Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 269/453/81 din  1 aprilie 2003

pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, continutul, originea, etichetarea si marcarea unor zaharuri destinate consumului uman

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR


SmartCity3

              Nr. 269 din 1 aprilie 2003
              MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI
              Nr. 453 din 14 mai 2003
              AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
              Nr. 81 din 27 mai 2003
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 419 din 16 iunie 2003

    Avand in vedere prevederile art. 34 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 57/2002,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, al Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Hotararii Guvernului nr. 166/2001 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificarile ulterioare,
    vazand Referatul de aprobare nr. 125.458 din 31 martie 2003 intocmit de Directia generala de implementare, reglementare si de management al resurselor biotehnologice,

    ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor, ministrul sanatatii si familiei si presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele cu privire la natura, continutul, originea, etichetarea si marcarea unor zaharuri destinate consumului uman, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, Ministerul Sanatatii si Familiei si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, prin directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, prin directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si, respectiv, oficiile judetene pentru protectia consumatorilor vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin abroga Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor si al ministrului sanatatii si familiei nr. 124/297/2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, continutul, originea, etichetarea si marcarea unor zaharuri destinate consumului uman, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 610 din 27 septembrie 2001.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare in termen de 18 luni de la data publicarii.

                   p. Ministrul agriculturii,
                   alimentatiei si padurilor,
                   Petre Daea,
                   secretar de stat

                   Ministrul sanatatii si familiei,
                   Daniela Bartos

                   Presedintele Autoritatii Nationale
                   pentru Protectia Consumatorilor,
                   Rovana Plumb,
                   secretar de stat

    ANEXA 1

                                NORME
cu privire la natura, continutul, originea, etichetarea si marcarea unor zaharuri destinate consumului uman

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentele norme se refera si se aplica urmatoarelor produse:
    1. zahar semialb;
    2. zahar sau zahar alb;
    3. zahar extra alb;
    4. solutie de zahar;
    5. solutie de zahar invertit;
    6. sirop de zahar invertit;
    7. sirop de glucoza;
    8. sirop de glucoza concentrat;
    9. dextroza sau dextroza monohidratata;
    10. dextroza sau dextroza anhidra;
    11. fructoza.
    Art. 2
    Produsele enumerate la art. 1 se comercializeaza numai daca respecta definitiile si regulile stabilite in prezentele norme.

    CAP. 2
    Natura, continutul si originea unor zaharuri

    Art. 3
    In sensul prezentelor norme, produsele enumerate la art. 1 trebuie sa corespunda urmatoarelor definitii si caracteristici:
    1. Zahar semialb-zaharoza purificata si cristalizata, de calitate corespunzatoare si care se comercializeaza, avand urmatoarele caracteristici:
    a) polarizatie                  minimum 99,5 grade Z;
    b) continut de zahar invertit   maximum 0,1% din masa;
    c) umiditate                    maximum 0,1% din masa;
    2. Zahar sau zahar alb - zaharoza purificata si cristalizata, de calitate corespunzatoare si care se comercializeaza, avand urmatoarele caracteristici:
    a) polarizatie                  minimum 99,7 grade Z;
    b) continut de zahar invertit   maximum 0,04% din masa;
    c) umiditate                    maximum 0,06% din masa;
    d) tipul de culoare             maximum 9 puncte determinate conform lit. a)
                                    din anexa care face parte integranta din
                                    prezentele norme.
    3. Zahar extra alb - produsul care are caracteristicile prevazute la pct. 2 lit. a), b) si c), la care numarul total de puncte determinate in conformitate cu prevederile anexei nu depaseste totalul de 8 si este de maximum:
    a) 4 pentru tipul culorii;
    b) 6 pentru continutul de cenusa;
    c) 3 pentru culoarea in solutie.
    4. Solutie de zahar - solutia apoasa de zaharoza cu urmatoarele caracteristici:
    a) substanta uscata             minimum 62% din masa;
    b) continutul de zahar invertit maximum 3% din masa substantei uscate;
    (raportul dintre fructoza
    si dextroza: 1,0 +/- 0,2)
    c) cenusa conductometrica       maximum 0,1 din masa substantei uscate,
                                    determinata in conformitate cu lit. b) din
                                    anexa;
    d) culoare in solutie           maximum 45 de unitati ICUMSA.
    5. Solutie de zahar invertit - solutia apoasa de zaharoza partial invertita prin hidroliza, in care continutul de zahar invertit nu predomina, avand urmatoarele caracteristici:
    a) substanta uscata             minimum 62% din masa;
    b) continutul de zahar invertit mai mult de 3%, dar maximum 50% din masa
    (raportul dintre fructoza si    substantei uscate;
    dextroza: 1,0 +/- 0,2)
    c) cenusa conductometrica       maximum 0,4% din masa substantei uscate,
                                    determinata in conformitate cu lit. b) din
                                    anexa.
    6. Sirop de zahar invertit - solutia apoasa de zaharoza, posibil cristalizata, partial invertita prin hidroliza, in care continutul de zahar invertit (raportul dintre fructoza si dextroza: 1,0 +/- 0,1) este mai mare de 50% din masa substantei uscate, dar care are caracteristicile stabilite la pct. 5 lit. a) si c).
    7. Sirop de glucoza - solutie apoasa purificata si concentrata de zaharuri nutritive, obtinuta din amidon si/sau inulina, cu urmatoarele caracteristici:
    a) substanta uscata             minimum 70% din masa;
    b) echivalent de dextroza       minimum 20% din masa substantei uscate si
                                    exprimata sub forma D-glucoza;
    c) cenusa sulfatata             maximum 1% din masa substantei uscate.
    8. Sirop de glucoza concentrat - siropul de glucoza partial concentrat, cu un continut de substanta uscata de cel putin 93% din masa, dar care are caracteristicile stabilite la pct. 7 lit. b) si c).
    9. Dextroza sau dextroza monohidratata - D-glucoza purificata si cristalizata, care contine o molecula de apa de cristalizare, cu urmatoarele caracteristici:
    a) dextroza (D-glucoza)         minimum 99,5% din masa substantei uscate;
    b) substanta uscata             minimum 90% din masa;
    c) cenusa sulfatata             maximum 0,25% din masa substantei uscate.
    10. Dextroza sau dextroza anhidra - D-glucoza purificata si cristalizata, care nu contine apa de cristalizare, cu un continut de substanta uscata de 98% din masa, celelalte caracteristici fiind stabilite la pct. 9 lit. a) si c).
    11. Fructoza - D-glucoza purificata, cristalizata, cu urmatoarele caracteristici:
    a) continut de fructoza         minimum 98%;
    b) continut de glucoza          maximum 0,5,%;
    c) umiditate                    maximum 0,5% din masa;
    d) cenusa conductometrica       maximum 0,1% din masa, determinata conform
                                    lit. b) din anexa.
    Art. 4
    (1) Denumirile enumerate la art. 3 se aplica numai produselor definite in aceasta si trebuie utilizate in comert pentru desemnarea acestora.
    (2) Descrierea mentionata la art. 3 pct. 2 poate fi utilizata, de asemenea, la descrierea produsului definit la art. 3 pct. 3.
    (3) Termenul "alb" este folosit pentru:
    a) solutia de zahar in care culoarea nu depaseste 25 de unitati ICUMSA determinate in conformitate cu metoda prevazuta la lit. c) din anexa;
    b) solutia de zahar invertit si sirop de zahar invertit, pentru care continutul de cenusa conductometrica nu depaseste 0,1% si culoarea in solutie nu depaseste 25 de unitati ICUMSA determinate in conformitate cu metoda prevazuta la lit. c) din anexa.
    (4) Prevederile alin. (1) nu afecteaza procedurile prin care aceste denumiri se utilizeaza suplimentar pentru indicarea altor produse care nu pot fi confundate cu cele definite la art. 3.

    CAP. 3
    Etichetare si marcare

    Art. 5
    (1) Etichetarea, prezentarea si publicitatea produselor definite la art. 3 se realizeaza cu respectarea reglementarilor in vigoare, cu urmatoarele mentiuni specifice:
    a) masa neta, cu exceptia produselor care cantaresc mai putin de 20 g;
    b) indicarea continutului de substanta uscata si de zahar invertit, in cazul solutiilor de zahar, solutiilor de zahar invertit si al siropurilor de zahar invertit;
    c) termenul restrictiv "cristalizat" este folosit pentru siropul de zahar invertit ce incorporeaza cristale in solutie;
    d) descrierea prin care sunt definite produsele de la art. 3 pct. 7 si 8 si care contin fructoza in proportie mai mare de 5% in substanta uscata este urmata de ingredientele utilizate si termenii restrictivi "sirop de glucoza - fructoza" sau "sirop de fructoza - glucoza" si, respectiv, "sirop de glucoza - fructoza concentrat" sau "sirop de fructoza - glucoza concentrata", pentru a indica care din elementele glucoza sau fructoza se gaseste in proportie mai mare;
    (2) Toate informatiile prezentate prin etichetare trebuie sa fie clare, lizibile si sa nu permita stergerea.
    (3) Prevederile alin. (1) nu impiedica produsele definite la art. 3 sa poarte, in plus fata de descrierea obligatorie, alte descrieri, cu mentiunea ca acestea din urma sa nu induca in eroare consumatorii.
    Art. 6
    Prezentele norme nu se aplica:
    a) produselor definite la art. 3, cand acestea sunt sub forma de zahar pudra, zahar candel, zahar capatana;
    b) produselor destinate exportului in tarile din afara Comunitatii Europene.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 7
    Prezentele norme sunt compatibile cu reglementarile comunitare in domeniu si sunt armonizate cu prevederile Directivei Consiliului 2001/111.

    ANEXA 1
    la norme

                               METODA
de determinare a tipului de culoare, a continutului de cenusa conductometrica si a culorii in solutia de zahar alb si de zahar extra alb, definite la art. 3 pct. 2 si 3

    Un "punct" corespunde:
    a) in cazul tipului de culoare, la 0,5 unitati calculate prin metoda Institutului pentru Tehnologia Agricola si a Industriei Zaharului din Brunswick;
    b) in cazul continutului de cenusa, la 0,0018%, calculat prin metoda Comisiei Internationale pentru Metode Uniforme de Analiza a Zaharului (ICUMSA);
    c) in cazul culorii in solutie, la 7,5 unitati calculate prin metoda (ICUMSA).
    Metodele de determinare a tipului de culoare, a continutului de cenusa si a culorii in solutie sunt descrise in Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor si al ministrului sanatatii si familiei nr. 576/1.033/2002 pentru aprobarea Normelor cu privire la stabilirea conditiilor de calitate ale zaharului din sfecla de zahar, cumparat de organismul de interventie si a Normelor cu privire la metodele de analiza pentru determinarea conditiilor de calitate ale zaharului cumparat de organismul de interventie, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 25 din 17 ianuarie 2003.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 269/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 269 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu