamentare pe baza de sticla, cu un modul specific egal cu 3,18 x 10^6 m sau mai mare si o rezistenta specifica la tractiune egala cu 76,2 x 10^3 m sau mai mare; sau
    c) toroane, manunchiuri, mese sau benzi continue impregnate cu rasini termorezistente, cu o grosime egala sau mai mica de 15 mm (o data preimpregnate), confectionate din materiale fibroase sau filamentare cu carbon sau pe baza de sticla
    Nota:
    Rasina constituie matricea compozitului.
    1.3.17. Aliaje de titan avand o rezistenta maxima la tractiune egala cu 900 MPa sau mai mare la 293 K (20 grade C), sub forma de tuburi sau de cilindri plini (inclusiv piese forjate) la care diametrul exterior depaseste 75 mm
    Nota:
    Termenul aliaje de titan se refera la aliajele inainte sau dupa tratamentul termic
    1.3.18. Pudra de nichel sau nichel sub forma de metal poros, dupa cum urmeaza:
    a) pudra de nichel cu o puritate de 99,0% sau mai mare si o dimensiune medie a particulelor mai mica de 10 micrometri,
    cu exceptia: pudrelor de nichel filamentare
    b) nichel sub forma de metal poros obtinut din materialele mentionate la paragraful 1.2.22 lit. a),
    cu exceptia: foilor individuale de nichel poros cu o suprafata mai mica de 1.000 cm^2/foaie
    1.3.19. Amestecuri sau substante puternic explozive, continand in proportie de mai mult de 2% din masa totala una dintre urmatoarele:
    a) cyclotetrametilentetranitramina (HMX) (CAS 2691-41-0);
    b) cyclotrimetilentrinitramina (RDX) (CAS 121-82-4);
    c) triaminotrinitrobenzen (TATB) (CAS 3058-38-6);
    d) hexanitrostilben (HNS) (CAS 20062-22-0); sau
    e) orice exploziv cu densitate cristalina mai mare de 1,8 g/cm^3, avand o viteza de detonare mai mare de 8.000 m/s
    1.3.20. Oteluri maraging, avand o rezistenta maxima la tractiune egala cu 2.050 MPa sau mai mare la 293 K (20 grade C),
    cu exceptia: formelor a caror dimensiune liniara nu depaseste 75 mm

    2. Echipamente si/sau componente aferente special concepute sau fabricate pentru reactoare nucleare

    2.1. "Reactoare nucleare complet echipate" capabile sa functioneze pentru a mentine o reactie de fisiune in lant autointretinuta si controlata
    2.2. Vasele de presiune ale reactorului sau principalele lor elemente prefabricate, special concepute sau pregatite pentru a contine zona activa a unui "reactor nuclear", inclusiv capacul vasului reactorului
    2.3. Echipamente de manipulare special concepute sau pregatite pentru introducerea sau extragerea combustibilului dintr-un "reactor nuclear"
    2.4. Bare de control special concepute sau pregatite pentru controlul procesului de fisiune intr-un "reactor nuclear", structurile suport ale acestora, mecanismele de actionare si tuburile de ghidare a acestor bare
    2.5. Tuburi de presiune special concepute sau pregatite pentru a contine elementele de combustibil si agentul primar de racire intr-un "reactor nuclear" la o presiune de regim mai mare de 5,1 MPa
    2.6. Zirconiu metalic si aliaje de zirconiu, sub forma de tuburi sau de ansambluri de tuburi, in care raportul dintre hafniu si zirconiu este mai mic de 1:500, special concepute sau pregatite pentru a fi utilizate intr-un "reactor nuclear"
    2.7. Pompe de racire special concepute sau pregatite pentru a circula agentul primar de racire a "reactoarelor nucleare"
    2.8. "Structuri interne ale reactorului nuclear" special concepute sau pregatite pentru a fi utilizate intr-un "reactor nuclear", inclusiv coloanele suport ale vasului reactorului, canalele de combustibil, ecranele termice, sicanele, placile grila si de difuzie
    Nota:
    In paragraful 2.8 expresia structuri interne ale reactorului nuclear se refera la toate structurile principale din vasul reactorului care indeplinesc una sau mai multe functii, cum ar fi sustinerea vasului reactor, mentinerea alinierii combustibilului, ghidarea agentului primar de racire, protectia radiologica a vasului reactor si ghidarea instrumentatiei din zona activa.
    2.9. Schimbatoare de caldura (generatoare de abur) special concepute sau pregatite pentru a fi utilizate in circuitul primar de racire intr-un "reactor nuclear"
    2.10. Instrumente de detectie si masura a neutronilor, special concepute sau pregatite pentru determinarea nivelurilor fluxului de neutroni in zona activa a "reactorului nuclear"

    3. Echipamente special concepute si/sau fabricate pentru uzine de reprocesare a combustibilului ars

    3.1. Instalatii de reprocesare a elementelor de combustibil nuclear ars, inclusiv echipamente si componente care sunt in mod normal in contact direct cu combustibilul ars si care controleaza direct principalele fluxuri de procesare a materialelor nucleare si a produselor de fisiune
    3.2. Echipamente telecomandate destinate taierii, tocarii sau maruntirii ansamblurilor, fasciculelor sau barelor de combustibil nuclear ars
    3.3. Dizolvatoare, rezervoare care asigura conditii de anticriticitate (de exemplu, recipiente cu diametru mic, inelare sau plate), special concepute sau pregatite pentru disolutia combustibilului nuclear ars (iradiat), rezistente la caldura si coroziune si care pot fi incarcate si mentinute in functiune prin comanda de la distanta
    3.4. Extractoare cu solvent in contracurent, rezistente la efectul corosiv al acidului azotic, fabricate cu un continut scazut de otel carbon, titan, zirconiu sau alte metale grele, si echipamente de tratament cu schimb de ioni, concepute sau pregatite pentru a fi utilizate in instalatiile de reprocesare a combustibilului ars
    3.5. Cuve de pastrare sau de stocare special concepute pentru a fi utilizate in instalatiile de reprocesare a combustibilului ars, pentru a evita criticitatea si a rezista la actiunea corosiva a acidului azotic
    Nota:
    Cuvele de pastrare sau de stocare pot prezenta urmatoarele caracteristici:
    1. pereti sau structuri interne avand un echivalent in bor (calculat, pentru toti constituentii, conform notei de la pct. 1.2.2) de cel putin 2%;
    2. un diametru maxim de 175 mm pentru configuratii cilindrice; sau
    3. o latime maxima de 75 mm pentru o configuratie plata sau inelara.

    4. Echipamente special concepute si/sau pregatite pentru uzine de conversie a plutoniului

    4.1. Sisteme complete special concepute sau pregatite pentru conversia azotatului de plutoniu in oxid de plutoniu, care sunt in mod particular adaptate pentru a evita riscul starii critice si efectele radiatiilor si pentru a reduce la minimum riscurile de toxicitate
    4.2. Sisteme complete special concepute sau pregatite pentru producerea plutoniului metalic, care sunt in mod particular adaptate pentru a evita riscul starii critice si efectele radiatiilor si pentru a reduce la minimum riscurile de toxicitate

    5. Echipament special conceput si/sau fabricat pentru fabrici de combustibil nuclear

    O instalatie de fabricare a elementelor de combustibil pentru "reactoare nucleare" include echipamente care:
    a) vin in mod normal in contact direct cu materialele nucleare, le proceseaza sau le controleaza direct fluxul de productie;
    b) asigura etansarea materialelor nucleare in interiorul tecii;
    c) verifica integritatea tecii sau a etansarii;
    d) verifica parametrii finali ai fasciculului de combustibil.
    Aceste echipamente sau sisteme de echipamente pot include de exemplu:
    a) statii pentru inspectarea automata a peletelor, special proiectate sau pregatite pentru verificarea finala a dimensiunilor si a defectelor de suprafata ale acestora;
    b) masini automate de etansare special proiectate sau pregatite pentru etansarea elementelor unui fascicul de combustibil;
    c) statii de testare si inspectare automata special proiectate sau pregatite pentru verificarea integritatii fasciculelor de combustibil.

    6. Echipament special conceput si/sau fabricat (exclusiv instrumente analitice) pentru uzine de separare a izotopilor de uraniu

    6.1. Centrifuge cu gaz, ansambluri si componente, special concepute si/sau pregatite pentru procesul de separare in centrifuge cu gaz
    6.1.1. Componente rotative:
    a) ansambluri complete de rotori;
    b) rotori tubulari cilindrici cu o grosime egala sau mai mica de 12 mm si un diametru cuprins intre 75 mm si 400 mm, confectionati din "materiale avand un raport rezistenta - densitate ridicat"
    Nota:
    La pct. 6.1.1 lit. b), prin material avand un raport rezistenta - densitate ridicat se intelege unul dintre materialele urmatoare:
    a) otel maraging avand o rezistenta maxima la tractiune egala cu 2.050 MPa sau mai mare;
    b) aliaje de aluminiu avand o rezistenta maxima la tractiune egala cu 460 MPa sau mai mare;
    c) "materiale fibroase sau filamentare" avand un "modul specific" mai mare de 3,18 x 10^6 m si o "rezistenta specifica la tractiune" mai mare de 76,2 x 10^3 m;
    c) inele sau burdufuri cu o grosime a peretelui egala cu 3 mm sau mai mica si un diametru cuprins intre 75 mm si 400 mm, destinate sa sustina local un tub de rotor sau sa asambleze un anumit numar de tuburi de rotor, confectionate din "materiale avand un raport rezistenta - densitate ridicat";
    d) sicane cu un diametru cuprins intre 75 mm si 400 mm, destinate a fi montate in interiorul unui tub de rotor, confectionate din "materiale avand un raport rezistenta - densitate ridicat";
    e) calote superioare si inferioare cu un diametru cuprins intre 75 mm si 400 mm, concepute pentru a putea fi fixate la extremitatile unui tub de rotor si confectionate din "materiale avand un raport rezistenta - densitate ridicat".
    6.1.2. Componente statice:
    a) suporturi magnetice constand dintr-un magnet in forma de inel suspendat in interiorul unui lacas fabricat din sau captusit cu "materiale rezistente la coroziunea UF6", continand un fluid amortizor. Magnetul este cuplat la o piesa polara sau la un al doilea magnet fixat pe carcasa superioara a rotorului;
    b) lagare special concepute, cuprinzand un ansamblu pivot - calota montat pe un amortizor;
    c) pompe moleculare constand din cilindri care prezinta in interior caneluri elicoidale obtinute prin extrudare sau prelucrare mecanica si alezare mecanica interioara;
    d) statoare toroidale pentru motoare multifazice de curent alternativ si cu histerezis (sau cu reluctanta), cu operare sincrona in vid, intr-un domeniu de frecvente de la 600 Hz la 2.000 Hz si intr-un interval de putere de la 50 VA la 1.000 VA;
    e) incinte/carcase de centrifuge care contin ansamblul rotor tubular al unei centrifuge cu gaz, constituite dintr-un cilindru rigid al carui perete are grosimea de cel mult 30 mm, avand extremitati cu prelucrare mecanica de precizie si fiind confectionate din sau captusite cu "materiale rezistente la coroziunea UF6";
    f) dispozitive de captare, compuse din tuburi cu un diametru interior de cel mult 12 mm, concepute pentru extractia UF6 sub forma de gaz (continut intr-un recipient din rotorul centrifugei), pe principiul tubului Pitot, confectionate din sau captusite cu "materiale rezistente la coroziunea UF6"

    6.2. Echipamente si/sau componente special concepute si/sau pregatite pentru instalatiile de imbogatire prin centrifugare cu gaz, confectionate din sau captusite cu "materiale rezistente la coroziunea UF6" (inclusiv sisteme auxiliare)
    6.2.1. Sisteme de alimentare pentru produse si pentru transferul deseurilor:
    a) autoclave de alimentare, cuptoare sau sisteme, utilizate pentru introducerea UF6 in procesul de imbogatire;
    b) condensatoare sau capcane de frig utilizate pentru extragerea UF6, in procesul de imbogatire, pentru transferul in vederea incalzirii;
    c) statii pentru produse si deseuri in vederea transferului UF6 in containere
    6.2.2. Sisteme de conducte si colectoare special concepute pentru manipularea UF6 in interiorul cascadelor de difuzie, de centrifugare sau aerodinamice
    6.2.3. Spectrometre de masa pentru UF6/surse de ioni, special concepute sau pregatite pentru prelevarea permanenta a esantioanelor de gaz de intrare, a produselor sau a reziduurilor din fluxul gazos de UF6 si prezentand toate caracteristicile urmatoare:
    a) rezolutia unitatii de masa mai mare de 320;
    b) surse de ioni confectionate din sau captusite cu nicrom sau monel ori nichelate;
    c) surse de ionizare prin bombardare electronica;
    d) colector adaptat pentru analiza izotopica.
    6.2.4. Schimbatoare de frecventa (convertoare sau invertoare) special concepute sau pregatite pentru a alimenta statoarele de motor utilizate in procedeul de imbogatire prin centrifugare cu gaz si avand toate caracteristicile urmatoare, precum si componentele special concepute pentru acest procedeu:
    a) frecventa multifazica de iesire cuprinsa intre 600 Hz si 2.000 Hz;
    b) stabilitate ridicata (cu un control al frecventei sub 0,1%);
    c) distorsiune armonica sub 2%;
    d) randament mai mare de 80% .

    6.3. Echipamente si/sau componente special concepute si/sau pregatite pentru imbogatire, folosind procedeul de separare prin difuzie gazoasa
    6.3.1. Bariere de difuzie gazoasa:
    a) confectionate din materiale metalice, polimerice sau ceramice poroase, rezistente la coroziunea UF6, cu o dimensiune a porilor de la 10 nm la 100 nm, cu o grosime egala cu 5 mm sau mai mica si pentru configuratii tubulare, cu un diametru egal cu 25 mm sau mai mic;
    b) compusi sau pulberi special concepute ori preparate pentru fabricarea unor astfel de filtre, care pot include nichel sau aliaje continand mai mult de 60% nichel, oxid de aluminiu sau polimeri rezistenti la coroziunea UF6, avand o puritate de 99,9% sau mai mult, o dimensiune a particulelor mai mica de 10 microni si un grad inalt de uniformizare a particulelor
    6.3.2. Casete cilindrice de difuzie a gazelor etansate ermetic, special concepute sau pregatite, cu un diametru mai mare de 300 mm si o inaltime mai mare de 900 mm, sau casete rectangulare cu dimensiuni comparabile, care au o conexiune de intrare si doua conexiuni de iesire cu un diametru mai mare de 50 mm, care contin gazele de difuzie, confectionate din sau captusite cu "materiale rezistente la coroziunea UF6" si proiectate pentru instalare orizontala sau verticala
    6.3.3. Compresoare (axiale, centrifugale ori volumetrice) sau suflante de gaz avand o capacitate de aspirare a UF6 de 1 mc/minut sau mai mult si o presiune de iesire ce poate atinge 666,7 kPa, confectionate din sau captusite cu "materiale rezistente la coroziunea UF6", proiectate pentru a opera pentru perioade lungi in mediu de UF6
    6.3.4. Garnituri de etansare a arborilor compresoarelor sau suflantelor specificate la pct. 6.3.3 si concepute pentru o rata de pierdere a gazului tampon mai mica de 1.000 cm^3/min.
    6.3.5. Schimbatoare de caldura confectionate din aluminiu, cupru, nichel sau aliaje continand mai mult de 60% nichel sau combinatii ale acestor metale, sub forma de tuburi teaca, concepute pentru a functiona la o presiune inferioara celei atmosferice, cu o rata de pierderi care limiteaza cresterea presiunii la mai putin de 10 Pa pe ora in conditiile unei diferente de presiune de 100 kPa.

    6.4. Echipamente si/sau componente special concepute si/sau pregatite pentru imbogatire, folosind procedeul de separare prin difuzie gazoasa (inclusiv sisteme auxiliare)
    6.4.1. Sisteme de alimentare pentru produse si pentru transferul deseurilor:
    a) autoclave de alimentare, cuptoare sau sisteme utilizate pentru introducerea UF6 in procesul de imbogatire prin difuzie gazoasa;
    b) condensatoare sau capcane de frig utilizate pentru extragerea UF6 din procesul de imbogatire;
    c) statii de lichefiere sau solidificare utilizate pentru extragerea UF6 din procesul de imbogatire, prin compresie, racire si conversia UF6 intr-o forma solida sau lichida;
    d) statii pentru produse si deseuri utilizate pentru transferul UF6 in containere
    6.4.2. Sisteme de conducte si colectoare special concepute pentru manipularea UF6 in interiorul cascadelor de difuzie, de centrifugare sau aerodinamice
    6.4.3. Sisteme de vidare:
    a) distribuitoare sau colectoare de vid, avand o capacitate de aspirare egala cu 5 mc/min. sau mai mare;
    b) pompe de vid special concepute sau pregatite pentru a functiona in atmosfera de UF6
    6.4.4. Valve de oprire si control special concepute ori pregatite pentru oprirea si controlul automat sau manual al instalatiilor principale si al echipamentelor folosite in fabricile de imbogatire prin difuzie gazoasa, fabricate din materiale rezistente la coroziune UF6, cu un diametru cuprins intre 40 si 1.500 mm
    6.4.5. Spectrometre de masa pentru UF6/surse de ioni, special concepute sau pregatite pentru prelevarea permanenta a esantioanelor de gaz de intrare, a produselor sau reziduurilor din fluxul gazos de UF6 si prezentand toate caracteristicile urmatoare:
    a) rezolutia unitatii de masa mai mare de 320;
    b) surse de ioni confectionate din sau captusite cu nicrom sau monel ori nichelate;
    c) surse de ionizare prin bombardare electronica; si
    d) colector adaptat pentru analiza izotopica

    6.5. Echipamente si/sau componente special concepute si/sau pregatite pentru utilizarea in fabricile de imbogatire, folosind procedeul de separare aerodinamica
    6.5.1. Duze de separare constand in canale curbate cu fante, cu raza de curbura mai mica de 1 mm, rezistente la coroziunea UF6 si avand in interior o lama care separa curgerea de gaz in doua fluxuri
    6.5.2. Tuburi cilindrice sau conice cu canale de admisie tangentiale comandate de flux (tuburi vortex), confectionate din sau captusite cu "materiale rezistente la coroziunea UF6", cu un diametru cuprins intre 0,5 cm si 4 cm si un raport lungime/diametru mai mic sau egal cu 20:1, si prevazute cu unul sau mai multe canale de admisie tangentiale
    6.5.3. Compresoare (axiale, centrifugale sau volumetrice) sau suflante de gaz avand o capacitate de aspirare de 2 mc/min., confectionate din sau captusite cu "materiale rezistente la coroziunea UF6" si garniturile corespunzatoare de etansare a lagarului
    6.5.4. Garnituri de etansare a arborilor compresoarelor sau suflantelor specificate la pct. 6.5.3 impotriva scurgerilor de gaz sau infiltrarii aerului in camera interna a compresorului ori a suflantei de gaz care contine amestecul de UF6 gazos
    6.5.5. Schimbatoare de caldura realizate din sau captusite cu "materiale rezistente la coroziunea UF6"
    6.5.6. Incinte pentru elementele de separare aerodinamica, confectionate din sau captusite cu "materiale rezistente la coroziunea UF6" care pot contine tuburi vortex sau duze de separare
    6.5.7. Sisteme de alimentare pentru produse si pentru transferul deseurilor:
    a) autoclave pentru incarcare, cuptoare sau sisteme pentru extragerea UF6 din procesul de imbogatire;
    b) condensatoare sau capcane de frig utilizate pentru extragerea UF6 din procesul de imbogatire in vederea incalzirii ulterioare;
    c) statii de lichefiere sau solidificare utilizate pentru extragerea UF6 din procesul de imbogatire, prin compresie, racire si conversia UF6 intr-o forma solida sau lichida;
    d) statii pentru produse si deseuri utilizate pentru transferul UF6 in containere
    6.5.8. Sisteme de conducte si colectoare special concepute pentru manipularea UF6 in interiorul cascadelor de difuzie, centrifugare sau aerodinamice
    6.5.9. Sisteme de vidare si comprimare:
    a) distribuitoare sau colectoare de vid avand o capacitate de aspirare egala cu 5 mc/min. sau mai mare;
    b) pompe de vid special concepute sau pregatite pentru a functiona in atmosfera de UF6
    6.5.10. Valve de oprire si control special concepute sau pregatite pentru oprirea si controlul automat sau manual al instalatiilor principale si al echipamentelor folosite in fabricile de imbogatire prin separare aerodinamica, fabricate din materiale rezistente la coroziunea UF6, cu un diametru cuprins intre 40 si 1.500 mm
    6.5.11. Spectrometre de masa pentru UF6/surse de ioni, special concepute sau pregatite pentru prelevarea permanenta a esantioanelor de gaz de intrare, a produselor sau reziduurilor din fluxul gazos de UF6 si prezentand toate caracteristicile urmatoare:
    a) rezolutia unitatii de masa mai mare de 320;
    b) surse de ioni confectionate din sau captusite cu nicrom sau monel ori nichelate;
    c) surse de ionizare prin bombardare electronica;
    d) colector adaptat pentru analiza izotopica
    6.5.12. Sisteme de separare a UF6 de gazul purtator (hidrogen sau heliu) pentru a reduce continutul de UF6 la 1 parti la milion sau mai putin, incluzand:
    a) schimbatoare de caldura criogenice si crioseparatoare capabile sa atinga temperaturi mai mici sau egale cu 153 K (-120 grade C);
    b) aparate de refrigerare criogenica capabile sa atinga temperaturi mai mici sau egale cu 153 K (-120 grade C);
    c) duze de separare sau tuburi vortex pentru separarea UF6 de gazul purtator;
    d) capcane de frig pentru UF6 capabile sa atinga temperaturi mai mici sau egale cu 253 K (-20 grade C)

    6.6. Echipamente si/sau componente special concepute si/sau pregatite pentru utilizarea in fabricile de imbogatire, folosind procedeul de schimb chimic sau schimb ionic
    6.6.1. Coloane pulsatorii de schimb rapid lichid - lichid, avand un timp de stationare de 30 secunde sau mai putin, si rezistente la coroziunea solutiilor de acid clorhidric concentrat (de exemplu, confectionate din sau captusite cu sticla ori materiale plastice de tipul fluorocarburilor) (schimb chimic)
    6.6.2. Contactori centrifugali de schimb rapid lichid - lichid, cu un timp de stationare de 30 secunde sau mai putin, rezistenti la coroziunea solutiilor de acid clorhidric concentrat (de exemplu, confectionati din sau captusiti cu sticla ori materiale plastice de tipul fluorocarburilor) (schimb chimic)
    6.6.3. Celule pentru reducere electrochimica, rezistente la coroziunea solutiilor de acid clorhidric concentrat, destinate reducerii uraniului de la o stare de valenta la alta (schimb chimic)
    6.6.4. Echipamente de alimentare a celulelor de reducere electrochimica, situate la extremitatea cascadei celulelor de reducere electrochimica, concepute pentru prelevarea U^4+ pe fluxul organic si, pentru partile in contact cu fluxul, confectionate din sau captusite cu materiale corespunzatoare (de exemplu, sticla, fluorocarburi polimerice, sulfat de polifenil, polieter sulfonat si grafit impregnat cu rasina) (schimb chimic)
    6.6.5. Sisteme de pregatire a alimentarii pentru producerea solutiilor de clorura de uraniu de mare puritate, compuse din echipamente de purificare prin dizolvare, extractie cu solventi si/sau schimb de ioni, precum si celulele electrolitice pentru reducerea uraniului U^6+ sau U^4+ in U^3+ (schimb chimic)
    6.6.6. Sisteme de oxidare a uraniului de la U^3+ la U^4+ (schimb chimic)
    6.6.7. Rasini schimbatoare de ioni cu reactie rapida, rasini poroase macroreticulare sau peliculare, ale caror grupari active de schimb chimic se limiteaza la un strat superficial care acopera un suport poros inactiv si alte structuri compozite sub o forma adecvata, inclusiv sub forma de particule sau de fibre cu un diametru de 0,2 mm sau mai mic, rezistente la solutii de acid clorhidric concentrat si concepute pentru a obtine timpi de injumatatire a vitezei de schimb mai mici de 10 s si care pot functiona la temperaturi cuprinse intre 373 K (100 grade C) si 473 K (200 grade C) (schimb ionic)
    6.6.8. Coloane schimbatoare de ioni (cilindrice) cu un diametru mai mare de 1.000 mm, confectionate din sau captusite cu materiale rezistente la acid clorhidric concentrat (de exemplu, titan sau materiale plastice pe baza de fluorocarbura) si capabile sa functioneze la temperaturi cuprinse intre 373 K (100 grade C) si 473 K (200 grade C) si la presiuni mai mari de 0,7 MPa (schimb ionic)
    6.6.9. Sisteme schimbatoare de ioni cu reflux (sisteme de oxidare sau reducere chimica ori electrochimica) pentru regenerarea agentilor chimici de reducere sau de oxidare, utilizati in cascade pentru intensificarea schimbului de ioni (schimb ionic)

    6.7. Echipamente sau componente special concepute ori pregatite pentru utilizarea in fabricile de imbogatire, folosind procedeul de separare izotopica cu "laser" a gazelor atomice (AVLIS)
    6.7.1. Vaporizatoare de mare putere sau tunuri electronice, destinate a fi utilizate in sistemele de vaporizare a uraniului, cu o putere pe tinta mai mare de 2,5 kW/cm (AVLIS)
    6.7.2. Sisteme de manipulare a uraniului metalic lichid pentru uraniu sau aliaje de uraniu topite, constand din creuzete realizate din sau acoperite cu materiale rezistente la caldura si la coroziune (de exemplu: tantal, grafit acoperit cu oxid de ytriu, grafit acoperit cu alti oxizi de pamanturi rare sau amestecuri de aceste substante) si echipamente de racire a creuzetelor (AVLIS)
    6.7.3. Sisteme pentru colectarea produselor si deseurilor, confectionate din sau captusite cu materiale rezistente la caldura si la coroziunea uraniului in stare lichida ori de vapori, cum ar fi cele de grafit acoperit cu oxid de ytriu sau tantal (AVLIS)
    6.7.4. Incinte de module separatoare (containere cilindrice sau paralelipipedice) care permit instalarea sursei de vapori de uraniu metalic, a tunurilor de electroni si a colectoarelor pentru produse si deseuri (AVLIS)
    6.7.5. "Laseri" si sisteme "laser" pentru separarea izotopilor de uraniu, prevazute cu un stabilizator de frecventa pentru a putea functiona pe perioade lungi (AVLIS)

    6.8. Echipamente sau componente special concepute ori pregatite pentru utilizarea in fabricile de imbogatire, folosind procedeul de separare izotopica moleculara cu "laser" (MLIS) sau reactie chimica prin activare laser izotopic-selectiva (CRISLA)
    6.8.1. Duze de descarcare supersonica pentru racirea amestecurilor de UF6 si a gazelor purtatoare pana la 150 K sau mai putin si confectionate din "materiale rezistente la coroziunea UF6" (MLIS)
    6.8.2. Colectoare pentru filtrarea produselor din pentafluorura de uraniu (UF5), compuse din colectoare sau combinatii de colectoare cu filtru, cu impact sau tip ciclon, si constituite "din materiale rezistente la coroziunea UF5/UF6" (MLIS)
    6.8.3. Compresoare confectionate din sau captusite cu "materiale rezistente la coroziunea UF6" si garniturile de etansare a arborilor acestora (MLIS)
    6.8.4. Echipamente pentru fluorurarea UF5 (solid) in UF6 (gaz) (MLIS)
    6.8.5. Spectrometre de masa pentru UF6/surse de ioni, special concepute sau pregatite pentru prelevarea permanenta a esantioanelor de gaz de intrare, a produselor sau reziduurilor din fluxul gazos de UF6 si prezentand toate caracteristicile urmatoare (MLIS):
    a) rezolutia unitatii de masa mai mare de 320;
    b) surse de ioni confectionate din sau captusite cu nicrom sau monel ori nichelate;
    c) surse de ionizare prin bombardare electronica; si
    d) colector adaptat pentru analiza izotopica
    6.8.6. Sisteme de alimentare pentru produse si pentru transferul deseurilor:
    a) autoclave pentru incarcare, cuptoare sau sisteme pentru extragerea UF6 din procesul de imbogatire (MLIS);
    b) condensatoare sau capcane de frig utilizate pentru extragerea UF6 din procesul de imbogatire in vederea incalzirii ulterioare (MLIS);
    c) statii de lichefiere sau solidificare utilizate pentru extragerea UF6 din procesul de imbogatire, prin compresie, racire si conversia UF6 intr-o forma solida sau lichida (MLIS)
    d) statii pentru produse si deseuri utilizate pentru transferul UF6 in containere (MLIS)
    6.8.7. Sisteme de separare a UF6 de gazul purtator (de exemplu azot sau argon), cuprinzand urmatoarele echipamente (MLIS):
    a) schimbatoare de caldura criogenice si crioseparatoare, capabile sa atinga temperaturi mai mici sau egale cu 153 K (-120 grade C);
    b) aparate de refrigerare criogenica, capabile sa atinga temperaturi mai mici sau egale cu 153 K (-120 grade C);
    c) capcane de frig pentru UF6 capabile sa atinga temperaturi mai mici sau egale cu 253 K (-20 grade C)
    6.8.8. "Laseri" sau sisteme "laser" pentru separarea izotopilor de uraniu, prevazute cu un stabilizator de frecventa pentru a putea sa functioneze pe perioade lungi (MLIS si CRISLA)

    6.9. Echipamente si componente special concepute sau pregatite pentru utilizarea in fabricile de imbogatire, folosind procedeul de separare cu plasma
    6.9.1. Surse de energie cu microunde si antene pentru producerea sau accelerarea ionilor, avand urmatoarele caracteristici: frecventa de iesire mai mare de 30 GHz si putere medie de iesire mai mare de 50 kW
    6.9.2. Bobine de excitare ionica, de radiofrecventa, pentru frecvente mai mari de 100 kHz si capabile sa suporte o putere mai mare de 40 kW
    6.9.3. Sisteme generatoare de plasma de uraniu
    6.9.4. Sisteme de manipulare a metalelor lichide pentru uraniu sau aliaje de uraniu topite, constand din creuzete realizate din sau acoperite cu materiale rezistente la caldura si la coroziune (de exemplu: tantal, grafit acoperit cu oxid de ytriu, grafit acoperit cu alti oxizi de pamanturi rare sau amestecuri de aceste substante) si echipamente de racire a creuzetelor
    6.9.5. Colectoare pentru produse si deseuri, confectionate din sau captusite cu materiale rezistente la caldura si la coroziunea uraniului in stare de vapori, cum ar fi cele de grafit acoperit cu oxid de ytriu sau tantal
    6.9.6. Incinte de module separatoare (cilindrice) pentru instalarea sursei de plasma de uraniu, a bobinei de excitatie de radiofrecventa si a colectoarelor de produs si de deseuri, confectionate dintr-un material adecvat nemagnetic (de exemplu, otel inoxidabil)

    6.10. Echipamente si componente special concepute sau pregatite, utilizate in fabricile de imbogatire, folosind procedeul de separare electromagnetica
    6.10.1. Surse de ioni unice sau multiple, cuprinzand sursa de vapori, ionizatorul si acceleratorul de fascicul, confectionate din materiale nemagnetice adecvate (de exemplu, grafit, otel inoxidabil sau cupru) si capabile sa furnizeze un curent total de ionizare egal cu 50 mA sau mai mare
    6.10.2. Placi colectoare de ioni pentru colectarea fasciculelor de ioni de uraniu imbogatit sau saracit, continand doua ori mai multe fante sau cavitati, confectionate din materiale adecvate nemagnetice (de exemplu, grafit sau otel inoxidabil)
    6.10.3. Incinte vidate pentru separatoare electromagnetice de uraniu, confectionate din materiale nemagnetice (de exemplu, otel inoxidabil) si concepute pentru a functiona la presiuni mai mici sau egale cu 0,1 Pa
    6.10.4. Piese polare cu un diametru mai mare de 2 m
    6.10.5. Alimentatoare de mare tensiune pentru surse de ioni, avand toate caracteristicile urmatoare:
    a) capabile de o functionare permanenta;
    b) tensiunea de iesire mai mare sau egala cu 20.000 V;
    c) curent de iesire mai mare sau egal cu 1 A; si
    d) variatii ale tensiunii mai mici de 0,01% pe o perioada de 8 ore
    6.10.6. Alimentarea magnetilor (putere mare, curent continuu) avand toate caracteristicile urmatoare:
    a) capabili de o functionare permanenta cu un curent de iesire mai mare sau egal cu 500 A, la o tensiune mai mare sau egala cu 100 V; si
    b) variatii ale intensitatii curentului sau a tensiunii mai mici de 0,01% pe o perioada de 8 ore

    6.11. Echipamente pentru fabricile pentru conversia uraniului in scopul utilizarii in fabricile de combustibil nuclear si pentru separarea izotopilor de uraniu si echipamentul aferent, dupa cum urmeaza:
    6.11.1. Sisteme special concepute sau pregatite pentru conversia minereului de uraniu in UO3
    6.11.2. Sisteme special concepute sau pregatite pentru conversia UO3 in UF6
    6.11.3. Sisteme special concepute sau pregatite pentru conversia UO3 in UO2
    6.11.4. Sisteme special concepute sau pregatite pentru conversia UO2 in UF4
    6.11.5. Sisteme special concepute sau pregatite pentru conversia UF4 in UF6
    6.11.6. Sisteme special concepute sau pregatite pentru conversia UF4 in U metalic
    6.11.7. Sisteme special concepute sau pregatite pentru conversia UF6 in UO2
    6.11.8. Sisteme special concepute sau pregatite pentru conversia UF6 in UF4
    6.11.9. Sisteme special concepute sau pregatite pentru conversia UO2 in UCI4

    6.12. Echipamente, ansambluri si componente utilizate in fabricile de separare a izotopilor de uraniu:
    6.12.1. Schimbatoare si generatoare de frecventa avand urmatoarele caracteristici:
    a) iesire multifazica capabila sa furnizeze o putere egala sau mai mare de 40 W;
    b) capabile sa functioneze in regim de frecventa cuprins intre 600 Hz si 2.000 Hz;
    c) o distorsiune armonica totala mai mica de 10%;
    d) o precizie a reglajului frecventei mai buna de 0,1%
    6.12.2. Laseri, amplificatori laser si oscilatori, dupa cum urmeaza:
    a) laseri cu vapori de cupru avand urmatoarele caracteristici:
    1. o lungime de unda cuprinsa intre 500 si 600 nm; si
    2. o putere medie de iesire mai mare de 40 W;
    b) laseri cu ioni de argon avand urmatoarele caracteristici:
    1. o lungime de unda cuprinsa intre 400 si 515 nm; si
    2. o putere de iesire mai mare de 40 W;
    c) laseri dopati cu neodim (altii decat cei cu sticla), cu o lungime de unda cuprinsa intre 1.000 si 1.100 nm, dupa cum urmeaza:
    1. laseri declansati (Q-switch), cu o durata a pulsului mai mare sau egala cu 1 ns, avand oricare dintre urmatoarele caracteristici:
    a) o iesire cu un singur mod de transfer cu o putere medie mai mare de 40 W; sau
    b) o iesire cu mod de transfer multiplu cu o putere medie mai mare de 50 W; sau
    2. laseri cu sistem incorporat de dublare a frecventei, cu o lungime de unda de iesire cuprinsa intre 500 si 550 nm si cu o putere medie de iesire mai mare de 40 W;
    d) laseri acordabili, avand urmatoarele caracteristici:
    1. o lungime de unda cuprinsa intre 300 si 800 nm;
    2. o putere medie de iesire mai mare de 1 W;
    3. o frecventa de repetare mai mare de 1 kHz;
    4. o durata a pulsului mai mica de 100 ns;
    e) laseri acordabili si oscilatori in impulsuri, avand urmatoarele caracteristici:
    1. o lungime de unda cuprinsa intre 300 si 800 nm;
    2. o putere medie de iesire mai mare de 30 W;
    3. o frecventa de repetare mai mare de 1 kHz;
    4. o durata a pulsului mai mica de 100 ns
    Nota:
    Nu sunt inclusi oscilatorii cu un singur mod de oscilatie;
    f) laseri cu alexandrit, avand urmatoarele caracteristici:
    1. o lungime de unda cuprinsa intre 720 si 800 nm;
    2. o largime de banda de 0,005 nm sau mai putin;
    3. o frecventa de repetare mai mare de 125 Hz;
    4. o putere medie de iesire mai mare de 30 W;
    g) laseri in impulsuri cu dioxid de carbon, avand urmatoarele caracteristici:
    1. o lungime de unda cuprinsa intre 9.000 si 11.000 nm;
    2. o frecventa de repetare mai mare de 250 Hz;
    3. o putere medie de iesire mai mare de 500 W;
    4. o durata a impulsului mai mica de 200 ns
    Nota:
    Nu sunt inclusi laserii industriali cu dioxid de carbon de mare putere, folositi in aplicatiile de taiere sau sudare, cat timp acesti laseri functioneaza fie in impuls, fie in unda continua, dar cu o durata a impulsului mai mare de 200 ns;
    h) laseri in impulsuri cu excimeri (XeF, XeCI, KrF), avand urmatoarele caracteristici:
    1. o lungime de unda cuprinsa intre 240 si 360 nm;
    2. o frecventa de repetare mai mare de 250 Hz;
    3. o putere medie de iesire mai mare de 500 W;
    i) comutatoare Raman para-hidrogen concepute pentru a opera la o lungime de unda de 16 micrometri si la o frecventa de repetare mai mare de 250 Hz
    6.12.3. Valve avand urmatoarele caracteristici:
    a) o dimensiune nominala de 5 mm sau mai mare;
    b) o etansare prin burduf de cauciuc;
    c) sunt complet fabricate din aluminiu, aliaje continand aluminiu, nichel sau aliaje continand mai mult de 60% nichel.
    Nota:
    Pentru valvele avand valori diferite pentru diametrele intrarii sau iesirii parametrul specificat la pct. 6.12.3 lit. a) se refera la cel mai mic diametru.
    6.12.4. Electromagneti solenoidali supraconductori avand urmatoarele caracteristici:
    a) capabili de a crea un camp magnetic mai mare de 2T;
    b) un raport L/D (lungime raportata la diametrul interior) mai mare de 2;
    c) un diametru interior mai mare de 300 mm;
    d) un camp magnetic uniform in jumatatea centrala a volumului interior
    6.12.5. Generatoare de curent continuu, de inalta putere, avand urmatoarele caracteristici:
    a) capabile sa produca in mod continuu, pe o perioada mai lunga de 8 ore, o tensiune de 100 V sau mai mult, cu o intensitate a curentului de 500 A sau mai mult;
    b) o stabilitate a intensitatii curentului si a tensiunii mai mica de 0,1% pe o perioada de 8 ore
    6.12.6. Generatoare de curent continuu, de inalta putere, avand urmatoarele caracteristici:
    a) capabile sa produca in mod continuu, pe o perioada mai lunga de 8 ore, o tensiune de 20 kV sau mai mult, cu o intensitate a curentului de 1 A sau mai mult;
    b) o stabilitate a intensitatii curentului si a tensiunii mai mica de 0,1% pe o perioada de 8 ore
    6.12.7. Traductoare de presiune capabile sa masoare presiuni in orice punct, cuprinse intre 0 si 13 kPa, avand urmatoarele caracteristici:
    a) senzori de presiune fabricati din aluminiu, aliaje continand aluminiu, nichel sau aliaje continand mai mult de 60% nichel; si
    b) una dintre urmatoarele caracteristici:
    1. o scala completa pana la 13 kPa sau mai putin si o acuratete mai buna de +/- 1%; sau
    2. o scala completa pana la 13 kPa sau mai mult si o acuratete mai buna de +/- 130 Pa
    Nota:
    1. In paragraful 6.12.7 traductor de presiune reprezinta acele dispozitive care convertesc masuratorile de presiune in semnal electric.
    2. In paragraful 6.12.7 acuratete include nelinearitatea, fenomenul de histerezis si repetabilitatea la temperatura ambientala.
    6.12.8. Pompe de vid avand urmatoarele caracteristici:
    a) dimensiunea gurii de intrare mai mare de 380 mm;
    b) viteza de pompare mai mare de 15 mc/s;
    c) capabile sa produca o presiune mai mica de 13,3 mPa
    Nota:
    1. Viteza de pompare este determinata in punctul de masura cu azot in stare gazoasa sau cu aer.
    2. Cea mai mica presiune este determinata in punctul de intrare in pompa.

    6.13. Echipamente de testare si productie
    6.13.1. Celule electrolitice pentru productia de fluor, a caror capacitate de productie depaseste 250 g de fluor pe ora
    6.13.2. Echipamente de fabricare si asamblare a rotorilor, mandrinelor, sicanelor si dopurilor tuburilor rotorilor de centrifuge cu gaz, dupa cum urmeaza:
    a) mandrine de precizie, dispozitive de fixare si masini de ajustare;
    b) echipamente de ridicare a rotorului utilizat pentru alinierea sectiunilor de tuburi de rotori de centrifuge cu gaz la o axa comuna;
    c) mandrine si matrite pentru formarea burdufurilor cu o singura circumvolutie, cu urmatoarele caracteristici:
    - diametru interior de la 75 mm la 400 mm;
    - lungime egala cu 12,7 mm sau superioara;
    - circumvolutie unica cu adancimea mai mare de 2 mm
    6.13.3. Masini centrifugale de echilibrare multiplan, fixe sau portabile, orizontale sau verticale, dupa cum urmeaza:
    a) masini centrifugale de echilibrare concepute pentru echilibrarea rotorilor flexibili cu o lungime de unda egala cu 600 mm sau mai mare, avand toate caracteristicile urmatoare:
    1. diametrul util sau diametrul axului este egal cu 75 mm sau mai mare;
    2. sarcina masica de la 0,9 kg la 23 kg;
    3. sunt capabile sa realizeze echilibrari la viteze de rotatie mai mari de 5.000 rotatii/minut;
    b) masini centrifugale de echilibrare concepute pentru echilibrarea componentelor rotorilor cilindrici cu cavitate, avand caracteristicile urmatoare:
    1. diametrul axului este de 75 mm sau mai mare;
    2. sarcina masica intre 0,9 kg si 23 kg;
    3. sunt capabile sa limiteze dezechilibrul rezidual la 0,01 mm/kg pe plan;
    4. sunt de tipul actionate prin curea
    6.13.4. Masini pentru infasurarea filamentelor ale caror miscari de pozitionare, infasurare si rasucire a fibrelor sunt coordonate si programate dupa doua sau mai mult de doua axe, special concepute pentru fabricarea structurilor "compozite" sau a produselor laminate "compozite" din "materiale fibroase sau filamentare" si capabile de a realiza infasurarea pe rotori cilindrici cu un diametru cuprins intre 75 si 400 mm si o lungime de 600 mm sau mai mult, precum si comenzile de coordonare si programare si mandrinele lor de mare precizie
    6.13.5. Separatoare electromagnetice de izotopi, concepute pentru sau echipate cu surse ionice unice ori multiple, capabile sa produca un curent total de fascicul ionic de 50 mA sau mai mult
    6.13.6. Spectrometre de masa, capabile sa masoare ioni cu masa atomica egala sau mai mare de 230 unitati atomice de masa si avand o rezolutie mai buna de 2 parti la 230 si sursele de ioni dupa cum urmeaza:
    a) spectrometre de masa cu plasma cu cuplaj inductiv;
    b) spectrometre de masa cu descarcare luminiscenta;
    c) spectrometre de masa cu ionizare termica;
    d) spectrometre de masa cu bombardare de electroni, avand o camera sursa construita din materiale rezistente la UF6 sau prevazuta cu o dublura din sau placata cu asemenea materiale;
    e) spectrometre de masa cu fascicule moleculare, dupa cum urmeaza:
    - avand o camera sursa construita, captusita sau placata cu otel inoxidabil ori molibden si avand o capcana criogenica capabila sa raceasca la 193 K sau mai putin;
    - avand o camera sursa construita din sau placata cu materiale rezistente la UF6;
    f) spectrometre de masa echipate cu o sursa de ioni, conceputa pentru a fi utilizata cu actinide sau fluoruri de actinide

    7. Echipamente pentru uzine sau instalatii pentru separarea izotopilor de litiu

    7.1. Uzine sau instalatii pentru separarea izotopilor de litiu
    7.2. Echipamente pentru separarea izotopilor de litiu
    7.2.1. Coloane de schimb lichid - lichid special concepute pentru amalgamurile de litiu
    7.2.2. Pompe de amalgam cu mercur si/sau litiu
    7.2.3. Celule de electroliza de amalgam de litiu
    7.2.4. Evaporatoare pentru solutii concentrate de hidroxid de litiu

    8. Echipamente pentru uzine pentru producerea sau concentrarea apei grele, a deuteriului, a tritiului si a compusilor lor

    8.1. Turnuri de schimb apa - hidrogen sulfurat, fabricate din otel carbon de calitate superioara, cu un diametru cuprins intre 6 m si 9 m, capabile sa functioneze la presiuni mai mari sau egale cu 2 MPa si avand o adancime permisa de coroziune de 6 mm sau mai mare
    8.2. Suflante sau compresoare centrifugale, cu o treapta, de presiune scazuta (0,2 MPa), pentru circularea hidrogenului sulfurat (gaz continand mai mult de 70% H2S) cu un debit de 56 mc/s sau mai mare cand functioneaza la presiune de aspirare de 1,8 MPa sau mai mare si echipate cu garnituri concepute pentru a fi utilizate in mediu umed cu prezenta de H2S
    8.3. Turnuri de schimb amoniac - hidrogen, cu o inaltime de 35 m sau mai mare, avand un diametru cuprins intre 1,5 m si 2,5 m, capabile sa functioneze la presiuni mai mari de 15 MPa
    8.4. Structuri interne ale turnurilor, inclusiv contactoare si pompe aferente treptelor, pompe submersibile, pentru obtinerea apei grele prin procedeul de schimb amoniac - hidrogen
    8.5. Instalatii de cracare a amoniacului, cu o presiune de functionare egala sau mai mare de 3 MPa, pentru obtinerea apei grele prin procedeul de schimb amoniac - hidrogen
    8.6. Analizori cu absorbtie in infrarosu, capabili sa analizeze permanent raportul hidrogen - deuteriu, la concentratii ale deuteriului egale sau mai mari de 90%
    8.7. Arzatoare catalitice pentru conversia gazului de deuteriu imbogatit in apa grea, prin procedeul de schimb amoniac - hidrogen
    8.8. Sisteme complete de imbogatire a apei grele sau coloane concepute in acest scop, pentru imbogatirea apei grele pana la nivelul de concentratie cerut de reactoarele nucleare.
    8.9. Instalatii, uzine sau echipamente pentru tritiu:
    a) instalatii sau uzine pentru productia, recuperarea, extractia, concentrarea sau manipularea tritiului;
    b) echipamente pentru instalatiile sau uzinele de tritiu, dupa cum urmeaza:
    1. unitati pentru racire cu hidrogen sau heliu, capabile sa raceasca pana la 23 K (-250 grade C) sau mai putin, cu o capacitate de extractie a caldurii mai mare de 150 W;
    2. sisteme de depozitare si de purificare a izotopilor de hidrogen care utilizeaza hidruri metalice drept suport de depozitare sau de purificare
    8.10. Catalizatori platinati special conceputi pentru a provoca reactia de schimb de izotopi de hidrogen intre hidrogen si apa in vederea recuperarii tritiului din apa grea sau a productiei de apa grea

    9. Echipamente de masurare si testare pentru producerea dispozitivelor nucleare explozive

    9.1. Tuburi fotomultiplicatoare cu o suprafata a fotocatodului mai mare de 20 cm^2, avand un timp de ridicare a pulsului anodic mai mic de 1 ns

    9.2. Generatoare de raze X cu descarcare luminoasa sau acceleratoare de electroni avand urmatoarele caracteristici:
    a) o energie la varf a electronilor in accelerator egala sau mai mare de 500 keV, dar mai mica de 25 MeV, si o valoare aritmetica (K) egala sau mai mare de 0,25;
    b) o energie la varf a electronilor in accelerator de 25 MeV sau mai mare si o putere la varf mai mare de 50 MW [puterea la varf = (tensiunea la varf exprimata in volti) x (curentul la varf exprimat in amperi)]
    Nota
    K = 1,7 x 10^3V^2,65Q, unde V este energia la varf a electronilor, exprimata in eV, si Q este capacitatea totala de accelerare exprimata in coulombi, atunci cand durata impulsului fasciculului accelerat este mai mica sau egala cu 1 microsecunde: daca durata impulsului fasciculului accelerat este mai mare de 1 microsecunde, Q [Q = integrala din idt] este capacitatea maxima de accelerare in timp de 1 microsecunde, unde I reprezinta curentul fasciculului exprimat in amperi si t timpul exprimat in secunde.
    Note tehnice:
    a) Durata impulsului fasciculului: in masini functionand cu incinte de accelerare la hiperfrecvente durata impulsului fasciculului este de 1 microsecunde sau este durata grupului de fascicule produs de un impuls al modulatorului de hiperfrecvente, daca aceasta este mai mica de 1 microsecunde.
    b) Curentul maxim al fasciculului: in masini functionand cu incinte de accelerare la hiperfrecvente curentul maxim al fasciculului reprezinta curentul mediu pe durata unui grup de fascicule.

    9.3. Tunuri multietaj cu gaz usor sau alte sisteme de tunuri de mare viteza (sisteme cu bobine, electromagnetice, electrotermice sau alte sisteme avansate) capabile sa accelereze proiectilele pana la 2 km/s sau mai mult

    9.4. Camere de luat vederi cu oglinda rotitoare mecanic si componente special proiectate pentru acestea
    9.4.1. Camere cu imagine integrata cu rate de inregistrare mai mari de 225.000 cadre/secunda
    9.4.2. Camere de luat vederi cu baleiaj, cu o viteza de scriere mai mare de 0,5 mm/secunda
    Nota:
    Componentele acestor camere includ unitatile electronice de sincronizare si ansamblurile rotative cum sunt turbinele, oglinzile si rulmentii.

    9.5. Camere electronice si tuburi cu imagine integrata si cu baleiaj
    9.5.1. Camere electronice cu baleiaj capabile de o rezolutie temporala de 50 ns sau mai putin si tuburi de baleiaj pentru acestea
    9.5.2. Camere electronice (sau cu obturare electronica) cu imagine integrata, capabile de un timp de expunere de 50 ns sau mai mic
    9.5.3. Tuburi integrate si dispozitive semiconductoare de formare a imaginii, utilizate pentru camerele mentionate la pct. 9.5.2, dupa cum urmeaza:
    a) tuburi intensificatoare de imagine avand fotocatodul depus pe un strat transparent conductor in vederea descresterii rezistentei placii fotocatodului;
    b) tuburi intensificatoare vidicon bazate pe siliciu, cu grila in care un sistem rapid permite ghidarea fotoelectrozilor de pe fotocatod inainte de atingerea tintei multiplicatoare;
    c) obturatoare electrooptice cu celule Kerr sau Pockel;
    d) alte tuburi integrate si dispozitive semiconductoare de formare a imaginii avand un timp de rezolutie mai mic de 50 ns

    9.6. Instrumentatie speciala pentru experimente de hidrodinamica
    9.6.1. Interferometre de viteza pentru masurarea vitezelor mai mari de 1 km/s pe durata unui interval de timp mai mic de 10 microsecunde, ca de exemplu VISAR (sisteme de interferometre de viteza) si DLI (interferometru Doppler cu laser)
    9.6.2. Etaloane de mangan pentru presiuni mai mari de 100 kilobari
    9.6.3. Traductoare de cuart pentru presiuni mai mari de 100 kilobari
    9.7. Generatoare de impulsuri de mare viteza a caror iesire este mai mare de 6 V, in care incarcarea ohmica este mai mica de 55 ohmi si timpul de trecere a impulsului este mai mic de 500 ps

    10. Dispozitivele nucleare explozive

    10.1. Detonatoare si sisteme multipunct de initiere
    10.1.1. Detonatoare explozive cu comanda electrica:
    a) amorsa in puncte (A.P.);
    b) fitil detonant (F.D.);
    c) percutor;
    d) initiator cu straturi explozive (ISE)
    10.1.2. Sisteme folosind un detonator sau detonatoare multiple concepute pentru amorsarea aproape simultana a unei suprafete explozive cu o arie mai mare de 5.000 mm^2, cu ajutorul unui semnal unic de dare de foc (cu un timp de propagare a initierii pe toata suprafata mai mic de 2,5 microsecunde)

    10.2. Dispozitive de dare a focului si generatoare de impulsuri de mare intensitate echivalente
    10.2.1. Dispozitive de dare a focului cu detonator exploziv, concepute pentru a actiona detonatoarele cu comanda multipla specificate la pct. 10.1
    10.2.2. Generatoare de impulsuri electrice modulare cu urmatoarele caracteristici:
    a) concepute pentru a fi portabile, mobile sau rezistente la socuri si vibratii;
    b) inchise etans intr-o carcasa;
    c) capabile sa produca energie in mai putin de 15 microsecunde;
    d) produc un curent de iesire mai mare de 100 A;
    e) au un "timp de crestere" mai mic de 10 microsecunde, cu o incarcare de 40 ohmi (timpul de crestere este definit ca fiind intervalul de timp ce separa amplitudinile curentului de la 10% la 90%, cand montajul este realizat cu incarcare rezistiva);
    f) dimensiuni care nu depasesc 25,4 cm;
    g) masa mai mica de 25 kilograme;
    h) construite pentru a putea opera intre -50 grade C si 100 grade C sau pentru a fi folosite in aplicatii aerospatiale
    Nota:
    La pct. 10.2.2 lit. e) sunt incluse si dispozitive de comanda a lampilor cu xenon.

    10.3. Dispozitive de comutare
    10.3.1. Tuburi cu catodul rece cu gaz sau fara (incluzand tuburile krytron si tuburile sprytron sub vid) care functioneaza similar cu tuburile cu descarcare electrica, avand urmatoarele caracteristici:
    a) contin 3 sau mai multi electrozi;
    b) tensiunea anodica nominala la varf este de 2,5 kV sau mai mare;
    c) curentul anodic nominal la varf este de 100 A sau mai mare;
    d) temporizarea anodului este de 10 microsecunde sau mai putin
    10.3.2. Tuburi cu descarcare electrica avand urmatoarele caracteristici:
    a) temporizarea anodului este de 15 microsecunde sau mai putin;
    b) curentul anodic nominal la varf este de 500 A sau mai mult

    10.4. Module sau ansambluri cu o functie de comutare rapida avand urmatoarele caracteristici:
    a) tensiunea anodica nominala la varf mai mare de 2 kV;
    b) curentul anodic nominal la varf de 500 A;
    c) timpul de comutatie egal sau mai mic de 1 microsecunde

    10.5. Condensatoare cu descarcare in puls avand urmatoarele caracteristici:
    a) tensiunea nominala mai mare de 1,4 kV;
    b) energia acumulata mai mare de 10 J;
    c) capacitatea mai mare de 0,5 microF;
    d) inductanta mai mica de 50 nH;
    sau
    a) tensiunea nominala mai mare de 750 V;
    b) capacitatea mai mare de 0,25 microF;
    c) inductanta mai mica de 10 nH

    10.6. Sisteme generatoare de neutroni, inclusiv tuburi:
    a) concepute sa functioneze fara instalatii de vid exterioare;
    b) concepute sa utilizeze acceleratia electrostatica pentru a induce o reactie nucleara deuteriu - tritiu

    11. Echipamente si componente special concepute si pregatite pentru a fi utilizate in fabricarea materialelor, dispozitivelor si echipamentelor mentionate la pct. 1 - 10

    11.1. Creuzete fabricate din materiale rezistente la metale actinide lichide
    11.1.1. Creuzete cu un volum cuprins intre 150 ml si 8 l, fabricate din sau acoperite cu un strat din materialele precizate mai jos, cu o puritate de 98% sau mai mare:
    a) fluorura de calciu (CaF2);
    b) zirconat de calciu (metazirconat) (Ca2ZrO3);
    c) sulfura de ceriu (Ce2S3);
    d) oxid de erbiu (erbina) (Er2O3);
    e) oxid de hafniu (hafnona) (HfO2);
    f) oxid de magneziu (MgO);
    g) aliaj nitrurat de niobiu - titan - wolfram (aproximativ 50% Nb, 30% Ti, 20% W);
    h) oxid de ytriu (ytria) (Y2O3);
    i) oxid de zirconiu (zircona) (ZrO2)
    11.1.2. Creuzete cu un volum cuprins intre 50 ml si 2 l, fabricate din sau placate in interior cu tantal cu o puritate egala sau mai mare de 99,9%
    11.1.3. Creuzete cu un volum cuprins intre 50 ml si 2 l, fabricate din sau placate in interior cu tantal (cu o puritate egala sau mai mare de 98%), acoperite cu un strat de carbura, nitrura sau borura de tantal (sau o combinatie oarecare a acestor 3 substante)
    11.1.4. Structuri compozite sub forma de tuburi cu diametrul interior intre 75 si 400 mm si fabricate din orice "material fibros sau filamentar" specificat la pct. 1.2.20 lit. a) si c)

    11.2. Ferestre de protectie (sticla cu plumb sau alt material) pentru protectia la radiatii de inalta densitate, cu o "suprafata rece" mai mare de 0,09 mp, o densitate mai mare de 3g/cm^2 si o grosime mai mare de 100 mm
    Nota:
    Termenul suprafata rece inseamna portiunea prin care se face vizualizarea atunci cand fereastra este expusa la radiatia cu nivelul cel mai scazut.

    11.3. Camere TV rezistente la radiatii sau lentile aferente, special proiectate pentru a rezista unei doze totale a radiatiei mai mare de 5 x 10^4 Gy (silicon) fara a se degrada functional
    Nota:
    Termenul Gy (silicon) se refera la energia in jouli pe kilogram, absorbita de o mostra de silicon neprotejata atunci cand este expusa la o radiatie ionizanta.

    11.4. "Roboti" si "efectori finali" special conceputi pentru a satisface standardele nationale de securitate aplicabile la manipularea explozivilor puternici (de exemplu, raspunzand specificatiilor de codificare privind electricitatea pentru explozivii puternici) si unitati de control special proiectate pentru acestia

    11.5. "Roboti" si "efectori finali" special conceputi sau prevazuti pentru a rezista la doze totale ale radiatiei mai mari de 5 x 10^3 Gy (silicon) fara a se degrada functional si unitati de control special proiectate pentru acestia

    11.6. Manipulatoare la distanta ce pot fi utilizate pentru a actiona de la distanta in operatiile de separare radiochimica si in celule fierbinti, dupa cum urmeaza:
    a) capabile sa penetreze peretii celulelor pe o adancime de 0,6 m sau mai mult;
    b) capabile sa treaca peste partea superioara a peretelui unei celule cu o grosime de 0,6 m sau mai mult
    Nota:
    Manipulatoarele la distanta asigura translatarea actiunilor operatorului uman la un brat de actionare si la un dispozitiv terminal. Acestea pot fi de tip "master/slave" sau actionate prin joystick ori tastatura.

    11.7. Masini de deformare continua si prin rotatie, capabile de functii de deformare continua si mandrine:
    a) au 3 sau mai multi cilindri (activi sau de ghidare) si pot, in conformitate cu specificatiile fabricantului, sa fie echipate cu unitati de "comanda numerica" sau controlate de calculator;
    b) mandrine de formare a rotorilor, concepute sa formeze rotori cilindrici cu diametrul interior intre 75 mm si 400 mm
    Nota:
    Pct. 11.7 vizeaza masinile care au numai un cilindru conceput sa deformeze metalul si doi cilindri auxiliari care sustin mandrina, dar nu participa direct in procesul de deformare.

    11.8. Masini-unelte pentru indepartarea sau aschierea metalelor, materialelor ceramice ori a materialelor "compozite" care, conform specificatiilor tehnice ale fabricantului, pot fi echipate cu dispozitive electronice pentru "controlul profilarii" simultan, pe doua sau mai multe axe, dupa cum urmeaza:
    a) masini-unelte de frezat, care au "preciziile de pozitionare" cu "toate compensarile disponibile" mai mici de 0,006 mm de-a lungul oricarei axe liniare, pentru realizarea unor diametre mai mari de 35 mm;
    b) masini-unelte de rectificat, care au "preciziile de pozitionare" cu "toate compensarile disponibile" mai mici de 0,004 mm de-a lungul oricarei axe liniare sau doua ori mai multe axe de rotatie pentru profilare

    11.9. Masini de control dimensional comandate de calculator, cu "comanda numerica" sau cu "control prin program memorat", cu doua sau mai multe axe si avand o "incertitudine a masurarii" egala sau mai mica de (1,25 + L/1000) micrometri (L este lungimea masurata in mm)

    11.10. Instrumente de masurare liniara si unghiulara avand oricare dintre caracteristicile urmatoare:
    a) sisteme de masura tip "fara contact" cu o rezolutie egala sau mai mica de 0,2 micrometri intr-un domeniu de masurare egal cu 0,2 mm;
    b) sisteme liniare de transformatoare diferentiale de tensiune, avand urmatoarele caracteristici:
    1. "liniaritate" egala sau mai mica de 0,1% intr-un domeniu de masurare egal sau mai mic de 5 mm;
    2. o deviatie egala sau mai mica de 0,1% pe zi la temperatura standard a mediului din camera de incercari de +/- 1K;
    c) sisteme de masurare avand toate caracteristicile urmatoare:
    1. contin un "laser";
    2. mentin timp de cel putin 12 ore, intr-un interval de temperatura de +/- 1K, in jurul unei temperaturi standard si la o presiune standard cu o "rezolutie" pe toata scala de 0,1 micrometri sau mai mica si o "incertitudine a masurarii" egala sau mai mica de (0,2 + L/2000) micrometri (L reprezinta lungimea masurata in mm)

    11.11. Instrumente de masurare unghiulara avand o "deviatie de pozitie unghiulara" egala sau mai mica de 0,00025 grade

    11.12. Sisteme pentru o inspectie simultana liniar-unghiulara, cu o "incertitudine a masurarii" egala sau mai mica de 3,5 micrometri pe 5 mm si "deviatia unghiulara" egala sau mai mica de 0,02 grade

    11.13. Cuptoare de topire si turnare in mediu controlat (vid sau gaz inert), capabile sa functioneze la peste 1.123 K (850 grade C), avand bobine de inductie cu un diametru mai mic sau egal cu 600 mm, concepute pentru puteri de intrare de 5 kW sau mai mult, precum si sisteme de alimentare electrica special concepute, cu o putere de iesire de 5 kW sau mai mult

    11.14. "Prese izostatice" capabile sa atinga o presiune de lucru maxima de 69 MPa sau mai mare si avand o cavitate a camerei cu un diametru interior mai mare de 152 mm, precum si mandrine, matrite si comenzi special concepute pentru acestea

    11.15. Sisteme de incercare la vibratii si componente ale acestora, dupa cum urmeaza:
    a) sisteme de incercare la vibratii utilizand feedback sau tehnici de bucla inchisa, prevazute cu o "comanda numerica", capabile sa asigure vibratii de 10g RMS sau mai mult, in toata gama de frecvente cuprinse intre 20 Hz si 2.000 Hz si forte de 50 kN sau mai mult, masurate pe o "masa nefixata";
    b) comenzi numerice, asociate cu software de incercare special conceput, cu o "largime de banda in timp real" mai mare de 5 kHz si concepute pentru utilizarea in echipamentele de incercare la vibratii;
    c) standuri de proba la vibratii, cu sau fara amplificare, capabile de o forta de 50 kN sau mai mare, masurata pe o "masa nefixata", utilizabile in echipamentele de incercare la vibratii;
    d) structuri ale suporturilor pentru piese de incercat si echipamente electronice concepute pentru combinarea mai multor standuri de proba la vibratii intr-un sistem capabil sa dezvolte o forta efectiva de 50 kN sau mai mare, masurata pe o "masa nefixata", utilizate in echipamentele de incercare la vibratii

    11.16. Cuptoare de topire si turnare sub vid sau in mediu controlat pentru metalurgie si sistemele lor specifice de comanda si supraveghere prin calculator, dupa cum urmeaza:
    a) cuptoare de retopire si de turnare cu arc, cu capacitatea electrozilor consumabili cuprinsa intre 1.000 - 20.000 cm^3, capabile sa functioneze la temperaturi de topire de peste 1.973 K (1.700 grade C);
    b) cuptoare de topire cu fascicul de electroni si cuptoare de topire prin pulverizare si cu plasma, cu o putere egala cu 50 kW sau mai mare si capabile sa functioneze la temperaturi de topire mai mari de 1.473 K (1.200 grade C);
    c) sisteme de calculatoare pentru control si monitorizare, special concepute pentru cuptoarele mentionate la pct. 11.16

    11.17. Sisteme de detectare nucleara special concepute sau modificate pentru detectia materialelor radioactive "adaptate pentru utilizare de razboi", precum si componente special concepute pentru acestea

    12. Informatii specifice nepublicate care se refera la materialele, dispozitivele si echipamentele mentionate la pct. 1 - 11

    12.1. "Software" special conceput sau modificat pentru "dezvoltarea", "productia" sau "utilizarea" materialelor, dispozitivelor si echipamentelor mentionate la pct. 1 - 11
    Nota generala privind software:
    Nu este supus autorizarii "software-ul" care este:
    1) general disponibil publicului, fiind:
    a) vandut din stoc in puncte de vanzare cu amanuntul fara restrictie; si
    b) conceput pentru instalarea de catre utilizator fara asistenta suplimentara din partea furnizorului; si
    2) din domeniul public.

    12.2. "Tehnologie", in conformitate cu nota privind tehnologia nucleara, pentru "dezvoltarea", "productia" sau "utilizarea" materialelor, dispozitivelor si echipamentelor mentionate la pct. 1 - 11
    Nota privind tehnologia nucleara:
    "Tehnologia" pentru "dezvoltarea", "productia" sau "utilizarea" materialelor, dispozitivelor si echipamentelor trebuie supusa autorizarii chiar daca se aplica produselor care nu sunt incluse in prezenta lista.

                                 DEFINITII

    1. Adaptat pentru utilizare de razboi - orice modificare sau selectie (cum ar fi: puritatea, stabilitatea la depozitare, virulenta, caracteristicile de diseminare sau rezistenta la radiatii ultraviolete) destinata sa creasca eficienta in producerea de vatamari asupra persoanelor sau animalelor, de degradari ale echipamentelor ori distrugeri ale culturilor sau mediului inconjurator.
    2. Anterior separat - material caruia i s-a aplicat un procedeu oarecare in scopul cresterii concentratiei unui izotop.
    3. Compozite - "matrice" si una sau mai multe faze aditionale de particule, materiale filiforme, fibre sau combinatii ale acestora, care sunt destinate pentru unul sau mai multe scopuri specifice.
    4. Controlul profilarii - doua sau mai multe miscari aflate sub "comanda numerica", in concordanta cu instructiunile care specifica pozitia urmatoare necesara, precum si viteza de avans pentru a ajunge in acea pozitie. Aceste viteze de avans se modifica unele in raport cu altele, astfel incat sa genereze profilul dorit.
    5. Comanda numerica - controlul automat al unui proces, realizat de un dispozitiv care utilizeaza date numerice introduse in mod obisnuit pe masura ce procesul se desfasoara.
    6. Dezvoltare - include toate fazele anterioare productiei de serie, cum sunt: conceptia, cercetarea, proiectarea, analiza proiectarii, conceptele de proiectare, asamblarea si testarea de prototipuri, schemele pentru productia-pilot, datele de proiectare, procesul de transformare a datelor de proiectare intr-un produs, proiectul configuratiei, proiectele de integrare, planurile generale.
    7. Din domeniul public - tehnologia sau software-ul care a devenit accesibil fara restrictii privind difuzarea lui viitoare.
    8. Efectori finali - aceste dispozitive includ clesti, unitati active de prelucrare si orice mijloc de prelucrare fixat pe placa de baza terminala a bratului de manipulare al unui "robot".
    9. Incertitudinea masurarii - parametru caracteristic care specifica in ce domeniu, in jurul valorii indicate, este cuprinsa valoarea corecta a variabilei de masurat, cu un nivel de incredere de 95% . Acest parametru cuprinde deviatiile sistematice necorectate, mersul in gol necorectat si deviatiile aleatorii necorectate.
    10. Laser - un ansamblu de componente in masura sa produca, in timp si in spatiu, lumina coerenta amplificata prin emisie stimulata de radiatie.
    11. Materiale fibroase sau filamentare:
    a) monofilamente continue;
    b) toroane si manunchiuri;
    c) benzi, tesaturi pasle si impletituri;
    d) invelisuri din fibre taiate, fibre celulozice si fibre aglomerate;
    e) grup de mono- sau policristale filiforme de orice lungime;
    f) pulpa poliamida aromata.
    12. Materiale rezistente la coroziunea UF6 - materiale, precum cupru, otel inoxidabil, aluminiu, oxid de aluminiu, aliaje de aluminiu, nichel sau aliaje continand 60% sau mai mult nichel si polimeri de hidrocarburi complet fluorurate, rezistente la UF6, conform procedeului de separare.
    13. Matrice - faza aproape continua care umple spatiul dintre particule, materiale filiforme sau fibre.
    14. Manunchi - fascicul de fibre practic paralele.
    15. Mesa - fascicul de monofilamente aranjate aproximativ paralel.
    16. Modul specific - modulul lui Young exprimat in pascal (1 pascal = 1 N/mp), impartit la masa specifica exprimata in N/mc, masurata la o temperatura de (296 +/- 2) K [(23 +/- 2) grade C] si la o umiditate relativa de 50 +/- 5% .
    17. Monofilamente - cea mai mica subdiviziune a fibrei, de obicei cu un diametru de cativa microni.
    18. Presa izostatica - echipament capabil sa regleze presiunea intr-o cavitate inchisa prin intermediul unor medii diverse (gaz, lichid, particule, solide etc.) cu scopul de a crea in toate directiile in interiorul cavitatii o presiune egal distribuita asupra unei piese de prelucrat sau asupra unui material.
    19. Productie - toate fazele de productie, cum ar fi: tehnologia de productie, fabricarea, integrarea, asamblarea (montarea), inspectia, testarea, asigurarea calitatii.
    20. Putere de varf - energia in impuls, exprimata in jouli, impartita la durata impulsului, exprimata in secunde.
    21. Robot - un mecanism de manipulare, de tipul cu traiectorie continua sau punct cu punct, care poate utiliza senzori si care prezinta toate caracteristicile urmatoare:
    a) este multifunctional;
    b) este capabil sa pozitioneze sau sa orienteze materiale, piese, scule ori dispozitive speciale prin intermediul unor miscari variabile in spatiu tridimensional;
    c) incorporeaza 3 sau mai multe dispozitive de deservire cu bucla inchisa sau deschisa (inclusiv motoarele pas cu pas).
    Definitia de mai sus include urmatoarele dispozitive:
    1. mecanisme de manipulare cu comanda exclusiv manuala sau controlabile prin telecomanda;
    2. mecanisme de manipulare cu secventa fixa, adica dispozitive mobile automatizate ale caror miscari sunt programate si limitate prin mijloace mecanice;
    3. mecanisme de manipulare cu secventa variabila si cu comanda mecanica, adica dispozitive mobile automatizate ale caror miscari sunt programate si limitate prin mijloace mecanice;
    4. mecanisme de manipulare cu secventa variabila ce nu sunt seroasistate, adica dispozitive mobile automatizate ale caror miscari sunt programate si limitate prin mijloace mecanice;
    5. carucioare macara cu platforma, definite ca sisteme de manipulare functionand in coordonate carteziene, construite ca parte integranta a unui ansamblu vertical de compartimente de inmagazinare si concepute pentru accesul la continutul acestor compartimente in vederea stocarii sau prelevarii.
    22. Toron   fascicul de fibre torsionate.
    23. Utilizare   exploatarea, instalarea (inclusiv instalarea pe amplasament), intretinerea (verificarea), repararea, revizia si modernizarea.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 916/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 916 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu