Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.179 din 27.08.2018

privind aprobarea modelului de declaraţie lunară, sub forma unui formular-tip, pentru veniturile realizate de organizatorii jocurilor de noroc care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
ACT EMIS DE: Oficiul National pentru Jocuri de Noroc
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 764 din 05 septembrie 2018SmartCity1

Având în vedere:Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 13 alin. (1) şi (2) şi art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (iii) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, cu modificările şi completările ulterioare;

Referatul de aprobare nr. 47.350 din data de 21.08.2018 emis de către Direcţia generală informatizare şi monitorizare jocuri de noroc, aprobat de preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc,în temeiul dispoziţiilor art. 1 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc emite următorul ordin: Articolul 1
(1) Se aprobă modelul de declaraţie lunară, sub forma unui formular-tip, pentru veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexelor nr. 1-9, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Declaraţia lunară prevăzută mai sus va fi depusă la Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc pe suport hârtie sau în format digital, semnat electronic, până la data de 10 a lunii pentru luna precedentă.
Articolul 2Organizatorii care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Direcţia generală informatizare şi monitorizare jocuri de noroc din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 3Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc nr. 239/2015 privind aprobarea modelului de declaraţie lunară, sub forma unui formular-tip, pentru veniturile realizate de organizatorii jocurilor de noroc, care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 14 octombrie 2015. Articolul 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc,Marius Sebastian Ionescu

ANEXA Nr. 1Declaraţie lunară privind veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc tip slot-machine pentru luna ........ ............ anul ............  Declaraţie rectificativă - se bifează numai în situaţia în care declaraţia priveşte o declaraţie rectificativă. Date de identificare a organizatorului de jocuri de noroc Denumirea: ........ ........ ............... Codul unic de înregistrare: ......... Adresa: ........ ................ ............. A11 Se va completa de operatorii ce desfăşoară activităţi de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. e) pct. (i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Nr. crt. Indicator Valoare (lei)/Număr
1. Total taxă de participare colectată în luna declarată (1.1 + 1.2)
1.1. Taxă de participare încasată de la participanţii la joc22 Nu include bonusul utilizat de jucători.
1.2. Taxă de participare sub formă de bonus acordat
2. Total premii acordate în luna declarată (2.1 + 2.2)
2.1. Total premii acordate în luna declarată, exclusiv premiile acordate în cadrul sistemelor „Jackpot"33 Total sume de bani plătite jucătorului (inclusiv premiile jackpot care se descarcă în creditul aparatului).
2.2. Total premii acordate în cadrul sistemelor „Jackpot"44 Valoarea premiilor jackpot care nu se descarcă în creditul aparatului.
3. Total venit realizat de organizator în luna declarată (1-2)
4. Sume acumulate şi neacordate în sistem „Jackpot" - până la finele lunii55 Valoarea jackpoturilor la finalul perioadei de raportare.
5. Numărul mijloacelor de joc cu autorizaţie valabilă în luna declarată
6. Numărul posturilor de joc cu autorizaţie valabilă în luna declarată
7. Număr de posturi exploatate în luna declarată
8. Taxă de licenţiere achitată în luna declarată
9. Taxă de autorizare achitată în luna declarată
10. Taxă de viciu achitată în luna declarată

B66 Se va completa de operatorii ce desfăşoară activităţi de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. e) pct. (ii) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Nr. crt. Indicator Valoare (lei)/Număr
1. Total taxă de participare colectată în luna declarată
2. Total premii acordate în luna declarată
3. Total venit realizat de organizator în luna declarată (1-2)
4. Numărul mijloacelor de joc cu autorizaţie valabilă în luna declarată
5. Taxă de autorizare achitată în luna declarată

Reprezentant legal ........ ............... Nume, prenume ........ .............. Semnătura ........ .............. Data ........ .............. ANEXA Nr. 2Declaraţie lunară privind veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc tip loto şi videoloterie pentru luna ........ .............. anul ..............  Declaraţie rectificativă - se bifează numai în situaţia în care declaraţia priveşte o declaraţie rectificativă. Date de identificare a organizatorului de jocuri de noroc Denumirea: ........ ................ .............. Codul unic de înregistrare: ................ Adresa: ........ ................ ........ ........... 1. Jocuri de tip loto

Nr. crt. Indicator Valoare (lei)
1. Valoarea taxei de participare încasată pentru jocurile loto în luna declarată, altele decât videoloterie
2. Valoarea premiilor acordate pentru jocurile loto în luna declarată, altele decât videoloterie
3. Taxă de licenţiere achitată în luna declarată
4. Taxă de autorizare achitată în luna declarată

2. Videoloterie

Nr. crt. Indicator Valoare (lei)/Număr
1. Valoarea taxei de participare încasată în luna declarată
2. Valoarea premiilor acordate în luna declarată
3. Sume acumulate în sistem „Jackpot" în luna declarată
4. Premii acordate în cadrul sistemelor „Jackpot" în luna declarată
5. Numărul terminalelor exploatate în luna declarată
6. Taxă specială efectiv datorată în luna declarată (3%)
7. Taxă de licenţiere achitată în luna declarată
8. Taxă de viciu achitată în luna declarată

Reprezentant legal ........ ............. Nume, prenume ........ ............ Semnătura ........ ............ Data ........ ............ NOTĂ: Se va completa de operatorii ce desfăşoară activităţi de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. e) pct. (iii) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, de către Compania Naţională Loteria Română - S.A. (taxa specială pentru videoloterie). ANEXA Nr. 3Declaraţie lunară privind veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc caracteristice cazinourilor pentru luna ........ ......... anul .........  Declaraţie rectificativă - se bifează numai în situaţia în care declaraţia priveşte o declaraţie rectificativă. Date de identificare a organizatorului de jocuri de noroc Denumirea: ........ ................ .............. Codul unic de înregistrare: ................ Adresa: ........ ................ ........ ...........

Nr. crt. Indicator Valoare (lei)/Număr
1. Total venituri în luna declarată
2. Numărul mijloacelor de joc
3. Numărul biletelor de intrare eliberate în luna declarată
4. Total valoare bonusuri acordate în luna declarată
5. Taxă de licenţiere achitată în luna declarată
6. Taxă de autorizare achitată în luna declarată

Reprezentant legal ........ ............. Nume, prenume ........ ............ Semnătura ........ ............ Data ........ ............ NOTĂ: Se va completa de operatorii ce desfăşoară activităţi de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. c) şi lit. p) pct. (i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare. ANEXA Nr. 4Declaraţie lunară privind veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc tip cluburi de poker şi turnee de poker pentru luna ........ ........ .......... anul ..........  Declaraţie rectificativă - se bifează numai în situaţia în care declaraţia priveşte o declaraţie rectificativă. Date de identificare a organizatorului de jocuri de noroc Denumirea: ........ ................ .............. Codul unic de înregistrare: ................ Adresa: ........ ................ ........ ...........

Nr. crt. Indicator Valoare (lei)/Număr
1. Total venituri luna curentă
2. Numărul biletelor de intrare eliberate în luna declarată
3. Total valoare bonusuri acordate în luna declarată
4. Taxă de licenţiere achitată în luna declarată
5. Taxă de autorizare achitată în luna declarată

Reprezentant legal ........ ............. Nume, prenume ........ ............ Semnătura ........ ............ Data ........ ............ NOTĂ: Se va completa de operatorii ce desfăşoară activităţi de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. d) şi lit. p) pct. (ii) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare. ANEXA Nr. 5Declaraţie lunară privind veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc tip festivaluri de poker pentru luna ........ ........ .......... Anul ..........  Declaraţie rectificativă - se bifează numai în situaţia în care declaraţia priveşte o declaraţie rectificativă. Date de identificare a organizatorului de jocuri de noroc Denumirea: ........ ................ .............. Codul unic de înregistrare: ................ Adresa: ........ ................ ........ ...........

Nr. crt. Indicator Valoare (lei)/Număr
1. Total venituri luna curentă
2. Numărul de jucători/participanţi în luna declarată
3. Total valoare bonusuri acordate în luna declarată
4. Taxă de licenţiere achitată în luna declarată
5. Taxă de autorizare achitată în luna declarată

Reprezentant legal ........ ............. Nume, prenume ........ ............ Semnătura ........ ............ Data ........ ............ NOTĂ: Se va completa de operatorii ce desfăşoară activităţi de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. p) pct. (ii) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare. ANEXA Nr. 6Declaraţie lunară privind veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc tip bingo desfăşurate în săli de joc pentru luna ........ ........ ........ anul ........  Declaraţie rectificativă - se bifează numai în situaţia în care declaraţia priveşte o declaraţie rectificativă. Date de identificare a organizatorului de jocuri de noroc Denumirea: ........ ................ .............. Codul unic de înregistrare: ................ Adresa: ........ ................ ........ ...........

Nr. crt. Indicator Valoare (lei)
1. Total taxa de participare colectată în luna declarată
2. Valoarea premiilor acordate în luna declarată
3. Venitul din activitatea de bingo în luna declarată
4. Fondul de rezervă la finalul lunii declarate
5. Valoarea bonusurilor acordate în luna declarată
6. Taxă de licenţiere achitată în luna declarată
7. Taxă de autorizare achitată în luna declarată

Reprezentant legal ........ ............. Nume, prenume ........ ............ Semnătura ........ ............ Data ........ ............ NOTĂ: Se va completa de operatorii ce desfăşoară activităţi de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare. ANEXA Nr. 7Declaraţie lunară privind veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc tip pariuri şi jocuri bingo organizate prin intermediul reţelelor de televiziune pentru luna .............. anul ...........  Declaraţie rectificativă - se bifează numai în situaţia în care declaraţia priveşte o declaraţie rectificativă. Date de identificare a organizatorului de jocuri de noroc Denumirea: ........ ................ .............. Codul unic de înregistrare: ................ Adresa: ........ ................ ........ ...........

Nr. crt. Indicator Valoare (lei)
1. Total taxa de participare colectată în luna declarată = (1.1 + 1.2 + 1.3)
1.1 Taxă de participare încasată de la participanţii la joc11 Total taxă de participare (directă sau disimulată) încasată de la participanţii la joc conform regulamentelor de joc aprobate, inclusiv comisioanele, mai puţin valoarea taxei de participare sub formă de bonus primit de participanţii la joc.
1.2 Taxă de participare sub formă de bonus acordat
1.3 Total comision reţinut de la participanţi22 Comision reţinut de la participanţi conform regulamentelor de joc aprobate, pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. b) pct. (iii) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Premii acordate = (2.1 + 2.2)
2.1 Premii acordate (inclusiv impozitul reţinut la sursă)33 Se va înscrie valoarea totală a premiilor acordate. În această categorie se includ atât premiile acordate în baza taxei de participare încasate de la participanţii la joc, cât şi ca rezultat al taxei de participare sub formă de bonus primită de participanţii la joc.
2.2 Valoare alte tipuri de premii acordate (inclusiv impozitul reţinut la sursă)44 Valoarea altor tipuri de premii acordate de organizator, inclusiv impozitul reţinut la sursă, acordate pe alte criterii prevăzute în regulamentele de joc aprobate.
3 Total venit realizat de organizator (GGR) = (1 – 2)
4 Taxă de autorizare (3 * 16%)
5 Alte informaţii Valoare (lei)/Număr
5.1 Număr total de bilete emise
5.2 Număr total de bilete anulate (indiferent de motivul care a generat starea de fapt)
5.3 Valoarea biletelor anulate55 Se va înscrie valoarea totală a taxei de participare aferente biletelor anulate, indiferent de motivul care a generat starea de fapt.
5.4 Număr total de evenimente soluţionate cu cota 166 Se va înscrie numărul total de evenimente soluţionate cu cota 1, astfel cum acestea sunt cuprinse în regulamentele de joc aprobate, indiferent de motivul care a generat starea de fapt şi modul de soluţionare.
5.5 Număr total de agenţii de pariere77 Se va înscrie numărul total de agenţii de pariuri la sfârşitul lunii de raportare.
5.5.1 Număr total de agenţii de pariere închise88 Se va înscrie numărul total de agenţii de pariuri notificate spre închidere către Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc în cursul lunii de raportare.
5.5.2 Număr total de agenţii de pariere deschise99 Se va înscrie numărul total de agenţii de pariuri notificate spre deschidere către Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc în cursul lunii de raportare.
5.6 Taxă de licenţiere achitată în luna declarată
5.7 Taxă de autorizare achitată în luna declarată

Reprezentant legal ........ ............. Nume, prenume ........ ............ Semnătura ........ ............ Data ........ ............ ANEXA Nr. 8Declaraţie lunară privind veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc la distanţă pentru luna .............. anul ...........  Declaraţie rectificativă - se bifează numai în situaţia în care declaraţia priveşte o declaraţie rectificativă. 1. Date de identificare a organizatorului de jocuri de noroc Denumirea: ........ ................ ................ ........ Codul unic de înregistrare: ........ ........ ......... Adresa: ........ ................ ................ .............. 2. Date de identificare a reprezentantului autorizat Numele şi prenumele: ........ ............... C.N.P.: ........ ................ ........ .......... Adresa: ........ ................ ........ ......... 1. Încasări

Nr. crt. Indicator Valoare (lei)11 Conform anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
1 Total taxă de participare colectată în luna declarată (1.1 + 1.2)
1.1 Taxă de participare încasată de la participanţii la joc22 Inclusiv comisioanele reţinute de la participanţi. Nu include bonusul utilizat de jucători.
1.2 Taxă de participare sub formă de bonus utilizat din bonusul acordat33 Conform art. 7 alin. (5) din Normele metodologice de punere în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 111/2016. Plasarea unei mize dintr-o sumă bonus reprezintă utilizarea acesteia.

2. Premii

Nr. crt. Indicator Valoare (lei)
2 Total premii acordate în luna declarată (2.1 + 2.2)
2.1 Premii acordate, exclusiv premiile obţinute ca urmare a utilizării bonusului acordat
2.2 Premii acordate în urma utilizării bonusului

3. Venituri şi taxe

Nr. crt. Indicator Valoare (lei)
3.1 Total venit organizator (GGR) în luna declarată (= 1 – 2)44 Conform art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
3.2 Total taxă datorată pentru luna declarată (= 16% din 3.1)

4. Bonusuri

Nr. crt. Indicator Valoare (lei)
4.1 Total bonusuri acordate în luna declarată
4.2 Total bonusuri anulate sau expirate în luna declarată
4.3 Total bonusuri jucate şi pierdute de jucători

5. Alte informaţii

Nr. crt. Indicator Număr/Valoare
5.1 Numărul total de conturi de joc active în luna declarată55 Inclusiv conturile jucătorilor autoexcluşi temporar.
5.2 Numărul de conturi de joc deschise în luna declarată
5.3 Număr de conturi de joc închise în luna declarată
5.4 Număr de jucători autoexcluşi temporar în luna declarată
5.5 Valoarea conturilor închise în luna declarată
5.6 Valoarea totală a fondurilor din conturile jucătorilor la sfârşitul lunii declarate
5.7 Impozit reţinut la sursă (cod fiscal)
5.8 Taxă de licenţiere achitată în luna declarată
5.9 Taxă de autorizare achitată în luna declarată

Reprezentant legal ........ ................ .......... Nume, prenume ........ ................ .......... Semnătura ........ ................ .......... Data ........ ................ .......... NOTĂ: Se va completa de organizatorii de jocuri de noroc la distanţă, definiţi la art. 10 alin. (1) lit. h)-m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare. ANEXA Nr. 9Declaraţie lunară privind veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc tip tombolă pentru luna ........ ........ ........ anul ........ Date de identificare a organizatorului de jocuri de noroc Denumirea: ........ ................ ................ ........ Codul unic de înregistrare: ........ ........ .......... Adresa: ........ ................ ................ ..............

Nr. crt. Indicator Valoare (lei)/Număr
1 Taxă de participare
1.1 Valoarea biletului de participare
1.2 Numărul biletelor emise
1.3 Numărul biletelor vândute
1.4 Numărul biletelor rămase
2 Total încasări (1.1 x 1.3)
3 Valoarea bonusurilor acordate
4 Valoarea premiilor acordate
5 Venitul din activitatea de tip tombolă (2 + 3 – 4)
6 Taxă de licenţiere achitată în luna declarată
7 Taxă de autorizare achitată în luna declarată

Reprezentant legal ........ ................ .......... Nume, prenume ........ ................ .......... Semnătura ........ ................ .......... Data ........ ................ .......... NOTĂ: Se va completa de operatorii ce desfăşoară activităţi de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 179/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 179 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 493 2018
    Hello Everybody, My name is Mrs Sharon Sim. I live in Singapore and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of $250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of $250,000.00 SG. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Sharon, that refer you to him. contact Dr Purva Pius,via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.
ANONIM a comentat Decretul 493 2018
    Hello Everybody, My name is Mrs Sharon Sim. I live in Singapore and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of $250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of $250,000.00 SG. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Sharon, that refer you to him. contact Dr Purva Pius,via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.
ANONIM a comentat Decretul 493 2018
    Hello Everybody, My name is Mrs Sharon Sim. I live in Singapore and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of $250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of $250,000.00 SG. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Sharon, that refer you to him. contact Dr Purva Pius,via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.
ANONIM a comentat Decretul 493 2018
    Hello Everybody, My name is Mrs Sharon Sim. I live in Singapore and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of $250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of $250,000.00 SG. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Sharon, that refer you to him. contact Dr Purva Pius,via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.
ANONIM a comentat Decizia 395 2017
    Private Lender Bentex Funding Group Ltd. Greetings to you by (BFGL). We are a France-Paris based investment company known as Bentex Funding Group Ltd working on expanding its portfolio globally and financing projects. We would be happy to fund and invest with you in any profitable project if you have any viable project we can finance by making mutual investment with you. If you are interested, kindly contact us on:avitinvestmentauthority2@gmail.com for more details. Looking forward hearing from you soonest. Yours truly, Mrs Rose Larsson. (Personal Assistant) Bentex Funding Group Ltd(BFGL) 509 Rue Jacques Coeur,75008 Paris-France Paris-France.Bentex Funding Group Ltd (BFGL)
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    Bună ziua și Bine ați venit la Sunshine Financial Group Inc. Sunteți un om de afaceri sau o femeie? Aveți nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere sau proiect sau pentru a cumpăra o casă sau o mașină? și vă simțiți atât de dificil să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? nu vă faceți griji pentru că suntem o companie de împrumut legitimă și reputație. Suntem o companie dinamică cu asistență financiară. Scopul nostru principal este să vă ajutăm să obțineți serviciile pe care le meritați și să oferim împrumuturi garantate și negarantate la un preț accesibil de 3%. Oferim toate tipurile de împrumut; Imprumut personal. Împrumut comercial (e.t.c). Dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență în termen de 24 de ore, atunci scrieți-ne cu amabilitate pentru mai multe informații prin e-mailul de mai jos. Email: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau; dacă nu aveți nici o adresă de e-mail, puteți să ne trimiteți un mesaj sau să ne trimiteți un mesaj prin Whatsapp cu acest număr: (+447903159998). Așteptăm cu nerăbdare să vă sunăm de îndată ce citiți acest anunț Mulțumesc
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    Bună ziua, sunt doctorul Harry Carlos, creditor privat de împrumut, dau împrumut celor care au nevoie de împrumut și cei care doresc să înceapă o nouă afacere. Îi dau împrumuturi personale, împrumuturi de afaceri, împrumuturi pentru studenți, credite pentru companii și toate tipurile de împrumuturi, în rata interesată de 2% contact astăzi la: harryloanfirm56@gmail.com whatsapp via +32460210203
ANONIM a comentat Legea 116 2018
     Do you need an urgent loan to finance your business or in any purpose? we are certified and legitimate and international licensed loan lender We offer loans to Business firms, companies and individuals at an affordable interest rate of 3%. contact Mrs Briggite Klaus. email;stefanklaus0147@gmail.com whatsapp:+15186656998
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    XMAS IS HERE AGAIN, DO NOT BE LEFT OUT, APPLY FOR ALL KINDS OF XMAS LOAN WITH US TODAY! XMAS FREE GIFTS PACKAGE FOR CLIENTS INTERESTED We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffeur driven offers. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Purchasing Price: 32% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Leasing Price: 4% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 7. Delivery: Bank to Bank swift. 8. Payment: MT-103 or MT760 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. Email: bradleyblakesfinancialfundsplc@gmail.com Regards, Mr Bradley Blakes
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Dragi solicitanți de împrumut Sunteți în dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 179/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu