Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.239 din 25.09.2015

privind aprobarea modelului de declaraţie lunară, sub forma unui formular-tip, pentru veniturile realizate de organizatorii jocurilor de noroc, care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
ACT EMIS DE: Oficiul National pentru Jocuri de Noroc
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 766 din 14 octombrie 2015SmartCity1

Având în vedere:Referatul de aprobare nr. 31.639 din data de 24 septembrie 2015, emis de către Direcţia generală informatizare şi monitorizare jocuri de noroc, aprobat de preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc:

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013;

Hotărârea Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 13 alin. (1) şi (2) şi art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (iii) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 1 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013,preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc emite următorul ordin: Articolul 1(1) Se aprobă modelul de declaraţie lunară, sub forma unui formular-tip, pentru veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexelor nr. 1-7, care fac parte integrantă din prezentul ordin. (2) Declaraţia lunară prevăzută la alin. (1) va fi depusă pe suport hârtie sau în format digital, semnat electronic, până la data de 10 a lunii pentru luna precedentă. Articolul 2Direcţia generală informatizare şi monitorizare jocuri de noroc din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, precum şi organizatorii care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 3Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziţie contrară îşi încetează aplicabilitatea. Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, Cristinela Odeta Nestor ANEXA Nr. 1DECLARAŢIE LUNARĂ privind veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc tip slot-machine pentru luna ........ ............ anul ............ Date de identificare a organizatorului de jocuri de noroc Denumirea: ........ ............ Codul unic de înregistrare: ........ ............ Adresa: ........ ............

Nr. crt. Indicator Valoare/Număr
1. Luna curentă
2. Sume acumulate în sistem „jack-pot“
3. Premii acordate în cadrul sistemelor „jack-pot“
4 Numărul mijloacelor de joc cu autorizaţii valabile în luna de raportare

Reprezentant legal ........ ................ .......... Nume, prenume ........ ................ .......... Semnătura ........ ................ .......... Data ........ ................ .......... Se va completa de operatorii ce desfăşoară activităţi de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. e) pct. (i) şi (ii) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.INSTRUCŢIUNI de completare a formularului „Declaraţie lunară privind veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc tip slot-machine pentru luna ........ .............. anul ...........“ Rd. 1 - valoarea încasărilor aferente lunii de raportare

Rd. 2 - sumele acumulate în cadrul sistemelor tip jack-pot până la momentul acordării

Rd. 3 - premiile tip jack-pot acordate lunar

Rd. 4 - numărul mijloacelor de joc cu autorizaţii valabile în luna de raportare ANEXA Nr. 2DECLARAŢIE LUNARĂ privind veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc tip videoloterie pentru luna ........ .............. anul .............. Date de identificare a organizatorului de jocuri de noroc Denumirea: ........ ................ ............. Codul unic de înregistrare: ........ ................ ............. Adresa: ........ ................ .............

Nr. crt. Indicator Valoare
1. Venituri luna curentă
2. Taxa specială efectiv datorată

Reprezentant legal ........ ................ .......... Nume, prenume ........ ................ .......... Semnătura ........ ................ .......... Data ........ ................ .......... Se va completa de operatorii ce desfăşoară activităţi de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. e) pct. (iii) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare (taxa specială pentru videoloterie).INSTRUCŢIUNI de completare a formularului „Declaraţie lunară privind veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc tip videoloterie pentru luna ........ ......... anul .........“ Rd. 1 - valoarea încasărilor aferente lunii de raportare

Rd. 2 - taxa specială calculată prin aplicarea procentului de 3% asupra venitului lunar obţinut din jocurile de noroc ANEXA Nr. 3DECLARAŢIE LUNARĂ privind veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc tip*) ........ ................ ........ .......... pentru luna ........ ......... anul ......... Date de identificare a organizatorului de jocuri de noroc Denumirea: ........ ................ ............. Codul unic de înregistrare: ........ ................ ............. Adresa: ........ ................ .............

Nr. crt. Indicator Valoare/Număr
1. Luna curentă
2. Numărul mijloacelor de joc

Reprezentant legal ........ ................ .......... Nume, prenume ........ ................ .......... Semnătura ........ ................ .......... Data ........ ................ .......... INSTRUCŢIUNI de completare a formularului „Declaraţie lunară privind veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc tip ........ ........ pentru luna ........ .........anul.........“ Rd. 1 - valoarea veniturilor aferente lunii de raportare

Rd. 2 - numărul mijloacelor de joc*) Se va completa de operatorii ce desfăşoară activităţi de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. c) şi lit. p) pct. (i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.ANEXA Nr. 4DECLARAŢIE LUNARĂ privind veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc tip*)........ ................ ........... pentru luna ........ ........ ......... anul .......... Date de identificare a organizatorului de jocuri de noroc Denumirea: ........ ................ ............. Codul unic de înregistrare: ........ ................ ............. Adresa: ........ ................ ............. Venituri

Nr. crt. Indicator Valoare
1. Luna curentă

Reprezentant legal ........ ................ .......... Nume, prenume ........ ................ .......... Semnătura ........ ................ .......... Data ........ ................ .......... *) Se va completa de operatorii ce desfăşoară activităţi de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. d) şi lit. p) pct. (ii) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.INSTRUCŢIUNI de completare a formularului „Declaraţie lunară privind veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc tip*) ........ ............ pentru luna ........ .......... anul ..........“ Veniturile din jocuri de noroc se calculează conform prevederilor art. 11 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Rd. 1 - valoarea veniturilor aferente lunii de raportare*) Se va completa de operatorii ce desfăşoară activităţi de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. d) şi lit. p) pct. (ii) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.ANEXA Nr. 5DECLARAŢIE LUNARĂ privind veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc tip bingo desfăşurate în săli de joc pentru luna ........ ........ ........ anul ........ Date de identificare a organizatorului de jocuri de noroc Denumirea: ........ ................ Codul unic de înregistrare: ........ ................ Adresa: ........ ................

Nr. crt. Indicator Valoare
1. Luna curentă

Reprezentant legal ........ ................ .......... Nume, prenume ........ ................ .......... Semnătura ........ ................ .......... Data ........ ................ .......... Se va completa de operatorii ce desfăşoară activităţi de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.INSTRUCŢIUNI de completare a formularului „Declaraţie lunară privind veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc tip bingo desfăşurate în săli de joc pentru luna .......... anul ..........“ Veniturile din jocuri de noroc se calculează conform prevederilor art. 11 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ca diferenţă între sumele încasate din vânzarea cartoanelor de joc şi premiile acordate participanţilor. Rd. 1 - valoarea veniturilor aferente lunii de raportare ANEXA Nr. 6DECLARAŢIE LUNARĂ privind veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc tip*) ........ ......... pentru luna .............. anul ........... Date de identificare a organizatorului de jocuri de noroc Denumirea: ........ ................ Codul unic de înregistrare: ........ ................ Adresa: ........ ................ 1. Încasări

Nr. crt. Indicator Valoare
1.1. Cumulat în luna precedentă
1.2. Luna curentă
1.3. Cumulat la sfârşitul perioadei de raportare

2. Premii acordate

Nr. crt. Indicator Valoare
2.1. Cumulat în luna precedentă
2.2. Luna curentă
2.3. Cumulat la sfârşitul perioadei de raportare

*) Se va completa de operatorii ce desfăşoară activităţi de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. b) şi g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.3. Taxe

Nr. crt. Indicator Valoare
3.1. Taxa efectiv datorată
3.2. Taxa achitată anterior
3.3. Diferenţă taxă datorată

Reprezentant legal ........ ................ .......... Nume, prenume ........ ................ .......... Semnătura ........ ................ .......... Data ........ ........ ............ INSTRUCŢIUNI de completare a formularului „Declaraţie lunară privind veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc tip*) .............. pentru luna ............ anul ......“ Rd. 1.1 - valoarea încasărilor, cumulat de la data începerii valabilităţii autorizaţiei de exploatare până la finele lunii precedente celei de raportare

Rd. 1.2 - valoarea încasărilor aferente lunii de raportare

Rd. 1.3 - se cumulează valorile de la rd. 1.1 şi 1.2

Rd. 2.1 - valoarea premiilor acordate până la luna de raportare

Rd. 2.2 - valoarea premiilor acordate în luna de raportare

Rd. 2.3 - se cumulează valorile de la rd. 2.1 şi 2.2

Rd. 3.1 - taxa de autorizare calculată ca diferenţa dintre valorile rd. 1.3 şi 2.3 la care se aplică 16% pentru tipurile de jocuri de noroc definite la art. 10 alin (1) lit. b) şi g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul organizatorilor de jocuri de noroc autorizaţi până la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 124/2015, se aplică 5% din totalul încasărilor efectiv realizate (rd. 1.3) Rd. 3.2 - taxa de autorizare efectiv plătită

Rd. 3.3 - taxa datorată calculată ca diferenţă dintre valorile de la rd. 3.1 şi 3.2*) Se va completa de operatorii ce desfăşoară activităţi de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. b) şi g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare. ANEXA Nr. 7DECLARAŢIE LUNARĂ a organizatorilor de jocuri de noroc la distanţă pentru luna ........ .......... anul .......... 1. Date de identificare a organizatorului de jocuri de noroc Denumirea: ........ ........ ......... Codul unic de înregistrare: ........ .............. Adresa: ........ ................ ........ ........... 2. Date de identificare a reprezentantului autorizat Numele şi prenumele: ........ ......... C.N.P.: ........ ........ ............... Adresa: ........ ........ ............... 1. Încasări

Nr. crt. Indicator Valoare
1.1. Total încasat în luna precedentă
1.2. Total încasat în luna declarată
1.3. Total bonusuri acordate în luna precedentă
1.4. Total bonusuri acordate în luna declarată

2. Premii acordate

Nr. crt. Indicator Valoare
2.1. Total premii acordate în luna precedentă
2.2. Total premii acordate în luna declarată
2.3. Total bonusuri jucate şi puncte fidelizare acordate în luna precedentă
2.4. Total bonusuri jucate şi puncte fidelizare acordate în luna declarată

3. Venituri realizate (GGR)

Nr. crt. Indicator Valoare
3.1. Total venit organizator (GGR) în luna declarată
3.2. Total taxă datorată pentru luna declarată
3.3. Taxă achitată în avans
3.4. Alte sume regularizate

4. Alte informaţii

Nr. crt. Indicator Număr
4.1. Număr total jucători înregistraţi în luna declarată
4.2. Număr de jucători nou-înregistraţi în luna declarată
4.3. Număr de jucători excluşi/autoexcluşi în luna declarată
4.4. Număr total de incidente cu jucătorii în luna declarată

Se va completa de organizatorii de jocuri de noroc la distanţă, definiţi la art. 10 alin. (1) lit. h)-m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.Reprezentant legal ........ ................ .......... Nume, prenume ........ ................ .......... Semnătura ........ ................ .......... Data ........ ........ ............


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 239/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 239 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 4945 2018
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Hotărârea 95 2019
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut de dimensiuni mici, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Emailul companiei midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 111 2007
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 978 2002
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 59 2019
    Aveți nevoie de un împrumut rapid pe termen lung sau scurt, cu o rată a dobânzii relativ scăzută de 3%? Oferim împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de acasă, împrumut auto, împrumut student, împrumut de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați în acordarea de servicii financiare clienților noștri numeroși din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi prelucrate și transferate către împrumutat în cel mai scurt timp posibil, contactați specialistul nostru pentru planificare de consultanță și finanțare. Solicitanții interesați ar trebui să ne contacteze prin e-mail: romerovinciloan.ltd@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 162 2012
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 128 2019
    Aveți nevoie de un împrumut rapid pe termen lung sau scurt, cu o rată a dobânzii relativ scăzută de 3%? Oferim împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de acasă, împrumut auto, împrumut student, împrumut de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați în acordarea de servicii financiare clienților noștri numeroși din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi prelucrate și transferate către împrumutat în cel mai scurt timp, contactați specialistul nostru pentru planificare de consultanță și finanțare. Solicitanții interesați ar trebui să ne contacteze prin e-mail: romerovinciloan.ltd@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Căutați un împrumut autentic? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! Credit Land oferă toate tipurile de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 2%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1374 2013
    Căutați un împrumut autentic? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! Credit Land oferă toate tipurile de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 2%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la; (ivanapedro85@gmail.com)
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 239/2015
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu