E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 524/958/8 din 12 noiembrie 2002

pentru aprobarea Normei privind denumirile sub care se vand si conditiile de calitate ale grasimilor tartinabile destinate comercializarii

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR


SmartCity3

              Nr. 524 din 12 noiembrie 2002
              MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI
              Nr. 958 din 29 noiembrie 2002
              AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
              Nr. 8 din 4 februarie 2003
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 141 din  5 martie 2003

    Vazand Referatul de aprobare nr. 132.396 din 30 septembrie 2002 al Directiei generale de elaborare si armonizare a politicilor, strategiilor si programelor,
    avand in vedere prevederile art. 34 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor, aprobata si modificata prin Legea nr. 57/2002,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, al Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Hotararii Guvernului nr. 166/2001 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificarile ulterioare,

    ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor, ministrul sanatatii si familiei si presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Norma privind denumirile sub care se vand si conditiile de calitate ale grasimilor tartinabile destinate comercializarii, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    La data intrarii in vigoare a prevederilor prezentului ordin se abroga orice dispozitii contrare cu privire la grasimile tartinabile.
    Art. 3
    Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, Ministerul Sanatatii si Familiei, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, agentii economici care desfasoara activitati de producere si comercializare a grasimilor care fac obiectul prezentei norme vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2004.

                 Ministrul agriculturii,
                 alimentatiei si padurilor,
                 Ilie Sarbu

                 Ministrul sanatatii si familiei,
                 Daniela Bartos

                 p. Presedintele Autoritatii Nationale
                 pentru Protectia Consumatorilor,
                 Ferdinant Nagy

    ANEXA 1

                                  NORMA
privind denumirile sub care se vand si conditiile de calitate ale grasimilor tartinabile destinate comercializarii

    Art. 1
    (1) Prezenta norma stabileste denumirile sub care se vand si conditiile de calitate pentru:
    a) grasimile lactate care se incadreaza la pozitiile tarifare 0405 si ex.2106;
    b) grasimile care se incadreaza la pozitia tarifara 1517; si
    c) grasimile care contin produse vegetale si/sau animale, care se incadreaza la pozitiile tarifare ex.1517 si ex.2106
din Sistemul armonizat, prevazute in Tariful vamal de import al Romaniei.
    (2) Prezenta norma se aplica produselor destinate consumului uman:
    a) care au un continut de grasime de cel putin 10%, dar nu depaseste 90% din greutate;
    b) la care continutul de grasime trebuie sa constituie cel putin doua treimi din materia uscata, exceptand sarea;
    c) care raman solide la o temperatura de 20 grade C si care pot fi utilizate ca produse tartinabile.
    (3) In intelesul prezentei norme, urmatorii termeni se definesc astfel:
    a) comercializare - detinerea sau prezentarea in vederea vanzarii, oferirea la vanzare, vanzarea, livrarea sau orice alta modalitate de plasare pe piata;
    b) denumire - numele utilizat la comercializarea produsului;
    c) smantana - produsul obtinut din lapte sub forma unei emulsii de tipul grasime in apa, cu un continut de grasime lactata mai mare de 10%;
    d) produse lactate - produsele care deriva exclusiv din lapte, intelegandu-se ca pot fi adaugate substantele necesare pentru producerea lor, cu conditia ca aceste substante sa nu fie utilizate in scop de inlocuire totala sau partiala a oricarui constituent al laptelui.
    Art. 2
    (1) Grasimile tartinabile pot fi livrate sau oferite consumatorului final fara prelucrare, direct sau prin intermediul restaurantelor, spitalelor, cantinelor sau al altor agenti economici care prepara si furnizeaza hrana pentru populatie, numai daca corespund conditiilor stabilite in normele sanitare, in normele sanitare veterinare, in reglementarile tehnice si celor din prezenta norma.
    (2) Denumirile sub care se vand aceste produse trebuie sa fie cele mentionate in anexa nr. 1, fara a se incalca prevederile art. 5.
    (3) Denumirile sub care se vand produsele stabilite in anexa nr. 1 trebuie sa se utilizeze numai pentru produsele definite in aceasta anexa.
    (4) Cu toate acestea, dispozitiile alin. (3) nu se aplica:
    a) denumirii produselor a caror natura exacta este clara din utilizarea traditionala si/sau daca denumirile sunt in mod clar utilizate pentru a descrie o caracteristica calitativa a produsului;
    b) produselor concentrate (unt, margarina, amestecuri) cu un continut de grasime egal sau mai mare de 90% .
    Art. 3
    (1) La etichetarea si prezentarea grasimilor tartinabile este obligatorie si indicarea urmatoarelor informatii:
    a) denumirile sub care se vand produsele, asa cum sunt definite in anexa nr. 1;
    b) continutul de grasime exprimat in procente din greutate la momentul fabricarii;
    c) continutul in grasimi vegetale, lactate sau alte grasimi animale, in ordinea descrescatoare a importantei greutatii, exprimat in procente din greutatea totala, la momentul fabricarii, pentru grasimile compuse prevazute in anexa nr. 1 lit. C;
    d) continutul procentual de sare trebuie indicat in mod lizibil pe lista de ingrediente;
    e) conditiile de depozitare pentru o singura stare termica, numai pentru refrigerare sau numai pentru congelare.
    (2) Indicarea continutului de grasime trebuie sa respecte urmatoarele conditii:
    a) continutul mediu de grasime trebuie exprimat fara zecimale;
    b) continutul de grasime al unui esantion individual nu trebuie sa difere cu mai mult de un procent fata de procentajul declarat;
    c) esantioanele individuale trebuie sa respecte limitele stabilite in anexa nr. 1;
    d) prin derogare de la lit. a) si b), continutul minim de grasime declarat, in ceea ce priveste produsele mentionate in anexa nr. 1 lit. A pct. 1, lit. B pct. 1 si lit. C pct. 1, trebuie sa corespunda continutului minim de grasime al produsului.
    (3) Denumirile sub care se vand produsele mentionate la alin. (1) lit. a) pot fi utilizate impreuna cu unul sau mai multi termeni pentru a desemna speciile de plante sau animale de la care provin produsele ori scopul utilizarii acestora, precum si cu alti termeni referitori la metodele de productie, daca acesti termeni nu sunt incompatibili cu alte reglementari legale in vigoare si, in special, cu cele privind protectia indicatiilor geografice si a denumirilor de origine ale produselor agricole.
    (4) Fara a prejudicia prevederile alin. (1) lit. a), denumirile de vanzare "minarina" sau "halvarina" se pot utiliza pentru produsele mentionate in anexa nr. 1 lit. B pct. 3.
    (5) Termenul "vegetal" poate fi utilizat impreuna cu denumirile sub care se vand produsele mentionate in anexa nr. 1 lit. B, daca produsul contine numai grasime de origine vegetala, cu o toleranta de 2% grasime animala din continutul de grasimi. Aceasta toleranta se aplica la fel si daca se face referire la o specie vegetala.
    (6) Indicatiile stabilite la alin. (1), (2), (3) si (4) trebuie sa fie usor de inteles si trebuie marcate intr-un loc in care sa atraga atentia, cu caractere vizibile, lizibile si care nu se sterg.
    Art. 4
    (1) Termenul "traditional" poate fi utilizat impreuna cu denumirea "unt" prevazuta in anexa nr. 1 lit. A pct. 1, daca produsul este obtinut direct din lapte sau din smantana.
    (2) Precizari rezervate exclusiv pentru produsele lactate:
    a) termenul "lapte" si denumirile folosite pentru produsele lactate pot fi utilizate si in asociere cu unul sau mai multe cuvinte pentru a desemna produsele compuse din care nici o parte nu ia sau nu intentioneaza sa ia locul nici unui constituent lactat si din care laptele sau un produs lactat este parte esentiala din punct de vedere cantitativ sau pentru caracterizarea produsului;
    b) originea laptelui si a produselor lactate trebuie sa fie declarata, daca nu provin de la bovine.
    Art. 5
    (1) Pentru produsele prevazute in anexa nr. 1 se interzice utilizarea expresiilor care indica, implica sau sugereaza alt continut de grasime decat cel prevazut in aceasta anexa.
    (2) Prin derogare de la alin. (1) si in completare:
    a) expresia "continut redus de grasime" poate fi utilizata pentru produsele mentionate in anexa nr. 1, care au un continut de grasime mai mare de 41%, pana la 62% inclusiv;
    b) expresia "continut scazut de grasime" sau "continut foarte mic de grasime" poate fi utilizata pentru produsele mentionate in anexa nr. 1, care au un continut de grasime mai mic sau egal cu 41%;
    c) expresiile "continut redus de grasime" si "continut scazut de grasime" sau "continut foarte mic de grasime" pot inlocui expresiile "trei sferturi gras" sau "semigras" utilizate in anexa nr. 1.
    (3) Prin derogare de la alin. (1) si pe o perioada de 2 ani de la publicarea prezentei norme, expresiile mentionate la alin. (1) pot continua sa apara pe produsele expuse la vanzare inainte de data de 1 ianuarie 2003, care se comercializeaza legal pe piata Romaniei.
    Art. 6
    (1) Denumirea sub care se vand produsele care fac obiectul prezentei norme pot fi suplimentate printr-o referire la nivelul de calitate specific produsului in cauza, prevazut intr-o reglementare tehnica sau intr-un standard national ori profesional.
    (2) Utilizarea termenilor "mod", "tip", "gen", "tip extra", "super" impreuna cu denumirea sub care se vinde produsul este interzisa.
    (3) Nivelurile de calitate ale untului coincid cu tipurile de unt stabilite in standardul national STAS 276-86/A1:1997. Acest standard cuprinde si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca materiile prime, proprietatile organoleptice si fizico-chimice ale untului, metodele de analiza si conditiile de depozitare si transport.
    (4) Prelevarea probelor pentru grasimile lactate se face conform STAS ISO 5538-92 - Lapte si produse lactate. Esantionare. Inspectie prin atribute.
    Art. 7
    Prevederile prezentei norme se aplica si in cazul produselor provenite din import, precum si celor oferite cu titlu gratuit de catre agentii economici, asociatii sau fundatii.
    Art. 8
    Lista produselor a caror natura exacta este clara din utilizarea traditionala, la care se refera art. 2 alin. (4) lit. a), se regaseste in anexa nr. 2.
    Art. 9
    Verificarea continutului de grasime declarat al grasimilor tartinabile se face conform prevederilor anexei nr. 3.
    Art. 10
    (1) Un produs compus, cu una dintre componentele principale untul, nu poate utiliza denumirea "unt" decat in masura in care produsul finit contine cel putin 75% grasime lactata si in masura in care a fost fabricat numai din unt, in sensul anexei nr. 1 lit. A, la care s-au adaugat unul sau mai multi componenti lactati, mentionati in denumire.
    (2) Denumirea "unt" se poate utiliza pentru produsii compusi care contin mai putin de 75%, dar minimum 62% grasime lactata, daca celelalte conditii mentionate la alin. (1) sunt indeplinite si daca denumirea produsului include mentiunea "Preparat pe baza de unt".
    (3) Prin derogare de la prevederile alin. (1) si (2), denumirea "unt" se poate utiliza in asociatie cu unul sau mai multe cuvinte pentru a desemna produsele mentionate in anexa nr. 4, care contin minimum 20% grasime lactata.
    (4) Utilizarea denumirii "unt", in sensul alin. (1), (2) si (3), este conditionata de indicarea pe eticheta si in prezentarea produselor a continutului de grasime din lapte si, daca celelalte ingrediente adaugate contin grasime, a continutului total de grasime.
    (5) Specificarea "Preparat pe baza de unt" mentionata in alin. (2) si precizarile mentionate in alin. (4) trebuie marcate intr-un loc in care sa atraga atentia, cu caractere vizibile, lizibile si care nu se sterg.
    (6) Produsele compuse care folosesc denumirea "unt", comercializate in momentul intrarii in vigoare a prezentei norme si care nu respecta dispozitiile art. 3 si 4, pot continua sa fie comercializate cu denumirea "unt" o perioada de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei norme.
    (7) Marcile comerciale care contin denumirea "unt", mentionata in anexa nr. 1 lit. A, inregistrate inainte de 1 ianuarie 2003 si aplicate inainte de aceasta data unor produse care nu indeplinesc criteriile din aceasta anexa, se pot aplica in continuare acestor produse pana la data de 1 ianuarie 2007.
    Art. 11
    Respectarea prevederilor prezentei norme se verifica de catre autoritatile competente pentru executarea controlului oficial al alimentelor, stabilite prin art. 38 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 57/2002, iar sanctiunile pentru nerespectarea dispozitiilor prezentei norme se aplica conform cap. V, sectiunea a 4-a, art. 41, 42 si 43 din aceeasi ordonanta de urgenta.
    Art. 12
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezenta norma.

    ANEXA 1
    la norma

 ______________________________________________________________________________
|                      |                    | Categoriile de produse           |
|   Grupa de grasimi   |                    |__________________________________|
|                      | Denumirea sub care | Descrierea suplimentara a        |
|______________________| se vinde produsul  | categoriei cu o indicare         |
|      Definitii       |                    | procentuala a continutului       |
|                      |                    | de grasime din greutate          |
|______________________|____________________|__________________________________|
|A. Grasimi lactate    |1. Unt              |Produsul cu un continut de grasime|
|Produse tartinabile   |                    |din lapte cuprins intre minimum   |
|sub forma de emulsie  |                    |80% si maximum 90%, cu un continut|
|solida de tipul apa in|                    |maxim de apa de 16% si cu un      |
|grasime, provenind    |                    |continut maxim de 2% substanta    |
|exclusiv din lapte    |                    |uscata lactata negrasa            |
|si/sau anumite produse|2. Unt trei         |Produsul cu un continut de grasime|
|lactate, pentru care  |   sferturi gras    |din lapte cuprins intre minimum   |
|grasimea este         |                    |60% si maximum 62%                |
|elementul principal de|3. Unt semigras     |Produsul cu un continut de grasime|
|valoare. Cu toate     |                    |din lapte cuprins intre minimum   |
|acestea, pot fi       |                    |39% si maximum 41%                |
|adaugate si alte      |4. Grasimi lactate  |Produsul cu urmatoarele           |
|substante necesare    |   tartinabile X%   |continuturi de grasime din lapte: |
|obtinerii produselor, |                    |- mai putin de 39%                |
|daca aceste substante |                    |- intre 41% si 60%                |
|nu sunt utilizate in  |                    |- intre 62% si 80%                |
|scopul inlocuirii in  |                    |                                  |
|intregime sau in parte|                    |                                  |
|a oricaruia dintre    |                    |                                  |
|constituentii laptelui|                    |                                  |
|______________________|____________________|__________________________________|
|B. Grasimi            |1. Margarina        |Produsul obtinut din grasimi      |
|Produse tartinabile   |                    |vegetale sau animale, cu un       |
|sub forma de emulsie  |                    |continut de grasime cuprins intre |
|solida de tipul apa in|                    |minimum 80% si maximum 90%        |
|grasime, derivate din |2. Margarina trei   |Produsul obtinut din grasimi      |
|grasimi solide si/sau |   sferturi grasa   |vegetale si/sau animale, cu un    |
|lichide vegetale ori  |                    |continut de grasime cuprins intre |
|din grasimi animale   |                    |minimum 60% si maximum 62%        |
|destinate consumului  |3. Margarina        |Produsul obtinut din grasimi      |
|uman, cu un continut  |   semigrasa        |vegetale sau animale, cu un       |
|de grasime lactata    |                    |continut de grasime cuprins intre |
|care nu depaseste 3%  |                    |minimum 39% si maximum 41%        |
|din continutul        |4. Grasime          |Produsul obtinut din grasimi      |
|de grasimi            |   tartinabila X%   |vegetale sau animale, cu          |
|                      |                    |urmatoarele continuturi de        |
|                      |                    |grasime:                          |
|                      |                    |- mai putin de 39%                |
|                      |                    |- intre 41% si 60%                |
|                      |                    |- intre 62% si 80%                |
|______________________|____________________|__________________________________|
|C. Grasimi compuse din|1. Grasimi compuse  |Produsul obtinut dintr-un amestec |
|produse vegetale      |                    |de grasimi vegetale si/sau        |
|si/sau animale        |                    |animale, cu un continut de grasime|
|Produse tartinabile   |                    |cuprins intre minimum 80% si      |
|sub forma de emulsie  |                    |maximum 90%                       |
|solida de tipul apa in|2. Grasimi compuse  |Produsul obtinut dintr-un amestec |
|grasime, derivate din |   trei sferturi    |de grasimi vegetale si/sau        |
|grasimi solide si/sau |                    |animale, cu un continut de grasime|
|lichide de natura     |                    |cuprins intre minimum 60% si      |
|vegetala si/sau       |                    |maximum 62%                       |
|animala, destinate    |3. Semigrasimi      |Produsul obtinut dintr-un amestec |
|consumului uman, cu un|   compuse          |de grasimi vegetale sau           |
|continut de grasime   |                    |animale, cu un continut de        |
|lactata cuprins intre |                    |grasime cuprins intre minimum     |
|10% si 80% din        |                    |39% si maximum 41%                |
|continutul de grasime |4. Amestec de       |Produsele obtinute din amestecul  |
|                      |   grasimi          |de grasimi vegetale si/sau        |
|                      |   tartinabile X%   |animale, cu urmatoarele           |
|                      |                    |continuturi de grasime:           |
|                      |                    |- mai putin de 39%                |
|                      |                    |- intre 41% si 60%                |
|                      |                    |- intre 62% si 80%                |
|______________________|____________________|__________________________________|

    NOTA:
    Componenta de grasime lactata din produsele mentionate in lista din anexa poate fi modificata doar prin procedee fizice.

    ANEXA 2
    la norma

                                 LISTA
produselor a caror natura exacta este clara din utilizarea traditionala, iar denumirile sunt in mod clar utilizate pentru a descrie o caracteristica calitativa a produsului [conform art. 2 alin. (4) lit. a) din norma]

    1. Unt de masa A, cu un continut de 74% grasime
    2. Unt de masa B, cu un continut de 65% grasime
    Aceste produse tartinabile se obtin prin procesarea smantanii pasteurizate, provenita din lapte de vaca, fabricata cu respectarea conditiilor tehnice de calitate, a regulilor de verificare a calitatii, a metodelor de verificare, a conditiilor de ambalare, depozitare si transport, a indicatiilor privind aprecierea caracteristicilor organoleptice prevazute in standardul national STAS 278-86; A1:1997, care a inlocuit STAS 278-74.
    Produsele s-au fabricat si continua sa se fabrice la scara industriala pe intregul teritoriu al Romaniei.

    ANEXA 3
    la norma

                            PROCEDURA
    de verificare a continutului de grasime declarat

    Se recolteaza prin sondaj 5 mostre din lotul supus controlului si se analizeaza. Se aplica urmatoarele doua proceduri:
    A. Se compara media aritmetica a celor 5 rezultate obtinute cu continutul de grasime declarat. Continutul de grasime declarat va fi considerat conform daca media aritmetica a valorilor continutului de grasime nu difera de continutul de grasime declarat cu mai mult de 0,5 procente.
    B. Cele 5 rezultate individuale se compara cu indicele de toleranta (1%) precizat la art. 3 alin. (2) lit. b) din norma. Daca diferenta dintre valoarea minima si valoarea maxima a celor 5 rezultate individuale este mai mica sau egala cu 2%, se considera ca cerintele art. 3 alin. (2) lit. b) din norma sunt respectate.
    Daca se constata respectarea conditiilor stabilite la lit. A si B, lotul supus controlului este considerat ca intrunind cerintele art. 3 alin. (2) lit. a) - c) din norma, chiar daca la aplicarea procedurii de testare combinata una dintre cele 5 valori depaseste limita de toleranta de +/- 1% .

    ANEXA 4
    la norma

                             PRODUSE COMPUSE
constituite din unt, zahar si o bautura alcoolica, conform art. 10 alin. (3) din norma
________________________________________________________________________________
Tipul produsului               Compozitia produsului         Continutul minim de
                                                             grasimi din lapte
________________________________________________________________________________
Unt alcoolizat (unt continand  Unt, bautura alcoolica, zahar          20%
bauturi alcoolice)
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 8/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 8 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu