Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.126 din 10.11.2017

privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 44/2017 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale şi pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea literei B din anexa nr. 6 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 988 din 13 decembrie 2017SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. 4.091 din 22 iunie 2017, întocmit de Direcţia produse medicinale veterinare şi nutriţie animală - Direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerinţelor privind igiena hranei pentru animale, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin: Articolul IAnexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 44/2017 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale şi pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 11 mai 2017, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 4, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), unităţile care desfăşoară atât activităţi prevăzute la lit. b) şi/sau d) din anexa nr. 1, cât şi activităţi din domeniul farmaceutic veterinar pentru care deţin autorizaţie/înregistrare sanitar-veterinară eliberată în baza legislaţiei sanitar-veterinare specifice în vigoare depun la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti doar notificarea privind desfăşurarea de activităţi în domeniul hranei pentru animale, prevăzută în anexa nr. 21, şi declaraţia pe propria răspundere prevăzută în anexa nr. 6, fiind scutite de depunerea celorlalte documente şi de achitarea tarifului prevăzut la lit. g).(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), unităţile care desfăşoară atât activităţi prevăzute la lit. b) şi/sau d) din anexa nr. 1, cât şi activităţi din domeniul farmaceutic veterinar supuse autorizării/înregistrării sanitar-veterinare depun la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, odată cu documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei/înregistrării pentru desfăşurarea de activităţi din domeniul farmaceutic veterinar prevăzută de legislaţia sanitar-veterinară specifică în vigoare, doar notificarea privind desfăşurarea de activităţi în domeniul hranei pentru animale prevăzută în anexa nr. 21 şi declaraţia pe propria răspundere prevăzută în anexa nr. 6, fiind scutite de depunerea celorlalte documente şi de achitarea tarifului prevăzut la alin. (1) lit. g). 2. La articolul 7 se introduce un nou alineat, alineatul (5) , cu următorul cuprins: (5) Autorizaţiile sanitar-veterinare emise anterior intrării în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare rămân valabile, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare. 3. La articolul 9, alineatele (2) - (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins : (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), unităţile care desfăşoară atât activităţi prevăzute la lit. b), d) şi/sau f) din anexa nr. 2, cât şi activităţi din domeniul farmaceutic veterinar pentru care deţin deja o autorizaţie/înregistrare sanitar-veterinară eliberată în conformitate cu legislaţia în vigoare depun la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, doar notificarea activităţii desfăşurate în domeniul hranei pentru animale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 21, şi declaraţia pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, fiind scutite de depunerea celorlalte documente şi de achitarea tarifului prevăzut la alin. (1) lit. g).(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), unităţile care desfăşoară activităţi prevăzute la lit. g) şi/sau h) din anexa nr. 2, ce deţin deja o autorizaţie/înregistrare sanitar-veterinară eliberată în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru activităţi în domeniul produselor alimentare, depun la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, doar notificarea activităţii desfăşurate în domeniul hranei pentru animale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 21, şi declaraţia pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, fiind scutite de depunerea celorlalte documente şi de achitarea tarifului prevăzut la alin. (1) lit. g).(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), unităţile care solicită o autorizaţie/înregistrare sanitar-veterinară în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru activităţi din domeniul farmaceutic veterinar şi desfăşoară şi activităţi prevăzute la lit. b), d) şi/sau f) din anexa nr. 2 depun, odată cu documentaţia de autorizare/înregistrare prevăzută de legislaţia specifică, doar notificarea activităţii desfăşurate în domeniul hranei pentru animale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 21, şi declaraţia pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, fiind scutite de depunerea celorlalte documente şi de achitarea tarifului prevăzut alin. (1) lit. g). (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), unităţile care solicită o autorizaţie/înregistrare sanitar-veterinară în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru activităţi în domeniul produselor alimentare şi desfăşoară şi activităţi prevăzute la lit. g) şi/sau h) din anexa nr. 2 depun, odată cu documentaţia de înregistrare/autorizare prevăzută de legislaţia specifică, doar notificarea activităţii desfăşurate în domeniul hranei pentru animale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 21, şi declaraţia pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, fiind scutite de depunerea celorlalte documente şi de achitarea tarifului prevăzut la alin. (1) lit. g).(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), exploataţiile de creştere a animalelor destinate producţiei de alimente, autorizate/înregistrate sanitar-veterinar în conformitate cu legislaţia în vigoare din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, care deţin moară proprie, malaxor propriu sau malaxoare mobile pentru producerea de furaje pentru consum propriu depun la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti doar notificarea activităţii desfăşurate în domeniul hranei pentru animale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 21, şi declaraţia pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, fiind scutite de depunerea celorlalte documente şi de achitarea tarifului prevăzut la alin. (1) lit. g).(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), exploataţiile de creştere a animalelor destinate producţiei de alimente care solicită o autorizaţie/înregistrare sanitar-veterinară în conformitate cu legislaţia în vigoare din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor şi deţin moară proprie, malaxor propriu sau malaxoare mobile pentru producerea de furaje pentru consum propriu depun, odată cu documentaţia de înregistrare/autorizare prevăzută de legislaţia specifică, doar notificarea activităţii desfăşurate în domeniul hranei pentru animale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 21, şi declaraţia pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, fiind scutite de depunerea celorlalte documente şi de achitarea tarifului prevăzut la alin. (1) lit. g).(8) În situaţiile prevăzute la alin. (3) şi (5)-(7), în baza notificării şi a declaraţiei pe propria răspundere, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti atribuie numărul de identificare în conformitate cu prevederile art. 16, cu completarea documentului prevăzut în anexa nr. 22. 4. La articolul 11 se introduce un nou alineat, alineatul (4) , cu următorul cuprins: (4) Înregistrările sanitar-veterinare emise anterior intrării în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare rămân valabile, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 5. La articolul 12, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: (3) În vederea obţinerii înregistrării sanitar-veterinare pentru mijloacele de transport, reprezentantul legal al operatorului depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti o cerere de înregistrare sanitar-veterinară a mijloacelor de transport al hranei pentru animale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, declaraţia pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, copia autorizaţiei/înregistrării sanitar-veterinare a unităţii/societăţii deţinătoare a mijlocului/mijloacelor de transport şi copia certificatului de înmatriculare a mijlocului/mijloacelor de transport. 6. La articolul 12 alineatul (4), se introduce o nouă literă, litera c) , cu următorul cuprins: c)mijloacele care transportă hrană pentru animale provenind din unităţi înregistrate/autorizate sanitar-veterinar în conformitate cu prezenta norma sanitară veterinară, în cantităţi mai mici de 500 kg şi ambalată în pungi sau saci de cel mult 50 kg fiecare şi care sunt destinate utilizatorului final pentru situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerinţelor privind igiena hranei pentru animale, cu modificările şi completările ulterioare. 7. La articolul 12 se introduce un nou alineat, alineatul (7) , cu următorul cuprins: (7) Înregistrările sanitar-veterinare emise anterior intrării în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare rămân valabile, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 8. La articolul 14 se introduc două noi alineate, alineatele (13) şi (14) , cu următorul cuprins: (13) În cazul în care operatorul îşi suspendă activitatea, acesta notifică direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, conform modelului prevăzut în anexa nr. 23; suspendarea iniţială a activităţii poate fi prelungită printr-o nouă notificare, cu condiţia ca perioada totală de suspendare să nu depăşească 12 luni calendaristice.(14) Reluarea activităţii se face doar după notificarea prealabilă a direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu respectarea prevederilor art. 7; în cazul în care unitatea nu îşi reia activitatea în termenul asumat în notificare, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite ordonanţa de interzicere a activităţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 14, şi anulează autorizaţia/înregistrarea sanitar-veterinară a unităţii. 9. Articolul 17 se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 17Anexele nr. 1-23 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară. 10. Anexa nr. 6 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1. 11. După anexa nr. 22 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 23 , al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 2. 12. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IILa litera B din anexa nr. 6 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 şi 611 bis din 18 august 2014, cu modificările şi completările ulterioare, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„h) Fabricarea şi/sau introducerea pe piaţă a materiilor prime furajere, rezultate ca produs final sau ca subprodus 1. Producători primari de materii prime vegetale 237
2. Operatori cu activităţi din alte domenii care furnizează produse/subproduse pentru utilizarea în hrana animalelor 237"

Articolul III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,Geronimo Răducu BrănescuANEXA Nr. 1(Anexa nr. 6 la norma sanitară veterinară) DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE în vederea autorizării/înregistrării sanitar-veterinare a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale Subsemnatul/a, ........ ................ ................ ........., posesor/posesoare al/a B.I. (C.I.), seria ........ ........... nr. ........ ........, în calitate de ........ ................ .............. al unităţii ........ ................ ..............., cu sediul social în localitatea ........ ........ .............., str. ........ ................ ........ .......... nr. ........ ............, sectorul/judeţul ........ ................ ........ ............, cod poştal ........ ........ ........, căsuţa poştală ............, telefon ........ ................ ................ ................ ................ ........, fax ........ ................ ................ ........ ........, e-mail ........ ................ ................ ................ ................ ................ ..............., adresa punctului de lucru ........ ................ ..........., având număr de ordine în registrul comerţului ........ ................ ........ ............, cod unic de înregistrare ........ ................ ........ .........., activitate principală ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............., cunosc faptul că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală şi declar pe propria răspundere următoarele: cunosc şi respect prevederile legale în vigoare din sectorul sanitar-veterinar cu privire la igiena hranei pentru animale;

furajele pe care le produc/le introduc pe piaţă sunt conforme cu condiţiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerinţelor privind igiena hranei pentru animale, cu modificările şi completările ulterioare;

unitatea îndeplineşte condiţiile sanitar-veterinare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

prin activitatea desfăşurată nu aduc prejudicii statului român;

prin activitatea desfăşurată nu pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor;

activitatea desfă

şurată nu are impact negativ asupra mediului.Data: ........ ........ ............... Semnătura ........ ................ ......... Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile false sunt pedepsite conform legii. ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 23 la norma sanitară veterinară) Notificare de suspendare a activităţii pentru care s-a eliberat autorizaţia/înregistrarea sanitar-veterinară Către Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... Subsemnatul(a), ........ ........ ............., posesor/posesoare al/a B.I. (C.I.) seria ...... nr. .........., în calitate de ........ ........ ......... al societăţii/unităţii ........ ........ ............., cu sediul social în localitatea ........ ................ .............., str. ........ ........ ........ nr. ......, bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ..., judeţul/sectorul ..........., cod poştal ........ ........., căsuţa poştală ..........., telefon ........ ............, fax ........ ..............., e-mail ........ ................ ........ ........, având număr de ordine în registrul comerţului ........ ................ ........ ..............., cod unic de înregistrare ........ ................ ........, punct de lucru ........ ................, adresa punctului de lucru ........ ........ .........., Autorizaţie/Înregistrare sanitar-veterinară nr. ....... din data de ........ ................, număr de identificare conform capitolului II din anexa V la Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerinţelor privind igiena hranei pentru animale, cu modificările şi completările ulterioare, ........ ........ ............, având ca activitate/activităţi autorizate/înregistrate sanitar-veterinar: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ notific: Suspendarea activităţii/activităţilor: 1. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..............., 2. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. 3. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. desfăşurate la punctul de lucru mai sus menţionat, începând cu data de ........ .............. până la data de ........ ........ ............*, întrucât**........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... Data: ........ ................ ........ ..........

Semnătura ........ ................ ................ (numele şi prenumele în clar, semnătura şi ştampila societăţii) * Maximum 1 an. ** Se va menţiona motivul suspendării activităţii/activităţilor.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 126/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 126 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 126/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu