E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 304 din  4 iulie 2003

pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 551 din 31 iulie 2003


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezenta lege stabileste cadrul de reglementare a relatiilor dintre furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice, pe de o parte, si utilizatorii finali, pe de alta parte.
    (2) Prezenta lege instituie reguli privind:
    a) serviciul universal;
    b) drepturile utilizatorilor finali;
    c) obligatiile furnizorilor de retele si servicii de comunicatii electronice cu putere semnificativa pe piata;
    d) obligatiile furnizorilor de retele publice de comunicatii si ale furnizorilor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului.
    (3) In exercitarea atributiilor prevazute de prezenta lege, Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii, denumita in continuare ANRC, asigura promovarea concurentei, precum si protectia drepturilor si intereselor utilizatorilor finali, astfel incat acestia sa obtina un maximum de beneficii in conditiile unei piete concurentiale, in ceea ce priveste diversitatea ofertei, tarifele si calitatea serviciilor.
    Art. 2
    (1) In intelesul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc astfel:
    a) telefon public cu plata - telefonul pus la dispozitie publicului, plata realizandu-se in numerar, prin carti de credit sau debit, cartele preplatite, inclusiv cartele utilizabile pe baza de coduri de apelare;
    b) retea publica de telefonie - reteaua de comunicatii electronice folosita in vederea furnizarii de servicii de telefonie destinate publicului, permitand comunicarea vocala sau alta forma de comunicare, precum fax sau date, intre punctele terminale ale retelei;
    c) serviciu de telefonie destinat publicului - serviciul destinat publicului, care permite initierea sau primirea de apeluri nationale sau internationale si folosirea serviciilor de urgenta prin utilizarea unui numar sau a unor numere stabilite prin planul national de numerotatie sau printr-un plan international de numerotatie telefonica. De asemenea, acesta poate include, dupa caz, unul sau mai multe dintre urmatoarele servicii: serviciul de relatii cu clientii, serviciul de informatii privind abonatii, registrele abonatilor, telefoane publice cu plata, servicii furnizate in conditii speciale, facilitati pentru persoanele cu handicap sau cu nevoi sociale speciale ori servicii nongeografice;
    d) numar geografic - numarul stabilit conform planului national de numerotatie, in cuprinsul caruia una sau mai multe cifre servesc la identificarea din punct de vedere geografic a punctului terminal al retelei;
    e) numar nongeografic - numarul stabilit conform planului national de numerotatie, care nu este numar geografic; constituie numere nongeografice, printre altele, numerele alocate serviciilor de telefonie mobila, numerele gratuite si numerele cu tarif special;
    f) punct terminal al retelei - punctul fizic la care unui abonat i se furnizeaza accesul la o retea publica de comunicatii; in cazul retelelor care utilizeaza comutarea sau rutarea, punctul terminal este identificat prin intermediul unei adrese specifice de retea, care poate fi asociata numarului sau numelui unui abonat;
    g) furnizor de serviciu universal - furnizorul de retele sau servicii de comunicatii electronice desemnat de ANRC sa presteze unul sau mai multe servicii din sfera serviciului universal.
    (2) In cuprinsul prezentei legi sunt, de asemenea, aplicabile definitiile prevazute la art. 2 pct. 8, 9, 12 si 13 din Legea nr. 676/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul telecomunicatiilor, cu modificarile ulterioare, la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 18/2002 privind functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 398/2002, la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociata, precum si interconectarea acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 527/2002, denumita in continuare Ordonanta privind accesul, si la art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, denumita in continuare Ordonanta-cadru.

    CAP. 2
    Serviciul universal

    Art. 3
    (1) Dreptul de acces la serviciul universal reprezinta dreptul tuturor utilizatorilor finali de pe teritoriul Romaniei de a beneficia de serviciile din sfera serviciului universal, la un anumit nivel de calitate, indiferent de localizarea geografica si la tarife accesibile.
    (2) Serviciile incluse in sfera serviciului universal sunt:
    a) furnizarea accesului la reteaua publica de telefonie, la un punct fix;
    b) serviciul de informatii privind abonatii si punerea la dispozitie a registrelor abonatilor;
    c) accesul la telefoanele publice cu plata.
    Art. 4
    (1) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei stabileste politica si strategia privind implementarea serviciului universal, cu respectarea principiilor transparentei, obiectivitatii, proportionalitatii si nediscriminarii;
    (2) In stabilirea politicii si strategiei, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei va actiona in vederea limitarii posibilelor efecte negative asupra concurentei, determinate de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, precum si a asigurarii protectiei interesului public.
    (3) Pe baza politicii si strategiei stabilite potrivit alin. (1) si (2), ANRC are obligatia sa asigure dreptul de acces la serviciul universal pe intreg teritoriul Romaniei. In acest scop ANRC va desemna unul sau mai multi furnizori de serviciu universal care sa presteze unul sau mai multe servicii din sfera serviciului universal, in anumite zone sau pe intreg teritoriul Romaniei.
    (4) Conditiile si procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal se stabilesc de catre ANRC, cu respectarea principiilor eficientei, obiectivitatii, transparentei si nediscriminarii.
    (5) Procedura de desemnare trebuie sa asigure ca furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal se efectueaza intr-o modalitate eficienta din punct de vedere al costurilor.
    Art. 5
    (1) ANRC va lua toate masurile necesare si va stabili conditiile, astfel incat cererile rezonabile ale utilizatorilor finali privind accesul si conectarea la un punct fix la retele publice de telefonie si de acces la un punct fix la serviciile de telefonie destinate publicului sa fie acoperite de cel putin un furnizor de retele sau servicii de comunicatii electronice.
    (2) Furnizorii de serviciu universal desemnati sa presteze serviciile prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a) au obligatia sa rezolve cererile tuturor utilizatorilor finali, intr-un termen determinat, in conditiile impuse de ANRC.
    (3) Conexiunea furnizata trebuie sa asigure utilizatorilor finali posibilitatea de a initia si de a primi apeluri telefonice locale, nationale si internationale, comunicatii prin fax si comunicatii de date, la o rata de transfer suficienta pentru a permite accesul functional la Internet, avand in vedere tehnologiile utilizate preponderent de majoritatea abonatilor si fezabilitatea tehnologica.
    Art. 6
    (1) Furnizorii de serviciu universal desemnati sa presteze serviciile prevazute la art. 3 alin. (2) lit. b) sunt obligati sa puna la dispozitie utilizatorilor finali cel putin un registru complet al abonatilor, in forma tiparita, electronica sau in ambele forme. Registrul trebuie actualizat periodic, cel putin o data pe an, iar forma acestuia se aproba in prealabil de catre ANRC.
    (2) Furnizorii de serviciu universal desemnati sa presteze serviciile prevazute la art. 3 alin. (2) lit. b) sunt obligati sa puna la dispozitie utilizatorilor finali, inclusiv utilizatorilor de telefoane publice cu plata, cel putin un serviciu de informatii privind abonatii.
    (3) Registrul abonatilor prevazut la alin. (1) si serviciul de informatii privind abonatii prevazut la alin. (2) vor cuprinde numerele de telefon si datele cu caracter personal ale tuturor abonatilor la servicii de telefonie destinate publicului, in conditiile prevazute la art. 14 din Legea nr. 676/2001.
    (4) Furnizorii de serviciu universal desemnati sa puna la dispozitie utilizatorilor finali registrele abonatilor sau serviciile de informatii privind abonatii, in conditiile alin. (1) - (3), au obligatia sa prelucreze in mod nediscriminatoriu datele care le-au fost puse la dispozitie de catre furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului.
    Art. 7
    (1) ANRC poate impune furnizorilor de serviciu universal desemnati sa presteze serviciile prevazute la art. 3 alin. (2) lit. c) obligatii privind asigurarea unui numar suficient de telefoane publice cu plata, a unei acoperiri geografice corespunzatoare, a accesibilitatii acestor telefoane pentru persoanele cu handicap si a unui anumit nivel de calitate a serviciilor, in vederea satisfacerii necesitatilor rezonabile ale utilizatorilor finali.
    (2) ANRC poate sa nu impuna obligatiile prevazute la alin. (1) cu privire la intreg teritoriul national sau la o parte a acestuia, in cazul in care considera ca serviciile prevazute la art. 3 alin. (2) lit. c) sau alte servicii comparabile sunt larg accesibile. In luarea acestei masuri ANRC va respecta procedura de consultare prevazuta la art. 50 din Ordonanta-cadru.
    (3) Furnizorii de serviciu universal desemnati sa presteze serviciile prevazute la art. 3 alin. (2) lit. c) au obligatia sa asigure utilizatorilor finali posibilitatea de a initia, in mod gratuit si fara a folosi nici un mijloc de plata, apeluri de urgenta de la telefoanele publice cu plata, folosind numarul unic pentru apeluri de urgenta sau alte numere telefonice nationale pentru anuntarea urgentelor.
    Art. 8
    ANRC va impune furnizorilor de serviciu universal, daca este cazul, obligatia de a lua masuri specifice pentru a asigura ca persoanele cu handicap beneficiaza de serviciile din sfera serviciului universal in conditii similare cu cele oferite celorlalti utilizatori finali.
    Art. 9
    (1) ANRC monitorizeaza evolutia si nivelul tarifelor serviciilor din sfera serviciului universal, prestate de furnizorii de serviciu universal, in special in legatura cu nivelul general al preturilor si al veniturilor consumatorilor.
    (2) ANRC poate obliga furnizorii de serviciu universal sa aplice tarife comune, inclusiv prin stabilirea unei medii pe zone geografice, pe teritoriul national, avand in vedere conditiile specifice, sau sa respecte anumite plafoane tarifare sau formule de control al cresterii tarifelor.
    (3) ANRC poate obliga furnizorii de serviciu universal sa ofere consumatorilor optiuni tarifare sau pachete tarifare diferite de cele practicate in conditii comerciale normale, in scopul asigurarii posibilitatii persoanelor cu venituri reduse sau cu nevoi sociale speciale de a beneficia de serviciile de telefonie destinate publicului. Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei poate stabili categoriile de persoane care beneficiaza de optiunile tarifare sau pachetele tarifare oferite.
    (4) Conditiile in care utilizatorii finali beneficiaza de tarifele prevazute la alin. (2) si (3) trebuie sa fie transparente, se publica si vor fi aplicate in mod nediscriminatoriu de catre furnizorii de serviciu universal carora li s-a impus obligatia de a practica asemenea tarife.
    (5) ANRC poate impune modificarea sau renuntarea la anumite tarife sau scheme tarifare, cu respectarea procedurii de consultare prevazute la art. 50 din Ordonanta-cadru.
    Art. 10
    (1) Furnizorii de serviciu universal nu pot impune abonatilor obligatii privind plata unor servicii suplimentare fata de cele din sfera serviciului universal pe care au obligatia sa le presteze sau a unor facilitati suplimentare fata de cele prevazute la art. 8 sau la art. 9 alin. (3), decat daca sunt necesare furnizarii acelor servicii din sfera serviciului universal sau a acelor facilitati.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul in care serviciile sau facilitatile suplimentare au fost solicitate in mod expres de catre abonati.
    (3) Furnizorii de serviciu universal sunt obligati sa asigure, la cerere, urmatoarele facilitati, astfel incat abonatii sa poata monitoriza si controla cheltuielile ocazionate de plata tarifelor serviciilor din sfera serviciului universal si sa evite deconectarea nejustificata:
    a) facturarea detaliata;
    b) restrictionarea selectiva, gratuita, a initierii de apeluri de un anumit tip sau catre anumite tipuri de numere;
    c) modalitati de plata in avans;
    d) plata esalonata a tarifelor de conectare la reteaua publica de telefonie.
    (4) ANRC poate stabili, cu respectarea prevederilor art. 10 din Legea nr. 676/2001, informatiile minime pe care trebuie sa le contina factura detaliata care va fi emisa de catre furnizorii de serviciu universal in mod gratuit.
    (5) Acolo unde este cazul, abonatilor le pot fi oferite informatii suplimentare fata de cele prevazute la alin. (3), in mod gratuit sau la un tarif rezonabil, aprobat in prealabil de ANRC. Apelurile gratuite initiate de catre abonat, inclusiv apelurile de urgenta, nu vor fi cuprinse in factura detaliata.
    (6) ANRC poate impune furnizorilor de serviciu universal stabilirea unor modalitati prin care consumatorii au posibilitatea de a plati in avans tariful de utilizare a retelei publice de telefonie si a serviciilor de telefonie destinate publicului.
    (7) ANRC poate impune furnizorilor de serviciu universal stabilirea unor modalitati prin care consumatorii au posibilitatea de a plati esalonat tariful de conectare la reteaua publica de telefonie.
    (8) ANRC aproba masurile specifice pe care furnizorii de serviciu universal le pot lua in cazul neplatii facturii telefonice pentru utilizarea la un punct fix a retelei publice de telefonie. Aceste masuri se publica, trebuie sa fie proportionale si se aplica in mod nediscriminatoriu.
    (9) In masura in care este posibil din punct de vedere tehnic, masurile prevazute la alin. (8) trebuie sa asigure ca orice suspendare a furnizarii serviciului este limitata la serviciul in cauza. Fac exceptie cazurile de frauda, de intarzieri repetate ale platii sau de persistenta in neplata facturii telefonice.
    (10) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei poate stabili anumite categorii de persoane care, datorita veniturilor reduse sau nevoilor sociale speciale, necesita o protectie suplimentara. In acest caz ANRC poate impune furnizorilor de serviciu universal obligatia de a oferi acestor persoane urmatoarele facilitati, aplicabile in caz de neplata a facturii telefonice, facilitati care vor fi prevazute expres in contractele incheiate cu utilizatorii finali care fac parte din aceste categorii:
    a) sumele datorate de abonat sa nu fie purtatoare de dobanzi, majorari sau penalitati;
    b) deconectarea de la reteaua publica de telefonie sa nu aiba loc mai devreme de expirarea termenului stabilit in prealabil de ANRC, calculat de la suspendarea furnizarii serviciului;
    c) pe toata durata cat serviciul este suspendat, abonatul sa poata initia sau primi apeluri care nu presupun nici o plata din partea sa si sa nu datoreze furnizorului nici un fel de tarife;
    d) reluarea furnizarii serviciului, indiferent daca se realizeaza dupa suspendare sau dupa deconectare, sa se faca in mod gratuit, dupa achitarea de catre abonat a facturii a carei neplata a atras suspendarea.
    (11) In toate cazurile suspendarea furnizarii, la un punct fix, a serviciului de telefonie destinat publicului, in caz de neplata a facturii telefonice, se va realiza doar in urma notificarii abonatului de catre furnizor. Deconectarea de la reteaua publica de telefonie nu va avea loc mai devreme de 60 de zile de la suspendare, perioada in care este permisa doar initierea sau primirea de apeluri care nu presupun nici o plata de catre abonat.
    (12) ANRC poate impune tuturor furnizorilor de retele si servicii de comunicatii electronice obligatia de a lua masurile prevazute la alin. (8), (9), (10) sau (11).
    (13) ANRC poate retrage obligatiile prevazute la alin. (4), (6), (7) sau (10), in cazul in care considera ca interesele consumatorilor sunt protejate si fara interventia sa.
    Art. 11
    (1) ANRC stabileste parametrii de calitate pentru furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal si metodele de evaluare a respectarii acestora.
    (2) ANRC poate stabili parametri de calitate suplimentari pentru furnizarea serviciilor incluse in sfera serviciului universal catre persoanele cu handicap.
    (3) Furnizorii de serviciu universal sunt obligati sa transmita ANRC si sa publice informatii corespunzatoare si actualizate privind modul de respectare a parametrilor de calitate pentru furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal pe care sunt obligati sa le presteze.
    (4) ANRC stabileste continutul, forma si modul de transmitere si publicare a informatiilor prevazute la alin. (3), pentru ca utilizatorii finali sa beneficieze de informatii complete, comparabile si usor accesibile.
    (5) ANRC poate impune furnizorilor de serviciu universal indeplinirea anumitor obiective de performanta privind calitatea serviciilor din sfera serviciului universal pe care sunt obligati sa le presteze. In stabilirea acestor obiective ANRC va respecta procedura de consultare prevazuta la art. 50 din Ordonanta-cadru.
    (6) ANRC va monitoriza indeplinirea de catre furnizorii de serviciu universal a obiectivelor prevazute la alin. (5). In acest sens ANRC poate dispune verificarea datelor privind realizarea obiectivelor de performanta printr-un audit independent, pe cheltuiala furnizorului de serviciu universal in cauza, pentru a asigura exactitatea si comparabilitatea datelor furnizate de catre acesta.
    Art. 12
    (1) In cazul in care estimeaza ca furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal in conditiile art. 5 - 11 ar putea constitui o sarcina injusta pentru furnizorii de serviciu universal, ANRC va determina costul net al furnizarii acestor servicii.
    (2) In acest scop ANRC poate recurge la urmatoarele metode:
    a) calcularea costului net pe care il presupune indeplinirea obligatiilor de furnizare a serviciilor din sfera serviciului universal, in conformitate cu procedura stabilita de ANRC, luand in considerare toate beneficiile comerciale ce pot fi realizate de furnizorul de serviciu universal in legatura cu serviciile din sfera serviciului universal pe care este obligat sa le presteze;
    b) utilizarea costului net rezultat in urma aplicarii procedurii de desemnare a furnizorului de serviciu universal.
    (3) Informatiile contabile si orice alte informatii utilizate pentru calcularea costului net al furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal, conform prevederilor alin. (2) lit. a), vor fi verificate de catre ANRC sau de catre un auditor independent, auditul fiind aprobat de ANRC. Rezultatele calcularii costului si concluziile auditului vor fi puse la dispozitie publicului de catre ANRC.
    Art. 13
    (1) In cazul in care constata, pe baza determinarii costului net in conformitate cu prevederile art. 12, ca prestarea serviciilor din sfera serviciului universal reprezinta o sarcina injusta pentru furnizorul de serviciu universal, ANRC va decide, la cererea furnizorului de serviciu universal, compensarea costului net astfel determinat.
    (2) ANRC va determina mecanismul de compensare a costului net al furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal, cu respectarea principiilor transparentei, minimei atingeri aduse concurentei, nediscriminarii si proportionalitatii. In acest scop ANRC va stabili furnizorii de retele de comunicatii electronice si furnizorii de servicii de comunicatii electronice care au obligatia sa contribuie la compensare, cuantumul contributiilor datorate, modalitatea si termenul de plata, precum si orice alte elemente necesare in vederea functionarii acestui mecanism.
    Art. 14
    (1) ANRC va face public mecanismul de compensare a costului net stabilit in conformitate cu prevederile art. 13.
    (2) In cazul in care s-a realizat compensarea costului net al furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal, ANRC va publica un raport anual privind acest cost, contributiile efectuate de catre furnizorii de retele si de servicii de comunicatii electronice stabiliti potrivit art. 13 alin. (2), precum si avantajele comerciale care au putut fi realizate de furnizorul de serviciu universal in legatura cu serviciile din sfera serviciului universal pe care este obligat sa le presteze.

    CAP. 3
    Obligatii impuse furnizorilor de retele si servicii de comunicatii electronice cu putere semnificativa pe piata

    Art. 15
    (1) Daca in urma unei analize de piata realizate in conformitate cu prevederile Regulamentului privind efectuarea analizelor de piata si determinarea puterii semnificative pe piata, elaborat in temeiul art. 32 din Ordonanta-cadru, ANRC stabileste ca pe o anumita piata la nivelul furnizarii serviciilor cu amanuntul nu exista concurenta efectiva, iar obligatiile impuse in conformitate cu prevederile art. 8 din Ordonanta privind accesul sau cu cele prevazute la art. 18 din prezenta lege nu sunt suficiente pentru atingerea obiectivelor prevazute la art. 45 din Ordonanta-cadru, ANRC poate impune furnizorilor de retele sau servicii de comunicatii electronice care au putere semnificativa pe piata respectiva, in mod corespunzator, una sau mai multe dintre obligatiile prevazute la alin. (2), in scopul protejarii intereselor utilizatorilor finali si al promovarii unei concurente efective.
    (2) Obligatiile impuse de ANRC pot privi:
    a) interzicerea practicarii de preturi excesive in raport cu costurile pe care le implica furnizarea serviciilor;
    b) interzicerea practicarii de preturi sub costurile pe care le implica furnizarea serviciilor, care poate avea ca efect limitarea intrarii pe piata sau restrangerea concurentei;
    c) interzicerea favorizarii nejustificate a anumitor utilizatori finali in comparatie cu altii;
    d) interzicerea conditionarii furnizarii serviciului de acceptare de catre utilizatorii finali a unor prestatii suplimentare, fara legatura cu serviciul solicitat.
    (3) In acest scop ANRC poate stabili:
    a) impunerea unor plafoane tarifare sau formule de control al cresterii tarifelor la furnizarea serviciilor cu amanuntul;
    b) masuri de control al tarifelor individuale;
    c) masuri de orientare a tarifelor catre costuri sau catre preturile ori tarifele practicate pe piete comparabile.
    (4) Obligatiile prevazute la alin. (2) si (3) trebuie sa fie corespunzatoare naturii problemei identificate, proportionale si necesare pentru atingerea obiectivelor prevazute la art. 45 din Ordonanta-cadru.
    (5) ANRC va impune acelor furnizori ale caror tarife sunt supuse controlului sau obligatia de a implementa un sistem de evidentiere contabila a costurilor, necesar in vederea exercitarii controlului. ANRC poate stabili formatul si metodologia contabila ce vor fi folosite.
    (6) Furnizorii mentionati la alin. (5) au obligatia de a supune spre verificare unui auditor independent modul de implementare a sistemului de evidentiere contabila a costurilor prevazut la alin. (5), in conditiile stabilite de ANRC.
    (7) De asemenea, furnizorii mentionati la alin. (5) vor publica anual, in conditiile stabilite de ANRC, o declaratie pe propria raspundere privind respectarea sistemului de evidentiere contabila a costurilor, prevazut la alin. (5).
    Art. 16
    (1) Daca in urma unei analize de piata realizate in conformitate cu prevederile Regulamentului privind efectuarea analizelor de piata si determinarea puterii semnificative pe piata, elaborat in temeiul art. 32 din Ordonanta-cadru, ANRC stabileste ca pe piata furnizarii unei parti sau a intregului set minim de linii inchiriate prevazut la art. 29 alin. (1) nu exista concurenta efectiva, va identifica furnizorii cu putere semnificativa pe piata respectiva si va impune acestora obligatii privind furnizarea unei parti sau a intregului set minim de linii inchiriate, in conditii de nediscriminare, orientare a tarifelor catre costuri si transparenta in conformitate cu prevederile alin. (2) - (8).
    (2) Acolo unde este cazul, ANRC va impune furnizorilor identificati ca avand putere semnificativa pe piata, potrivit alin. (1), sa aplice conditii similare in situatii similare pentru furnizorii care presteaza servicii similare si sa furnizeze linii inchiriate catre terti in aceleasi conditii si la aceeasi calitate cu cele folosite pentru furnizarea propriilor servicii sau ale filialelor ori ale altor societati din acelasi grup.
    (3) Acolo unde este cazul, ANRC va impune furnizorilor identificati ca avand putere semnificativa pe piata, potrivit alin. (1), obligatia de a implementa un sistem adecvat de evidentiere contabila a costurilor. Acesti furnizori au obligatia de a transmite ANRC, la cerere, informatii detaliate privind sistemul contabil utilizat.
    (4) ANRC va impune furnizorilor identificati ca avand putere semnificativa pe piata, potrivit alin. (1), obligatia de a publica intr-o forma usor accesibila urmatoarele informatii in legatura cu furnizarea de linii inchiriate, stabilind totodata conditiile in care se efectueaza publicarea:
    a) caracteristicile tehnice, inclusiv caracteristicile fizice si electrice, precum si specificatiile tehnice si de performanta detaliate care se aplica la punctul terminal al retelei;
    b) tarifele practicate, incluzand tarifele initiale de conectare, tarifele de utilizare si alte tarife;
    c) conditiile de furnizare.
    (5) Informatiile privind conditiile de furnizare a liniilor inchiriate se vor referi cel putin la:
    a) procedura de efectuare a comenzilor;
    b) termenul obisnuit de livrare, care reprezinta perioada in care 95% din liniile inchiriate de acelasi tip au fost puse la dispozitie consumatorilor, calculata de la data efectuarii unei comenzi ferme de catre utilizator;
    c) durata contractului, incluzand durata stabilita in mod obisnuit in contract, precum si durata minima pe care utilizatorii sunt obligati sa o accepte;
    d) termenul obisnuit de efectuare a reparatiilor, care reprezinta perioada in care 80% din defectiunile aparute la liniile inchiriate de acelasi tip au fost remediate, calculata de la momentul in care notificarea defectiunii a fost primita de catre departamentul responsabil cu remedierea defectiunilor. In cazurile in care, pentru acelasi tip de linii inchiriate, sunt oferite servicii de reparatii de calitati diferite, termenele diferite de efectuare a reparatiilor vor fi publicate;
    e) cazurile si procedura de acordare a despagubirilor sau a sumelor de restituit utilizatorilor.
    (6) Termenul obisnuit de livrare, prevazut la alin. (5) lit. b), se va stabili luandu-se in considerare duratele in care liniile inchiriate au fost puse la dispozitie consumatorilor, pe parcursul unui interval de timp suficient, apropiat de momentul la care se efectueaza aceasta determinare. In stabilirea termenului obisnuit de livrare nu se vor lua in calcul cazurile in care utilizatorii au solicitat livrarea intr-un termen mai lung.
    (7) Daca, intr-un caz concret, un furnizor identificat ca avand putere semnificativa pe piata, potrivit alin. (1), considera ca furnizarea unei linii inchiriate din setul minim prevazut la art. 29 alin. (1) la tarifele si in conditiile publicate potrivit alin. (4) si (5) este nerezonabila, acesta va putea solicita acordul ANRC pentru modificarea tarifelor sau conditiilor.
    (8) In cazul in care considera ca performantele realizate in furnizarea setului minim de linii inchiriate nu satisfac necesitatile utilizatorilor, ANRC poate impune furnizorilor identificati ca avand putere semnificativa pe piata, potrivit alin. (1), obligatia de a atinge anumite obiective de performanta privind conditiile de furnizare prevazute la alin. (5) si (6).
    Art. 17
    Daca in urma unei analize de piata realizate in conformitate cu prevederile Regulamentului privind efectuarea analizelor de piata si determinarea puterii semnificative pe piata, elaborat in temeiul art. 32 din Ordonanta-cadru, ANRC stabileste ca pe piata furnizarii unei parti sau a intregului set minim de linii inchiriate prevazut la art. 29 alin. (1) exista concurenta efectiva, va retrage obligatiile impuse potrivit art. 16 alin. (2) - (8).
    Art. 18
    (1) Daca in urma unei analize de piata realizate in conformitate cu prevederile Regulamentului privind efectuarea analizelor de piata si determinarea puterii semnificative pe piata, elaborat in temeiul art. 32 din Ordonanta-cadru, un furnizor de retele sau servicii de comunicatii electronice este desemnat ca avand putere semnificativa pe piata furnizarii conectarii la un punct fix la retelele publice de telefonie si a utilizarii la un punct fix a acestor retele, ANRC va impune acestuia obligatia de a oferi abonatilor sai posibilitatea de a utiliza serviciile oricarui furnizor de servicii de telefonie destinate publicului, cu care este interconectat, in urmatoarele moduri:
    a) la fiecare apel, prin formarea unui cod de selectare a furnizorului de servicii care va efectua, fara a afecta continutul informatiei, transportul semnalului din reteaua in care este initiat catre reteaua de destinatie;
    b) prin preselectare, cu posibilitatea de a renunta la optiunea preselectata la fiecare apel, prin formarea unui cod de selectare a furnizorului de servicii prevazut la lit. a).
    (2) Cererea utilizatorilor ca facilitatile prevazute la alin. (1) sa fie implementate si pe alte retele sau in alte moduri va fi evaluata de ANRC pe baza unei analize de piata realizate in conformitate cu prevederile Regulamentului privind efectuarea analizelor de piata si determinarea puterii semnificative pe piata, elaborat in temeiul art. 32 din Ordonanta-cadru, iar obligatiile necesare pentru satisfacerea acestei cereri vor fi impuse in conformitate cu prevederile art. 12 din Ordonanta privind accesul.
    (3) ANRC asigura, prin impunerea de obligatii specifice, ca tarifele de acces si interconectare privind furnizarea facilitatilor prevazute la alin. (1) sunt orientate catre costuri si ca eventualele sume platite de abonati nu sunt prohibitive pentru utilizarea acestor facilitati.

    CAP. 4
    Drepturile utilizatorilor finali

    Art. 19
    (1) Contractele intre utilizatorii finali si furnizorii de servicii de comunicatii electronice vor fi incheiate in scris si vor contine urmatoarele clauze minime, privitoare la:
    a) datele de identificare a furnizorului;
    b) serviciile furnizate, nivelurile de calitate oferite, precum si termenul in care se realizeaza conectarea initiala;
    c) tipurile de servicii de intretinere si reparatii oferite;
    d) preturile si tarifele aferente fiecarui produs sau serviciu contractat, modul de aplicare a acestora, precum si modalitatile prin care pot fi obtinute informatii actualizate privind tarifele de furnizare a serviciilor de comunicatii electronice si a serviciilor de intretinere si reparatii;
    e) durata contractului, conditiile privind reinnoirea si incetarea contractului, precum si conditiile in care opereaza suspendarea furnizarii serviciului;
    f) despagubirile aplicabile si procedura de acordare a acestora in cazul nerespectarii nivelurilor de calitate convenite sau a celorlalte clauze contractuale;
    g) metoda de initiere a procedurii de solutionare a litigiilor.
    (2) In cazul in care contractul incheiat prevede pentru furnizor posibilitatea modificarii unilaterale, acesta este obligat sa-i notifice utilizatorului final aceasta intentie cu cel putin 30 de zile inainte de operarea modificarii. Orice abonat are dreptul de a denunta unilateral contractul in cazul in care nu este de acord cu modificarile propuse, fara a plati nici o despagubire.
    (3) In cuprinsul notificarii se va prevedea expres dreptul abonatului de a denunta unilateral contractul in conditiile prevazute la alin. (2).
    Art. 20
    (1) Furnizorii de retele publice de telefonie si furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului au obligatia de a pune la dispozitie publicului informatii clare, detaliate si actualizate privind preturile si tarifele aplicabile, precum si celelalte conditii privind posibilitatea de obtinere si utilizare a serviciilor de telefonie destinate publicului, pentru a asigura posibilitatea utilizatorilor finali de a decide in cunostinta de cauza.
    (2) Informatiile prevazute la alin. (1) vor privi:
    a) datele de identificare a furnizorului;
    b) serviciile de telefonie destinate publicului, pe care le ofera furnizorul;
    c) procedura de solutionare a reclamatiilor primite de la utilizatorii finali si procedura de solutionare a litigiilor dintre furnizori si utilizatorii finali;
    d) drepturile privind furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, incluzand facilitatile prevazute la art. 10 alin. (3) - (11).
    (3) Informatiile prevazute la alin. (2) lit. b) vor fi detaliate in ceea ce priveste:
    a) categoriile de servicii oferite, cu indicarea serviciilor pentru care se plateste tariful initial de conectare si a celor pentru care se plateste tariful periodic de utilizare;
    b) tarifele standard de conectare, utilizare, intretinere si reparatii, precum si facilitatile tarifare standard si tarifele impuse potrivit art. 9 alin. (2) sau (3);
    c) cazurile si procedura de acordare a despagubirilor sau a sumelor de restituit utilizatorilor;
    d) tipurile de servicii de intretinere si reparatii oferite;
    e) conditiile contractuale standard, inclusiv durata minima a contractului, daca este cazul.
    (4) ANRC va stabili modalitatea in care informatiile prevazute la alin. (1) - (3) vor fi puse la dispozitie publicului.
    (5) ANRC va oferi, prin intermediul paginii sale de Internet sau prin alte mijloace, informatii comparative privind tarifele si conditiile oferite de diferiti furnizori de retele si servicii de comunicatii electronice, in vederea asigurarii posibilitatii utilizatorilor finali de a face evaluari independente.
    Art. 21
    (1) ANRC poate impune furnizorilor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, dupa parcurgerea procedurii de consultare prevazute la art. 50 din Ordonanta-cadru, obligatia de a publica informatii comparabile, adecvate si actualizate privind calitatea serviciilor oferite. La cererea ANRC aceste informatii ii vor fi furnizate inainte de a fi publicate.
    (2) ANRC poate stabili parametrii de calitate a serviciilor ce urmeaza sa fie masurati si orice alte elemente necesare pentru evaluarea calitatii serviciilor oferite, precum si continutul, forma si modalitatea in care informatiile prevazute la alin. (1) vor fi publicate, pentru a se asigura ca utilizatorii finali beneficiaza de informatii complete, comparabile si usor accesibile.
    Art. 22
    (1) Furnizorii de retele publice de telefonie si furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului sunt obligati sa ia toate masurile necesare pentru a asigura integritatea retelei publice de telefonie la punctele fixe si, in caz de perturbare grava a functionarii retelei sau in caz de forta majora, disponibilitatea retelei publice de telefonie la punctele fixe.
    (2) Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului la puncte fixe sunt obligati sa ia toate masurile necesare pentru a asigura in mod neintrerupt posibilitatea efectuarii de apeluri de urgenta.
    (3) ANRC poate sa impuna furnizorilor de retele publice de telefonie si furnizorilor de servicii de telefonie destinate publicului masurile minime pe care acestia trebuie sa le ia in vederea indeplinirii in mod corespunzator a obligatiilor care le revin in temeiul alin. (1) si (2).
    Art. 23
    (1) Toti abonatii serviciilor de telefonie destinate publicului au dreptul de a fi inclusi in registrul abonatilor prevazut la art. 6 alin. (1).
    (2) Furnizorii de servicii de comunicatii electronice care atribuie numere de telefon abonatilor au obligatia de a pune la dispozitie furnizorilor de servicii de informatii privind abonatii sau de registre ale abonatilor, la cererea rezonabila a acestora, toate informatiile relevante, intr-o forma convenita cu solicitantul, in conditiile echitabile, obiective, orientate catre costuri si nediscriminatorii.
    (3) Toti utilizatorii finali conectati la o retea publica de telefonie au dreptul de acces la serviciile de informatii privind abonatii, in conformitate cu art. 6 alin. (2), precum si la serviciile de relatii cu clientii.
    (4) Prevederile prezentului articol nu aduc atingere dispozitiilor art. 14 din Legea nr. 676/2001.
    Art. 24
    ANRC va lua toate masurile necesare pentru a asigura informarea adecvata a publicului despre existenta si modul de utilizare a numarului unic pentru apeluri de urgenta 112 in retelele publice de telefonie, reglementat prin Ordonanta Guvernului nr. 18/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 398/2002.
    Art. 25
    (1) Codul standard de acces international este "00". Apelurile intre puncte geografice apropiate, aflate de o parte si de alta a frontierei de stat a Romaniei, pot fi efectuate pe baza unor acorduri speciale, furnizorii de servicii de comunicatii electronice care ofera servicii pe baza acordurilor respective avand obligatia de a informa in mod prompt si complet utilizatorii finali despre existenta si continutul acestor acorduri.
    (2) Furnizorii de retele publice de telefonie au obligatia de a transmite la destinatie toate apelurile efectuate prin utilizarea codului de acces prevazut la alin. (1).
    Art. 26
    Furnizorii de retele publice de telefonie si de servicii de telefonie destinate publicului vor asigura, atunci cand este tehnologic si economic fezabil, receptionarea apelurilor internationale catre numere nongeografice pe teritoriul Romaniei, cu exceptia cazurilor in care abonatul care receptioneaza astfel de apeluri a decis, din motive comerciale, restrictionarea apelurilor primite din anumite puncte geografice.
    Art. 27
    (1) ANRC poate impune furnizorilor de retele publice de telefonie obligatia de a pune la dispozitie utilizatorilor finali servicii de semnalizare tip multifrecventa bitonala (DTMF) si servicii de identificare a liniei care apeleaza, acolo unde este tehnic fezabil si economic viabil, in conditiile prevazute la art. 11 din Legea nr. 676/2001.
    (2) ANRC poate retrage obligatiile impuse potrivit alin. (1), cu privire la intreg teritoriul national sau la o parte a acestuia, dupa parcurgerea procedurii de consultare prevazute la art. 50 din Ordonanta-cadru, in cazul in care considera ca aceste servicii sunt disponibile la un nivel satisfacator.
    Art. 28
    (1) ANRC va impune furnizorilor de servicii de telefonie destinate publicului, inclusiv furnizorilor de servicii de telefonie mobila destinate publicului, obligatia de a asigura abonatilor lor, la cerere, posibilitatea de a-si pastra numarul de telefon, indiferent de furnizorul serviciului, astfel:
    a) la un anumit punct geografic, in cazul numerelor geografice;
    b) la orice punct geografic, in cazul numerelor nongeografice.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul transferului numerelor intre retelele de comunicatii electronice care sunt utilizate pentru furnizarea la un punct fix de servicii de telefonie si retelele de telefonie mobila.
    (3) ANRC va impune obligatii specifice pentru ca tarifele de interconectare legate de furnizarea serviciului de portabilitate a numerelor sa fie orientate catre costuri si sumele datorate de abonati pentru acest serviciu sa fie accesibile.
    (4) ANRC poate impune furnizorilor de servicii de telefonie destinate publicului obligatia de a publica informatii detaliate referitoare la tarifele practicate pentru serviciul de portabilitate a numerelor.
    (5) ANRC nu va impune la furnizarea cu amanuntul a serviciului de portabilitate a numerelor tarife care sa aduca atingere concurentei, precum tarife specifice sau tarife comune.
    Art. 29
    (1) ANRC stabileste si actualizeaza setul minim de linii inchiriate a caror furnizare este necesara in scopul satisfacerii necesitatilor utilizatorilor, inclusiv caracteristicile tehnice ale tipurilor de linii inchiriate care fac parte din acest set.
    (2) In cazul in care apreciaza ca necesitatile utilizatorilor nu sunt acoperite la un nivel satisfacator, ANRC poate impune unor furnizori de retele sau servicii de comunicatii electronice care au capacitatea necesara obligatia de a furniza o parte sau intreg setul de linii inchiriate prevazut la alin. (1), stabilind totodata si conditiile in care liniile inchiriate vor fi puse la dispozitie utilizatorilor.
    Art. 30
    Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanta, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale celorlalte acte normative cu incidenta in domeniu se aplica in mod corespunzator.

    CAP. 5
    Regimul sanctionator

    Art. 31
    (1) Urmatoarele fapte constituie contraventii:
    1. incalcarea obligatiilor prevazute la art. 5;
    2. incalcarea obligatiilor prevazute la art. 6;
    3. incalcarea obligatiilor prevazute la art. 7 alin. (1);
    4. neasigurarea posibilitatii de initiere a apelurilor de urgenta, in conditiile prevazute la art. 7 alin. (3);
    5. neimplementarea masurilor specifice prevazute la art. 8;
    6. neaplicarea tarifelor comune, nerespectarea plafoanelor tarifare sau a formulelor de control al cresterii tarifelor stabilite in conditiile art. 9 alin. (2);
    7. neoferirea de optiuni tarifare sau de pachete tarifare speciale, in conditiile art. 9 alin. (3);
    8. nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (4);
    9. nemodificarea sau nerenuntarea la anumite tarife sau scheme tarifare, in conditiile art. 9 alin. (5);
    10. nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (1);
    11. incalcarea obligatiilor prevazute la art. 10 alin. (3);
    12. emiterea gratuita de facturi detaliate care nu contin toate informatiile stabilite in conditiile art. 10 alin. (4) sau perceperea unui tarif pentru emiterea facturilor detaliate care contin numai informatiile stabilite in conditiile art. 10 alin. (4);
    13. nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (5);
    14. neoferirea catre consumatori a posibilitatii de a plati in avans tariful de utilizare a retelei publice de telefonie si a serviciilor de telefonie destinate publicului, in conditiile art. 10 alin. (6);
    15. neoferirea catre consumatori a posibilitatii de a plati esalonat tariful de conectare la reteaua publica de telefonie, in conditiile art. 10 alin. (7);
    16. nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (8) si (9);
    17. neincluderea in contractele incheiate cu utilizatorii finali a facilitatilor aplicabile in caz de neplata a facturii telefonice, in conditiile art. 10 alin. (10);
    18. nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (11);
    19. incalcarea de catre un furnizor de retele sau de servicii de comunicatii electronice a obligatiei prevazute la art. 10 alin. (12);
    20. incalcarea obligatiilor de a transmite ANRC si de a publica informatiile prevazute la art. 11 alin. (3), in conditiile prevazute la art. 11 alin. (4);
    21. neindeplinirea obiectivelor de performanta prevazute la art. 11 alin. (5);
    22. refuzul de a se supune auditului privind realizarea obiectivelor de performanta in conditiile prevazute la art. 11 alin. (6);
    23. incalcarea obligatiilor prevazute la art. 15 alin. (2), (3) sau (5);
    24. refuzul de a se supune auditului prevazut la art. 15 alin. (6);
    25. nepublicarea declaratiei pe propria raspundere in conditiile prevazute la art. 15 alin. (7);
    26. incalcarea obligatiilor prevazute la art. 16 alin. (1) - (6) sau (8);
    27. incalcarea obligatiilor prevazute la art. 18 alin. (1) sau (3);
    28. nerespectarea prevederilor art. 19;
    29. incalcarea obligatiei de a pune la dispozitie publicului informatiile prevazute la art. 20 alin. (1) - (3), in conditiile prevazute la art. 20 alin. (4);
    30. nepublicarea, in conditiile art. 21, a informatiilor privind calitatea serviciilor oferite;
    31. neadoptarea masurilor prevazute la art. 22;
    32. nerespectarea prevederilor art. 23 alin. (1);
    33. nerespectarea prevederilor art. 23 alin. (2);
    34. nerespectarea prevederilor art. 23 alin. (3);
    35. incalcarea obligatiilor prevazute la art. 25 alin. (1);
    36. incalcarea obligatiilor prevazute la art. 25 alin. (2);
    37. nerespectarea prevederilor art. 26;
    38. incalcarea obligatiilor prevazute la art. 27 alin. (1);
    39. incalcarea obligatiilor prevazute la art. 28 alin. (1);
    40. incalcarea obligatiilor prevazute la art. 28 alin. (3);
    41. incalcarea obligatiei prevazute la art. 28 alin. (4);
    42. incalcarea obligatiilor prevazute la art. 29 alin. (2).
    (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza astfel:
    a) cu amenda de la 3.500.000 lei la 35.000.000 lei, faptele prevazute la pct. 32, 33, 35 si 38;
    b) cu amenda de la 35.000.000 lei la 350.000.000 lei, faptele prevazute la pct. 13, 30, 31, 34, 36, 37 si 39 - 42;
    c) prin derogare de la dispozitiile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare, cu amenda de la 350.000.000 lei la 3.500.000.000 lei, faptele prevazute la pct. 1 - 5, 8, 10 - 12, 14 - 16, 18 - 20, 22, 24, 25, 28 si 29;
    d) prin derogare de la dispozitiile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare, cu amenda de la 3.500.000.000 lei la 35.000.000.000 lei, faptele prevazute la pct. 6, 7, 9, 17, 21, 23, 26 si 27.
    Art. 32
    (1) Contributiile datorate de catre furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice pentru compensarea costului net al furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal constituie creante bugetare, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 79/2003, cu modificarile ulterioare, aplicandu-li-se in mod corespunzator prevederile acesteia.
    (2) Daca in termen de 90 de zile de la data scadentei furnizorul nu achita contributia si accesoriile acesteia, ANRC ii poate suspenda sau retrage dreptul de a mai furniza retele sau servicii de comunicatii electronice pe baza autorizatiei generale.
    Art. 33
    (1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 31 alin. (1) se realizeaza de catre agentii constatatori ai ANRC imputerniciti in acest scop.
    (2) Sanctiunile prevazute la art. 31 alin. (2) lit. a) se aplica de catre agentii constatatori ai ANRC imputerniciti in acest scop.
    (3) Sanctiunile prevazute la art. 31 alin. (2) lit. b), c) si d) se aplica potrivit dispozitiilor art. 21 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
    (4) Sanctiunile prevazute la art. 32 alin. (2) se aplica de catre presedintele ANRC.
    (5) In masura in care prin prezenta lege nu se prevede altfel, contraventiilor prevazute la art. 31 li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare, cu exceptia prevederilor art. 28.
    Art. 34
    Regimul sanctionator instituit prin prezentul capitol se completeaza in mod corespunzator cu prevederile art. 59 din Ordonanta-cadru.

    CAP. 6
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 35
    (1) ANRC va lua in considerare, cu respectarea procedurii de consultare prevazute la art. 50 din Ordonanta-cadru, punctele de vedere ale utilizatorilor finali, inclusiv persoanele cu handicap, ale asociatiilor acestora, ale Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, ale producatorilor si ale furnizorilor de retele si servicii de comunicatii electronice in legatura cu probleme privind drepturile utilizatorilor finali referitoare la serviciile de comunicatii electronice destinate publicului, in special atunci cand aceste probleme au un impact semnificativ pe piata.
    (2) Partile interesate pot dezvolta, cu sprijinul ANRC, mecanisme care pot implica consumatori, grupuri de utilizatori si furnizori de servicii, pentru a imbunatati calitatea generala a serviciilor prin elaborarea de coduri de conduita si standarde de operare, precum si prin monitorizarea aplicarii acestora.
    Art. 36
    In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, ANRC va stabili o procedura de mediere transparenta, simpla si necostisitoare, in scopul solutionarii amiabile, corecte si prompte a litigiilor ocazionate de aplicarea prezentei legi, aparute intre utilizatorii finali si furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice. ANRC poate stabili un sistem de rambursare a cheltuielilor facute de utilizatorii finali sau de despagubire pentru prejudiciile suferite de acestia in raporturile cu furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice, aplicabil in cazuri intemeiate.
    Art. 37
    Conditiile generale referitoare la interoperabilitatea echipamentelor de televiziune digitala ale consumatorilor se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    Art. 38
    Pana la adoptarea, in temeiul prezentei legi, a unei decizii a presedintelui ANRC privind nivelul tarifelor pentru furnizarea serviciilor cu amanuntul, tarifele practicate pentru aceste servicii de catre Societatea Comerciala de Telecomunicatii "Romtelecom" - S.A. la momentul intrarii in vigoare a prezentei legi nu vor putea fi majorate decat cu acordul ANRC.
    Art. 39
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga: liniuta a 5-a "Servicii telefonice de baza", liniuta a 6-a "Servicii postale de baza" si liniuta a 7-a "Servicii de radiocomunicatii si telecomunicatii" din anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 115 din 7 martie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 205/2002, cu modificarile ulterioare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 29 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 3 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 304/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 304 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 304/2003
OUG 111 2011
privind comunicaţiile electronice
Legea 133 2007
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2006 privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale
Decizia 1074 2004
privind implementarea serviciului universal in sectorul comunicatiilor electronice
Ordin 184 2004
pentru aprobarea Documentului de politica si strategie privind implementarea serviciului universal in sectorul comunicatiilor electronice
Decizia 1333 2003
privind regimul de autorizare generala pentru furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice
Legea 304 2003
pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice
Decretul 437 2003
privind promulgarea Legii pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu