E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 150 din 30 ianuarie 2003

pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 124 bis  din 26 februarie 2003


SmartCity3


    Ordinul ministrului finantelor publice nr. 150/2003 a mai fost publicat si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 124 din 26 februarie 2003.

    In temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,
    in baza prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 55, ale art. 62 alin. (1) si (2) si ale art. 70 din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 493/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba modelul si continutul formularelor:
    1. "Declaratie de venit global", cod 14.13.01.13;
    2. "Declaratie speciala privind veniturile din activitati independente realizate intr-o forma de asociere", cod 14.13.01.13/4.4;
    3. "Declaratie speciala privind veniturile din strainatate", cod 14.13.01.13/7;
    4. "Declaratie speciala privind veniturile din activitati independente - comerciale", cod 14.13.01.13/4.1;
    5. "Declaratie speciala privind veniturile din activitati independente - profesii libere", cod 14.13.01.13/4.2;
    6. "Declaratie speciala privind veniturile din activitati independente - drepturi de proprietate intelectuala", cod 14.13.01.13/4.3;
    7. "Declaratie speciala privind veniturile din cedarea folosintei bunurilor", cod 14.13.01.13/3;
    8. "Declaratie anuala de venit pentru asociatiile fara personalitate juridica", cod 14.13.01.13/2i;
    9. "Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit", cod 14.13.01.13/I;
    10. "Declaratie privind veniturile din strainatate a caror impunere in Romania este finala", cod 14.13.01.13/8,
prevazute in anexa nr. I.
    Art. 2
    Formularele prevazute la art. 1 se completeaza si se depun conform instructiunilor prevazute in anexa nr. II.
    Art. 3
    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si pastrare a formularelor prevazute la art. 1 sunt stabilite in anexa nr. III.
    Art. 4
    (1) Platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa, care efectueaza anual plati pentru un numar mai mare de 10 beneficiari de venit, au obligatia sa depuna declaratia prevazuta la art. 1 pct. 9 pe suport magnetic sau optic, cu respectarea instructiunilor prevazute in anexa nr. IV.
    (2) Declaratia in format electronic va fi insotita de exemplarul listat pentru unitatea fiscala, semnat si stampilat, conform legii.
    Art. 5
    Anexele nr. I, II, III si IV*) fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 6
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga toate prevederile din Ordinul ministrului finantelor nr. 1.372/2000 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea l, nr. 549 din 7 noiembrie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la formularele prevazute la art. 1 din prezentul ordin.
    Art. 7
    Directia generala de proceduri fiscale, Directia generala a tehnologiei informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, dupa caz, directiile interesate din cadrul Ministerului Finantelor Publice vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 8
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                   p. Ministrul finantelor publice,
                           Gheorghe Gherghina,
                            secretar de stat

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. I este reprodusa in facsimil.

             Modelul si continutul formularelor declaratiilor de venit

                                                         ___________________
                                                       /       ROMANIA       \
                                                      |         _____         |
                                                      |        | MFP |        |
    200            DECLARATIE DE VENIT GLOBAL         |        |_____|        |
                                                      | MINISTERUL FINANTELOR |
                         Pe anul ........             |         PUBLICE       |
                                                       \_____________________/

                                                    Declaratie       _
                                                    rectificativa   |_|
                                                    Se completeaza cu X in cazul
  A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI      declaratiilor rectificative
________________________________________________________________________________
                                     Initiala
    Nume                             tatalui         Cod numeric personal
    _________________________________________   __   _________________________
   |                                |        | |  | |                         |
   |________________________________|________| |__| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    Prenume
    _________________________________________     Unitatea fiscala la care s-a
   |                                         |    depus ultima declaratie de
 a |_________________________________________|    venit global:
 d  Strada                           Nr.          .............................
 r  _________________________________________
 e |                                |        |    Cont bancar
 s |________________________________|________|
 a  Bloc Scara Etaj Ap. Judet/Sector
    _________________________________________
   |    |     |    |   |                     |    Banca .......................
   |____|_____|____|___|_____________________|
    Localitate                     Cod postal
    _________________________________________
   |                              |          |    Numar cont ..................
   |______________________________|__________|
              __________        _____________
    Telefon: |__________| Fax: |_____________|
             ___________________
    E-mail: |___________________|

    Persoana trimisa in misiune permanenta in strainatate
    Perioada de la: _____/_____/_____ la: _____/_____/_____
________________________________________________________________________________
                                           |
  B. VENIT DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE     |
  B1. Comerciale                           |
      Determinat in sistem real, pe baza   |                            - lei -
      datelor din evidenta contabila in    |  _________________________________
      partida simpla                       | | 1.|                             |
  1. Venit net ........................... | |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                           |  _________________________________
                                           | | 2.|                             |
  2. Pierdere fiscala .................... | |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  B2. Profesii libere                      |
      Determinat in sistem real, pe baza   |
      datelor din evidenta contabila in    |  _________________________________
      partida simpla                       | | 3.|                             |
  3. Venit net ........................... | |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                           |  _________________________________
                                           | | 4.|                             |
  4. Pierdere fiscala .................... | |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                           |  _________________________________
  B3. Stabilit pe baza normelor de venit   | | 5.|                             |
  5. Norma de venit ...................... | |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                           |  _________________________________
  B4. Drepturi de proprietate intelectuala | | 6.|                             |
  6. Venit net ........................... | |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                           |  _________________________________
                                           | | 7.|                             |
  7. Pierdere fiscala .................... | |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                           |  _________________________________
  B5. Din asociere                         | | 8.|                             |
  8. Venit net ........................... | |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                           |  _________________________________
                                           | | 9.|                             |
  9. Pierdere fiscala .................... | |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                           |
  C. VENIT NET DIN SALARII                 |  _________________________________
  10. Venit net din salarii, realizat la   | |10.|                             |
      functia de baza .................... | |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                           |  _________________________________
  11. Venit net din salarii, realizat in   | |11.|                             |
      afara functiei de baza ............. | |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                           |
  12. Venit net din salarii primite din    |  _________________________________
      strainatate pentru activitatea       | |12.|                             |
      desfasurata in Romania ............. | |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                           |
  D. VENIT NET DIN CEDAREA FOLOSINTEI      |  _________________________________
     BUNURILOR                             | |13.|                             |
  13. Venit net .......................... | |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                           |
  E. VENIT DIN STRAINATATE                 |  _________________________________
                                           | |14.|                             |
  14. Venit .............................. | |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                           |  _________________________________
                                           | |15.|                             |
  15. Pierdere fiscala ................... | |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________
| Nota. Se vor anexa copiile declaratiilor speciale si fiselor fiscale pe baza |
|       carora s-a completat prezenta declaratie                               |
|______________________________________________________________________________|
  cod. 14.13.01.13

    PAG. 2
________________________________________________________________________________

  F. VENITURI SCUTITE LA PLATA IMPOZITULUI
     PE VENIT REALIZATE IN ANUL FISCAL
     DE RAPORTARE                             _________________________________
  16. Venit net din activitati               |16.|                             |
      independente .......................   |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                              _________________________________
  17. Pierdere fiscala din activitati        |17.|                             |
      independente .......................   |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                              _________________________________
                                             |18.|                             |
  18. Venit net din salarii ..............   |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
________________________________________________________________________________

  G. DOCUMENTE JUSTIFICATIVE ANEXATE
                                                                         _
  - certificat de casatorie ........................................... |_|
                                                                         _
  - certificat de nastere (copii) ..................................... |_|
                                                                         _
  - certificat comisie expertiza medicala ............................. |_|
                                                                         _
  - decizie de pensionare pentru cazurile de invaliditate ............. |_|
                                                                         _
  - adeverinta de venit pentru persoana aflata in intretinere ......... |_|
                                                                         _
  - declaratie pe propria raspundere .................................. |_|
                                                                         _
  - altele: ........................................................... |_|
                                                                         _
            ........................................................... |_|
                   (Se completeaza tipul documentului anexat)
________________________________________________________________________________

  H. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL
  Nume, prenume/Denumire ......................................................
   Adresa: Judet .............. Sector ......... Localitate ...................
           Strada ............. Nr. ... Bloc ..... Scara .... Etaj ... Ap. ....
           Cod postal .......... Telefon ........ Fax ........ E-mail .........
                                                        ___   ________________
      Cod de inregistrare fiscala/Cod numeric personal |___| |________________|
________________________________________________________________________________

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.

  Semnatura                            | Semnatura
  contribuabil __        data __       | reprezentant         data __
                 |              |      | fiscal                      |
                 v              v      |                             v
                 .......        ...... | .................           ......
                                       |
________________________________________________________________________________

  Loc rezervat organului fiscal          Nr. inregistrare .....................
                                         Data .................................
________________________________________________________________________________

                                                         ___________________
                                                       /       ROMANIA       \
                                                      |         _____         |
    201       DECLARATIE SPECIALA PRIVIND VENITURILE  |        | MFP |        |
                     DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE      |        |_____|        |
                 REALIZATE INTR-O FORMA DE ASOCIERE   | MINISTERUL FINANTELOR |
                                                      |         PUBLICE       |
                        Pe anul ........               \_____________________/

                                                    Declaratie       _
                                                    rectificativa   |_|
                                                    Se completeaza cu X in cazul
                                                    declaratiilor rectificative
  A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

                        Initiala                     Cod numeric personal/Numar
     Nume               tatalui   Prenume            de identificare fiscala
 ____________________________________________   __   _________________________
|                      |       |             | |  | |                         |
|______________________|_______|_____________| |__| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 ______________________________________________________________________________
|   Judet                           Sector         Localitate                  |
|A  _________________________________________________________________________  |
|d |______________________________|________|_________________________________| |
|r   Strada                          Nr.    Bloc    Scara   Etaj   Ap.         |
|e  _________________________________________________________________________  |
|s |______________________________|_______|______|_______|_______|___________| |
|a              _________           ________       _________          _______  |
|   Cod postal |_________| Telefon |________| Fax |_________| E-mail |_______| |
|______________________________________________________________________________|
________________________________________________________________________________

  B. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA
   1. Obiectul principal de activitate ........................................
                ___________
      Cod CAEN |__|__|__|__|                   _
   2. Natura veniturilor: Venituri comerciale |_|       _
                          Venituri din profesii libere |_|                   _
                          Venituri din drepturi de proprietate intelectuala |_|
   3. Forma de organizare ................... 4. Denumirea ....................
   5. Sediul principal de desfasurare a activitatii ...........................
   6. Autorizatie/Document de autorizare Nr. ......... Data ..../..../.........
      Organ emitent ................
   7. Contract de asociere Nr. ......... Data ..../..../.........
   8. Data inceperii activitatii ..../..../........
   9. Data incetarii activitatii ..../..../........
________________________________________________________________________________

  C. VENIT NET DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE
     stabilit pe baza datelor din evidenta
     contabila in partida simpla                                       - lei -
                                                    __________________________
                                                   | 1. |                     |
  1. Venit net distribuit din asociere ..........  |____|_____________________|
                                                    __________________________
  2. Pierdere fiscala distribuita din              | 2. |                     |
     asociere ...................................  |____|_____________________|
________________________________________________________________________________

  D. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT
                                                                       - lei -
                                                    __________________________
                                                   | 1. |                     |
  1. Venit net distribuit din asociere ..........  |____|_____________________|
                                                    __________________________
  2. Pierdere fiscala distribuita din              | 2. |                     |
     asociere ...................................  |____|_____________________|
________________________________________________________________________________

  E. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL

     Nume, prenume/Denumire ...................................................
      Adresa: Judet .............. Sector ...... Localitate ...................
              Strada ............. Nr. ... Bloc ... Scara ... Etaj ... Ap. ....
              Cod postal ....... Telefon ......... Fax ....... E-mail .........
                                                        ___   ________________
      Cod de inregistrare fiscala/Cod numeric personal |___| |________________|
________________________________________________________________________________

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.

  Semnatura                            | Semnatura
  contribuabil __        data __       | reprezentant         data __
                 |              |      | fiscal                      |
                 v              v      |                             v
                 .......        ...... | .................           ......
                                       |
________________________________________________________________________________

  Loc rezervat organului fiscal
                                        Nr. inregistrare ......................
                                        Data ..................................

  Cod 14.13.01.13/4.4

                                                         ___________________
                                                       /       ROMANIA       \
                                                      |         _____         |
    202         DECLARATIE SPECIALA PRIVIND           |        | MFP |        |
                 VENITURILE DIN STRAINATATE           |        |_____|        |
                                                      | MINISTERUL FINANTELOR |
                     Pe anul ..........               |         PUBLICE       |
                                                       \_____________________/

                                                    Declaratie       _
                                                    rectificativa   |_|
                                                    Se completeaza cu X in cazul
                                                    declaratiilor rectificative
  A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

                        Initiala
 Nume                   tatalui   Prenume            Cod numeric personal
 ____________________________________________   __   _________________________
|                      |       |             | |  | |                         |
|______________________|_______|_____________| |__| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 ______________________________________________________________________________
|   Judet                           Sector         Localitate                  |
|A  _________________________________________________________________________  |
|d |______________________________|________|_________________________________| |
|r   Strada                          Nr.    Bloc   Scara   Etaj    Ap.         |
|e  _________________________________________________________________________  |
|s |______________________________|_______|______|_______|_______|___________| |
|a              _________           ________       _________          _______  |
|   Cod postal |_________| Telefon |________| Fax |_________| E-mail |_______| |
|______________________________________________________________________________|
________________________________________________________________________________

  B. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA
   1. Statul in care s-a realizat venitul .....................................
   2. Felul activitatii:
                   _            _                _              _
      Activitate  |_| Profesii |_| Drepturi de  |_| Cedarea    |_|
      Comerciala      libere       proprietate      folosintei
                                   intelectuala     bunurilor
   3. Data inceperii activitatii ..../..../........
   4. Data incetarii activitatii ..../..../........
________________________________________________________________________________

  C. VENIT DIN STRAINATATE
                                                                       - lei -
                                                    __________________________
                                                   | 1. |                     |
  1. Venit ......................................  |____|_____________________|
                                                    __________________________
                                                   | 2. |                     |
  2. Pierdere fiscala ...........................  |____|_____________________|
________________________________________________________________________________

  D. IMPOZIT PLATIT IN STRAINATATE
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Categoria | Document:       | Data    | Autoritatea      |Venit |Impozit|
|crt.| de venit  | tip, serie, nr. | emiterii| fiscala emitenta |      |       |
|____|___________|_________________|_________|__________________|______|_______|
|  0 |     1     |        2        |    3    |         4        |   5  |    6  |
|____|___________|_________________|_________|__________________|______|_______|
|____|___________|_________________|_________|__________________|______|_______|
|____|___________|_________________|_________|__________________|______|_______|
|____|___________|_________________|_________|__________________|______|_______|
|____|___________|_________________|_________|__________________|______|_______|
|                                    TOTAL                                     |
|______________________________________________________________________________|
________________________________________________________________________________

  E. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL
     Nume, prenume/Denumire ...................................................
      Adresa: Judet .............. Sector ...... Localitate ...................
              Strada ............. Nr. ... Bloc ... Scara ... Etaj ... Ap. ....
              Cod postal ....... Telefon ......... Fax ....... E-mail .........
                                                        ___   ________________
      Cod de inregistrare fiscala/Cod numeric personal |___| |________________|
________________________________________________________________________________

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.

  Semnatura                            | Semnatura
  contribuabil __        data __       | reprezentant         data __
                 |              |      | fiscal                      |
                 v              v      |                             v
                 .......        ...... | .................           ......
                                       |
________________________________________________________________________________

  Loc rezervat organului fiscal
                                        Nr. inregistrare ......................
                                        Data ..................................

  Cod 14.13.01.13/7

                                                         ___________________
                                                       /       ROMANIA       \
                                                      |         _____         |
    203                 DECLARATIE SPECIALA           |        | MFP |        |
                       PRIVIND VENITURILE DIN         |        |_____|        |
                      ACTIVITATI INDEPENDENTE         | MINISTERUL FINANTELOR |
                           - comerciale -             |         PUBLICE       |
                                                       \_____________________/
                          Pe anul ........
                                                    Declaratie       _
                                                    rectificativa   |_|
                                                    Se completeaza cu X in cazul
                                                    declaratiilor rectificative
  A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

                        Initiala                     Cod numeric personal/Numar
     Nume               tatalui   Prenume            de identificare fiscala
 ____________________________________________   __   _________________________
|                      |       |             | |  | |                         |
|______________________|_______|_____________| |__| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 ______________________________________________________________________________
|   Judet                           Sector         Localitate                  |
|A  _________________________________________________________________________  |
|d |______________________________|________|_________________________________| |
|r   Strada                          Nr.    Bloc   Scara   Etaj    Ap.         |
|e  _________________________________________________________________________  |
|s |______________________________|_______|______|_______|_______|___________| |
|a              _________           ________       _________          _______  |
|   Cod postal |_________| Telefon |________| Fax |_________| E-mail |_______| |
|______________________________________________________________________________|

________________________________________________________________________________

  B. DATE DESPRE ACTIVITATEA DESFASURATA
   1. Obiectul principal de activitate ........................................
                ___________
      Cod CAEN |__|__|__|__|
   2. Sediul principal de desfasurare a activitatii ...........................
   3. Autorizatie/Contract Nr. ...... Data ..../..../.........
      Organ emitent ................
   4. Data inceperii activitatii ..../..../........
   5. Data incetarii activitatii ..../..../........
________________________________________________________________________________

  C. VENIT NET DIN ACTIVITATI COMERCIALE
     stabilit pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla
                                                                       - lei -
                                                    __________________________
                                                   | 1. |                     |
  1. Venit brut .................................  |____|_____________________|
                                                    __________________________
                                                   | 2. |                     |
  2. Cheltuieli deductibile .....................  |____|_____________________|
                                                    __________________________
                                                   | 3. |                     |
  3. Venit net (rd. 1 - rd. 2) ..................  |____|_____________________|
                                                    __________________________
                                                   | 4. |                     |
  4. Pierdere fiscala (rd. 2 - rd. 1) ...........  |____|_____________________|

________________________________________________________________________________

  D. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT
                                                                       - lei -
                                                    __________________________
                                                   | 1. |                     |
  1. Venit net ..................................  |____|_____________________|
                                                    __________________________
  2. Pierdere fiscala ...........................  | 2. |                     |
                                                   |____|_____________________|
________________________________________________________________________________

  E. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL
     Nume, prenume/Denumire ...................................................
      Adresa: Judet .............. Sector ...... Localitate ...................
              Strada ............. Nr. ... Bloc ... Scara ... Etaj ... Ap. ....
              Cod postal ....... Telefon ......... Fax ....... E-mail .........
                                                        ___   ________________
      Cod de inregistrare fiscala/Cod numeric personal |___| |________________|
________________________________________________________________________________

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.

  Semnatura                            | Semnatura
  contribuabil __        data __       | reprezentant         data __
                 |              |      | fiscal                      |
                 v              v      |                             v
                 .......        ...... | .................           ......
                                       |
________________________________________________________________________________

  Loc rezervat organului fiscal
                                        Nr. inregistrare ...................
                                        Data ...............................

  Cod 14.13.01.13/4.1

                                                         ___________________
                                                       /       ROMANIA       \
                                                      |         _____         |
    204            DECLARATIE SPECIALA PRIVIND        |        | MFP |        |
              VENITURILE DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE  |        |_____|        |
                       - profesii libere -            | MINISTERUL FINANTELOR |
                                                      |         PUBLICE       |
                     Pe anul ............              \_____________________/

                                                    Declaratie       _
                                                    rectificativa   |_|
                                                    Se completeaza cu X in cazul
                                                    declaratiilor rectificative

  A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

                        Initiala                     Cod numeric personal/Numar
 Nume                   tatalui   Prenume            de identificare fiscala
 ____________________________________________   __   _________________________
|                      |       |             | |  | |                         |
|______________________|_______|_____________| |__| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 ______________________________________________________________________________
|   Judet                           Sector         Localitate                  |
|A  _________________________________________________________________________  |
|d |______________________________|________|_________________________________| |
|r   Strada                          Nr.    Bloc   Scara   Etaj    Ap.         |
|e  _________________________________________________________________________  |
|s |______________________________|_______|______|_______|_______|___________| |
|a              _________           ________       _________          _______  |
|   Cod postal |_________| Telefon |________| Fax |_________| E-mail |_______| |
|______________________________________________________________________________|
________________________________________________________________________________

  B. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA
   1. Obiectul principal de activitate ........................................
                ___________
      Cod CAEN |__|__|__|__|
   2. Sediul principal de desfasurare a activitatii ...........................
   3. Document de autorizare Nr. ... Data .../.../...... Organ emitent ........
   4. Data inceperii activitatii ..../..../........
   5. Data incetarii activitatii ..../..../........
________________________________________________________________________________

  C. VENIT NET DIN EXERCITAREA UNEI PROFESII LIBERE
     stabilit pe baza datelor din evidenta
     contabila in partida simpla                                       - lei -
                                                    __________________________
                                                   | 1. |                     |
  1. Venit brut .................................  |____|_____________________|
                                                    __________________________
                                                   | 2. |                     |
  2. Cheltuieli deductibile .....................  |____|_____________________|
                                                    __________________________
                                                   | 3. |                     |
  3. Venit net (rd. 1 - rd. 2) din care: ........  |____|_____________________|
     3.1 Venit net aferent activitatii de           __________________________
         expertiza contabila, tehnica judiciara    | 3.1|                     |
         si extrajudiciara .....................   |____|_____________________|
                                                    __________________________
                                                   | 4. |                     |
  4. Pierdere fiscala (rd. 2 - rd. 1) ...........  |____|_____________________|
________________________________________________________________________________

  D. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL
     Nume, prenume/Denumire ...................................................
      Adresa: Judet .............. Sector ...... Localitate ...................
              Strada ............. Nr. ... Bloc ... Scara ... Etaj ... Ap. ....
              Cod postal ....... Telefon ......... Fax ....... E-mail .........
                                                        ___   ________________
      Cod de inregistrare fiscala/Cod numeric personal |___| |________________|
________________________________________________________________________________

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.

  Semnatura                            | Semnatura
  contribuabil __        data __       | reprezentant         data __
                 |              |      | fiscal                      |
                 v              v      |                             v
                 .......        ...... | .................           ......
                                       |
________________________________________________________________________________

  Loc rezervat organului fiscal
                                        Nr. inregistrare ......................
                                        Data ..................................

  Cod 14.13.01.13/4.2

                                                         ___________________
                                                       /       ROMANIA       \
                                                      |         _____         |
    205               DECLARATIE SPECIALA             |        | MFP |        |
                    PRIVIND VENITURILE DIN            |        |_____|        |
                    ACTIVITATI INDEPENDENTE           | MINISTERUL FINANTELOR |
            - drepturi de proprietate intelectuala -  |         PUBLICE       |
                                                       \_____________________/
                       Pe anul ........
                                                    Declaratie       _
                                                    rectificativa   |_|
                                                    Se completeaza cu X in cazul
                                                    declaratiilor rectificative
  A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

                        Initiala                     Cod numeric personal/Numar
     Nume               tatalui   Prenume            de identificare fiscala
 ____________________________________________   __   _________________________
|                      |       |             | |  | |                         |
|______________________|_______|_____________| |__| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 ______________________________________________________________________________
|   Judet                           Sector         Localitate                  |
|A  _________________________________________________________________________  |
|d |______________________________|________|_________________________________| |
|r   Strada                          Nr.    Bloc   Scara   Etaj    Ap.         |
|e  _________________________________________________________________________  |
|s |______________________________|_______|______|_______|_______|___________| |
|a              _________           ________       _________          _______  |
|   Cod postal |_________| Telefon |________| Fax |_________| E-mail |_______| |
|______________________________________________________________________________|
________________________________________________________________________________

  B. DATE DESPRE ACTIVITATEA DESFASURATA
   1. Natura drepturilor de proprietate intelectuala
   2. Contract Nr. ...... Data ..../..../.........
                   ...............................
________________________________________________________________________________

  C. VENIT NET DIN DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

                                                                       - lei -
                                                    __________________________
                                                   | 1. |                     |
  1. Venit brut .................................  |____|_____________________|
  2. Cheltuieli deductibile, din care:              __________________________
                                                   | 2.1|                     |
  2.1 Cheltuieli deductibile efective ...........  |____|_____________________|
                                                    __________________________
                                                   | 2.2|                     |
  2.2 Cheltuieli forfetare (25%) ................  |____|_____________________|
                                                    __________________________
                                                   | 2.3|                     |
  2.3 Cheltuieli forfetare (40%) ................  |____|_____________________|
                                                    __________________________
  2.4 Sume ce revin organismelor                   | 2.4|                     |
      de gestiune colectiva .....................  |____|_____________________|
                                                    __________________________
  2.5 Contributii obligatorii,                     | 2.5|                     |
      datorate potrivit legii ...................  |____|_____________________|
                                                    __________________________
  3. Venit net (rd. 1 - rd. 2.1 - rd. 2.2 -        | 3. |                     |
     rd. 2.3 - rd. 2.4 - rd. 2.5, dupa caz) .....  |____|_____________________|
                                                    __________________________
                                                   | 4. |                     |
  4. Pierdere fiscala (rd. 2.1 - rd. 1) .........  |____|_____________________|
________________________________________________________________________________

  D. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL
     Nume, prenume/Denumire ...................................................
      Adresa: Judet .............. Sector ...... Localitate ...................
              Strada ............. Nr. ... Bloc ... Scara ... Etaj ... Ap. ....
              Cod postal ....... Telefon ......... Fax ....... E-mail .........
                                                        ___   ________________
      Cod de inregistrare fiscala/Cod numeric personal |___| |________________|
________________________________________________________________________________

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.

  Semnatura                            | Semnatura
  contribuabil __        data __       | reprezentant         data __
                 |              |      | fiscal                      |
                 v              v      |                             v
                 .......        ...... | .................           ......
                                       |
________________________________________________________________________________

  Loc rezervat organului fiscal
                                        Nr. inregistrare ......................
                                        Data ..................................

  Cod 14.13.01.13/4.3

                                                         ___________________
                                                       /       ROMANIA       \
                                                      |         _____         |
    206          DECLARATIE SPECIALA PRIVIND          |        | MFP |        |
          VENITURILE DIN CEDAREA FOLOSINTEI BUNURILOR |        |_____|        |
                                                      | MINISTERUL FINANTELOR |
                    Pe anul ............              |         PUBLICE       |
                                                       \_____________________/

                                                    Declaratie       _
                                                    rectificativa   |_|
                                                    Se completeaza cu X in cazul
                                                    declaratiilor rectificative

  A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

                        Initiala                     Cod numeric personal/Numar
 Nume                   tatalui   Prenume            de identificare fiscala
 ____________________________________________   __   _________________________
|                      |       |             | |  | |                         |
|______________________|_______|_____________| |__| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 ______________________________________________________________________________
|   Judet                           Sector         Localitate                  |
|A  _________________________________________________________________________  |
|d |______________________________|________|_________________________________| |
|r   Strada                          Nr.    Bloc   Scara   Etaj    Ap.         |
|e  _________________________________________________________________________  |
|s |______________________________|_______|______|_______|_______|___________| |
|a              _________           ________       _________          _______  |
|   Cod postal |_________| Telefon |________| Fax |_________| E-mail |_______| |
|______________________________________________________________________________|
________________________________________________________________________________

  B. DATE PRIVIND CONTRACTUL INCHEIAT INTRE PARTI
   1. Numele si prenumele (denumirea) persoanei careia
      i se cedeaza dreptul de folosinta a bunului .............................
   2. Contract de inchiriere/arendare Nr. ....... Data .../.../......
   3. Data inceperii realizarii venitului ..../..../........
   4. Data incetarii realizarii venitului ..../..../........
   5. Data de identificare ale bunului ........................................
                                       ........................................
                                   _                 _
   6. Natura bunului: Constructii |_|        Altele |_|
________________________________________________________________________________

  C. VENIT NET DIN CEDAREA FOLOSINTEI BUNURILOR
                                                                        - lei -

                                                 C1. CONSTRUCTII C2. ALTE BUNURI
                                                 ______________________________
  1. Contravaloarea chiriei/arendei, conform    |1.1|          |2.1|           |
     contractului ............................  |___|__________|___|___________|
  2. Cheltuieli ce cad, conform dispozitiilor
     legale, in sarcina proprietarului,
     uzufructuarului sau a altui detinator
     legal, daca sunt efectuate de cealalta      ______________________________
     parte contractanta, prevazute in           |1.2|          |2.2|           |
     contract ................................. |___|__________|___|___________|
                                                 ______________________________
  3. Venit brut (rd. 1.1 + rd. 1.2, respectiv   |1.3|          |2.3|           |
     rd. 2.1 + rd. 2.2) ....................... |___|__________|___|___________|
                                                 ______________________________
  4. Cheltuieli deductibile (rd. 1.3 x 50%,     |1.4|          |2.4|           |
     respectiv rd. 2.3 x 30%) ................. |___|__________|___|___________|
                                                 ______________________________
  5. Venit net (rd. 1.3 - rd. 1.4, respectiv    |1.5|          |2.5|           |
     rd. 2.3 - rd. 2.4) ....................... |___|__________|___|___________|
                                                 ______________________________
                                                | 6 |                          |
  6. Total venit net (rd. 1.5 + rd. 2.5) ...... |___|__________________________|
________________________________________________________________________________

  D. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL
     Nume, prenume/Denumire ...................................................
      Adresa: Judet .............. Sector ...... Localitate ...................
              Strada ............. Nr. ... Bloc ... Scara ... Etaj ... Ap. ....
              Cod postal ....... Telefon ......... Fax ....... E-mail .........
                                                        ___   ________________
      Cod de inregistrare fiscala/Cod numeric personal |___| |________________|
________________________________________________________________________________

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.

  Semnatura                            | Semnatura
  contribuabil __        data __       | reprezentant         data __
                 |              |      | fiscal                      |
                 v              v      |                             v
                 .......        ...... | .................           ......
                                       |
________________________________________________________________________________

  Loc rezervat organului fiscal
                                        Nr. inregistrare ......................
                                        Data ..................................

  Cod 14.13.01.13/3

                                                         ___________________
                                                       /       ROMANIA       \
                                                      |         _____         |
    207                  DECLARATIE                   |        | MFP |        |
              ANUALA DE VENIT PENTRU ASOCIATIILE      |        |_____|        |
                   FARA PERSONALITATE JURIDICA        | MINISTERUL FINANTELOR |
                                                      |         PUBLICE       |
                        Pe anul ............           \_____________________/

                                                    Declaratie     _
                                                    rectificativa |_|
                                                    Se completeaza cu X in cazul
                                                    declaratiilor rectificative

  A. DATE DE IDENTIFICARE ALE ASOCIATIEI FARA PERSONALITATE JURIDICA

 Denumire                                            Cod de inregistrare fiscala
 ____________________________________________   __   _________________________
|                                            | |  | |                         |
|____________________________________________| |__| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 ______________________________________________________________________________
|A                                                                             |
|d                                                                             |
|r  Judet                           Sector         Localitate                  |
|e  _________________________________________________________________________  |
|s |______________________________|________|_________________________________| |
|a                                                                             |
|    Strada                          Nr.    Bloc   Scara   Etaj    Ap.         |
|s  _________________________________________________________________________  |
|e |______________________________|_______|______|_______|_______|___________| |
|d                                                                             |
|i              _________           ________       _________          _______  |
|u  Cod postal |_________| Telefon |________| Fax |_________| E-mail |_______| |
|l                                                                             |
|u                                                                             |
|i                                                                             |
|______________________________________________________________________________|
________________________________________________________________________________

  B. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA
  1. Autorizatie Nr. ...... Data ..../..../........ Organ emitent .............
  2. Contract de asociere Nr. ...... Data ..../..../........
  3. Tipul asociatiei fara personalitate juridica
     (Se va bifa cu X casuta corespunzatoare situatiei)
         asociatie   _     societate            _             _
         familiala  |_|    civila profesionala |_|    altele |_|
  4. Nume si prenume responsabil asociatie desemnat prin contract .............
     Numar telefon/fax responsabil asociatie ..................................
     E-mail ......................
  5. Natura veniturilor:
         Venituri    _    Venituri din     _    Venituri din drepturi        _
         comerciale |_|   profesii libere |_|   de proprietate intelectuala |_|
  6. Obiectul principal de activitate .........................................
               ___________
     Cod CAEN |__|__|__|__|
  7. Perioada de functionare: de la ......./..../...... la ......./..../.......
  8. Numar asociati ..............
________________________________________________________________________________

  C. VENIT NET
                                                                       - lei -
                                                    __________________________
                                                   | 1. |                     |
  1. Venit brut .................................  |____|_____________________|
                                                    __________________________
                                                   | 2. |                     |
  2. Cheltuieli deductibile .....................  |____|_____________________|
                                                    __________________________
                                                   | 3. |                     |
  3. Venit net (rd. 1 - rd. 2) ..................  |____|_____________________|
                                                    __________________________
                                                   | 4. |                     |
  4. Pierdere fiscala (rd. 2 - rd. 1) ...........  |____|_____________________|
________________________________________________________________________________

  D. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT
                                                                       - lei -
                                                    __________________________
                                                   | 1. |                     |
  1. Venit net ..................................  |____|_____________________|
                                                    __________________________
                                                   | 2. |                     |
  2. Pierdere fiscala ...........................  |____|_____________________|
________________________________________________________________________________

  E. DISTRIBUTIA VENITULUI NET/PIERDERII REALIZAT(E) PE ASOCIATI (tabel verso)
________________________________________________________________________________

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.

  Semnatura responsabil asociatie __                  data __
                                    |                        |
                                    v                        v
                                    .............            ............

________________________________________________________________________________

  Loc rezervat organului fiscal
                                        Nr. inregistrare ......................
                                        Data ..................................

  Cod 14.13.01.13/2i

  E. DISTRIBUTIA VENITULUI NET/PIERDERII REALIZAT(E) PE ASOCIATI

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    CP - Conform cotei procentuale de distribuire
    CC - Conform altor clauze contractuale
    S - Scutit la plata impozitului pe venit
    PI - Aferenta perioadei impozabile
    PS - Aferenta perioadei de scutire
                                                                        - lei -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Nume si |Cod numeric |Domiciliul/|Cota de      |Venit net    |Pierdere   |
|crt.|prenume |personal/   |Resedinta  |distribuire  |distribuit   |fiscala    |
|    |asociat |Numar de    |           |a venitului  |             |distribuita|
|    |        |identificare|           |net/pierderii|_____________|___________|
|    |        |fiscala     |           |realizat(e)  |Supus      |S|  PI |  PS |
|    |        |            |           |la nivelul   |impozitului| |     |     |
|    |        |            |           |asociatiei   |pe venit   | |     |     |
|    |        |            |           |             |___________| |     |     |
|    |        |            |           |             |  CP | CC  | |     |     |
|____|________|____________|___________|_____________|_____|_____|_|_____|_____|
|  0 |   1    |      2     |     3     |      4      |  5  |  6  |7|  8  |  9  |
|____|________|____________|___________|_____________|_____|_____|_|_____|_____|
|    |        |            |           |             |     |     | |     |     |
|____|________|____________|___________|_____________|_____|_____|_|_____|_____|
|    |        |            |           |             |     |     | |     |     |
|____|________|____________|___________|_____________|_____|_____|_|_____|_____|
|    |        |            |           |             |     |     | |     |     |
|____|________|____________|___________|_____________|_____|_____|_|_____|_____|
|    |        |            |           |             |     |     | |     |     |
|____|________|____________|___________|_____________|_____|_____|_|_____|_____|
|    |        |            |           |             |     |     | |     |     |
|____|________|____________|___________|_____________|_____|_____|_|_____|_____|
|    |        |            |           |             |     |     | |     |     |
|____|________|____________|___________|_____________|_____|_____|_|_____|_____|
|    |        |            |           |             |     |     | |     |     |
|____|________|____________|___________|_____________|_____|_____|_|_____|_____|
|    |        |            |           |             |     |     | |     |     |
|____|________|____________|___________|_____________|_____|_____|_|_____|_____|
|                             TOTAL                  |     |     | |     |     |
|____________________________________________________|_____|_____|_|_____|_____|

                                                         ___________________
    208             DECLARATIE INFORMATIVA             /       ROMANIA       \
                   PRIVIND IMPOZITUL RETINUT          |         _____         |
         PE VENITURILE CU REGIM DE RETINERE LA SURSA, |        | MFP |        |
                   PE BENEFICIARII DE VENIT           |        |_____|        |
                                                      | MINISTERUL FINANTELOR |
                        Pe anul ........              |         PUBLICE       |
                                                       \_____________________/

                                                    Declaratie       _
                                                    rectificativa   |_|
                                                    Se completeaza cu X in cazul
  A. NATURA VENITULUI                               declaratiilor rectificative
________________________________________________________________________________
   _
  |_| Venituri din drepturi de proprietate intelectuala
   _
  |_| Venituri din dobanzi
   _
  |_| Venituri din valorificarea de bunuri in regim de consignatie
   _
  |_| Venituri din jocuri de noroc
   _
  |_| Venituri obtinute in baza unui contract de agent
   _
  |_| Venituri sub forma de premii in bani si/sau in natura
   _
  |_| Venituri obtinute in baza unui contract de comision sau mandat comercial
   _
  |_| Venituri din pensii
   _
  |_| Venituri din dividende
   _
  |_| Venituri sub forma de castiguri din transferul dreptului de proprietate
      asupra valorilor mobiliare si partilor sociale
   _
  |_| Alte venituri
________________________________________________________________________________

  B. DATE DE IDENTIFICARE ALE PLATITORULUI DE VENIT

  Denumire/Nume, prenume                             Cod de inregistrare fiscala
 ____________________________________________   __   _________________________
|                                            | |  | |                         |
|____________________________________________| |__| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 ______________________________________________________________________________
|A                                                                             |
|d                                                                             |
|r  Judet                           Sector         Localitate                  |
|e  _________________________________________________________________________  |
|s |______________________________|________|_________________________________| |
|a                                                                             |
|    Strada                          Nr.    Bloc   Scara   Etaj    Ap.         |
|s  _________________________________________________________________________  |
|e |______________________________|_______|______|_______|_______|___________| |
|d                                                                             |
|i              _________           ________       _________          _______  |
|u  Cod postal |_________| Telefon |________| Fax |_________| E-mail |_______| |
|l                                                                             |
|u                                                                             |
|i                                                                             |
|______________________________________________________________________________|
________________________________________________________________________________

  C. DATE INFORMATIVE PRIVIND IMPOZITUL RETINUT LA SURSA PE BENEFICIARI DE VENIT

                                                                        - lei -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Numele si prenumele     | Cod numeric personal/ | Baza       | Impozit  |
|crt.| beneficiarului de venit | Numar de identificare | impozabila | retinut  |
|    |                         | fiscala               |            |          |
|____|_________________________|_______________________|____________|__________|
|  0 |             1           |           2           |      3     |     4    |
|____|_________________________|_______________________|____________|__________|
|____|_________________________|_______________________|____________|__________|
|____|_________________________|_______________________|____________|__________|
|____|_________________________|_______________________|____________|__________|
|____|_________________________|_______________________|____________|__________|
|____|_________________________|_______________________|____________|__________|
|____|_________________________|_______________________|____________|__________|
|____|_________________________|_______________________|____________|__________|
|____|_________________________|_______________________|____________|__________|
|____|_________________________|_______________________|____________|__________|
|____|_________________________|_______________________|____________|__________|
|____|_________________________|_______________________|____________|__________|
|____|_________________________|_______________________|____________|__________|
|____|_________________________|_______________________|____________|__________|
|____|_________________________|_______________________|____________|__________|
________________________________________________________________________________

  Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.
                                                  _______________________
   Numele, prenumele ...............             |                       |
   Functia .........................             | Semnatura si stampila |
                                                 |_______________________|
________________________________________________________________________________

  Loc rezervat organului fiscal
                                        Nr. inregistrare ......................
                                        Data ..................................

  Cod 14.13.01.13/I

                                                         ___________________
                                                       /       ROMANIA       \
                                                      |         _____         |
    209                   DECLARATIE                  |        | MFP |        |
             PRIVIND VENITURILE DIN STRAINATATE       |        |_____|        |
           A CAROR IMPUNERE IN ROMANIA ESTE FINALA    | MINISTERUL FINANTELOR |
                                                      |         PUBLICE       |
                        Pe anul .......                \_____________________/

                                                    Declaratie       _
                                                    rectificativa   |_|
                                                    Se completeaza cu X in cazul
  A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI      declaratiilor rectificative

                        Initiala
     Nume               tatalui   Prenume            Cod numeric personal
 ____________________________________________   __   _________________________
|                      |       |             | |  | |                         |
|______________________|_______|_____________| |__| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 ______________________________________________________________________________
|   Judet                           Sector         Localitate                  |
|A  _________________________________________________________________________  |
|d |______________________________|________|_________________________________| |
|r   Strada                          Nr.    Bloc   Scara   Etaj    Ap.         |
|e  _________________________________________________________________________  |
|s |______________________________|_______|______|_______|_______|___________| |
|a              _________           ________       _________          _______  |
|   Cod postal |_________| Telefon |________| Fax |_________| E-mail |_______| |
|______________________________________________________________________________|
________________________________________________________________________________
                                                _____________________________
    STATUL IN CARE S-A REALIZAT VENITUL        |_____________________________|

  B. VENITURI REALIZATE IN STRAINATATE A CAROR IMPUNERE IN ROMANIA ESTE FINALA

                                                                       - lei -
                                                    __________________________
                                                   | 1. |                     |
  1. Venituri din dividende .....................  |____|_____________________|
                                                    __________________________
                                                   | 2. |                     |
  2. Venituri din dobanzi .......................  |____|_____________________|
                                                    __________________________
                                                   | 3. |                     |
  3. Venituri din jocuri de noroc ...............  |____|_____________________|
                                                    __________________________
  4. Venituri sub forma de premii in bani si/sau   | 4. |                     |
     in natura                                     |____|_____________________|

  5. Venituri sub forma de castiguri din transferul __________________________
     dreptului de proprietate asupra valorilor     | 5. |                     |
     mobiliare si partilor sociale .............   |____|_____________________|
                                                    __________________________
                                                   | 6. |                     |
  6. Venituri din pensii ........................  |____|_____________________|
                                                    __________________________
                                                   | 7. |                     |
  7. Alte venituri ..............................  |____|_____________________|
________________________________________________________________________________

  C. IMPOZIT PLATIT IN STRAINATATE
                                                                        - lei -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Categoria de venit |Document:       | Data    | Autoritatea     |Impozit |
|crt.|                   |tip, serie, nr. | emiterii| fiscala emitenta|        |
|____|___________________|________________|_________|_________________|________|
|  0 |         1         |       2        |    3    |         4       |   5    |
|____|___________________|________________|_________|_________________|________|
|____|___________________|________________|_________|_________________|________|
|____|___________________|________________|_________|_________________|________|
|____|___________________|________________|_________|_________________|________|
|____|___________________|________________|_________|_________________|________|
|                                    TOTAL                            |        |
|_____________________________________________________________________|________|
________________________________________________________________________________

  D. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL

     Nume, prenume/Denumire ...................................................
      Adresa: Judet .............. Sector ...... Localitate ...................
              Strada ............. Nr. ... Bloc ... Scara ... Etaj ... Ap. ....
              Cod postal ....... Telefon ......... Fax ....... E-mail .........
                                                        ___   ________________
      Cod de inregistrare fiscala/Cod numeric personal |___| |________________|
________________________________________________________________________________

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.

  Semnatura                            | Semnatura
  contribuabil __        data __       | reprezentant         data __
                 |              |      | fiscal                      |
                 v              v      |                             v
                 .......        ...... | .................           ......
                                       |
________________________________________________________________________________

  Loc rezervat organului fiscal
                                        Nr. inregistrare ......................
                                        Data ..................................

  Cod 14.13.01.13/8

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. II este reprodusa in facsimil.

    Instructiuni de completare a formularelor declaratiilor de venit

                            INSTRUCTIUNI
de completare a formularului "Declaratie de venit global"

    Cod 14.13.01.13

    Declaratia se completeaza si se depune anual de catre persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania care obtin venituri din activitati independente, venituri din salarii si venituri din cedarea folosintei bunurilor, atat din Romania, cat si din strainatate.
    Declaratia se completeaza de catre contribuabili sau de catre reprezentantii fiscali ai acestora, inscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute de formular, utilizandu-se pix de culoare neagra.

    ATENTIE: In casutele care raman necompletate nu se va inscrie nici un semn grafic care sa semnifice lipsa datelor (-, x, / etc.), spatiul ramanand gol.

    Declaratia se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul contribuabilul:
    - pana la data de 15 mai a anului urmator celui de realizare a venitului;
    - ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia depusa anterior (prin completarea unei declaratii rectificative), situatie in care se va inscrie "X" in casuta prevazuta in acest scop*).
    Declaratia se completeaza pe baza datelor din declaratiile lunare privind veniturile din salarii din strainatate obtinute de contribuabilii care desfasoara activitate in Romania, din declaratiile speciale, din fisele fiscale si din alte documente prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Declaratia se completeaza in doua exemplare:
    - originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul contribuabilul;
    - copia se pastreaza de catre contribuabil.
    Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.
    Declaratia se pune gratuit la dispozitia contribuabilului, la solicitarea acestuia.
------------
    *) Declaratia rectificativa se poate depune pana in momentul initierii de catre organul fiscal a unei actiuni de control fiscal privind perioada la care se refera.

    A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI
    Adresa - se completeaza adresa de domiciliu.
    Cod numeric personal - se inscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecarui contribuabil. In cazul contribuabililor care sunt platitori de taxa pe valoarea adaugata, codul numeric personal va fi precedat de litera "R".
    Persoana trimisa in misiune permanenta in strainatate - se completeaza de catre persoanele trimise in misiune permanenta in strainatate, inscriindu-se perioada in care acestea au fost trimise in misiune permanenta in strainatate.
    Unitatea fiscala la care s-a depus ultima declaratie de venit global - se inscrie unitatea fiscala unde s-a depus ultima declaratie de venit global.
    Cont bancar - se completeaza de catre contribuabilii care au cont bancar, indiferent de tipul contului (inclusiv cont de card).

    B. VENIT NET DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE
    Se completeaza de catre contribuabilii care obtin, in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, venituri din activitati independente desfasurate pe teritoriul Romaniei.
    Pentru contribuabilii care obtin venituri din activitati independente din mai multe surse se inscrie suma totala a venitului net/pierderii fiscale, calculata prin insumarea veniturilor nete/pierderilor fiscale realizate din fiecare sursa in parte.

    B1. Comerciale - se completeaza de catre contribuabilii care obtin in mod individual venituri din fapte de comert, din prestari de servicii, altele decat cele din profesii libere, precum si din practicarea unei meserii.
    1. Venit net - se inscrie suma calculata prin insumarea venitului net din activitati comerciale, realizat din toate sursele, preluat de la cap. C rd. 3 "Venit net" din Declaratia speciala privind veniturile din activitati independente - comerciale, depusa pentru fiecare sursa in parte.
    2. Pierdere fiscala - se inscrie suma calculata prin insumarea pierderii fiscale din activitati comerciale, realizata din toate sursele, preluata de la cap. C rd. 4 "Pierdere fiscala" din Declaratia speciala privind veniturile din activitati independente - comerciale, depusa pentru fiecare sursa in parte,

    B2. Profesii libere - se completeaza de catre contribuabilii care obtin venituri din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii asemanatoare, desfasurate in mod independent, in conditiile legii.
    3. Venit net - se inscrie suma calculata prin insumarea venitului net din exercitarea unei profesii libere, realizat din toate sursele, preluat de la cap. C rd. 3 "Venit net" din Declaratia speciala privind veniturile din activitati independente - profesii libere, depusa pentru fiecare sursa in parte.
    4. Pierdere fiscala - se inscrie suma calculata prin insumarea pierderii fiscale din exercitarea unei profesii libere, realizata din toate sursele, preluata de la cap. C rd. 4 "Pierdere fiscala" din Declaratia speciala privind veniturile din activitati independente - profesii libere, depusa pentru fiecare sursa in parte.

    B3. Stabilit pe baza normelor de venit - se completeaza de catre contribuabilii care desfasoara activitati independente, impusi pe baza de norme de venit.
    5. Norma de venit - se inscrie suma reprezentand norma de venit corespunzatoare perioadei lucrate, comunicata de organul fiscal.

    B4. Drepturi de proprietate intelectuala - se completeaza de catre contribuabilii care obtin venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala: brevete de inventie, desene si modele, mostre, marci de fabrica si de comert, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor si altele asemenea.
    6. Venit net - se inscrie suma reprezentand venitul net din drepturi de proprietate intelectuala, preluata de la cap. C rd. 3 "Venit net" din Declaratia speciala privind veniturile din activitati independente - drepturi de proprietate intelectuala.
    7. Pierdere fiscala - se inscrie suma reprezentand pierderea fiscala din drepturi de proprietate intelectuala, preluata de la cap. C rd. 4 "Pierdere fiscala" din Declaratia speciala privind veniturile din activitati independente - drepturi de proprietate intelectuala.

    B5. Din asociere - se completeaza de catre contribuabilii care desfasoara activitati independente intr-o forma de asociere, pe baza datelor din Declaratia speciala privind veniturile din activitati independente realizate intr-o forma de asociere, depusa pentru fiecare sursa in parte si pentru fiecare categorie de venit realizat.
    8. Venit net - se inscrie suma calculata prin insumarea tuturor categoriilor de venit realizate din asociere, preluate de la cap. C rd. 1 "Venit net distribuit din asociere" din Declaratia speciala privind veniturile din activitati independente realizate intr-o forma de asociere, depusa pe categorii de venit.
    9. Pierdere fiscala - se inscrie suma calculata prin insumarea pierderilor fiscale pe categorii de venit, preluate de la cap. C rd. 2 "Pierdere fiscala distribuita din asociere" din Declaratia speciala privind veniturile din activitati independente realizate intr-o forma de asociere, depusa pe categorii de venit.

    C. VENIT NET DIN SALARII
    Se completeaza de catre contribuabilii care obtin venituri din salarii si asimilate acestora/pentru activitatea desfasurata in Romania.
    10. Venit net din salarii, realizat la functia de baza - se completeaza de catre contribuabilii care realizeaza venituri din salarii in baza unui contract de munca.
    - se preia suma inscrisa la Cap. V "Calculul impozitului pe veniturile din salarii", rd. 14.1 din formularul Fisa fiscala 1 (FF1).
    11. Venit net din salarii, realizat in afara functiei de baza - se completeaza de catre contribuabilii care obtin venituri din salarii, altele decat cele de la functia de baza.
    - se preia suma inscrisa la Cap. III - "Calculul impozitului pe veniturile din salarii, altele decat cele de la functia de baza", rd. 13.1, din formularul Fisa fiscala 2 (FF2), reprezentand venitul baza de calcul.
    In cazul persoanelor care desfasoara activitati exclusiv pe baza de conventii civile de prestari servicii, deductibilitatea contributiilor individuale la asigurarile sociale si de somaj, datorate si achitate de contribuabili, se face odata cu determinarea impozitului anual pe venit, pe baza documentelor emise de institutiile beneficiare ale acestor contributii, prezentate de contribuabili.
    12. Venit net din salarii primite din strainatate pentru activitatea desfasurata in Romania - se inscrie suma calculata prin cumularea venitului net declarat lunar, preluat de la rd. 4 din Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania, cod 14.13.01.13/5.

    D. VENIT NET DIN CEDAREA FOLOSINTEI BUNURILOR
    Se completeaza de catre contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor aflate pe teritoriul Romaniei.
    13. Venit net - se inscrie suma calculata prin insumarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor realizat din toate sursele, preluata de la cap. C rd. 6 "Total venit net" din Declaratia speciala privind venitul din cedarea folosintei bunurilor, depusa pentru fiecare sursa in parte.
    In cazul contribuabililor care nu au obligatia depunerii de declaratii speciale, se preia suma inscrisa la cap. I lit. d "Venit net estimat" din ultima Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul din cedarea folosintei bunurilor, emisa pentru anul fiscal de raportare.

    E. VENIT DIN STRAINATATE
    Se completeaza de catre contribuabilii care realizeaza venituri din strainatate, urmare activitatii desfasurate in strainatate, pe baza datelor din Declaratia speciala privind veniturile din strainatate, depusa pentru fiecare tara in parte si pentru fiecare categorie de venit realizat, astfel:
    14. Venit - se inscrie suma calculata prin insumarea tuturor categoriilor de venit realizate din strainatate, exclusiv veniturile din salarii, preluate de la cap. C rd. 1 "Venit" din toate declaratiile speciale privind veniturile din strainatate, depuse pentru anul fiscal de raportare.
    15. Pierdere fiscala - se inscrie suma calculata prin insumarea pierderilor fiscale pe categorii de venit, preluate de la cap. C rd. 2 "Pierdere fiscala" din toate declaratiile speciale privind veniturile din strainatate, depuse pentru anul fiscal de raportare.

    F. VENITURI SCUTITE LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT, REALIZATE IN ANUL FISCAL DE RAPORTARE
    Se completeaza de catre contribuabilii care realizeaza in anul fiscal de raportare, in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, venituri din activitati independente si din salarii, scutite la plata impozitului pe venit, conform legislatiei specifice.
    16. Venit net din activitati independente - se inscrie suma reprezentand venitul net realizat din activitati independente scutit la plata impozitului pe venit, preluat de la cap. D rd. 1 "Venit net" din fiecare Declaratie speciala privind veniturile din activitati independente - comerciale, depusa pentru fiecare sursa in parte si/sau de la cap. D rd. 1 "Venit net distribuit din asociere" din Declaratia speciala privind veniturile din activitati independente realizate intr-o forma de asociere.
    17. Pierdere fiscala din activitati independente - se inscrie suma reprezentand pierderea fiscala realizata din activitati independente desfasurate in perioada de scutire, preluata de la cap. D rd. 2 "Pierdere fiscala" din fiecare Declaratie speciala privind veniturile din activitati independente - comerciale, depusa pentru fiecare sursa in parte, si/sau de la cap. D rd. 2 "Pierdere fiscala distribuita din asociere" din Declaratia speciala privind veniturile din activitati independente realizate intr-o forma de asociere.
    18. Venit net din salarii - se inscrie suma reprezentand venitul net din salarii scutit la plata impozitului pe venit, conform legislatiei specifice, preluat de la cap. VIII "Venit net din salarii scutit de impozitul pe venit" din Fisa fiscala 1 (FF1).

    G. DOCUMENTE JUSTIFICATIVE ANEXATE
    Se completeaza in functie de tipul documentelor justificative depuse de contribuabil odata cu declaratia de venit global.
    In casuta corespunzatoare fiecarui tip de document justificativ se inscrie numarul de documente anexate la declaratie.
    Documentele justificative care atesta dreptul la deduceri personale suplimentare vor fi prezentate de catre contribuabil in copie si in original, in vederea verificarii si certificarii de catre organul fiscal.
    Contribuabilii care transmit declaratia de venit global prin posta vor anexa la aceasta declaratie copii legalizate ale acestor documente.

    H. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL
    Se completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.
    Cod de inregistrare fiscala/Cod numeric personal - se inscrie codul de inregistrare fiscala in cazul in care reprezentantul fiscal este persoana juridica, respectiv codul numeric personal in cazul in care reprezentantul fiscal este persoana fizica.

                               INSTRUCTIUNI
de completare a formularului "Declaratie speciala privind veniturile din activitati independente realizate intr-o forma de asociere"

    Cod 14.13.01.13/4.4

    Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza venituri in bani si/sau in natura din activitati independente, in cadrul unei asociatii fara personalitate juridica, constituita intre persoane fizice, inclusiv din activitati adiacente.
    Persoanele fizice care obtin venituri din activitati independente din mai multe surse sau categorii de venit depun cate o declaratie pentru fiecare sursa si categorie de venit in parte.
    Termen de depunere:
    - anual, pana la data de 15 mai a anului urmator celui in care s-a realizat venitul;
    - ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia depusa anterior, prin completarea unei declaratii rectificative, situatie in care va inscrie "X" in casuta special prevazuta in formular in acest scop*).
    Declaratia se completeaza de catre contribuabili sau de catre reprezentantii fiscali ai acestora, inscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute de formular, in doua exemplare:
    - originalul se depune:
        - la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul asociatiei din care face parte contribuabilul. In cazul in care activitatea se desfasoara in mai multe puncte de lucru situate in raza teritoriala a mai multor organe fiscale, declaratia se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul principal;
        - la organul fiscal de domiciliu, in cazul contribuabililor care inceteaza sa mai aiba domiciliul in Romania;
    - copia se pastreaza de catre contribuabil.
    Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.
    Declaratia se pune gratuit la dispozitia contribuabilului, la solicitarea acestuia.
------------
    *) Declaratia rectificativa se poate depune pana in momentul initierii de catre organul fiscal a unei actiuni de control fiscal privind perioada la care se refera.

    A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI
    Adresa - persoanele fizice cu domiciliul in Romania completeaza adresa de domiciliu, iar ceilalti contribuabili, adresa resedintei in Romania.
    Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala - se inscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecarui contribuabil sau numarul de identificare fiscala, atribuit de catre Ministerul Finantelor Publice, cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz. In cazul contribuabililor care sunt platitori de taxa pe valoarea adaugata, codul numeric personal/numarul de identificare fiscala va fi precedat de litera "R".

    B. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA
    1. Obiectul principal de activitate - se inscrie denumirea activitatii principale generatoare de venituri desfasurata de contribuabil, inscrisa in autorizatia de functionare, documentul de autorizare sau in contractul de asociere, precum si codul CAEN al activitatii desfasurate.
    2. Natura veniturilor - se bifeaza casuta corespunzatoare categoriei de venituri care s-a realizat in anul fiscal de raportare.
    3. Forma de organizare - se inscrie tipul de asociere din care face parte contribuabilul.
    4. Denumirea - se inscrie denumirea asociatiei, daca este cazul.
    5. Sediul principal de desfasurare a activitatii - se completeaza adresa sediului principal de desfasurare a activitatii. In cazul in care activitatea se desfasoara prin mai multe puncte de lucru, se completeaza adresa sediului principal de desfasurare a activitatii.
    6. Autorizatie/Document de autorizare - se inscriu numarul autorizatiei de functionare/documentului de autorizare care atesta dreptul contribuabilului de a desfasura o activitate comerciala sau o profesie libera, data emiterii documentului, precum si organul emitent.
    7. Contract de asociere - se inscrie numarul sub care contractul de asociere a fost inregistrat la organul fiscal teritorial in raza caruia isi are sediul asociatia, precum si data inregistrarii acestuia.
    8, 9. Data inceperii/incetarii activitatii - se inscrie data inceperii, respectiv data incetarii activitatii, prevazuta in contractul de asociere.

    C. VENIT NET DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE
    1. Venit net distribuit din asociere - se preia suma inscrisa in col. 5 sau col. 6, dupa caz, randul corespunzator contribuabilului, din tabelul prevazut la capitolul E din Declaratia anuala de venit pentru asociatiile fara personalitate juridica, reprezentand venitul net din asociere, realizat in anul fiscal de raportare, supus impozitului pe venit si distribuit asociatului, conform contractului.
    2. Pierdere fiscala distribuita din asociere - se preia suma inscrisa in col. 8, randul corespunzator contribuabilului, din tabelul prevazut la capitolul E din Declaratia anuala de venit pentru asociatiile fara personalitate juridica, reprezentand pierderea fiscala din asociere realizata in anul fiscal de raportare si distribuita asociatului, conform contractului.

    D. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT
    Se completeaza numai de catre contribuabilii, care realizeaza in anul fiscal de raportare venituri din activitati independente scutite la plata impozitului pe venit, conform legislatiei specifice.
    1. Venit net distribuit din asociere - se preia suma inscrisa in col. 7, randul corespunzator contribuabilului, din tabelul prevazut la capitolul E din Declaratia anuala de venit pentru asociatiile fara personalitate juridica, reprezentand venitul net din asociere realizat in perioada de scutire, distribuit asociatului, conform contractului.
    2. Pierdere fiscala distribuita din asociere - se preia suma inscrisa in col. 9, randul corespunzator contribuabilului, din tabelul prevazut la capitolul E din Declaratia anuala de venit pentru asociatiile fara personalitate juridica, reprezentand pierderea fiscala din asociere realizata in perioada de scutire, distribuita asociatului, conform contractului.

    E. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL
    Se completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.
    Cod de inregistrare fiscala/Cod numeric personal - se inscrie codul de inregistrare fiscala in cazul in care reprezentantul fiscal este persoana juridica, respectiv codul numeric personal in cazul in care reprezentantul fiscal este persoana fizica.

                             INSTRUCTIUNI
de completare a formularului "Declaratie speciala privind veniturile
din strainatate"

    Cod 14.13.01.13/7

    Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania, care realizeaza venituri din activitati independente si venituri din cedarea folosintei bunurilor din strainatate, urmare activitatii desfasurate in strainatate.
    Contribuabilii depun cate o declaratie pentru fiecare tara - sursa a veniturilor si pentru fiecare categorie de venit realizat.
    Termen de depunere:
    - anual, pana la data de 15 mai a anului urmator celui in care s-a realizat venitul;
    - ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia depusa anterior, prin completarea unei declaratii rectificative, situatie in care se va inscrie "X" in casuta special prevazuta in formular in acest scop*).
    Declaratia se completeaza de catre contribuabili sau de catre reprezentantii fiscali ai acestora, inscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute de formular, in doua exemplare:
    - originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul contribuabilului;
    - copia se pastreaza de contribuabil.
    Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.
    Declaratia se pune gratuit la dispozitia contribuabilului, la solicitarea acestuia.
------------
    *) Declaratia rectificativa se poate depune pana in momentul initierii de catre organul fiscal a unei actiuni de control fiscal privind perioada la care se refera.

    A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI
    Adresa - se completeaza adresa de domiciliu.
    Cod numeric personal - se inscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecarui contribuabil. In cazul contribuabililor care sunt platitori de taxa pe valoarea adaugata, codul numeric personal va fi precedat de litera "R".

    B. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA
    1. Statul in care s-a realizat venitul - se completeaza cu denumirea tarii in care contribuabilul a realizat venitul declarat.
    2. Felul activitatii - se bifeaza casuta corespunzatoare tipului de activitate desfasurata.
    3, 4. Data inceperii/incetarii activitatii - se completeaza de catre contribuabilii care isi incep/inceteaza activitatea in cursul anului fiscal.

    C. VENIT DIN STRAINATATE
    1. Venit - se inscrie suma (in lei) reprezentand venitul realizat din activitatea desfasurata in strainatate in anul fiscal de raportare.
    2. Pierdere fiscala - se inscrie suma (in lei) reprezentand pierderea fiscala realizata din activitatea desfasurata in strainatate in anul fiscal de raportare.

    D. IMPOZIT PLATIT IN STRAINATATE
    Se completeaza de catre contribuabilii care, pentru acelasi venit si in decursul aceleiasi perioade impozabile, sunt supusi impozitului pe venit atat pe teritoriul Romaniei, cat si in strainatate, in vederea calcularii si acordarii, de catre organul fiscal a creditului fiscal extern.
    Tabel: se inscriu datele referitoare la impozitul efectiv platit in strainatate pentru venitul realizat in strainatate.
    col. 1 Categoria de venit - se inscrie denumirea corespunzatoare categoriei de venit realizata din activitatea desfasurata, bifata la Cap. B pct. 2 "Felul activitatii".
    col. 2 Document - se inscrie denumirea documentului care atesta plata impozitului in strainatate, precum si seria si numarul acestuia.
    col. 5 Venit - se inscrie suma (in lei) reprezentand venitul realizat din activitatea desfasurata in strainatate in anul fiscal de raportare, corespunzator impozitului platit in strainatate.
    col. 6 Impozit - se inscrie suma (in lei) reprezentand impozitul pe venit efectiv platit in strainatate.

    Nota:
    Veniturile din strainatate realizate de persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania in anul fiscal de raportare, precum si impozitul aferent platit in strainatate, exprimate in unitati monetare proprii fiecarui stat, se vor transforma in lei la cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei din anul de realizare a venitului respectiv.
    Veniturile din strainatate realizate si impozitul aferent, exprimate in unitati monetare proprii statului respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca Nationala a Romaniei, se vor transforma in lei prin intermediul unei valute de circulatie internationala, cum ar fi dolari U.S.D. sau euro, folosindu-se cursul de schimb mediu anual al acesteia, comunicat de Banca Nationala a Romaniei din anul de realizare a venitului respectiv.

    E. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL
    Se completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.
    Cod de inregistrare fiscala/Cod numeric personal - se inscrie codul de inregistrare fiscala in cazul in care reprezentantul fiscal este persoana juridica, respectiv codul numeric personal in cazul in care reprezentantul fiscal este persoana fizica.

                              INSTRUCTIUNI
de completare a formularului "Declaratie speciala privind veniturile din activitati independente - comerciale"

    Cod 14.13.01.13/4.1

    Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza venituri in bani si/sau in natura, in mod individual, din activitati care constituie fapte de comert, din prestari de servicii, altele decat cele din profesii libere, precum si din practicarea unei meserii, inclusiv din activitati adiacente, pentru care venitul net se determina in sistem real.
    Persoanele fizice care obtin venituri din mai multe surse depun cate o declaratie speciala pentru fiecare sursa.
    Termen de depunere:
    - anual, pana la data de 15 mai a anului urmator celui in care s-a realizat venitul;
    - ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia depusa anterior, prin completarea unei declaratii rectificative, situatie in care se inscrie "X" in casuta special prevazuta in formular, in acest scop*).
    Declaratia se completeaza de catre contribuabili sau de catre reprezentantii fiscali ai acestora, inscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute de formular, in doua exemplare:
    - originalul se depune:
        - la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul principal de desfasurare a activitatii. In cazul persoanelor fizice care au si puncte de lucru situate in raza teritoriala a altor organe fiscale, declaratia se depune la organul fiscal unde se gaseste sediul principal;
        - la organul fiscal de domiciliu, in cazul contribuabililor care inceteaza sa mai aiba domiciliul in Romania;
    - copia se pastreaza de catre contribuabil.
    Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.
    Declaratia se pune gratuit la dispozitie contribuabilului, la solicitarea acestuia.
------------
    *) Declaratia rectificativa se poate depune pana in momentul initierii de catre organul fiscal a unei actiuni de control fiscal privind perioada la care se refera.

    A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI
    Adresa - persoanele fizice cu domiciliul in Romania completeaza adresa de domiciliu, iar ceilalti contribuabili, adresa resedintei in Romania.
    Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala - se inscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecarui contribuabil sau numarul de identificare fiscala, atribuit de catre Ministerul Finantelor Publice, cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz. In cazul contribuabililor care sunt platitori de taxa pe valoarea adaugata, codul numeric personal/numarul de identificare fiscala va fi precedat de litera "R".

    B. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA
    1. Obiectul principal de activitate - se inscrie denumirea activitatii principale generatoare de venituri desfasurata de contribuabil, inscrisa in autorizatia de functionare care ii atesta acestuia dreptul de desfasurare a unei activitati comerciale sau in contractul incheiat in conformitate cu prevederile legale, precum si codul CAEN al activitatii desfasurate.
    2. Sediul principal de desfasurare a activitatii - se completeaza adresa sediului principal de desfasurare a activitatii. In cazul in care activitatea se desfasoara prin mai multe puncte de lucru, se completeaza adresa sediului principal de desfasurare a activitatii.
    3. Autorizatie/contract - se inscriu numarul autorizatiei de functionare care atesta dreptul contribuabilului de a desfasura activitate comerciala, potrivit legii, data emiterii acesteia, precum si denumirea organului care a eliberat autorizatia. Pentru contribuabilii care desfasoara activitati in baza unui contract de prestari de servicii, de agent, de comision, de mandat si alte asemenea contracte incheiate in conformitate cu prevederile legale se inscriu numarul si data contractului.
    4, 5. Data inceperii/incetarii activitatii - se completeaza de catre contribuabilii care isi incep/inceteaza activitatea in cursul anului fiscal.
    Persoanele fizice autorizate care inceteaza activitatea in cursul anului inscriu data depunerii autorizatiei de functionare la organul emitent.

    C. VENIT NET DIN ACTIVITATI COMERCIALE, STABILIT PE BAZA DATELOR DIN EVIDENTA CONTABILA IN PARTIDA SIMPLA
    1. Venit brut - se inscrie suma reprezentand veniturile in bani si/sau echivalentul veniturilor in natura incasate in anul de raportare atat din activitatea de baza, cat si din activitati adiacente.
    2. Cheltuieli deductibile - se inscrie suma reprezentand cheltuielile efectuate in vederea realizarii venitului, cu conditia sa fie efectuate in interesul direct al activitatii, sa corespunda unor cheltuieli efective, sa fie justificate cu documente si sa fie cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite.
    3. Venit net - se inscrie suma reprezentand diferenta dintre venitul brut si cheltuielile aferente deductibile, daca venitul brut este mai mare decat cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 2 din rd. 1.
    4. Pierdere fiscala - se inscrie suma reprezentand diferenta dintre cheltuielile deductibile si venitul brut, daca venitul brut este mai mic decat cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 1 din rd. 2.

    D. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT
    Se completeaza de catre contribuabilii care realizeaza in anul fiscal de raportare venituri din activitati comerciale scutite la plata impozitului pe venit, conform legislatiei specifice.
    1. Venit net - se inscrie suma reprezentand venitul net realizat din activitati comerciale scutit la plata impozitului pe venit.
    2. Pierdere fiscala - se inscrie suma reprezentand pierderea fiscala realizata din activitati comerciale desfasurate in perioada de scutire.

    E. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL
    Se completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.
    Cod de inregistrare fiscala/Cod numeric personal - se inscrie codul de inregistrare fiscala in cazul in care reprezentantul fiscal este persoana juridica, respectiv codul numeric personal in cazul in care reprezentantul fiscal este persoana fizica.

                              INSTRUCTIUNI
de completare a formularului "Declaratie speciala privind veniturile din activitati independente - profesii libere"

    Cod 14.13.01.13/4.2

    Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza in mod individual venituri din prestari de servicii in domeniul stiintific, literar, artistic si educativ (exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii asemanatoare, desfasurate in mod independent, in conditiile legii).
    Persoanele fizice care obtin venituri din mai multe surse depun cate o declaratie speciala pentru fiecare sursa.
    Termen de depunere:
    - anual, pana la data de 15 mai a anului urmator celui in care s-a realizat venitul;
    - ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia depusa anterior, prin completarea unei declaratii rectificative, situatie in care se va inscrie "X" in casuta special prevazuta in formular in acest scop*).
    Declaratia se completeaza de catre contribuabili sau de catre reprezentantii fiscali ai acestora, inscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute de formular, in doua exemplare:
    - originalul se depune:
        - la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul principal de desfasurare a activitatii. In cazul persoanelor fizice care au si puncte de lucru situate in raza teritoriala a altor organe fiscale, declaratia se depune la organul fiscal unde se gaseste sediul principal;
        - la organul fiscal de domiciliu, in cazul contribuabililor care inceteaza sa mai aiba domiciliul in Romania;
    - copia se pastreaza de catre contribuabil.
    Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.
    Declaratia se pune gratuit la dispozitia contribuabilului, la solicitarea acestuia.
------------
    *) Declaratia rectificativa se poate depune pana in momentul initierii de catre organul fiscal a unei actiuni de control fiscal privind perioada la care se refera.

    A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI
    Adresa - persoanele fizice cu domiciliul in Romania completeaza adresa de domiciliu, iar ceilalti contribuabili, adresa resedintei in Romania.
    Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala - se inscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecarui contribuabil sau numarul de identificare fiscala, atribuit de catre Ministerul Finantelor Publice, cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz. In cazul contribuabililor care sunt platitori de taxa pe valoarea adaugata, codul numeric personal/numarul de identificare fiscala va fi precedat de litera "R".

    B. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA
    1. Obiectul principal de activitate - se inscrie denumirea activitatii generatoare de venituri desfasurata de contribuabil, precum si codul CAEN al activitatii desfasurate.
    2. Sediul principal de desfasurare a activitatii - se completeaza adresa sediului principal de desfasurare a activitatii. In cazul in care activitatea se desfasoara prin mai multe puncte de lucru, se completeaza adresa sediului principal de desfasurare a activitatii.
    3. Document de autorizare - se inscriu tipul si numarul documentului care atesta dreptul contribuabilului de a exercita o profesie libera, data emiterii acestuia, precum si denumirea organului emitent.
    4, 5. Data inceperii/incetarii activitatii - se completeaza de catre contribuabilii care isi incep/inceteaza activitatea in cursul anului fiscal.

    C. VENIT NET DIN EXERCITAREA UNEI PROFESII LIBERE STABILIT PE BAZA DATELOR DIN EVIDENTA CONTABILA IN PARTIDA SIMPLA
    1. Venit brut - se inscrie suma reprezentand veniturile in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura incasate in anul de raportare atat din activitatea de baza, cat si din activitati adiacente.
    2. Cheltuieli deductibile - se inscrie suma reprezentand cheltuielile efectuate in vederea realizarii venitului, cu conditia sa fie efectuate in interesul direct al activitatii, sa corespunda unor cheltuieli efective, sa fie justificate cu documente si sa fie cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite.
    3. Venit net - se inscrie suma reprezentand diferenta dintre venitul brut si cheltuielile aferente deductibile, daca venitul brut este mai mare decat cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 2 din rd. 1.
    3.1. Venit net aferent activitatii de expertiza contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara - se inscrie partea din venitul net aferent activitatii de expertiza contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara pentru care platile anticipate s-au realizat prin retinere la sursa.
    4. Pierdere fiscala - se inscrie suma reprezentand diferenta dintre cheltuielile deductibile si venitul brut, daca venitul brut este mai mic decat cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 1 din rd. 2.

    D. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL
    Se completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.
    Cod de inregistrare fiscala/Cod numeric personal - se inscrie codul de inregistrare fiscala in cazul in care reprezentantul fiscal este persoana juridica, respectiv codul numeric personal in cazul in care reprezentantul fiscal este persoana fizica.

                              INSTRUCTIUNI
de completare a formularului "Declaratie speciala privind veniturile din activitati independente - drepturi de proprietate intelectuala"

    Cod 14.13.01.13/4.3

    Declaratia se completeaza si se depune de catre contribuabilii care realizeaza venituri in bani si/sau in natura provenind din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala: brevete de inventie, desene si modele, mostre, marci de fabrica si de comert si procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor si altele asemenea.
    Persoanele fizice care obtin venituri de la mai multi platitori de venit depun o singura declaratie speciala.
    Termen de depunere:
    - anual, pana la data de 15 mai a anului urmator celui in care s-a realizat venitul;
    - ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia anterioara, prin completarea unei declaratii rectificative, situatie in care se va inscrie "X" in casuta special prevazuta in formular in acest scop*).
    Declaratia se completeaza de catre contribuabili sau de catre reprezentantii fiscali ai acestora, inscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute de formular, in doua exemplare:
    - originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul contribuabilul;
    - copia se pastreaza de catre contribuabil.
    Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.
    Declaratia se pune gratuit la dispozitia contribuabilului, la solicitarea acestuia.
------------
    *) Declaratia rectificativa se poate depune pana in momentul initierii de catre organul fiscal a unei actiuni de control fiscal privind perioada la care se refera.

    A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI
    Adresa - persoanele fizice cu domiciliul in Romania completeaza adresa de domiciliu, iar ceilalti contribuabili, adresa resedintei in Romania.
    Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala - se inscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecarui contribuabil sau numarul de identificare fiscala, atribuit de catre Ministerul Finantelor Publice, cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz. In cazul contribuabililor care sunt platitori de taxa pe valoarea adaugata, codul numeric personal/numarul de identificare fiscala va fi precedat de litera "R".

    B. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA
    1. Natura drepturilor de proprietate intelectuala - se inscrie natura drepturilor de proprietate intelectuala valorificate, provenind din: brevete de inventie, desene si modele, mostre, marci de fabrica si de comert si procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor si altele asemenea.
    2. Contract - se inscriu numarul si data contractelor in baza carora se obtin veniturile declarate din drepturi de proprietate intelectuala, daca este cazul.

    C. VENIT NET DIN DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA
    1. Venit brut - se inscrie suma reprezentand veniturile totale in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura realizate din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala in anul de raportare.
    La stabilirea veniturilor brute din drepturi de proprietate intelectuala se au in vedere atat sumele incasate in cursul anului, cat si retinerile in contul platilor anticipate efectuate cu titlu de impozit si contributiile obligatorii, retinute de platitorii de venit.
    2. Cheltuieli deductibile, din care:
    2.1. Cheltuieli deductibile efective - se completeaza de catre contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net in sistem real, pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla. Se inscrie suma reprezentand cheltuielile totale efectuate in vederea realizarii venitului, cu conditia sa fie efectuate in interesul direct al activitatii, sa corespunda unor cheltuieli efective, sa fie justificate cu documente si sa fie cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite, inclusiv contributiile obligatorii datorate conform legii si retinute de platitorii de venit.
    2.2. Cheltuieli forfetare (25%) - se completeaza de catre contribuabilii care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, altele decat drepturile de autor aferente operelor de arta monumentala, cu suma rezultata prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 25% la venitul brut realizat din valorificarea acestor drepturi.
    2.3. Cheltuieli forfetare (40%) - se completeaza de catre contribuabilii care realizeaza venituri din drepturi de autor aferente operelor de arta monumentala, cu suma rezultata prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 40% la venitul brut realizat din valorificarea acestor drepturi.
    2.4. Sume ce revin organismelor de gestiune colectiva - se completeaza in cazul:
    - veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala transmise prin succesiune;
    - veniturilor din exercitarea dreptului de suita;
    - veniturilor reprezentand remuneratia compensatorie pentru copia privata.
    Se inscrie suma totala platita organismelor de gestiune colectiva sau altor platitori care, conform legii, au atributii de colectare si de repartizare a veniturilor intre titularii de drepturi.
    2.5. Contributii obligatorii, datorate potrivit legii - se completeaza numai de contribuabilii pentru care venitul net se determina pe baza de cote forfetare de cheltuieli, cu suma reprezentand contributiile obligatorii datorate potrivit legii.
    3. Venit net - se inscrie suma reprezentand diferenta dintre venitul brut si cheltuielile aferente, respectiv din rd. 1 se scad rd. 2.1, rd. 2.2, rd. 2.3, rd. 2.4 si rd. 2.5, dupa caz.
    4. Pierdere fiscala - se completeaza numai de catre contribuabilii care determina venitul net/pierderea in sistem real, pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla si care in anul de raportare au inregistrat pierderi. Se inscrie suma reprezentand diferenta dintre cheltuielile deductibile si venitul brut, daca venitul brut este mai mic decat cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 1 din rd. 2.1.

    D. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL
    Se completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.
    Cod de inregistrare fiscala/Cod numeric personal - se inscrie codul de inregistrare fiscala in cazul in care reprezentantul fiscal este persoana juridica, respectiv codul numeric personal in cazul in care reprezentantul fiscal este persoana fizica.

                              INSTRUCTIUNI
de completare a formularului "Declaratie speciala privind veniturile
din cedarea folosintei bunurilor"

    Cod 14.13.01.13/3

    Declaratia se completeaza si se depune de catre contribuabilii care realizeaza venituri in bani si/sau in natura provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute in calitate de proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal, numai in cazul in care contractul de inchiriere/arendare incheiat intre parti, indeplineste cel putin una din urmatoarele conditii:
    - este consolidat in valuta;
    - contine clauze cu privire la suportarea, de catre chirias, a cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau altui detinator legal;
    - cuprinde alte clauze care nu sunt evaluabile la momentul incheierii contractului.
    Persoanele fizice care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de inchiriere, depun cate o declaratie speciala pentru fiecare sursa.
    In cazul inchirierii/arendarii bunurilor detinute in comun, fiecare coproprietar completeaza si depune cate o declaratie, corespunzator cotei care ii revine din proprietate conform contractului sau altui act din care sa rezulte vointa partilor.
    Termen de depunere:
    - anual, pana la data de 15 mai a anului urmator celui in care s-a realizat venitul;
    - ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia depusa anterior, prin completarea unei declaratii rectificative, situatie in care se va inscrie "X" in casuta special prevazuta in formular in acest scop*).
    Declaratia se completeaza de catre contribuabili sau de catre reprezentantii fiscali ai acestora, inscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute de formular, in doua exemplare:
    - originalul se depune:
        - la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla bunul a carui folosinta este cedata, pentru bunurile imobile;
        - la organul fiscal de domiciliu, pentru bunurile mobile;
    - copia se pastreaza de catre contribuabil.
    Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.
    Declaratia se pune gratuit la dispozitia contribuabilului, la solicitarea acestuia.
------------
    *) Declaratia rectificativa se poate depune pana in momentul initierii de catre organul fiscal a unei actiuni de control fiscal privind perioada la care se refera.

    A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI
    Adresa - persoanele fizice cu domiciliul in Romania completeaza adresa de domiciliu, iar ceilalti contribuabili, adresa resedintei in Romania.
    Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala - se inscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecarui contribuabil, sau numarul de identificare fiscala, atribuit de catre Ministerul Finantelor Publice, cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz. In cazul contribuabililor care sunt platitori de taxa pe valoarea adaugata, codul numeric personal/numarul de identificare fiscala va fi precedat de litera "R".

    B. DATE PRIVIND CONTRACTUL INCHEIAT INTRE PARTI
    1. Numele si prenumele (denumirea) persoanei careia i se cedeaza dreptul de folosinta a bunului - se completeaza numele si prenumele (denumirea) persoanei careia i s-a cedat dreptul de folosinta a bunului, conform contractului incheiat intre parti.
    2. Contract de inchiriere/arendare - se completeaza astfel:
    - se elimina din text cuvantul "inchiriere" sau "arendare", in functie de natura contractului incheiat intre parti;
    - se inscrie numarul sub care a fost inregistrat la organul fiscal contractul incheiat intre parti, precum si data inregistrarii acestuia.
    3. Data inceperii realizarii venitului - se inscrie data prevazuta pentru inceperea derularii contractului incheiat intre parti.
    4. Data incetarii realizarii venitului - se inscrie data prevazuta pentru incetarea contractului incheiat intre parti.
    5. Date de identificare ale bunului - se inscriu datele de identificare ale bunului a carui folosinta este cedata. De exemplu:
    a) pentru imobile (cladiri, terenuri): adresa completa (strada, numar, bloc, etaj, apartament), suprafata totala, din care inchiriata;
    b) pentru autovehicule: tipul, anul de fabricatie, numarul de inmatriculare, seria motorului, seria sasiului;
    c) alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliata, cu identificarea principalelor caracteristici care individualizeaza bunul.
    6. Natura bunului - se bifeaza casuta corespunzatoare naturii bunului a carui folosinta a fost cedata.
    In cazul contractelor care au ca obiect atat inchirierea de constructii, cat si inchirierea de alte bunuri (terenuri, masini si utilaje agricole, etc.), se vor bifa ambele casute.
    In situatia in care in contractul de inchiriere nu se mentioneaza distinct chiria aferenta constructiei si cea aferenta terenului sau altor bunuri, contribuabilul va bifa numai casuta "Altele".
    Constructiile sunt definite conform Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe.

    C. VENIT NET DIN CEDAREA FOLOSINTEI BUNURILOR
    Se completeaza coloana C1 in cazul contractelor care au ca obiect inchirierea de constructii, respectiv coloana C2, in cazul contractelor care au ca obiect inchirierea altor bunuri.
    In situatia in care in contractul de inchiriere nu se mentioneaza distinct chiria aferenta constructiei si cea aferenta terenului sau a altor bunuri, se va completa numai coloana C2.
    1. Contravaloarea chiriei/arendei conform contractului - se inscrie contravaloarea (in lei) a chiriei/arendei aferenta constructiilor (rd. 1.1.) si/sau contravaloarea (in lei) a chiriei/arendei aferenta altor bunuri (rd. 2.1), prevazute in contractul incheiat intre parti pentru anul fiscal de raportare, indiferent de momentul platii acestora.
    In situatia in care chiria/arenda reprezinta echivalentul in lei al unei valute, venitul brut anual se determina pe baza chiriei/arendei lunare evaluate la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ultima zi a fiecarei luni, corespunzator lunilor din perioada de impunere.
    In situatia in care arenda se achita in natura, evaluarea in lei a acesteia se face pe baza preturilor medii ale produselor agricole, conform Normelor metodologice date in aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, cu modificarile si completarile ulterioare.
    2. Cheltuieli ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta, prevazute in contract - se inscrie suma totala (in lei) a cheltuielilor aferente constructiilor (rd. 1.2) si/sau aferente altor bunuri (rd. 2.2) ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, dar care, potrivit clauzelor contractului, sunt efectuate de cealalta parte contractanta.
    3. Venit brut - se inscrie suma calculata prin majorarea chiriei/arendei cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta, respectiv se completeaza rd. 1.3 prin insumarea datelor inscrise la rd. 1.1 si rd. 1.2, si/sau rd. 2.3 prin insumarea datelor inscrise la rd. 2.1 si rd. 2.2. In venitul brut se includ si eventualele daune platite potrivit unor clauze contractuale, in cazul rezilierii contractelor inainte de termen.
    4. Cheltuieli deductibile - se inscrie suma rezultata din aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 50% la venitul brut (rd. 1.3), in cazul constructiilor, si/sau suma rezultata din aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 30% la venitul brut (rd. 2.3), in cazul altor bunuri, reprezentand cheltuieli deductibile aferente venitului.
    5. Venit net - se inscrie suma reprezentand diferenta dintre venitul brut si cheltuielile deductibile aferente, respectiv dintre datele inscrise la rd. 1.3 si datele inscrise la rd. 1.4, in cazul constructiilor, si/sau diferenta dintre datele inscrise la rd. 2.3 si datele inscrise la rd. 2.4, in cazul altor bunuri.
    6. Total venit net - se inscrie suma obtinuta prin cumularea sumelor inscrise la rd. 1.5 si rd. 2.5.

    D. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL
    Se completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.
    Cod de inregistrare fiscala/Cod numeric personal - se inscrie codul de inregistrare fiscala in cazul in care reprezentantul fiscal este persoana juridica, respectiv codul numeric personal in cazul in care reprezentantul fiscal este persoana fizica.

                              INSTRUCTIUNI
de completare a formularului "Declaratie anuala de venit pentru asociatiile fara personalitate juridica"

    Cod 14.13.01.13/2i

    Declaratia se completeaza si se depune in cazul asociatiilor fara personalitate juridica, constituite potrivit legii intre persoane fizice, care realizeaza venituri din activitati independente, inclusiv din activitati adiacente.
    Asociatiile care realizeaza mai multe categorii de venit depun cate o declaratie pentru fiecare categorie de venit in parte.
    Declaratia se depune de catre asociatul desemnat prin contract sa raspunda pentru indeplinirea obligatiilor asociatiei fata de autoritatile publice:
    - anual, pana la data de 15 martie a anului urmator celui in care s-a realizat venitul;
    - ori de cate ori se constata erori in declaratia depusa anterior, prin completarea unei declaratii rectificative, situatie in care se va inscrie "X" in casuta prevazuta in acest scop*).
    Declaratia se completeaza in doua exemplare:
    - originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are sediul asociatia;
    - copia se pastreaza la sediul asociatiei, impreuna cu celelalte documente privind activitatea acesteia.
    Declaratia se pune gratuit la dispozitia asociatiei, la solicitarea acesteia.
------------
    *) Declaratia rectificativa se poate depune pana in momentul initierii de catre organul fiscal a unei actiuni de control fiscal privind perioada la care se refera.

    A. DATE DE IDENTIFICARE ALE ASOCIATIEI FARA PERSONALITATE JURIDICA
    Adresa sediului - se completeaza cu adresa sediului principal de desfasurare a activitatii.
    Cod de inregistrare fiscala - se inscrie codul de inregistrare fiscala atribuit asociatiei fara personalitate juridica. In cazul in care asociatia fara personalitate juridica este platitoare de taxa pe valoarea adaugata, codul de inregistrare fiscala va fi precedat de litera "R".

    B. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA
    1. Autorizatie - se completeaza numai de catre asociatiile familiale;
    - se inscriu numarul si data eliberarii autorizatiei de functionare care atesta dreptul asociatiei de a desfasura activitati economice pe teritoriul Romaniei, precum si organul emitent.
    2. Contract de asociere - se inscrie numarul sub care contractul de asociere a fost inregistrat la organul fiscal, precum si data inregistrarii acestuia.
    3. Tipul asociatiei fara personalitate juridica - se bifeaza casuta corespunzatoare tipului asociatiei.
    4. Nume si prenume responsabil asociatie desemnat prin contract - se inscrie numele si prenumele responsabilului desemnat prin contract sa raspunda pentru indeplinirea obligatiilor asociatiei, precum si numarul de telefon/fax, e-mail ale acestuia.
    5. Natura veniturilor - se bifeaza casuta corespunzatoare categoriei de venituri care s-a realizat in anul fiscal de raportare.
    6. Obiectul de activitate principal - se inscrie denumirea activitatii generatoare de venituri desfasurata in cadrul asociatiei, precum si codul CAEN al activitatii desfasurate.
    7. Perioada de functionare - se inscrie data inceperii si incetarii activitatii, conform contractului.
    8. Numar asociati - se inscrie numarul de persoane care fac parte din asociatie.

    C. VENIT NET
    Se completeaza pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla a asociatiei fara personalitate juridica. In cazul in care activitatea se desfasoara prin mai multe puncte de lucru, se inscrie suma reprezentand totalul veniturilor, respectiv totalul cheltuielilor deductibile aferente veniturilor realizate din activitatile desfasurate pe fiecare punct de lucru.
    1. Venit brut - se inscrie suma reprezentand veniturile in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura incasate in anul de raportare din activitatile desfasurate de asociatie atat din activitatea de baza, cat si din cele adiacente acesteia.
    2. Cheltuieli deductibile - se inscrie suma reprezentand cheltuielile efectuate in vederea realizarii venitului, cu conditia sa fie efectuate in interesul direct al activitatii, sa corespunda unor cheltuieli efective, sa fie justificate cu documente si sa fie cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite.
    3. Venit net - se inscrie diferenta dintre venitul brut si cheltuielile aferente deductibile, daca venitul brut este mai mare decat cheltuielile deductibile fiscal, respectiv diferenta dintre suma inscrisa la rd. 1 si suma inscrisa la rd. 2.
    4. Pierdere fiscala - se inscrie diferenta dintre cheltuielile aferente deductibile si venitul brut, daca venitul brut este mai mic decat cheltuielile deductibile fiscal, respectiv diferenta dintre suma inscrisa la rd. 2 si suma inscrisa la rd. 1.

    D. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT
    Se completeaza in cazul asociatiilor care desfasoara in anul de raportare activitati scutite la plata impozitului pe venit, potrivit legislatiei specifice.
    1. Venit net - se inscrie suma reprezentand venitul net realizat de asociatie din activitatile scutite la plata impozitului pe venit.
    2. Pierdere fiscala - se inscrie suma reprezentand pierderea fiscala realizata de asociatie din activitatile scutite la plata impozitului pe venit.

    E. DISTRIBUTIA VENITULUI NET/PIERDERII REALIZAT(E) PE ASOCIATI - TABEL:
    col. 1 Nume si prenume asociat - se completeaza cu numele si prenumele fiecarui asociat.
    col. 2 Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala - se inscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv buletinul de identitate al fiecarui asociat sau numarul de identificare fiscala, atribuit de catre Ministerul Finantelor Publice, cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz.
    col. 3 Domiciliu/Resedinta - pentru persoanele fizice cu domiciliul in Romania se completeaza adresa de domiciliu, iar pentru celelalte persoane, adresa resedintei in Romania.
    col. 4 Cota de distribuire a venitului net/pierderii realizat(e) la nivelul asociatiei - se inscrie cota procentuala de participare, corespunzatoare fiecarui asociat, la veniturile si pierderile asociatiei, conform contractului de asociere.
    col. 5 Venit net distribuit, supus impozitului pe venit conform cotei procentuale - se inscrie venitul net distribuit fiecarui asociat, calculat prin aplicarea cotei procentuale de distribuire, corespunzatoare acestuia, asupra venitului net realizat de asociatie in anul de raportare (col. 4 din tabel, Cap. E x rd. 3 "Venit net", Cap. C).
    col. 6 Venit net distribuit, supus impozitului pe venit conform altor clauze contractuale - se inscrie venitul net distribuit fiecarui asociat, reprezentand suma prevazuta prin contract. Se completeaza in situatia in care venitul net distribuit nu se calculeaza pe baza cotei procentuale de distribuire.
    col. 7 Venit net distribuit, scutit la plata impozitului pe venit - se inscrie venitul net scutit la plata impozitului pe venit conform legii, distribuit fiecarui asociat, calculat prin aplicarea cotei procentuale de distribuire, corespunzatoare acestuia, asupra venitului net scutit la plata impozitului pe venit realizat de asociatie in anul de raportare (col. 4 tabel, Cap. E x rd. 1 "Venit net", Cap. D) sau potrivit clauzelor contractuale, dupa caz.
    col. 8 Pierdere fiscala distribuita, aferenta perioadei impozabile - se inscrie pierderea fiscala distribuita asociatului, calculata prin aplicarea cotei procentuale de distribuire, la pierderea fiscala realizata de asociatie in anul de raportare (col. 4 tabel Cap. E x rd. 4 "Pierdere fiscala", Cap. C).
    col. 9 Pierdere fiscala distribuita, aferenta perioadei de scutire - se inscrie pierderea fiscala distribuita asociatului, aferenta perioadei de scutire prevazuta de lege, calculata prin aplicarea cotei procentuale de distribuire, prevazuta in contract, la pierderea fiscala aferenta perioadei de scutire realizata de asociatie in anul de raportare (col. 4 tabel Cap. E x rd. 2 "Pierdere fiscala" Cap. D).

                              INSTRUCTIUNI
de completare a formularului "Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit"

    Cod 14.13.01.13/I

    Declaratia se completeaza si se depune de catre platitorii de venit care au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa, cu exceptia veniturilor de natura salariala si asimilate acestora.
    Declaratia se depune, dupa cum urmeaza:
    - pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru veniturile platite in anul expirat, prevazute la punctele 1 - 4 de la capitolul A;
    - pana la data de 30 iunie a anului curent, pentru veniturile platite in anul expirat, prevazute la punctele 5 - 11 de la capitolul A;
    - ori de cate ori platitorul de venit constata erori in declaratia depusa anterior (prin completarea unei declaratii rectificative), situatie in care se va inscrie "X" in casuta prevazuta in acest scop*).
    Declaratia se completeaza in doua exemplare:
    - originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul/domiciliul platitorului de venit sau unde acesta este luat in evidenta fiscala;
    - copia se pastreaza la platitorul de venit.
    Platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa, care efectueaza anual plati pentru un numar mai mare de 10 de beneficiari, au obligatia depunerii declaratiei pe suport magnetic sau optic.
    Suportul magnetic sau optic va fi insotit de exemplarul listat pe hartie al declaratiei pentru unitatea fiscala, semnat si stampilat, potrivit legii.
    Declaratia in format electronic se depune la acelasi termen ca si formularele tiparite.
    Declaratia in format hartie, cat si cea in format electronic, se pune gratuit la dispozitia platitorului de venit, la solicitarea acestuia.
------------
    *) Declaratia rectificativa se poate depune pana in momentul initierii de catre organul fiscal a unei actiuni de control fiscal privind perioada la care se refera.

    A. NATURA VENITULUI
    Se bifeaza casuta corespunzatoare venitului platit, in functie de natura acestuia:
    1. - venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
    2. - venituri din valorificarea de bunuri in regim de consignatie;
    3. - venituri obtinute in baza unui contract de agent;
    4. - venituri obtinute in baza unui contract de comision sau mandat comercial;
    5. - venituri din dividende;
    6. - venituri din dobanzi;
    7. - venituri din jocuri de noroc;
    8. - venituri sub forma de premii in bani si/sau in natura;
    9. - venituri din pensii;
    10. - venituri sub forma de castiguri din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare si partilor sociale;
    11. - alte venituri.
    Pentru fiecare categorie de venit se depune cate o declaratie informativa.

    B. DATE DE IDENTIFICARE ALE PLATITORULUI DE VENIT
    Adresa sediului - se completeaza adresa sediului persoanei fizice sau juridice platitoare de venit.
    Cod de inregistrare fiscala - se inscrie codul de inregistrare fiscala atribuit platitorului de venit. In cazul in care acesta este platitor de taxa pe valoarea adaugata, codul de inregistrare fiscala va fi precedat de litera "R".

    C. DATE INFORMATIVE PRIVIND IMPOZITUL RETINUT LA SURSA PE BENEFICIARI DE VENIT
    Col. 1 - se completeaza pentru fiecare beneficiar de venit in parte, inscriindu-se numele si prenumele persoanelor fizice carora li s-au efectuat plati in cursul anului fiscal;
    Col. 2 - se completeaza pentru fiecare beneficiar de venit in parte, inscriindu-se codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv buletinul de identitate al fiecarui beneficiar de venit sau numarul de identificare fiscala atribuit de catre Ministerul Finantelor Publice, cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz.
    Col. 3 - se inscrie suma reprezentand totalul venitului impozabil realizat de fiecare beneficiar de venit, intr-un an fiscal.
    Baza impozabila se determina de platitorul de venit, corespunzator regulilor prevazute pentru fiecare categorie de venit, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Col. 4 - se inscrie suma reprezentand totalul impozitului pe venit calculat si retinut cu ocazia platilor efectuate in cursul anului pentru fiecare beneficiar de venit. Impozitul pe venit se calculeaza de platitorul de venit, corespunzator regulilor prevazute pentru fiecare categorie de venit, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, cu modificarile si completarile ulterioare.

                              INSTRUCTIUNI
de completare a formularului "Declaratie privind veniturile din strainatate a caror impunere in Romania este finala"

    Cod 14.13.01.13/8

    Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania care realizeaza venituri din strainatate, de aceeasi natura cu cele a caror impunere in Romania este finala.
    Contribuabilii depun cate o declaratie pentru fiecare tara de sursa a venitului, inscriind veniturile realizate in tara respectiva.
    Termen de depunere:
    - anual, pana la data de 15 mai a anului urmator celui in care s-a realizat venitul;
    - ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia depusa anterior, prin completarea unei declaratii rectificative, situatie in care va inscrie "X" in casuta special prevazuta de formular in acest scop*).
    Declaratia se completeaza de catre contribuabili sau de catre reprezentantii fiscali ai acestora, inscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute de formular, in doua exemplare:
    - originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul contribuabilul;
    - copia se pastreaza de contribuabil.
    Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.
    Declaratia se pune gratuit la dispozitia contribuabilului, la solicitarea acestuia.
------------
    *) Declaratia rectificativa se poate depune pana in momentul initierii de catre organul fiscal a unei actiuni de control fiscal privind perioada la care se refera.

    A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI
    Adresa - se completeaza adresa de domiciliu.
    Cod numeric personal - se inscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecarui contribuabil. In cazul contribuabililor care sunt platitori de taxa pe valoarea adaugata, codul numeric personal va fi precedat de litera "R".

    STATUL IN CARE S-A REALIZAT VENITUL
    Se completeaza cu denumirea tarii in care contribuabilul a realizat venitul declarat.

    B. VENITURI REALIZATE IN STRAINATATE A CAROR IMPUNERE IN ROMANIA ESTE FINALA
    rd. 1 - 7 - se completeaza de catre contribuabili, in functie de categoria de venit realizat in strainatate.
    Nota:
    Veniturile din strainatate realizate de persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania in anul fiscal de raportare, precum si impozitul aferent platit in strainatate, exprimate in unitati monetare proprii fiecarui stat, se vor transforma in lei la cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei din anul de realizare a venitului respectiv.
    Veniturile din strainatate realizate si impozitul aferent, exprimate in unitati monetare proprii statului respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca Nationala a Romaniei, se vor transforma in lei prin intermediul unei valute de circulatie internationala, cum ar fi dolari U.S.D. sau euro, folosindu-se cursul de schimb mediu anual al acesteia, comunicat de Banca Nationala a Romaniei din anul de realizare a venitului respectiv.

    C. IMPOZIT PLATIT IN STRAINATATE
    Se completeaza de catre contribuabilii care, pentru acelasi venit si in decursul aceleiasi perioade impozabile, sunt supusi impozitului pe venit, atat pe teritoriul Romaniei, cat si in strainatate.
    Tabel - se inscriu datele referitoare la impozitul efectiv platit in strainatate, pentru venitul obtinut in strainatate: categoria de venit, tip, serie/numar document, data emiterii, autoritatea fiscala emitenta din statul in care a fost realizat venitul si suma platita reprezentand impozit pe venit.

    D. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL
    Se completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.
    Cod de inregistrare fiscala/Cod numeric personal - se inscrie codul de inregistrare fiscala in cazul in care reprezentantul fiscal este persoana juridica, respectiv codul numeric personal in cazul in care reprezentantul fiscal este persoana fizica.

    ANEXA 3*)

    *) Anexa nr. III este reprodusa in facsimil.

    Caracteristici de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularelor

    1. Denumire: Declaratie de venit global

    1. Cod: 14.13.01.13
    2. Format: A4/t2
    3. U/M: seturi
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete
    Originalul: textul - culoare negru intens,
                chenarele - o culoare diferita de negru
    Copia: textul si chenarele - o singura culoare
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza la: declararea veniturilor care se supun procedurii de globalizare, obtinute in anul fiscal de raportare
    7. Se intocmeste in 2 exemplare de contribuabil sau de reprezentantul fiscal, dupa caz
    8. Circula:
    - originalul la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul contribuabilului;
    - copia la contribuabil
    9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.

    2. Denumire: Declaratie speciala privind veniturile din activitati independente realizate intr-o forma de asociere

    1. Cod: 14.13.01.13/4.4
    2. Format: A4/t1
    3. U/M: seturi
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza la: declararea veniturilor si pierderilor distribuite din asociere
    7. Se intocmeste in 2 exemplare de contribuabil sau de reprezentantul fiscal, dupa caz
    8. Circula:
    - originalul la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul asociatiei;
    - copia la contribuabil
    9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.

    3. Denumire: Declaratie speciala privind veniturile din strainatate

    1. Cod: 14.13.01.13/7
    2. Format: A4/t1
    3. U/M: seturi
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza la: declararea veniturilor si pierderilor realizate din strainatate
    7. Se intocmeste in 2 exemplare de contribuabil sau de reprezentantul fiscal, dupa caz
    8. Circula:
    - originalul la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul contribuabilului;
    - copia la contribuabil
    9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.

    4. Denumire: Declaratie speciala privind veniturile din activitati independente - comerciale -

    1. Cod: 14.13.01.13/4.1
    2. Format: A4/t1
    3. U/M: seturi
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza la: declararea veniturilor si cheltuielilor realizate din desfasurarea activitatilor comerciale, pe fiecare sursa
    7. Se intocmeste in 2 exemplare de contribuabil sau de reprezentantul fiscal, dupa caz
    8. Circula:
    - originalul la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit;
    - copia la contribuabil
    9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.

    5. Denumire: Declaratie speciala privind veniturile din activitati independente - profesii libere -

    1. Cod: 14.13.01.13/4.2
    2. Format: A4/t1
    3. U/M: seturi
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza la: declararea veniturilor si cheltuielilor realizate din exercitarea profesiilor libere, in conditiile legii, pe fiecare sursa
    7. Se intocmeste in 2 exemplare de contribuabil sau de reprezentantul fiscal, dupa caz
    8. Circula:
    - originalul la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit;
    - copia la contribuabil
    9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.

    6. Denumire: Declaratie speciala privind veniturile din activitati independente - drepturi de proprietate intelectuala -

    1. Cod: 14.13.01.13/4.3
    2. Format: A4/t1
    3. U/M: seturi
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza la: declararea veniturilor realizate din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala si a cheltuielilor deductibile aferente
    7. Se intocmeste in 2 exemplare de contribuabil sau de reprezentantul fiscal, dupa caz
    8. Circula:
    - originalul la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul contribuabilului;
    - copia la contribuabil
    9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.

    7. Denumire: Declaratie speciala privind veniturile din cedarea folosintei bunurilor

    1. Cod: 14.13.01.13/3
    2. Format: A4/t1
    3. U/M: seturi
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza la: declararea veniturilor obtinute din cedarea folosintei bunurilor, pe fiecare sursa
    7. Se intocmeste in 2 exemplare de contribuabil sau de reprezentantul fiscal, dupa caz
    8. Circula:
    - originalul la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit;
    - copia la contribuabil
    9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.

    8. Denumire: Declaratie anuala de venit pentru asociatiile fara personalitate juridica

    1. Cod: 14.13.01.13/2i
    2. Format: A4/t2
    3. U/M: seturi
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza la: declararea veniturilor si cheltuielilor realizate in cadrul asociatiei
    7. Se intocmeste in 2 exemplare de asociatul desemnat
    8. Circula:
    - originalul la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul asociatiei;
    - copia la sediul asociatiei
    9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al asociatiei.

    9. Denumire: Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit

    1. Cod: 14.13.01.13/I
    2. Format: A4/t1
    3. U/M: seturi
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza la: declararea impozitelor retinute la sursa pe fiecare beneficiar de venit
    7. Se intocmeste in 2 exemplare de platitorul de venituri cu regim de retinere la sursa
    8. Circula:
    - originalul la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul sau domiciliul platitorului de venit;
    - copia la platitorul de venit
    9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al platitorului de venit.

    10. Denumire: Declaratie privind veniturile din strainatate a caror impunere in Romania este finala

    1. Cod: 14.13.01.13/8
    2. Format: A4/t1
    3. U/M: seturi
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza la: declararea veniturilor obtinute din strainatate a caror impunere in Romania este finala
    7. Se intocmeste in 2 exemplare de contribuabil sau de reprezentantul fiscal, dupa caz
    8. Circula:
    - originalul la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul contribuabilului;
    - copia la contribuabil
    9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.

    ANEXA 4*)

    *) Anexa nr. IV este reprodusa in facsimil.

                               INSTRUCTIUNI
pentru transmiterea pe cale electronica a Declaratiei informative privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit

    Cod 14.13.01.13/I

    In vederea transmiterii pe cale electronica a Declaratiei informative, numar 208, formatul electronic pentru prezentarea datelor despre impozitele calculate si retinute la sursa, ca plata anticipata sau ca impozit final, pentru veniturile persoanelor fizice provenite din:

    COD   DENUMIRE
     1    Drepturi de proprietate intelectuala
     2    Valorificarea de bunuri in regim de consignatie
     3    Contracte de agent
     4    Contracte de comision sau mandat comercial
     5    Dividende
     6    Dobanzi
     7    Jocuri de noroc
     8    Premii in bani si/sau in natura
     9    Pensii
    10    Castiguri din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor
          mobiliare si partilor sociale
    11    Alte venituri

    Datele se inscriu pe mediu magnetic (disketa) sau optic (CDROM) sub forma fisierului text in inregistrari linii cu urmatoarea structura:
    - codul numeric personal - 13 caractere numerice
    - baza impozabila - 12 caractere numerice
    - impozit retinut - 12 caractere numerice

    Prima inregistrare va contine urmatoarele date:
    - codul de inregistrare fiscala al platitorului de venit - 13 caractere numerice
    - natura veniturilor codificata conform listei - 12 caractere numerice
    - total impozit retinut de platitor - 12 caractere numerice
    Valorile informatiilor vor avea lungimea fixa si se vor separa prin virgula.
    Numele fisierului este format din codul de inregistrare fiscala al platitorului veniturilor si extensia ".208".SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 150/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 150 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu