E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1423 din 24 noiembrie 1999

pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 591 din  6 decembrie 1999


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, republicata,
    in baza prevederilor art. 28, art. 60 alin. (1), precum si ale art. 77 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit si a prevederilor art. 12 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba modelul si continutul formularelor:
    1. "Declaratie privind veniturile estimate din cedarea folosintei bunurilor", cod 14.13.01.13/3p;
    2. "Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul din cedarea folosintei bunurilor", cod 14.13.02.13/3a;
    3. "Declaratie privind veniturile estimate din activitati independente", cod 14.13.01.13/4p;
    4. "Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activitati independente - comerciale si din profesii liberale", cod 14.13.02.13/4a;
    5. "Declaratie privind venitul estimat pentru asociatiile fara personalitate juridica", cod 14.13.01.13/1i;
    6. "Declaratie privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania care desfasoara activitate in Romania si de persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania", cod 14.13.01.13/5;
    7. "Declaratie informativa privind inceperea/incetarea activitatii persoanelor fizice romane cu domiciliul in Romania care desfasoara activitate in Romania si obtin venituri sub forma de salarii din strainatate", cod 14.13.01.13/5i;
    8. "Declaratie privind veniturile sub forma de salarii din strainatate, obtinute de catre persoanele fizice romane, fara domiciliu in Romania si persoanele fizice straine, care desfasoara activitate in Romania", cod 14.13.01.13/6;
    9. "Declaratie informativa privind inceperea/incetarea activitatii persoanelor fizice romane fara domiciliu in Romania si persoanelor fizice straine care desfasoara activitate in Romania si obtin venituri sub forma de salarii din strainatate", cod 14.13.01.13/6i, prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Formularele prevazute la art. 1, cu exceptia celor prevazute la pct. 2 si 4, se completeaza si se depun conform instructiunilor prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularelor prevazute la art. 1 sunt stabilite in anexa nr. 3.
    Art. 4
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 5
    Directia generala proceduri fiscale si sistem informational pentru veniturile statului, Directia generala de tehnologia informatiei financiare, Directia generala organizare, resurse umane si financiar, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, dupa caz, directiile interesate din cadrul Ministerului Finantelor vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 6
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 7
    Prezentul ordin intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2000.

                            Ministrul finantelor,
                            Decebal Traian Remes

   _________________                            ____________________________
 /                   \                        /                              \
|      ROMANIA        |      DECLARATIE      |Inregistrat la unitatea fiscala |
|        __           | PRIVIND VENITURILE   |                                |
|       |MF|          | ESTIMATE DIN CEDAREA |  Nr. _____ Data ___/____/_____ |
|       |__|          | FOLOSINTEI BUNURILOR |                                |
|MINISTERUL FINANTELOR|   pentru anul _____   \______________________________/
 \___________________/

===============================================================================
  Date de identificare ale contribuabilului
                        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
   __________________________________________________________________________
 /  Nume                                Prenume                               \
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                      |
|______________________________________|______________________________________|
|Judet                     Localitate                           Sector        |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                    |              |
|_________________________|____________________________________|______________|
|Strada                                 Numar    Bloc    Scara     Ap.        |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                      |        |       |         |           |
|______________________________________|________|_______|_________|___________|
|Telefon                                Fax                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                      |
 \_____________________________________|_____________________________________/
                                 _____________________________________________
  Unitatea fiscala de domiciliu |_____________________________________________|
===============================================================================
  Date de identificare ale reprezentantului fiscal
    Cod numeric personal/cod fiscal  _
     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      |_| Cod fiscal  _
    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|      _               |   Se bifeaza cu x
                                    |_| Cod numeric  |-- casuta care
                                        personal    _|   corespunde situatiei

    Nume si prenume/denumire __________________________________________________
    Domiciliul/sediul _________________________________________________________
===============================================================================
  Date privind contractul incheiat intre parti
    1. Nume si prenume (denumire) chirias/arendas
       _______________________________________________________________________

    2. Contract de inchiriere/arendare    Nr. ________ data _____/____/_______
    3. Data inceperii realizarii venitului _____/____/______
    4. Data incetarii realizarii venitului _____/____/______
    5. Date de identificare ale bunului ______________________________________
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________
===============================================================================
    Venit estimat in anul declararii conform contractului             - lei -

    1. Sume prevazute in contract a fi incasate in
       anul fiscal de declarare                           ____________________
    2. Contravaloarea estimata a veniturilor in natura    ____________________
    3. Cheltuieli ce cad, conform dispozitiilor
       legale, in sarcina proprietarului,
       uzufructuarului sau altui detinator legal, daca
       sunt efectuate de cealalta parte contractanta,
       prevazute in contract                              ____________________
    4. Venit brut estimat (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)         ____________________
===============================================================================
    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in aceasta declaratie si anexele care o insotesc sunt corecte si complete.

    Nume, prenume ____________________________________________________________
    Data ________/______/_______                 Semnatura ___________________

  MF cod 14.13.01.13/3p

  DGFPCFS Judetul ..................    Nr. inregistrare ..................
  Unitatea fiscala .................    Data ..............................

  Aprobat ....................          Verificat ..................
  Data ....../......../.......          Data ....../......../.......

         DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU PLATI ANTICIPATE CU TITLU DE IMPOZIT
                privind venitul din cedarea folosintei bunurilor
                            pe anul __________

    Catre:
    Nume: ____________________________________________________________________
    Prenume: _________________________________________________________________
    Cod numeric personal: ____________________________________________________
    Domiciliul: Localitatea ______________ Str. ______________________________
    Nr. _____ Ap. ____ Judetul(sect.) ________________________________________
    Numarul si data contractului: ____________________________________________
    Data inceperii realizarii venitului: _________/________/__________________
    Data incetarii realizarii venitului: _________/________/__________________
    Declaratia privind veniturile estimate din cedarea folosintei bunurilor
    inregistrata la nr. _____ din ______/____/______
    Nume si prenume (denumire) chirias/arendas inscrisi in contract: _________
    Obiectul contractului (bunul cedat in folosinta) _________________________
    Venit lunar (conform contract) ___________________________________________
    Perioada de activitate: de la data ____/_____/_____ la data _____/____/___
    In baza Legii (Ordonantei Guv.) nr. ____/____, art. _______, alin. _______
    si a Declaratiei privind veniturile estimate din cedarea folosintei
    bunurilor, se stabilesc platile anticipate cu titlu de impozit, dupa cum
    urmeaza:

    I. Determinarea venitului impozabil estimat si a impozitului:
                                                                    - lei -
 ____________________________________________________________________________
| a) venit brut estimat declarat            |                                |
|___________________________________________|________________________________|
| b) cota de cheltuieli   %,                |                                |
|___________________________________________|________________________________|
| c) venit net impozabil estimat (a-b)      |                                |
|___________________________________________|________________________________|
| d) impozit                                |                                |
|___________________________________________|________________________________|

    II. Plati anticipate cu titlu de impozit:

  1. La venitul net impozabil estimat de ______________ lei revine un impozit de ____________ lei.
        Punctul 2 si 3 se completeaza numai in cazul modificarii impunerii in cadrul aceluiasi an:
  2. Impozitul stabilit la impunerea precedenta _____________________ lei.
  3. Diferenta (de adaugat sau de scazut) dintre impozitul de la pct. 2 si cel de la pct. 1 ____________ lei.
  4. Plati anticipate cu titlu de impozit pe anul curent (pct. 1):

                                                             - lei -
 ____________________________________________________________________
|   |  Termen de plata  |   Plati anticipate   |  Din care diferenta |
|   |                   |  cu titlu de impozit |     de la pct. 3    |
|___|___________________|______________________|_____________________|
| 1 |                   |                      |                     |
|___|___________________|______________________|_____________________|
| 2 |                   |                      |                     |
|___|___________________|______________________|_____________________|
| 3 |                   |                      |                     |
|___|___________________|______________________|_____________________|
| 4 |                   |                      |                     |
|====================================================================|
|         TOTAL         |                      |                     |
|_______________________|______________________|_____________________|

  Pentru impozitul neachitat pana la termenele aratate mai sus, se vor calcula majorari de intarziere.
  Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu in conditiile legii.

  Intocmit,                    Am primit un exemplar,
  Nume, prenume ___________    Data _______/_______/_____
  Data ____/___/_____          Semnatura contribuabil _____________
  Semnatura __________         sau
                               Nr. si data confirmarii de primire:
                               ___________________________________

  MF cod 14.13.02.13/3a
   _________________                            ____________________________
 /                   \                        /                              \
|      ROMANIA        |      DECLARATIE      |Inregistrat la unitatea fiscala |
|        __           |  PRIVIND VENITURILE  |                                |
|       |MF|          |     ESTIMATE DIN     |  Nr. _____ Data ___/____/_____ |
|       |__|          |      ACTIVITATI      |                                |
|MINISTERUL FINANTELOR|     INDEPENDENTE      \______________________________/
 \___________________/   pentru anul ______

===============================================================================
  Date de identificare ale contribuabilului
                        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
   __________________________________________________________________________
 /  Nume                                Prenume                               \
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                      |
|______________________________________|______________________________________|
|Judet                     Localitate                           Sector        |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                    |              |
|_________________________|____________________________________|______________|
|Strada                                 Numar    Bloc    Scara     Ap.        |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                      |        |       |         |           |
|______________________________________|________|_______|_________|___________|
|Telefon                                Fax                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                      |
 \_____________________________________|_____________________________________/
                                 _____________________________________________
  Unitatea fiscala de domiciliu |_____________________________________________|
===============================================================================
  Date de identificare ale reprezentantului fiscal
    Cod numeric personal/cod fiscal  _
     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      |_| Cod fiscal  _
    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|      _               |   Se bifeaza cu x
                                    |_| Cod numeric  |-- casuta care
                                        personal    _|   corespunde situatiei

    Nume si prenume/denumire __________________________________________________
    Domiciliul/sediul _________________________________________________________
===============================================================================
  Date despre activitatea desfasurata
    1. Felul activitatii ______________________________________________________
    2. Forma de organizare ____________________________________________________
    3. Denumirea ______________________________________________________________
    4. Sediul principal de desfasurare a activitatii __________________________
    5. Autorizatie     Nr. _____ data _____\_____\_____ Organ emitent _________
    6. Contract de asociere    Nr. _____ data _____\_____\_____
    7. Data inceperii activitatii _____\_____\_____
===============================================================================
  Venit net din activitatile independente                            - lei -
  I. Venit net estimat

    1. Venit brut estimat                               ______________________
    2. Cheltuieli deductibile estimate                  ______________________
    3. Venit net (rd. 1 - rd. 2)
  II. Declar ca venitul net se determina pe baza de          __
      norme anuale de venit                                 |__| Bifati cu X
===============================================================================
    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in aceasta declaratie si anexele care o insotesc sunt corecte si complete.

    Nume, prenume ____________________________________________________________
    Data ________/______/_______                 Semnatura ___________________

  MF cod 14.13.01.13/4p

  DGFPCFS Judetul ..................    Nr. inregistrare ..................
  Unitatea fiscala .................    Data ..............................

  Aprobat ....................          Verificat ..................
  Data ....../......../.......          Data ....../......../.......

         DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU PLATI ANTICIPATE CU TITLU DE IMPOZIT
                privind venitul din activitati independente
                  - comerciale si din profesii liberale -
                            pe anul __________

    Catre:
    Nume: ____________________________________________________________________
    Prenume: _________________________________________________________________
    Cod numeric personal: ____________________________________________________
    Domiciliul: Localitatea ______________ Str. ______________________________
    Nr. _____ Ap. ____ Judetul(sect.) ________________________________________
    Locul desfasurarii activitatii ___________________________________________
    Felul activitatii: _______________________________________________________
    Declaratia privind veniturile estimate din activitati independente
    inregistrata la nr. __________ din _____/_______/________
    Nr. autorizatie (nr. contract de asociere) _______________________________
    Perioada de activitate: de la data ____/____/_____ la data ____/_____/____
    In baza Legii (Ordonantei Guv.) nr. ______/______, art. _____, alin. _____
    si a Declaratiei privind veniturile estimate din activitati independente, se
    stabilesc platile anticipate cu titlu de impozit dupa cum urmeaza:

    I. Determinarea venitului impozabil estimat si a impozitului:

    a) in sistem real:                                              - lei -
 ____________________________________________________________________________
| - venit brut estimat                      |                                |
|___________________________________________|________________________________|
| - cheltuieli deductibile estimate         |                                |
|___________________________________________|________________________________|
| - venit net                               |                                |
|___________________________________________|________________________________|
| - impozit                                 |                                |
|___________________________________________|________________________________|

    b) pe baza normelor de venit:                                  - lei -
 ____________________________________________________________________________
| - pozitia din nomenclatorul activitatilor |                                |
|   independente                            |                                |
|___________________________________________|________________________________|
| - venit net determinat pe baza normei de  |                                |
|   venit                                   |                                |
|___________________________________________|________________________________|
| - venit net aferent perioadei lucrate     |                                |
|___________________________________________|________________________________|
| - impozit                                 |                                |
|___________________________________________|________________________________|

    II. Plati anticipate cu titlu de impozit:

  1. La venitul net impozabil estimat de ______________ lei revine un impozit de ____________ lei.
        Punctul 2 si 3 se completeaza numai in cazul modificarii impunerii in cadrul aceluiasi an:
  2. Impozitul stabilit la impunerea precedenta _____________________ lei.
  3. Diferenta (de adaugat sau de scazut) dintre impozitul de la pct. 2 si cel de la pct. 1 ____________ lei.
  4. Plati anticipate cu titlu de impozit (pct. 1):

                                                             - lei -
 ____________________________________________________________________
|   |  Termen de plata  |   Plati anticipate   |  Din care diferenta |
|   |                   |  cu titlu de impozit |     de la pct. 3    |
|___|___________________|______________________|_____________________|
| 1.|                   |                      |                     |
|___|___________________|______________________|_____________________|
| 2.|                   |                      |                     |
|___|___________________|______________________|_____________________|
| 3.|                   |                      |                     |
|___|___________________|______________________|_____________________|
| 4.|                   |                      |                     |
|====================================================================|
|         TOTAL         |                      |                     |
|_______________________|______________________|_____________________|

    Pentru impozitul neachitat pana la termenele aratate mai sus, se vor calcula majorari de intarziere.
    Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu in conditiile legii.

  Intocmit,                    Am primit un exemplar,
  Nume, prenume ___________    Data _______/_______/_______
  Data ____/___/_____          Semnatura contribuabil _____________
  Semnatura __________         sau
                               Nr. si data confirmarii de primire:
                               ___________________________________

  MF cod 14.13.02.13/4a

   _________________                            ____________________________
 /                   \                        /                              \
|      ROMANIA        |     DECLARATIE       |Inregistrat la unitatea fiscala |
|        __           |      PRIVIND         |                                |
|       |MF|          |  VENITUL ESTIMAT     |  Nr. _____ Data ___/____/_____ |
|       |__|          |  PENTRU ASOCIATIILE  |                                |
|MINISTERUL FINANTELOR|  FARA PERSONALITATE   \______________________________/
 \___________________/       JURIDICA
                         pentru anul ______

===============================================================================
  Date de identificare ale asociatiei fara personalitate juridica:
                   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  Cod fiscal      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
   __________________________________________________________________________
 /  Denumire                                                                  \
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |
|_____________________________________________________________________________|
|Judet                     Localitate                           Sector        |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                    |              |
|_________________________|____________________________________|______________|
|Strada                                 Numar    Bloc    Scara     Ap.        |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                      |        |       |         |           |
|______________________________________|________|_______|_________|___________|
|Telefon                                Fax                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                      |
 \_____________________________________|_____________________________________/

  Nr. si data inregistrarii contractului de asociere la organul fiscal:
  Nr.: ____________ Data _____/______/_______

  Tipul asociatiei fara personalitate juridica: (Se va bifa cu X casuta corespunzatoare situatiei)
            _
           |_| asociatie familiala
            _
           |_| societate civila profesionala
            _
           |_| altele

  Nume si prenume responsabil asociatie desemnat prin contract ______________
===============================================================================
  Date despre activitatea desfasurata
  Obiectul de activitate ____________________________________________________
  Perioada de functionare de la _____/______/_______ la _____/______/_____
  Numar asociati:        __________
===============================================================================
  Venit net din activitati independente:

                                                          - lei -
  Venituri comerciale
  1. venit brut estimat:                        __________________
  2. cheltuieli deductibile fiscal:             __________________
  3. venit net (rd. 1 - rd. 2):                 __________________
  Venituri din profesii liberale
  4. venit brut estimat:                        __________________
  5. cheltuieli deductibile fiscal:             __________________
  6. Venit net (rd. 4 - rd. 5):                 __________________
  7. Total venit net estimat (rd. 3 + rd. 6):   __________________
===============================================================================
  M.F. cod 14.13.01.13/1 i

                           Distributia pe asociati
          a venitului net estimat a se realiza la nivelul asociatiei
 _____________________________________________________________________________
| Nr.|Nume si|Cod numeric|Domiciliul permanent/|Cota procentuala  |Venit net  |
|crt.|prenume|personal/  |Resedinta asociatului|de distribuire a  |estimat    |
|    |asociat|Nr. permis |                     |venitului net     |distribuit |
|    |       |sedere     |                     |estimat la        |pe asociati|
|    |       |temporara  |                     |nivelul asociatiei|           |
|    |       |           |                     |        %         |           |
|____|_______|___________|_____________________|__________________|___________|
|____|_______|___________|_____________________|__________________|___________|
|____|_______|___________|_____________________|__________________|___________|
|____|_______|___________|_____________________|__________________|___________|
|____|_______|___________|_____________________|__________________|___________|
|____|_______|___________|_____________________|__________________|___________|
| Total                                                           |           |
|_________________________________________________________________|___________|

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in actele publice, declar ca datele inscrise in aceasta declaratie sunt corecte si complete.
  Responsabil asociatie: Nume, prenume _______________________________________

        Data _______/______/_________    Semnatura ___________________________

   _________________                            ____________________________
 /                   \                        /                              \
|      ROMANIA        |                      |Inregistrat la unitatea fiscala |
|        __           |                      |  Nr. _____ Data ___/____/_____ |
|       |MF|          |                       \______________________________/
|       |__|          |                        ____________________________
|MINISTERUL FINANTELOR|                      / DECLARATIE RECTIFICATIVA  _  \
 \___________________/                      |  Se bifeaza cu X daca     |_|  |
                                            |  este cazul                    |
                             DECLARATIE      \______________________________/
PRIVIND VENITURILE SUB FORMA DE SALARII DIN STRAINATATE OBTINUTE DE CATRE PERSOANELE FIZICE ROMANE CU DOMICILIU IN ROMANIA CARE DESFASOARA ACTIVITATE IN ROMANIA SI DE PERSOANELE FIZICE ROMANE ANGAJATE ALE MISIUNILOR DIPLOMATICE SI POSTURILOR CONSULARE ACREDITATE IN ROMANIA
                     PENTRU LUNA ________ ANUL _________

===============================================================================
  Date de identificare ale contribuabilului
                        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  COD NUMERIC PERSONAL |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
   __________________________________________________________________________
 /  Nume                                Prenume                               \
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                      |
|______________________________________|______________________________________|
|Judet                     Localitate                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                   |
|_________________________|___________________________________________________|
|Strada                                 Numar    Bloc    Scara     Ap.        |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                      |        |       |         |           |
|______________________________________|________|_______|_________|___________|
|Telefon                                Fax                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                      |
 \_____________________________________|_____________________________________/

  Numarul si data documentului ce reglementeaza raportul de munca:
  Nr. ________ Data ______/______/_______
  Perioada de activitate: de la ______/________/_____ la ______/________/_____
===============================================================================
  Date de identificare ale reprezentantului fiscal
  Cod numeric personal/cod fiscal    _
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _        |_| Cod fiscal  _
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|        _               |   Se bifeaza cu X
                                    |_| Cod numeric  |-- casuta care
                                        personal    _|   corespunde situatiei

  Nume si prenume/denumire _________________________________________________
  Domiciliul/sediul ________________________________________________________
===============================================================================
  Date referitoare la persoana fizica sau juridica la care isi desfasoara activitatea contribuabilul
  Cod numeric personal/cod fiscal    _
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _        |_| Cod fiscal  _
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|        _               |   Se bifeaza cu X
                                    |_| Cod numeric  |-- casuta care
                                        personal    _|   corespunde situatiei

  Nume si prenume/denumire __________________________________________________
  Domiciliul/Sediul
   __________________________________________________________________________
 / Judet                     Localitate                           Sector      \
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                  |              |
|___________________________|__________________________________|______________|
|Strada                                 Numar    Bloc    Scara     Ap.        |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                      |        |       |         |           |
|______________________________________|________|_______|_________|___________|
|Telefon                                Fax                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                      |
 \_____________________________________|_____________________________________/
===============================================================================
    Modul de calcul al impozitului pe veniturile sub forma de salarii din strainatate, obtinute de catre persoanele fizice romane cu domiciliu in Romania care desfasoara activitate in Romania si de persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturi consulare acreditate in Romania:

                                                               - lei -
  1. Venit brut:                                      __________________
  2. Contributii platite conform legii, din care:     __________________
     a) pensie suplimentara*:                         __________________
     b) contributia la fondul de somaj*:              __________________
     c) contributia pentru asigurarile sociale de
        sanatate:                                     __________________
  3. Cheltuieli profesionale (15% din deducerea
     personala de baza)*:                             __________________
  4. Venit net (rd. 1 - rd. 2 - rd. 3):               __________________
  5. Deduceri personale*:                             __________________
  6. Venit impozabil (rd. 4 - rd. 5):                 __________________
  7. Impozit datorat:                                 __________________
     (conform baremului lunar)
  8. Nr. _______ si data _____/_____/_____  documentului de plata a impozitului.
===============================================================================
    Prezenta declaratie constituie titlu de creanta si devine titlu executoriu, in conditiile legii.
    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in aceasta declaratie sunt corecte si complete.
    Nume, prenume ____________________________________________________________
    Data _______/_________/___________         Semnatura _____________________

    *) Se va completa numai de contribuabilul, persoana fizica romana, care obtine venituri sub forma de salarii de la functia de baza.

  MF cod 14.13.01.13/5
   _________________                            ____________________________
 /                   \                        /                              \
|      ROMANIA        |                      |Inregistrat la unitatea fiscala |
|        __           |                      |                                |
|       |MF|          |                      |  Nr. _____ Data ___/____/_____ |
|       |__|          |                      |                                |
|MINISTERUL FINANTELOR|                       \______________________________/
 \___________________/
                              DECLARATIE
INFORMATIVA PRIVIND INCEPEREA/INCETAREA ACTIVITATII PERSOANELOR FIZICE ROMANE CU DOMICILIU IN ROMANIA CARE DESFASOARA ACTIVITATE IN ROMANIA SI OBTIN VENITURI SUB FORMA DE SALARII DIN STRAINATATE

===============================================================================
    Date referitoare la persoana fizica sau juridica la care isi desfasoara activitatea contribuabilul
  Cod numeric personal/cod fiscal    _
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _        |_| Cod fiscal  _
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|        _               |   Se bifeaza cu X
                                    |_| Cod numeric  |-- casuta care
                                        personal    _|   corespunde situatiei

  Nume si prenume/denumire __________________________________________________
  Domiciliul/sediul:
   __________________________________________________________________________
 / Judet                     Localitate                      Sector           \
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                           |                               |                 |
|___________________________|_______________________________|_________________|
|Strada                    Numar             Bloc       Scara          Ap.    |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                         |                 |          |              |       |
|_________________________|_________________|__________|______________|_______|
|Telefon                         Fax                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                             |
 \______________________________|____________________________________________/
===============================================================================
  Date de identificare ale contribuabilului
                        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  COD NUMERIC PERSONAL |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
   __________________________________________________________________________
 /  Nume                                Prenume                               \
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                      |
|______________________________________|______________________________________|
|Judet                     Localitate                           Sector        |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                    |              |
|_________________________|____________________________________|______________|
|Strada                 Numar             Bloc      Scara       Ap.           |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                      |                 |         |           |              |
|______________________|_________________|_________|___________|______________|
|Telefon                                Fax                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                      |
 \_____________________________________|_____________________________________/
===============================================================================
  Date privind situatia contribuabilului
  1. Numarul si data documentului           Nr. __________ Data ____/____/____
     ce reglementeaza raportul de munca:
  2. Data inceperii activitatii: ________/_________/_________
  3. Data incetarii activitatii             ________/_________/_________
===============================================================================
  Nume, prenume ________________________________________________________
  Data ________/__________/____________      Semnatura _________________

  MF cod 14.13.01.13/5 i
   _________________                            ____________________________
 /                   \                        /                              \
|      ROMANIA        |                      |Inregistrat la unitatea fiscala |
|        __           |                      |  Nr. _____ Data ___/____/_____ |
|       |MF|          |                       \______________________________/
|       |__|          |                        ____________________________
|MINISTERUL FINANTELOR|                      / DECLARATIE RECTIFICATIVA   _ \
 \___________________/                      |  Se bifeaza cu X daca      |_| |
                                            |  este cazul                    |
                             DECLARATIE      \______________________________/
PRIVIND VENITURILE SUB FORMA DE SALARII DIN STRAINATATE, OBTINUTE DE CATRE PERSOANELE FIZICE ROMANE, FARA DOMICILIU IN ROMANIA SI PERSOANELE FIZICE STRAINE, CARE DESFASOARA ACTIVITATE IN ROMANIA
                    PENTRU LUNA ________ ANUL _________

===============================================================================
  Date de identificare ale contribuabilului
                        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
   __________________________________________________________________________
 /  Nume                                Prenume                               \
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                      |
|______________________________________|______________________________________|
|                            Pasaport:                                        |
|Seria            Numar                Emis de:                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                |                    |                                       |
|________________|____________________|_______________________________________|
|                           Permis de sedere temporara:                       |
|Seria              Numar              Emis de:                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                  |                                       |
 \_________________|__________________|______________________________________/
                                RESEDINTA
   __________________________________________________________________________
 / Judet/Sector              Localitate                                       \
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                 |
|___________________________|_________________________________________________|
|Strada                      Numar      Bloc     Scara       Ap.              |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                           |          |        |           |                 |
|___________________________|__________|________|___________|_________________|
|Telefon                         Fax                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                             |
 \______________________________|____________________________________________/

  Numarul si data documentului ce reglementeaza raportul de munca:
  Nr. ________ Data ______/______/_______
  Perioada de activitate: de la ______/________/_____ la ______/________/_____
===============================================================================
  Date de identificare ale reprezentantului fiscal
  Cod numeric personal/cod fiscal    _
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _        |_| Cod fiscal  _
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|        _               |   Se bifeaza cu X
                                    |_| Cod numeric  |-- casuta care
                                        personal    _|   corespunde situatiei

  Nume si prenume/denumire __________________________________________________
  Domiciliul/Sediul _________________________________________________________
===============================================================================
    Date referitoare la persoana fizica sau juridica la care isi desfasoara activitatea contribuabilul
  Cod numeric personal/cod fiscal    _
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _        |_| Cod fiscal  _
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|        _               |   Se bifeaza cu X
                                    |_| Cod numeric  |-- casuta care
                                        personal    _|   corespunde situatiei

  Nume si prenume/denumire __________________________________________________
  Domiciliul/Sediul
   __________________________________________________________________________
 / Judet                     Localitate                         Sector        \
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                  |              |
|___________________________|__________________________________|______________|
|Strada                                 Numar    Bloc    Scara     Ap.        |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                      |        |       |         |           |
|______________________________________|________|_______|_________|___________|
|Telefon                                Fax                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                      |
 \_____________________________________|_____________________________________/
===============================================================================
    Modul de calcul al impozitului pe veniturile sub forma de salarii din strainatate, obtinute de catre persoanele fizice romane fara domiciliu in Romania si persoanele fizice straine, care desfasoara activitate in Romania:

                                                               - lei -
  1. Venit brut:                                      __________________
  2. Contributii platite conform legii, din care:     __________________
     - contributia pentru asigurarile sociale de
       sanatate:                                      __________________
  3. Venit net (rd. 1 - rd. 2):                       __________________
  4. Impozit datorat:                                 __________________
     (conform baremului lunar)
  5. Nr. ________ si data ___/___/____ documentului de plata a impozitului.
===============================================================================
    Prezenta declaratie constituie titlu de creanta si devine titlu executoriu, in conditiile legii.
    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in aceasta declaratie sunt corecte si complete.

  Nume, prenume ______________________________________________________________
  Data _______/_________/___________         Semnatura _______________________

  MF cod 14.13.01.13/6
   _________________                            ____________________________
 /                   \                        /                              \
|      ROMANIA        |                      |Inregistrat la unitatea fiscala |
|        __           |                      |                                |
|       |MF|          |                      |  Nr. _____ Data ___/____/_____ |
|       |__|          |                      |                                |
|MINISTERUL FINANTELOR|                       \______________________________/
 \___________________/
                             DECLARATIE
INFORMATIVA PRIVIND INCEPEREA/INCETAREA ACTIVITATII PERSOANELOR FIZICE ROMANE FARA DOMICILIU IN ROMANIA SI PERSOANELOR FIZICE STRAINE CARE DESFASOARA ACTIVITATE IN ROMANIA SI OBTIN VENITURI SUB FORMA DE SALARII DIN STRAINATATE

===============================================================================
    Date referitoare la persoana fizica sau juridica la care isi desfasoara activitatea contribuabilul

  Cod numeric personal/cod fiscal    _
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _        |_| Cod fiscal  _
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|        _               |   Se bifeaza cu X
                                    |_| Cod numeric  |-- casuta care
                                        personal    _|   corespunde situatiei

  Nume si prenume/denumire __________________________________________________
  Domiciliul/sediul:
   __________________________________________________________________________
 / Judet                     Localitate                      Sector           \
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                           |                               |                 |
|___________________________|_______________________________|_________________|
|Strada                  Numar          Bloc     Scara             Ap.        |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                       |              |        |       |         |           |
|_______________________|______________|________|_______|_________|___________|
|Telefon                         Fax                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                             |
 \______________________________|____________________________________________/
===============================================================================
  Date de identificare ale contribuabilului
                        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  COD NUMERIC PERSONAL |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
   __________________________________________________________________________
 /  Nume                                Prenume                               \
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                      |
|______________________________________|______________________________________|
|                            Pasaport                                         |
|Serie            Numar                Emis de:                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                |                    |                                       |
|________________|____________________|_______________________________________|
|                           Permis de sedere temporara                        |
|Serie              Numar              Emis de:                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                  |                                       |
 \_________________|__________________|______________________________________/
===============================================================================
  Date privind situatia contribuabilului
  1. Numarul si data documentului          Nr. __________ Data ______/____/___
     ce reglementeaza raportul de munca:
  2. Data inceperii activitatii:         ______/_____/______
  3. Data incetarii activitatii          ______/_____/______
===============================================================================
  Nume, prenume ________________________________________________________
  Data ________/_______/_______           Semnatura ____________________

  MF cod 14.13.01.13/6i

    ANEXA 2

                 INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE A FORMULARELOR

                              INSTRUCTIUNI
pentru completarea formularului "Declaratie privind veniturile estimate din cedarea folosintei bunurilor"

                       cod M.F. 14.13.01.13/3p

    Declaratia se completeaza de catre contribuabilii care realizeaza venituri in bani sau in natura, provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute de proprietar, uzufructuar sau de alt detinator legal.
    Declaratia se pune gratuit la dispozitie contribuabilului, la solicitarea acestuia.
    Se va depune cate o declaratie pentru fiecare loc de realizare a venitului, o data cu inregistrarea la organul fiscal a contractului incheiat intre parti, in termen de 15 zile de la data incheierii acestuia.
    Declaratia se completeaza in doua exemplare: originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa venitului, iar copia se pastreaza de catre contribuabil.
    In cazul inchirierii/arendarii bunurilor detinute in comun, fiecare coproprietar va completa si va depune cate o declaratie privind venitul estimat, corespunzator cotei care ii revine din proprietate.

    Date de identificare ale contribuabilului
    Se completeaza de catre toti contribuabilii, precum si de reprezentantii fiscali ai acestora, inscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute in formular.
    La rubrica "Unitatea fiscala de domiciliu" se va inscrie unitatea fiscala in a carei raza teritoriala isi are domiciliul contribuabilul.

    Date de identificare ale reprezentantului fiscal
    Se completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre reprezentantii fiscali desemnati de contribuabili.

    Date privind contractul incheiat intre parti
    1. Nume si prenume (denumire) chirias/arendas - se completeaza numele si prenumele persoanei fizice/denumirea persoanei juridice careia i s-a cedat folosinta bunului.
    2. Contract de inchiriere/arendare - se inscriu numarul sub care a fost inregistrat la organul fiscal contractul incheiat intre parti, precum si data inregistrarii acestuia.
    3. Data inceperii realizarii venitului - se inscrie data prevazuta in contractul incheiat intre parti pentru inceperea incasarii veniturilor din cedarea folosintei bunurilor.
    4. Data incetarii realizarii venitului - se inscrie data prevazuta pentru incetarea contractului incheiat intre parti.
    5. Date de identificare ale bunului - se inscriu datele de identificare ale bunului a carui folosinta este cedata.
    De exemplu:
    a) pentru imobile (cladiri, terenuri): adresa completa (strada, numarul, blocul, etajul, apartamentul), suprafata totala, din care inchiriata;
    b) pentru autovehicule: tipul, anul de fabricatie, numarul de inmatriculare, seria motorului, seria sasiului;
    c) alte bunuri: denumirea bunului, descriere detaliata, cu identificarea principalelor caracteristici.

    Venit estimat in anul declararii conform contractului
    1. Sume prevazute in contract a fi incasate in anul fiscal de declarare - se inscrie suma prevazuta in contract ce urmeaza a fi incasata in anul fiscal de declarare. Daca in contract este prevazuta suma lunara ce va fi incasata, se va inmulti aceasta suma cu numarul de luni din anul de declarare. In cazul in care in contract sunt prevazute sume in valuta, se va inscrie suma in lei, la cursul de schimb oficial din ziua in care se completeaza declaratia.
    2. Contravaloarea estimata a veniturilor in natura - se inscrie contravaloarea veniturilor in natura estimate sa se realizeze in anul de declarare, conform clauzelor inscrise in contractul incheiat intre parti.
    3. Cheltuieli ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta, prevazute in contract - se inscrie suma totala a cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, dar care, potrivit clauzelor contractului, sunt efectuate de cealalta parte contractanta.

                              INSTRUCTIUNI
pentru completarea formularului "Declaratie privind veniturile estimate din activitati independente"

                          cod M.F. 14.13.01.13/4p

    Declaratia se completeaza de catre contribuabilii care realizeaza venituri in bani sau in natura, provenind din activitati comerciale si din profesii liberale, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente.
    Declaratia se pune gratuit la dispozitie contribuabilului, la solicitarea acestuia.
    Declaratia se completeaza in doua exemplare: originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, iar copia se pastreaza de catre contribuabil.
    Declaratia se depune in cazul inceperii activitatii in cursul anului, in termen de 15 zile de la data:
    - eliberarii autorizatiei de functionare - pentru persoanele fizice care desfasoara activitati independente in baza unei autorizatii de functionare (Decretul-lege nr. 54/1990);
    - inceperii activitatii - pentru persoanele fizice care obtin venituri din profesii liberale, desfasurate in conditiile legii;
    - inregistrarii contractului de asociere la organul fiscal - pentru persoanele fizice care obtin venituri dintr-o forma de asociere.
    Declaratia se depune si de catre contribuabilii care solicita modificarea platilor anticipate in conditiile prevazute la art. 63 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999.
    La inceputul anului 2000 declaratia pentru anul 2000 se depune si de catre:
    - persoanele fizice care au desfasurat activitate si au inregistrat pierderi in anul 1999, o data cu declaratia de impunere pe anul fiscal 1999;
    - persoanele fizice care au realizat venituri dintr-o forma de asociere in anul 1999 si continua aceasta activitate in anul 2000, o data cu declaratia de impunere a asociatiei pe anul 1999.
    Persoanele fizice care realizeaza venituri dintr-o forma de asociere completeaza declaratia avand in vedere venitul net distribuit care le revine din asociere.
    Declaratia nu se completeaza de catre contribuabilii care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala. In acest caz platile anticipate in contul impozitului anual se efectueaza prin retinere la sursa de catre platitorii de astfel de venituri.

    Date de identificare ale contribuabilului
    Se completeaza de catre toti contribuabilii, precum si de reprezentantii fiscali ai acestora, inscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute in formular.
    La rubrica "Unitatea fiscala de domiciliu" se va inscrie unitatea fiscala in a carei raza teritoriala isi are domiciliul contribuabilul.

    Date de identificare ale reprezentantului fiscal
    Se completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre reprezentantii fiscali desemnati de contribuabili.

    Date despre activitatea desfasurata
    Se completeaza de catre contribuabili sau de reprezentantii fiscali desemnati ai acestora.
    1. Felul activitatii - se va completa tipul de activitate inscris in autorizatia de functionare care ii atesta dreptul de desfasurare a unei activitati independente sau in contractul de asociere.
    2. Forma de organizare - se va inscrie, dupa caz, forma de organizare prevazuta in autorizatia de functionare care ii atesta dreptul de desfasurare a unei activitati independente sau in contractul de asociere (persoana fizica autorizata, asociatii cu scop lucrativ, asociatii familiale, birouri asociate etc.).
    3. Denumirea - se completeaza cu denumirea asociatiei in cadrul careia isi desfasoara activitatea contribuabilul.
    Contribuabilii care desfasoara activitati in mod independent nu vor completa aceasta rubrica.
    4. Sediul principal de desfasurare a activitatii - se va completa cu adresa locului de desfasurare a activitatii. In cazul in care activitatea se desfasoara in mai multe locuri, se va completa cu adresa sediului principal de desfasurare a activitatii.
    5. Autorizatie:
    - se completeaza de catre toti contribuabilii care desfasoara activitati independente, individual si/sau in cadrul unei forme de asociere. Prin autorizatie se intelege atat autorizatia de functionare emisa in baza Decretului-lege nr. 54/1990, cat si autorizatia de exercitare a unei profesii, emisa in conditiile legii;
    - se vor inscrie numarul autorizatiei, data emiterii acesteia, precum si denumirea organului care a eliberat autorizatia.
    6. Contract de asociere:
    - se completeaza numai de catre contribuabilii care desfasoara activitati independente intr-o forma de asociere;
    - se inscriu numarul sub care contractul de asociere a fost inregistrat la organul fiscal, precum si data inregistrarii acestuia.
    7. Data inceperii activitatii:
    - este data eliberarii autorizatiei care atesta dreptul de desfasurare a unei activitati independente, in cazul contribuabililor care desfasoara activitati in mod independent;
    - este data inregistrarii contractului de asociere la organul fiscal, in cazul contribuabililor care desfasoara activitati in cadrul unei forme de asociere.

    Venit net din activitati independente
    I. Venit net estimat - se completeaza de catre contribuabilii pentru care venitul net din activitati independente se determina in sistem real, precum si de catre contribuabilii care obtin venituri dintr-o forma de asociere.
    1. Venit brut estimat - se vor inscrie veniturile in bani si in natura estimate a se realiza in anul declararii, de catre contribuabilii care desfasoara activitatea in mod individual.
    2. Cheltuieli deductibile estimate - se inscriu cheltuielile estimate a se efectua in vederea realizarii venitului brut estimat, cum sunt: cheltuieli pentru achizitionarea de materii prime, materiale, obiecte de inventar. Se completeaza de contribuabilii care desfasoara activitati in mod individual.
    3. Venit net (rd. 1 - rd. 2) - se completeaza astfel:
    - in cazul contribuabililor care desfasoara activitati independente in mod individual, se inscrie diferenta dintre venitul brut estimat si cheltuielile deductibile estimate;
    - in cazul contribuabililor care desfasoara activitati independente intr-o forma de asociere, se inscrie venitul care le revine din distribuirea venitului net estimat al asociatiei.
    Punctul II - se completeaza de catre contribuabilii pentru care venitul net se determina pe baza de norme anuale de venit si se comunica de catre organul fiscal. Normele de venit vor fi stabilite de organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit a contribuabilului.
    In cazul incetarii activitatii contribuabilii au obligatia sa declare la organul fiscal in a carui raza teritoriala au desfasurat activitatea incetarea sursei de venit.
    Contribuabilii care isi desfasoara activitatea in baza unei autorizatii de functionare emise in baza Decretului-lege nr. 54/1990 au obligatia sa depuna autorizatia la organul fiscal.

                              INSTRUCTIUNI
pentru completarea formularului "Declaratie privind venitul estimat pentru asociatiile fara personalitate juridica"

                         cod M.F. 14.13.01.13/1i

    Declaratia se completeaza de catre asociatul desemnat prin contract sa raspunda de indeplinirea obligatiilor asociatiei fata de autoritatile publice si se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are sediul asociatia.
    Declaratia se pune la dispozitie gratuit, la solicitarea asociatului care raspunde de indeplinirea obligatiilor asociatiei fata de autoritatile publice.
    Declaratia se depune de catre asociatiile care incep o activitate in cursul anului, o data cu inregistrarea contractului de asociere la organul fiscal, in termen de 15 zile de la data incheierii acestuia.
    Asociatiile care au inregistrat pierderi in anul fiscal 1999 depun o declaratie pentru anul 2000, o data cu declaratia de impunere pe anul fiscal 1999.
    Declaratia se completeaza in doua exemplare: originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are sediul asociatia, iar copia se pastreaza la sediul asociatiei, impreuna cu celelalte documente privind activitatea acesteia.

    Date de identificare ale asociatiei fara personalitate juridica
    Se completeaza cu majuscule, citet si corect, toate informatiile prevazute in formular, pe baza datelor din contractul de asociere.

    Date despre activitatea desfasurata
    Se completeaza cu majuscule, citet si corect, pe baza datelor din contractul de asociere.

    Venit net din activitati independente
    Randurile 1 - 6 - se vor inscrie venitul brut estimat sa se realizeze in anul fiscal pentru care se intocmeste declaratia, pe tipuri de activitati, si cheltuielile deductibile fiscal aferente realizarii venitului estimat, elemente pe baza carora se va determina venitul net estimat, pe tipuri de activitati, conform formularului.
    La randul 7 "Total venit net estimat" se va inscrie suma calculata prin insumarea venitului net pe tipuri de activitati, respectiv a datelor inscrise la rd. 3 si rd. 6.
    Tabelul "Distributia pe asociati a venitului net estimat a se realiza la nivelul asociatiei":
    Coloana 2 "Nume si prenume asociat" - se inscriu numele si prenumele asociatilor, conform contractului de asociere.
    Coloana 3 "Cod numeric personal/Nr. permis sedere temporara" - se inscrie pentru fiecare asociat, persoana fizica romana, codul numeric personal, iar pentru fiecare asociat, persoana fizica straina, numarul permisului de sedere temporara.
    Coloana 4 "Domiciliul permanent/Resedinta asociatului" - se inscrie pentru fiecare asociat, persoana fizica romana, adresa completa a domiciliului permanent, iar pentru persoana fizica straina, adresa completa a resedintei (strada, numarul, blocul, etajul, apartamentul, localitatea, judetul).
    Coloana 5 "Cota procentuala de distribuire a venitului net estimat la nivelul asociatiei" - se inscrie, pentru fiecare asociat, suma venitului estimat sa se realizeze in anul de raportare, calculata prin aplicarea cotei procentuale de participare (din col. 5) la suma totala a venitului net estimat sa se realizeze de asociatie (randul 7 "Total venit net estimat").
    Randul "Total" din tabel se va calcula prin cumularea venitului net estimat, distribuit pe asociati. Suma astfel calculata va fi egala cu cea inscrisa la randul 7 "Total venit net estimat".

                              INSTRUCTIUNI
pentru completarea formularului "Declaratie privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania, care desfasoara activitate in Romania, si de persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania"

                         cod M.F. 14.13.01.13/5

    Declaratia se completeaza si se depune lunar de catre persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania, care isi desfasoara activitatea in Romania si obtin venituri sub forma de salarii din strainatate, precum si de persoane fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si ale posturilor consulare acreditate in Romania, in termen de 15 zile de la expirarea lunii pentru care s-a realizat venitul.
    Declaratia se depune si in cazul in care contribuabilul corecteaza declaratia depusa initial.
    Pentru aceasta contribuabilul va inscrie "X" in casuta prevazuta in acest scop.
    Organul fiscal va pune gratuit la dispozitie contribuabilului declaratiile necesare pentru intregul an fiscal sau pentru intreaga perioada de activitate din cursul unui an, dupa caz.
    Declaratia se completeaza in doua exemplare: originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul contribuabilul, iar copia se pastreaza de catre contribuabil.

    Date de identificare ale contribuabilului
    Se completeaza de contribuabil sau de reprezentantul fiscal al acestuia, inscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute in formular.
    - Numarul si data documentului ce reglementeaza raportul de munca - se vor inscrie numarul si data oricarui document in baza caruia se desfasoara activitatea.
    - Perioada de activitate - se inscrie perioada de activitate cuprinsa in documentul care reglementeaza raportul de munca (contractul individual de munca sau conventia civila de prestari de servicii).

    Date de identificare ale reprezentantului fiscal
    Se completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre reprezentantii fiscali desemnati de contribuabili.

    Date referitoare la persoana fizica sau juridica la care isi desfasoara activitatea contribuabilul
    Se completeaza cu majuscule, citet si corect, toate datele referitoare la persoana fizica sau juridica la care isi desfasoara activitatea contribuabilul.

    Modul de calcul al impozitului pe veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania care desfasoara activitate in Romania si de persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania

    A. Contribuabilii care obtin venituri sub forma de salarii de la functia de baza:
    1. Venit brut - se inscrie suma veniturilor in bani si/sau in natura, realizate de contribuabil in luna de raportare.
    Veniturile in valuta se vor transforma in lei la cursul Bancii Nationale a Romaniei din data platii acestora.
    2. Contributii platite conform legii - se inscrie suma totala a pensiei suplimentare, a contributiei la fondul de somaj si a contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate [suma randurilor a)+b)+c)]:
    a) pensie suplimentara - se inscrie suma reprezentand pensia suplimentara platita conform prevederilor legale;
    b) contributia la fondul de somaj - se inscrie suma reprezentand contributia la fondul de somaj, platita conform prevederilor legale;
    c) contributia pentru asigurarile sociale de sanatate - se inscrie suma reprezentand contributia pentru asigurarile sociale de sanatate, platita conform prevederilor legale.
    3. Cheltuieli profesionale - se inscrie suma rezultata prin aplicarea cotei de 15% la deducerea personala de baza, stabilita pentru luna la care se refera declaratia.
    5. Deduceri personale - se inscrie suma deducerilor personale.
    7. Impozit datorat - se inscrie suma impozitului calculat conform baremului lunar aplicat venitului impozabil (randul 6).

    B. Contribuabilii care obtin venituri sub forma de salarii, altele decat de la functia de baza:
    1. Venit brut - se inscrie suma veniturilor in bani si/sau in natura, realizate de contribuabil in luna de raportare.
    Veniturile in valuta se vor transforma in lei la cursul Bancii Nationale a Romaniei din data platii acestora.
    2. Contributii platite conform legii - se inscrie suma contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate:
    a) pensie suplimentara - nu se completeaza;
    b) contributia la fondul de somaj - nu se completeaza;
    c) contributia pentru asigurarile sociale de sanatate - se inscrie suma reprezentand contributia pentru asigurarile sociale de sanatate, platita conform prevederilor legale.
    3. Cheltuieli profesionale - nu se completeaza.
    4. Venit net - se calculeaza ca diferenta intre venitul brut si contributia la asigurarile sociale de sanatate (randul 1 - randul 2).
    5. Deduceri personale - nu se completeaza.
    6. Venit impozabil - se inscrie suma venitului net (de la randul 4).
    7. Impozit datorat - se calculeaza prin aplicarea baremului lunar la venitul impozabil (randul 6).

                              INSTRUCTIUNI
pentru completarea formularului "Declaratie informativa privind inceperea/incetarea activitatii persoanelor fizice romane cu domiciliul in Romania care desfasoara activitate in Romania si obtin venituri sub forma de salarii din strainatate"

                         cod M.F. 14.13.01.13/5i

    Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice sau juridice la care isi desfasoara activitatea persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania si care obtin venituri din strainatate.
    In categoria persoanelor fizice sau juridice care au obligatia sa depuna declaratia informativa sunt cuprinse: reprezentantele din Romania ale unor firme, asociatii, fundatii sau organizatii cu sediul in strainatate, organizatii si organisme internationale care functioneaza in Romania etc.
    Declaratia se pune gratuit la dispozitie persoanelor fizice sau juridice mentionate, la solicitarea acestora.
    Declaratia se depune ori de cate ori apar modificari de natura inceperii/incetarii activitatii in documentele care reglementeaza raporturile de munca, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.
    Se va completa si se va depune cate o declaratie pentru fiecare contribuabil definit la art. 2 alin. 2 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999, care obtine venituri sub forma de salarii din strainatate.
    Declaratia se completeaza in doua exemplare: originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul/sediul persoana fizica sau juridica la care isi desfasoara activitatea contribuabilul, iar copia se pastreaza de catre respectiva persoana fizica sau juridica.

    Date referitoare la persoana fizica sau juridica la care isi desfasoara activitatea contribuabilul
    Se completeaza cu majuscule, citet si corect, toate datele referitoare la persoana fizica sau juridica la care isi desfasoara activitatea contribuabilul.

    Date de identificare ale contribuabilului
    Se completeaza cu majuscule, citet si corect, toate datele de identificare ale persoanei fizice romane cu domiciliul in Romania, care isi desfasoara activitatea in Romania si obtine venituri sub forma de salarii din strainatate.

    Date privind situatia contribuabilului
    1. Numarul si data documentului ce reglementeaza raportul de munca - se inscriu numarul si data oricarui document in baza caruia se desfasoara activitatea.
    2. Data inceperii activitatii - se completeaza in cazul unui raport de munca nou, inscriindu-se data inceperii activitatii prevazuta in documentul care reglementeaza raportul de munca.
    3. Data incetarii activitatii - se completeaza in cazul incetarii raportului de munca, inscriindu-se data incetarii activitatii prevazuta in documentul care reglementeaza raportul de munca.

                              INSTRUCTIUNI
pentru completarea formularului "Declaratie privind veniturile sub forma de salarii din strainatate, obtinute de catre persoanele fizice romane, fara domiciliu in Romania, si persoanele fizice straine, care desfasoara activitate in Romania"

                         cod M.F. 14.13.01.13/6

    Declaratia se completeaza si se depune lunar de contribuabilii, persoane fizice romane fara domiciliu in Romania si persoane fizice straine, care isi desfasoara activitatea in Romania si obtin venituri sub forma de salarii din strainatate, in termen de 15 zile de la expirarea lunii pentru care s-a realizat venitul.
    Declaratia se depune si in cazul in care contribuabilul corecteaza declaratia depusa initial.
    Pentru aceasta contribuabilul va inscrie "X" in casuta prevazuta in acest scop.
    Organul fiscal va pune gratuit la dispozitie contribuabilului declaratiile necesare pentru intregul an fiscal sau pentru intreaga perioada de activitate din cursul unui an, dupa caz.
    Declaratia se completeaza in doua exemplare: originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are resedinta contribuabilul, iar copia se pastreaza de catre contribuabil.

    Date de identificare ale contribuabilului
    Se completeaza cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute in formular, de contribuabil sau de reprezentantul fiscal al acestuia.
    - Numarul si data documentului ce reglementeaza raportul de munca - se vor inscrie numarul si data oricarui document in baza caruia se desfasoara activitatea.
    - Perioada de activitate - se inscrie perioada de activitate cuprinsa in documentul care reglementeaza raportul de munca (contractul individual de munca sau conventia civila de prestari de servicii).

    Date de identificare ale reprezentantului fiscal
    Se completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre reprezentantii fiscali desemnati de contribuabili.

    Date referitoare la persoana fizica sau juridica la care isi desfasoara activitatea contribuabilul
    Se completeaza cu majuscule, citet si corect, toate datele referitoare la persoana fizica sau juridica la care isi desfasoara activitatea contribuabilul.

    Modul de calcul al impozitului pe veniturile sub forma de salarii din strainatate, obtinute de catre persoanele fizice romane fara domiciliu in Romania si persoanele fizice straine, care desfasoara activitate in Romania
    1. Venit brut - se inscrie suma veniturilor in bani si/sau in natura, realizate de contribuabil in luna de raportare.
    Veniturile in valuta se vor transforma in lei la cursul Bancii Nationale a Romaniei din data platii acestora.
    2. Contributii platite conform legii, din care:
    - contributia pentru asigurarile sociale de sanatate - se inscrie suma reprezentand contributia pentru asigurarile sociale de sanatate, platita conform prevederilor legale, in cazul in care contribuabilii au optat pentru plata acestei contributii.
    4. Impozit datorat - se inscrie suma impozitului calculat conform baremului lunar aplicat venitului net (randul 3).

                              INSTRUCTIUNI
pentru completarea formularului "Declaratie informativa privind inceperea/incetarea activitatii persoanelor fizice romane fara domiciliu in Romania si persoanelor fizice straine care desfasoara activitate in Romania si obtin venituri sub forma de salarii din strainatate"

                         cod M.F. 14.13.01.13/6i

    Declaratia se completeaza si se depune de catre toate persoanele fizice sau juridice la care isi desfasoara activitatea contribuabilii prevazuti la art. 2 alin. 1 lit. b) si c) din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999.
    Declaratia se pune gratuit la dispozitie persoanelor fizice sau juridice mentionate, la solicitarea acestora.
    Declaratia se depune ori de cate ori apar modificari de natura inceperii/incetarii activitatii in documentele care reglementeaza raporturile de munca, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.
    Se va completa si se va depune cate o declaratie pentru fiecare persoana fizica straina sau persoana fizica romana fara domiciliu in Romania, care isi desfasoara activitatea in Romania si obtine venituri sub forma de salarii din strainatate.
    Declaratia se completeaza in doua exemplare: originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul/sediul persoana fizica sau juridica la care isi desfasoara activitatea contribuabilul, iar copia se pastreaza de catre respectiva persoana fizica sau juridica.

    Date referitoare la persoana fizica sau juridica la care isi desfasoara activitatea contribuabilul
    Se completeaza cu majuscule, citet si corect, toate datele referitoare la persoana fizica sau juridica la care isi desfasoara activitatea contribuabilul.

    Date de identificare ale contribuabilului
    Se completeaza cu majuscule, citet si corect, toate datele de identificare ale cetateanului strain care isi desfasoara activitatea in Romania si obtine venituri sub forma de salarii din strainatate.

    Date privind situatia contribuabilului
    1. Numarul si data documentului ce reglementeaza raportul de munca - se inscriu numarul si data oricarui document in baza caruia se desfasoara activitatea.
    2. Data inceperii activitatii - se completeaza in cazul unui raport de munca nou, inscriindu-se data inceperii activitatii prevazuta in documentul care reglementeaza raportul de munca.
    3. Data incetarii activitatii - se completeaza in cazul incetarii raportului de munca, inscriindu-se data incetarii activitatii prevazuta in documentul care reglementeaza raportul de munca.

    ANEXA 3

                         CARACTERISTICI DE TIPARIRE

    1. Declaratie privind veniturile estimate din cedarea folosintei bunurilor, cod 14.13.01.13/3p

    1. Denumire: Declaratie privind veniturile estimate din cedarea folosintei bunurilor
    2. Cod: 14.13.01.13/3p
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristici de tiparire: pe o singura fata
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza la: estimarea veniturilor obtinute din cedarea folosintei bunurilor
    7. Se intocmeste in: 2 exemplare;
                     de: contribuabil
    8. Circula: - originalul la organul fiscal in a carui raza teritoriala se
                  afla sursa de venit;
                - copia la contribuabil
    9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.

    2. Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul din cedarea folosintei bunurilor, cod 14.13.02.13/3a

    1. Denumire: Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul din cedarea folosintei bunurilor
    2. Cod: 14.13.02.13/3a
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristici de tiparire: pe o singura fata
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza la: calculul impozitului si al platilor anticipate cu titlu de impozit
    7. Se intocmeste in: 3 exemplare;
                     de: organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla
                         sursa de venit
    8. Circula: - un exemplar la contribuabil;
                - un exemplar la organul fiscal de domiciliu;
                - un exemplar la organul fiscal in a carui raza teritoriala se
                  afla sursa de venit
    9. Se arhiveaza: copia se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.

    3. Declaratie privind veniturile estimate din activitati independente, cod 14.13.01.13/4p

    1. Denumire: Declaratie privind veniturile estimate din activitati independente
    2. Cod: 14.13.01.13/4p
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristici de tiparire: pe o singura fata
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza la: estimarea veniturilor obtinute din desfasurarea activitatilor independente
    7. Se intocmeste in: 2 exemplare;
                     de: contribuabil
    8. Circula: - originalul la organul fiscal in a carui raza teritoriala se
                  afla sursa de venit;
                - copia la contribuabil
    9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.

    4. Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activitati independente - comerciale si din profesii liberale, cod 14.13.02.13/4a

    1. Denumire: Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activitati independente - comerciale si din profesii liberale
    2. Cod: 14.13.02.13/4a
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristici de tiparire: pe o singura fata
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza la: calculul impozitului si al platilor anticipate cu titlu de impozit
    7. Se intocmeste in: 3 exemplare;
                     de: organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla
                         sursa de venit
    8. Circula: - un exemplar la contribuabil;
                - un exemplar la organul fiscal de domiciliu;
                - un exemplar la organul fiscal in a carui raza teritoriala se
                  afla sursa de venit
    9. Se arhiveaza: copia se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.

    5. Declaratie privind venitul estimat pentru asociatiile fara personalitate juridica, cod 14.13.01.13/1i

    1. Denumire: Declaratie privind venitul estimat pentru asociatiile fara personalitate juridica
    2. Cod: 14.13.01.13/1i
    3. Format: A4/t2
    4. Caracteristici de tiparire: pe ambele fete
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza la: declararea veniturilor si a cheltuielilor estimate sa se realizeze de catre asociatiile fara personalitate juridica care incep o activitate in cursul anului, precum si de catre asociatiile fara personalitate juridica care la data de 31 decembrie 1999 au inregistrat pierderi
    7. Se intocmeste in: 2 exemplare;
                     de: responsabilul desemnat al asociatiei
    8. Circula: - originalul la organul fiscal;
                - copia la asociatie
    9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al asociatiei.

    6. Declaratie privind veniturile sub forma de salarii din strainatate, obtinute de catre persoanele fizice romane, cu domiciliul in Romania, care desfasoara activitate in Romania si de persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania, cod 14.13.01.13/5

    1. Denumire: Declaratie privind veniturile sub forma de salarii din strainatate, obtinute de catre persoanele fizice romane, cu domiciliul in Romania, care desfasoara activitate in Romania si de persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania
    2. Cod: 14.13.01.13/5
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristici de tiparire: pe o singura fata
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza la: declararea lunara a veniturilor sub forma de salarii din strainatate, obtinute de catre persoanele fizice romane care desfasoara activitate in Romania
    7. Se intocmeste in: 2 exemplare
                     de: contribuabil
    8. Circula: - originalul la organul fiscal;
                - copia la contribuabil
    9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.

    7. Declaratie informativa privind inceperea/incetarea activitatii persoanelor fizice romane, cu domiciliul in Romania, care desfasoara activitate in Romania si obtin venituri sub forma de salarii din strainatate, cod 14.13.01.13/5i

    1. Denumire: Declaratie informativa privind inceperea/incetarea activitatii persoanelor fizice romane, cu domiciliul in Romania, care desfasoara activitate in Romania si obtin venituri sub forma de salarii din strainatate
    2. Cod: 14.13.01.13/5i
    3. Format: A4/t2
    4. Caracteristici de tiparire: - pe o fata - formularul;
                                   - pe verso - instructiunile de completare
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza la: furnizarea informatiilor referitoare la data inceperii si incetarii activitatii
    7. Se intocmeste in: 2 exemplare;
                     de: persoana fizica sau juridica la care isi desfasoara
                         activitatea contribuabilul
    8. Circula: - originalul la organul fiscal;
                - copia la persoana fizica sau juridica la care isi desfasoara
                  activitatea contribuabilul
    9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.

    8. Declaratie privind veniturile sub forma de salarii din strainatate, obtinute de catre persoanele fizice romane, fara domiciliu in Romania si persoanele fizice straine, care desfasoara activitate in Romania, cod 14.13.01.13/6

    1. Denumire: Declaratie privind veniturile sub forma de salarii din strainatate, obtinute de catre persoanele fizice romane, fara domiciliu in Romania si persoanele fizice straine, care desfasoara activitate in Romania
    2. Cod: 14.13.01.13/6
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristici de tiparire: pe o singura fata
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza la: declararea lunara a veniturilor sub forma de salarii din strainatate, obtinute de catre persoanele fizice romane fara domiciliu in Romania si persoanele fizice straine care desfasoara activitate in Romania
    7. Se intocmeste in: 2 exemplare;
                     de: contribuabil
    8. Circula: - originalul la organul fiscal;
                - copia la contribuabil
    9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.

    9. Declaratie informativa privind inceperea/incetarea activitatii persoanelor fizice romane fara domiciliu in Romania si persoanelor fizice straine care desfasoara activitate in Romania si obtin venituri sub forma de salarii din strainatate, cod 14.13.01.13/6i

    1. Denumire: Declaratie informativa privind inceperea/incetarea activitatii persoanelor fizice romane fara domiciliu in Romania si persoanelor fizice straine care desfasoara activitate in Romania si obtin venituri sub forma de salarii din strainatate
    2. Cod: 14.13.01.13/6i
    3. Format: A4/t2
    4. Caracteristici de tiparire: - pe o fata - formularul;
                                   - pe verso - instructiunile de completare
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza la: furnizarea informatiilor referitoare la data inceperii si incetarii activitatii
    7. Se intocmeste in: 2 exemplare;
                     de: persoana fizica sau juridica la care isi desfasoara
                         activitatea contribuabilul
    8. Circula: - originalul la organul fiscal;
                  copia la platitorul de venit
    9. Se arhiveaza: la persoana fizica sau juridica la care isi desfasoara activitatea contribuabilul.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1423/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1423 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu