Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 182 din 12 decembrie 2002

privind reglementarea unor masuri financiare pe anul 2002

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 922 din 17 decembrie 2002


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    (1) Cheltuielile bugetului de stat si deficitul acestuia pe anul 2002, aprobate prin Legea nr. 743/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 784 din 11 decembrie 2001, cu modificarile ulterioare, se diminueaza cu suma de 300,0 miliarde lei.
    (2) Cheltuielile pentru dobanzile aferente datoriei publice si alte cheltuieli se diminueaza cu suma de 300,0 miliarde lei, din care: 135,0 miliarde lei la dobanzi aferente datoriei publice interne si 165,0 miliarde lei la cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de stat si de riscul garantiilor acordate de stat in conditiile legii.
    Art. 2
    Bugetul Fondului pentru asigurari sociale de sanatate pe anul 2002 se modifica potrivit anexei care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 3
    Intrarile de credite externe prevazute in anexa la bugetul Ministerului Sanatatii si Familiei pe anul 2002 se majoreaza cu suma de 152,24 miliarde lei la cheltuieli de capital.
    Art. 4
    Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificarile corespunzatoare in volumul si in structura bugetului de stat si ale intrarilor de credite externe, precum si in bugetele Ministerului Sanatatii si Familiei si Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale pe anul 2002.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

    CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

                                   BUGETUL
    Fondului de asigurari sociale de sanatate pe anul 2002

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat
                                                                 - mii lei -
________________________________________________________________________________
  I  II III IV                       Denumire indicator
________________________________________________________________________________
       A                                      B
________________________________________________________________________________
                             Program       Influente (+/-)   Program actualizat
________________________________________________________________________________
                                1                   2           3 = 2 + 1
________________________________________________________________________________
0016           VENITURI - TOTAL
                           51.163.191.157                      51.163.191.157
2516            1. VENITURI CURENTE
                           48.884.854.973                      48.884.854.973
3316              A. VENITURI FISCALE
                           47.489.398.536                      47.489.398.536
4416               A.1. IMPOZITE DIRECTE
                           47.489.398.536                      47.489.398.536
1216                CONTRIBUTIA LA FONDUL DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE
                           47.489.398.536                      47.489.398.536
     01             Contributii de la persoane juridice sau fizice, care
                    angajeaza personal salariat
                           18.597.470.100                      18.597.470.100
     02             Contributia persoanelor asigurate
                           28.876.128.036                      28.876.128.036
     03             Contributii facultative la asigurarile sociale de sanatate
                               15.800.400                          15.800.400
1916              B. VENITURI NEFISCALE
                            1.395.456.437                       1.395.456.437
2216               DIVERSE VENITURI
                            1.395.456.437                       1.395.456.437
     30             Incasari din alte surse
                            1.395.456.437                       1.395.456.437
3416           IV. SUME PRIMITE DE LA ALTE BUGETE
                            2.278.336.184                       2.278.336.184
3516           SUME DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU PERSOANELE ASIGURATE PRIN
               EFECTUL LEGII
                            2.094.566.519                       2.094.566.519
     01           Persoane care satisfac serviciul militar in termen
                              234.963.767                         234.963.767
     02           Persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau
                  arest preventiv
                              154.066.752                         154.066.752
     03           Persoane care fac parte dintr-o familie care beneficiaza de
                  ajutor social
                            1.705.536.000                       1.705.536.000
3616           SUME DE LA BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT PENTRU
               PERSOANELE ASIGURATE PRIN EFECTUL LEGII
                              183.769.665                         183.769.665
     01           Persoane aflate in concediu medical sau in concediu medical
                  pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 6 ani
                              183.769.665                         183.769.665
5016           CHELTUIELI - TOTAL
                           48.596.378.386        300.000.000   48.896.378.386
         01     CHELTUIELI CURENTE
                           48.425.826.386        300.000.000   48.725.826.386
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL
                              501.731.927                         501.731.927
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                           47.924.094.459        300.000.000   48.224.094.459
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL
                              170.552.000                         170.552.000
5916           Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
                           47.736.265.688        300.000.000   48.036.265.688
         01     CHELTUIELI CURENTE
                           47.736.265.688        300.000.000   48.036.265.688
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                           47.736.265.688        300.000.000   48.036.265.688
6216           SERVICII MEDICALE SI MEDICAMENTE
                           47.736.265.688        300.000.000   48.036.265.688
         01     CHELTUIELI CURENTE
                           47.736.265.688        300.000.000   48.036.265.688
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                           47.736.265.688        300.000.000   48.036.265.688
         25       Materiale si prestari de servicii cu caracter medical
                           47.736.265.688*)      300.000.000   48.036.265.688*)
7216           Partea a VI-a - ALTE ACTIUNI
                              860.112.698                         860.112.698
         01     CHELTUIELI CURENTE
                              689.560.698                         689.560.698
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL
                              501.731.927                         501.731.927
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                              187.828.771                         187.828.771
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL
                              170.552.000                         170.552.000
7316           CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
                              860.112.698                         860.112.698
         01     CHELTUIELI CURENTE
                              689.560.698                         689.560.698
         02      CHELTUIELI DE PERSONAL
                              501.731.927                         501.731.927
         10       Cheltuieli cu salariile
                              358.923.815                         358.923.815
         11       Contributii pentru asigurari sociale de stat
                               83.737.156                          83.737.156
         12       Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata
                  ajutorului de somaj
                               17.946.240                          17.946.240
         13       Deplasari, detasari, transferari
                               16.000.000                          16.000.000
         13 01    Deplasari, detasari, transferari in tara
                               13.000.000                          13.000.000
         13 02    Deplasari in strainatate
                                3.000.000                           3.000.000
         14       Contributii pentru constituirea Fondului de asigurari
                  sociale de sanatate
                               25.124.716                          25.124.716
         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                              187.828.771                         187.828.771
         24       Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
                              104.828.771                         104.828.771
         25       Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
                               37.000.000                          37.000.000
         26       Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
                  echipament
                               15.000.000                          15.000.000
         27       Reparatii curente
                               10.000.000                          10.000.000
         28       Reparatii capitale
                               12.000.000                          12.000.000
         29       Carti si publicatii
                                2.000.000                           2.000.000
         30       Alte cheltuieli
                                7.000.000                           7.000.000
         70     CHELTUIELI DE CAPITAL
                              170.552.000                         170.552.000
         72       Investitii ale institutiilor publice
                              170.552.000                         170.552.000
               din total capitol:
     01          Administratie centrala
                              172.022.540                         172.022.540
     25          Servicii publice descentralizate
                              688.090.159                         688.090.159
9516           FONDURI DE REZERVA
                              635.789.889                         635.789.889
     06         Fondul de rezerva al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate
                              635.789.889                         635.789.889
9816           EXCEDENT/DEFICIT
                            1.931.022.882       -300.000.000    1.631.022.882
________________________________________________________________________________
    *) Prevederile bugetare contractate cu furnizorii de servicii medicale din asistenta medicala primara, de specialitate stomatologica si servicii paraclinice, neutilizate pana la data de 30 septembrie 2002, pot fi redistribuite de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate spre alte domenii de asistenta medicala, fara a afecta valoarea initiala a punctului in asistenta medicala primara si de specialitate.
    *) Se detaliaza pe subcapitole de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate la propunerile caselor de asigurari de sanatate judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti, precum si ale Casei de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si ale Casei de Asigurari de Sanatate a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.SmartCity5

COMENTARII la OUG 182/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 182 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu