E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 10 din actul Ordin 187 2001 modifica articolul 2 din actul Ordin 1372 2000
Articolul 11 din actul Ordin 187 2001 modifica articolul 2 din actul Ordin 1372 2000
Articolul 12 din actul Ordin 187 2001 modifica articolul 2 din actul Ordin 1372 2000
Articolul 9 din actul Ordin 187 2001 modifica articolul 2 din actul Ordin 1423 1999
Articolul 1 din actul Ordin 187 2001 modifica articolul 2 din actul Ordin 1193 1999
Articolul 2 din actul Ordin 187 2001 modifica articolul 2 din actul Ordin 1193 1999
Articolul 3 din actul Ordin 187 2001 modifica articolul 2 din actul Ordin 1193 1999
Articolul 4 din actul Ordin 187 2001 modifica articolul 2 din actul Ordin 1193 1999
Articolul 5 din actul Ordin 187 2001 modifica articolul 2 din actul Ordin 1193 1999
Articolul 6 din actul Ordin 187 2001 modifica articolul 2 din actul Ordin 1193 1999
Articolul 7 din actul Ordin 187 2001 modifica articolul 2 din actul Ordin 1193 1999
Articolul 8 din actul Ordin 187 2001 modifica articolul 4 din actul Ordin 1193 1999
Ordin 187 2001 in legatura cu Ordonanţa 73 1999
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 187 din 20 februarie 2001

pentru modificarea instructiunilor de completare a unor formulare prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, cu modificarile si completarile ulterioare

ACT EMIS DE:                MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 118 din  7 martie 2001


SmartCity3


    Ministrul finantelor publice,
    in temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,
    in baza prevederilor art. 24, art. 26 alin. (2), art. 59 alin. (1) si (2) si ale art. 60 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Capitolul II "Date de identificare angajat" din anexa nr. 2 "Instructiuni de completare a formularului <<Fisa fiscala 1>> (pentru venituri din salarii la functia de baza - FF1), cod 14.13.01.13/1", la Ordinul ministrului finantelor nr. 1.193/1999 referitor la fisele fiscale prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 517 din 25 octombrie 1999, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Se completeaza, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute de formular, pe baza documentelor prezentate de angajat.
    In rubrica denumita <<Cod angajat>> se inscrie codul numeric personal pentru persoana fizica romana.
    In cazul in care salariatul isi schimba numele in timpul anului, in rubrica <<Nume/Prenume>> se vor trece ambele nume.
    In rubricile privind domiciliul se completeaza date referitoare la domiciliul permanent.
    Angajatorul va inscrie <<X>> in casuta corespunzatoare numai in cazul salariatilor permanenti care declara ca in anul fiscal respectiv au realizat si alte venituri care se globalizeaza.
    Rubricile <<Data angajarii>> si <<Data incetarii activitatii>> se completeaza numai atunci cand aceste situatii se produc in cursul anului fiscal de referinta."
    Art. 2
    Capitolul III "Deduceri personale" (litera B "Situatia proprie pentru deducere suplimentara") din anexa nr. 2 "Instructiuni de completare a formularului <<Fisa fiscala 1>> (pentru venituri din salarii la functia de baza - FF1), cod 14.13.01.13/1", la Ordinul ministrului finantelor nr. 1.193/1999 se completeaza cu urmatorul alineat:
    "In cazul in care salariatii isi schimba in cursul anului gradul de invaliditate sau de handicap se vor bifa ambele casute, schimbarea fiind reflectata in mod corespunzator in coeficientii de deducere inscrisi in acest capitol."
    Art. 3
    Capitolul III "Deduceri personale" (litera C "Date referitoare la persoanele aflate in intretinere pentru care se solicita deducere suplimentara") din anexa nr. 2 "Instructiuni de completare a formularului <<Fisa fiscala 1>> (pentru venituri din salarii la functia de baza - FF1), cod 14.13.01.13/1", la Ordinul ministrului finantelor nr. 1.193/1999 se completeaza cu urmatorul alineat:
    "In cazul in care copilul aflat in intretinere devine major sau persoana aflata in intretinere isi schimba in cursul anului gradul de invaliditate se vor bifa ambele casute de la rubricile <<Calitatea>> si/sau <<Deducere suplimentara>>, schimbarea fiind reflectata in mod corespunzator in coeficientii de deducere inscrisi in acest capitol, astfel incat persoana aflata in intretinere sa fie inscrisa o singura data in cap. III <<Deduceri personale>>, lit. C."
    Art. 4
    Capitolul IV "Calculul impozitului pe veniturile din salarii" din anexa nr. 2 "Instructiuni de completare a formularului <<Fisa fiscala 1>> (pentru venituri din salarii la functia de baza - FF1), cod 14.13.01.13/1", la Ordinul ministrului finantelor nr. 1.193/1999 se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    "Randul 13 - se va completa numai pentru primele de vacanta acordate potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, astfel:
    - coloana 1 <<Venit net>> - se va inscrie venitul net reprezentand diferenta dintre prima de vacanta acordata conform legii si contributia la asigurarile sociale de sanatate;
    - coloana 4 <<Venit baza de calcul>> - se preia suma inscrisa la coloana 1;
    - coloana 5 <<Impozit calculat si retinut>> - se inscrie impozitul calculat prin aplicarea baremului lunar de impozitare la venitul baza de calcul (coloana 4).
    Randul <<Total>> se completeaza, pe coloane, astfel:
    - pentru coloana 1 <<Venit net>> - se totalizeaza venitul net realizat;
    - pentru coloana 2 <<Deducere personala de baza>> - nu se totalizeaza, se inscrie <<X>>;
    - pentru coloana 3 <<Deduceri suplimentare>> - nu se totalizeaza, se inscrie <<X>>;
    - pentru coloana 4 <<Venit baza de calcul>> - nu se totalizeaza, se inscrie <<X>>;
    - pentru coloana 5 <<Impozit calculat si retinut>> - se totalizeaza impozitul calculat si retinut in cursul anului."
    Art. 5
    Primul alineat al capitolului V "Date referitoare la regularizare, conform art. 27 alin. (1)" din anexa nr. 2 "Instructiuni de completare a formularului <<Fisa fiscala 1>> (pentru venituri din salarii la functia de baza - FF1), cod 14.13.01.13/1", la Ordinul ministrului finantelor nr. 1.193/1999 se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    "Se completeaza de catre platitorii de venituri din salarii, care, potrivit legii, au obligatia sa efectueze calculul impozitului anual si regularizarea sumelor ce reprezinta diferenta dintre impozitul calculat la nivelul anului si retinut lunar, anticipat, in cursul anului fiscal, pentru persoanele fizice care indeplinesc cumulativ conditiile de a fi angajat pe toata durata anului fiscal si de a nu avea alte surse de venit, care se globalizeaza astfel:
    - in coloana 1 <<Impozit anual>> - se inscrie impozitul anual care se calculeaza prin aplicarea baremului mediu anual la venitul anual baza de calcul, rezultat prin scaderea din total venit net (col. 1 din randul 14 <<Total>> de la cap. IV) a deducerilor personale (de baza si suplimentare) cuvenite angajatului, potrivit legii. Deducerile personale (de baza si suplimentare) cuvenite angajatului se calculeaza prin inmultirea coeficientilor inscrisi in cap. III <<Deduceri personale>> lit. A din fisa fiscala 1 - FF1 (dar nu mai mult de 2,5) cu deducerea personala de baza stabilita prin lege;
    - in coloana 2 <<Impozit calculat si retinut>> - se inscrie impozitul calculat si retinut in cursul anului, respectiv suma din col. 5 din randul 14 <<Total>> de la cap. IV;
    - in coloana 3 <<Impozit ramas de achitat de catre angajat>> - se inscrie diferenta dintre impozitul anual (col. 1) si impozitul calculat si retinut in cursul anului (col. 2), daca suma din col. 1 este mai mare decat cea din col. 2 (col. 3 = col. 1 - col. 2);
    - in coloana 4 <<Impozit de restituit angajatului>> - se inscrie diferenta dintre impozitul calculat si retinut in cursul anului (col. 2) si impozitul anual (col. 1), daca suma din col. 2 este mai mare decat cea din col. 1 (col. 4 = col. 2 - col. 1);
    - in coloana 5 <<Suma achitata>> - nu se va completa;
    - in coloana 6 <<Suma restituita>> - nu se va completa."
    Art. 6
    Capitolul II "Date de identificare angajat" din anexa nr. 2 "Instructiuni de completare a formularului <<Fisa fiscala 2>> (pentru venituri din salarii, altele decat cele de la functia de baza - FF2), cod 14.13.01.13/2", la Ordinul ministrului finantelor nr. 1.193/1999 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Se completeaza, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute de formular, pe baza documentelor prezentate de angajat.
    In rubrica denumita <<Cod angajat>> se inscrie codul numeric personal, in cazul angajatilor persoane fizice romane cu domiciliul in Romania, sau numarul de identificare fiscala atribuit de Ministerul Finantelor Publice, in cazul angajatilor persoane fizice romane fara domiciliu in Romania si persoanelor fizice straine.
    In cazul in care salariatul isi schimba numele in timpul anului, in rubrica <<Nume/Prenume>> se vor trece ambele nume.
    Rubricile <<Data inceperii activitatii>> si <<Data incetarii activitatii>> se completeaza numai cand aceste situatii se produc in cursul anului fiscal de referinta."
    Art. 7
    Capitolul II "Depunerea fiselor fiscale" (punctul 3) din "Procedura de solicitare, distribuire si depunere a fiselor fiscale" din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finantelor nr. 1.193/1999 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "In cazul modificarii in cursul anului a datelor de identificare, in exemplarul care se depune la organul fiscal vor fi inscrise datele de identificare valabile la data de 31 decembrie a anului fiscal pentru care se depune fisa fiscala sau, dupa caz, la data incetarii raporturilor de munca cu angajatul respectiv, cu exceptia rubricii <<Nume/Prenume>> in care se vor trece ambele nume."
    Art. 8
    Punctul 2 din anexa nr. 4 "Stat de salarii" (cod 14-5-1 si cod 14-5-1/a) la Ordinul ministrului finantelor nr. 1.193/1999 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Se intocmeste in doua exemplare, lunar, pe sectii, ateliere, servicii etc, de compartimentul care are aceasta atributie, pe baza documentelor de evidenta a muncii si a timpului lucrat efectiv, a documentelor de centralizare a salariilor individuale pentru muncitorii salarizati in acord etc. (in cazul statelor de salarii cod 14-5-1 si cod 14-5-1/a), pe baza fiselor de evidenta a salariului, a evidentei si a documentelor privind retinerile legale, a listelor de avans chenzinal, concediilor de odihna, certificatelor medicale (in cazul statului de salarii cod 14-5-1/b si cod 14-5-1/c), si se semneaza pentru confirmarea exactitatii calculelor de catre persoana care determina salariul cuvenit si intocmeste statul de salarii.
    Coloanele libere de la rubrica <<Retineri>> a statelor de salarii urmeaza sa fie completate cu alte feluri de retineri legale decat cele nominalizate in formular, ca de exemplu: <<Depuneri in cont bancar>> pentru retinerile pe baza de consimtamant conform dispozitiilor legale.
    Pentru centralizarea la nivelul unitatii a salariilor si a elementelor componente ale acestora, inclusiv a retinerilor, se utilizeaza aceleasi formulare de state de salarii.
    Platile facute in cursul lunii, cum sunt: avansul chenzinal, lichidarile, indemnizatiile de concediu etc., se includ in statele de salarii, pentru a cuprinde astfel intreaga suma a salariilor calculate si toate retinerile legale din perioada de decontare respectiva.
    Diferentele de impozit rezultate si consemnate in fisa fiscala se regularizeaza de catre angajator prin statul de salarii, distinct, sub forma de <<castiguri neimpozabile>> pentru sume reprezentand impozit de restituit angajatului sau sub forma de <<alte retineri>> pentru sumele reprezentand impozit ramas de achitat de catre angajat, precum si prin incasare sau plata in numerar, dupa caz.
    Unitatile pot sa isi stabileasca, daca necesitatile interne o cer, o alta macheta a formularului, dar care sa contina informatiile necesare in vederea:
    a) completarii Fisei fiscale 1, respectiv:
    - venit brut;
    - contributia pentru pensia suplimentara;
    - contributia pentru protectia sociala a somerilor;
    - contributia pentru asigurari sociale de sanatate;
    - cheltuieli profesionale (cota de 15%);
    - venit net;
    - deducere personala de baza;
    - deduceri suplimentare;
    - venit baza de calcul;
    - impozit calculat si retinut;
    b) unui eventual control.
    In coloanele <<Deducere personala de baza>> si <<Deduceri suplimentare>> se inscriu deducerea personala de baza, precum si deducerile suplimentare, acordate salariatului in baza documentelor justificative prezentate angajatorului.
    Suma deducerilor personale se acorda in limita venitului realizat si nu poate depasi plafonul stabilit potrivit legii."
    Art. 9
    Capitolul "Date privind contractul incheiat intre parti" (punctul 5 "Date de identificare ale bunului") din anexa nr. 2 "Instructiuni pentru completarea formularului <<Declaratie privind veniturile estimate din cedarea folosintei bunurilor>>, cod MF 14.13.01.13/3p", la Ordinul ministrului finantelor nr. 1.423/1999 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 591 din 6 decembrie 1999, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    "5. <<Date de identificare ale bunului>> - se inscriu datele de identificare ale bunului a carui folosinta este cedata. In cazul cedarii folosintei bunurilor imobile cu destinatie de locuinta si folosite in acest scop se va mentiona in mod obligatoriu acest lucru."
    Art. 10
    Litera B "Venit net din salarii" (randul 15 "Venit net din salarii, realizat in afara functiei de baza") din anexa nr. II "Instructiuni de completare a formularului <<Declaratie de venit global>>, cod 14.13.01.13", la Ordinul ministrului finantelor nr. 1.372/2000 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 549 din 7 noiembrie 2000, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    "Rd. 15. Venit net din salarii, realizat in afara functiei de baza - se completeaza pentru toate cazurile in care se intocmeste Fisa fiscala 2 (FF2);
    - se preia suma inscrisa la rd. 13 col. 1 din formularul Fisa fiscala 2 (FF2), reprezentand venitul baza de calcul.
    Pentru persoanele fizice care desfasoara activitati exclusiv pe baza de conventii civile de prestari de servicii se va inscrie suma rezultata din scaderea din suma inscrisa la rd. 13 col. 1 din formularul Fisa fiscala 2 (FF2) a cheltuielilor reprezentand contributiile obligatorii stabilite prin lege, platite efectiv, conform documentelor justificative ce vor fi anexate la declaratie."
    Art. 11
    Primul paragraf din anexa nr. II "Instructiuni de completare a formularului <<Declaratie speciala privind veniturile din cedarea folosintei bunurilor>>, cod 14.13.01.13/3", la Ordinul ministrului finantelor nr. 1.372/2000 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Declaratia se completeaza si se depune de catre contribuabilii care realizeaza venituri in bani si/sau in natura provenind din inchirieri si subinchirieri de bunuri mobile si imobile, precum si din arendarea terenurilor agricole, in calitate de proprietari, uzufructuari sau alti detinatori legali, numai in cazul in care contractul de inchiriere/subinchiriere/arendare incheiat intre parti indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii:
    - este consolidat in valuta;
    - contine clauze cu privire la suportarea de catre chirias a cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal;
    - cuprinde alte clauze care nu sunt evaluabile in momentul incheierii contractului."
    Art. 12
    Litera B "Venit net din cedarea folosintei bunului" (randul 1 "Contravaloarea chiriei/arendei conform contractului" din anexa nr. II "Instructiuni de completare a formularului <<Declaratie speciala privind veniturile din cedarea folosintei bunurilor>>, cod 14.13.01.13/3", se completeaza cu urmatorul alineat:
    "In cazul in care, conform contractului de inchiriere/subinchiriere/arendare, chiria/arenda reprezinta contravaloarea unei valute, venitul brut anual se determina pe baza chiriei/arendei lunare evaluate la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ultima zi a fiecarei luni, corespunzator lunilor din anul fiscal pentru care se face impunerea."
    Art. 13
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 14
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice alte dispozitii contrare.
    Art. 15
    Directia generala de proceduri fiscale, Directia generala a tehnologiei informatiei, Directia generala de politica si legislatie fiscala, Directia generala de administrare a veniturilor publice si a monopolurilor, Directia generala a politicilor si resurselor umane, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si, dupa caz, directiile interesate din Ministerul Finantelor Publice vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                       Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 187/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 187 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu