E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1151 din  9 septembrie 2002

pentru aprobarea Precizarilor metodologice privind stingerea prin compensare a unor obligatii de plata potrivit prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, modificate prin art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2002 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 685 din 17 septembrie 2002


SmartCity3


    Ministrul finantelor publice,
    in temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si avand in vedere dispozitiile art. 16 alin. (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, modificate prin art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2002 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) Se aproba Precizarile metodologice privind stingerea prin compensare a unor obligatii de plata potrivit prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, modificate prin art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2002 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    (2) Precizarile metodologice prevazute la alin. (1) se aplica in procedura de compensare efectuata intre Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. si Serviciul de Protectie si Paza.
    Art. 2
    Articolul 1 din anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 150/2002 pentru aprobarea Precizarilor metodologice privind stingerea prin compensare a unor obligatii de plata potrivit prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 77 din 31 ianuarie 2002, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    Obligatiile datorate bugetului de stat, reprezentand impozite, taxe si contributii, cu exceptia impozitului pe veniturile din salarii, scadente pana la data de 31 decembrie 2001, si majorarile de intarziere aferente acestora, neachitate de Societatea Nationala a Petrolului <<Petrom>> - S.A. si de sucursalele sale, se sting prin compensare cu contravaloarea carburantilor si lubrifiantilor livrati Ministerului de Interne si/sau unitatilor subordonate acestuia, pana la data de 15 decembrie 2002, in limita sumei de 300,0 miliarde lei."
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       Ministrul finantelor publice,
                          Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                          PRECIZARI METODOLOGICE
privind stingerea prin compensare a unor obligatii de plata potrivit prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, modificate prin art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2002 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002

    Art. 1
    Obligatiile datorate bugetului de stat, reprezentand impozite, taxe si contributii, cu exceptia impozitului pe venitul din salarii, scadente pana la data de 31 decembrie 2001, majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere aferente acestora, neachitate de Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. si de sucursalele sale, se sting prin compensare cu contravaloarea carburantilor si lubrifiantilor livrati de societatea respectiva pana la data de 15 decembrie 2002 Serviciului de Protectie si Paza, in limita sumei de 7,0 miliarde lei.
    Art. 2
    Pentru compensarea obligatiilor mentionate la art. 1 Serviciul de Protectie si Paza intocmeste procesul-verbal de compensare a obligatiilor de plata, conform modelului prezentat in anexa nr. 1, in 6 exemplare originale.
    Art. 3
    (1) La pct. 1 din procesul-verbal de compensare a obligatiilor de plata Serviciul de Protectie si Paza completeaza, pe propria raspundere, contravaloarea facturilor neachitate pana la data incheierii acestuia, toate exemplarele originale ale procesului-verbal fiind apoi transmise sucursalelor Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. mentionate la pct. 2 din procesul-verbal de compensare a obligatiilor de plata, in vederea confirmarii obligatiilor datorate acestora.
    (2) Dupa confirmarea sumelor de catre sucursalele Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. procesul-verbal de compensare a obligatiilor de plata este inaintat Serviciului de Protectie si Paza mentionat la pct. 3 din procesul-verbal de compensare a obligatiilor de plata, pentru confirmarea pe propria raspundere a obligatiilor inregistrate de acesta si a incadrarii sumelor in limita maxima prevazuta la art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2002 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002.
    (3) Serviciul de Protectie si Paza transmite apoi toate exemplarele procesului-verbal de compensare a obligatiilor de plata organului fiscal teritorial la care sucursalele Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. sunt inregistrate ca platitoare de impozite si taxe, mentionat la pct. 4 din procesul-verbal de compensare a obligatiilor de plata.
    (4) Organul fiscal teritorial inscrie la pct. 4.1 din procesul-verbal de compensare a obligatiilor de plata cuantumul obligatiilor bugetare prevazute la art. 1, pe felurile de impozite si taxe mentionate in formular. Majorarile si penalitatile de intarziere aferente acestora se vor inscrie separat si vor fi calculate pana la data de 31 decembrie 2001.
    (5) In situatia in care nivelul obligatiilor de plata prevazute la art. 1, datorate bugetului de stat de sucursalele Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A., este mai mare decat suma datorata de Serviciul de Protectie si Paza, organul fiscal teritorial efectueaza stingerea obligatiilor nominalizate la pct. 4.2 din procesul-verbal de compensare a obligatiilor de plata, in limita sumei inscrise la pct. 1 din procesul-verbal de compensare a obligatiilor de plata, retine un exemplar al acestuia, iar pe celelalte le transmite dupa cum urmeaza:
    a) Serviciului de Protectie si Paza;
    b) sucursalei Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A.;
    c) organului fiscal in evidenta caruia se afla inregistrata Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A., respectiv Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti;
    d) Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A.;
    e) Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti (serviciul buget).
    Art. 4
    (1) In cazul in care nivelul obligatiilor de plata fata de bugetul de stat din cele prevazute la art. 1, datorate de sucursalele Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A., este mai mic decat suma de incasat de la Serviciul de Protectie si Paza, diferenta va fi stinsa la nivel central cu obligatiile catre bugetul de stat ale Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A., careia ii sunt subordonate unitatile furnizoare respective.
    (2) Pentru stingerea diferentei prevazute la alin. (1) se va efectua procedura prevazuta la art. 3 alin. (1), (2) si (3), dupa care organul fiscal teritorial la care sucursalele Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. sunt inregistrate ca platitoare de impozite si taxe inscrie la pct. 4.1 din procesul-verbal de compensare a obligatiilor de plata cuantumul obligatiilor prevazute la art. 1 si efectueaza stingerea acestora la pct. 4.2 din procesul-verbal de compensare a obligatiilor de plata.
    (3) Daca sucursalele Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. nu au obligatii catre bugetul de stat, organul fiscal va mentiona aceasta situatie la pct. 4.1 din procesul-verbal de compensare a obligatiilor de plata, completand la pct. 4.3 din procesul-verbal de compensare a obligatiilor de plata suma ce urmeaza sa fie stinsa la nivel central.
    (4) Dupa efectuarea operatiunilor prevazute la alin. (2) organul fiscal teritorial respectiv retine un exemplar al procesului-verbal de compensare a obligatiilor de plata, un exemplar il transmite sucursalei, iar pe celelalte le transmite organului fiscal la care este inregistrata ca platitor de impozite si taxe Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A., respectiv la Directia generala a finantelor publice a municipiului Bucuresti.
    (5) Directia generala a finantelor publice a municipiului Bucuresti, dupa inscrierea la pct. 5.1 din procesul-verbal de compensare a obligatiilor de plata prevazute la art. 1 ale Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. si dupa efectuarea stingerii obligatiilor respective la pct. 5.2 din procesul-verbal de compensare a obligatiilor de plata, retine un exemplar al procesului-verbal de compensare, iar pe celelalte 3 exemplare le transmite dupa cum urmeaza:
    a) Serviciului de Protectie si Paza;
    b) Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A.;
    c) Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti (serviciul buget).
    Art. 5
    Directia generala a finantelor publice a municipiului Bucuresti va transmite lunar, pana la ultima zi lucratoare a fiecarei luni, pentru procesele-verbale de compensare a obligatiilor de plata la bugetul de stat primite pana la data de 25 a lunii respective, informatiile Ministerului Finantelor Publice - Directia generala a tehnologiei informatiei, in conformitate cu instructiunile transmise de aceasta directie.
    Art. 6
    Reflectarea in contabilitate a operatiunilor de compensare a obligatiilor datorate bugetului de stat se face astfel:

    a) In contabilitatea Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A.

               %          =       411 "Clienti"/analitic distinct
    441 "Impozitul pe profit"
    4423 "TVA de plata"
    446 "Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate"
    448 "Alte datorii si creante cu bugetul statului"
    447 "Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate"

    b) In contabilitatea sucursalelor Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A.

               %          =       411 "Clienti"/analitic distinct
    446 "Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate"
    448 "Alte datorii si creante cu bugetul statului"
    447 "Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate"

    c) In contabilitatea Serviciului de Protectie si Paza
    In contabilitatea Serviciului de Protectie si Paza operatiunile de compensare a obligatiilor datorate Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. si sucursalelor sale, prin compensare cu sumele datorate de acestea la bugetul de stat, se reflecta in creditul contului 701 "Finantarea in baza unor acte normative speciale" - analitic 701.06 "Finantarea in baza prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, modificate prin art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2002 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002".
    In creditul acestui cont Serviciul de Protectie si Paza inregistreaza sumele datorate si neachitate Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. (sucursalelor acesteia), care au intrat in actiunea de compensare a unor obligatii bugetare, conform prevederilor art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2002 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002.
    Pe baza procesului-verbal de compensare a obligatiilor de plata, potrivit prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea nr. 743/2001, modificate prin art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2002, se efectueaza inregistrarea:

    234 "Furnizori"/      =       701 "Finantarea in baza unor acte normative
    analitic distinct             speciale" - analitic
                                  701.06 "Finantarea in baza prevederilor
                                  art. 16 alin. (6) din Legea bugetului de stat
                                  pe anul 2002 nr. 743/2001, modificate prin
                                  art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2002
                                  cu privire la rectificarea bugetului de stat
                                  pe anul 2002"

cu sumele compensate prevazute la pct. 4.2 si 5.2, dupa caz, din procesul-verbal de compensare a obligatiilor de plata.
    Serviciul de Protectie si Paza, ale carui obligatii de plata rezulta din cumpararea unor produse conform Ordonantei Guvernului nr. 42/2002, intocmeste "Contul de executie privind cheltuielile bugetare efectuate prin compensare", conform modelului prezentat in anexa nr. 2, pe baza sumelor evidentiate in contul 701.06 "Finantarea in baza prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, modificate prin art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2002 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002".
    Contul de executie se prezinta ca anexa distincta la situatiile financiare trimestriale si anuale pentru institutiile publice.
    Sumele compensate nu se cuprind in "Contul de executie al bugetului institutiei publice" (anexa nr. 10) si in "Detalierea cheltuielilor" (anexa nr. 14) din situatiile financiare pentru institutii publice.
    Art. 7
    (1) Procedura de compensare a obligatiilor datorate bugetului de stat, cuprinsa in prezentele precizari metodologice, se aplica pana la data de 15 decembrie 2002.
    (2) Procesul-verbal de compensare a obligatiilor de plata reprezinta documentul justificativ de inregistrare a operatiunilor de compensare in evidenta analitica pe platitori - persoane juridice - la organul fiscal, in evidenta contabila a Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. si a sucursalelor acesteia, in evidentele Serviciului de Protectie si Paza, implicate in procedura de compensare cuprinsa in prezentele precizari metodologice.
    (3) Data compensarii obligatiilor datorate bugetului de stat de catre Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. si de sucursalele acesteia este data la care conducatorul compartimentului competent din cadrul unitatii fiscale a aprobat operatiunea de compensare, conform sumelor mentionate la pct. 4.2 sau 5.2, dupa caz, din procesul-verbal de compensare a obligatiilor de plata.
    Art. 8
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentele precizari metodologice.

    ANEXA 1
    la precizarile metodologice
    (model)

    Serviciul de Protectie si Paza
    Adresa ..............................
    Codul fiscal ........................

                        PROCES-VERBAL Nr. ....../..........
de compensare a unor obligatii de plata, potrivit prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea nr. 743/2001, modificate prin art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2002, in relatia cu*1) .....................................
                                                    ________________________
                                                   |       COD FISCAL       |
                                                   |________________________|
                                                   | 1)                     |
                                                   |________________________|
                                                   | 3)                     |
                                                   |________________________|

________________________________________________________________________________
                          Explicatii                               Nr.   Suma
                                                                   rand  - lei -
________________________________________________________________________________
1. Suma reprezentand contravaloarea facturilor neachitate privind
livrarea de*2) ........................ pana la data incheierii
procesului-verbal                                                   01   .......

              Raspundem pentru datele de mai sus.

        Director,            Conducatorul compartimentului
           L.S.                   financiar-contabil,

2. Sucursala Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A.*1)

          Confirmam exactitatea datelor de la pct. 1.

        Director,            Conducatorul compartimentului
           L.S.                   financiar-contabil,

3. Serviciul de Protectie si Paza
Confirmam pe propria raspundere datele de la pct. 1 si incadrarea
in limita maxima precizata la art. 8 din Ordonanta Guvernului
nr. 42/2002.

                     Director,
                        L.S.

4. Organul fiscal teritorial in evidenta caruia se afla
inregistrata sucursala Societatii Nationale a Petrolului
"Petrom" - S.A.*1)
4.1. Obligatii datorate bugetului de stat de*1) ................,
in suma totala de ......................................,           02   .......
din care:
a) 08.01.07 Contributia agentilor economici pentru invatamantul
de stat                                                             03   .......
b) 08.01.07 Majorari de intarziere aferente contributiei
agentilor economici pentru invatamantul de stat                     04   .......
c) 08.01.07 Penalitati de intarziere aferente contributiei
agentilor economici pentru invatamantul de stat                     05   .......
d) 09.01.09 Contributia agentilor economici pentru persoanele
cu handicap                                                         06   .......
e) 09.01.09 Majorari de intarziere aferente contributiei
agentilor economici pentru persoanele cu handicap                   07   .......
f) 09.01.09 Penalitati de intarziere aferente contributiei
agentilor economici pentru persoanele cu handicap                   08   .......
g) 17.01.18 Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si
din publicitatea lor                                                09   .......
h) 17.01.08 Majorari de intarziere aferente taxei asupra unor
activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor             10   .......
i) 17.01.08 Penalitati de intarziere aferente taxei asupra unor
activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor             11   .......
j) 14.01 Accize                                                     12   .......
k) 14.01 Majorari de intarziere aferente accizelor                  13   .......
l) 14.01 Penalitati de intarziere aferente accizelor                14   .......
m) 17.01.04 Taxa pe activitatea de prospectiuni, explorare si
exploatare a resurselor minerale                                    15   .......
n) 17.01.04 Majorari de intarziere aferente taxei pe activitatea
de prospectiuni, explorare si exploatare a resurselor minerale      16   .......
o) 17.01.04 Penalitati de intarziere aferente taxei pe
activitatea de prospectiuni, explorare si exploatare a resurselor
minerale                                                            17   .......
p) 17.01.24 Impozit pe titeiul din productia interna si gazele
naturale                                                            18   .......
q) 17.01.24 Majorari de intarziere aferente impozitului pe
titeiul din productia interna si gazele naturale                    19   .......
r) 17.01.24 Penalitati de intarziere aferente impozitului pe
titeiul din productia interna si gazele naturale                    20   .......
s) 22.01.07 Venituri din concesiuni                                 21   .......
t) 22.01.07 Majorari de intarziere aferente veniturilor din
concesiuni                                                          22   .......
u) 22.01.07 Penalitati de intarziere aferente veniturilor din
concesiuni                                                          23   .......

        Director,                     Sef serviciu,
          L.S.

4.2. Se sting obligatiile catre bugetul de stat ale*1) .........,
in suma totala de ...................................,              24   .......
din care:
a) 08.01.07 Contributia agentilor economici pentru invatamantul
de stat                                                             25   .......
b) 08.01.07 Majorari de intarziere aferente contributiei
agentilor economici pentru invatamantul de stat                     26   .......
c) 08.01.07 Penalitati de intarziere aferente contributiei
agentilor economici pentru invatamantul de stat                     27   .......
d) 09.01.09 Contributia agentilor economici pentru persoanele cu
handicap                                                            28   .......
e) 09.01.09 Majorari de intarziere aferente contributiei
agentilor economici pentru persoanele cu handicap                   29   .......
f) 09.01.09 Penalitati de intarziere aferente contributiei
agentilor economici pentru persoanele cu handicap                   30   .......
g) 17.01.18 Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si
din publicitatea lor                                                31   .......
h) 17.01.18 Majorari de intarziere aferente taxei asupra unor
activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor             32   .......
i) 17.01.18 Penalitati de intarziere aferente taxei asupra unor
activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor             33   .......
j) 14.01 Accize                                                     34   .......
k) 14.01 Majorari de intarziere aferente accizelor                  35   .......
l) 14.01 Penalitati de intarziere aferente accizelor                36   .......
m) 17.01.04 Taxa pe activitatea de prospectiuni, explorare si
exploatare a resurselor minerale                                    37   .......
n) 17.01.04 Majorari de intarziere aferente taxei pe activitatea
de prospectiuni, explorare si exploatare a resurselor minerale      38   .......
o) 17.01.04 Penalitati de intarziere aferente taxei pe
activitatea de prospectiuni, explorare si exploatare a resurselor
minerale                                                            39   .......
p) 17.01.24 Impozit pe titeiul din productia interna si gazele
naturale                                                            40   .......
q) 17.01.24 Majorari de intarziere aferente impozitului pe
titeiul din productia interna si gazele naturale                    41   .......
r) 17.01.24 Penalitati de intarziere aferente impozitului pe
titeiul din productia interna si gazele naturale                    42   .......
s) 22.01.07 Venituri din concesiuni                                 43   .......
t) 22.01.07 Majorari de intarziere aferente veniturilor din
concesiuni                                                          44   .......
u) 22.01.07 Penalitati de intarziere aferente veniturilor din
concesiuni                                                          45   .......

                     Aprobat compensarea

        Director,                     Sef serviciu,
          L.S.

Data .................
4.3. Suma reprezentand contravaloarea carburantilor si
lubrifiantilor livrati de sucursalele Societatii Nationale a
Petrolului "Petrom" - S.A., ramase nestinse la nivelul organului
fiscal teritorial in evidenta caruia se afla inregistrate aceste
sucursale, transmisa pentru a fi stinsa de catre organul fiscal
teritorial in evidenta caruia se afla inregistrata Societatea
Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A., respectiv Directia
generala a finantelor publice a municipiului Bucuresti
(pct. 1 - pct. 4.2)                                                 46   .......

        Director,                     Sef serviciu,
          L.S.

5. Organul fiscal teritorial in evidenta caruia se afla
inregistrata Societatea Nationala a Petrolului
"Petrom" - S.A.*3), respectiv Directia generala a finantelor
publice a municipiului Bucuresti
5.1. Obligatii datorate bugetului de stat de Societatea Nationala
a Petrolului "Petrom" - S.A. in suma totala de .................,   47   .......
din care:
a) 01.01.01 Impozit pe profit de la agentii economici               48   .......
b) 01.01.01 Majorari de intarziere aferente impozitului pe profit
de la agentii economici                                             49   .......
c) 01.01.01 Penalitati de intarziere aferente impozitului pe
profit de la agentii economici                                      50   .......
d) 06.01.04 Impozit pe venituri din dividende                       51   .......
e) 06.01.04 Majorari de intarziere aferente impozitului pe
venituri din dividende                                              52   .......
f) 06.01.04 Penalitati de intarziere aferente impozitului pe
venituri din dividende                                              53   .......
g) 08.01.03 Impozit pe dividende de la societatile comerciale       54   .......
h) 08.01.03 Majorari de intarziere aferente impozitului pe
dividende de la societatile comerciale                              55   .......
i) 08.01.03 Penalitati de intarziere aferente impozitului pe
dividende de la societatile comerciale                              56   .......
j) 08.01.07 Contributia agentilor economici pentru invatamantul
de stat                                                             57   .......
k) 08.01.07 Majorari de intarziere aferente contributiei
agentilor economici pentru invatamantul de stat                     58   .......
l) 08.01.07 Penalitati de intarziere aferente contributiei
agentilor economici pentru invatamantul de stat                     59   .......
m) 09.01.09 Contributia agentilor economici pentru persoanele cu
handicap                                                            60   .......
n) 09.01.09 Majorari de intarziere aferente contributiei
agentilor economici pentru persoanele cu handicap                   61   .......
o) 09.01.09 Penalitati de intarziere aferente contributiei
agentilor economici pentru persoanele cu handicap                   62   .......
p) 13.01 Taxa pe valoarea adaugata                                  63   .......
q) 13.01 Majorari de intarziere aferente taxei pe valoarea
adaugata                                                            64   .......
r) 13.01 Penalitati de intarziere aferente taxei pe valoarea
adaugata                                                            65   .......
s) 14.01 Accize                                                     66   .......
t) 14.01 Majorari de intarziere aferente accizelor                  67   .......
u) 14.01 Penalitati de intarziere aferente accizelor                68   .......
v) 17.01.04 Taxa pe activitatea de prospectiuni, explorare si
exploatare a resurselor minerale                                    69   .......
x) 17.01.04 Majorari de intarziere aferente taxei pe activitatea
de prospectiuni, explorare si exploatare a resurselor minerale      70   .......
y) 17.01.04 Penalitati de intarziere aferente taxei pe
activitatea de prospectiuni, explorare si exploatare a resurselor
minerale                                                            71   .......
z) 17.01.18 Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si
din publicitatea lor                                                72   .......
aa) 17.01.18 Majorari de intarziere aferente taxei asupra unor
activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor             73   .......
ab) 17.01.18 Penalitati de intarziere aferente taxei asupra unor
activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor             74   .......
ac) 17.01.24 Impozit pe titeiul din productia interna si gazele
naturale                                                            75   .......
ad) 17.01.24 Majorari de intarziere aferente impozitului pe
titeiul din productia interna si gazele naturale                    76   .......
ae) 17.01.24 Penalitati de intarziere aferente impozitului pe
titeiul din productia interna si gazele naturale                    77   .......
af) 22.01.07 Venituri din concesiuni (redevente)                    78   .......
ag) 22.01.07 Majorari de intarziere aferente veniturilor din
concesiuni (redevente)                                              79   .......
ah) 22.01 Penalitati de intarziere aferente veniturilor din
concesiuni (redevente)                                              80   .......
ai) 20.01 Varsaminte din profitul net al regiilor                   81   .......
aj) 20.01 Majorari de intarziere aferente varsamintelor din
profitul net al regiilor                                            82   .......
ak) 20.01 Penalitati de intarziere aferente varsamintelor din
profitul net al regiilor                                            83   .......
al) 08.01.01 Impozitul pe veniturile realizate de persoanele
juridice nerezidente                                                84   .......
am) 08.01.01 Majorari de intarziere aferente impozitului pe
veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente             85   .......
an) 08.01.01 Penalitati de intarziere aferente impozitului pe
veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente             86   .......
5.2. Se sting obligatiile datorate bugetului de stat de
Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. in suma totala
de ......................................,                          87   .......
din care:
a) 01.01.01 Impozit pe profit de la agentii economici               88   .......
b) 01.01.01 Majorari de intarziere aferente impozitului pe profit
de la agentii economici                                             89   .......
c) 01.01.01 Penalitati de intarziere aferente impozitului pe
profit de la agentii economici                                      90   .......
d) 06.01.04 Impozit pe venituri din dividende                       91   .......
e) 06.01.04 Majorari de intarziere aferente impozitului pe
venituri din dividende                                              92   .......
f) 06.01.04 Penalitati de intarziere aferente impozitului pe
venituri din dividende                                              93   .......
g) 08.01.03 Impozit pe dividende de la societatile comerciale       94   .......
h) 08.01.03 Majorari de intarziere aferente impozitului pe
dividende de la societatile comerciale                              95   .......
i) 08.01.03 Penalitati de intarziere aferente impozitului pe
dividende de la societatile comerciale                              96   .......
j) 08.01.07 Contributia agentilor economici pentru invatamantul
de stat                                                             97   .......
k) 08.01.07 Majorari de intarziere aferente contributiei
agentilor economici pentru invatamantul de stat                     98   .......
l) 08.01.07 Penalitati de intarziere aferente contributiei
agentilor economici pentru invatamantul de stat                     99   .......
m) 09.01.09 Contributia agentilor economici pentru persoanele cu
handicap                                                           100   .......
n) 09.01.09 Majorari de intarziere aferente contributiei
agentilor economici pentru persoanele cu handicap                  101   .......
o) 09.01.09 Penalitati de intarziere aferente contributiei
agentilor economici pentru persoanele cu handicap                  102   .......
p) 13.01 Taxa pe valoarea adaugata                                 103   .......
q) 13.01 Majorari de intarziere aferente taxei pe valoarea
adaugata                                                           104   .......
r) 13.01 Penalitati de intarziere aferente taxei pe valoarea
adaugata                                                           105   .......
s) 14.01 Accize                                                    106   .......
t) 14.01 Majorari de intarziere aferente accizelor                 107   .......
u) 14.01 Penalitati de intarziere aferente accizelor               108   .......
v) 17.01.04 Taxa pe activitatea de prospectiuni, explorare si
exploatare a resurselor minerale                                   109   .......
x) 17.01.04 Majorari de intarziere aferente taxei pe activitatea
de prospectiuni, explorare si exploatare a resurselor minerale     110   .......
y) 17.01.04 Penalitati de intarziere aferente taxei pe
activitatea de prospectiuni, explorare si exploatare a resurselor
minerale                                                           111   .......
z) 17.01.18 Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si
din publicitatea lor                                               112   .......
aa) 17.01.18 Majorari de intarziere aferente taxei asupra unor
activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor            113   .......
ab) 17.01.18 Penalitati de intarziere aferente taxei asupra unor
activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor            114   .......
ac) 17.01.24 Impozit pe titeiul din productia interna si gazele
naturale                                                           115   .......
ad) 17.01.24 Majorari de intarziere aferente impozitului pe
titeiul din productia interna si gazele naturale                   116   .......
ae) 17.01.24 Penalitati de intarziere aferente impozitului pe
titeiul din productia interna si gazele naturale                   117   .......
af) 22.01.07 Venituri din concesiuni (redevente)                   118   .......
ag) 22.01.07 Majorari de intarziere aferente veniturilor din
concesiuni (redevente)                                             119   .......
ah) 22.01.07 Penalitati de intarziere aferente veniturilor din
concesiuni (redevente)                                             120   .......
ai) 20.01 Varsaminte din profitul net al regiilor                  121   .......
aj) 20.01 Majorari de intarziere aferente varsamintelor din
profitul net al regiilor                                           122   .......
ak) 20.01 Penalitati de intarziere aferente varsamintelor din
profitul net al regiilor                                           123   .......
al) 08.01.01 Impozitul pe veniturile realizate de persoanele
juridice nerezidente                                               124   .......
am) 08.01.01 Majorari de intarziere aferente impozitului pe
veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente            125   .......
an) 08.01.01 Penalitati de intarziere aferente impozitului pe
veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente            126   .......

                     Aprobat compensarea

        Director,                     Sef serviciu,
          L.S.

Data .................
________________________________________________________________________________
    *1) Denumirea completa a sucursalei Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A.
    *2) Se inscrie, dupa caz, produsul achizitionat.
    *3) Se completeaza numai in cazul Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A.

    ANEXA 2
    la precizarile metodologice
    (model)

    SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA

                            CONTUL DE EXECUTIE
privind cheltuielile bugetare efectuate prin compensare potrivit prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, modificate prin art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2002 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002
                                                                  - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                               |  Cod    |                    |
|          Denumirea indicatorilor*)            | Capitol |        Suma        |
|                                               |  Titlu  |                    |
|                                               | Articol |                    |
|_______________________________________________|_________|____________________|
|_______________________________________________|_________|____________________|
|_______________________________________________|_________|____________________|
|_______________________________________________|_________|____________________|
|_______________________________________________|_________|____________________|
    *) Se inscrie denumirea capitolelor de cheltuieli bugetare.

      Ordonator principal de credite,       Conducatorul compartimentului
                    L.S.                          financiar contabil,SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1151/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1151 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu