Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 269/453/81 din  1 aprilie 2003

pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, continutul, originea, etichetarea si marcarea unor zaharuri destinate consumului uman

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR


SmartCity3

              Nr. 269 din 1 aprilie 2003
              MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI
              Nr. 453 din 14 mai 2003
              AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
              Nr. 81 din 27 mai 2003
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 419 din 16 iunie 2003

    Avand in vedere prevederile art. 34 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 57/2002,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, al Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Hotararii Guvernului nr. 166/2001 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificarile ulterioare,
    vazand Referatul de aprobare nr. 125.458 din 31 martie 2003 intocmit de Directia generala de implementare, reglementare si de management al resurselor biotehnologice,

    ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor, ministrul sanatatii si familiei si presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele cu privire la natura, continutul, originea, etichetarea si marcarea unor zaharuri destinate consumului uman, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, Ministerul Sanatatii si Familiei si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, prin directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, prin directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si, respectiv, oficiile judetene pentru protectia consumatorilor vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin abroga Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor si al ministrului sanatatii si familiei nr. 124/297/2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, continutul, originea, etichetarea si marcarea unor zaharuri destinate consumului uman, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 610 din 27 septembrie 2001.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare in termen de 18 luni de la data publicarii.

                   p. Ministrul agriculturii,
                   alimentatiei si padurilor,
                   Petre Daea,
                   secretar de stat

                   Ministrul sanatatii si familiei,
                   Daniela Bartos

                   Presedintele Autoritatii Nationale
                   pentru Protectia Consumatorilor,
                   Rovana Plumb,
                   secretar de stat

    ANEXA 1

                                NORME
cu privire la natura, continutul, originea, etichetarea si marcarea unor zaharuri destinate consumului uman

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentele norme se refera si se aplica urmatoarelor produse:
    1. zahar semialb;
    2. zahar sau zahar alb;
    3. zahar extra alb;
    4. solutie de zahar;
    5. solutie de zahar invertit;
    6. sirop de zahar invertit;
    7. sirop de glucoza;
    8. sirop de glucoza concentrat;
    9. dextroza sau dextroza monohidratata;
    10. dextroza sau dextroza anhidra;
    11. fructoza.
    Art. 2
    Produsele enumerate la art. 1 se comercializeaza numai daca respecta definitiile si regulile stabilite in prezentele norme.

    CAP. 2
    Natura, continutul si originea unor zaharuri

    Art. 3
    In sensul prezentelor norme, produsele enumerate la art. 1 trebuie sa corespunda urmatoarelor definitii si caracteristici:
    1. Zahar semialb-zaharoza purificata si cristalizata, de calitate corespunzatoare si care se comercializeaza, avand urmatoarele caracteristici:
    a) polarizatie                  minimum 99,5 grade Z;
    b) continut de zahar invertit   maximum 0,1% din masa;
    c) umiditate                    maximum 0,1% din masa;
    2. Zahar sau zahar alb - zaharoza purificata si cristalizata, de calitate corespunzatoare si care se comercializeaza, avand urmatoarele caracteristici:
    a) polarizatie                  minimum 99,7 grade Z;
    b) continut de zahar invertit   maximum 0,04% din masa;
    c) umiditate                    maximum 0,06% din masa;
    d) tipul de culoare             maximum 9 puncte determinate conform lit. a)
                                    din anexa care face parte integranta din
                                    prezentele norme.
    3. Zahar extra alb - produsul care are caracteristicile prevazute la pct. 2 lit. a), b) si c), la care numarul total de puncte determinate in conformitate cu prevederile anexei nu depaseste totalul de 8 si este de maximum:
    a) 4 pentru tipul culorii;
    b) 6 pentru continutul de cenusa;
    c) 3 pentru culoarea in solutie.
    4. Solutie de zahar - solutia apoasa de zaharoza cu urmatoarele caracteristici:
    a) substanta uscata             minimum 62% din masa;
    b) continutul de zahar invertit maximum 3% din masa substantei uscate;
    (raportul dintre fructoza
    si dextroza: 1,0 +/- 0,2)
    c) cenusa conductometrica       maximum 0,1 din masa substantei uscate,
                                    determinata in conformitate cu lit. b) din
                                    anexa;
    d) culoare in solutie           maximum 45 de unitati ICUMSA.
    5. Solutie de zahar invertit - solutia apoasa de zaharoza partial invertita prin hidroliza, in care continutul de zahar invertit nu predomina, avand urmatoarele caracteristici:
    a) substanta uscata             minimum 62% din masa;
    b) continutul de zahar invertit mai mult de 3%, dar maximum 50% din masa
    (raportul dintre fructoza si    substantei uscate;
    dextroza: 1,0 +/- 0,2)
    c) cenusa conductometrica       maximum 0,4% din masa substantei uscate,
                                    determinata in conformitate cu lit. b) din
                                    anexa.
    6. Sirop de zahar invertit - solutia apoasa de zaharoza, posibil cristalizata, partial invertita prin hidroliza, in care continutul de zahar invertit (raportul dintre fructoza si dextroza: 1,0 +/- 0,1) este mai mare de 50% din masa substantei uscate, dar care are caracteristicile stabilite la pct. 5 lit. a) si c).
    7. Sirop de glucoza - solutie apoasa purificata si concentrata de zaharuri nutritive, obtinuta din amidon si/sau inulina, cu urmatoarele caracteristici:
    a) substanta uscata             minimum 70% din masa;
    b) echivalent de dextroza       minimum 20% din masa substantei uscate si
                                    exprimata sub forma D-glucoza;
    c) cenusa sulfatata             maximum 1% din masa substantei uscate.
    8. Sirop de glucoza concentrat - siropul de glucoza partial concentrat, cu un continut de substanta uscata de cel putin 93% din masa, dar care are caracteristicile stabilite la pct. 7 lit. b) si c).
    9. Dextroza sau dextroza monohidratata - D-glucoza purificata si cristalizata, care contine o molecula de apa de cristalizare, cu urmatoarele caracteristici:
    a) dextroza (D-glucoza)         minimum 99,5% din masa substantei uscate;
    b) substanta uscata             minimum 90% din masa;
    c) cenusa sulfatata             maximum 0,25% din masa substantei uscate.
    10. Dextroza sau dextroza anhidra - D-glucoza purificata si cristalizata, care nu contine apa de cristalizare, cu un continut de substanta uscata de 98% din masa, celelalte caracteristici fiind stabilite la pct. 9 lit. a) si c).
    11. Fructoza - D-glucoza purificata, cristalizata, cu urmatoarele caracteristici:
    a) continut de fructoza         minimum 98%;
    b) continut de glucoza          maximum 0,5,%;
    c) umiditate                    maximum 0,5% din masa;
    d) cenusa conductometrica       maximum 0,1% din masa, determinata conform
                                    lit. b) din anexa.
    Art. 4
    (1) Denumirile enumerate la art. 3 se aplica numai produselor definite in aceasta si trebuie utilizate in comert pentru desemnarea acestora.
    (2) Descrierea mentionata la art. 3 pct. 2 poate fi utilizata, de asemenea, la descrierea produsului definit la art. 3 pct. 3.
    (3) Termenul "alb" este folosit pentru:
    a) solutia de zahar in care culoarea nu depaseste 25 de unitati ICUMSA determinate in conformitate cu metoda prevazuta la lit. c) din anexa;
    b) solutia de zahar invertit si sirop de zahar invertit, pentru care continutul de cenusa conductometrica nu depaseste 0,1% si culoarea in solutie nu depaseste 25 de unitati ICUMSA determinate in conformitate cu metoda prevazuta la lit. c) din anexa.
    (4) Prevederile alin. (1) nu afecteaza procedurile prin care aceste denumiri se utilizeaza suplimentar pentru indicarea altor produse care nu pot fi confundate cu cele definite la art. 3.

    CAP. 3
    Etichetare si marcare

    Art. 5
    (1) Etichetarea, prezentarea si publicitatea produselor definite la art. 3 se realizeaza cu respectarea reglementarilor in vigoare, cu urmatoarele mentiuni specifice:
    a) masa neta, cu exceptia produselor care cantaresc mai putin de 20 g;
    b) indicarea continutului de substanta uscata si de zahar invertit, in cazul solutiilor de zahar, solutiilor de zahar invertit si al siropurilor de zahar invertit;
    c) termenul restrictiv "cristalizat" este folosit pentru siropul de zahar invertit ce incorporeaza cristale in solutie;
    d) descrierea prin care sunt definite produsele de la art. 3 pct. 7 si 8 si care contin fructoza in proportie mai mare de 5% in substanta uscata este urmata de ingredientele utilizate si termenii restrictivi "sirop de glucoza - fructoza" sau "sirop de fructoza - glucoza" si, respectiv, "sirop de glucoza - fructoza concentrat" sau "sirop de fructoza - glucoza concentrata", pentru a indica care din elementele glucoza sau fructoza se gaseste in proportie mai mare;
    (2) Toate informatiile prezentate prin etichetare trebuie sa fie clare, lizibile si sa nu permita stergerea.
    (3) Prevederile alin. (1) nu impiedica produsele definite la art. 3 sa poarte, in plus fata de descrierea obligatorie, alte descrieri, cu mentiunea ca acestea din urma sa nu induca in eroare consumatorii.
    Art. 6
    Prezentele norme nu se aplica:
    a) produselor definite la art. 3, cand acestea sunt sub forma de zahar pudra, zahar candel, zahar capatana;
    b) produselor destinate exportului in tarile din afara Comunitatii Europene.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 7
    Prezentele norme sunt compatibile cu reglementarile comunitare in domeniu si sunt armonizate cu prevederile Directivei Consiliului 2001/111.

    ANEXA 1
    la norme

                               METODA
de determinare a tipului de culoare, a continutului de cenusa conductometrica si a culorii in solutia de zahar alb si de zahar extra alb, definite la art. 3 pct. 2 si 3

    Un "punct" corespunde:
    a) in cazul tipului de culoare, la 0,5 unitati calculate prin metoda Institutului pentru Tehnologia Agricola si a Industriei Zaharului din Brunswick;
    b) in cazul continutului de cenusa, la 0,0018%, calculat prin metoda Comisiei Internationale pentru Metode Uniforme de Analiza a Zaharului (ICUMSA);
    c) in cazul culorii in solutie, la 7,5 unitati calculate prin metoda (ICUMSA).
    Metodele de determinare a tipului de culoare, a continutului de cenusa si a culorii in solutie sunt descrise in Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor si al ministrului sanatatii si familiei nr. 576/1.033/2002 pentru aprobarea Normelor cu privire la stabilirea conditiilor de calitate ale zaharului din sfecla de zahar, cumparat de organismul de interventie si a Normelor cu privire la metodele de analiza pentru determinarea conditiilor de calitate ale zaharului cumparat de organismul de interventie, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 25 din 17 ianuarie 2003.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 269/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 269 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu