Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.179 din 27.08.2018

privind aprobarea modelului de declaraţie lunară, sub forma unui formular-tip, pentru veniturile realizate de organizatorii jocurilor de noroc care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
ACT EMIS DE: Oficiul National pentru Jocuri de Noroc
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 764 din 05 septembrie 2018SmartCity1

Având în vedere:Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 13 alin. (1) şi (2) şi art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (iii) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, cu modificările şi completările ulterioare;

Referatul de aprobare nr. 47.350 din data de 21.08.2018 emis de către Direcţia generală informatizare şi monitorizare jocuri de noroc, aprobat de preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc,în temeiul dispoziţiilor art. 1 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc emite următorul ordin: Articolul 1
(1) Se aprobă modelul de declaraţie lunară, sub forma unui formular-tip, pentru veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexelor nr. 1-9, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Declaraţia lunară prevăzută mai sus va fi depusă la Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc pe suport hârtie sau în format digital, semnat electronic, până la data de 10 a lunii pentru luna precedentă.
Articolul 2Organizatorii care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Direcţia generală informatizare şi monitorizare jocuri de noroc din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 3Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc nr. 239/2015 privind aprobarea modelului de declaraţie lunară, sub forma unui formular-tip, pentru veniturile realizate de organizatorii jocurilor de noroc, care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 14 octombrie 2015. Articolul 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc,Marius Sebastian Ionescu

ANEXA Nr. 1Declaraţie lunară privind veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc tip slot-machine pentru luna ........ ............ anul ............  Declaraţie rectificativă - se bifează numai în situaţia în care declaraţia priveşte o declaraţie rectificativă. Date de identificare a organizatorului de jocuri de noroc Denumirea: ........ ........ ............... Codul unic de înregistrare: ......... Adresa: ........ ................ ............. A11 Se va completa de operatorii ce desfăşoară activităţi de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. e) pct. (i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Nr. crt. Indicator Valoare (lei)/Număr
1. Total taxă de participare colectată în luna declarată (1.1 + 1.2)
1.1. Taxă de participare încasată de la participanţii la joc22 Nu include bonusul utilizat de jucători.
1.2. Taxă de participare sub formă de bonus acordat
2. Total premii acordate în luna declarată (2.1 + 2.2)
2.1. Total premii acordate în luna declarată, exclusiv premiile acordate în cadrul sistemelor „Jackpot"33 Total sume de bani plătite jucătorului (inclusiv premiile jackpot care se descarcă în creditul aparatului).
2.2. Total premii acordate în cadrul sistemelor „Jackpot"44 Valoarea premiilor jackpot care nu se descarcă în creditul aparatului.
3. Total venit realizat de organizator în luna declarată (1-2)
4. Sume acumulate şi neacordate în sistem „Jackpot" - până la finele lunii55 Valoarea jackpoturilor la finalul perioadei de raportare.
5. Numărul mijloacelor de joc cu autorizaţie valabilă în luna declarată
6. Numărul posturilor de joc cu autorizaţie valabilă în luna declarată
7. Număr de posturi exploatate în luna declarată
8. Taxă de licenţiere achitată în luna declarată
9. Taxă de autorizare achitată în luna declarată
10. Taxă de viciu achitată în luna declarată

B66 Se va completa de operatorii ce desfăşoară activităţi de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. e) pct. (ii) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Nr. crt. Indicator Valoare (lei)/Număr
1. Total taxă de participare colectată în luna declarată
2. Total premii acordate în luna declarată
3. Total venit realizat de organizator în luna declarată (1-2)
4. Numărul mijloacelor de joc cu autorizaţie valabilă în luna declarată
5. Taxă de autorizare achitată în luna declarată

Reprezentant legal ........ ............... Nume, prenume ........ .............. Semnătura ........ .............. Data ........ .............. ANEXA Nr. 2Declaraţie lunară privind veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc tip loto şi videoloterie pentru luna ........ .............. anul ..............  Declaraţie rectificativă - se bifează numai în situaţia în care declaraţia priveşte o declaraţie rectificativă. Date de identificare a organizatorului de jocuri de noroc Denumirea: ........ ................ .............. Codul unic de înregistrare: ................ Adresa: ........ ................ ........ ........... 1. Jocuri de tip loto

Nr. crt. Indicator Valoare (lei)
1. Valoarea taxei de participare încasată pentru jocurile loto în luna declarată, altele decât videoloterie
2. Valoarea premiilor acordate pentru jocurile loto în luna declarată, altele decât videoloterie
3. Taxă de licenţiere achitată în luna declarată
4. Taxă de autorizare achitată în luna declarată

2. Videoloterie

Nr. crt. Indicator Valoare (lei)/Număr
1. Valoarea taxei de participare încasată în luna declarată
2. Valoarea premiilor acordate în luna declarată
3. Sume acumulate în sistem „Jackpot" în luna declarată
4. Premii acordate în cadrul sistemelor „Jackpot" în luna declarată
5. Numărul terminalelor exploatate în luna declarată
6. Taxă specială efectiv datorată în luna declarată (3%)
7. Taxă de licenţiere achitată în luna declarată
8. Taxă de viciu achitată în luna declarată

Reprezentant legal ........ ............. Nume, prenume ........ ............ Semnătura ........ ............ Data ........ ............ NOTĂ: Se va completa de operatorii ce desfăşoară activităţi de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. e) pct. (iii) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, de către Compania Naţională Loteria Română - S.A. (taxa specială pentru videoloterie). ANEXA Nr. 3Declaraţie lunară privind veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc caracteristice cazinourilor pentru luna ........ ......... anul .........  Declaraţie rectificativă - se bifează numai în situaţia în care declaraţia priveşte o declaraţie rectificativă. Date de identificare a organizatorului de jocuri de noroc Denumirea: ........ ................ .............. Codul unic de înregistrare: ................ Adresa: ........ ................ ........ ...........

Nr. crt. Indicator Valoare (lei)/Număr
1. Total venituri în luna declarată
2. Numărul mijloacelor de joc
3. Numărul biletelor de intrare eliberate în luna declarată
4. Total valoare bonusuri acordate în luna declarată
5. Taxă de licenţiere achitată în luna declarată
6. Taxă de autorizare achitată în luna declarată

Reprezentant legal ........ ............. Nume, prenume ........ ............ Semnătura ........ ............ Data ........ ............ NOTĂ: Se va completa de operatorii ce desfăşoară activităţi de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. c) şi lit. p) pct. (i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare. ANEXA Nr. 4Declaraţie lunară privind veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc tip cluburi de poker şi turnee de poker pentru luna ........ ........ .......... anul ..........  Declaraţie rectificativă - se bifează numai în situaţia în care declaraţia priveşte o declaraţie rectificativă. Date de identificare a organizatorului de jocuri de noroc Denumirea: ........ ................ .............. Codul unic de înregistrare: ................ Adresa: ........ ................ ........ ...........

Nr. crt. Indicator Valoare (lei)/Număr
1. Total venituri luna curentă
2. Numărul biletelor de intrare eliberate în luna declarată
3. Total valoare bonusuri acordate în luna declarată
4. Taxă de licenţiere achitată în luna declarată
5. Taxă de autorizare achitată în luna declarată

Reprezentant legal ........ ............. Nume, prenume ........ ............ Semnătura ........ ............ Data ........ ............ NOTĂ: Se va completa de operatorii ce desfăşoară activităţi de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. d) şi lit. p) pct. (ii) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare. ANEXA Nr. 5Declaraţie lunară privind veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc tip festivaluri de poker pentru luna ........ ........ .......... Anul ..........  Declaraţie rectificativă - se bifează numai în situaţia în care declaraţia priveşte o declaraţie rectificativă. Date de identificare a organizatorului de jocuri de noroc Denumirea: ........ ................ .............. Codul unic de înregistrare: ................ Adresa: ........ ................ ........ ...........

Nr. crt. Indicator Valoare (lei)/Număr
1. Total venituri luna curentă
2. Numărul de jucători/participanţi în luna declarată
3. Total valoare bonusuri acordate în luna declarată
4. Taxă de licenţiere achitată în luna declarată
5. Taxă de autorizare achitată în luna declarată

Reprezentant legal ........ ............. Nume, prenume ........ ............ Semnătura ........ ............ Data ........ ............ NOTĂ: Se va completa de operatorii ce desfăşoară activităţi de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. p) pct. (ii) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare. ANEXA Nr. 6Declaraţie lunară privind veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc tip bingo desfăşurate în săli de joc pentru luna ........ ........ ........ anul ........  Declaraţie rectificativă - se bifează numai în situaţia în care declaraţia priveşte o declaraţie rectificativă. Date de identificare a organizatorului de jocuri de noroc Denumirea: ........ ................ .............. Codul unic de înregistrare: ................ Adresa: ........ ................ ........ ...........

Nr. crt. Indicator Valoare (lei)
1. Total taxa de participare colectată în luna declarată
2. Valoarea premiilor acordate în luna declarată
3. Venitul din activitatea de bingo în luna declarată
4. Fondul de rezervă la finalul lunii declarate
5. Valoarea bonusurilor acordate în luna declarată
6. Taxă de licenţiere achitată în luna declarată
7. Taxă de autorizare achitată în luna declarată

Reprezentant legal ........ ............. Nume, prenume ........ ............ Semnătura ........ ............ Data ........ ............ NOTĂ: Se va completa de operatorii ce desfăşoară activităţi de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare. ANEXA Nr. 7Declaraţie lunară privind veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc tip pariuri şi jocuri bingo organizate prin intermediul reţelelor de televiziune pentru luna .............. anul ...........  Declaraţie rectificativă - se bifează numai în situaţia în care declaraţia priveşte o declaraţie rectificativă. Date de identificare a organizatorului de jocuri de noroc Denumirea: ........ ................ .............. Codul unic de înregistrare: ................ Adresa: ........ ................ ........ ...........

Nr. crt. Indicator Valoare (lei)
1. Total taxa de participare colectată în luna declarată = (1.1 + 1.2 + 1.3)
1.1 Taxă de participare încasată de la participanţii la joc11 Total taxă de participare (directă sau disimulată) încasată de la participanţii la joc conform regulamentelor de joc aprobate, inclusiv comisioanele, mai puţin valoarea taxei de participare sub formă de bonus primit de participanţii la joc.
1.2 Taxă de participare sub formă de bonus acordat
1.3 Total comision reţinut de la participanţi22 Comision reţinut de la participanţi conform regulamentelor de joc aprobate, pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. b) pct. (iii) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Premii acordate = (2.1 + 2.2)
2.1 Premii acordate (inclusiv impozitul reţinut la sursă)33 Se va înscrie valoarea totală a premiilor acordate. În această categorie se includ atât premiile acordate în baza taxei de participare încasate de la participanţii la joc, cât şi ca rezultat al taxei de participare sub formă de bonus primită de participanţii la joc.
2.2 Valoare alte tipuri de premii acordate (inclusiv impozitul reţinut la sursă)44 Valoarea altor tipuri de premii acordate de organizator, inclusiv impozitul reţinut la sursă, acordate pe alte criterii prevăzute în regulamentele de joc aprobate.
3 Total venit realizat de organizator (GGR) = (1 – 2)
4 Taxă de autorizare (3 * 16%)
5 Alte informaţii Valoare (lei)/Număr
5.1 Număr total de bilete emise
5.2 Număr total de bilete anulate (indiferent de motivul care a generat starea de fapt)
5.3 Valoarea biletelor anulate55 Se va înscrie valoarea totală a taxei de participare aferente biletelor anulate, indiferent de motivul care a generat starea de fapt.
5.4 Număr total de evenimente soluţionate cu cota 166 Se va înscrie numărul total de evenimente soluţionate cu cota 1, astfel cum acestea sunt cuprinse în regulamentele de joc aprobate, indiferent de motivul care a generat starea de fapt şi modul de soluţionare.
5.5 Număr total de agenţii de pariere77 Se va înscrie numărul total de agenţii de pariuri la sfârşitul lunii de raportare.
5.5.1 Număr total de agenţii de pariere închise88 Se va înscrie numărul total de agenţii de pariuri notificate spre închidere către Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc în cursul lunii de raportare.
5.5.2 Număr total de agenţii de pariere deschise99 Se va înscrie numărul total de agenţii de pariuri notificate spre deschidere către Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc în cursul lunii de raportare.
5.6 Taxă de licenţiere achitată în luna declarată
5.7 Taxă de autorizare achitată în luna declarată

Reprezentant legal ........ ............. Nume, prenume ........ ............ Semnătura ........ ............ Data ........ ............ ANEXA Nr. 8Declaraţie lunară privind veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc la distanţă pentru luna .............. anul ...........  Declaraţie rectificativă - se bifează numai în situaţia în care declaraţia priveşte o declaraţie rectificativă. 1. Date de identificare a organizatorului de jocuri de noroc Denumirea: ........ ................ ................ ........ Codul unic de înregistrare: ........ ........ ......... Adresa: ........ ................ ................ .............. 2. Date de identificare a reprezentantului autorizat Numele şi prenumele: ........ ............... C.N.P.: ........ ................ ........ .......... Adresa: ........ ................ ........ ......... 1. Încasări

Nr. crt. Indicator Valoare (lei)11 Conform anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
1 Total taxă de participare colectată în luna declarată (1.1 + 1.2)
1.1 Taxă de participare încasată de la participanţii la joc22 Inclusiv comisioanele reţinute de la participanţi. Nu include bonusul utilizat de jucători.
1.2 Taxă de participare sub formă de bonus utilizat din bonusul acordat33 Conform art. 7 alin. (5) din Normele metodologice de punere în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 111/2016. Plasarea unei mize dintr-o sumă bonus reprezintă utilizarea acesteia.

2. Premii

Nr. crt. Indicator Valoare (lei)
2 Total premii acordate în luna declarată (2.1 + 2.2)
2.1 Premii acordate, exclusiv premiile obţinute ca urmare a utilizării bonusului acordat
2.2 Premii acordate în urma utilizării bonusului

3. Venituri şi taxe

Nr. crt. Indicator Valoare (lei)
3.1 Total venit organizator (GGR) în luna declarată (= 1 – 2)44 Conform art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
3.2 Total taxă datorată pentru luna declarată (= 16% din 3.1)

4. Bonusuri

Nr. crt. Indicator Valoare (lei)
4.1 Total bonusuri acordate în luna declarată
4.2 Total bonusuri anulate sau expirate în luna declarată
4.3 Total bonusuri jucate şi pierdute de jucători

5. Alte informaţii

Nr. crt. Indicator Număr/Valoare
5.1 Numărul total de conturi de joc active în luna declarată55 Inclusiv conturile jucătorilor autoexcluşi temporar.
5.2 Numărul de conturi de joc deschise în luna declarată
5.3 Număr de conturi de joc închise în luna declarată
5.4 Număr de jucători autoexcluşi temporar în luna declarată
5.5 Valoarea conturilor închise în luna declarată
5.6 Valoarea totală a fondurilor din conturile jucătorilor la sfârşitul lunii declarate
5.7 Impozit reţinut la sursă (cod fiscal)
5.8 Taxă de licenţiere achitată în luna declarată
5.9 Taxă de autorizare achitată în luna declarată

Reprezentant legal ........ ................ .......... Nume, prenume ........ ................ .......... Semnătura ........ ................ .......... Data ........ ................ .......... NOTĂ: Se va completa de organizatorii de jocuri de noroc la distanţă, definiţi la art. 10 alin. (1) lit. h)-m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare. ANEXA Nr. 9Declaraţie lunară privind veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc tip tombolă pentru luna ........ ........ ........ anul ........ Date de identificare a organizatorului de jocuri de noroc Denumirea: ........ ................ ................ ........ Codul unic de înregistrare: ........ ........ .......... Adresa: ........ ................ ................ ..............

Nr. crt. Indicator Valoare (lei)/Număr
1 Taxă de participare
1.1 Valoarea biletului de participare
1.2 Numărul biletelor emise
1.3 Numărul biletelor vândute
1.4 Numărul biletelor rămase
2 Total încasări (1.1 x 1.3)
3 Valoarea bonusurilor acordate
4 Valoarea premiilor acordate
5 Venitul din activitatea de tip tombolă (2 + 3 – 4)
6 Taxă de licenţiere achitată în luna declarată
7 Taxă de autorizare achitată în luna declarată

Reprezentant legal ........ ................ .......... Nume, prenume ........ ................ .......... Semnătura ........ ................ .......... Data ........ ................ .......... NOTĂ: Se va completa de operatorii ce desfăşoară activităţi de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 179/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 179 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com]
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Legea 577 2001
    A MUST READ: HOW I GOT MY LOAN OF $375,000.00 FROM THIS GREAT COMPANY CALLED LANDON LUIS HOME LOANS Hello to All across the globe, I am Nancy White , from United State Of America, USA. I am a single mother of four kids and I was stuck in a financial situation and I needed to refinance and pay my bills. I tried seeking loans from various loan firms both private and corporate but never with success, and most banks declined my credit ,do not fall prey to those hoodlums at there that call them self money lender they are all scam , all they want is your money and you will not hear from them again they have done it to me three times before i come in contact with Landon Luis Home Loans the most interesting part of it is that my loan was transfer to me within 72hours so I will advice you to contact Landon Luis Home Loans if you are interested in getting loan and you are sure you can pay them back on time you can contact them via email……… (landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 No credit check, no co signer with just 2% interest rate and better repayment plans and schedule if you must contact any firm with reference to securing a loan without collateral then contact Landon Luis Home Loans today for your loan They offer all kind of categories of loan they Short term loan (1_10years) Long term loan (20_30 years) They offer loan like *Property Purchase loans................... Home loan............., Business loan........ Debt consolidation loan .......Refinance Loan..........,Business start up loan Farm loan....... , Company loan..............Mortgages loan construction loan.....car loan........ hotel loan....personal loans..property loans etc Email..........(landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 When it comes to financial crisis and you need to be free from financial crisis then Landon Luis Home Loans is the place to go please just tell them that Nancy White direct you Good Luck....
ANONIM a comentat Ordin 15217 2015
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 35 1991
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 179/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu