Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1446 din 12 decembrie 2002

privind modificarea sumelor alocate din credite externe pe anul 2002

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 929 din 18 decembrie 2002


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 40 din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba diminuarea sumelor alocate din credite externe pe anul 2002 ordonatorilor principali de credite prevazuti in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare cu suma de 760.761.656 mii lei.
    Art. 2
    Se aproba majorarea sumelor alocate din credite externe pe anul 2002 cu suma de 760.761.656 mii lei, astfel:
    a) majorarea cu 453.361.656 mii lei a sumelor alocate din credite externe, prevazute in bugetul Ministerului Sanatatii si Familiei la capitolul 58.14 "Sanatate", titlul 70 "Cheltuieli de capital", articolul 72 "Investitii ale institutiilor publice";
    b) majorarea cu 171.000.000 mii lei a sumelor alocate din credite externe, prevazute in bugetul Ministerului Justitiei la capitolul 58.14 "Sanatate", titlul 70 "Cheltuieli de capital", articolul 72 "Investitii ale institutiilor publice";
    c) majorarea cu 136.400.000 mii lei a sumelor alocate in bugetul Ministerului de Interne la capitolul 55.14 "Ordine publica si siguranta nationala", din care: 6.000.000 mii lei la titlul 20 "Cheltuieli materiale si servicii" si 130.400.000 mii lei la titlul 70 "Cheltuieli de capital", articolul 72 "Investitii ale institutiilor publice".
    Art. 3
    Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificarile corespunzatoare in volumul si in structura bugetelor pe anul 2002 ale ordonatorilor principali de credite prevazuti la art. 1 si 2.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                                 SITUATIA
       modificarilor sumelor alocate din credite externe pe anul 2002

                                                                  - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|    |                                     |    Sume   |           |    Sume   |
|Nr. |             Explicatii              |alocate din| Modificari|alocate din|
|crt.|                                     |  credite  |   (+/-)   | intrari de|
|    |                                     |  externe  |           |  credite  |
|    |                                     |actualizate|           |  externe  |
|    |                                     |           |           | modificate|
|____|_____________________________________|___________|___________|___________|
|    | Total                               |     x     |     0     |     x     |
|____|_____________________________________|___________|___________|___________|
|    | din care:                           |           |           |           |
|____|_____________________________________|___________|___________|___________|
|  1 |Ministerul Afacerilor Externe -      |           |           |           |
|    |capitolul 51.14 "Autoritati Publice" |           |           |           |
|    |- titlul 70 "Cheltuieli de capital"  |           |           |           |
|    |art. 72 "Investitii ale institutiilor|           |           |           |
|    |publice"                             |  526977980|   -6100000|  520877980|
|____|_____________________________________|___________|___________|___________|
|  2 |Ministerul Agriculturii, Alimentatiei|           |           |           |
|    |si Padurilor - capitolul 67.14       |           |           |           |
|    |"Agricultura si silvicultura" art. 38|           |           |           |
|    |"Transferuri"                        |   44901030|    -200000|   44701030|
|____|_____________________________________|___________|___________|___________|
|  3 |Ministerul Industriei si Resurselor -|           |           |           |
|    |capitolul 66.14 "Industrie" - art. 38|           |           |           |
|    |"Transferuri"                        |  100137480|  -15137480|   85000000|
|____|_____________________________________|___________|___________|___________|
|  4 |Ministerul Culturii si Cultelor      |           |           |           |
|    |capitolul 59.14 "Cultura, religie si |           |           |           |
|    |actiuni privind activitatea sportiva |           |           |           |
|    |si de tineret"                       |   34800000|  -14000000|   20800000|
|____|_____________________________________|___________|___________|___________|
|    |titlul 02 "Cheltuieli de personal"   |    1205000|    -750843|     454157|
|____|_____________________________________|___________|___________|___________|
|    |titlul 20 "Cheltuieli materiale si   |           |           |           |
|    |servicii"                            |   29095000|  -11893671|   17201329|
|____|_____________________________________|___________|___________|___________|
|    |titlul 70 "Cheltuieli de capital" -  |           |           |           |
|    |art. 72 "Investitii ale institutiilor|           |           |           |
|    |publice"                             |    4500000|   -1355486|    3144514|
|____|_____________________________________|___________|___________|___________|
|  5 |Ministerul Muncii si Solidaritatii   |           |           |           |
|    |Sociale                              |          x|  -44455495|          x|
|____|_____________________________________|___________|___________|___________|
|    |capitolul 60.14 "Asistenta sociala,  |           |           |           |
|    |alocatii, pensii, ajutoare si        |           |           |           |
|    |indemnizatii"                        |   28382562|  -15232478|   13150084|
|____|_____________________________________|___________|___________|___________|
|    |titlul 02 "Cheltuieli de personal"   |           |           |           |
|    |art. 13 "Deplasari, detasari,        |           |           |           |
|    |transferari"                         |     400977|    -366170|      34807|
|____|_____________________________________|___________|___________|___________|
|    |art. 13.01 "Deplasari, detasari,     |           |           |           |
|    |transferari in tara"                 |     148361|    -113554|      34807|
|____|_____________________________________|___________|___________|___________|
|    |art. 13.02 "Deplasari, detasari,     |           |           |           |
|    |transferari in strainatate"          |     252616|    -252616|          0|
|____|_____________________________________|___________|___________|___________|
|    |titlul 20 "Cheltuieli materiale si   |           |           |           |
|    |servicii"                            |    6749315|   -3728068|    3021247|
|____|_____________________________________|___________|___________|___________|
|    |art. 25 "Materiale si servicii cu    |           |           |           |
|    |caracter functional"                 |      80204|     -52449|      27755|
|____|_____________________________________|___________|___________|___________|
|    |art. 26 "Obiecte de inventar de mica |           |           |           |
|    |valoare sau scurta durata si         |           |           |           |
|    |echipament"                          |     125305|     -90498|      34807|
|____|_____________________________________|___________|___________|___________|
|    |art. 30 "Alte cheltuieli"            |    3828770|   -2088420|    1740350|
|____|_____________________________________|___________|___________|___________|
|    |art. 29 "Carti si publicatii"        |    2714958|   -1496701|    1218257|
|____|_____________________________________|___________|___________|___________|
|    |titlul 70 "Cheltuieli de capital" -  |           |           |           |
|    |art. 72 "Investitii ale institutiilor|           |           |           |
|    |publice"                             |   21232270|  -11138240|   10094030|
|____|_____________________________________|___________|___________|___________|
|    |Capitolul 58.14 "Sanatate"           |    9352989|   -9352989|          0|
|____|_____________________________________|___________|___________|___________|
|    |titlul 20 "Cheltuieli materiale si   |           |           |           |
|    |servicii" - art. 26 "Obiecte de      |           |           |           |
|    |inventar de mica valoare sau scurta  |           |           |           |
|    |durata si echipament"                |    3480700|   -3480700|          0|
|____|_____________________________________|___________|___________|___________|
|    |titlul 70 "Cheltuieli de capital" -  |           |           |           |
|    |art. 72 "Investitii ale institutiilor|           |           |           |
|    |publice"                             |    5872289|   -5872289|          0|
|____|_____________________________________|___________|___________|___________|
|    |Capitolul 72.14 "Alte actiuni"       |   23698798|  -19870028|    3828770|
|____|_____________________________________|___________|___________|___________|
|    |titlul 20 "Cheltuieli materiale si   |           |           |           |
|    |servicii" art. 30 "Alte cheltuieli"  |           |           |           |
|    |subcapitolul "Masuri pentru          |           |           |           |
|    |combaterea somajului"                |   23698798|  -19870028|    3828770|
|____|_____________________________________|___________|___________|___________|
|  6 |Ministerul Finantelor Publice -      |           |           |           |
|    |Actiuni Generale capitolul 72.02     |           |           |           |
|    |"Alte actiuni" art. 40 alineat 27    |           |           |           |
|    |"Transferuri aferente Fondului Roman |           |           |           |
|    |de Dezvoltare Sociala"               |  226250500|   -9420000|  216830500|
|____|_____________________________________|___________|___________|___________|
|  7 |Ministerul Finantelor Publice        |  317439842| -194940000|  122499842|
|____|_____________________________________|___________|___________|___________|
|    |capitolul 51.14 "Autoritati Publice" |  219980241| -137780000|   82200241|
|____|_____________________________________|___________|___________|___________|
|    |capitolul 72.14 "Alte actiuni"       |   97459601|  -57160000|   40299601|
|____|_____________________________________|___________|___________|___________|
|  8 |Ministerul Educatiei si Cercetarii - |           |           |           |
|    |Capitolul 57.14 "Invatamant"         |          x|  -49188681|          x|
|____|_____________________________________|___________|___________|___________|
|    |titlul 02 "Cheltuieli de personal"   |    2720742|   -1748087|     972655|
|____|_____________________________________|___________|___________|___________|
|    |titlul 20 "Cheltuieli materiale si   |           |           |           |
|    |servicii"                            |  235870783|   -8087654|  227783129|
|____|_____________________________________|___________|___________|___________|
|    |titlul 70 "Cheltuieli de capital"    |           |           |           |
|    |art. 72 "Investitii ale institutiilor|           |           |           |
|    |publice"                             | 1043698355|   -7000000| 1036698355|
|____|_____________________________________|___________|___________|___________|
|    |art. 38 "Transferuri"                |  571530940|  -32352940|  539178000|
|____|_____________________________________|___________|___________|___________|
|  9 |Ministerul Administratiei Publice    |  118089760|  -18880000|   99209760|
|____|_____________________________________|___________|___________|___________|
|    |cap. 51.14 "Autoritati Publice"      |   23668760|  -16970000|    6698760|
|____|_____________________________________|___________|___________|___________|
|    |cap. 69.14 "Alte actiuni economice"  |   94421000|   -1910000|   92511000|
|____|_____________________________________|___________|___________|___________|
| 10 |Serviciul Roman de Informatii -      |           |           |           |
|    |cap. 55.14 "Ordine publica si        |           |           |           |
|    |siguranta nationala" titlul 70       |           |           |           |
|    |"Cheltuieli de capital" art. 72      |           |           |           |
|    |"Investitii ale institutiilor        |           |           |           |
|    |publice"                             |  174035000|  -26290000|  147745000|
|____|_____________________________________|___________|___________|___________|
| 11 |Autoritatea Nationala pentru         |           |           |           |
|    |Protectia Copilului cap. 60.14       |           |           |           |
|    |"Asistenta sociala, alocatii, pensii,|           |           |           |
|    |ajutoare si indemnizatii" art. 38    |           |           |           |
|    |"Transferuri"                        |  174356400|  -13940000|  160416400|
|____|_____________________________________|___________|___________|___________|
| 12 |Serviciul de Telecomunicatii Speciale|           |           |           |
|    |cap. 55.14 "Ordine publica si        |           |           |           |
|    |siguranta nationala" titlul 70       |           |           |           |
|    |"Cheltuieli de capital" art. 72      |           |           |           |
|    |"Investitii ale institutiilor        |           |           |           |
|    |publice"                             |   26118300|     -10000|   26108300|
|____|_____________________________________|___________|___________|___________|
| 13 |Ministerul Lucrarilor Publice,       |           |           |           |
|    |Transporturilor si Locuintei -       |           |           |           |
|    |cap. 68.14 "Transporturi si          |           |           |           |
|    |comunicatii"                         |10810358060| -368200000|10442158060|
|____|_____________________________________|___________|___________|___________|
|    |art. 38 "Transferuri"                | 8786331010| -193700000| 8592631010|
|____|_____________________________________|___________|___________|___________|
|    |titlul 70 "Cheltuieli de capital"    |           |           |           |
|    |art. 73 "Investitii ale regiilor     |           |           |           |
|    |autonome"                            | 2024027050| -174500000| 1849527050|
|____|_____________________________________|___________|___________|___________|
| 14 |Ministerul de Interne cap. 55.14     |           |           |           |
|    |"Ordine publica si siguranta         |           |           |           |
|    |nationala"                           | 1740350000|  136400000| 1876750000|
|____|_____________________________________|___________|___________|___________|
|    |titlul 20 "Cheltuieli materiale si   |           |           |           |
|    |servicii"                            |   40862347|    6000000|   46862347|
|____|_____________________________________|___________|___________|___________|
|    |titlul 70 "Cheltuieli de capital"    |           |           |           |
|    |art. 72 "Investitii ale institutiilor|           |           |           |
|    |publice"                             | 1699487653|  130400000| 1829887653|
|____|_____________________________________|___________|___________|___________|
| 15 |Ministerul Justitiei - cap. 58.14    |           |           |           |
|    |"Sanatate" titlul 70 "Cheltuieli de  |           |           |           |
|    |capital" art. 72 "Investitii pentru  |           |           |           |
|    |institutii publice"                  |  174040000|  171000000|  345040000|
|____|_____________________________________|___________|___________|___________|
| 16 |Ministerul Sanatatii si Familiei     |           |           |           |
|    |cap. 58.14 "Sanatate" titlul 70      |           |           |           |
|    |"Cheltuieli de capital" art. 72      |           |           |           |
|    |"Investitii ale institutiilor        |           |           |           |
|    |publice"                             | 1975124697|  453361656| 2428486353|
|____|_____________________________________|___________|___________|___________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1446/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1446 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1446/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu