Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.179 din 27.08.2018

privind aprobarea modelului de declaraţie lunară, sub forma unui formular-tip, pentru veniturile realizate de organizatorii jocurilor de noroc care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
ACT EMIS DE: Oficiul National pentru Jocuri de Noroc
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 764 din 05 septembrie 2018SmartCity1

Având în vedere:Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 13 alin. (1) şi (2) şi art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (iii) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, cu modificările şi completările ulterioare;

Referatul de aprobare nr. 47.350 din data de 21.08.2018 emis de către Direcţia generală informatizare şi monitorizare jocuri de noroc, aprobat de preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc,în temeiul dispoziţiilor art. 1 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc emite următorul ordin: Articolul 1
(1) Se aprobă modelul de declaraţie lunară, sub forma unui formular-tip, pentru veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexelor nr. 1-9, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Declaraţia lunară prevăzută mai sus va fi depusă la Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc pe suport hârtie sau în format digital, semnat electronic, până la data de 10 a lunii pentru luna precedentă.
Articolul 2Organizatorii care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Direcţia generală informatizare şi monitorizare jocuri de noroc din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 3Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc nr. 239/2015 privind aprobarea modelului de declaraţie lunară, sub forma unui formular-tip, pentru veniturile realizate de organizatorii jocurilor de noroc, care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 14 octombrie 2015. Articolul 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc,Marius Sebastian Ionescu

ANEXA Nr. 1Declaraţie lunară privind veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc tip slot-machine pentru luna ........ ............ anul ............  Declaraţie rectificativă - se bifează numai în situaţia în care declaraţia priveşte o declaraţie rectificativă. Date de identificare a organizatorului de jocuri de noroc Denumirea: ........ ........ ............... Codul unic de înregistrare: ......... Adresa: ........ ................ ............. A11 Se va completa de operatorii ce desfăşoară activităţi de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. e) pct. (i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Nr. crt. Indicator Valoare (lei)/Număr
1. Total taxă de participare colectată în luna declarată (1.1 + 1.2)
1.1. Taxă de participare încasată de la participanţii la joc22 Nu include bonusul utilizat de jucători.
1.2. Taxă de participare sub formă de bonus acordat
2. Total premii acordate în luna declarată (2.1 + 2.2)
2.1. Total premii acordate în luna declarată, exclusiv premiile acordate în cadrul sistemelor „Jackpot"33 Total sume de bani plătite jucătorului (inclusiv premiile jackpot care se descarcă în creditul aparatului).
2.2. Total premii acordate în cadrul sistemelor „Jackpot"44 Valoarea premiilor jackpot care nu se descarcă în creditul aparatului.
3. Total venit realizat de organizator în luna declarată (1-2)
4. Sume acumulate şi neacordate în sistem „Jackpot" - până la finele lunii55 Valoarea jackpoturilor la finalul perioadei de raportare.
5. Numărul mijloacelor de joc cu autorizaţie valabilă în luna declarată
6. Numărul posturilor de joc cu autorizaţie valabilă în luna declarată
7. Număr de posturi exploatate în luna declarată
8. Taxă de licenţiere achitată în luna declarată
9. Taxă de autorizare achitată în luna declarată
10. Taxă de viciu achitată în luna declarată

B66 Se va completa de operatorii ce desfăşoară activităţi de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. e) pct. (ii) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Nr. crt. Indicator Valoare (lei)/Număr
1. Total taxă de participare colectată în luna declarată
2. Total premii acordate în luna declarată
3. Total venit realizat de organizator în luna declarată (1-2)
4. Numărul mijloacelor de joc cu autorizaţie valabilă în luna declarată
5. Taxă de autorizare achitată în luna declarată

Reprezentant legal ........ ............... Nume, prenume ........ .............. Semnătura ........ .............. Data ........ .............. ANEXA Nr. 2Declaraţie lunară privind veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc tip loto şi videoloterie pentru luna ........ .............. anul ..............  Declaraţie rectificativă - se bifează numai în situaţia în care declaraţia priveşte o declaraţie rectificativă. Date de identificare a organizatorului de jocuri de noroc Denumirea: ........ ................ .............. Codul unic de înregistrare: ................ Adresa: ........ ................ ........ ........... 1. Jocuri de tip loto

Nr. crt. Indicator Valoare (lei)
1. Valoarea taxei de participare încasată pentru jocurile loto în luna declarată, altele decât videoloterie
2. Valoarea premiilor acordate pentru jocurile loto în luna declarată, altele decât videoloterie
3. Taxă de licenţiere achitată în luna declarată
4. Taxă de autorizare achitată în luna declarată

2. Videoloterie

Nr. crt. Indicator Valoare (lei)/Număr
1. Valoarea taxei de participare încasată în luna declarată
2. Valoarea premiilor acordate în luna declarată
3. Sume acumulate în sistem „Jackpot" în luna declarată
4. Premii acordate în cadrul sistemelor „Jackpot" în luna declarată
5. Numărul terminalelor exploatate în luna declarată
6. Taxă specială efectiv datorată în luna declarată (3%)
7. Taxă de licenţiere achitată în luna declarată
8. Taxă de viciu achitată în luna declarată

Reprezentant legal ........ ............. Nume, prenume ........ ............ Semnătura ........ ............ Data ........ ............ NOTĂ: Se va completa de operatorii ce desfăşoară activităţi de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. e) pct. (iii) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, de către Compania Naţională Loteria Română - S.A. (taxa specială pentru videoloterie). ANEXA Nr. 3Declaraţie lunară privind veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc caracteristice cazinourilor pentru luna ........ ......... anul .........  Declaraţie rectificativă - se bifează numai în situaţia în care declaraţia priveşte o declaraţie rectificativă. Date de identificare a organizatorului de jocuri de noroc Denumirea: ........ ................ .............. Codul unic de înregistrare: ................ Adresa: ........ ................ ........ ...........

Nr. crt. Indicator Valoare (lei)/Număr
1. Total venituri în luna declarată
2. Numărul mijloacelor de joc
3. Numărul biletelor de intrare eliberate în luna declarată
4. Total valoare bonusuri acordate în luna declarată
5. Taxă de licenţiere achitată în luna declarată
6. Taxă de autorizare achitată în luna declarată

Reprezentant legal ........ ............. Nume, prenume ........ ............ Semnătura ........ ............ Data ........ ............ NOTĂ: Se va completa de operatorii ce desfăşoară activităţi de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. c) şi lit. p) pct. (i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare. ANEXA Nr. 4Declaraţie lunară privind veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc tip cluburi de poker şi turnee de poker pentru luna ........ ........ .......... anul ..........  Declaraţie rectificativă - se bifează numai în situaţia în care declaraţia priveşte o declaraţie rectificativă. Date de identificare a organizatorului de jocuri de noroc Denumirea: ........ ................ .............. Codul unic de înregistrare: ................ Adresa: ........ ................ ........ ...........

Nr. crt. Indicator Valoare (lei)/Număr
1. Total venituri luna curentă
2. Numărul biletelor de intrare eliberate în luna declarată
3. Total valoare bonusuri acordate în luna declarată
4. Taxă de licenţiere achitată în luna declarată
5. Taxă de autorizare achitată în luna declarată

Reprezentant legal ........ ............. Nume, prenume ........ ............ Semnătura ........ ............ Data ........ ............ NOTĂ: Se va completa de operatorii ce desfăşoară activităţi de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. d) şi lit. p) pct. (ii) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare. ANEXA Nr. 5Declaraţie lunară privind veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc tip festivaluri de poker pentru luna ........ ........ .......... Anul ..........  Declaraţie rectificativă - se bifează numai în situaţia în care declaraţia priveşte o declaraţie rectificativă. Date de identificare a organizatorului de jocuri de noroc Denumirea: ........ ................ .............. Codul unic de înregistrare: ................ Adresa: ........ ................ ........ ...........

Nr. crt. Indicator Valoare (lei)/Număr
1. Total venituri luna curentă
2. Numărul de jucători/participanţi în luna declarată
3. Total valoare bonusuri acordate în luna declarată
4. Taxă de licenţiere achitată în luna declarată
5. Taxă de autorizare achitată în luna declarată

Reprezentant legal ........ ............. Nume, prenume ........ ............ Semnătura ........ ............ Data ........ ............ NOTĂ: Se va completa de operatorii ce desfăşoară activităţi de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. p) pct. (ii) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare. ANEXA Nr. 6Declaraţie lunară privind veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc tip bingo desfăşurate în săli de joc pentru luna ........ ........ ........ anul ........  Declaraţie rectificativă - se bifează numai în situaţia în care declaraţia priveşte o declaraţie rectificativă. Date de identificare a organizatorului de jocuri de noroc Denumirea: ........ ................ .............. Codul unic de înregistrare: ................ Adresa: ........ ................ ........ ...........

Nr. crt. Indicator Valoare (lei)
1. Total taxa de participare colectată în luna declarată
2. Valoarea premiilor acordate în luna declarată
3. Venitul din activitatea de bingo în luna declarată
4. Fondul de rezervă la finalul lunii declarate
5. Valoarea bonusurilor acordate în luna declarată
6. Taxă de licenţiere achitată în luna declarată
7. Taxă de autorizare achitată în luna declarată

Reprezentant legal ........ ............. Nume, prenume ........ ............ Semnătura ........ ............ Data ........ ............ NOTĂ: Se va completa de operatorii ce desfăşoară activităţi de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare. ANEXA Nr. 7Declaraţie lunară privind veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc tip pariuri şi jocuri bingo organizate prin intermediul reţelelor de televiziune pentru luna .............. anul ...........  Declaraţie rectificativă - se bifează numai în situaţia în care declaraţia priveşte o declaraţie rectificativă. Date de identificare a organizatorului de jocuri de noroc Denumirea: ........ ................ .............. Codul unic de înregistrare: ................ Adresa: ........ ................ ........ ...........

Nr. crt. Indicator Valoare (lei)
1. Total taxa de participare colectată în luna declarată = (1.1 + 1.2 + 1.3)
1.1 Taxă de participare încasată de la participanţii la joc11 Total taxă de participare (directă sau disimulată) încasată de la participanţii la joc conform regulamentelor de joc aprobate, inclusiv comisioanele, mai puţin valoarea taxei de participare sub formă de bonus primit de participanţii la joc.
1.2 Taxă de participare sub formă de bonus acordat
1.3 Total comision reţinut de la participanţi22 Comision reţinut de la participanţi conform regulamentelor de joc aprobate, pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. b) pct. (iii) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Premii acordate = (2.1 + 2.2)
2.1 Premii acordate (inclusiv impozitul reţinut la sursă)33 Se va înscrie valoarea totală a premiilor acordate. În această categorie se includ atât premiile acordate în baza taxei de participare încasate de la participanţii la joc, cât şi ca rezultat al taxei de participare sub formă de bonus primită de participanţii la joc.
2.2 Valoare alte tipuri de premii acordate (inclusiv impozitul reţinut la sursă)44 Valoarea altor tipuri de premii acordate de organizator, inclusiv impozitul reţinut la sursă, acordate pe alte criterii prevăzute în regulamentele de joc aprobate.
3 Total venit realizat de organizator (GGR) = (1 – 2)
4 Taxă de autorizare (3 * 16%)
5 Alte informaţii Valoare (lei)/Număr
5.1 Număr total de bilete emise
5.2 Număr total de bilete anulate (indiferent de motivul care a generat starea de fapt)
5.3 Valoarea biletelor anulate55 Se va înscrie valoarea totală a taxei de participare aferente biletelor anulate, indiferent de motivul care a generat starea de fapt.
5.4 Număr total de evenimente soluţionate cu cota 166 Se va înscrie numărul total de evenimente soluţionate cu cota 1, astfel cum acestea sunt cuprinse în regulamentele de joc aprobate, indiferent de motivul care a generat starea de fapt şi modul de soluţionare.
5.5 Număr total de agenţii de pariere77 Se va înscrie numărul total de agenţii de pariuri la sfârşitul lunii de raportare.
5.5.1 Număr total de agenţii de pariere închise88 Se va înscrie numărul total de agenţii de pariuri notificate spre închidere către Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc în cursul lunii de raportare.
5.5.2 Număr total de agenţii de pariere deschise99 Se va înscrie numărul total de agenţii de pariuri notificate spre deschidere către Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc în cursul lunii de raportare.
5.6 Taxă de licenţiere achitată în luna declarată
5.7 Taxă de autorizare achitată în luna declarată

Reprezentant legal ........ ............. Nume, prenume ........ ............ Semnătura ........ ............ Data ........ ............ ANEXA Nr. 8Declaraţie lunară privind veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc la distanţă pentru luna .............. anul ...........  Declaraţie rectificativă - se bifează numai în situaţia în care declaraţia priveşte o declaraţie rectificativă. 1. Date de identificare a organizatorului de jocuri de noroc Denumirea: ........ ................ ................ ........ Codul unic de înregistrare: ........ ........ ......... Adresa: ........ ................ ................ .............. 2. Date de identificare a reprezentantului autorizat Numele şi prenumele: ........ ............... C.N.P.: ........ ................ ........ .......... Adresa: ........ ................ ........ ......... 1. Încasări

Nr. crt. Indicator Valoare (lei)11 Conform anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
1 Total taxă de participare colectată în luna declarată (1.1 + 1.2)
1.1 Taxă de participare încasată de la participanţii la joc22 Inclusiv comisioanele reţinute de la participanţi. Nu include bonusul utilizat de jucători.
1.2 Taxă de participare sub formă de bonus utilizat din bonusul acordat33 Conform art. 7 alin. (5) din Normele metodologice de punere în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 111/2016. Plasarea unei mize dintr-o sumă bonus reprezintă utilizarea acesteia.

2. Premii

Nr. crt. Indicator Valoare (lei)
2 Total premii acordate în luna declarată (2.1 + 2.2)
2.1 Premii acordate, exclusiv premiile obţinute ca urmare a utilizării bonusului acordat
2.2 Premii acordate în urma utilizării bonusului

3. Venituri şi taxe

Nr. crt. Indicator Valoare (lei)
3.1 Total venit organizator (GGR) în luna declarată (= 1 – 2)44 Conform art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
3.2 Total taxă datorată pentru luna declarată (= 16% din 3.1)

4. Bonusuri

Nr. crt. Indicator Valoare (lei)
4.1 Total bonusuri acordate în luna declarată
4.2 Total bonusuri anulate sau expirate în luna declarată
4.3 Total bonusuri jucate şi pierdute de jucători

5. Alte informaţii

Nr. crt. Indicator Număr/Valoare
5.1 Numărul total de conturi de joc active în luna declarată55 Inclusiv conturile jucătorilor autoexcluşi temporar.
5.2 Numărul de conturi de joc deschise în luna declarată
5.3 Număr de conturi de joc închise în luna declarată
5.4 Număr de jucători autoexcluşi temporar în luna declarată
5.5 Valoarea conturilor închise în luna declarată
5.6 Valoarea totală a fondurilor din conturile jucătorilor la sfârşitul lunii declarate
5.7 Impozit reţinut la sursă (cod fiscal)
5.8 Taxă de licenţiere achitată în luna declarată
5.9 Taxă de autorizare achitată în luna declarată

Reprezentant legal ........ ................ .......... Nume, prenume ........ ................ .......... Semnătura ........ ................ .......... Data ........ ................ .......... NOTĂ: Se va completa de organizatorii de jocuri de noroc la distanţă, definiţi la art. 10 alin. (1) lit. h)-m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare. ANEXA Nr. 9Declaraţie lunară privind veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc tip tombolă pentru luna ........ ........ ........ anul ........ Date de identificare a organizatorului de jocuri de noroc Denumirea: ........ ................ ................ ........ Codul unic de înregistrare: ........ ........ .......... Adresa: ........ ................ ................ ..............

Nr. crt. Indicator Valoare (lei)/Număr
1 Taxă de participare
1.1 Valoarea biletului de participare
1.2 Numărul biletelor emise
1.3 Numărul biletelor vândute
1.4 Numărul biletelor rămase
2 Total încasări (1.1 x 1.3)
3 Valoarea bonusurilor acordate
4 Valoarea premiilor acordate
5 Venitul din activitatea de tip tombolă (2 + 3 – 4)
6 Taxă de licenţiere achitată în luna declarată
7 Taxă de autorizare achitată în luna declarată

Reprezentant legal ........ ................ .......... Nume, prenume ........ ................ .......... Semnătura ........ ................ .......... Data ........ ................ .......... NOTĂ: Se va completa de operatorii ce desfăşoară activităţi de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 179/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 179 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    BUPA FINANCE PLC is a group of company with funding experts and mandate to a finance and investment Company who is a premier provider of trade finance and project finance instruments as well as discountable bank instruments. Our bank instrument can be help you fund you projects in Trading, funding project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects.Having years of professional, invaluable experience in the banking and finance industry, and having access to dozens of different prominent trusted and reliable providers, our Financial Services consultants will crawl through hundreds of products to find one that perfectly matches your needs. Purchase Instrument of BG/SBLC : 32%+2% Min Face Value cut =5M- 10B EUR/USD Lease Instrument of BG/SBLC : 4%+2% Min Face Value cut = 5M- 10B EUR/USD DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG / SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. Name :Howard Anthony Email:bupafinance9@gmail.com Skype ID:92f864467edaf0b8
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2018
     I got my already programmed and blanked ATM card to withdraw the maximum of $10,000 daily for an unlimited withdraw I am so happy about this because i got mine last week and I have used it to get $70,000. MRS JUDE is giving out the card just to help the poor and needy though it is legal but it is something nice and he is not like other scam pretending to have the blank ATM cards.. Just send him an email On ( blankatm156@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 510 2017
    Hi, i just want to share my experience with everyone. I have being hearing about this blank ATM card for a while and i never really paid any interest to it because of my doubts. Until one day i discovered a hacking guy called (OSCAR WHITE). he is really good at what he is doing. Back to the point, I inquired about The Blank ATM Card. If it works or even Exist.He told me Yes and that its a card programmed for random money withdraws without being noticed and can also be used for free online purchases of any kind. This was shocking and i still had my doubts. Then i gave it a try and asked for the card and agreed to their terms and conditions. Hoping and praying it was not a scam. One week later i received my card and tried with the closest ATM machine close to me, It worked like magic. I was able to withdraw up to $4500. This was unbelievable and the happiest day of my life. So far i have being able to withdraw up to $28000 without any stress of being caught. I don't know why i am posting this here, i just felt this might help those of us in need of financial stability. blank Atm has really change my life. If you want to contact him, Here is the email address oscarwhitehackersworld@gmail.com or whats-app +1(323)-362-2310 And I believe he will also Change your Life....
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Legea 174 2016
    We are authorized Financial consulting firm that work directly with A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc We provide BG, SBLC,and lots more for clients all over the world. We are equally ready to work with Brokers and financial consultants/consulting firms in their respective countries. Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned We offer certifiable and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. We are RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial Regards WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1 Tel contact: +447031968934 Registered No: 04374045
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 179/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu