E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 2487 din 31 decembrie 1969

pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor la dispozitiile legale privind functionarea serviciilor de posta si telecomunicatii

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE MINISTRI

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 158 din 31 decembrie 1969


SmartCity3


    Consiliul de Ministri al Republicii Socialiste Romania hotaraste:

    CAP. 1
    Contraventii in sectorul de posta

    Art. 1
    Constituie contraventie la normele legale privind functionarea serviciilor de posta urmatoarele fapte:
    a) predarea spre expediere prin orice trimitere postala de:
    - obiecte care prin natura lor sau prin modul cum sunt ambalate pericliteaza, la manipulare sau transport, viata sau sanatatea oamenilor, distrug, degradeaza sau deterioreaza instalatiile, sau alte trimiteri postale;
    - materii explozibile, inflamabile, otravuri, acizi sau alte substante toxice;
    - materiale sau obiecte a carora circulatie este interzisa, cu exceptia cazurilor cand se prezinta o autorizatie speciala data de organele competente;
    - obiecte cu caracter obscen sau imoral;
    - animale vii, cu exceptia celor admise conform instructiunilor emise de ministrul postelor si telecomunicatiilor;
    b) introducerea, in scrisori simple ori recomandate, de bani, valori sau alte obiecte pretioase de orice natura;
    c) introducerea, in trimiterile postale cu tarif redus, de alte trimiteri care se taxeaza la o categorie superioara;
    d) introducerea, in acelasi plic sau ambalaj, de trimiteri postale de orice natura, purtand adrese diferite;
    e) introducerea, in scrisori cu valoare declarata sau colete, de comunicari scrise cu caracter de corespondenta, bilete de banca sau valori la purtator, bani si metale pretioase. Se excepteaza expedierile de bani efectuate prin casete proprii de catre organizatiile socialiste autorizate de Ministerul Postelor si Telecomunicatiilor.
    In cazul in care destinatarul va plati despagubirile, i se va preda trimiterea postala, expeditorul ramanand obligat numai la plata amenzii;
    f) francarea trimiterilor cu marci postale decupate din carti postale sau din alte formulare cu marca postala imprimata, ori cu marci postale intrebuintate;
    g) colectarea, primirea, transportul si distribuirea corespondentelor de orice fel, a banilor, valorilor si coletelor care pot face obiectul trimiterilor postale, efectuate in mod repetat de catre alte persoane fizice sau juridice decat cele autorizate potrivit dispozitiilor legale privind functionarea serviciilor de posta si telecomunicatii.
    Art. 2
    Contraventiile prevazute la art. 1 lit. a - f inclusiv se sanctioneaza cu amenda de la 50 la 250 lei, iar cele de la lit. g cu amenda de la 100 la 500 lei.

    CAP. 2
    Contraventii in sectorul de telefonie, telegrafie si radioficare

    Art. 3
    Constituie contraventie la normele legale privind functionarea si intretinerea mijloacelor de telefonie, telegrafie si radioficare urmatoarele fapte:
    a) construirea, procurarea, importul, instalarea sau folosirea de aparataj de telefonie, telegrafie si statii de radioficare, fara avizul prealabil al Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor, in afara de cazurile exceptate prin dispozitii legale;
    b) modificarea ori schimbarea instalatiilor telefonice, telegrafice sau de radioficare, care fac parte din inventarul unitatilor de posta si telecomunicatii, aflate la abonati, sau a celor publice, precum si folosirea lor in starea in care au fost modificate sau schimbate;
    c) blocarea sau deconectarea, in mod intentionat, de catre abonat a instalatiilor telex;
    d) deteriorarea sau degradarea fara intentie a instalatiilor exterioare de telecomunicatii;
    e) neanuntarea la unitatea P.T.T.R. de catre abonatul telefonic, in termen de 60 zile, a schimbarii intervenite in situatia sa referitor la incadrarea in alta categorie de serviciu telefonic decat cea contractata;
    f) lasarea postului telefonic, in cazul in care titularul contractului se muta, unei persoane care nu face parte din familie, cu care a locuit impreuna, fara a anunta unitatea P.T.T.R. in termen de 60 zile;
    g) efectuarea de convorbiri telefonice interurbane sau transmiterea de mesaje telegrafice, in interese personale sau straine de acelea ale unitatii, de la organizatiile socialiste sau obstesti care folosesc circuite telefonice sau telegrafice interurbane proprii sau inchiriate de la unitatile P.T.T.R.;
    h) impiedicarea accesului publicului la posturile telefonice publice si semipublice sau afisarea unor anunturi inexacte in legatura cu functionarea acestora.
    Art. 4
    Contraventiile prevazute la art. 3 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) cu amenda de la 50 la 250 lei, cele de la lit. b, e, f, g si h. In cazul contraventiei prevazute la lit. g, amenda se aplica pentru fiecare convorbire telefonica sau mesaj telegrafic in parte;
    b) cu amenda de la 100 la 500 lei, cele de la lit. c si d;
    c) cu amenda de la 500 la 1.000 lei, cele de la lit. a.
    Amenda se aplica pentru fiecare aparataj in parte.

    CAP. 3
    Contraventii in sectorul de abonamente pentru radiodifuziune, televiziune si radioficare

    Art. 5
    Constituie contraventie la normele legale privind plata abonamentelor pentru aparataj de radiodifuziune, televiziune si radioficare urmatoarele fapte:
    a) instalarea, folosirea sau detinerea de receptoare de radiodifuziune si televiziune, cu tuburi sau tranzistoare, difuzoare de radioficare, statii de radioficare si difuzoare de radioamplificare, fara abonament personal eliberat de unitatile P.T.T.R.;
    b) instalarea, folosirea sau detinerea de aparate de radioreceptie simple, reduse la un etaj detector, fara abonament personal eliberat de unitatile P.T.T.R.;
    c) neanuntarea la unitatea P.T.T.R. a schimbarii domiciliului sau sediului, de catre abonatii aparatajului prevazut la lit. a si b, in termen de 60 zile;
    d) vinderea, revinderea, construirea, repararea sau transmiterea in orice mod, de catre unitatile comerciale si de catre atelierele de specialitate, a aparatajului prevazut la lit. a si b, unei persoane care nu poseda abonament eliberat de unitatile P.T.T.R., precum si netinerea registrelor de vanzari si reparatii pentru acest aparataj.
    Art. 6
    Contraventiile prevazute la art. 5 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) cu amenda de la 50 la 200 lei, cele de la lit. b si c;
    b) cu amenda de la 100 la 300 lei, cele prevazute la lit. a;
    c) cu amenda de la 200 la 500 lei, cele de la lit. d.

    CAP. 4
    Contraventii in sectorul de radiocomunicatii si de protectia radioreceptiei

    Art. 7
    Constituie contraventie la normele legale privind sectorul de radiocomunicatii si de protectia radioreceptiei urmatoarele fapte:
    a) fabricarea sau procurarea din tara sau din import de statii de radiocomunicatii, fara avizul prealabil al Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor;
    b) schimbarea aparatului inscris in autorizatie cu altul de acelasi tip sau de tip diferit, fara aprobarea prealabila a Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor;
    c) schimbarea amplasamentului fara aprobarea prealabila a Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor;
    d) utilizarea altor frecvente decat cele incluse in autorizatie;
    e) nerespectarea tolerantelor la frecventele prevazute in regulamentele in vigoare;
    f) utilizarea de puteri care depasesc pe cele inscrise in autorizatie;
    g) utilizarea altor clase de emisie decat cele inscrise in autorizatie;
    h) depasirea nivelului radiatiilor parazite admis de regulamentele in vigoare;
    i) depasirea largimii de banda admise de regulamentele in vigoare;
    j) modificarea aparaturii statiilor de radiocomunicatii, care conduce la schimbarea puterii, stabilitatii de frecventa, preciziei de acord, nivelului radiatiilor neesentiale sau largimii de banda, fara aprobarea prealabila a Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor;
    k) angajarea sau folosirea, in vederea deservirii statiilor de radiocomunicatii, a unor persoane care nu poseda ori le-au fost suspendate certificatele sau permisele de radiotelegrafist ori radiotelefonist eliberate de Ministerul Postelor si Telecomunicatiilor sau de organizatiile socialiste anume imputernicite;
    l) nerespectarea obligatiilor legale privind eliberarea permiselor de catre organizatiile socialiste anume imputernicite;
    m) deservirea unei statii de radiocomunicatii fara a poseda certificatele sau permisele de radiotelegrafist ori radiotelefonist eliberate de Ministerul Postelor si Telecomunicatiilor sau de organizatiile socialiste anume imputernicite;
    n) deservirea unei statii de radiocomunicatii a carei functionare nu este autorizata de Ministerul Postelor si Telecomunicatiilor;
    o) nerespectarea regulilor de procedura a desfasurarii traficului radiotelegrafic si radiotelefonic;
    p) transmiterea sau acordarea permisiunii de a transmite semnale sau mesaje neidentificabile de la statiile de radiocomunicatii, precum si semnale false sau inselatoare, coduri, cifruri sau alte semnale neautorizate, neemiterea indicativului de apel, prescurtarea sau modificarea indicativului de apel;
    q) intrarea in legatura cu statii de radiocomunicatii care nu sunt corespondenti autorizati, precum si cu statii de radiocomunicatii care nu isi dau indicativul de apel;
    r) transmiterea de mesaje continand expresii, idei sau cuvinte indecente ori insultatoare;
    s) transmiterea sau receptionarea de corespondenta cu alt caracter decat cel prevazut in autorizatia de folosire a statiei de radiocomunicatii;
    s) transmiterea si receptionarea de corespondenta pentru alte organizatii socialiste sau persoane fizice;
    t) acordarea de catre operatorul autorizat, la o statie de radiocomunicatii, a permisiunii de a lucra la acea statie persoanelor care nu poseda certificate sau permise de radiotelegrafist sau radiotelefonist;
    t) nerespectarea regulilor privind emisiunile de incercare si reglaj;
    u) interferarea in mod voit a traficului altor statii de radiocomunicatii;
    v) nerespectarea normelor privind evidenta activitatii statiilor de radiocomunicatii;
    w) construirea, fabricarea, importul sau comercializarea de aparate, instalatii si mijloace care constituie surse de perturbatii ale radioreceptiei si care nu se incadreaza in prevederile standardelor de stat sau ale normelor de protectia radioreceptiei, elaborate de Ministerul Postelor si Telecomunicatiilor, in ceea ce priveste nivelul perturbatiilor radioelectrice, sau pentru care nu s-a obtinut avizul prealabil al Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor, atunci cand se prevede obligativitatea acestui aviz;
    y) folosirea aparatelor, instalatiilor si mijloacelor care pot constitui surse primare de perturbatii, fara autorizatia eliberata de unitatile P.T.T.R. Constituie contraventie si nerespectarea de catre titularul autorizatiei pentru surse primare de perturbatii a conditiilor prevazute cu privire la amplasarea, puterea, frecventele si orarul de lucru inscrise in autorizatie;
    z) neluarea, in termenul fixat de organele P.T.T.R., a masurilor de antiparazitare radioelectrica a aparatelor, instalatiilor si mijloacelor depistate ca fiind surse de perturbatii.
    Art. 8
    Contraventiile prevazute la art. 7 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) cu amenda de la 300 la 1.500 lei, cele prevazute la lit. a, b, e, g, h, i si j. In cazul contraventiei prevazute la lit. a, amenda se aplica pentru fiecare statie de radiocomunicatii in parte;
    b) cu amenda la 500 la 1.000 lei, cele prevazute la lit. c, d si f;
    c) cu amenda de la 200 la 1.000 lei, cele prevazute la lit. k- z inclusiv. In cazul contraventiilor prevazute la lit. w, y si z, amenda se aplica pentru fiecare sursa perturbatoare in parte;
    d) cu amenda de la 50 la 200 lei, in cazul cand contraventiile sunt savarsite de radioamatori.

    CAP. 5
    Dispozitii privind stabilirea despagubirilor, confiscarea, sigilarea, constatarea contraventiilor, aplicarea sanctiunii precum si rezolvarea plangerilor

    Art. 9
    In cazul contraventiilor prevazute la art. 1 lit. b, c, d si e, art. 3 lit. b si g, art. 5 lit. a si b si art. 7 lit. s si s,), despagubirile se stabilesc pe baza tarifelor pentru serviciile P.T.T.R. in vigoare, iar atunci cand s-au produs si distrugeri sau degradari de bunuri apartinand unitatilor P.T.T.R. ori distrugeri ori degradari de alte trimiteri postale se adauga si costul repararii sau inlocuirii acestora, precum si veniturile nerealizate ca urmare a intreruperii traficului.
    Taxele tarifare se calculeaza pentru fiecare trimitere postala, abonament, convorbire telefonica, mesaj telegrafic sau radiograma in parte.
    In cazul contraventiei prevazute la art. 3 lit. e, despagubirea va reprezenta diferenta de taxe dintre categoriile de servicii telefonice de maximum 3 luni, iar in cazul contraventiilor prevazute la art. 5 lit. a si b, daca nu se poate prezenta factura eliberata de o unitate comerciala, despagubirea va fi egala cu costul abonamentului pe durata de un an.
    Art. 10
    Contraventia se constata prin proces-verbal incheiat de angajatii imputerniciti de conducatorii intreprinderilor si organizatiilor economice subordonate Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor, precum si de presedintele Comitetului de Radiodifuziune si Televiziune in cazul contraventiilor prevazute la art. 5 din prezenta hotarare.
    Angajatii imputerniciti sa constate contraventia aplica si sanctiunea.
    In cazul contraventiilor prevazute la art. 7 lit. o - v inclusiv, constatate la controlul prin receptie facut de centrele de control din tara si din strainatate, raportul intocmit de acestea in conformitate cu reglementarile interne si internationale privind radiocomunicatiile constituie actul pe baza caruia se constata contraventia. In acest caz, procesul-verbal de constatare a contraventiei se incheie de angajatii compartimentului de control radio din Ministerul Postelor si Telecomunicatiilor, care aplica si sanctiunea.
    Art. 11
    Lucrurile care fac obiectul contraventiilor prevazute la art. 1 lit. a alin. 2, 3 si 4 si art. 3 lit. b vor fi confiscate. In cazul contraventiilor prevazute la art. 3 lit. b, instalatia adaugita care se confisca ramane in administrarea Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor.
    Art. 12
    In cazul contraventiilor prevazute la art. 7 lit. a - j inclusiv si w, y si z, agentul constatator poate lua masura interzicerii folosirii instalatiilor si a sigilarii aparatelor si mijloacelor respective, pana cand detinatorii lor le aduc in starea de functionare ceruta de normele si caracteristicile tehnice, prevederile din autorizatia de functionare sau normele de protectia radioreceptiei, precum si pana la obtinerea autorizatiei legale de functionare, atunci cand aceasta nu a fost inca acordata.
    La cererea detinatorului aparaturii sigilate, aceasta poate fi modificata sau demontata sub directa supraveghere a unui delegat al Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor, in vederea utilizarii aparaturii in alte scopuri sau a valorificarii pieselor componente.
    Art. 13
    Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se poate face plangere in termen de 15 zile de la comunicare.
    Plangerea, insotita de copia procesului-verbal de constatare a contraventiei se depune la organul din care face parte agentul constatator.
    In cazul contraventiilor prevazute in art. 1, 3, 5 si art. 7 lit. k - z inclusiv, precum si al celor care se sanctioneaza potrivit art. 8 lit. c, plangerea se solutioneaza de catre conducatorul organului din care face parte agentul constatator sau de catre un alt angajat ierarhic superior agentului constatator, imputernicit de conducatorul acestui organ.
    In cazul contraventiilor prevazute in art. 7 lit. a, b, e, g, h, i si j, savarsite de persoane fizice, precum si in cazul cand despagubirea stabilita pe baza de tarif ori valoarea lucrurilor confiscate depaseste 1.000 lei, plangerea se solutioneaza de judecatoria in a carei raza teritoriala s-a savarsit contraventia.
    Art. 14
    In masura in care prezenta hotarare nu dispune, contraventiilor prevazute in art. 1, 3, 5 si 7 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

                                            


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 2487/1969

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 2487 din 1969
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu