E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1372 din 18 octombrie 2000

pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 549 din  7 noiembrie 2000


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, republicata,
    in baza prevederilor art. 52, art. 59 alin. (1) si (2), art. 62 alin. (2), precum si ale art. 67 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 87/2000, si a prevederilor art. 12 alin. 1 din Hotararea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba modelul si continutul formularelor:
    1. "Declaratie de venit global", cod 14.13.01.13;
    2. "Declaratie speciala privind veniturile din activitati independente realizate intr-o forma de asociere pe anul ........", cod 14.13.01.13/4.4;
    3. "Declaratie speciala privind veniturile din strainatate", cod 14.13.01.13/7;
    4. "Declaratie speciala privind veniturile din activitati independente - comerciale -", cod 14.13.01.13/4.1;
    5. "Declaratie speciala privind veniturile din activitati independente - profesii liberale -", cod 14.13.01.13/4.2;
    6. "Declaratie speciala privind veniturile din activitati independente - drepturi de proprietate intelectuala -", cod 14.13.01.13/4.3;
    7. "Declaratie speciala privind veniturile din cedarea folosintei bunurilor", cod 14.13.01.13/3;
    8. "Declaratie anuala de venit pentru asociatiile fara personalitate juridica", cod 14.13.01.13/2i;
    9. "Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile din dividende, pe beneficiari de venit, pe anul ........", cod 14.13.01.13/3i;
    10. "Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile din dobanzi, pe beneficiari de venit, pe anul ..........", cod 14.13.01.13/4i;
    11. "Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile obtinute din jocuri de noroc, din premii si din prime in bani si/sau in natura, alte venituri, pe beneficiari de venit, pe anul ..........", cod 14.13.01.13/7i;
    12. "Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare si partilor sociale, pe beneficiari de venit, pe anul ..........", cod 14.13.01.13/8i;
    13. "Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile obtinute din valorificarea sub orice forma a dreptului de proprietate intelectuala, pe beneficiari de venit, pe anul ..........", cod 14.13.01.13/9i;
    14. "Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile din pensii, pe beneficiari de venit, pe anul ..........", cod 14.13.01.13/10i;
    15. "Declaratie privind veniturile din strainatate a caror impunere in Romania este finala", cod 14.13.01.13/8;
    16. "Decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate pe anul ....., Instiintare de plata", cod 14.13.03.13/a;
    17. "Decizie de impunere pentru veniturile realizate de persoanele fizice straine si persoanele fizice romane fara domiciliu in Romania, pe anul ......, Instiintare de plata", cod 14.13.03.13/5a;
    18. "Decizie de impunere pentru veniturile realizate din strainatate, de persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania, a caror impunere in Romania este finala, pe anul ......, Instiintare de plata", cod 14.13.03.13/8a; prevazute in anexa nr. I.
    Art. 2
    Formularele prevazute la art. 1, cu exceptia celor prevazute la pct. 16, 17 si 18, se completeaza si se depun conform instructiunilor prevazute in anexa nr. II.
    Art. 3
    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si pastrare a formularelor prevazute la art. 1 sunt stabilite in anexa nr. III.
    Art. 4
    Platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa pot transmite informatiile pe cale electronica, cu respectarea instructiunilor prevazute in anexa nr. IV.
    Art. 5
    Anexele nr. I - IV fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 6
    Directia proceduri fiscale si asistarea contribuabililor, Directia generala tehnologia informatiei, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, dupa caz, directiile interesate din cadrul Ministerului Finantelor vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 7
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 8
    Prezentul ordin va intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2001.

                           Ministrul finantelor,
                           Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                                FORMULARE

    200 DECLARATIE DE VENIT GLOBAL                                __
                                       Declaratie rectificativa  |__|
                                       Se completeaza cu X
        Pe anul ..............         in cazul declaratiilor rectificative
_____________________________________________________________________________
                          Initiala
     Nume                 tatalui    Prenume          Cod numeric personal
    _______________________________________________  _______________________
   |_____________________|_______|_________________||_______________________|
 a   Strada                          Nr.    Bloc    Scara   Etaj   Ap.
 d  ______________________________  _____________  ______  _________________
 r |______________________________||______|______||______||______|__________|
 e   Localitate                       Judet                          Sector
 s  ______________________________  ______________________________  ________
 a |______________________________||______________________________||________|

     Unitatea fiscala la care s-a depus
     ultima declaratie de venit global: ................................

  Cont bancar
     Banca ............................... Numar cont .................
 ___________________________________________________________________________
|
| A. VENIT NET DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE
|    A1. Comerciale                                                 - lei -
|     Determinat in sistem real, pe baza datelor   ________________________
|     din evidenta contabila in partida simpla    | 1. |                   |
|     1. Venit net .............................. |____|___________________|
|                                                  ________________________
|                                                 | 2. |                   |
|     2. Pierdere fiscala ....................... |____|___________________|
|    A2. Profesii liberale
|     Determinat in sistem real, pe baza datelor   ________________________
|     din evidenta contabila in partida simpla    | 3. |                   |
|     3. Venit net .............................. |____|___________________|
|                                                  ________________________
|                                                 | 4. |                   |
|     4. Pierdere fiscala ....................... |____|___________________|
|    A3. Stabilit pe baza normelor de venit
|                                                  ________________________
|                                                 | 5. |                   |
|     5. Norma de venit ......................... |____|___________________|
|    A4. Drepturi de proprietate intelectuala      ________________________
|                                                 | 6. |                   |
|     6. Venit net .............................. |____|___________________|
|                                                  ________________________
|                                                 | 7. |                   |
|     7. Pierdere fiscala ....................... |____|___________________|
|    A5. Din asociere                              ________________________
|                                                 | 8. |                   |
|     8. Venit net distribuit ................... |____|___________________|
|                                                  ________________________
|                                                 | 9. |                   |
|     9. Pierdere fiscala distribuita ........... |____|___________________|
|    A6. Rezultatul net din activitati
|        independente, desfasurate in anul de
|        raportare                                 ________________________
|    10. Total venituri nete (se insumeaza rd. 1, | 10.|                   |
|        rd. 3, rd. 5, rd. 6, rd. 8) ............ |____|___________________|
|                                                  ________________________
|    11. Total pierderi fiscale (se insumeaza     | 11.|                   |
|        rd. 2, rd. 4, rd. 7, rd. 9) ............ |____|___________________|
|
|    12. Venit net din activitati independente     ________________________
|        (se scade rd. 11 din rd. 10, daca rd. 10 | 12.|                   |
|        este mai mare decat rd. 11) ............ |____|___________________|
|
|    13. Pierdere fiscala din activitati
|        independente (se scade rd. 10 din         ________________________
|        rd. 11, daca rd. 11 este mai mare        | 13.|                   |
|        decat rd. 10) ........................   |____|___________________|
|________________________________________________

  B. VENIT NET DIN SALARII                         ________________________
     14. Venit net din salarii, realizat la       | 14.|                   |
         functia de baza ........................ |____|___________________|
                                                   ________________________
     15. Venit net din salarii, realizat in       | 15.|                   |
         afara functiei de baza ................. |____|___________________|

     16. Venit net calculat pentru salarii         ________________________
         primite din strainatate pentru           | 16.|                   |
         activitatea desfasurata in Romania ..... |____|___________________|
                                                   ________________________
     17. Total venit net din salarii (se          | 17.|                   |
         insumeaza rd. 14, rd. 15, rd. 16) ...... |____|___________________|
_________________________________________________

  C. VENIT NET DIN CEDAREA FOLOSINTEI BUNURILOR
                                                   ________________________
                                                  | 18.|                   |
     18. Venit net .............................. |____|___________________|
____________________________________________________________________________

  D. VENIT DIN STRAINATATE                         ________________________
                                                  | 19.|                   |
     19. Venit .................................. |____|___________________|
                                                   ________________________
                                                  | 20.|                   |
     20. Pierdere fiscala ....................... |____|___________________|
____________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________
| Nota. Se vor anexa copiile declaratiilor speciale si fiselor fiscale pe  |
| baza carora s-a completat prezenta declaratie                            |
|__________________________________________________________________________|
    cod 14.13.01.13

    PAG. 2

  E. PLATI ANTICIPATE IN CONTUL IMPOZITULUI
     PE VENIT din:
                                                   ________________________
     21. activitati independente - comerciale -   | 21.|                   |
         ........................................ |____|___________________|
                                                   ________________________
     22. activitati independente - profesii       | 22.|                   |
         liberale - ...........................   |____|___________________|
                                                   ________________________
     23. activitati independente - drepturi de    | 23.|                   |
         proprietate intelectuala - ............. |____|___________________|
                                                   ________________________
     24. salarii de la functia de baza (rd. 14    | 24.|                   |
         col. 5 din FF1) ........................ |____|___________________|
                                                   ________________________
     25. salarii in afara functiei de baza        | 25.|                   |
         (rd. 13 col. 2 din FF2) ................ |____|___________________|
                                                   ________________________
     26. salarii din strainatate pentru           | 26.|                   |
         activitatea desfasurata in Romania ..... |____|___________________|
                                                   ________________________
                                                  | 27.|                   |
     27. cedarea folosintei bunurilor ........... |____|___________________|

     28. TOTAL (se insumeaza rd. 21, rd. 22,       ________________________
         rd. 23, rd. 24, rd. 25, rd. 26, rd. 27)  | 28.|                   |
         ........................................ |____|___________________|
____________________________________________________________________________

  F. VENITURI SCUTITE REALIZATE IN ANUL FISCAL
     DE RAPORTARE(*)
                                                   ________________________
                                                  | 29.|                   |
     29. Venit net din activitati independente .. |____|___________________|
                                                   ________________________
     30. Pierdere fiscala din activitati          | 30.|                   |
         independente ........................... |____|___________________|
                                                   ________________________
                                                  | 31.|                   |
     31. Venit net din salarii .................. |____|___________________|
____________________________________________________________________________

  G. Documente justificative anexate pentru determinarea coeficientilor
     de deduceri personale suplimentare ( casutele de mai jos se
     completeaza cu x unde este cazul)                               _
  - certificat de casatorie ....................................... |_|
                                                                     _
  - certificat de nastere (copii) ................................. |_|
                                                                     _
  - certificat comisie expertiza medicala ......................... |_|
                                                                     _
  - adeverinta de venit pentru persoana aflata in intretinere ..... |_|
                                                                     _
  - declaratie pe propria raspundere .............................. |_|
                                                                     _
  - altele ........................................................ |_|

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.

    Date de identificare ale reprezentantului fiscal
    Nume, prenume/Denumire ...........................................
    Adresa ...........................................................
           ...........................................................
                      ___________________________________
    Cod fiscal ..... |___________________________________|

    Cont bancar
        Banca ..................... Numar cont ...........
____________________________________________________________________________
 Semnatura                            | Semnatura
 contribuabil __        data __       | reprezentant         data __
                |              |      | fiscal                      |
                v              v      |                             v
                .......        ...... | .................           .......
                                      |
 Numar telefon/fax                    | Numar telefon/fax
 contribuabil ..................      | reprezentant fiscal ..............

------------
    (*) se va completa conform legislatiei specifice
____________________________________________________________________________

    Loc rezervat organului fiscal

                                        Nr. inregistrare ...................
                                        Data ...............................

    201 DECLARATIE SPECIALA PRIVIND VENITURILE DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE REALIZATE INTR-O FORMA DE ASOCIERE
                                                                  __
                                       Declaratie rectificativa  |__|
                                       Se completeaza cu X
        Pe anul ..............         in cazul declaratiilor rectificative
_____________________________________________________________________________
                        Initiala                 Cod numeric personal/numar
     Nume               tatalui   Prenume        de identificare fiscala
    ___________________________________________  ___________________________
   |___________________|_______|_______________||___________________________|
 a   Strada                          Nr.    Bloc    Scara   Etaj   Ap.
 d  ______________________________  _____________  ______  _________________
 r |______________________________||______|______||______||______|__________|
 e   Localitate                       Judet                         Sector
 s  ______________________________  ______________________________  ________
 a |______________________________||______________________________||________|

  Cont bancar
     Banca ............................... Numar cont .................
_____________________________________________________________________________

  A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA

 Felul activitatii ................................. Cod CAEN ..............
 Forma de organizare .......................................................
 Denumirea .................................................................
 Sediul principal de desfasurare a activitatii .............................
 Autorizatie: nr. ....... data: ........... organ emitent: .................
 Contract de asociere: nr. ...... data: ........ cota de participare: ...% .
 Data inceperii activitatii .......... Data incetarii activitatii ..........
_____________________________________________________________________________

  B. VENIT NET DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE
     stabilit pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla

                                                                  - lei -
                                                    _______________________
                                                   | 1 |                   |
 1. Venit net distribuit din asociatie ........... |___|___________________|
                                                    _______________________
                                                   | 2 |                   |
 2. Pierdere fiscala distribuita din asociatie ... |___|___________________|
_____________________________________________________________________________

  C. PLATI ANTICIPATE CU TITLU DE IMPOZIT
 ___________________________________________________________________________
| Nr.  | Felul documentului | Serie/numar | Data emiterii |   Suma platita  |
| crt. |      de plata      |   document  |               |                 |
|______|____________________|_____________|_______________|_________________|
|  0   |         1          |      2      |       3       |        4        |
|______|____________________|_____________|_______________|_________________|
|______|____________________|_____________|_______________|_________________|
|______|____________________|_____________|_______________|_________________|
|______|____________________|_____________|_______________|_________________|
|______|____________________|_____________|_______________|_________________|
|                               TOTAL                     |                 |
|_________________________________________________________|_________________|
    cod 14.13.01.13/4.4

    202 DECLARATIE SPECIALA PRIVIND VENITURILE DIN STRAINATATE
                                                                  __
                                       Declaratie rectificativa  |__|
                                       Se completeaza cu X
        Pe anul .........              in cazul declaratiilor rectificative
_____________________________________________________________________________
                            Initiala
     Nume                   tatalui   Prenume          Cod numeric personal
    _________________________________________________  _____________________
   |________________________|______|_________________||_____________________|
 a   Strada                          Nr.    Bloc    Scara   Etaj   Ap.
 d  ______________________________  _____________  ______  _________________
 r |______________________________||______|______||______||______|__________|
 e   Localitate                       Judet                         Sector
 s  ______________________________  ______________________________  ________
 a |______________________________||______________________________||________|

  Cont bancar
     Banca ............................... Numar cont .................
_____________________________________________________________________________

  A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA

 Felul activitatii principale ..............................................
 Forma de organizare .......................................................
 Statul in care s-a realizat venitul .......................................
 Data inceperii activitatii ........../Data incetarii activitatii ..........
_____________________________________________________________________________

  B. VENIT DIN STRAINATATE
                                                       - valuta -   - lei -
                                                   ________________________
                                                  | 1.|           |        |
 1. Venit din activitati independente ........... |___|___________|________|
                                                   ________________________
 2. Pierdere fiscala din activitati independente  | 2.|           |        |
    ............................................. |___|___________|________|
                                                   ________________________
                                                  | 3.|           |        |
 3. Venit din salarii ........................... |___|___________|________|
                                                   ________________________
                                                  | 4.|           |        |
 4. Venit din cedarea folosintei bunurilor ...... |___|___________|________|
_____________________________________________________________________________

  C. IMPOZIT PLATIT IN STRAINATATE
 __________________________________________________________________________
| Nr.  | Categoria | Autoritatea | Serie/numar |  Data    | Impozit platit |
| crt. | de venit  |   fiscala   |   document  | emiterii |                |
|      |           |  emitenta   |             |          |                |
|______|___________|_____________|_____________|__________|________________|
|  0   |    1      |      2      |      3      |     4    |        5       |
|______|___________|_____________|_____________|__________|________________|
|______|___________|_____________|_____________|__________|________________|
|______|___________|_____________|_____________|__________|________________|
|______|___________|_____________|_____________|__________|________________|
|______|___________|_____________|_____________|__________|________________|
|                               TOTAL                     |                |
|_________________________________________________________|________________|
    cod 14.13.01.13/7

    203 DECLARATIE SPECIALA PRIVIND VENITURILE DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE
                               - comerciale -
                                                                  __
                                       Declaratie rectificativa  |__|
                                       Se completeaza cu X
        Pe anul .........              in cazul declaratiilor rectificative
_____________________________________________________________________________
                        Initiala                 Cod numeric personal/numar
     Nume               tatalui   Prenume        de identificare fiscala
    ___________________________________________  ___________________________
   |___________________|_______|_______________||___________________________|
 a   Strada                          Nr.    Bloc    Scara   Etaj   Ap.
 d  ______________________________  _____________  ______  _________________
 r |______________________________||______|______||______||______|__________|
 e   Localitate                       Judet                         Sector
 s  ______________________________  ______________________________  ________
 a |______________________________||______________________________||________|

  Cont bancar
     Banca ............................... Numar cont .................
_____________________________________________________________________________

  A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA

 Felul activitatii ................................. Cod CAEN ..............
 Sediul principal de desfasurare a activitatii .............................
 Autorizatie/contract nr. .......... data: ....... organ emitent: ..........
 Data inceperii activitatii .......... Data incetarii activitatii ..........
_____________________________________________________________________________

  B. VENIT NET DIN ACTIVITATI COMERCIALE
     stabilit pe baza datelor din evidenta
     contabila in partida simpla
                                                                   - lei -
                                                   ________________________
                                                  | 1. |                   |
 1. Venit brut .................................. |____|___________________|
                                                   ________________________
                                                  | 2. |                   |
 2. Cheltuieli deductibile ...................... |____|___________________|
                                                   ________________________
                                                  | 3. |                   |
 3. Venit net (se scade rd. 2 din rd. 1) ........ |____|___________________|
                                                   ________________________
 4. Pierdere fiscala (se scade rd. 1 din          | 4. |                   |
    rd. 2) ...................................... |____|___________________|
_____________________________________________________________________________

  C. PLATI ANTICIPATE CU TITLU DE IMPOZIT
 __________________________________________________________________________
| Nr.  | Felul documentului | Serie/numar | Data emiterii |   Suma platita |
| crt. |      de plata      |   document  |               |                |
|______|____________________|_____________|_______________|________________|
|  0   |         1          |      2      |       3       |        4       |
|______|____________________|_____________|_______________|________________|
|______|____________________|_____________|_______________|________________|
|______|____________________|_____________|_______________|________________|
|______|____________________|_____________|_______________|________________|
|______|____________________|_____________|_______________|________________|
|                               TOTAL                     |                |
|_________________________________________________________|________________|
    cod 14.13.01.13/4.1

    204 DECLARATIE SPECIALA PRIVIND VENITURILE DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE
                          - profesii liberale -
                                                                  __
                                       Declaratie rectificativa  |__|
                                       Se completeaza cu X
        Pe anul .........              in cazul declaratiilor rectificative
_____________________________________________________________________________
                        Initiala                 Cod numeric personal/numar
     Nume               tatalui   Prenume        de identificare fiscala
    ___________________________________________  ___________________________
   |___________________|_______|_______________||___________________________|
 a   Strada                          Nr.    Bloc    Scara   Etaj   Ap.
 d  ______________________________  _____________  ______  _________________
 r |______________________________||______|______||______||______|__________|
 e   Localitate                       Judet                         Sector
 s  ______________________________  ______________________________  ________
 a |______________________________||______________________________||________|

  Cont bancar
     Banca ............................... Numar cont .................
_____________________________________________________________________________

  A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA

 Felul activitatii ................................. Cod CAEN ..............
 Sediul principal de desfasurare a activitatii .............................
 Autorizatie nr. .......... data: ........ organ emitent: ..................
 Data inceperii activitatii .......... Data incetarii activitatii ..........
_____________________________________________________________________________

  B. VENIT NET DIN EXERCITAREA UNEI PROFESII LIBERALE
     stabilit pe baza datelor din evidenta
     contabila in partida simpla
                                                                    - lei -
                                                    ________________________
                                                   | 1. |                   |
 1. Venit brut ................................... |____|___________________|
                                                    ________________________
                                                   | 2. |                   |
 2. Cheltuieli deductibile ....................... |____|___________________|
                                                    ________________________
                                                   | 3. |                   |
 3. Venit net (se scade rd. 2 din rd. 1) ......... |____|___________________|
                                                    ________________________
 4. Pierdere fiscala (se scade rd. 1 din           | 4. |                   |
    rd. 2) ....................................... |____|___________________|
_____________________________________________________________________________

  C. PLATI ANTICIPATE CU TITLU DE IMPOZIT
 __________________________________________________________________________
| Nr.  | Felul documentului | Serie/numar | Data emiterii |   Suma platita |
| crt. |      de plata      |   document  |               |                |
|______|____________________|_____________|_______________|________________|
|  0   |         1          |      2      |       3       |        4       |
|______|____________________|_____________|_______________|________________|
|______|____________________|_____________|_______________|________________|
|______|____________________|_____________|_______________|________________|
|______|____________________|_____________|_______________|________________|
|______|____________________|_____________|_______________|________________|
|                               TOTAL                     |                |
|_________________________________________________________|________________|
    cod 14.13.01.13/4.2

    205 DECLARATIE SPECIALA PRIVIND VENITURILE DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE
                    - drepturi de proprietate intelectuala -
                                                                  __
                                       Declaratie rectificativa  |__|
                                       Se completeaza cu X
        Pe anul .........              in cazul declaratiilor rectificative
_____________________________________________________________________________
                        Initiala                 Cod numeric personal/numar
     Nume               tatalui   Prenume        de identificare fiscala
    ___________________________________________  ___________________________
   |___________________|_______|_______________||___________________________|
 a   Strada                          Nr.    Bloc    Scara   Etaj   Ap.
 d  ______________________________  _____________  ______  _________________
 r |______________________________||______|______||______||______|__________|
 e   Localitate                       Judet                         Sector
 s  ______________________________  ______________________________  ________
 a |______________________________||______________________________||________|

  Cont bancar
     Banca ............................... Numar cont .................
_____________________________________________________________________________

  A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA

 Felul activitatii .........................................................
 Contract: nr. .......... data: ................
_____________________________________________________________________________

  B. VENIT NET DIN DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA
                                                                    - lei -
                                                   ________________________
                                                  | 1. |                   |
 1. Venit brut .................................. |____|___________________|
                                                   ________________________
                                                  | 2. |                   |
 2. Cheltuieli deductibile*) .................... |____|___________________|
    *) se completeaza in cazul in care venitul
       net se determina in sistem real             ________________________
                                                  | 3. |                   |
 3. Cheltuieli forfetare (rd. 1 x 25%) .......... |____|___________________|
                                                   ________________________
                                                  | 4. |                   |
 4. Cheltuieli forfetare (rd. 1 x 40%) .......... |____|___________________|
                                                   ________________________
 5. Venit net (se scade rd. 2, 3, 4 dupa caz din  | 5. |                   |
    rd. 1) ...................................... |____|___________________|
                                                   ________________________
 6. Pierdere fiscala (se scade rd. 1 din rd. 2)   | 6. |                   |
    ............................................. |____|___________________|
_____________________________________________________________________________

  C. DATE DE IDENTIFICARE ALE PLATITORULUI DE VENIT SI IMPOZITUL RETINUT
 __________________________________________________________________________
| Nr.  | Platitorul de | Sediul/Domiciliul | Cod fiscal/CNP |  Impozitul   |
| crt. |     venit     |                   |                |   retinut    |
|______|_______________|___________________|________________|______________|
|  0   |       1       |         2         |        3       |      4       |
|______|_______________|___________________|________________|______________|
|______|_______________|___________________|________________|______________|
|______|_______________|___________________|________________|______________|
|______|_______________|___________________|________________|______________|
|______|_______________|___________________|________________|______________|
|                               TOTAL                       |              |
|___________________________________________________________|______________|
    cod 14.13.01.13/4.3

    206 DECLARATIE SPECIALA PRIVIND VENITURILE DIN CEDAREA FOLOSINTEI BUNURILOR
                                                                  __
                                       Declaratie rectificativa  |__|
                                       Se completeaza cu X
        Pe anul .........              in cazul declaratiilor rectificative
_____________________________________________________________________________
                        Initiala                 Cod numeric personal/numar
     Nume               tatalui   Prenume        de identificare fiscala
    ___________________________________________  ___________________________
   |___________________|_______|_______________||___________________________|
 a   Strada                          Nr.    Bloc    Scara   Etaj   Ap.
 d  ______________________________  _____________  ______  _________________
 r |______________________________||______|______||______||______|__________|
 e   Localitate                       Judet                         Sector
 s  ______________________________  ______________________________  ________
 a |______________________________||______________________________||________|

  Cont bancar
     Banca ............................... Numar cont .................
_____________________________________________________________________________

  A. DATE PRIVIND CONTRACTUL INCHEIAT INTRE PARTI

   Nume si prenume (denumire) chirias/arendas ..............................
   Contract de inchiriere/subinchiriere/arendare nr: ..... data: ...........
   Cota parte detinuta in coproprietate .....................
   Data inceperii derularii contractului ....................
   Data incetarii contractului ..............................
   Date de identificare ale bunului ........................................
                                    ........................................
                                    ........................................
_____________________________________________________________________________

  B. VENIT NET DIN CEDAREA FOLOSINTEI BUNULUI
                                                                    - lei -
                                                   ________________________
 1. Contravaloarea chiriei/arendei conform        | 1. |                   |
    contractului ................................ |____|___________________|
 2. Suma cheltuielilor ce cad, conform             ________________________
    dispozitiilor legale, in sarcina              | 2. |                   |
    proprietarului, ............ uzufructuarului  |____|___________________|
    sau altui detinator legal, daca sunt
    efectuate de cealalta parte contractanta       ________________________
                                                  | 3. |                   |
 3. Venit brut (se insumeaza rd. 1, rd. 2) ...... |____|___________________|
                                                   ________________________
                                                  | 4. |                   |
 4. Cheltuieli deductibile (rd. 3 x 30%) ........ |____|___________________|
                                                   ________________________
                                                  | 5. |                   |
 5. Venit net (se scade rd. 4 din rd. 3) ........ |____|___________________|
_____________________________________________________________________________

  C. PLATI ANTICIPATE CU TITLU DE IMPOZIT
 __________________________________________________________________________
| Nr.  | Felul documentului | Serie/numar | Data emiterii |   Suma platita |
| crt. |      de plata      |   document  |               |                |
|______|____________________|_____________|_______________|________________|
|  0   |         1          |      2      |       3       |        4       |
|______|____________________|_____________|_______________|________________|
|______|____________________|_____________|_______________|________________|
|______|____________________|_____________|_______________|________________|
|______|____________________|_____________|_______________|________________|
|______|____________________|_____________|_______________|________________|
|                               TOTAL                     |                |
|_________________________________________________________|________________|
    cod 14.13.01.13/3

    207 DECLARATIE ANUALA DE VENIT PENTRU ASOCIATIILE FARA PERSONALITATE JURIDICA
                                                                  __
                                       Declaratie rectificativa  |__|
                                       Se completeaza cu X
        Pe anul .........              in cazul declaratiilor rectificative
_____________________________________________________________________________
     Denumire                                           Cod fiscal
    ______________________________________________  ________________________
   |______________________________________________||________________________|
 a   Strada                          Nr.    Bloc    Scara   Etaj   Ap.
 d  ______________________________  _____________  ______  _________________
 r |______________________________||______|______||______||______|__________|
 e   Localitate                       Judet                         Sector
 s  ______________________________  ______________________________  ________
 a |______________________________||______________________________||________|

  Cont bancar
     Banca ............................... Numar cont .................
_____________________________________________________________________________

  A. TIPUL ASOCIATIEI FARA PERSONALITATE JURIDICA
     (se va inscrie X in casuta corespunzatoare situatiei)
                                       _                          _
              asociatie familiala --> |_|  cabinete asociate --> |_|
                                       _                          _
    societate civila profesionala --> |_|             altele --> |_|

    Numarul si data inregistrarii contractului de asociere la organul
    fiscal nr. ........... data: ................
    Nume si prenume responsabil asociatie, desemnat prin contract: .........
_____________________________________________________________________________

  B. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA
    Obiectul principal de activitate: ......................................
    Perioada de functionare: .................... Numar asociati: ..........
    Autorizatie nr. ........ data: ............... organ emitent: ..........
_____________________________________________________________________________

  C. VENIT NET DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE
                                                                    - lei -
    activitati comerciale                          ________________________
                                                  | 1. |                   |
 1. Venit brut .................................. |____|___________________|
                                                   ________________________
                                                  | 2. |                   |
 2. Cheltuieli deductibile ...................... |____|___________________|
                                                   ________________________
                                                  | 3. |                   |
 3. Venit net (se scade rd. 2 din rd. 1) ........ |____|___________________|
                                                   ________________________
 4. Pierdere fiscala (se scade rd. 1 din rd. 2)   | 4. |                   |
    ............................................. |____|___________________|
_________________________________________________
    profesii liberale                              ________________________
                                                  | 5. |                   |
 5. Venit brut .................................. |____|___________________|
                                                   ________________________
                                                  | 6. |                   |
 6. Cheltuieli deductibile ...................... |____|___________________|
                                                   ________________________
                                                  | 7. |                   |
 7. Venit net (se scade rd. 6 din rd. 5) ........ |____|___________________|
                                                   ________________________
 8. Pierdere fiscala (se scade rd. 5 din rd. 6)   | 8. |                   |
    ............................................. |____|___________________|
_________________________________________________
    drepturi de proprietate intelectuala           ________________________
                                                  | 9. |                   |
 9. Venit brut .................................. |____|___________________|
                                                   ________________________
                                                  |10. |                   |
 10. Cheltuieli deductibile ..................... |____|___________________|
                                                   ________________________
                                                  |11. |                   |
 11. Venit net (se scade rd. 10 din rd. 9) ...... |____|___________________|
                                                   ________________________
 12. Pierdere fiscala (se scade rd. 9 din rd. 10) |12. |                   |
     ............................................ |____|___________________|
                                                   ________________________
 13. Venit net anual (se insumeaza rd. 3, rd. 7,  |13. |                   |
     rd. 11) .................................... |____|___________________|
                                                   ________________________
 14. Pierdere fiscala anuala (se insumeaza rd. 4, |14. |                   |
     rd. 8, rd. 12) ............................. |____|___________________|
_____________________________________________________________________________

    Loc rezervat organului fiscal

                                        Nr. inregistrare ...................
    cod 14.13.01.13/2i                  Data ...............................

    pag. 2

    D. DISTRIBUTIA PE ASOCIATI A VENITULUI NET/PIERDERII REALIZAT(E) LA NIVELUL ASOCIATIEI
 ___________________________________________________________________________
|Nr. |Nume si|Cod Numeric |Domiciliul |    Cota      |Venit net |  Pierdere |
|crt.|prenume|Personal/Nr.|permanent/ |procentuala de|distribuit|  fiscala  |
|    |asociat|identificare|Resedinta  |distribuire a |          |distribuita|
|    |       |   fiscala  |asociatului|venitului net/|          |           |
|    |       |            |           |  pierderii   |          |           |
|    |       |            |           |realizat(e) la|          |           |
|    |       |            |           |   nivelul    |          |           |
|    |       |            |           |  asociatiei  |          |           |
|    |       |            |           |     - % -    |          |           |
|____|_______|____________|___________|______________|__________|___________|
| 0  |   1   |      2     |     3     |       4      |     5    |      6    |
|____|_______|____________|___________|______________|__________|___________|
|    |       |            |           |              |          |           |
|____|_______|____________|___________|______________|__________|___________|
|    |       |            |           |              |          |           |
|____|_______|____________|___________|______________|__________|___________|
|    |       |            |           |              |          |           |
|____|_______|____________|___________|______________|__________|___________|
|    |       |            |           |              |          |           |
|____|_______|____________|___________|______________|__________|___________|
|    |       |            |           |              |          |           |
|____|_______|____________|___________|______________|__________|___________|
|    |       |            |           |              |          |           |
|____|_______|____________|___________|______________|__________|___________|
|    |       |            |           |              |          |           |
|____|_______|____________|___________|______________|__________|___________|
|                                   TOTAL                       |           |
|_______________________________________________________________|___________|

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.

    Data intocmirii:                    Responsabil asociatie:
    ________________                    Nume, prenume: _____________________
                                        Semnatura: _________________________

    208 DECLARATIE INFORMATIVA PRIVIND IMPOZITUL RETINUT PE VENITURILE DIN DIVIDENDE, PE BENEFICIARI DE VENIT
                                                                   __
                                        Declaratie rectificativa  |__|
                                        Se completeaza cu X
        Pe anul .........               in cazul declaratiilor rectificative
_____________________________________________________________________________
     Denumire                                           Cod fiscal
    ______________________________________________  ________________________
   |______________________________________________||________________________|
 a   Strada                          Nr.    Bloc    Scara   Etaj   Ap.
 d  ______________________________  _____________  ______  _________________
 r |______________________________||______|______||______||______|__________|
 e   Localitate                      Judet                          Sector
 s  ______________________________  ______________________________  ________
 a |______________________________||______________________________||________|
     Telefon                         Fax
    ______________________________ _______________________
   |______________________________|_______________________|
_____________________________________________________________________________
    Date informative
 __________________________________________________________________________
|Nr. |   Numele si    | Codul numeric personal/ |  Baza    |   Impozit     |
|crt.|   prenumele    | Numar de identificare   |impozabila|   retinut     |
|    | beneficiarului |         fiscala         |          |               |
|    |   de venit     |                         |          |               |
|____|________________|_________________________|__________|_______________|
| 0  |        1       |             2           |    3     |4 = col. 3 * 5%|
|____|________________|_________________________|__________|_______________|
|____|________________|_________________________|__________|_______________|
|____|________________|_________________________|__________|_______________|
|____|________________|_________________________|__________|_______________|
|____|________________|_________________________|__________|_______________|
|____|________________|_________________________|__________|_______________|
|____|________________|_________________________|__________|_______________|
|____|________________|_________________________|__________|_______________|
|____|________________|_________________________|__________|_______________|
|____|________________|_________________________|__________|_______________|
|____|________________|_________________________|__________|_______________|
|____|________________|_________________________|__________|_______________|
|____|________________|_________________________|__________|_______________|
|____|________________|_________________________|__________|_______________|
|____|________________|_________________________|__________|_______________|
|____|________________|_________________________|__________|_______________|
|____|________________|_________________________|__________|_______________|
|____|________________|_________________________|__________|_______________|
|____|________________|_________________________|__________|_______________|
|____|________________|_________________________|__________|_______________|
|____|________________|_________________________|__________|_______________|

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.
                                               _______________________
    Nume, prenume ...................         |                       |
    Functia .........................         | Semnatura si stampila |
                                              |_______________________|
    cod 14.13.01.13/3i

    209 DECLARATIE INFORMATIVA PRIVIND IMPOZITUL RETINUT PE VENITURILE DIN DOBANZI, PE BENEFICIARI DE VENIT
                                                                   __
                                         Declaratie rectificativa |__|
                Pe anul .............    Se completeaza cu X
                                         in cazul declaratiilor rectificative
_____________________________________________________________________________
    Denumire                             Cod fiscal
    __________________________________   ___________________________________
   |__________________________________| |___________________________________|
    Strada                     Nr.    Bloc     Scara    Etaj       Ap.
    ______________________  ________________  _______  _____________________
 a |______________________||________|_______||_______||______|______________|
 d  Localitate                     Judet                          Sector
 r  _____________________________  _____________________________  __________
 e |_____________________________||_____________________________||__________|
 s  Telefon              Fax
 a  ___________________________________________
   |___________________|_______________________|
_____________________________________________________________________________

 Date informative
 ___________________________________________________________________________
|Nr. | Numele si prenumele| Codul numeric personal/|Baza impozabila|Impozit |
|crt.| beneficiarului de  | Numar de identificare  |(venituri din  |retinut |
|    | venit              | fiscala                |dobanzi)       |        |
|____|____________________|________________________|_______________|________|
| 0  |         1          |            2           |        3      |4 = col.|
|    |                    |                        |               | 3 * 1% |
|____|____________________|________________________|_______________|________|
|____|____________________|________________________|_______________|________|
|____|____________________|________________________|_______________|________|
|____|____________________|________________________|_______________|________|
|____|____________________|________________________|_______________|________|
|____|____________________|________________________|_______________|________|
|____|____________________|________________________|_______________|________|
|____|____________________|________________________|_______________|________|
|____|____________________|________________________|_______________|________|
|____|____________________|________________________|_______________|________|
|____|____________________|________________________|_______________|________|

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.
                                            _____________________________
  Nume, prenume .......................    |                             |
  Functia ..........................       |   Semnatura si stampila     |
                                           |_____________________________|
    cod 14.13.01.13/4i

    210 DECLARATIE INFORMATIVA PRIVIND IMPOZITUL RETINUT PE VENITURILE OBTINUTE DIN JOCURI DE NOROC, DIN PREMII SI DIN PRIME IN BANI SI/SAU IN NATURA, ALTE VENITURI, PE BENEFICIARI DE VENIT
                                                                   __
                                         Declaratie rectificativa |__|
                Pe anul .............    Se completeaza cu X
                                         in cazul declaratiilor rectificative
                  __             __
 Jocuri de noroc |__|    Premii |__|    Prime in bani     __    Alte      __
                                        si/sau in natura |__|   venituri |__|
_____________________________________________________________________________
    Denumire                             Cod fiscal
    __________________________________   ___________________________________
   |__________________________________| |___________________________________|
    Strada                     Nr.     Bloc    Scara    Etaj       Ap.
    ______________________  ________________  _______  _____________________
 a |______________________||________|_______||_______||______|______________|
 d  Localitate                     Judet                          Sector
 r  _____________________________  _____________________________  __________
 e |_____________________________||_____________________________||__________|
 s  Telefon              Fax
 a  __________________________________________
   |___________________|______________________|
_____________________________________________________________________________

 Date informative
 ___________________________________________________________________________
|Nr. | Numele si prenumele| Codul numeric personal/|Baza impozabila|Impozit |
|crt.| beneficiarului de  | Numar de identificare  |               |retinut |
|    | venit              | fiscala                |               |        |
|____|____________________|________________________|_______________|________|
| 0  |         1          |            2           |        3      |4 = col.|
|    |                    |                        |               | 3 * 10%|
|____|____________________|________________________|_______________|________|
|____|____________________|________________________|_______________|________|
|____|____________________|________________________|_______________|________|
|____|____________________|________________________|_______________|________|
|____|____________________|________________________|_______________|________|
|____|____________________|________________________|_______________|________|
|____|____________________|________________________|_______________|________|
|____|____________________|________________________|_______________|________|
|____|____________________|________________________|_______________|________|
|____|____________________|________________________|_______________|________|
|____|____________________|________________________|_______________|________|

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.
                                            _____________________________
  Nume, prenume .......................    |                             |
  Functia ..........................       |   Semnatura si stampila     |
                                           |_____________________________|
    cod 14.13.01.13/7i

    211 DECLARATIE INFORMATIVA PRIVIND IMPOZITUL RETINUT PE VENITURILE DIN TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA VALORILOR MOBILIARE SI PARTILOR SOCIALE, PE BENEFICIARI DE VENIT
                                                                   __
                                         Declaratie rectificativa |__|
                Pe anul .............    Se completeaza cu X
                                         in cazul declaratiilor rectificative
_____________________________________________________________________________
    Denumire                             Cod fiscal
    __________________________________   ___________________________________
   |__________________________________| |___________________________________|
    Strada                     Nr.     Bloc    Scara    Etaj       Ap.
    ______________________  ________________  _______  _____________________
 a |______________________||________|_______||_______||______|______________|
 d  Localitate                     Judet                          Sector
 r  _____________________________  _____________________________  __________
 e |_____________________________||_____________________________||__________|
 s  Telefon              Fax
 a  __________________________________________
   |___________________|______________________|
_____________________________________________________________________________

 Date informative
 ___________________________________________________________________________
|Nr. | Numele si prenumele| Codul numeric personal/|Baza impozabila|Impozit |
|crt.| beneficiarului de  | Numar de identificare  |               |retinut |
|    | venit              | fiscala                |               |        |
|____|____________________|________________________|_______________|________|
| 0  |         1          |            2           |        3      |4 = col.|
|    |                    |                        |               | 3 * 1% |
|____|____________________|________________________|_______________|________|
|____|____________________|________________________|_______________|________|
|____|____________________|________________________|_______________|________|
|____|____________________|________________________|_______________|________|
|____|____________________|________________________|_______________|________|
|____|____________________|________________________|_______________|________|
|____|____________________|________________________|_______________|________|
|____|____________________|________________________|_______________|________|
|____|____________________|________________________|_______________|________|
|____|____________________|________________________|_______________|________|
|____|____________________|________________________|_______________|________|

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.
                                            _____________________________
  Nume, prenume .......................    |                             |
  Functia ..........................       |   Semnatura si stampila     |
                                           |_____________________________|

  cod 14.13.01.13/8i

    212 DECLARATIE INFORMATIVA PRIVIND IMPOZITUL RETINUT PE VENITURILE OBTINUTE DIN VALORIFICAREA SUB ORICE FORMA A DREPTULUI DE PROPRIETATE INTELECTUALA, PE BENEFICIARI DE VENIT
                                                                   __
                                         Declaratie rectificativa |__|
                Pe anul .............    Se completeaza cu X
                                         in cazul declaratiilor rectificative
_____________________________________________________________________________
    Denumire                             Cod fiscal
    __________________________________   ___________________________________
   |__________________________________| |___________________________________|
    Strada                     Nr.    Bloc    Scara    Etaj       Ap.
    ______________________  ________________  _______  _____________________
 a |______________________||________|_______||_______||______|______________|
 d  Localitate                     Judet                          Sector
 r  _____________________________  _____________________________  __________
 e |_____________________________||_____________________________||__________|
 s  Telefon              Fax
 a  __________________________________________
   |___________________|______________________|
_____________________________________________________________________________

 Date informative
 ___________________________________________________________________________
|Nr. | Numele si prenumele| Codul numeric personal/|Baza impozabila|Impozit |
|crt.| beneficiarului de  | Numar de identificare  |               |retinut |
|    | venit              | fiscala                |               |        |
|____|____________________|________________________|_______________|________|
| 0  |         1          |            2           |        3      |    4   |
|____|____________________|________________________|_______________|________|
|____|____________________|________________________|_______________|________|
|____|____________________|________________________|_______________|________|
|____|____________________|________________________|_______________|________|
|____|____________________|________________________|_______________|________|
|____|____________________|________________________|_______________|________|
|____|____________________|________________________|_______________|________|
|____|____________________|________________________|_______________|________|
|____|____________________|________________________|_______________|________|
|____|____________________|________________________|_______________|________|
|____|____________________|________________________|_______________|________|

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.
                                            _____________________________
  Nume, prenume .......................    |                             |
  Functia ..........................       |   Semnatura si stampila     |
                                           |_____________________________|
    cod 14.13.01.13/9i

    213 DECLARATIE INFORMATIVA PRIVIND IMPOZITUL RETINUT PE VENITURILE DIN PENSII, PE BENEFICIARI DE VENIT
                                                                   __
                                         Declaratie rectificativa |__|
                Pe anul .............    Se completeaza cu X
                                         in cazul declaratiilor rectificative
_____________________________________________________________________________
    Denumire                             Cod fiscal
    __________________________________   ___________________________________
   |__________________________________| |___________________________________|
    Strada                     Nr.     Bloc    Scara    Etaj       Ap.
    ______________________  ________________  _______  _____________________
 a |______________________||________|_______||_______||______|______________|
 d  Localitate                     Judet                          Sector
 r  _____________________________  _____________________________  __________
 e |_____________________________||_____________________________||__________|
 s  Telefon              Fax
 a  __________________________________________
   |___________________|______________________|
_____________________________________________________________________________

 Date informative
 ________________________________________________________________________
|Nr. | Numele si prenumele |      Codul       |    Baza    | Impozit pe  |
|crt.| beneficiarului de   | numeric personal | impozabila | veniturile  |
|    | venit               |                  |            | din pensii  |
|____|_____________________|__________________|____________|_____________|
| 0  |         1           |       2          |     3      |      4      |
|____|_____________________|__________________|____________|_____________|
|____|_____________________|__________________|____________|_____________|
|____|_____________________|__________________|____________|_____________|
|____|_____________________|__________________|____________|_____________|
|____|_____________________|__________________|____________|_____________|
|____|_____________________|__________________|____________|_____________|
|____|_____________________|__________________|____________|_____________|
|____|_____________________|__________________|____________|_____________|
|____|_____________________|__________________|____________|_____________|
|____|_____________________|__________________|____________|_____________|
|____|_____________________|__________________|____________|_____________|
|____|_____________________|__________________|____________|_____________|

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.
                                            _____________________________
  Nume, prenume .......................    |                             |
  Functia ..........................       |   Semnatura si stampila     |
                                           |_____________________________|
    cod 14.13.01.13/10i

    Verso (pagina 2) pentru declaratiile 201, 202, 203, 204, 205, 206:
 ___________________________________________________________________________
|                                                                   pag. 2  |
|                                                                           |
|  Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca       |
|  datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.              |
|                                                                           |
|  Date de identificare ale reprezentantului fiscal                         |
|                                                                           |
|    Nume, prenume/Denumire ....................................            |
|                                                                           |
|    Adresa ..........................................................      |
|           ..........................................................      |
|                       ______________________________________              |
|    Cod fiscal ....   |______________________________________|             |
|                                                                           |
|    Cont bancar                                                            |
|        Banca .................. Numar cont ..................             |
| _________________________________________________________________________ |
|Semnatura                            | Semnatura                           |
|contribuabil __        data __       | reprezentant         data __        |
|               |              |      | fiscal                      |       |
|               v              v      |                             v       |
|               .......        ...... | .................           ....... |
|                                     |                                     |
|Numar telefon/fax                    | Numar telefon/fax                   |
|contribuabil ..................      | reprezentant fiscal ..............  |
|                                     |                                     |
|                                                                           |
|                                                                           |
|                                                                           |
| _________________________________________________________________________ |
|  Loc rezervat organului fiscal                                            |
|                                                                           |
|                                       Nr. inregistrare .................  |
|                                       Data ..........................     |
|___________________________________________________________________________|

    Verso (pagina 2) pentru declaratiile 208, 209, 210, 211, 212, 213:
 ___________________________________________________________________________
|                                                                 pag. 2    |
|___________________________________________________________________________|
| Loc rezervat organului fiscal                                             |
|                                       Nr. inregistrare .................  |
|                                       Data ..........................     |
|___________________________________________________________________________|

    214 DECLARATIE PRIVIND VENITURILE DIN STRAINATATE A CAROR IMPUNERE IN ROMANIA ESTE FINALA
                                                                   __
                                         Declaratie rectificativa |__|
                Pe anul .............    Se completeaza cu X
                                         in cazul declaratiilor rectificative
_____________________________________________________________________________
                           Initiala
    Nume                   tatalui   Prenume           Cod numeric personal
    _________________________________________________  _____________________
   |______________________|________|_________________||_____________________|
    Strada                     Nr.     Bloc    Scara    Etaj       Ap.
 a  ______________________  ________________________________________________
 d |______________________||________|________|________|______|______________|
 r  Localitate                     Judet                          Sector
 e  _____________________________  _____________________________  __________
 s |_____________________________||_____________________________||__________|
 a
    Cont bancar
      Banca ................. Numar cont .................
 ____________________________________________________________________________
 STATUL IN CARE S-A REALIZAT VENITUL ...................
 A. VENITURI REALIZATE IN STRAINATATE A CAROR IMPUNERE IN ROMANIA ESTE FINALA
                                              ______________________________
 1. Venit din dividende .................... | 1.|                          |
                                             |___|__________________________|
                                              ______________________________
 2. Venit din dobanzi ...................... | 2.|                          |
                                             |___|__________________________|
                                              ______________________________
 3. Venit din redevente .................... | 3.|                          |
                                             |___|__________________________|
                                              ______________________________
 4. Pensii ................................. | 4.|                          |
                                             |___|__________________________|
                                              ______________________________
 5. Alte venituri .......................... | 5.|                          |
                                             |___|__________________________|
_____________________________________________________________________________

 B. IMPOZIT PLATIT IN STRAINATATE
 ___________________________________________________________________________
|Nr. |Categoria|Autoritatea fiscala|Serie/numar|Data emiterii|Impozit platit|
|crt.|de venit |     emitenta      | document  |             |              |
|____|_________|___________________|___________|_____________|______________|
|  0 |    1    |         2         |      3    |      4      |       5      |
|____|_________|___________________|___________|_____________|______________|
|____|_________|___________________|___________|_____________|______________|
|____|_________|___________________|___________|_____________|______________|
|____|_________|___________________|___________|_____________|______________|
|____|_________|___________________|___________|_____________|______________|
|____|_________|___________________|___________|_____________|______________|
|                                     TOTAL                  |              |
|____________________________________________________________|______________|

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.

    Date de identificare ale reprezentantului fiscal

    Nume, prenume/Denumire ................................................
    Adresa ................................................................
           ................................................................
                    _____________________________
    Cod fiscal ... |_____________________________|

    Cont bancar
       Banca ............ Numar cont .............
_____________________________________________________________________________
                                      |
 Semnatura                            | Semnatura
 contribuabil __        data __       | reprezentant         data __
                |              |      | fiscal                      |
                v              v      |                             v
                .......        ...... | .................           .......
                                      |
 Numar telefon/fax                    | Numar telefon/fax
 contribuabil ..................      | reprezentant fiscal ..............

_____________________________________________________________________________
 Loc rezervat organului fiscal

                                         Nr. inregistrare ..................
 cod 14.13.01.13/8                       Data ..............................


    DGFPCFS Judetul ...............      Nr. inregistrare ..................
    Unitatea fiscala ..............      Data ..............................

    Aprobat .....................        Verificat .........................
    Data ....../......../........        Data ....../......../..............

                       DECIZIE DE IMPUNERE ANUALA
                pentru veniturile realizate pe anul .........
                          Instiintare de plata

    Catre:
    Nume ................. Prenume ..........................
    Cod numeric personal ....................................
    Domiciliu: Localitate ............. Judet/sector ........
    str. .............. nr. ..... bl. ...... sc. .... ap. ...
    Declaratia de venit global inregistrata la nr. ....... din .../.../....
    In baza Legii (Ordonantei Guvernului) nr. ...... art. ........ alin. ....
    si Declaratiei de venit global, se stabileste impozitul pe venitul anual
    global, dupa cum urmeaza:
 ___________________________________________________________________________
|                      Denumire                          | Decizie  |Decizie|
|                                                        |anterioara|curenta|
|________________________________________________________|__________|_______|
| Venit net din activitati comerciale                    |          |       |
|________________________________________________________|__________|_______|
| Venit net din profesii liberale                        |          |       |
|________________________________________________________|__________|_______|
| Venit net din drepturi de proprietate intelectuala     |          |       |
|________________________________________________________|__________|_______|
| Venit net distribuit din asociere                      |          |       |
|________________________________________________________|__________|_______|
| Venit net din cedarea folosintei bunurilor             |          |       |
|________________________________________________________|__________|_______|
| Venit net din salarii                                  |          |       |
|________________________________________________________|__________|_______|
| Venit net din strainatate                              |          |       |
|________________________________________________________|__________|_______|
| Venit anual global                                     |          |       |
|________________________________________________________|__________|_______|
| Pierderi fiscale reportate din anii anteriori,         |          |       |
| compensate in anul de raportare                        |          |       |
|________________________________________________________|__________|_______|
| Deduceri personale acordate                            |          |       |
|________________________________________________________|__________|_______|
| Venit anual global impozabil                           |          |       |
|________________________________________________________|__________|_______|
| Impozit pe venitul anual global datorat                |          |       |
|________________________________________________________|__________|_______|
| Plati anticipate efectuate                             |          |       |
|________________________________________________________|__________|_______|
| Credit fiscal recunoscut                               |          |       |
|________________________________________________________|__________|_______|
| Impozit de plata                                       |          |       |
|________________________________________________________|__________|_______|
| Impozit de restituit                                   |          |       |
|________________________________________________________|__________|_______|
| Majorari de intarziere de platit aferente platilor     |          |       |
| anticipate                                             |          |       |
|________________________________________________________|__________|_______|
| Diferenta de plata                                     |          |       |
|________________________________________________________|__________|_______|
| Diferenta de restituit                                 |          |       |
|________________________________________________________|__________|_______|

    Diferenta de plata in suma de .......... lei se plateste in termen de 30/60 de zile de la data comunicarii prezentei.
    Pentru impozitul neachitat pana la termenele aratate mai sus, se vor calcula majorari de intarziere.
    Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu in conditiile legii.
    Organul fiscal isi rezerva dreptul de a modifica impozitul calculat in conditiile declararii eronate a veniturilor, in perioada de prescriptie.
    Impotriva masurilor dispuse prin prezenta se pot face obiectiuni care se depun in termen de 5 zile lucratoare de la comunicare, la organul fiscal emitent, insotite de orice acte sau documente pe care le considerati relevante in sustinerea cauzei.

          Intocmit,                          Am primit un exemplar,
 Nume, prenume ...................           Data ...............
 Data .................                      Semnatura contribuabil .........
 Semnatura ..................                sau
                                             Nr. si data confirmarii
                                             de primire:
                                             .......................
 Cod MF 14.13.03.13/a


    DGFPCFS Judetul ...............      Nr. inregistrare ..................
    Unitatea fiscala ..............      Data ..............................

    Aprobat .....................        Verificat .........................
    Data ....../......../........        Data ....../......../..............

                         DECIZIE DE IMPUNERE
pentru veniturile realizate de persoanele fizice straine si persoanele fizice romane fara domiciliu in Romania pe anul .........
                         Instiintare de plata

    Catre:
    Nume ................. Prenume ..........................
    Numar inregistrare fiscala ..............................
    Resedinta:       Localitate ............. Judet/sector ..............
    din Romania      str. .............. nr. .... bl. ... sc. ... ap. ...
    Declaratia speciala inregistrata la nr. ....... din .../.../....
    In baza Legii (Ordonantei Guvernului) nr. ...... art. ........ alin. ....
    si a Declaratiei speciale, se stabileste impozitul pe venit pentru
    anul ....... si platile anticipate pentru anul ....... dupa cum urmeaza:

    A. Calculul impozitului datorat pentru anul ..........
 ___________________________________________________________________________
|                      Denumire                          | Decizie  |Decizie|
|                                                        |anterioara|curenta|
|________________________________________________________|__________|_______|
| Venit net din activitati comerciale                    |          |       |
|________________________________________________________|__________|_______|
| Venit net din profesii liberale                        |          |       |
|________________________________________________________|__________|_______|
| Venit net din drepturi de proprietate intelectuala     |          |       |
|________________________________________________________|__________|_______|
| Venit net din cedarea folosintei bunurilor             |          |       |
|________________________________________________________|__________|_______|
| Plati anticipate efectuate                             |          |       |
|________________________________________________________|__________|_______|
| Impozit de plata                                       |          |       |
|________________________________________________________|__________|_______|
| Impozit de restituit                                   |          |       |
|________________________________________________________|__________|_______|
| Majorari de intarziere de platit aferente platilor     |          |       |
| anticipate                                             |          |       |
|________________________________________________________|__________|_______|
| Diferenta de plata                                     |          |       |
|________________________________________________________|__________|_______|
| Diferenta de restituit                                 |          |       |
|________________________________________________________|__________|_______|

    B. Plati anticipate cu titlu de impozit pentru anul ........
 _________________________________________________________________________
| Nr. crt. |  Termen de plata  |   Plati anticipate cu titlu de impozit   |
|__________|___________________|__________________________________________|
|    1     |                   |                                          |
|__________|___________________|__________________________________________|
|    2     |                   |                                          |
|__________|___________________|__________________________________________|
|    3     |                   |                                          |
|__________|___________________|__________________________________________|
|    4     |                   |                                          |
|__________|___________________|__________________________________________|
|          |       TOTAL       |                                          |
|__________|___________________|__________________________________________|

    Diferenta de plata in suma de .......... lei se plateste in termen de 30/60 de zile de la data comunicarii prezentei.
    Pentru impozitul neachitat pana la termenele aratate mai sus, se vor calcula majorari de intarziere.
    Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu in conditiile legii.
    Organul fiscal isi rezerva dreptul de a modifica impozitul calculat in conditiile declararii eronate a veniturilor, in perioada de prescriptie.
    Impotriva masurilor dispuse prin prezenta se pot face obiectiuni care se depun in termen de 5 zile lucratoare de la comunicare, la organul fiscal emitent, insotite de orice acte sau documente pe care le considerati relevante in sustinerea cauzei.

          Intocmit,                          Am primit un exemplar,
 Nume, prenume ...................           Data ...............
 Data .................                      Semnatura contribuabil .........
 Semnatura ..................                sau
                                             Nr. si data confirmarii
                                             de primire:
                                             .......................

    Nota:
    Se completeaza cate o decizie pentru fiecare categorie si sursa de venit.
    Cod MF 14.13.03.13/5a


    DGFPCFS Judetul ...............      Nr. inregistrare ..................
    Unitatea fiscala ..............      Data ..............................

    Aprobat .....................        Verificat .........................
    Data ....../......../........        Data ....../......../..............

                           DECIZIE DE IMPUNERE
pentru veniturile realizate din strainatate, de persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania, a caror impunere in Romania este finala pe anul ........
                           Instiintare de plata

    Catre:
    Nume ................. Prenume ..........................
    Cod numeric personal ....................................
    Domiciliu: Localitate ............. Judet/sector ........
    str. ................ nr. .... bl. .... sc. .... ap. ....

    Declaratia privind veniturile realizate in strainatate a caror impunere in Romania este finala inregistrata la nr. ....... din .../.../....
    In baza Legii (Ordonantei Guvernului) nr. ....., art. ........ alin. .... si Declaratiei privind veniturile realizate in strainatate a caror impunere in Romania este finala, se stabileste impozitul pe venit, dupa cum urmeaza:
 ____________________________________________________________________________
|  Denumire |  Decizie  |                 Decizie curenta                    |
|   venit   |anterioara |____________________________________________________|
|           |(diferenta |Impozit   |Impozit    |Credit    |Suma    |Diferenta|
|           |de plata   |pe venit  |pe venit   |fiscal    |achitata|de plata |
|           |din decizia|datorat   |platit in  |recunoscut|        |         |
|           |anterioara)|in Romania|strainatate|          |        |         |
|___________|___________|__________|___________|__________|________|_________|
|Venit din  |           |          |           |          |        |         |
|dividende  |           |          |           |          |        |         |
|___________|___________|__________|___________|__________|________|_________|
|Venit din  |           |          |           |          |        |         |
|dobanzi    |           |          |           |          |        |         |
|___________|___________|__________|___________|__________|________|_________|
|Venit din  |           |          |           |          |        |         |
|jocuri de  |           |          |           |          |        |         |
|noroc      |           |          |           |          |        |         |
|___________|___________|__________|___________|__________|________|_________|
|Venit din  |           |          |           |          |        |         |
|transferul |           |          |           |          |        |         |
|dreptului  |           |          |           |          |        |         |
|de         |           |          |           |          |        |         |
|proprietate|           |          |           |          |        |         |
|asupra     |           |          |           |          |        |         |
|valorilor  |           |          |           |          |        |         |
|mobiliare  |           |          |           |          |        |         |
|si partilor|           |          |           |          |        |         |
|sociale    |           |          |           |          |        |         |
|___________|___________|__________|___________|__________|________|_________|
|Venit din  |           |          |           |          |        |         |
|pensii     |           |          |           |          |        |         |
|___________|___________|__________|___________|__________|________|_________|
|Alte       |           |          |           |          |        |         |
|venituri   |           |          |           |          |        |         |
|___________|___________|__________|___________|__________|________|_________|
|Total      |           |          |           |          |        |         |
|___________|___________|__________|___________|__________|________|_________|

    Diferenta de plata in suma de ........ lei se plateste in termen de 30/60 de zile de la data comunicarii prezentei.
    Pentru impozitul neachitat pana la termenul aratat mai sus, se vor calcula majorari de intarziere.
    Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu in conditiile legii.
    Organul fiscal isi rezerva dreptul de a modifica impozitul calculat in conditiile declararii eronate a veniturilor, in perioada de prescriptie.
    Impotriva masurilor dispuse prin prezenta se pot face obiectiuni care se depun in termen de 5 zile lucratoare de la comunicare, la organul fiscal emitent, insotite de orice acte sau documente pe care le considerati relevante in sustinerea cauzei.

          Intocmit,                          Am primit un exemplar,
 Nume, prenume ...................           Data ...............
 Data .................                      Semnatura contribuabil .........
 Semnatura ..................                sau
                                             Nr. si data confirmarii
                                             de primire:
                                             .......................
    Cod MF 14.13.03.13/8a

    ANEXA 2

                 INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE A FORMULARELOR

                              INSTRUCTIUNI
    de completare a formularului "Declaratie de venit global"
                            Cod 14.13.01.13

    Declaratia se completeaza si se depune anual de catre persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania care obtin venituri din activitati independente, venituri din salarii si venituri din cedarea folosintei bunurilor, atat din Romania, cat si din strainatate.
    Sunt exceptate persoanele fizice cu domiciliul in Romania care realizeaza venituri dintr-o singura sursa, sub forma de salarii de la functia de baza, si pentru care angajatorul intocmeste Fisa fiscala (FF1).
    Declaratia se depune:
    - pana la data de 31 martie a anului urmator celui de realizare a venitului, la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul contribuabilul;
    - in termen de 5 zile de la incetarea activitatii, in cazul contribuabililor care inceteaza sa mai aiba domiciliul in Romania;
    - ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia depusa anterior (prin completarea unei declaratii rectificative), situatie in care se va inscrie "X" in casuta prevazuta in acest scop.
    Declaratia rectificativa se poate depune pana in momentul initierii de catre organul fiscal a unei actiuni de control fiscal privind perioada la care se refera.
    Declaratia de venit se completeaza pe baza datelor din declaratiile lunare privind veniturile din salarii din strainatate obtinute de contribuabilii care desfasoara activitate in Romania, din declaratiile speciale si din alte documente prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, cu modificarile si completarile ulterioare, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect toate datele prevazute de formular, utilizandu-se pix cu mina de culoare neagra.
    Declaratia se completeaza in doua exemplare:
    - originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul contribuabilul;
    - copia se pastreaza de contribuabil.
    Declaratia de venit se pune gratuit la dispozitie contribuabilului, la solicitarea acestuia.
    ATENTIE: In casutele care raman necompletate nu se va inscrie nici un semn grafic care sa semnifice lipsa datelor (-, x, / etc.), spatiul ramanand gol.
    Date de identificare a contribuabilului
    Se completeaza de catre toti contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia sa depuna aceasta declaratie, inscriind cu majuscule, citet si corect toate datele prevazute de formular.
    Codul numeric personal se va inscrie din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecarui contribuabil.
    In cazul completarii declaratiei de catre reprezentantul fiscal, datele inscrise vor fi cele ale contribuabilului in numele caruia actioneaza.
    Unitatea fiscala la care s-a depus ultima declaratie de venit global
    Se va inscrie unitatea fiscala unde s-a depus ultima declaratie de venit global. Pentru anul 2000 aceasta rubrica nu se va completa.
    Cont bancar
    Se completeaza de catre contribuabilii care au conturi bancare.
    A. Venit net din activitati independente
    Se completeaza de catre contribuabilii care obtin, in mod individual sau intr-o forma de asociere, venituri din activitati independente desfasurate pe teritoriul Romaniei.
    Pentru contribuabilii care obtin venituri din activitati independente din mai multe surse se va inscrie suma totala a venitului net/pierderii fiscale, calculata prin insumarea veniturilor nete/pierderilor fiscale din fiecare declaratie speciala privind venitul din activitati independente, pe tipuri de venit, depusa pentru fiecare sursa de venit.
    A1. Comerciale - se completeaza de catre contribuabilii care obtin in mod individual venituri realizate din fapte de comert si din prestari de servicii, altele decat cele realizate din profesii liberale, precum si venituri din practicarea unei meserii.
    rd. 1. Venit net - se inscrie suma calculata prin insumarea venitului net din activitati comerciale, realizat din toate sursele, preluat din rd. 3 "Venit net" din Declaratia speciala privind veniturile din activitati independente - comerciale, depusa pentru fiecare sursa.
    rd. 2. Pierdere fiscala - se inscrie suma calculata prin insumarea pierderii fiscale din activitati comerciale, realizata din toate sursele, preluata din rd. 4 "Pierdere fiscala" din Declaratia speciala privind veniturile din activitati independente - comerciale, depusa pentru fiecare sursa.
    A2. Profesii liberale - se completeaza de catre contribuabilii care obtin venituri din prestari de servicii cu caracter profesional, desfasurate in mod individual, in domeniul stiintific, literar, artistic si educativ.
    rd. 3. Venit net - se inscrie suma calculata prin insumarea venitului net din exercitarea unei profesii liberale realizat din toate sursele, preluat din rd. 3 "Venit net" din Declaratia speciala privind veniturile din activitati independente - profesii liberale, depusa pe fiecare sursa.
    rd. 4. Pierdere fiscala - se inscrie suma calculata prin insumarea pierderii fiscale din exercitarea unei profesii liberale, realizata din toate sursele, preluata din rd. 4 "Pierdere fiscala" din Declaratia speciala privind veniturile din activitati independente - profesii liberale, depusa pe fiecare sursa.
    A3. Stabilit pe baza normelor de venit - se completeaza de catre contribuabilii care desfasoara activitati independente pe cont propriu, singuri, fara salariati sau colaboratori, intr-un punct fix sau ambulant, avand un singur obiect de activitate inscris in autorizatia de functionare, impusi pe baza de norme de venit.
    rd. 5. Norma de venit - se inscrie suma reprezentand norma de venit, comunicata de organul fiscal, corespunzatoare perioadei lucrate.
    Norma de venit se reduce proportional cu perioada nelucrata, la cererea contribuabilului. Cererea va fi insotita de documente justificative, care sa dovedeasca intreruperile temporare de activitate din cursul anului, datorate unor accidente, spitalizari sau altor cauze obiective.
    A4. Drepturi de proprietate intelectuala - se completeaza de catre contribuabilii care obtin venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala: industriale (brevete de inventie, know-how, marci inregistrate, franciza etc.), precum si a drepturilor de autor, inclusiv a drepturilor conexe de autor.
    rd. 6. Venit net - se inscrie suma calculata prin insumarea venitului net din drepturi de proprietate intelectuala, realizat din toate sursele, preluat din rd. 5 "Venit net" din Declaratia speciala privind veniturile din activitati independente - drepturi de proprietate intelectuala, depusa pentru fiecare sursa.
    rd. 7. Pierdere fiscala - se inscrie suma calculata prin insumarea pierderii fiscale din drepturi de proprietate intelectuala realizata din toate sursele, preluata din rd. 6 "Pierdere fiscala" din Declaratia speciala privind veniturile din activitati independente - drepturi de proprietate intelectuala, depusa pentru fiecare sursa.
    A5. Din asociere - se completeaza de catre contribuabilii care desfasoara activitati independente intr-o forma de asociere.
    rd. 8. Venit net distribuit - se preia suma inscrisa la rd. 1 din Declaratia speciala privind veniturile din activitati independente realizate intr-o forma de asociere, reprezentand venitul net distribuit asociatului.
    rd. 9. Pierdere fiscala distribuita - se preia suma inscrisa la rd. 2 din Declaratia speciala privind veniturile din activitati independente realizate intr-o forma de asociere, reprezentand pierderea fiscala distribuita asociatului.
    A6. Rezultatul net din activitati independente, desfasurate in anul de raportare
    rd. 10. Total venituri nete - se va inscrie suma calculata prin insumarea venitului net pe tipuri de activitati, respectiv a datelor inscrise la rd. 1, rd. 3, rd. 5, rd. 6 si rd. 8.
    rd. 11. Total pierderi fiscale - se va inscrie suma calculata prin insumarea pierderii fiscale pe tipuri de activitati independente, respectiv a datelor inscrise la rd. 2, rd. 4, rd. 7 si rd. 9.
    rd. 12. Venit net din activitati independente - se va inscrie diferenta dintre total venituri nete (rd. 10) si total pierderi fiscale (rd. 11), daca totalul veniturilor nete este mai mare decat totalul pierderilor fiscale.
    rd. 13. Pierdere fiscala din activitati independente - se va inscrie diferenta dintre total pierderi fiscale (rd. 11) si total venituri nete (rd. 10), daca totalul veniturilor nete este mai mic decat totalul pierderilor fiscale.
    B. Venit net din salarii
    Se completeaza de catre contribuabilii care obtin venituri din salarii si asimilate acestora.
    rd. 14. Venit net din salarii, realizat la functia de baza - se completeaza de contribuabilii care realizeaza venituri din salarii in baza unui contract individual de munca;
    - se preia suma inscrisa la rd. 14, col. 1 din formularul Fisa fiscala 1 (FF1).
    rd. 15. Venit net din salarii, realizat in afara functiei de baza - se completeaza de contribuabilii care realizeaza venituri din salarii in baza unei conventii civile;
    - se preia suma inscrisa la rd. 13, col. 1 din formularul Fisa fiscala 2 (FF2), reprezentand venit baza de calcul.
    rd. 16. Venit net calculat pentru salarii primite din strainatate pentru activitatea desfasurata in Romania - se va inscrie, dupa caz:
    - suma calculata prin cumularea venitului net declarat luna de luna, preluat de la rd. 3 din Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania;
    - suma inregistrata la rd. 14, col. 1 din formularul Fisa fiscala 1 (FF1), in situatia in care angajatorul a optat pentru completarea acestui formular;
    - suma inregistrata la rd. 13, col. 1 din formularul Fisa fiscala 2 (FF2), in situatia in care angajatorul a optat pentru completarea acestui formular.
    rd. 17. Total venit net din salarii - se va inscrie suma calculata prin insumarea venitului net din salarii, respectiv a datelor inscrise la rd. 14, rd. 15 si rd. 16.
    C. Venit net din cedarea folosintei bunurilor
    Se completeaza de catre contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor aflate pe teritoriul Romaniei.
    rd. 18. Venit net - se preia suma de la rd. 5 "Venit net" din Declaratia speciala privind venitul din cedarea folosintei bunurilor. Pentru contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din mai multe surse se va inscrie suma totala a venitului net obtinut prin insumarea veniturilor nete din fiecare Declaratie speciala privind venitul din cedarea folosintei bunurilor depusa pentru fiecare sursa de venit.
    D. Venit din strainatate
    Se completeaza de catre contribuabilii care realizeaza venituri din strainatate, pe baza datelor din Declaratia speciala privind veniturile din strainatate, depusa pentru fiecare tara, astfel:
    rd. 19. Venit - se inscrie suma rezultata din insumarea veniturilor nete pe categorii de venituri, preluate din toate declaratiile speciale privind veniturile din strainatate, depuse in anul fiscal de raportare (din toate sursele);
    rd. 20. Pierdere fiscala - se inscrie suma rezultata din insumarea pierderilor fiscale pe categorii de venituri, preluate din toate declaratiile speciale privind veniturile din strainatate, depuse in anul fiscal de raportare (din toate sursele).
    E. Plati anticipate in contul impozitului pe venit
    Se inscriu datele referitoare la platile anticipate in contul impozitului pe venit, efectuate de catre contribuabili in cursul anului de raportare.
    rd. 21 - rd. 23 - se inscrie suma reprezentand platile anticipate efectuate in contul impozitului pe venit in baza Deciziei de impunere pentru plati anticipate privind veniturile din activitati independente, comunicata de organul fiscal.
    rd. 24 - se preia suma inscrisa la rd. 14, col. 5 din Fisa fiscala 1 (FF1).
    rd. 25 - se preia suma inscrisa la rd. 13, col. 2 din Fisa fiscala 2 (FF2).
    rd. 26 - se inscrie suma reprezentand impozitul anual pe venitul din salarii, calculata prin cumularea platilor lunare efectuate in baza Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania care desfasoara activitate in Romania si de persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania.
    rd. 27 - se inscrie suma reprezentand platile anticipate efectuate in contul impozitului pe venit, in baza Deciziei de impunere pentru plati anticipate privind veniturile din cedarea folosintei bunurilor, comunicata de organul fiscal.
    rd. 28 - se inscrie suma reprezentand totalul platilor anticipate efectuate in contul impozitului pe venit.
    F. Venituri scutite realizate in anul fiscal de raportare
    Se va completa de catre contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente si din salarii, scutite la plata impozitului pe venit, conform legislatiei specifice.
    rd. 29. Venit net din activitati independente - se inscrie venitul net realizat din activitati independente desfasurate in perioada de scutire.
    rd. 30. Pierdere fiscala din activitati independente - se inscrie pierderea fiscala realizata din activitati independente desfasurate in perioada de scutire.
    rd. 31. Venit net din salarii - se inscrie venitul net din salarii realizat de persoanele fizice care desfasoara activitatile prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2000.
    G. Documente justificative anexate pentru determinarea coeficientilor de deduceri personale suplimentare
    Se completeaza de catre contribuabilii care realizeaza venituri sub forma de salarii in afara functiei de baza, din activitati independente si din cedarea folosintei bunurilor si venituri din strainatate si care nu au beneficiat in cursul anului de deduceri personale.
    Se va inscrie "X" in casuta corespunzatoare din documentele justificative anexate la declaratie, care atesta situatia proprie si a persoanelor aflate in intretinere.
    Documentele justificative vor fi prezentate de contribuabil in copie si in original, in vederea verificarii si certificarii de catre organul fiscal.
    Contribuabilii care vor transmite declaratia de venit global prin posta vor anexa la aceasta declaratie copii legalizate de pe documentele justificative care atesta dreptul la deduceri personale suplimentare.
    Date de identificare a reprezentantului fiscal
    Se completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil, inclusiv contul bancar al acestuia, daca exista.

                             INSTRUCTIUNI
de completare a formularului "Declaratie speciala privind veniturile din activitati independente realizate intr-o forma de asociere"
                         Cod 14.13.01.13/4.4

    Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza venituri in bani si/sau in natura intr-o forma de asociere din:
    - activitati care constituie fapte de comert, prestari de servicii, altele decat cele din profesii liberale, sau din practicarea unei meserii, inclusiv din activitati adiacente;
    - prestari de servicii in domeniul stiintific, literar, artistic si educativ, inclusiv din activitati adiacente;
    - valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala.
    Termen de depunere:
    - anual, pana la data de 31 martie a anului urmator celui in care s-a realizat venitul;
    - in termen de 5 zile de la incetarea activitatii, in cazul contribuabililor care inceteaza sa mai aiba domiciliul in Romania;
    - ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia depusa anterior, prin completarea unei declaratii rectificative, situatie in care va inscrie "X" in casuta special prevazuta in formular in acest scop.
    Declaratia rectificativa se poate depune pana in momentul initierii de catre organul fiscal a unei actiuni de control fiscal privind perioada la care se refera.
    Declaratia se completeaza in doua exemplare:
    - originalul se depune:
      - la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul asociatiei din care face parte contribuabilul. In cazul in care activitatea se desfasoara in mai multe puncte de lucru situate in raza teritoriala a mai multor organe fiscale, declaratia se va depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul principal;
      - la organul fiscal de domiciliu, in cazul contribuabililor care inceteaza sa mai aiba domiciliul in Romania;
    - copia se pastreaza de catre contribuabil.
    Declaratia se pune gratuit la dispozitie contribuabilului, la solicitarea acestuia.
    Date de identificare a contribuabilului
    Se completeaza de catre toti contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia sa depuna aceasta declaratie sau de reprezentantii fiscali ai acestora, inscriind cu majuscule, citet si corect toate datele prevazute de formular.
    Adresa - persoanele fizice romane vor completa domiciliul, iar ceilalti contribuabili, resedinta in Romania.
    Cod numeric personal/numar de identificare fiscala - se va inscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecarui contribuabil ori numarul atribuit persoanelor fizice fara domiciliu in Romania de catre Ministerul Finantelor cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz.
    Cont bancar
    Se completeaza de catre contribuabilii care au conturi bancare.
    A. Date privind activitatea desfasurata
    Se completeaza de catre contribuabili sau de catre reprezentantii fiscali ai acestora.
    Felul activitatii - se vor inscrie tipul de activitate prevazut in autorizatia de functionare sau in contractul de asociere, precum si codul CAEN al activitatii desfasurate.
    Forma de organizare - se va inscrie tipul de asociere din care face parte contribuabilul.
    Denumirea - se completeaza cu numele asociatiei in cadrul careia isi desfasoara activitatea contribuabilul, asa cum rezulta din certificatul de inregistrare fiscala al acesteia.
    Sediul principal de desfasurare a activitatii - se va completa adresa sediului principal de desfasurare a activitatii. In cazul in care activitatea se desfasoara prin mai multe puncte de lucru, se va completa cu adresa sediului principal de desfasurare a activitatii.
    Autorizatie - se vor inscrie numarul autorizatiei de functionare care atesta dreptul asociatiei de a-si desfasura activitatea, emisa potrivit reglementarilor legale, data emiterii acesteia, precum si denumirea organului care a eliberat autorizatia.
    Contract de asociere - se vor inscrie numarul sub care contractul de asociere a fost inregistrat la organul fiscal in raza caruia isi are sediul asociatia, precum si data inregistrarii acestuia.
    Cota de participare - se va inscrie cota procentuala de participare la veniturile si la pierderile asociatiei, prevazuta pentru contribuabilul asociat, conform contractului de asociere.
    Data inceperii activitatii - se va inscrie data inregistrarii contractului de asociere la organul fiscal.
    Data incetarii activitatii - se va inscrie data incetarii activitatii, prevazuta in contractul de asociere.
    B. Venit net din activitati independente, stabilit pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla
    rd. 1. Venit net distribuit din asociatie - se va prelua suma inscrisa in col. 5, randul corespunzator contribuabilului, din tabelul prevazut in Declaratia anuala de venit depusa de asociatia fara personalitate juridica, reprezentand venitul net din asociere realizat in anul fiscal de raportare si distribuit asociatului, conform cotei procentuale de participare prevazute in contract.
    rd. 2. Pierdere fiscala din asociatie - se va prelua suma inscrisa in col. 6, randul corespunzator contribuabilului, din tabelul prevazut in Declaratia anuala de venit depusa de asociatia fara personalitate juridica, reprezentand pierderea fiscala din asociere realizata in anul fiscal de raportare si distribuita asociatului, conform cotei procentuale de participare prevazute in contract.
    C. Plati anticipate cu titlu de impozit pe venit
    Tabel - se inscriu datele referitoare la platile anticipate cu titlu de impozit pe venit, efectuate de contribuabil in cursul anului, pe baza deciziei de impunere transmise de organul fiscal: felul documentului de plata, seria/numarul, data emiterii, suma platita.
    Date de identificare a reprezentantului fiscal
    Se completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre reprezentantii fiscali desemnati de contribuabili, inclusiv contul bancar al acestora, daca exista.

                               INSTRUCTIUNI
de completare a formularului "Declaratie speciala privind veniturile din strainatate"
                             Cod 14.13.01.13/7

    Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania, care realizeaza venituri din activitati independente, venituri din salarii si venituri din cedarea folosintei bunurilor, din strainatate.
    Contribuabilii vor depune cate o declaratie pentru fiecare tara - sursa a veniturilor, inscriind veniturile realizate in tara respectiva.
    Termen de depunere:
    - anual, pana la data de 31 martie a anului urmator celui in care s-a realizat venitul;
    - ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia depusa anterior, prin completarea unei declaratii rectificative, situatie in care se va inscrie "X" in casuta special prevazuta in formular in acest scop.
    Declaratia rectificativa se poate depune pana in momentul initierii de catre organul fiscal a unei actiuni de control fiscal privind perioada la care se refera.
    Declaratia se completeaza in doua exemplare:
    - originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul contribuabilului;
    - copia se pastreaza de contribuabil.
    Declaratia se pune gratuit la dispozitie contribuabilului, la solicitarea acestuia.
    Date de identificare a contribuabilului
    Se completeaza de catre toti contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia depunerii acestei declaratii, inscriind cu majuscule, citet si corect toate datele prevazute in formular.
    In cazul completarii declaratiei de catre reprezentantul fiscal, datele inscrise vor fi cele ale contribuabilului in numele caruia actioneaza.
    Adresa - persoanele fizice romane vor completa domiciliul, iar ceilalti contribuabili, resedinta in Romania.
    Cod numeric personal - se va inscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecarui contribuabil.
    Cont bancar
    Se completeaza de catre contribuabilii care au conturi bancare deschise la institutii bancare aflate pe teritoriul Romaniei.
    A. Date privind activitatea desfasurata
    Se completeaza de catre contribuabili sau de catre reprezentantii fiscali desemnati ai acestora.
    Felul activitatii principale - se va inscrie tipul activitatii desfasurate.
    Forma de organizare - se va inscrie modul de desfasurare a activitatii de catre contribuabil.
    Statul in care s-a realizat venitul - se va completa cu denumirea tarii in care contribuabilul a realizat venitul declarat.
    Data inceperii activitatii - se va inscrie data de la care contribuabilul desfasoara activitatea in strainatate.
    Data incetarii activitatii - se va inscrie data pana la care contribuabilul a desfasurat activitatea in strainatate.
    B. Venit din strainatate
    Se completeaza de catre contribuabilii care obtin venituri din strainatate din activitati independente, din salarii sau din cedarea folosintei bunurilor.
    Sumele se declara atat in valuta tarii in care au fost obtinute, cat si transformate in lei conform art. 47 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit. Pentru valutele necotate de Banca Nationala a Romaniei transformarea in lei se va face prin intermediul dolarului S.U.A.
    rd. 1. Venit din activitati independente - se va inscrie suma reprezentand venitul impozabil realizat din strainatate din activitati independente in anul fiscal de raportare.
    rd. 2. Pierdere fiscala din activitati independente - se va inscrie suma reprezentand pierderea din strainatate realizata din activitati independente in anul fiscal de raportare.
    rd. 3. Venit din salarii - se va inscrie venitul impozabil realizat de contribuabil din strainatate, din activitatea desfasurata in baza unui contract de munca.
    rd. 4. Venit din cedarea folosintei bunurilor - se va inscrie suma reprezentand venitul impozabil din cedarea folosintei bunurilor, obtinut din strainatate de proprietar sau uzufructuar.
    C. Impozit platit in strainatate
    Se completeaza de catre contribuabilii care, pentru acelasi venit si in decursul aceleiasi perioade impozabile, sunt supusi impozitului pe venit atat pe teritoriul Romaniei, cat si in strainatate.
    Se va inscrie suma reprezentand impozitul pe venit platit in strainatate, pentru care statul respectiv si-a exercitat dreptul de deducere.
    Tabel - se inscriu datele referitoare la impozitul efectiv platit in strainatate, direct sau prin retinere la sursa, pentru venitul obtinut in strainatate: categoria de venit, autoritatea fiscala emitenta din statul in care a fost realizat venitul, seria/numarul, data emiterii si suma platita reprezentand impozit pe venit.
    Date de identificare a reprezentantului fiscal
    Se completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre reprezentantii fiscali desemnati de contribuabili, inclusiv contul bancar al acestora, daca exista.

                             INSTRUCTIUNI
de completare a formularului "Declaratie speciala privind veniturile din activitati independente - comerciale"
                          Cod 14.13.01.13/4.1

    Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza venituri in bani si/sau in natura, in mod individual, din activitati care constituie fapte de comert, din prestari de servicii, altele decat cele din profesii liberale sau din practicarea unei meserii, inclusiv din activitati adiacente, pentru care venitul net se determina in sistem real.
    Persoanele fizice care obtin venituri din mai multe surse vor depune cate o declaratie speciala pentru fiecare sursa.
    Termen de depunere:
    - anual, pana la data de 31 martie a anului urmator celui in care s-a realizat venitul;
    - in termen de 5 zile de la incetarea activitatii, in cazul contribuabililor care inceteaza sa mai aiba domiciliul in Romania;
    - ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia depusa anterior, prin completarea unei declaratii rectificative, situatie in care va inscrie "X" in casuta special prevazuta in formular in acest scop.
    Declaratia rectificativa se poate depune pana in momentul initierii de catre organul fiscal a unei actiuni de control fiscal privind perioada la care se refera.
    Declaratia se completeaza in doua exemplare:
    - originalul se depune:
      - la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul in care se desfasoara activitatea. In cazul in care activitatea se desfasoara in mai multe puncte de lucru situate in raza teritoriala a altor organe fiscale, declaratia se va depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul principal;
      - la organul fiscal de domiciliu, in cazul contribuabililor care inceteaza sa mai aiba domiciliul in Romania;
    - copia se pastreaza de catre contribuabil.
    Declaratia se pune gratuit la dispozitie contribuabilului, la solicitarea acestuia.
    Date de identificare a contribuabilului
    Se completeaza de catre toti contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia sa depuna aceste declaratii sau de reprezentantii fiscali ai acestora, dupa caz, inscriind cu majuscule, citet si corect toate datele prevazute in formular.
    Adresa - persoanele fizice romane vor completa domiciliul, iar ceilalti contribuabili, resedinta in Romania.
    Cod numeric personal/numar de identificare fiscala - se va inscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecarui contribuabil ori numarul atribuit persoanelor fizice fara domiciliu in Romania de catre Ministerul Finantelor cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz.
    Cont bancar
    Se completeaza de catre contribuabilii care au conturi bancare.
    A. Date privind activitatea desfasurata
    Se completeaza de catre contribuabili sau de catre reprezentantii fiscali ai acestora.
    Felul activitatii - se vor inscrie tipul de activitate prevazut in autorizatia de functionare sau in contractul civil incheiat in conformitate cu Codul comercial, in baza caruia s-a facut inregistrarea fiscala la organul fiscal si care atesta dreptul contribuabilului de a desfasura activitate comerciala, precum si codul CAEN al activitatii desfasurate.
    Sediul principal de desfasurare a activitatii - se va completa adresa sediului principal de desfasurare a activitatii. In cazul in care activitatea se desfasoara prin mai multe puncte de lucru, se va completa cu adresa sediului principal de desfasurare a activitatii.
    Autorizatie/contract - se vor inscrie numarul autorizatiei de functionare care atesta dreptul contribuabilului de a desfasura activitate comerciala, emisa in baza Decretului-lege nr. 54/1990, data emiterii acesteia, precum si denumirea organului care a eliberat autorizatia. Pentru contribuabilii care desfasoara activitati in baza unui contract de prestari de servicii, de comision, de mandat, de reprezentare si alte asemenea contracte incheiate in conformitate cu prevederile Codului comercial se vor inscrie numarul si data contractului.
    Data inceperii activitatii - se inscriu data eliberarii autorizatiei de functionare, data incheierii contractului de comision, de mandat, de reprezentare si altele asemenea, in cazul contribuabililor care desfasoara activitate comerciala in mod independent.
    Data incetarii activitatii - se inscrie data incetarii activitatii prevazute in contractul de comision, de mandat, de reprezentare si altele, in cazul contribuabililor care desfasoara activitati in baza unui asemenea contract.
    Persoanele fizice autorizate care inceteaza activitatea in cursul anului vor inscrie data depunerii autorizatiei de functionare la organul fiscal.
    B. Venit net din activitati comerciale stabilit pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla
    rd. 1. Venit brut - se vor inscrie veniturile in bani si/sau echivalentul veniturilor in natura incasate in anul de raportare atat din activitatea de baza, cat si din activitati adiacente. In cazul in care activitatea se desfasoara prin mai multe puncte de lucru, se inscrie suma reprezentand totalul veniturilor brute realizate din activitati comerciale, pe fiecare punct de lucru.
    rd. 2. Cheltuieli deductibile - se inscriu cheltuielile efectuate in vederea realizarii venitului, cu conditia sa fie efectuate in interesul direct al activitatii, sa corespunda unor cheltuieli efective, sa fie justificate cu documente si sa fie cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite. In cazul in care activitatea se desfasoara prin mai multe puncte de lucru, se inscrie suma reprezentand totalul cheltuielilor deductibile aferente veniturilor realizate din activitati comerciale, pe fiecare punct de lucru.
    rd. 3. Venit net - se inscrie diferenta dintre venitul brut si cheltuielile aferente deductibile, daca venitul brut este mai mare decat cheltuielile deductibile, respectiv daca suma de la rd. 1 este mai mare decat suma de la rd. 2.
    rd. 4. Pierdere fiscala - se inscrie diferenta dintre venitul brut si cheltuielile deductibile, daca venitul brut este mai mic decat cheltuielile deductibile, respectiv daca suma de la rd. 1 este mai mica decat suma de la rd. 2.
    C. Plati anticipate cu titlu de impozit pe venit
    Tabel - se inscriu datele referitoare la platile anticipate cu titlu de impozit pe venit, efectuate de contribuabil in cursul anului, pe baza deciziei de impunere transmise de organul fiscal: felul documentului de plata, seria/numarul documentului, data emiterii si suma platita.
    Date de identificare a reprezentantului fiscal
    Se completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre reprezentantii fiscali desemnati de contribuabili, inclusiv contul bancar al acestora, daca exista.

                              INSTRUCTIUNI
de completare a formularului "Declaratie speciala privind veniturile din activitati indepedente - profesii liberale"
                           Cod 14.13.01.13/4.2

    Declaratia se completeaza si se depune anual de catre persoanele fizice care realizeaza in mod individual venituri din prestari de servicii in domeniul stiintific, literar, artistic si educativ si pentru care venitul net se determina in sistem real.
    Persoanele fizice care obtin venituri din mai multe surse vor depune cate o declaratie speciala pentru fiecare sursa.
    Termen de depunere:
    - anual, pana la data de 31 martie a anului urmator celui in care s-a realizat venitul;
    - in termen de 5 zile de la incetarea activitatii, in cazul contribuabililor care inceteaza sa mai aiba domiciliul in Romania;
    - ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia depusa anterior, prin completarea unei declaratii rectificative, situatie in care se va inscrie "X" in casuta special prevazuta in formular in acest scop.
    Declaratia rectificativa se poate depune pana in momentul initierii de catre organul fiscal a unei actiuni de control fiscal privind perioada la care se refera.
    Declaratia se completeaza in doua exemplare:
    - originalul se depune:
      - la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul in care se desfasoara activitatea. In cazul in care activitatea se desfasoara in mai multe puncte de lucru situate in raza teritoriala a altor organe fiscale, declaratia se va depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul principal de desfasurare a activitatii;
      - la organul fiscal de domiciliu, in cazul contribuabililor care inceteaza sa mai aiba domiciliul in Romania;
    - copia se pastreaza de catre contribuabil.
    Declaratia se pune gratuit la dispozitie contribuabilului, la solicitarea acestuia.
    Date de identificare a contribuabilului
    Se completeaza de catre contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia depunerii acestei declaratii sau de catre reprezentantii fiscali ai acestora, inscriind cu majuscule, citet si corect toate datele prevazute de formular.
    Adresa - persoanele fizice romane vor completa domiciliul, iar ceilalti contribuabili, resedinta in Romania.
    Cod numeric personal/numar de identificare fiscala - se va inscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecarui contribuabil ori numarul atribuit persoanelor fizice fara domiciliu in Romania de catre Ministerul Finantelor cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz.
    Cont bancar
    Se completeaza de catre contribuabilii care au conturi bancare.
    A. Date privind activitatea desfasurata
    Se completeaza de catre contribuabili sau de catre reprezentantii fiscali desemnati ai acestora.
    Felul activitatii - se vor inscrie tipul de activitate prevazut in autorizatia de functionare care atesta dreptul contribuabilului de a desfasura o profesie liberala, precum si codul CAEN al activitatii desfasurate.
    Sediul principal de desfasurare a activitatii - se completeaza adresa sediului principal de desfasurare a activitatii. In cazul in care activitatea se desfasoara prin mai multe puncte de lucru, se va completa adresa sediului principal de desfasurare a activitatii.
    Autorizatie - se completeaza de catre toti contribuabilii care desfasoara o profesie liberala, in mod individual;
    - se inscriu numarul autorizatiei care atesta dreptul contribuabilului de a exercita o profesie liberala, data emiterii acesteia, precum si denumirea organului care a eliberat autorizatia.
    Data inceperii activitatii - se inscrie data eliberarii autorizatiei care atesta dreptul de desfasurare a unei profesii liberale, in cazul contribuabililor care desfasoara activitatea in mod independent.
    Data incetarii activitatii - se inscrie data incetarii activitatii, daca este cazul.
    B. Venit net din exercitarea unei profesii liberale, stabilit pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla
    rd. 1. Venit brut - se vor inscrie veniturile in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura incasate in anul de raportare atat din activitatea de baza, cat si din activitati adiacente. In cazul in care activitatea se desfasoara prin mai multe puncte de lucru, se va inscrie suma reprezentand totalul veniturilor brute realizate din exercitarea unei profesii liberale pe fiecare punct de lucru.
    rd. 2. Cheltuieli deductibile - se vor inscrie cheltuielile efectuate in vederea realizarii venitului, cu conditia sa fie efectuate in interesul direct al activitatii, sa corespunda unor cheltuieli efective, sa fie justificate cu documente si sa fie cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite. In cazul in care activitatea se desfasoara prin mai multe puncte de lucru, se va inscrie suma reprezentand totalul cheltuielilor deductibile aferente veniturilor realizate din exercitarea unei profesii liberale pe fiecare punct de lucru.
    rd. 3. Venit net - se va inscrie diferenta dintre venitul brut si cheltuielile aferente deductibile, daca venitul brut este mai mare decat cheltuielile deductibile, respectiv daca suma de la rd. 1 este mai mare decat suma de la rd. 2.
    rd. 4. Pierdere fiscala - se va inscrie diferenta dintre venitul brut si cheltuielile aferente deductibile, daca venitul brut este mai mic decat cheltuielile deductibile, respectiv daca suma de la rd. 1 este mai mica decat suma de la rd. 2.
    C. Plati anticipate cu titlu de impozit
    Tabel - se inscriu, potrivit cerintelor formularului, datele referitoare la platile anticipate cu titlu de impozit pe venit, efectuate in cursul anului, pe baza deciziei de impunere transmise de organul fiscal: felul documentului de plata, seria/numarul documentului, data emiterii, suma platita.
    Date de identificare a reprezentantului fiscal
    Se completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre reprezentantii fiscali desemnati de contribuabili, inclusiv contul bancar al acestora, daca exista.

                              INSTRUCTIUNI
de completare a formularului "Declaratie speciala privind veniturile din activitati independente - drepturi de proprietate intelectuala"
                           Cod 14.13.01.13/4.3

    Declaratia se completeaza si se depune anual de catre contribuabilii care realizeaza venituri in bani si/sau in natura provenind din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala (valorificarea drepturilor industriale: brevete de inventie, know-how, marci inregistrate, franciza; drepturi de autor, inclusiv a drepturilor conexe).
    Persoanele fizice care obtin venituri din mai multe surse vor depune cate o declaratie speciala pentru fiecare sursa.
    Termen de depunere:
    - anual, pana la data de 31 martie a anului urmator celui in care s-a realizat venitul;
    - in termen de 5 zile de la incetarea activitatii, in cazul contribuabililor care inceteaza sa mai aiba domiciliul in Romania;
    - ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia anterioara, prin completarea unei declaratii rectificative, situatie in care se va inscrie "X" in casuta special prevazuta in formular in acest scop.
    Declaratia rectificativa se poate depune pana in momentul initierii de catre organul fiscal a unei actiuni de control fiscal privind perioada la care se refera.
    Declaratia se completeaza in doua exemplare:
    - originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul contribuabilul;
    - copia se pastreaza de contribuabil.
    Declaratia se pune gratuit la dispozitie contribuabilului, la solicitarea acestuia.
    Date de identificare a contribuabilului
    Se completeaza de catre toti contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia depunerii acestei declaratii sau de catre reprezentantii fiscali ai acestora, dupa caz, inscriind cu majuscule, citet si corect toate datele prevazute de formular.
    Adresa - persoanele fizice romane vor completa domiciliul, iar ceilalti contribuabili, resedinta in Romania.
    Cod numeric personal/numar de identificare fiscala - se va inscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecarui contribuabil ori numarul atribuit persoanelor fizice fara domiciliu in Romania de catre Ministerul Finantelor cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz.
    Cont bancar
    Se completeaza de catre contribuabilii care au conturi bancare.
    A. Date privind activitatea desfasurata
    Se completeaza de catre contribuabili sau de catre reprezentantii fiscali desemnati ai acestora.
    Felul activitatii - se va inscrie activitatea desfasurata.
    Contract - se completeaza numai de catre contribuabilii care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala in baza unui contract;
    - se vor inscrie numarul contractului si data emiterii acestuia.
    B. Venit net din drepturi de proprietate intelectuala
    rd. 1. Venit brut - se vor inscrie veniturile in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura incasate din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala in anul de raportare.
    rd. 2. Cheltuieli deductibile - se completeaza de catre contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net in sistem real, pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla. Se inscriu cheltuielile efectuate in vederea realizarii venitului, cu conditia sa fie efectuate in interesul direct al activitatii, sa corespunda unor cheltuieli efective, sa fie justificate cu documente si sa fie cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite.
    rd. 3. Cheltuieli forfetare (rd. 1 x 25%) - se completeaza de catre contribuabilii pentru care venitul net se determina prin scaderea din venitul brut a cotei forfetare de cheltuieli de 25% .
    rd. 4. Cheltuieli forfetare (rd. 1 x 40%) - se completeaza de catre contribuabilii care realizeaza venituri din drepturi de autor aferente operelor de arta monumentala.
    rd. 5. Venit net - se va inscrie suma reprezentand diferenta dintre venitul brut si cheltuielile aferente, respectiv se scade rd. 2, rd. 3 sau rd. 4, dupa caz, din rd. 1.
    rd. 6. Pierdere fiscala - se completeaza numai de catre contribuabilii care determina venitul net/pierderea in sistem real, pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla, si care in anul de declarare au inregistrat pierderi. Se va inscrie rezultatul negativ ramas dupa scaderea din suma reprezentand venitul brut a cheltuielilor aferente deductibile, respectiv se scade rd. 1 din rd. 2.
    C. Date de identificare a platitorului de venit si impozitul retinut
    Tabel - se inscriu datele de identificare a platitorului de venit si sumele retinute prin stopaj la sursa de acesta din venitul brut realizat de contribuabil, ca plati anticipate, in contul impozitului pe venit.
    Date de identificare a reprezentantului fiscal
    Se completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre reprezentantii fiscali desemnati de contribuabili, inclusiv contul bancar al acestora, daca exista.

                              INSTRUCTIUNI
de completare a formularului "Declaratie speciala privind veniturile din cedarea folosintei bunurilor"
                            Cod 14.13.01.13/3

    Declaratia se completeaza si se depune de catre contribuabilii care realizeaza venituri in bani si/sau in natura provenind din inchirieri si subinchirieri de bunuri mobile si imobile, precum si din arendarea terenurilor agricole, in calitate de proprietari, uzufructuari sau alti detinatori legali.
    Persoanele fizice care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din mai multe surse vor depune cate o declaratie speciala pentru fiecare sursa.
    In cazul inchirierii/arendarii bunurilor detinute in comun fiecare coproprietar va completa si va depune cate o declaratie, corespunzator cotei care ii revine din proprietate.
    Termen de depunere:
    - anual, pana la data de 31 martie a anului urmator celui in care s-a realizat venitul;
    - in termen de 5 zile de la incetarea activitatii, in cazul contribuabililor care inceteaza sa mai aiba domiciliul in Romania;
    - ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia depusa anterior, prin completarea unei declaratii rectificative, situatie in care se va inscrie "X" in casuta special prevazuta in formular in acest scop.
    Declaratia rectificativa se poate depune pana in momentul initierii de catre organul fiscal a unei actiuni de control fiscal privind perioada la care se refera.
    Declaratia se completeaza in doua exemplare:
    - originalul se depune:
      - la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla bunul a carui folosinta este cedata, pentru bunurile imobile;
      - la organul fiscal de domiciliu, pentru bunurile mobile;
    - copia se pastreaza de catre contribuabil.
    Declaratia se pune gratuit la dispozitie contribuabilului, la solicitarea acestuia.
    Date de identificare a contribuabilului
    Se completeaza de catre contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia depunerii acestei declaratii, precum si de catre reprezentantii fiscali ai acestora, inscriind cu majuscule, citet si corect toate datele prevazute in formular.
    Cod numeric personal/numar de identificare fiscala - se va inscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecarui contribuabil ori numarul atribuit de catre Ministerul Finantelor persoanelor fizice fara domiciliu in Romania, dupa caz.
    Cont bancar
    Se completeaza de catre contribuabilii care au conturi bancare.
    A. Date privind contractul incheiat intre parti
    Se completeaza de catre contribuabili sau de catre reprezentantii fiscali desemnati ai acestora.
    Nume si prenume (denumire) chirias/arendas - se inscriu datele din contractul de inchiriere sau arendare incheiat intre parti si inregistrat la organul fiscal.
    Contract de inchiriere/subinchiriere/arendare - se inscriu numarul sub care a fost inregistrat la organul fiscal contractul incheiat intre parti, precum si data inregistrarii acestuia.
    Cota-parte detinuta in coproprietate - in situatia in care bunul face obiectul unei proprietati comune si este inchiriat in intregime, se va inscrie cota-parte procentuala din proprietate care revine contribuabilului conform contractului de inchiriere/arendare.
    Data inceperii derularii contractului - se inscrie data prevazuta in contractul incheiat intre parti pentru cedarea folosintei bunului.
    Data incetarii contractului - se inscrie data prevazuta pentru incetarea cedarii folosintei bunului, din contractul incheiat intre parti.
    Date de identificare a bunului - se inscriu datele de identificare a bunului a carui folosinta este cedata.
    De exemplu:
    a) pentru imobile (cladiri, terenuri): adresa completa (strada, numar, bloc, etaj, apartament), suprafata totala, din care inchiriata;
    b) pentru autovehicule: tipul, anul de fabricatie, numarul de inmatriculare, seria motorului, seria sasiului;
    c) alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliata, cu identificarea principalelor caracteristici care individualizeaza bunul.
    B. Venit net din cedarea folosintei bunului
    rd. 1. Contravaloarea chiriei/arendei conform contractului - se inscrie contravaloarea (in lei) a chiriei/arendei prevazute in contractul incheiat intre parti pentru anul fiscal de raportare, indiferent de momentul platii acesteia.
    rd. 2. Suma cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau altui detinator legal, daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta - se inscrie suma totala a cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, dar care, potrivit clauzelor contractului, sunt efectuate de cealalta parte contractanta.
    rd. 3. Venit brut - se inscrie suma calculata prin majorarea chiriei/arendei cu suma reprezentand cheltuieli ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta, respectiv dintre datele inscrise la rd. 1 si rd. 2.
    rd. 4. Cheltuieli deductibile - se inscrie suma rezultata din aplicarea unei cote de cheltuieli de 30% la venitul brut (rd. 3), reprezentand cheltuieli deductibile aferente venitului.
    rd. 5. Venit net - se inscrie diferenta dintre venitul brut si cheltuielile deductibile aferente, respectiv dintre datele inscrise la rd. 3 si 4.
    C. Plati anticipate cu titlu de impozit pe venit
    Tabel - se inscriu datele referitoare la platile anticipate efectuate in cursul anului in contul impozitului pe venit, pe baza deciziei de impunere transmise de organul fiscal: felul documentului de plata, seria/numarul documentului, data emiterii, suma platita.
    Date de identificare a reprezentantului fiscal
    Se completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil, inclusiv contul bancar al acestuia, daca exista.

                              INSTRUCTIUNI
de completare a formularului "Declaratie anuala de venit pentru asociatiile fara personalitate juridica"
                            Cod 14.13.01.13/2i

    Declaratia se completeaza si se depune de catre asociatiile fara personalitate juridica constituite potrivit legii intre persoane fizice care desfasoara activitati independente.
    Declaratia se depune prin asociatul desemnat prin contract sa raspunda pentru indeplinirea obligatiilor asociatiei fata de autoritatile publice:
    - anual, pana la data de 15 martie a anului urmator de realizare a venitului, la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are sediul asociatia;
    - ori de cate ori asociatul desemnat constata erori in declaratia depusa anterior, prin completarea unei declaratii rectificative, situatie in care se va inscrie "X" in casuta prevazuta in formular in acest scop.
    Declaratia rectificativa se poate depune pana in momentul initierii de catre organul fiscal a unei actiuni de control fiscal privind perioada la care se refera.
    Declaratia se completeaza in doua exemplare:
    - originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are sediul asociatia;
    - copia se pastreaza la sediul asociatiei, impreuna cu celelalte documente privind activitatea acesteia.
    Declaratia se pune gratuit la dispozitie asociatiei.
    Date de identificare a asociatiei fara personalitate juridica
    Se completeaza de catre asociatul desemnat prin contract sa raspunda pentru indeplinirea obligatiilor asociatiei fata de autoritatile publice, inscriind cu majuscule, citet si corect toate datele prevazute in formular, pe baza datelor din contractul de asociere, inclusiv cele referitoare la contul bancar, daca exista.
    Se inscrie codul fiscal din certificatul de inregistrare fiscala, daca asociatia a fost inregistrata ca platitor de impozite si taxe.
    A. Tipul asociatiei fara personalitate juridica
    Se va inscrie "X" in casuta corespunzatoare tipului de asociatie, dupa caz.
    Numarul si data inregistrarii contractului de asociere la organul fiscal - se inscriu numarul sub care contractul de asociere a fost inregistrat la organul fiscal, precum si data inregistrarii acestuia.
    Se inscriu numele si prenumele responsabilului asociatiei desemnat prin contract, conform legii, sa indeplineasca obligatiile asociatiei fata de autoritatile publice.
    B. Date privind activitatea desfasurata
    Se inscriu obiectul principal de activitate al asociatiei, perioada de functionare, numarul de asociati, conform contractului de asociere, numarul si data autorizatiei de functionare, precum si organul emitent.
    C. Venit net din activitati independente
    Se va completa pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla a asociatiei fara personalitate juridica, pe tipuri de activitati desfasurate: activitati comerciale, profesii liberale si, respectiv, valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala, dupa caz.
    rd. 1, 5 si 9. Venit brut - se inscrie venitul brut realizat in cadrul activitatii desfasurate, pe tipuri de activitati, reprezentand veniturile in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura incasate in anul de raportare, pe categorii de venit, atat din activitatea de baza, cat si din activitati adiacente.
    rd. 2, 6 si 10. Cheltuieli deductibile - se inscriu cheltuielile, pe tipuri de activitati, cu conditia sa fie efectuate in interesul direct al activitatii, sa corespunda unor cheltuieli efective, sa fie justificate cu documente si sa fie cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite. In cazul in care activitatea se desfasoara prin mai multe puncte de lucru, se inscrie suma reprezentand totalul cheltuielilor deductibile aferente veniturilor realizate din activitatile respective pe fiecare punct de lucru.
    rd. 3, 7 si 11. Venit net - se inscrie diferenta dintre venitul brut si cheltuielile aferente deductibile, pe tipuri de activitati, daca venitul brut este mai mare decat cheltuielile deductibile fiscal.
    rd. 4, 8 si 12. Pierdere fiscala - se inscrie diferenta dintre cheltuielile aferente deductibile si venitul brut, pe tipuri de activitati, daca venitul brut este mai mic decat cheltuielile deductibile fiscal.
    rd. 13. Venit net anual - se va inscrie suma calculata prin insumarea venitului net, pe tipuri de activitati, respectiv datele inscrise la rd. 3, 7 si 11.
    rd. 14. Pierdere fiscala anuala - se va inscrie suma calculata prin insumarea pierderilor fiscale, pe tipuri de activitati, respectiv datele inscrise la rd. 4, 8 si 12.
    D. Distributia pe asociati a venitului net/pierderii realizat/realizate la nivelul asociatiei
                            (tabel)
    col. 1. Nume si prenume asociat - se va completa cu numele si prenumele fiecarui asociat.
    col. 2. Cod numeric personal/numar de identificare fiscala - se va inscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecarui contribuabil sau numarul atribuit de catre Ministerul Finantelor persoanelor fizice fara domiciliu in Romania, cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz.
    col. 3. Domiciliul permanent/resedinta asociatului - persoanele fizice romane vor completa domiciliul, iar ceilalti contribuabili, resedinta din Romania.
    col. 4. Cota procentuala de distribuire a venitului net/pierderii realizat/realizate la nivelul asociatiei - se va inscrie cota de participare a asociatului la veniturile si pierderile asociatiei, conform contractului de asociere.
    col. 5. Venit net distribuit - se va inscrie venitul net distribuit asociatului, calculat prin aplicarea cotei procentuale asupra venitului net anual din activitati independente, realizat de asociatie (cota procentuala de distributie din col. 4 din tabel x rd. 13 din declaratie).
    col. 6. Pierdere fiscala distribuita - se va inscrie pierderea fiscala distribuita asociatului prin aplicarea cotei procentuale de distributie la pierderea fiscala anuala din activitati independente, realizata de asociatie (cota procentuala de distributie din col. 4 din tabel x rd. 14 din declaratie).

                             INSTRUCTIUNI
de completare a declaratiilor informative privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa

    "Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile din dividende, pe beneficiari de venit, pe anul ......" Cod MF 14.13.01.13/3i
    "Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile din dobanzi, pe beneficiari de venit, pe anul ......" Cod MF 14.13.01.13/4i
    "Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile obtinute din jocuri de noroc, din premii si din prime in bani si/sau in natura, alte venituri pe beneficiari de venit, pe anul ......." Cod MF 14.13.01.13/7i
    "Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile obtinute din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare si partilor sociale, pe beneficiari de venit, pe anul ........." Cod MF 14.13.01.13/8i
    "Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile din valorificarea sub orice forma a dreptului de proprietate intelectuala, pe beneficiari de venit, pe anul ......." Cod MF 14.13.01.13/9i
    "Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile din pensii, pe beneficiari de venit, pe anul ......." Cod MF 14.13.01.13/10i
    1. Solicitarea si distribuirea formularelor declaratiilor informative privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa
    Se completeaza la cerere de catre platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa, dupa caz, in functie de natura veniturilor platite.
    Cererea se depune la unitatea subordonata Ministerului Finantelor in a carei raza teritoriala platitorul isi are sediul sau domiciliul, dupa caz, ori unde este luat in evidenta fiscala.
    Distribuirea acestor declaratii se face gratuit de catre organul fiscal mai sus mentionat.
    2. Completarea declaratiilor informative privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa
    Se completeaza in doua exemplare, dupa caz, de catre platitorii de venituri din dividende, din dobanzi, din jocuri de noroc, din premii si din prime in bani si/sau in natura, alte venituri din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare si partilor sociale, din valorificarea sub orice forma a dreptului de proprietate intelectuala, precum si de catre platitorii de venituri din pensii, pentru fiecare categorie de venit.
    col. 1 si col. 2 - se completeaza pentru fiecare beneficiar de venit persoana fizica, inscriindu-se:
    - numele si prenumele beneficiarului de venit;
    - codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecarui beneficiar de venit, pentru persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania sau numarul de identificare fiscala atribuit de catre Ministerul Finantelor persoanelor fizice fara domiciliu in Romania, cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz.
    col. 3. Baza impozabila - reprezinta totalul venitului impozabil realizat de fiecare beneficiar de venit, pe categorii de venituri.
    Baza impozabila se determina de platitorul de venit, pe categorii de venituri, in functie de platile efectuate catre beneficiarul de venit in cursul anului fiscal, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, cu modificarile ulterioare.
    col. 4. Impozit retinut - se inscrie impozitul pe venit calculat si retinut in cursul anului fiscal, determinat prin aplicarea cotei procentuale prevazute pentru fiecare categorie de venit care se declara asupra bazei de impozitare determinate de platitor. In cazul veniturilor din pensii se va inscrie impozitul total determinat prin insumarea impozitului pe veniturile din pensii calculat lunar de unitatea platitoare.
    3. Depunerea declaratiilor informative privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa
    Originalul declaratiilor informative privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa se depune de catre platitorii acestor venituri la unitatea subordonata Ministerului Finantelor in a carei raza teritoriala platitorul isi are sediul sau domiciliul, dupa caz, sau unde este luat in evidenta fiscala, pana la data de 31 martie a anului urmator celui in care s-a realizat venitul.
    Platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa, care efectueaza anual plati pentru un numar mai mare de 20 de beneficiari, au obligatia depunerii declaratiei in format electronic, format furnizat la cerere de organul fiscal competent.
    Declaratia in format electronic va fi insotita de listingul pe suport de hartie al continutului, certificat si semnat de persoana competenta.

                              INSTRUCTIUNI
de completare a formularului "Declaratie privind veniturile din strainatate a caror impunere in Romania este finala"
                           Cod 14.13.01.13/8

    Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania care realizeaza venituri din strainatate de aceeasi natura cu cele a caror impunere in Romania este finala.
    Contribuabilii vor depune cate o declaratie pentru fiecare tara - sursa a venitului, inscriind veniturile realizate in tara respectiva.
    Termen de depunere:
    - anual, pana la data de 31 martie a anului urmator celui in care s-a realizat venitul;
    - ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia depusa anterior, prin completarea unei declaratii rectificative, situatie in care va inscrie "X" in casuta special prevazuta in acest scop in formular.
    Declaratia rectificativa se poate depune pana in momentul initierii de catre organul fiscal a unei actiuni de control fiscal privind perioada la care se refera.
    Declaratia se completeaza in doua exemplare:
    - originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul contribuabilului;
    - copia se pastreaza de contribuabil.
    Declaratia se pune gratuit la dispozitie contribuabilului, la solicitarea acestuia.
    Date de identificare a contribuabilului
    Se completeaza de catre toti contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia depunerii acestei declaratii, inscriind cu majuscule, citet si corect toate datele prevazute de formular.
    In cazul completarii declaratiei de catre reprezentantul fiscal datele inscrise vor fi cele ale contribuabilului in numele caruia actioneaza.
    Adresa - persoanele fizice romane vor completa domiciliul, iar ceilalti contribuabili, resedinta in Romania.
    Cod numeric personal - se va inscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecarui contribuabil, dupa caz.
    Cont bancar
    Se completeaza de catre contribuabilii care au conturi bancare deschise la institutii bancare aflate pe teritoriul Romaniei.
    Statul in care s-a realizat venitul
    Se va completa cu denumirea tarii in care contribuabilul a realizat venitul declarat.
    A. Venituri realizate in strainatate a caror impunere in Romania este finala
    rd. 1 - rd. 5 - se completeaza de catre contribuabili, in functie de venitul realizat in strainatate, inscriindu-se suma reprezentand venitul impozabil realizat in strainatate.
    B. Impozit platit in strainatate
    Se completeaza de catre contribuabilii care, pentru acelasi venit si in decursul aceleiasi perioade impozabile, sunt supusi impozitului pe venit atat pe teritoriul Romaniei, cat si in strainatate.
    Se va inscrie suma reprezentand impozitul pe venit platit in strainatate pentru care statul respectiv si-a exercitat dreptul de deducere.
    Tabel - se inscriu datele referitoare la impozitul efectiv platit in strainatate, direct sau prin retinere la sursa, pentru venitul obtinut in strainatate: categoria de venit, autoritatea fiscala emitenta din statul in care a fost realizat venitul, seria/numarul documentului, data emiterii si suma platita reprezentand impozit pe venit.
    Date de identificare a reprezentantului fiscal
    Se completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil, inclusiv contul bancar al acestuia, daca exista.

    ANEXA 3

                        CARACTERISTICI DE TIPARIRE,
          MODUL DE DIFUZARE, UTILIZARE SI PASTRARE A FORMULARELOR

    1. Denumire: Declaratie de venit global
    1.1. Cod: 14.13.01.13
    1.2. Format: A4/t2
    1.3. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete.
         Originalul: textul - culoare negru intens, chenarele - o culoare diferita de negru
         Copia: textul si chenarele - o singura culoare
    1.4. Se difuzeaza: gratuit
    1.5. Se utilizeaza la: declararea veniturilor care se supun procedurii de globalizare, obtinute in anul fiscal de raportare
    1.6. Se intocmeste in: 2 exemplare
         de: contribuabil sau de reprezentantul fiscal, dupa caz
    1.7. Circula: - originalul la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul contribuabilului;
                  - copia la contribuabil
    1.8. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.
    2. Denumire: Declaratie speciala privind veniturile din activitati independente realizate intr-o forma de asociere
    2.1. Cod: 14.13.01.13/4.4
    2.2. Format: A4/t2
    2.3. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete
    2.4. Se difuzeaza: gratuit
    2.5. Se utilizeaza la: declararea veniturilor si pierderilor distribuite din asociere
    2.6. Se intocmeste in: 2 exemplare
         de: contribuabil sau de reprezentantul fiscal, dupa caz
    2.7. Circula: - originalul la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul asociatiei
                  - copia la contribuabil
    2.8. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.
    3. Denumire: Declaratie speciala privind veniturile din strainatate
    3.1. Cod: 14.13.01.13/7
    3.2. Format: A4/t2
    3.3. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete
    3.4. Se difuzeaza: gratuit
    3.5. Se utilizeaza la: declararea veniturilor si pierderilor realizate din strainatate
    3.6. Se intocmeste in: 2 exemplare
         de: contribuabil sau de reprezentantul fiscal, dupa caz
    3.7. Circula: - originalul la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul contribuabilului
                  - copia la contribuabil
    3.8. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.
    4. Denumire: Declaratie speciala privind veniturile din activitati independente - comerciale
    4.1. Cod: 14.13.01.13/4.1
    4.2. Format: A4/t2
    4.3. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete
    4.4. Se difuzeaza: gratuit
    4.5. Se utilizeaza la: declararea veniturilor si cheltuielilor efectiv realizate din desfasurarea activitatilor comerciale, pe fiecare sursa
    4.6. Se intocmeste in: 2 exemplare
         de: contribuabil sau de reprezentantul fiscal, dupa caz
    4.7. Circula: - originalul la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit
                  - copia la contribuabil
    4.8. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.
    5. Denumire: Declaratie speciala privind veniturile din activitati independente - profesii liberale
    5.1. Cod: 14.13.01.13/4.2
    5.2. Format: A4/t2
    5.3. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete
    5.4. Se difuzeaza: gratuit
    5.5. Se utilizeaza la: declararea veniturilor si cheltuielilor efectiv realizate din exercitarea profesiilor liberale, pe fiecare sursa
    5.6. Se intocmeste in: 2 exemplare
         de: contribuabil sau de reprezentantul fiscal, dupa caz
    5.7. Circula: - originalul la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit
                  - copia la contribuabil
    5.8. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.
    6. Denumire: Declaratie speciala privind veniturile din activitati independente - drepturi de proprietate intelectuala
    6.1. Cod: 14.13.01.13/4.3
    6.2. Format: A4/t2
    6.3. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete
    6.4. Se difuzeaza: gratuit
    6.5. Se utilizeaza la: declararea veniturilor efectiv realizate din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala si a cheltuielilor deductibile aferente
    6.6. Se intocmeste in: 2 exemplare
         de: contribuabil sau de reprezentantul fiscal, dupa caz
    6.7. Circula: - originalul la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul contribuabilului
                  - copia la contribuabil
    6.8. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.
    7. Denumire: Declaratie speciala privind veniturile din cedarea folosintei bunurilor
    7.1. Cod: 14.13.01.13/3
    7.2. Format: A4/t2
    7.3. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete
    7.4. Se difuzeaza: gratuit
    7.5. Se utilizeaza la: declararea veniturilor obtinute din cedarea folosintei bunurilor, pe fiecare sursa
    7.6. Se intocmeste in: 2 exemplare
         de: contribuabil sau de reprezentantul fiscal, dupa caz
    7.7. Circula: - originalul la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit
                  - copia la contribuabil
    7.8. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.
    8. Denumire: Declaratie anuala de venit pentru asociatiile fara personalitate juridica
    8.1. Cod: 14.13.01.13/2i
    8.2. Format: A4/t2
    8.3. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete
    8.4. Se difuzeaza: gratuit
    8.5. Se utilizeaza la: declararea veniturilor si cheltuielilor efectiv realizate in cadrul asociatiei
    8.6. Se intocmeste in: 2 exemplare
         de: asociatul desemnat
    8.7. Circula: - originalul la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul asociatiei
                  - copia la asociatie
    8.8. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al asociatiei.
    9. Denumire: Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile din dividende, pe beneficiari de venit
    9.1. Cod: 14.13.01.13/3i
    9.2. Format: A4/t2
    9.3. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete
    9.4. Se difuzeaza: gratuit
    9.5. Se utilizeaza la: declararea impozitului retinut pentru fiecare beneficiar de venit
    9.6. Se intocmeste in: 2 exemplare
         de: platitorul de venit cu regim de retinere la sursa
    9.7. Circula: - originalul la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul sau domiciliul platitorului de venit
                  - copia la platitorul de venit
    9.8. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al platitorului de venit.
    10. Denumire: Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile din dobanzi, pe beneficiari de venit
    10.1. Cod: 14.13.01.13/4i
    10.2. Format: A4/t2
    10.3. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete
    10.4. Se difuzeaza: gratuit
    10.5. Se utilizeaza la: declararea impozitului retinut pentru fiecare beneficiar de venit
    10.6. Se intocmeste in: 2 exemplare
          de: platitorul de venit cu regim de retinere la sursa
    10.7. Circula: - originalul la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul sau domiciliul platitorului de venit
                    - copia la platitorul de venit
    10.8. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al platitorului de venit.
    11. Denumire: Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile obtinute din jocuri de noroc, din premii si din prime in bani si/sau in natura, alte venituri pe beneficiari de venit
    11.1. Cod: 14.13.01.13/7i
    11.2. Format: A4/t2
    11.3. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete
    11.4. Se difuzeaza: gratuit
    11.5. Se utilizeaza la: declararea impozitului retinut pentru fiecare beneficiar de venit
    11.6. Se intocmeste in: 2 exemplare
          de: platitorul de venit cu regim de retinere la sursa
    11.7. Circula: - originalul la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul sau domiciliul platitorului de venit
                   - copia la platitorul de venit
    11.8. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al platitorului de venit.
    12. Denumire: Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare si partilor sociale pe beneficiari de venit
    12.1. Cod: 14.13.01.13/8i
    12.2. Format: A4/t2
    12.3. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete
    12.4. Se difuzeaza: gratuit
    12.5. Se utilizeaza la: declararea impozitului retinut pentru fiecare beneficiar de venit
    12.6. Se intocmeste in: 2 exemplare
          de: platitorul de venit cu regim de retinere la sursa
    12.7. Circula: - originalul la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul sau domiciliul platitorului de venit
                   - copia la platitorul de venit
    12.8. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al platitorului de venit.
    13. Denumire: Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile obtinute din valorificarea sub orice forma a dreptului de proprietate intelectuala, pe beneficiari de venit
    13.1. Cod: 14.13.01.13/9i
    13.2. Format: A4/t2
    13.3. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete
    13.4. Se difuzeaza: gratuit
    13.5. Se utilizeaza la: declararea impozitului retinut pentru fiecare beneficiar de venit
    13.6. Se intocmeste in: 2 exemplare
          de: platitorul de venit cu regim de retinere la sursa
    13.7. Circula: - originalul la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul sau domiciliul platitorului de venit
                   - copia la platitorul de venit
    13.8. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al platitorului de venit.
    14. Denumire: Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile din pensii, pe beneficiari de venit
    14.1. Cod: 14.13.01.13/10i
    14.2. Format: A4/t1
    14.3. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete
    14.4. Se difuzeaza: gratuit
    14.5. Se utilizeaza la: declararea impozitului retinut pentru fiecare beneficiar de venit
    14.6. Se intocmeste in: 2 exemplare
          de: platitorul de venit cu regim de retinere la sursa
    14.7. Circula: - originalul la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul sau domiciliul platitorului de venit
                   - copia la platitorul de venit
    14.8. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al platitorului de venit.
    15. Denumire: Declaratie privind veniturile din strainatate a caror impunere in Romania este finala
    15.1. Cod: 14.13.01.13/8
    15.2. Format: A4/t2
    15.3. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete
    15.4. Se difuzeaza: gratuit
    15.5. Se utilizeaza la: declararea veniturilor obtinute din strainatate a caror impunere in Romania este finala
    15.6. Se intocmeste in: 2 exemplare
          de: contribuabil sau de reprezentantul fiscal, dupa caz
    15.7. Circula: - originalul la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul contribuabilului
                   - copia la contribuabil
    15.8. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.
    16. Denumire: Decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate ...... pe anul, Instiintare de plata
    16.1. Cod: 14.13.03.13/a
    16.2. Format: A4/t2
    16.3. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete
    16.4. Se difuzeaza: gratuit
    16.5. Se utilizeaza la: calculul impozitului pe venitul anual global, stabilirea diferentelor de impozit anual ramase de achitat sau impozitul anual de restituit
    16.6. Se intocmeste in: 2 exemplare
          de: organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul contribuabilului
    16.7. Circula: - 1 exemplar la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul contribuabilului
                   - 1 exemplar la contribuabil
    16.8. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.
    17. Denumire: Decizie de impunere pentru veniturile realizate de persoanele fizice straine si persoanele fizice romane fara domiciliu in Romania ... pe anul, Instiintare de plata
    17.1. Cod: 14.13.03.13/5a
    17.2. Format: A4/t2
    17.3. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete
    17.4. Se difuzeaza: gratuit
    17.5. Se utilizeaza la: definitivarea impozitului pe anul in curs, pe surse si categorii de venit
    17.6. Se intocmeste in: 2 exemplare
          de: organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit
    17.7. Circula: - 1 exemplar la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit
                   - 1 exemplar la contribuabil
    17.8. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.
    18. Denumire: Decizie de impunere pentru veniturile realizate din strainatate de persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania, a caror impunere in Romania este finala, ... pe anul, Instiintare de plata
    18.1. Cod: 14.13.03.13/8a
    18.2. Format: A4/t2
    18.3. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete
    18.4. Se difuzeaza: gratuit
    18.5. Se utilizeaza la: stabilirea impozitului pe venit
    18.6. Se intocmeste in: 2 exemplare
          de: organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul contribuabilului
    18.7. Circula: - 1 exemplar la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul contribuabilului
                   - 1 exemplar la contribuabil
    18.8. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.

    ANEXA 4

                            INSTRUCTIUNI
    pentru transmitere pe cale electronica

    Transmiterea pe cale electronica a declaratiilor platitorilor de venit privitoare la beneficiarii de venit, cod 208, 209, 210, 211, 212 si 213

    1. Conditii generale
    Declaratiile platitorilor de venit privitoare la peste douazeci de persoane fizice beneficiare de venit se vor depune numai in format electronic. In aceasta categorie intra declaratiile cod 208, 209, 210, 211, 212 si 213.
    Declaratiile in format electronic ale platitorilor de venit se depun la aceleasi termene ca si declaratiile pe formulare tiparite (208, 209, 210, 211, 212 si 213) la unitatile in a caror raza teritoriala isi au sediul platitorii de venit care asigura retinerea la sursa a impozitelor prevazute in aceste declaratii.
    2. Conditii tehnice standard pentru formatul electronic al declaratiilor platitorilor de venit
    Declaratiile in format electronic vor fi transmise la unitatea fiscala in a carei raza teritoriala se afla sediul/domiciliul platitorului de venit, numai pe suport tip discheta FD 3,5" format Microsoft DOS sau CD-ROM, in dublu exemplar. Suporturile vor fi etichetate cu informatiile urmatoare:
    - codul fiscal al platitorului de venit;
    - codul formularului de declaratie;
    - setul 1 sau setul 2 (copia);
    - numarul suportului magnetic in cadrul setului de suporturi de exemplu: 1/3, 2/3, 3/3, daca setul are 3 suporturi.
    In acest caz platitorii de venit vor prezenta pe hartie si un borderou insotitor privitor la continutul declaratiei.
    Suportul magnetic va contine doua fisiere de tip text ASCII pentru fiecare tip de declaratie, care vor avea in mod obligatoriu urmatoarele denumiri si continut:
    DIPVE.TXT contine datele de identificare a platitorului de venit;
    DACPF.TXT contine datele aferente beneficiarilor de venit.
    Informatiile din fisiere se inscriu in format text ASCII (cod zecimal 10, 13, 35, 44, 48 - 57, 65 - 90 si 97 - 122). Nu se admit in cadrul fisierului semne diacritice, caractere de control etc., altele decat cele mentionate anterior.
    Fisierul este format din inregistrari, fiecare inregistrare terminata cu perechea ASCII "carriage return" (cod zecimal 13) si "linefeed" (cod zecimal 10).
    Inregistrarea este formata din campuri, fiecare camp, cu exceptia ultimului, fiind terminat cu "comma" ASCII (cod zecimal 44).
    Campurile numerice pot contine numai caractere ASCII cod zecimal 48 - 57. Campurile de tip numeric vor fi completate fara zerouri (cod ASCII 48) la stanga (aliniat stanga).
    Campurile tip caracter (alfanumeric) pot contine numai caractere ASCII cod zecimal 48 - 57, 65 - 90 si 97 - 122. Suplimentar continutul campului tip caracter (alfanumeric) se incadreaza intre delimitatori "number sign" ASCII (cod zecimal 35).
    Ordinea campurilor din structura fisierelor este obligatorie, indiferent daca acestea se completeaza sau nu.
    In descrierea de mai jos "Tip camp" are urmatoarea semnificatie:
    N - numeric
    C - caracter (alfanumeric).

    Descrierea organizarii inregistrarilor din fisiere:
    Fisierul DIPVE.TXT contine o singura inregistrare cu datele de identificare a platitorului de venit, in urmatoarea structura:
______________________________________________________________________
                 Tipul
               campului  Lungimea         Explicatii
______________________________________________________________________
Anul fiscal       N         4       Se completeaza cu anul fiscal
                                    pentru care se intocmeste
                                    declaratia.
Cod fiscal        N        10       Contine codul fiscal al
                                    platitorului de venit.
Denumire          C                 Contine denumirea platitorului
                                    de venit.
Localitate*)      C
Judet*)           C
Strada*)          C
Nr.*)             C
Cod postal*)      N
Bloc*)            C
Scara*)           C
Etaj*)            C
Ap.*)             C
Sector*)          N
Telefon           N
Fax               N
Cod formular de   C         3       Se completeaza codul formularului
declaratie                          de declaratie.
______________________________________________________________________
    *) Se completeaza adresa platitorului de venit.

    Fisierul DACPF.TXT va contine cate o inregistrare pentru fiecare beneficiar de venit in urmatoarea structura:
______________________________________________________________________
                  Tipul
                campului  Lungimea         Explicatii
______________________________________________________________________
Cod beneficiar     N        13       Se completeaza codul numeric
de venit                             personal sau numarul de
                                     identificare fiscala a
                                     beneficiarului de venit.
Nume               C                 Se completeaza numele
                                     beneficiarului de venit.
Prenume            C                 Se completeaza prenumele
                                     beneficiarului de venit.
Total venituri*)   N        18       Se completeaza cu:
                                     - totalul veniturilor incasate
                                     de beneficiarul de venit,
                                     aferente anului expirat - pentru
                                     formularele tiparite 208, 209,
                                     210 si 211;
                                     - totalul venitului brut realizat
                                     de beneficiarul de venit in anul
                                     expirat - pentru formularul
                                     tiparit 212;
                                     - totalul venitului impozabil
                                     din pensii, realizat in anul
                                     expirat - pentru formularul
                                     tiparit 213;
Impozitul          N        18       Se completeaza cu totalul
retinut*)                            impozitului retinut pentru anul
                                     expirat.
______________________________________________________________________
    *) Se completeaza in lei.

                        BORDEROU DE INSOTIRE
a suportului cu declaratiile platitorilor de venit pe anul ......

    Cod fiscal    xxxxxxxxxx
    Denumire      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Adresa        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Declaratie    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Cod formular  xxx
    de declaratie

    Am prezentat declaratia pe suport discheta/CD-ROM. Am predat in total ...... bucati FD 3,5" CD-ROM, inscriptionate cu "Cod fiscal .......", "Cod formular de declaratie ......." pentru:

       Numarul total al                            Totalul impozitului
    beneficiarilor de venit   Totalul veniturilor        retinut
        xxxxxxxxxxxx             xxxxxxxxxxxx          xxxxxxxxxxxx

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele din aceasta declaratie sunt corecte si complete.
    Numele si prenumele ...............................................
    Functia ...........................................................
    Semnatura si stampila platitorului de venit .......................



SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1372/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1372 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu