E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 516 din  5 august 1994

privind taxa de abonament pentru Societatea Romana de Radiodifuziune

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 265 din 20 septembrie 1994


SmartCity3


    In aplicarea art. 44 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Posesorii receptoarelor radio de orice fel sunt obligati, conform legii, la plata taxei de abonament pentru serviciul public efectuat de Societatea Romana de Radiodifuziune.
    Art. 2
    (1) Pentru receptoarele radio aflate in posesia persoanelor fizice se va plati un singur abonament pe familie, indiferent de numarul si felul aparatelor de receptie detinute la domiciliu sau in autoturismele proprietate personala.
    (2) Prin familie, in sensul alineatului precedent, se intelege: sotul, sotia, copiii, precum si orice alte persoane, in cazul in care locuiesc in comun si gospodaresc impreuna.
    Art. 3
    (1) Persoanele juridice sunt obligate sa plateasca taxa de abonament Societatii Romane de Radiodifuziune in conditiile prezentei hotarari.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica si unitatilor fara personalitate juridica posesoare de receptoare radio.
    (3) Persoanele juridice si unitatile fara personalitate juridica cu cont in banca sunt obligate ca in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari sa incheie cu Societatea Romana de Radiodifuziune contracte pentru plata taxei de abonament radio.
    Art. 4
    Taxele de abonament pe categorii de abonati sunt stabilite in anexa nr. 1.

    CAP. 2
    Incasarea taxei de abonament si calitatea de abonat

    Art. 5
    (1) Taxa de abonament este lunara si se va incasa de la persoanele fizice de catre Regia Autonoma de Electricitate "Renel", in numele si pentru Societatea Romana de Radiodifuziune, in baza unui contract de mandat, o data cu plata energiei electrice consumate.
    (2) Persoanele fizice care nu poseda receptoare radio vor completa o declaratie in acest sens (anexa nr. 2), pe baza careia vor fi excluse de la obligatia platii taxei de abonament.
    (3) Regia Autonoma de Electricitate "Renel" incaseaza taxa de abonament si primeste, atunci cand este cazul, declaratiile prevazute la alineatul precedent.
    (4) Conditiile concrete de efectuare a serviciilor prevazute la alin. (3) vor fi stabilite prin contractul de mandat.
    Art. 6
    (1) Pentru neplata la termen a taxei de abonament, abonatii platesc penalitati pentru fiecare zi de intarziere: 0,20% pentru primele 30 de zile si 0,40% pentru ceea ce depaseste 30 de zile.
    (2) Penalitatile se calculeaza incepand cu cea dea 5-a zi de la data instiintarii de plata, pentru persoanele fizice, si din prima zi a lunii urmatoare celei pentru  care este datorata taxa, pentru persoanele juridice.
    Art. 7
    Incetarea platii taxei de abonament se obtine prin procedura prevazuta la art. 5 alin. (2), aceasta operind din luna urmatoare celei in care s-a formulat declaratia.
    Art. 8
    Sunt scutite de plata taxei de abonament caminele de batrani, cresele, gradinitele, caminele de copii, misiunile diplomatice straine si familiile membrilor acestora, pe baza de reciprocitate, salariatii si pensionarii Societatii Romane de Radiodifuziune, pensionarii Radioteleviziunii Romane si alte categorii stabilite in baza unor  dispozitii legale.
    Art. 9
    Procedura de executare silita a abonatilor care se sustrag platii taxei de abonament si nivelul penalitatilor pentru plata cu intarziere a taxei sunt cele stabilite, potrivit legii, pentru sumele datorate organelor fiscale.

    CAP. 3
    Sanctiuni

    Art. 10
    (1) Fapta persoanei care completeaza declaratia cu date nereale sau care face afirmatii neadevarate in legatura cu detinerea receptoarelor radio constituie, in conditiile Codului penal, infractiune si se pedepseste conform legii.
    (2) In situatia prevazuta mai sus, se percep despagubiri civile la nivelul dublului taxei prevazute in anexa nr. 1, pentru o perioada retroactiva de 3 ani.
    Art. 11
    Nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (3) din prezenta hotarare constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de 300.000 lei, cei in culpa datorand si despagubiri civile stabilite potrivit art. 10 alin. (2).
    Art. 12
    (1) Constatarea contraventiilor, stabilirea despagubirilor civile si a penalitatilor de intarziere a platii se efectueaza de persoane anume imputernicite de Societatea Romana de Radiodifuziune.
    (2) Contravaloarea despagubirilor civile si a penalitatilor de intarziere revine in totalitate Societatii Romane de Radiodifuziune.
    (3) Dispozitiile privind contraventiile din prezenta hotarare se completeaza cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile ulterioare.

    CAP. 4
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 13
    Nivelul taxei de abonament pe categorii de platitori se modifica la propunerea Societatii Romane de Radiodifuziune, prin hotarare a Guvernului.
    Art. 14
    Din sumele incasate de la persoanele fizice, Regia Autonoma de Electricitate "Renel" va deduce comisionul cuvenit, iar restul sumelor se va vira in contul Societatii Romane de Radiodifuziune, la termenele si in conditiile stabilite prin contractul de mandat, care va cuprinde, pe langa valoarea comisionului, si modalitatile de incasare si urmarire a creantelor restante.
    Art. 15
    Societatea Romana de Radiodifuziune poate da precizari in aplicarea prevederilor acestei hotarari.
    Art. 16
    Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 octombrie 1994.
    Art. 17
    La data intrarii ei in vigoare se abroga Hotararea Guvernului nr. 1164/1990 privind unele masuri referitoare la tarifele de abonament radio-tv si salarizarea inspectorilor remizieri, cu modificarile ulterioare, art. 5 si 6 din H.C.M. nr. 2487/1969 pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor la dispozitiile legale privind functionarea serviciilor de posta si telecomunicatii, Hotararea Guvernului nr. 328/1993 privind unele masuri referitoare la tarifele de abonament pentru Radioteleviziune, precum si orice alte dispozitii contrare.
    Art. 18
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

               PRIM-MINISTRU
              NICOLAE VACAROIU

                        Contrasemneaza:
                        Ministru de stat,
                        ministrul finantelor,
                        Florin Georgescu

                        Ministrul industriilor,
                        Dumitru Popescu

    ANEXA 1

                      LISTA
taxelor de abonament lunar pentru receptoarele radio
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr.                                                  Taxa de abonament lunar
crt.     Denumirea categoriilor de abonati                   - lei -
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Persoane fizice                                               400/familie
  2. Scoli, unitati de invatamant superior,
  internate, centre de activitate cultural-
  artistica, unitati militare, spitale                             400/unitate
  3. Agenti economici care repara receptoare
  radio                                                         2.000/unitate
  4. Agenti economici care comercializeaza
  receptoare radio:
    - in mediu urban                                 8.000/punct de desfacere
    - in mediu rural                                 2.000/punct de desfacere
  5. Unitati de alimentatie publica, sali
  de spectacole, videoteci, discoteci                            1.000/aparat
  6. Unitati hoteliere, moteluri, cabane sau
  pensiuni, pe perioada de functionare                           1.000/aparat
  7. Institutii de stat, agenti economici si celelalte
  persoane juridice cu sediul in Romania, altii decat
  cei de la nr. crt. 2, 3, 4, 5, 6                                 600/aparat
  8. Receptoare radio instalate la bordul mijloacelor
  de transport ale unitatilor, institutiilor si
  agentilor economici obligati la plata taxei de
  abonament                                                         600/aparat
  9. Radiocentrale si statii de amplificare                      10.000/statie
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2

               DECLARATIE

    Subsemnatul ............, domiciliat in localitatea .........., str. ...... nr. ....., bl. ....., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul ..., judetul ........ ..., declar pe propria raspundere ca sunt scutit in baza Legii nr. ........../ ca nu posed receptor radio in apartament sau in autoturismul proprietate personala si solicit sa fiu exonerat de plata taxei de abonament.
    Accept ca realitatea acestei declaratii sa fie verificata de personalul imputernicit in acest scop, in conditiile legii.
    Am luat cunostinta de continutul urmatoarelor dispozitii legale:
    "Fapta persoanei care completeaza declaratia cu date nereale sau face afirmatii neadevarate in legatura cu detinerea receptoarelor radio constituie, in conditiile Codului penal, infractiune si se pedepseste conform legii.
    In situatia prevazuta mai sus, se percep despagubiri civile la nivelul dublului taxei prevazute in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 516/1994 privind taxa de abonament pentru Societatea Romana de Radiodifuziune, pentru o perioada retroactiva de 3 ani."

              Data                                Semnatura
   .........................          ............................
                                           


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 516/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 516 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu