Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 428 din 25 decembrie 1986

privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de transport auto in bazinele carbonifere

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN:            BULETINUL OFICIAL  NR. 80 din 27 decembrie 1986


SmartCity3


    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    Art. 1
    Pe data de 1 ianuarie 1987, activitatea de transport auto de masa miniera si alte produse, la combinatele miniere Motru si Rovinari si intreprinderile miniere Horezu, Mehedinti si Campulung, trece de la Ministerul Minelor, Petrolului si Geologiei la Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor.
    Art. 2
    Volumul de transport, autovehicule, personalul muncitor, subunitatile si obiectivele de investitii, care se preiau, potrivit art. 1, de catre unitatile Ministerului Transporturilor si Telecomunicatiilor, de la unitatile Ministerului Minelor, Petrolului si Geologiei, sunt cele prevazute in anexele nr. 1* si
nr. 2*.
    Predarea-preluarea se va face pe baza de protocoale incheiate intre combinatele miniere Motru si Rovinari si intreprinderile miniere Horezu, Mehedinti si Campulung, din subordinea Ministerului Minelor, Petrolului si Geologiei, si unitatile din subordinea Centralei de transporturi auto, de sub indrumarea si controlul Ministerului Transporturilor si Telecomunicatiilor, care vor cuprinde mijloacele de transport auto, cladirile, utilajele si instalatiile pentru exploatare, intretinere si reparare a autovehiculelor, materialele, cotele de combustibili si lubrifianti, piesele de schimb si anvelopele in limita mijloacelor circulante planificate ce se preiau, fondurile de investitii, personalul aferent si indicatorii de plan economici si financiari.
    Indicatorii ce se preiau prin protocoale vor fi la nivelul planului repartizat unitatilor miniere de la care trece activitatea de transport auto.
---------------------
    * Anexele au fost comunicate institutiilor interesate.
    Art. 3
    Mijloacele de transport se vor preda in stare de functionare si complet echipate.
    Autovehiculele cu grad avansat de uzura, care indeplinesc conditiile de scoatere din functiune, depasesc consumul normat de carburanti si a caror reparatie depaseste 60% din valoarea de inlocuire, nu se preiau potrivit alineatului precedent si vor fi scoase din functiune de catre unitatile detinatoare din subordinea Ministerului Minelor, Petrolului si Geologiei, potrivit legii.
    Autobasculantele ramase disponibile ca urmare a aplicarii prezentului decret vor fi redistribuite de Ministerul Minelor, Petrolului si Geologiei, cu sprijinul Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe.
    Art. 4
    Pe data de 1 ianuarie 1987, Intreprinderea de reparatii auto Craiova, Liceul industrial Plenita si Gradinita nr. 41 cu program prelungit Craiova, din subordinea Ministerului Minelor, Petrolului si Geologiei, trec in subordinea Centralei industriale de reparatii auto Bucuresti, de sub indrumarea si controlul Ministerului Transporturilor si Telecomunicatiilor.
    Trecerea se face cu activul si pasivul stabilit pe baza bilanturilor incheiate la data de 31 decembrie 1986, impreuna cu indicatorii de plan economico-financiari si cu contractele economice incheiate.
    Art. 5
    Pe data de 1 ianuarie 1987 se infiinteaza Grupul de transporturi auto - bazinul carbonifer Oltenia - Rovinari, cu sediul in orasul Rovinari, judetul Gorj, unitate fara personalitate juridica, in cadrul Centralei de transporturi auto, de sub indrumarea si controlul Ministerului Transporturilor si Telecomunicatiilor, avand ca obiect de activitate executarea transporturilor auto pentru combinatele miniere Motru si Rovinari, precum si pentru intreprinderile miniere Horezu, Mehedinti si Campulung.
    Grupul de transporturi auto functioneaza pe baza autoconducerii si autogestiunii economice si are un aparat de lucru compus din 20 de posturi de executie tehnico-productiva si 8 posturi de administratie, potrivit anexei
nr. 3 *.
    Personalul incadrat in aparatul de lucru al Grupului de transporturi auto va fi retribuit, potrivit legii, cu retributia corespunzatoare intreprinderilor de transporturi auto incadrate in grupa IV de ramuri, grad special de organizare.
    * Anexa a fost comunicata institutiilor interesate.
    Art. 6
    Cotele de combustibili si lubrifianti si repartitiile de anvelope necesare activitatii de transporturi auto, preluate potrivit prezentului decret, vor fi asigurate si evidentiate distinct de Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe prin planurile anuale, balante si repartitii, la nivelul consumurilor specifice aprobate pentru unitatile miniere.
    Art. 7
    Aprovizionarea cu piesele si materialele necesare activitatii de transport auto preluate va fi asigurata de Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, prin Baza judeteana de aprovizionare tehnico-materiala Gorj.
    Art. 8
    Pentru crearea conditiilor de stabilizare si permanentizare a fortei de munca in bazinele miniere in care s-a preluat, de catre Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor, activitatea de transporturi auto, consiliile populare judetene, incepand cu anul 1987, vor lua masuri de asigurare a spatiilor de locuit si a celorlalte conditii sociale necesare personalului muncitor.
    Art. 9
    In scopul asigurarii necesarului de soferi cu personal din zonele miniere, Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor va putea organiza cursuri de calificare cu scoatere din productie.
    Art. 10
    Personalul muncitor care trece de la unitatile Ministerului Minelor, Petrolului si Geologiei la unitatile Ministerului Transporturilor si Telecomunicatiilor se considera transferat in interesul serviciului.
    Personalul transferat in interesul serviciului sau trecut in aceeasi unitate in functii cu niveluri de retribuire mai mici, precum si personalul devenit disponibil ca urmare a aplicarii prezentului decret, beneficiaza de drepturile prevazute la art. 21 din Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitatile economice.
    Art. 11
    Prevederile Decretului nr. 367/1980 privind unele masuri pentru utilizarea rationala a personalului din unitatile socialiste nu se aplica posturilor din aparatul Centralei de transporturi auto de sub indrumarea si controlul Ministerului Transporturilor si Telecomunicatiilor, precum si posturilor din unitatile la si de la care se transfera personalul ca urmare a aplicarii prevederilor prezentului decret.
    Art. 12
    Personalul muncitor care participa la activitatea de transport auto din zonele deservite va putea lucra in doua schimburi de lucru a cate 10-12 ore.
    Art. 13
    Personalul muncitor care participa la activitatea de transport auto din zonele deservite beneficiaza de transport zilnic la si de la locul de munca in aceleasi conditii ca si personalul similar din unitatile miniere, precum si de masa calda gratuita la intrarea in schimb pentru personalul care lucreaza in activitatea de transport in carierele din bazinele miniere Rovinari, Motru-Jilt si Horezu, in conditiile prevederilor Decretului nr. 274/1982.
    Personalului muncitor nelocalnic i se acorda transport gratuit o data la 45 de zile dus-intors la locul de domiciliu.
    Art. 14
    Se autoriza Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finantelor si Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe ca, pe baza propunerilor ce vor fi prezentate de catre Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor si Ministerul Minelor, Petrolului si Geologiei, in termen de 90 de zile de la adoptarea prezentului decret, sa introduca influentele ce rezulta in indicatorii economici si financiari din  planul national unic de dezvoltare economico-sociala aprobati pentru ministerele respective si centralele industriale din subordine, precum si in volumul si structura bugetului de stat si in celelalte planuri financiare pe anul 1987 si pe trimestre.
    Art. 15
    Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul decret.
    Art. 16
    Articolul 2 din Decretul nr. 430/1985 privind unele masuri de imbunatatire a activitatii de reparare a mijloacelor de transport auto din cadrul Ministerului Minelor si modificarea unor indicatori de plan economici si financiari pe anul 1985 ai Ministerului Transporturilor si Telecomunicatiilor si Ministerului Minelor, precum si orice alte dispozitii contrare, se abroga.

                                           


SmartCity5

COMENTARII la Decretul 428/1986

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 428 din 1986
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decretul 428/1986
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu