Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 476 din 22 aprilie 2009

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.355/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Olt, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Olt

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 828 din 2 decembrie 2009In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.355/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Olt, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Olt, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 şi 639 bis din 29 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 9 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Baldovineşti" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1.

2. Anexa nr. 12 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Barza" se completează cu zece noi poziţii, poziţiile nr. 82-91, prevăzute în anexa nr. 2.

3. Anexa nr. 14 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Brastavăţu" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) se abrogă poziţia nr. 233;

b) se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 230, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren Biserică";

- la poziţia nr. 230, coloana 3 va avea următorul cuprins: „S = 1.900 mp, vecinătăţi: E = Cişmea şi teren primărie; V = Drum comunal 81; N = Drum comunal 58; S = Sală de sport";

- la poziţia nr. 230, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.500 lei";

- la poziţia nr. 230, coloana 6 va avea următorul cuprins: „H.C.L. nr. l6/26.08.2008 şi Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 231, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Parc cu spaţii verzi";

- la poziţia nr. 231, coloana 3 va avea următorul cuprins: „S = 8.832 mp, vecinătăţi: E = Drum comunal 81 şi Baza sportivă; N-V = Drum judeţean 544; S = Baza Sportivă Brastavăţu şi Complex comercial";

- la poziţia nr. 231, coloana 5 va avea următorul cuprins: „17.600 lei"; '

- la poziţia nr. 231, coloana 6 va avea următorul cuprins: „H.C.L. nr. l6/26.08.2008 şi Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 232, coloana 3 va avea următorul cuprins: „S = 12.350 mp, vecinătăţi: E = Piaţa Brastavăţu; V = Parc cu spaţii verzi şi Complex comercial; S = Cristea Florea şi Cristea Maria; N = Parc cu spaţii verzi";

- la poziţia nr. 231, coloana 5 va avea următorul cuprins: „24.600 lei"; '

- la poziţia nr. 231, coloana 6 va avea următorul cuprins: „H.C.L. nr. l6/26.08.2008 şi Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare".

4. Anexa nr. 25 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cungrea" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) se abrogă poziţiile nr. 125-131, 135-137, 139-140, 142, 147, 149, 150, 153;

b) se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „L = 7,200 km; km 0+000-7+200, din care: beton = 500 ml; asfalt = 6,700 ml; podeţe dalate = 13; podeţe tubulare = 7; pod din beton armat = 1; borne = 4 km; table ind. = 44"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „2006"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „1357301"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Protocol nr. 2.975/14.05.1998; HCL nr. 7/2006; Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 2, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2007"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „139615"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Protocol nr. 2.975/14.05.1998; HCL 5/2007; Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 3.500 mp; L = 500 m; l = 7m; vecinătăţi: DC194 + tarla T 22"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „5950"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 4, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 5.750 mp; L= 1.150 m; l = 5 m; vecinătăţi: DC 194 +tarla T 22"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „9775"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 5, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 5.750 mp; L= 1.150 m; l = 5 m; vecinătăţi: DC 194 +tarla T 22"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „9775"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 6, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 6.900 mp; L = 1.150 m; l = 6 m; vecinătăţi: DC 194 +tarla T 20"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „11730"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 625 mp; L = 125 m; l = 5 m; vecinătăţi: DC 194 + Buiculescu Teodor"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „1062"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 8, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 1.300 mp; L = 325 m; l = 4 m; vecinătăţi: Buiculescu Teodor + DC 194"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „2210"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 9, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 1.250 mp; L = 250 m; l = 5m; vecinătăţi: DC 194 + pădure"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „2125"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 10, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 5.700 mp; L = 950 m; l = 6m; vecinătăţi: DC 194 + DC 194; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „9690"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 11, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 1.600 mp; L = 400 m; l = 4 m; vecinătăţi: DC 194 + DS 19"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „2720"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 12, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 1.750 mp; L = 350 m; l = 5 m; vecinătăţi: DC 194 + DC 194"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „2975"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 13, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „3672"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 14, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 600 mp; L= 120 m; l = 5 m; vecinătăţi: DC 194 + DC 194"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „1020"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 15, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 2.700 mp; L = 450 m; l = 6 m; vecinătăţi: DC 194 + tarla T 25"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „4590"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 16, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 840 mp; L = 120 m; l = 7 m; vecinătăţi: DC 194 + Sichim Marin"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „1428"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 17, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 2.200 mp; L = 550 m; l = 4 m; vecinătăţi: DC 194 + tarla"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „3740"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 18, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST= 800 mp; L = 200 m; l = 4 m; vecinătăţi: DC 194 + Săndulescu Iuliu"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „1360"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 19, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 1.000 mp; L = 200 m; l = 5 m; vecinătăţi: DC 35 + pădure"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.700"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 20, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 750 mp; L = 150 m; l = 5 m; vecinătăţi: DC 35 + pădure"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „1275"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 21, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 800 mp; L = 200 m; l = 4 m; vecinătăţi: DC 35 + Berianu Florin"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „1360"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 22, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 1.125 mp; L = 225 m; l = 5 m; vecinătăţi: DC 35 + foraj"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „1912"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 23, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „2380"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 24, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 1.200 mp; L = 300 m, l = 4 m; vecinătăţi: DC 35 + DS 42"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „2040"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 25, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 1.250 mp; L = 255 m; l = 5 m; vecinătăţi: DC 35 + DS 50"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „2125"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 26, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „2040"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 27, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „3400"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 28, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 2.000 mp; L = 400 m; l = 5 m; vecinătăţi: DC 35 + tarla"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „3400"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 29, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „1700"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 30, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 2.250 mp; L = 450 m; l = 5 m; vecinătăţi: DC 35 + tarla"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „3825"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 31, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „1700"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 32, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „1360"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 33, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „1360"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 34, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „2380"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 35, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „2380"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 36, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „2040"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 37, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „4760"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 38, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „3060"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 39, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 400 mp; L = 100 m; l = 4 m; vecinătăţi: DC 35 + HC 1"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „680"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 40, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „5202"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 41, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 1.000 mp; L = 250 m; l = 4 m; vecinătăţi: DC 35 + DS 68"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „1700"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 42, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 1.400 mp; L = 350 m; l = 4 m; vecinătăţi: DC 35 + DS 74"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „2380"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 43, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 400 mp; L = 100 m; l = 4 m; vecinătăţi: DC 35 + DS 70"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „680"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 44, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 600 mp; L = 150 m; l = 4 m; vecinătăţi: DC 35 + DS 70"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „1700", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 45, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 600 mp; L = 150 m; l = 4 m; vecinătăţi: DC 35 + DS 70"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „1020"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 46, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 1.400 mp; L = 350 m; l = 4 m; vecinătăţi: HC 1 + pădure"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „2380"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 47, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 800 mp; L = 200 m; l = 4 m; vecinătăţi: DC 35 + HC 1"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „1360"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 48, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 800 mp; L = 200 m; l = 4 m; vecinătăţi: DC 35 + HC 1"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „1360"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 49, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 1.500 mp; L = 300 m; l = 5 m; vecinătăţi: DC 35 + DS 85"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „2550"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 50, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 1.200 mp; L = 300 m; l = 4 m; vecinătăţi: DC 35 + HC 82"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „2040"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 51, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „2720"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 52, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 600 mp; L = 150 m; l = 4 m; vecinătăţi: DC 35 + DS 90"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „1020"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 53, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 1.600 mp; L = 400 m; l = 4 m; vecinătăţi: DC 35 + DS 80"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „2720"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 54, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 600 mp; L = 150 m; l = 4 m; vecinătăţi: DC 35 + HC 82"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „1020"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 55, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „1020"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 56, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 400 mp; L = 100 m; l = 4 m; vecinătăţi: DC 35 + pădure"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „680"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 57, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „1360"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 58, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 600 mp; L = 150 m; l = 4 m; vecinătăţi: DC 35 + pădure"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „1020"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 59, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 3.200 mp; L = 800 m; l = 4 m; vecinătăţi: DJ 703 D + HC 93"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „5440"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 60, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „4080"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 61, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 1.200 mp; L = 300 m; l = 4 m; vecinătăţi: DJ 703 D + DS 94"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „2040"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 62, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST= 1.200 mp; L = 300 m; l = 4 m; vecinătăţi: DJ 703 D + pădure"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „2040"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 63, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 850 mp; L = 170 m; l = 5 m; vecinătăţi: DJ 546 E + tarla T166"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „1445"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 64, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 1.341 mp; L = 335,26 m; l = 4 m; vecinătăţi: DJ 546 E + DS 80"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „2280"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 65, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 1.248 mp; L = 208 m; l = 6 m; vecinătăţi: DJ 546 E + DS 109"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „2122"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 66, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 561 mp; L= 187 m; l = 3 m; vecinătăţi: DJ 546 E + Cazacu Anghel"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „954"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 67, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „2717"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 68, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 1.386 mp; L = 277,17 m; l = 5 m; vecinătăţi: DJ 546 E + DS 109"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „2356"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 69, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „2768"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 70, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „3803"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 71, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 4.105 mp; L = 410,46 m; l = 10 m; vecinătăţi: DJ 546 E + păşune"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „6979"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 72, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „544"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 73, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST =3.192 mp; L = 354,6 m; l = 9 m; vecinătăţi: DJ 546 E + păşune"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „5426"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 74, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „1338"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 75, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 3.626 mp; L = 362,56 m; l = 10 m; vecinătăţi: DJ 546 E + păşune"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „6164"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 76, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 780 mp; L= 130 m; l = 6 m; vecinătăţi: DJ 703 D + T 143"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „1326"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 77, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 400 mp; L = 80 m; l = 5 m; vecinătăţi: DJ 703 D + păşune"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „680"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 78, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST= 1.000 mp; L = 200 m; l = 5 m; vecinătăţi: DJ 703 D + cimitir"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „1700"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 79, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „1862"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 80, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 600 mp; L = 150 m; l = 4 m; vecinătăţi: DJ 703 D+HC 1"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „1020"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 81, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 900 mp; L = 150 m; l = 6 m; vecinătăţi: DJ 703 D+HC 1"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „1530"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 82, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST= 1.460 mp; L = 365 m; l = 10 m; vecinătăţi: DJ 703 D+pădure"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „2482"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 83, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 1.200 mp; L = 300 m; l = 4 m; vecinătăţi: DJ 703 D+Ds 141"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „2040"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 84, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 1.000 mp; L = 250 m; l = 4 m; vecinătăţi: DJ 703 D+parc nr. 6"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „1700"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 85, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 360 mp; L = 90 m; l = 4 m; vecinătăţi: DJ 703 D+sonde petrol"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „612"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 86, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 1.960 mp; L = 490 m; l = 4 m; vecinătăţi: DJ 703 D+DJ 703 D"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „3332"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 87, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 600 mp; L= 150 m; l = 4 m; vecinătăţi: DJ 703 D+pădure"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „1020"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 88, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 480 mp; L = 120 m; l = 4 m; vecinătăţi: DJ 703 D+pădure"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „816"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 89, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 400 mp; L = 100 m; l = 4 m; vecinătăţi: DJ 703 D+parc nr. 87"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „680"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 90, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 760 mp; L= 190 m; l = 4 m; vecinătăţi: DJ 703 D+pădure"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „1292"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 91, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 440 mp; L= 110 m; l = 4 m; vecinătăţi: DJ 703 D+pădure"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „748"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 92, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 880 mp; L = 220 m; l = 4 m; vecinătăţi: DJ 703 D+pădure"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „1496"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 93, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST= 1.580 mp; L = 370 m; l = 4 m; vecinătăţi: DJ 703 D+pădure"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „2686"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 94, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST= 1.300 mp; L = 325 m; l = 4 m; vecinătăţi: DJ 703 D+pădure"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „2210"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 95, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST= 1.200 mp; L = 240 m; l = 5 m; vecinătăţi: DJ 703 D+pădure"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „2040"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 96, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 135 mp; L = 45 m; l = 3 m; vecinătăţi: DJ 703 D+cimitir"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „230"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 97, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 940 mp; L = 235 m; l = 4 m; vecinătăţi: DJ 703 D+Nicolae Ioana"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „1598"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 98, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 440 mp; L= 110 m; l = 4 m; vecinătăţi: DJ 703 D+Tomescu Florea"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „748"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 99, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST= 1.300 mp; L = 260 m; l = 5 m; vecinătăţi: DJ 703 D+pădure"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „2210"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 100, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST= 1.420 mp; L = 355 m; l = 4 m; vecinătăţi: DJ 703 D+pădure"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „2414"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 101, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST= 440 mp; L = 110 m; l = 4 m; vecinătăţi: DJ 703-D + Rădulescu Marin"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „748"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 102, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 400 mp; L = 100 m; l = 4 m; vecinătăţi: DJ 703 D+Pestriţu Florea"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „680"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 103, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „1360"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 104, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „1496"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 105, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 4.880 mp; L = 1220 m; l = 4 m; vecinătăţi: DJ 703 D+Ds 183"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „8296"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 106, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 560 mp; L = 140 m; l = 4 m; vecinătăţi: DJ 703 D+păşune"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „952"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 107, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST = 750 mp; L= 150 m; l = 5 m; vecinătăţi: DJ 703 D+păşune"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „1275"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 108, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST=1.160 mp; L=290 m; l=4 m; vecinătăţi: DJ 703 D+pădure"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „1972"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 109, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST=225 mp; L=45 m; l=5 m; vecinătăţi: DJ 703 D+magistrala"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „383"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 110, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST=250 mp; L=50 m; l=5 m; vecinătăţi: DJ 703 D+DS 183"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „425"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 111, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „1938"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 112, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST=1.050 mp; L=210 m; l=5 m; vecinătăţi: DJ 703 D+pădure"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „1785"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 113, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST=1.850 mp; L=264 m; l=7 m; vecinătăţi: DJ 703 D+pădure"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „3145"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 114, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST=780 mp; L=195 m; l=4 m; vecinătăţi: DJ 703 D+sondă petrol"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „1326"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 115, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST=400 mp;L=100 m; l=4 m; vecinătăţi: DJ 703 D+HC 196"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „680"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 116, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST=1.300 mp; L=325 m; l=4 m; vecinătăţi: DJ 703 D+DS 200"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „2210"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 117, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST=700 mp; L=175 m; l=4 m; vecinătăţi: DJ 703 D+DS 199"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „1190"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 118, coloana 5 va avea următorul cuprins: „11470"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 119, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4808"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 120, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4808"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 121, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare";

-la poziţia nr. 122, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4590"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 123, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3570"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 124, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4250"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 132, coloana 5 va avea următorul cuprins: „9189 şi 474"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 133, coloana 5 va avea următorul cuprins: „39161 şi 2842"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 134, coloana 5 va avea următorul cuprins: „837774"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 138, coloana 3 va avea următorul cuprins: „cărămidă, acoperiş tablă; SC = 191 mp; ST = 1.049 mp; vecinătăţi: E = DC 35; V = Dima A-dru; S = Ionescu A-dru; N = Gavrila Ion"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „144888"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 141, coloana 3 va avea următorul cuprins: „cărămidă, acoperiş placă beton; SC = 9 mp; ST = 34 mp; vecinătăţi: E = Dima Constantin; V = DC 35; S = Coop. credit; N = Dima Constantin"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „1922"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia 143, coloana 5 va avea următorul cuprins: „500 şi 474"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 144, coloana 3 va avea următorul cuprins: „constr. lemn, acoperiş tablă; SC = 84 mp; ST = 679 mp; vecinătăţi: E = DJ 546 E; V = Mitu Catrina; S = Preda Andreica; N = Uţa Maria, L = 138,2 m"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „6364 şi 474"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 145, coloana 3 va avea următorul cuprins: „lemn, acoperiş ţiglă; SC = 90 mp; ST = 1231 mp; vecinătăţi: E = DJ 703 D; V = Bugan Florea; S = Bugan Florea; N = Diaconescu Marin, L = 1256"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „30490 şi 474"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 146, coloana 3 va avea următorul cuprins: „lemn, acoperiş tablă; SC = 40 mp; ST = 924 mp; vecinătăţi: E = Bujor Ilie; V = DJ 703 D; S = păşune; N = Ciubuc Ion, L = 153,6 m"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „7159 şi 474"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 148, coloana 5 va avea următorul cuprins: „374168 şi 474"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 151, coloana 2 va avea următorul cuprins: „SC 4 ani - veche Oteştii de Jos: SC 4 ani nouă - Oteştii de Jos: Grup sanitar în curtea şcolii Oteştii de Jos: puţ forat"; coloana 3 va avea următorul cuprins: „C1=construcţie lemn, coperiş tablă, SC 1 = 160 mp, C2 = structură metalică cu închideri din panouri termoizolante, SC2 = 220,97, ST = 2.133,56 mp, vecini: E = păşune, V = DC 35, S = Răducă Dumitru, N = rampă foraj, L = 360 m"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „C1 = 48951, C2 = 362407 şi 1326"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi Proces-verbal de recepţie finală nr. 9742/11.09.2007";

- la poziţia nr. 152, coloana 3 va avea următorul cuprins: „construcţie cărămidă, acoperiş tablă, SC = 400 mp, ST = 8.101 mp, vecini: E = DC 194, V = DS, S= Andrei Grigore, N = Gorodescu Rada, L = 122 m"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „153914 şi 427"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare";

c) după poziţia nr. 153 se introduc treisprezece noi poziţii, poziţiile nr. 154-166, conform anexei nr. 3.

5. La anexa nr. 32 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dobrun":

a) la poziţia nr. 15, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Cimitir Dobrun+Biserica Sf. Ierarh Nicolae - monument istoric, cod LMI 2004, OT-II-m-B-08869"; coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în satul Dobrun, suprafaţa de 8.160 mp, vecinătăţi: E = Alecu Constantin, V = DS 10, S = clădire Primărie şi DJ 643, N = Vlad Ion";

b) după poziţia nr. 194 se introduc şase noi poziţii, poziţiile nr. 195-200, conform anexei nr. 4.

6. La anexa nr. 35 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului publicai comunei Fălcoiu":

a) se abrogă poziţiile nr. 8, 9, 12 şi 13;

b) se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: „149.624,64 lei"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „7.522 lei";

- la poziţia nr. 2, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: „fundaţie beton, construcţie cărămidă, acoperiş ţiglă, SC -120 mp, Vecini: E - Post Poliţie, V - primăria, S - primăria, N - DC"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „30.632 lei"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 4, coloana 5 va avea următorul cuprins: „181.137,2 lei"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 5, coloana 5 va avea următorul cuprins „1880 lei"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 6, coloana 5 va avea următorul cuprins: „59.755,48 lei"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 7, coloana 5 va avea următorul cuprins: „987 lei"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 10, coloana 5 va avea următorul cuprins: „25.979 lei"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 11, coloana 5 va avea următorul cuprins: „14.368 lei"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 14, coloana 5 va avea următorul cuprins: „50.547 lei"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 15, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ST- 27373 mp, vecini: E - teren arabil, V - Borta Zucă, S - DC, N - râul Olteţ"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „512.058 lei"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 16, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.285 lei"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 17, coloana 5 va avea următorul cuprins: „16.706 lei"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 18, coloana 5 va avea următorul cuprins: „54.831 lei"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 19, coloana 5 va avea următorul cuprins: „39.981 lei"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 20, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.370.765 lei"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 21, coloana 5 va avea următorul cuprins: „622,24 lei"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 22, coloana 1 va avea următorul cuprins: „6.4"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „2427 lei"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 23, coloana 1 va avea următorul cuprins: „6.4"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1924"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „40.800 lei"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 24, coloana 1 va avea următorul cuprins: „6.4"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1924 lei"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „30.000 lei"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 25, coloana 3 va avea următorul cuprins: „construcţie cărămidă, acoperiş tablă, ST - 22.500 mp, SC - 635,15 mp, vecini: E - Fotescu Marilena, V - Şcoala Veche, S - Costea Ion, N - DC"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „241.427, 28 lei"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 26, coloana 5 va avea următorul cuprins: „72.942 lei"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 27, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2007"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „7.833 lei"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 28, coloana 3 va avea următorul cuprins: „construcţie cărămidă, acoperiş ţiglă, SC - 70 mp, vecini: E - Fotescu Marilena, V - şcoala nouă, S - grup sanitar, N - şcoala nouă"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „2007"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.498 lei"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 29, coloana 3 va avea următorul cuprins: „construcţie cărămidă, acoperiş tablă, ST - 2680, SC - 199 mp, vecini: E - teren arabil, V - Cochinţu Emil, S - DC, N - Teren arabil"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „40.143 lei"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 30, coloana 3 va avea următorul cuprins: „gard fier"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „2007"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „148.500 lei"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 31, coloana 3 va avea următorul cuprins: „construcţie cărămidă, acoperiş tablă, ST - 13.560 mp, SC - 535 mp, vecini: E - DC, V - teren arabil, S - şcoala veche, N - DC"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „195.824 lei"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 32, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Şcoală veche Cioroiu"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „80.288 lei";

- la poziţia nr. 32, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 33, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Grup sanitar Şcoală Cioroiu"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „7.833 lei"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 34, coloana 2 va avea următorul cuprins: „anexă magazie depozitare sat Cioroiu"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „8.980 lei"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 35, coloana 2 va avea următorul cuprins: „împrejmuire Şcoală sat Cioroiu"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „2007"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „38.838 lei"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 36, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1926"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „275.866 lei";

- la poziţia nr. 37, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1926";coloana 5 va avea următorul cuprins: „724.149 lei";

- la poziţia nr. 38, coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 85 asfaltat + pietruit"; coloana 3 va avea următorul cuprins: „DN 64 Fălcoiu, L - 10,7 km, 0+00-3+300, 3+300-4+000, 4+000-10+700"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1926 lei"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „577.335 lei";

- la poziţia nr. 39, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Borta Gh.-lancu Aurel, L- 1,1 km, I-9 m"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1926"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „51.989 lei"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 40, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Uliţă Vrionis"; coloana 3 va avea următorul cuprins: „Magazin sătesc -Andrei Aurel, L - 1,2 km, I-9 m"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1926"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „56.715 lei"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 41, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Năstase Vlad-Tanislav Ilie, L - 0,22 km, I-9 m"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1926"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.398 lei"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 42, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Şcoala Generală Cioroiu-Pescaru Eugen, L- 1,3 km, I-9m"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1926"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „61.442 lei"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 43, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Uliţă Ograda Mică Cioroiu"; coloana 3 va avea următorul cuprins: „ SC Cenuşe - Ştiucă Gheorghe, L - 1,2 Km, I-9 m"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1926"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „56.715 lei"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 44, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Popescu Nicoliţa-Jugaru Ion, L - 0,75 km, I-9 m"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1926"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „35.447 lei"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 45, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Şuican Petre - Lungu Ion, L - 0,7 km, I-9 m"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1926"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „33.084 lei"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 46, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1926"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „160.694 lei";

- la poziţia nr. 47, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Vlad Gheorghe - Dumitrescu Ion, L - 1,5 km, I-9 m"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1926"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „70.894 lei"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 48, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Oţet Constantin - râul Olteţ, L- 0,33 km, I-9 m", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1926"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.597 lei"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 49, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Primărie - pădurea Bistriţa, L- 0,95 km, I - 9 m", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1926"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „44.900 lei"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 50, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Primărie - râul Olteţ, L- 0,35 km, I - 9 m"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1926"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „16.542"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 51, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Radu Tudor - Mardagiu Ion, L- 2 km, I-9 m", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1926"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „94.526 lei"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 52, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Costache Ion - Borta Nicolae, L - 0,35 km, L-9 m"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1926"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „16.542 lei"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 53, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1926"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „66.168 lei"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 54, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Ghimiş Dumitru - Pădurea Bercica, L - 1 km, I-9 m"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1926"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „47.263 lei"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 55, coloana 1 va avea următorul cuprins: „6.4"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „2000"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „400 lei"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 56, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1986"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „13.708 lei"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare";

- la poziţia nr. 57, coloana 1 va avea următorul cuprins: „2.1.24.6.1"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1980"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „295.050 lei"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare";

c) după poziţia nr. 57 se introduc zece noi poziţii, poziţiile nr. 58-67, conform anexei nr. 5.

7. La anexa nr. 52 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Morunglav", după poziţia nr. 90 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 91 şi 92, conform anexei nr. 6.

8. La anexa nr. 56 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Oboga", după poziţia nr. 96 se introduc 5 noi poziţii, poziţiile nr. 97-101, conform anexei nr. 7.

9. La anexa nr. 63 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului publicai comunei Pleşoiu":

a) se abrogă poziţiile nr. 100-108, 128, 133, 136;

b) se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 16, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pietruit, lungime = 700 mp, lăţime = 5 m, de la sediul Distribuţie gaze la Biserică";

- la poziţia nr. 26, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum din beton, L = 1.175 mp, lăţime = 14 m, de la Stănoiu Gheorghe la Dragomir Victor"; coloana 5 va avea următorul cuprins: „255.000 lei";

c) după poziţia nr. 153 se introduc şaptezeci de noi poziţii, poziţiile nr. 154-223, conform anexei nr. 8.

10. La anexa nr. 69 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Rotunda”, după poziţia nr. 73 se introduc zece noi poziţii, poziţiile nr. 74-83, conform anexei nr. 9.

11. La anexa nr. 75 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Slătioara":

a) la poziţia nr. 4, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Corcău R Nicolae-Ciobanu Ilie - Pârâul Oltisor; L = 2,100 km; l = 12 m";

b) după poziţia nr. 54 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 55-56, conform anexei nr. 10.

12. La anexa nr. 81 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Studina":

a) se abrogă poziţiile nr. 1, 29-49, 57-67, 73, 76, 78, 79, 84,86-89,94,95,102, 103;

b) după poziţia nr. 103 se introduc trei noi poziţii, poziţiile nr. 104-106, conform anexei nr. 11.

13. La anexa nr. 85 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Teslui":

a) se abrogă poziţiile nr. 97-104;

b) la poziţia nr. 13, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Pietruită, L = 440 ml de la Beldiman Ilie până la Dumitrescu Teofil";

c) după poziţia nr. 113 se introduc douăzeci şi trei de noi poziţii, poziţiile nr. 114-136, conform anexei nr. 12.

14. La anexa nr. 96 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vişina", după poziţia nr. 46 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 47-48, conform anexei nr. 13.

15. După anexa nr. 104 se introduce anexa nr. 105 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bălteni", având conţinutul prevăzut în anexa nr. 14.

16. După anexa nr. 105 se introduce anexa nr. 106 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Găvăneşti", având conţinutul prevăzut în anexa nr. 15.

17. După anexa nr. 106 se introduce anexa nr. 107 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Grădinile", având conţinutul prevăzut în anexa nr. 16.

18. După anexa nr. 107 se introduce anexa nr. 108 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Sârbii-Măgura", având conţinutul prevăzut în anexa nr. 17.

Art. II. - Anexele nr. 1-17* fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor,

Dan Nica

*) Anexele nr. 1-17 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 476/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 476 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu