E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Legea 527 2002 modifica articolul 19 din actul Ordonanţa 34 2002
Legea 527 2002 modifica articolul 20 din actul Ordonanţa 34 2002
Legea 527 2002 modifica articolul 21 din actul Ordonanţa 34 2002
Legea 527 2002 modifica articolul 22 din actul Ordonanţa 34 2002
Legea 527 2002 modifica articolul 23 din actul Ordonanţa 34 2002
Legea 527 2002 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 34 2002
Legea 527 2002 aproba Ordonanţa 34 2002
Legea 527 2002 modifica Ordonanţa 34 2002
Legea 527 2002 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 34 2002
Legea 527 2002 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 34 2002
Legea 527 2002 modifica articolul 3 din actul Ordonanţa 34 2002
Legea 527 2002 modifica articolul 4 din actul Ordonanţa 34 2002
Legea 527 2002 modifica articolul 5 din actul Ordonanţa 34 2002
Legea 527 2002 modifica articolul 8 din actul Ordonanţa 34 2002
Legea 527 2002 modifica articolul 10 din actul Ordonanţa 34 2002
Legea 527 2002 modifica articolul 11 din actul Ordonanţa 34 2002
Legea 527 2002 modifica articolul 12 din actul Ordonanţa 34 2002
Legea 527 2002 modifica articolul 13 din actul Ordonanţa 34 2002
Legea 527 2002 modifica articolul 14 din actul Ordonanţa 34 2002
Legea 527 2002 modifica articolul 15 din actul Ordonanţa 34 2002
Legea 527 2002 modifica articolul 18 din actul Ordonanţa 34 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 527 din 17 iulie 2002

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele de comunicatii electronice si la infrastructura asociata, precum si interconectarea acestora

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 602 din 14 august 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 34 din 30 ianuarie 2002 privind accesul la retelele de comunicatii electronice si la infrastructura asociata, precum si interconectarea acestora, adoptata in temeiul art. 1 pct. VI.1 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 88 din 2 februarie 2002, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. Titlul ordonantei va avea urmatorul cuprins:
    "ORDONANTA
privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociata, precum si interconectarea acestora"
    2. Dupa titlul ordonantei se introduce capitolul I cu urmatorul titlu:
    "CAP. 1
    Dispozitii generale"
    3. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    (1) Prezenta ordonanta stabileste cadrul de reglementare a relatiilor intre operatorii de retele, intre furnizorii de servicii si intre operatorii de retele si furnizorii de servicii privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociata, precum si interconectarea acestora.
    (2) Prezenta ordonanta stabileste drepturile si obligatiile operatorilor si ale persoanelor care solicita interconectarea sau accesul la retelele instalate, operate, controlate sau puse la dispozitie de catre acestia sau la infrastructura asociata acestor retele.
    (3) Obiectivele cadrului de reglementare stabilit in conditiile prezentei ordonante sunt promovarea concurentei, asigurarea interconectarii si a interoperabilitatii serviciilor de comunicatii electronice si protejarea drepturilor si intereselor consumatorilor.
    (4) Prevederile prezentei ordonante nu sunt aplicabile accesului realizat de catre utilizatorii finali."
    4. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    In intelesul prezentei ordonante, urmatorii termeni se definesc astfel:
    a) retea de comunicatii electronice - sisteme de transmisie si, acolo unde este cazul, echipamente de comutare, rutare, precum si orice alte resurse care realizeaza procesarea, transportul semnalelor prin suport fizic, electromagnetic sau prin orice alte mijloace, incluzand retele de comunicatii prin satelit, retele de transmisiuni de date, retele mobile terestre, retele utilizate pentru comunicatii audiovizuale, retele de cablu coaxial, retele de fibra optica si transmiterea de semnale pe liniile de transport al energiei electrice;
    b) serviciu de comunicatii electronice - un serviciu, furnizat de regula contra cost, care consta, in intregime sau in principal, in transportul semnalelor prin retelele de comunicatii electronice, incluzand serviciile de telecomunicatii si serviciile de transmisie prin retelele utilizate pentru comunicatii audiovizuale, dar fara a include serviciile prin care se furnizeaza continutul informatiei transmise prin intermediul retelelor sau serviciilor de comunicatii electronice sau prin care se exercita controlul editorial asupra acestui continut; de asemenea, nu se includ serviciile societatii informationale, care nu constau, in intregime sau in principal, in transportul semnalelor prin intermediul retelelor de comunicatii electronice;
    c) retea publica de comunicatii - o retea de comunicatii electronice care este utilizata, in intregime sau in principal, pentru furnizarea de servicii de comunicatii electronice destinate publicului;
    d) infrastructura asociata - acele resurse asociate unei retele de comunicatii electronice sau unui serviciu de comunicatii electronice, care permit sau sustin furnizarea de servicii prin intermediul retelei respective sau al serviciului respectiv; include sistemele de acces conditionat si ghidurile electronice de programe;
    e) sistem de acces conditionat - orice modalitate tehnica sau dispozitiv prin intermediul caruia accesul sub o forma inteligibila la un serviciu protejat de difuzare a programelor de radio sau de televiziune se poate face in mod restrictionat, pe baza de abonament sau pe baza altei forme de autorizare individuala prealabila;
    f) operator - o persoana care instaleaza, opereaza, controleaza sau pune la dispozitie tertilor o retea publica de comunicatii sau elemente ale infrastructurii asociate ori o persoana care este autorizata sa instaleze, sa opereze, sa controleze sau sa puna la dispozitie tertilor o retea publica de comunicatii;
    g) utilizator - orice persoana fizica sau juridica care utilizeaza sau solicita un serviciu de comunicatii electronice destinat publicului;
    h) abonat - orice persoana fizica sau juridica care a incheiat un contract cu un furnizor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului;
    i) utilizator final - un utilizator care nu exploateaza, nu supravegheaza, nu pune la dispozitie tertilor o retea publica de comunicatii sau elemente ale infrastructurii asociate si care nu furnizeaza servicii de comunicatii electronice destinate publicului;
    j) acces - punerea la dispozitie unui tert de spatii, echipamente sau servicii, in conditii determinate, in mod exclusiv sau neexclusiv, necesare in scopul furnizarii de servicii de comunicatii electronice; accesul cuprinde, printre altele:
    - accesul la elemente ale retelei si la infrastructura asociata, care poate implica conectarea echipamentelor, prin mijloace fixe sau nonfixe, incluzand accesul la bucla locala si la infrastructura si serviciile necesare furnizarii de servicii prin bucla locala;
    - accesul la infrastructura fizica, inclusiv cladiri, conducte si piloni;
    - accesul la sisteme software relevante, inclusiv la sistemele de asistenta operationala;
    - accesul la sisteme de conversie a numerelor sau la sistemele care au o functionalitate echivalenta;
    - accesul la retele fixe si mobile, in special pentru roaming;
    - accesul la sistemele de acces restrictionat pentru serviciile de televiziune digitala;
    - accesul la serviciile de retele virtuale;
    k) acces neconditionat - furnizarea de acces la spatii, echipamente sau servicii, dupa caz, care nu este conditionata de:
    - achizitia concomitenta de catre solicitant a unor produse sau servicii care nu sunt necesare furnizarii tipului de acces solicitat;
    - achizitia unui volum impus de produse sau servicii, care excede volumului necesar furnizarii tipului de acces solicitat;
    - impunerea oricaror conditii comerciale, tehnice sau de alta natura, care nu sunt necesare furnizarii tipului de acces solicitat;
    l) interconectare - legatura fizica si logica realizata intre retele publice de comunicatii pentru a permite comunicarea intre utilizatorii retelelor sau accesul la servicii; serviciile pot fi furnizate de catre partile implicate sau de catre alte parti care au acces la reteaua respectiva; interconectarea este o forma specifica de acces realizata de operatorii de retele publice de comunicatii;
    m) serviciu de televiziune pe ecran lat - un serviciu de televiziune care consta, in totalitate sau partial, in programe produse si editate pentru a fi afisate pe ecranul lat; formatul 16:9 este formatul de referinta pentru serviciile de televiziune pe ecran lat;
    n) bucla locala - circuitul fizic dintre punctul terminal al retelei aflat la punctul de prezenta al abonatului si repartitorul principal dintr-o retea publica de telefonie fixa sau un element echivalent dintr-o retea publica de comunicatii; circuitul fizic poate fi realizat, printre altele, prin fire metalice, cablu coaxial, fibra optica;
    o) subbucla locala - portiunea din bucla locala care conecteaza punctul terminal al retelei aflat la punctul de prezenta al abonatului cu un punct de acces intermediar;
    p) acces partajat la bucla locala - utilizarea de catre unul sau mai multi beneficiari a capacitatii disponibile a circuitului fizic care formeaza bucla locala sau subbucla locala conform solicitarii, fara a fi perturbat serviciul oferit initial de titularul autorizat;
    q) colocare - furnizarea spatiului fizic si a resurselor tehnice necesare instalarii si conectarii, in scopul unei functionari corespunzatoare a echipamentului relevant apartinand beneficiarului acestei forme de acces;
    r) roaming - posibilitatea oferita utilizatorilor serviciilor de comunicatii electronice furnizate printr-o retea publica de comunicatii de a primi si de a transmite apeluri sau de a avea acces la servicii de comunicatii electronice atunci cand acestia nu se afla in aria de acoperire a retelei respective, prin intermediul unei alte retele, in baza unui acord comercial incheiat in acest sens;
    s) oferta de referinta - oferta comerciala, realizata in conditiile prezentei ordonante, prin intermediul careia un operator isi asuma obligatia de a include in orice acord de acces sau interconectare un set minim de obligatii in sarcina sa, anume determinate in cuprinsul acesteia;
    t) servicii paneuropene - servicii furnizate la nivel european in baza unor standarde si practici comerciale comune."
    5. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    (1) Furnizorii de servicii de comunicatii electronice si operatorii de retele de comunicatii electronice negociaza intre ei acorduri de acces sau interconectare, in vederea stabilirii conditiilor tehnice si comerciale.
    (2) Acordul de acces sau interconectare nu poate contine obligatii care nu au legatura cu serviciile de acces sau interconectare, sub sanctiunea nulitatii clauzelor care prevad aceste obligatii."
    6. Alineatele (3) - (5) ale articolului 4 vor avea urmatorul cuprins:
    "(3) Retelele publice de comunicatii instalate in vederea furnizarii de servicii de televiziune digitala trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice necesare in vederea furnizarii serviciilor sau programelor de televiziune pe ecran lat.
    (4) Operatorii care receptioneaza si retransmit servicii sau programe de televiziune pe ecran lat au obligatia de a pastra formatul respectiv.
    (5) Informatiile obtinute inaintea, in timpul sau dupa finalizarea negocierilor desfasurate in conditiile alin. (1) lit. a) si b) trebuie utilizate numai in scopul pentru care au fost comunicate si nu pot fi divulgate catre nici un tert care ar obtine astfel un avantaj de ordin competitiv, inclusiv catre alte departamente, filiale, sedii secundare sau parteneri ai operatorului ori ai furnizorului de servicii care a ajuns in posesia respectivelor informatii."
    7. Alineatele (2) si (3) ale articolului 5 vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Masurile adoptate in conformitate cu prevederile alin. (1) pot viza in special impunerea urmatoarelor obligatii, fara a aduce atingere masurilor ce ar putea fi luate fata de persoanele juridice care detin o putere semnificativa pe piata, in conformitate cu prevederile art. 8:
    a) obligatii in sarcina persoanelor juridice care controleaza accesul la utilizatorii finali, inclusiv, acolo unde este cazul, obligatia de a asigura interconectarea retelelor acestora, daca impunerea acestor obligatii este necesara pentru asigurarea conectivitatii intre utilizatorii finali;
    b) obligatia operatorilor de a furniza accesul la acele elemente ale infrastructurii asociate in conditii echitabile, rezonabile si nediscriminatorii, daca impunerea acestei obligatii este necesara pentru a asigura accesul utilizatorilor finali la serviciile de difuzare in format digital a programelor de radio sau de televiziune.
    (3) Autoritatea de reglementare poate stabili conditii tehnice sau operationale care trebuie indeplinite de catre furnizorul sau beneficiarii accesului, in cazul in care impune unui operator obligatii de furnizare a accesului in conditiile art. 12, daca aceasta masura este necesara pentru asigurarea functionarii normale a retelei."
    8. Dupa articolul 5 se introduce capitolul II cu urmatorul titlu:
    "CAP. 2
    Obligatiile operatorilor si procedurile de analiza a pietei"
    9. Alineatele (1) si (5) ale articolului 8 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) Daca in urma unei analize de piata realizate in conditiile legii sau in urma aplicarii prevederilor art. 15 alin. (1) un operator este desemnat ca avand putere semnificativa pe o piata relevanta, autoritatea de reglementare va impune acestuia, in mod corespunzator, una sau mai multe dintre obligatiile prevazute la art. 9 - 14. In efectuarea analizei de piata autoritatea de reglementare va solicita colaborarea Consiliului Concurentei.
    ...........................................................................
    (5) Cu cel putin 30 de zile inainte de retragerea oricaror obligatii impuse unui anumit operator autoritatea de reglementare trebuie sa aduca aceasta intentie la cunostinta celor care au incheiat acorduri de interconectare sau acces cu operatorul respectiv, pentru a permite acestora sa gaseasca furnizori alternativi sau sa renegocieze acordul incheiat."
    10. Litera a) a articolului 10 va avea urmatorul cuprins:
    "a) aplica conditii echivalente in circumstante echivalente altor persoane juridice care furnizeaza servicii echivalente;"
    11. Alineatul (2) al articolului 11 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Autoritatea de reglementare poate, in special, sa impuna unui operator integrat pe verticala sa urmareasca distinct in evidenta corespunzatoare tarifele la vanzarea de gros si tarifele de transfer intern, pentru a asigura, intre altele, indeplinirea obligatiei de nediscriminare impuse in conformitate cu prevederile art. 10 sau pentru a impiedica subventionarea incrucisata."
    12. La articolul 12 alineatul (2), literele a) si f) vor avea urmatorul cuprins:
    "a) acordarea catre un tert a dreptului de acces la elemente specifice ale retelei sau la infrastructura asociata, inclusiv a accesului neconditionat la bucla locala;
    ...........................................................................
    f) furnizarea colocarii sau a altor forme de utilizare partajata a spatiilor ori echipamentelor, inclusiv a conductelor, cladirilor si pilonilor;"
    13. Alineatul (1) al articolului 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    (1) Daca o analiza de piata realizata in conditiile legii indica absenta concurentei efective, care presupune ca operatorul in cauza este capabil sa mentina tarifele la un nivel excesiv de inalt sau sa reduca tarifele in mod nejustificat, in detrimentul utilizatorilor finali, atunci autoritatea de reglementare poate, in conformitate cu prevederile art. 8, sa impuna obligatii referitoare la recuperarea costurilor si controlul tarifelor, inclusiv obligatii de fundamentare a tarifelor in functie de costuri si obligatii privind evidenta contabila, pentru furnizarea anumitor forme de acces sau de interconectare. La impunerea obligatiilor autoritatea de reglementare va lua in considerare investitia facuta de operatorul in cauza si va permite existenta unei rate rezonabile de recuperare a capitalului investit, tinand seama de riscurile asociate acestei investitii."
    14. Alineatul (1) al articolului 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    (1) Autoritatea de reglementare poate impune operatorului cu putere semnificativa pe piata furnizarii de bucla locala, in conformitate cu prevederile art. 8, obligatia de a publica o oferta de referinta pentru accesul neconditionat la bucla locala constituita din fire metalice, fibra optica, cablu coaxial."
    15. Alineatul (2) al articolului 15 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Obligatiile impuse unui operator prezumat, in conformitate cu prevederile alin. (1), de a avea putere semnificativa pe o anumita piata relevanta raman in vigoare pana in momentul in care autoritatea de reglementare, pe baza unei analize de piata realizate in conditiile legii, stabileste ca exista concurenta efectiva pe piata relevanta in cauza."
    16. Dupa articolul 17 se introduce capitolul III cu urmatorul titlu:
    "CAP. 3
    Contraventii si sanctiuni"
    17. La articolul 18 alineatul (1), literele b) si h) vor avea urmatorul cuprins:
    "b) incalcarea obligatiilor prevazute la art. 5 alin. (2);
    ...........................................................................
    h) incalcarea obligatiilor prevazute la art. 11 alin. (1) si (2);"
    18. Dupa alineatul (1) al articolului 18 se introduce alineatul (1^1) cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) In cazul constatarii unor contraventii prevazute la alin. (1) autoritatea de reglementare va emite un avertisment, cu obligatia contravenientului de a se incadra in termen de 5 zile, dupa caz, in prevederile prezentei ordonante."
    19. La articolul 18, partea introductiva a alineatului (2) si alineatul (4) vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) In cazul neremedierii aspectelor semnalate in termenul fixat de autoritatea de reglementare potrivit alin. (1^1), pentru contraventiile constatate prevazute la alin. (1) se aplica amenzi astfel:
    ...........................................................................
    (4) Individualizarea sanctiunii in cazul savarsirii uneia dintre faptele prevazute la alin. (1) se face tinandu-se seama de gravitatea faptei si a consecintelor sale asupra concurentei."
    20. La articolul 18, dupa alineatul (5) se introduce alineatul (6) cu urmatorul cuprins:
    "(6) In cazul repetarii abaterii semnalate autoritatea de reglementare poate decide suspendarea temporara sau retragerea autorizarii."
    21. La articolul 19 alineatul (1), partea introductiva si litera a) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    (1) Autoritatea de reglementare poate obliga, prin decizie, operatorii la plata unor amenzi administrative in suma de pana la 30.000.000 lei pentru fiecare zi de intarziere, calculata de la data stabilita prin decizie, pentru a-i determina:
    a) sa furnizeze in mod complet si corect, in conformitate cu solicitarea scrisa a autoritatii de reglementare, informatiile care le-au fost cerute conform prevederilor art. 11 alin. (3), art. 13 alin. (3) sau ale art. 17 alin. (1), precum si orice alte informatii cerute in mod neechivoc de autoritatea de reglementare in aplicarea prevederilor prezentei ordonante;"
    22. La articolul 19 alineatul (1), litera d) se abroga.
    23. Alineatul (3) al articolului 19 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Sumele rezultate din incasarea amenzilor prevazute la alin. (1) se retin integral ca venituri proprii extrabugetare, cu titlu permanent, la dispozitia autoritatii de reglementare si vor fi folosite pentru asigurarea conditiilor privind indeplinirea atributiilor de supraveghere si control."
    24. La articolul 20, dupa alineatul (5) se introduce alineatul (6) cu urmatorul cuprins:
    "(6) Orice decizie a autoritatii de reglementare poate fi atacata in contencios administrativ, in conditiile legii."
    25. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 21
    Orice persoana care divulga sau utilizeaza, in alte scopuri decat cele prevazute de prezenta ordonanta, documente sau informatii cu caracter de secret de serviciu, primite sau de care a luat cunostinta in indeplinirea atributiilor de serviciu ori in legatura cu serviciul, raspunde potrivit legii, putand fi obligata si la repararea prejudiciului cauzat."
    26. Dupa articolul 21 se introduce capitolul IV cu urmatorul titlu:
    "CAP. 4
    Dispozitii finale"
    27. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22
    Autoritatea de reglementare, in sensul prezentei ordonante, este Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii."
    28. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 23
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga art. 38 - 40 din Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 156 din 22 iulie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare."
    29. Titlul anexei va avea urmatorul cuprins:
    "ELEMENTELE MINIME
care trebuie incluse intr-o oferta de referinta pentru accesul neconditionat la bucla locala"
    30. La litera A punctul 1 din anexa, litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) utilizarea capacitatii disponibile a circuitului fizic care formeaza bucla locala, in cazul accesului partajat la bucla locala."
    31. Litera C din anexa va avea urmatorul cuprins:
    "C. Sisteme informationale
    Conditii de acces la anumite sisteme ale operatorului: sisteme de asistenta operationala, sisteme informationale sau baze de date pentru pregatirea comenzilor, aprovizionare, mentenanta, solicitari de reparatii si facturare."

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 11 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                             DORU IOAN TARACILASmartCity5

COMENTARII la Legea 527/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 527 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 1937 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 19296 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu