Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.239 din 25.09.2015

privind aprobarea modelului de declaraţie lunară, sub forma unui formular-tip, pentru veniturile realizate de organizatorii jocurilor de noroc, care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
ACT EMIS DE: Oficiul National pentru Jocuri de Noroc
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 766 din 14 octombrie 2015SmartCity1

Având în vedere:Referatul de aprobare nr. 31.639 din data de 24 septembrie 2015, emis de către Direcţia generală informatizare şi monitorizare jocuri de noroc, aprobat de preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc:

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013;

Hotărârea Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 13 alin. (1) şi (2) şi art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (iii) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 1 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013,preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc emite următorul ordin: Articolul 1(1) Se aprobă modelul de declaraţie lunară, sub forma unui formular-tip, pentru veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexelor nr. 1-7, care fac parte integrantă din prezentul ordin. (2) Declaraţia lunară prevăzută la alin. (1) va fi depusă pe suport hârtie sau în format digital, semnat electronic, până la data de 10 a lunii pentru luna precedentă. Articolul 2Direcţia generală informatizare şi monitorizare jocuri de noroc din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, precum şi organizatorii care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 3Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziţie contrară îşi încetează aplicabilitatea. Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, Cristinela Odeta Nestor ANEXA Nr. 1DECLARAŢIE LUNARĂ privind veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc tip slot-machine pentru luna ........ ............ anul ............ Date de identificare a organizatorului de jocuri de noroc Denumirea: ........ ............ Codul unic de înregistrare: ........ ............ Adresa: ........ ............

Nr. crt. Indicator Valoare/Număr
1. Luna curentă
2. Sume acumulate în sistem „jack-pot“
3. Premii acordate în cadrul sistemelor „jack-pot“
4 Numărul mijloacelor de joc cu autorizaţii valabile în luna de raportare

Reprezentant legal ........ ................ .......... Nume, prenume ........ ................ .......... Semnătura ........ ................ .......... Data ........ ................ .......... Se va completa de operatorii ce desfăşoară activităţi de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. e) pct. (i) şi (ii) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.INSTRUCŢIUNI de completare a formularului „Declaraţie lunară privind veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc tip slot-machine pentru luna ........ .............. anul ...........“ Rd. 1 - valoarea încasărilor aferente lunii de raportare

Rd. 2 - sumele acumulate în cadrul sistemelor tip jack-pot până la momentul acordării

Rd. 3 - premiile tip jack-pot acordate lunar

Rd. 4 - numărul mijloacelor de joc cu autorizaţii valabile în luna de raportare ANEXA Nr. 2DECLARAŢIE LUNARĂ privind veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc tip videoloterie pentru luna ........ .............. anul .............. Date de identificare a organizatorului de jocuri de noroc Denumirea: ........ ................ ............. Codul unic de înregistrare: ........ ................ ............. Adresa: ........ ................ .............

Nr. crt. Indicator Valoare
1. Venituri luna curentă
2. Taxa specială efectiv datorată

Reprezentant legal ........ ................ .......... Nume, prenume ........ ................ .......... Semnătura ........ ................ .......... Data ........ ................ .......... Se va completa de operatorii ce desfăşoară activităţi de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. e) pct. (iii) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare (taxa specială pentru videoloterie).INSTRUCŢIUNI de completare a formularului „Declaraţie lunară privind veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc tip videoloterie pentru luna ........ ......... anul .........“ Rd. 1 - valoarea încasărilor aferente lunii de raportare

Rd. 2 - taxa specială calculată prin aplicarea procentului de 3% asupra venitului lunar obţinut din jocurile de noroc ANEXA Nr. 3DECLARAŢIE LUNARĂ privind veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc tip*) ........ ................ ........ .......... pentru luna ........ ......... anul ......... Date de identificare a organizatorului de jocuri de noroc Denumirea: ........ ................ ............. Codul unic de înregistrare: ........ ................ ............. Adresa: ........ ................ .............

Nr. crt. Indicator Valoare/Număr
1. Luna curentă
2. Numărul mijloacelor de joc

Reprezentant legal ........ ................ .......... Nume, prenume ........ ................ .......... Semnătura ........ ................ .......... Data ........ ................ .......... INSTRUCŢIUNI de completare a formularului „Declaraţie lunară privind veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc tip ........ ........ pentru luna ........ .........anul.........“ Rd. 1 - valoarea veniturilor aferente lunii de raportare

Rd. 2 - numărul mijloacelor de joc*) Se va completa de operatorii ce desfăşoară activităţi de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. c) şi lit. p) pct. (i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.ANEXA Nr. 4DECLARAŢIE LUNARĂ privind veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc tip*)........ ................ ........... pentru luna ........ ........ ......... anul .......... Date de identificare a organizatorului de jocuri de noroc Denumirea: ........ ................ ............. Codul unic de înregistrare: ........ ................ ............. Adresa: ........ ................ ............. Venituri

Nr. crt. Indicator Valoare
1. Luna curentă

Reprezentant legal ........ ................ .......... Nume, prenume ........ ................ .......... Semnătura ........ ................ .......... Data ........ ................ .......... *) Se va completa de operatorii ce desfăşoară activităţi de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. d) şi lit. p) pct. (ii) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.INSTRUCŢIUNI de completare a formularului „Declaraţie lunară privind veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc tip*) ........ ............ pentru luna ........ .......... anul ..........“ Veniturile din jocuri de noroc se calculează conform prevederilor art. 11 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Rd. 1 - valoarea veniturilor aferente lunii de raportare*) Se va completa de operatorii ce desfăşoară activităţi de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. d) şi lit. p) pct. (ii) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.ANEXA Nr. 5DECLARAŢIE LUNARĂ privind veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc tip bingo desfăşurate în săli de joc pentru luna ........ ........ ........ anul ........ Date de identificare a organizatorului de jocuri de noroc Denumirea: ........ ................ Codul unic de înregistrare: ........ ................ Adresa: ........ ................

Nr. crt. Indicator Valoare
1. Luna curentă

Reprezentant legal ........ ................ .......... Nume, prenume ........ ................ .......... Semnătura ........ ................ .......... Data ........ ................ .......... Se va completa de operatorii ce desfăşoară activităţi de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.INSTRUCŢIUNI de completare a formularului „Declaraţie lunară privind veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc tip bingo desfăşurate în săli de joc pentru luna .......... anul ..........“ Veniturile din jocuri de noroc se calculează conform prevederilor art. 11 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ca diferenţă între sumele încasate din vânzarea cartoanelor de joc şi premiile acordate participanţilor. Rd. 1 - valoarea veniturilor aferente lunii de raportare ANEXA Nr. 6DECLARAŢIE LUNARĂ privind veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc tip*) ........ ......... pentru luna .............. anul ........... Date de identificare a organizatorului de jocuri de noroc Denumirea: ........ ................ Codul unic de înregistrare: ........ ................ Adresa: ........ ................ 1. Încasări

Nr. crt. Indicator Valoare
1.1. Cumulat în luna precedentă
1.2. Luna curentă
1.3. Cumulat la sfârşitul perioadei de raportare

2. Premii acordate

Nr. crt. Indicator Valoare
2.1. Cumulat în luna precedentă
2.2. Luna curentă
2.3. Cumulat la sfârşitul perioadei de raportare

*) Se va completa de operatorii ce desfăşoară activităţi de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. b) şi g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.3. Taxe

Nr. crt. Indicator Valoare
3.1. Taxa efectiv datorată
3.2. Taxa achitată anterior
3.3. Diferenţă taxă datorată

Reprezentant legal ........ ................ .......... Nume, prenume ........ ................ .......... Semnătura ........ ................ .......... Data ........ ........ ............ INSTRUCŢIUNI de completare a formularului „Declaraţie lunară privind veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc tip*) .............. pentru luna ............ anul ......“ Rd. 1.1 - valoarea încasărilor, cumulat de la data începerii valabilităţii autorizaţiei de exploatare până la finele lunii precedente celei de raportare

Rd. 1.2 - valoarea încasărilor aferente lunii de raportare

Rd. 1.3 - se cumulează valorile de la rd. 1.1 şi 1.2

Rd. 2.1 - valoarea premiilor acordate până la luna de raportare

Rd. 2.2 - valoarea premiilor acordate în luna de raportare

Rd. 2.3 - se cumulează valorile de la rd. 2.1 şi 2.2

Rd. 3.1 - taxa de autorizare calculată ca diferenţa dintre valorile rd. 1.3 şi 2.3 la care se aplică 16% pentru tipurile de jocuri de noroc definite la art. 10 alin (1) lit. b) şi g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul organizatorilor de jocuri de noroc autorizaţi până la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 124/2015, se aplică 5% din totalul încasărilor efectiv realizate (rd. 1.3) Rd. 3.2 - taxa de autorizare efectiv plătită

Rd. 3.3 - taxa datorată calculată ca diferenţă dintre valorile de la rd. 3.1 şi 3.2*) Se va completa de operatorii ce desfăşoară activităţi de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. b) şi g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare. ANEXA Nr. 7DECLARAŢIE LUNARĂ a organizatorilor de jocuri de noroc la distanţă pentru luna ........ .......... anul .......... 1. Date de identificare a organizatorului de jocuri de noroc Denumirea: ........ ........ ......... Codul unic de înregistrare: ........ .............. Adresa: ........ ................ ........ ........... 2. Date de identificare a reprezentantului autorizat Numele şi prenumele: ........ ......... C.N.P.: ........ ........ ............... Adresa: ........ ........ ............... 1. Încasări

Nr. crt. Indicator Valoare
1.1. Total încasat în luna precedentă
1.2. Total încasat în luna declarată
1.3. Total bonusuri acordate în luna precedentă
1.4. Total bonusuri acordate în luna declarată

2. Premii acordate

Nr. crt. Indicator Valoare
2.1. Total premii acordate în luna precedentă
2.2. Total premii acordate în luna declarată
2.3. Total bonusuri jucate şi puncte fidelizare acordate în luna precedentă
2.4. Total bonusuri jucate şi puncte fidelizare acordate în luna declarată

3. Venituri realizate (GGR)

Nr. crt. Indicator Valoare
3.1. Total venit organizator (GGR) în luna declarată
3.2. Total taxă datorată pentru luna declarată
3.3. Taxă achitată în avans
3.4. Alte sume regularizate

4. Alte informaţii

Nr. crt. Indicator Număr
4.1. Număr total jucători înregistraţi în luna declarată
4.2. Număr de jucători nou-înregistraţi în luna declarată
4.3. Număr de jucători excluşi/autoexcluşi în luna declarată
4.4. Număr total de incidente cu jucătorii în luna declarată

Se va completa de organizatorii de jocuri de noroc la distanţă, definiţi la art. 10 alin. (1) lit. h)-m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.Reprezentant legal ........ ................ .......... Nume, prenume ........ ................ .......... Semnătura ........ ................ .......... Data ........ ........ ............


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 239/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 239 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
    EMMA LEASING COMPANY LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At EMMA LEASING COMPANY LTD we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of EMMA LEASING LTD, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our procedures are most reasonable and safest as dealings are done bank to bank immediately after DOA is countersigned keeping you our client guaranteed of safety 100%. Leasing Price : 4%+2% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. ANDREW ROBERT CARTER email: acarterrobertandrew9@gmail.com skype: acarterrobertandrew9@gmail.com Tel contact: +447031968934
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Ordin 426 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com )
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 239/2015
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu