E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 144 din 31 octombrie 2002

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 811 din  7 noiembrie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei, ale art. 29 alin. (8) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, si ale art. 54 din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Bugetul de stat pe anul 2002, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 784 si nr. 784 bis din 11 decembrie 2001, rectificat prin Ordonanta Guvernului nr. 42/2002 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 577 si nr. 577 bis din 5 august 2002, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 2
    (1) Sinteza modificarilor bugetului de stat pe anul 2002, detaliata, la venituri, pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe parti, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum si pe alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 1.
    (2) Sinteza modificarilor cheltuielilor bugetare pe anul 2002, pe surse de finantare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, titluri si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 2.
    (3) Bugetele modificate ale ordonatorilor principali de credite sunt prevazute in anexa nr. 3*).
    (4) Bugetele ordonatorilor principali de credite, veniturile proprii, alocatiile de la bugetul de stat si cheltuielile ce se suporta din acestea, veniturile si cheltuielile gestionate in regim extrabugetar, intrarile de credite externe, precum si cheltuielile din fonduri externe nerambursabile, pe ordonatori principali de credite pe anul 2002, sunt cele aprobate prin anexa nr. 3 la Legea nr. 743/2001, modificate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2002 pentru modificarea unor anexe la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, precum si a unor alte acte normative, aprobata prin Legea nr. 315/2002, si rectificate prin Ordonanta Guvernului nr. 42/2002 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002, cu exceptia celor prevazute in anexa nr. 3 la prezenta ordonanta de urgenta.
------------
    *) Anexa nr. 3 se publica ulterior.

    CAP. 2
    Structura si regimul veniturilor bugetare

    Art. 3
    Pentru prevederile referitoare la veniturile bugetului de stat pe anul 2002 se aproba urmatoarele influente:

                                                                - miliarde lei -
    VENITURI - TOTAL,                                                -835,6
    din care:
     Venituri curente                                                -400,9
     Din acestea:
     a) venituri fiscale:                                 -905,7
     - impozite directe,                                           -4.618,5
       din care:
       - impozitul pe profit                                       -5.112,0
       - impozitul pe venit                                        -1.543,0
         - cote si sume defalcate din impozitul pe venit
           pentru bugetele locale (se scad)                          -135,2
     - impozite indirecte,                                         +3.712,8
       din care:
       - taxa pe valoarea adaugata                                 +9.283,6
         - taxa pe valoarea adaugata incasata                      +9.984,0
         - sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
           bugetele locale (se scad)                                 -700,4
       - accize                                                    -4.460,0
       - taxe vamale                                                 -506,0
     b) venituri nefiscale:                                          +504,8
     Venituri din capital                                             +30,0
     Donatii si sponsorizari                                           -2,0
     Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate                -462,7

    CAP. 3
    Regimul si destinatiile cheltuielilor bugetare

    Art. 4
    In structura economica influentele privind cheltuielile bugetului de stat pe anul 2002 se prezinta astfel:
                                                                - miliarde lei -
    CHELTUIELI - TOTAL,                                              -662,6
    din care:
    1. Cheltuieli curente                                            -147,4
       Din acestea:
       a) cheltuieli de personal                                     -635,1
       b) cheltuieli materiale si servicii                           +692,5
       c) subventii                                                  +445,7
       d) transferuri                                                +615,8
       e) dobanzi aferente datoriei publice si alte cheltuieli     -1.300,0
       f) rezerve                                                     +33,7
    2. Cheltuieli de capital                                         +420,8
    3. Rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane
       la credite                                                    -936,0
       Din acestea:
       a) rambursari de credite externe                               +15,4
       b) plati de dobanzi si comisioane la credite externe          -951,4

    Art. 5
    (1) Influentele aprobate la titlul "Cheltuieli de personal" se repartizeaza pe luni de catre ordonatorul principal de credite bugetare si se comunica Ministerului Finantelor Publice in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (2) La repartizarea pe luni si la raportarea platilor de casa aferente cheltuielilor de personal vor fi avute in vedere prevederile art. 14 din Legea nr. 743/2001.
    Art. 6
    (1) Cheltuielile pentru autoritatile publice, care se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2002, se diminueaza cu suma de 458,8 miliarde lei, din care: 149,7 miliarde lei cheltuieli de personal, 78,6 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 171,0 miliarde lei transferuri, 28,5 miliarde lei cheltuieli de capital si 31,0 miliarde lei rambursari de credite si plati de dobanzi si comisioane aferente acestora.
    (2) Cheltuielile pentru autoritatile publice se modifica dupa cum urmeaza:

                                                                - miliarde lei -
    a) Administratia Prezidentiala                                     -5,0
    b) Autoritati legislative                                        -121,3
    c) Autoritati judecatoresti                                       -20,4
    d) Alte organe ale autoritatilor publice                          -41,3
    e) Autoritati executive                                          -270,8
    Art. 7
    (1) Cheltuielile pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala, care se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2002, se majoreaza cu suma de 197,8 miliarde lei, din care: 656,1 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 99,5 miliarde lei alocatii de la buget pentru institutii publice, 59,2 miliarde lei cheltuieli de capital, si se diminueaza cu suma de 323,3 miliarde lei cheltuieli de personal, 48,6 miliarde lei transferuri si 245,1 miliarde lei rambursari de credite si plati de dobanzi si comisioane aferente acestora.
    (2) Cheltuielile pentru aparare nationala se majoreaza cu suma de 104,5 miliarde lei, iar cheltuielile pentru ordine publica si siguranta nationala, cu suma de 93,3 miliarde lei.
    Art. 8
    (1) Cheltuielile social-culturale, care se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2002, se majoreaza cu suma de 796,6 miliarde lei, din care: 121,5 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 256,4 miliarde lei alocatii de la buget pentru institutii publice, 472,4 miliarde lei transferuri, 152,6 miliarde lei cheltuieli de capital, si se diminueaza cu suma de 123,9 miliarde lei cheltuieli de personal si 82,4 miliarde lei rambursari de credite si plati de dobanzi si comisioane aferente acestora.
    (2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli se majoreaza cu suma de 30,8 miliarde lei pentru invatamant, 196,5 miliarde lei pentru cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret si 626,2 miliarde lei pentru asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii si se diminueaza cu suma de 56,9 miliarde lei pentru sanatate.
    Art. 9
    (1) Cheltuielile pentru servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape, care se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2002, se majoreaza cu suma de 23,8 miliarde lei, din care: 2,2 miliarde lei cheltuieli de personal, 3,1 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 131,5 miliarde lei cheltuieli de capital, si se diminueaza cu suma de 87,0 miliarde lei transferuri si cu 26,0 miliarde lei rambursari de credite si plati de dobanzi si comisioane aferente acestora.
    (2) Cheltuielile pentru servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape, pe capitole de cheltuieli, se diminueaza cu suma de 30,2 miliarde lei pentru servicii si dezvoltare publica si locuinte si se majoreaza cu suma de 54,0 miliarde lei pentru mediu si ape.
    Art. 10
    Articolul 18 din Legea nr. 743/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza cu alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
    "(3) In bugetul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului pe anul 2002 sunt prevazute si sume reprezentand alocatii neutilizate in anii 2000 si 2001 pentru implementarea <<Programului de dezvoltare a Societatii Comerciale Automobile Dacia - S.A. Pitesti, judetul Arges>>, in baza Hotararii Guvernului nr. 794/1999."
    Art. 11
    (1) Cheltuielile din bugetul de stat pentru actiuni economice care se finanteaza din bugetul de stat pe anul 2002 se diminueaza cu suma de 2.199,7 miliarde lei, din care: 25,0 miliarde lei cheltuieli de personal, 13,9 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 1.812,5 miliarde lei transferuri, 551,5 miliarde lei rambursari de credite si plati de dobanzi si comisioane aferente acestora, si se majoreaza cu suma de 89,5 miliarde lei la subventii si cu 113,7 miliarde lei la cheltuieli de capital.
    (2) Cheltuielile pentru actiuni economice, pe capitole de cheltuieli, se majoreaza cu suma de 324,6 miliarde lei pentru industrie si cu suma de 12,8 miliarde lei pentru transporturi si comunicatii si se diminueaza cu suma de 2.537,1 miliarde lei pentru alte actiuni economice.
    Art. 12
    Literele a) si b) ale alineatului (4) al articolului 19 din Legea nr. 743/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "a) 350,0 miliarde lei pentru stabilizarea ratei dobanzii la creditele pe termen scurt, mediu si lung, acordate de Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A. si de banci pentru productia de export si pentru exportul de masini, utilaje, instalatii complexe si executarea de obiective in strainatate, precum si pentru alte exporturi creditate pe termen scurt, efectuate in anii 2001 si 2002, potrivit prevederilor art. 9 lit. c) si ale art. 10 lit. b) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior;
    b) 550,0 miliarde lei pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului in conditiile prevederilor art. 5 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 14/1995 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului, aprobata prin Legea nr. 70/1995, si in conformitate cu prevederile art. 9 lit. a), b) si c) si ale art. 10 lit. b) din Legea nr. 96/2000, din care: 250,0 miliarde lei pentru acordarea de bonificatii de dobanda, 250,0 miliarde lei fondul pentru garantii de export si 50,0 miliarde lei fondul pentru asigurarea si reasigurarea creditelor de export pe termen scurt, mediu si lung, a garantiilor de export si a investitiilor romane in strainatate;".
    Art. 13
    Alineatul (5) al articolului 19 din Legea nr. 743/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(5) In bugetul Ministerului pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie pentru anul 2002 este cuprinsa suma de 144,0 miliarde lei pentru majorarea capitalului social al Fondului national de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii, precum si suma de 88,0 miliarde lei pentru finantarea programelor de dezvoltare si a masurilor de sprijinire a infiintarii de noi intreprinderi si de sustinere a dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, potrivit legii."
    Art. 14
    (1) Cheltuielile pentru alte actiuni care se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2002 se majoreaza cu suma de 80,9 miliarde lei, din care: 4,3 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 0,2 miliarde lei alocatii de la buget pentru institutii publice, 99,4 miliarde lei transferuri, si se diminueaza cu suma de 15,5 miliarde lei la cheltuieli de personal si cu 7,5 miliarde lei la cheltuieli de capital.
    (2) Cheltuielile pentru alte actiuni, pe capitole de cheltuieli, se majoreaza cu suma de 11,0 miliarde lei pentru cercetare stiintifica si cu suma de 69,9 miliarde lei pentru alte actiuni.
    Art. 15
    Transferurile din bugetul de stat catre bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe se diminueaza cu suma de 364,9 miliarde lei.
    Art. 16
    Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului se majoreaza cu suma de 33,7 miliarde lei.

    CAP. 4
    Deficitul bugetar, datoria publica si imprumutul guvernamental

    Art. 17
    Deficitul bugetului de stat se stabileste in suma de 59.155,7 miliarde lei.
    Art. 18
    Cheltuielile pentru dobanzile aferente datoriei publice si alte cheltuieli se diminueaza cu suma de 1.300,0 miliarde lei, din care: 106,0 miliarde lei la dobanzi aferente datoriei publice interne si 1.288,4 miliarde lei la dobanzi aferente datoriei publice externe, care, potrivit reglementarilor legale, se platesc de la bugetul de stat si se majoreaza cu suma de 94,4 miliarde lei la cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de stat si de riscurile garantiilor date de stat, in conditiile legii.
    Art. 19
    Alineatul (2) al articolului 24 din Legea nr. 743/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In cheltuielile pentru datoria publica se cuprind si cheltuielile cu stabilirea riscului de tara (rating) prin agentiile specializate."

    CAP. 5
    Dispozitii referitoare la bugetele locale

    Art. 20
    (1) Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale se majoreaza cu 468,7 miliarde lei si sunt prevazute in anexa nr. 4. Aceste sume se repartizeaza pe unitati administrativ-teritoriale, prin hotarare a consiliului judetean, dupa consultarea primarilor si cu asistenta de specialitate a directiei generale a finantelor publice, asigurandu-se cu prioritate sumele necesare pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului, ajutorului social si a celui pentru incalzirea locuintei.
    (2) Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei se majoreaza cu 630,8 miliarde lei si sunt prevazute in anexa nr. 5. Aceste sume se repartizeaza de catre consiliul judetean in conditiile prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor masuri de asigurare a fondurilor necesare in vederea furnizarii energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2002, dupa consultarea primarilor, unitatilor administrativ-teritoriale, pentru energia termica furnizata populatiei de catre unitatile producatoare-distribuitoare, cu exceptia centralelor termice si electrice transferate autoritatilor administratiei publice locale, ale caror subventii au fost suplimentate prin Ordonanta Guvernului nr. 42/2002. Pentru anul 2002, in executie, prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2002, sumele defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei pot fi alocate in limita prevederilor aprobate si cu incadrarea in proportia de 45% prevazuta la art. 2 alin. (1) lit. a) din aceeasi ordonanta de urgenta.
    (3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata se majoreaza cu 700,4 miliarde lei pentru asigurarea cheltuielilor de personal pentru invatamantul preuniversitar de stat si pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap si sunt prevazute in anexele nr. 6, 6a) si 6b). Aceste sume se repartizeaza pe unitati administrativ-teritoriale, respectiv pe sectoarele municipiului Bucuresti, prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, si cu asistenta de specialitate a directiei generale a finantelor publice si, dupa caz, a inspectoratului scolar judetean si a inspectoratului judetean pentru persoanele cu handicap.
    Art. 21
    Numarul maxim de posturi finantat pentru invatamantul preuniversitar de stat, prevazut in anexa nr. 10 la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, se modifica potrivit anexei nr. 7.

    CAP. 6
    Bugetele fondurilor speciale

    Art. 22
    Veniturile si cheltuielile modificate ale bugetului Fondului de asigurari sociale de sanatate pe anul 2002, constituit in baza prevederilor Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt prevazute in anexa nr. 8.
    Art. 23
    Veniturile si cheltuielile modificate ale bugetului Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic pe anul 2002, constituit in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 29/1994, aprobata prin Legea nr. 136/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt prevazute in anexa nr. 9.
    Art. 24
    Veniturile si cheltuielile modificate ale bugetului Fondului special al drumurilor publice pe anul 2002, constituit in baza prevederilor Legii nr. 118/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt prevazute in anexa nr. 10.

    CAP. 7
    Responsabilitati in aplicarea legii

    Art. 25
    Ordonatorii principali si secundari de credite vor aproba si vor transmite institutiilor publice din subordine bugetele pe structura de cheltuieli prevazuta in anexa nr. 3, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 26
    Pentru echilibrarea bugetului asigurarilor sociale de stat, in anul 2002 se aloca din bugetul de stat transferuri in suma de 2.528,0 miliarde lei, din care se va achita si dobanda ramasa de platit trezoreriei statului pentru sumele utilizate temporar din contul general al trezoreriei statului pentru acoperirea deficitului inregistrat de bugetul asigurarilor sociale de stat.
    Art. 27
    Eventualele sume incasate si retinute ca venituri extrabugetare in perioada de aplicare a prevederilor art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, modificat prin pct. 7 din Legea nr. 180/2002, si pana la aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2002 pentru modificarea unor anexe la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, precum si a unor alte acte normative, din amenzile aplicate de catre agentii constatatori, se pot utiliza, cu aprobarea ordonatorului principal de credite al acestora, pentru cheltuieli de capital.
    Art. 28
    Se abroga prevederile art. 20 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2002.
    Art. 29
    Anexele nr. 1 - 10*) fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
-------------
    *) Anexele nr. 1, 2, 4, 5, 6, 6a), 6b), 7, 8, 8a), 9 si 10 sunt reproduse in facsimil.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                            BUGETUL DE STAT
                             pe anul 2002

                             - SINTEZA -

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   - Capitol
    II  - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV  - Alineat

                                                                 - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |     Program actualizat   |   Influente   | Program rectificat |
|____|__|___|__|__________________________|_______________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |              1           |        2      |      3 = 1 + 2     |
|______________|__________________________|_______________|____________________|
|0001             VENITURI                                                     |
|                          177.043.493.111    -835.625.000    176.207.868.111  |
|                                                                              |
|0002            I. VENITURI CURENTE                                           |
|                          176.243.793.111    -400.925.000    175.842.868.111  |
|                                                                              |
|0003             A. VENITURI FISCALE                                          |
|                          166.629.593.111    -905.725.000    165.723.868.111  |
|                                                                              |
|0004             A1. IMPOZITE DIRECTE                                         |
|                           44.648.765.800  -4.618.475.000     40.030.290.800  |
|                                                                              |
|0101             IMPOZITUL PE PROFIT                                          |
|                           32.905.000.000  -5.112.000.000     27.793.000.000  |
|                                                                              |
|0201             IMPOZITUL PE SALARII                                         |
|                              500.000.000    -220.000.000        280.000.000  |
|                                                                              |
|     01        Impozitul pe salarii - total -                                 |
|                              500.000.000    -220.000.000        280.000.000  |
|                                                                              |
|0601             IMPOZITUL PE VENIT                                           |
|                           43.863.000.000  -1.543.000.000     42.320.000.000  |
|                                                                              |
|     01        Impozit pe venituri din activitati independente                |
|                              850.000.000     150.000.000      1.000.000.000  |
|                                                                              |
|     02        Impozit pe venituri din salarii                                |
|                           38.559.000.000    -596.000.000     37.963.000.000  |
|                                                                              |
|     03        Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor           |
|                              625.000.000    -125.000.000        500.000.000  |
|                                                                              |
|     04        Impozit pe venituri din dividende                              |
|                            2.120.000.000    -360.000.000      1.760.000.000  |
|                                                                              |
|     05        Impozit pe venituri din dobanzi                                |
|                              260.000.000                        260.000.000  |
|                                                                              |
|     06        Impozit pe alte venituri                                       |
|                              100.000.000                        100.000.000  |
|                                                                              |
|     07        Impozit pe venit din pensii                                    |
|                               30.000.000     120.000.000        150.000.000  |
|                                                                              |
|     08        Impozitul pe veniturile obtinute din jocurile de noroc, din    |
|               premii si din prime in bani si/sau natura                      |
|                               90.000.000     -40.000.000         50.000.000  |
|                                                                              |
|     09        Impozitul pe veniturile obtinute din transferul dreptului de   |
|               proprietate asupra valorilor mobiliare si vanzarea partilor    |
|               sociale                                                        |
|                               40.000.000                         40.000.000  |
|                                                                              |
|     10        Regularizari                                                   |
|                              850.000.000    -850.000.000                     |
|                                                                              |
|     11        Impozitul pe veniturile din valorificarea sub orice forma a    |
|               drepturilor de proprietate intelectuala                        |
|                               50.000.000      10.000.000         60.000.000  |
|                                                                              |
|     12        Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice         |
|               nerezidente                                                    |
|                              271.000.000     164.000.000        435.000.000  |
|                                                                              |
|     13        Impozit pe veniturile din activitati agricole                  |
|                               18.000.000     -16.000.000          2.000.000  |
|                                                                              |
|0701             COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (se scad)      |
|                          -39.879.534.200    -135.175.000    -40.014.709.200  |
|                                                                              |
|     01        Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)                |
|                          -27.414.375.000     964.375.000    -26.450.000.000  |
|                                                                              |
|     02        Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea      |
|               bugetelor locale (se scad)                                     |
|                           -9.828.798.200    -468.720.000    -10.297.518.200  |
|                                                                              |
|     03        Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea    |
|               energiei termice livrate populatiei (se scad)                  |
|                           -2.636.361.000     630.830.000     -3.267.191.000  |
|                                                                              |
|0801             ALTE IMPOZITE DIRECTE                                        |
|                            2.265.300.000   1.369.700.000      3.635.000.000  |
|                                                                              |
|     01        Impozitul pe veniturile realizate de persoanele juridice       |
|               nerezidente                                                    |
|                            1.733.300.000     236.700.000      1.970.000.000  |
|                                                                              |
|     02        Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale ilicite  |
|               sau din nerespectarea Legii privind protectia consumatorilor   |
|                               25.000.000     -10.000.000         15.000.000  |
|                                                                              |
|     03        Impozitul pe dividende de la societatile comerciale            |
|                              300.000.000     475.000.000        775.000.000  |
|                                                                              |
|     04        Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici           |
|                                                4.000.000          4.000.000  |
|                                                                              |
|     07        Contributia agentilor economici pentru invatamantul de stat    |
|                                              770.000.000        770.000.000  |
|                                                                              |
|     08        Cote din taxe de scolarizare                                   |
|                              200.000.000    -100.000.000        100.000.000  |
|                                                                              |
|     30        Alte incasari din impozite directe                             |
|                                7.000.000      -6.000.000          1.000.000  |
|                                                                              |
|0901             CONTRIBUTII                                                  |
|                            4.995.000.000   1.022.000.000      6.017.000.000  |
|                                                                              |
|     04        Contributia pentru pensia suplimentara                         |
|                              559.000.000     -59.000.000        500.000.000  |
|                                                                              |
|     09        Contributia agentilor economici pentru persoanele cu handicap  |
|                           4.436.000.000    1.081.000.000      5.517.000.000  |
|                                                                              |
|1300             A2. IMPOZITE INDIRECTE                                       |
|                          121.980.827.311   3.712.750.000    125.693.577.311  |
|                                                                              |
|1301             TAXA PE VALOAREA ADAUGATA                                    |
|                           61.821.027.311   9.283.550.000     71.104.577.311  |
|                                                                              |
|     01        TVA incasata                                                   |
|                           93.382.000.000   9.984.000.000    103.366.000.000  |
|                                                                              |
|     03        Sume defalcate din TVA pentru bugetele locale (se scad)        |
|                          -31.560.972.689    -700.450.000    -32.261.422.689  |
|                                                                              |
|1401             ACCIZE                                                       |
|                           38.252.000.000  -4.460.000.000     33.792.000.000  |
|                                                                              |
|1601             TAXE VAMALE                                                  |
|                            9.506.000.000    -506.000.000      9.000.000.000  |
|                                                                              |
|     01        Taxe vamale de la persoane juridice                            |
|                            9.306.000.000    -371.000.000      8.935.000.000  |
|                                                                              |
|     02        Taxe vamale si alte venituri incasate de la persoane fizice    |
|               prin unitatile vamale                                          |
|                              200.000.000    -135.000.000         65.000.000  |
|                                                                              |
|1701             ALTE IMPOZITE INDIRECTE                                      |
|                           12.401.800.000    -604.800.000     11.797.000.000  |
|                                                                              |
|     01        Taxe pentru jocurile de noroc                                  |
|                              600.000.000    -240.000.000        360.000.000  |
|                                                                              |
|     02        Majorari si penalitati de intarziere pentru venituri nevarsate |
|               la termen                                                      |
|                                                2.000.000          2.000.000  |
|                                                                              |
|     03        Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de  |
|               functionare                                                    |
|                              330.000.000      10.000.000        340.000.000  |
|                                                                              |
|     04        Taxa pentru activitatea de prospectiune, explorare si          |
|               exploatare a resurselor minerale                               |
|                            1.697.800.000     702.200.000      2.400.000.000  |
|                                                                              |
|     10        Taxe judiciare de timbru                                       |
|                              950.000.000    -250.000.000        700.000.000  |
|                                                                              |
|     12        Taxe de timbru pentru activitatea notariala                    |
|                              950.000.000     200.000.000      1.150.000.000  |
|                                                                              |
|     13        Taxe extrajudiciare de timbru                                  |
|                                6.000.000       6.000.000         12.000.000  |
|                                                                              |
|     15        Amenzi judiciare                                               |
|                               20.000.000       8.000.000         28.000.000  |
|                                                                              |
|     16        Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de   |
|               stat                                                           |
|                               40.000.000      10.000.000         50.000.000  |
|                                                                              |
|     18        Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din        |
|               publicitatea lor                                               |
|                              650.000.000    -250.000.000        400.000.000  |
|                                                                              |
|     21        Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc                |
|                              325.000.000    -125.000.000        200.000.000  |
|                                                                              |
|     22        Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din     |
|               import                                                         |
|                               15.000.000      -3.000.000         12.000.000  |
|                                                                              |
|     23        Contributia agentilor economici din turism                     |
|                              170.000.000     -10.000.000        160.000.000  |
|                                                                              |
|     24        Impozitul pe titeiul din productia interna si gazele naturale  |
|                            3.460.000.000     -81.000.000      3.379.000.000  |
|                                                                              |
|     25        Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului,          |
|               bauturilor alcoolice, produselor din tutun si a cafelei        |
|                              248.000.000     -77.000.000        171.000.000  |
|                                                                              |
|     26        Venituri cu destinatie speciala din comisionul pentru servicii |
|               vamale                                                         |
|                              600.000.000       4.000.000        604.000.000  |
|                                                                              |
|     27        Venituri cu destinatie speciala din cotele aplicate asupra     |
|               veniturilor realizate in domeniul aviatiei civile              |
|                              210.000.000      58.000.000        268.000.000  |
|                                                                              |
|     28        Impozit pe veniturile microintreprinderilor                    |
|                            2.080.000.000    -532.000.000      1.548.000.000  |
|                                                                              |
|     30        Alte incasari din impozite indirecte                           |
|                               50.000.000     -37.000.000         13.000.000  |
|                                                                              |
|1900             B. VENITURI NEFISCALE                                        |
|                            9.614.200.000     504.800.000     10.119.000.000  |
|                                                                              |
|2001             VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME             |
|                            2.000.000.000    -500.000.000      1.500.000.000  |
|                                                                              |
|2101             VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE                        |
|                            1.996.200.000    -696.200.000      1.300.000.000  |
|                                                                              |
|     01        Taxe de metrologie                                             |
|                                  200.000                            200.000  |
|                                                                              |
|     03        Taxe pentru prestatiile efectuate si pentru eliberarea         |
|               autorizatiilor de transport in trafic international            |
|                               18.000.000      -3.000.000         15.000.000  |
|                                                                              |
|     04        Taxe consulare                                                 |
|                              650.000.000    -189.000.000        461.000.000  |
|                                                                              |
|     05        Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decat cele|
|               sanitare, de pe langa institutii                               |
|                               15.000.000      -5.000.000         10.000.000  |
|                                                                              |
|     10        Taxe si alte venituri din protectia mediului                   |
|                                                1.000.000          1.000.000  |
|                                                                              |
|     12        Varsaminte din disponibilitatile institutiilor publice si      |
|               activitatilor autofinantate                                    |
|                                4.000.000                          4.000.000  |
|                                                                              |
|     13        Varsaminte din veniturile institutiilor publice si             |
|               activitatilor autofinantate                                    |
|                               29.000.000     -23.000.000          6.000.000  |
|                                                                              |
|     16        Incasari din prestatiile efectuate de Oficiul National pentru  |
|               Recrutare si Plasare a Fortei de Munca in Strainatate          |
|                                                3.000.000          3.000.000  |
|                                                                              |
|     30        Alte venituri de la institutiile publice                       |
|                            1.280.000.000    -480.200.000        799.800.000  |
|                                                                              |
|2201             DIVERSE VENITURI                                             |
|                            5.618.000.000   1.701.000.000      7.319.000.000  |
|                                                                              |
|     01        Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive                 |
|                               90.000.000      30.000.000        120.000.000  |
|                                                                              |
|     03        Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate, potrivit       |
|               dispozitiilor legale                                           |
|                            1.100.000.000     320.000.000      1.420.000.000  |
|                                                                              |
|     04        Incasari din cota retinuta, conform Codului Penal              |
|                                3.000.000                          3.000.000  |
|                                                                              |
|     05        Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor         |
|               precedenti                                                     |
|                              545.000.000     155.000.000        700.000.000  |
|                                                                              |
|     06        Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societatilor    |
|               comerciale sau companiilor nationale la care statul este       |
|               actionar majoritar                                             |
|                                5.000.000       1.000.000          6.000.000  |
|                                                                              |
|     07        Venituri din concesiuni si inchirieri                          |
|                            3.200.000.000     900.000.000      4.100.000.000  |
|                                                                              |
|     08        Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a    |
|               declaratiei de impozite si taxe                                |
|                                5.000.000      20.000.000         25.000.000  |
|                                                                              |
|     09        Venituri din dobanzi                                           |
|                               11.000.000       4.000.000         15.000.000  |
|                                                                              |
|     11        Varsaminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap|
|               neincadrate                                                    |
|                               60.000.000      90.000.000        150.000.000  |
|                                                                              |
|     12        Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si |
|               alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit Legii       |
|                              250.000.000                        250.000.000  |
|                                                                              |
|     19        Venituri din dividende                                         |
|                               55.000.000     225.000.000        280.000.000  |
|                                                                              |
|     20        Sumele provenite din recuperarea debitelor provenite din       |
|               drepturile de pensii si asigurari sociale militare             |
|                                5.000.000      -5.000.000                     |
|                                                                              |
|     30        Incasari din alte surse                                        |
|                              289.000.000     -39.000.000        250.000.000  |
|                                                                              |
|3000             II. VENITURI DIN CAPITAL                                     |
|                              170.000.000      30.000.000        200.000.000  |
|                                                                              |
|3001             VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI          |
|                              170.000.000      30.000.000        200.000.000  |
|                                                                              |
|     01        Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor       |
|               publice                                                        |
|                              150.000.000     -80.000.000         70.000.000  |
|                                                                              |
|     02        Venituri din valorificarea stocurilor de la rezervele materiale|
|               nationale si de mobilizare                                     |
|                               15.000.000     -14.000.000          1.000.000  |
|                                                                              |
|     08        Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare|
|                                5.000.000     124.000.000        129.000.000  |
|                                                                              |
|4000             VII. DONATII SI SPONSORIZARI                                 |
|                                2.000.000      -2.000.000                     |
|                                                                              |
|4001              DONATII SI SPONSORIZARI                                     |
|                                2.000.000      -2.000.000                     |
|                                                                              |
|     01        Donatii                                                        |
|                                2.000.000      -2.000.000                     |
|                                                                              |
|4200             VIII. INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE       |
|                              627.700.000    -462.700.000        165.000.000  |
|                                                                              |
|4201             INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE             |
|                              627.700.000    -462.700.000        165.000.000  |
|                                                                              |
|     01        Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru        |
|               finalizarea unor obiective aprobate prin conventii bilaterale  |
|               si acorduri interguvernamentale                                |
|                                  900.000        -900.000                     |
|                                                                              |
|     05        Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate persoanelor   |
|               care beneficiaza de statutul de refugiat                       |
|                                  100.000        -100.000                     |
|                                                                              |
|     07        Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru finantarea      |
|               lucrarilor agricole                                            |
|                                               65.000.000         65.000.000  |
|                                                                              |
|     09        Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru        |
|               acoperirea arieratelor catre CONEL si ROMGAZ                   |
|                              331.000.000    -283.000.000         48.000.000  |
|                                                                              |
|     10        Incasari din rambursarea imprumuturilor din fondul de redresare|
|               financiara                                                     |
|                              277.700.000    -227.700.000         50.000.000  |
|                                                                              |
|     11        Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru        |
|               proiecte de investitii in turism                               |
|                                5.000.000      -3.000.000          2.000.000  |
|                                                                              |
|     15        Incasari din rambursarea microcreditelor acordate persoanelor  |
|               fizice care desfasoara activitati pe cont propriu, aducatoare  |
|               de venituri, in vederea intretinerii materiale                 |
|                                3.000.000      -3.000.000                     |
|                                                                              |
|     17        Incasari din rambursarea microcreditelor, acordate de agentiile|
|               guvernamentale si administrate prin agentii de credit          |
|                                5.000.000      -5.000.000                     |
|                                                                              |
|     18        Incasari de la beneficiarii creditului extern pentru importul  |
|               de combustibili                                                |
|                                5.000.000      -5.000.000                     |
|                                                                              |
|5001           BUGET DE STAT                                                  |
|                          236.026.239.221    -662.627.036    235.363.612.185  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                          195.515.921.671    -147.417.772    195.368.503.899  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                           35.242.680.889    -635.099.798     34.607.581.091  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                           26.714.595.007     692.473.242     27.407.068.249  |
|                                                                              |
|         34      SUBVENTII                                                    |
|                           12.558.173.963     445.674.769     13.003.848.732  |
|                                                                              |
|         35 01     Alocatii de la buget pentru institutii publice             |
|                            6.199.738.604     352.174.769      6.551.913.373  |
|                                                                              |
|         35 02     Subventii pe produse si activitati                         |
|                            3.247.315.359      93.500.000      3.340.815.359  |
|                                                                              |
|         35 03     Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif  |
|                            3.111.120.000                      3.111.120.000  |
|                                                                              |
|         36      PRIME                                                        |
|                              739.007.000                        739.007.000  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                           63.493.644.475     615.834.015     64.109.478.490  |
|                                                                              |
|         39       Transferuri consolidabile                                   |
|                            5.795.936.241   3.002.900.000      8.798.836.241  |
|                                                                              |
|         39 03     Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale      |
|                   pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe|
|                            1.900.000.000    -364.900.000      1.535.100.000  |
|                                                                              |
|         39 04     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor |
|                   sociale de stat                                            |
|                                            2.528.000.000      2.528.000.000  |
|                                                                              |
|         39 10     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de  |
|                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia     |
|                   datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in  |
|                   termen                                                     |
|                              234.978.489                        234.978.489  |
|                                                                              |
|         39 11     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de  |
|                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia     |
|                   datorata de persoanele care executa o pedeapsa privativa de|
|                   libertate sau arest preventiv                              |
|                              154.066.752                        154.066.752  |
|                                                                              |
|         39 14     Program privind pietruirea drumurilor comunale si          |
|                   alimentarea cu apa a satelor                               |
|                              360.000.000      37.500.000        397.500.000  |
|                                                                              |
|         39 16     Contributia persoanelor asigurate pentru finantarea        |
|                   ocrotirii sanatatii                                        |
|                            1.705.536.000                      1.705.536.000  |
|                                                                              |
|         39 19     Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale    |
|                   pentru constructii de locuinte                             |
|                              385.000.000                        385.000.000  |
|                                                                              |
|         39 20     Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale    |
|                   pentru finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor|
|                   urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism|
|                               37.000.000       2.300.000         39.300.000  |
|                                                                              |
|         39 24     Transferuri catre bugetele locale pentru aeroporturi de    |
|                   interes local                                              |
|                               29.355.000                         29.355.000  |
|                                                                              |
|         39 25     Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale      |
|                   pentru retehnologizarea centralelor termice si electrice de|
|                   termoficare                                                |
|                               50.000.000                         50.000.000  |
|                                                                              |
|         39 28     Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale    |
|                   pentru finantarea proiectarii studiilor de fezabilitate    |
|                   aferente proiectelor SAPARD                                |
|                               40.000.000                         40.000.000  |
|                                                                              |
|         39 29     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului     |
|                   "Dezvoltarea agriculturii romanesti"                       |
|                              900.000.000     800.000.000      1.700.000.000  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                           57.697.708.234  -2.387.065.985     55.310.642.249  |
|                                                                              |
|         40 01     Locuinte                                                   |
|                              525.000.000    -120.000.000        405.000.000  |
|                                                                              |
|         40 02     Burse                                                      |
|                            1.142.664.144    -182.727.082        959.937.062  |
|                                                                              |
|         40 03     Alocatii si alte ajutoare pentru copii                     |
|                            9.587.072.391    -120.216.920      9.466.855.471  |
|                                                                              |
|         40 04     Pensii si ajutoare I.O.V.R., militari si alte persoane     |
|                           11.921.932.662     793.357.202     12.715.289.864  |
|                                                                              |
|         40 08     Ajutoare sociale                                           |
|                               40.000.000     -30.000.000         10.000.000  |
|                                                                              |
|         40 09     Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii                    |
|                              297.655.023      28.000.000        325.655.023  |
|                                                                              |
|         40 11     Contributii si cotizatii la organisme internationale       |
|                              792.089.852    -167.398.619        624.691.233  |
|                                                                              |
|         40 15     Plati compensatorii                                        |
|                              625.183.769     -50.000.000        575.183.769  |
|                                                                              |
|         40 16     Fondul de cercetare-dezvoltare                             |
|                              586.846.481                        586.846.481  |
|                                                                              |
|         40 17     Fondul pentru stimularea inovarii                          |
|                              321.633.400                        321.633.400  |
|                                                                              |
|         40 18     Transferuri aferente restructurarii industriei de aparare  |
|                              881.000.000     212.000.000      1.093.000.000  |
|                                                                              |
|         40 19     Alocatia suplimentara pentru familiile cu copii            |
|                              871.300.000     -70.000.000        801.300.000  |
|                                                                              |
|         40 20     Cofinantarea contributiei financiare a Comunitatii Europene|
|                               53.948.425                         53.948.425  |
|                                                                              |
|         40 21     Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare        |
|                              624.954.961     -45.000.000        579.954.961  |
|                                                                              |
|         40 22     Cheltuieli pentru sustinerea programelor tehnice de        |
|                   conservare sau de inchidere a minelor                      |
|                              476.751.934                        476.751.934  |
|                                                                              |
|         40 23     Protectie sociala ce se acorda pentru unele activitati din |
|                   sectorul minier                                            |
|                              718.838.000      40.800.000        759.638.000  |
|                                                                              |
|         40 24     Cheltuieli pentru sustinerea transportului feroviar public |
|                   de calatori                                                |
|                            4.060.000.000     540.000.000      4.600.000.000  |
|                                                                              |
|         40 26     Transferuri aferente Fondului National de Preaderare       |
|                            2.953.823.833  -2.435.354.211        518.469.622  |
|                                                                              |
|         40 27     Transferuri aferente Fondului Roman de Dezvoltare Sociala  |
|                               45.300.000       9.500.000         54.800.000  |
|                                                                              |
|         40 28     Executarea silita a creantelor bugetare                    |
|                               18.500.000                         18.500.000  |
|                                                                              |
|         40 29     Despagubiri civile, precum si cheltuieli judiciare si      |
|                   extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea       |
|                   intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale        |
|                              500.974.540      88.479.957        589.454.497  |
|                                                                              |
|         40 30     Onorariile pentru expertizele contabile dispuse in cadrul  |
|                   procesului penal                                           |
|                               12.720.000                         12.720.000  |
|                                                                              |
|         40 31     Transferuri pentru finantarea patrimoniului genetic al     |
|                   animalelor                                                 |
|                               70.000.000                         70.000.000  |
|                                                                              |
|         40 32     Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand          |
|                   minoritatilor nationale, altele decat cele care primesc    |
|                   subventii de la bugetul de stat, potrivit legii            |
|                              130.898.435                        130.898.435  |
|                                                                              |
|         40 33     Proiecte de comunicare, informare publica si promovarea    |
|                   imaginii si intereselor romanesti peste hotare             |
|                               30.396.410       7.000.000         37.396.410  |
|                                                                              |
|         40 34     Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a     |
|                   organizatiilor reprezentative ale acestora                 |
|                               12.700.000                         12.700.000  |
|                                                                              |
|         40 35     Finantarea partidelor politice                             |
|                               70.300.000                         70.300.000  |
|                                                                              |
|         40 36     Finantarea actiunilor cu caracter stiintific si            |
|                   social-cultural                                            |
|                                2.500.000                          2.500.000  |
|                                                                              |
|         40 37     Finantarea unor programe si proiecte in cadrul Campaniei   |
|                   Europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei,         |
|                   antisemitismului si intolerantei                           |
|                                2.666.000                          2.666.000  |
|                                                                              |
|         40 38     Finantarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului |
|                   si al rezistentei Sighet"                                  |
|                                2.000.000                          2.000.000  |
|                                                                              |
|         40 39     Comenzi de stat pentru carti si publicatii                 |
|                               26.400.000                         26.400.000  |
|                                                                              |
|         40 40     Sprijin financiar pentru producerea si distribuirea        |
|                   filmelor                                                   |
|                               14.200.000                         14.200.000  |
|                                                                              |
|         40 41     Asociatii si fundatii                                      |
|                               36.744.000                         36.744.000  |
|                                                                              |
|         40 42     Alocatie de incredintare si plasament familial             |
|                              233.100.000      20.000.000        253.100.000  |
|                                                                              |
|         40 43     Ajutor anual pentru veteranii de razboi                    |
|                               63.000.000                         63.000.000  |
|                                                                              |
|         40 44     Programe pentru sanatate                                   |
|                              973.215.655     -98.423.630        874.792.025  |
|                                                                              |
|         40 45     Programe pentru tineret                                    |
|                               24.716.000       4.000.000         28.716.000  |
|                                                                              |
|         40 46     Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic   |
|                   Roman                                                      |
|                               45.400.000      -8.000.000         37.400.000  |
|                                                                              |
|         40 47     Cadastru imobiliar                                         |
|                               35.000.000       6.200.000         41.200.000  |
|                                                                              |
|         40 48     Meteorologie si hidrologie                                 |
|                              151.356.395      20.000.000        171.356.395  |
|                                                                              |
|         40 49     Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor      |
|                                  400.000       1.000.000          1.400.000  |
|                                                                              |
|         40 50     Cheltuieli pentru valorificarea cenusilor de pirita        |
|                               50.000.000      20.000.000         70.000.000  |
|                                                                              |
|         40 51     Cooperare economica internationala                         |
|                              145.007.000                        145.007.000  |
|                                                                              |
|         40 53     Sprijinirea producatorilor agricoli                        |
|                            2.881.158.193    -800.000.000      2.081.158.193  |
|                                                                              |
|         40 54     Cabaline din patrimoniul genetic national                  |
|                               50.106.496                         50.106.496  |
|                                                                              |
|         40 55     Programe cu finantare rambursabila                         |
|                            3.733.837.653    -749.748.380      2.984.089.273  |
|                                                                              |
|         40 56     Transferuri pentru drumuri, cai ferate, aviatie si         |
|                   navigatie                                                  |
|                            1.001.100.000      20.500.000      1.021.600.000  |
|                                                                              |
|         40 57     Transferuri pentru finantarea de baza a invatamantului     |
|                   superior                                                   |
|                            4.573.850.000     135.053.705      4.708.903.705  |
|                                                                              |
|         40 58     Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a    |
|                   creditelor bancare acordate studentilor                    |
|                                5.000.000      -3.000.000          2.000.000  |
|                                                                              |
|         40 59     Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi)         |
|                               88.839.340                         88.839.340  |
|                                                                              |
|         40 60     Transferuri pentru actiuni de sanatate                     |
|                            1.170.138.609      19.929.073      1.190.067.682  |
|                                                                              |
|         40 61     Sustinerea cultelor                                        |
|                               74.100.000                         74.100.000  |
|                                                                              |
|         40 62     Stimularea exporturilor                                    |
|                            1.000.000.000                      1.000.000.000  |
|                                                                              |
|         40 64     Fondul la dispozitia primului ministru pentru sprijinirea  |
|                   comunitatilor romanesti de pretutindeni                    |
|                                1.000.000                          1.000.000  |
|                                                                              |
|         40 66     Contributia statului la salarizarea personalului de cult   |
|                              525.104.833      -1.430.000        523.674.833  |
|                                                                              |
|         40 68     Programe de protectie sociala si integrare                 |
|                   socioprofesionala a persoanelor cu handicap                |
|                               27.500.000                         27.500.000  |
|                                                                              |
|         40 70     Sustinerea sistemului de protectie a copilului             |
|                              188.545.700                        188.545.700  |
|                                                                              |
|         40 75     Contributia statului care se aloca Patriarhiei Romane,     |
|                   pentru sprijinirea asezamintelor Bisericii Ortodoxe Romane |
|                   din afara granitelor                                       |
|                               34.984.828                         34.984.828  |
|                                                                              |
|         40 80     Alte transferuri                                           |
|                              674.206.815         407.920        674.614.735  |
|                                                                              |
|         40 81     Fond de garantare a imprumuturilor pentru intreprinderi    |
|                   mici si mijlocii                                           |
|                              144.000.000                        144.000.000  |
|                                                                              |
|         40 82     Transferuri pentru actiuni de ecologizare                  |
|                              163.250.000      32.000.000        195.250.000  |
|                                                                              |
|         40 83     Transferuri catre Consiliul National de Formare            |
|                   Profesionala a Adultilor                                   |
|                                3.059.000                          3.059.000  |
|                                                                              |
|         40 84     Finantarea Ansamblului "Memorialul revolutiei - Decembrie  |
|                   1989" din municipiul Timisoara                             |
|                                2.500.000                          2.500.000  |
|                                                                              |
|         40 85     Transferuri pentru transportul de calatori cu metroul      |
|                              645.000.000     250.000.000        895.000.000  |
|                                                                              |
|         40 86     Programul de realizare a sistemului national antigrindina  |
|                               40.000.000                         40.000.000  |
|                                                                              |
|         40 87     Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de|
|                   structurile sportive de drept privat                       |
|                              182.099.860      10.000.000        192.099.860  |
|                                                                              |
|         40 88     Transferuri catre Consiliul National al Persoanelor        |
|                   Varstnice                                                  |
|                                2.482.000                          2.482.000  |
|                                                                              |
|         40 89     Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de paduri    |
|                               42.000.000                         42.000.000  |
|                                                                              |
|         40 91     Renta viagera                                              |
|                               35.540.000                         35.540.000  |
|                                                                              |
|         40 93     Programe comunitare                                        |
|                              690.040.582     -69.266.307        620.774.275  |
|                                                                              |
|         40 94     Programe cu finantare nerambursabila                       |
|                              203.011.273     305.271.307        508.282.580  |
|                                                                              |
|         40 95     Programe ISPA                                              |
|                              335.427.742                        335.427.742  |
|                                                                              |
|         49      DOBANZI                                                      |
|                           56.710.011.660  -1.300.000.000     55.410.011.660  |
|                                                                              |
|         50 01     Dobanzi aferente datoriei publice interne                  |
|                           24.505.625.000    -106.000.000     24.399.625.000  |
|                                                                              |
|         50 02     Dobanzi aferente datoriei publice externe                  |
|                            6.781.186.660  -1.288.400.000      5.492.786.660  |
|                                                                              |
|         50 03     Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor  |
|                   de stat si de riscurile garantiilor date de stat in        |
|                   conditiile legii                                           |
|                           10.753.800.000      94.400.000     10.848.200.000  |
|                                                                              |
|         50 04     Diferente de curs aferente datoriei publice externe        |
|                           12.259.400.000                     12.259.400.000  |
|                                                                              |
|         50 05     Diferente de curs aferente datoriei publice interne        |
|                            2.410.000.000                      2.410.000.000  |
|                                                                              |
|         60      REZERVE                                                      |
|                               57.808.677      33.700.000         91.508.677  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                           15.132.670.372     420.784.979     15.553.455.351  |
|                                                                              |
|         79     IMPRUMUTURI ACORDATE                                          |
|                              200.035.360                        200.035.360  |
|                                                                              |
|         80 02     Imprumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective     |
|                   aprobate prin conventii bilaterale si acorduri             |
|                   interguvernamentale                                        |
|                              166.420.000                        166.420.000  |
|                                                                              |
|         80 05     Imprumuturi acordate persoanelor care beneficiaza de       |
|                   statutul de refugiat si sunt lipsite de mijloace de        |
|                   existenta                                                  |
|                                1.133.440                          1.133.440  |
|                                                                              |
|         80 13     Microcredite acordate persoanelor fizice care desfasoara   |
|                   activitati pe cont propriu, aducatoare de venituri, in     |
|                   vederea intretinerii materiale                             |
|                               32.481.920                         32.481.920  |
|                                                                              |
|         84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA     |
|                 CREDITE                                                      |
|                           25.177.611.818    -935.994.243     24.241.617.575  |
|                                                                              |
|         85       Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                           25.177.611.818    -935.994.243     24.241.617.575  |
|                                                                              |
|         85 01     Rambursari de credite externe                              |
|                           18.132.041.130      15.448.525     18.147.489.655  |
|                                                                              |
|         85 02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                            7.045.570.688    -951.442.768      6.094.127.920  |
|                                                                              |
|5100            Partea I SERVICII PUBLICE GENERALE                            |
|                           14.903.898.878    -458.855.647     14.445.043.231  |
|                                                                              |
|5101           AUTORITATI PUBLICE                                             |
|                           14.903.898.878    -458.855.647     14.445.043.231  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                           13.030.521.319    -399.302.529     12.631.218.790  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                            8.895.219.666    -149.682.367      8.745.537.299  |
|                                                                              |
|         10       Cheltuieli cu salariile                                     |
|                            6.174.178.854     -97.630.853      6.076.548.001  |
|                                                                              |
|         11       Contributii pentru asigurari sociale de stat                |
|                            1.340.484.406     -30.448.679      1.310.035.727  |
|                                                                              |
|         12       Contributii pentru asigurarile pentru somaj                 |
|                              286.549.353      -5.035.409        281.513.944  |
|                                                                              |
|         13       Deplasari, detasari, transferari                            |
|                              685.071.859      -8.223.074        676.848.785  |
|                                                                              |
|         13 01     - deplasari, detasari, transferari in tara                 |
|                              436.232.005      -8.850.582        427.381.423  |
|                                                                              |
|         13 02     - deplasari, detasari, transferari in strainatate          |
|                              248.839.854         627.508        249.467.362  |
|                                                                              |
|         14       Contributii pentru constituirea fondului de asigurari       |
|                  sociale de sanatate                                         |
|                              408.935.194      -8.344.352        400.590.842  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            3.372.442.041     -78.647.162      3.293.794.879  |
|                                                                              |
|         21       Drepturi cu caracter social                                 |
|                               16.637.443      -1.025.072         15.612.371  |
|                                                                              |
|         22       Hrana                                                       |
|                               37.201.218                         37.201.218  |
|                                                                              |
|         23       Medicamente si materiale sanitare                           |
|                                5.500.000                          5.500.000  |
|                                                                              |
|         24       Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie                 |
|                            1.417.491.477      -3.784.371      1.413.707.106  |
|                                                                              |
|         25       Materiale si prestari de servicii cu caracter functional    |
|                              471.302.623     -15.795.378        455.507.245  |
|                                                                              |
|         26       Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si    |
|                  echipament                                                  |
|                               93.566.373         995.401         94.561.774  |
|                                                                              |
|         27       Reparatii curente                                           |
|                              176.729.466       3.529.617        180.259.083  |
|                                                                              |
|         28       Reparatii capitale                                          |
|                              313.198.159                        313.198.159  |
|                                                                              |
|         29       Carti si publicatii                                         |
|                               50.171.279        -518.907         49.652.372  |
|                                                                              |
|         30       Alte cheltuieli                                             |
|                              780.244.003     -62.248.452        717.995.551  |
|                                                                              |
|         32       Fondul Presedintelui                                        |
|                                5.400.000         200.000          5.600.000  |
|                                                                              |
|         33       Fondul Primului Ministru                                    |
|                                5.000.000                          5.000.000  |
|                                                                              |
|         34      SUBVENTII                                                    |
|                               31.708.300                         31.708.300  |
|                                                                              |
|         35 01     Alocatii de la buget pentru institutii publice             |
|                               31.708.300                         31.708.300  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                              731.151.312    -170.973.000        560.178.312  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                              731.151.312    -170.973.000        560.178.312  |
|                                                                              |
|         40 11     Contributii si cotizatii la organisme internationale       |
|                              607.700.793    -160.973.000        446.727.793  |
|                                                                              |
|         40 41     Asociatii si fundatii                                      |
|                                  444.000                            444.000  |
|                                                                              |
|         40 55     Programe cu finantare rambursabila                         |
|                               48.952.667      -3.000.000         45.952.667  |
|                                                                              |
|         40 80     Alte transferuri                                           |
|                                1.580.000                          1.580.000  |
|                                                                              |
|         40 93     Programe comunitare                                        |
|                                5.768.119                          5.768.119  |
|                                                                              |
|         40 94     Programe cu finantare nerambursabila                       |
|                               65.069.733      -7.000.000         58.069.733  |
|                                                                              |
|         40 96     Programe SAPARD                                            |
|                                1.636.000                          1.636.000  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            1.082.297.259     -28.530.438      1.053.766.821  |
|                                                                              |
|         72       Investitii ale institutiilor publice                        |
|                            1.034.097.259     -28.530.438      1.005.566.821  |
|                                                                              |
|         73       Investitii ale regiilor autonome, societatilor si           |
|                  companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital |
|                  majoritar de stat                                           |
|                               48.200.000                         48.200.000  |
|                                                                              |
|         84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA     |
|                 CREDITE                                                      |
|                              791.080.300     -31.022.680        760.057.620  |
|                                                                              |
|        85        Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                              791.080.300     -31.022.680        760.057.620  |
|                                                                              |
|         85 01     Rambursari de credite externe                              |
|                              627.918.280                        627.918.280  |
|                                                                              |
|         85 02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                              163.162.020     -31.022.680        132.139.340  |
|                                                                              |
|     01         Administratia Prezidentiala                                   |
|                              153.526.000      -5.000.000        148.526.000  |
|                                                                              |
|     02         Autoritati Legislative                                        |
|                            1.677.940.935    -121.345.000      1.556.595.935  |
|                                                                              |
|     03         Autoritati Judecatoresti                                      |
|                            4.733.701.376     -20.400.000      4.713.301.376  |
|                                                                              |
|     04         Alte organe ale autoritatilor publice                         |
|                              688.002.643     -41.272.574        646.730.069  |
|                                                                              |
|     05         Autoritati executive                                          |
|                            7.650.727.924    -270.838.073      7.379.889.851  |
|                                                                              |
|5400            Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA  |
|                           49.387.649.257     197.820.766     49.585.470.023  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                           38.552.010.032     383.744.934     38.935.754.966  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                           20.192.487.616    -323.300.000     19.869.187.616  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                           14.257.513.094     656.094.934     14.913.608.028  |
|                                                                              |
|         34      SUBVENTII                                                    |
|                            2.442.068.898      99.500.000      2.541.568.898  |
|                                                                              |
|         35 01     Alocatii de la buget pentru institutii publice             |
|                            2.442.068.898      99.500.000      2.541.568.898  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                            1.659.940.424     -48.550.000      1.611.390.424  |
|                                                                              |
|         39       Transferuri consolidabile                                   |
|                              384.552.876        -250.000        384.302.876  |
|                                                                              |
|         39 10     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de  |
|                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia     |
|                   datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in  |
|                   termen                                                     |
|                              230.486.124        -250.000        230.236.124  |
|                                                                              |
|         39 11     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de  |
|                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia     |
|                   datorata de persoanele care executa o pedeapsa privativa   |
|                   de libertate sau arest preventiv                           |
|                              154.066.752                        154.066.752  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                            1.275.387.548     -48.300.000      1.227.087.548  |
|                                                                              |
|         40 09     Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii                    |
|                                2.050.000                          2.050.000  |
|                                                                              |
|         40 11     Contributii si cotizatii la organisme internationale       |
|                               21.634.594          20.043         21.654.637  |
|                                                                              |
|         40 15     Plati compensatorii                                        |
|                              625.183.769     -50.000.000        575.183.769  |
|                                                                              |
|         40 60     Transferuri pentru actiuni de sanatate                     |
|                              529.581.465      -5.300.000        524.281.465  |
|                                                                              |
|         40 94     Programe cu finantare nerambursabila                       |
|                               90.543.180       7.000.000         97.543.180  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            1.814.746.167      59.185.800      1.873.931.967  |
|                                                                              |
|         84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA     |
|                 CREDITE                                                      |
|                            9.020.893.058    -245.109.968      8.775.783.090  |
|                                                                              |
|         85       Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                            9.020.893.058    -245.109.968      8.775.783.090  |
|                                                                              |
|         85 01     Rambursari de credite externe                              |
|                            7.615.662.028                      7.615.662.028  |
|                                                                              |
|         85 02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                            1.405.231.030    -245.109.968      1.160.121.062  |
|                                                                              |
|5401           APARARE NATIONALA                                              |
|                           23.968.486.945     104.484.966     24.072.971.911  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                           16.262.606.148     224.019.469     16.486.625.617  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                            8.387.307.126    -240.000.000      8.147.307.126  |
|                                                                              |
|         10       Cheltuieli cu salariile                                     |
|                            6.602.532.137    -200.000.000      6.402.532.137  |
|                                                                              |
|         11       Contributii pentru asigurari sociale de stat                |
|                              583.223.374     -25.000.000        558.223.374  |
|                                                                              |
|         12       Contributii pentru asigurarile pentru somaj                 |
|                              124.634.769      -5.000.000        119.634.769  |
|                                                                              |
|         13       Deplasari, detasari, transferari                            |
|                              619.260.612                        619.260.612  |
|                                                                              |
|         13 01     - deplasari, detasari, transferari in tara                 |
|                              154.687.074                        154.687.074  |
|                                                                              |
|         13 02     - deplasari, detasari, transferari in strainatate          |
|                              464.573.538                        464.573.538  |
|                                                                              |
|         14       Contributii pentru constituirea fondului de asigurari       |
|                  sociale de sanatate                                         |
|                              457.656.234     -10.000.000        447.656.234  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            6.939.239.970     514.019.469      7.453.259.439  |
|                                                                              |
|         21       Drepturi cu caracter social                                 |
|                              622.907.198                        622.907.198  |
|                                                                              |
|         22       Hrana                                                       |
|                            2.739.574.616     108.829.186      2.848.403.802  |
|                                                                              |
|         23       Medicamente si materiale sanitare                           |
|                               29.728.472        -135.900         29.592.572  |
|                                                                              |
|         24       Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie                 |
|                            1.364.017.887     197.286.458      1.561.304.345  |
|                                                                              |
|         25       Materiale si prestari de servicii cu caracter functional    |
|                            1.251.979.086     141.345.701      1.393.324.787  |
|                                                                              |
|         26       Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si    |
|                  echipament                                                  |
|                              554.217.375      73.934.829        628.152.204  |
|                                                                              |
|         27       Reparatii curente                                           |
|                              147.566.153      11.055.900        158.622.053  |
|                                                                              |
|         28       Reparatii capitale                                          |
|                               34.149.975       2.000.000         36.149.975  |
|                                                                              |
|         29       Carti si publicatii                                         |
|                                4.415.554       2.000.000          6.415.554  |
|                                                                              |
|         30       Alte cheltuieli                                             |
|                              190.683.654     -22.296.705        168.386.949  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                              936.059.052     -50.000.000        886.059.052  |
|                                                                              |
|         39       Transferuri consolidabile                                   |
|                              100.982.202                        100.982.202  |
|                                                                              |
|         39 10     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de  |
|                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia     |
|                   datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in  |
|                   termen                                                     |
|                              100.982.202                        100.982.202  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                              835.076.850     -50.000.000        785.076.850  |
|                                                                              |
|         40 11     Contributii si cotizatii la organisme internationale       |
|                               16.188.160                         16.188.160  |
|                                                                              |
|         40 15     Plati compensatorii                                        |
|                              625.183.769     -50.000.000        575.183.769  |
|                                                                              |
|         40 60     Transferuri pentru actiuni de sanatate                     |
|                              193.704.921                        193.704.921  |
|                                                                              |
|         70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                        |
|                              631.427.519      45.200.000        676.627.519  |
|                                                                              |
|         72       Investitii ale institutiilor publice                        |
|                              631.427.519      45.200.000        676.627.519  |
|                                                                              |
|         84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA     |
|                 CREDITE                                                      |
|                            7.074.453.278    -164.734.503      6.909.718.775  |
|                                                                              |
|         85       Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                            7.074.453.278    -164.734.503      6.909.718.775  |
|                                                                              |
|         85 01     Rambursari de credite externe                              |
|                            6.060.908.518                      6.060.908.518  |
|                                                                              |
|         85 02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                            1.013.544.760    -164.734.503        848.810.257  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                              216.671.830        -500.000        216.171.830  |
|                                                                              |
|     02         Aparare nationala si operatiuni de mentinere a pacii          |
|                           14.329.202.358     287.092.286     14.616.294.644  |
|                                                                              |
|     03         Actiuni de integrare euro-atlantica si pentru constituirea    |
|                fortei de reactie rapida                                      |
|                            8.677.835.737     -94.457.099      8.583.378.638  |
|                                                                              |
|     04         Parteneriat pentru pace                                       |
|                               81.943.030                         81.943.030  |
|                                                                              |
|     05         Plati compensatorii                                           |
|                              662.833.990     -87.650.221        575.183.769  |
|                                                                              |
|5501           ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA                          |
|                           25.419.162.312      93.335.800     25.512.498.112  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                           22.289.403.884     159.725.465     22.449.129.349  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                           11.805.180.490     -83.300.000     11.721.880.490  |
|                                                                              |
|         10       Cheltuieli cu salariile                                     |
|                            8.830.206.772     -67.239.138      8.762.967.634  |
|                                                                              |
|         11       Contributii pentru asigurari sociale de stat                |
|                              356.704.759        -454.201        356.250.558  |
|                                                                              |
|         12       Contributii pentru asigurarile pentru somaj                 |
|                               77.055.817        -283.833         76.771.984  |
|                                                                              |
|         13       Deplasari, detasari, transferari                            |
|                              235.608.155          50.000        235.658.155  |
|                                                                              |
|         13 01     - deplasari, detasari, transferari in tara                 |
|                              123.642.319          50.000        123.692.319  |
|                                                                              |
|         13 02     - deplasari, detasari, transferari in strainatate          |
|                              111.965.836                        111.965.836  |
|                                                                              |
|         14       Contributii pentru constituirea fondului de asigurari       |
|                  sociale de sanatate                                         |
|                              597.770.066      -1.872.828        595.897.238  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            7.318.273.124     142.075.465      7.460.348.589  |
|                                                                              |
|         21       Drepturi cu caracter social                                 |
|                              457.584.336     104.499.300        562.083.636  |
|                                                                              |
|         22       Hrana                                                       |
|                            3.106.185.611      -9.995.500      3.096.190.111  |
|                                                                              |
|         23       Medicamente si materiale sanitare                           |
|                               15.936.839       1.038.000         16.974.839  |
|                                                                              |
|         24       Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie                 |
|                              571.346.948      29.371.200        600.718.148  |
|                                                                              |
|         25       Materiale si prestari de servicii cu caracter functional    |
|                              401.315.295       2.119.000        403.434.295  |
|                                                                              |
|         26       Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si    |
|                  echipament                                                  |
|                            1.019.918.736       5.401.000      1.025.319.736  |
|                                                                              |
|         27       Reparatii curente                                           |
|                               53.313.124        -608.000         52.705.124  |
|                                                                              |
|         28       Reparatii capitale                                          |
|                               62.951.747                         62.951.747  |
|                                                                              |
|         29       Carti si publicatii                                         |
|                                2.901.577         -22.000          2.879.577  |
|                                                                              |
|         30       Alte cheltuieli                                             |
|                              225.892.783       2.672.000        228.564.783  |
|                                                                              |
|         34      SUBVENTII                                                    |
|                            2.442.068.898      99.500.000      2.541.568.898  |
|                                                                              |
|         35 01     Alocatii de la buget pentru institutii publice             |
|                            2.442.068.898      99.500.000      2.541.568.898  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                              723.881.372       1.450.000        725.331.372  |
|                                                                              |
|         39       Transferuri consolidabile                                   |
|                              283.570.674        -250.000        283.320.674  |
|                                                                              |
|         39 10     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de  |
|                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia     |
|                   datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in  |
|                   termen                                                     |
|                              129.503.922        -250.000        129.253.922  |
|                                                                              |
|         39 11     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de  |
|                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia     |
|                   datorata de persoanele care executa o pedeapsa privativa   |
|                   de libertate sau arest preventiv                           |
|                              154.066.752                        154.066.752  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                              440.310.698       1.700.000        442.010.698  |
|                                                                              |
|         40 09     Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii                    |
|                                2.050.000                          2.050.000  |
|                                                                              |
|         40 11     Contributii si cotizatii la organisme internationale       |
|                                5.446.434          20.043          5.466.477  |
|                                                                              |
|         40 29     Despagubiri civile, precum si cheltuieli judiciare si      |
|                   extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea       |
|                   intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale        |
|                                5.174.540         -20.043          5.154.497  |
|                                                                              |
|         40 30     Onorariile pentru expertizele contabile dispuse in cadrul  |
|                   procesului penal                                           |
|                                1.220.000                          1.220.000  |
|                                                                              |
|         40 60     Transferuri pentru actiuni de sanatate                     |
|                              335.876.544      -5.300.000        330.576.544  |
|                                                                              |
|         40 94     Programe cu finantare nerambursabila                       |
|                               90.543.180       7.000.000         97.543.180  |
|                                                                              |
|         70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                        |
|                            1.183.318.648      13.985.800      1.197.304.448  |
|                                                                              |
|         71       Stocuri pentru rezerve materiale nationale si de mobilizare |
|                                1.700.000                          1.700.000  |
|                                                                              |
|         72       Investitii ale institutiilor publice                        |
|                            1.181.618.648      13.985.800      1.195.604.448  |
|                                                                              |
|         84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA     |
|                 CREDITE                                                      |
|                            1.946.439.780     -80.375.465      1.866.064.315  |
|                                                                              |
|         85       Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                            1.946.439.780     -80.375.465      1.866.064.315  |
|                                                                              |
|         85 01     Rambursari de credite externe                              |
|                            1.554.753.510                      1.554.753.510  |
|                                                                              |
|         85 02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                              391.686.270     -80.375.465        311.310.805  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                            1.325.076.825     -20.000.000      1.305.076.825  |
|                                                                              |
|     02         Politie                                                       |
|                            7.075.347.379     323.000.000      7.398.347.379  |
|                                                                              |
|     03         Protectie si paza contra incendiilor                          |
|                            1.058.687.164      50.000.000      1.108.687.164  |
|                                                                              |
|     04         Paza si supravegherea frontierei                              |
|                            2.428.825.648    -130.000.000      2.298.825.648  |
|                                                                              |
|     05         Jandarmerie                                                   |
|                            3.378.245.864    -230.000.000      3.148.245.864  |
|                                                                              |
|     06         Siguranta nationala                                           |
|                            6.136.866.401      36.685.800      6.173.552.201  |
|                                                                              |
|     07         Penitenciare                                                  |
|                            2.641.201.135     106.500.000      2.747.701.135  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni privind ordinea publica si         |
|                siguranta nationala                                           |
|                            1.374.911.896     -42.850.000      1.332.061.896  |
|                                                                              |
|5700            Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE                    |
|                           54.559.224.498     796.647.818     55.355.872.316  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                           46.139.019.320     726.473.019     46.865.492.339  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                            3.655.139.901    -123.875.000      3.531.264.901  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            6.199.486.826     121.539.562      6.321.026.388  |
|                                                                              |
|         34      SUBVENTII                                                    |
|                            2.245.991.352     256.424.769      2.502.416.121  |
|                                                                              |
|         35 01     Alocatii de la buget pentru institutii publice             |
|                            2.245.991.352     256.424.769      2.502.416.121  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                           34.038.401.241     472.383.688     34.510.784.929  |
|                                                                              |
|         39       Transferuri consolidabile                                   |
|                            1.708.462.024                      1.708.462.024  |
|                                                                              |
|         39 10     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de  |
|                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia     |
|                   datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in  |
|                   termen                                                     |
|                                2.926.024                          2.926.024  |
|                                                                              |
|         39 16     Contributia persoanelor asigurate pentru finantarea        |
|                   ocrotirii sanatatii                                        |
|                            1.705.536.000                      1.705.536.000  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                           32.329.939.217     472.383.688     32.802.322.905  |
|                                                                              |
|         40 02     Burse                                                      |
|                            1.113.344.144    -190.000.000        923.344.144  |
|                                                                              |
|         40 03     Alocatii si alte ajutoare pentru copii                     |
|                            9.587.072.391    -120.216.920      9.466.855.471  |
|                                                                              |
|         40 04     Pensii si ajutoare I.O.V.R., militari si alte persoane     |
|                           11.921.932.662     793.357.202     12.715.289.864  |
|                                                                              |
|         40 08     Ajutoare sociale                                           |
|                               40.000.000     -30.000.000         10.000.000  |
|                                                                              |
|         40 09     Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii                    |
|                              295.605.023      28.000.000        323.605.023  |
|                                                                              |
|         40 11     Contributii si cotizatii la organisme internationale       |
|                               47.768.938      -6.407.662         41.361.276  |
|                                                                              |
|         40 19     Alocatia suplimentara pentru familiile cu copii            |
|                              871.300.000     -70.000.000        801.300.000  |
|                                                                              |
|         40 32     Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand          |
|                   minoritatilor nationale, altele decat cele care primesc    |
|                   subventii de la bugetul de stat, potrivit legii            |
|                              130.898.435                        130.898.435  |
|                                                                              |
|         40 33     Proiecte de comunicare, informare publica si promovarea    |
|                   imaginii si intereselor romanesti peste hotare             |
|                               30.000.000       7.000.000         37.000.000  |
|                                                                              |
|         40 34     Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a     |
|                   organizatiilor reprezentative ale acestora                 |
|                               12.700.000                         12.700.000  |
|                                                                              |
|         40 36     Finantarea actiunilor cu caracter stiintific si            |
|                   social-cultural                                            |
|                                2.500.000                          2.500.000  |
|                                                                              |
|         40 37     Finantarea unor programe si proiecte in cadrul Campaniei   |
|                   Europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei,         |
|                   antisemitismului si intolerantei                           |
|                                2.666.000                          2.666.000  |
|                                                                              |
|         40 38     Finantarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului |
|                   si al rezistentei Sighet"                                  |
|                                2.000.000                          2.000.000  |
|                                                                              |
|         40 39     Comenzi de stat pentru carti si publicatii                 |
|                               26.400.000                         26.400.000  |
|                                                                              |
|         40 40     Sprijin financiar pentru producerea si distribuirea        |
|                   filmelor                                                   |
|                               14.200.000                         14.200.000  |
|                                                                              |
|         40 41     Asociatii si fundatii                                      |
|                               36.300.000                         36.300.000  |
|                                                                              |
|         40 42     Alocatie de incredintare si plasament familial             |
|                              233.100.000      20.000.000        253.100.000  |
|                                                                              |
|         40 43     Ajutor anual pentru veteranii de razboi                    |
|                               63.000.000                         63.000.000  |
|                                                                              |
|         40 44     Programe pentru sanatate                                   |
|                              973.215.655     -98.423.630        874.792.025  |
|                                                                              |
|         40 45     Programe pentru tineret                                    |
|                               24.716.000       4.000.000         28.716.000  |
|                                                                              |
|         40 46     Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic   |
|                   Roman                                                      |
|                               45.400.000      -8.000.000         37.400.000  |
|                                                                              |
|         40 55     Programe cu finantare rambursabila                         |
|                              214.041.280     -23.000.000        191.041.280  |
|                                                                              |
|         40 57     Transferuri pentru finantarea de baza a invatamantului     |
|                   superior                                                   |
|                            4.573.850.000     135.053.705      4.708.903.705  |
|                                                                              |
|         40 58     Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a    |
|                   creditelor bancare acordate studentilor                    |
|                                5.000.000      -3.000.000          2.000.000  |
|                                                                              |
|         40 60     Transferuri pentru actiuni de sanatate                     |
|                              640.557.144      25.229.073        665.786.217  |
|                                                                              |
|         40 61     Sustinerea cultelor                                        |
|                               74.100.000                         74.100.000  |
|                                                                              |
|         40 64     Fondul la dispozitia primului ministru pentru sprijinirea  |
|                   comunitatilor romanesti de pretutindeni                    |
|                                1.000.000                          1.000.000  |
|                                                                              |
|         40 66     Contributia statului la salarizarea personalului de cult   |
|                              525.104.833      -1.430.000        523.674.833  |
|                                                                              |
|         40 68     Programe de protectie sociala si integrare                 |
|                   socioprofesionala a persoanelor cu handicap                |
|                               27.500.000                         27.500.000  |
|                                                                              |
|         40 70     Sustinerea sistemului de protectie a copilului             |
|                              188.545.700                        188.545.700  |
|                                                                              |
|         40 75     Contributia statului care se aloca Patriarhiei Romane,     |
|                   pentru sprijinirea asezamintelor Bisericii Ortodoxe Romane |
|                   din afara granitelor                                       |
|                               34.984.828                         34.984.828  |
|                                                                              |
|         40 80     Alte transferuri                                           |
|                               61.413.224         216.920         61.630.144  |
|                                                                              |
|         40 83     Transferuri catre Consiliul National de Formare            |
|                   Profesionala a Adultilor                                   |
|                                3.059.000                          3.059.000  |
|                                                                              |
|         40 84     Finantarea Ansamblului "Memorialul revolutiei - Decembrie  |
|                   1989" din municipiul Timisoara                             |
|                                2.500.000                          2.500.000  |
|                                                                              |
|         40 87     Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de|
|                   structurile sportive de drept privat                       |
|                              182.099.860      10.000.000        192.099.860  |
|                                                                              |
|         40 88     Transferuri catre Consiliul National al Persoanelor        |
|                   Varstnice                                                  |
|                                2.482.000                          2.482.000  |
|                                                                              |
|         40 91     Renta viagera                                              |
|                               35.540.000                         35.540.000  |
|                                                                              |
|         40 93     Programe comunitare                                        |
|                              277.716.000         157.510        277.873.510  |
|                                                                              |
|         40 94    Programe cu finantare nerambursabila                        |
|                                6.326.100        -152.510          6.173.590  |
|                                                                              |
|         70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                        |
|                            2.931.984.378     152.550.000      3.084.534.378  |
|                                                                              |
|         84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA     |
|                 CREDITE                                                      |
|                            5.488.220.800     -82.375.201      5.405.845.599  |
|                                                                              |
|         85       Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                            5.488.220.800     -82.375.201      5.405.845.599  |
|                                                                              |
|         85 01     Rambursari de credite externe                              |
|                            3.942.283.132      15.448.525      3.957.731.657  |
|                                                                              |
|         85 02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                            1.545.937.668     -97.823.726      1.448.113.942  |
|                                                                              |
|5701           INVATAMANT                                                     |
|                           12.680.692.926      30.808.479     12.711.501.405  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                           10.436.505.251     -11.151.521     10.425.353.730  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                            2.081.788.751     -47.500.000      2.034.288.751  |
|                                                                              |
|         10       Cheltuieli cu salariile                                     |
|                            1.550.393.705     -47.868.000      1.502.525.705  |
|                                                                              |
|         11       Contributii pentru asigurari sociale de stat                |
|                              283.902.370      -9.671.000        274.231.370  |
|                                                                              |
|         12       Contributii pentru asigurarile pentru somaj                 |
|                               58.506.445      -1.208.000         57.298.445  |
|                                                                              |
|         13       Deplasari, detasari, transferari                            |
|                               56.052.970      14.000.000         70.052.970  |
|                                                                              |
|         13 01     - deplasari, detasari, transferari in tara                 |
|                               45.886.142      14.000.000         59.886.142  |
|                                                                              |
|         13 02     - deplasari, detasari, transferari in strainatate          |
|                               10.166.828                         10.166.828  |
|                                                                              |
|         14       Contributii pentru constituirea fondului de asigurari       |
|                  sociale de sanatate                                         |
|                              106.757.518      -2.753.000        104.004.518  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            1.460.538.423      53.845.005      1.514.383.428  |
|                                                                              |
|         21       Drepturi cu caracter social                                 |
|                              430.254.069      -2.452.626        427.801.443  |
|                                                                              |
|         22       Hrana                                                       |
|                              261.601.858      10.369.991        271.971.849  |
|                                                                              |
|         23       Medicamente si materiale sanitare                           |
|                                3.493.700        -172.350          3.321.350  |
|                                                                              |
|         24       Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie                 |
|                              252.330.117       8.183.258        260.513.375  |
|                                                                              |
|         25       Materiale si prestari de servicii cu caracter functional    |
|                               30.734.968          73.000         30.807.968  |
|                                                                              |
|         26       Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si    |
|                  echipament                                                  |
|                               66.966.188      24.149.490         91.115.678  |
|                                                                              |
|         27       Reparatii curente                                           |
|                               36.621.939       4.796.112         41.418.051  |
|                                                                              |
|         28       Reparatii capitale                                          |
|                              167.414.957       9.119.278        176.534.235  |
|                                                                              |
|         29       Carti si publicatii                                         |
|                               18.421.590          17.000         18.438.590  |
|                                                                              |
|         30       Alte cheltuieli                                             |
|                               58.509.079        -238.148         58.270.931  |
|                                                                              |
|         31       Manuale                                                     |
|                              105.000.800                        105.000.800  |
|                                                                              |
|         34      SUBVENTII                                                    |
|                              743.541.700      64.879.769        808.421.469  |
|                                                                              |
|         35 01     Alocatii de la buget pentru institutii publice             |
|                              743.541.700      64.879.769        808.421.469  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                            6.150.636.377     -82.376.295      6.068.260.082  |
|                                                                              |
|         39       Transferuri consolidabile                                   |
|                                2.863.488                          2.863.488  |
|                                                                              |
|         39 10     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de  |
|                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia     |
|                   datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in  |
|                   termen                                                     |
|                                2.863.488                          2.863.488  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                            6.147.772.889     -82.376.295      6.065.396.594  |
|                                                                              |
|         40 02     Burse                                                      |
|                            1.113.344.144    -190.000.000        923.344.144  |
|                                                                              |
|         40 11     Contributii si cotizatii la organisme internationale       |
|                                  800.000                            800.000  |
|                                                                              |
|         40 55     Programe cu finantare rambursabila                         |
|                              214.041.280     -23.000.000        191.041.280  |
|                                                                              |
|         40 57     Transferuri pentru finantarea de baza a invatamantului     |
|                   superior                                                   |
|                            4.573.850.000     135.053.705      4.708.903.705  |
|                                                                              |
|         40 58     Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a    |
|                   creditelor bancare acordate studentilor                    |
|                                5.000.000      -3.000.000          2.000.000  |
|                                                                              |
|         40 66     Contributia statului la salarizarea personalului de cult   |
|                                8.243.221      -1.430.000          6.813.221  |
|                                                                              |
|         40 80     Alte transferuri                                           |
|                                5.380.144                          5.380.144  |
|                                                                              |
|         40 93     Programe comunitare                                        |
|                              225.600.000                        225.600.000  |
|                                                                              |
|         40 94     Programe cu finantare nerambursabila                       |
|                                1.514.100                          1.514.100  |
|                                                                              |
|         70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                        |
|                            1.718.253.905     109.720.000      1.827.973.905  |
|                                                                              |
|         72       Investitii ale institutiilor publice                        |
|                            1.718.253.905     109.720.000      1.827.973.905  |
|                                                                              |
|         84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA     |
|                 CREDITE                                                      |
|                              525.933.770     -67.760.000        458.173.770  |
|                                                                              |
|         85       Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                              525.933.770     -67.760.000        458.173.770  |
|                                                                              |
|         85 01     Rambursari de credite externe                              |
|                              203.272.880                        203.272.880  |
|                                                                              |
|         85 02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                              322.660.890     -67.760.000        254.900.890  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                               44.068.530                         44.068.530  |
|                                                                              |
|     02         Invatamant prescolar                                          |
|                              164.733.535         200.000        164.933.535  |
|                                                                              |
|     03         Invatamant primar si gimnazial                                |
|                            1.211.661.945                      1.211.661.945  |
|                                                                              |
|     04         Invatamant liceal                                             |
|                              688.672.650      14.530.000        703.202.650  |
|                                                                              |
|     09         Invatamant superior                                           |
|                            7.416.080.641      19.074.000      7.435.154.641  |
|                                                                              |
|     10         Biblioteci centrale, universitare si pedagogice               |
|                              176.274.135                        176.274.135  |
|                                                                              |
|     14         Internate, camine si cantine pentru elevi si studenti         |
|                              462.230.742                        462.230.742  |
|                                                                              |
|     25         Servicii publice descentralizate                              |
|                              782.216.475                        782.216.475  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni de invatamant                      |
|                            1.734.754.273      -2.995.521      1.731.758.752  |
|                                                                              |
|5801           SANATATE                                                       |
|                           10.191.273.034     -56.917.863     10.134.355.171  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            4.267.149.614     -85.132.662      4.182.016.952  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                            1.088.603.274     -26.000.000      1.062.603.274  |
|                                                                              |
|         10       Cheltuieli cu salariile                                     |
|                              797.453.406     -19.092.384        778.361.022  |
|                                                                              |
|         11       Contributii pentru asigurari sociale de stat                |
|                              184.857.558      -4.652.466        180.205.092  |
|                                                                              |
|         12       Contributii pentru asigurarile pentru somaj                 |
|                               39.579.710        -939.597         38.640.113  |
|                                                                              |
|         13       Deplasari, detasari, transferari                            |
|                               10.934.000                         10.934.000  |
|                                                                              |
|         13 01     - deplasari, detasari, transferari in tara                 |
|                                9.069.000                          9.069.000  |
|                                                                              |
|         13 02     - deplasari, detasari, transferari in strainatate          |
|                                1.865.000                          1.865.000  |
|                                                                              |
|         14       Contributii pentru constituirea fondului de asigurari       |
|                  sociale de sanatate                                         |
|                               55.778.600      -1.315.553         54.463.047  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            1.491.263.863      19.994.557      1.511.258.420  |
|                                                                              |
|         21       Drepturi cu caracter social                                 |
|                                1.754.850         -45.000          1.709.850  |
|                                                                              |
|         22       Hrana                                                       |
|                              423.745.587      57.000.000        480.745.587  |
|                                                                              |
|         23       Medicamente si materiale sanitare                           |
|                              286.503.450     258.760.000        545.263.450  |
|                                                                              |
|         24       Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie                 |
|                              171.881.307                        171.881.307  |
|                                                                              |
|         25       Materiale si prestari de servicii cu caracter functional    |
|                              402.925.147    -204.946.401        197.978.746  |
|                                                                              |
|         26       Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si    |
|                  echipament                                                  |
|                               38.408.574     -15.900.000         22.508.574  |
|                                                                              |
|         27       Reparatii curente                                           |
|                               74.828.764     -22.000.000         52.828.764  |
|                                                                              |
|         28       Reparatii capitale                                          |
|                                7.780.792                          7.780.792  |
|                                                                              |
|         29       Carti si publicatii                                         |
|                                1.696.056         300.000          1.996.056  |
|                                                                              |
|         30       Alte cheltuieli                                             |
|                               81.739.336     -53.174.042         28.565.294  |
|                                                                              |
|         34      SUBVENTII                                                    |
|                               58.250.000                         58.250.000  |
|                                                                              |
|         35 01     Alocatii de la buget pentru institutii publice             |
|                               58.250.000                         58.250.000  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                            1.629.032.477     -79.127.219      1.549.905.258  |
|                                                                              |
|         39       Transferuri consolidabile                                   |
|                                   22.740                             22.740  |
|                                                                              |
|         39 10     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de  |
|                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia     |
|                   datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in  |
|                   termen                                                     |
|                                   22.740                             22.740  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                            1.629.009.737     -79.127.219      1.549.882.518  |
|                                                                              |
|         40 11     Contributii si cotizatii la organisme internationale       |
|                               15.236.938      -5.932.662          9.304.276  |
|                                                                              |
|         40 44     Programe pentru sanatate                                   |
|                              973.215.655     -98.423.630        874.792.025  |
|                                                                              |
|         40 60     Transferuri pentru actiuni de sanatate                     |
|                              640.557.144      25.229.073        665.786.217  |
|                                                                              |
|         70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                        |
|                            1.027.967.590      42.830.000      1.070.797.590  |
|                                                                              |
|         72       Investitii ale institutiilor publice                        |
|                            1.027.967.590      42.830.000      1.070.797.590  |
|                                                                              |
|         84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA     |
|                 CREDITE                                                      |
|                            4.896.155.830     -14.615.201      4.881.540.629  |
|                                                                              |
|         85       Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                            4.896.155.830     -14.615.201      4.881.540.629  |
|                                                                              |
|         85 01     Rambursari de credite externe                              |
|                            3.725.087.452      15.448.525      3.740.535.977  |
|                                                                              |
|         85 02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                            1.171.068.378     -30.063.726      1.141.004.652  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                              750.000.000                        750.000.000  |
|                                                                              |
|     03         Spitale                                                       |
|                            1.706.459.725     -27.635.201      1.678.824.524  |
|                                                                              |
|     05         Crese                                                         |
|                                2.511.624                          2.511.624  |
|                                                                              |
|     07         Centre de transfuzii sanguine                                 |
|                              450.000.000                        450.000.000  |
|                                                                              |
|     09         Centre de sanatate                                            |
|                               13.698.400                         13.698.400  |
|                                                                              |
|     25         Servicii publice descentralizate                              |
|                            3.245.387.994     -84.500.000      3.160.887.994  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni sanitare                           |
|                            4.023.215.291      55.217.338      4.078.432.629  |
|                                                                              |
|5901           CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE |
|               TINERET                                                        |
|                            4.030.344.629     196.500.000      4.226.844.629  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            3.893.368.231     196.500.000      4.089.868.231  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              211.425.876     -11.575.000        199.850.876  |
|                                                                              |
|         10       Cheltuieli cu salariile                                     |
|                              137.650.274     -11.164.500        126.485.774  |
|                                                                              |
|         11       Contributii pentru asigurari sociale de stat                |
|                               32.114.102        -271.300         31.842.802  |
|                                                                              |
|         12       Contributii pentru asigurarile pentru somaj                 |
|                                6.883.000         -57.700          6.825.300  |
|                                                                              |
|         13       Deplasari, detasari, transferari                            |
|                               25.141.500                         25.141.500  |
|                                                                              |
|         13 01     - deplasari, detasari, transferari in tara                 |
|                                9.190.701                          9.190.701  |
|                                                                              |
|         13 02     - deplasari, detasari, transferari in strainatate          |
|                               15.950.799                         15.950.799  |
|                                                                              |
|         14       Contributii pentru constituirea fondului de asigurari       |
|                  sociale de sanatate                                         |
|                                9.637.000         -81.500          9.555.500  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            1.071.048.937       4.000.000      1.075.048.937  |
|                                                                              |
|         24       Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie                 |
|                               29.946.169                         29.946.169  |
|                                                                              |
|         25       Materiale si prestari de servicii cu caracter functional    |
|                              849.740.447       3.000.000        852.740.447  |
|                                                                              |
|         26       Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si    |
|                  echipament                                                  |
|                                4.279.149       1.000.000          5.279.149  |
|                                                                              |
|         27       Reparatii curente                                           |
|                                2.270.914                          2.270.914  |
|                                                                              |
|         28       Reparatii capitale                                          |
|                                1.451.819                          1.451.819  |
|                                                                              |
|         29       Carti si publicatii                                         |
|                                8.291.729                          8.291.729  |
|                                                                              |
|         30       Alte cheltuieli                                             |
|                              175.068.710                        175.068.710  |
|                                                                              |
|         34      SUBVENTII                                                    |
|                            1.425.919.887     191.545.000      1.617.464.887  |
|                                                                              |
|         35 01     Alocatii de la buget pentru institutii publice             |
|                            1.425.919.887     191.545.000      1.617.464.887  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                            1.184.973.531      12.530.000      1.197.503.531  |
|                                                                              |
|         39       Transferuri consolidabile                                   |
|                                   39.796                             39.796  |
|                                                                              |
|         39 10     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de  |
|                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia     |
|                   datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in  |
|                   termen                                                     |
|                                   39.796                             39.796  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                            1.184.933.735      12.530.000      1.197.463.735  |
|                                                                              |
|         40 11     Contributii si cotizatii la organisme internationale       |
|                               27.264.000        -475.000         26.789.000  |
|                                                                              |
|         40 32     Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand          |
|                   minoritatilor nationale, altele decat cele care primesc    |
|                   subventii de la bugetul de stat, potrivit legii            |
|                              130.898.435                        130.898.435  |
|                                                                              |
|         40 33     Proiecte de comunicare, informare publica si promovarea    |
|                   imaginii si intereselor romanesti peste hotare             |
|                               30.000.000       7.000.000         37.000.000  |
|                                                                              |
|         40 34     Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a     |
|                   organizatiilor reprezentative ale acestora                 |
|                               12.700.000                         12.700.000  |
|                                                                              |
|         40 36     Finantarea actiunilor cu caracter stiintific si            |
|                   social-cultural                                            |
|                                2.500.000                          2.500.000  |
|                                                                              |
|         40 37     Finantarea unor programe si proiecte in cadrul Campaniei   |
|                   Europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei,         |
|                   antisemitismului si intolerantei                           |
|                                2.666.000                          2.666.000  |
|                                                                              |
|         40 38     Finantarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului |
|                   si al rezistentei Sighet"                                  |
|                                2.000.000                          2.000.000  |
|                                                                              |
|         40 39     Comenzi de stat pentru carti si publicatii                 |
|                               26.400.000                         26.400.000  |
|                                                                              |
|         40 40     Sprijin financiar pentru producerea si distribuirea        |
|                   filmelor                                                   |
|                               14.200.000                         14.200.000  |
|                                                                              |
|         40 45     Programe pentru tineret                                    |
|                               24.716.000       4.000.000         28.716.000  |
|                                                                              |
|         40 46     Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic   |
|                   Roman                                                      |
|                               45.400.000      -8.000.000         37.400.000  |
|                                                                              |
|         40 61     Sustinerea cultelor                                        |
|                               74.100.000                         74.100.000  |
|                                                                              |
|         40 64     Fondul la dispozitia primului ministru pentru sprijinirea  |
|                   comunitatilor romanesti de pretutindeni                    |
|                                1.000.000                          1.000.000  |
|                                                                              |
|         40 66     Contributia statului la salarizarea personalului de cult   |
|                              516.861.612                        516.861.612  |
|                                                                              |
|         40 75     Contributia statului care se aloca Patriarhiei Romane,     |
|                   pentru sprijinirea asezamintelor Bisericii Ortodoxe Romane |
|                   din afara granitelor                                       |
|                               34.984.828                         34.984.828  |
|                                                                              |
|         40 80     Alte transferuri                                           |
|                                  350.000                            350.000  |
|                                                                              |
|         40 84     Finantarea Ansamblului "Memorialul revolutiei - Decembrie  |
|                   1989" din municipiul Timisoara                             |
|                                2.500.000                          2.500.000  |
|                                                                              |
|         40 87     Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de|
|                   structurile sportive de drept privat                       |
|                              182.099.860      10.000.000        192.099.860  |
|                                                                              |
|         40 93     Programe comunitare                                        |
|                               52.116.000        -170.000         51.946.000  |
|                                                                              |
|         40 94     Programe cu finantare nerambursabila                       |
|                                2.177.000         175.000          2.352.000  |
|                                                                              |
|         70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                        |
|                              126.536.398                        126.536.398  |
|                                                                              |
|         72       Investitii ale institutiilor publice                        |
|                              126.536.398                        126.536.398  |
|                                                                              |
|         84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA     |
|                 CREDITE                                                      |
|                               10.440.000                         10.440.000  |
|                                                                              |
|         85       Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                               10.440.000                         10.440.000  |
|                                                                              |
|         85 02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                               10.440.000                         10.440.000  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                              164.100.767        -400.000        163.700.767  |
|                                                                              |
|     02         Biblioteci publice nationale                                  |
|                               44.782.856                         44.782.856  |
|                                                                              |
|     04         Muzee                                                         |
|                              313.178.884      60.000.000        373.178.884  |
|                                                                              |
|     05         Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte  |
|                              309.220.400      75.000.000        384.220.400  |
|                                                                              |
|     15         Culte religioase                                              |
|                              625.946.440                        625.946.440  |
|                                                                              |
|     20         Activitatea sportiva                                          |
|                              864.811.966      55.074.810        919.886.776  |
|                                                                              |
|     21         Activitatea de tineret                                        |
|                               70.777.000       4.550.000         75.327.000  |
|                                                                              |
|     25         Servicii publice descentralizate                              |
|                               97.543.929         470.000         98.013.929  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni privind cultura, religia si        |
|                activitatea sportiva si de tineret                            |
|                            1.539.982.387       1.805.190      1.541.787.577  |
|                                                                              |
|6001           ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII  |
|                           27.656.913.909     626.257.202     28.283.171.111  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                           27.541.996.224     626.257.202     28.168.253.426  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              273.322.000     -38.800.000        234.522.000  |
|                                                                              |
|         10       Cheltuieli cu salariile                                     |
|                              192.430.000     -25.496.051        166.933.949  |
|                                                                              |
|         11       Contributii pentru asigurari sociale de stat                |
|                               42.925.000      -7.049.582         35.875.418  |
|                                                                              |
|         12       Contributii pentru asigurarile pentru somaj                 |
|                                9.198.000      -1.725.265          7.472.735  |
|                                                                              |
|         13       Deplasari, detasari, transferari                            |
|                               15.013.000      -2.713.131         12.299.869  |
|                                                                              |
|         13 01     - deplasari, detasari, transferari in tara                 |
|                                8.250.000      -1.650.000          6.600.000  |
|                                                                              |
|         13 02     - deplasari, detasari, transferari in strainatate          |
|                                6.763.000      -1.063.131          5.699.869  |
|                                                                              |
|         14       Contributii pentru constituirea fondului de asigurari       |
|                  sociale de sanatate                                         |
|                               13.756.000      -1.815.971         11.940.029  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            2.176.635.603      43.700.000      2.220.335.603  |
|                                                                              |
|         21       Drepturi cu caracter social                                 |
|                            1.555.292.192      30.700.000      1.585.992.192  |
|                                                                              |
|         22       Hrana                                                       |
|                                  357.700         142.300            500.000  |
|                                                                              |
|         23       Medicamente si materiale sanitare                           |
|                                   77.800         140.000            217.800  |
|                                                                              |
|         24       Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie                 |
|                               58.506.139      -1.193.800         57.312.339  |
|                                                                              |
|         25       Materiale si prestari de servicii cu caracter functional    |
|                              432.142.158       7.518.000        439.660.158  |
|                                                                              |
|         26       Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si    |
|                  echipament                                                  |
|                                5.205.500       1.600.000          6.805.500  |
|                                                                              |
|         27       Reparatii curente                                           |
|                                8.697.500       3.100.000         11.797.500  |
|                                                                              |
|         28       Reparatii capitale                                          |
|                               17.700.000       4.410.000         22.110.000  |
|                                                                              |
|         29       Carti si publicatii                                         |
|                                2.195.000         400.000          2.595.000  |
|                                                                              |
|         30       Alte cheltuieli                                             |
|                               96.461.614      -3.116.500         93.345.114  |
|                                                                              |
|         34      SUBVENTII                                                    |
|                               18.279.765                         18.279.765  |
|                                                                              |
|         35 01     Alocatii de la buget pentru institutii publice             |
|                               18.279.765                         18.279.765  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                           25.073.758.856     621.357.202     25.695.116.058  |
|                                                                              |
|         39       Transferuri consolidabile                                   |
|                            1.705.536.000                      1.705.536.000  |
|                                                                              |
|         39 16     Contributia persoanelor asigurate pentru finantarea        |
|                   ocrotirii sanatatii                                        |
|                            1.705.536.000                      1.705.536.000  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                           23.368.222.856     621.357.202     23.989.580.058  |
|                                                                              |
|         40 03     Alocatii si alte ajutoare pentru copii                     |
|                            9.587.072.391    -120.216.920      9.466.855.471  |
|                                                                              |
|         40 04     Pensii si ajutoare I.O.V.R., militari si alte persoane     |
|                           11.921.932.662     793.357.202     12.715.289.864  |
|                                                                              |
|         40 08     Ajutoare sociale                                           |
|                               40.000.000     -30.000.000         10.000.000  |
|                                                                              |
|         40 09     Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii                    |
|                              295.605.023      28.000.000        323.605.023  |
|                                                                              |
|         40 11     Contributii si cotizatii la organisme internationale       |
|                                4.468.000                          4.468.000  |
|                                                                              |
|         40 19     Alocatia suplimentara pentru familiile cu copii            |
|                              871.300.000     -70.000.000        801.300.000  |
|                                                                              |
|         40 41     Asociatii si fundatii                                      |
|                               36.300.000                         36.300.000  |
|                                                                              |
|         40 42     Alocatie de incredintare si plasament familial             |
|                              233.100.000      20.000.000        253.100.000  |
|                                                                              |
|         40 43     Ajutor anual pentru veteranii de razboi                    |
|                               63.000.000                         63.000.000  |
|                                                                              |
|         40 68     Programe de protectie sociala si integrare                 |
|                   socioprofesionala a persoanelor cu handicap                |
|                               27.500.000                         27.500.000  |
|                                                                              |
|         40 70     Sustinerea sistemului de protectie a copilului             |
|                              188.545.700                        188.545.700  |
|                                                                              |
|         40 80    Alte transferuri                                            |
|                               55.683.080         216.920         55.900.000  |
|                                                                              |
|         40 83    Transferuri catre Consiliul National de Formare             |
|                  Profesionala a Adultilor                                    |
|                                3.059.000                          3.059.000  |
|                                                                              |
|         40 88    Transferuri catre Consiliul National al Persoanelor         |
|                  Varstnice                                                   |
|                                2.482.000                          2.482.000  |
|                                                                              |
|         40 91    Renta viagera                                               |
|                               35.540.000                         35.540.000  |
|                                                                              |
|         40 93    Programe comunitare                                         |
|                                                  327.510            327.510  |
|                                                                              |
|         40 94    Programe cu finantare nerambursabila                        |
|                                2.635.000        -327.510          2.307.490  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                               59.226.485                         59.226.485  |
|                                                                              |
|         72      Investitii ale institutiilor publice                         |
|                               59.226.485                         59.226.485  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                               55.691.200                         55.691.200  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                               55.691.200                         55.691.200  |
|                                                                              |
|         85 01    Rambursari de credite externe                               |
|                               13.922.800                         13.922.800  |
|                                                                              |
|         85 02    Plati de dobanzi si comisioane                              |
|                               41.768.400                         41.768.400  |
|                                                                              |
|     01          Administratie centrala                                       |
|                              174.575.010      21.200.000        195.775.010  |
|                                                                              |
|     08          Centre de primire a minorilor                                |
|                                2.644.250                          2.644.250  |
|                                                                              |
|     09          Ajutor social                                                |
|                               40.000.000     -30.000.000         10.000.000  |
|                                                                              |
|     14          Alocatia de incredintare si plasament familial               |
|                              237.800.000      20.000.000        257.800.000  |
|                                                                              |
|     15          Alocatia de stat pentru copii                                |
|                            9.801.372.327    -120.216.920      9.681.155.407  |
|                                                                              |
|     17          Ajutoare pentru sotii de militari in termen                  |
|                                7.395.096                          7.395.096  |
|                                                                              |
|     18          Centre de primire, triere si cazare a persoanelor solicitante|
|                 a statutului de refugiat                                     |
|                               10.312.059       2.716.920         13.028.979  |
|                                                                              |
|     19          Alocatia suplimentara pentru familiile cu copii              |
|                              956.347.000     -70.000.000        886.347.000  |
|                                                                              |
|     20          Pensii, ajutoare, indemnizatii si sporuri I.O.V.R., veterani |
|                 de razboi si pentru alte categorii de beneficiari            |
|                            5.379.329.145     391.057.202      5.770.386.347  |
|                                                                              |
|     21          Pensii militari                                              |
|                            5.510.734.771     315.000.000      5.825.734.771  |
|                                                                              |
|     25          Servicii publice descentralizate                             |
|                              247.864.665     -20.000.000        227.864.665  |
|                                                                              |
|     29          Concediu platit pentru cresterea copiilor pana la 2 ani      |
|                                1.799.765                          1.799.765  |
|                                                                              |
|     37          Ajutoare speciale                                            |
|                            1.260.634.477      88.500.000      1.349.134.477  |
|                                                                              |
|     38          Indemnizatii nevazatori salariati                            |
|                                9.389.520                          9.389.520  |
|                                                                              |
|     43          Sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului   |
|                              188.545.700                        188.545.700  |
|                                                                              |
|     48          Programe de protectie sociala si integrare socioprofesionala |
|                 a persoanelor cu handicap                                    |
|                               27.500.000                         27.500.000  |
|                                                                              |
|     50          Alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii, pensii,    |
|                 ajutoare si indemnizatii                                     |
|                            3.800.670.124      28.000.000      3.828.670.124  |
|                                                                              |
|6300            Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU |
|                SI APE                                                        |
|                            6.903.022.598      23.770.061      6.926.792.659  |
|                                                                              |
|         01    CHELTUIELI CURENTE                                             |
|                            2.074.621.017     -81.669.939      1.992.951.078  |
|                                                                              |
|         02     CHELTUIELI DE PERSONAL                                        |
|                              207.528.000       2.230.061        209.758.061  |
|                                                                              |
|         20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                              |
|                               83.382.920       3.100.000         86.482.920  |
|                                                                              |
|         38     TRANSFERURI                                                   |
|                            1.783.710.097     -87.000.000      1.696.710.097  |
|                                                                              |
|         39      Transferuri consolidabile                                    |
|                              822.000.000      39.800.000        861.800.000  |
|                                                                              |
|         39 14    Program privind pietruirea drumurilor comunale si           |
|                  alimentarea cu apa a satelor                                |
|                              360.000.000      37.500.000        397.500.000  |
|                                                                              |
|         39 19   Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale      |
|                 pentru constructii de locuinte                               |
|                              385.000.000                        385.000.000  |
|                                                                              |
|         39 20   Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale      |
|                 pentru finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor  |
|                 urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism  |
|                               37.000.000       2.300.000         39.300.000  |
|                                                                              |
|         39 28   Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale      |
|                 pentru finantarea proiectarii studiilor de fezabilitate      |
|                 aferente proiectelor SAPARD                                  |
|                               40.000.000                         40.000.000  |
|                                                                              |
|         40      Transferuri neconsolidabile                                  |
|                              961.710.097    -126.800.000        834.910.097  |
|                                                                              |
|         40 01    Locuinte                                                    |
|                              525.000.000    -120.000.000        405.000.000  |
|                                                                              |
|         40 11    Contributii si cotizatii la organisme internationale        |
|                               13.590.730      -1.000.000         12.590.730  |
|                                                                              |
|         40 47    Cadastru imobiliar                                          |
|                               35.000.000       6.200.000         41.200.000  |
|                                                                              |
|         40 55    Programe cu finantare rambursabila                          |
|                              227.100.000                        227.100.000  |
|                                                                              |
|         40 80    Alte transferuri                                            |
|                               14.738.177                         14.738.177  |
|                                                                              |
|         40 82    Transferuri pentru actiuni de ecologizare                   |
|                               54.750.000      12.000.000         66.750.000  |
|                                                                              |
|         40 93    Programe comunitare                                         |
|                               91.531.190     -69.423.817         22.107.373  |
|                                                                              |
|         40 94    Programe cu finantare nerambursabila                        |
|                                               45.423.817         45.423.817  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            2.747.639.121     131.440.000      2.879.079.121  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                            2.080.762.460     -26.000.000      2.054.762.460  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                            2.080.762.460     -26.000.000      2.054.762.460  |
|                                                                              |
|         85 01    Rambursari de credite externe                               |
|                            1.479.297.500                      1.479.297.500  |
|                                                                              |
|         85 02    Plati de dobanzi si comisioane                              |
|                              601.464.960     -26.000.000        575.464.960  |
|                                                                              |
|6301           SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE                     |
|                            4.709.256.052     -30.229.939      4.679.026.113  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            1.623.838.177     -72.669.939      1.551.168.238  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                                                  230.061            230.061  |
|                                                                              |
|         10       Cheltuieli cu salariile                                     |
|                                                  170.000            170.000  |
|                                                                              |
|         11       Contributii pentru asigurari sociale de stat                |
|                                                   39.661             39.661  |
|                                                                              |
|         12       Contributii pentru asigurarile pentru somaj                 |
|                                                    8.500              8.500  |
|                                                                              |
|         14       Contributii pentru constituirea fondului de asigurari       |
|                  sociale de sanatate                                         |
|                                                   11.900             11.900  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                                                1.100.000          1.100.000  |
|                                                                              |
|         27       Reparatii curente                                           |
|                                                1.100.000          1.100.000  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                            1.623.838.177     -74.000.000      1.549.838.177  |
|                                                                              |
|         39       Transferuri consolidabile                                   |
|                              822.000.000      39.800.000        861.800.000  |
|                                                                              |
|         39 14    Program privind pietruirea drumurilor comunale si           |
|                  alimentarea cu apa a satelor                                |
|                              360.000.000      37.500.000        397.500.000  |
|                                                                              |
|         39 19    Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale     |
|                  pentru constructii de locuinte                              |
|                              385.000.000                        385.000.000  |
|                                                                              |
|         39 20    Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale     |
|                  pentru finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor |
|                  urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism |
|                               37.000.000       2.300.000         39.300.000  |
|                                                                              |
|         39 28    Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale     |
|                  pentru finantarea proiectarii studiilor de fezabilitate     |
|                  aferente proiectelor SAPARD                                 |
|                               40.000.000                         40.000.000  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                              801.838.177    -113.800.000        688.038.177  |
|                                                                              |
|         40 01     Locuinte                                                   |
|                              525.000.000    -120.000.000        405.000.000  |
|                                                                              |
|         40 47     Cadastru imobiliar                                         |
|                               35.000.000       6.200.000         41.200.000  |
|                                                                              |
|         40 55     Programe cu finantare rambursabila                         |
|                              227.100.000                        227.100.000  |
|                                                                              |
|         40 80     Alte transferuri                                           |
|                               14.738.177                         14.738.177  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            1.134.833.595      42.440.000      1.177.273.595  |
|                                                                              |
|         72       Investitii ale institutiilor publice                        |
|                            1.134.833.595      42.440.000      1.177.273.595  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                            1.950.584.280                      1.950.584.280  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                            1.950.584.280                      1.950.584.280  |
|                                                                              |
|         85 01    Rambursari de credite externe                               |
|                            1.479.297.500                      1.479.297.500  |
|                                                                              |
|         85 02    Plati de dobanzi si comisioane                              |
|                              471.286.780                        471.286.780  |
|                                                                              |
|     08         Locuinte                                                      |
|                            2.044.833.595       2.440.000      2.047.273.595  |
|                                                                              |
|     50         Alte actiuni privind dezvoltarea publica si locuinte          |
|                            2.664.422.457     -32.669.939      2.631.752.518  |
|                                                                              |
|6401           MEDIU SI APE                                                   |
|                            2.193.766.546      54.000.000      2.247.766.546  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              450.782.840      -9.000.000        441.782.840  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              207.528.000       2.000.000        209.528.000  |
|                                                                              |
|         10       Cheltuieli cu salariile                                     |
|                              146.746.600       1.477.850        148.224.450  |
|                                                                              |
|         11       Contributii pentru asigurari sociale de stat                |
|                               34.236.500         345.150         34.581.650  |
|                                                                              |
|         12       Contributii pentru asigurarile pentru somaj                 |
|                                7.337.900          73.300          7.411.200  |
|                                                                              |
|         13       Deplasari, detasari, transferari                            |
|                                8.935.000                          8.935.000  |
|                                                                              |
|         13 01     - deplasari, detasari, transferari in tara                 |
|                                5.235.000                          5.235.000  |
|                                                                              |
|         13 02     - deplasari, detasari, transferari in strainatate          |
|                                3.700.000                          3.700.000  |
|                                                                              |
|         14       Contributii pentru constituirea fondului de asigurari       |
|                  sociale de sanatate                                         |
|                               10.272.000         103.700         10.375.700  |
|                                                                              |
|         20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                              |
|                               83.382.920       2.000.000         85.382.920  |
|                                                                              |
|         24       Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie                 |
|                               43.586.764                         43.586.764  |
|                                                                              |
|         25       Materiale si prestari de servicii cu caracter functional    |
|                               24.768.843                         24.768.843  |
|                                                                              |
|         26       Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si    |
|                  echipament                                                  |
|                                1.397.880                          1.397.880  |
|                                                                              |
|         27       Reparatii curente                                           |
|                                2.560.976                          2.560.976  |
|                                                                              |
|         29       Carti si publicatii                                         |
|                                1.632.686                          1.632.686  |
|                                                                              |
|         30       Alte cheltuieli                                             |
|                                9.435.771       2.000.000         11.435.771  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                              159.871.920     -13.000.000        146.871.920  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                              159.871.920     -13.000.000        146.871.920  |
|                                                                              |
|         40 11     Contributii si cotizatii la organisme internationale       |
|                               13.590.730      -1.000.000         12.590.730  |
|                                                                              |
|         40 82     Transferuri pentru actiuni de ecologizare                  |
|                               54.750.000       12.000.000        66.750.000  |
|                                                                              |
|         40 93     Programe comunitare                                        |
|                               91.531.190      -69.423.817        22.107.373  |
|                                                                              |
|         40 94     Programe cu finantare nerambursabila                       |
|                                                45.423.817        45.423.817  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            1.612.805.526      89.000.000      1.701.805.526  |
|                                                                              |
|         72       Investitii ale institutiilor publice                        |
|                              100.000.000      -2.408.009         97.591.991  |
|                                                                              |
|         73       Investitii ale regiilor autonome, societatilor si           |
|                  companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital |
|                  majoritar de stat                                           |
|                            1.512.805.526      91.408.009      1.604.213.535  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                              130.178.180     -26.000.000        104.178.180  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                              130.178.180     -26.000.000        104.178.180  |
|                                                                              |
|         85 02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                              130.178.180     -26.000.000        104.178.180  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                               74.418.750       7.019.078         81.437.828  |
|                                                                              |
|     02         Dezvoltare surse de apa, acumulari si amenajari hidrotehnice  |
|                            1.426.529.336     199.089.669      1.625.619.005  |
|                                                                              |
|     03         Supraveghere si protectie mediu, reducerea si controlul       |
|                poluarii                                                      |
|                              679.027.910    -153.080.840        525.947.070  |
|                                                                              |
|     04         Prospectiuni geologice privind sursele de apa                 |
|                                1.020.750                          1.020.750  |
|                                                                              |
|     05         Controlul activitatilor nucleare                              |
|                               12.769.800         972.093         13.741.893  |
|                                                                              |
|6600             Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE                               |
|                           45.911.706.293  -2.199.684.272     43.712.022.021  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                           32.349.601.360  -1.761.877.495     30.587.723.865  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                            1.305.663.849     -24.972.492      1.280.691.357  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            1.696.204.420     -13.875.330      1.682.329.090  |
|                                                                              |
|         34      SUBVENTII                                                    |
|                            7.747.815.243      89.500.000      7.837.315.243  |
|                                                                              |
|         35 01    Alocatii de la buget pentru institutii publice              |
|                            1.465.593.884      -4.000.000      1.461.593.884  |
|                                                                              |
|         35 02    Subventii pe produse si activitati                          |
|                            3.171.101.359      93.500.000      3.264.601.359  |
|                                                                              |
|         35 03    Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif   |
|                            3.111.120.000                      3.111.120.000  |
|                                                                              |
|         36      PRIME                                                        |
|                              739.007.000                        739.007.000  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                           20.860.910.848  -1.812.529.673     19.048.381.175  |
|                                                                              |
|         39       Transferuri consolidabile                                   |
|                              979.355.000     800.000.000      1.779.355.000  |
|                                                                              |
|         39 24    Transferuri catre bugetele locale pentru aeroporturi de     |
|                  interes local                                               |
|                               29.355.000                         29.355.000  |
|                                                                              |
|         39 25    Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru|
|                  retehnologizarea centralelor termice si electrice de        |
|                  termoficare                                                 |
|                               50.000.000                         50.000.000  |
|                                                                              |
|         39 29    Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului      |
|                  "Dezvoltarea agriculturii romanesti"                        |
|                              900.000.000     800.000.000      1.700.000.000  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                           19.881.555.848  -2.612.529.673     17.269.026.175  |
|                                                                              |
|         40 02     Burse                                                      |
|                               28.320.000       7.272.918         35.592.918  |
|                                                                              |
|         40 11     Contributii si cotizatii la organisme internationale       |
|                               42.727.369       1.100.000         43.827.369  |
|                                                                              |
|         40 18     Transferuri aferente restructurarii industriei de aparare  |
|                              881.000.000     212.000.000      1.093.000.000  |
|                                                                              |
|         40 20     Cofinantarea contributiei financiare a Comunitatii Europene|
|                               53.948.425                         53.948.425  |
|                                                                              |
|         40 21     Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare        |
|                              624.954.961     -45.000.000        579.954.961  |
|                                                                              |
|         40 22     Cheltuieli pentru sustinerea programelor tehnice de        |
|                   conservare sau de inchidere a minelor                      |
|                              476.751.934                        476.751.934  |
|                                                                              |
|         40 23     Protectie sociala ce se acorda pentru unele activitati din |
|                   sectorul minier                                            |
|                              718.838.000      40.800.000        759.638.000  |
|                                                                              |
|         40 24     Cheltuieli pentru sustinerea transportului feroviar public |
|                   de calatori                                                |
|                            4.060.000.000     540.000.000      4.600.000.000  |
|                                                                              |
|         40 26     Transferuri aferente Fondului National de Preaderare       |
|                            2.953.823.833  -2.435.354.211        518.469.622  |
|                                                                              |
|         40 48     Meteorologie si hidrologie                                 |
|                              151.356.395      20.000.000        171.356.395  |
|                                                                              |
|         40 49     Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor      |
|                                  400.000       1.000.000          1.400.000  |
|                                                                              |
|         40 50     Cheltuieli pentru valorificarea cenusilor de pirita        |
|                               50.000.000      20.000.000         70.000.000  |
|                                                                              |
|         40 51     Cooperare economica internationala                         |
|                              145.007.000                        145.007.000  |
|                                                                              |
|         40 53     Sprijinirea producatorilor agricoli                        |
|                            2.881.158.193    -800.000.000      2.081.158.193  |
|                                                                              |
|         40 54     Cabaline din patrimoniul genetic national                  |
|                               50.106.496                         50.106.496  |
|                                                                              |
|         40 55     Programe cu finantare rambursabila                         |
|                            3.243.743.706    -723.748.380      2.519.995.326  |
|                                                                              |
|         40 56     Transferuri pentru drumuri, cai ferate, aviatie si         |
|                   navigatie                                                  |
|                            1.001.100.000      20.500.000      1.021.600.000  |
|                                                                              |
|         40 62     Stimularea exporturilor                                    |
|                            1.000.000.000                      1.000.000.000  |
|                                                                              |
|         40 80     Alte transferuri                                           |
|                               91.319.534      -1.100.000         90.219.534  |
|                                                                              |
|         40 81     Fond de garantare a imprumuturilor pentru intreprinderi    |
|                   mici si mijlocii                                           |
|                              144.000.000                        144.000.000  |
|                                                                              |
|         40 82     Transferuri pentru actiuni de ecologizare                  |
|                              108.500.000      20.000.000        128.500.000  |
|                                                                              |
|         40 85     Transferuri pentru transportul de calatori cu metroul      |
|                              645.000.000     250.000.000        895.000.000  |
|                                                                              |
|         40 86     Programul de realizare a sistemului national antigrindina  |
|                               40.000.000                         40.000.000  |
|                                                                              |
|         40 89     Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de paduri    |
|                               42.000.000                         42.000.000  |
|                                                                              |
|         40 93     Programe comunitare                                        |
|                                1.000.000                          1.000.000  |
|                                                                              |
|         40 94     Programe cu finantare nerambursabila                       |
|                               41.072.260     260.000.000        301.072.260  |
|                                                                              |
|         40 95     Programe ISPA                                              |
|                              335.427.742                        335.427.742  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            5.907.458.823     113.679.617      6.021.138.440  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                            7.654.646.110    -551.486.394      7.103.159.716  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                            7.654.646.110    -551.486.394      7.103.159.716  |
|                                                                              |
|         85 01    Rambursari de credite externe                               |
|                            4.420.934.950                      4.420.934.950  |
|                                                                              |
|         85 02    Plati de dobanzi si comisioane                              |
|                            3.233.711.160    -551.486.394      2.682.224.766  |
|                                                                              |
|6601           INDUSTRIE                                                      |
|                            8.279.356.854     324.600.000      8.603.956.854  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            5.875.534.464     357.600.000      6.233.134.464  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              109.461.000      -1.500.000        107.961.000  |
|                                                                              |
|         10       Cheltuieli cu salariile                                     |
|                               75.505.000      -1.850.000         73.655.000  |
|                                                                              |
|         11       Contributii pentru asigurari sociale de stat                |
|                               17.616.000        -820.000         16.796.000  |
|                                                                              |
|         12       Contributii pentru asigurarile pentru somaj                 |
|                                3.776.000         -75.000          3.701.000  |
|                                                                              |
|         13       Deplasari, detasari, transferari                            |
|                                7.278.500       1.350.000          8.628.500  |
|                                                                              |
|         13 01     - deplasari, detasari, transferari in tara                 |
|                                1.628.500        -100.000          1.528.500  |
|                                                                              |
|         13 02     - deplasari, detasari, transferari in strainatate          |
|                                5.650.000       1.450.000          7.100.000  |
|                                                                              |
|         14       Contributii pentru constituirea fondului de asigurari       |
|                  sociale de sanatate                                         |
|                                5.285.500        -105.000          5.180.500  |
|                                                                              |
|         20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                              |
|                              167.147.376        -600.000        166.547.376  |
|                                                                              |
|         24      Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie                  |
|                               36.527.825        -600.000         35.927.825  |
|                                                                              |
|         25      Materiale si prestari de servicii cu caracter functional     |
|                                3.076.825         310.000          3.386.825  |
|                                                                              |
|         26      Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si     |
|                 echipament                                                   |
|                                  936.743         -13.000            923.743  |
|                                                                              |
|         27      Reparatii curente                                            |
|                                1.867.849                          1.867.849  |
|                                                                              |
|         28      Reparatii capitale                                           |
|                                   65.727                             65.727  |
|                                                                              |
|         29      Carti si publicatii                                          |
|                                  312.270           3.500            315.770  |
|                                                                              |
|         30      Alte cheltuieli                                              |
|                              124.360.137        -300.500        124.059.637  |
|                                                                              |
|         34     SUBVENTII                                                     |
|                            3.149.011.600      88.500.000      3.237.511.600  |
|                                                                              |
|         35 01   Alocatii de la buget pentru institutii publice               |
|                                1.339.500                          1.339.500  |
|                                                                              |
|         35 02   Subventii pe produse si activitati                           |
|                            3.146.552.100      88.500.000      3.235.052.100  |
|                                                                              |
|         35 03   Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif    |
|                                1.120.000                          1.120.000  |
|                                                                              |
|         38     TRANSFERURI                                                   |
|                            2.449.914.488     271.200.000      2.721.114.488  |
|                                                                              |
|         40      Transferuri neconsolidabile                                  |
|                            2.449.914.488     271.200.000      2.721.114.488  |
|                                                                              |
|         40 11    Contributii si cotizatii la organisme internationale        |
|                                6.685.380                          6.685.380  |
|                                                                              |
|         40 18    Transferuri aferente restructurarii industriei de aparare   |
|                              881.000.000     212.000.000      1.093.000.000  |
|                                                                              |
|         40 22    Cheltuieli pentru sustinerea programelor tehnice de         |
|                  conservare sau de inchidere a minelor                       |
|                              476.751.934                        476.751.934  |
|                                                                              |
|         40 23    Protectie sociala ce se acorda pentru unele activitati din  |
|                  sectorul minier                                             |
|                              718.838.000      40.800.000        759.638.000  |
|                                                                              |
|         40 50    Cheltuieli pentru valorificarea cenusilor de pirita         |
|                               50.000.000      20.000.000         70.000.000  |
|                                                                              |
|         40 51    Cooperare economica internationala                          |
|                              145.007.000                        145.007.000  |
|                                                                              |
|         40 55    Programe cu finantare rambursabila                          |
|                               59.812.640     -21.600.000         38.212.640  |
|                                                                              |
|         40 80    Alte transferuri                                            |
|                                3.319.534                          3.319.534  |
|                                                                              |
|         40 82    Transferuri pentru actiuni de ecologizare                   |
|                              108.500.000      20.000.000        128.500.000  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            2.335.710.000       1.500.000      2.337.210.000  |
|                                                                              |
|         72      Investitii ale institutiilor publice                         |
|                              110.000.000                        110.000.000  |
|                                                                              |
|         73      Investitii ale regiilor autonome, societatilor si companiilor|
|                 nationale si societatilor comerciale cu capital majoritar de |
|                 stat                                                         |
|                            2.225.710.000       1.500.000      2.227.210.000  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                               68.112.390     -34.500.000         33.612.390  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                               68.112.390     -34.500.000         33.612.390  |
|                                                                              |
|         85 01    Rambursari de credite externe                               |
|                               14.368.750                         14.368.750  |
|                                                                              |
|         85 02    Plati de dobanzi si comisioane                              |
|                               53.743.640     -34.500.000         19.243.640  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                              274.633.256      -2.100.000        272.533.256  |
|                                                                              |
|     02         Prospectiuni si lucrari geologice pentru descoperirea de      |
|                resurse minerale                                              |
|                              130.000.000                        130.000.000  |
|                                                                              |
|     03         Combustibili minerali solizi                                  |
|                            1.696.736.700      52.305.778      1.749.042.478  |
|                                                                              |
|     06         Resurse minerale, altele decat combustibili                   |
|                            2.889.782.934      76.994.222      2.966.777.156  |
|                                                                              |
|     07         Industrie prelucratoare                                       |
|                              578.185.129      40.000.000        618.185.129  |
|                                                                              |
|     50         Alte cheltuieli in domeniul industriei                        |
|                            2.710.018.835     157.400.000      2.867.418.835  |
|                                                                              |
|6701           AGRICULTURA SI SILVICULTURA                                    |
|                           11.906.996.149                     11.906.996.149  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                           10.988.904.123                     10.988.904.123  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              866.357.000                        866.357.000  |
|                                                                              |
|         10       Cheltuieli cu salariile                                     |
|                              592.202.000                        592.202.000  |
|                                                                              |
|         11       Contributii pentru asigurari sociale de stat                |
|                              138.161.000                        138.161.000  |
|                                                                              |
|         12       Contributii pentru asigurarile pentru somaj                 |
|                               29.610.000                         29.610.000  |
|                                                                              |
|         13       Deplasari, detasari, transferari                            |
|                               64.930.000                         64.930.000  |
|                                                                              |
|         13 01     - deplasari, detasari, transferari in tara                 |
|                               62.730.000                         62.730.000  |
|                                                                              |
|         13 02     - deplasari, detasari, transferari in strainatate          |
|                                2.200.000                          2.200.000  |
|                                                                              |
|         14       Contributii pentru constituirea fondului de asigurari       |
|                  sociale de sanatate                                         |
|                               41.454.000                         41.454.000  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            1.047.146.937                      1.047.146.937  |
|                                                                              |
|         22       Hrana                                                       |
|                                1.200.000                          1.200.000  |
|                                                                              |
|         23       Medicamente si materiale sanitare                           |
|                               65.829.000                         65.829.000  |
|                                                                              |
|         24       Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie                 |
|                               77.443.000                         77.443.000  |
|                                                                              |
|         25       Materiale si prestari de servicii cu caracter functional    |
|                              861.723.937                        861.723.937  |
|                                                                              |
|         26       Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si    |
|                  echipament                                                  |
|                                2.655.000                          2.655.000  |
|                                                                              |
|         27       Reparatii curente                                           |
|                                2.500.000                          2.500.000  |
|                                                                              |
|         28       Reparatii capitale                                          |
|                               31.374.489                         31.374.489  |
|                                                                              |
|         29       Carti si publicatii                                         |
|                                1.287.511                          1.287.511  |
|                                                                              |
|         30       Alte cheltuieli                                             |
|                                3.134.000                          3.134.000  |
|                                                                              |
|         34      SUBVENTII                                                    |
|                            4.330.000.000                      4.330.000.000  |
|                                                                              |
|         35 01    Alocatii de la buget pentru institutii publice              |
|                            1.220.000.000                      1.220.000.000  |
|                                                                              |
|         35 03    Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif   |
|                            3.110.000.000                      3.110.000.000  |
|                                                                              |
|         36      PRIME                                                        |
|                              739.007.000                        739.007.000  |
|                                                                              |
|         37       Prime acordate producatorilor agricoli                      |
|                              739.007.000                        739.007.000  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                            4.006.393.186                      4.006.393.186  |
|                                                                              |
|         39       Transferuri consolidabile                                   |
|                              900.000.000     800.000.000      1.700.000.000  |
|                                                                              |
|         39 29    Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului      |
|                  "Dezvoltarea agriculturii romanesti"                        |
|                              900.000.000     800.000.000      1.700.000.000  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                            3.106.393.186    -800.000.000      2.306.393.186  |
|                                                                              |
|         40 11     Contributii si cotizatii la organisme internationale       |
|                               13.302.277                         13.302.277  |
|                                                                              |
|         40 31     Transferuri pentru finantarea patrimoniului genetic al     |
|                   animalelor                                                 |
|                               70.000.000                         70.000.000  |
|                                                                              |
|         40 53     Sprijinirea producatorilor agricoli                        |
|                            2.881.158.193    -800.000.000      2.081.158.193  |
|                                                                              |
|         40 54     Cabaline din patrimoniul genetic national                  |
|                               50.106.496                         50.106.496  |
|                                                                              |
|         40 55     Programe cu finantare rambursabila                         |
|                                8.753.960                          8.753.960  |
|                                                                              |
|         40 89     Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de paduri    |
|                               42.000.000                         42.000.000  |
|                                                                              |
|         40 94     Programe cu finantare nerambursabila                       |
|                               41.072.260                         41.072.260  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              728.045.806                        728.045.806  |
|                                                                              |
|         72       Investitii ale institutiilor publice                        |
|                              238.045.806                        238.045.806  |
|                                                                              |
|         73       Investitii ale regiilor autonome, societatilor si           |
|                  companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital |
|                  majoritar de stat                                           |
|                              490.000.000                        490.000.000  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                              190.046.220                        190.046.220  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                              190.046.220                        190.046.220  |
|                                                                              |
|         85 01    Rambursari de credite externe                               |
|                              114.863.100                        114.863.100  |
|                                                                              |
|         85 02    Plati de dobanzi si comisioane                              |
|                               75.183.120                         75.183.120  |
|                                                                              |
|     01          Administratie centrala                                       |
|                              223.659.859                        223.659.859  |
|                                                                              |
|     02          Amendare soluri acide si alcaline                            |
|                               50.000.000                         50.000.000  |
|                                                                              |
|     03          Acoperire sume fixe la seminte                               |
|                              866.000.000                        866.000.000  |
|                                                                              |
|     04          Combatere daunatori si boli in sectorul vegetal              |
|                              314.252.740                        314.252.740  |
|                                                                              |
|     05          Reproductie si selectie animale                              |
|                              228.558.822                        228.558.822  |
|                                                                              |
|     06          Programe pentru sustinerea preturilor la produsele agricole  |
|                               83.188.730                         83.188.730  |
|                                                                              |
|     07          Subventionare dobanzi aferente creditelor bancare acordate   |
|                 producatorilor agricoli                                      |
|                              120.000.000                        120.000.000  |
|                                                                              |
|     10          Alte programe pentru sprijinirea producatorilor agricoli     |
|                            4.520.165.193                      4.520.165.193  |
|                                                                              |
|     14          Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari si combatere a     |
|                 eroziunii solului                                            |
|                            2.463.227.330                      2.463.227.330  |
|                                                                              |
|     15          Silvicultura                                                 |
|                              353.473.689                        353.473.689  |
|                                                                              |
|     17          Prevenirea si combaterea bolilor la animale si combaterea    |
|                 epizootiilor                                                 |
|                              517.223.937                        517.223.937  |
|                                                                              |
|     25          Servicii publice descentralizate                             |
|                            1.743.866.792                      1.743.866.792  |
|                                                                              |
|     50          Alte unitati si actiuni din domeniul agriculturii si         |
|                 silviculturii                                                |
|                              423.379.057                        423.379.057  |
|                                                                              |
|6801           TRANSPORTURI SI COMUNICATII                                    |
|                           18.751.287.564      12.769.939     18.764.057.503  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            9.582.465.825     368.676.716      9.951.142.541  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              171.855.512     -11.174.904        160.680.608  |
|                                                                              |
|         10       Cheltuieli cu salariile                                     |
|                              115.410.426      -9.202.360        106.208.066  |
|                                                                              |
|         11       Contributii pentru asigurari sociale de stat                |
|                               28.396.043        -864.111         27.531.932  |
|                                                                              |
|         12       Contributii pentru asigurarile pentru somaj                 |
|                                5.771.221        -460.118          5.311.103  |
|                                                                              |
|         13       Deplasari, detasari, transferari                            |
|                               14.198.512                         14.198.512  |
|                                                                              |
|         13 01     - deplasari, detasari, transferari in tara                 |
|                                4.057.203                          4.057.203  |
|                                                                              |
|         13 02     - deplasari, detasari, transferari in strainatate          |
|                              10.141. 309                         10.141.309  |
|                                                                              |
|         14       Contributii pentru constituirea fondului de asigurari       |
|                  sociale de sanatate                                         |
|                                8.079.310        -648.315          7.430.995  |
|                                                                              |
|         20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                              |
|                              129.032.736        -772.918        128.259.818  |
|                                                                              |
|         21      Drepturi cu caracter social                                  |
|                                  600.000                            600.000  |
|                                                                              |
|         22      Hrana                                                        |
|                                1.143.651                          1.143.651  |
|                                                                              |
|         23      Medicamente si materiale sanitare                            |
|                                   33.586                             33.586  |
|                                                                              |
|         24      Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie                  |
|                               41.849.243       1.000.000         42.849.243  |
|                                                                              |
|         25      Materiale si prestari de servicii cu caracter functional     |
|                               41.586.582                         41.586.582  |
|                                                                              |
|         26      Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si     |
|                 echipament                                                   |
|                                3.646.004                          3.646.004  |
|                                                                              |
|         27      Reparatii curente                                            |
|                               11.141.500                         11.141.500  |
|                                                                              |
|         28      Reparatii capitale                                           |
|                               18.497.878      -2.272.918         16.224.960  |
|                                                                              |
|         29      Carti si publicatii                                          |
|                                1.422.518                          1.422.518  |
|                                                                              |
|         30      Alte cheltuieli                                              |
|                                9.111.774        500.000           9.611.774  |
|                                                                              |
|         34     SUBVENTII                                                     |
|                               24.549.259       5.000.000         29.549.259  |
|                                                                              |
|         35 02   Subventii pe produse si activitati                           |
|                               24.549.259       5.000.000         29.549.259  |
|                                                                              |
|         38     TRANSFERURI                                                   |
|                            9.257.028.318     375.624.538      9.632.652.856  |
|                                                                              |
|         39       Transferuri consolidabile                                   |
|                               29.355.000                         29.355.000  |
|                                                                              |
|         39 24     Transferuri catre bugetele locale pentru aeroporturi de    |
|                   interes local                                              |
|                               29.355.000                         29.355.000  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                            9.227.673.318     375.624.538      9.603.297.856  |
|                                                                              |
|         40 02     Burse                                                      |
|                               28.320.000       7.272.918         35.592.918  |
|                                                                              |
|         40 11     Contributii si cotizatii la organisme internationale       |
|                               13.183.612                         13.183.612  |
|                                                                              |
|         40 24     Cheltuieli pentru sustinerea transportului feroviar public |
|                   de calatori                                                |
|                            4.060.000.000     540.000.000      4.600.000.000  |
|                                                                              |
|         40 55     Programe cu finantare rambursabila                         |
|                            3.143.641.964    -702.148.380      2.441.493.584  |
|                                                                              |
|         40 56     Transferuri pentru drumuri, cai ferate, aviatie si         |
|                   navigatie                                                  |
|                            1.001.100.000      20.500.000      1.021.600.000  |
|                                                                              |
|         40 85     Transferuri pentru transportul de calatori cu metroul      |
|                              645.000.000     250.000.000        895.000.000  |
|                                                                              |
|         40 93     Programe comunitare                                        |
|                                1.000.000                          1.000.000  |
|                                                                              |
|         40 94     Programe cu finantare nerambursabila                       |
|                                              260.000.000        260.000.000  |
|                                                                              |
|         40 95     Programe ISPA                                              |
|                              335.427.742                        335.427.742  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            2.397.816.029     116.079.617      2.513.895.646  |
|                                                                              |
|         72      Investitii ale institutiilor publice                         |
|                              124.873.734       7.500.000        132.373.734  |
|                                                                              |
|         73      Investitii ale regiilor autonome, societatilor si companiilor|
|                 nationale si societatilor comerciale cu capital majoritar de |
|                 stat                                                         |
|                            2.272.942.295     108.579.617      2.381.521.912  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                            6.771.005.710    -471.986.394      6.299.019.316  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                            6.771.005.710    -471.986.394      6.299.019.316  |
|                                                                              |
|         85 01    Rambursari de credite externe                               |
|                            3.769.598.100                      3.769.598.100  |
|                                                                              |
|         85 02    Plati de dobanzi si comisioane                              |
|                            3.001.407.610    -471.986.394      2.529.421.216  |
|                                                                              |
|     01          Administratie centrala                                       |
|                              314.663.661       2.057.097        316.720.758  |
|                                                                              |
|     02          Aviatie civila                                               |
|                            2.618.138.016       6.716.911      2.624.854.927  |
|                                                                              |
|     03          Navigatie civila                                             |
|                            1.176.275.696    -216.987.548        959.288.148  |
|                                                                              |
|     05          Drumuri si poduri                                            |
|                            5.892.151.238    -620.320.793      5.271.830.445  |
|                                                                              |
|     06          Transport feroviar                                           |
|                            6.879.507.205     762.173.954      7.641.681.159  |
|                                                                              |
|     07          Transport in comun                                           |
|                            1.684.381.850      74.130.318      1.758.512.168  |
|                                                                              |
|     08          Aeroporturi de interes local                                 |
|                               29.355.000                         29.355.000  |
|                                                                              |
|     09          Aviatie civila finantata din venituri cu destinatie speciala |
|                              148.966.153       5.000.000        153.966.153  |
|                                                                              |
|     10          Comunicatii                                                  |
|                                7.848.745                          7.848.745  |
|                                                                              |
|6901           ALTE ACTIUNI ECONOMICE                                         |
|                            6.974.065.726  -2.537.054.211      4.437.011.515  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            5.902.696.948  -2.488.154.211      3.414.542.737  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              157.990.337     -12.297.588        145.692.749  |
|                                                                              |
|         10       Cheltuieli cu salariile                                     |
|                              109.727.556      -7.729.171        101.998.385  |
|                                                                              |
|         11       Contributii pentru asigurari sociale de stat                |
|                               25.601.177      -1.821.000         23.780.177  |
|                                                                              |
|         12       Contributii pentru asigurarile pentru somaj                 |
|                                5.487.107        -388.809          5.098.298  |
|                                                                              |
|         13       Deplasari, detasari, transferari                            |
|                                9.492.946      -1.816.998          7.675.948  |
|                                                                              |
|         13 01     - deplasari, detasari, transferari in tara                 |
|                                4.804.500      -1.990.000          2.814.500  |
|                                                                              |
|         13 02     - deplasari, detasari, transferari in strainatate          |
|                                4.688.446         173.002          4.861.448  |
|                                                                              |
|         14       Contributii pentru constituirea fondului de asigurari       |
|                  sociale de sanatate                                         |
|                                7.681.551        -541.610          7.139.941  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                              352.877.371     -12.502.412        340.374.959  |
|                                                                              |
|         22       Hrana                                                       |
|                                   27.500                             27.500  |
|                                                                              |
|         23       Medicamente si materiale sanitare                           |
|                                    1.100                              1.100  |
|                                                                              |
|         24       Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie                 |
|                              127.780.305      -3.282.412        124.497.893  |
|                                                                              |
|         25       Materiale si prestari de servicii cu caracter functional    |
|                               40.929.000      -1.400.000         39.529.000  |
|                                                                              |
|         26       Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si    |
|                  echipament                                                  |
|                                7.994.534      -3.420.000          4.574.534  |
|                                                                              |
|         27       Reparatii curente                                           |
|                               21.411.400      -3.600.000         17.811.400  |
|                                                                              |
|         28       Reparatii capitale                                          |
|                               18.055.000                         18.055.000  |
|                                                                              |
|         29       Carti si publicatii                                         |
|                                1.003.332          50.000          1.053.332  |
|                                                                              |
|         30       Alte cheltuieli                                             |
|                              135.675.200        -850.000        134.825.200  |
|                                                                              |
|         34      SUBVENTII                                                    |
|                              244.254.384      -4.000.000        240.254.384  |
|                                                                              |
|         35 01    Alocatii de la buget pentru institutii publice              |
|                              244.254.384      -4.000.000        240.254.384  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                            5.147.574.856  -2.459.354.211      2.688.220.645  |
|                                                                              |
|         39       Transferuri consolidabile                                   |
|                               50.000.000                         50.000.000  |
|                                                                              |
|         39 25    Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru|
|                  retehnologizarea centralelor termice si electrice de        |
|                  termoficare                                                 |
|                               50.000.000                         50.000.000  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                            5.097.574.856  -2.459.354.211      2.638.220.645  |
|                                                                              |
|         40 11     Contributii si cotizatii la organisme internationale       |
|                                9.556.100       1.100.000         10.656.100  |
|                                                                              |
|         40 20     Cofinantarea contributiei financiare a Comunitatii Europene|
|                               53.948.425                         53.948.425  |
|                                                                              |
|         40 21     Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare        |
|                              624.954.961     -45.000.000        579.954.961  |
|                                                                              |
|         40 26     Transferuri aferente Fondului National de Preaderare       |
|                            2.953.823.833  -2.435.354.211        518.469.622  |
|                                                                              |
|         40 48     Meteorologie si hidrologie                                 |
|                              151.356.395      20.000.000        171.356.395  |
|                                                                              |
|         40 49     Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor      |
|                                  400.000       1.000.000          1.400.000  |
|                                                                              |
|         40 55     Programe cu finantare rambursabila                         |
|                               31.535.142                         31.535.142  |
|                                                                              |
|         40 62     Stimularea exporturilor                                    |
|                            1.000.000.000                      1.000.000.000  |
|                                                                              |
|         40 80     Alte transferuri                                           |
|                               88.000.000      -1.100.000         86.900.000  |
|                                                                              |
|         40 81     Fond de garantare a imprumuturilor pentru intreprinderi    |
|                   mici si mijlocii                                           |
|                              144.000.000                        144.000.000  |
|                                                                              |
|         40 86     Programul de realizare a sistemului national antigrindina  |
|                               40.000.000                         40.000.000  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              445.886.988      -3.900.000        441.986.988  |
|                                                                              |
|         71      Stocuri pentru rezerve materiale nationale si de mobilizare  |
|                              406.874.205                        406.874.205  |
|                                                                              |
|         72      Investitii ale institutiilor publice                         |
|                               38.908.624      -3.900.000         35.008.624  |
|                                                                              |
|         73      Investitii ale regiilor autonome, societatilor si companiilor|
|                 nationale si societatilor comerciale ca capital majoritar de |
|                 stat                                                         |
|                                  104.159                            104.159  |
|                                                                              |
|         84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA       |
|               CREDITE                                                        |
|                              625.481.790     -45.000.000        580.481.790  |
|                                                                              |
|         85     Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si          |
|                comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de   |
|                credite                                                       |
|                              625.481.790     -45.000.000        580.481.790  |
|                                                                              |
|         85 01   Rambursari de credite externe                                |
|                              522.105.000                        522.105.000  |
|                                                                              |
|         85 02   Plati de dobanzi si comisioane                               |
|                              103.376.790     -45.000.000         58.376.790  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                              992.937.049     -73.700.000        919.237.049  |
|                                                                              |
|     02         Rezerve materiale nationale si de mobilizare                  |
|                              665.519.636                        665.519.636  |
|                                                                              |
|     03         Prevenire si combatere inundatii si gheturi                   |
|                                1.474.939       1.000.000          2.474.939  |
|                                                                              |
|     04         Meteorologie si hidrologie                                    |
|                              763.611.525     -25.000.000        738.611.525  |
|                                                                              |
|     05         Stimulare productie de export si a exportului                 |
|                            1.000.000.000                      1.000.000.000  |
|                                                                              |
|     07         Stimulare intreprinderi mici si mijlocii                      |
|                              144.000.000                        144.000.000  |
|                                                                              |
|     10         Sistemul National Antigrindina                                |
|                               40.000.000                         40.000.000  |
|                                                                              |
|     13         Promovarea si dezvoltarea turismului                          |
|                              138.444.360                        138.444.360  |
|                                                                              |
|     18         Fondul National de Preaderare                                 |
|                            2.953.823.833  -2.435.354.211        518.469.622  |
|                                                                              |
|     50         Alte cheltuieli pentru actiuni economice                      |
|                              274.254.384      -4.000.000        270.254.384  |
|                                                                              |
|7100           Partea a VI-a ALTE ACTIUNI                                     |
|                            5.172.287.710      80.874.238      5.253.161.948  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            4.381.733.996      88.414.238      4.470.148.234  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              986.641.857     -15.500.000        971.141.857  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            1.105.565.706       4.261.238      1.109.826.944  |
|                                                                              |
|         34      SUBVENTII                                                    |
|                               90.590.170         250.000         90.840.170  |
|                                                                              |
|         35 01    Alocatii de la buget pentru institutii publice              |
|                               14.376.170         250.000         14.626.170  |
|                                                                              |
|         35 02    Subventii pe produse si activitati                          |
|                               76.214.000                         76.214.000  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                            2.198.936.263      99.403.000      2.298.339.263  |
|                                                                              |
|         39       Transferuri consolidabile                                   |
|                                1.566.341         250.000          1.816.341  |
|                                                                              |
|         39 10     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de  |
|                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia     |
|                   datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in  |
|                   termen                                                     |
|                                1.566.341         250.000          1.816.341  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                            2.197.369.922      99.153.000      2.296.522.922  |
|                                                                              |
|         40 02    Burse                                                       |
|                                1.000.000                          1.000.000  |
|                                                                              |
|         40 11    Contributii si cotizatii la organisme internationale        |
|                               58.667.428        -138.000         58.529.428  |
|                                                                              |
|         40 16     Fondul de cercetare-dezvoltare                             |
|                              586.846.481                        586.846.481  |
|                                                                              |
|         40 17     Fondul pentru stimularea inovarii                          |
|                              321.633.400                        321.633.400  |
|                                                                              |
|         40 27     Transferuri aferente Fondului Roman de Dezvoltare Sociala  |
|                               45.300.000       9.500.000         54.800.000  |
|                                                                              |
|         40 28     Executarea silita a creantelor bugetare                    |
|                               18.500.000                         18.500.000  |
|                                                                              |
|         40 29     Despagubiri civile, precum si cheltuieli judiciare si      |
|                   extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea       |
|                   intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale        |
|                              495.800.000      88.500.000        584.300.000  |
|                                                                              |
|         40 30     Onorariile pentru expertizele contabile dispuse in cadrul  |
|                   procesului penal                                           |
|                               11.500.000                         11.500.000  |
|                                                                              |
|         40 35     Finantarea partidelor politice                             |
|                               70.300.000                         70.300.000  |
|                                                                              |
|         40 59     Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi)         |
|                               88.839.340                         88.839.340  |
|                                                                              |
|         40 80     Alte transferuri                                           |
|                              184.561.590       1.291.000        185.852.590  |
|                                                                              |
|         40 93     Programe comunitare                                        |
|                              314.025.273                        314.025.273  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              648.544.624      -7.540.000        641.004.624  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                              142.009.090                        142.009.090  |
|                                                                              |
|         85       Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                              142.009.090                        142.009.090  |
|                                                                              |
|         85 01     Rambursari de credite externe                              |
|                               45.945.240                         45.945.240  |
|                                                                              |
|         85 02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                               96.063.850                         96.063.850  |
|                                                                              |
|7101           CERCETARE STIINTIFICA                                          |
|                            2.998.859.117      11.024.238      3.009.883.355  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            2.849.673.984      11.024.238      2.860.698.222  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              518.153.265      -4.500.000        513.653.265  |
|                                                                              |
|         10       Cheltuieli cu salariile                                     |
|                              391.432.000      -2.835.000        388.597.000  |
|                                                                              |
|         11       Contributii pentru asigurari sociale de stat                |
|                               80.018.000        -780.000         79.238.000  |
|                                                                              |
|         12       Contributii pentru asigurarile pentru somaj                 |
|                               17.202.000        -150.000         17.052.000  |
|                                                                              |
|         13       Deplasari, detasari, transferari                            |
|                                1.970.265        -540.000          1.430.265  |
|                                                                              |
|         13 01     - deplasari, detasari, transferari in tara                 |
|                                1.102.000         -50.000          1.052.000  |
|                                                                              |
|         13 02     - deplasari, detasari, transferari in strainatate          |
|                                  868.265        -490.000            378.265  |
|                                                                              |
|         14       Contributii pentru constituirea fondului de asigurari       |
|                  sociale de sanatate                                         |
|                               27.531.000        -195.000         27.336.000  |
|                                                                              |
|         20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                              |
|                              891.076.286      14.961.238        906.037.524  |
|                                                                              |
|         21      Drepturi cu caracter social                                  |
|                                1.843.666                          1.843.666  |
|                                                                              |
|         22      Hrana                                                        |
|                                7.500.794        -105.000          7.395.794  |
|                                                                              |
|         24      Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie                  |
|                               30.186.295                         30.186.295  |
|                                                                              |
|         25      Materiale si prestari de servicii cu caracter functional     |
|                               27.602.572      -5.000.404         22.602.168  |
|                                                                              |
|         26      Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si     |
|                 echipament                                                   |
|                                4.045.322          91.947          4.137.269  |
|                                                                              |
|         27      Reparatii curente                                            |
|                                2.688.940                          2.688.940  |
|                                                                              |
|         28      Reparatii capitale                                           |
|                                1.982.750                          1.982.750  |
|                                                                              |
|         29      Carti si publicatii                                          |
|                                  668.607         270.000            938.607  |
|                                                                              |
|         30      Alte cheltuieli                                              |
|                              814.557.340      19.704.695        834.262.035  |
|                                                                              |
|         34     SUBVENTII                                                     |
|                               14.376.170         250.000         14.626.170  |
|                                                                              |
|         35 01    Alocatii de la buget pentru institutii publice              |
|                               14.376.170         250.000         14.626.170  |
|                                                                              |
|         38     TRANSFERURI                                                   |
|                            1.426.068.263         313.000      1.426.381.263  |
|                                                                              |
|         39       Transferuri consolidabile                                   |
|                                   56.341                             56.341  |
|                                                                              |
|         39 10     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de  |
|                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia     |
|                   datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in  |
|                   termen                                                     |
|                                   56.341                             56.341  |
|                                                                              |
|         40      Transferuri neconsolidabile                                  |
|                            1.426.011.922         313.000      1.426.324.922  |
|                                                                              |
|         40 02    Burse                                                       |
|                                1.000.000                          1.000.000  |
|                                                                              |
|         40 11    Contributii si cotizatii la organisme internationale        |
|                               58.667.428        -138.000         58.529.428  |
|                                                                              |
|         40 16    Fondul de cercetare-dezvoltare                              |
|                              586.846.481                        586.846.481  |
|                                                                              |
|         40 17    Fondul pentru stimularea inovarii                           |
|                              321.633.400                        321.633.400  |
|                                                                              |
|         40 59    Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi)          |
|                               88.839.340                         88.839.340  |
|                                                                              |
|         40 80    Alte transferuri                                            |
|                               55.000.000         451.000         55.451.000  |
|                                                                              |
|         40 93    Programe comunitare                                         |
|                              314.025.273                        314.025.273  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              149.185.133                        149.185.133  |
|                                                                              |
|         72      Investitii ale institutiilor publice                         |
|                              149.185.133                        149.185.133  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                              116.811.556      -1.138.000        115.673.556  |
|                                                                              |
|     02         Cercetare fundamentala                                        |
|                              413.054.213      -3.000.000        410.054.213  |
|                                                                              |
|     03         Cercetare aplicativa si experimentala                         |
|                            2.186.292.120      14.948.778      2.201.240.898  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni pentru cercetare stiintifica       |
|                              282.701.228         213.460        282.914.688  |
|                                                                              |
|7201           ALTE ACTIUNI                                                   |
|                            2.173.428.593      69.850.000      2.243.278.593  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            1.532.060.012      77.390.000      1.609.450.012  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              468.488.592     -11.000.000        457.488.592  |
|                                                                              |
|         10       Cheltuieli cu salariile                                     |
|                              354.615.311      -8.389.345        346.225.966  |
|                                                                              |
|         11       Contributii pentru asigurari sociale de stat                |
|                               66.667.045      -1.723.934         64.943.111  |
|                                                                              |
|         12       Contributii pentru asigurarile pentru somaj                 |
|                               14.468.890        -369.467         14.099.423  |
|                                                                              |
|         13       Deplasari, detasari, transferari                            |
|                                8.048.000                          8.048.000  |
|                                                                              |
|         13 01     - deplasari, detasari, transferari in tara                 |
|                                4.955.000                          4.955.000  |
|                                                                              |
|         13 02     - deplasari, detasari, transferari in strainatate          |
|                                3.093.000                          3.093.000  |
|                                                                              |
|         14      Contributii pentru constituirea fondului de asigurari        |
|                 sociale de sanatate                                          |
|                               24.689.346        -517.254         24.172.092  |
|                                                                              |
|         20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                              |
|                              214.489.420     -10.700.000        203.789.420  |
|                                                                              |
|         21      Drepturi cu caracter social                                  |
|                                5.500.000                          5.500.000  |
|                                                                              |
|         22      Hrana                                                        |
|                               27.190.140                         27.190.140  |
|                                                                              |
|         24      Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie                  |
|                               16.038.160                         16.038.160  |
|                                                                              |
|         25      Materiale si prestari de servicii cu caracter functional     |
|                                5.182.620                          5.182.620  |
|                                                                              |
|         26      Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si     |
|                 echipament                                                   |
|                               16.035.000                         16.035.000  |
|                                                                              |
|         27      Reparatii curente                                            |
|                                1.400.000                          1.400.000  |
|                                                                              |
|         28      Reparatii capitale                                           |
|                                   33.000                             33.000  |
|                                                                              |
|         29      Carti si publicatii                                          |
|                                1.213.000                          1.213.000  |
|                                                                              |
|         30      Alte cheltuieli                                              |
|                              141.897.500     -10.700.000        131.197.500  |
|                                                                              |
|         34     SUBVENTII                                                     |
|                               76.214.000                         76.214.000  |
|                                                                              |
|         35 02   Subventii pe produse si activitati                           |
|                               76.214.000                         76.214.000  |
|                                                                              |
|         38     TRANSFERURI                                                   |
|                              772.868.000      99.090.000        871.958.000  |
|                                                                              |
|         39       Transferuri consolidabile                                   |
|                                1.510.000         250.000          1.760.000  |
|                                                                              |
|         39 10     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de  |
|                   asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia     |
|                   datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in  |
|                   termen                                                     |
|                                1.510.000         250.000          1.760.000  |
|                                                                              |
|         40      Transferuri neconsolidabile                                  |
|                              771.358.000      98.840.000        870.198.000  |
|                                                                              |
|         40 27    Transferuri aferente Fondului Roman de Dezvoltare Sociala   |
|                               45.300.000       9.500.000         54.800.000  |
|                                                                              |
|         40 28    Executarea silita a creantelor bugetare                     |
|                               18.500.000                         18.500.000  |
|                                                                              |
|         40 29    Despagubiri civile, precum si cheltuieli judiciare si       |
|                  extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea        |
|                  intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale         |
|                              495.800.000      88.500.000        584.300.000  |
|                                                                              |
|         40 30    Onorariile pentru expertizele contabile dispuse in cadrul   |
|                  procesului penal                                            |
|                               11.500.000                         11.500.000  |
|                                                                              |
|         40 33    Proiecte de comunicare, informare publica si promovarea     |
|                  imaginii si intereselor romanesti peste hotare              |
|                                  396.410                            396.410  |
|                                                                              |
|         40 35    Finantarea partidelor politice                              |
|                               70.300.000                         70.300.000  |
|                                                                              |
|         40 80    Alte transferuri                                            |
|                              129.561.590         840.000        130.401.590  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              499.359.491      -7.540.000        491.819.491  |
|                                                                              |
|         72      Investitii ale institutiilor publice                         |
|                              499.359.491      -7.540.000        491.819.491  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                              142.009.090                        142.009.090  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                              142.009.090                        142.009.090  |
|                                                                              |
|         85 01    Rambursari de credite externe                               |
|                               45.945.240                         45.945.240  |
|                                                                              |
|         85 02    Plati de dobanzi si comisioane                              |
|                               96.063.850                         96.063.850  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala vamala si unitati teritoriale          |
|                              379.109.000     -10.000.000        369.109.000  |
|                                                                              |
|     05         Sistemul national de decoratii                                |
|                               20.000.000      -4.000.000         16.000.000  |
|                                                                              |
|     06         Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor internationale         |
|                                4.709.732                          4.709.732  |
|                                                                              |
|     07         Protectie civila                                              |
|                              168.776.892        -750.000        168.026.892  |
|                                                                              |
|     08         Executarea silita a creantelor bugetare                       |
|                               18.500.000                         18.500.000  |
|                                                                              |
|     10         Despagubiri civile, precum si cheltuieli judiciare si         |
|                extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea          |
|                intereselor statului potrivit dispozitiilor legale            |
|                              495.800.000      88.500.000        584.300.000  |
|                                                                              |
|     11         Onorarii pentru expertizele contabile dispuse in cadrul       |
|                procesului penal                                              |
|                               11.500.000                         11.500.000  |
|                                                                              |
|     12         Dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru       |
|                trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale    |
|                              554.089.090                        554.089.090  |
|                                                                              |
|     13         Programe de informare si prezentare a imaginii Romaniei       |
|                              206.000.000      -6.700.000        199.300.000  |
|                                                                              |
|     18         Masuri active pentru combaterea somajului                     |
|                                2.500.000                          2.500.000  |
|                                                                              |
|     19         Zboruri speciale                                              |
|                               76.214.000                         76.214.000  |
|                                                                              |
|     20         Fondul Roman de Dezvoltare Sociala                            |
|                               86.370.000       9.500.000         95.870.000  |
|                                                                              |
|     22         Proiect de finantare rurala                                   |
|                               35.850.000                         35.850.000  |
|                                                                              |
|     50         Alte cheltuieli                                               |
|                              114.009.879      -6.700.000        107.309.879  |
|                                                                              |
|7500           Partea a VIII-a CHELTUIELI DIN FONDURI LA DISPOZITIA           |
|               GUVERNUL ROMANIEIUI                                                     |
|                              320.594.290                        320.594.290  |
|                                                                              |
|7501           CHELTUIELI DIN FONDURI LA DISPOZITIA GUVERNULUI                |
|                              320.594.290                        320.594.290  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              320.594.290                        320.594.290  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                              320.594.290                        320.594.290  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                              320.594.290                        320.594.290  |
|                                                                              |
|         40 80     Alte transferuri                                           |
|                              320.594.290                        320.594.290  |
|                                                                              |
|     01         Cheltuieli din fondul de interventie                          |
|                              214.949.290                        214.949.290  |
|                                                                              |
|     02         Cheltuieli din fondul pentru relatiile cu Republica Moldova   |
|                              105.645.000                        105.645.000  |
|                                                                              |
|8500           Partea a XI-a TRANSFERURI                                      |
|                            1.900.000.000   2.163.100.000      4.063.100.000  |
|                                                                              |
|8501           TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT                                |
|                            1.900.000.000   2.163.100.000      4.063.100.000  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            1.900.000.000   2.163.100.000      4.063.100.000  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                            1.900.000.000   2.163.100.000      4.063.100.000  |
|                                                                              |
|         39       Transferuri consolidabile                                   |
|                            1.900.000.000   2.163.100.000      4.063.100.000  |
|                                                                              |
|         39 03     Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale      |
|                   pentru investitii finantate partial din imprumuturi        |
|                   externe                                                    |
|                            1.900.000.000    -364.900.000      1.535.100.000  |
|                                                                              |
|         39 04     Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor |
|                   sociale de stat                                            |
|                                            2.528.000.000      2.528.000.000  |
|                                                                              |
|     03         Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru  |
|                investitii finantate partial din imprumuturi externe          |
|                            1.900.000.000    -364.900.000      1.535.100.000  |
|                                                                              |
|     04         Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor    |
|                sociale de stat                                               |
|                                            2.528.000.000      2.528.000.000  |
|                                                                              |
|8600           Partea a XII-a IMPRUMUTURI ACORDATE                            |
|                              200.035.360                        200.035.360  |
|                                                                              |
|8601           IMPRUMUTURI                                                    |
|                              200.035.360                        200.035.360  |
|                                                                              |
|         79     IMPRUMUTURI ACORDATE                                          |
|                              200.035.360                        200.035.360  |
|                                                                              |
|         80 02   Imprumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective       |
|                 aprobate prin conventii bilaterale si acorduri               |
|                 interguvernamentale                                          |
|                              166.420.000                        166.420.000  |
|                                                                              |
|         80 05   Imprumuturi acordate persoanelor care beneficiaza de         |
|                 statutul de refugiat si sunt lipsite de mijloace de          |
|                 existenta                                                    |
|                                1.133.440                          1.133.440  |
|                                                                              |
|         80 13   Microcredite acordate persoanelor fizice care desfasoara     |
|                 activitati pe cont propriu, aducatoare de venituri, in       |
|                 vederea intretinerii materiale                               |
|                               32.481.920                         32.481.920  |
|                                                                              |
|     02         Imprumuturi pentru finalizarea unor obiective aprobate prin   |
|                conventii bilaterale si acorduri interguvernamentale          |
|                              166.420.000                        166.420.000  |
|                                                                              |
|     05         Imprumuturi acordate persoanelor care beneficiaza de statutul |
|                de refugiat si sunt lipsite de mijloace de existenta          |
|                                1.133.440                          1.133.440  |
|                                                                              |
|     13         Imprumuturi acordate de agentiile guvernamentale si           |
|                administrate prin agentii de credit                           |
|                               32.481.920                         32.481.920  |
|                                                                              |
|8800           Partea a XIII-a PLATI DE DOBANZI SI ALTE CHELTUIELI            |
|                           56.710.011.660  -1.300.000.000     55.410.011.660  |
|                                                                              |
|8801           DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE  SI ALTE CHELTUIELI          |
|                           56.710.011.660  -1.300.000.000     55.410.011.660  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                           56.710.011.660  -1.300.000.000     55.410.011.660  |
|                                                                              |
|         49      DOBANZI                                                      |
|                           56.710.011.660  -1.300.000.000     55.410.011.660  |
|                                                                              |
|         50 01    Dobanzi aferente datoriei publice interne                   |
|                           24.505.625.000    -106.000.000     24.399.625.000  |
|                                                                              |
|         50 02    Dobanzi aferente datoriei publice externe                   |
|                            6.781.186.660  -1.288.400.000      5.492.786.660  |
|                                                                              |
|         50 03    Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor   |
|                  de stat si de riscurile garantiilor date de stat in         |
|                  conditiile legii                                            |
|                           10.753.800.000      94.400.000     10.848.200.000  |
|                                                                              |
|         50 04    Diferente de curs aferente datoriei publice externe         |
|                           12.259.400.000                     12.259.400.000  |
|                                                                              |
|         50 05    Diferente de curs aferente datoriei publice interne         |
|                            2.410.000.000                      2.410.000.000  |
|                                                                              |
|     01         Dobanzi aferente datoriei publice interne                     |
|                           24.505.625.000    -106.000.000     24.399.625.000  |
|                                                                              |
|     02         Dobanzi aferente datoriei publice externe                     |
|                            6.781.186.660  -1.288.400.000      5.492.786.660  |
|                                                                              |
|     03         Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de  |
|                stat si de riscul garantiilor date de stat, in conditiile     |
|                legii                                                         |
|                           10.753.800.000      94.400.000     10.848.200.000  |
|                                                                              |
|     04         Diferente de curs aferente datoriei publice externe           |
|                           12.259.400.000                     12.259.400.000  |
|                                                                              |
|     05         Diferente de curs aferente datoriei publice interne           |
|                            2.410.000.000                      2.410.000.000  |
|                                                                              |
|9500           Partea a XV-a FONDURI DE REZERVA                               |
|                               57.808.677      33.700.000         91.508.677  |
|                                                                              |
|9501           FONDURI DE REZERVA                                             |
|                               57.808.677      33.700.000         91.508.677  |
|                                                                              |
|        60      REZERVE                                                       |
|                               57.808.677      33.700.000         91.508.677  |
|                                                                              |
|     01          Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului            |
|                               40.570.967      33.700.000         74.270.967  |
|                                                                              |
|     02          Fond de interventie la dispozitia Guvernului                 |
|                                7.050.710                          7.050.710  |
|                                                                              |
|     03          Fond la dispozitia Guvernului Romaniei pentru relatiile cu   |
|                 Republica Moldova                                            |
|                               10.187.000                         10.187.000  |
|                                                                              |
|9901           DEFICIT                                                        |
|                          -58.982.746.110    -172.997.964    -59.155.744.074  |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 2

                                 SINTEZA
cheltuielilor pe surse de finantare, capitole, subcapitole, titluri de
cheltuieli si alineate, dupa caz, pe anul 2002

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   - Capitol
    II  - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV  - Alineat

                                                                 - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |     Program actualizat   |   Influente   | Program rectificat |
|____|__|___|__|__________________________|_______________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |              1           |        2      |      3 = 1 + 2     |
|______________|__________________________|_______________|____________________|
|5000           TOTAL GENERAL                                                  |
|                          302.686.500.670  -1.488.874.547    301.197.626.123  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                          236.185.356.592       8.871.503    236.194.228.095  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                           36.908.753.252    -592.215.149     36.316.538.103  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                           39.784.691.076    -592.695.852     39.191.995.224  |
|                                                                              |
|         34      SUBVENTII                                                    |
|                           12.652.594.963     445.674.769     13.098.269.732  |
|                                                                              |
|         36      PRIME                                                        |
|                              739.007.000                        739.007.000  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                           89.332.489.964   2.014.407.735     91.346.897.699  |
|                                                                              |
|         49      DOBANZI                                                      |
|                           56.710.011.660  -1.300.000.000     55.410.011.660  |
|                                                                              |
|         60      REZERVE                                                      |
|                               57.808.677      33.700.000         91.508.677  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                           40.728.689.900    -526.944.807     40.201.745.093  |
|                                                                              |
|         79     IMPRUMUTURI ACORDATE                                          |
|                              234.842.360     -34.807.000        200.035.360  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                           25.537.611.818    -935.994.243     24.601.617.575  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                           25.537.611.818    -935.994.243     24.601.617.575  |
|                                                                              |
|         85 01     Rambursari de credite externe                              |
|                           18.432.041.130      15.448.525     18.447.489.655  |
|                                                                              |
|         85 02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                            7.105.570.688    -951.442.768      6.154.127.920  |
|                                                                              |
|5001           BUGET DE STAT                                                  |
|                          236.026.239.221    -662.627.036    235.363.612.185  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                          195.515.921.671    -147.417.772    195.368.503.899  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                           35.242.680.889    -635.099.798     34.607.581.091  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                           26.714.595.007     692.473.242     27.407.068.249  |
|                                                                              |
|         34      SUBVENTII                                                    |
|                           12.558.173.963     445.674.769     13.003.848.732  |
|                                                                              |
|         36      PRIME                                                        |
|                              739.007.000                        739.007.000  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                           63.493.644.475     615.834.015     64.109.478.490  |
|                                                                              |
|         49      DOBANZI                                                      |
|                           56.710.011.660  -1.300.000.000     55.410.011.660  |
|                                                                              |
|         60      REZERVE                                                      |
|                               57.808.677      33.700.000         91.508.677  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                           15.132.670.372     420.784.979     15.553.455.351  |
|                                                                              |
|         79     IMPRUMUTURI ACORDATE                                          |
|                              200.035.360                        200.035.360  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                           25.177.611.818    -935.994.243     24.241.617.575  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                           25.177.611.818    -935.994.243     24.241.617.575  |
|                                                                              |
|         85 01    Rambursari de credite externe                               |
|                           18.132.041.130      15.448.525     18.147.489.655  |
|                                                                              |
|         85 02    Plati de dobanzi si comisioane                              |
|                            7.045.570.688    -951.442.768      6.094.127.920  |
|                                                                              |
|5101           AUTORITATI PUBLICE                                             |
|                           14.903.898.878    -458.855.647     14.445.043.231  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                           13.030.521.319    -399.302.529     12.631.218.790  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                            8.895.219.666    -149.682.367      8.745.537.299  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            3.372.442.041     -78.647.162      3.293.794.879  |
|                                                                              |
|         34      SUBVENTII                                                    |
|                               31.708.300                         31.708.300  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                              731.151.312    -170.973.000        560.178.312  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            1.082.297.259     -28.530.438      1.053.766.821  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                              791.080.300     -31.022.680        760.057.620  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                              791.080.300     -31.022.680        760.057.620  |
|                                                                              |
|         85 01    Rambursari de credite externe                               |
|                              627.918.280                        627.918.280  |
|                                                                              |
|         85 02    Plati de dobanzi si comisioane                              |
|                              163.162.020     -31.022.680        132.139.340  |
|                                                                              |
|     01         Administratia Prezidentiala                                   |
|                              153.526.000      -5.000.000        148.526.000  |
|                                                                              |
|     02         Autoritati Legislative                                        |
|                            1.677.940.935    -121.345.000      1.556.595.935  |
|                                                                              |
|     03         Autoritati Judecatoresti                                      |
|                            4.733.701.376     -20.400.000      4.713.301.376  |
|                                                                              |
|     04         Alte organe ale autoritatilor publice                         |
|                              688.002.643     -41.272.574        646.730.069  |
|                                                                              |
|     05         Autoritati executive                                          |
|                            7.650.727.924    -270.838.073      7.379.889.851  |
|                                                                              |
|5401           APARARE NATIONALA                                              |
|                           23.968.486.945     104.484.966     24.072.971.911  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                           16.262.606.148     224.019.469     16.486.625.617  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                            8.387.307.126    -240.000.000      8.147.307.126  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            6.939.239.970     514.019.469      7.453.259.439  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                              936.059.052     -50.000.000        886.059.052  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              631.427.519      45.200.000        676.627.519  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                            7.074.453.278    -164.734.503      6.909.718.775  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                            7.074.453.278    -164.734.503      6.909.718.775  |
|                                                                              |
|         85 01    Rambursari de credite externe                               |
|                            6.060.908.518                      6.060.908.518  |
|                                                                              |
|         85 02    Plati de dobanzi si comisioane                              |
|                            1.013.544.760    -164.734.503        848.810.257  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                              216.671.830        -500.000        216.171.830  |
|                                                                              |
|     02         Aparare nationala si operatiuni de mentinere a pacii          |
|                           14.329.202.358     287.092.286     14.616.294.644  |
|                                                                              |
|     03         Actiuni de integrare euro-atlantica si pentru constituirea    |
|                fortei de reactie rapida                                      |
|                            8.677.835.737     -94.457.099      8.583.378.638  |
|                                                                              |
|     04         Parteneriat pentru pace                                       |
|                               81.943.030                         81.943.030  |
|                                                                              |
|     05         Plati compensatorii                                           |
|                              662.833.990     -87.650.221        575.183.769  |
|                                                                              |
|5501           ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA                          |
|                           25.419.162.312      93.335.800     25.512.498.112  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                           22.289.403.884     159.725.465     22.449.129.349  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                           11.805.180.490     -83.300.000     11.721.880.490  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            7.318.273.124     142.075.465      7.460.348.589  |
|                                                                              |
|         34      SUBVENTII                                                    |
|                            2.442.068.898      99.500.000      2.541.568.898  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                              723.881.372       1.450.000        725.331.372  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            1.183.318.648      13.985.800      1.197.304.448  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                            1.946.439.780     -80.375.465      1.866.064.315  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                            1.946.439.780     -80.375.465      1.866.064.315  |
|                                                                              |
|         85 01    Rambursari de credite externe                               |
|                            1.554.753.510                      1.554.753.510  |
|                                                                              |
|         85 02    Plati de dobanzi si comisioane                              |
|                              391.686.270     -80.375.465        311.310.805  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                            1.325.076.825     -20.000.000      1.305.076.825  |
|                                                                              |
|     02         Politie                                                       |
|                            7.075.347.379     323.000.000      7.398.347.379  |
|                                                                              |
|     03         Protectie si paza contra incendiilor                          |
|                            1.058.687.164      50.000.000      1.108.687.164  |
|                                                                              |
|     04         Paza si supravegherea frontierei                              |
|                            2.428.825.648    -130.000.000      2.298.825.648  |
|                                                                              |
|     05         Jandarmerie                                                   |
|                            3.378.245.864    -230.000.000      3.148.245.864  |
|                                                                              |
|     06         Siguranta nationala                                           |
|                            6.136.866.401      36.685.800      6.173.552.201  |
|                                                                              |
|     07         Penitenciare                                                  |
|                            2.641.201.135     106.500.000      2.747.701.135  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni privind ordinea publica si         |
|                siguranta nationala                                           |
|                            1.374.911.896     -42.850.000      1.332.061.896  |
|                                                                              |
|5701           INVATAMANT                                                     |
|                           12.680.692.926      30.808.479     12.711.501.405  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                           10.436.505.251     -11.151.521     10.425.353.730  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                            2.081.788.751     -47.500.000      2.034.288.751  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            1.460.538.423      53.845.005      1.514.383.428  |
|                                                                              |
|         34      SUBVENTII                                                    |
|                              743.541.700      64.879.769        808.421.469  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                            6.150.636.377     -82.376.295      6.068.260.082  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            1.718.253.905     109.720.000      1.827.973.905  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                              525.933.770     -67.760.000        458.173.770  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                              525.933.770     -67.760.000        458.173.770  |
|                                                                              |
|         85 01    Rambursari de credite externe                               |
|                              203.272.880                        203.272.880  |
|                                                                              |
|         85 02    Plati de dobanzi si comisioane                              |
|                              322.660.890     -67.760.000        254.900.890  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                               44.068.530                         44.068.530  |
|                                                                              |
|     02         Invatamant prescolar                                          |
|                              164.733.535         200.000        164.933.535  |
|                                                                              |
|     03         Invatamant primar si gimnazial                                |
|                            1.211.661.945                      1.211.661.945  |
|                                                                              |
|     04         Invatamant liceal                                             |
|                              688.672.650      14.530.000        703.202.650  |
|                                                                              |
|     09         Invatamant superior                                           |
|                            7.416.080.641      19.074.000      7.435.154.641  |
|                                                                              |
|     10         Biblioteci centrale, universitare si pedagogice               |
|                              176.274.135                        176.274.135  |
|                                                                              |
|     14         Internate, camine si cantine pentru elevi si studenti         |
|                              462.230.742                        462.230.742  |
|                                                                              |
|     25         Servicii publice descentralizate                              |
|                              782.216.475                        782.216.475  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni de invatamant                      |
|                            1.734.754.273      -2.995.521      1.731.758.752  |
|                                                                              |
|5801           SANATATE                                                       |
|                           10.191.273.034     -56.917.863     10.134.355.171  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            4.267.149.614     -85.132.662      4.182.016.952  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                            1.088.603.274     -26.000.000      1.062.603.274  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            1.491.263.863      19.994.557      1.511.258.420  |
|                                                                              |
|         34      SUBVENTII                                                    |
|                               58.250.000                         58.250.000  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                            1.629.032.477     -79.127.219      1.549.905.258  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            1.027.967.590      42.830.000      1.070.797.590  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                            4.896.155.830     -14.615.201      4.881.540.629  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                            4.896.155.830     -14.615.201      4.881.540.629  |
|                                                                              |
|         85 01    Rambursari de credite externe                               |
|                            3.725.087.452      15.448.525      3.740.535.977  |
|                                                                              |
|         85 02    Plati de dobanzi si comisioane                              |
|                            1.171.068.378     -30.063.726      1.141.004.652  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                              750.000.000                        750.000.000  |
|                                                                              |
|     03         Spitale                                                       |
|                            1.706.459.725     -27.635.201      1.678.824.524  |
|                                                                              |
|     05         Crese                                                         |
|                                2.511.624                          2.511.624  |
|                                                                              |
|     07         Centre de transfuzii sanguine                                 |
|                              450.000.000                        450.000.000  |
|                                                                              |
|     09         Centre de sanatate                                            |
|                               13.698.400                         13.698.400  |
|                                                                              |
|     25         Servicii publice descentralizate                              |
|                            3.245.387.994     -84.500.000      3.160.887.994  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni sanitare                           |
|                            4.023.215.291      55.217.338      4.078.432.629  |
|                                                                              |
|5901           CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE |
|               TINERET                                                        |
|                            4.030.344.629     196.500.000      4.226.844.629  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            3.893.368.231     196.500.000      4.089.868.231  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              211.425.876     -11.575.000        199.850.876  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            1.071.048.937       4.000.000      1.075.048.937  |
|                                                                              |
|         34      SUBVENTII                                                    |
|                            1.425.919.887     191.545.000      1.617.464.887  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                            1.184.973.531      12.530.000      1.197.503.531  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              126.536.398                        126.536.398  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                               10.440.000                         10.440.000  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                               10.440.000                         10.440.000  |
|                                                                              |
|         85 02    Plati de dobanzi si comisioane                              |
|                               10.440.000                         10.440.000  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                              164.100.767        -400.000        163.700.767  |
|                                                                              |
|     02         Biblioteci publice nationale                                  |
|                               44.782.856                         44.782.856  |
|                                                                              |
|     04         Muzee                                                         |
|                              313.178.884      60.000.000        373.178.884  |
|                                                                              |
|     05         Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte  |
|                              309.220.400      75.000.000        384.220.400  |
|                                                                              |
|     15         Culte religioase                                              |
|                              625.946.440                        625.946.440  |
|                                                                              |
|     20         Activitatea sportiva                                          |
|                              864.811.966      55.074.810        919.886.776  |
|                                                                              |
|     21         Activitatea de tineret                                        |
|                               70.777.000       4.550.000         75.327.000  |
|                                                                              |
|     25         Servicii publice descentralizate                              |
|                               97.543.929         470.000         98.013.929  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni privind cultura, religia si        |
|                activitatea sportiva si de tineret                            |
|                            1.539.982.387       1.805.190      1.541.787.577  |
|                                                                              |
|6001           ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII  |
|                           27.656.913.909     626.257.202     28.283.171.111  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                           27.541.996.224     626.257.202     28.168.253.426  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              273.322.000     -38.800.000        234.522.000  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            2.176.635.603      43.700.000      2.220.335.603  |
|                                                                              |
|         34      SUBVENTII                                                    |
|                               18.279.765                         18.279.765  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                           25.073.758.856     621.357.202     25.695.116.058  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                               59.226.485                         59.226.485  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                               55.691.200                         55.691.200  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                               55.691.200                         55.691.200  |
|                                                                              |
|         85 01    Rambursari de credite externe                               |
|                               13.922.800                         13.922.800  |
|                                                                              |
|         85 02    Plati de dobanzi si comisioane                              |
|                               41.768.400                         41.768.400  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                              174.575.010      21.200.000        195.775.010  |
|                                                                              |
|     08         Centre de primire a minorilor                                 |
|                                2.644.250                          2.644.250  |
|                                                                              |
|     09         Ajutor social                                                 |
|                               40.000.000     -30.000.000         10.000.000  |
|                                                                              |
|     14         Alocatia de incredintare si plasament familial                |
|                              237.800.000      20.000.000        257.800.000  |
|                                                                              |
|     15         Alocatia de stat pentru copii                                 |
|                            9.801.372.327    -120.216.920      9.681.155.407  |
|                                                                              |
|     17         Ajutoare pentru sotii de militari in termen                   |
|                                7.395.096                          7.395.096  |
|                                                                              |
|     18         Centre de primire, triere si cazare a persoanelor solicitante |
|                a statutului de refugiat                                      |
|                               10.312.059       2.716.920         13.028.979  |
|                                                                              |
|     19         Alocatia suplimentara pentru familiile cu copii               |
|                              956.347.000     -70.000.000        886.347.000  |
|                                                                              |
|     20         Pensii, ajutoare, indemnizatii si sporuri I.O.V.R., veterani  |
|                de razboi si pentru alte categorii de beneficiari             |
|                            5.379.329.145     391.057.202      5.770.386.347  |
|                                                                              |
|     21         Pensii militari                                               |
|                            5.510.734.771     315.000.000      5.825.734.771  |
|                                                                              |
|     25         Servicii publice descentralizate                              |
|                              247.864.665     -20.000.000        227.864.665  |
|                                                                              |
|     29         Concediu platit pentru cresterea copiilor pana la 2 ani       |
|                                1.799.765                          1.799.765  |
|                                                                              |
|     37         Ajutoare speciale                                             |
|                            1.260.634.477      88.500.000      1.349.134.477  |
|                                                                              |
|     38         Indemnizatii nevazatori salariati                             |
|                                9.389.520                          9.389.520  |
|                                                                              |
|     43         Sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului    |
|                              188.545.700                        188.545.700  |
|                                                                              |
|     48         Programe de protectie sociala si integrare socioprofesionala  |
|                a persoanelor cu handicap                                     |
|                               27.500.000                         27.500.000  |
|                                                                              |
|     50         Alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii, pensii,     |
|                ajutoare si indemnizatii                                      |
|                            3.800.670.124      28.000.000      3.828.670.124  |
|                                                                              |
|6301           SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE                     |
|                            4.709.256.052     -30.229.939      4.679.026.113  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            1.623.838.177     -72.669.939      1.551.168.238  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                                                  230.061            230.061  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                                                1.100.000          1.100.000  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                            1.623.838.177     -74.000.000      1.549.838.177  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            1.134.833.595      42.440.000      1.177.273.595  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                            1.950.584.280                      1.950.584.280  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                            1.950.584.280                      1.950.584.280  |
|                                                                              |
|         85 01    Rambursari de credite externe                               |
|                            1.479.297.500                      1.479.297.500  |
|                                                                              |
|         85 02    Plati de dobanzi si comisioane                              |
|                              471.286.780                        471.286.780  |
|                                                                              |
|     08         Locuinte                                                      |
|                            2.044.833.595       2.440.000      2.047.273.595  |
|                                                                              |
|     50         Alte actiuni privind dezvoltarea publica si locuinte          |
|                            2.664.422.457     -32.669.939      2.631.752.518  |
|                                                                              |
|6401           MEDIU SI APE                                                   |
|                            2.193.766.546      54.000.000      2.247.766.546  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              450.782.840      -9.000.000        441.782.840  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              207.528.000       2.000.000        209.528.000  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                               83.382.920       2.000.000         85.382.920  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                              159.871.920     -13.000.000        146.871.920  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            1.612.805.526      89.000.000      1.701.805.526  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                              130.178.180     -26.000.000        104.178.180  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                              130.178.180     -26.000.000        104.178.180  |
|                                                                              |
|         85 02    Plati de dobanzi si comisioane                              |
|                              130.178.180     -26.000.000        104.178.180  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                               74.418.750       7.019.078         81.437.828  |
|                                                                              |
|     02         Dezvoltare surse de apa, acumulari si amenajari hidrotehnice  |
|                            1.426.529.336     199.089.669      1.625.619.005  |
|                                                                              |
|     03         Supraveghere si protectie mediu, reducerea si controlul       |
|                poluarii                                                      |
|                              679.027.910    -153.080.840        525.947.070  |
|                                                                              |
|     04         Prospectiuni geologice privind sursele de apa                 |
|                                1.020.750                          1.020.750  |
|                                                                              |
|     05         Controlul activitatilor nucleare                              |
|                               12.769.800         972.093         13.741.893  |
|                                                                              |
|6601           INDUSTRIE                                                      |
|                            8.279.356.854     324.600.000      8.603.956.854  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            5.875.534.464     357.600.000      6.233.134.464  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              109.461.000      -1.500.000        107.961.000  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                              167.147.376        -600.000        166.547.376  |
|                                                                              |
|         34      SUBVENTII                                                    |
|                            3.149.011.600      88.500.000      3.237.511.600  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                            2.449.914.488     271.200.000      2.721.114.488  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            2.335.710.000       1.500.000      2.337.210.000  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                               68.112.390     -34.500.000         33.612.390  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                               68.112.390     -34.500.000         33.612.390  |
|                                                                              |
|         85 01    Rambursari de credite externe                               |
|                               14.368.750                         14.368.750  |
|                                                                              |
|         85 02    Plati de dobanzi si comisioane                              |
|                               53.743.640     -34.500.000         19.243.640  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                              274.633.256      -2.100.000        272.533.256  |
|                                                                              |
|     02         Prospectiuni si lucrari geologice pentru descoperirea de      |
|                resurse minerale                                              |
|                              130.000.000                        130.000.000  |
|                                                                              |
|     03         Combustibili minerali solizi                                  |
|                            1.696.736.700      52.305.778      1.749.042.478  |
|                                                                              |
|     06         Resurse minerale, altele decat combustibili                   |
|                            2.889.782.934      76.994.222      2.966.777.156  |
|                                                                              |
|     07         Industrie prelucratoare                                       |
|                              578.185.129      40.000.000        618.185.129  |
|                                                                              |
|     50         Alte cheltuieli in domeniul industriei                        |
|                            2.710.018.835     157.400.000      2.867.418.835  |
|                                                                              |
|6701           AGRICULTURA SI SILVICULTURA                                    |
|                           11.906.996.149                     11.906.996.149  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                           10.988.904.123                     10.988.904.123  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              866.357.000                        866.357.000  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            1.047.146.937                      1.047.146.937  |
|                                                                              |
|         34      SUBVENTII                                                    |
|                            4.330.000.000                      4.330.000.000  |
|                                                                              |
|         36      PRIME                                                        |
|                              739.007.000                        739.007.000  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                            4.006.393.186                      4.006.393.186  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              728.045.806                        728.045.806  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                              190.046.220                        190.046.220  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                              190.046.220                        190.046.220  |
|                                                                              |
|         85 01    Rambursari de credite externe                               |
|                              114.863.100                        114.863.100  |
|                                                                              |
|         85 02    Plati de dobanzi si comisioane                              |
|                               75.183.120                         75.183.120  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                              223.659.859                        223.659.859  |
|                                                                              |
|     02         Amendare soluri acide si alcaline                             |
|                               50.000.000                         50.000.000  |
|                                                                              |
|     03         Acoperire sume fixe la seminte                                |
|                              866.000.000                        866.000.000  |
|                                                                              |
|     04         Combatere daunatori si boli in sectorul vegetal               |
|                              314.252.740                        314.252.740  |
|                                                                              |
|     05         Reproductie si selectie animale                               |
|                              228.558.822                        228.558.822  |
|                                                                              |
|     06         Programe pentru sustinerea preturilor la produsele agricole   |
|                               83.188.730                         83.188.730  |
|                                                                              |
|     07         Subventionare dobanzi aferente creditelor bancare acordate    |
|                producatorilor agricoli                                       |
|                              120.000.000                        120.000.000  |
|                                                                              |
|     10         Alte programe pentru sprijinirea producatorilor agricoli      |
|                            4.520.165.193                      4.520.165.193  |
|                                                                              |
|     14         Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari si combatere a      |
|                eroziunii solului                                             |
|                            2.463.227.330                      2.463.227.330  |
|                                                                              |
|     15         Silvicultura                                                  |
|                              353.473.689                        353.473.689  |
|                                                                              |
|     17         Prevenirea si combaterea bolilor la animale si combaterea     |
|                epizootiilor                                                  |
|                              517.223.937                        517.223.937  |
|                                                                              |
|     25         Servicii publice descentralizate                              |
|                            1.743.866.792                      1.743.866.792  |
|                                                                              |
|     50         Alte unitati si actiuni din domeniul agriculturii si          |
|                silviculturii                                                 |
|                              423.379.057                        423.379.057  |
|                                                                              |
|6801           TRANSPORTURI SI COMUNICATII                                    |
|                           18.751.287.564      12.769.939     18.764.057.503  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            9.582.465.825     368.676.716      9.951.142.541  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              171.855.512     -11.174.904        160.680.608  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                              129.032.736        -772.918        128.259.818  |
|                                                                              |
|         34      SUBVENTII                                                    |
|                               24.549.259       5.000.000         29.549.259  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                            9.257.028.318     375.624.538      9.632.652.856  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            2.397.816.029     116.079.617      2.513.895.646  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                            6.771.005.710    -471.986.394      6.299.019.316  |
|                                                                              |
|         85       Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                            6.771.005.710    -471.986.394      6.299.019.316  |
|                                                                              |
|         85 01     Rambursari de credite externe                              |
|                            3.769.598.100                      3.769.598.100  |
|                                                                              |
|         85 02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                            3.001.407.610    -471.986.394      2.529.421.216  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                              314.663.661       2.057.097        316.720.758  |
|                                                                              |
|     02         Aviatie civila                                                |
|                            2.618.138.016       6.716.911      2.624.854.927  |
|                                                                              |
|     03         Navigatie civila                                              |
|                            1.176.275.696    -216.987.548        959.288.148  |
|                                                                              |
|     05         Drumuri si poduri                                             |
|                            5.892.151.238    -620.320.793      5.271.830.445  |
|                                                                              |
|     06         Transport feroviar                                            |
|                            6.879.507.205     762.173.954      7.641.681.159  |
|                                                                              |
|     07         Transport in comun                                            |
|                            1.684.381.850      74.130.318      1.758.512.168  |
|                                                                              |
|     08         Aeroporturi de interes local                                  |
|                               29.355.000                         29.355.000  |
|                                                                              |
|     09         Aviatie civila finantata din venituri cu destinatie speciala  |
|                              148.966.153       5.000.000        153.966.153  |
|                                                                              |
|     10         Comunicatii                                                   |
|                                7.848.745                          7.848.745  |
|                                                                              |
|6901           ALTE ACTIUNI ECONOMICE                                         |
|                            6.974.065.726  -2.537.054.211      4.437.011.515  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            5.902.696.948  -2.488.154.211      3.414.542.737  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              157.990.337     -12.297.588        145.692.749  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                              352.877.371     -12.502.412        340.374.959  |
|                                                                              |
|         34      SUBVENTII                                                    |
|                              244.254.384      -4.000.000        240.254.384  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                            5.147.574.856  -2.459.354.211      2.688.220.645  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              445.886.988      -3.900.000        441.986.988  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                              625.481.790     -45.000.000        580.481.790  |
|                                                                              |
|         85       Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                              625.481.790     -45.000.000        580.481.790  |
|                                                                              |
|         85 01     Rambursari de credite externe                              |
|                              522.105.000                        522.105.000  |
|                                                                              |
|         85 02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                              103.376.790     -45.000.000         58.376.790  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                              992.937.049     -73.700.000        919.237.049  |
|                                                                              |
|     02         Rezerve materiale nationale si de mobilizare                  |
|                              665.519.636                        665.519.636  |
|                                                                              |
|     03         Prevenire si combatere inundatii si gheturi                   |
|                                1.474.939       1.000.000          2.474.939  |
|                                                                              |
|     04         Meteorologie si hidrologie                                    |
|                              763.611.525     -25.000.000        738.611.525  |
|                                                                              |
|     05         Stimulare productie de export si a exportului                 |
|                            1.000.000.000                      1.000.000.000  |
|                                                                              |
|     07         Stimulare intreprinderi mici si mijlocii                      |
|                              144.000.000                        144.000.000  |
|                                                                              |
|     10         Sistemul National Antigrindina                                |
|                               40.000.000                         40.000.000  |
|                                                                              |
|     13         Promovarea si dezvoltarea turismului                          |
|                              138.444.360                        138.444.360  |
|                                                                              |
|     18         Fondul National de Preaderare                                 |
|                            2.953.823.833  -2.435.354.211        518.469.622  |
|                                                                              |
|     50         Alte cheltuieli pentru actiuni economice                      |
|                              274.254.384      -4.000.000        270.254.384  |
|                                                                              |
|7101           CERCETARE STIINTIFICA                                          |
|                            2.998.859.117      11.024.238      3.009.883.355  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            2.849.673.984      11.024.238      2.860.698.222  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              518.153.265      -4.500.000        513.653.265  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                              891.076.286      14.961.238        906.037.524  |
|                                                                              |
|         34      SUBVENTII                                                    |
|                               14.376.170         250.000         14.626.170  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                            1.426.068.263         313.000      1.426.381.263  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              149.185.133                        149.185.133  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                              116.811.556      -1.138.000        115.673.556  |
|                                                                              |
|     02         Cercetare fundamentala                                        |
|                              413.054.213      -3.000.000        410.054.213  |
|                                                                              |
|     03         Cercetare aplicativa si experimentala                         |
|                            2.186.292.120      14.948.778      2.201.240.898  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni pentru cercetare stiintifica       |
|                              282.701.228         213.460        282.914.688  |
|                                                                              |
|7201           ALTE ACTIUNI                                                   |
|                            2.173.428.593      69.850.000      2.243.278.593  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            1.532.060.012      77.390.000      1.609.450.012  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              468.488.592     -11.000.000        457.488.592  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                              214.489.420     -10.700.000        203.789.420  |
|                                                                              |
|         34      SUBVENTII                                                    |
|                               76.214.000                         76.214.000  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                              772.868.000      99.090.000        871.958.000  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              499.359.491      -7.540.000        491.819.491  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                              142.009.090                        142.009.090  |
|                                                                              |
|         85       Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                              142.009.090                        142.009.090  |
|                                                                              |
|         85 01     Rambursari de credite externe                              |
|                               45.945.240                         45.945.240  |
|                                                                              |
|         85 02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                               96.063.850                         96.063.850  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala vamala si unitati teritoriale          |
|                              379.109.000     -10.000.000        369.109.000  |
|                                                                              |
|     05         Sistemul national de decoratii                                |
|                               20.000.000      -4.000.000         16.000.000  |
|                                                                              |
|     06         Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor internationale         |
|                                4.709.732                          4.709.732  |
|                                                                              |
|     07         Protectie civila                                              |
|                              168.776.892        -750.000        168.026.892  |
|                                                                              |
|     08         Executarea silita a creantelor bugetare                       |
|                               18.500.000                         18.500.000  |
|                                                                              |
|     10         Despagubiri civile, precum si cheltuieli judiciare si         |
|                extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea          |
|                intereselor statului potrivit dispozitiilor legale            |
|                              495.800.000      88.500.000        584.300.000  |
|                                                                              |
|     11         Onorarii pentru expertizele contabile dispuse in cadrul       |
|                procesului penal                                              |
|                               11.500.000                         11.500.000  |
|                                                                              |
|     12         Dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru       |
|                trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale    |
|                              554.089.090                        554.089.090  |
|                                                                              |
|     13         Programe de informare si prezentare a imaginii Romaniei       |
|                              206.000.000      -6.700.000        199.300.000  |
|                                                                              |
|     18         Masuri active pentru combaterea somajului                     |
|                                2.500.000                          2.500.000  |
|                                                                              |
|     19         Zboruri speciale                                              |
|                               76.214.000                         76.214.000  |
|                                                                              |
|     20         Fondul Roman de Dezvoltare Sociala                            |
|                               86.370.000       9.500.000         95.870.000  |
|                                                                              |
|     22         Proiect de finantare rurala                                   |
|                               35.850.000                         35.850.000  |
|                                                                              |
|     50         Alte cheltuieli                                               |
|                              114.009.879      -6.700.000        107.309.879  |
|                                                                              |
|7501           CHELTUIELI DIN FONDURI LA DISPOZITIA GUVERNULUI                |
|                              320.594.290                        320.594.290  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              320.594.290                        320.594.290  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                              320.594.290                        320.594.290  |
|                                                                              |
|     01         Cheltuieli din fondul de interventie                          |
|                              214.949.290                        214.949.290  |
|                                                                              |
|     02         Cheltuieli din fondul pentru relatiile cu Republica Moldova   |
|                              105.645.000                        105.645.000  |
|                                                                              |
|8501           TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT                                |
|                            1.900.000.000   2.163.100.000      4.063.100.000  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            1.900.000.000   2.163.100.000      4.063.100.000  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                            1.900.000.000   2.163.100.000      4.063.100.000  |
|                                                                              |
|     03         Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru  |
|                investitii finantate partial din imprumuturi externe          |
|                            1.900.000.000    -364.900.000      1.535.100.000  |
|                                                                              |
|     04         Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor    |
|                sociale de stat                                               |
|                                            2.528.000.000      2.528.000.000  |
|                                                                              |
|8601           IMPRUMUTURI                                                    |
|                              200.035.360                        200.035.360  |
|                                                                              |
|         79     IMPRUMUTURI ACORDATE                                          |
|                              200.035.360                        200.035.360  |
|                                                                              |
|     02         Imprumuturi pentru finalizarea unor obiective aprobate prin   |
|                conventii bilaterale si acorduri interguvernamentale          |
|                              166.420.000                        166.420.000  |
|                                                                              |
|     05         Imprumuturi acordate persoanelor care beneficiaza de statutul |
|                de refugiat si sunt lipsite de mijloace de existenta          |
|                                1.133.440                          1.133.440  |
|                                                                              |
|     13         Imprumuturi acordate de agentiile guvernamentale si           |
|                administrate prin agentii de credit                           |
|                               32.481.920                         32.481.920  |
|                                                                              |
|8801           DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE SI ALTE CHELTUIELI           |
|                           56.710.011.660  -1.300.000.000     55.410.011.660  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                           56.710.011.660  -1.300.000.000     55.410.011.660  |
|                                                                              |
|         49      DOBANZI                                                      |
|                           56.710.011.660    -1.300.000.000   55.410.011.660  |
|                                                                              |
|     01         Dobanzi aferente datoriei publice interne                     |
|                           24.505.625.000      -106.000.000   24.399.625.000  |
|                                                                              |
|     02         Dobanzi aferente datoriei publice externe                     |
|                            6.781.186.660    -1.288.400.000    5.492.786.660  |
|                                                                              |
|     03         Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de  |
|                stat si de riscul garantiilor date de stat, in conditiile     |
|                legii                                                         |
|                           10.753.800.000        94.400.000   10.848.200.000  |
|                                                                              |
|     04         Diferente de curs aferente datoriei publice externe           |
|                           12.259.400.000                     12.259.400.000  |
|                                                                              |
|     05         Diferente de curs aferente datoriei publice interne           |
|                            2.410.000.000                      2.410.000.000  |
|                                                                              |
|9501           FONDURI DE REZERVA                                             |
|                               57.808.677      33.700.000         91.508.677  |
|                                                                              |
|         60     REZERVE                                                       |
|                               57.808.677      33.700.000         91.508.677  |
|                                                                              |
|     01         Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului             |
|                               40.570.967      33.700.000         74.270.967  |
|                                                                              |
|     02         Fond de interventie la dispozitia Guvernului                  |
|                                7.050.710                          7.050.710  |
|                                                                              |
|     03         Fond la dispozitia Guvernului Romaniei pentru relatiile cu    |
|                Republica Moldova                                             |
|                               10.187.000                         10.187.000  |
|                                                                              |
|5050           FONDURI SPECIALE - TOTAL                                       |
|                           11.864.904.511  -1.800.000.000     10.064.904.511  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            6.064.904.511  -1.560.000.000      4.504.904.511  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            5.964.904.511  -1.560.000.000      4.404.904.511  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                              100.000.000                        100.000.000  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            5.440.000.000    -240.000.000      5.200.000.000  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                              360.000.000                        360.000.000  |
|                                                                              |
|         85       Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                              360.000.000                        360.000.000  |
|                                                                              |
|         85 01     Rambursari de credite externe                              |
|                              300.000.000                        300.000.000  |
|                                                                              |
|         85 02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                               60.000.000                         60.000.000  |
|                                                                              |
|5011           FOND SPECIAL SISTEM ENERGETIC                                  |
|                            4.300.000.000     200.000.000      4.500.000.000  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              100.000.000                        100.000.000  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                              100.000.000                        100.000.000  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            3.840.000.000     200.000.000      4.040.000.000  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                              360.000.000                        360.000.000  |
|                                                                              |
|         85       Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                              360.000.000                        360.000.000  |
|                                                                              |
|         85 01     Rambursari de credite externe                              |
|                              300.000.000                        300.000.000  |
|                                                                              |
|         85 02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                               60.000.000                         60.000.000  |
|                                                                              |
|6611           INDUSTRIE                                                      |
|                            4.200.000.000     200.000.000      4.400.000.000  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            3.840.000.000     200.000.000      4.040.000.000  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                              360.000.000                        360.000.000  |
|                                                                              |
|         85       Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si        |
|                  comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de |
|                  credite                                                     |
|                              360.000.000                        360.000.000  |
|                                                                              |
|         85 01     Rambursari de credite externe                              |
|                              300.000.000                        300.000.000  |
|                                                                              |
|         85 02     Plati de dobanzi si comisioane                             |
|                               60.000.000                         60.000.000  |
|                                                                              |
|     05         Electricitate si alte forme de energie finantate din venituri |
|                cu destinatie speciala                                        |
|                            4.200.000.000     200.000.000      4.400.000.000  |
|                                                                              |
|8411           TRANSFERURI CATRE BUGETELE LOCALE                              |
|                              100.000.000                        100.000.000  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              100.000.000                        100.000.000  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                              100.000.000                        100.000.000  |
|                                                                              |
|     05         Transferuri din bugetul fondului special pentru dezvoltarea   |
|                sistemului energetic catre bugetele locale                    |
|                              100.000.000                        100.000.000  |
|                                                                              |
|5012           FOND SPECIAL DRUMURI PUBLICE                                   |
|                            7.564.904.511  -2.000.000.000      5.564.904.511  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            5.964.904.511  -1.560.000.000      4.404.904.511  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            5.964.904.511  -1.560.000.000      4.404.904.511  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            1.600.000.000    -440.000.000      1.160.000.000  |
|                                                                              |
|6812           TRANSPORTURI SI COMUNICATII                                    |
|                            7.564.904.511  -2.000.000.000      5.564.904.511  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            5.964.904.511  -1.560.000.000      4.404.904.511  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            5.964.904.511  -1.560.000.000      4.404.904.511  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            1.600.000.000    -440.000.000      1.160.000.000  |
|                                                                              |
|     05         Drumuri si poduri                                             |
|                            7.564.904.511  -2.000.000.000      5.564.904.511  |
|                                                                              |
|5014           CREDITE EXTERNE                                                |
|                           29.381.337.585    -359.709.990     29.021.627.595  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                           12.539.208.403     610.797.997     13.150.006.400  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                               23.869.318                         23.869.318  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                              411.323.913      12.224.277        423.548.190  |
|                                                                              |
|         34      SUBVENTII                                                    |
|                               94.421.000                         94.421.000  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                           12.009.594.172     598.573.720     12.608.167.892  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                           16.807.322.182    -935.700.987     15.871.621.195  |
|                                                                              |
|         79     IMPRUMUTURI ACORDATE                                          |
|                               34.807.000     -34.807.000                     |
|                                                                              |
|5114           AUTORITATI PUBLICE                                             |
|                              788.378.551      17.055.430        805.433.981  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              189.541.519      17.055.430        206.596.949  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                                  278.456                            278.456  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                               31.778.791                         31.778.791  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                              157.484.272      17.055.430        174.539.702  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              598.837.032                        598.837.032  |
|                                                                              |
|     05         Autoritati executive                                          |
|                              788.378.551      17.055.430        805.433.981  |
|                                                                              |
|5414           APARARE NATIONALA                                              |
|                            4.255.223.972                      4.255.223.972  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            4.255.223.972                      4.255.223.972  |
|                                                                              |
|     02         Aparare nationala si operatiuni de mentinere a pacii          |
|                            4.255.223.972                      4.255.223.972  |
|                                                                              |
|5514           ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA                          |
|                            2.273.593.300      14.980.000      2.288.573.300  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                                               40.862.347         40.862.347  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                                               40.862.347         40.862.347  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            2.273.593.300     -25.882.347      2.247.710.953  |
|                                                                              |
|     02         Politie                                                       |
|                            1.740.350.000                      1.740.350.000  |
|                                                                              |
|     06         Siguranta nationala                                           |
|                              533.243.300      14.980.000        548.223.300  |
|                                                                              |
|5714           INVATAMANT                                                     |
|                            1.853.820.820                      1.853.820.820  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              810.122.465                        810.122.465  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                                2.720.742                          2.720.742  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                              235.870.783                        235.870.783  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                              571.530.940                        571.530.940  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            1.043.698.355                      1.043.698.355  |
|                                                                              |
|     02         Invatamant prescolar                                          |
|                               64.114.495                         64.114.495  |
|                                                                              |
|     03         Invatamant primar si gimnazial                                |
|                              897.602.915                        897.602.915  |
|                                                                              |
|     04         Invatamant liceal                                             |
|                              320.572.470                        320.572.470  |
|                                                                              |
|     09         Invatamant superior                                           |
|                              571.530.940                        571.530.940  |
|                                                                              |
|5814           SANATATE                                                       |
|                            3.181.205.036    -290.000.000      2.891.205.036  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                               62.652.600                         62.652.600  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                               17.403.500                         17.403.500  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                               45.249.100                         45.249.100  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            3.118.552.436    -290.000.000      2.828.552.436  |
|                                                                              |
|     03         Spitale                                                       |
|                            2.947.993.136    -290.000.000      2.657.993.136  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni sanitare                           |
|                              233.211.900                        233.211.900  |
|                                                                              |
|5914           CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE |
|               TINERET                                                        |
|                               73.090.000     -38.290.000         34.800.000  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                               58.590.000     -28.290.000         30.300.000  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                                1.205.000                          1.205.000  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                               57.385.000     -28.290.000         29.095.000  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                               14.500.000     -10.000.000          4.500.000  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni privind cultura, religia si        |
|                activitatea sportiva si de tineret                            |
|                               73.090.000     -38.290.000         34.800.000  |
|                                                                              |
|6014           ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII  |
|                              230.263.162     -20.884.200        209.378.962  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              188.494.762        -348.070        188.146.692  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                                  400.977                            400.977  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                               13.737.385        -348.070         13.389.315  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                              174.356.400                        174.356.400  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                               41.768.400     -20.536.130         21.232.270  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                                6.640.000                          6.640.000  |
|                                                                              |
|     25         Servicii publice descentralizate                              |
|                               49.266.762     -20.884.200         28.382.562  |
|                                                                              |
|     43         Sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului    |
|                              174.356.400                        174.356.400  |
|                                                                              |
|6314           SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE                     |
|                            3.341.472.000     429.518.380      3.770.990.380  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            1.809.964.000     429.518.380      2.239.482.380  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                            1.809.964.000     429.518.380      2.239.482.380  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            1.531.508.000                      1.531.508.000  |
|                                                                              |
|     08         Locuinte                                                      |
|                            1.531.508.000                      1.531.508.000  |
|                                                                              |
|     50         Alte actiuni privind dezvoltarea publica si locuinte          |
|                            1.809.964.000     429.518.380      2.239.482.380  |
|                                                                              |
|6414           MEDIU SI APE                                                   |
|                            1.075.536.300                      1.075.536.300  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            1.075.536.300                      1.075.536.300  |
|                                                                              |
|     02         Dezvoltare surse de apa, acumulari si amenajari hidrotehnice  |
|                            1.075.536.300                      1.075.536.300  |
|                                                                              |
|6614           INDUSTRIE                                                      |
|                              205.361.300     -59.974.720        145.386.580  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              205.361.300     -59.974.720        145.386.580  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                              205.361.300     -59.974.720        145.386.580  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                              205.361.300     -59.974.720        145.386.580  |
|                                                                              |
|6714           AGRICULTURA SI SILVICULTURA                                    |
|                              184.129.030                        184.129.030  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                               44.901.030                         44.901.030  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                               44.901.030                         44.901.030  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              139.228.000                        139.228.000  |
|                                                                              |
|     15         Silvicultura                                                  |
|                              139.228.000                        139.228.000  |
|                                                                              |
|     50         Alte unitati si actiuni din domeniul agriculturii si          |
|                silviculturii                                                 |
|                               44.901.030                         44.901.030  |
|                                                                              |
|6814           TRANSPORTURI SI COMUNICATII                                    |
|                           11.239.876.440    -429.518.380     10.810.358.060  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            8.626.566.880     159.764.130      8.786.331.010  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                            8.626.566.880     159.764.130      8.786.331.010  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            2.613.309.560    -589.282.510      2.024.027.050  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                            1.044.210.000                      1.044.210.000  |
|                                                                              |
|     02         Aviatie civila                                                |
|                              318.484.050     -76.923.470        241.560.580  |
|                                                                              |
|     03         Navigatie civila                                              |
|                            1.029.280.000    -428.822.240        600.457.760  |
|                                                                              |
|     05         Drumuri si poduri                                             |
|                            4.955.472.590    -500.176.590      4.455.296.000  |
|                                                                              |
|     06         Transport feroviar                                            |
|                            2.848.219.800     659.940.720      3.508.160.520  |
|                                                                              |
|     07         Transport in comun                                            |
|                            1.044.210.000     -83.536.800        960.673.200  |
|                                                                              |
|6914           ALTE ACTIUNI ECONOMICE                                         |
|                              339.810.350                        339.810.350  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              339.810.350                        339.810.350  |
|                                                                              |
|         34      SUBVENTII                                                    |
|                               94.421.000                         94.421.000  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                              245.389.350                        245.389.350  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                               96.161.350                         96.161.350  |
|                                                                              |
|     04         Meteorologie si hidrologie                                    |
|                              243.649.000                        243.649.000  |
|                                                                              |
|7114           CERCETARE STIINTIFICA                                          |
|                                9.571.925                          9.571.925  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                                9.571.925                          9.571.925  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni pentru cercetare stiintifica       |
|                                9.571.925                          9.571.925  |
|                                                                              |
|7214           ALTE ACTIUNI                                                   |
|                              295.198.399      52.210.500        347.408.899  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              203.203.497      52.210.500        255.413.997  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                                1.860.643                          1.860.643  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                               27.302.854                         27.302.854  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                              174.040.000      52.210.500        226.250.500  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                               91.994.902                         91.994.902  |
|                                                                              |
|     12         Dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru       |
|                trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale    |
|                               97.459.601                         97.459.601  |
|                                                                              |
|     18         Masuri active pentru combaterea somajului                     |
|                               23.698.798                         23.698.798  |
|                                                                              |
|     20         Fondul Roman de Dezvoltare Sociala                            |
|                              174.040.000      52.210.500        226.250.500  |
|                                                                              |
|8614           IMPRUMUTURI ACORDATE                                           |
|                               34.807.000     -34.807.000                     |
|                                                                              |
|         79     IMPRUMUTURI ACORDATE                                          |
|                               34.807.000     -34.807.000                     |
|                                                                              |
|     13         Imprumuturi acordate de agentiile guvernamentale si           |
|                administrate prin agentii de credit                           |
|                               34.807.000     -34.807.000                     |
|                                                                              |
|5003           SUME ALOCATE DIN VENITURI EXTRABUGETARE                        |
|                           11.921.429.103   1.333.462.479     13.254.891.582  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            9.575.064.880   1.105.491.278     10.680.556.158  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                            1.622.919.271      40.384.852      1.663.304.123  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            6.009.695.609      265.106.426     6.274.802.035  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                            1.942.450.000      800.000.000     2.742.450.000  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            2.346.364.223      227.971.201     2.574.335.424  |
|                                                                              |
|5103           AUTORITATI PUBLICE                                             |
|                              686.090.028       58.200.000       744.290.028  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              509.775.000       36.100.000       545.875.000  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              162.710.000       29.600.000       192.310.000  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                              347.065.000       6.500.000        353.565.000  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              176.315.028      22.100.000        198.415.028  |
|                                                                              |
|     03         Autoritati Judecatoresti                                      |
|                              132.000.000      14.000.000        146.000.000  |
|                                                                              |
|     04         Alte organe ale autoritatilor publice                         |
|                                4.000.000                          4.000.000  |
|                                                                              |
|     05         Autoritati executive                                          |
|                              550.090.028      44.200.000        594.290.028  |
|                                                                              |
|5403           APARARE NATIONALA                                              |
|                            1.081.842.415                      1.081.842.415  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              809.801.415                        809.801.415  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              144.441.000                        144.441.000  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                              665.360.415                        665.360.415  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              272.041.000                        272.041.000  |
|                                                                              |
|     02         Aparare nationala si operatiuni de mentinere a pacii          |
|                            1.078.842.415                      1.078.842.415  |
|                                                                              |
|     04         Parteneriat pentru pace                                       |
|                                3.000.000                          3.000.000  |
|                                                                              |
|5503           ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA                          |
|                            1.380.934.264       1.501.000      1.382.435.264  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            1.278.484.264       1.501.000      1.279.985.264  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              264.799.446                        264.799.446  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            1.013.684.818       1.501.000      1.015.185.818  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              102.450.000                        102.450.000  |
|                                                                              |
|     02         Politie                                                       |
|                              203.775.000                        203.775.000  |
|                                                                              |
|     04         Paza si supravegherea frontierei                              |
|                                4.000.000                          4.000.000  |
|                                                                              |
|     05         Jandarmerie                                                   |
|                              570.769.459                        570.769.459  |
|                                                                              |
|     06         Siguranta nationala                                           |
|                               33.389.805       1.501.000         34.890.805  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni privind ordinea publica si         |
|                siguranta nationala                                           |
|                              569.000.000                        569.000.000  |
|                                                                              |
|5703           INVATAMANT                                                     |
|                            5.364.094.440                      5.364.094.440  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            3.950.734.440                      3.950.734.440  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              925.245.960                        925.245.960  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            3.004.038.480                      3.004.038.480  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                               21.450.000                         21.450.000  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            1.413.360.000                      1.413.360.000  |
|                                                                              |
|     04         Invatamant liceal                                             |
|                                  235.000                            235.000  |
|                                                                              |
|     06         Invatamant postliceal                                         |
|                                1.955.700                          1.955.700  |
|                                                                              |
|     09         Invatamant superior                                           |
|                            3.036.566.440                      3.036.566.440  |
|                                                                              |
|     14         Internate, camine si cantine pentru elevi si studenti         |
|                              419.660.600                        419.660.600  |
|                                                                              |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni de invatamant                      |
|                            1.905.676.700                      1.905.676.700  |
|                                                                              |
|5803           SANATATE                                                       |
|                              215.225.000                        215.225.000  |
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              211.145.000     -35.000.000        176.145.000  |
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                                  705.000                            705.000  |
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                              210.440.000     -35.000.000        175.440.000  |
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                                4.080.000      35.000.000         39.080.000  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                               15.000.000                         15.000.000  |
|                                                                              |
|     03         Spitale                                                       |
|                                6.400.000                          6.400.000  |
|                                                                              |
|     07         Centre de transfuzii sanguine                                 |
|                               10.000.000                         10.000.000  |
|                                                                              |
|     09         Centre de sanatate                                            |
|                                3.825.000                          3.825.000  |
|                                                                              |
|     25         Servicii publice descentralizate                              |
|                              160.000.000                        160.000.000  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni sanitare                           |
|                               20.000.000                         20.000.000  |
|                                                                              |
|5903           CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE |
|               TINERET                                                        |
|                              292.029.136                         292.029.136 |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              202.722.141                        202.722.141  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                                8.843.667                          8.843.667  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                              178.878.474                        178.878.474  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                               15.000.000                         15.000.000  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                               89.306.995                         89.306.995  |
|                                                                              |
|     07         Case de cultura                                               |
|                               24.720.000                         24.720.000  |
|                                                                              |
|     11         Presa                                                         |
|                                1.000.000                          1.000.000  |
|                                                                              |
|     12         Edituri                                                       |
|                                  500.000                            500.000  |
|                                                                              |
|     20         Activitatea sportiva                                          |
|                              200.000.000                        200.000.000  |
|                                                                              |
|     25         Servicii publice descentralizate                              |
|                                5.000.000                          5.000.000  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni privind cultura, religia si        |
|                activitatea sportiva si de tineret                            |
|                               60.809.136                         60.809.136  |
|                                                                              |
|6003           ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII  |
|                                  423.720                            423.720  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                                  313.720                            313.720  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                                  266.398                            266.398  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                                   47.322                             47.322  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                                  110.000                            110.000  |
|                                                                              |
|     50         Alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii, pensii,     |
|                ajutoare si indemnizatii                                      |
|                                  423.720                            423.720  |
|                                                                              |
|6303           SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE                     |
|                               20.000.000     417.761.479        437.761.479  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                                              246.890.278        246.890.278  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                                                4.784.852          4.784.852  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                                              242.105.426        242.105.426  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                               20.000.000     170.871.201        190.871.201  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                                              417.761.479        417.761.479  |
|                                                                              |
|     08         Locuinte                                                      |
|                               20.000.000                         20.000.000  |
|                                                                              |
|6403           MEDIU SI APE                                                   |
|                              150.000.000                        150.000.000  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                               72.500.000                         72.500.000  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                               22.950.000                         22.950.000  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                               49.550.000                         49.550.000  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                               77.500.000                         77.500.000  |
|                                                                              |
|     03         Supraveghere si protectie mediu, reducerea si controlul       |
|                poluarii                                                      |
|                              133.000.000                        133.000.000  |
|                                                                              |
|     05         Controlul activitatilor nucleare                              |
|                               17.000.000                         17.000.000  |
|                                                                              |
|6603           INDUSTRIE                                                      |
|                               18.500.000                         18.500.000  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                               15.500.000                         15.500.000  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                                9.500.000                          9.500.000  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                                6.000.000                          6.000.000  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                                3.000.000                          3.000.000  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                               18.500.000                         18.500.000  |
|                                                                              |
|6703           AGRICULTURA SI SILVICULTURA                                    |
|                            1.919.070.000     800.000.000      2.719.070.000  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            1.916.070.000     800.000.000      2.716.070.000  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                                  830.000                            830.000  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                                9.240.000                          9.240.000  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                            1.906.000.000     800.000.000      2.706.000.000  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                                3.000.000                          3.000.000  |
|                                                                              |
|     10         Alte programe pentru sprijinirea producatorilor agricoli      |
|                            1.906.000.000     800.000.000      2.706.000.000  |
|                                                                              |
|     15         Silvicultura                                                  |
|                               13.070.000                         13.070.000  |
|                                                                              |
|6903           ALTE ACTIUNI ECONOMICE                                         |
|                              263.000.000                        263.000.000  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              179.198.800                        179.198.800  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                               23.827.800                         23.827.800  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                              155.371.000                        155.371.000  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                               83.801.200                         83.801.200  |
|                                                                              |
|     02         Rezerve materiale nationale si de mobilizare                  |
|                              170.000.000                        170.000.000  |
|                                                                              |
|     50         Alte cheltuieli pentru actiuni economice                      |
|                               93.000.000                         93.000.000  |
|                                                                              |
|7103           CERCETARE STIINTIFICA                                          |
|                               50.000.000                         50.000.000  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                               40.000.000                         40.000.000  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                               16.000.000                         16.000.000  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                               24.000.000                         24.000.000  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                               10.000.000                         10.000.000  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                                  295.000                            295.000  |
|                                                                              |
|     02         Cercetare fundamentala                                        |
|                               38.960.000                         38.960.000  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni pentru cercetare stiintifica       |
|                               10.745.000                         10.745.000  |
|                                                                              |
|7203           ALTE ACTIUNI                                                   |
|                              480.220.100      56.000.000        536.220.100  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              388.820.100      56.000.000        444.820.100  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                               42.800.000       6.000.000         48.800.000  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                              346.020.100      50.000.000        396.020.100  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                               91.400.000                         91.400.000  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala vamala si unitati teritoriale          |
|                              472.120.100      56.000.000        528.120.100  |
|                                                                              |
|     04         Cheltuieli din indemnizatiile cuvenite pentru cazurile de     |
|                producere a riscurilor asigurate la bunurile din dotare       |
|                                7.500.000                          7.500.000  |
|                                                                              |
|     50         Alte cheltuieli                                               |
|                                  600.000                            600.000  |
|                                                                              |
|5030           FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                 |
|                           13.492.590.250                     13.492.590.250  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                           12.490.257.127                     12.490.257.127  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                               19.283.774       2.499.797         21.783.571  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                              684.172.036      -2.499.797        681.672.239  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                           11.786.801.317                     11.786.801.317  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                            1.002.333.123                      1.002.333.123  |
|                                                                              |
|5130           AUTORITATI PUBLICE                                             |
|                              615.847.752                        615.847.752  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              396.275.373                        396.275.373  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                               19.203.718       2.499.797         21.703.515  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                              295.100.261      -2.499.797        292.600.464  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                               81.971.394                         81.971.394  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              219.572.379                        219.572.379  |
|                                                                              |
|     04         Alte organe ale autoritatilor publice                         |
|                               55.380.120                         55.380.120  |
|                                                                              |
|     05         Autoritati executive                                          |
|                              560.467.632                        560.467.632  |
|                                                                              |
|5530           ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA                          |
|                              617.360.925                        617.360.925  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                               24.542.300                         24.542.300  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                               24.542.300                         24.542.300  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              592.818.625                        592.818.625  |
|                                                                              |
|     07         Penitenciare                                                  |
|                               60.172.125                         60.172.125  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni privind ordinea publica si         |
|                siguranta nationala                                           |
|                              557.188.800                        557.188.800  |
|                                                                              |
|5730           INVATAMANT                                                     |
|                              497.985.739                        497.985.739  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              497.790.820                        497.790.820  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                                   80.056                             80.056  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                               33.206.535                         33.206.535  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                             464.504.229                         464.504.229  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                                 194.919                             194.919  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni de invatamant                      |
|                              497.985.739                        497.985.739  |
|                                                                              |
|5930           CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE |
|               TINERET                                                        |
|                               69.148.919                         69.148.919  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                               64.172.919                         64.172.919  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                               64.172.919                         64.172.919  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                                4.976.000                          4.976.000  |
|                                                                              |
|     21         Activitatea de tineret                                        |
|                               30.397.360                         30.397.360  |
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni privind cultura, religia si        |
|                activitatea sportiva si de tineret                            |
|                               38.751.559                         38.751.559  |
|                                                                              |
|6030           ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII  |
|                              754.188.440                        754.188.440  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              754.188.440                        754.188.440  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                              137.038.440                        137.038.440  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                              617.150.000                        617.150.000  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                               30.888.440                         30.888.440  |
|                                                                              |
|     43         Sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului    |
|                              723.300.000                        723.300.000  |
|                                                                              |
|6430           MEDIU SI APE                                                   |
|                              338.112.700                        338.112.700  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              232.087.000                        232.087.000  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                              232.087.000                        232.087.000  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                             106.025.700                         106.025.700  |
|                                                                              |
|     02         Dezvoltare surse de apa, acumulari si amenajari hidrotehnice  |
|                             106.025.700                         106.025.700  |
|                                                                              |
|     03         Supraveghere si protectie mediu, reducerea si controlul       |
|                poluarii                                                      |
|                             232.087.000                         232.087.000  |
|                                                                              |
|6630           INDUSTRIE                                                      |
|                               53.975.824                         53.975.824  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                               53.975.824                         53.975.824  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                               53.975.824                         53.975.824  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                               53.975.824                         53.975.824  |
|                                                                              |
|6730           AGRICULTURA SI SILVICULTURA                                    |
|                            5.284.472.298                      5.284.472.298  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            5.284.472.298                      5.284.472.298  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                            5.284.472.298                      5.284.472.298  |
|                                                                              |
|     10         Alte programe pentru sprijinirea producatorilor agricoli      |
|                            5.284.472.298                      5.284.472.298  |
|                                                                              |
|6830           TRANSPORTURI SI COMUNICATII                                    |
|                            3.603.671.183                      3.603.671.183  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            3.603.671.183                      3.603.671.183  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                            3.603.671.183                      3.603.671.183  |
|                                                                              |
|     05         Drumuri si poduri                                             |
|                            1.298.141.145                      1.298.141.145  |
|                                                                              |
|     06         Transport feroviar                                            |
|                            2.305.530.038                      2.305.530.038  |
|                                                                              |
|6930           ALTE ACTIUNI ECONOMICE                                         |
|                            1.179.483.900                      1.179.483.900  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            1.179.483.900                      1.179.483.900  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                            1.179.483.900                      1.179.483.900  |
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala                                        |
|                            1.179.483.900                      1.179.483.900  |
|                                                                              |
|7130           CERCETARE STIINTIFICA                                          |
|                              205.312.570                        205.312.570  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              205.312.570                        205.312.570  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                              205.312.570                        205.312.570  |
|                                                                              |
|     03         Cercetare aplicativa si experimentala                         |
|                              205.312.570                        205.312.570  |
|                                                                              |
|7230           ALTE ACTIUNI                                                   |
|                              273.030.000                        273.030.000  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              194.284.500                        194.284.500  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                              194.284.500                        194.284.500  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                               78.745.500                         78.745.500  |
|                                                                              |
|     12         Dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru       |
|                trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale    |
|                              273.030.000                        273.030.000  |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 4

                                  SUME
        defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
                           locale, pe anul 2002

                                                              - mii lei -
_________________________________________________________________________
     TOTAL

  I. Program actualizat

     TOTAL                                                  9.828.798.200
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                       4.374.810.000
     - Cultura si culte                                       564.982.600
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical             480.854.600
       - Institutii de cultura preluate de autoritatile
         locale                                                84.128.000
     - Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
       echilibrare                                          4.889.005.600
       din care:
       - Bugetul propriu al judetului                       1.095.078.500
       - Bugetele locale ale comunelor, oraselor si
         municipiilor                                       3.793.927.100

 II. Influente

     TOTAL                                                    468.720.000
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                         -65.650.000
     - Cultura si culte                                                 0
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical                       0
       - Institutii de cultura preluate de autoritatile
         locale                                                         0
     - Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
       echilibrare                                            534.370.000
       din care:
       - Bugetul propriu al judetului                         125.592.500
       - Bugetele locale ale comunelor, oraselor si
         municipiilor                                         408.777.500

III. Program rectificat

     TOTAL                                                 10.297.518.200
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                       4.309.160.000
     - Cultura si culte                                       564.982.600
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical             480.854.600
       - Institutii de cultura preluate de autoritatile
         locale                                                84.128.000
     - Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
       echilibrare                                          5.423.375.600
       din care:
       - Bugetul propriu al judetului                       1.220.671.000
       - Bugetele locale ale comunelor, oraselor si
         municipiilor                                       4.202.704.600
_________________________________________________________________________

  1. Judetul ALBA

  I. Program actualizat

     TOTAL                                                    203.470.550
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                          86.244.000
     - Cultura si culte                                        23.375.100
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical              19.921.100
       - Institutii de cultura preluate de autoritatile
         locale                                                 3.454.000
     - Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
       echilibrare                                             93.851.450
       din care:
       - Bugetul propriu al judetului                          21.595.750
       - Bugetele locale ale comunelor, oraselor si
         municipiilor                                          72.255.700

 II. Influente

     TOTAL                                                     10.113.000
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                                   0
     - Cultura si culte                                                 0
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical                       0
       - Institutii de cultura preluate de autoritatile
         locale                                                         0
     - Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
       echilibrare                                             10.113.000
       din care:
       - Bugetul propriu al judetului                           2.528.250
       - Bugetele locale ale comunelor, oraselor si
         municipiilor                                           7.584.750

III. Program rectificat

     TOTAL                                                    213.583.550
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                          86.244.000
     - Cultura si culte                                        23.375.100
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical              19.921.100
       - Institutii de cultura preluate de autoritatile
         locale                                                 3.454.000
     - Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
       echilibrare                                            103.964.450
       din care:
       - Bugetul propriu al judetului                          24.124.000
       - Bugetele locale ale comunelor, oraselor si
         municipiilor                                          79.840.450
_________________________________________________________________________

  2. Judetul ARAD

  I. Program actualizat

     TOTAL                                                    189.290.150
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                          92.708.000
     - Cultura si culte                                        10.468.900
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical              10.468.900
       - Institutii de cultura preluate de autoritatile
         locale                                                         0
     - Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
       echilibrare                                             86.113.250
       din care:
       - Bugetul propriu al judetului                          19.298.250
       - Bugetele locale ale comunelor, oraselor si
         municipiilor                                          66.815.000

 II. Influente

     TOTAL                                                     -3.963.000
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                         -13.000.000
     - Cultura si culte                                                 0
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical                       0
       - Institutii de cultura preluate de autoritatile
         locale                                                         0
     - Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
       echilibrare                                              9.037.000
       din care:
       - Bugetul propriu al judetului                           2.259.250
       - Bugetele locale ale comunelor, oraselor si
         municipiilor                                           6.777.750

III. Program rectificat

     TOTAL                                                    185.327.150
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                          79.708.000
     - Cultura si culte                                        10.468.900
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical              10.468.900
       - Institutii de cultura preluate de autoritatile
         locale                                                         0
     - Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
       echilibrare                                             95.150.250
       din care:
       - Bugetul propriu al judetului                          21.557.500
       - Bugetele locale ale comunelor, oraselor si
         municipiilor                                          73.592.750
_________________________________________________________________________

  3. Judetul ARGES

  I. Program actualizat

     TOTAL                                                    263.801.450
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                         130.933.000
     - Cultura si culte                                        15.552.800
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical              14.782.800
       - Institutii de cultura preluate de autoritatile
         locale                                                   770.000
     - Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
       echilibrare                                            117.315.650
       din care:
       - Bugetul propriu al judetului                          25.455.500
       - Bugetele locale ale comunelor, oraselor si
         municipiilor                                          91.860.150

 II. Influente

     TOTAL                                                     11.920.000
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                                   0
     - Cultura si culte                                                 0
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical                       0
       - Institutii de cultura preluate de autoritatile
         locale                                                         0
     - Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
       echilibrare                                             11.920.000
       din care:
       - Bugetul propriu al judetului                           2.980.000
       - Bugetele locale ale comunelor, oraselor si
         municipiilor                                           8.940.000

III. Program rectificat

     TOTAL                                                    275.721.450
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                         130.933.000
     - Cultura si culte                                        15.552.800
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical              14.782.800
       - Institutii de cultura preluate de autoritatile
         locale                                                   770.000
     - Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
       echilibrare                                            129.235.650
       din care:
       - Bugetul propriu al judetului                          28.435.500
       - Bugetele locale ale comunelor, oraselor si
         municipiilor                                         100.800.150
_________________________________________________________________________

  4. Judetul BACAU

  I. Program actualizat

     TOTAL                                                    310.644.250
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                         146.031.000
     - Cultura si culte                                        12.062.500
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical              12.062.500
       - Institutii de cultura preluate de autoritatile
         locale                                                         0
     - Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
       echilibrare                                            152.550.750
       din care:
       - Bugetul propriu al judetului                          35.061.250
       - Bugetele locale ale comunelor, oraselor si
         municipiilor                                         117.489.500

 II. Influente

     TOTAL                                                     16.137.000
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                                   0
     - Cultura si culte                                                 0
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical                       0
       - Institutii de cultura preluate de autoritatile
         locale                                                         0
     - Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
       echilibrare                                             16.137.000
       din care:
       - Bugetul propriu al judetului                           4.034.250
       - Bugetele locale ale comunelor, oraselor si
         municipiilor                                          12.102.750

III. Program rectificat

     TOTAL                                                    326.781.250
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                         146.031.000
     - Cultura si culte                                        12.062.500
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical              12.062.500
       - Institutii de cultura preluate de autoritatile
         locale                                                         0
     - Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
       echilibrare                                            168.687.750
       din care:
       - Bugetul propriu al judetului                          39.095.500
       - Bugetele locale ale comunelor, oraselor si
         municipiilor                                         129.592.250
_________________________________________________________________________

  5. Judetul BIHOR

  I. Program actualizat

     TOTAL                                                    245.959.147
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                         120.936.000
     - Cultura si culte                                        22.888.697
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical              22.888.697
       - Institutii de cultura preluate de autoritatile
         locale                                                         0
     - Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
       echilibrare                                            102.134.450
       din care:
       - Bugetul propriu al judetului                          22.606.500
       - Bugetele locale ale comunelor, oraselor si
         municipiilor                                          79.527.950

 II. Influente

     TOTAL                                                     10.586.000
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                                   0
     - Cultura si culte                                                 0
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical                       0
       - Institutii de cultura preluate de autoritatile
         locale                                                         0
     - Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
       echilibrare                                             10.586.000
       din care:
       - Bugetul propriu al judetului                           2.646.500
       - Bugetele locale ale comunelor, oraselor si
         municipiilor                                           7.939.500

III. Program rectificat

     TOTAL                                                    256.545.147
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                         120.936.000
     - Cultura si culte                                        22.888.697
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical              22.888.697
       - Institutii de cultura preluate de autoritatile
         locale                                                         0
     - Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
       echilibrare                                            112.720.450
       din care:
       - Bugetul propriu al judetului                          25.253.000
       - Bugetele locale ale comunelor, oraselor si
         municipiilor                                          87.467.450
_________________________________________________________________________

  6. Judetul BISTRITA-NASAUD

  I. Program actualizat

     TOTAL                                                    167.894.503
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                          72.277.000
     - Cultura si culte                                         7.309.003
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical               7.309.003
       - Institutii de cultura preluate de autoritatile
         locale                                                         0
     - Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
       echilibrare                                             88.308.500
       din care:
       - Bugetul propriu al judetului                          20.676.750
       - Bugetele locale ale comunelor, oraselor si
         municipiilor                                          67.631.750

 II. Influente

     TOTAL                                                      9.682.000
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                                   0
     - Cultura si culte                                                 0
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical                       0
       - Institutii de cultura preluate de autoritatile
         locale                                                         0
     - Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
       echilibrare                                              9.682.000
       din care:
       - Bugetul propriu al judetului                           2.420.500
       - Bugetele locale ale comunelor, oraselor si
         municipiilor                                           7.261.500

III. Program rectificat

     TOTAL                                                    177.576.503
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                          72.277.000
     - Cultura si culte                                         7.309.003
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical               7.309.003
       - Institutii de cultura preluate de autoritatile
         locale                                                         0
     - Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
       echilibrare                                             97.990.500
       din care:
       - Bugetul propriu al judetului                          23.097.250
       - Bugetele locale ale comunelor, oraselor si
         municipiilor                                          74.893.250
_________________________________________________________________________

  7. Judetul BOTOSANI

  I. Program actualizat

     TOTAL                                                    310.898.150
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                         122.512.000
     - Cultura si culte                                        17.649.300
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical               6.951.800
       - Institutii de cultura preluate de autoritatile
         locale                                                10.697.500
     - Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
       echilibrare                                            170.736.850
       din care:
       - Bugetul propriu al judetului                          40.618.500
       - Bugetele locale ale comunelor, oraselor si
         municipiilor                                         130.118.350

 II. Influente

     TOTAL                                                     19.020.000
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                                   0
     - Cultura si culte                                                 0
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical                       0
       - Institutii de cultura preluate de autoritatile
         locale                                                         0
     - Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
       echilibrare                                             19.020.000
       din care:
       - Bugetul propriu al judetului                           4.755.000
       - Bugetele locale ale comunelor, oraselor si
         municipiilor                                          14.265.000

III. Program rectificat

     TOTAL                                                    329.918.150
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                         122.512.000
     - Cultura si culte                                        17.649.300
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical               6.951.800
       - Institutii de cultura preluate de autoritatile
         locale                                                10.697.500
     - Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
       echilibrare                                            189.756.850
       din care:
       - Bugetul propriu al judetului                          45.373.500
       - Bugetele locale ale comunelor, oraselor si
         municipiilor                                         144.383.350
_________________________________________________________________________

  8. Judetul BRASOV

  I. Program actualizat

     TOTAL                                                    229.704.950
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                         111.662.000
     - Cultura si culte                                        11.760.300
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical              11.760.300
       - Institutii de cultura preluate de autoritatile
         locale                                                         0
     - Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
       echilibrare                                            106.282.650
       din care:
       - Bugetul propriu al judetului                          21.803.750
       - Bugetele locale ale comunelor, oraselor si
         municipiilor                                          84.478.900

 II. Influente

     TOTAL                                                     10.070.000
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                                   0
     - Cultura si culte                                                 0
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical                       0
       - Institutii de cultura preluate de autoritatile
         locale                                                         0
     - Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
       echilibrare                                             10.070.000
       din care:
       - Bugetul propriu al judetului                           2.517.500
       - Bugetele locale ale comunelor, oraselor si
         municipiilor                                           7.552.500

III. Program rectificat

     TOTAL                                                    239.774.950
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                         111.662.000
     - Cultura si culte                                        11.760.300
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical              11.760.300
       - Institutii de cultura preluate de autoritatile
         locale                                                         0
     - Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
       echilibrare                                            116.352.650
       din care:
       - Bugetul propriu al judetului                          24.321.250
       - Bugetele locale ale comunelor, oraselor si
         municipiilor                                          92.031.400
_________________________________________________________________________

  8. Judetul BRAILA

  I. Program actualizat

     TOTAL                                                    186.403.600
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                          93.066.000
     - Cultura si culte                                         5.083.300
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical               5.083.300
       - Institutii de cultura preluate de autoritatile
         locale                                                         0
     - Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
       echilibrare                                             88.254.300
       din care:
       - Bugetul propriu al judetului                          19.114.500
       - Bugetele locale ale comunelor, oraselor si
         municipiilor                                          69.139.800

 II. Influente

     TOTAL                                                      8.951.000
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                                   0
     - Cultura si culte                                                 0
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical                       0
       - Institutii de cultura preluate de autoritatile
         locale                                                         0
     - Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
       echilibrare                                              8.951.000
       din care:
       - Bugetul propriu al judetului                           2.237.750
       - Bugetele locale ale comunelor, oraselor si
         municipiilor                                           6.713.250

III. Program rectificat

     TOTAL                                                    195.354.600
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                          93.066.000
     - Cultura si culte                                         5.083.300
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical               5.083.300
       - Institutii de cultura preluate de autoritatile
         locale                                                         0
     - Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
       echilibrare                                             97.205.300
       din care:
       - Bugetul propriu al judetului                          21.352.250
       - Bugetele locale ale comunelor, oraselor si
         municipiilor                                          75.853.050
_________________________________________________________________________

 10. Judetul BRASOV

  I. Program actualizat

     TOTAL                                                    259.427.900
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                         107.610.000
     - Cultura si culte                                         6.786.900
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical               6.786.900
       - Institutii de cultura preluate de autoritatile
         locale                                                         0
     - Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
       echilibrare                                            145.031.000
       din care:
       - Bugetul propriu al judetului                          33.818.000
       - Bugetele locale ale comunelor, oraselor si
         municipiilor                                         111.213.000

 II. Influente

     TOTAL                                                     15.836.000
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                                   0
     - Cultura si culte                                                 0
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical                       0
       - Institutii de cultura preluate de autoritatile
         locale                                                         0
     - Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
       echilibrare                                             15.836.000
       din care:
       - Bugetul propriu al judetului                           3.959.000
       - Bugetele locale ale comunelor, oraselor si
         municipiilor                                          11.877.000

III. Program rectificat

     TOTAL                                                    275.263.900
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                         107.610.000
     - Cultura si culte                                         6.786.900
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical               6.786.900
       - Institutii de cultura preluate de autoritatile
         locale                                                         0
     - Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
       echilibrare                                            160.867.000
       din care:
       - Bugetul propriu al judetului                          37.777.000
       - Bugetele locale ale comunelor, oraselor si
         municipiilor                                         123.090.000
_________________________________________________________________________

 11. Judetul CARAS-SEVERIN

  I. Program actualizat

     TOTAL                                                    241.018.900
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                          69.177.000
     - Cultura si culte                                        14.260.800
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical              14.260.800
       - Institutii de cultura preluate de autoritatile
         locale                                                         0
     - Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
       echilibrare                                            157.581.100
       din care:
       - Bugetul propriu al judetului                          24.001.250
       - Bugetele locale ale comunelor, oraselor si
         municipiilor                                         133.579.850

 II. Influente

     TOTAL                                                     11.145.000
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                                   0
     - Cultura si culte                                                 0
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical                       0
       - Institutii de cultura preluate de autoritatile
         locale                                                         0
     - Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
       echilibrare                                             11.145.000
       din care:
       - Bugetul propriu al judetului                           2.786.250
       - Bugetele locale ale comunelor, oraselor si
         municipiilor                                           8.358.750

III. Program rectificat

     TOTAL                                                    252.163.900
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                          69.177.000
     - Cultura si culte                                        14.260.800
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical              14.260.800
       - Institutii de cultura preluate de autoritatile
         locale                                                         0
     - Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
       echilibrare                                            168.726.100
       din care:
       - Bugetul propriu al judetului                          26.787.500
       - Bugetele locale ale comunelor, oraselor si
         municipiilor                                         141.938.600
_________________________________________________________________________

 12. Judetul CALARASI

  I. Program actualizat

     TOTAL                                                    190.034.500
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                          76.507.000
     - Cultura si culte                                         3.050.000
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical               3.050.000
       - Institutii de cultura preluate de autoritatile
         locale                                                         0
     - Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
       echilibrare                                            110.477.500
       din care:
       - Bugetul propriu al judetului                          26.290.500
       - Bugetele locale ale comunelor, oraselor si
         municipiilor                                          84.187.000

 II. Influente

     TOTAL                                                     12.264.000
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                                   0
     - Cultura si culte                                                 0
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical                       0
       - Institutii de cultura preluate de autoritatile
         locale                                                         0
     - Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
       echilibrare                                             12.264.000
       din care:
       - Bugetul propriu al judetului                           3.066.000
       - Bugetele locale ale comunelor, oraselor si
         municipiilor                                           9.198.000

III. Program rectificat

     TOTAL                                                    202.298.500
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                          76.507.000
     - Cultura si culte                                         3.050.000
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical               3.050.000
       - Institutii de cultura preluate de autoritatile
         locale                                                         0
     - Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
       echilibrare                                            122.741.500
       din care:
       - Bugetul propriu al judetului                          29.356.500
       - Bugetele locale ale comunelor, oraselor si
         municipiilor                                          93.385.000
_________________________________________________________________________

 13. Judetul CLUJ

  I. Program actualizat

     TOTAL                                                    228.243.800
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                         112.054.000
     - Cultura si culte                                        20.910.300
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical              20.910.300
       - Institutii de cultura preluate de autoritatile
         locale                                                         0
     - Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
       echilibrare                                             95.279.500
       din care:
       - Bugetul propriu al judetului                          20.493.000
       - Bugetele locale ale comunelor, oraselor si
         municipiilor                                          74.786.500

 II. Influente

     TOTAL                                                      9.596.000
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                                   0
     - Cultura si culte                                                 0
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical                       0
       - Institutii de cultura preluate de autoritatile
         locale                                                         0
     - Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
       echilibrare                                              9.596.000
       din care:
       - Bugetul propriu al judetului                           2.399.000
       - Bugetele locale ale comunelor, oraselor si
         municipiilor                                           7.197.000

III. Program rectificat

     TOTAL                                                    237.839.800
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                         112.054.000
     - Cultura si culte                                        20.910.300
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical              20.910.300
       - Institutii de cultura preluate de autoritatile
         locale                                                         0
     - Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
       echilibrare                                            104.875.500
       din care:
       - Bugetul propriu al judetului                          22.892.000
       - Bugetele locale ale comunelor, oraselor si
         municipiilor                                          81.983.500
_________________________________________________________________________

 14. Judetul CONSTANTA

  I. Program actualizat

     TOTAL                                                    246.280.200
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                         145.090.000
     - Cultura si culte                                         7.144.100
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical               7.144.100
       - Institutii de cultura preluate de autoritatile
         locale                                                         0
     - Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
       echilibrare                                             94.046.100
       din care:
       - Bugetul propriu al judetului                          16.725.250
       - Bugetele locale ale comunelor, oraselor si
         municipiilor                                          77.320.850

 II. Influente

     TOTAL                                                      7.832.000
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                                   0
     - Cultura si culte                                                 0
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical                       0
       - Institutii de cultura preluate de autoritatile
         locale                                                         0
     - Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
       echilibrare                                              7.832.000
       din care:
       - Bugetul propriu al judetului                           1.958.000
       - Bugetele locale ale comunelor, oraselor si
         municipiilor                                           5.874.000

III. Program rectificat

     TOTAL                                                    254.112.200
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                         145.090.000
     - Cultura si culte                                         7.144.100
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical               7.144.100
       - Institutii de cultura preluate de autoritatile
         locale                                                         0
     - Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
       echilibrare                                            101.878.100
       din care:
       - Bugetul propriu al judetului                          18.683.250
       - Bugetele locale ale comunelor, oraselor si
         municipiilor                                          83.194.850
_________________________________________________________________________

 15. Judetul COVASNA

  I. Program actualizat

     TOTAL                                                    103.256.600
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                          44.839.000
     - Cultura si culte                                         2.995.000
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical               2.995.000
       - Institutii de cultura preluate de autoritatile
         locale                                                         0
     - Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
       echilibrare                                             55.422.600
       din care:
       - Bugetul propriu al judetului                          12.873.750
       - Bugetele locale ale comunelor, oraselor si
         municipiilor                                          42.548.850

 II. Influente

     TOTAL                                                      5.982.000
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                                   0
     - Cultura si culte                                                 0
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical                       0
       - Institutii de cultura preluate de autoritatile
         locale                                                         0
     - Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
       echilibrare                                              5.982.000
       din care:
       - Bugetul propriu al judetului                           1.495.500
       - Bugetele locale ale comunelor, oraselor si
         municipiilor                                           4.486.500

III. Program rectificat

     TOTAL                                                    109.238.600
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                          44.839.000
     - Cultura si culte                                         2.995.000
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical               2.995.000
       - Institutii de cultura preluate de autoritatile
         locale                                                         0
     - Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
       echilibrare                                             61.404.600
       din care:
       - Bugetul propriu al judetului                          14.369.250
       - Bugetele locale ale comunelor, oraselor si
         municipiilor                                          47.035.350
_________________________________________________________________________

 16. Judetul DAMBOVITA

  I. Program actualizat

     TOTAL                                                    259.343.550
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                         108.002.000
     - Cultura si culte                                        13.756.800
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical              10.441.400
       - Institutii de cultura preluate de autoritatile
         locale                                                 3.315.400
     - Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
       echilibrare                                            137.584.750
       din care:
       - Bugetul propriu al judetului                          32.031.250
       - Bugetele locale ale comunelor, oraselor si
         municipiilor                                         105.553.500

 II. Influente

     TOTAL                                                     14.889.000
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                                   0
     - Cultura si culte                                                 0
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical                       0
       - Institutii de cultura preluate de autoritatile
         locale                                                         0
     - Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
       echilibrare                                             14.889.000
       din care:
       - Bugetul propriu al judetului                           3.722.250
       - Bugetele locale ale comunelor, oraselor si
         municipiilor                                          11.166.750

III. Program rectificat

     TOTAL                                                    274.232.550
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                         108.002.000
     - Cultura si culte                                        13.756.800
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical              10.441.400
       - Institutii de cultura preluate de autoritatile
         locale                                                 3.315.400
     - Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
       echilibrare                                            152.473.750
       din care:
       - Bugetul propriu al judetului                          35.753.500
       - Bugetele locale ale comunelor, oraselor si
         municipiilor                                         116.720.250
_________________________________________________________________________

 17. Judetul DOLJ

  I. Program actualizat

     TOTAL                                                    317.794.450
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                         152.073.000
     - Cultura si culte                                        21.474.100
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical              10.826.100
       - Institutii de cultura preluate de autoritatile
         locale                                                10.648.000
     - Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
       echilibrare                                            144.247.350
       din care:
       - Bugetul propriu al judetului                          32.531.500
       - Bugetele locale ale comunelor, oraselor si
         municipiilor                                         111.715.850

 II. Influente

     TOTAL                                                     15.233.000
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                                   0
     - Cultura si culte                                                 0
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical                       0
       - Institutii de cultura preluate de autoritatile
         locale                                                         0
     - Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
       echilibrare                                             15.233.000
       din care:
       - Bugetul propriu al judetului                           3.808.250
       - Bugetele locale ale comunelor, oraselor si
         municipiilor                                          11.424.750

III. Program rectificat

     TOTAL                                                    333.027.450
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                         152.073.000
     - Cultura si culte                                        21.474.100
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical              10.826.100
       - Institutii de cultura preluate de autoritatile
         locale                                                10.648.000
     - Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
       echilibrare                                            159.480.350
       din care:
       - Bugetul propriu al judetului                          36.339.750
       - Bugetele locale ale comunelor, oraselor si
         municipiilor                                         123.140.600
_________________________________________________________________________

 18. Judetul GALATI

  I. Program actualizat

     TOTAL                                                    228.420.600
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                         116.948.000
     - Cultura si culte                                        12.447.300
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical              12.447.300
       - Institutii de cultura preluate de autoritatile
         locale                                                         0
     - Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
       echilibrare                                             99.025.300
       din care:
       - Bugetul propriu al judetului                          22.339.000
       - Bugetele locale ale comunelor, oraselor si
         municipiilor                                          76.686.300

 II. Influente

     TOTAL                                                     10.414.000
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                                   0
     - Cultura si culte                                                 0
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical                       0
       - Institutii de cultura preluate de autoritatile
         locale                                                         0
     - Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
       echilibrare                                             10.414.000
       din care:
       - Bugetul propriu al judetului                           2.603.500
       - Bugetele locale ale comunelor, oraselor si
         municipiilor                                           7.810.500

III. Program rectificat

     TOTAL                                                    238.834.600
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                         116.948.000
     - Cultura si culte                                        12.447.300
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical              12.447.300
       - Institutii de cultura preluate de autoritatile
         locale                                                         0
     - Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
       echilibrare                                            109.439.300
       din care:
       - Bugetul propriu al judetului                          24.942.500
       - Bugetele locale ale comunelor, oraselor si
         municipiilor                                          84.496.800
_________________________________________________________________________

 19. Judetul GIURGIU

  I. Program actualizat

     TOTAL                                                    164.264.650
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                          61.900.000
     - Cultura si culte                                         2.500.400
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical               2.500.400
       - Institutii de cultura preluate de autoritatile
         locale                                                         0
     - Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
       echilibrare                                             99.864.250
       din care:
       - Bugetul propriu al judetului                          23.250.000
       - Bugetele locale ale comunelor, oraselor si
         municipiilor                                          76.614.250

 II. Influente

     TOTAL                                                     10.887.000
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                                   0
     - Cultura si culte                                                 0
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical                       0
       - Institutii de cultura preluate de autoritatile
         locale                                                         0
     - Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
       echilibrare                                             10.887.000
       din care:
       - Bugetul propriu al judetului                           2.721.750
       - Bugetele locale ale comunelor, oraselor si
         municipiilor                                           8.165.250

III. Program rectificat

     TOTAL                                                    175.151.650
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                          61.900.000
     - Cultura si culte                                         2.500.400
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical               2.500.400
       - Institutii de cultura preluate de autoritatile
         locale                                                         0
     - Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
       echilibrare                                            110.751.250
       din care:
       - Bugetul propriu al judetului                          25.971.750
       - Bugetele locale ale comunelor, oraselor si
         municipiilor                                          84.779.500
_________________________________________________________________________

 20. Judetul GORJ

  I. Program actualizat

     TOTAL                                                    163.221.000
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                          81.390.000
     - Cultura si culte                                         8.298.200
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical               8.298.200
       - Institutii de cultura preluate de autoritatile
         locale                                                         0
     - Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
       echilibrare                                             73.532.800
       din care:
       - Bugetul propriu al judetului                          15.806.250
       - Bugetele locale ale comunelor, oraselor si
         municipiilor                                          57.726.550

 II. Influente

     TOTAL                                                      7.402.000
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                                   0
     - Cultura si culte                                                 0
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical                       0
       - Institutii de cultura preluate de autoritatile
         locale                                                         0
     - Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
       echilibrare                                              7.402.000
       din care:
       - Bugetul propriu al judetului                           1.850.500
       - Bugetele locale ale comunelor, oraselor si
         municipiilor                                           5.551.500

III. Program rectificat

     TOTAL                                                    170.623.000
     din care, pentru:
     - Asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru
       incalzirea locuintei potrivit Legii nr. 416/2001
       privind venitul minim garantat                          81.390.000
     - Cultura si culte                                         8.298.200
       din care:
       - Contributii pentru personalul neclerical