E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1850 din 22 decembrie 2003

pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 18 din  9 ianuarie 2004


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 12 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in baza prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 55, art. 62 alin. (1) si (2) si ale art. 70 din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobata cu modificari prin Legea nr. 493/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba modelul si continutul formularelor prevazute in anexa nr. I:
    1. 200 "Declaratie de venit global", cod 14.13.01.13;
    2. 201 "Declaratie speciala privind veniturile din strainatate", cod 14.13.01.13/7;
    3. 202 "Declaratie speciala privind veniturile din activitati independente", cod 14.13.01.13/4;
    4. 203 "Declaratie speciala privind veniturile din cedarea folosintei bunurilor", cod 14.13.01.13/3;
    5. 204 "Declaratie anuala de venit pentru asociatiile fara personalitate juridica, constituite intre persoane fizice", cod 14.13.01.13/2i;
    6. 205 "Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit", cod 14.13.01.13/l;
    7. 206 "Declaratie privind veniturile din strainatate a caror impunere in Romania este finala", cod 14.13.01.13/8;
    8. 207 "Declaratie speciala privind veniturile din activitati agricole", cod 14.13.01.13/9s.
    Art. 2
    Formularele prevazute la art. 1 se completeaza si se depun conform instructiunilor prevazute in anexa nr. II.
    Art. 3
    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si pastrare a formularelor prevazute la art. 1 sunt stabilite in anexa nr. III.
    Art. 4
    (1) Platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa au obligatia depunerii declaratiei prevazute la art. 1 pct. 6 in format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice, cu respectarea structurii de date prevazute in anexa nr. IV.
    (2) Declaratia in format electronic va fi insotita de exemplarul listat pentru unitatea fiscala, semnat si stampilat, conform legii.
    (3) Programul de asistenta este pus la dispozitie contribuabililor gratuit de unitatile fiscale subordonate sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro.
    Art. 5
    Anexele nr. I - IV*) fac parte integranta din prezentul ordin.
------------
    *) Anexele nr. I - IV sunt reproduse in facsimil.

    Art. 6
    Prezentul ordin va intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2004.
    Art. 7
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 150/2003 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 124 si nr. 124 bis din 26 februarie 2003.
    Art. 8
    Directia generala de proceduri pentru gestiunea veniturilor bugetului general consolidat, Directia generala a tehnologiei informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, dupa caz, directiile interesate din cadrul Ministerului Finantelor Publice vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 9
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                                                         ___________________
                                                       /       ROMANIA       \
                                                      |         _____         |
                                                      |        | MFP |        |
    200            DECLARATIE DE VENIT GLOBAL         |        |_____|        |
                               _ _ _ _                | MINISTERUL FINANTELOR |
                         Anul |_|_|_|_|               |         PUBLICE       |
                                                       \_____________________/

                                                    Declaratie       _
                                                    rectificativa   |_|
                                                    Se completeaza cu X in cazul
                                                    declaratiilor rectificative
  A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI
________________________________________________________________________________
                                     Initiala
    Nume                             tatalui         Cod numeric personal
    _________________________________________   __   _________________________
   |                                |        | |  | |                         |
   |________________________________|________| |__| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    Prenume
    _________________________________________     Unitatea fiscala la care s-a
   |                                         |    depus ultima declaratie de
 a |_________________________________________|    venit global:
 d  Strada                           Nr.          .............................
 r  _________________________________________
 e |                                |        |    Cont bancar
 s |________________________________|________|
 a  Bloc Scara Etaj Ap. Judet/Sector
    _________________________________________
   |    |     |    |   |                     |    Banca .......................
   |____|_____|____|___|_____________________|
    Localitate                     Cod postal
    _________________________________________
   |                              |          |    Numar cont ..................
   |______________________________|__________|
              __________        _____________
    Telefon: |__________| Fax: |_____________|
             ________________________________
    E-mail: |________________________________|

    Persoana trimisa in misiune permanenta in strainatate
    Perioada de la: _____/_____/_____ la: _____/_____/_____
________________________________________________________________________________
                                           |
  B. VENIT DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE     |
                                           |
  B1. Comerciale                           |
      Determinat in sistem real, pe baza   |                            - lei -
      datelor din evidenta contabila in    |  _________________________________
      partida simpla                       | | 1.|                             |
  1. Venit net ........................... | |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                           |  _________________________________
                                           | | 2.|                             |
  2. Pierdere fiscala .................... | |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  B2. Profesii libere                      |
      Determinat in sistem real, pe baza   |
      datelor din evidenta contabila in    |  _________________________________
      partida simpla                       | | 3.|                             |
  3. Venit net ........................... | |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                           |  _________________________________
                                           | | 4.|                             |
  4. Pierdere fiscala .................... | |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                           |  _________________________________
  B3. Stabilit pe baza normelor de venit   | | 5.|                             |
  5. Norma de venit ...................... | |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                           |  _________________________________
  B4. Drepturi de proprietate intelectuala | | 6.|                             |
  6. Venit net ........................... | |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                           |  _________________________________
                                           | | 7.|                             |
  7. Pierdere fiscala .................... | |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                           |
  C. VENIT NET DIN SALARII                 |
                                           |  _________________________________
  8. Venit net din salarii, realizat la    | | 8.|                             |
     functia de baza ....................  | |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                           |  _________________________________
  9. Venit net din salarii, realizat in    | | 9.|                             |
     afara functiei de baza .............  | |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                           |
  10. Venit net din salarii primite din    |  _________________________________
      strainatate pentru activitatea       | |10.|                             |
      desfasurata in Romania ............. | |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                           |
  D. VENIT NET DIN CEDAREA FOLOSINTEI      |
     BUNURILOR                             |  _________________________________
                                           | |11.|                             |
  11. Venit net .......................... | |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                           |
  E. VENIT DIN STRAINATATE                 |  _________________________________
                                           | |12.|                             |
  12. Venit .............................. | |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                           |  _________________________________
                                           | |13.|                             |
  13. Pierdere fiscala ................... | |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________
| Nota. Se vor anexa copiile declaratiilor speciale si fiselor fiscale pe baza |
|       carora s-a completat prezenta declaratie                               |
|______________________________________________________________________________|
  Cod 14.13.01.13

    PAG. 2
________________________________________________________________________________

  F. VENITURI SCUTITE LA PLATA IMPOZITULUI
     PE VENIT REALIZATE IN ANUL FISCAL
     DE RAPORTARE
                                              _________________________________
  14. Venit net din activitati               |14.|                             |
      independente .......................   |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                              _________________________________
  15. Pierdere fiscala din activitati        |15.|                             |
      independente .......................   |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                              _________________________________
                                             |16.|                             |
  16. Venit net din salarii ..............   |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
________________________________________________________________________________

  G. DOCUMENTE JUSTIFICATIVE ANEXATE
                                                                         _
  - certificat de casatorie ........................................... |_|
                                                                         _
  - certificat de nastere (copii) ..................................... |_|
                                                                         _
  - certificat comisie expertiza medicala ............................. |_|
                                                                         _
  - decizie de pensionare pentru cazurile de invaliditate ............. |_|
                                                                         _
  - adeverinta de venit pentru persoana aflata in intretinere ......... |_|
                                                                         _
  - declaratie pe propria raspundere .................................. |_|
                                                                         _
  - altele: ........................................................... |_|
                                                                         _
            ........................................................... |_|
                                                                         _
            ........................................................... |_|
                                                                         _
            ........................................................... |_|
                                                                         _
            ........................................................... |_|
                                                                         _
            ........................................................... |_|
                                                                         _
            ........................................................... |_|
                                                                         _
            ........................................................... |_|
                                                                         _
            ........................................................... |_|
                                                                         _
            ........................................................... |_|

                   (Se completeaza tipul documentului anexat)
________________________________________________________________________________

  H. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL

  Nume, prenume/Denumire ......................................................
   Adresa: Judet .............. Sector ......... Localitate ...................
           Strada ............. Nr. ... Bloc ..... Scara .... Etaj ... Ap. ....
           Cod postal .......... Telefon ........ Fax ........ E-mail .........
                                                    ___   ____________________
  Cod de inregistrare fiscala/Cod numeric personal |___| |____________________|
________________________________________________________________________________

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.

  Semnatura                            | Semnatura
  contribuabil _          data _       | reprezentant             data _
                |               |      | fiscal                         |
                v               v      |                                v
                ..............  ...... | .............................  ......
                                       |
________________________________________________________________________________

  Loc rezervat organului fiscal          Nr. inregistrare .....................
                                         Data .................................
________________________________________________________________________________

                                                         ___________________
                                                       /       ROMANIA       \
                                                      |         _____         |
    201            DECLARATIE SPECIALA PRIVIND        |        | MFP |        |
                    VENITURILE DIN STRAINATATE        |        |_____|        |
                               _ _ _ _                | MINISTERUL FINANTELOR |
                         Anul |_|_|_|_|               |         PUBLICE       |
                                                       \_____________________/

                                                    Declaratie       _
                                                    rectificativa   |_|
                                                    Se completeaza cu X in cazul
                                                    declaratiilor rectificative
  A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

                        Initiala
 Nume                   tatalui   Prenume            Cod numeric personal
 ____________________________________________   __   _________________________
|                      |       |             | |  | |                         |
|______________________|_______|_____________| |__| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 ______________________________________________________________________________
|   Judet                           Sector         Localitate                  |
|A  _________________________________________________________________________  |
|d |______________________________|________|_________________________________| |
|r   Strada                          Nr.    Bloc   Scara   Etaj    Ap.         |
|e  _________________________________________________________________________  |
|s |______________________________|_______|______|_______|_______|___________| |
|a              _________           ________       _________          _______  |
|   Cod postal |_________| Telefon |________| Fax |_________| E-mail |_______| |
|______________________________________________________________________________|
________________________________________________________________________________

  B. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA

   1. Statul in care s-a realizat venitul .....................................
   2. Natura veniturilor:
                _             _                 _             _             _
      Venituri |_|  Venituri |_|  Venituri din |_|  Venituri |_|  Venituri |_|
      comerciale    din           drepturi de       din cedarea   din salarii
                    profesii      proprietate       folosintei
                    libere        intelectuala      bunurilor

   3. Data inceperii activitatii ..../..../........
   4. Data incetarii activitatii ..../..../........
________________________________________________________________________________

  C. VENIT DIN STRAINATATE
                                                                       - lei -
                                                    __________________________
                                                   | 1. |                     |
  1. Venit ......................................  |____|_____________________|
                                                    __________________________
                                                   | 2. |                     |
  2. Pierdere fiscala ...........................  |____|_____________________|
________________________________________________________________________________

  D. IMPOZIT PLATIT IN STRAINATATE
                                                                       - lei -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Tip       | Document:       | Data    | Autoritatea      |Venit |Impozit|
|crt.| activitate| tip, serie, nr. | emiterii| fiscala emitenta |      |       |
|____|___________|_________________|_________|__________________|______|_______|
|  0 |     1     |        2        |    3    |         4        |   5  |    6  |
|____|___________|_________________|_________|__________________|______|_______|
|____|___________|_________________|_________|__________________|______|_______|
|____|___________|_________________|_________|__________________|______|_______|
|____|___________|_________________|_________|__________________|______|_______|
|____|___________|_________________|_________|__________________|______|_______|
|                                    TOTAL                                     |
|______________________________________________________________________________|
________________________________________________________________________________

  E. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL

     Nume, prenume/Denumire ...................................................
      Adresa: Judet .............. Sector ...... Localitate ...................
              Strada ............. Nr. ... Bloc ... Scara ... Etaj ... Ap. ....
              Cod postal ....... Telefon ......... Fax ....... E-mail .........
                                                        ___   ________________
      Cod de inregistrare fiscala/Cod numeric personal |___| |________________|
________________________________________________________________________________

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.

  Semnatura                            | Semnatura
  contribuabil _          data _       | reprezentant             data _
                |               |      | fiscal                         |
                v               v      |                                v
                ..............  ...... | .............................  ......
                                       |
________________________________________________________________________________

  Loc rezervat organului fiscal          Nr. inregistrare .....................
                                         Data .................................
________________________________________________________________________________
  Cod 14.13.01.13/7

                                                         ___________________
                                                       /       ROMANIA       \
                                                      |         _____         |
    202                 DECLARATIE SPECIALA           |        | MFP |        |
                       PRIVIND VENITURILE DIN         |        |_____|        |
                      ACTIVITATI INDEPENDENTE         | MINISTERUL FINANTELOR |
                                _ _ _ _               |         PUBLICE       |
                          Anul |_|_|_|_|               \_____________________/

                                                    Declaratie       _
                                                    rectificativa   |_|
                                                    Se completeaza cu X in cazul
                                                    declaratiilor rectificative
  A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

                        Initiala                     Cod numeric personal/Numar
     Nume               tatalui   Prenume            de identificare fiscala
 ____________________________________________   __   _________________________
|                      |       |             | |  | |                         |
|______________________|_______|_____________| |__| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 ______________________________________________________________________________
|   Judet                           Sector         Localitate                  |
|A  _________________________________________________________________________  |
|d |______________________________|________|_________________________________| |
|r   Strada                          Nr.    Bloc   Scara   Etaj    Ap.         |
|e  _________________________________________________________________________  |
|s |______________________________|_______|______|_______|_______|___________| |
|a              _________           ________       _________          _______  |
|   Cod postal |_________| Telefon |________| Fax |_________| E-mail |_______| |
|______________________________________________________________________________|

________________________________________________________________________________

  B. DATE DESPRE ACTIVITATEA DESFASURATA

  1. Natura veniturilor:
         Venituri    _    Venituri din     _    Venituri din drepturi        _
         comerciale |_|   profesii libere |_|   de proprietate intelectuala |_|

  2. Obiectul principal de activitate .........................................
               __ __ __ __
     Cod CAEN |__|__|__|__|

  3. Forma de organizare:   _
                Individual |_|                  _
                Asocieri intre persoane fizice |_|                          _
                Asocieri intre persoane fizice si persoane juridice romane |_|

  4. Sediul principal de desfasurare a activitatii ............................
  5. Autorizatie/Contract Nr. ...... Data ..../..../.........
     Organ emitent ............................................................
  6. Data inceperii activitatii ..../..../........
  7. Data incetarii activitatii ..../..../........
________________________________________________________________________________

  C. VENIT NET                                                         - lei -
                                                    __________________________
                                                   | 1. |                     |
  1. Venit brut .................................  |____|_____________________|
                                                    __________________________
  2. Cheltuieli deductibile .....................  | 2. |                     |
     (rd. 2.1. sau rd. 2.1. + rd. 2.3. +           |____|_____________________|
     rd. 2.4. + rd. 2.5., dupa caz)
                                                    __________________________
                                                   | 2.1|                     |
     2.1. Cheltuieli deductibile ................  |____|_____________________|
                                                    __________________________
                                                   | 2.2|                     |
     2.2. Cheltuieli forfetare (40%) ............  |____|_____________________|
                                                    __________________________
                                                   | 2.3|                     |
     2.3. Cheltuieli forfetare (50%) ............  |____|_____________________|
                                                    __________________________
     2.4. Sume ce revin organelor de gestiune      | 2.4|                     |
          colectiva .............................  |____|_____________________|
                                                    __________________________
     2.5. Contributii obligatorii, datorate        | 2.5|                     |
          potrivit legii ........................  |____|_____________________|
                                                    __________________________
                                                   | 3. |                     |
  3. Venit net (rd. 1 - rd. 2) ..................  |____|_____________________|
                                                    __________________________
     3.1. Venit net aferent activitatilor cu regim | 3.1|                     |
          de retinere la sursa ..................  |____|_____________________|
                                                    __________________________
                                                   | 4. |                     |
  4. Pierdere fiscala (rd. 2 - rd. 1) ...........  |____|_____________________|

________________________________________________________________________________

  D. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT
                                                    __________________________
                                                   | 1. |                     |
  1. Venit net/Pierdere fiscala .................  |____|_____________________|
________________________________________________________________________________

  E. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL

     Nume, prenume/Denumire ...................................................
      Adresa: Judet .............. Sector ...... Localitate ...................
              Strada ............. Nr. ... Bloc ... Scara ... Etaj ... Ap. ....
              Cod postal ....... Telefon ......... Fax ....... E-mail .........
                                                       ___   _________________
     Cod de inregistrare fiscala/Cod numeric personal |___| |_________________|
________________________________________________________________________________

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.

  Semnatura                            | Semnatura
  contribuabil _          data _       | reprezentant             data _
                |               |      | fiscal                         |
                v               v      |                                v
                ..............  ...... | .............................  ......
                                       |
________________________________________________________________________________

  Loc rezervat organului fiscal          Nr. inregistrare .....................
                                         Data .................................
________________________________________________________________________________
  Cod 14.13.01.13/4

                                                         ___________________
                                                       /       ROMANIA       \
                                                      |         _____         |
    203          DECLARATIE SPECIALA PRIVIND          |        | MFP |        |
          VENITURILE DIN CEDAREA FOLOSINTEI BUNURILOR |        |_____|        |
                            _ _ _ _                   | MINISTERUL FINANTELOR |
                      Anul |_|_|_|_|                  |         PUBLICE       |
                                                       \_____________________/

                                                    Declaratie       _
                                                    rectificativa   |_|
                                                    Se completeaza cu X in cazul
                                                    declaratiilor rectificative

  A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

                        Initiala                     Cod numeric personal/Numar
 Nume                   tatalui   Prenume            de identificare fiscala
 ____________________________________________   __   _________________________
|                      |       |             | |  | |                         |
|______________________|_______|_____________| |__| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 ______________________________________________________________________________
|   Judet                           Sector         Localitate                  |
|A  _________________________________________________________________________  |
|d |______________________________|________|_________________________________| |
|r   Strada                          Nr.    Bloc   Scara   Etaj    Ap.         |
|e  _________________________________________________________________________  |
|s |______________________________|_______|______|_______|_______|___________| |
|a              _________           ________       _________          _______  |
|   Cod postal |_________| Telefon |________| Fax |_________| E-mail |_______| |
|______________________________________________________________________________|
________________________________________________________________________________

  B. DATE PRIVIND CONTRACTUL INCHEIAT INTRE PARTI

   1. Numele si prenumele (denumirea) persoanei careia
      i se cedeaza dreptul de folosinta a bunului .............................
   2. Contract de inchiriere/arendare Nr. ....... Data .../.../......
   3. Data inceperii realizarii venitului ..../..../........
   4. Data incetarii realizarii venitului ..../..../........
   5. Date de identificare ale bunului ........................................
                                       ........................................
                                   _                 _
   6. Natura bunului: Constructii |_|        Altele |_|
________________________________________________________________________________

  C. VENIT NET DIN CEDAREA FOLOSINTEI BUNURILOR
                                                                        - lei -

                                                 C1. CONSTRUCTII C2. ALTE BUNURI
                                                 ______________________________
  1. Contravaloarea chiriei/arendei, conform    |1.1|          |2.1|           |
     contractului ............................  |___|__________|___|___________|
  2. Cheltuieli ce cad, conform dispozitiilor
     legale, in sarcina proprietarului,
     uzufructuarului sau a altui detinator
     legal, daca sunt efectuate de cealalta      ______________________________
     parte contractanta, prevazute in           |1.2|          |2.2|           |
     contract ................................. |___|__________|___|___________|
                                                 ______________________________
  3. Venit brut (rd. 1.1 + rd. 1.2, respectiv   |1.3|          |2.3|           |
     rd. 2.1 + rd. 2.2) ....................... |___|__________|___|___________|
                                                 ______________________________
  4. Cheltuieli deductibile (rd. 1.3 x 50%,     |1.4|          |2.4|           |
     respectiv rd. 2.3 x 30%) ................. |___|__________|___|___________|
                                                 ______________________________
  5. Venit net (rd. 1.3 - rd. 1.4, respectiv    |1.5|          |2.5|           |
     rd. 2.3 - rd. 2.4) ....................... |___|__________|___|___________|
                                                 ______________________________
                                                | 6 |                          |
  6. Total venit net (rd. 1.5 + rd. 2.5) ...... |___|__________________________|
________________________________________________________________________________

  D. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL

     Nume, prenume/Denumire ...................................................
      Adresa: Judet .............. Sector ...... Localitate ...................
              Strada ............. Nr. ... Bloc ... Scara ... Etaj ... Ap. ....
              Cod postal ....... Telefon ......... Fax ....... E-mail .........
                                                       ___   _________________
     Cod de inregistrare fiscala/Cod numeric personal |___| |_________________|
________________________________________________________________________________

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.

  Semnatura                            | Semnatura
  contribuabil _          data _       | reprezentant             data _
                |               |      | fiscal                         |
                v               v      |                                v
                ..............  ...... | .............................  ......
                                       |
________________________________________________________________________________

  Loc rezervat organului fiscal          Nr. inregistrare .....................
                                         Data .................................
________________________________________________________________________________
  Cod 14.13.01.13/3

                                                         ___________________
                                                       /       ROMANIA       \
    204                   DECLARATIE                  |         _____         |
              ANUALA DE VENIT PENTRU ASOCIATIILE      |        | MFP |        |
                   FARA PERSONALITATE JURIDICA,       |        |_____|        |
               CONSTITUITE INTRE PERSOANE FIZICE      | MINISTERUL FINANTELOR |
                              _ _ _ _                 |         PUBLICE       |
                        Anul |_|_|_|_|                 \_____________________/

                                                    Declaratie     _
                                                    rectificativa |_|
                                                    Se completeaza cu X in cazul
                                                    declaratiilor rectificative

  A. DATE DE IDENTIFICARE ALE ASOCIATIEI

 Denumire                                            Cod de inregistrare fiscala
 ____________________________________________   __   _________________________
|                                            | |  | |                         |
|____________________________________________| |__| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 ______________________________________________________________________________
|A                                                                             |
|d                                                                             |
|r  Judet                           Sector         Localitate                  |
|e  _________________________________________________________________________  |
|s |______________________________|________|_________________________________| |
|a                                                                             |
|    Strada                          Nr.    Bloc   Scara   Etaj    Ap.         |
|s  _________________________________________________________________________  |
|e |______________________________|_______|______|_______|_______|___________| |
|d                                                                             |
|i              _________           ________       _________          _______  |
|u  Cod postal |_________| Telefon |________| Fax |_________| E-mail |_______| |
|l                                                                             |
|u                                                                             |
|i                                                                             |
|______________________________________________________________________________|
________________________________________________________________________________

  B. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA

  1. Natura veniturilor:
         Venituri    _    Venituri din     _            _
         comerciale |_|   profesii libere |_|   Altele |_|
  2. Obiectul principal de activitate .........................................
               ___________
     Cod CAEN |__|__|__|__|

  3. Autorizatie Nr. ...... Data ..../..../........ Organ emitent .............
  4. Contract de asociere Nr. ...... Data ..../..../........
  5. Tipul asociatiei fara personalitate juridica
     (Se va bifa cu X casuta corespunzatoare situatiei)
         asociatie   _     societate            _             _
         familiala  |_|    civila profesionala |_|    altele |_|
  6. Nume si prenume responsabil asociatie desemnat prin contract .............
     Numar telefon/fax responsabil asociatie ..................................
     E-mail ......................
  7. Perioada de functionare: de la ......./..../...... la ......./..../.......
  8. Numar asociati ..............
________________________________________________________________________________

  C. VENIT NET                                                         - lei -
                                                    __________________________
                                                   | 1. |                     |
  1. Venit brut .................................  |____|_____________________|
                                                    __________________________
                                                   | 2. |                     |
  2. Cheltuieli deductibile .....................  |____|_____________________|
                                                    __________________________
                                                   | 3. |                     |
  3. Venit net (rd. 1 - rd. 2) ..................  |____|_____________________|
                                                    __________________________
                                                   | 4. |                     |
  4. Pierdere fiscala (rd. 2 - rd. 1) ...........  |____|_____________________|
________________________________________________________________________________

  D. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT
                                                                       - lei -
                                                    __________________________
                                                   | 1. |                     |
  1. Venit net ..................................  |____|_____________________|
                                                    __________________________
                                                   | 2. |                     |
  2. Pierdere fiscala ...........................  |____|_____________________|
________________________________________________________________________________

  E. DISTRIBUTIA VENITULUI NET/PIERDERII REALIZAT(E) PE ASOCIATI (tabel verso)
________________________________________________________________________________

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.

  Semnatura responsabil asociatie _                  data _
                                   |                       |
                                   v                       v
                                   ......................  ............
________________________________________________________________________________

  Loc rezervat organului fiscal
                                        Nr. inregistrare ......................
                                        Data ..................................
________________________________________________________________________________
  Cod 14.13.01.13/2i

  E. DISTRIBUTIA VENITULUI NET/PIERDERII REALIZAT(E) PE ASOCIATI

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    CP - Conform cotei procentuale de distribuire
    CC - Conform altor clauze contractuale
    S - Scutit la plata impozitului pe venit
    PI - Aferenta perioadei impozabile
    PS - Aferenta perioadei de scutire
                                                                        - lei -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Nume si |Cod numeric |Domiciliu/|Cota de      |  Venit net   | Pierdere  |
|crt.|prenume |personal/   |Resedinta |distribuire  |  distribuit  | fiscala   |
|    |asociat |Numar de    |          |a venitului  |              |distribuita|
|    |        |identificare|          |net/pierderii|______________|___________|
|    |        |fiscala     |          |realizat(e)  |   Supus   | S|  PI |  PS |
|    |        |            |          |la nivelul   |impozitului|  |     |     |
|    |        |            |          |asociatiei   | pe venit  |  |     |     |
|    |        |            |          |             |___________|  |     |     |
|    |        |            |          |             |  CP | CC  |  |     |     |
|____|________|____________|__________|_____________|_____|_____|__|_____|_____|
|  0 |   1    |      2     |     3    |      4      |  5  |  6  | 7|  8  |  9  |
|____|________|____________|__________|_____________|_____|_____|__|_____|_____|
|    |        |            |          |             |     |     |  |     |     |
|____|________|____________|__________|_____________|_____|_____|__|_____|_____|
|    |        |            |          |             |     |     |  |     |     |
|____|________|____________|__________|_____________|_____|_____|__|_____|_____|
|    |        |            |          |             |     |     |  |     |     |
|____|________|____________|__________|_____________|_____|_____|__|_____|_____|
|    |        |            |          |             |     |     |  |     |     |
|____|________|____________|__________|_____________|_____|_____|__|_____|_____|
|    |        |            |          |             |     |     |  |     |     |
|____|________|____________|__________|_____________|_____|_____|__|_____|_____|
|    |        |            |          |             |     |     |  |     |     |
|____|________|____________|__________|_____________|_____|_____|__|_____|_____|
|    |        |            |          |             |     |     |  |     |     |
|____|________|____________|__________|_____________|_____|_____|__|_____|_____|
|    |        |            |          |             |     |     |  |     |     |
|____|________|____________|__________|_____________|_____|_____|__|_____|_____|
|                                             TOTAL |     |     |  |     |     |
|___________________________________________________|_____|_____|__|_____|_____|

                                                         ___________________
    205             DECLARATIE INFORMATIVA             /       ROMANIA       \
                   PRIVIND IMPOZITUL RETINUT          |         _____         |
         PE VENITURILE CU REGIM DE RETINERE LA SURSA, |        | MFP |        |
                    PE BENEFICIARI DE VENIT           |        |_____|        |
                             _ _ _ _                  | MINISTERUL FINANTELOR |
                       Anul |_|_|_|_|                 |         PUBLICE       |
                                                       \_____________________/

                                                    Declaratie       _
                                                    rectificativa   |_|
                                                    Se completeaza cu X in cazul
                                                    declaratiilor rectificative
  A. NATURA VENITURILOR
________________________________________________________________________________
   _
  |_| Venituri din drepturi de proprietate intelectuala
   _
  |_| Venituri din activitatile desfasurate in baza unei conventii/contract
      civil incheiat in conditiile Codului civil
   _
  |_| Venituri sub forma de premii in bani si/sau in natura
   _
  |_| Venituri din valorificarea de bunuri in regim de consignatie
   _
  |_| Venituri din activitati independente realizate intr-o forma de asociere cu
      o persoana juridica
   _
  |_| Venituri din pensii
   _
  |_| Venituri obtinute in baza unui contract de agent
   _
  |_| Venituri din dividende
   _
  |_| Venituri din dobanzi
   _
  |_| Venituri din jocuri de noroc
   _
  |_| Alte venituri
   _
  |_| Venituri obtinute in baza unui contract de comision sau mandat comercial
   _
  |_| Venituri sub forma de castiguri din transferul dreptului de proprietate
      asupra valorilor mobiliare si partilor sociale
   _
  |_| Venituri din activitatile de expertiza contabila, tehnica judiciara si
      extrajudiciara
   _
  |_| Venituri sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de
      valuta la termen, pe baza de contract
________________________________________________________________________________

  B. DATE DE IDENTIFICARE ALE PLATITORULUI DE VENIT

  Denumire/Nume, prenume                             Cod de inregistrare fiscala
 ____________________________________________   __   _________________________
|                                            | |  | |                         |
|____________________________________________| |__| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 ______________________________________________________________________________
|A                                                                             |
|d                                                                             |
|r  Judet                           Sector         Localitate                  |
|e  _________________________________________________________________________  |
|s |______________________________|________|_________________________________| |
|a                                                                             |
|    Strada                          Nr.    Bloc   Scara   Etaj    Ap.         |
|s  _________________________________________________________________________  |
|e |______________________________|_______|______|_______|_______|___________| |
|d                                                                             |
|i              _________           ________       _________          _______  |
|u  Cod postal |_________| Telefon |________| Fax |_________| E-mail |_______| |
|l                                                                             |
|u                                                                             |
|i                                                                             |
|______________________________________________________________________________|
________________________________________________________________________________

  C. DATE INFORMATIVE PRIVIND IMPOZITUL RETINUT LA SURSA PE BENEFICIARI DE VENIT

                                                                        - lei -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Numele si prenumele     | Cod numeric personal/ | Baza de    | Impozit  |
|crt.| beneficiarului de venit | Numar de identificare | calcul al  | retinut  |
|    |                         | fiscala               | impozitului|          |
|____|_________________________|_______________________|____________|__________|
|  0 |             1           |           2           |      3     |     4    |
|____|_________________________|_______________________|____________|__________|
|____|_________________________|_______________________|____________|__________|
|____|_________________________|_______________________|____________|__________|
|____|_________________________|_______________________|____________|__________|
|____|_________________________|_______________________|____________|__________|
|____|_________________________|_______________________|____________|__________|
|____|_________________________|_______________________|____________|__________|
|____|_________________________|_______________________|____________|__________|
|____|_________________________|_______________________|____________|__________|
|____|_________________________|_______________________|____________|__________|
|____|_________________________|_______________________|____________|__________|
|____|_________________________|_______________________|____________|__________|
|____|_________________________|_______________________|____________|__________|
|____|_________________________|_______________________|____________|__________|
|____|_________________________|_______________________|____________|__________|
________________________________________________________________________________

  Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.
                                                  _______________________
   Numele, prenumele ...............             |                       |
   Functia .........................             | Semnatura si stampila |
                                                 |                       |
                                                 |_______________________|
________________________________________________________________________________

  Loc rezervat organului fiscal
                                        Nr. inregistrare ......................
                                        Data ..................................
________________________________________________________________________________
  Cod 14.13.01.13/l

                                                         ___________________
                                                       /       ROMANIA       \
                                                      |         _____         |
    206                   DECLARATIE                  |        | MFP |        |
             PRIVIND VENITURILE DIN STRAINATATE       |        |_____|        |
           A CAROR IMPUNERE IN ROMANIA ESTE FINALA    | MINISTERUL FINANTELOR |
                              _ _ _ _                 |         PUBLICE       |
                        Anul |_|_|_|_|                 \_____________________/

                                                    Declaratie       _
                                                    rectificativa   |_|
                                                    Se completeaza cu X in cazul
                                                    declaratiilor rectificative
  A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

                        Initiala
     Nume               tatalui   Prenume            Cod numeric personal
 ____________________________________________   __   _________________________
|                      |       |             | |  | |                         |
|______________________|_______|_____________| |__| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 ______________________________________________________________________________
|   Judet                           Sector         Localitate                  |
|A  _________________________________________________________________________  |
|d |______________________________|________|_________________________________| |
|r   Strada                          Nr.    Bloc   Scara   Etaj    Ap.         |
|e  _________________________________________________________________________  |
|s |______________________________|_______|______|_______|_______|___________| |
|a              _________           ________       _________          _______  |
|   Cod postal |_________| Telefon |________| Fax |_________| E-mail |_______| |
|______________________________________________________________________________|
________________________________________________________________________________
                                                _____________________________
    STATUL IN CARE S-A REALIZAT VENITUL        |_____________________________|

  B. VENITURI REALIZATE IN STRAINATATE A CAROR IMPUNERE IN ROMANIA ESTE FINALA

                                                                       - lei -
                                                    __________________________
                                                   | 1. |                     |
  1. Venituri din dividende .....................  |____|_____________________|
                                                    __________________________
                                                   | 2. |                     |
  2. Venituri din dobanzi .......................  |____|_____________________|
                                                    __________________________
                                                   | 3. |                     |
  3. Venituri din jocuri de noroc ...............  |____|_____________________|
                                                    __________________________
  4. Venituri sub forma de premii in bani si/sau   | 4. |                     |
     in natura                                     |____|_____________________|

  5. Venituri sub forma de castiguri din transferul __________________________
     dreptului de proprietate asupra valorilor     | 5. |                     |
     mobiliare si partilor sociale .............   |____|_____________________|
                                                    __________________________
                                                   | 6. |                     |
  6. Venituri din pensii ........................  |____|_____________________|
                                                    __________________________
                                                   | 7. |                     |
  7. Alte venituri ..............................  |____|_____________________|
________________________________________________________________________________

  C. IMPOZIT PLATIT IN STRAINATATE
                                                                        - lei -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Categoria de venit |Document:       | Data    | Autoritatea     |Impozit |
|crt.|                   |tip, serie, nr. | emiterii| fiscala emitenta|        |
|____|___________________|________________|_________|_________________|________|
|  0 |         1         |       2        |    3    |         4       |   5    |
|____|___________________|________________|_________|_________________|________|
|____|___________________|________________|_________|_________________|________|
|____|___________________|________________|_________|_________________|________|
|____|___________________|________________|_________|_________________|________|
|____|___________________|________________|_________|_________________|________|
|                                    TOTAL                            |        |
|_____________________________________________________________________|________|
________________________________________________________________________________

  D. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL

     Nume, prenume/Denumire ...................................................
      Adresa: Judet .............. Sector ...... Localitate ...................
              Strada ............. Nr. ... Bloc ... Scara ... Etaj ... Ap. ....
              Cod postal ....... Telefon ......... Fax ....... E-mail .........
                                                        ___   ________________
      Cod de inregistrare fiscala/Cod numeric personal |___| |________________|
________________________________________________________________________________

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.

  Semnatura                            | Semnatura
  contribuabil _          data _       | reprezentant             data _
                |               |      | fiscal                         |
                v               v      |                                v
                ..............  ...... | .............................  ......
                                       |
________________________________________________________________________________

  Loc rezervat organului fiscal          Nr. inregistrare .....................
                                         Data .................................
________________________________________________________________________________
  Cod 14.13.01.13/8

                                                         ___________________
                                                       /       ROMANIA       \
                                                      |         _____         |
    207                  DECLARATIE                   |        | MFP |        |
          PRIVIND VENITURILE DIN ACTIVITATI AGRICOLE  |        |_____|        |
                             _ _ _ _                  | MINISTERUL FINANTELOR |
                       Anul |_|_|_|_|                 |         PUBLICE       |
                                                       \_____________________/

                                                    Declaratie       _
                                                    rectificativa   |_|
                                                    Se completeaza cu X in cazul
                                                    declaratiilor rectificative
  A. DATELE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

                        Initiala                      Cod numeric personal/Numar
 Nume                   tatalui   Prenume             de identificare fiscala
 ____________________________________________   __   _________________________
|                      |       |             | |  | |                         |
|______________________|_______|_____________| |__| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 ______________________________________________________________________________
|   Judet                           Sector         Localitate                  |
|A  _________________________________________________________________________  |
|d |______________________________|________|_________________________________| |
|r   Strada                          Nr.    Bloc    Scara   Etaj   Ap.         |
|e  _________________________________________________________________________  |
|s |______________________________|_______|______|_______|_______|___________| |
|a              _________           ________       _________          _______  |
|   Cod postal |_________| Telefon |________| Fax |_________| E-mail |_______| |
|______________________________________________________________________________|
                                           _________________________________
  Unitatea fiscala de domiciliu/resedinta |_________________________________|
  Localitatea pe raza careia se afla terenul (terenurile) ...................
________________________________________________________________________________

  B. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA

   1. Felul activitatii:
      - Cultivarea si valorificarea     __  - Cultivarea si valorificarea   __
        florilor in sere si solarii .. |__|   ciupercilor ................ |__|

      - Cultivarea si valorificarea
        legumelor si zarzavaturilor     __  - Exploatarea pepinierelor      __
        in sere si solarii ........... |__|   viticole ................... |__|

      - Cultivarea si valorificarea     __  - Exploatarea pepinierelor      __
        arbustilor ................... |__|   pomicole ................... |__|

      - Cultivarea si valorificarea     __  - Alte activitati               __
        plantelor decorative ......... |__|   asemanatoare ............... |__|

   2. Contract de asociere Nr. ............ Data .../..../......
   3. Data inceperii activitatii .../..../......
________________________________________________________________________________

 C. VENIT NET DIN ACTIVITATI AGRICOLE
                                                                     - lei -
                                                    ________________________
                                                   | 1. |                   |
  1. Venit brut .................................  |____|___________________|
                                                    ________________________
                                                   | 2. |                   |
  2. Cheltuieli deductibile .....................  |____|___________________|
                                                    ________________________
                                                   | 3. |                   |
  3. Venit net ..................................  |____|___________________|
                                                    ________________________
                                                   | 4. |                   |
  4. Pierdere fiscala ...........................  |____|___________________|

________________________________________________________________________________

  D. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL

     Nume, prenume/Denumire ..................................................
      Adresa: Judet .............. Sector ...... Localitate ..................
              Strada ............. Nr. ... Bloc ... Scara ... Etaj ... Ap. ...
              Cod postal ....... Telefon ......... Fax ....... E-mail ........
                                                       ___   _________________
     Cod de inregistrare fiscala/Cod numeric personal |___| |_________________|
________________________________________________________________________________

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.

  Semnatura                            | Semnatura
  contribuabil _          data _       | reprezentant             data _
                |               |      | fiscal                         |
                v               v      |                                v
                ..............  ...... | .............................  ......
                                       |
________________________________________________________________________________

  Loc rezervat organului fiscal          Nr. inregistrare .....................
                                         Data .................................
________________________________________________________________________________
  Cod 14.13.01.13/9s

    ANEXA 2

                                 INSTRUCTIUNI
          de completare a formularului 200 "Declaratie de venit global"
                               Cod 14.13.01.13

    Declaratia se completeaza si se depune anual de catre persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania care obtin venituri din activitati independente, venituri din salarii si venituri din cedarea folosintei bunurilor, atat din Romania, cat si din strainatate.
    Declaratia se completeaza de catre contribuabili sau de catre reprezentantii fiscali ai acestora, inscriind cu majuscule, citet si corect, datele prevazute de formular, utilizandu-se pix de culoare neagra.
    ATENTIE: In casutele care raman necompletate nu se va inscrie nici un semn grafic care sa semnifice lipsa datelor (-, x, / etc.), spatiul ramanand gol.
    Termen de depunere:
    - anual, pana la data de 15 mai a anului urmator celui de realizare a venitului;
    - ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia depusa anterior (prin completarea unei declaratii rectificative), situatie in care se va inscrie "X" in casuta prevazuta in acest scop*.
    Declaratia se completeaza pe baza datelor din declaratiile speciale, din fisele fiscale, din declaratiile lunare privind veniturile din salarii din strainatate obtinute de contribuabilii care desfasoara activitate in Romania si din alte documente prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Declaratia se completeaza in doua exemplare:
    - originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul contribuabilul (domiciliul de la data depunerii declaratiei);
    - copia se pastreaza de catre contribuabil.
    Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.
    Declaratia se pune gratuit la dispozitia contribuabilului, la solicitarea acestuia.
------------
    *) Declaratia rectificativa se poate depune pana in momentul initierii de catre organul fiscal a unei actiuni de control fiscal privind perioada la care se refera.

    A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI
    Adresa - se completeaza adresa de domiciliu de la data depunerii declaratiei.
    Cod numeric personal - se inscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecarui contribuabil. In cazul contribuabililor care sunt platitori de taxa pe valoarea adaugata, codul numeric personal va fi precedat de litera "R".
    Persoana trimisa in misiune permanenta in strainatate - se completeaza de catre persoanele trimise in misiune permanenta in strainatate, inscriindu-se perioada in care acestea au fost trimise in misiune permanenta in strainatate.
    Unitatea fiscala la care s-a depus ultima declaratie de venit global - se inscrie unitatea fiscala la care s-a depus ultima declaratie de venit global.
    Cont bancar - se completeaza de catre contribuabilii care au cont bancar, indiferent de tipul contului (inclusiv cont de card).

    B. VENIT NET DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE
    Se completeaza de catre contribuabilii care obtin, in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, venituri din activitati independente desfasurate pe teritoriul Romaniei.
    Pentru contribuabilii care obtin venituri din activitati independente din mai multe surse se inscrie suma totala a venitului net/pierderii fiscale, calculata prin insumarea veniturilor nete/pierderilor fiscale realizate din fiecare sursa in parte.
    B1. Comerciale - se completeaza de catre contribuabilii care obtin in mod individual sau intr-o forma de asociere venituri din fapte de comert, din prestari de servicii, altele decat cele din profesii libere, precum si din practicarea unei meserii, pentru care venitul net se stabileste in sistem real.
    1. Venit net - se inscrie suma calculata prin insumarea venitului net din activitati comerciale, realizat din toate sursele, preluat de la cap. C, rd. 3 "Venit net" din Declaratia speciala privind veniturile din activitati independente (venituri comerciale), depusa pentru fiecare sursa in parte.
    2. Pierdere fiscala - se inscrie suma calculata prin insumarea pierderii fiscale din activitati comerciale, realizata din toate sursele, preluata de la cap. C, rd. 4 "Pierdere fiscala" din Declaratia speciala privind veniturile din activitati independente (venituri comerciale), depusa pentru fiecare sursa in parte.
    B2. Profesii libere - se completeaza de catre contribuabilii care obtin in mod individual sau intr-o forma de asociere, venituri din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii asemanatoare, desfasurate in mod independent, in conditiile legii.
    3. Venit net - se inscrie suma calculata prin insumarea venitului net din exercitarea unei profesii libere, realizat din toate sursele, preluat de la cap. C, rd. 3 "Venit net" din Declaratia speciala privind veniturile din activitati independente (venituri din profesii libere), depusa pentru fiecare sursa in parte.
    4. Pierdere fiscala - se inscrie suma calculata prin insumarea pierderii fiscale din exercitarea unei profesii libere, realizata din toate sursele, preluata de la cap. C, rd. 4 "Pierdere fiscala" din Declaratia speciala privind veniturile din activitati independente (venituri din profesii libere), depusa pentru fiecare sursa in parte.
    B3. Stabilit pe baza normelor de venit - se completeaza de catre contribuabilii care desfasoara activitati independente, impusi pe baza de norme de venit.
    5. Norma de venit - se inscrie suma reprezentand norma de venit corespunzatoare perioadei lucrate, comunicata de organul fiscal.
    B4. Drepturi de proprietate intelectuala - se completeaza de catre contribuabilii care obtin venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala: brevete de inventie, desene si modele, mostre, marci de fabrica si de comert, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor si altele asemenea.
    6. Venit net - se inscrie suma reprezentand venitul net din drepturi de proprietate intelectuala, preluata de la cap. C, rd. 3 "Venit net" din Declaratia speciala privind veniturile din activitati independente (venituri din drepturi de proprietate intelectuala).
    7. Pierdere fiscala - se inscrie suma reprezentand pierderea fiscala din drepturi de proprietate intelectuala, preluata de la cap. C, rd. 4 "Pierdere fiscala" din Declaratia speciala privind veniturile din activitati independente (venituri din drepturi de proprietate intelectuala).

    C. VENIT NET DIN SALARII
    Se completeaza de catre contribuabilii care obtin venituri din salarii si asimilate acestora, pentru activitatea desfasurata in Romania.
    8. Venit net din salarii, realizat la functia de baza - se completeaza de catre contribuabilii care realizeaza, la functia de baza, venituri din salarii in baza unui contract individual de munca sau a unor statute speciale, potrivit legii.
    - se preia suma inscrisa la Cap. V "Calculul impozitului pe veniturile din salarii", rd. 14.1 din formularele Fisa fiscala 1 (FF1).
    9. Venit net din salarii, realizat in afara functiei de baza - se completeaza de catre contribuabilii care obtin venituri din salarii si asimilate acestora, altele decat cele de la functia de baza;
    - se preia suma inscrisa la Cap. III - "Calculul impozitului pe veniturile din salarii, altele decat cele de la functia de baza", rd. 13.1, din formularele Fisa fiscala 2 (FF2), reprezentand venitul baza de calcul.
    In cazul persoanelor care au realizat venituri din salarii pe baza de conventii civile de prestari servicii, pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 53/2003, sau in baza unui contract individual de munca, in afara functiei de baza, deductibilitatea contributiilor individuale la asigurarile sociale si de somaj, datorate si achitate potrivit legii, se face odata cu determinarea impozitului anual pe venit, pe baza documentelor justificative.
    10. Venit net din salarii primite din strainatate pentru activitatea desfasurata in Romania - se inscrie suma calculata prin cumularea venitului net declarat lunar, preluat de la rd. 4 din Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania, cod 14.13.01.13/5.

    D. VENIT NET DIN CEDAREA FOLOSINTEI BUNURILOR
    Se completeaza de catre contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor aflate pe teritoriul Romaniei.
    11. Venit net - se inscrie suma calculata prin insumarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor realizat din toate sursele, preluata de la cap. C, rd. 6 "Total venit net" din Declaratia speciala privind venitul din cedarea folosintei bunurilor, depusa pentru fiecare sursa in parte.
    In cazul contribuabililor care nu au obligatia depunerii de declaratii speciale, se preia suma inscrisa la Cap. I lit. d "Venit net estimat" din ultima Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul din cedarea folosintei bunurilor, emisa pentru anul fiscal de raportare.

    E. VENIT DIN STRAINATATE
    Se completeaza de catre contribuabilii care realizeaza venituri din strainatate, urmare activitatii desfasurate in strainatate, pe baza datelor din Declaratia speciala privind veniturile din strainatate, depusa pentru fiecare tara in parte si pentru fiecare categorie de venit, astfel:
    12. Venit - se inscrie suma calculata prin insumarea veniturilor realizate din strainatate, preluate de la cap. C, rd. 1 "Venit" din toate declaratiile speciale privind veniturile din strainatate, depuse pentru anul fiscal de raportare.
    13. Pierdere fiscala - se inscrie suma calculata prin insumarea pierderilor fiscale realizate din activitatea desfasurata in strainatate, preluate de la cap. C, rd. 2 "Pierdere fiscala" din toate declaratiile speciale privind veniturile din strainatate, depuse pentru anul fiscal de raportare.
    Nu se declara veniturile salariale realizate din strainatate (din activitatea desfasurata in strainatate) intr-o perioada mai mare de 183 de zile.

    F. VENITURI SCUTITE LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT, REALIZATE IN ANUL FISCAL DE RAPORTARE
    Se completeaza de catre contribuabilii care realizeaza in anul fiscal de raportare, in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, venituri din activitati independente si din salarii, scutite la plata impozitului pe venit, conform legislatiei specifice.
    14. Venit net din activitati independente - se inscrie suma reprezentand venitul net realizat din activitati independente scutit la plata impozitului pe venit, preluat de la cap. D, rd. 1 "Venit net" din fiecare Declaratie speciala privind veniturile din activitati independente.
    15. Pierdere fiscala din activitati independente - se inscrie suma reprezentand pierderea fiscala realizata din activitati independente desfasurate in perioada de scutire, preluata de la cap. D rd. 1 "Pierdere fiscala" din fiecare Declaratie speciala privind veniturile din activitati independente.
    16. Venit net din salarii - se inscrie suma reprezentand venitul net din salarii scutit la plata impozitului pe venit, conform legislatiei specifice, preluat de la Cap. VIII "Venit net din salarii scutit de impozitul pe venit" din Fisa fiscala 1 (FF1).

    G. DOCUMENTE JUSTIFICATIVE ANEXATE
    Se completeaza in functie de tipul documentelor justificative depuse de contribuabil odata cu declaratia de venit global (documente privind deducerile personale, documente privind contributiile individuale de asigurari sociale si de asigurari pentru somaj, retinute de angajator din veniturile din salarii realizate in afara functiei de baza, documente justificative pentru deducerea anuala a cotizatiei sindicale si altele).
    In casuta corespunzatoare fiecarui tip de document justificativ se inscrie numarul de documente anexate la declaratie.
    Documentele justificative care atesta dreptul la deduceri personale suplimentare vor fi prezentate de catre contribuabil in copie si in original, in vederea verificarii si certificarii de catre organul fiscal.
    Contribuabilii care transmit declaratia de venit global prin posta vor anexa la aceasta declaratie copii legalizate ale acestor documente.

    H. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL
    Se completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.
    Cod de inregistrare fiscala/Cod numeric personal - se inscrie codul de inregistrare fiscala in cazul in care reprezentantul fiscal este persoana juridica, respectiv codul numeric personal in cazul in care reprezentantul fiscal este persoana fizica.

                                INSTRUCTIUNI
de completare a formularului 201 "Declaratie speciala privind veniturile din strainatate"
                             Cod 14.13.01.13/7

    Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania, care realizeaza venituri din strainatate ca urmare a desfasurarii unor activitati in strainatate: activitati independente, cedarea folosintei bunurilor aflate in strainatate sau activitati salariale desfasurate in strainatate intr-o perioada mai mica de 183 de zile.
    Contribuabilii depun cate o declaratie pentru fiecare tara - sursa a veniturilor si pentru fiecare categorie de venit realizat.
    Termen de depunere:
    - anual, pana la data de 15 mai a anului urmator celui in care s-a realizat venitul;
    - ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia depusa anterior, prin completarea unei declaratii rectificative, situatie in care se va inscrie "X" in casuta special prevazuta in formular in acest scop*.
    Declaratia se completeaza de catre contribuabili sau de catre reprezentantii fiscali ai acestora, inscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute de formular, in doua exemplare:
    - originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul contribuabilului;
    - copia se pastreaza de catre contribuabil.
    Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.
    Declaratia se pune gratuit la dispozitia contribuabilului, la solicitarea acestuia.

    A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI
    Adresa - se completeaza adresa de domiciliu.
    Cod numeric personal - se inscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecarui contribuabil. In cazul contribuabililor care sunt platitori de taxa pe valoarea adaugata, codul numeric personal va fi precedat de litera "R".
------------
    *) Declaratia rectificativa se poate depune pana in momentul initierii de catre organul fiscal a unei actiuni de control fiscal privind perioada la care se refera.

    B. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA
    1. Statul in care s-a realizat venitul - se completeaza cu denumirea tarii in care contribuabilul a realizat venitul declarat.
    2. Natura veniturilor - se bifeaza casuta corespunzatoare categoriei de venit realizat.
    3., 4. Data inceperii/incetarii activitatii - se completeaza de catre contribuabilii care isi incep/inceteaza activitatea in cursul anului fiscal.

    C. VENIT DIN STRAINATATE
    1. Venit - se inscrie suma (in lei) reprezentand venitul realizat din activitatea desfasurata in strainatate in anul fiscal de raportare.
    2. Pierdere fiscala - se inscrie suma (in lei) reprezentand pierderea fiscala realizata din activitatea desfasurata in strainatate in anul fiscal de raportare.

    D. IMPOZIT PLATIT IN STRAINATATE
    Se completeaza de catre contribuabilii care, pentru acelasi venit si in decursul aceleiasi perioade impozabile, sunt supusi impozitului pe venit atat pe teritoriul Romaniei, cat si in strainatate, in vederea calcularii si acordarii creditului fiscal extern de catre organul fiscal.
    Tabel: se inscriu datele referitoare la impozitul efectiv platit in strainatate pentru venitul realizat in strainatate.
    col. 1 Tip activitate - se inscrie denumirea corespunzatoare a activitatii generatoare de venit, desfasurata in strainatate.
    col. 2 Document - se inscrie denumirea documentului care atesta plata impozitului in strainatate, precum si seria si numarul acestuia. Documentul se va anexa la declaratie.
    col. 5 Venit - se inscrie suma (in lei) reprezentand venitul realizat din activitatea desfasurata in strainatate in anul fiscal de raportare, corespunzator impozitului platit in strainatate.
    col. 6 Impozit - se inscrie suma (in lei) reprezentand impozitul pe venit efectiv platit in strainatate.

    NOTA:
    Veniturile din strainatate realizate de persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania in anul fiscal de raportare, precum si impozitul aferent platit in strainatate, exprimate in unitati monetare proprii fiecarui stat, se vor transforma in lei la cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei din anul de realizare a venitului respectiv.

    Veniturile din strainatate realizate si impozitul aferent, exprimate in unitati monetare proprii statului respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca Nationala a Romaniei, se vor transforma in lei prin intermediul unei valute de circulatie internationala, cum ar fi: dolari U.S.D. sau euro, folosindu-se cursul de schimb mediu anual al acesteia, comunicat de Banca Nationala a Romaniei din anul de realizare a venitului respectiv.

    E. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL
    Se completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.
    Cod de inregistrare fiscala/Cod numeric personal - se inscrie codul de inregistrare fiscala in cazul in care reprezentantul fiscal este persoana juridica, respectiv codul numeric personal in cazul in care reprezentantul fiscal este persoana fizica.

                               INSTRUCTIUNI
de completare a formularului 202 "Declaratie speciala privind veniturile din activitati independente"
                             Cod 14.13.01.13/4

    Declaratia se completeaza si se depune de catre contribuabilii care realizeaza venituri in bani si/sau in natura provenind din:
    - activitati comerciale - fapte de comert, prestari de servicii, altele decat cele din profesii libere, precum si practicarea unei meserii, inclusiv din activitati adiacente, pentru care venitul net se determina in sistem real;
    - profesii libere - exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii asemanatoare, desfasurate in mod independent, in conditiile legii;
    - drepturi de proprietate intelectuala - brevete de inventie, desene si modele, mostre, marci de fabrica si de comert si procedee tehnice, know-how, drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor si altele asemenea.
    Declaratia se depune de contribuabilii care desfasoara activitatea in mod individual sau intr-o forma de asociere, ce nu da nastere unei persoane juridice, constituita intre persoane fizice sau intre persoane fizice si persoane juridice.
    Declaratia se completeaza pentru fiecare categorie de venit si pe fiecare loc de realizare a acestuia.
    Contribuabilii care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala de la mai multi platitori depun o singura declaratie speciala.
    Declaratia se completeaza de catre contribuabili sau de catre reprezentantii fiscali ai acestora, inscriind cu majuscule, citet si corect, datele prevazute de formular.
    Termen de depunere:
    - anual, pana la data de 15 mai a anului urmator celui in care s-a realizat venitul;
    - ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia anterioara, prin completarea unei declaratii rectificative, situatie in care se va inscrie "X" in casuta special prevazuta in formular in acest scop*.
    Declaratia se completeaza in doua exemplare:
    - originalul se depune:
        - la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul principal de desfasurare a activitatii, in cazul in care contribuabilii realizeaza venituri din activitati comerciale si din profesii libere. In cazul persoanelor fizice care au si puncte de lucru situate in raza teritoriala a altor organe fiscale, declaratia se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se gaseste sediul principal;
        - la organul fiscal de domiciliu/resedinta, in cazul contribuabililor care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
    - copia se pastreaza de catre contribuabil.
    Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.
------------
    *) Declaratia rectificativa se poate depune pana in momentul initierii de catre organul fiscal a unei actiuni de control fiscal privind perioada la care se refera.

    A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI
    Adresa - persoanele fizice cu domiciliul in Romania completeaza adresa de domiciliu, iar ceilalti contribuabili, adresa resedintei in Romania.
    Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala - se inscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecarui contribuabil sau numarul de identificare fiscala, atribuit de catre Ministerul Finantelor Publice, cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz. In cazul contribuabililor care sunt platitori de taxa pe valoarea adaugata, codul numeric personal/numarul de identificare fiscala va fi precedat de litera "R".

    B. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA
    1. Natura veniturilor - se bifeaza una din casutele corespunzatoare categoriei de venit realizat: venituri comerciale, venituri din profesii libere sau venituri din drepturi de proprietate intelectuala, dupa caz.
    2. Obiectul principal de activitate - se inscrie denumirea activitatii principale generatoare de venituri, desfasurata de contribuabil, precum si codul CAEN al activitatii desfasurate.
    3. Forma de organizare - se bifeaza una din casutele corespunzatoare modului de desfasurare a activitatii: individual sau intr-o forma de asociere cu persoane fizice sau persoane juridice romane.
    4. Sediul principal de desfasurare a activitatii - se completeaza adresa sediului principal de desfasurare a activitatii. In cazul in care activitatea se desfasoara prin mai multe puncte de lucru, se completeaza adresa sediului principal de desfasurare a activitatii.
    5. Autorizatie/contract - se inscriu numarul documentului care atesta dreptul contribuabilului de a desfasura activitate independenta, potrivit legii, data emiterii acestuia, precum si denumirea organului care l-a eliberat. Pentru contribuabilii care desfasoara activitati in baza unui contract de agent se inscriu numarul si data contractului.
    6., 7. Data inceperii/incetarii activitatii - se completeaza de catre contribuabilii care isi incep/inceteaza activitatea in cursul anului fiscal.
    Persoanele fizice autorizate care inceteaza activitatea in cursul anului, inscriu data depunerii autorizatiei de functionare la organul emitent.

    C. VENIT NET

    I. ACTIVITATE DESFASURATA IN MOD INDIVIDUAL

    C1. In cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati comerciale, determinate in sistem real si venituri din exercitarea unei profesii libere.
    Se completeaza pe baza datelor din evidenta contabila.
    1. Venit brut - se inscrie suma reprezentand veniturile totale in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura incasate in anul de raportare, atat din activitatea de baza, cat si din activitati adiacente.
    2. Cheltuieli deductibile - se preia suma de la rd. 2.1.
    2.1. Cheltuieli deductibile - se inscrie suma reprezentand cheltuielile efectuate in vederea realizarii venitului, cu conditia sa fie efectuate in interesul direct al activitatii, sa corespunda unor cheltuieli efective, sa fie justificate cu documente si sa fie cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite.
    3. Venit net - se inscrie suma reprezentand diferenta dintre venitul brut si cheltuielile aferente deductibile, daca venitul brut este mai mare decat cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 2 din rd. 1.
    3.1. Venit net aferent activitatilor cu regim de retinere la sursa - se inscrie partea din venitul net aferent activitatilor independente pentru care platile anticipate s-au realizat prin stopaj la sursa.
    4. Pierdere fiscala - se inscrie suma reprezentand diferenta dintre cheltuielile deductibile si venitul brut, daca venitul brut este mai mic decat cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 1 din rd. 2.

    C2. In cazul persoanelor care realizeaza venituri din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala.
    Se completeaza pe baza datelor din evidenta contabila sau pe baza documentelor eliberate de platitorii de venit.
    1. Venit brut - se inscrie suma reprezentand veniturile totale in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura realizate din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala, din toate sursele, in anul de raportare.
    La stabilirea veniturilor brute din drepturi de proprietate intelectuala se au in vedere atat sumele incasate in cursul anului, cat si retinerile in contul platilor anticipate efectuate cu titlu de impozit si contributiile obligatorii, retinute de platitorii de venit.
    2. Cheltuieli deductibile - se inscrie suma de la rd. 2.1 sau suma rezultata din insumarea cheltuielilor de la rd. 2.2, 2.3, 2.4 si 2.5, dupa caz.
    2.1. Cheltuieli deductibile - se completeaza de catre contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net in sistem real, pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla. Se inscrie suma reprezentand cheltuielile totale efectuate in vederea realizarii venitului, cu conditia sa fie efectuate in interesul direct al activitatii, sa corespunda unor cheltuieli efective, sa fie justificate cu documente si sa fie cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite, inclusiv contributiile obligatorii datorate conform legii.
    2.2. Cheltuieli forfetare (40%) - se completeaza de catre contribuabilii care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, altele decat drepturile de autor aferente operelor de arta monumentala, cu suma rezultata prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 40% la venitul brut realizat din valorificarea acestor drepturi.
    2.3. Cheltuieli forfetare (50%) - se completeaza de catre contribuabilii care realizeaza venituri din drepturi de autor aferente operelor de arta monumentala, cu suma rezultata prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 50% la venitul brut realizat din valorificarea acestor drepturi.
    2.4. Sume ce revin organismelor de gestiune colectiva - se completeaza in cazul:
    - veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala transmise prin succesiune;
    - veniturilor din exercitarea dreptului de suita;
    - veniturilor reprezentand remuneratia compensatorie pentru copia privata.
    Se inscrie suma totala platita organismelor de gestiune colectiva sau altor platitori care, conform legii, au atributii de colectare si de repartizare a veniturilor intre titularii de drepturi.
    2.5. Contributii obligatorii, datorate potrivit legii - se completeaza numai de contribuabilii pentru care venitul net se determina pe baza de cote forfetare de cheltuieli, cu suma reprezentand contributiile obligatorii datorate potrivit legii si platite.
    3. Venit net - se inscrie suma reprezentand diferenta dintre venitul brut si cheltuielile deductibile aferente, respectiv din rd. 1 se scade rd. 2.
    4. Pierdere fiscala - se completeaza numai de catre contribuabilii care determina venitul net/pierderea in sistem real, si care in anul de raportare au inregistrat pierderi. Se inscrie suma reprezentand diferenta dintre cheltuielile deductibile efective si venitul brut, daca venitul brut este mai mic decat cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 1 din rd. 2.

    II. ACTIVITATE DESFASURATA INTR-O FORMA DE ASOCIERE

    C3. In cazul asocierilor dintre persoane fizice, care nu dau nastere unei persoane juridice, se vor completa doar rd. 3 si rd. 4 din declaratie, dupa cum urmeaza:
    3. Venit net - se preia suma inscrisa in col. 5 sau col. 6, dupa caz, randul corespunzator contribuabilului, din tabelul de la capitolul E din Declaratia anuala de venit pentru asociatiile fara personalitate juridica, constituite intre persoane fizice, reprezentand venitul net din asociere, realizat in anul fiscal de raportare, supus impozitului pe venit si distribuit asociatului, conform contractului.
    4. Pierdere fiscala - se preia suma inscrisa in col. 8, randul corespunzator contribuabilului, din tabelul prevazut de la capitolul E din Declaratia anuala de venit pentru asociatiile fara personalitate juridica, constituite intre persoane fizice, reprezentand pierderea fiscala din asociere realizata in anul fiscal de raportare si distributia asociatului, conform contractului.

    C4. In cazul asocierilor constituite intre persoane fizice si persoane juridice romane, care nu dau nastere unei persoane juridice, se vor completa rd. 1, rd. 2 (cu rd. 2.5), rd. 3 si rd. 3.1 sau rd. 4, dupa caz, dupa cum urmeaza:
    1. Venit brut - se inscrie suma reprezentand profitul cuvenit unei persoane fizice dintr-o asociere cu o persoana juridica romana, care nu da nastere unei persoane juridice, determinat cu respectarea regulilor stabilite in legislatia privind impozitul pe profit.
    2. Cheltuieli deductibile - se preia suma de la rd. 2.5.
    2.5. Contributii obligatorii, datorate potrivit legii - se inscrie suma reprezentand contributiile obligatorii datorate potrivit legii, platite de asociatii persoane fizice.
    3. Venit net - se inscrie suma reprezentand diferenta dintre venitul brut si contributiile obligatorii, respectiv dintre suma inscrisa la rd. 1 si suma inscrisa la rd. 2.
    3.1. Venit net aferent activitatilor cu regim de retinere la sursa - se preia suma de la rd. 3.
    4. Pierdere fiscala - se inscrie suma reprezentand pierderea fiscala realizata de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica romana, determinata cu respectarea regulilor stabilite in legislatia privind impozitul pe profit.

    D. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT
    Se completeaza de catre contribuabilii care realizeaza in anul fiscal de raportare venituri din activitati independente scutite la plata impozitului pe venit, conform legislatiei specifice.
    1. Venit net/Pierdere fiscala - se inscrie suma reprezentand venitul net sau pierderea fiscala realizate din activitati independente desfasurate in perioada de scutire.

    E. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL
    Se completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.
    Cod de inregistrare fiscala/Cod numeric personal - se inscrie codul de inregistrare fiscala in cazul in care reprezentantul fiscal este persoana juridica, respectiv codul numeric personal in cazul in care reprezentantul fiscal este persoana fizica.

                               INSTRUCTIUNI
de completare a formularului 203 "Declaratie speciala privind veniturile din cedarea folosintei bunurilor"
                            Cod 14.13.01.13/3

    Declaratia se completeaza si se depune de catre contribuabilii care realizeaza venituri in bani si/sau in natura provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute in calitate de proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal, numai in cazul in care contractul de inchiriere/arendare incheiat intre parti, indeplineste cel putin una din urmatoarele conditii:
    - este consolidat in valuta;
    - contine clauze cu privire la suportarea, de catre chirias, a cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau altui detinator legal;
    - cuprinde alte clauze care nu sunt evaluabile la momentul incheierii contractului.
    Persoanele fizice care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de inchiriere, depun cate o declaratie speciala pentru fiecare sursa.
    In cazul cedarii folosintei bunurilor detinute in comun, repartizarea venitului net se face potrivit Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit.
    Termen de depunere:
    - anual, pana la data de 15 mai a anului urmator celui in care s-a realizat venitul;
    - ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia depusa anterior, prin completarea unei declaratii rectificative, situatie in care se va inscrie "X" in casuta special prevazuta in formular in acest scop*.
    Declaratia se completeaza de catre contribuabili sau de catre reprezentantii fiscali ai acestora, inscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute de formular, in doua exemplare:
    - originalul se depune:
        - la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla bunul a carui folosinta este cedata, pentru bunurile imobile;
        - la organul fiscal de domiciliu, pentru bunurile mobile;
    - copia se pastreaza de catre contribuabil.
    Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.
------------
     *) Declaratia rectificativa se poate depune pana in momentul initierii de catre organul fiscal a unei actiuni de control fiscal privind perioada la care se refera.

    A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI
    Adresa - persoanele fizice cu domiciliul in Romania completeaza adresa de domiciliu, iar ceilalti contribuabili, adresa resedintei in Romania.
    Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala - se inscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecarui contribuabil, sau numarul de identificare fiscala, atribuit de catre Ministerul Finantelor Publice, cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz. In cazul contribuabililor care sunt platitori de taxa pe valoarea adaugata, codul numeric personal/numarul de identificare fiscala va fi precedat de litera "R".

    B. DATE PRIVIND CONTRACTUL INCHEIAT INTRE PARTI
    1. Numele si prenumele (denumirea) persoanei careia i se cedeaza dreptul de folosinta a bunului - se completeaza numele si prenumele (denumirea) persoanei careia i s-a cedat dreptul de folosinta a bunului, conform contractului incheiat intre parti.
    2. Contract de inchiriere/arendare - se completeaza astfel:
    - se elimina din text cuvantul "inchiriere" sau "arendare", in functie de natura contractului incheiat intre parti;
    - se inscrie numarul sub care a fost inregistrat la organul fiscal contractul incheiat intre parti, precum si data inregistrarii acestuia.
    3. Data inceperii realizarii venitului - se inscrie data prevazuta pentru inceperea derularii contractului incheiat intre parti.
    4. Data incetarii realizarii venitului - se inscrie data prevazuta pentru incetarea contractului incheiat intre parti.
    Rubricile de la pct. 3 si 4 se completeaza numai daca evenimentele respective se produc in cursul anului pentru care se depune declaratia speciala.
    5. Date de identificare ale bunului - se inscriu datele de identificare ale bunului a carui folosinta este cedata. De exemplu:
    a) pentru imobile (cladiri, terenuri): adresa completa (strada, numar, bloc, etaj, apartament), suprafata totala, din care inchiriata;
    b) pentru autovehicule: tipul, anul de fabricatie, numarul de inmatriculare, seria motorului, seria sasiului;
    c) alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliata, cu identificarea principalelor caracteristici care individualizeaza bunul.
    6. Natura bunului - se bifeaza casuta corespunzatoare naturii bunului a carui folosinta a fost cedata.
    In cazul contractelor care au ca obiect atat inchirierea de constructii, cat si inchirierea de alte bunuri (terenuri, masini si utilaje agricole etc.), se vor bifa ambele casute.
    In situatia in care in contractul de inchiriere nu se mentioneaza distinct chiria aferenta constructiei si cea aferenta terenului sau altor bunuri, contribuabilul va bifa numai casuta "Altele".
    Constructiile sunt definite conform Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe.

    C. VENIT NET DIN CEDAREA FOLOSINTEI BUNURILOR
    Se completeaza coloana C1. "Constructii" in cazul contractelor care au ca obiect inchirierea de constructii, respectiv coloana C2. "Alte bunuri", in cazul contractelor care au ca obiect inchirierea altor bunuri.
    In situatia in care in contractul de inchiriere nu se mentioneaza distinct chiria aferenta constructiei si cea aferenta terenului sau a altor bunuri, se va completa numai coloana C2.
    1. Contravaloarea chiriei/arendei conform contractului - se inscrie contravaloarea (in lei) a chiriei/arendei aferenta constructiilor (rd. 1.1.) si/sau contravaloarea (in lei) a chiriei/arendei aferenta altor bunuri (rd. 2.1), prevazute in contractul incheiat intre parti pentru anul fiscal de raportare, indiferent de momentul platii acestora.
    In situatia in care chiria/arenda reprezinta echivalentul in lei al unei valute, venitul brut anual se determina pe baza chiriei/arendei lunare evaluate la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ultima zi a fiecarei luni, corespunzator lunilor din perioada de impunere.
    In situatia in care arenda se achita in natura, evaluarea in lei a acesteia se face pe baza preturilor medii ale produselor agricole, conform Normelor metodologice date in aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, cu modificarile si completarile ulterioare.
    2. Cheltuieli ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta, prevazute in contract - se inscrie suma totala (in lei) a cheltuielilor aferente constructiilor (rd. 1.2) si/sau aferente altor bunuri (rd. 2.2) ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, dar care, potrivit clauzelor contractului, sunt efectuate de cealalta parte contractanta.
    3. Venit brut - se inscrie suma calculata prin majorarea chiriei/arendei cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta, respectiv se completeaza rd. 1.3 prin insumarea datelor inscrise la rd. 1.1 si rd. 1.2, si/sau rd. 2.3 prin insumarea datelor inscrise la rd. 2.1 si rd. 2.2. In venitul brut se includ si eventualele daune platite potrivit unor clauze contractuale, in cazul rezilierii contractelor inainte de termen.
    4. Cheltuieli deductibile - se inscrie suma rezultata din aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 50% la venitul brut (rd. 1.3), in cazul constructiilor, si/sau suma rezultata din aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 30% la venitul brut (rd. 2.3), in cazul altor bunuri, reprezentand cheltuieli deductibile aferente venitului.
    5. Venit net - se inscrie suma reprezentand diferenta dintre venitul brut si cheltuielile deductibile aferente, respectiv dintre datele inscrise la rd. 1.3 si datele inscrise la rd. 1.4, in cazul constructiilor, si/sau diferenta dintre datele inscrise la rd. 2.3 si datele inscrise la rd. 2.4, in cazul altor bunuri.
    6. Total venit net - se inscrie suma obtinuta prin cumularea sumelor inscrise la rd. 1.5 si rd. 2.5.

    D. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL
    Se completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.
    Cod de inregistrare fiscala/Cod numeric personal - se inscrie codul de inregistrare fiscala in cazul in care reprezentantul fiscal este persoana juridica, respectiv codul numeric personal in cazul in care reprezentantul fiscal este persoana fizica.

                                 INSTRUCTIUNI
de completare a formularului 204 "Declaratie anuala de venit pentru asociatiile fara personalitate juridica, constituite intre persoane fizice"
                             Cod 14.13.01.13/2i

    Declaratia se completeaza si se depune in cazul asociatilor fara personalitate juridica, constituite potrivit legii intre persoane fizice, care realizeaza venituri din activitati independente, inclusiv din activitati adiacente sau din activitati agricole.
    Asociatiile care realizeaza mai multe categorii de venit depun cate o declaratie pentru fiecare categorie de venit in parte.
    Declaratia se depune de catre asociatul desemnat prin contract sa raspunda pentru indeplinirea obligatiilor asociatiei fata de autoritatile publice:
    - anual, pana la data de 15 martie a anului urmator celui in care s-a realizat venitul;
    - ori de cate ori se constata erori in declaratia depusa anterior, prin completarea unei declaratii rectificative, situatie in care se va inscrie "X" in casuta prevazuta in acest scop*.
    Declaratia se completeaza in doua exemplare:
    - originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are sediul asociatia;
    - copia se pastreaza la sediul asociatiei, impreuna cu celelalte documente privind activitatea acesteia.
    O copie a declaratiei se va transmite de catre asociatul desemnat fiecarui asociat.
    Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.
    Declaratia se pune gratuit la dispozitia asociatiei, la solicitarea acesteia.

    A. DATE DE IDENTIFICARE ALE ASOCIATIEI FARA PERSONALITATE JURIDICA
    Adresa sediului - se completeaza cu adresa sediului principal de desfasurare a activitatii.
    Cod de inregistrare fiscala - se inscrie codul de inregistrare fiscala atribuit asociatiei fara personalitate juridica. In cazul in care asociatia fara personalitate juridica este platitoare de taxa pe valoarea adaugata, codul de inregistrare fiscala va fi precedat de litera "R".
------------
    *) Declaratia rectificativa se poate depune pana in momentul initierii de catre organul fiscal a unei actiuni de control fiscal privind perioada la care se refera.

    B. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA
    1. Natura veniturilor - se bifeaza casuta corespunzatoare categoriei de venituri care s-a realizat in anul fiscal de raportare.
    2. Obiectul de activitate principal - se inscrie denumirea activitatii generatoare de venituri desfasurata in cadrul asociatiei, precum si codul CAEN al activitatii desfasurate.
    3. Autorizatie - se completeaza numai de catre asociatiile familiale. Se inscriu numarul si data eliberarii autorizatiei de functionare care atesta dreptul asociatiei de a desfasura activitati economice pe teritoriul Romaniei, precum si organul emitent.
    4. Contract de asociere - se inscrie numarul sub care contractul de asociere a fost inregistrat la organul fiscal, precum si data inregistrarii acestuia.
    5. Tipul asociatiei fara personalitate juridica - se bifeaza casuta corespunzatoare tipului asociatiei.
    6. Nume si prenume responsabil asociatie desemnat prin contract - se inscrie numele si prenumele responsabilului desemnat prin contract sa raspunda pentru indeplinirea obligatiilor asociatiei, precum si numarul de telefon/fax, e-mail ale acestuia.
    7. Perioada de functionare - se inscrie data inceperii si incetarii activitatii, conform contractului.
    8. Numar asociati - se inscrie numarul de persoane care fac parte din asociatie.

    C. VENIT NET
    Se completeaza pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla a asociatiei fara personalitate juridica. In cazul in care activitatea se desfasoara prin mai multe puncte de lucru, se inscrie suma reprezentand totalul veniturilor, respectiv totalul cheltuielilor deductibile aferente veniturilor realizate din activitatile desfasurate pe fiecare punct de lucru.
    1. Venit brut - se inscrie suma reprezentand veniturile in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura incasate in anul de raportare din activitatile desfasurate de asociatie atat din activitatea de baza, cat si din cele adiacente acesteia.
    2. Cheltuieli deductibile - se inscrie suma reprezentand cheltuielile efectuate in vederea realizarii venitului, cu conditia sa fie efectuate in interesul direct al activitatii, sa corespunda unor cheltuieli efective, sa fie justificate cu documente si sa fie cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite.
    3. Venit net - se inscrie diferenta dintre venitul brut si cheltuielile aferente deductibile, daca venitul brut este mai mare decat cheltuielile deductibile fiscal, respectiv diferenta dintre suma inscrisa la rd. 1 si suma inscrisa la rd. 2.
    4. Pierdere fiscala - se inscrie diferenta dintre cheltuielile aferente deductibile si venitul brut, daca venitul brut este mai mic decat cheltuielile deductibile fiscal, respectiv diferenta dintre suma inscrisa la rd. 2 si suma inscrisa la rd. 1.

    D. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT
    Se completeaza in cazul asociatiilor care desfasoara in anul de raportare activitati scutite la plata impozitului pe venit, potrivit legislatiei specifice.
    1. Venit net - se inscrie suma reprezentand venitul net realizat de asociatie din activitatile scutite la plata impozitului pe venit.
    2. Pierdere fiscala - se inscrie suma reprezentand pierderea fiscala realizata de asociatie din activitatile scutite la plata impozitului pe venit.

    E. DISTRIBUTIA VENITULUI NET/PIERDERII REALIZAT(E) PE ASOCIATI - TABEL:
    col. 1 Nume si prenume asociat - se completeaza cu numele si prenumele fiecarui asociat.
    col. 2 Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala - se inscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv buletinul de identitate al fiecarui asociat sau numarul de identificare fiscala, atribuit de catre Ministerul Finantelor Publice, cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz.
    col. 3 Domiciliu/Resedinta - pentru persoanele fizice cu domiciliul in Romania se completeaza adresa de domiciliu, iar pentru celelalte persoane, adresa resedintei in Romania.
    col. 4 Cota de distribuire a venitului net/pierderii realizat(e) la nivelul asociatiei - se inscrie cota procentuala de participare, corespunzatoare fiecarui asociat, la veniturile si pierderile asociatiei, conform contractului de asociere.
    col. 5 Venit net distribuit, supus impozitului pe venit conform cotei procentuale de distribuire - se inscrie venitul net distribuit fiecarui asociat, calculat prin aplicarea cotei procentuale de distribuire, corespunzatoare acestuia, asupra venitului net realizat de asociatie in anul de raportare (col. 4 din tabel, cap. E x rd. 3 "Venit net", cap. C).
    col. 6 Venit net distribuit, supus impozitului pe venit conform altor clauze contractuale - se inscrie venitul net distribuit fiecarui asociat, reprezentand suma prevazuta prin contract. Se completeaza in situatia in care venitul net distribuit nu se calculeaza pe baza cotei procentuale de distribuire.
    col. 7 Venit net distribuit, scutit la plata impozitului pe venit - se inscrie venitul net scutit la plata impozitului pe venit conform legii, distribuit fiecarui asociat, calculat prin aplicarea cotei procentuale de distribuire, corespunzatoare acestuia, asupra venitului net scutit la plata impozitului pe venit realizat de asociatie in anul de raportare (col. 4 tabel, cap. E x rd. 1 "Venit net", cap. D) sau potrivit clauzelor contractuale, dupa caz.
    col. 8 Pierdere fiscala distribuita, aferenta perioadei impozabile - se inscrie pierderea fiscala distribuita asociatului, calculata prin aplicarea cotei procentuale de distribuire, la pierderea fiscala realizata de asociatie in anul de raportare (col. 4 tabel cap. E x rd. 4 "Pierdere fiscala", cap. C).
    col. 9 Pierdere fiscala distribuita, aferenta perioadei de scutire - se inscrie pierderea fiscala distribuita asociatului, aferenta perioadei de scutire prevazuta de lege, calculata prin aplicarea cotei procentuale de distribuire, prevazuta in contract, la pierderea fiscala aferenta perioadei de scutire realizata de asociatie in anul de raportare (col. 4 tabel cap. E x rd. 2 "Pierdere fiscala" cap. D).

                               INSTRUCTIUNI
de completare a formularului 205 "Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit"
                             Cod 14.13.01.13/l

    Declaratia se completeaza si se depune de catre platitorii de venit care au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa, cu exceptia veniturilor de natura salariala si asimilate acestora.
    In cazul asociatiilor intre persoane fizice si persoane juridice romane, declaratia se completeaza si se depune de catre persoana juridica romana stabilita prin contractul de asociere care are obligatia de a calcula, retine si vira impozitul pe profit.
    Declaratia se depune, dupa cum urmeaza:
    - pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru veniturile platite in anul expirat, prevazute la punctele 1 - 7 de la capitolul A;
    - pana la data de 30 iunie a anului curent, pentru veniturile platite in anul expirat, prevazute la punctele 8 - 15 de la capitolul A;
    - ori de cate ori platitorul de venit constata erori in declaratia depusa anterior (prin completarea unei declaratii rectificative), situatie in care se va inscrie "X" in casuta prevazuta in acest scop*.
    Declaratia se completeaza in doua exemplare:
    - originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul/domiciliul platitorului de venit sau unde acesta este luat in evidenta fiscala, dupa caz;
    - copia se pastreaza de catre platitorul de venit.
    Platitorii de venituri, persoane juridice, care au subunitati fara personalitate juridica, depun declaratia la organul fiscal la care persoana juridica este inregistrata ca platitor de impozite si taxe.
    Platitorii de venituri au obligatia depunerii declaratiei in format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice, cu respectarea structurii de date prevazute in anexa nr. IV.
    Suportul magnetic sau optic va fi insotit de exemplarul listat pe hartie al declaratiei pentru unitatea fiscala, semnat si stampilat, potrivit legii.
------------
    *) Declaratia rectificativa se poate depune pana in momentul initierii de catre organul fiscal a unei actiuni de control fiscal privind perioada la care se refera.

    A. NATURA VENITULUI
    Se bifeaza casuta corespunzatoare naturii venitului platit:
    1. - venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
    2. - venituri din valorificarea de bunuri in regim de consignatie;
    3. - venituri obtinute in baza unui contract de agent;
    4. - venituri obtinute in baza unui contract de comision sau mandat comercial;
    5. - venituri din activitatile de expertiza contabila, tehnica, judiciara si extrajudiciara;
    6. - venituri din activitatile independente desfasurate in baza unei conventii/contract civil incheiat in conditiile Codului civil;
    7. - venituri din activitati independente realizate intr-o forma de asociere cu o persoana juridica;
    8. - venituri din dividende;
    9. - venituri din dobanzi;
    10. - venituri din jocuri de noroc;
    11. - venituri sub forma de castiguri din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare si partilor sociale;
    12. - venituri sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract;
    13. - venituri sub forma de premii in bani si/sau in natura;
    14. - venituri din pensii;
    15. - alte venituri.
    Pentru fiecare categorie de venit se depune cate o declaratie informativa.

    B. DATE DE IDENTIFICARE ALE PLATITORULUI DE VENIT
    Adresa sediului - se completeaza adresa sediului platitorului de venit.
    Cod de inregistrare fiscala - se inscrie codul de inregistrare fiscala al platitorului de venit. In cazul in care acesta este platitor de taxa pe valoarea adaugata, codul de inregistrare fiscala va fi precedat de litera "R".

    C. DATE INFORMATIVE PRIVIND IMPOZITUL RETINUT LA SURSA PE BENEFICIARI DE VENIT
    Col. 1 - se completeaza pentru fiecare beneficiar de venit in parte, inscriindu-se numele si prenumele persoanelor fizice carora li s-au efectuat plati in cursul anului fiscal;
    Col. 2 - se completeaza pentru fiecare beneficiar de venit in parte, inscriindu-se codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv buletinul de identitate al fiecarui beneficiar de venit sau numarul de identificare fiscala atribuit de catre Ministerul Finantelor Publice, cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz.
    Col. 3 - se inscrie suma reprezentand totalul venitului/profitului impozabil realizat de fiecare beneficiar de venit, intr-un an fiscal.
    Baza de calcul a impozitului se determina de platitorul de venit, corespunzator regulilor prevazute pentru fiecare categorie de venit, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, cu modificarile si completarile ulterioare.
    In cazul asociatiilor intre persoane fizice si persoane juridice romane, profitul cuvenit persoanei fizice se stabileste potrivit legislatiei privind impozitul pe profit.
    Col. 4 - se inscrie suma reprezentand totalul impozitului pe venit calculat si retinut cu ocazia platilor efectuate in cursul anului pentru fiecare beneficiar de venit. Impozitul pe venit se calculeaza de platitorul de venit, corespunzator regulilor prevazute pentru fiecare categorie de venit, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, cu modificarile si completarile ulterioare.
    In cazul asocierilor intre persoane fizice si persoane juridice romane, care nu dau nastere unei persoane juridice, se inscrie suma reprezentand impozitul pe profit calculat si retinut pentru fiecare asociat, persoana fizica, fiind aplicabile regulile privind metodologia de calcul a impozitului pe profit.

                                INSTRUCTIUNI
de completare a formularului 206 "Declaratie privind veniturile din strainatate a caror impunere in Romania este finala"
                             Cod 14.13.01.13/8

    Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania care realizeaza venituri din strainatate, de aceeasi natura cu cele a caror impunere in Romania este finala.
    Contribuabilii depun cate o declaratie pentru fiecare tara de sursa a venitului, inscriind veniturile realizate in tara respectiva.
    Termen de depunere:
    - anual, pana la data de 15 mai a anului urmator celui in care s-a realizat venitul;
    - ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia depusa anterior, prin completarea unei declaratii rectificative, situatie in care va inscrie "X" in casuta special prevazuta de formular in acest scop*.
    Declaratia se completeaza de catre contribuabili sau de catre reprezentantii fiscali ai acestora, inscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute de formular, in doua exemplare:
    - originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul contribuabilul;
    - copia se pastreaza de contribuabil.
    Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.
    Declaratia se pune gratuit la dispozitia contribuabilului, la solicitarea acestuia.
------------
    *) Declaratia rectificativa se poate depune pana in momentul initierii de catre organul fiscal a unei actiuni de control fiscal privind perioada la care se refera.

    A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI
    Adresa - se completeaza adresa de domiciliu.
    Cod numeric personal - se inscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecarui contribuabil. In cazul contribuabililor care sunt platitori de taxa pe valoarea adaugata, codul numeric personal va fi precedat de litera "R".

    STATUL IN CARE S-A REALIZAT VENITUL
    Se completeaza cu denumirea tarii in care contribuabilul a realizat venitul declarat.

    B. VENITURI REALIZATE IN STRAINATATE A CAROR IMPUNERE IN ROMANIA ESTE FINALA
    rd. 1 - 7 - se completeaza de catre contribuabili, in functie de categoria de venit realizat in strainatate.

    NOTA:
    Veniturile din strainatate realizate de persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania in anul fiscal de raportare, precum si impozitul aferent platit in strainatate, exprimate in unitati monetare proprii fiecarui stat, se vor transforma in lei la cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei din anul de realizare a venitului respectiv.
    Veniturile din strainatate realizate si impozitul aferent, exprimate in unitati monetare proprii statului respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca Nationala a Romaniei, se vor transforma in lei prin intermediul unei valute de circulatie internationala, cum ar fi: dolari U.S.D. sau euro, folosindu-se cursul de schimb mediu anual al acesteia, comunicat de Banca Nationala a Romaniei din anul de realizare a venitului respectiv.

    C. IMPOZIT PLATIT IN STRAINATATE
    Se completeaza de catre contribuabilii care, pentru acelasi venit si in decursul aceleiasi perioade impozabile, sunt supusi impozitului pe venit, atat pe teritoriul Romaniei, cat si in strainatate.
    Tabel - se inscriu datele referitoare la impozitul efectiv platit in strainatate, pentru venitul obtinut in strainatate: categoria de venit, tip, serie/numar document, data emiterii, autoritatea fiscala emitenta din statul in care a fost realizat venitul si suma platita reprezentand impozit pe venit.
    Documentele care atesta plata impozitului in strainatate se vor anexa la declaratie.

    D. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL
    Se completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.
    Cod de inregistrare fiscala/Cod numeric personal - se inscrie codul de inregistrare fiscala in cazul in care reprezentantul fiscal este persoana juridica, respectiv codul numeric personal in cazul in care reprezentantul fiscal este persoana fizica.

                             INSTRUCTIUNI
de completare a formularului 207 "Declaratie speciala privind veniturile din activitati agricole"
                          Cod 14.13.01.13/9s

    Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza venituri in bani si/sau in natura, provenind din cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, in sere si in solarii, special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat, precum si din cultivarea si valorificarea arbustilor, plantelor decorative si a ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si din altele asemenea, realizate in mod individual si/sau in cadrul unei asociatii fara personalitate juridica, constituita intre persoane fizice si care au optat pentru determinarea venitului net in sistem real, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla.
    Declaratia se depune:
    - pana la data de 15 mai a anului urmator celui in care s-a realizat venitul;
    - ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia anterioara, prin completarea unei declaratii rectificative, situatie in care se va inscrie "X" in casuta special prevazuta in formular in acest scop*.
    Contribuabilii depun cate o declaratie pentru fiecare loc de realizare a venitului, respectiv pentru fiecare localitate in a carei raza teritoriala se afla terenul. In cazul in care in raza teritoriala a aceleiasi localitati se afla mai multe terenuri, se va depune o singura declaratie de impunere.
    Persoanele fizice care realizeaza venituri in cadrul unei asociatii fara personalitate juridica, constituita intre persoane fizice, completeaza declaratia avand in vedere venitul net distribuit, care le revine din asociere.
    Declaratia se completeaza de catre contribuabili sau de catre reprezentantii fiscali ai acestora, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute de formular, in doua exemplare:
    - originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa venitului (terenul);
    - copia se pastreaza de catre contribuabil.
    Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.
    Declaratia se pune gratuit la dispozitie contribuabilului, la solicitarea acestuia.
------------
    *) Declaratia rectificativa se poate depune pana in momentul initierii de catre organul fiscal a unei actiuni de control fiscal privind perioada la care se refera.

    A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI
    Adresa - persoanele fizice cu domiciliul in Romania completeaza adresa de domiciliu, iar ceilalti contribuabili, adresa resedintei in Romania.
    Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala - se inscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecarui contribuabil sau numarul de identificare fiscala atribuit de catre Ministerul Finantelor Publice cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz. In cazul contribuabililor care sunt platitori de taxa pe valoarea adaugata, codul numeric personal/numarul de identificare fiscala va fi precedat de litera "R".
    Unitatea fiscala de domiciliu/resedinta - se inscrie unitatea fiscala in a carei raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul, respectiv resedinta, in cazul contribuabililor fara domiciliu in Romania.
    Localitatea pe raza careia se afla terenul (terenurile) - se inscrie denumirea unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza se afla terenul (terenurile), respectiv: municipiu, oras, comuna sau sector al municipiului Bucuresti, dupa caz.

    B. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA
    1. Felul activitatii - se bifeaza casuta (casutele) corespunzatoare tipului de activitate agricola ce urmeaza a fi desfasurata in anul fiscal de impunere.
    2. Contract de asociere:
    - se completeaza numai de catre contribuabilii care desfasoara activitati agricole in cadrul unei asociatii fara personalitate juridica, constituita intre persoane fizice;
    - se inscrie numarul sub care contractul de asociere a fost inregistrat la organul fiscal, precum si data inregistrarii acestuia.

    C. VENIT NET DIN ACTIVITATI AGRICOLE
    1. Venit brut - se inscrie suma reprezentand veniturile in bani si/sau echivalentul veniturilor in natura incasate in anul de raportare de catre contribuabilii care desfasoara activitati agricole in mod individual.
    2. Cheltuieli deductibile - se inscrie suma reprezentand cheltuielile efectuate in vederea realizarii venitului, cu conditia sa fie efectuate in interesul direct al activitatii, sa corespunda unor cheltuieli efective, sa fie justificate cu documente si sa fie cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite.
    Se completeaza de catre contribuabilii care desfasoara activitati agricole in mod individual.
    3. Venit net - se completeaza astfel:
    - in cazul contribuabililor care desfasoara activitati agricole in mod individual, se inscrie diferenta dintre venitul brut si cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 2 din rd. 1;
    - in cazul contribuabililor care desfasoara activitati agricole in cadrul unei asociatii fara personalitate juridica, constituita intre persoane fizice, se preia suma inscrisa in col. 5 sau col. 6, dupa caz, randul corespunzator contribuabilului, din tabelul de la cap. E din Declaratia anuala de venit pentru asociatiile fara personalitate juridica, reprezentand venitul net din asociere, realizat in anul fiscal de raportare, supus impozitului pe venit si distribuit asociatului, conform contractului.
    4. Pierdere fiscala - se completeaza astfel:
    - in cazul contribuabililor care desfasoara activitati agricole in mod individual si care in anul de raportare au inregistrat pierderi, se inscrie suma reprezentand diferenta dintre cheltuielile deductibile si venitul brut, daca venitul brut este mai mic decat cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 1 din rd. 2.
    - in cazul contribuabililor care desfasoara activitati agricole in cadrul unei asociatii fara personalitate juridica, constituita intre persoane fizice, se preia suma inscrisa in col. 8, randul corespunzator contribuabilului, din tabelul prevazut de la cap. E din Declaratia anuala de venit pentru asociatiile fara personalitate juridica, reprezentand pierderea fiscala din asociere realizata in anul fiscal de raportare si distributia asociatului, conform contractului.

    D. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL
    Se completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre reprezentantul fiscal desemnat de catre contribuabil.
    Cod de inregistrare fiscala/Cod numeric personal - se inscrie codul de inregistrare fiscala in cazul in care reprezentantul fiscal este persoana juridica, respectiv codul numeric personal in cazul in care reprezentantul fiscal este persoana fizica.

    ANEXA 3

    CARACTERISTICI DE TIPARIRE, MODUL DE DIFUZARE, UTILIZARE SI PASTRARE A FORMULARELOR

    1. Denumire: Declaratie de venit global;
    1.1. Cod: 14.13.01.13;
    1.2. Format: A4/t2;
    1.3. U/M: seturi;
    1.4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete.
    Originalul:
    - textul - culoare negru intens;
    - chenarele - o culoare diferita de negru;
    Copia: textul si chenarele - o singura culoare;
    1.5. Se difuzeaza: gratuit;
    1.6. Se utilizeaza la: declararea veniturilor care se supun procedurii de globalizare, obtinute in anul fiscal de raportare;
    1.7. Se intocmeste in: 2 exemplare;
                       de: contribuabil sau de reprezentantul fiscal al
                           acestuia, dupa caz;
    1.8. Circula: - originalul la organul fiscal in a carui raza teritoriala
                    se afla domiciliul contribuabilului;
                  - copia la contribuabil;
    1.9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.

    2. Denumire: Declaratie speciala privind veniturile din strainatate
    2.1. Cod: 14.13.01.13/7;
    2.2. Format: A4/t1;
    2.3. U/M: seturi;
    2.4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata;
    2.5. Se difuzeaza: gratuit;
    2.6. Se utilizeaza la: declararea veniturilor si pierderilor realizate din strainatate;
    2.7. Se intocmeste in: 2 exemplare;
                       de: contribuabil sau de reprezentantul fiscal al
                           acestuia, dupa caz;
    2.8. Circula: - originalul, la organul fiscal in a carui raza teritoriala
                    se afla domiciliul contribuabilului;
                  - copia la contribuabil;
    2.9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.

    3. Denumire: Declaratie speciala privind veniturile din activitati independente
    3.1. Cod: 14.13.01.13/4
    3.2. Format: A4/t1
    3.3. U/M: seturi;
    3.4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata;
    3.5. Se difuzeaza: gratuit;
    3.6. Se utilizeaza la: declararea veniturilor si cheltuielilor efectiv realizate din activitati independente, pe categorii de venit si pe fiecare sursa de realizare;
    3.7. Se intocmeste in: 2 exemplare;
                       de: contribuabil sau de reprezentantul fiscal al
                           acestuia, dupa caz;
    3.8. Circula: - originalul la organul fiscal in a carui raza teritoriala
                    se afla sursa de venit;
                  - copia la contribuabil;
    3.9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.

    4. Denumire: Declaratie speciala privind veniturile din cedarea folosintei bunurilor
    4.1. Cod: 14.13.01.13/3;
    4.2. Format: A4/t1;
    4.3. U/M: seturi;
    4.4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata;
    4.5. Se difuzeaza: gratuit;
    4.6. Se utilizeaza la: declararea veniturilor obtinute din cedarea folosintei bunurilor, pe fiecare sursa;
    4.7. Se intocmeste in: 2 exemplare;
                       de: contribuabil sau de reprezentantul fiscal al
                           acestuia, dupa caz;
    4.8. Circula: - originalul la organul fiscal in a carui raza teritoriala
                    se afla sursa de venit;
                  - copia la contribuabil;
    4.9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.

    5. Denumire: Declaratie anuala de venit pentru asociatiile fara personalitate juridica, constituite intre persoane fizice
    5.1. Cod: 14.13.01.13/2i;
    5.2. Format: A4/t2;
    5.3. U/M: seturi;
    5.4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete;
    5.5. Se difuzeaza: gratuit;
    5.6. Se utilizeaza la: declararea veniturilor si cheltuielilor efectiv realizate in cadrul asociatiei;
    5.7. Se intocmeste in: 2 exemplare de asociatul desemnat;
    5.8. Circula: - originalul la organul fiscal in a carui raza teritoriala
                    se afla sediul asociatiei;
                  - copia la asociatie;
    5.9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al asociatiei.

    6. Denumire: Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit
    6.1. Cod: 14.13.01.13/l;
    6.2. Format: A4/t1;
    6.3. U/M: seturi;
    6.4. Caracteristici de tiparire: se utilizeaza echipament informatic pentru completare si editare cu ajutorul programului de asistenta, asigurat, gratuit, de catre unitatile fiscale teritoriale;
    6.5. Se utilizeaza la: declararea impozitului retinut prin stopaj la sursa, pentru fiecare beneficiar de venit;
    6.6. Se intocmeste in: 2 exemplare, de platitorul de venituri cu regim de retinere la sursa a impozitului;
    6.7. Circula: - originalul la organul fiscal in a carui raza teritoriala
                    se afla sediul sau domiciliul platitorului de venit;
                  - copia la platitorul de venit;
    6.8. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al platitorului de venit.

    7. Denumire: Declaratie privind veniturile din strainatate a caror impunere in Romania este finala
    7.1. Cod: 14.13.01.13/8;
    7.2. Format: A4/t1
    7.3. U/M: seturi;
    7.4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata;
    7.5. Se difuzeaza: gratuit;
    7.6. Se utilizeaza la: declararea veniturilor obtinute din strainatate a caror impunere in Romania este finala;
    7.7. Se intocmeste in: 2 exemplare;
                       de: contribuabil sau de reprezentantul fiscal
                          al acestuia, dupa caz;
    7.8. Circula: - originalul la organul fiscal in a carui raza teritoriala
                    se afla domiciliul contribuabilului;
                  - copia la contribuabil;
    7.9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.

    8. Denumire: Declaratie speciala privind veniturile din activitati agricole
    8.1. Cod: 14.13.01.13/9s;
    8.2. Format: A4/t1;
    8.3. U/M: seturi;
    8.4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata;
    8.5. Se difuzeaza: gratuit;
    8.6. Se utilizeaza la: declararea veniturilor si cheltuielilor efectiv realizate din activitati agricole de catre contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net in sistem real, pe fiecare sursa de realizare;
    8.7. Se intocmeste in: 2 exemplare;
                       de: contribuabil sau de reprezentantul fiscal al
                           acestuia, dupa caz;
    8.8. Circula: - originalul la organul fiscal in a carui raza teritoriala
                    se afla sursa de venit;
                  - copia la contribuabil;
    8.9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.

    ANEXA 4

                              INSTRUCTIUNI
pentru transmitere pe cale electronica a Declaratiei informative privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit
                           Cod 14.13.01.13/l

    In vederea transmiterii pe cale electronica a Declaratiei informative, numar 205, formatul electronic pentru prezentarea datelor despre impozitele calculate si retinute la sursa, ca plata anticipata sau ca impozit final, pentru veniturile persoanelor fizice, provenite din:
    COD   DENUMIRE
     1    venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
     2    venituri din valorificarea de bunuri in regim de consignatie;
     3    venituri obtinute in baza unui contract de agent;
     4    venituri obtinute in baza unui contract de comision sau mandat
          comercial;
     5    venituri din activitate de expertiza contabila, tehnica, judiciara si
          extrajudiciara;
     6    venituri din activitatile independente desfasurate in baza unei
          conventii/contract civil incheiat in conditiile Codului civil;
     7    venituri din activitati independente realizate intr-o forma de
          asociere cu o persoana juridica;
     8    venituri din dividende;
     9    venituri din dobanzi;
    10    venituri din jocuri de noroc;
    11    venituri sub forma de castiguri din transferul dreptului de
          proprietate asupra valorilor mobiliare si partilor sociale;
    12    venituri sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de
          valuta la termen, pe baza de contract;
    13    venituri sub forma de premii in bani si/sau in natura;
    14    venituri din pensii;
    15    alte venituri.

    Datele se inscriu pe mediu magnetic (disketa) sau optic (CD-ROM) sub forma fisierului text in inregistrari linii cu urmatoarea structura:
    - codul numeric personal - 13 caractere numerice
    - baza impozabila - 12 caractere numerice
    - impozit retinut - 12 caractere numerice
    Prima inregistrare va contine urmatoarele date:
    - codul de inregistrare fiscala al platitorului de venit - 13 caractere numerice
    - natura veniturilor codificata conform listei - 2 caractere numerice
    - total impozit retinut de platitor - 12 caractere numerice
    Valorile informatiilor vor avea lungimea fixa si se vor separa prin virgula.
    Numele fisierului este format din codul de inregistrare fiscala al platitorului veniturilor si extensia ".205".SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1850/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1850 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu