E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 2487 din 31 decembrie 1969

pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor la dispozitiile legale privind functionarea serviciilor de posta si telecomunicatii

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE MINISTRI

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 158 din 31 decembrie 1969


SmartCity3


    Consiliul de Ministri al Republicii Socialiste Romania hotaraste:

    CAP. 1
    Contraventii in sectorul de posta

    Art. 1
    Constituie contraventie la normele legale privind functionarea serviciilor de posta urmatoarele fapte:
    a) predarea spre expediere prin orice trimitere postala de:
    - obiecte care prin natura lor sau prin modul cum sunt ambalate pericliteaza, la manipulare sau transport, viata sau sanatatea oamenilor, distrug, degradeaza sau deterioreaza instalatiile, sau alte trimiteri postale;
    - materii explozibile, inflamabile, otravuri, acizi sau alte substante toxice;
    - materiale sau obiecte a carora circulatie este interzisa, cu exceptia cazurilor cand se prezinta o autorizatie speciala data de organele competente;
    - obiecte cu caracter obscen sau imoral;
    - animale vii, cu exceptia celor admise conform instructiunilor emise de ministrul postelor si telecomunicatiilor;
    b) introducerea, in scrisori simple ori recomandate, de bani, valori sau alte obiecte pretioase de orice natura;
    c) introducerea, in trimiterile postale cu tarif redus, de alte trimiteri care se taxeaza la o categorie superioara;
    d) introducerea, in acelasi plic sau ambalaj, de trimiteri postale de orice natura, purtand adrese diferite;
    e) introducerea, in scrisori cu valoare declarata sau colete, de comunicari scrise cu caracter de corespondenta, bilete de banca sau valori la purtator, bani si metale pretioase. Se excepteaza expedierile de bani efectuate prin casete proprii de catre organizatiile socialiste autorizate de Ministerul Postelor si Telecomunicatiilor.
    In cazul in care destinatarul va plati despagubirile, i se va preda trimiterea postala, expeditorul ramanand obligat numai la plata amenzii;
    f) francarea trimiterilor cu marci postale decupate din carti postale sau din alte formulare cu marca postala imprimata, ori cu marci postale intrebuintate;
    g) colectarea, primirea, transportul si distribuirea corespondentelor de orice fel, a banilor, valorilor si coletelor care pot face obiectul trimiterilor postale, efectuate in mod repetat de catre alte persoane fizice sau juridice decat cele autorizate potrivit dispozitiilor legale privind functionarea serviciilor de posta si telecomunicatii.
    Art. 2
    Contraventiile prevazute la art. 1 lit. a - f inclusiv se sanctioneaza cu amenda de la 50 la 250 lei, iar cele de la lit. g cu amenda de la 100 la 500 lei.

    CAP. 2
    Contraventii in sectorul de telefonie, telegrafie si radioficare

    Art. 3
    Constituie contraventie la normele legale privind functionarea si intretinerea mijloacelor de telefonie, telegrafie si radioficare urmatoarele fapte:
    a) construirea, procurarea, importul, instalarea sau folosirea de aparataj de telefonie, telegrafie si statii de radioficare, fara avizul prealabil al Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor, in afara de cazurile exceptate prin dispozitii legale;
    b) modificarea ori schimbarea instalatiilor telefonice, telegrafice sau de radioficare, care fac parte din inventarul unitatilor de posta si telecomunicatii, aflate la abonati, sau a celor publice, precum si folosirea lor in starea in care au fost modificate sau schimbate;
    c) blocarea sau deconectarea, in mod intentionat, de catre abonat a instalatiilor telex;
    d) deteriorarea sau degradarea fara intentie a instalatiilor exterioare de telecomunicatii;
    e) neanuntarea la unitatea P.T.T.R. de catre abonatul telefonic, in termen de 60 zile, a schimbarii intervenite in situatia sa referitor la incadrarea in alta categorie de serviciu telefonic decat cea contractata;
    f) lasarea postului telefonic, in cazul in care titularul contractului se muta, unei persoane care nu face parte din familie, cu care a locuit impreuna, fara a anunta unitatea P.T.T.R. in termen de 60 zile;
    g) efectuarea de convorbiri telefonice interurbane sau transmiterea de mesaje telegrafice, in interese personale sau straine de acelea ale unitatii, de la organizatiile socialiste sau obstesti care folosesc circuite telefonice sau telegrafice interurbane proprii sau inchiriate de la unitatile P.T.T.R.;
    h) impiedicarea accesului publicului la posturile telefonice publice si semipublice sau afisarea unor anunturi inexacte in legatura cu functionarea acestora.
    Art. 4
    Contraventiile prevazute la art. 3 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) cu amenda de la 50 la 250 lei, cele de la lit. b, e, f, g si h. In cazul contraventiei prevazute la lit. g, amenda se aplica pentru fiecare convorbire telefonica sau mesaj telegrafic in parte;
    b) cu amenda de la 100 la 500 lei, cele de la lit. c si d;
    c) cu amenda de la 500 la 1.000 lei, cele de la lit. a.
    Amenda se aplica pentru fiecare aparataj in parte.

    CAP. 3
    Contraventii in sectorul de abonamente pentru radiodifuziune, televiziune si radioficare

    Art. 5
    Constituie contraventie la normele legale privind plata abonamentelor pentru aparataj de radiodifuziune, televiziune si radioficare urmatoarele fapte:
    a) instalarea, folosirea sau detinerea de receptoare de radiodifuziune si televiziune, cu tuburi sau tranzistoare, difuzoare de radioficare, statii de radioficare si difuzoare de radioamplificare, fara abonament personal eliberat de unitatile P.T.T.R.;
    b) instalarea, folosirea sau detinerea de aparate de radioreceptie simple, reduse la un etaj detector, fara abonament personal eliberat de unitatile P.T.T.R.;
    c) neanuntarea la unitatea P.T.T.R. a schimbarii domiciliului sau sediului, de catre abonatii aparatajului prevazut la lit. a si b, in termen de 60 zile;
    d) vinderea, revinderea, construirea, repararea sau transmiterea in orice mod, de catre unitatile comerciale si de catre atelierele de specialitate, a aparatajului prevazut la lit. a si b, unei persoane care nu poseda abonament eliberat de unitatile P.T.T.R., precum si netinerea registrelor de vanzari si reparatii pentru acest aparataj.
    Art. 6
    Contraventiile prevazute la art. 5 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) cu amenda de la 50 la 200 lei, cele de la lit. b si c;
    b) cu amenda de la 100 la 300 lei, cele prevazute la lit. a;
    c) cu amenda de la 200 la 500 lei, cele de la lit. d.

    CAP. 4
    Contraventii in sectorul de radiocomunicatii si de protectia radioreceptiei

    Art. 7
    Constituie contraventie la normele legale privind sectorul de radiocomunicatii si de protectia radioreceptiei urmatoarele fapte:
    a) fabricarea sau procurarea din tara sau din import de statii de radiocomunicatii, fara avizul prealabil al Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor;
    b) schimbarea aparatului inscris in autorizatie cu altul de acelasi tip sau de tip diferit, fara aprobarea prealabila a Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor;
    c) schimbarea amplasamentului fara aprobarea prealabila a Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor;
    d) utilizarea altor frecvente decat cele incluse in autorizatie;
    e) nerespectarea tolerantelor la frecventele prevazute in regulamentele in vigoare;
    f) utilizarea de puteri care depasesc pe cele inscrise in autorizatie;
    g) utilizarea altor clase de emisie decat cele inscrise in autorizatie;
    h) depasirea nivelului radiatiilor parazite admis de regulamentele in vigoare;
    i) depasirea largimii de banda admise de regulamentele in vigoare;
    j) modificarea aparaturii statiilor de radiocomunicatii, care conduce la schimbarea puterii, stabilitatii de frecventa, preciziei de acord, nivelului radiatiilor neesentiale sau largimii de banda, fara aprobarea prealabila a Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor;
    k) angajarea sau folosirea, in vederea deservirii statiilor de radiocomunicatii, a unor persoane care nu poseda ori le-au fost suspendate certificatele sau permisele de radiotelegrafist ori radiotelefonist eliberate de Ministerul Postelor si Telecomunicatiilor sau de organizatiile socialiste anume imputernicite;
    l) nerespectarea obligatiilor legale privind eliberarea permiselor de catre organizatiile socialiste anume imputernicite;
    m) deservirea unei statii de radiocomunicatii fara a poseda certificatele sau permisele de radiotelegrafist ori radiotelefonist eliberate de Ministerul Postelor si Telecomunicatiilor sau de organizatiile socialiste anume imputernicite;
    n) deservirea unei statii de radiocomunicatii a carei functionare nu este autorizata de Ministerul Postelor si Telecomunicatiilor;
    o) nerespectarea regulilor de procedura a desfasurarii traficului radiotelegrafic si radiotelefonic;
    p) transmiterea sau acordarea permisiunii de a transmite semnale sau mesaje neidentificabile de la statiile de radiocomunicatii, precum si semnale false sau inselatoare, coduri, cifruri sau alte semnale neautorizate, neemiterea indicativului de apel, prescurtarea sau modificarea indicativului de apel;
    q) intrarea in legatura cu statii de radiocomunicatii care nu sunt corespondenti autorizati, precum si cu statii de radiocomunicatii care nu isi dau indicativul de apel;
    r) transmiterea de mesaje continand expresii, idei sau cuvinte indecente ori insultatoare;
    s) transmiterea sau receptionarea de corespondenta cu alt caracter decat cel prevazut in autorizatia de folosire a statiei de radiocomunicatii;
    s) transmiterea si receptionarea de corespondenta pentru alte organizatii socialiste sau persoane fizice;
    t) acordarea de catre operatorul autorizat, la o statie de radiocomunicatii, a permisiunii de a lucra la acea statie persoanelor care nu poseda certificate sau permise de radiotelegrafist sau radiotelefonist;
    t) nerespectarea regulilor privind emisiunile de incercare si reglaj;
    u) interferarea in mod voit a traficului altor statii de radiocomunicatii;
    v) nerespectarea normelor privind evidenta activitatii statiilor de radiocomunicatii;
    w) construirea, fabricarea, importul sau comercializarea de aparate, instalatii si mijloace care constituie surse de perturbatii ale radioreceptiei si care nu se incadreaza in prevederile standardelor de stat sau ale normelor de protectia radioreceptiei, elaborate de Ministerul Postelor si Telecomunicatiilor, in ceea ce priveste nivelul perturbatiilor radioelectrice, sau pentru care nu s-a obtinut avizul prealabil al Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor, atunci cand se prevede obligativitatea acestui aviz;
    y) folosirea aparatelor, instalatiilor si mijloacelor care pot constitui surse primare de perturbatii, fara autorizatia eliberata de unitatile P.T.T.R. Constituie contraventie si nerespectarea de catre titularul autorizatiei pentru surse primare de perturbatii a conditiilor prevazute cu privire la amplasarea, puterea, frecventele si orarul de lucru inscrise in autorizatie;
    z) neluarea, in termenul fixat de organele P.T.T.R., a masurilor de antiparazitare radioelectrica a aparatelor, instalatiilor si mijloacelor depistate ca fiind surse de perturbatii.
    Art. 8
    Contraventiile prevazute la art. 7 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) cu amenda de la 300 la 1.500 lei, cele prevazute la lit. a, b, e, g, h, i si j. In cazul contraventiei prevazute la lit. a, amenda se aplica pentru fiecare statie de radiocomunicatii in parte;
    b) cu amenda la 500 la 1.000 lei, cele prevazute la lit. c, d si f;
    c) cu amenda de la 200 la 1.000 lei, cele prevazute la lit. k- z inclusiv. In cazul contraventiilor prevazute la lit. w, y si z, amenda se aplica pentru fiecare sursa perturbatoare in parte;
    d) cu amenda de la 50 la 200 lei, in cazul cand contraventiile sunt savarsite de radioamatori.

    CAP. 5
    Dispozitii privind stabilirea despagubirilor, confiscarea, sigilarea, constatarea contraventiilor, aplicarea sanctiunii precum si rezolvarea plangerilor

    Art. 9
    In cazul contraventiilor prevazute la art. 1 lit. b, c, d si e, art. 3 lit. b si g, art. 5 lit. a si b si art. 7 lit. s si s,), despagubirile se stabilesc pe baza tarifelor pentru serviciile P.T.T.R. in vigoare, iar atunci cand s-au produs si distrugeri sau degradari de bunuri apartinand unitatilor P.T.T.R. ori distrugeri ori degradari de alte trimiteri postale se adauga si costul repararii sau inlocuirii acestora, precum si veniturile nerealizate ca urmare a intreruperii traficului.
    Taxele tarifare se calculeaza pentru fiecare trimitere postala, abonament, convorbire telefonica, mesaj telegrafic sau radiograma in parte.
    In cazul contraventiei prevazute la art. 3 lit. e, despagubirea va reprezenta diferenta de taxe dintre categoriile de servicii telefonice de maximum 3 luni, iar in cazul contraventiilor prevazute la art. 5 lit. a si b, daca nu se poate prezenta factura eliberata de o unitate comerciala, despagubirea va fi egala cu costul abonamentului pe durata de un an.
    Art. 10
    Contraventia se constata prin proces-verbal incheiat de angajatii imputerniciti de conducatorii intreprinderilor si organizatiilor economice subordonate Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor, precum si de presedintele Comitetului de Radiodifuziune si Televiziune in cazul contraventiilor prevazute la art. 5 din prezenta hotarare.
    Angajatii imputerniciti sa constate contraventia aplica si sanctiunea.
    In cazul contraventiilor prevazute la art. 7 lit. o - v inclusiv, constatate la controlul prin receptie facut de centrele de control din tara si din strainatate, raportul intocmit de acestea in conformitate cu reglementarile interne si internationale privind radiocomunicatiile constituie actul pe baza caruia se constata contraventia. In acest caz, procesul-verbal de constatare a contraventiei se incheie de angajatii compartimentului de control radio din Ministerul Postelor si Telecomunicatiilor, care aplica si sanctiunea.
    Art. 11
    Lucrurile care fac obiectul contraventiilor prevazute la art. 1 lit. a alin. 2, 3 si 4 si art. 3 lit. b vor fi confiscate. In cazul contraventiilor prevazute la art. 3 lit. b, instalatia adaugita care se confisca ramane in administrarea Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor.
    Art. 12
    In cazul contraventiilor prevazute la art. 7 lit. a - j inclusiv si w, y si z, agentul constatator poate lua masura interzicerii folosirii instalatiilor si a sigilarii aparatelor si mijloacelor respective, pana cand detinatorii lor le aduc in starea de functionare ceruta de normele si caracteristicile tehnice, prevederile din autorizatia de functionare sau normele de protectia radioreceptiei, precum si pana la obtinerea autorizatiei legale de functionare, atunci cand aceasta nu a fost inca acordata.
    La cererea detinatorului aparaturii sigilate, aceasta poate fi modificata sau demontata sub directa supraveghere a unui delegat al Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor, in vederea utilizarii aparaturii in alte scopuri sau a valorificarii pieselor componente.
    Art. 13
    Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se poate face plangere in termen de 15 zile de la comunicare.
    Plangerea, insotita de copia procesului-verbal de constatare a contraventiei se depune la organul din care face parte agentul constatator.
    In cazul contraventiilor prevazute in art. 1, 3, 5 si art. 7 lit. k - z inclusiv, precum si al celor care se sanctioneaza potrivit art. 8 lit. c, plangerea se solutioneaza de catre conducatorul organului din care face parte agentul constatator sau de catre un alt angajat ierarhic superior agentului constatator, imputernicit de conducatorul acestui organ.
    In cazul contraventiilor prevazute in art. 7 lit. a, b, e, g, h, i si j, savarsite de persoane fizice, precum si in cazul cand despagubirea stabilita pe baza de tarif ori valoarea lucrurilor confiscate depaseste 1.000 lei, plangerea se solutioneaza de judecatoria in a carei raza teritoriala s-a savarsit contraventia.
    Art. 14
    In masura in care prezenta hotarare nu dispune, contraventiilor prevazute in art. 1, 3, 5 si 7 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

                                            


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 2487/1969

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 2487 din 1969
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 1937 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 19296 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu