E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 42 din 25 iulie 2002

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 577 din  5 august 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, ale art. 1 cap. II pct. 1 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, ale art. 29 alin. (8) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, si ale art. 54 din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Bugetul de stat pe anul 2002, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 784 si 784 bis din 11 decembrie 2001, se modifica si se completeaza potrivit prevederilor prezentei ordonante.
    Art. 2
    (1) Sinteza modificarilor bugetului de stat pe anul 2002, detaliata, la venituri, pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe parti, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum si pe alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 1.
    (2) Sinteza modificarilor cheltuielilor bugetare pe anul 2002, pe surse de finantare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, titluri si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 2.
    (3) Bugetele modificate ale ordonatorilor principali de credite sunt prevazute in anexa nr. 3*).
    (4) Bugetele ordonatorilor principali de credite, veniturile proprii, alocatiile de la bugetul de stat si cheltuielile ce se suporta din acestea, veniturile si cheltuielile gestionate in regim extrabugetar, intrarile de credite externe, precum si cheltuielile din fonduri externe nerambursabile, pe ordonatori principali de credite pe anul 2002, sunt cele aprobate prin anexa nr. 3 la Legea nr. 743/2001, modificate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2002 pentru modificarea unor anexe la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, precum si a unor alte acte normative, aprobata prin Legea nr. 315/2002, cu exceptia celor prevazute in anexa nr. 3 la prezenta ordonanta.
------------
    *) Anexa nr. 3 se publica ulterior.

    CAP. 2
    Structura si regimul veniturilor bugetare

    Art. 3
    Pentru prevederile referitoare la veniturile bugetului de stat pe anul 2002 din Legea nr. 743/2001 se aproba urmatoarele influente:

                                                   - miliarde lei -
    VENITURI - TOTAL,                                  - 938,8
    din care:
    Venituri curente,                                  - 938,8
    din acestea:
    venituri fiscale:                                  - 938,8
    - impozite directe,                                - 938,8
    din care:
    - cote si sume defalcate din impozitul
      pe venit (se scad)                               - 938,8

    CAP. 3
    Regimul si destinatiile cheltuielilor bugetare

    Art. 4
    In structura economica influentele privind cheltuielile bugetului de stat pe anul 2002 se prezinta astfel:

                                                   - miliarde lei -
    CHELTUIELI - TOTAL,                              - 1.366,2
    din care:
    1. Cheltuieli curente,                           - 2.313,5
    din acestea:
    a) cheltuieli de personal                          - 297,3
    b) cheltuieli materiale si servicii                2.256,0
    c) subventii                                          45,3
    d) transferuri                                       216,3
    e) dobanzi aferente datoriei publice
       si alte cheltuieli                            - 4.533,8
    2. Cheltuieli de capital                             431,1
    3. Imprumuturi acordate                              125,3
    4. Rambursari de credite, plati de dobanzi
       si comisioane la credite,                         390,9
    din acestea:
    a) rambursari de credite externe                     247,8
    b) plati de dobanzi si comisioane
       la credite externe                                143,1

    Art. 5
    (1) In anul 2002, peste nivelul salariilor platite in luna decembrie 2001 nu se acorda decat cresterile salariale stabilite in functie de evolutia estimata a indicelui preturilor de consum, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 187/2001 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar in anul 2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 342/2002.
    (2) In cadrul numarului maxim de posturi si in structura acestora ordonatorii principali de credite pot aproba utilizarea unui numar mai mare de posturi de nivel inferior, prin reducerea, in mod corespunzator, a unui numar de posturi de nivel superior, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.
    (3) Influentele aprobate la titlul "Cheltuieli de personal" se repartizeaza pe luni de catre ordonatorul principal de credite bugetare si se comunica Ministerului Finantelor Publice in termen de 15 zile de la data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (4) La repartizarea pe luni si la raportarea platilor de casa aferente cheltuielilor de personal vor fi avute in vedere prevederile art. 14 din Legea nr. 743/2001.
    Art. 6
    (1) Cheltuielile pentru autoritatile publice, care se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2002, se majoreaza cu suma de 574,4 miliarde lei, din care: 634,3 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 56,8 miliarde lei cheltuieli de capital, 30,6 miliarde lei rambursari de credite si plati de dobanzi si comisioane aferente acestora, si se diminueaza cu suma de 110,1 miliarde lei la cheltuieli de personal, 2,4 miliarde lei alocatii de la buget pentru institutii publice si cu 34,8 miliarde lei la transferuri.
    (2) Cheltuielile pentru autoritatile publice se modifica dupa cum urmeaza:

                                                   - miliarde lei -
    a) Administratia Prezidentiala                        47,0
    b) autoritati judecatoresti                           82,7
    c) alte organe ale autoritatilor publice               3,3
    d) autoritati executive                              441,4

    (3) In bugetul Secretariatului General al Guvernului, la capitolul 51.01 "Autoritati publice", titlul "Cheltuieli materiale si servicii", este prevazuta si suma necesara achitarii obligatiei de plata catre Societatea Comerciala "Glencore Protein Romania" - S.R.L., ca urmare a litigiului dintre Departamentul de Comert Exterior si aceasta firma.
    Art. 7
    (1) Cheltuielile pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala, care se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2002, se majoreaza cu suma de 1.126,4 miliarde lei, din care: 1.004,2 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 8,6 miliarde lei transferuri, 361,1 miliarde lei cheltuieli de capital, si se diminueaza cu suma de 140,9 miliarde lei cheltuieli de personal si 106,6 miliarde lei rambursari de credite si plati de dobanzi si comisioane aferente acestora.
    (2) Cheltuielile pentru aparare nationala se majoreaza cu suma de 737,4 miliarde lei, iar cheltuielile pentru ordine publica si siguranta nationala cu suma de 389,0 miliarde lei.
    Art. 8
    Alineatul (6) al articolului 16 din Legea nr. 743/2001, cu modificarile ulterioare, va avea urmatorul cuprins:
    "(6) Obligatiile datorate bugetului de stat, cu exceptia impozitului pe venitul din salarii, scadente pana la data de 31 decembrie 2001 si neachitate de catre Societatea Nationala a Petrolului <<Petrom>> - S.A., se sting prin compensare cu contravaloarea carburantilor si lubrifiantilor livrati de societatea respectiva, pana la data de 15 decembrie 2002, Ministerului de Interne si unitatilor subordonate acestuia, precum si Serviciului de Protectie si Paza, in limita sumei de pana la 300,0 miliarde lei si, respectiv, a sumei de 7,0 miliarde lei. Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa elaboreze precizari metodologice pentru aplicarea prevederilor acestui alineat, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."
    Art. 9
    (1) Cheltuielile social-culturale, care se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2002, se majoreaza cu suma de 808,5 miliarde lei, din care: 536,1 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 45,1 miliarde lei alocatii de la buget pentru institutii publice, 268,1 miliarde lei transferuri, 438,7 miliarde lei rambursari de credite si plati de dobanzi si comisioane aferente acestora, si se diminueaza cu suma de 145,9 miliarde lei cheltuieli de personal si cu 333,6 miliarde lei la cheltuieli de capital.
    (2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli se majoreaza cu suma de 319,3 miliarde lei pentru sanatate, 205,8 miliarde lei pentru cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret si 378,4 miliarde lei pentru asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii si se diminueaza cu suma de 95,0 miliarde lei pentru invatamant.
    Art. 10
    (1) Cheltuielile pentru servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape, care se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2002, se majoreaza cu suma de 50,8 miliarde lei, din care: 18,0 miliarde lei transferuri, 5,0 miliarde lei cheltuieli de capital, 52,2 miliarde lei rambursari de credite si plati de dobanzi si comisioane aferente acestora, si se diminueaza cu suma de 24,4 miliarde lei la cheltuieli de personal.
    (2) Cheltuielile pentru servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape, pe capitole de cheltuieli, se majoreaza cu suma de 57,2 miliarde lei pentru servicii si dezvoltare publica si locuinte si se diminueaza cu suma de 6,4 miliarde lei pentru mediu si ape.
    Art. 11
    (1) Cheltuielile din bugetul de stat pentru actiuni economice care se finanteaza din bugetul de stat pe anul 2002 se majoreaza cu suma de 827,9 miliarde lei, din care: 167,2 miliarde lei la cheltuieli de personal, 48,8 miliarde lei la cheltuieli materiale si servicii, 0,8 miliarde lei la subventii, 273,9 miliarde lei transferuri, 395,3 miliarde lei cheltuieli de capital, si se diminueaza cu suma de 58,1 miliarde lei la rambursari de credite si plati de dobanzi si comisioane aferente acestora.
    (2) Cheltuielile pentru actiuni economice, pe capitole de cheltuieli, se majoreaza cu suma de 367,0 miliarde lei pentru industrie, 289,8 miliarde lei pentru agricultura si silvicultura si 224,4 miliarde lei pentru alte actiuni economice si se diminueaza cu suma de 53,3 miliarde lei pentru transporturi si comunicatii.
    (3) In bugetul Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, la capitolul 69.01 "Alte actiuni economice", titlul "Cheltuieli de capital", este cuprinsa si suma de 314,3 miliarde lei in vederea constituirii si mentinerii stocurilor minime de siguranta pentru titei si produse petroliere pe anul 2002, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea si mentinerea stocurilor minime de siguranta pentru titei si produse petroliere.
    (4) Plata sumelor reprezentand reduceri ale pretului de cumparare a semintelor certificate din productia interna, acordate potrivit Legii nr. 75/1995 privind producerea, controlul calitatii, comercializarea si folosirea semintelor si materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante agricole, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru cantitatile valorificate pana la data de 23 mai 2002 exclusiv, se poate efectua din bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor pana la 31 decembrie 2002.
    Art. 12
    (1) Cheltuielile pentru alte actiuni, care se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2002, se diminueaza cu suma de 345,7 miliarde lei, din care: 43,3 miliarde lei pentru cheltuieli de personal, 317,6 miliarde lei la transferuri, 53,5 miliarde lei pentru cheltuieli de capital, si se majoreaza cu suma de 32,7 miliarde lei pentru cheltuieli materiale si servicii, 1,9 miliarde lei pentru alocatii de la buget pentru institutii publice, 34,1 miliarde lei la rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane aferente creditelor externe.
    (2) Cheltuielile pentru alte actiuni, pe capitole de cheltuieli, se diminueaza cu suma de 31,2 miliarde lei pentru cercetare stiintifica si cu suma de 314,5 miliarde lei pentru alte actiuni.
    (3) Din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii, de la capitolul 71.01 "Cercetare stiintifica" se finanteaza si obiectivele de investitii Instalatie de iradiere cu scopuri multiple - IRASM si Retehnologizare Nava Somes.
    Art. 13
    (1) Imprumuturile acordate de la bugetul de stat se majoreaza cu suma de 125,3 miliarde lei, din care: 126,4 miliarde lei la imprumuturi pentru finalizarea unor obiective aprobate prin conventii bilaterale si acorduri interguvernamentale, si se diminueaza cu 1,1 miliarde lei la imprumuturi acordate persoanelor care beneficiaza de statutul de refugiat si sunt lipsite de mijloace de existenta.
    (2) Se aproba restituirea de la bugetul de stat a sumei de 126,42 miliarde lei reprezentand garantii de 10% retinute societatilor furnizoare din valoarea utilajelor, echipamentelor, aparatajelor si constructiilor metalice livrate pentru Combinatul minier de imbogatire a minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi-Rog - Ucraina, al caror termen de garantare a expirat, si nerestituite.
    (3) Ministerul Industriei si Resurselor va restitui societatilor comerciale furnizoare garantiile de 10%, cu conditia incheierii, in prealabil, a unei conventii intre fiecare societate comerciala furnizoare si Ministerul Industriei si Resurselor, prin care se va prevedea obligatia expresa a acestor societati de a aduce furnitura livrata, pe cheltuiala proprie, intr-o noua garantie care sa expire o data cu garantia externa. Sumele retinute cu titlu de garantie si nerestituite, actualizate la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, in vigoare la data restituirii, vor fi confirmate de furnizorul general extern si de Ministerul Industriei si Resurselor.
    (4) Societatile comerciale carora li s-au restituit sumele retinute cu titlu de garantie de 10%, care nu isi indeplinesc obligatiile asumate in conventie, vor returna ordonatorului principal de credite contravaloarea garantiilor restituite, actualizata la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, in vigoare la data restituirii, catre ordonatorul principal de credite.
    (5) Recuperarea acestor sume ce constituie venituri la bugetul de stat se face de catre organele fiscale teritoriale competente ale Ministerului Finantelor Publice in baza conventiei incheiate potrivit alin. (3) care constituie titlu executoriu, la solicitarea Ministerului Industriei si Resurselor.

    CAP. 4
    Deficitul bugetar, datoria publica si imprumutul guvernamental

    Art. 14
    Deficitul bugetului de stat se stabileste in suma de 58.982,7 miliarde lei.
    Art. 15
    Cheltuielile pentru dobanzile aferente datoriei publice si alte cheltuieli se diminueaza cu suma de 4.533,8 miliarde lei, din care: 4.000,0 miliarde lei la dobanzi aferente datoriei publice interne si 533,8 miliarde lei la dobanzi aferente datoriei publice externe, care, potrivit reglementarilor legale, se platesc de la bugetul de stat.

    CAP. 5
    Dispozitii referitoare la bugetele locale

    Art. 16
    (1) Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale se majoreaza cu 453,4 miliarde lei si sunt prevazute in anexa nr. 4. Aceste sume se repartizeaza pe unitati administrativ-teritoriale, respectiv pe sectoarele municipiului Bucuresti, prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa consultarea primarilor si cu asistenta de specialitate a directiei generale a finantelor publice, in principal pentru finantarea cheltuielilor efectuate cu recensamantul populatiei si locuintelor.
    (2) Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei se majoreaza cu 485,4 miliarde lei si sunt prevazute in anexa nr. 5. Aceste sume se repartizeaza de catre consiliul judetean in conditiile prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor masuri de asigurare a fondurilor necesare in vederea furnizarii energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2002, dupa consultarea primarilor, numai unitatilor administrativ-teritoriale in care functioneaza centrale termice si electrice de termoficare transferate autoritatilor administratiei publice locale.
    Art. 17
    Numarul maxim de posturi finantat pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult, pe anul 2002, se suplimenteaza la judetul Satu Mare cu 13 posturi si se diminueaza la judetul Maramures cu 13 posturi.
    Art. 18
    Anexa nr. 11 "Categoriile de venituri si cheltuieli care se prevad in bugetele locale pe anul 2002" la Legea nr. 743/2001, cu modificarile ulterioare, se completeaza astfel:
    1. Dupa litera c) a punctului 10, litera A, capitolul I, se introduce litera d) cu urmatorul cuprins:
    "d) Subventii primite de bugetele locale pentru modernizarea si retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare."
    2. Dupa litera b) a punctului 15, litera A, capitolul II, se introduc literele c) si d) cu urmatorul cuprins:
    "c) Subventii primite de bugetele locale pentru modernizarea si retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare;
    d) Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD."

    CAP. 6
    Bugetele fondurilor speciale

    Art. 19
    Veniturile si cheltuielile modificate ale bugetului Fondului pentru asigurari sociale de sanatate pe anul 2002, constituit in baza prevederilor Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt prevazute in anexa nr. 6.
    Art. 20
    In vederea incadrarii in nivelul deficitului bugetar, cheltuielile bugetului Fondului special al drumurilor publice, aprobate pe anul 2002, se blocheaza in limita sumei de 2.000 miliarde lei. Sumele blocate pot fi angajate si utilizate de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei numai dupa deblocarea acestora, incepand cu luna noiembrie 2002, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, in functie de realizarea veniturilor bugetare, pe baza cererilor justificate ale Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

    CAP. 7
    Responsabilitati in aplicarea legii

    Art. 21
    Ordonatorii principali si secundari de credite vor aproba si vor transmite institutiilor publice din subordine bugetele pe structura de cheltuieli prevazuta in anexa nr. 3, in termen de 15 zile de la data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 22
    Dupa alineatul (1) al articolului 49 din Legea nr. 743/2001, cu modificarile ulterioare, se introduce alineatul (1^1) cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) De asemenea, sunt deductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile corespunzatoare valorii nominale a tichetelor de masa acordate salariatilor proprii de catre angajatorii care au organizate cantine-restaurant sau bufete, cu respectarea prevederilor legale in vigoare."
    Art. 23
    Valorile drepturilor de hrana acordate in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, in timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, aprobata si modificata prin Legea nr. 143/1994, care stau la baza indexarii in anul 2002 sunt cele recalculate potrivit legii pentru trimestrul IV al anului 2001 in cazul ordonatorilor de credite ale caror cheltuieli materiale si servicii aprobate prin Legea nr. 743/2001 asigura plata integrala a drepturilor in anul 2002, fara a inregistra datorii fata de furnizori pentru sume ce se suporta de la acest titlu de cheltuieli, sau valorile drepturilor de hrana efectiv platite in trimestrul IV al anului 2001 in cazul ordonatorilor de credite care nu indeplinesc conditiile mentionate mai sus.
    Art. 24
    Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" va suporta din veniturile proprii diferenta dintre sumele cuvenite pe baza de protocol incheiat cu Senatul, Camera Deputatilor, Administratia Prezidentiala, Guvernul Romaniei si Curtea Constitutionala pentru plata activitatii de reprezentare si protocol si cheltuielile efectiv inregistrate de regie. Diferenta respectiva, suportata de regie, este deductibila la calculul profitului impozabil.
    Art. 25
    Anexele nr. 1 - 6 fac parte integranta din prezenta ordonanta.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                           BUGETUL DE STAT PE ANUL 2002
                                   - SINTEZA -

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat
                                                                 - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |     Program actualizat   |   Influente   | Program rectificat |
|____|__|___|__|__________________________|_______________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |              1           |        2      |      3 = 1 + 2     |
|______________|__________________________|_______________|____________________|
|0001           VENITURI                                                       |
|                          178.391.061.400    -938.792.600    177.452.268.800  |
|                                                                              |
|0002           I. VENITURI CURENTE                                            |
|                          177.591.361.400    -938.792.600    176.652.568.800  |
|                                                                              |
|0003            A. VENITURI FISCALE                                           |
|                          167.977.161.400    -938.792.600    167.038.368.800  |
|                                                                              |
|0004             A1. IMPOZITE DIRECTE                                         |
|                           45.654.058.400    -938.792.600     44.715.265.800  |
|                                                                              |
|0101             IMPOZITUL PE PROFIT                                          |
|                           32.905.000.000                     32.905.000.000  |
|                                                                              |
|0201             IMPOZITUL PE SALARII                                         |
|                              500.000.000                        500.000.000  |
|                                                                              |
|     01         Impozitul pe salarii - total -                                |
|                              500.000.000                        500.000.000  |
|                                                                              |
|0601             IMPOZITUL PE VENIT                                           |
|                           43.863.000.000                     43.863.000.000  |
|                                                                              |
|     01         Impozit pe venituri din activitati independente               |
|                              850.000.000                        850.000.000  |
|                                                                              |
|     02         Impozit pe venituri din salarii                               |
|                           38.559.000.000                     38.559.000.000  |
|                                                                              |
|     03         Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor          |
|                              625.000.000                        625.000.000  |
|                                                                              |
|     04         Impozit pe venituri din dividende                             |
|                            2.120.000.000                      2.120.000.000  |
|                                                                              |
|     05         Impozit pe venituri din dobanzi                               |
|                              260.000.000                        260.000.000  |
|                                                                              |
|     06         Impozit pe alte venituri                                      |
|                              100.000.000                        100.000.000  |
|                                                                              |
|     07         Impozit pe venit din pensii                                   |
|                               30.000.000                         30.000.000  |
|                                                                              |
|     08         Impozitul pe veniturile obtinute din jocurile de noroc, din   |
|                premii si din prime in bani si/sau natura                     |
|                               90.000.000                         90.000.000  |
|                                                                              |
|     09         Impozitul pe veniturile obtinute din transferul dreptului de  |
|                proprietate asupra valorilor mobiliare si vanzarea partilor   |
|                sociale                                                       |
|                               40.000.000                         40.000.000  |
|                                                                              |
|     10         Regularizari                                                  |
|                              850.000.000                        850.000.000  |
|                                                                              |
|     11         Impozitul pe veniturile din valorificarea sub orice forma a   |
|                drepturilor de proprietate intelectuala                       |
|                               50.000.000                         50.000.000  |
|                                                                              |
|     12         Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice        |
|                nerezidente                                                   |
|                              271.000.000                        271.000.000  |
|                                                                              |
|     13         Impozit pe veniturile din activitati agricole                 |
|                               18.000.000                         18.000.000  |
|                                                                              |
|0701           COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (se scad)        |
|                          -38.874.241.600    -938.792.600    -39.813.034.200  |
|                                                                              |
|     01         Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)               |
|                          -27.414.375.000                    -27.414.375.000  |
|                                                                              |
|     02         Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea     |
|                bugetelor locale (se scad)                                    |
|                           -9.308.866.600    -453.431.600     -9.762.298.200  |
|                                                                              |
|     03         Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea   |
|                energiei termice livrate populatiei (se scad)                 |
|                           -2.151.000.000    -485.361.000     -2.636.361.000  |
|                                                                              |
|0801           ALTE IMPOZITE DIRECTE                                          |
|                            2.265.300.000                      2.265.300.000  |
|                                                                              |
|     01         Impozitul pe veniturile realizate de persoanele juridice      |
|                nerezidente                                                   |
|                            1.733.300.000                      1.733.300.000  |
|                                                                              |
|     02         Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale ilicite |
|                sau din nerespectarea Legii privind protectia consumatorilor  |
|                               25.000.000                         25.000.000  |
|                                                                              |
|     03         Impozitul pe dividende de la societatile comerciale           |
|                              300.000.000                        300.000.000  |
|                                                                              |
|     08         Cote din taxe de scolarizare                                  |
|                              200.000.000                        200.000.000  |
|                                                                              |
|     30         Alte incasari din impozite directe                            |
|                                7.000.000                          7.000.000  |
|                                                                              |
|0901           CONTRIBUTII                                                    |
|                            4.995.000.000                      4.995.000.000  |
|                                                                              |
|     04         Contributia pentru pensia suplimentara                        |
|                              559.000.000                        559.000.000  |
|                                                                              |
|     09         Contributia agentilor economici pentru persoanele cu handicap |
|                            4.436.000.000                      4.436.000.000  |
|                                                                              |
|1300             A2. IMPOZITE INDIRECTE                                       |
|                          122.323.103.000                    122.323.103.000  |
|                                                                              |
|1301             TAXA PE VALOAREA ADAUGATA                                    |
|                           62.163.303.000                     62.163.303.000  |
|                                                                              |
|     01         TVA incasata                                                  |
|                           93.382.000.000                     93.382.000.000  |
|                                                                              |
|     03         Sume defalcate din TVA pentru bugetele locale (se scad)       |
|                          -31.218.697.000                    -31.218.697.000  |
|                                                                              |
|1401           ACCIZE                                                         |
|                           38.252.000.000                     38.252.000.000  |
|                                                                              |
|1601           TAXE VAMALE                                                    |
|                            9.506.000.000                      9.506.000.000  |
|                                                                              |
|     01         Taxe vamale de la persoane juridice                           |
|                            9.306.000.000                      9.306.000.000  |
|                                                                              |
|     02         Taxe vamale si alte venituri incasate de la persoane fizice   |
|                prin unitatile vamale                                         |
|                              200.000.000                        200.000.000  |
|                                                                              |
|1701           ALTE IMPOZITE INDIRECTE                                        |
|                           12.401.800.000                     12.401.800.000  |
|                                                                              |
|     01         Taxe pentru jocurile de noroc                                 |
|                              600.000.000                        600.000.000  |
|                                                                              |
|     03         Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de |
|                functionare                                                   |
|                              330.000.000                        330.000.000  |
|                                                                              |
|     04         Taxa pentru activitatea de prospectiune, explorare si         |
|                exploatare a resurselor minerale                              |
|                            1.697.800.000                      1.697.800.000  |
|                                                                              |
|     10         Taxe judiciare de timbru                                      |
|                              950.000.000                        950.000.000  |
|                                                                              |
|     12         Taxe de timbru pentru activitatea notariala                   |
|                              950.000.000                        950.000.000  |
|                                                                              |
|     13         Taxe extrajudiciare de timbru                                 |
|                                6.000.000                          6.000.000  |
|                                                                              |
|     15         Amenzi judiciare                                              |
|                               20.000.000                         20.000.000  |
|                                                                              |
|     16         Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de  |
|                stat                                                          |
|                               40.000.000                         40.000.000  |
|                                                                              |
|     18         Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din       |
|                publicitatea lor                                              |
|                              650.000.000                        650.000.000  |
|                                                                              |
|     21         Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc               |
|                              325.000.000                        325.000.000  |
|                                                                              |
|     22         Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din    |
|                import                                                        |
|                               15.000.000                         15.000.000  |
|                                                                              |
|     23         Contributia agentilor economici din turism                    |
|                              170.000.000                        170.000.000  |
|                                                                              |
|     24         Impozitul pe titeiul din productia interna si gazele naturale |
|                            3.460.000.000                      3.460.000.000  |
|                                                                              |
|     25         Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului,         |
|                bauturilor alcoolice, produselor din tutun si a cafelei       |
|                              248.000.000                        248.000.000  |
|                                                                              |
|     26         Venituri cu destinatie speciala din comisionul pentru servicii|
|                vamale                                                        |
|                              600.000.000                        600.000.000  |
|                                                                              |
|     27         Venituri cu destinatie speciala din cotele aplicate asupra    |
|                veniturilor realizate in domeniul aviatiei civile             |
|                              210.000.000                        210.000.000  |
|                                                                              |
|     28         Impozit pe veniturile microintreprinderilor                   |
|                            2.080.000.000                      2.080.000.000  |
|                                                                              |
|     30         Alte incasari din impozite indirecte                          |
|                               50.000.000                         50.000.000  |
|                                                                              |
|1900            B. VENITURI NEFISCALE                                         |
|                            9.614.200.000                      9.614.200.000  |
|                                                                              |
|2001             VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME             |
|                            2.000.000.000                      2.000.000.000  |
|                                                                              |
|2101             VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE                        |
|                            1.996.200.000                      1.996.200.000  |
|                                                                              |
|     01         Taxe de metrologie                                            |
|                                  200.000                            200.000  |
|                                                                              |
|     03         Taxe pentru prestatiile efectuate si pentru eliberarea        |
|                autorizatiilor de transport in trafic international           |
|                               18.000.000                         18.000.000  |
|                                                                              |
|     04         Taxe consulare                                                |
|                              650.000.000                        650.000.000  |
|                                                                              |
|     05         Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decat    |
|                cele sanitare, de pe langa institutii                         |
|                               15.000.000                         15.000.000  |
|                                                                              |
|     12         Varsaminte din disponibilitatile institutiilor publice si     |
|                activitatilor autofinantate                                   |
|                                4.000.000                          4.000.000  |
|                                                                              |
|     13         Varsaminte din veniturile institutiilor publice si            |
|                activitatilor autofinantate                                   |
|                               29.000.000                         29.000.000  |
|                                                                              |
|     30         Alte venituri de la institutiile publice                      |
|                            1.280.000.000                      1.280.000.000  |
|                                                                              |
|2201           DIVERSE VENITURI                                               |
|                            5.618.000.000                      5.618.000.000  |
|                                                                              |
|     01         Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive                |
|                               90.000.000                         90.000.000  |
|                                                                              |
|     03         Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate, potrivit      |
|                dispozitiilor legale                                          |
|                            1.100.000.000                      1.100.000.000  |
|                                                                              |
|     04         Incasari din cota retinuta, conform Codului Penal             |
|                                3.000.000                          3.000.000  |
|                                                                              |
|     05         Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor        |
|                precedenti                                                    |
|                              545.000.000                        545.000.000  |
|                                                                              |
|     06         Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societatilor   |
|                comerciale sau companiilor nationale la care statul este      |
|                actionar majoritar                                            |
|                                5.000.000                          5.000.000  |
|                                                                              |
|     07         Venituri din concesiuni si inchirieri                         |
|                            3.200.000.000                      3.200.000.000  |
|                                                                              |
|     08         Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a   |
|                declaratiei de impozite si taxe                               |
|                                5.000.000                          5.000.000  |
|                                                                              |
|     09         Venituri din dobanzi                                          |
|                               11.000.000                         11.000.000  |
|                                                                              |
|     11         Varsaminte de la persoane juridice, pentru persoane cu        |
|                handicap neincadrate                                          |
|                               60.000.000                         60.000.000  |
|                                                                              |
|     12         Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate   |
|                si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit Legii   |
|                              250.000.000                        250.000.000  |
|                                                                              |
|     19         Venituri din dividende                                        |
|                               55.000.000                         55.000.000  |
|                                                                              |
|     20         Sumele provenite din recuperarea debitelor provenite din      |
|                drepturile de pensii si asigurari sociale militare            |
|                                5.000.000                          5.000.000  |
|                                                                              |
|     30         Incasari din alte surse                                       |
|                              289.000.000                        289.000.000  |
|                                                                              |
|3000           II. VENITURI DIN CAPITAL                                       |
|                              170.000.000                        170.000.000  |
|                                                                              |
|3001            VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI           |
|                              170.000.000                        170.000.000  |
|                                                                              |
|     01         Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor      |
|                publice                                                       |
|                              150.000.000                        150.000.000  |
|                                                                              |
|     02         Venituri din valorificarea stocurilor de la rezervele         |
|                materiale nationale si de mobilizare                          |
|                               15.000.000                         15.000.000  |
|                                                                              |
|     08         Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor        |
|                bugetare                                                      |
|                                5.000.000                          5.000.000  |
|                                                                              |
|4000           VII. DONATII SI SPONSORIZARI                                   |
|                                2.000.000                          2.000.000  |
|                                                                              |
|4001            DONATII SI SPONSORIZARI                                       |
|                                2.000.000                          2.000.000  |
|                                                                              |
|     01         Donatii                                                       |
|                                2.000.000                          2.000.000  |
|                                                                              |
|4200           VIII. INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE         |
|                              627.700.000                        627.700.000  |
|                                                                              |
|4201            INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE              |
|                              627.700.000                        627.700.000  |
|                                                                              |
|     01         Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru       |
|                finalizarea unor obiective aprobate prin conventii bilaterale |
|                si acorduri interguvernamentale                               |
|                                  900.000                            900.000  |
|                                                                              |
|     05         Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate persoanelor  |
|                care beneficiaza de statutul de refugiat                      |
|                                  100.000                            100.000  |
|                                                                              |
|     09         Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru       |
|                acoperirea arieratelor catre CONEL si ROMGAZ                  |
|                              331.000.000                        331.000.000  |
|                                                                              |
|     10         Incasari din rambursarea imprumuturilor din fondul de         |
|                redresare financiara                                          |
|                              277.700.000                        277.700.000  |
|                                                                              |
|     11         Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru       |
|                proiecte de investitii in turism                              |
|                                5.000.000                          5.000.000  |
|                                                                              |
|     15         Incasari din rambursarea microcreditelor acordate persoanelor |
|                fizice care desfasoara activitati pe cont propriu,            |
|                aducatoare de venituri, in vederea intretinerii materiale     |
|                                3.000.000                          3.000.000  |
|                                                                              |
|     17         Incasari din rambursarea microcreditelor, acordate de         |
|                agentiile guvernamentale si administrate prin agentii de      |
|                credit                                                        |
|                                5.000.000                          5.000.000  |
|                                                                              |
|     18         Incasari de la beneficiarii creditului extern pentru importul |
|                de combustibili                                               |
|                                5.000.000                          5.000.000  |
|                                                                              |
|5001           BUGET DE STAT                                                  |
|                          237.801.183.648  -1.366.168.738    236.435.014.910  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                          198.306.285.442  -2.313.488.082    195.992.797.360  |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                           35.531.628.773    -297.308.971     35.234.319.802  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                           24.554.375.351   2.256.039.624     26.810.414.975  |
|                                                                              |
|        34       SUBVENTII                                                    |
|                           11.668.860.439      45.314.405     11.714.174.844  |
|                                                                              |
|        35  01     Alocatii de la buget pentru institutii publice             |
|                            5.785.224.199     314.514.405      6.099.738.604  |
|                                                                              |
|        35  02     Subventii pe produse si activitati                         |
|                            3.188.516.240                      3.188.516.240  |
|                                                                              |
|        35  03     Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif  |
|                            2.695.120.000    -269.200.000      2.425.920.000  |
|                                                                              |
|        36       PRIME                                                        |
|                              701.000.000                        701.000.000  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                           63.884.103.474     216.280.200     64.100.383.674  |
|                                                                              |
|        39        Transferuri consolidabile                                   |
|                            4.845.921.519     950.000.000      5.795.921.519  |
|                                                                              |
|        39  03     Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale      |
|                   pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe|
|                            1.900.000.000                      1.900.000.000  |
|                                                                              |
|        39  10     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de  |
|                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia     |
|                   datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in  |
|                   termen                                                     |
|                              234.963.767                        234.963.767  |
|                                                                              |
|        39  11     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de  |
|                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia     |
|                   datorata de persoanele care executa o pedeapsa privativa   |
|                   de libertate sau arest preventiv                           |
|                              154.066.752                        154.066.752  |
|                                                                              |
|        39  14     Program privind pietruirea drumurilor comunale si          |
|                   alimentarea cu apa a satelor                               |
|                              400.000.000     -40.000.000        360.000.000  |
|                                                                              |
|        39  16     Contributia persoanelor asigurate pentru finantarea        |
|                   ocrotirii sanatatii                                        |
|                            1.705.536.000                      1.705.536.000  |
|                                                                              |
|        39  19     Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale    |
|                   pentru constructii de locuinte                             |
|                              385.000.000                        385.000.000  |
|                                                                              |
|        39  20     Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale    |
|                   pentru finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor|
|                   urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism|
|                               37.000.000                         37.000.000  |
|                                                                              |
|        39  24     Transferuri catre bugetele locale pentru aeroporturi de    |
|                   interes local                                              |
|                               29.355.000                         29.355.000  |
|                                                                              |
|        39  25     Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale      |
|                   pentru retehnologizarea centralelor termice si electrice de|
|                   termoficare                                                |
|                                               50.000.000         50.000.000  |
|                                                                              |
|        39  28     Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale    |
|                   pentru finantarea proiectarii studiilor de fezabilitate    |
|                   aferente proiectelor SAPARD                                |
|                                               40.000.000         40.000.000  |
|                                                                              |
|        39  29     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului     |
|                   "Dezvoltarea agriculturii romanesti"                       |
|                                              900.000.000        900.000.000  |
|                                                                              |
|        40        Transferuri neconsolidabile                                 |
|                           59.038.181.955    -733.719.800     58.304.462.155  |
|                                                                              |
|        40  01     Locuinte                                                   |
|                              525.000.000                        525.000.000  |
|                                                                              |
|        40  02     Burse                                                      |
|                            1.141.560.284       1.103.860      1.142.664.144  |
|                                                                              |
|        40  03     Alocatii si alte ajutoare pentru copii                     |
|                            9.681.310.511     -91.250.000      9.590.060.511  |
|                                                                              |
|        40  04     Pensii si ajutoare I.O.V.R., militari si alte persoane     |
|                           11.686.302.808     235.692.894     11.921.995.702  |
|                                                                              |
|        40  08     Ajutoare sociale                                           |
|                               40.000.000                         40.000.000  |
|                                                                              |
|        40  09     Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii                    |
|                              303.103.863      -5.500.000        297.603.863  |
|                                                                              |
|        40  11     Contributii si cotizatii la organisme internationale       |
|                              789.432.432       3.680.210        793.112.642  |
|                                                                              |
|        40  15     Plati compensatorii                                        |
|                              633.680.056                        633.680.056  |
|                                                                              |
|        40  16     Fondul de cercetare-dezvoltare                             |
|                              586.846.481                        586.846.481  |
|                                                                              |
|        40  17     Fondul pentru stimularea inovarii                          |
|                              321.633.400                        321.633.400  |
|                                                                              |
|        40  18     Transferuri aferente restructurarii industriei de aparare  |
|                              431.000.000     375.000.000        806.000.000  |
|                                                                              |
|        40  19     Alocatia suplimentara pentru familiile cu copii            |
|                              871.300.000                        871.300.000  |
|                                                                              |
|        40  21     Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare        |
|                              830.954.961    -186.000.000        644.954.961  |
|                                                                              |
|        40  22     Cheltuieli pentru sustinerea programelor tehnice de        |
|                   conservare sau de inchidere a minelor                      |
|                              500.000.000                        500.000.000  |
|                                                                              |
|        40  23     Protectie sociala ce se acorda pentru unele activitati din |
|                   sectorul minier                                            |
|                              714.338.000                        714.338.000  |
|                                                                              |
|        40  24     Cheltuieli pentru sustinerea transportului feroviar public |
|                   de calatori                                                |
|                            4.060.000.000                      4.060.000.000  |
|                                                                              |
|        40  26     Transferuri aferente Fondului National de Preaderare       |
|                            3.320.043.325                      3.320.043.325  |
|                                                                              |
|        40  27     Transferuri aferente Fondului Roman de Dezvoltare Sociala  |
|                               45.300.000                         45.300.000  |
|                                                                              |
|        40  28     Executarea silita a creantelor bugetare                    |
|                               15.000.000                         15.000.000  |
|                                                                              |
|        40  29     Despagubiri civile, precum si cheltuieli judiciare si      |
|                   extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea       |
|                   intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale        |
|                              849.974.540    -349.000.000        500.974.540  |
|                                                                              |
|        40  30     Onorariile pentru expertizele contabile dispuse in cadrul  |
|                   procesului penal                                           |
|                               15.220.000       1.000.000         16.220.000  |
|                                                                              |
|        40  31     Transferuri pentru finantarea patrimoniului genetic al     |
|                   animalelor                                                 |
|                               70.000.000                         70.000.000  |
|                                                                              |
|        40  32     Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand          |
|                   minoritatilor nationale, altele decat cele care primesc    |
|                   subventii de la bugetul de stat, potrivit legii            |
|                              130.898.435                        130.898.435  |
|                                                                              |
|        40  33     Proiecte de comunicare, informare publica si promovarea    |
|                   imaginii si intereselor romanesti peste hotare             |
|                               32.999.593      -2.999.593         30.000.000  |
|                                                                              |
|        40  34     Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a     |
|                   organizatiilor reprezentative ale acestora                 |
|                                7.700.000       3.000.000         10.700.000  |
|                                                                              |
|        40  35     Finantarea partidelor politice                             |
|                               70.300.000                         70.300.000  |
|                                                                              |
|        40  36     Finantarea actiunilor cu caracter stiintific si            |
|                   social-cultural                                            |
|                                2.500.000                          2.500.000  |
|                                                                              |
|        40  37     Finantarea unor programe si proiecte in cadrul Campaniei   |
|                   Europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei,         |
|                   antisemitismului si intolerantei                           |
|                                2.666.000                          2.666.000  |
|                                                                              |
|        40  38     Finantarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului |
|                   si al rezistentei Sighet"                                  |
|                                2.000.000                          2.000.000  |
|                                                                              |
|        40  39     Comenzi de stat pentru carti si publicatii                 |
|                               26.400.000                         26.400.000  |
|                                                                              |
|        40  40     Sprijin financiar pentru producerea si distribuirea        |
|                   filmelor                                                   |
|                               14.200.000                         14.200.000  |
|                                                                              |
|        40  41     Asociatii si fundatii                                      |
|                               33.756.000                         33.756.000  |
|                                                                              |
|        40  42     Alocatie de incredintare si plasament familial             |
|                              233.100.000                        233.100.000  |
|                                                                              |
|        40  43     Ajutor anual pentru veteranii de razboi                    |
|                               63.000.000                         63.000.000  |
|                                                                              |
|        40  44     Programe pentru sanatate                                   |
|                            1.082.755.655      -7.300.000      1.075.455.655  |
|                                                                              |
|        40  45     Programe pentru tineret                                    |
|                               25.500.000        -784.000         24.716.000  |
|                                                                              |
|        40  46     Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic   |
|                   Roman                                                      |
|                               45.400.000                         45.400.000  |
|                                                                              |
|        40  47     Cadastru imobiliar                                         |
|                               35.000.000                         35.000.000  |
|                                                                              |
|        40  48     Meteorologie si hidrologie                                 |
|                              144.966.395       6.390.000        151.356.395  |
|                                                                              |
|        40  49     Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor      |
|                                  400.000                            400.000  |
|                                                                              |
|        40  50     Cheltuieli pentru valorificarea cenusilor de pirita        |
|                               50.000.000                         50.000.000  |
|                                                                              |
|        40  51     Cooperare economica internationala                         |
|                              165.158.934      -4.000.000        161.158.934  |
|                                                                              |
|        40  53     Sprijinirea producatorilor agricoli                        |
|                            4.504.886.193    -900.521.000      3.604.365.193  |
|                                                                              |
|        40  54     Cabaline din patrimoniul genetic national                  |
|                               50.106.496                         50.106.496  |
|                                                                              |
|        40  55     Programe cu finantare rambursabila                         |
|                            3.771.912.416     -38.074.763      3.733.837.653  |
|                                                                              |
|        40  56     Transferuri pentru drumuri, cai ferate, aviatie si         |
|                   navigatie                                                  |
|                            1.051.100.000                      1.051.100.000  |
|                                                                              |
|        40  57     Transferuri pentru finantarea de baza a invatamantului     |
|                   superior                                                   |
|                            4.373.850.000     200.000.000      4.573.850.000  |
|                                                                              |
|        40  58     Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a    |
|                   creditelor bancare acordate studentilor                    |
|                                5.000.000                          5.000.000  |
|                                                                              |
|        40  59     Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi)         |
|                               89.839.340      -1.000.000         88.839.340  |
|                                                                              |
|        40  60     Transferuri pentru actiuni de sanatate                     |
|                            1.146.255.194      11.946.469      1.158.201.663  |
|                                                                              |
|        40  61     Sustinerea cultelor                                        |
|                               64.500.000                         64.500.000  |
|                                                                              |
|        40  62     Stimularea exporturilor                                    |
|                            1.000.000.000                      1.000.000.000  |
|                                                                              |
|        40  64     Fondul la dispozitia primului ministru pentru sprijinirea  |
|                   comunitatilor romanesti de pretutindeni                    |
|                               1.000.000                           1.000.000  |
|                                                                              |
|        40  66     Contributia statului la salarizarea personalului de cult   |
|                              525.104.833                        525.104.833  |
|                                                                              |
|        40  68     Programe de protectie sociala si integrare                 |
|                   socioprofesionala a persoanelor cu handicap                |
|                               27.500.000                         27.500.000  |
|                                                                              |
|        40  70     Sustinerea sistemului de protectie a copilului             |
|                              251.830.910     -63.285.210        188.545.700  |
|                                                                              |
|        40  75     Contributia statului care se aloca Patriarhiei Romane,     |
|                   pentru sprijinirea asezamintelor Bisericii Ortodoxe Romane |
|                   din afara granitelor                                       |
|                               27.984.828                         27.984.828  |
|                                                                              |
|        40  80     Alte transferuri                                           |
|                              472.499.665      40.208.793        512.708.458  |
|                                                                              |
|        40  81     Fond de garantare a imprumuturilor pentru intreprinderi    |
|                   mici si mijlocii                                           |
|                              144.000.000                        144.000.000  |
|                                                                              |
|        40  82     Transferuri pentru actiuni de ecologizare                  |
|                              143.250.000                        143.250.000  |
|                                                                              |
|        40  83     Transferuri catre Consiliul National de Formare            |
|                   Profesionala a Adultilor                                   |
|                                3.059.000                          3.059.000  |
|                                                                              |
|        40  84     Finantarea Ansamblului "Memorialul revolutiei - Decembrie  |
|                   1989" din municipiul Timisoara                             |
|                                2.500.000                          2.500.000  |
|                                                                              |
|        40  85     Transferuri pentru transportul de calatori cu metroul      |
|                              595.000.000                        595.000.000  |
|                                                                              |
|        40  86     Programul de realizare a sistemului national antigrindina  |
|                                3.800.000      36.200.000         40.000.000  |
|                                                                              |
|        40  87     Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de|
|                   structurile sportive de drept privat                       |
|                              182.099.860                        182.099.860  |
|                                                                              |
|        40  88     Transferuri catre Consiliul National al Persoanelor        |
|                   Varstnice                                                  |
|                                2.482.000                          2.482.000  |
|                                                                              |
|        40  89     Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de paduri    |
|                               42.000.000                         42.000.000  |
|                                                                              |
|        40  91     Renta viagera                                              |
|                               29.540.000       6.000.000         35.540.000  |
|                                                                              |
|        40  93     Programe comunitare                                        |
|                              659.955.792      29.084.790        689.040.582  |
|                                                                              |
|        40  94     Programe cu finantare nerambursabila                       |
|                              243.267.080     -33.312.250        209.954.830  |
|                                                                              |
|        40  95     Programe ISPA                                              |
|                               23.156.675                         23.156.675  |
|                                                                              |
|        49       DOBANZI                                                      |
|                           61.443.825.000  -4.533.813.340     56.910.011.660  |
|                                                                              |
|        50  01     Dobanzi aferente datoriei publice interne                  |
|                           28.705.625.000  -4.000.000.000     24.705.625.000  |
|                                                                              |
|        50  02     Dobanzi aferente datoriei publice externe                  |
|                            7.315.000.000    -533.813.340      6.781.186.660  |
|                                                                              |
|        50  03     Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor  |
|                   de stat si de riscurile garantiilor date de stat in        |
|                   conditiile legii                                           |
|                           10.753.800.000                     10.753.800.000  |
|                                                                              |
|        50  04     Diferente de curs aferente datoriei publice externe        |
|                           12.259.400.000                     12.259.400.000  |
|                                                                              |
|        50  05     Diferente de curs aferente datoriei publice interne        |
|                            2.410.000.000                      2.410.000.000  |
|                                                                              |
|        60       REZERVE                                                      |
|                              522.492.405                        522.492.405  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                           14.660.449.436     431.120.936     15.091.570.372  |
|                                                                              |
|        79      IMPRUMUTURI ACORDATE                                          |
|                              102.715.360     125.320.000        228.035.360  |
|                                                                              |
|        80  02     Imprumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective     |
|                   aprobate prin conventii bilaterale si acorduri             |
|                   interguvernamentale                                        |
|                               50.000.000     126.420.000        176.420.000  |
|                                                                              |
|        80  05     Imprumuturi acordate persoanelor care beneficiaza de       |
|                   statutul de refugiat si sunt lipsite de mijloace de        |
|                   existenta                                                  |
|                                2.233.440      -1.100.000          1.133.440  |
|                                                                              |
|        80  13     Microcredite acordate persoanelor fizice care desfasoara   |
|                   activitati pe cont propriu, aducatoare de venituri, in     |
|                   vederea intretinerii materiale                             |
|                               50.481.920                         50.481.920  |
|                                                                              |
|        84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA     |
|                 CREDITE                                                      |
|                           24.731.733.410     390.878.408     25.122.611.818  |
|                                                                              |
|        85        Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                           24.731.733.410     390.878.408     25.122.611.818  |
|                                                                              |
|        85  01     Rambursari de credite externe                              |
|                           17.870.194.110     247.847.020     18.118.041.130  |
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                            6.861.539.300     143.031.388      7.004.570.688  |
|                                                                              |
|5100           Partea I SERVICII PUBLICE GENERALE                             |
|                           14.386.401.600     574.401.106     14.960.802.706  |
|                                                                              |
|5101           AUTORITATI PUBLICE                                             |
|                           14.386.401.600     574.401.106     14.960.802.706  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                           12.601.781.221     486.943.926     13.088.725.147  |
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                            9.000.313.901    -110.094.235      8.890.219.666  |
|                                                                              |
|        10        Cheltuieli cu salariile                                     |
|                            6.249.995.365     -80.309.511      6.169.685.854  |
|                                                                              |
|        11        Contributii pentru asigurari sociale de stat                |
|                            1.365.439.904     -25.190.498      1.340.249.406  |
|                                                                              |
|        12        Contributii pentru asigurarile pentru somaj                 |
|                              292.637.782      -6.145.429        286.492.353  |
|                                                                              |
|        13        Deplasari, detasari, transferari                            |
|                              678.724.104       6.202.755        684.926.859  |
|                                                                              |
|        13  01     - deplasari, detasari, transferari in tara                 |
|                              446.879.250      -7.297.245        439.582.005  |
|                                                                              |
|        13  02     - deplasari, detasari, transferari in strainatate          |
|                              231.844.854      13.500.000        245.344.854  |
|                                                                              |
|        14        Contributii pentru constituirea fondului de asigurari       |
|                  sociale de sanatate                                         |
|                              413.516.746      -4.651.552        408.865.194  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            2.795.416.767     634.285.874      3.429.702.641  |
|                                                                              |
|        21        Drepturi cu caracter social                                 |
|                               15.079.302       1.725.080         16.804.382  |
|                                                                              |
|        22        Hrana                                                       |
|                               35.328.851       1.783.367         37.112.218  |
|                                                                              |
|        23        Medicamente si materiale sanitare                           |
|                                5.500.000                          5.500.000  |
|                                                                              |
|        24        Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie                 |
|                            1.299.605.857     103.441.620      1.403.047.477  |
|                                                                              |
|        25        Materiale si prestari de servicii cu caracter functional    |
|                              423.926.627      72.232.925        496.159.552  |
|                                                                              |
|        26        Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si    |
|                  echipament                                                  |
|                               84.315.632       7.100.000        91.415.632   |
|                                                                              |
|        27        Reparatii curente                                           |
|                              149.125.729      24.022.000       173.147.729   |
|                                                                              |
|        28        Reparatii capitale                                          |
|                              366.942.896      10.000.000        376.942.896  |
|                                                                              |
|        29        Carti si publicatii                                         |
|                               39.470.581       8.200.000         47.670.581  |
|                                                                              |
|        30        Alte cheltuieli                                             |
|                              365.721.292     405.780.882        771.502.174  |
|                                                                              |
|        32        Fondul Presedintelui                                        |
|                                5.400.000                          5.400.000  |
|                                                                              |
|        33        Fondul Primului Ministru                                    |
|                                5.000.000                          5.000.000  |
|                                                                              |
|        34       SUBVENTII                                                    |
|                               34.170.000      -2.461.700         31.708.300  |
|                                                                              |
|        35  01     Alocatii de la buget pentru institutii publice             |
|                               34.170.000      -2.461.700         31.708.300  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                              771.880.553     -34.786.013        737.094.540  |
|                                                                              |
|        40        Transferuri neconsolidabile                                 |
|                              771.880.553     -34.786.013        737.094.540  |
|                                                                              |
|        40  11     Contributii si cotizatii la organisme internationale       |
|                              607.388.464       1.936.000        609.324.464  |
|                                                                              |
|        40  41     Asociatii si fundatii                                      |
|                                  456.000                            456.000  |
|                                                                              |
|        40  55     Programe cu finantare rambursabila                         |
|                               51.862.430      -2.909.763         48.952.667  |
|                                                                              |
|        40  80     Alte transferuri                                           |
|                                1.080.000         500.000          1.580.000  |
|                                                                              |
|        40  93     Programe comunitare                                        |
|                                5.768.119                          5.768.119  |
|                                                                              |
|        40  94     Programe cu finantare nerambursabila                       |
|                              105.325.540     -34.312.250         71.013.290  |
|                                                                              |
|        40  96     Programe SAPARD                                            |
|                                                1.636.000          1.636.000  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            1.024.170.239      56.827.020      1.080.997.259  |
|                                                                              |
|        72        Investitii ale institutiilor publice                        |
|                              975.970.239      56.827.020      1.032.797.259  |
|                                                                              |
|        73         Investitii ale regiilor autonome, societatilor si          |
|                   companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital|
|                   majoritar de stat                                          |
|                               48.200.000                         48.200.000  |
|                                                                              |
|        84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA     |
|                 CREDITE                                                      |
|                              760.450.140      30.630.160        791.080.300  |
|                                                                              |
|        85        Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                              760.450.140      30.630.160        791.080.300  |
|                                                                              |
|        85  01     Rambursari de credite externe                              |
|                              627.918.280                        627.918.280  |
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                              132.531.860      30.630.160        163.162.020  |
|                                                                              |
|     01         Administratia Prezidentiala                                   |
|                              106.493.000      47.033.000        153.526.000  |
|                                                                              |
|     02         Autoritati Legislative                                        |
|                            1.677.940.935                      1.677.940.935  |
|                                                                              |
|     03         Autoritati Judecatoresti                                      |
|                            4.709.093.246      82.708.130      4.791.801.376  |
|                                                                              |
|     04         Alte organe ale autoritatilor publice                         |
|                              690.697.450       3.248.750        693.946.200  |
|                                                                              |
|     05         Autoritati executive                                          |
|                            7.202.176.969     441.411.226      7.643.588.195  |
|                                                                              |
|5400           Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA   |
|                           48.219.449.431   1.126.400.726     49.345.850.157  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                           37.638.277.889     871.933.043     38.510.210.932  |
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                           20.330.035.525    -140.908.996     20.189.126.529  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                           13.214.844.881   1.004.230.200     14.219.075.081  |
|                                                                              |
|        34       SUBVENTII                                                    |
|                            2.442.068.898                      2.442.068.898  |
|                                                                              |
|        35  01     Alocatii de la buget pentru institutii publice             |
|                            2.442.068.898                      2.442.068.898  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                            1.651.328.585       8.611.839      1.659.940.424  |
|                                                                              |
|        39        Transferuri consolidabile                                   |
|                              384.572.784         -34.630        384.538.154  |
|                                                                              |
|        39  10     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de  |
|                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia     |
|                   datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in  |
|                   termen                                                     |
|                              230.506.032         -34.630        230.471.402  |
|                                                                              |
|        39  11     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de  |
|                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia     |
|                   datorata de persoanele care executa o pedeapsa privativa de|
|                   libertate sau arest preventiv                              |
|                              154.066.752                        154.066.752  |
|                                                                              |
|        40        Transferuri neconsolidabile                                 |
|                            1.266.755.801       8.646.469      1.275.402.270  |
|                                                                              |
|        40  09     Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii                    |
|                                4.050.000      -2.000.000          2.050.000  |
|                                                                              |
|        40  11     Contributii si cotizatii la organisme internationale       |
|                               21.634.594                         21.634.594  |
|                                                                              |
|        40  15     Plati compensatorii                                        |
|                              633.680.056                        633.680.056  |
|                                                                              |
|        40  60     Transferuri pentru actiuni de sanatate                     |
|                              516.453.431       4.646.469        521.099.900  |
|                                                                              |
|        40  94     Programe cu finantare nerambursabila                       |
|                               90.543.180                         90.543.180  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            1.453.682.522     361.063.645      1.814.746.167  |
|                                                                              |
|        84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE|
|                            9.127.489.020    -106.595.962      9.020.893.058  |
|                                                                              |
|        85        Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                            9.127.489.020    -106.595.962      9.020.893.058  |
|                                                                              |
|        85  01     Rambursari de credite externe                              |
|                            7.690.956.440     -75.294.412      7.615.662.028  |
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                            1.436.532.580     -31.301.550      1.405.231.030  |
|                                                                              |
|5401           APARARE NATIONALA                                              |
|                           23.231.105.604     737.381.341     23.968.486.945  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                           15.562.810.100     699.796.048     16.262.606.148  |
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                            8.420.059.327     -32.752.201      8.387.307.126  |
|                                                                              |
|        10        Cheltuieli cu salariile                                     |
|                            7.034.002.329    -434.173.706      6.599.828.623  |
|                                                                              |
|        11        Contributii pentru asigurari sociale de stat                |
|                              571.891.882      13.108.118        585.000.000  |
|                                                                              |
|        12        Contributii pentru asigurarile pentru somaj                 |
|                              122.673.090       2.434.230        125.107.320  |
|                                                                              |
|        13        Deplasari, detasari, transferari                            |
|                              282.000.000     337.307.126        619.307.126  |
|                                                                              |
|        13  01     - deplasari, detasari, transferari in tara                 |
|                               74.508.887      41.806.214        116.315.101  |
|                                                                              |
|        13  02     - deplasari, detasari, transferari in strainatate          |
|                              207.491.113     295.500.912        502.992.025  |
|                                                                              |
|        14        Contributii pentru constituirea fondului de asigurari       |
|                  sociale de sanatate                                         |
|                              409.492.026      48.572.031        458.064.057  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            6.216.826.803     722.413.167      6.939.239.970  |
|                                                                              |
|        21        Drepturi cu caracter social                                 |
|                              686.629.073       6.543.437        693.172.510  |
|                                                                              |
|        22        Hrana                                                       |
|                            2.684.277.590      75.245.658      2.759.523.248  |
|                                                                              |
|        23        Medicamente si materiale sanitare                           |
|                               21.562.501       2.548.550         24.111.051  |
|                                                                              |
|        24        Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie                 |
|                              877.238.860     457.447.613      1.334.686.473  |
|                                                                              |
|        25        Materiale si prestari de servicii cu caracter functional    |
|                            1.282.955.694     -22.595.215      1.260.360.479  |
|                                                                              |
|        26        Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si    |
|                  echipament                                                  |
|                              354.912.079     143.169.453        498.081.532  |
|                                                                              |
|        27        Reparatii curente                                           |
|                               96.924.814      23.375.000        120.299.814  |
|                                                                              |
|        28        Reparatii capitale                                          |
|                               45.549.975     -11.765.000         33.784.975  |
|                                                                              |
|        29        Carti si publicatii                                         |
|                                3.094.217         235.000          3.329.217  |
|                                                                              |
|        30        Alte cheltuieli                                             |
|                              163.682.000      48.208.671        211.890.671  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                              925.923.970      10.135.082        936.059.052  |
|                                                                              |
|        39        Transferuri consolidabile                                   |
|                              101.033.110         -65.630        100.967.480  |
|                                                                              |
|        39  10     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de  |
|                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia     |
|                   datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in  |
|                   termen                                                     |
|                              101.033.110         -65.630        100.967.480  |
|                                                                              |
|        40        Transferuri neconsolidabile                                 |
|                              824.890.860      10.200.712        835.091.572  |
|                                                                              |
|        40  11     Contributii si cotizatii la organisme internationale       |
|                               16.188.160                         16.188.160  |
|                                                                              |
|        40  15     Plati compensatorii                                        |
|                              633.680.056                        633.680.056  |
|                                                                              |
|        40  60     Transferuri pentru actiuni de sanatate                     |
|                              175.022.644      10.200.712        185.223.356  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              502.674.504     128.753.015        631.427.519  |
|                                                                              |
|        72        Investitii ale institutiilor publice                        |
|                              502.674.504     128.753.015        631.427.519  |
|                                                                              |
|        84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA     |
|                 CREDITE                                                      |
|                            7.165.621.000     -91.167.722      7.074.453.278  |
|                                                                              |
|        85        Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                            7.165.621.000     -91.167.722      7.074.453.278  |
|                                                                              |
|        85  01     Rambursari de credite externe                              |
|                            6.136.551.000     -75.642.482      6.060.908.518  |
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                            1.029.070.000     -15.525.240      1.013.544.760  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                              233.949.805       8.624.198        242.574.003  |
|                                                                              |
|     02         Aparare nationala si operatiuni de mentinere a pacii          |
|                           13.746.505.886     766.867.303     14.513.373.189  |
|                                                                              |
|     03         Actiuni de integrare euro-atlantica si pentru constituirea    |
|                fortei de reactie rapida                                      |
|                            8.421.817.471      24.752.178      8.446.569.649  |
|                                                                              |
|     04         Parteneriat pentru pace                                       |
|                              157.502.165     -25.212.117        132.290.048  |
|                                                                              |
|     05         Plati compensatorii                                           |
|                              671.330.277     -37.650.221        633.680.056  |
|                                                                              |
|5501           ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA                          |
|                           24.988.343.827     389.019.385     25.377.363.212  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                           22.075.467.789     172.136.995     22.247.604.784  |
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                           11.909.976.198    -108.156.795     11.801.819.403  |
|                                                                              |
|        10        Cheltuieli cu salariile                                     |
|                            9.082.274.748    -252.067.976      8.830.206.772  |
|                                                                              |
|        11        Contributii pentru asigurari sociale de stat                |
|                              282.968.700      73.736.059        356.704.759  |
|                                                                              |
|        12        Contributii pentru asigurarile pentru somaj                 |
|                               66.741.276      10.314.541         77.055.817  |
|                                                                              |
|        13        Deplasari, detasari, transferari                            |
|                              212.102.068      20.145.000        232.247.068  |
|                                                                              |
|        13  01     - deplasari, detasari, transferari in tara                 |
|                              118.703.010       3.238.000        121.941.010  |
|                                                                              |
|        13  02     - deplasari, detasari, transferari in strainatate          |
|                               93.399.058      16.907.000        110.306.058  |
|                                                                              |
|        14        Contributii pentru constituirea fondului de asigurari       |
|                  sociale de sanatate                                         |
|                              568.054.485      29.715.581        597.770.066  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            6.998.018.078     281.817.033      7.279.835.111  |
|                                                                              |
|        21        Drepturi cu caracter social                                 |
|                              381.321.626     106.034.260        487.355.886  |
|                                                                              |
|        22        Hrana                                                       |
|                            3.083.398.421      20.272.490      3.103.670.911  |
|                                                                              |
|        23        Medicamente si materiale sanitare                           |
|                               38.146.839     -22.770.000         15.376.839  |
|                                                                              |
|        24        Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie                 |
|                              532.878.564      23.741.384        556.619.948  |
|                                                                              |
|        25        Materiale si prestari de servicii cu caracter functional    |
|                              396.390.656     -10.306.169        386.084.487  |
|                                                                              |
|        26        Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si    |
|                  echipament                                                  |
|                              974.253.869       2.782.867        977.036.736  |
|                                                                              |
|        27        Reparatii curente                                           |
|                               62.277.374       2.400.000         64.677.374  |
|                                                                              |
|        28        Reparatii capitale                                          |
|                               55.191.747       6.500.000         61.691.747  |
|                                                                              |
|        29        Carti si publicatii                                         |
|                                2.922.209         -65.632          2.856.577  |
|                                                                              |
|        30        Alte cheltuieli                                             |
|                              182.943.478      40.595.000        223.538.478  |
|                                                                              |
|        34        SUBVENTII                                                   |
|                            2.442.068.898                      2.442.068.898  |
|                                                                              |
|        35  01     Alocatii de la buget pentru institutii publice             |
|                            2.442.068.898                      2.442.068.898  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                              725.404.615      -1.523.243        723.881.372  |
|                                                                              |
|        39        Transferuri consolidabile                                   |
|                              283.539.674          31.000        283.570.674  |
|                                                                              |
|        39  10     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de  |
|                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia     |
|                   datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in  |
|                   termen                                                     |
|                              129.472.922          31.000        129.503.922  |
|                                                                              |
|        39  11    Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de   |
|                  asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia      |
|                  datorata de persoanele care executa o pedeapsa privativa de |
|                  libertate sau arest preventiv                               |
|                              154.066.752                        154.066.752  |
|                                                                              |
|        40        Transferuri neconsolidabile                                 |
|                              441.864.941      -1.554.243        440.310.698  |
|                                                                              |
|        40  09     Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii                    |
|                                4.050.000      -2.000.000          2.050.000  |
|                                                                              |
|        40  11     Contributii si cotizatii la organisme internationale       |
|                                5.446.434                          5.446.434  |
|                                                                              |
|        40  29     Despagubiri civile, precum si cheltuieli judiciare si      |
|                   extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea       |
|                   intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale        |
|                                  174.540       5.000.000          5.174.540  |
|                                                                              |
|        40  30     Onorariile pentru expertizele contabile dispuse in cadrul  |
|                   procesului penal                                           |
|                                  220.000       1.000.000          1.220.000  |
|                                                                              |
|        40  60     Transferuri pentru actiuni de sanatate                     |
|                              341.430.787      -5.554.243        335.876.544  |
|                                                                              |
|        40  94     Programe cu finantare nerambursabila                       |
|                               90.543.180                         90.543.180  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              951.008.018     232.310.630      1.183.318.648  |
|                                                                              |
|        71        Stocuri pentru rezerve materiale nationale si de mobilizare |
|                                1.700.000                          1.700.000  |
|                                                                              |
|        72        Investitii ale institutiilor publice                        |
|                              949.308.018     232.310.630      1.181.618.648  |
|                                                                              |
|        84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                            1.961.868.020     -15.428.240      1.946.439.780  |
|                                                                              |
|        85        Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                            1.961.868.020     -15.428.240      1.946.439.780  |
|                                                                              |
|        85  01     Rambursari de credite externe                              |
|                            1.554.405.440         348.070      1.554.753.510  |
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                              407.462.580     -15.776.310        391.686.270  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                            1.275.565.707     140.936.561      1.416.502.268  |
|                                                                              |
|     02         Politie                                                       |
|                            7.075.347.379                      7.075.347.379  |
|                                                                              |
|     03         Protectie si paza contra incendiilor                          |
|                            1.058.687.164                      1.058.687.164  |
|                                                                              |
|     04         Paza si supravegherea frontierei                              |
|                            2.428.825.648                      2.428.825.648  |
|                                                                              |
|     05         Jandarmerie                                                   |
|                            3.378.245.864                      3.378.245.864  |
|                                                                              |
|     06         Siguranta nationala                                           |
|                            5.920.368.379     125.008.824      6.045.377.203  |
|                                                                              |
|     07         Penitenciare                                                  |
|                            2.641.201.135                      2.641.201.135  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni privind ordinea publica si         |
|                siguranta nationala                                           |
|                            1.210.102.551     123.074.000      1.333.176.551  |
|                                                                              |
|5700           Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE                     |
|                           53.673.986.383     808.538.115     54.482.524.498  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                           45.413.887.481     703.431.839     46.117.319.320  |
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                            3.801.018.128    -145.878.227      3.655.139.901  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            5.661.535.622     536.066.585      6.197.602.207  |
|                                                                              |
|        34       SUBVENTII                                                    |
|                            2.100.898.652      45.092.700      2.145.991.352  |
|                                                                              |
|        35  01     Alocatii de la buget pentru institutii publice             |
|                            2.100.898.652      45.092.700      2.145.991.352  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                           33.850.435.079     268.150.781     34.118.585.860  |
|                                                                              |
|        39        Transferuri consolidabile                                   |
|                            1.708.327.394         134.630      1.708.462.024  |
|                                                                              |
|        39  10     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de  |
|                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia     |
|                   datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in  |
|                   termen                                                     |
|                                2.791.394         134.630          2.926.024  |
|                                                                              |
|        39  16     Contributia persoanelor asigurate pentru finantarea        |
|                   ocrotirii sanatatii                                        |
|                            1.705.536.000                      1.705.536.000  |
|                                                                              |
|        40        Transferuri neconsolidabile                                 |
|                           32.142.107.685     268.016.151     32.410.123.836  |
|                                                                              |
|        40  02     Burse                                                      |
|                            1.113.240.284         103.860      1.113.344.144  |
|                                                                              |
|        40  03     Alocatii si alte ajutoare pentru copii                     |
|                            9.681.310.511     -91.250.000      9.590.060.511  |
|                                                                              |
|        40  04     Pensii si ajutoare I.O.V.R., militari si alte persoane     |
|                           11.686.302.808     235.692.894     11.921.995.702  |
|                                                                              |
|        40  08     Ajutoare sociale                                           |
|                               40.000.000                         40.000.000  |
|                                                                              |
|        40  09     Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii                    |
|                              299.053.863      -3.500.000        295.553.863  |
|                                                                              |
|        40  11     Contributii si cotizatii la organisme internationale       |
|                               49.068.938      -1.300.000         47.768.938  |
|                                                                              |
|        40  19     Alocatia suplimentara pentru familiile cu copii            |
|                              871.300.000                        871.300.000  |
|                                                                              |
|        40  32     Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand          |
|                   minoritatilor nationale, altele decat cele care primesc    |
|                   subventii de la bugetul de stat, potrivit legii            |
|                              130.898.435                        130.898.435  |
|                                                                              |
|        40  33     Proiecte de comunicare, informare publica si promovarea    |
|                   imaginii si intereselor romanesti peste hotare             |
|                               32.999.593      -2.999.593         30.000.000  |
|                                                                              |
|        40  34     Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a     |
|                   organizatiilor reprezentative ale acestora                 |
|                                7.700.000       3.000.000         10.700.000  |
|                                                                              |
|        40  36     Finantarea actiunilor cu caracter stiintific si            |
|                   social-cultural                                            |
|                                2.500.000                          2.500.000  |
|                                                                              |
|        40  37     Finantarea unor programe si proiecte in cadrul Campaniei   |
|                   Europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei,         |
|                   antisemitismului si intolerantei                           |
|                                2.666.000                          2.666.000  |
|                                                                              |
|        40  38     Finantarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului |
|                   si al rezistentei Sighet"                                  |
|                                2.000.000                          2.000.000  |
|                                                                              |
|        40  39     Comenzi de stat pentru carti si publicatii                 |
|                               26.400.000                         26.400.000  |
|                                                                              |
|        40  40     Sprijin financiar pentru producerea si distribuirea        |
|                   filmelor                                                   |
|                               14.200.000                         14.200.000  |
|                                                                              |
|        40  41     Asociatii si fundatii                                      |
|                               33.300.000                         33.300.000  |
|                                                                              |
|        40  42     Alocatie de incredintare si plasament familial             |
|                              233.100.000                        233.100.000  |
|                                                                              |
|        40  43     Ajutor anual pentru veteranii de razboi                    |
|                               63.000.000                         63.000.000  |
|                                                                              |
|        40  44     Programe pentru sanatate                                   |
|                            1.082.755.655      -7.300.000      1.075.455.655  |
|                                                                              |
|        40  45     Programe pentru tineret                                    |
|                               25.500.000        -784.000         24.716.000  |
|                                                                              |
|        40  46     Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic   |
|                   Roman                                                      |
|                               45.400.000                         45.400.000  |
|                                                                              |
|        40  55     Programe cu finantare rambursabila                         |
|                              245.041.280     -31.000.000        214.041.280  |
|                                                                              |
|        40  57     Transferuri pentru finantarea de baza a invatamantului     |
|                   superior                                                   |
|                            4.373.850.000     200.000.000      4.573.850.000  |
|                                                                              |
|        40  58     Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a    |
|                   creditelor bancare acordate studentilor                    |
|                                5.000.000                          5.000.000  |
|                                                                              |
|        40  60     Transferuri pentru actiuni de sanatate                     |
|                              629.801.763       7.300.000        637.101.763  |
|                                                                              |
|        40  61     Sustinerea cultelor                                        |
|                               64.500.000                         64.500.000  |
|                                                                              |
|        40  64     Fondul la dispozitia primului ministru pentru sprijinirea  |
|                   comuniunilor romanesti de pretutindeni                     |
|                                1.000.000                          1.000.000  |
|                                                                              |
|        40  66     Contributia statului la salarizarea personalului de cult   |
|                              525.104.833                        525.104.833  |
|                                                                              |
|        40  68     Programe de protectie sociala si integrare                 |
|                   socioprofesionala a persoanelor cu handicap                |
|                               27.500.000                         27.500.000  |
|                                                                              |
|        40  70     Sustinerea sistemului de protectie a copilului             |
|                              251.830.910     -63.285.210        188.545.700  |
|                                                                              |
|        40  75     Contributia statului care se aloca Patriarhiei Romane,     |
|                   pentru sprijinirea asezamintelor Bisericii Ortodoxe Romane |
|                   din afara granitelor                                       |
|                               27.984.828                         27.984.828  |
|                                                                              |
|        40  80     Alte transferuri                                           |
|                               58.204.024       3.209.200         61.413.224  |
|                                                                              |
|        40  83     Transferuri catre Consiliul National de Formare            |
|                   Profesionala a Adultilor                                   |
|                                3.059.000                          3.059.000  |
|                                                                              |
|        40  84     Finantarea Ansamblului "Memorialul revolutiei - Decembrie  |
|                   1989" din municipiul Timisoara                             |
|                                2.500.000                          2.500.000  |
|                                                                              |
|        40  87     Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de|
|                   structurile sportive de drept privat                       |
|                              182.099.860                        182.099.860  |
|                                                                              |
|        40  88     Transferuri catre Consiliul National al Persoanelor        |
|                   Varstnice                                                  |
|                                2.482.000                          2.482.000  |
|                                                                              |
|        40  91     Renta viagera                                              |
|                               29.540.000       6.000.000         35.540.000  |
|                                                                              |
|        40  93     Programe comunitare                                        |
|                              263.587.000      14.129.000        277.716.000  |
|                                                                              |
|        40  94     Programe cu finantare nerambursabila                       |
|                                6.326.100                          6.326.100  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            3.265.541.442    -333.557.064      2.931.984.378  |
|                                                                              |
|        84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                            4.994.557.460     438.663.340      5.433.220.800  |
|                                                                              |
|        85        Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                            4.994.557.460     438.663.340      5.433.220.800  |
|                                                                              |
|        85  01     Rambursari de credite externe                              |
|                            3.601.062.740     327.220.392      3.928.283.132  |
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                            1.393.494.720     111.442.948      1.504.937.668  |
|                                                                              |
|5701           INVATAMANT                                                     |
|                           12.775.709.059     -95.016.133     12.680.692.926  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                           10.318.917.524     117.587.727     10.436.505.251  |
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                            2.217.922.404    -136.133.653      2.081.788.751  |
|                                                                              |
|        10        Cheltuieli cu salariile                                     |
|                            1.671.142.631    -120.824.831      1.550.317.800  |
|                                                                              |
|        11        Contributii pentru asigurari sociale de stat                |
|                              293.812.037      -9.889.092        283.922.945  |
|                                                                              |
|        12        Contributii pentru asigurarile pentru somaj                 |
|                               62.944.514      -4.428.779         58.515.735  |
|                                                                              |
|        13        Deplasari, detasari, transferari                            |
|                               54.884.741       1.168.229         56.052.970  |
|                                                                              |
|        13  01     - deplasari, detasari, transferari in tara                 |
|                               44.717.913       1.168.229         45.886.142  |
|                                                                              |
|        13  02     - deplasari, detasari, transferari in strainatate          |
|                               10.166.828                         10.166.828  |
|                                                                              |
|        14        Contributii pentru constituirea fondului de asigurari       |
|                  sociale de sanatate                                         |
|                              112.299.738      -5.496.180        106.803.558  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            1.411.476.433      49.061.990      1.460.538.423  |
|                                                                              |
|        21        Drepturi cu caracter social                                 |
|                              422.371.162       8.726.555        431.097.717  |
|                                                                              |
|        22        Hrana                                                       |
|                              245.755.031      14.512.457        260.267.488  |
|                                                                              |
|        23        Medicamente si materiale sanitare                           |
|                                3.365.488                          3.365.488  |
|                                                                              |
|        24        Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie                 |
|                              147.646.623     103.778.197        251.424.820  |
|                                                                              |
|        25        Materiale si prestari de servicii cu caracter functional    |
|                               40.899.311      -8.805.000         32.094.311  |
|                                                                              |
|        26        Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si    |
|                  echipament                                                  |
|                               64.695.027       1.009.000         65.704.027  |
|                                                                              |
|        27        Reparatii curente                                           |
|                               29.693.988       8.490.000         38.183.988  |
|                                                                              |
|        28        Reparatii capitale                                          |
|                              167.414.957                        167.414.957  |
|                                                                              |
|        29        Carti si publicatii                                         |
|                               13.381.590       5.000.000         18.381.590  |
|                                                                              |
|        30        Alte cheltuieli                                             |
|                               58.134.298         279.781         58.414.079  |
|                                                                              |
|        31        Manuale                                                     |
|                              191.729.800     -86.729.000        105.000.800  |
|                                                                              |
|        34       SUBVENTII                                                    |
|                              710.530.000      33.011.700        743.541.700  |
|                                                                              |
|        35  01     Alocatii de la buget pentru institutii publice             |
|                              710.530.000      33.011.700        743.541.700  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                            5.978.988.687     171.647.690      6.150.636.377  |
|                                                                              |
|        39        Transferuri consolidabile                                   |
|                                2.728.858         134.630          2.863.488  |
|                                                                              |
|        39  10     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de  |
|                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia     |
|                   datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in  |
|                   termen                                                     |
|                                2.728.858         134.630          2.863.488  |
|                                                                              |
|        40        Transferuri neconsolidabile                                 |
|                            5.976.259.829     171.513.060      6.147.772.889  |
|                                                                              |
|        40  02     Burse                                                      |
|                            1.113.240.284         103.860      1.113.344.144  |
|                                                                              |
|        40  11     Contributii si cotizatii la organisme internationale       |
|                                                  800.000            800.000  |
|                                                                              |
|        40  55     Programe cu finantare rambursabila                         |
|                              245.041.280     -31.000.000        214.041.280  |
|                                                                              |
|        40  57     Transferuri pentru finantarea de baza a invatamantului     |
|                   superior                                                   |
|                            4.373.850.000     200.000.000      4.573.850.000  |
|                                                                              |
|        40  58     Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a    |
|                   creditelor bancare acordate studentilor                    |
|                                5.000.000                          5.000.000  |
|                                                                              |
|        40  66     Contributia statului la salarizarea personalului de cult   |
|                                8.243.221                          8.243.221  |
|                                                                              |
|        40  80     Alte transferuri                                           |
|                                2.170.944       3.209.200          5.380.144  |
|                                                                              |
|        40  93     Programe comunitare                                        |
|                              227.200.000      -1.600.000        225.600.000  |
|                                                                              |
|        40  94     Programe cu finantare nerambursabila                       |
|                                1.514.100                          1.514.100  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            1.896.746.905    -178.493.000      1.718.253.905  |
|                                                                              |
|        72        Investitii ale institutiilor publice                        |
|                            1.896.746.905    -178.493.000      1.718.253.905  |
|                                                                              |
|        84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                              560.044.630     -34.110.860        525.933.770  |
|                                                                              |
|        85        Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                              560.044.630     -34.110.860        525.933.770  |
|                                                                              |
|        85  01     Rambursari de credite externe                              |
|                              203.272.880                        203.272.880  |
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                              356.771.750     -34.110.860        322.660.890  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                               44.068.530                         44.068.530  |
|                                                                              |
|     02         Invatamant prescolar                                          |
|                              162.323.641       1.580.237        163.903.878  |
|                                                                              |
|     03         Invatamant primar si gimnazial                                |
|                            1.211.661.945                      1.211.661.945  |
|                                                                              |
|     04         Invatamant liceal                                             |
|                              668.512.180      20.562.277        689.074.457  |
|                                                                              |
|     09         Invatamant superior                                           |
|                            7.207.523.624     204.912.095      7.412.435.719  |
|                                                                              |
|     10         Biblioteci centrale, universitare si pedagogice               |
|                              176.274.135                        176.274.135  |
|                                                                              |
|     14         Internate, camine si cantine pentru elevi si studenti         |
|                              455.230.742       7.000.000        462.230.742  |
|                                                                              |
|     25         Servicii publice descentralizate                              |
|                              782.216.475                        782.216.475  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni de invatamant                      |
|                            2.067.897.787    -329.070.742      1.738.827.045  |
|                                                                              |
|5801           SANATATE                                                       |
|                            9.813.876.580     319.296.454     10.133.173.034  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            4.250.862.560      13.187.054      4.264.049.614  |
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                            1.091.104.224      -2.500.950      1.088.603.274  |
|                                                                              |
|        10        Cheltuieli cu salariile                                     |
|                              803.472.720      -6.051.546        797.421.174  |
|                                                                              |
|        11        Contributii pentru asigurari sociale de stat                |
|                              185.891.543      -1.012.043        184.879.500  |
|                                                                              |
|        12        Contributii pentru asigurarile pentru somaj                 |
|                               39.811.978        -224.778         39.587.200  |
|                                                                              |
|        13        Deplasari, detasari, transferari                            |
|                                5.862.265       5.071.735         10.934.000  |
|                                                                              |
|        13  01     - deplasari, detasari, transferari in tara                 |
|                                4.997.265       4.071.735          9.069.000  |
|                                                                              |
|        13  02     - deplasari, detasari, transferari in strainatate          |
|                                  865.000       1.000.000          1.865.000  |
|                                                                              |
|        14        Contributii pentru constituirea fondului de asigurari       |
|                  sociale de sanatate                                         |
|                               56.065.718        -284.318         55.781.400  |
|                                                                              |
|        20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                              |
|                            1.377.691.240      11.688.004      1.389.379.244  |
|                                                                              |
|        21        Drepturi cu caracter social                                 |
|                                  746.646       1.008.204          1.754.850  |
|                                                                              |
|        22        Hrana                                                       |
|                              421.271.352       2.469.800        423.741.152  |
|                                                                              |
|        23        Medicamente si materiale sanitare                           |
|                              206.973.331       3.600.000        210.573.331  |
|                                                                              |
|        24        Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie                 |
|                              144.779.102       2.430.000        147.209.102  |
|                                                                              |
|        25        Materiale si prestari de servicii cu caracter functional    |
|                              403.147.779         720.000        403.867.779  |
|                                                                              |
|        26        Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si    |
|                  echipament                                                  |
|                               38.213.691         800.000         39.013.691  |
|                                                                              |
|        27        Reparatii curente                                           |
|                               74.374.614         600.000         74.974.614  |
|                                                                              |
|        28        Reparatii capitale                                          |
|                                7.780.792                          7.780.792  |
|                                                                              |
|        29        Carti si publicatii                                         |
|                                1.768.640          10.000          1.778.640  |
|                                                                              |
|        30        Alte cheltuieli                                             |
|                               78.635.293          50.000         78.685.293  |
|                                                                              |
|        34       SUBVENTII                                                    |
|                               54.250.000       4.000.000         58.250.000  |
|                                                                              |
|        35  01     Alocatii de la buget pentru institutii publice             |
|                               54.250.000       4.000.000         58.250.000  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                            1.727.817.096                      1.727.817.096  |
|                                                                              |
|        39        Transferuri consolidabile                                   |
|                                   22.740                             22.740  |
|                                                                              |
|        39  10     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de  |
|                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia     |
|                   datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in  |
|                   termen                                                     |
|                                   22.740                             22.740  |
|                                                                              |
|        40        Transferuri neconsolidabile                                 |
|                            1.727.794.356                      1.727.794.356  |
|                                                                              |
|        40  11     Contributii si cotizatii la organisme internationale       |
|                               15.236.938                         15.236.938  |
|                                                                              |
|        40  44     Programe pentru sanatate                                   |
|                            1.082.755.655      -7.300.000      1.075.455.655  |
|                                                                              |
|        40  60     Transferuri pentru actiuni de sanatate                     |
|                              629.801.763       7.300.000        637.101.763  |
|                                                                              |
|        70       CHELTUIELI DE CAPITAL                                        |
|                            1.194.632.390    -166.664.800      1.027.967.590  |
|                                                                              |
|        72        Investitii ale institutiilor publice                        |
|                            1.194.632.390    -166.664.800      1.027.967.590  |
|                                                                              |
|        84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                            4.368.381.630     472.774.200      4.841.155.830  |
|                                                                              |
|        85        Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                            4.368.381.630     472.774.200      4.841.155.830  |
|                                                                              |
|        85  01     Rambursari de credite externe                              |
|                            3.383.867.060     327.220.392      3.711.087.452  |
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                              984.514.570     145.553.808      1.130.068.378  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                              750.000.000                        750.000.000  |
|                                                                              |
|     03         Spitale                                                       |
|                            1.396.930.525     308.804.616      1.705.735.141  |
|                                                                              |
|     05         Crese                                                         |
|                                1.966.524         -50.600          1.915.924  |
|                                                                              |
|     07         Centre de transfuzii sanguine                                 |
|                              450.000.000                        450.000.000  |
|                                                                              |
|     09         Centre de sanatate                                            |
|                               11.480.200       6.681.096         18.161.296  |
|                                                                              |
|     25         Servicii publice descentralizate                              |
|                            3.245.387.994                      3.245.387.994  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni sanitare                           |
|                            3.958.111.337       3.861.342      3.961.972.679  |
|                                                                              |
|5901           CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE |
|               TINERET                                                        |
|                            3.805.917.222     205.827.407      4.011.744.629  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            3.682.155.824     192.612.407      3.874.768.231  |
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              197.629.500      13.796.376        211.425.876  |
|                                                                              |
|        10        Cheltuieli cu salariile                                     |
|                              128.194.000       9.456.274        137.650.274  |
|                                                                              |
|        11        Contributii pentru asigurari sociale de stat                |
|                               29.909.000       2.205.102         32.114.102  |
|                                                                              |
|        12        Contributii pentru asigurarile pentru somaj                 |
|                                6.410.000         473.000          6.883.000  |
|                                                                              |
|        13        Deplasari, detasari, transferari                            |
|                               24.141.500       1.000.000         25.141.500  |
|                                                                              |
|        13  01     - deplasari, detasari, transferari in tara                 |
|                                9.190.701                          9.190.701  |
|                                                                              |
|        13  02     - deplasari, detasari, transferari in strainatate          |
|                               14.950.799        1.000.000        15.950.799  |
|                                                                              |
|        14        Contributii pentru constituirea fondului de asigurari       |
|                  sociale de sanatate                                         |
|                                8.975.000         662.000          9.637.000  |
|                                                                              |
|        20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                              |
|                            1.013.159.313     157.889.624    1.1 71. 048.937  |
|                                                                              |
|        24        Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie                 |
|                               29.557.669         388.500         29.946.169  |
|                                                                              |
|        25        Materiale si prestari de servicii cu caracter functional    |
|                              693.115.117     156.625.330        849.740.447  |
|                                                                              |
|        26        Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si    |
|                  echipament                                                  |
|                                2.788.509       1.490.640          4.279.149  |
|                                                                              |
|        27        Reparatii curente                                           |
|                                2.256.914          14.000          2.270.914  |
|                                                                              |
|        28        Reparatii capitale                                          |
|                                1.451.819                          1.451.819  |
|                                                                              |
|        29        Carti si publicatii                                         |
|                                8.285.359           6.370          8.291.729  |
|                                                                              |
|        30        Alte cheltuieli                                             |
|                              275.703.926        -635.216        275.068.710  |
|                                                                              |
|        34       SUBVENTII                                                    |
|                            1.317.838.887       8.081.000      1.325.919.887  |
|                                                                              |
|        35  01     Alocatii de la buget pentru institutii publice             |
|                            1.317.838.887       8.081.000      1.325.919.887  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                            1.153.528.124      12.845.407      1.166.373.531  |
|                                                                              |
|        39        Transferuri consolidabile                                   |
|                                   39.796                             39.796  |
|                                                                              |
|        39  10     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de  |
|                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia     |
|                   datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in  |
|                   termen                                                     |
|                                   39.796                             39.796  |
|                                                                              |
|        40        Transferuri neconsolidabile                                 |
|                            1.153.488.328      12.845.407      1.166.333.735  |
|                                                                              |
|        40  11     Contributii si cotizatii la organisme internationale       |
|                               29.364.000      -2.100.000         27.264.000  |
|                                                                              |
|        40  32     Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand          |
|                   minoritatilor nationale, altele decat cele care primesc    |
|                   subventii de la bugetul de stat, potrivit legii            |
|                              130.898.435                        130.898.435  |
|                                                                              |
|        40  33     Proiecte de comunicare, informare publica si promovarea    |
|                   imaginii si intereselor romanesti peste hotare             |
|                               32.999.593      -2.999.593         30.000.000  |
|                                                                              |
|        40  34     Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a     |
|                   organizatiilor reprezentative ale acestora                 |
|                                7.700.000       3.000.000         10.700.000  |
|                                                                              |
|        40  36     Finantarea actiunilor cu caracter stiintific si            |
|                   social-cultural                                            |
|                                2.500.000                          2.500.000  |
|                                                                              |
|        40  37     Finantarea unor programe si proiecte in cadrul Campaniei   |
|                   Europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei,         |
|                   antisemitismului si intolerantei                           |
|                                2.666.000                          2.666.000  |
|                                                                              |
|        40  38     Finantarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului |
|                   si al rezistentei Sighet"                                  |
|                                2.000.000                          2.000.000  |
|                                                                              |
|        40  39     Comenzi de stat pentru carti si publicatii                 |
|                               26.400.000                         26.400.000  |
|                                                                              |
|        40  40     Sprijin financiar pentru producerea si distribuirea        |
|                   filmelor                                                   |
|                               14.200.000                         14.200.000  |
|                                                                              |
|        40  45     Programe pentru tineret                                    |
|                               25.500.000        -784.000         24.716.000  |
|                                                                              |
|        40  46     Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic   |
|                   Roman                                                      |
|                               45.400.000                         45.400.000  |
|                                                                              |
|        40  61     Sustinerea cultelor                                        |
|                               64.500.000                         64.500.000  |
|                                                                              |
|        40  64     Fondul la dispozitia primului ministru pentru sprijinirea  |
|                   comunitatilor romanesti de pretutindeni                    |
|                                1.000.000                          1.000.000  |
|                                                                              |
|        40  66     Contributia statului la salarizarea personalului de cult   |
|                              516.861.612                        516.861.612  |
|                                                                              |
|        40  75     Contributia statului care se aloca Patriarhiei Romane,     |
|                   pentru sprijinirea asezamintelor Bisericii Ortodoxe Romane |
|                   din afara granitelor                                       |
|                               27.984.828                         27.984.828  |
|                                                                              |
|        40  80     Alte transferuri                                           |
|                                  350.000                            350.000  |
|                                                                              |
|        40  84     Finantarea Ansamblului "Memorialul revolutiei - Decembrie  |
|                   1989" din municipiul Timisoara                             |
|                                2.500.000                          2.500.000  |
|                                                                              |
|        40  87     Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de|
|                   structurile sportive de drept privat                       |
|                              182.099.860                        182.099.860  |
|                                                                              |
|        40  93     Programe comunitare                                        |
|                               36.387.000      15.729.000         52.116.000  |
|                                                                              |
|        40  94     Programe cu finantare nerambursabila                       |
|                                2.177.000                          2.177.000  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              113.321.398      13.215.000        126.536.398  |
|                                                                              |
|        72        Investitii ale institutiilor publice                        |
|                              113.321.398      13.215.000        126.536.398  |
|                                                                              |
|        84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                               10.440.000                         10.440.000  |
|                                                                              |
|        85        Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                               10.440.000                         10.440.000  |
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                               10.440.000                         10.440.000  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                              144.700.767      19.400.000        164.100.767  |
|                                                                              |
|     02         Biblioteci publice nationale                                  |
|                               41.782.856       3.000.000         44.782.856  |
|                                                                              |
|     04         Muzee                                                         |
|                              212.808.884      -1.630.000        211.178.884  |
|                                                                              |
|     05         Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte  |
|                              309.220.400       2.000.000        311.220.400  |
|                                                                              |
|     15         Culte religioase                                              |
|                              609.346.440                        609.346.440  |
|                                                                              |
|     20         Activitatea sportiva                                          |
|                              865.188.966        -377.000        864.811.966  |
|                                                                              |
|     21         Activitatea de tineret                                        |
|                               70.000.000         777.000         70.777.000  |
|                                                                              |
|     25         Servicii publice descentralizate                              |
|                               89.413.929       8.130.000         97.543.929  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni privind cultura, religia si        |
|                activitatea sportiva si de tineret                            |
|                            1.463.454.980     174.527.407      1.637.982.387  |
|                                                                              |
|6001           ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII  |
|                           27.278.483.522     378.430.387     27.656.913.909  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                           27.161.951.573     380.044.651     27.541.996.224  |
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              294.362.000     -21.040.000        273.322.000  |
|                                                                              |
|        10        Cheltuieli cu salariile                                     |
|                              212.433.000     -20.003.000        192.430.000  |
|                                                                              |
|        11        Contributii pentru asigurari sociale de stat                |
|                               46.646.000      -3.721.000         42.925.000  |
|                                                                              |
|        12        Contributii pentru asigurarile pentru somaj                 |
|                                9.998.000        -800.000          9.198.000  |
|                                                                              |
|        13        Deplasari, detasari, transferari                            |
|                               10.413.000       4.600.000         15.013.000  |
|                                                                              |
|        13  01     - deplasari, detasari, transferari in tara                 |
|                                6.500.000       1.750.000          8.250.000  |
|                                                                              |
|        13  02     - deplasari, detasari, transferari in strainatate          |
|                                3.913.000       2.850.000          6.763.000  |
|                                                                              |
|        14        Contributii pentru constituirea fondului de asigurari       |
|                  sociale de sanatate                                         |
|                               14.872.000      -1.116.000         13.756.000  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            1.859.208.636     317.426.967      2.176.635.603  |
|                                                                              |
|        21        Drepturi cu caracter social                                 |
|                            1.253.842.192     301.000.000      1.554.842.192  |
|                                                                              |
|        22        Hrana                                                       |
|                                  357.700                            357.700  |
|                                                                              |
|        23        Medicamente si materiale sanitare                           |
|                                   77.800                             77.800  |
|                                                                              |
|        24        Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie                 |
|                               60.370.000      -1.863.861         58.506.139  |
|                                                                              |
|        25        Materiale si prestari de servicii cu caracter functional    |
|                              431.092.158       1.050.000        432.142.158  |
|                                                                              |
|        26        Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si    |
|                  echipament                                                  |
|                                5.280.500        -100.000          5.180.500  |
|                                                                              |
|        27        Reparatii curente                                           |
|                                8.797.500        -100.000          8.697.500  |
|                                                                              |
|        28        Reparatii capitale                                          |
|                               17.700.000                         17.700.000  |
|                                                                              |
|        29        Carti si publicatii                                         |
|                                2.225.000         -30.000          2.195.000  |
|                                                                              |
|        30        Alte cheltuieli                                             |
|                               79.465.786      17.470.828         96.936.614  |
|                                                                              |
|        34       SUBVENTII                                                    |
|                               18.279.765                         18.279.765  |
|                                                                              |
|        35  01     Alocatii de la buget pentru institutii publice             |
|                               18.279.765                         18.279.765  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                           24.990.101.172      83.657.684     25.073.758.856  |
|                                                                              |
|        39        Transferuri consolidabile                                   |
|                            1.705.536.000                      1.705.536.000  |
|                                                                              |
|        39  16     Contributia persoanelor asigurate pentru finantarea        |
|                   ocrotirii sanatatii                                        |
|                            1.705.536.000                      1.705.536.000  |
|                                                                              |
|        40        Transferuri neconsolidabile                                 |
|                           23.284.565.172      83.657.684     23.368.222.856  |
|                                                                              |
|        40  03     Alocatii si alte ajutoare pentru copii                     |
|                            9.681.310.511     -91.250.000      9.590.060.511  |
|                                                                              |
|        40  04     Pensii si ajutoare I.O.V.R., militari si alte persoane     |
|                           11.686.302.808     235.692.894     11.921.995.702  |
|                                                                              |
|        40  08     Ajutoare sociale                                           |
|                               40.000.000                         40.000.000  |
|                                                                              |
|        40  09     Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii                    |
|                              299.053.863      -3.500.000        295.553.863  |
|                                                                              |
|        40  11     Contributii si cotizatii la organisme internationale       |
|                                4.468.000                          4.468.000  |
|                                                                              |
|        40  19     Alocatia suplimentara pentru familiile cu copii            |
|                              871.300.000                        871.300.000  |
|                                                                              |
|        40  41     Asociatii si fundatii                                      |
|                               33.300.000                         33.300.000  |
|                                                                              |
|        40  42     Alocatie de incredintare si plasament familial             |
|                              233.100.000                        233.100.000  |
|                                                                              |
|        40  43     Ajutor anual pentru veteranii de razboi                    |
|                               63.000.000                         63.000.000  |
|                                                                              |
|        40  68     Programe de proiectie sociala si integrare                 |
|                   socioprofesionala a persoanelor cu handicap                |
|                               27.500.000                         27.500.000  |
|                                                                              |
|        40  70     Sustinerea sistemului de protectie a copilului             |
|                              251.830.910     -63.285.210        188.545.700  |
|                                                                              |
|        40  80     Alte transferuri                                           |
|                               55.683.080                         55.683.080  |
|                                                                              |
|        40  83     Transferuri catre Consiliul National de Formare            |
|                   Profesionala a Adultilor                                   |
|                                3.059.000                          3.059.000  |
|                                                                              |
|        40  88     Transferuri catre Consiliul National al Persoanelor        |
|                   Varstnice                                                  |
|                                2.482.000                          2.482.000  |
|                                                                              |
|        40  91     Renta viagera                                              |
|                               29.540.000       6.000.000         35.540.000  |
|                                                                              |
|        40  94     Programe cu finantare nerambursabila                       |
|                                2.635.000                          2.635.000  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                               60.840.749      -1.614.264         59.226.485  |
|                                                                              |
|        72        Investitii ale institutiilor publice                        |
|                               60.840.749      -1.614.264         59.226.485  |
|                                                                              |
|        84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                               55.691.200                         55.691.200  |
|                                                                              |
|        85        Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                               55.691.200                         55.691.200  |
|                                                                              |
|        85  01     Rambursari de credite externe                              |
|                               13.922.800                         13.922.800  |
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                               41.768.400                         41.768.400  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                              184.289.800      -9.714.790        174.575.010  |
|                                                                              |
|     08         Centre de primire a minorilor                                 |
|                                2.644.250                          2.644.250  |
|                                                                              |
|     09         Ajutor social                                                 |
|                               40.000.000                         40.000.000  |
|                                                                              |
|     14         Alocatia de incredintare si plasament familial                |
|                              237.800.000                        237.800.000  |
|                                                                              |
|     15         Alocatia de stat pentru copii                                 |
|                            9.893.960.447     -89.600.000      9.804.360.447  |
|                                                                              |
|     17         Ajutoare pentru sotii de militari in termen                   |
|                                7.399.720                          7.399.720  |
|                                                                              |
|     18         Centre de primire, triere si cazare a persoanelor solicitante |
|                a statutului de refugiat                                      |
|                               10.312.059                         10.312.059  |
|                                                                              |
|     19         Alocatia suplimentara pentru familiile cu copii               |
|                              956.347.000                        956.347.000  |
|                                                                              |
|     20         Pensii, ajutoare, indemnizatii si sporuri I.O.V.R., veterani  |
|                de razboi si pentru alte categorii de beneficiari             |
|                            5.378.456.820         666.801      5.379.123.621  |
|                                                                              |
|     21         Pensii militari                                               |
|                            5.278.676.164     232.556.921      5.511.233.085  |
|                                                                              |
|     25         Servicii publice descentralizate                              |
|                              247.864.665                        247.864.665  |
|                                                                              |
|     29         Concediu platit pentru cresterea copiilor pana la 2 ani       |
|                                3.675.280      -2.000.000          1.675.280  |
|                                                                              |
|     37         Ajutoare speciale                                             |
|                            1.255.634.477       5.000.000      1.260.634.477  |
|                                                                              |
|     38         Indemnizatii nevazatori salariati                             |
|                                9.389.520                          9.389.520  |
|                                                                              |
|     43         Sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului    |
|                              251.830.910     -63.285.210        188.545.700  |
|                                                                              |
|     48         Programe de protectie sociala si integrare socioprofesionala a|
|                persoanelor cu handicap                                       |
|                               27.500.000                         27.500.000  |
|                                                                              |
|     50         Alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii, pensii,     |
|                ajutoare si indemnizatii                                      |
|                            3.492.702.410     304.806.665      3.797.509.075  |
|                                                                              |
|6300           Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU  |
|               SI APE                                                         |
|                            6.802.863.921      50.820.500      6.853.684.421  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            2.071.472.840      -6.390.000      2.065.082.840  |
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              231.918.000     -24.390.000        207.528.000  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                               83.382.920                         83.382.920  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                            1.756.171.920      18.000.000      1.774.171.920  |
|                                                                              |
|        39        Transferuri consolidabile                                   |
|                              822.000.000                        822.000.000  |
|                                                                              |
|        39  14     Program privind pietruirea drumurilor comunale si          |
|                   alimentarea cu apa a satelor                               |
|                              400.000.000     -40.000.000        360.000.000  |
|                                                                              |
|        39  19     Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale    |
|                   pentru constructii de locuinte                             |
|                              385.000.000                        385.000.000  |
|                                                                              |
|        39  20     Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale    |
|                   pentru finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor|
|                   urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism|
|                               37.000.000                         37.000.000  |
|                                                                              |
|        39  28     Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale    |
|                   pentru finantarea proiectarii studiilor de fezabilitate    |
|                   aferente proiectelor SAPARD                                |
|                                               40.000.000         40.000.000  |
|                                                                              |
|        40        Transferuri neconsolidabile                                 |
|                              934.171.920      18.000.000        952.171.920  |
|                                                                              |
|        40  01     Locuinte                                                   |
|                              525.000.000                        525.000.000  |
|                                                                              |
|        40  11     Contributii si cotizatii la organisme internationale       |
|                               10.546.520       3.044.210         13.590.730  |
|                                                                              |
|        40  47     Cadastru imobiliar                                         |
|                               35.000.000                         35.000.000  |
|                                                                              |
|        40  55     Programe cu finantare rambursabila                         |
|                              227.100.000                        227.100.000  |
|                                                                              |
|        40  80     Alte transferuri                                           |
|                                5.200.000                          5.200.000  |
|                                                                              |
|        40  82     Transferuri pentru actiuni de ecologizare                  |
|                               54.750.000                         54.750.000  |
|                                                                              |
|        40  93     Programe comunitare                                        |
|                               76.575.400      14.955.790         91.531.190  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            2.702.839.121       5.000.000      2.707.839.121  |
|                                                                              |
|        84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA     |
|                 CREDITE                                                      |
|                            2.028.551.960      52.210.500      2.080.762.460  |
|                                                                              |
|        85        Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                            2.028.551.960      52.210.500      2.080.762.460  |
|                                                                              |
|        85  01     Rambursari de credite externe                              |
|                            1.427.087.000      52.210.500      1.479.297.500  |
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                              601.464.960                        601.464.960  |
|                                                                              |
|6301           SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE                     |
|                            4.642.507.375      57.210.500      4.699.717.875  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            1.614.300.000                      1.614.300.000  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                            1.614.300.000                      1.614.300.000  |
|                                                                              |
|        39        Transferuri consolidabile                                   |
|                              822.000.000                        822.000.000  |
|                                                                              |
|        39  14     Program privind pietruirea drumurilor comunale si          |
|                   alimentarea cu apa a satelor                               |
|                              400.000.000     -40.000.000        360.000.000  |
|                                                                              |
|        39  19     Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale    |
|                   pentru constructii de locuinte                             |
|                              385.000.000                        385.000.000  |
|                                                                              |
|        39  20     Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale    |
|                   pentru finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor|
|                   urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism|
|                               37.000.000                         37.000.000  |
|                                                                              |
|        39  28     Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale    |
|                   pentru finantarea proiectarii studiilor de fezabilitate    |
|                   aferente proiectelor SAPARD                                |
|                                               40.000.000         40.000.000  |
|                                                                              |
|        40        Transferuri neconsolidabile                                 |
|                              792.300.000                        792.300.000  |
|                                                                              |
|        40  01     Locuinte                                                   |
|                              525.000.000                        525.000.000  |
|                                                                              |
|        40  47     Cadastru imobiliar                                         |
|                               35.000.000                         35.000.000  |
|                                                                              |
|        40  55     Programe cu finantare rambursabila                         |
|                              227.100.000                        227.100.000  |
|                                                                              |
|        40  80     Alte transferuri                                           |
|                                5.200.000                          5.200.000  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            1.129.833.595       5.000.000      1.134.833.595  |
|                                                                              |
|        72        Investitii ale institutiilor publice                        |
|                            1.129.833.595       5.000.000      1.134.833.595  |
|                                                                              |
|        84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                            1.898.373.780      52.210.500      1.950.584.280  |
|                                                                              |
|        85        Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                            1.898.373.780      52.210.500      1.950.584.280  |
|                                                                              |
|        85  01     Rambursari de credite externe                              |
|                            1.427.087.000      52.210.500      1.479.297.500  |
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                              471.286.780                        471.286.780  |
|                                                                              |
|     08         Locuinte                                                      |
|                            2.039.833.595       5.000.000      2.044.833.595  |
|                                                                              |
|     50         Alte actiuni privind dezvoltarea publica si locuinte          |
|                            2.602.673.780      52.210.500      2.654.884.280  |
|                                                                              |
|6401           MEDIU SI APE                                                   |
|                            2.160.356.546      -6.390.000      2.153.966.546  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              457.172.840      -6.390.000        450.782.840  |
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              231.918.000     -24.390.000        207.528.000  |
|                                                                              |
|        10        Cheltuieli cu salariile                                     |
|                              166.247.000     -19.500.400        146.746.600  |
|                                                                              |
|        11        Contributii pentru asigurari sociale de stat                |
|                               38.786.000      -4.549.500         34.236.500  |
|                                                                              |
|        12        Contributii pentru asigurarile pentru somaj                 |
|                                8.313.000        -975.100          7.337.900  |
|                                                                              |
|        13        Deplasari, detasari, transferari                            |
|                                6.935.000       2.000.000          8.935.000  |
|                                                                              |
|        13  01     - deplasari, detasari, transferari in tara                 |
|                                4.435.000         800.000          5.235.000  |
|                                                                              |
|        13  02     - deplasari, detasari, transferari in strainatate          |
|                                2.500.000       1.200.000         3.7000.000  |
|                                                                              |
|        14        Contributii pentru constituirea fondului de asigurari       |
|                  sociale de sanatate                                         |
|                               11.637.000      -1.365.000         10.272.000  |
|                                                                              |
|        20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                              |
|                               83.382.920                         83.382.920  |
|                                                                              |
|        24        Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie                 |
|                               43.586.764                         43.586.764  |
|                                                                              |
|        25        Materiale si prestari de servicii cu caracter functional    |
|                               24.768.843                         24.768.843  |
|                                                                              |
|        26        Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si    |
|                  echipament                                                  |
|                                1.397.880                          1.397.880  |
|                                                                              |
|        27        Reparatii curente                                           |
|                                2.560.976                          2.560.976  |
|                                                                              |
|        29        Carti si publicatii                                         |
|                                1.632.686                          1.632.686  |
|                                                                              |
|        30        Alte cheltuieli                                             |
|                                9.435.771                          9.435.771  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                              141.871.920      18.000.000        159.871.920  |
|                                                                              |
|        40        Transferuri neconsolidabile                                 |
|                              141.871.920      18.000.000        159.871.920  |
|                                                                              |
|        40  11     Contributii si cotizatii la organisme internationale       |
|                               10.546.520       3.044.210         13.590.730  |
|                                                                              |
|        40  82     Transferuri pentru actiuni de ecologizare                  |
|                               54.750.000                         54.750.000  |
|                                                                              |
|        40  93     Programe comunitare                                        |
|                               76.575.400      14.955.790         91.531.190  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            1.573.005.526                      1.573.005.526  |
|                                                                              |
|        72        Investitii ale institutiilor publice                        |
|                              100.000.000                        100.000.000  |
|                                                                              |
|        73        Investitii ale regiilor autonome, societatilor si           |
|                  companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital |
|                  majoritar de stat                                           |
|                            1.473.005.526                      1.473.005.526  |
|                                                                              |
|        84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                              130.178.180                        130.178.180  |
|                                                                              |
|        85        Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                              130.178.180                        130.178.180  |
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                              130.178.180                        130.178.180  |
|                                                                              |
|     01           Administratie centrala                                      |
|                               80.808.750      -6.390.000         74.418.750  |
|                                                                              |
|     02           Dezvoltare surse de apa, acumulari si amenajari hidrotehnice|
|                            1.418.529.336                      1.418.529.336  |
|                                                                              |
|     03           Supraveghere si protectie mediu, reducerea si controlul     |
|                  poluarii                                                    |
|                              647.227.910                        647.227.910  |
|                                                                              |
|     04           Prospectiuni geologice privind sursele de apa               |
|                                1.020.750                          1.020.750  |
|                                                                              |
|     05           Controlul activitatilor nucleare                            |
|                               12.769.800                         12.769.800  |
|                                                                              |
|6600           Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE                                 |
|                           45.054.320.573     827.885.720     45.882.206.293  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                           31.829.376.360     490.725.000     32.320.101.360  |
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                            1.138.411.814     167.252.035      1.305.663.849  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            1.717.435.455      48.768.965      1.766.204.420  |
|                                                                              |
|        34       SUBVENTII                                                    |
|                            7.003.016.124         800.000      7.003.816.124  |
|                                                                              |
|        35  01     Alocatii de la buget pentru institutii publice             |
|                            1.195.593.884     270.000.000      1.465.593.884  |
|                                                                              |
|        35  02     Subventii pe produse si activitati                         |
|                            3.112.302.240                      3.112.302.240  |
|                                                                              |
|        35  03     Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif  |
|                            2.695.120.000    -269.200.000      2.425.920.000  |
|                                                                              |
|        36       PRIME                                                        |
|                              701.000.000                        701.000.000  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                           21.269.512.967     273.904.000     21.543.416.967  |
|                                                                              |
|        39        Transferuri consolidabile                                   |
|                               29.355.000     950.000.000        979.355.000  |
|                                                                              |
|        39  24     Transferuri catre bugetele locale pentru aeroporturi de    |
|                   interes local                                              |
|                               29.355.000                         29.355.000  |
|                                                                              |
|        39  25     Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale      |
|                   pentru retehnologizarea centralelor termice si electrice de|
|                   termoficare                                                |
|                                               50.000.000         50.000.000  |
|                                                                              |
|        39  29     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului     |
|                   "Dezvoltarea agriculturii romanesti"                       |
|                                              900.000.000        900.000.000  |
|                                                                              |
|        40        Transferuri neconsolidabile                                 |
|                           21.240.157.967    -676.096.000     20.564.061.967  |
|                                                                              |
|        40  02     Burse                                                      |
|                               28.320.000                         28.320.000  |
|                                                                              |
|        40  11     Contributii si cotizatii la organisme internationale       |
|                               42.126.488                         42.126.488  |
|                                                                              |
|        40  18    Transferuri aferente restructurarii industriei de aparare   |
|                              431.000.000     375.000.000        806.000.000  |
|                                                                              |
|        40  21     Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare        |
|                              830.954.961    -186.000.000        644.954.961  |
|                                                                              |
|        40  22     Cheltuieli pentru sustinerea programelor tehnice de        |
|                   conservare sau de inchidere a minelor                      |
|                              500.000.000                        500.000.000  |
|                                                                              |
|        40  23     Protectie sociala ce se acorda pentru unele activitati din |
|                   sectorul minier                                            |
|                              714.338.000                        714.338.000  |
|                                                                              |
|        40  24     Cheltuieli pentru sustinerea transportului feroviar public |
|                   de calatori                                                |
|                            4.060.000.000                      4.060.000.000  |
|                                                                              |
|        40  26     Transferuri aferente Fondului National de Preaderare       |
|                            3.320.043.325                      3.320.043.325  |
|                                                                              |
|        40  48     Meteorologie si hidrologie                                 |
|                              144.966.395       6.390.000        151.356.395  |
|                                                                              |
|        40  49     Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor      |
|                                  400.000                            400.000  |
|                                                                              |
|        40  50     Cheltuieli pentru valorificarea cenusilor de pirita        |
|                               50.000.000                         50.000.000  |
|                                                                              |
|        40  51     Cooperare economica internationala                         |
|                              165.158.934      -4.000.000        161.158.934  |
|                                                                              |
|        40  53     Sprijinirea producatorilor agricoli                        |
|                            4.504.886.193    -900.521.000      3.604.365.193  |
|                                                                              |
|        40  54     Cabaline din patrimoniul genetic national                  |
|                               50.106.496                         50.106.496  |
|                                                                              |
|        40  55     Programe cu finantare rambursabila                         |
|                            3.247.908.706      -4.165.000      3.243.743.706  |
|                                                                              |
|        40  56     Transferuri pentru drumuri, cai ferate, aviatie si         |
|                   navigatie                                                  |
|                            1.051.100.000                      1.051.100.000  |
|                                                                              |
|        40  62     Stimularea exporturilor                                    |
|                            1.000.000.000                      1.000.000.000  |
|                                                                              |
|        40  80     Alte transferuri                                           |
|                               91.319.534                         91.319.534  |
|                                                                              |
|        40  81     Fond de garantare a imprumuturilor pentru intreprinderi    |
|                   mici si mijlocii                                           |
|                              144.000.000                        144.000.000  |
|                                                                              |
|        40  82     Transferuri pentru actiuni de ecologizare                  |
|                               88.500.000                         88.500.000  |
|                                                                              |
|        40  85     Transferuri pentru transportul de calatori cu metroul      |
|                              595.000.000                        595.000.000  |
|                                                                              |
|        40  86     Programul de realizare a sistemului national antigrindina  |
|                                3.800.000      36.200.000         40.000.000  |
|                                                                              |
|        40  89     Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de paduri    |
|                               42.000.000                         42.000.000  |
|                                                                              |
|        40  94     Programe cu finantare nerambursabila                       |
|                               41.072.260       1.000.000         42.072.260  |
|                                                                              |
|        40  95     Programe ISPA                                              |
|                               23.156.675                         23.156.675  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            5.512.158.823     395.300.000      5.907.458.823  |
|                                                                              |
|        84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                            7.712.785.390     -58.139.280      7.654.646.110  |
|                                                                              |
|        85        Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                            7.712.785.390     -58.139.280      7.654.646.110  |
|                                                                              |
|        85  01     Rambursari de credite externe                              |
|                            4.475.484.060     -54.549.110      4.420.934.950  |
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                            3.237.301.330      -3.590.170      3.233.711.160  |
|                                                                              |
|6601           INDUSTRII                                                      |
|                            7.827.362.214      366.994.640     8.194.356.854  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            5.419.699.464     370.835.000      5.790.534.464  |
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              109.461.000                        109.461.000  |
|                                                                              |
|        10        Cheltuieli cu salariile                                     |
|                               75.505.000                         75.505.000  |
|                                                                              |
|        11        Contributii pentru asigurari sociale de stat                |
|                               17.616.000                         17.616.000  |
|                                                                              |
|        12        Contributii pentru asigurarile pentru somaj                 |
|                                3.776.000                          3.776.000  |
|                                                                              |
|        13        Deplasari, detasari, transferari                            |
|                                7.278.500                          7.278.500  |
|                                                                              |
|        13  01     - deplasari, detasari, transferari in tara                 |
|                                1.628.500                          1.628.500  |
|                                                                              |
|        13  02     - deplasari, detasari, transferari in strainatate          |
|                                5.650.000                          5.650.000  |
|                                                                              |
|        14         Contributii pentru constituirea fondului de asigurari      |
|                   sociale de sanatate                                        |
|                                5.285.500                          5.285.500  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                              201.647.376                        201.647.376  |
|                                                                              |
|        24        Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie                 |
|                               36.527.825                         36.527.825  |
|                                                                              |
|        25        Materiale si prestari de servicii cu caracter functional    |
|                                3.076.825                          3.076.825  |
|                                                                              |
|        26        Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si    |
|                  echipament                                                  |
|                                  936.743                            936.743  |
|                                                                              |
|        27        Reparatii curente                                           |
|                                1.867.849                          1.867.849  |
|                                                                              |
|        28        Reparatii capitale                                          |
|                                   65.727                             65.727  |
|                                                                              |
|        29        Carti si publicatii                                         |
|                                  312.270                            312.270  |
|                                                                              |
|        30        Alte cheltuieli                                             |
|                              158.860.137                        158.860.137  |
|                                                                              |
|        34        SUBVENTII                                                   |
|                            3.089.611.600                      3.089.611.600  |
|                                                                              |
|        35  01     Alocatii de la buget pentru institutii publice             |
|                                1.339.500                          1.339.500  |
|                                                                              |
|        35  02     Subventii pe produse si activitati                         |
|                            3.087.152.100                      3.087.152.100  |
|                                                                              |
|        35  03     Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif  |
|                                1.120.000                          1.120.000  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                            2.018.979.488     370.835.000      2.389.814.488  |
|                                                                              |
|        40        Transferuri neconsolidabile                                 |
|                            2.018.979.488     370.835.000      2.389.814.488  |
|                                                                              |
|        40  11     Contributii si cotizatii la organisme internationale       |
|                                6.685.380                          6.685.380  |
|                                                                              |
|        40  18     Transferuri aferente restructurarii industriei de aparare  |
|                              431.000.000     375.000.000        806.000.000  |
|                                                                              |
|        40  22     Cheltuieli pentru sustinerea programelor tehnice de        |
|                   conservare sau de inchidere a minelor                      |
|                              500.000.000                        500.000.000  |
|                                                                              |
|        40  23     Proiectie sociala ce se acorda pentru unele activitati din |
|                   sectorul minier                                            |
|                              714.338.000                        714.338.000  |
|                                                                              |
|        40  50     Cheltuieli pentru valorificarea cenusilor de pirita        |
|                               50.000.000                         50.000.000  |
|                                                                              |
|        40  51     Cooperare economica internationala                         |
|                              161.158.934                        161.158.934  |
|                                                                              |
|        40  55     Programe cu finantare rambursabila                         |
|                               63.977.640      -4.165.000         59.812.640  |
|                                                                              |
|        40  80     Alte transferuri                                           |
|                                3.319.534                          3.319.534  |
|                                                                              |
|        40  82     Transferuri pentru actiuni de ecologizare                  |
|                               88.500.000                         88.500.000  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            2.335.710.000                      2.335.710.000  |
|                                                                              |
|        72        Investitii ale institutiilor publice                        |
|                              110.000.000                        110.000.000  |
|                                                                              |
|        73        Investitii ale regiilor autonome, societatilor si           |
|                  companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital |
|                  majoritar de stat                                           |
|                            2.225.710.000                      2.225.710.000  |
|                                                                              |
|        84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA     |
|                 CREDITE                                                      |
|                               71.952.750      -3.840.360         68.112.390  |
|                                                                              |
|        85        Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                               71.952.750      -3.840.360         68.112.390  |
|                                                                              |
|        85  01     Rambursari de credite externe                              |
|                               14.618.940        -250.190         14.368.750  |
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                               57.333.810      -3.590.170         53.743.640  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                              299.133.256                        299.133.256  |
|                                                                              |
|     02         Prospectiuni si lucrari geologice pentru descoperirea de      |
|                resurse minerale                                              |
|                              130.000.000                        130.000.000  |
|                                                                              |
|     03         Combustibili minerali solizi                                  |
|                            1.696.736.700                      1.696.736.700  |
|                                                                              |
|     06         Resurse minerale, altele decat combustibili                   |
|                            2.825.882.934                      2.825.882.934  |
|                                                                              |
|     07         Industrie prelucratoare                                       |
|                              568.185.129                        568.185.129  |
|                                                                              |
|     50         Alte cheltuieli in domeniul industriei                        |
|                            2.307.424.195     366.994.640      2.674.418.835  |
|                                                                              |
|6701           AGRICULTURA SI SILVICULTURA                                    |
|                           11.617.196.149     289.800.000     11.906.996.149  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                           10.779.104.123     209.800.000     10.988.904.123  |
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              700.759.000     165.598.000        866.357.000  |
|                                                                              |
|        10        Cheltuieli cu salariile                                     |
|                              507.248.000      84.954.000        592.202.000  |
|                                                                              |
|        11        Contributii pentru asigurari sociale de stat                |
|                              118.342.000      19.819.000        138.161.000  |
|                                                                              |
|        12        Contributii pentru asigurarile pentru somaj                 |
|                               25.362.000       4.248.000         29.610.000  |
|                                                                              |
|        13        Deplasari, detasari, transferari                            |
|                               14.300.000      50.630.000         64.930.000  |
|                                                                              |
|        13  01     - deplasari, detasari, transferari in tara                 |
|                               12.100.000      50.630.000         62.730.000  |
|                                                                              |
|        13  02     - deplasari, detasari, transferari in strainatate          |
|                                2.200.000                          2.200.000  |
|                                                                              |
|        14        Contributii pentru constituirea fondului de asigurari       |
|                  sociale de sanatate                                         |
|                               35.507.000       5.947.000         41.454.000  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                              993.223.937      53.923.000      1.047.146.937  |
|                                                                              |
|        22        Hrana                                                       |
|                                1.200.000                          1.200.000  |
|                                                                              |
|        23        Medicamente si materiale sanitare                           |
|                               65.829.000                         65.829.000  |
|                                                                              |
|        24        Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie                 |
|                               59.520.000      17.923.000         77.443.000  |
|                                                                              |
|        25        Materiale si prestari de servicii cu caracter functional    |
|                              825.723.937      36.000.000        861.723.937  |
|                                                                              |
|        26        Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si    |
|                  echipament                                                  |
|                                2.655.000                          2.655.000  |
|                                                                              |
|        27        Reparatii curente                                           |
|                                2.500.000                          2.500.000  |
|                                                                              |
|        28        Reparatii capitale                                          |
|                               31.374.489                         31.374.489  |
|                                                                              |
|        29        Carti si publicatii                                         |
|                                1.287.511                          1.287.511  |
|                                                                              |
|        30        Alte cheltuieli                                             |
|                                3.134.000                          3.134.000  |
|                                                                              |
|        34       SUBVENTII                                                    |
|                            3.654.000.000      -9.200.000      3.644.800.000  |
|                                                                              |
|        35  01     Alocatii de la buget pentru institutii publice             |
|                              960.000.000     260.000.000      1.220.000.000  |
|                                                                              |
|        35  03     Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif  |
|                            2.694.000.000    -269.200.000      2.424.800.000  |
|                                                                              |
|        36       PRIME                                                        |
|                              701.000.000                        701.000.000  |
|                                                                              |
|        37        Prime acordate producatorilor agricoli                      |
|                              701.000.000                        701.000.000  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                            4.730.121.186        -521.000      4.729.600.186  |
|                                                                              |
|        39        Transferuri consolidabile                                   |
|                              900.000.000                        900.000.000  |
|                                                                              |
|        39  29     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului     |
|                   "Dezvoltarea agriculturii romanesti"                       |
|                                              900.000.000        900.000.000  |
|                                                                              |
|        40        Transferuri neconsolidabile                                 |
|                            4.730.121.186    -900.521.000      3.829.600.186  |
|                                                                              |
|        40  11     Contributii si cotizatii la organisme internationale       |
|                               13.302.277                         13.302.277  |
|                                                                              |
|        40  31     Transferuri pentru finantarea patrimoniului genetic al     |
|                   animalelor                                                 |
|                               70.000.000                         70.000.000  |
|                                                                              |
|        40  53     Sprijinirea producatorilor agricoli                        |
|                            4.504.886.193    -900.521.000      3.604.365.193  |
|                                                                              |
|        40  54     Cabaline din patrimoniul genetic national                  |
|                               50.106.496                         50.106.496  |
|                                                                              |
|        40  55     Programe cu finantare rambursabila                         |
|                                8.753.960                          8.753.960  |
|                                                                              |
|        40  89     Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de paduri    |
|                               42.000.000                         42.000.000  |
|                                                                              |
|        40  94     Programe cu finantare nerambursabila                       |
|                               41.072.260                         41.072.260  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              648.045.806      80.000.000        728.045.806  |
|                                                                              |
|        72        Investitii ale institutiilor publice                        |
|                              193.045.806      45.000.000        238.045.806  |
|                                                                              |
|        73        Investitii ale regiilor autonome, societatilor si           |
|                  companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital |
|                  majoritar de stat                                           |
|                              455.000.000      35.000.000        490.000.000  |
|                                                                              |
|        84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                              190.046.220                        190.046.220  |
|                                                                              |
|        85        Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                              190.046.220                        190.046.220  |
|                                                                              |
|        85  01     Rambursari de credite externe                              |
|                              114.863.100                        114.863.100  |
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                               75.183.120                         75.183.120  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                              109.564.515     114.095.344        223.659.859  |
|                                                                              |
|     02         Amendare soluri acide si alcaline                             |
|                               50.000.000                         50.000.000  |
|                                                                              |
|     03         Acoperire sume fixe la seminte                                |
|                            1.200.000.000    -654.000.000        546.000.000  |
|                                                                              |
|     04         Combatere daunatori si boli in sectorul vegetal               |
|                              281.606.260      32.646.480        314.252.740  |
|                                                                              |
|     05         Reproductie si selectie animale                               |
|                              199.992.598      28.566.224        228.558.822  |
|                                                                              |
|     06         Programe pentru sustinerea preturilor la produsele agricole   |
|                               83.188.730                         83.188.730  |
|                                                                              |
|     07         Subventionare dobanzi aferente creditelor bancare acordate    |
|                producatorilor agricoli                                       |
|                              120.000.000     -45.000.000         75.000.000  |
|                                                                              |
|     10         Alte programe pentru sprijinirea producatorilor agricoli      |
|                            5.205.886.193        -521.000      5.205.365.193  |
|                                                                              |
|     14         Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari si combatere a      |
|                eroziunii solului                                             |
|                            1.686.227.330     456.800.000      2.143.027.330  |
|                                                                              |
|     15         Silvicultura                                                  |
|                              348.874.969       4.598.720        353.473.689  |
|                                                                              |
|     17         Prevenirea si combaterea bolilor la animale si combaterea     |
|                epizootiilor                                                  |
|                              517.223.937                        517.223.937  |
|                                                                              |
|     25         Servicii publice descentralizate                              |
|                            1.405.161.472     338.705.320      1.743.866.792  |
|                                                                              |
|     50         Alte unitati si actiuni din domeniul agriculturii si          |
|                silviculturii                                                 |
|                              409.470.145      13.908.912        423.379.057  |
|                                                                              |
|6801           TRANSPORTURI SI COMUNICATII                                    |
|                           18.492.315.417     -53.298.920     18.439.016.497  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            9.269.194.758       1.000.000      9.270.194.758  |
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              172.255.512        -400.000        171.855.512  |
|                                                                              |
|        10        Cheltuieli cu salariile                                     |
|                              115.706.000        -295.574        115.410.426  |
|                                                                              |
|        11        Contributii pentru asigurari sociale de stat                |
|                               28.465.000         -68.957         28.396.043  |
|                                                                              |
|        12        Contributii pentru asigurarile pentru somaj                 |
|                                5.786.000         -14.779          5.771.221  |
|                                                                              |
|        13        Deplasari, detasari, transferari                            |
|                               14.198.512                         14.198.512  |
|                                                                              |
|        13  01     - deplasari, detasari, transferari in tara                 |
|                                4.207.203                          4.207.203  |
|                                                                              |
|        13  02     - deplasari, detasari, transferari in strainatate          |
|                                9.991.309                          9.991.309  |
|                                                                              |
|        14        Contributii pentru constituirea fondului de asigurari       |
|                  sociale de sanatate                                         |
|                                8.100.000         -20.690          8.079.310  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                              128.632.736         400.000        129.032.736  |
|                                                                              |
|        21        Drepturi cu caracter social                                 |
|                                  440.000                            440.000  |
|                                                                              |
|        22        Hrana                                                       |
|                                1.082.400                          1.082.400  |
|                                                                              |
|        23        Medicamente si materiale sanitare                           |
|                                   23.234                             23.234  |
|                                                                              |
|        24        Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie                 |
|                               40.603.889         400.000         41.003.889  |
|                                                                              |
|        25        Materiale si prestari de servicii cu caracter functional    |
|                               32.246.647                         32.246.647  |
|                                                                              |
|        26        Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si    |
|                  echipament                                                  |
|                                2.728.842                          2.728.842  |
|                                                                              |
|        27        Reparatii curente                                           |
|                               15.277.833                         15.277.833  |
|                                                                              |
|        28        Reparatii capitale                                          |
|                               28.000.000                         28.000.000  |
|                                                                              |
|        29        Carti si publicatii                                         |
|                                2.495.268                          2.495.268  |
|                                                                              |
|        30        Alte cheltuieli                                             |
|                                5.734.623                          5.734.623  |
|                                                                              |
|        34       SUBVENTII                                                    |
|                               25.150.140                         25.150.140  |
|                                                                              |
|        35  02     Subventii pe produse si activitati                         |
|                               25.150.140                         25.150.140  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                            8.943.156.370       1.000.000      8.944.156.370  |
|                                                                              |
|        39        Transferuri consolidabile                                   |
|                               29.355.000                         29.355.000  |
|                                                                              |
|        39  24     Transferuri catre bugetele locale pentru aeroporturi de    |
|                   interes local                                              |
|                               29.355.000                         29.355.000  |
|                                                                              |
|        40        Transferuri neconsolidabile                                 |
|                            8.913.801.370       1.000.000      8.914.801.370  |
|                                                                              |
|        40  02     Burse                                                      |
|                               28.320.000                         28.320.000  |
|                                                                              |
|        40  11     Contributii si cotizatii la organisme internationale       |
|                               12.582.731                         12.582.731  |
|                                                                              |
|        40  24     Cheltuieli pentru sustinerea transportului feroviar public |
|                   de calatori                                                |
|                            4.060.000.000                      4.060.000.000  |
|                                                                              |
|        40  55     Programe cu finantare rambursabila                         |
|                            3.143.641.964                      3.143.641.964  |
|                                                                              |
|        40  56     Transferuri pentru drumuri, cai ferate, aviatie si         |
|                   navigatie                                                  |
|                            1.051.100.000                      1.051.100.000  |
|                                                                              |
|        40  85     Transferuri pentru transportul de calatori cu metroul      |
|                              595.000.000                       595.000.000   |
|                                                                              |
|        40  94     Programe cu finantare nerambursabila                       |
|                                                1.000.000          1.000.000  |
|                                                                              |
|        40  95     Programe ISPA                                              |
|                               23.156.675                         23.156.675  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            2.397.816.029                      2.397.816.029  |
|                                                                              |
|        72        Investitii ale institutiilor publice                        |
|                              124.873.734                        124.873.734  |
|                                                                              |
|        73        Investitii ale regiilor autonome, societatilor si           |
|                  companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital |
|                  majoritar de stat                                           |
|                            2.272.942.295                      2.272.942.295  |
|                                                                              |
|        84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA     |
|                 CREDITE                                                      |
|                            6.825.304.630     -54.298.920      6.771.005.710  |
|                                                                              |
|        85        Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                            6.825.304.630     -54.298.920      6.771.005.710  |
|                                                                              |
|        85  01     Rambursari de credite externe                              |
|                            3.823.897.020     -54.298.920      3.769.598.100  |
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                            3.001.407.610                      3.001.407.610  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                              313.062.780       1.000.000        314.062.780  |
|                                                                              |
|     02         Aviatie civila                                                |
|                            2.618.138.016                      2.618.138.016  |
|                                                                              |
|     03         Navigatie civila                                              |
|                            1.151.225.640                      1.151.225.640  |
|                                                                              |
|     05         Drumuri si poduri                                             |
|                            5.579.880.171                      5.579.880.171  |
|                                                                              |
|     06         Transport feroviar                                            |
|                            7.009.457.062     -54.298.920      6.955.158.142  |
|                                                                              |
|     07         Transport in comun                                            |
|                            1.634.381.850                      1.634.381.850  |
|                                                                              |
|     08         Aeroporturi de interes local                                  |
|                               29.355.000                         29.355.000  |
|                                                                              |
|     09         Aviatie civila finantata din venituri cu destinatie speciala  |
|                              148.966.153                        148.966.153  |
|                                                                              |
|     10         Comunicatii                                                   |
|                                7.848.745                          7.848.745  |
|                                                                              |
|6901           ALTE ACTIUNI ECONOMICE                                         |
|                            7.117.446.793     224.390.000      7.341.836.793  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            6.361.378.015     -90.910.000      6.270.468.015  |
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              155.936.302       2.054.035        157.990.337  |
|                                                                              |
|        10        Cheltuieli cu salariile                                     |
|                              110.700.455        -972.899        109.727.556  |
|                                                                              |
|        11        Contributii pentru asigurari sociale de stat                |
|                               25.828.403        -227.226         25.601.177  |
|                                                                              |
|        12        Contributii pentru asigurarile pentru somaj                 |
|                                5.535.727         -48.620          5.487.107  |
|                                                                              |
|        13        Deplasari, detasari, transferari                            |
|                                6.122.100       3.370.846          9.492.946  |
|                                                                              |
|        13  01     - deplasari, detasari, transferari in tara                 |
|                                3.054.500       1.750.000          4.804.500  |
|                                                                              |
|        13  02     - deplasari, detasari, transferari in strainatate          |
|                                3.067.600       1.620.846          4.688.446  |
|                                                                              |
|        14         Contributii pentru constituirea fondului de asigurari      |
|                   sociale de sanatate                                        |
|                                7.749.617         -68.066          7.681.551  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                              393.931.406      -5.554.035        388.377.371  |
|                                                                              |
|        22        Hrana                                                       |
|                                   27.500                             27.500  |
|                                                                              |
|        23        Medicamente si materiale sanitare                           |
|                                    1.100                              1.100  |
|                                                                              |
|        24        Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie                 |
|                              127.334.340         445.965        127.780.305  |
|                                                                              |
|        25        Materiale si prestari de servicii cu caracter functional    |
|                               40.429.000         500.000         40.929.000  |
|                                                                              |
|        26        Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si    |
|                  echipament                                                  |
|                                7.994.534                          7.994.534  |
|                                                                              |
|        27        Reparatii curente                                           |
|                               21.411.400                         21.411.400  |
|                                                                              |
|        28        Reparatii capitale                                          |
|                               18.055.000                         18.055.000  |
|                                                                              |
|        29        Carti si publicatii                                         |
|                                1.003.332                          1.003.332  |
|                                                                              |
|        30        Alte cheltuieli                                             |
|                              177.675.200      -6.500.000        171.175.200  |
|                                                                              |
|        34       SUBVENTII                                                    |
|                              234.254.384      10.000.000        244.254.384  |
|                                                                              |
|        35  01     Alocatii de la buget pentru institutii publice             |
|                              234.254.384      10.000.000        244.254.384  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                            5.577.255.923     -97.410.000      5.479.845.923  |
|                                                                              |
|        39        Transferuri consolidabile                                   |
|                                               50.000.000         50.000.000  |
|                                                                              |
|        39  25     Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale      |
|                   pentru retehnologizarea centralelor termice si electrice de|
|                   termoficare                                                |
|                                               50.000.000         50.000.000  |
|                                                                              |
|        40        Transferuri neconsolidabile                                 |
|                            5.577.255.923    -147.410.001      5.429.845.923  |
|                                                                              |
|        40  11     Contributii si cotizatii la organisme internationale       |
|                                9.556.100                          9.556.100  |
|                                                                              |
|        40  21     Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare        |
|                              830.954.961    -186.000.000        644.954.961  |
|                                                                              |
|        40  26     Transferuri aferente Fondului National de Preaderare       |
|                            3.320.043.325                      3.320.043.325  |
|                                                                              |
|        40  48     Meteorologie si hidrologie                                 |
|                              144.966.395       6.390.000        151.356.395  |
|                                                                              |
|        40  49     Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor      |
|                                  400.000                            400.000  |
|                                                                              |
|        40  51     Cooperare economica internationala                         |
|                                4.000.000      -4.000.000                     |
|                                                                              |
|        40  55     Programe cu finantare rambursabila                         |
|                               31.535.142                         31.535.142  |
|                                                                              |
|        40  62     Stimularea exporturilor                                    |
|                            1.000.000.000                      1.000.000.000  |
|                                                                              |
|        40  80     Alte transferuri                                           |
|                               88.000.000                         88.000.000  |
|                                                                              |
|        40  81     Fond de garantare a imprumuturilor pentru intreprinderi    |
|                   mici si mijlocii                                           |
|                              144.000.000                        144.000.000  |
|                                                                              |
|        40  86     Programul de realizare a sistemului national antigrindina  |
|                                3.800.000      36.200.000         40.000.000  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              130.586.988     315.300.000        445.886.988  |
|                                                                              |
|        71        Stocuri pentru rezerve materiale nationale si de mobilizare |
|                               92.574.205     314.300.000        406.874.205  |
|                                                                              |
|        72        Investitii ale institutiilor publice                        |
|                               37.908.624       1.000.000         38.908.624  |
|                                                                              |
|        73        Investitii ale regiilor autonome, societatilor si           |
|                  companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital |
|                  majoritar de stat                                           |
|                                  104.159                            104.159  |
|                                                                              |
|        84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA     |
|                 CREDITE                                                      |
|                              625.481.790                        625.481.790  |
|                                                                              |
|        85        Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                              625.481.790                        625.481.790  |
|                                                                              |
|        85  01     Rambursari de credite externe                              |
|                              522.105.000                        522.105.000  |
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                              103.376.790                        103.376.790  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                            1.190.243.008    -231.254.384        958.988.624  |
|                                                                              |
|     02         Rezerve materiale nationale si de mobilizare                  |
|                              351.219.636     314.300.000        665.519.636  |
|                                                                              |
|     03         Prevenire si combatere inundatii si gheturi                   |
|                                1.474.939                          1.474.939  |
|                                                                              |
|     04         Meteorologie si hidrologie                                    |
|                              757.221.525       6.390.000        763.611.525  |
|                                                                              |
|     05         Stimulare productie de export si a exportului                 |
|                            1.000.000.000                      1.000.000.000  |
|                                                                              |
|     06         Actiuni de cooperare economica internationala                 |
|                                4.000.000      -4.000.000                     |
|                                                                              |
|     07         Stimulare intreprinderi mici si mijlocii                      |
|                              144.000.000                        144.000.000  |
|                                                                              |
|     10         Sistemul National Antigrindina                                |
|                                3.800.000      36.200.000         40.000.000  |
|                                                                              |
|     13         Promovarea si dezvoltarea turismului                          |
|                              180.444.360     -6.500.000         173.944.360  |
|                                                                              |
|     18         Fondul National de Preaderare                                 |
|                            3.320.043.325                      3.320.043.325  |
|                                                                              |
|     50         Alte cheltuieli pentru actiuni economice                      |
|                              165.000.000     109.254.384        274.254.384  |
|                                                                              |
|7100           Partea a VI-a ALTE ACTIUNI                                     |
|                            5.517.691.275    -345.721.565      5.171.969.710  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            4.707.734.546    -326.318.550      4.381.415.996  |
|                                                                              |
|        02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                        |
|                            1.029.931.405     -43.289.548        986.641.857  |
|                                                                              |
|        20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                              |
|                            1.081.759.706      32.688.000      1.114.447.706  |
|                                                                              |
|        34       SUBVENTII                                                    |
|                               88.706.765       1.883.405         90.590.170  |
|                                                                              |
|        35  01     Alocatii de la buget pentru institutii publice             |
|                               12.492.765       1.883.405         14.376.170  |
|                                                                              |
|        35  02     Subventii pe produse si activitati                         |
|                               76.214.000                         76.214.000  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                            2.507.336.670    -317.600.407      2.189.736.263  |
|                                                                              |
|        39        Transferuri consolidabile                                   |
|                                1.666.341        -100.000          1.566.341  |
|                                                                              |
|        39  10     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de  |
|                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia     |
|                   datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in  |
|                   termen                                                     |
|                                1.666.341        -100.000          1.566.341  |
|                                                                              |
|        40        Transferuri neconsolidabile                                 |
|                            2.505.670.329    -317.500.407      2.188.169.922  |
|                                                                              |
|        40  02    Burse                                                       |
|                                                1.000.000          1.000.000  |
|                                                                              |
|        40  11     Contributii si cotizatii la organisme internationale       |
|                               58.667.428                         58.667.428  |
|                                                                              |
|        40  16     Fondul de cercetare-dezvoltare                             |
|                              586.846.481                        586.846.481  |
|                                                                              |
|        40  17     Fondul pentru stimularea inovarii                          |
|                              321.633.400                        321.633.400  |
|                                                                              |
|        40  27     Transferuri aferente Fondului Roman de Dezvoltare Sociala  |
|                               45.300.000                         45.300.000  |
|                                                                              |
|        40  28     Executarea silita a creantelor bugetare                    |
|                               15.000.000                         15.000.000  |
|                                                                              |
|        40  29     Despagubiri civile, precum si cheltuieli judiciare si      |
|                   extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea       |
|                   intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale        |
|                              849.800.000    -354.000.000        495.800.000  |
|                                                                              |
|        40  30     Onorariile pentru expertizele contabile dispuse in cadrul  |
|                   procesului penal                                           |
|                               15.000.000                         15.000.000  |
|                                                                              |
|        40  35     Finantarea partidelor politice                             |
|                               70.300.000                         70.300.000  |
|                                                                              |
|        40  59     Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi)         |
|                               89.839.340      -1.000.000         88.839.340  |
|                                                                              |
|        40  80     Alte transferuri                                           |
|                              139.258.407      36.499.593        175.758.000  |
|                                                                              |
|        40  93     Programe comunitare                                        |
|                              314.025.273                        314.025.273  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              702.057.289     -53.512.665        648.544.624  |
|                                                                              |
|        84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                              107.899.440      34.109.650        142.009.090  |
|                                                                              |
|        85        Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                              107.899.440      34.109.650        142.009.090  |
|                                                                              |
|        85  01     Rambursari de credite externe                              |
|                               47.685.590      -1.740.350         45.945.240  |
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                               60.213.850      35.850.000         96.063.850  |
|                                                                              |
|7101           CERCETARE STIINTIFICA                                          |
|                            3.030.043.925     -31.184.808      2.998.859.117  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            2.882.652.127    -32.978.143       2.849.673.984  |
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              553.490.813     -35.337.548        518.153.265  |
|                                                                              |
|        10        Cheltuieli cu salariile                                     |
|                              416.835.238     -25.403.238        391.432.000  |
|                                                                              |
|        11        Contributii pentru asigurari sociale de stat                |
|                               87.423.147      -7.405.147         80.018.000  |
|                                                                              |
|        12        Contributii pentru asigurarile pentru somaj                 |
|                               18.714.864      -1.512.864         17.202.000  |
|                                                                              |
|        13        Deplasari, detasari, transferari                            |
|                                1.966.695           3.570          1.970.265  |
|                                                                              |
|        13  01     - deplasari, detasari, transferari in tara                 |
|                                1.098.430           3.570          1.102.000  |
|                                                                              |
|        13  02     - deplasari, detasari, transferari in strainatate          |
|                                  868.265                            868.265  |
|                                                                              |
|        14        Contributii pentru constituirea fondului de asigurari       |
|                  sociale de sanatate                                         |
|                               28.550.869      -1.019.869         27.531.000  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                              890.500.286         576.000        891.076.286  |
|                                                                              |
|        21        Drepturi cu caracter social                                 |
|                                4.073.882      -1.335.416          2.738.466  |
|                                                                              |
|        22        Hrana                                                       |
|                               10.500.794      -3.000.000          7.500.794  |
|                                                                              |
|        24        Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie                 |
|                               27.125.295       3.061.000         30.186.295  |
|                                                                              |
|        25        Materiale si prestari de servicii cu caracter functional    |
|                               27.507.977                         27.507.977  |
|                                                                              |
|        26        Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si    |
|                  echipament                                                  |
|                                2.304.006       1.600.416          3.904.422  |
|                                                                              |
|        27        Reparatii curente                                           |
|                                2.003.940         250.000          2.253.940  |
|                                                                              |
|        28        Reparatii capitale                                          |
|                                1.982.750                          1.982.750  |
|                                                                              |
|        29        Carti si publicatii                                         |
|                                  666.607                            666.607  |
|                                                                              |
|        30        Alte cheltuieli                                             |
|                              814.335.035                        814.335.035  |
|                                                                              |
|        34       SUBVENTII                                                    |
|                               12.492.765       1.883.405         14.376.170  |
|                                                                              |
|        35  01     Alocatii de la buget pentru institutii publice             |
|                               12.492.765       1.883.405         14.376.170  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                            1.426.168.263        -100.000      1.426.068.263  |
|                                                                              |
|        39        Transferuri consolidabile                                   |
|                                  156.341        -100.000             56.341  |
|                                                                              |
|        39  10     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de  |
|                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia     |
|                   datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in  |
|                   termen                                                     |
|                                  156.341        -100.000             56.341  |
|                                                                              |
|        40        Transferuri neconsolidabile                                 |
|                            1.426.011.922                      1.426.011.922  |
|                                                                              |
|        40  02     Burse                                                      |
|                                                1.000.000          1.000.000  |
|                                                                              |
|        40  11     Contributii si cotizatii la organisme internationale       |
|                               58.667.428                         58.667.428  |
|                                                                              |
|        40  16     Fondul de cercetare-dezvoltare                             |
|                              586.846.481                        586.846.481  |
|                                                                              |
|        40  17     Fondul pentru stimularea inovarii                          |
|                              321.633.400                        321.633.400  |
|                                                                              |
|        40  59     Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi)         |
|                               89.839.340      -1.000.000         88.839.340  |
|                                                                              |
|        40  80      Alte transferuri                                          |
|                               55.000.000                         55.000.000  |
|                                                                              |
|        40  93     Programe comunitare                                        |
|                              314.025.273                        314.025.273  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              147.391.798       1.793.335        149.185.133  |
|                                                                              |
|        72        Investitii ale institutiilor publice                        |
|                              147.391.798       1.793.335        149.185.133  |
|                                                                              |
|     01          Administratie centrala                                       |
|                              111.211.556       5.600.000        116.811.556  |
|                                                                              |
|     02          Cercetare fundamentala                                       |
|                              442.478.213     -29.424.000        413.054.213  |
|                                                                              |
|     03          Cercetare aplicativa si experimentala                        |
|                            2.197.329.668     -11.037.548      2.186.292.120  |
|                                                                              |
|     50          Alte institutii si actiuni pentru cercetare stiintifica      |
|                              279.024.488       3.676.740        282.701.228  |
|                                                                              |
|7201           ALTE ACTIUNI                                                   |
|                            2.487.647.350    -314.536.757      2.173.110.593  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            1.825.082.419    -293.340.407      1.531.742.012  |
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              476.440.592      -7.952.000        468.488.592  |
|                                                                              |
|        10        Cheltuieli cu salariile                                     |
|                              362.315.311      -7.700.000        354.615.311  |
|                                                                              |
|        11        Contributii pentru asigurari sociale de stat                |
|                               66.667.045                         66.667.045  |
|                                                                              |
|        12        Contributii pentru asigurarile pentru somaj                 |
|                               14.268.890         200.000         14.468.890  |
|                                                                              |
|        13        Deplasari, detasari, transferari                            |
|                                8.500.000        -452.000          8.048.000  |
|                                                                              |
|        13  01     - deplasari, detasari, transferari in tara                 |
|                                4.955.000                          4.955.000  |
|                                                                              |
|        13  02     - deplasari, detasari, transferari in strainatate          |
|                                3.545.000        -452.000          3.093.000  |
|                                                                              |
|        14        Contributii pentru constituirea fondului de asigurari       |
|                  sociale de sanatate                                         |
|                               24.689.346                         24.689.346  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                              191.259.420      32.112.000        223.371.420  |
|                                                                              |
|        21        Drepturi cu caracter social                                 |
|                                2.500.000       3.000.000          5.500.000  |
|                                                                              |
|        22        Hrana                                                       |
|                               26.690.140         500.000         27.190.140  |
|                                                                              |
|        24        Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie                 |
|                               14.825.160       1.000.000         15.825.160  |
|                                                                              |
|        25        Materiale si prestari de servicii cu caracter functional    |
|                                4.487.120                          4.487.120  |
|                                                                              |
|        26        Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si    |
|                  echipament                                                  |
|                               16.035.000                         16.035.000  |
|                                                                              |
|        27        Reparatii curente                                           |
|                                1.400.000                          1.400.000  |
|                                                                              |
|        28        Reparatii capitale                                          |
|                                   33.000                             33.000  |
|                                                                              |
|        29        Carti si publicatii                                         |
|                               25.883.000                         25.883.000  |
|                                                                              |
|        30        Alte cheltuieli                                             |
|                               99.406.000      27.612.000        127.018.000  |
|                                                                              |
|        34       SUBVENTII                                                    |
|                               76.214.000                         76.214.000  |
|                                                                              |
|        35  02     Subventii pe produse si activitati                         |
|                               76.214.000                         76.214.000  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                            1.081.168.407    -317.500.407        763.668.000  |
|                                                                              |
|        39        Transferuri consolidabile                                   |
|                                1.510.000                          1.510.000  |
|                                                                              |
|        39  10     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de  |
|                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia     |
|                   datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in  |
|                   termen                                                     |
|                                1.510.000                          1.510.000  |
|                                                                              |
|        40        Transferuri neconsolidabile                                 |
|                            1.079.658.407    -317.500.407        762.158.000  |
|                                                                              |
|        40  27     Transferuri aferente Fondului Roman de Dezvoltare Sociala  |
|                               45.300.000                         45.300.000  |
|                                                                              |
|        40  28     Executarea silita a creantelor  bugetare                   |
|                               15.000.000                         15.000.000  |
|                                                                              |
|        40  29     Despagubiri civile, precum si cheltuieli judiciare si      |
|                   extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea       |
|                   intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale        |
|                              849.800.000   -354.000. 000        495.800.000  |
|                                                                              |
|        40  30     Onorariile pentru expertizele contabile dispuse in cadrul  |
|                   procesului penal                                           |
|                               15.000.000                         15.000.000  |
|                                                                              |
|        40  35     Finantarea partidelor politice                             |
|                               70.300.000                         70.300.000  |
|                                                                              |
|        40  80     Alte transferuri                                           |
|                               84.258.407      36.499.593        120.758.000  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              554.665.491     -55.306.000        499.359.491  |
|                                                                              |
|        72        Investitii ale institutiilor publice                        |
|                              554.665.491     -55.306.000        499.359.491  |
|                                                                              |
|        84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                              107.899.440      34.109.650        142.009.090  |
|                                                                              |
|        85        Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                              107.899.440      34.109.650        142.009.090  |
|                                                                              |
|        85  01     Rambursari de credite externe                              |
|                               47.685.590      -1.740.350         45.945.240  |
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                               60.213.850      35.850.000         96.063.850  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala vamala si unitati teritoriale          |
|                              379.109.000                        379.109.000  |
|                                                                              |
|     05         Sistemul national de decoratii                                |
|                               20.000.000                         20.000.000  |
|                                                                              |
|     06         Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor internationale         |
|                                4.489.232                          4.489.232  |
|                                                                              |
|     07         Protectie civila                                              |
|                              172.804.892      -4.346.000        168.458.892  |
|                                                                              |
|     08         Executarea silita a creantelor bugetare                       |
|                               15.000.000                         15.000.000  |
|                                                                              |
|     10         Despagubiri civile, precum si cheltuieli judiciare si         |
|                extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea          |
|                intereselor statului potrivit dispozitiilor legale            |
|                              849.800.000    -354.000.000        495.800.000  |
|                                                                              |
|     11         Onorarii pentru expertizele contabile dispuse in cadrul       |
|                procesului penal                                              |
|                               15.000.000                         15.000.000  |
|                                                                              |
|     12         Dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru       |
|                trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale    |
|                              555.829.440      -1.740.350        554.089.090  |
|                                                                              |
|     13         Programe de informare si prezentare a imaginii Romaniei       |
|                              203.000.407       2.999.593        206.000.000  |
|                                                                              |
|     18         Masuri active pentru combaterea somajului                     |
|                                2.500.000                          2.500.000  |
|                                                                              |
|     19         Zboruri speciale                                              |
|                               76.214.000                         76.214.000  |
|                                                                              |
|     20         Fondul Roman de Dezvoltare Sociala                            |
|                               86.370.000                         86.370.000  |
|                                                                              |
|     22         Proiect de finantare rurala                                   |
|                                               35.850.000         35.850.000  |
|                                                                              |
|     50         Alte cheltuieli                                               |
|                              107.530.379       6.700.000        114.230.379  |
|                                                                              |
|7500           Partea a VIII-a CHELTUIELI DIN FONDURI LA DISPOZITIA GUVERNULUI|
|                              177.437.700                        177.437.700  |
|                                                                              |
|7501           CHELTUIELI DIN FONDURI LA DISPOZITIA GUVERNULUI                |
|                              177.437.700                        177.437.700  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              177.437.700                        177.437.700  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                              177.437.700                        177.437.700  |
|                                                                              |
|        40        Transferuri neconsolidabile                                 |
|                              177.437.700                        177.437.700  |
|                                                                              |
|        40  80     Alte transferuri                                           |
|                              177.437.700                        177.437.700  |
|                                                                              |
|     01         Cheltuieli din fondul de interventie                          |
|                               69.624.700                         69.624.700  |
|                                                                              |
|     02         Cheltuieli din fondul pentru relatiile cu Republica Moldova   |
|                              107.813.000                        107.813.000  |
|                                                                              |
|8500           Partea a XI-a TRANSFERURI                                      |
|                            1.900.000.000                      1.900.000.000  |
|                                                                              |
|8501           TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT                                |
|                            1.900.000.000                      1.900.000.000  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            1.900.000.000                      1.900.000.000  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                            1.900.000.000                      1.900.000.000  |
|                                                                              |
|        39        Transferuri consolidabile                                   |
|                            1.900.000.000                      1.900.000.000  |
|                                                                              |
|        39  03     Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale      |
|                   pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe|
|                            1.900.000.000                      1.900.000.000  |
|                                                                              |
|     03         Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru  |
|                investitii finantate partial din imprumuturi externe          |
|                            1.900.000.000                      1.900.000.000  |
|                                                                              |
|8600           Partea a XII-a IMPRUMUTURI ACORDATE                            |
|                              102.715.360     125.320.000        228.035.360  |
|                                                                              |
|8601           IMPRUMUTURI                                                    |
|                              102.715.360     125.320.000        228.035.360  |
|                                                                              |
|        79       IMPRUMUTURI ACORDATE                                         |
|                              102.715.360     125.320.000        228.035.360  |
|                                                                              |
|        80  02     Imprumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective     |
|                   aprobate prin conventii bilaterale si acorduri             |
|                   interguvernamentale                                        |
|                               50.000.000     126.420.000        176.420.000  |
|                                                                              |
|        80  05     Imprumuturi acordate persoanelor care beneficiaza de       |
|                   statutul de refugiat si sunt lipsite de mijloace de        |
|                   existenta                                                  |
|                                2.233.440      -1.100.000          1.133.440  |
|                                                                              |
|        80  13     Microcredite acordate persoanelor fizice care desfasoara   |
|                   activitati pe cont propriu, aducatoare de venituri, in     |
|                   vederea intretinerii materiale                             |
|                               50.481.920                         50.481.920  |
|                                                                              |
|     02         Imprumuturi pentru finalizarea unor obiective aprobate prin   |
|                conventii bilaterale si acorduri interguvernamentale          |
|                               50.000.000     126.420.000        176.420.000  |
|                                                                              |
|     05         Imprumuturi acordate persoanelor care beneficiaza de statutul |
|                de refugiat si sunt lipsite de mijloace de existenta          |
|                                2.233.440      -1.100.000          1.133.440  |
|                                                                              |
|     11         Microcredite acordate persoanelor fizice care desfasoara      |
|                activitati pe cont propriu, aducatoare de venituri, in vederea|
|                intretinerii materiale                                        |
|                               50.481.920                         50.481.920  |
|                                                                              |
|8800           Partea a XIII-a PLATI DE DOBANZI SI ALTE CHELTUIELI            |
|                           61.443.825.000  -4.533.813.340     56.910.011.660  |
|                                                                              |
|8801           DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE SI ALTE CHELTUIELI           |
|                           61.443.825.000  -4.533.813.340     56.910.011.660  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                           61.443.825.000  -4.533.813.340     56.910.011.660  |
|                                                                              |
|        49       DOBANZI                                                      |
|                           61.443.825.000  -4.533.813.340     56.910.011.660  |
|                                                                              |
|        50  01     Dobanzi aferente datoriei publice interne                  |
|                           28.705.625.000  -4.000.000.000     24.705.625.000  |
|                                                                              |
|        50  02     Dobanzi aferente datoriei publice externe                  |
|                            7.315.000.000    -533.813.340      6.781.186.660  |
|                                                                              |
|        50  03     Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor  |
|                   de stat si de riscurile garantiilor date de stat in        |
|                   conditiile legii                                           |
|                           10.753.800.000                     10.753.800.000  |
|                                                                              |
|        50  04     Diferente de curs aferente datoriei publice externe        |
|                           12.259.400.000                     12.259.400.000  |
|                                                                              |
|        50  05     Diferente de curs aferente datoriei publice interne        |
|                            2.410.000.000                      2.410.000.000  |
|                                                                              |
|     01         Dobanzi aferente datoriei publice interne                     |
|                           28.705.625.000  -4.000.000.000     24.705.625.000  |
|                                                                              |
|     02         Dobanzi aferente datoriei publice externe                     |
|                            7.315.000.000    -533.813.340      6.781.186.660  |
|                                                                              |
|     03         Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de  |
|                stat si de riscul garantiilor date de stat, in conditiile     |
|                legii                                                         |
|                           10.753.800.000                     10.753.800.000  |
|                                                                              |
|     04         Diferente de curs aferente datoriei publice externe           |
|                           12.259.400.000                     12.259.400.000  |
|                                                                              |
|     05         Diferente de curs aferente datoriei publice interne           |
|                            2.410.000.000                      2.410.000.000  |
|                                                                              |
|9500           Partea a XV-a FONDURI DE REZERVA                               |
|                              522.492.405                        522.492.405  |
|                                                                              |
|9501           FONDURI DE REZERVA                                             |
|                              522.492.405                        522.492.405  |
|                                                                              |
|        60       REZERVE                                                      |
|                              522.492.405                        522.492.405  |
|                                                                              |
|     01         Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului             |
|                              110.130.105     200.000.000        310.130.105  |
|                                                                              |
|     02         Fond de interventie la dispozitia Guvernului                  |
|                              402.175.300    -200.000.000        202.175.300  |
|                                                                              |
|     03         Fond la dispozitia Guvernului Romaniei pentru relatiile cu    |
|                Republica Moldova                                             |
|                               10.187.000                         10.187.000  |
|                                                                              |
|9901           DEFICIT                                                        |
|                          -59.410.122.248     427.376.138    -58.982.746.110  |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

                                  SINTEZA
cheltuielilor pe surse de finantare, capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli si alineate, dupa caz, pe anul 2002

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat
                                                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |     Program actualizat   |   Influente   | Program rectificat |
|____|__|___|__|__________________________|_______________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |              1           |        2      |      3 = 1 + 2     |
|______________|__________________________|_______________|____________________|
|5000           TOTAL GENERAL                                                  |
|                          301.805.829.562   1.289.446.797    303.095.276.359  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                          237.423.630.755    -761.398.474    236.662.232.281  |
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                           37.200.636.643    -300.244.478     36.900.392.165  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                           35.450.730.078   4.429.780.966     39.880.511.044  |
|                                                                              |
|        34       SUBVENTII                                                    |
|                           11.773.281.439      35.314.405     11.808.595.844  |
|                                                                              |
|        36       PRIME                                                        |
|                              701.000.000                        701.000.000  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                           90.331.665.190    -392.436.027     89.939.229.163  |
|                                                                              |
|        49       DOBANZI                                                      |
|                           61.443.825.000  -4.533.813.340     56.910.011.660  |
|                                                                              |
|        60       REZERVE                                                      |
|                              522.492.405                        522.492.405  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                           39.187.750.037   1.499.839.863     40.687.589.900  |
|                                                                              |
|        79      IMPRUMUTURI ACORDATE                                          |
|                              102.715.360     160.127.000        262.842.360  |
|                                                                              |
|        84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                           25.091.733.410     390.878.408     25.482.611.818  |
|                                                                              |
|        85        Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                           25.091.733.410     390.878.408     25.482.611.818  |
|                                                                              |
|        85  01     Rambursari de credite externe                              |
|                           18.170.194.110     247.847.020     18.418.041.130  |
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                            6.921.539.300     143.031.388      7.064.570.688  |
|                                                                              |
|5001           BUGET DE STAT                                                  |
|                          237.801.183.648  -1.366.168.738    236.435.014.910  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                          198.306.285.442  -2.313.488.082    195.992.797.360  |
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                           35.531.628.773    -297.308.971     35.234.319.802  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                           24.554.375.351   2.256.039.624     26.810.414.975  |
|                                                                              |
|        34       SUBVENTII                                                    |
|                           11.668.860.439      45.314.405     11.714.174.844  |
|                                                                              |
|        36       PRIME                                                        |
|                              701.000.000                        701.000.000  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                           63.884.103.474     216.280.200     64.100.383.674  |
|                                                                              |
|        49       DOBANZI                                                      |
|                           61.443.825.000  -4.533.813.340     56.910.011.660  |
|                                                                              |
|        60       REZERVE                                                      |
|                              522.492.405                        522.492.405  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                           14.660.449.436     431.120.936     15.091.570.372  |
|                                                                              |
|        79      IMPRUMUTURI ACORDATE                                          |
|                              102.715.360     125.320.000        228.035.360  |
|                                                                              |
|        84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                           24.731.733.410     390.878.408     25.122.611.818  |
|                                                                              |
|        85        Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                           24.731.733.410     390.878.408     25.122.611.818  |
|                                                                              |
|        85  01     Rambursari de credite externe                              |
|                           17.870.194.110     247.847.020     18.118.041.130  |
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                            6.861.539.300     143.031.388      7.004.570.688  |
|                                                                              |
|5101           AUTORITATI PUBLICE                                             |
|                           14.386.401.600     574.401.106     14.960.802.706  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                           12.601.781.221     486.943.926     13.088.725.147  |
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                            9.000.313.901    -110.094.235      8.890.219.666  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            2.795.416.767     634.285.874      3.429.702.641  |
|                                                                              |
|        34       SUBVENTII                                                    |
|                               34.170.000      -2.461.700         31.708.300  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                              771.880.553     -34.786.013        737.094.540  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            1.024.170.239      56.827.020      1.080.997.259  |
|                                                                              |
|        84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                              760.450.140      30.630.160        791.080.300  |
|                                                                              |
|        85        Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                              760.450.140      30.630.160        791.080.300  |
|                                                                              |
|        85  01     Rambursari de credite externe                              |
|                              627.918.280                        627.918.280  |
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                              132.531.860      30.630.160        163.162.020  |
|                                                                              |
|     01         Administratia Prezidentiala                                   |
|                              106.493.000      47.033.000        153.526.000  |
|                                                                              |
|     02         Autoritati Legislative                                        |
|                            1.677.940.935                      1.677.940.935  |
|                                                                              |
|     03         Autoritati Judecatoresti                                      |
|                            4.709.093.246      82.708.130      4.791.801.376  |
|                                                                              |
|     04         Alte organe ale autoritatilor publice                         |
|                              690.697.450       3.248.750        693.946.200  |
|                                                                              |
|     05         Autoritati executive                                          |
|                            7.202.176.969     441.411.226      7.643.588.195  |
|                                                                              |
|5401           APARARE NATIONALA                                              |
|                           23.231.105.604     737.381.341     23.968.486.945  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                           15.562.810.100     699.796.048     16.262.606.148  |
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                            8.420.059.327     -32.752.201      8.387.307.126  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            6.216.826.803     722.413.167      6.939.239.970  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                              925.923.970      10.135.082        936.059.052  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              502.674.504     128.753.015        631.427.519  |
|                                                                              |
|        84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                            7.165.621.000     -91.167.722      7.074.453.278  |
|                                                                              |
|        85        Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                            7.165.621.000     -91.167.722      7.074.453.278  |
|                                                                              |
|        85  01     Rambursari de credite externe                              |
|                            6.136.551.000     -75.642.482      6.060.908.518  |
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                            1.029.070.000     -15.525.240      1.013.544.760  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                              233.949.805       8.624.198        242.574.003  |
|                                                                              |
|     02         Aparare nationala si operatiuni de mentinere a pacii          |
|                           13.746.505.886     766.867.303     14.513.373.189  |
|                                                                              |
|     03         Actiuni de integrare euro-atlantica si pentru constituirea    |
|                fortei de reactie rapida                                      |
|                            8.421.817.471      24.752.178      8.446.569.649  |
|                                                                              |
|     04         Parteneriat pentru pace                                       |
|                              157.502.165     -25.212.117        132.290.048  |
|                                                                              |
|     05         Plati compensatorii                                           |
|                              671.330.277     -37.650.221        633.680.056  |
|                                                                              |
|5501           ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA                          |
|                           24.988.343.827     389.019.385     25.377.363.212  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                           22.075.467.789     172.136.995     22.247.604.784  |
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                           11.909.976.198     108.156.795     11.801.819.403  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            6.998.018.078     281.817.033      7.279.835.111  |
|                                                                              |
|        34       SUBVENTII                                                    |
|                            2.442.068.898                      2.442.068.898  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                              725.404.615      -1.523.243        723.881.372  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              951.008.018     232.310.630      1.183.318.648  |
|                                                                              |
|        84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      | |                CREDITE                                                       |
|                            1.961.868.020     -15.428.240      1.946.439.780  |
|                                                                              |
|        85        Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                            1.961.868.020     -15.428.240      1.946.439.780  |
|                                                                              |
|        85  01     Rambursari de credite externe                              |
|                            1.554.405.440         348.070      1.554.753.510  |
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                              407.462.580     -15.776.310        391.686.270  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                            1.275.565.707     140.936.561      1.416.502.268  |
|                                                                              |
|     02         Politie                                                       |
|                            7.075.347.379                      7.075.347.379  |
|                                                                              |
|     03         Protectie si paza contra incendiilor                          |
|                            1.058.687.164                      1.058.687.164  |
|                                                                              |
|     04         Paza si supravegherea frontierei                              |
|                            2.428.825.648                      2.428.825.648  |
|                                                                              |
|     05         Jandarmerie                                                   |
|                            3.378.245.864                      3.378.245.864  |
|                                                                              |
|     06         Siguranta nationala                                           |
|                            5.920.368.379     125.008.824      6.045.377.203  |
|                                                                              |
|     07         Penitenciare                                                  |
|                            2.641.201.135                      2.641.201.135  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni privind ordinea publica si         |
|                siguranta nationala                                           |
|                            1.210.102.551     123.074.000      1.333.176.551  |
|                                                                              |
|5701           INVATAMANT                                                     |
|                           12.775.709.059     -95.016.133     12.680.692.926  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                           10.318.917.524     117.587.727     10.436.505.251  |
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                            2.217.922.404    -136.133.653      2.081.788.751  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            1.411.476.433      49.061.990      1.460.538.423  |
|                                                                              |
|        34       SUBVENTII                                                    |
|                              710.530.000     33.011.700         743.541.700  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                            5.978.988.687     171.647.690      6.150.636.377  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            1.896.746.905    -178.493.000      1.718.253.905  |
|                                                                              |
|        84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                              560.044.630     -34.110.860        525.933.770  |
|                                                                              |
|        85        Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                              560.044.630     -34.110.860        525.933.770  |
|                                                                              |
|        85  01     Rambursari de credite externe                              |
|                              203.272.880                        203.272.880  |
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                              356.771.750     -34.110.860        322.660.890  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                               44.068.530                         44.068.530  |
|                                                                              |
|     02         Invatamant prescolar                                          |
|                              162.323.641       1.580.237        163.903.878  |
|                                                                              |
|     03         Invatamant primar si gimnazial                                |
|                            1.211.661.945                      1.211.661.945  |
|                                                                              |
|     04         Invatamant liceal                                             |
|                              668.512.180      20.562.277        689.074.457  |
|                                                                              |
|     09         Invatamant superior                                           |
|                            7.207.523.624     204.912.095      7.412.435.719  |
|                                                                              |
|     10         Biblioteci centrale, universitare si pedagogice               |
|                              176.274.135                        176.274.135  |
|                                                                              |
|     14         Internate, camine si cantine pentru elevi si studenti         |
|                              455.230.742       7.000.000        462.230.742  |
|                                                                              |
|     25         Servicii publice descentralizate                              |
|                              782.216.475                        782.216.475  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni de invatamant                      |
|                            2.067.897.787    -329.070.742      1.738.827.045  |
|                                                                              |
|5801           SANATATE                                                       |
|                            9.813.876.580     319.296.454     10.133.173.034  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            4.250.862.560      13.187.054      4.264.049.614  |
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                            1.091.104.224      -2.500.950      1.088.603.274  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            1.377.691.240      11.688.004      1.389.379.244  |
|                                                                              |
|        34       SUBVENTII                                                    |
|                               54.250.000       4.000.000         58.250.000  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                            1.727.817.096                      1.727.817.096  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            1.194.632.390    -166.664.800      1.027.967.590  |
|                                                                              |
|        84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                            4.368.381.630     472.774.200      4.841.155.830  |
|                                                                              |
|        85        Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                            4.368.381.630     472.774.200      4.841.155.830  |
|                                                                              |
|        85  01     Rambursari de credite externe                              |
|                            3.383.867.060     327.220.392      3.711.087.452  |
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                              984.514.570     145.553.808      1.130.068.378  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                              750.000.000                        750.000.000  |
|                                                                              |
|     03         Spitale                                                       |
|                            1.396.930.525     308.804.616      1.705.735.141  |
|                                                                              |
|     05         Crese                                                         |
|                                1.966.524         -50.600          1.915.924  |
|                                                                              |
|     07         Centre de transfuzii sanguine                                 |
|                              450.000.000                        450.000.000  |
|                                                                              |
|     09         Centre de sanatate                                            |
|                               11.480.200       6.681.096         18.161.296  |
|                                                                              |
|     25         Servicii publice descentralizate                              |
|                            3.245.387.994                      3.245.387.994  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni sanitare                           |
|                            3.958.111.337       3.861.342      3.961.972.679  |
|                                                                              |
|5901           CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE |
|               TINERET                                                        |
|                            3.805.917.222     205.827.407      4.011.744.629  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            3.682.155.824     192.612.407      3.874.768.231  |
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              197.629.500      13.796.376        211.425.876  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            1.013.159.313     157.889.624      1.171.048.937  |
|                                                                              |
|        34       SUBVENTII                                                    |
|                            1.317.838.887       8.081.000      1.325.919.887  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                            1.153.528.124      12.845.407      1.166.373.531  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              113.321.398      13.215.000        126.536.398  |
|                                                                              |
|        84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                               10.440.000                         10.440.000  |
|                                                                              |
|        85        Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                               10.440.000                         10.440.000  |
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                               10.440.000                         10.440.000  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                              144.700.767      19.400.000        164.100.767  |
|                                                                              |
|     02         Biblioteci publice nationale                                  |
|                               41.782.856       3.000.000         44.782.856  |
|                                                                              |
|     04         Muzee                                                         |
|                              212.808.884     - 1.630.000        211.178.884  |
|                                                                              |
|     05         Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte  |
|                              309.220.400       2.000.000        311.220.400  |
|                                                                              |
|     15         Culte religioase                                              |
|                              609.346.440                        609.346.440  |
|                                                                              |
|     20         Activitatea sportiva                                          |
|                              865.188.966        -377.000        864.811.966  |
|                                                                              |
|     21         Activitatea de tineret                                        |
|                               70.000.000         777.000         70.777.000  |
|                                                                              |
|     25         Servicii publice descentralizate                              |
|                               89.413.929       8.130.000         97.543.929  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni privind cultura, religia si        |
|                activitatea sportiva si de tineret                            |
|                            1.463.454.980     174.527.407      1.637.982.387  |
|                                                                              |
|6001           ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII  |
|                           27.278.483.522     378.430.387     27.656.913.909  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                           27.161.951.573     380.044.651     27.541.996.224  |
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              294.362.000     -21.040.000        273.322.000  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            1.859.208.636     317.426.967      2.176.635.603  |
|                                                                              |
|        34       SUBVENTII                                                    |
|                               18.279.765                         18.279.765  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                           24.990.101.172      83.657.684     25.073.758.856  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                               60.840.749      -1.614.264         59.226.485  |
|                                                                              |
|        84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                               55.691.200                         55.691.200  |
|                                                                              |
|        85        Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                               55.691.200                         55.691.200  |
|                                                                              |
|        85  01     Rambursari de credite externe                              |
|                               13.922.800                         13.922.800  |
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                               41.768.400                         41.768.400  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                              184.289.800      -9.714.790        174.575.010  |
|                                                                              |
|     08         Centre de primire a minorilor                                 |
|                                2.644.250                          2.644.250  |
|                                                                              |
|     09         Ajutor social                                                 |
|                               40.000.000                         40.000.000  |
|                                                                              |
|     14         Alocatia de incredintare si plasament familial                |
|                              237.800.000                        237.800.000  |
|                                                                              |
|     15         Alocatia de stat pentru copii                                 |
|                            9.893.960.447     -89.600.000      9.804.360.447  |
|                                                                              |
|     17         Ajutoare pentru sotii de militari in termen                   |
|                                7.399.720                          7.399.720  |
|                                                                              |
|     18         Centre de primire, triere si cazare a persoanelor solicitante |
|                a statutului de refugiat                                      |
|                               10.312.059                         10.312.059  |
|                                                                              |
|     19         Alocatia suplimentara pentru familiile cu copii               |
|                              956.347.000                        956.347.000  |
|                                                                              |
|     20         Pensii, ajutoare, indemnizatii si sporuri I.O.V.R., veterani  |
|                de razboi si pentru alte categorii de beneficiari             |
|                            5.378.456.820         666.801      5.379.123.621  |
|                                                                              |
|     21         Pensii militari                                               |
|                            5.278.676.164     232.556.921      5.511.233.085  |
|                                                                              |
|     25         Servicii publice descentralizate                              |
|                              247.864.665                        247.864.665  |
|                                                                              |
|     29         Concediu platit pentru cresterea copiilor pana la 2 ani       |
|                                3.675.280      -2.000.000          1.675.280  |
|                                                                              |
|     37         Ajutoare speciale                                             |
|                            1.255.634.477       5.000.000      1.260.634.477  |
|                                                                              |
|     38         Indemnizatii nevazatori salariati                             |
|                                9.389.520                          9.389.520  |
|                                                                              |
|     43         Sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului    |
|                              251.830.910     -63.285.210        188.545.700  |
|                                                                              |
|     48         Programe de protectie sociala si integrare socioprofesionala  |
|                a persoanelor cu handicap                                     |
|                               27.500.000                         27.500.000  |
|                                                                              |
|     50         Alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii, pensii,     |
|                ajutoare si indemnizatii                                      |
|                            3.492.702.410     304.806.665      3.797.509.075  |
|                                                                              |
|6301           SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE                     |
|                            4.642.507.375      57.210.500      4.699.717.875  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            1.614.300.000                      1.614.300.000  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                            1.614.300.000                      1.614.300.000  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            1.129.833.595       5.000.000      1.134.833.595  |
|                                                                              |
|        84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                            1.898.373.780      52.210.500      1.950.584.280  |
|                                                                              |
|        85        Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                            1.898.373.780      52.210.500      1.950.584.280  |
|                                                                              |
|        85  01     Rambursari de credite externe                              |
|                            1.427.087.000      52.210.500      1.479.297.500  |
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                              471.286.780                        471.286.780  |
|                                                                              |
|     08         Locuinte                                                      |
|                            2.039.833.595       5.000.000      2.044.833.595  |
|                                                                              |
|     50         Alte actiuni privind dezvoltarea publica si locuinte          |
|                            2.602.673.780      52.210.500      2.654.884.280  |
|                                                                              |
|6401           MEDIU SI APE                                                   |
|                            2.160.356.546      -6.390.000      2.153.966.546  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              457.172.840      -6.390.000        450.782.840  |
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              231.918.000     -24.390.000        207.528.000  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                               83.382.920                         83.382.920  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                              141.871.920      18.000.000        159.871.920  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            1.573.005.526                      1.573.005.526  |
|                                                                              |
|        84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                              130.178.180                        130.178.180  |
|                                                                              |
|        85        Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                              130.178.180                        130.178.180  |
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                              130.178.180                        130.178.180  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                               80.808.750      -6.390.000         74.418.750  |
|                                                                              |
|     02         Dezvoltare surse de apa, acumulari si amenajari hidrotehnice  |
|                            1.418.529.336                      1.418.529.336  |
|                                                                              |
|     03         Supraveghere si protectie mediu, reducerea si controlul       |
|                poluarii                                                      |
|                              647.227.910                        647.227.910  |
|                                                                              |
|     04         Prospectiuni geologice privind sursele de apa                 |
|                                1.020.750                          1.020.750  |
|                                                                              |
|     05         Controlul activitatilor nucleare                              |
|                               12.769.800                         12.769.800  |
|                                                                              |
|6601           INDUSTRIE                                                      |
|                            7.827.362.214     366.994.640      8.194.356.854  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            5.419.699.464     370.835.000      5.790.534.464  |
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              109.461.000                        109.461.000  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                              201.647.376                        201.647.376  |
|                                                                              |
|        34       SUBVENTII                                                    |
|                            3.089.611.600                      3.089.611.600  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                            2.018.979.488     370.835.000      2.389.814.488  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            2.335.710.000                      2.335.710.000  |
|                                                                              |
|        84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                               71.952.750      -3.840.360         68.112.390  |
|                                                                              |
|        85        Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                               71.952.750      -3.840.360         68.112.390  |
|                                                                              |
|        85  01     Rambursari de credite externe                              |
|                               14.618.940        -250.190         14.368.750  |
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                               57.333.810      -3.590.170         53.743.640  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                              299.133.256                        299.133.256  |
|                                                                              |
|     02         Prospectiuni si lucrari geologice pentru descoperirea de      |
|                resurse minerale                                              |
|                              130.000.000                        130.000.000  |
|     03         Combustibili minerali solizi                                  |
|                            1.696.736.700                      1.696.736.700  |
|                                                                              |
|     06         Resurse minerale, altele decat combustibili                   |
|                            2.825.882.934                      2.825.882.934  |
|                                                                              |
|     07         Industrie prelucratoare                                       |
|                              568.185.129                        568.185.129  |
|                                                                              |
|     50         Alte cheltuieli in domeniul industriei                        |
|                            2.307.424.195     366.994.640      2.674.418.835  |
|                                                                              |
|6701           AGRICULTURA SI SILVICULTURA                                    |
|                           11.617.196.149     289.800.000     11.906.996.149  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                           10.779.104.123     209.800.000     10.988.904.123  |
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              700.759.000     165.598.000        866.357.000  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                              993.223.937      53.923.000      1.047.146.937  |
|                                                                              |
|        34       SUBVENTII                                                    |
|                            3.654.000.000      -9.200.000      3.644.800.000  |
|                                                                              |
|        36       PRIME                                                        |
|                              701.000.000                        701.000.000  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                            4.730.121.186        -521.000      4.729.600.186  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              648.045.806      80.000.000        728.045.806  |
|                                                                              |
|        84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                              190.046.220                        190.046.220  |
|                                                                              |
|        85        Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                              190.046.220                        190.046.220  |
|                                                                              |
|        85  01     Rambursari de credite externe                              |
|                              114.863.100                        114.863.100  |
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                               75.183.120                         75.183.120  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                              109.564.515     114.095.344        223.659.859  |
|                                                                              |
|     02         Amendare soluri acide si alcaline                             |
|                               50.000.000                         50.000.000  |
|                                                                              |
|     03         Acoperire sume fixe la seminte                                |
|                            1.200.000.000    -654.000.000        546.000.000  |
|                                                                              |
|     04         Combatere daunatori si boli in sectorul vegetal               |
|                              281.606.260      32.646.480        314.252.740  |
|                                                                              |
|     05         Reproductie si selectie animale                               |
|                              199.992.598      28.566.224        228.558.822  |
|                                                                              |
|     06         Programe pentru sustinerea preturilor la produsele agricole   |
|                               83.188.730                         83.188.730  |
|                                                                              |
|     07         Subventionare dobanzi aferente creditelor bancare acordate    |
|                producatorilor agricoli                                       |
|                              120.000.000     -45.000.000         75.000.000  |
|                                                                              |
|     10         Alte programe pentru sprijinirea producatorilor agricoli      |
|                            5.205.886.193        -521.000      5.205.365.193  |
|                                                                              |
|     14         Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari si combatere a      |
|                eroziunii solului                                             |
|                            1.686.227.330     456.800.000      2.143.027.330  |
|                                                                              |
|     15         Silvicultura                                                  |
|                              348.874.969       4.598.720        353.473.689  |
|                                                                              |
|     17         Prevenirea si combaterea bolilor la animale si combaterea     |
|                epizootiilor                                                  |
|                              517.223.937                        517.223.937  |
|                                                                              |
|     25         Servicii publice descentralizate                              |
|                            1.405.161.472     338.705.320      1.743.866.792  |
|                                                                              |
|     50         Alte unitati si actiuni din domeniul agriculturii si          |
|                silviculturii                                                 |
|                              409.470.145      13.908.912        423.379.057  |
|                                                                              |
|6801           TRANSPORTURI SI COMUNICATII                                    |
|                           18.492.315.417     -53.298.920     18.439.016.497  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            9.269.194.758       1.000.000      9.270.194.758  |
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              172.255.512        -400.000        171.855.512  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                              128.632.736         400.000        129.032.736  |
|                                                                              |
|        34       SUBVENTII                                                    |
|                               25.150.140                         25.150.140  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                            8.943.156.370       1.000.000      8.944.156.370  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            2.397.816.029                      2.397.816.029  |
|                                                                              |
|        84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                            6.825.304.630     -54.298.920      6.771.005.710  |
|                                                                              |
|        85        Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                            6.825.304.630     -54.298.920      6.771.005.710  |
|                                                                              |
|        85  01     Rambursari de credite externe                              |
|                            3.823.897.020     -54.298.920      3.769.598.100  |
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                            3.001.407.610                      3.001.407.610  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                              313.062.780       1.000.000        314.062.780  |
|                                                                              |
|     02         Aviatie civila                                                |
|                            2.618.138.016                      2.618.138.016  |
|                                                                              |
|     03         Navigatie civila                                              |
|                            1.151.225.640                      1.151.225.640  |
|                                                                              |
|     05         Drumuri si poduri                                             |
|                            5.579.880.171                      5.579.880.171  |
|                                                                              |
|     06         Transport feroviar                                            |
|                            7.009.457.062     -54.298.920      6.955.158.142  |
|                                                                              |
|     07         Transport in comun                                            |
|                            1.634.381.850                      1.634.381.850  |
|                                                                              |
|     08         Aeroporturi de interes local                                  |
|                               29.355.000                         29.355.000  |
|                                                                              |
|     09         Aviatie civila finantata din venituri cu destinatie speciala  |
|                              148.966.153                        148.966.153  |
|                                                                              |
|     10         Comunicatii                                                   |
|                                7.848.745                          7.848.745  |
|                                                                              |
|6901           ALTE ACTIUNI ECONOMICE                                         |
|                            7.117.446.793     224.390.000      7.341.836.793  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            6.361.378.015     -90.910.000      6.270.468.015  |
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              155.936.302       2.054.035        157.990.337  |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                              393.931.406      -5.554.035        388.377.371  |
|                                                                              |
|        34       SUBVENTII                                                    |
|                              234.254.384      10.000.000        244.254.384  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                            5.577.255.923     -97.410.000      5.479.845.923  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              130.586.988     315.300.000        445.886.988  |
|                                                                              |
|        84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                              625.481.790                        625.481.790  |
|                                                                              |
|        85        Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                              625.481.790                        625.481.790  |
|                                                                              |
|        85  01     Rambursari de credite externe                              |
|                              522.105.000                        522.105.000  |
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                              103.376.790                        103.376.790  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                            1.190.243.008    -231.254.384        958.988.624  |
|                                                                              |
|     02         Rezerve materiale nationale si de mobilizare                  |
|                              351.219.636     314.300.000        665.519.636  |
|                                                                              |
|     03         Prevenire si combatere inundatii si gheturi                   |
|                                1.474.939                          1.474.939  |
|                                                                              |
|     04         Meteorologie si hidrologie                                    |
|                              757.221.525       6.390.000        763.611.525  |
|                                                                              |
|     05         Stimulare productie de export si a exportului                 |
|                            1.000.000.000                      1.000.000.000  |
|                                                                              |
|     06         Actiuni de cooperare economica internationala                 |
|                                4.000.000      -4.000.000                     |
|                                                                              |
|     07         Stimulare intreprinderi mici si mijlocii                      |
|                              144.000.000                        144.000.000  |
|                                                                              |
|     10         Sistemul National Antigrindina                                |
|                                3.800.000     36.200.000          40.000.000  |
|                                                                              |
|     13         Promovarea si dezvoltarea turismului                          |
|                              180.444.360     -6.500.000         173.944.360  |
|                                                                              |
|     18         Fondul National de Preaderare                                 |
|                            3.320.043.325                      3.320.043.325  |
|                                                                              |
|     50         Alte cheltuieli pentru actiuni economice                      |
|                              165.000.000    109.254.384         274.254.384  |
|                                                                              |
|7101           CERCETARE STIINTIFICA                                          |
|                            3.030.043.925     -31.184.808      2.998.859.117  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            2.882.652.127     -32.978.143      2.849.673.984  |
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              553.490.813     -35.337.548        518.153.265  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                              890.500.286         576.000        891.076.286  |
|                                                                              |
|        34       SUBVENTII                                                    |
|                               12.492.765       1.883.405         14.376.170  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                            1.426.168.263        -100.000      1.426.068.263  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              147.391.798       1.793.335        149.185.133  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                              111.211.556       5.600.000        116.811.556  |
|                                                                              |
|     02         Cercetare fundamentala                                        |
|                              442.478.213     -29.424.000        413.054.213  |
|                                                                              |
|     03         Cercetare aplicativa si experimentala                         |
|                            2.197.329.668     -11.037.548      2.186.292.120  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni pentru cercetare stiintifica       |
|                              279.024.488       3.676.740        282.701.228  |
|                                                                              |
|7201           ALTE ACTIUNI                                                   |
|                            2.487.647.350    -314.536.757      2.173.110.593  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            1.825.082.419    -293.340.407      1.531.742.012  |
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              476.440.592      -7.952.000        468.488.592  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                              191.259.420      32.112.000        223.371.420  |
|                                                                              |
|        34       SUBVENTII                                                    |
|                               76.214.000                         76.214.000  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                            1.081.168.407    -317.500.407        763.668.000  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              554.665.491     -55.306.000        499.359.491  |
|                                                                              |
|        84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                              107.899.440      34.109.650        142.009.090  |
|                                                                              |
|        85        Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                              107.899.440      34.109.650        142.009.090  |
|                                                                              |
|        85  01     Rambursari de credite externe                              |
|                               47.685.590      -1.740.350         45.945.240  |
|                                                                              |
|        85   02    Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                               60.213.850      35.850.000         96.063.850  |
|                                                                              |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala vamala si unitati teritoriale          |
|                              379.109.000                        379.109.000  |
|                                                                              |
|     05         Sistemul national de decoratii                                |
|                               20.000.000                         20.000.000  |
|                                                                              |
|     06         Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor internationale         |
|                                4.489.232                          4.489.232  |
|                                                                              |
|     07         Protectie civila                                              |
|                              172.804.892      -4.346.000        168.458.892  |
|                                                                              |
|     08         Executarea silita a creantelor bugetare                       |
|                               15.000.000                         15.000.000  |
|                                                                              |
|     10         Despagubiri civile, precum si cheltuieli judiciare si         |
|                extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea          |
|                intereselor statului potrivit dispozitiilor legale            |
|                              849.800.000    -354.000.000        495.800.000  |
|                                                                              |
|     11         Onorarii pentru expertizele contabile dispuse in cadrul       |
|                procesului penal                                              |
|                               15.000.000                         15.000.000  |
|                                                                              |
|     12         Dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru       |
|                trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale    |
|                              555.829.440      -1.740.350        554.089.090  |
|                                                                              |
|     13         Programe de informare si prezentare a imaginii Romaniei       |
|                              203.000.407       2.999.593        206.000.000  |
|                                                                              |
|     18         Masuri active pentru combaterea somajului                     |
|                                2.500.000                          2.500.000  |
|                                                                              |
|     19         Zboruri speciale                                              |
|                               76.214.000                         76.214.000  |
|                                                                              |
|     20         Fondul Roman de Dezvoltare Sociala                            |
|                               86.370.000                         86.370.000  |
|                                                                              |
|     22         Proiect de finantare rurala                                   |
|                                               35.850.000         35.850.000  |
|                                                                              |
|     50         Alte cheltuieli                                               |
|                              107.530.379       6.700.000        114.230.379  |
|                                                                              |
|7501           CHELTUIELI DIN FONDURI LA DISPOZITIA GUVERNULUI                |
|                              177.437.700                        177.437.700  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              177.437.700                        177.437.700  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                              177.437.700                        177.437.700  |
|                                                                              |
|     01         Cheltuieli din fondul de interventie                          |
|                               69.624.700                         69.624.700  |
|                                                                              |
|     02         Cheltuieli din fondul pentru relatiile cu Republica Moldova   | |                              107.813.000                        107.813.000  |
|                                                                              |
|8501           TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT                                |
|                            1.900.000.000                      1.900.000.000  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            1.900.000.000                      1.900.000.000  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                            1.900.000.000                      1.900.000.000  |
|                                                                              |
|     03         Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru  |
|                investitii finantate partial din imprumuturi externe          |
|                            1.900.000.000                      1.900.000.000  |
|                                                                              |
|8601           IMPRUMUTURI                                                    |
|                              102.715.360     125.320.000        228.035.360  |
|                                                                              |
|        79      IMPRUMUTURI ACORDATE                                          |
|                              102.715.360     125.320.000        228.035.360  |
|                                                                              |
|     02         Imprumuturi pentru finalizarea unor obiective aprobate prin   |
|                conventii bilaterale si acorduri interguvernamentale          |
|                               50.000.000     126.420.000        176.420.000  |
|                                                                              |
|     05         Imprumuturi acordate persoanelor care beneficiaza de statutul |
|                de refugiat si sunt lipsite de mijloace de existenta          |
|                                2.233.440      -1.100.000          1.133.440  |
|                                                                              |
|     11         Microcredite acordate persoanelor fizice care desfasoara      |
|                activitati pe cont propriu, aducatoare de venituri, in        |
|                vederea intretinerii materiale                                |
|                               50.481.920                         50.481.920  |
|                                                                              |
|8801           DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE SI ALTE CHELTUIELI           |
|                           61.443.825.000  -4.533.813.340     56.910.011.660  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                           61.443.825.000  -4.533.813.340     56.910.011.660  |
|                                                                              |
|        49       DOBANZI                                                      |
|                           61.443.825.000  -4.533.813.340     56.910.011.660  |
|                                                                              |
|     01         Dobanzi aferente datoriei publice interne                     |
|                           28.705.625.000  -4.000.000.000     24.705.625.000  |
|                                                                              |
|     02         Dobanzi aferente datoriei publice externe                     |
|                            7.315.000.000    -533.813.340      6.781.186.660  |
|                                                                              |
|     03         Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de  |
|                stat si de riscul garantiilor date de stat, in conditiile     |
|                legii                                                         |
|                           10.753.800.000                     10.753.800.000  |
|                                                                              |
|     04         Diferente de curs aferente datoriei publice externe           |
|                           12.259.400.000                     12.259.400.000  |
|                                                                              |
|     05         Diferente de curs aferente datoriei publice interne           |
|                            2.410.000.000                      2.410.000.000  |
|                                                                              |
|9501           FONDURI DE REZERVA                                             |
|                              522.492.405                        522.492.405  |
|                                                                              |
|        60       REZERVE                                                      |
|                              522.492.405                        522.492.405  |
|                                                                              |
|     01         Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului             |
|                              110.130.105     200.000.000        310.130.105  |
|                                                                              |
|     02         Fond de interventie la dispozitia Guvernului                  |
|                              402.175.300    -200.000.000        202.175.300  |
|                                                                              |
|     03         Fond la dispozitia Guvernului Romaniei pentru relatiile cu    |
|                Republica Moldova                                             |
|                               10.187.000                         10.187.000  |
|                                                                              |
|9901           DEFICIT                                                        |
|                          -59.410.122.248     427.376.138    -58.982.746.110  |
|                                                                              |
|5050           FONDURI SPECIALE - TOTAL                                       |
|                           11.864.904.511                     11.864.904.511  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            6.064.904.511                      6.064.904.511  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            5.964.904.511                      5.964.904.511  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                              100.000.000                        100.000.000  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            5.440.000.000                      5.440.000.000  |
|                                                                              |
|        84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                              360.000.000                        360.000.000  |
|                                                                              |
|        85        Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                              360.000.000                        360.000.000  |
|                                                                              |
|        85  01     Rambursari de credite externe                              |
|                              300.000.000                        300.000.000  |
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                               60.000.000                         60.000.000  |
|                                                                              |
|5011           FOND SPECIAL SISTEM ENERGETIC                                  |
|                            4.300.000.000                      4.300.000.000  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              100.000.000                        100.000.000  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                              100.000.000                        100.000.000  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            3.840.000.000                      3.840.000.000  |
|                                                                              |
|        84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                              360.000.000                        360.000.000  |
|                                                                              |
|        85        Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                              360.000.000                        360.000.000  |
|                                                                              |
|        85  01     Rambursari de credite externe                              |
|                              300.000.000                        300.000.000  |
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                               60.000.000                         60.000.000  |
|                                                                              |
|6611           INDUSTRIE                                                      |
|                            4.200.000.000                      4.200.000.000  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            3.840.000.000                      3.840.000.000  |
|                                                                              |
|        84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                              360.000.000                        360.000.000  |
|                                                                              |
|        85        Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                              360.000.000                        360.000.000  |
|                                                                              |
|        85  01     Rambursari de credite externe                              |
|                              300.000.000                        300.000.000  |
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                               60.000.000                         60.000.000  |
|                                                                              |
|     05         Electricitate si alte forme de energie finantate din venituri |
|                cu destinatie speciala                                        |
|                            4.200.000.000                      4.200.000.000  |
|                                                                              |
|8411           TRANSFERURI CATRE BUGETELE LOCALE                              |
|                              100.000.000                        100.000.000  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              100.000.000                        100.000.000  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                              100.000.000                        100.000.000  |
|                                                                              |
|     05         Transferuri din bugetul fondului special pentru dezvoltarea   |
|                sistemului energetic catre bugetele locale                    |
|                              100.000.000                        100.000.000  |
|                                                                              |
|5012           FOND SPECIAL DRUMURI PUBLICE                                   |
|                            7.564.904.511                      7.564.904.511  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            5.964.904.511                      5.964.904.511  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            5.964.904.511                      5.964.904.511  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            1.600.000.000                      1.600.000.000  |
|                                                                              |
|6812           TRANSPORTURI SI COMUNICATII                                    |
|                            7.564.904.511                      7.564.904.511  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            5.964.904.511                      5.964.904.511  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            5.964.904.511                      5.964.904.511  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            1.600.000.000                      1.600.000.000  |
|                                                                              |
|     05         Drumuri si poduri                                             |
|                            7.564.904.511                      7.564.904.511  |
|                                                                              |
|5014           CREDITE EXTERNE                                                |
|                           29.182.754.824     198.582.761     29.381.337.585  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                           13.171.090.144    -631.881.741     12.539.208.403  |
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                               22.664.318       1.205.000         23.869.318  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                              423.087.374     -11.763.461        411.323.913  |
|                                                                              |
|        34       SUBVENTII                                                    |
|                              104.421.000     -10.000.000         94.421.000  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                           12.620.917.452    -611.323.280     12.009.594.172  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                           16.011.664.680     795.657.502     16.807.322.182  |
|                                                                              |
|        79      IMPRUMUTURI ACORDATE                                          |
|                                               34.807.000         34.807.000  |
|                                                                              |
|5114           AUTORITATI PUBLICE                                             |
|                              600.420.751      13.922.800        614.343.551  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              175.618.719      13.922.800        189.541.519  |
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                                  278.456                            278.456  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                               31.778.791                         31.778.791  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                              143.561.472      13.922.800        157.484.272  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              424.802.032                        424.802.032  |
|                                                                              |
|     05         Autoritati executive                                          |
|                              600.420.751      13.922.800        614.343.551  |
|                                                                              |
|5414           APARARE NATIONALA                                              |
|                            4.255.223.972                      4.255.223.972  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            4.255.223.972                      4.255.223.972  |
|                                                                              |
|     02         Aparare nationala si operatiuni de mentinere a pacii          |
|                            4.255.223.972                      4.255.223.972  |
|                                                                              |
|5514           ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA                          |
|                            2.350.979.703     -77.386.403      2.273.593.300  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            2.350.979.703     -77.386.403      2.273.593.300  |
|                                                                              |
|     02         Politie                                                       |
|                            1.740.350.000                      1.740.350.000  |
|                                                                              |
|     06         Siguranta nationala                                           |
|                              610.629.703     -77.386.403        533.243.300  |
|                                                                              |
|5714           INVATAMANT                                                     |
|                            1.819.013.820      34.807.000      1.853.820.820  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              810.122.465                        810.122.465  |
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                                2.720.742                          2.720.742  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                              235.870.783                        235.870.783  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                              571.530.940                        571.530.940  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            1.008.891.355      34.807.000      1.043.698.355  |
|                                                                              |
|     02         Invatamant prescolar                                          |
|                               62.374.145       1.740.350         64.114.495  |
|                                                                              |
|     03         Invatamant primar si gimnazial                                |
|                              873.238.015      24.364.900        897.602.915  |
|                                                                              |
|     04         Invatamant liceal                                             |
|                              311.870.720       8.701.750        320.572.470  |
|                                                                              |
|     09         Invatamant superior                                           |
|                              571.530.940                        571.530.940  |
|                                                                              |
|5814           SANATATE                                                       |
|                            3.485.110.047     183.392.989      3.668.503.036  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                               59.171.900       3.480.700         62.652.600  |
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                               17.403.500                         17.403.500  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                               41.768.400       3.480.700         45.249.100  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            3.425.938.147     179.912.289      3.605.850.436  |
|                                                                              |
|     03         Spitale                                                       |
|                            3.425.938.147       9.352.989      3.435.291.136  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni sanitare                           |
|                               59.171.900     174.040.000        233.211.900  |
|                                                                              |
|5914           CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE |
|               TINERET                                                        |
|                               73.090.000                         73.090.000  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                               73.090.000     -14.500.000         58.590.000  |
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                                                1.205.000          1.205.000  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                               73.090.000     -15.705.000         57.385.000  |
|                                                                              |
|        70       CHELTUIELI DE CAPITAL                                        |
|                                               14.500.000         14.500.000  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni privind cultura, religia si        |
|                activitatea sportiva si de tineret                            |
|                               73.090.000                         73.090.000  |
|                                                                              |
|6014           ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII  |
|                              172.612.682      57.650.480        230.263.162  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              153.226.923      35.267.839        188.494.762  |
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                                  400.977                            400.977  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                               13.276.546         460.839         13.737.385  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                              139.549.400      34.807.000        174.356.400  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                               19.385.759      22.382.641         41.768.400  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                                6.640.000                          6.640.000  |
|                                                                              |
|     25         Servicii publice descentralizate                              |
|                               26.423.282      22.843.480         49.266.762  |
|                                                                              |
|     43         Sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului    |
|                              139.549.400      34.807.000        174.356.400  |
|                                                                              |
|6314           SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE                     |
|                            2.540.911.000     487.298.000      3.028.209.000  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            1.496.701.000     313.263.000      1.809.964.000  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                            1.496.701.000     313.263.000      1.809.964.000  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            1.044.210.000     174.035.000      1.218.245.000  |
|                                                                              |
|     08         Locuinte                                                      |
|                            1.044.210.000     174.035.000      1.218.245.000  |
|                                                                              |
|     50         Alte actiuni privind dezvoltarea publica si locuinte          |
|                            1.496.701.000     313.263.000      1.809.964.000  |
|                                                                              |
|6414           MEDIU SI APE                                                   |
|                            1.044.210.000      31.326.300      1.075.536.300  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            1.044.210.000      31.326.300      1.075.536.300  |
|                                                                              |
|     02         Dezvoltare surse de apa, acumulari si amenajari hidrotehnice  |
|                            1.044.210.000      31.326.300      1.075.536.300  |
|                                                                              |
|6614           INDUSTRIE                                                      |
|                              396.799.800    -191.438.500        205.361.300  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              396.799.800    -191.438.500        205.361.300  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                              396.799.800    -191.438.500        205.361.300  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                              396.799.800    -191.438.500        205.361.300  |
|                                                                              |
|6714           AGRICULTURA SI SILVICULTURA                                    |
|                              184.129.030                        184.129.030  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                               44.901.030                         44.901.030  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                               44.901.030                         44.901.030  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              139.228.000                        139.228.000  |
|                                                                              |
|     15         Silvicultura                                                  |
|                              139.228.000                        139.228.000  |
|                                                                              |
|     50         Alte unitati si actiuni din domeniul agriculturii si          |
|                silviculturii                                                 |
|                               44.901.030                         44.901.030  |
|                                                                              |
|6814           TRANSPORTURI SI COMUNICATII                                    |
|                           11.615.245.270    -375.368.830     11.239.876.440  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            9.408.444.460    -781.877.580      8.626.566.880  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                            9.408.444.460    -781.877.580      8.626.566.880  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            2.206.800.810     406.508.750      2.613.309.560  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                            1.322.666.000    -278.456.000      1.044.210.000  |
|                                                                              |
|     02         Aviatie civila                                                |
|                              133.310.810     185.173.240        318.484.050  |
|                                                                              |
|     03         Navigatie civila                                              |
|                            1.029.280.000                      1.029.280.000  |
|                                                                              |
|     05         Drumuri si poduri                                             |
|                            5.737.350.170    -781.877.580      4.955.472.590  |
|                                                                              |
|     06         Transport feroviar                                            |
|                            2.348.428.290     499.791.510      2.848.219.800  |
|                                                                              |
|     07         Transport in comun                                            |
|                            1.044.210.000                      1.044.210.000  |
|                                                                              |
|6914           ALTE ACTIUNI ECONOMICE                                         |
|                              349.810.350     -10.000.000        339.810.350  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              349.810.350     -10.000.000        339.810.350  |
|                                                                              |
|        34       SUBVENTII                                                    |
|                              104.421.000     -10.000.000         94.421.000  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                              245.389.350                        245.389.350  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                              106.161.350     -10.000.000         96.161.350  |
|                                                                              |
|     04         Meteorologie si hidrologie                                    |
|                              243.649.000                        243.649.000  |
|                                                                              |
|7114           CERCETARE STIINTIFICA                                          |
|                                                9.571.925          9.571.925  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                                                9.571.925          9.571.925  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni pentru cercetare stiintifica       |
|                                                9.571.925          9.571.925  |
|                                                                              |
|7214           ALTE ACTIUNI                                                   |
|                              295.198.399                        295.198.399  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              203.203.497                        203.203.497  |
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                                1.860.643                          1.860.643  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                               27.302.854                         27.302.854  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                              174.040.000                        174.040.000  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                               91.994.902                         91.994.902  |
|                                                                              |
|     12         Dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru       |
|                trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale    |
|                               97.459.601                         97.459.601  |
|                                                                              |
|     18         Masuri active pentru combaterea somajului                     |
|                               23.698.798                         23.698.798  |
|                                                                              |
|     20         Fondul Roman de Dezvoltare Sociala                            |
|                              174.040.000                        174.040.000  |
|                                                                              |
|8614           IMPRUMUTURI ACORDATE                                           |
|                                               34.807.000         34.807.000  |
|                                                                              |
|        79      IMPRUMUTURI ACORDATE                                          |
|                                               34.807.000         34.807.000  |
|                                                                              |
|     13         Imprumuturi acordate de agentiile guvernamentale si           |
|                administrate prin agentii de credit                           |
|                                               34.807.000         34.807.000  |
|                                                                              |
|5003           SUME ALOCATE DIN VENITURI EXTRABUGETARE                        |
|                            9.065.783.799   2.855.645.304     11.921.429.103  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            6.646.022.776   2.929.042.104      9.575.064.880  |
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                            1.627.139.834      -4.220.563      1.622.919.271  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            4.012.432.942   1.997.262.667      6.009.695.609  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                            1.006.450.000     936.000.000      1.942.450.000  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            2.419.761.023     -73.396.800      2.346.364.223  |
|                                                                              |
|5103           AUTORITATI PUBLICE                                             |
|                              508.026.028     178.064.000        686.090.028  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              396.500.000     113.275.000        509.775.000  |
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              153.750.000       8.960.000        162.710.000  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                              242.750.000     104.315.000        347.065.000  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              111.526.028      64.789.000        176.315.028  |
|                                                                              |
|     03         Autoritati Judecatoresti                                      |
|                               90.000.000      42.000.000        132.000.000  |
|                                                                              |
|     04         Alte organe ale autoritatilor publice                         |
|                                3.000.000       1.000.000          4.000.000  |
|                                                                              |
|     05         Autoritati executive                                          |
|                              415.026.028     135.064.000        550.090.028  |
|                                                                              |
|5403           APARARE NATIONALA                                              |
|                              883.539.001     198.303.414      1.081.842.415  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              499.634.001     310.167.414        809.801.415  |
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              130.041.000      14.400.000        144.441.000  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                              369.593.001     295.767.414        665.360.415  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              383.905.000    -111.864.000        272.041.000  |
|                                                                              |
|     02         Aparare nationala si operatiuni de mentinere a pacii          |
|                              883.539.001     195.303.414      1.078.842.415  |
|                                                                              |
|     04         Parteneriat pentru pace                                       |
|                                                3.000.000          3.000.000  |
|                                                                              |
|5503           ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA                          |
|                            1.143.601.264     237.333.000      1.380.934.264  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            1.040.001.264     238.483.000      1.278.484.264  |
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              264.799.446                        264.799.446  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                              775.201.818     238.483.000      1.013.684.818  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              103.600.000      -1.150.000        102.450.000  |
|                                                                              |
|     02         Politie       303.775.000    -100.000.000        203.775.000  |
|                                                                              |
|     04         Paza si supravegherea frontierei                              |
|                               21.000.000     -17.000.000          4.000.000  |
|                                                                              |
|     05         Jandarmerie                                                   |
|                              524.769.459      46.000.000        570.769.459  |
|                                                                              |
|     06         Siguranta nationala                                           |
|                               13.556.805      19.833.000         33.389.805  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni privind ordinea publica si         |
|                siguranta nationala                                           |
|                              280.500.000     288.500.000        569.000.000  |
|                                                                              |
|5703           INVATAMANT                                                     |
|                            4.148.678.000   1.215.416.440      5.364.094.440  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            2.735.428.000   1.215.306.440      3.950.734.440  |
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              925.145.960         100.000        925.245.960  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            1.809.832.040   1.194.206.440      3.004.038.480  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                                  450.000      21.000.000         21.450.000  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            1.413.250.000         110.000      1.413.360.000  |
|                                                                              |
|     04         Invatamant liceal                                             |
|                                  235.000                            235.000  |
|                                                                              |
|     06         Invatamant postliceal                                         |
|                                1.955.700                          1.955.700  |
|                                                                              |
|     09         Invatamant superior                                           |
|                            2.166.180.000     870.386.440      3.036.566.440  |
|                                                                              |
|     14         Internate, camine si cantine pentru elevi si studenti         |
|                              274.660.600     145.000.000        419.660.600  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni de invatamant                      |
|                            1.705.646.700     200.030.000      1.905.676.700  |
|                                                                              |
|5803           SANATATE                                                       |
|                              143.000.000      72.225.000        215.225.000  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              138.500.000      72.645.000        211.145.000  |
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                               24.735.000     -24.030.000            705.000  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                              113.765.000      96.675.000        210.440.000  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                                4.500.000        -420.000          4.080.000  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                               55.000.000     -40.000.000         15.000.000  |
|                                                                              |
|     03         Spitale                                                       |
|                               88.000.000     -81.600.000          6.400.000  |
|                                                                              |
|     07         Centre de transfuzii sanguine                                 |
|                                               10.000.000         10.000.000  |
|                                                                              |
|     09         Centre de sanatate                                            |
|                                                3.825.000          3.825.000  |
|                                                                              |
|     25         Servicii publice descentralizate                              |
|                                              160.000.000        160.000.000  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni sanitare                           |
|                                               20.000.000         20.000.000  |
|                                                                              |
|5903           CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE |
|               TINERET                                                        |
|                              384.614.750     -92.585.614        292.029.136  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              253.307.755     -50.585.614        202.722.141  |
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                               32.144.230     -23.300.563          8.843.667  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                              221.163.525     -42.285.051        178.878.474  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                                               15.000.000         15.000.000  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              131.306.995     -42.000.000         89.306.995  |
|                                                                              |
|     07         Case de cultura                                               |
|                                               24.720.000         24.720.000  |
|                                                                              |
|     11         Presa                                                         |
|                                                1.000.000          1.000.000  |
|                                                                              |
|     12         Edituri                                                       |
|                                                  500.000            500.000  |
|                                                                              |
|     20         Activitatea sportiva                                          |
|                              200.000.000                        200.000.000  |
|                                                                              |
|     25         Servicii publice descentralizate                              |
|                                5.000.000                          5.000.000  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni privind cultura, religia si        |
|                activitatea sportiva si de tineret                            |
|                              179.614.750    -118.805.614         60.809.136  |
|                                                                              |
|6003           ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII  |
|                                  423.720                            423.720  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                                  313.720                            313.720  |
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                                  266.398                            266.398  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                                   47.322                             47.322  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                                  110.000                            110.000  |
|                                                                              |
|     50         Alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii, pensii,     |
|                ajutoare si indemnizatii                                      |
|                                  423.720                            423.720  |
|                                                                              |
|6303           SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE                     |
|                               50.000.000     -30.000.000         20.000.000  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                               50.000.000     -30.000.000         20.000.000  |
|                                                                              |
|     08         Locuinte                                                      |
|                               50.000.000     -30.000.000         20.000.000  |
|                                                                              |
|6403           MEDIU SI APE                                                   |
|                              120.000.000      30.000.000        150.000.000  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                               57.500.000      15.000.000         72.500.000  |
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                               18.450.000       4.500.000         22.950.000  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                               39.050.000      10.500.000         49.550.000  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                               62.500.000      15.000.000         77.500.000  |
|                                                                              |
|     03         Supraveghere si protectie mediu, reducerea si controlul       |
|                poluarii                                                      |
|                              103.000.000      30.000.000        133.000.000  |
|                                                                              |
|     05         Controlul activitatilor nucleare                              |
|                               17.000.000                         17.000.000  |
|                                                                              |
|6603           INDUSTRIE                                                      |
|                               18.500.000                         18.500.000  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                               15.500.000                         15.500.000  |
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                                9.500.000                          9.500.000  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                                6.000.000                          6.000.000  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                                3.000.000                          3.000.000  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                               18.500.000                         18.500.000  |
|                                                                              |
|6703           AGRICULTURA SI SILVICULTURA                                    |
|                            1.019.070.000     900.000.000      1.919.070.000  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            1.016.070.000     900.000.000      1.916.070.000  |
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                                  830.000                            830.000  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                                9.240.000                          9.240.000  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                            1.006.000.000     900.000.000      1.906.000.000  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                                3.000.000                          3.000.000  |
|                                                                              |
|     10         Alte programe pentru sprijinirea producatorilor agricoli      |
|                            1.006.000.000     900.000.000      1.906.000.000  |
|                                                                              |
|     15         Silvicultura                                                  |
|                               13.070.000                         13.070.000  |
|                                                                              |
|6903           ALTE ACTIUNI ECONOMICE                                         |
|                              205.831.000      57.169.000        263.000.000  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              144.943.000      34.255.800        179.198.800  |
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                               39.727.800     -15.900.000         23.827.800  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                              105.215.200      50.155.800        155.371.000  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                               60.888.000      22.913.200         83.801.200  |
|                                                                              |
|     02         Rezerve materiale nationale si de mobilizare                  |
|                               42.307.200     127.692.800        170.000.000  |
|                                                                              |
|     50         Alte cheltuieli pentru actiuni economice                      |
|                              163.523.800     -70.523.800         93.000.000  |
|                                                                              |
|7103           CERCETARE STIINTIFICA                                          |
|                               25.500.000      24.500.000         50.000.000  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                               19.125.000      20.875.000         40.000.000  |
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                                4.950.000      11.050.000         16.000.000  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                               14.175.000       9.825.000         24.000.000  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                                6.375.000       3.625.000         10.000.000  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                                  150.000         145.000            295.000  |
|                                                                              |
|     02         Cercetare fundamentala                                        |
|                               18.850.000      20.110.000         38.960.000  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni pentru cercetare stiintifica       |
|                                6.500.000       4.245.000         10.745.000  |
|                                                                              |
|7203           ALTE ACTIUNI                                                   |
|                              415.000.036      65.220.064        480.220.100  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              329.200.036      59.620.064        388.820.100  |
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                               22.800.000      20.000.000         42.800.000  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                              306.400.036      39.620.064        346.020.100  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                               85.800.000       5.600.000         91.400.000  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala vamala si unitati teritoriale          |
|                              390.000.036      82.120.064        472.120.100  |
|                                                                              |
|     04         Cheltuieli din indemnizatiile cuvenite pentru cazurile de     |
|                producere a riscurilor asigurate la bunurile din dotare       |
|                                                7.500.000          7.500.000  |
|                                                                              |
|     50         Alte cheltuieli                                               |
|                               25.000.000     -24.400.000            600.000  |
|                                                                              |
|5030           FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                 |
|                           13.891.202.780    -398.612.530     13.492.590.250  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                           13.235.327.882    -745.070.755     12.490.257.127  |
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                               19.203.718          80.056         19.283.774  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                              495.929.900     188.242.136        684.172.036  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                           12.720.194.264    -933.392.947     11.786.801.317  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              655.874.898     346.458.225      1.002.333.123  |
|                                                                              |
|5130           AUTORITATI PUBLICE                                             |
|                              297.296.731     318.551.021        615.847.752  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              188.407.578     207.867.795        396.275.373  |
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                               19.203.718                         19.203.718  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                              142.550.060     152.550.201        295.100.261  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                               26.653.800      55.317.594         81.971.394  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              108.889.153     110.683.226        219.572.379  |
|                                                                              |
|     04         Alte organe ale autoritatilor publice                         |
|                               15.821.000      39.559.120         55.380.120  |
|                                                                              |
|     05         Autoritati executive                                          |
|                              281.475.731     278.991.901        560.467.632  |
|                                                                              |
|5530           ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA                          |
|                              361.780.845     255.580.080        617.360.925  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                                4.542.300      20.000.000         24.542.300  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                                4.542.300      20.000.000         24.542.300  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              357.238.545     235.580.080        592.818.625  |
|                                                                              |
|     07         Penitenciare                                                  |
|                               60.172.125                         60.172.125  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni privind ordinea publica si         |
|                siguranta nationala                                           |
|                              301.608.720     255.580.080        557.188.800  |
|                                                                              |
|5730           INVATAMANT                                                     |
|                              239.103.729     258.882.010        497.985.739  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              239.103.729     258.687.091        497.790.820  |
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                                                   80.056             80.056  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                               18.514.500      14.692.035         33.206.535  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                              220.589.229     243.915.000        464.504.229  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                                                  194.919            194.919  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni de invatamant                      |
|                              239.103.729     258.882.010        497.985.739  |
|                                                                              |
|5930           CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE |
|               TINERET                                                        |
|                               58.698.360      10.450.559         69.148.919  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                               53.722.360      10.450.559         64.172.919  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                               53.722.360      10.450.559         64.172.919  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                                4.976.000                          4.976.000  |
|                                                                              |
|     21         Activitatea de tineret                                        |
|                               30.397.360                         30.397.360  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni privind cultura, religia si        |
|                activitatea sportiva si de tineret                            |
|                               28.301.000      10.450.559         38.751.559  |
|                                                                              |
|6030           ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII  |
|                              753.188.540         999.900        754.188.440  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              753.188.540         999.900        754.188.440  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                              136.038.540         999.900        137.038.440  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                              617.150.000                        617.150.000  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                               29.888.540         999.900         30.888.440  |
|                                                                              |
|     43         Sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului    |
|                              723.300.000                        723.300.000  |
|                                                                              |
|6430           MEDIU SI APE                                                   |
|                              338.112.700                        338.112.700  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              232.087.000                        232.087.000  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                              232.087.000                        232.087.000  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              106.025.700                        106.025.700  |
|                                                                              |
|     02         Dezvoltare surse de apa, acumulari si amenajari hidrotehnice  |
|                              106.025.700                        106.025.700  |
|                                                                              |
|     03         Supraveghere si protectie mediu, reducerea si controlul       |
|                poluarii                                                      |
|                              232.087.000                        232.087.000  |
|                                                                              |
|6630           INDUSTRIE                                                      |
|                               53.975.824                         53.975.824  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                               53.975.824                         53.975.824  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                               53.975.824                         53.975.824  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                               53.975.824                         53.975.824  |
|                                                                              |
|6730           AGRICULTURA SI SILVICULTURA                                    |
|                            5.284.472.298                      5.284.472.298  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            5.284.472.298                      5.284.472.298  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                            5.284.472.298                      5.284.472.298  |
|                                                                              |
|     10         Alte programe pentru sprijinirea producatorilor agricoli      |
|                            5.284.472.298                      5.284.472.298  |
|                                                                              |
|6830           TRANSPORTURI SI COMUNICATII                                    |
|                            3.603.671.183                      3.603.671.183  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            3.603.671.183                      3.603.671.183  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                            3.603.671.183                      3.603.671.183  |
|                                                                              |
|     05         Drumuri si poduri                                             |
|                            1.298.141.145                      1.298.141.145  |
|                                                                              |
|     06         Transport feroviar                                            |
|                            2.305.530.038                      2.305.530.038  |
|                                                                              |
|6930           ALTE ACTIUNI ECONOMICE                                         |
|                            2.422.560.000  -1.243.076.100      1.179.483.900  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            2.422.560.000  -1.243.076.100      1.179.483.900  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                            2.422.560.000  -1.243.076.100      1.179.483.900  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                            2.422.560.000  -1.243.076.100      1.179.483.900  |
|                                                                              |
|7130           CERCETARE STIINTIFICA                                          |
|                              205.312.570                        205.312.570  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              205.312.570                        205.312.570  |
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                                                  |
|                              205.312.570                        205.312.570  |
|                                                                              |
|     03         Cercetare aplicativa si experimentala                         |
|                              205.312.570                        205.312.570  |
|                                                                              |
|7230           ALTE ACTIUNI                                                   |
|                              273.030.000                        273.030.000  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              194.284.500                        194.284.500  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                              194.284.500                        194.284.500  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                               78.745.500                         78.745.500  |
|                                                                              |
|     12         Dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru       |
|                trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale    |
|                              273.030.000                        273.030.000  |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 4*)

    *) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.

    I Program actualizat
    II Influente
    III Program rectificat

                                   SUME
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2002
                                                           - mii lei -
_________________________________________________________________________
Nr.   Judetul                                  din care, pentru:
crt.                          ___________________________________________
                              TOTAL          Asigurarea     Cultura si
                                             ajutorului     culte
                                             social si
                                             ajutorului
                                             pentru
                                             incalzirea
                                             locuintei
                                             potrivit
                                             Legii
                                             nr. 416/2001
                                             privind
                                             venitul minim
                                             garantat
=========================================================================
                             din care, pentru:
_________________________________________________________________________
         din care:                                     din care:
____________________________                 ____________________________
Contributii    Institutii de  Sume           Buget propriu  Bugetele
pentru         cultura        defalcate din  al judetului   locale ale
personalul     preluate de    impozitul pe                  comunelor,
neclerical     autoritatile   venit pentru                  oraselor si
               locale         echilibrare                   municipiilor
_________________________________________________________________________
   TOTAL                  I   9.308.866.600  4.374.810.000    564.982.600
  480.854.600     84.128.000  4.369.074.000  1.092.363.500  3.276.710.500

                         II     453.431.600              0              0
            0              0    453.431.600              0    453.431.600

                        III   9.762.298.200  4.374.810.000    564.982.600
  480.854.600     84.128.000  4.822.505.600  1.092.363.500  3.730.142.100

   1  ALBA                I     196.002.100     86.244.000     23.375.100
   19.921.100      3.454.000     86.383.000     21.595.750     64.787.250

                         II       7.468.450              0              0
            0              0      7.468.450              0      7.468.450

                        III     203.470.550     86.244.000     23.375.100
   19.921.100      3.454.000     93.851.450     21.595.750     72.255.700

   2  ARAD                I     180.369.900     92.708.000     10.468.900
   10.468.900              0     77.193.000     19.298.250     57.894.750

                         II       8.920.250              0              0
            0              0      8.920.250              0      8.920.250

                        III     189.290.150     92.708.000     10.468.900
   10.468.900              0     86.113.250     19.298.250     66.815.000

   3  ARGES               I     248.307.800    130.933.000     15.552.800
   14.782.800        770.000    101.822.000     25.455.500     76.366.500

                         II      15.493.650              0              0
            0              0     15.493.650              0     15.493.650

                        III     263.801.450    130.933.000     15.552.800
   14.782.800        770.000    117.315.650     25.455.500     91.860.150

   4  BACAU               I     295.938.500    146.031.000     12.062.500
   12.062.500              0    137.845.000     34.461.250    103.383.750

                         II      13.105.750              0              0
            0              0     13.105.750              0     13.105.750

                        III     309.044.250    146.031.000     12.062.500
   12.062.500              0    150.950.750     34.461.250    116.489.500

   5  BIHOR               I     234.250.697    120.936.000     22.888.697
   22.888.697              0     90.426.000     22.606.500     67.819.500

                         II      11.708.450              0              0
            0              0     11.708.450              0     11.708.450

                        III     245.959.147    120.936.000     22.888.697
   22.888.697              0    102.134.450     22.606.500     79.527.950

   6  BISTRITA-NASAUD     I     162.293.003     72.277.000      7.309.003
    7.309.003              0     82.707.000     20.676.750     62.030.250

                         II       5.601.500              0              0
            0              0      5.601.500              0      5.601.500

                        III     167.894.503     72.277.000      7.309.003
    7.309.003              0     88.308.500     20.676.750     67.631.750

   7  BOTOSANI            I     302.635.300    122.512.000     17.649.300
    6.951.800     10.697.500    162.474.000     40.618.500    121.855.500

                         II       8.262.850              0              0
            0              0      8.262.850              0      8.262.850

                        III     310.898.150    122.512.000     17.649.300
    6.951.800     10.697.500    170.736.850     40.618.500    130.118.350

   8  BRASOV              I     209.437.300    111.662.000     11.760.300
   11.760.300              0     86.015.000     21.503.750     64.511.250

                         II      10.767.650              0              0
            0              0     10.767.650              0     10.767.650

                        III     220.204.950    111.662.000     11.760.300
   11.760.300              0     96.782.650     21.503.750     75.278.900

   9  BRAILA              I     179.607.300     93.066.000      5.083.300
    5.083.300              0     81.458.000     19.114.500     62.343.500

                         II       6.796.300              0              0
            0              0      6.796.300              0      6.796.300

                        III     186.403.600     93.066.000      5.083.300
    5.083.300              0     88.254.300     19.114.500     69.139.800

  10  BUZAU               I     249.668.900    107.610.000      6.786.900
    6.786.900              0    135.272.000     33.818.000    101.454.000

                         II       9.759.000              0              0
            0              0      9.759.000              0      9.759.000

                        III     259.427.900    107.610.000      6.786.900
    6.786.900              0    145.031.000     33.818.000    111.213.000

  11  CARAS-SEVERIN       I     216.462.800     69.177.000     14.260.800
   14.260.800              0    133.025.000     23.801.250    109.223.750

                         II       6.656.100              0              0
            0              0      6.656.100              0      6.656.100

                        III     223.118.900     69.177.000     14.260.800
   14.260.800              0    139.681.100     23.801.250    115.879.850

  12  CALARASI            I     184.319.000     76.507.000      3.050.000
    3.050.000              0    104.762.000     26.190.500     78.571.500

                         II       5.615.500              0              0
            0              0      5.615.500              0      5.615.500

                        III     189.934.500     76.507.000      3.050.000
    3.050.000              0    110.377.500     26.190.500     84.187.000

  13  CLUJ                I     214.936.300    112.054.000     20.910.300
   20.910.300              0     81.972.000     20.493.000     61.479.000

                         II      13.307.500              0              0
            0              0     13.307.500              0     13.307.500

                        III     228.243.800    112.054.000     20.910.300
   20.910.300              0     95.279.500     20.493.000     74.786.500

  14  CONSTANTA           I     219.135.100    145.090.000      7.144.100
    7.144.100              0     66.901.000     16.725.250     50.175.750

                         II      12.245.100              0              0
            0              0     12.245.100              0     12.245.100

                        III     231.380.200    145.090.000      7.144.100
    7.144.100              0     79.146.100     16.725.250     62.420.850

  15  COVASNA             I      98.929.000     44.839.000      2.995.000
    2.995.000              0     51.095.000     12.773.750     38.321.250

                         II       4.227.600              0              0
            0              0      4.227.600              0      4.227.600

                        III     103.156.600     44.839.000      2.995.000
    2.995.000              0     55.322.600     12.773.750     42.548.850

  16  DAMBOVITA           I     248.943.800    108.002.000     13.756.800
   10.441.400      3.315.400    127.185.000     31.796.250     95.388.750

                         II      10.164.750              0              0
            0              0     10.164.750              0     10.164.750

                        III     259.108.550    108.002.000     13.756.800
   10.441.400      3.315.400    137.349.750     31.796.250    105.553.500

  17  DOLJ                I     303.673.100    152.073.000     21.474.100
   10.826.100     10.648.000    130.126.000     32.531.500     97.594.500

                         II      14.121.350              0              0
            0              0     14.121.350              0     14.121.350

                        III     317.794.450    152.073.000     21.474.100
   10.826.100     10.648.000    144.247.350     32.531.500    111.715.850

  18  GALATI              I     218.351.300    116.948.000     12.447.300
   12.447.300              0     88.956.000     22.239.000     66.717.000

                         II       9.969.300              0              0
            0              0      9.969.300              0      9.969.300

                        III     228.320.600    116.948.000     12.447.300
   12.447.300              0     98.925.300     22.239.000     76.686.300

  19  GIURGIU             I     159.000.400     61.900.000      2.500.400
    2.500.400              0     94.600.000     23.250.000     71.350.000

                         II       5.264.250              0              0
            0              0      5.264.250              0      5.264.250

                        III     164.264.650     61.900.000      2.500.400
    2.500.400              0     99.864.250     23.250.000     76.614.250

  20  GORJ                I     156.113.200     81.390.000      8.298.200
    8.298.200              0     66.425.000     15.806.250     50.618.750

                         II       7.107.800              0              0
            0              0      7.107.800              0      7.107.800

                        III     163.221.000     81.390.000      8.298.200
    8.298.200              0     73.532.800     15.806.250     57.726.550

  21  HARGHITA            I     144.625.700     56.007.000      6.484.700
    6.484.700              0     82.134.000     20.033.500     62.100.500

                         II       6.840.650              0              0
            0              0      6.840.650              0      6.840.650

                        III     151.466.350     56.007.000      6.484.700
    6.484.700              0     88.974.650     20.033.500     68.941.150

  22  HUNEDOARA           I     226.191.200    124.948.000      8.243.200
    8.243.200              0     93.000.000     23.250.000     69.750.000

                         II       9.647.650              0              0
            0              0      9.647.650              0      9.647.650

                        III     235.838.850    124.948.000      8.243.200
    8.243.200              0    102.647.650     23.250.000     79.397.650

  23  IALOMITA            I     137.823.700     54.726.000      4.066.700
    4.066.700              0     79.031.000     19.757.750     59.273.250

                         II       5.222.250              0              0
            0              0      5.222.250              0      5.222.250

                        III     143.045.950     54.726.000      4.066.700
    4.066.700              0     84.253.250     19.757.750     64.495.500

  24  IASI                I     375.048.800    171.720.000     18.519.800
   18.519.800              0    184.809.000     44.202.250    140.606.750

                         II      13.837.850              0              0
            0              0     13.837.850              0     13.837.850

                        III     388.886.650    171.720.000     18.519.800
   18.519.800              0    198.646.850     44.202.250    154.444.600

  25  ILFOV               I      86.917.000     56.821.000      5.468.000
    5.468.000              0     24.628.000      6.157.000     18.471.000

                         II       5.084.300              0              0
            0              0      5.084.300              0      5.084.300

                        III      92.001.300     56.821.000      5.468.000
    5.468.000              0     29.712.300      6.157.000     23.555.300

  26  MARAMURES           I     276.855.184    125.657.000     19.234.184
   19.234.184              0    131.964.000     32.991.000     98.973.000

                         II       8.933.814              0       -357.136
     -357.136              0      9.290.950              0      9.290.950

                        III     285.788.998    125.657.000     18.877.048
   18.877.048              0    141.254.950     32.991.000    108.263.950

  27  MEHEDINTI           I     137.488.216     54.731.000      7.034.216
    7.034.216              0     75.723.000     18.930.750     56.792.250

                         II       6.421.650              0              0
            0              0      6.421.650              0      6.421.650

                        III     143.909.866     54.731.000      7.034.216
    7.034.216              0     82.144.650     18.930.750     63.213.900

  28  MURES               I     233.448.900    100.459.000     30.432.900
   18.409.900     12.023.000    102.557.000     25.639.250     76.917.750

                         II      10.536.300              0              0
            0              0     10.536.300              0     10.536.300

                        III     243.985.200    100.459.000     30.432.900
   18.409.900     12.023.000    113.093.300     25.639.250     87.454.050

  29  NEAMT               I     312.521.500    126.569.000     24.949.500
   24.949.500              0    161.003.000     40.250.750    120.752.250

                         II      10.159.300              0              0
            0              0     10.159.300              0     10.159.300

                        III     322.680.800    126.569.000     24.949.500
   24.949.500              0    171.162.300     40.250.750    130.911.550

  30  OLT                 I     210.945.800     99.224.000      8.737.800
    8.737.800              0    102.984.000     24.996.000     77.988.000

                         II      12.056.500              0              0
            0              0     12.056.500              0     12.056.500

                        III     223.002.300     99.224.000      8.737.800
    8.737.800              0    115.040.500     24.996.000     90.044.500

  31  PRAHOVA             I     253.841.700    125.796.000      6.374.700
    6.374.700              0    121.671.000     30.417.750     91.253.250

                         II      15.466.400              0              0
            0              0     15.466.400              0     15.466.400

                        III     269.308.100    125.796.000      6.374.700
    6.374.700              0    137.137.400     30.417.750    106.719.650

  32  SATU MARE           I     179.712.300     72.063.000     10.606.300
   10.606.300              0     97.043.000     24.260.750     72.782.250

                         II       6.921.336              0        357.136
      357.136              0      6.564.200              0      6.564.200

                        III     186.633.636     72.063.000     10.963.436
   10.963.436              0    103.607.200     24.260.750     79.346.450

  33  SALAJ               I     122.283.900     41.393.000     12.886.900
   12.886.900              0     68.004.000     17.001.000     51.003.000

                         II       5.191.050              0              0
            0              0      5.191.050              0      5.191.050

                        III     127.474.950     41.393.000     12.886.900
   12.886.900              0     73.195.050     17.001.000     56.194.050

  34  SIBIU               I     160.463.500     73.258.000     25.818.500
   14.288.300     11.530.200     61.387.000     15.346.750     46.040.250

                         II       7.987.900              0              0
            0              0      7.987.900              0      7.987.900

                        III     168.451.400     73.258.000     25.818.500
   14.288.300     11.530.200     69.374.900     15.346.750     54.028.150

  35  SUCEAVA             I     397.685.000    147.745.000     35.269.000
   16.404.000     18.865.000    214.671.000     53.667.750    161.003.250

                         II      12.621.250              0              0
            0              0     12.621.250              0     12.621.250

                        III     410.306.250    147.745.000     35.269.000
   16.404.000     18.865.000    227.292.250     53.667.750    173.624.500

  36  TELEORMAN           I     226.871.700     86.215.000      8.325.700
    8.325.700              0    132.331.000     33.082.750     99.248.250

                         II       8.417.800              0              0
            0              0      8.417.800              0      8.417.800

                        III     235.289.500     86.215.000      8.325.700
    8.325.700              0    140.748.800     33.082.750    107.666.050

  37  TIMIS               I     183.849.000     86.573.000     18.245.000
   18.245.000              0     79.031.000     19.757.750     59.273.250

                         II      11.985.750              0              0
            0              0     11.985.750              0     11.985.750

                        III     195.834.750     86.573.000     18.245.000
   18.245.000              0     91.016.750     19.757.750     71.259.000

  38  TULCEA              I     116.248.800     57.155.000      6.896.800
    6.896.800              0     52.197.000     13.049.250     39.147.750

                         II       4.968.250              0              0
            0              0      4.968.250              0      4.968.250

                        III     121.217.050     57.155.000      6.896.800
    6.896.800              0     57.165.250     13.049.250     44.116.000

  39  VASLUI              I     319.372.600    131.187.000      8.435.600
    8.435.600              0    179.750.000     44.937.500    134.812.500

                         II       8.534.700              0              0
            0              0      8.534.700              0      8.534.700

                        III     327.907.300    131.187.000      8.435.600
    8.435.600              0    188.284.700     44.937.500    143.347.200

  40  VALCEA              I     175.068.800     74.689.000     13.628.800
   13.628.800              0     86.751.000     21.687.750     65.063.250

                         II       8.956.050              0              0
            0              0      8.956.050              0      8.956.050

                        III     184.024.850     74.689.000     13.628.800
   13.628.800              0     95.707.050     21.687.750     74.019.300

  41  VRANCEA             I     183.907.700     72.715.000      6.429.700
    6.429.700              0    104.763.000     26.190.750     78.572.250

                         II       7.012.800              0              0
            0              0      7.012.800              0      7.012.800

                        III     190.920.500     72.715.000      6.429.700
    6.429.700              0    111.775.800     26.190.750     85.585.050

  42  MUNICIPIUL
      BUCURESTI           I     422.320.800    383.200.000     39.120.800
   26.295.900     12.824.900              0              0              0

                         II      38.633.350              0              0
            0              0     38.633.350              0     38.633.350

                        III     460.954.150    383.200.000     39.120.800
   26.295.900     12.824.900     38.633.350              0     38.633.350

 Sume ce se
 repartizeaza in baza
 unor acte normative*)    I     147.000.000              0              0
            0              0    147.000.000     52.000.000     95.000.000

                   *)   II      41.431.600              0              0
            0              0     41.431.600              0     41.431.600

                        III     188.431.600              0              0
            0              0    188.431.600     52.000.000    136.431.600
_________________________________________________________________________
    *) In baza prevederilor art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 253/2000 se aloca Consiliului judetean Iasi suma de 52.000.000 mii lei, iar in baza prevederilor art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2001 se aloca Consiliului local al municipiului Buzau suma de 62.000.000 mii lei si Consiliului local al municipiului Pascani suma de 33.000.000 mii lei.
    *) In baza prevederilor art. 4 alin. (2) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2002 se aloca Consiliului local al municipiului Iasi suma de 20.539.200 mii lei si Consiliului local al municipiului Suceava suma de 20.892.400 mii lei.

    ANEXA 5*)

    *) Anexa nr. 5 este reprodusa in facsimil.

                                  SUME
defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei pe anul 2002

                                                                  - mii lei -
_____________________________________________________________________________
Nr.         Judetul       Program actualizat    Influente  Program rectificat
crt.
_____________________________________________________________________________
         TOTAL                 2.151.000.000   485.361.000      2.636.361.000
  1  ALBA                         10.749.000             0         10.749.000
  2  ARAD                         38.627.000    19.725.000         58.352.000
  3  ARGES                        65.436.000    72.637.000        138.073.000
  4  BACAU                        41.992.000    24.438.000         66.430.000
  5  BIHOR                        63.833.000    49.702.000        113.535.000
  6  BISTRITA-NASAUD              18.085.000             0         18.085.000
  7  BOTOSANI                     93.636.000             0         93.636.000
  8  BRASOV                       84.438.000    29.775.000        114.213.000
  9  BRAILA                       33.966.000             0         33.966.000
 10  BUZAU                        93.024.000             0         93.024.000
 11  CARAS-SEVERIN                26.734.000     3.690.000         30.424.000
 12  CALARASI                     38.702.000             0         38.702.000
 13  CLUJ                         35.125.000             0         35.125.000
 14  CONSTANTA                   113.438.000             0        113.438.000
 15  COVASNA                      13.223.000             0         13.223.000
 16  DAMBOVITA                    22.445.000             0         22.445.000
 17  DOLJ                         52.046.000     9.145.000         61.191.000
 18  GALATI                       49.195.000             0         49.195.000
 19  GIURGIU                       4.916.000     6.676.000         11.592.000
 20  GORJ                         22.659.000             0         22.659.000
 21  HARGHITA                     36.572.000             0         36.572.000
 22  HUNEDOARA                    46.937.000     1.654.000         48.591.000
 23  IALOMITA                      9.374.000             0          9.374.000
 24  IASI                         88.470.000    36.042.000        124.512.000
 25  ILFOV                         5.815.000             0          5.815.000
 26  MARAMURES                     8.506.000             0          8.506.000
 27  MEHEDINTI                    18.277.000             0         18.277.000
 28  MURES                        26.128.000             0         26.128.000
 29  NEAMT                        19.964.000             0         19.964.000
 30  OLT                          16.477.000             0         16.477.000
 31  PRAHOVA                      86.306.000    22.318.000        108.624.000
 32  SATU MARE                     9.188.000             0          9.188.000
 33  SALAJ                        19.441.000     8.816.000         28.257.000
 34  SIBIU                        15.691.000             0         15.691.000
 35  SUCEAVA                      52.238.000    72.202.000        124.440.000
 36  TELEORMAN                    39.302.000             0         39.302.000
 37  TIMIS                        93.708.000   115.698.000        209.406.000
 38  TULCEA                       31.387.000             0         31.387.000
 39  VASLUI                       23.312.000    12.843.000         36.155.000
 40  VALCEA                       36.567.000             0         36.567.000
 41  VRANCEA                      19.616.000             0         19.616.000
 42  Municipiul BUCURESTI        525.455.000             0        525.455.000
________________________________________________________________________________

    ANEXA 6*)

    *) Anexa nr. 6 este reprodusa in facsimil.

    CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

                                  BUGETUL
                 FONDULUI DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE
                               pe anul 2002

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat
                                                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|      Denumirea     |   Program    |  Influente |   Program    |
|    |  |   |  |    indicatorilor   |  actualizat  |    (+/-)   |  rectificat  |
|____|__|___|__|____________________|______________|____________|______________|
|       A      |           B        |        1     |       2    |       3      |
|______________|____________________|______________|____________|______________|
|0016|  |   |  |VENITURI-TOTAL      |50.863.191.157|            |50.863.191.157|
|2516|  |   |  | I. VENITURI CURENTE|48.557.079.038|            |48.557.079.038|
|3316|  |   |  | A. VENITURI FISCALE|47.489.398.536|            |47.489.398.536|
|4416|  |   |  |  A1. IMPOZITE      |              |            |              |
|    |  |   |  |      DIRECTE       |47.489.398.536|            |47.489.398.536|
|1216|  |   |  |   CONTRIBUTIA LA   |              |            |              |
|    |  |   |  |   FONDUL DE        |              |            |              |
|    |  |   |  |   ASIGURARI SOCIALE|              |            |              |
|    |  |   |  |   DE SANATATE      |47.489.398.536|            |47.489.398.536|
|    |01|   |  |    Contributii de  |              |            |              |
|    |  |   |  |    la persoane     |              |            |              |
|    |  |   |  |    juridice sau    |              |            |              |
|    |  |   |  |    fizice, care    |              |            |              |
|    |  |   |  |    angajeaza       |              |            |              |
|    |  |   |  |    personal        |              |            |              |
|    |  |   |  |    salariat        |18.597.470.100|            |18.597.470.100|
|    |02|   |  |    Contributia     |              |            |              |
|    |  |   |  |    persoanelor     |              |            |              |
|    |  |   |  |    asigurate       |28.876.128.036|            |28.876.128.036|
|    |03|   |  |    Contributii     |              |            |              |
|    |  |   |  |    facultative la  |              |            |              |
|    |  |   |  |    asigurarile     |              |            |              |
|    |  |   |  |    sociale de      |              |            |              |
|    |  |   |  |    sanatate        |    15.800.400|            |    15.800.400|
|1916|  |   |  | B. VENITURI        |              |            |              |
|    |  |   |  |    NEFISCALE       | 1.067.680.502|            | 1.067.680.502|
|2216|  |   |  |  DIVERSE VENITURI  | 1.067.680.502|            | 1.067.680.502|
|    |30|   |  |   Incasari din alte|              |            |              |
|    |  |   |  |   surse            | 1.067.680.502|            | 1.067.680.502|
|3416|  |   |  | IV. SUME PRIMITE DE|              |            |              |
|    |  |   |  |     LA ALTE BUGETE | 2.306.112.119|            | 2.306.112.119|
|3516|  |   |  |  SUME DE LA BUGETUL|              |            |              |
|    |  |   |  |  DE STAT PENTRU    |              |            |              |
|    |  |   |  |  PERSOANELE        |              |            |              |
|    |  |   |  |  ASIGURATE PRIN    |              |            |              |
|    |  |   |  |  EFECTUL LEGII     | 2.094.566.519|            | 2.094.566.519|
|    |01|   |  |   Persoane care    |              |            |              |
|    |  |   |  |   satisfac         |              |            |              |
|    |  |   |  |   serviciul        |              |            |              |
|    |  |   |  |   militar in termen|   234.963.767|            |   234.963.767|
|    |02|   |  |   Persoane care    |              |            |              |
|    |  |   |  |   executa o        |              |            |              |
|    |  |   |  |   pedeapsa         |              |            |              |
|    |  |   |  |   privativa de     |              |            |              |
|    |  |   |  |   libertate sau    |              |            |              |
|    |  |   |  |   arest preventiv  |   154.066.752|            |   154.066.752|
|    |03|   |  |   Persoane care fac|              |            |              |
|    |  |   |  |   parte dintr-o    |              |            |              |
|    |  |   |  |   familie care     |              |            |              |
|    |  |   |  |   beneficiaza de   |              |            |              |
|    |  |   |  |   ajutor social    | 1.705.536.000|            | 1.705.536.000|
|    |  |   |  |                    |              |            |              |
|3616|  |   |  | SUME DE LA BUGETUL |              |            |              |
|    |  |   |  | ASIGURARILOR       |              |            |              |
|    |  |   |  | SOCIALE DE STAT    |              |            |              |
|    |  |   |  | SI BUGETUL         |              |            |              |
|    |  |   |  | ASIGURARILOR       |              |            |              |
|    |  |   |  | PENTRU SOMAJ       |   211.545.600|            |   211.545.600|
|    |  |   |  |                    |              |            |              |
|    |01|   |  |  Persoane aflate in|              |            |              |
|    |  |   |  |  concediu medical  |              |            |              |
|    |  |   |  |  sau in concediu   |              |            |              |
|    |  |   |  |  medical pentru    |              |            |              |
|    |  |   |  |  ingrijirea        |              |            |              |
|    |  |   |  |  copilului bolnav  |              |            |              |
|    |  |   |  |  in varsta de pana |              |            |              |
|    |  |   |  |  la 6 ani.         |   211.545.600|            |   211.545.600|
|    |  |   |  |                    |              |            |              |
|5016|  |   |  |CHELTUIELI-TOTAL    |47.796.378.386| 500.000.000|48.296.378.386|
|    |  |01 |  | CHELTUIELI CURENTE |47.375.826.386| 500.000.000|47.875.826.386|
|    |  |02 |  |  CHELTUIELI DE     |              |            |              |
|    |  |   |  |  PERSONAL          |   581.731.927|            |   581.731.927|
|    |  |20 |  |  CHELTUIELI        |              |            |              |
|    |  |   |  |  MATERIALE SI      |              |            |              |
|    |  |   |  |  SERVICII          |46.794.094.459| 500.000.000|47.294.094.459|
|    |  |70 |  | CHELTUIELI DE      |              |            |              |
|    |  |   |  | CAPITAL            |   420.552.000|            |   420.552.000|
|    |  |   |  |                    |              |            |              |
|5916|  |   |  |Partea a III-a      |              |            |              |
|    |  |   |  |CHELTUIELI          |              |            |              |
|    |  |   |  |SOCIAL-CULTURALE    |46.406.265.688| 500.000.000|46.906.265.688|
|    |  |01 |  | CHELTUIELI CURENTE |46.406.265.688| 500.000.000|46.906.265.688|
|    |  |20 |  |  CHELTUIELI        |              |            |              |
|    |  |   |  |  MATERIALE SI      |              |            |              |
|    |  |   |  |  SERVICII          |46.406.265.688| 500.000.000|46.906.265.688|
|    |  |   |  |                    |              |            |              |
|6216|  |   |  | SERVICII MEDICALE  |              |            |              |
|    |  |   |  | SI MEDICAMENTE     |46.406.265.688| 500.000.000|46.906.265.688|
|    |  |01 |  | CHELTUIELI CURENTE |46.406.265.688| 500.000.000|46.906.265.688|
|    |  |20 |  |  CHELTUIELI        |              |            |              |
|    |  |   |  |  MATERIALE SI      |              |            |              |
|    |  |   |  |  SERVICII          |46.406.265.688| 500.000.000|46.906.265.688|
|    |  |25 |  |   Materiale si     |              |            |              |
|    |  |   |  |   prestari servicii|              |            |              |
|    |  |   |  |   cu caracter      |              |            |              |
|    |  |   |  |   medical*)        |46.406.265.688| 500.000.000|46.906.265.688|
|    |  |   |  |                    |              |            |              |
|7216|  |   |  |Partea a VI-a       |              |            |              |
|    |  |   |  |ALTE ACTIUNI        | 1.390.112.698|            | 1.390.112.698|
|    |  |01 |  | CHELTUIELI CURENTE |   969.560.698|            |   969.560.698|
|    |  |02 |  |  CHELTUIELI DE     |              |            |              |
|    |  |   |  |  PERSONAL          |   581.731.927|            |   581.731.927|
|    |  |20 |  |  CHELTUIELI        |              |            |              |
|    |  |   |  |  MATERIALE SI      |              |            |              |
|    |  |   |  |  SERVICII          |   387.828.771|            |   387.828.771|
|    |  |70 |  | CHELTUIELI DE      |              |            |              |
|    |  |   |  | CAPITAL            |   420.552.000|            |   420.552.000|
|    |  |   |  |                    |              |            |              |
|7316|  |   |  |CHELTUIELI DE       |              |            |              |
|    |  |   |  |ADMINISTRARE A      |              |            |              |
|    |  |   |  |FONDULUI            | 1.390.112.698|            | 1.390.112.698|
|    |  |01 |  | CHELTUIELI CURENTE |   969.560.698|            |   969.560.698|
|    |  |02 |  |  CHELTUIELI DE     |              |            |              |
|    |  |   |  |  PERSONAL          |   581.731.927|            |   581.731.927|
|    |  |10 |  |   Cheltuieli cu    |              |            |              |
|    |  |   |  |   salariile        |   418.038.815|            |   418.038.815|
|    |  |11 |  |   Contributii      |              |            |              |
|    |  |   |  |   pentru asigurari |              |            |              |
|    |  |   |  |   sociale de stat  |    97.528.456|            |    97.528.456|
|    |  |12 |  |   Cheltuieli pentru|              |            |              |
|    |  |   |  |   constituirea     |              |            |              |
|    |  |   |  |   Fondului pentru  |              |            |              |
|    |  |   |  |   plata ajutorului |              |            |              |
|    |  |   |  |   de somaj         |    20.901.940|            |    20.901.940|
|    |  |13 |  |   Deplasari,       |              |            |              |
|    |  |   |  |   detasari,        |              |            |              |
|    |  |   |  |   transferari      |    16.000.000|            |    16.000.000|
|    |  |13 |01|    Deplasari,      |              |            |              |
|    |  |   |  |    detasari,       |              |            |              |
|    |  |   |  |    transferari in  |              |            |              |
|    |  |   |  |    tara            |    13.000.000|            |    13.000.000|
|    |  |13 |02|    Deplasari in    |              |            |              |
|    |  |   |  |    strainatate     |     3.000.000|            |     3.000.000|
|    |  |14 |  |   Contributii      |              |            |              |
|    |  |   |  |   pentru           |              |            |              |
|    |  |   |  |   constituirea     |              |            |              |
|    |  |   |  |   Fondului de      |              |            |              |
|    |  |   |  |   asigurari sociale|              |            |              |
|    |  |   |  |   de sanatate      |    29.262.716|            |    29.262.716|
|    |  |20 |  |  CHELTUIELI        |              |            |              |
|    |  |   |  |  MATERIALE SI      |              |            |              |
|    |  |   |  |  SERVICII          |   387.828.771|            |   387.828.771|
|    |  |24 |  |   Cheltuieli pentru|              |            |              |
|    |  |   |  |   intretinere si   |              |            |              |
|    |  |   |  |   gospodarie       |   114.828.771|            |   114.828.771|
|    |  |25 |  |   Materiale si     |              |            |              |
|    |  |   |  |   prestari de      |              |            |              |
|    |  |   |  |   servicii cu      |              |            |              |
|    |  |   |  |   caracter         |              |            |              |
|    |  |   |  |   functional       |    95.000.000|            |    95.000.000|
|    |  |26 |  |   Obiecte de       |              |            |              |
|    |  |   |  |   inventar de mica |              |            |              |
|    |  |   |  |   valoare sau      |              |            |              |
|    |  |   |  |   scurta durata si |              |            |              |
|    |  |   |  |   echipament       |    60.000.000|            |    60.000.000|
|    |  |27 |  |   Reparatii curente|    50.000.000|            |    50.000.000|
|    |  |28 |  |   Reparatii        |              |            |              |
|    |  |   |  |   capitale         |    42.000.000|            |    42.000.000|
|    |  |29 |  |   Carti si         |              |            |              |
|    |  |   |  |   publicatii       |     4.000.000|            |     4.000.000|
|    |  |30 |  |   Alte cheltuieli  |    22.000.000|            |    22.000.000|
|    |  |70 |  |  CHELTUIELI DE     |              |            |              |
|    |  |   |  |  CAPITAL           |   420.552.000|            |   420.552.000|
|    |  |72 |  |   Investitii ale   |              |            |              |
|    |  |   |  |   institutiilor    |              |            |              |
|    |  |   |  |   publice          |   420.552.000|            |   420.552.000|
|    |  |   |  |                    |              |            |              |
|    |  |   |  |din total capitol:  |              |            |              |
|    |01|   |  | Administratie      |              |            |              |
|    |  |   |  | centrala           |   278.022.540|            |   278.022.540|
|    |25|   |  | Servicii publice   |              |            |              |
|    |  |   |  | descentralizate    | 1.112.090.158|            | 1.112.090.158|
|    |  |   |  |                    |              |            |              |
|9516|  |   |  |FONDURI DE REZERVA  |   635.789.889|            |   635.789.889|
|    |06|   |  |   Fondul de rezerva|              |            |              |
|    |  |   |  |   al Casei         |              |            |              |
|    |  |   |  |   Nationale de     |              |            |              |
|    |  |   |  |   Asigurari de     |              |            |              |
|    |  |   |  |   Sanatate         |   635.789.889|            |   635.789.889|
|    |  |   |  |                    |              |            |              |
|9816|  |   |  |EXCEDENT/DEFICIT    | 2.431.022.882|-500.000.000| 1.931.022.882|
|____|__|___|__|____________________|______________|____________|______________|
    *) Se detaliaza pe subcapitole de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate la propunerile caselor de asigurari de sanatate judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti, precum si ale Casei de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si ale Casei de Asigurari de Sanatate a Transporturilor.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 42/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 42 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu