E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 160 din 20 februarie 2002

pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevazute la lit. a) - d), f) si g) din anexa nr. 3/33/07 la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 157 din  5 martie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, ale notei din anexa nr. 3/33/07 la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001 si ale art. 106 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba modul de repartizare si de utilizare a sumelor prevazute la lit. a) - d), f) si g) din anexa nr. 3/33/07 la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, dupa cum urmeaza:
    a) pentru realizarea actiunilor prevazute la lit. a) - c) din anexa nr. 3/33/07 la Legea nr. 743/2001, coordonate de secretarul de stat pentru relatii interetnice, suma de 133.564.435 mii lei, conform destinatiilor prevazute in anexa nr. 1;
    b) pentru realizarea actiunilor prevazute la lit. d) din anexa nr. 3/33/07 la Legea nr. 743/2001, coordonate de secretarul de stat pentru romanii de pretutindeni, suma de 7.700.000 mii lei, conform destinatiilor prevazute in anexa nr. 2;
    c) pentru realizarea actiunilor prevazute la lit. f) si g) din anexa nr. 3/33/07 la Legea nr. 743/2001, coordonate de secretarul de stat pentru comunicare si imagine publica, suma de 32.500.000 mii lei, conform destinatiilor prevazute in anexa nr. 3.
    Art. 2
    (1) Alocarea sumelor prevazute la lit. b) - d), f) si g) din anexa nr. 3/33/07 la Legea nr. 743/2001 se face pe baza fundamentarilor privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea si economicitatea acestora si a devizelor de cheltuieli avizate de secretarii de stat prevazuti la art. 1 si aprobate de ordonatorul principal de credite.
    (2) In baza documentatiilor aprobate de ordonatorul principal de credite se pot acorda avansuri de pana la 30% din sumele ce urmeaza sa fie alocate pentru programele, proiectele si actiunile prevazute la lit. b) - d), f) si g) din anexa nr. 3/33/07 la Legea nr. 743/2001.
    (3) Cheltuielile ce se pot angaja pentru realizarea actiunilor sunt prevazute in anexele nr. 1 - 3.
    Art. 3
    Justificarea sumelor prevazute la lit. b) - d), f) si g) din anexa nr. 3/33/07 la Legea nr. 743/2001, alocate in baza fundamentarilor prevazute la art. 2, se face de catre secretarii de stat prevazuti la art. 1, prin prezentarea de documente legale avizate de catre acestia, din care sa rezulte utilizarea sumelor pe destinatiile prevazute in devizele de cheltuieli aprobate.
    Art. 4
    (1) Sumele prevazute la lit. A din anexa nr. 1 se aloca si se justifica potrivit protocolului ce va fi incheiat intre Ministerul Informatiilor Publice si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, altele decat cele care primesc subventii de la bugetul de stat potrivit Legii partidelor politice nr. 27/1996, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (2) Raspunderea privind utilizarea si justificarea sumelor prevazute la lit. A din anexa nr. 1 revine, potrivit legii, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale.
    (3) Supravegherea utilizarii de catre organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale a sumelor prevazute la lit. A din anexa nr. 1, potrivit destinatiilor legale, se exercita de catre Ministerul Informatiilor Publice.
    (4) Pentru conventiile care au ca obiect achizitionarea de bunuri si servicii necesare in vederea realizarii proiectelor si actiunilor coordonate de secretarul de stat pentru comunicare si imagine publica, prevazute in anexa nr. 3, pragurile mentionate la art. 13 lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice se stabilesc la valoarea de 200.000 euro pentru fiecare.
    Art. 5
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                 PRIM-MINISTRU
                 ADRIAN NASTASE

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul informatiilor publice,
                        Vasile Dincu

                        Ministrul finantelor publice,
                        Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                              REPARTIZAREA
sumelor prevazute la lit. a) - c) din anexa nr. 3/33/07 la Legea nr. 743/2001, in vederea realizarii actiunilor coordonate de secretarul de stat pentru relatii interetnice

    TOTAL GENERAL: 133.564.435 mii lei, din care:

    A. Sume alocate pentru sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, altele decat cele care primesc subventii de la bugetul de stat potrivit Legii partidelor politice nr. 27/1996, prin acoperirea partiala a cheltuielilor materiale pentru functionarea sediilor organizatiilor si filialelor acestora, precum si pentru lucrarile de intretinere si reparatii ale acestora, cheltuieli de personal, cheltuieli pentru presa, carte si publicatii, cheltuieli pentru organizarea de actiuni culturale, stiintifice, simpozioane si alte asemenea manifestari organizate in tara si in strainatate, cheltuieli pentru investitii in bunuri mobile si imobile necesare desfasurarii activitatii organizatiilor.
_____________________________________________________________________________
Nr.                                                                 Sumele
crt.                    Organizatia                                 alocate
                                                                  - mii lei -
_____________________________________________________________________________
  1. Uniunea Armenilor din Romania                                  7.371.220
  2. Uniunea Democratica a Slovacilor si Cehilor din Romania        4.121.600
  3. Uniunea Ucrainenilor din Romania                              14.010.795
  4. Forumul Democrat al Germanilor din Romania                     7.893.395
  5. Comunitatea Rusilor Lipoveni din Romania                       6.469.515
  6. Uniunea Elena din Romania                                      7.000.000
  7. Uniunea Sarbilor din Romania                                   5.757.405
  8. Partida Romilor                                               17.568.925
  9. Uniunea Democrata Turca din Romania                            4.772.445
 10. Uniunea Polonezilor din Romania "Dom Polski"                   3.380.025
 11. Comunitatea Italiana din Romania                               3.350.025
 12. Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania                  5.584.330
 13. Asociatia Liga Albanezilor din Romania                         2.622.750
 14. Uniunea Bulgara din Banat - Romania                            5.959.935
 15. Uniunea Croatilor din Romania                                  2.642.925
 16. Uniunea Democratica a Tatarilor Turco-Musulmani din Romania    6.680.000
 17. Fundatia "Communitas"                                         18.612.795
 18. Asociatia Macedonenilor Slavi din Romania                      1.350.175
 19. Uniunea Culturala a Rutenilor din Romania                      1.350.175
_____________________________________________________________________________
     TOTAL:                                                       126.498.435
_____________________________________________________________________________

    B. Suma de 4.400.000 mii lei alocata pentru finantarea unor proiecte si programe interetnice:
    - sprijinirea ratificarii Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare;
    - promovarea diversitatii etnice, lingvistice, culturale si religioase;
    - cultivarea bunei cunoasteri si intelegeri intre minoritatile nationale, precum si intre majoritate si minoritati nationale;
    - cooperarea in cadrul Pactului de Stabilitate pentru Sud-Estul Europei, sectiunea Democratizare si drepturile omului;
    - promovarea de politici antidiscriminatorii;
    - intarirea capacitatii de monitorizare si de lucru in parteneriat cu institutii/organizatii;
    - continuarea parteneriatului cu autoritatile publice locale;
    - participarea la programele Campaniei "Link Diversity".
    C. Suma de 2.666.000 mii lei alocata pentru finantarea unor proiecte si programe in cadrul Campaniei europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului si intolerantei
    Proiectele si programele cuprinse la lit. B si C se pot realiza prin:
    - organizarea si participarea la seminarii, colocvii, simpozioane, conferinte, mese rotunde, reuniuni, intalniri de lucru, ateliere, workshop desfasurate in tara si in strainatate;
    - organizarea si participarea la manifestari interculturale de interes national si international (festivaluri, spectacole, concursuri, expozitii, lansari de carte, targuri);
    - organizarea si participarea la actiuni in cooperare cu organisme neguvernamentale si institutii din tara si din strainatate;
    - organizarea si participarea la schimburi de experienta, vizite de documentare, cursuri de specializare, burse, training desfasurate in tara si in strainatate, cu atragerea si a unor specialisti romani si straini;
    - organizarea si participarea la activitati educationale desfasurate in tara si in strainatate (tabere, calatorii, vizite de studiu, concursuri);
    - achizitionarea, editarea, tiparirea, traducerea si difuzarea de materiale de documentare sau promotionale (brosuri, buletine informative, pliante, albume, publicatii periodice, carti, manuale, postere, bannere, calendare, agende, enciclopedii, afise, casete audio si video, compact-discuri, multimedia etc.);
    - vizite ale unor delegatii straine, cu acoperirea cheltuielilor de sejur pe teritoriul Romaniei;
    - inchirierea de spatii de emisie si comunicare (massmedia si Internet);
    - comandarea de sondaje de opinie si studii de interes;
    - abonamente la publicatii in domeniu;
    - alte activitati necesare si oportune pentru pastrarea, exprimarea si dezvoltarea identitatii etnice, culturale, lingvistice si religioase a persoanelor apartinand minoritatilor nationale, potrivit Hotararii Guvernului nr. 13/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Informatiilor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Pentru proiectele si programele cuprinse la lit. B si C se pot acoperi urmatoarele cheltuieli: cazare, transport, masa sau diurna, dupa caz, tratatii, reprezentare, taxe de participare si vizitare, taxe postale, comunicatii telefonice, premii, onorarii, burse, achizitii de bunuri, inchiriere, editare, tiparire, multiplicare, difuzare, realizarea de sondaje de opinie si de studii, traduceri si alte servicii.

    ANEXA 2

                              REPARTIZAREA
sumelor prevazute la lit. d) din anexa nr. 3/33/07 la Legea nr. 743/2001, in vederea realizarii actiunilor coordonate de secretarul de stat pentru romanii de pretutindeni

    TOTAL GENERAL: 7.700.000 mii lei pentru sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora, prin finantarea urmatoarelor actiuni coordonate de secretarul de stat pentru romanii de pretutindeni:
    - editarea, publicarea si distribuirea publicatiilor romanilor de pretutindeni;
    - dotarea si intretinerea editurilor organizatiilor romanilor de pretutindeni;
    - constructia, reparatia, intretinerea si dotarea scolilor romanesti ale romanilor de pretutindeni;
    - constructia, reparatia, intretinerea si dotarea bisericilor romanilor de pretutindeni;
    - achizitia, constructia, reparatia, intretinerea si dotarea sediilor centrelor culturale ale romanilor de pretutindeni;
    - constructia, reparatia, intretinerea si dotarea bibliotecilor romanilor de pretutindeni;
    - achizitia, constructia, reparatia, intretinerea si dotarea sediilor organizatiilor romanilor de pretutindeni;
    - organizarea manifestarilor culturale, educationale, sportive, de turism scolar, in tara si in strainatate, ale romanilor de pretutindeni;
    - recuperarea, restaurarea si intretinerea patrimoniului cultural si spiritual romanesc de pretutindeni: muzee, monumente istorice, monumente de arta, monumente funerare, placi comemorative, cimitire si altele asemenea, protejarea si revitalizarea traditiilor si obiceiurilor romanesti;
    - realizarea unor programe de radio si televiziune, in tara si in strainatate, in colaborare cu institutii specializate, in vederea transmiterii acestora in cadrul emisiunilor posturilor centrale si locale din Romania, pentru romanii de pretutindeni;
    - sprijinirea redactiilor de radio si televiziune in limba romana ale romanilor de pretutindeni;
    - efectuarea unor studii si cercetari de sociologie, istorie, arheologie, etnografie si folclor, dialectologie si altele asemenea si publicarea acestora;
    - colaborarea cu alte institutii si organizatii, din tara si din strainatate, in beneficiul romanilor de pretutindeni;
    - infiintarea si dotarea unor posturi locale de radio si televiziune ale romanilor de pretutindeni;
    - infiintarea si dotarea centrelor educationale interdisciplinare ale romanilor de pretutindeni;
    - finantarea serviciilor de Internet si de realizare a paginilor de web ale asociatiilor si organizatiilor romanilor de pretutindeni;
    - infiintarea organizatiilor si asociatiilor romanilor de pretutindeni;
    - simpozioane, conferinte, colocvii, mese rotunde si alte intalniri ale romanilor de pretutindeni;
    - donarea de bunuri si materiale diverse romanilor de pretutindeni;
    - alte actiuni necesare si oportune de indeplinit pentru sprijinirea activitatilor romanilor de pretutindeni si ale organizatiilor reprezentative ale acestora, potrivit Hotararii Guvernului nr. 13/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Informatiilor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Pentru finantarea acestor actiuni se pot acoperi cheltuielile ocazionate de:
    - editarea si distribuirea de carti, manuale, ziare, reviste si alte publicatii, brosuri, pliante si alte tiparituri pentru documentare si pentru activitati culturale;
    - redactarea, tehnoredactarea si tiparirea de ziare, reviste, publicatii si altele asemenea;
    - realizarea de filme, fotografii, imagini si altele asemenea;
    - editarea si distribuirea de casete audio, casete video, compact-discuri, filme;
    - achizitia si distribuirea de carti, manuale, dictionare, reviste, albume, harti, case audio, casete video, compact-discuri, filme, diapozitive, pliante, brosuri, postere, steaguri, fanioane, cocarde, insigne, ecusoane si altele asemenea;
    - achizitia si distribuirea de costume populare, obiecte artizanale, instrumente muzicale si altele asemenea;
    - constructia, reparatia si intretinerea scolilor, bisericilor, bibliotecilor, centrelor culturale si sediilor organizatiilor romanilor de pretutindeni;
    - plata chiriei, energiei electrice, telefonului si alte asemenea cheltuieli privind functionarea scolilor, bibliotecilor, centrelor culturale si a sediilor organizatiilor romanilor de pretutindeni;
    - achizitia de material didactic, mobilier scolar, aparatura diversa, aparatura de multiplicat si tiparit, de inregistrare audio si video, de emisie TV, masini de scris, aparate foto, reportofoane, calculatoare, imprimante, scanere, copiatoare, faxuri, mobilier bisericesc, obiecte de cult, vesminte preotesti si alte bunuri, din tara si din strainatate, pentru dotarea scolilor, bisericilor, bibliotecilor, centrelor culturale, posturilor de radio si televiziune, centrelor educationale si a sediilor organizatiilor romanilor de pretutindeni;
    - achizitia de hartie, rechizite, cerneluri si alte materiale tipografice;
    - achizitia de masini, utilaje si aparatura diversa pentru edituri;
    - constructia de monumente, busturi, placi comemorative, troite si altele asemenea;
    - realizarea si transmisia emisiunilor radio si TV, in tara si in strainatate, pentru romanii de pretutindeni;
    - sapaturi arheologice, studii, cercetari;
    - onorarii si alte asemenea cheltuieli, realizarea de scenarii pentru manifestarile culturale;
    - organizarea de simpozioane, festivaluri, conferinte, colocvii si alte asemenea manifestari, inclusiv sportive, desfasurate in tara si in strainatate, pentru romanii de pretutindeni;
    - organizarea de vizite de documentare, tabere, calatorii, intalniri zonale si alte asemenea manifestari pentru romanii de pretutindeni;
    - abonamente la publicatii romanesti (ziare, reviste) pentru romanii de pretutindeni;
    - vizite ale reprezentantilor organizatiilor romanilor de pretutindeni in Romania (transport, cazare, masa);
    - tratatii, reprezentare, deplasari interne si externe (transport, cazare, masa), premii, burse, taxe de participare si de vizitare, taxe vamale, combustibil auto si alte cheltuieli de transport si difuzare;
    - acordarea de daruri cu ocazia sarbatorilor, donatii si altele asemenea;
    - achizitia de sedii pentru organizatiile romanilor de pretutindeni, in beneficiul acestora.

    ANEXA 3

                              REPARTIZAREA
sumelor prevazute la lit. f) si g) din anexa nr. 3/33/07 la Legea nr. 743/2001, in vederea realizarii proiectelor si actiunilor coordonate de secretarul de stat pentru comunicare si imagine publica

    TOTAL GENERAL: 32.500.000 mii lei, din care:

    - 30.000.000 mii lei - proiecte pentru comunicare, informare publica si promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare;
    - 2.500.000 mii lei - finantarea actiunilor cu caracter social-cultural.
    Suma de 32.500.000 mii lei se va utiliza pentru finantarea urmatoarelor proiecte si actiuni:
    - actiuni cu caracter stiintific si cultural-social;
    - organizarea si participarea la manifestari interculturale de interes national si international (lansari de carte, concursuri, festivaluri, spectacole etc.);
    - organizarea si participarea la programe si proiecte in cadrul unor campanii de informare/promovare internationala;
    - contributii la programe realizate cu finantare din partea unor organisme internationale;
    - promovarea, organizarea si participarea la proiecte de comunicare si informare publica interne si externe;
    - inchirierea de spatii de emisie si comunicare in mass-media interna si internationala si pe Internet;
    - organizarea si participarea la seminarii, colocvii, simpozioane, intalniri de lucru, conferinte, mese rotunde, ateliere, workshop, congrese, reuniuni, targuri, expozitii, desfasurate in tara si in strainatate;
    - comandarea si efectuarea unor sondaje de opinie, studii de interes;
    - achizitionarea, editarea, tiparirea, traducerea si difuzarea unor materiale in limbi straine, cu caracter promotional, de prezentare a Romaniei in strainatate (brosuri, pliante, albume, obiecte de artizanat, publicatii periodice, bannere, pixuri, afise, agende, calendare, casete video, casete audio, compact-discuri, carti, enciclopedii, afise, diapozitive, insigne, medalii comemorative, obiecte decorative, stegulete si alte materiale de promovare a imaginii Guvernului Romaniei);
    - organizarea si participarea la diferite programe, activitati internationale, precum si la actiuni avand ca scop promovarea Romaniei in lume;
    - difuzarea de materiale promotionale in/din strainatate;
    - informarea cetatenilor care se adreseaza Guvernului prin petitii;
    - organizarea si participarea la schimburi de experiente, vizite de documentare, cursuri si training, desfasurate in tara si strainatate;
    - atragerea si participarea unor specialisti din diferite domenii de activitate, din tara si strainatate, la organizarea si derularea unor actiuni de comunicare si informare, inclusiv pentru programe de pregatire profesionala, perfectionare, specializare, acordare de burse, vizite de studiu;
    - achizitionarea unor servicii de presa (abonamente la informatii electronice, presa scrisa, alte publicatii);
    - organizarea si participarea la actiuni in cooperare cu organisme neguvernamentale si institutii din tara si strainatate;
    - asigurarea comunicarii si informarii permanente a societatii civile cu privire la activitatea Guvernului prin diverse mijloace de comunicare (televiziune, radio, telefonie fixa si mobila, fax, Internet etc.);
    - participarea functionarilor din cadrul Ministerului Informatiilor Publice la organizarea unor campanii de informare interne si externe;
    - servicii de consultanta interna si externa in domeniul de activitate al ministerului;
    - invitarea in Romania a reprezentantilor unor publicatii, posturi de radio si de televiziune internationale de prestigiu, cu suportarea cheltuielilor de sejur pe teritoriul tarii;
    - plata T.V.A. si efectuarea altor cheltuieli ce nu pot fi suportate din IDF GRANT 021757 din 2 februarie 1999, pentru cresterea capacitatii de comunicare a masurilor economice ale Guvernului;
    - realizarea de productii multimedia in regim propriu, in vederea mediatizarii activitatii Guvernului (clipuri publicitare, filme documentare, compact-discuri, casete audio si video, diapozitive, siteuri);
    - organizarea si functionarea oficiilor judetene pentru informatii publice;
    - achizitionarea si difuzarea de materiale promotionale pentru actiuni desfasurate in tara si in strainatate;
    - sprijinirea unor publicatii romanesti in scopul informarii publice (carti, brosuri, pliante, tiparituri);
    - sprijinirea editarii ziarelor "Adevarul Harghitei", judetul Harghita, si "Cuvantul Nou", judetul Covasna, prin acordarea de sume in transe lunare egale;
      alte activitati necesare si oportune pentru organizarea si finalizarea unor activitati de comunicare si informare publica, potrivit Hotararii Guvernului nr. 13/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Informatiilor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Pentru proiectele si actiunile cuprinse la lit. f) si g) din anexa nr. 3/33/07 la Legea nr. 743/2001 se pot acoperi urmatoarele cheltuieli: cazare, transport, masa sau diurna, dupa caz, tratatii, reprezentare, taxe de participare si vizitare, taxe postale, comunicatii telefonice, premii, onorarii, burse, achizitii de bunuri, inchiriere, editare, tiparire, difuzare, realizare de sondaje de opinie si de studii, traduceri si alte servicii, operatiuni de multiplicare/printare multimedia, materiale promotionale, abonamente, chirie si alte servicii.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 160/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 160 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu